Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør"

Transkript

1 Lukk dokumentet Markedsrapport Mai INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger 4 Nyheter: Flytting av kollektive fripoliser Du kan flytte din livrente til fond 5 Nyheter: Nye tjenester på 6 Nyheter: SKAGEN Kon-Tiki er ett år 7 Porteføljeforvalternes beretning 14 Portefølje SKAGEN Vekst 16 Portefølje SKAGEN Global 18 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 20 Portefølje rentefondene kvartalsregnskap Fondsrangering Ingen merknader fra Kredittilsynet Vedtektsendringer SKAGEN Fondene 25 Blankett for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Aksjemarkedet: En bunn ble etablert 12. mars Opptakten til invasjonen i Irak endret markedsfokus sterkt, og en bunn i aksjemarkedet ble etablert den 12. mars. Stadig flere oppkjøp og en økt risikovilje i rentemarkedet er gode signaler om et bedre aksjemarked fremover. Se porteføljeforvalternes beretning side 7. Klikk her! Flytting av kollektive fripoliser Vår tolking av loven tilsier at også fripoliser datert før 1. januar 2001, med flytteverdi mindre enn 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp (ca kroner), kan flyttes til en IPA Unit Link. Hvis Kredittilsynet er enig med oss, kan du flytte pengene til SKAGEN Fondene, og få muligheten til å oppnå en bedre avkastning på fripolisen din. Side 4. Klikk her! Nye tjenester på våre nettsider Stadig flere andelseiere foretar sine transaksjoner i våre fond på nettet. I takt med denne trenden har vi økt fokus på å gjøre nettsidene stadig mer brukervennlige og innholdsrike. Et samarbeid med Morningstar og VPS har blant annet gjort det mulig å evaluere din fondsportefølje og få frem historiske data om alle fond som er registrert i VPS. Se side 5. Klikk her! SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, Merkursenteret, 7011 Trondheim

2 Kjære andelseier Tilbake til førstesiden 2 Harald Espedal adm. direktør Corporate Governance er et engelsk begrep som brukes stadig oftere i kapitalmarkedene. I Norge er den vanligste oversettelsen eierstyring. Meningen med begrepet er, som navnet tilsier, at eierne skal styre bedriftene. Dette må ikke tas helt bokstavelig. Eierne velger jo sine tillitsmenn på generalforsamlingen. Enten det er gjennom valg av bedriftsforsamling, som igjen velger styret, eller direkte ved valg av styret. Sistnevnte organ ansetter så i sin tur en administrer-ende direktør som har det daglige ansvaret for å drive bedriften. Slik skal det også fortsette å være. Eierstyring har til hensikt å sikre at bedriften styres i henhold til hva som er alle aksjonærenes interesse ikke i henhold til ledelsen eller hovedaksjonærens interesser. Vi kan si det er tre motiver bak eierstyring. For det første, verdiskapningen i selskapet skal komme alle eierne til gode. Man skal unngå at verdiskapningen i bedriftens sfære skal komme særskilte grupper til gode gjennom nærstående transaksjoner. For det andre, styringen av bedriften skal ta utgangspunkt i hva som er i eierfellesskapets interesse ikke hva som eksempelvis er i hovedaksjonærens interesse. For det tredje, selskapets regelverk (vedtekter og avtaler) og drift skal være slik at eierfellesskapet i situasjoner hvor det er interesse for bedriften kan nyte godt av bedriftens strategiske verdi gjennom fusjoner og oppkjøp. I sistnevnte tilfelle er det viktig at det ikke finnes andre begrensninger på selskapsovertakelse enn de det har vært full åpenhet om. Ingen bedrift eller aksje blir en suksess på grunn av god eierstyring i seg selv. Den primære driveren bak en langsiktig god utvikling for en aksje er at bedriften har en sunn og god verdiskapning. Eierstyring skal sikre at denne verdiskapningen i størst mulig grad blir reflektert i aksjekursen. Her kan det også ligge et vanskelig avveiningsområde. Hva som på kort sikt kan fremstå som gunstig for aksjekursen, hva gjelder strukturspørsmål eller selskapets drift, kan på lang sikt være mindre gunstig for verdiskapningen. De mange fusjoner, fisjoner og oppkjøp som skjedde i 1999/2000 bærer i seg en del eksempler på dette. Her må vi som eiere foreta en analyse i den enkelte konkrete sak. Verdipapirfondenes Forening har vedtatt en ny bransjeanbefaling vedrørende eierstyring. Her gir foreningen sine medlemmer anbefalinger om hvordan vi som forvaltere av fond bør opptre som eiere av offentlige selskaper, gjennom dialog, kravsetting, stemmegivning osv. Styret i Stavanger Fondsforvaltning har vedtatt at vi skal ta utgangspunkt i denne anbefalingen når vi utøver eiermakt i de selskapene vi er eiere i. I tiden fremover kommer vi til å rapportere hvordan vi har stemt på våre selskapers generalforsamlinger, i spørsmål vi antar er i andelseiernes interesse. Denne rapporteringen, som allerede har startet, vil skje på våre hjemmesider, I tillegg vil porteføljeforvalternes beretning i markedsrapporten fortsatt omtale sentrale spørsmål rundt eierstyring for eksempel når vi har solgt ut en aksjepost etter at selskapet har foretatt et oppkjøp som vi var uenig i. Eierstyring i SKAGEN Fondene vil alltid styres av hva som er i andelseiernes interesse. Vi er et uavhengig forvaltningsselskap og har ingen annen agenda enn å skape god risikojustert avkastning for andelseierne våre. Det er forskjell på fond SKAGEN Fondene har en aktiv forvaltningsfilosofi. Vårt hovedfokus er verdiene i selskapene. Vi finner aksjer verden over som tilfredsstiller en eller flere av de tre U ene: undervurderte, underanalyserte og upopulære. Høy gjeld og svak kontantstrøm er fyord. Det er selskapenes verdiskaping som skal gi våre langsiktige andelseiere best mulig avkastning for lavest mulig risiko. Alt du trenger Ring Kundeservice Vinner kundene, vinner vi

3 Tilbake til førstesiden 3 Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst -4,53 % -31,59 % -12,80 % -13,23 % 3,71 % 1,79 % 12,80 % Oslo Børs hovedindeks -9,70 % -41,90 % -26,28 % -19,80 % -9,71 % -12,62 % 1,88 % SKAGEN Global -3,65 % -31,96 % -13,02 % -16,00 % 5,08 % 12,18 % 13,59 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -0,58 % -37,40 % -23,94 % -22,60 % -11,58 % -7,12 % -5,06 % SKAGEN Avkastning 1,67 % 8,75 % 6,80 % 6,51 % 5,77 % 5,67 % 7,46 % BRIX obligasjonsindeks 2,28 % 10,30 % 8,43 % 7,44 % 6,11 % 5,82 % 7,63 % SKAGEN Høyrente 1,55 % 7,01 % 7,06 % 6,94 % 6,68 % 6,83 % Statssertifikatindeks 0,5 1,55 % 7,18 % 7,07 % 6,90 % 6,50 % 6,68 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 10,31 % 13,48 % 6,57 % 13,42 % 14,41 % SKAGEN Global 5,44 % 10,91 % 6,61 % 16,66 % 19,30 % SKAGEN Avkastning -1,55 % -1,63 % -0,93 % -0,34 % -0,15 % SKAGEN Høyrente -0,17 % -0,01 % 0,03 % 0,18 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 20,20 22,88 20,97 21,86 21,64 Oslo Børs hovedindeks 23,22 24,96 22,64 21,89 25,90 SKAGEN Global 19,21 25,24 23,06 24,41 26,02 Morgan Stanley verdensindeks 23,08 21,16 18,81 18,95 19,76 SKAGEN Avkastning 1,82 2,61 2,23 2,03 1,99 BRIX obligasjonsindeks 2,37 2,47 2,28 2,31 2,71 SKAGEN Høyrente 0,26 0,27 0,30 0,29 Statssertifikatindeks 0,5 0,48 0,46 0,45 0,44 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 6,01 5,60 7,16 8,38 10,97 SKAGEN Global 9,89 12,05 12,12 12,69 SKAGEN Avkastning 1,64 1,55 1,37 1,49 1,66 SKAGEN Høyrente 0,28 0,26 0,23 0,25 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst -1,92-0,87-0,96-0,14-0,22 Oslo Børs hovedindeks -2,11-1,28-1,10-0,66-0,69 SKAGEN Global -2,02-0,79-0,99-0,06 0,22 Morgan Stanley verdensindeks -1,96-1,51-1,61-1,00-0,72 SKAGEN Avkastning 1,05-0,03-0,15-0,40-0,36 BRIX obligasjonsindeks 1,60 0,59 0,25-0,33-0,29 SKAGEN Høyrente 0,37 0,58 0,26 0,30 Statssertifikatindeks 0,5 0,54 0,34 0,08-0,22 Information Ratio per SKAGEN Vekst 1,73 2,42 0,92 1,60 1,32 SKAGEN Global 0,55 0,91 0,55 1,31 SKAGEN Avkastning -1,33-1,25-0,83-0,33-0,17 SKAGEN Høyrente -0,57 0,00 0,17 0,72 *Relativ volatilitet for SKAGEN Global foreligger ikke fra OBI for den aktuelle tidsperiode. Tabellen omfatter ikke SKAGEN Kon-Tiki, da fondet ble opprettet i Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpeindeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere risiko enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser.

4 Flytting av kollektive fripoliser Vår tolking av loven tilsier at også fripoliser datert før 1. januar 2001, med en flytteverdi på mindre enn 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan flyttes til en IPA Unit Link. Vi har tidligere skrevet om muligheten for å kunne flytte fripoliser med en flytteverdi for alderspensjonen mindre enn 50 prosent folketrygdens grunnbeløp (for tiden kroner) fra tidligere arbeidsforhold til en IPA Unit Link. Flere av våre kunder har ønsket å foreta en slik flytting. Vi har imidlertid opplevd at forsikringsselskapene ikke vil flytte fripoliser som er datert før 1. januar Deres holdning er at det kun er fripoliser datert etter denne dato, som er dagen da det nye regelverket for pensjonsordninger ble innført, som kan flyttes til en IPA Unit Link. Regelverket synes klart Vi mener regelverket er meget klart på området (se utdraget fra Lov om Foretakspensjon), og venter spent på at Kredittilsynet skal gi sin tilbake-melding på tolkningen av regelverket. Banklovkommisjonens utredning nr. 10, avgitt til Finansdepartementet 5. mars, inneholdt et eget kapittel om flytting. Flytting av fripoliser fra tidligere arbeidsforhold ble ikke nevnt med et ord. De vil imidlertid neppe unngå dette temaet i tiden fremover, inkludert flytting av større fripoliser. Det snakkes mye om at det er viktig å spare til egen pensjon, da det er usikkert hva vi vil motta fra Folketrygden som pensjonist. Det å åpne opp for å kunne flytte fripoliser fra tidligere arbeidsforhold, både store og små, til en IPA Unit Link, kan bidra til at du får en bedre pensjon. Fripolise dårlig garanti På fripolisen får du av forsikringsselskapet en garantert bruttoavkastning på omlag tre prosent (etter fratrekk for kostnader, blir Tilbake til førstesiden 4 den garanterte avkastningen mindre), samt eventuell meravkastning. Kredittilsynet anbefaler nå forsikringsselskapene å bygge opp igjen bufferkapitalen fremover fremfor å gi deg som kunde meravkastning utover garantert avkastning. Fallet i aksjemarkedene og stive allokeringsregler som forsikringsselskapene må følge, har ført til reduserte avsetninger/buffere, som må gjenoppbygges på bekostning av din mulige meravkastning. - Med en lav aksjebeholdning og lave renter på mellomlang sikt, vil det bli vanskelig å bygge opp bufferkapital gjennom driften de nærmeste årene, skriver Kredittilsynet. For å kunne ha muligheten til å oppnå en avkastning utover den (lave) garanterte renten bør alle ha muligheten til å flytte fripolisen til aksje og/eller rentefond. La kundene få velge selv. Lov om Foretakspensjon 4-7. Rett til fripolise 1) Når et medlem slutter i foretaket med rett til opptjent pensjon, skal pensjonsinnretningen sørge for at det utstedes fripolise som sikrer medlemmet rett til opptjent pensjon og tilhørende premiereserve. Tilsvarende gjelder for medlem av ordning etter 11-2 som slutter med rett til straks begynnende alderspensjon. Er opptjent premiereserve knyttet til alderspensjon mindre enn 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp, har medlemmet likevel bare rett til at premiereserven blir overført til annen foretakspensjonsordning, fortsettelsesforsikring eller til individuell pensjonsforsikringsavtale etter skatteloven (IPA) ) Bestemmelsene i 4-6 og 4-7 gjelder medlemmer som slutter i foretaket etter at regelverket er endret som nevnt i første ledd, likevel slik at 4-7 første ledd annet punktum om adgang til overføring av premiereserve til individuell pensjonsforsikringsavtale etter skatteloven, også gjelder for fripolise utstedt i henhold til tidligere gjeldende regler. Du kan flytte din livrente til fond Har du en tradisjonell livrente, en livrente med garantert avkastning, kan du flytte denne over til Livrente Unit Link og få plassert pengene i våre aksje- og rentefond. Livrente Unit Link betyr at du sparer i fond uten at det påløper formueskatt. Du bestemmer selv sammensetningen av fondsporteføljen din til enhver tid, enten du ønsker å spare i rente- eller aksjefond, eller begge deler. Vi hjelper deg gjerne med å sette sammen en fondspakke tilpasset dine behov. Gode grunner for flytting Det kan være gode grunner til å vurdere en flytting. På din tradisjonelle livrente i et forsikringsselskap er du garantert en brutto avkastning på tre prosent (etter alle kostnader er trukket i fra ligger netto garantert avkastning sannsynligvis maksimalt på to prosent), samt en eventuell meravkastning. Med livselskapenes lave andel plassert i aksjemarkedene, samt det lavere rentenivået, er imidlertid mulighetene for meravkastning begrenset fremover. I tillegg anbefaler Kredittilsynet nå forsikringsselskapene å bygge opp igjen bufferkapitalen fremover, fremfor å gi deg som kunde meravkastning utover garantert avkastning. Denne har blitt betydelig redusert grunnet fallet i aksjemarkedene samt stive allokeringsregler (se artikkel om flytting av kollektive fripoliser). Ta gjerne kontakt med kundeservice på eller send en e-post til ved spørsmål.

5 Tilbake til førstesiden 5 Nye tjenester på Bytte av fond på Min konto Bytte av fond funksjonen på Min konto er nå blitt kraftig forbedret. Du kan velge om du vil: Bytte for beløp, Bytte antall andeler eller Bytte alle andeler. Du kan deretter fordele beløp/andeler prosentvis i de eller det fondet du måtte ønske. Har du spørsmål, ta kontakt med Kundeservice på telefon eller send en e-post til Tjenester fra Morningstar på Min konto I samarbeid med Morningstar og Verdipapirsentralen (VPS) kan nå SKAGEN Fondene tilby sine kunder muligheten til å bruke flere nye tilleggstjenester på "Min konto". Du kan blant annet evaluere din fondsportefølje og få frem historisk avkastning i ulike tidsperioder til de fond som er registrert hos VPS. Figuren viser hvordan "Min konto" ser ut, med linker til de tjenester som blir levert av Morningstar. I tillegg har det kommet opp en ny kolonne, Fondskortet, hvor brukeren kan få opp Morningstar sitt Fondskort på alle SKAGEN-fondene. Gå inn på kolonneadministrasjon til venstre i skjermbildet og legg til Fondskortet. Fondskortet av SKAGEN Vekst: Fig. 2a Fig. 1 Fig. 2b Både figur 2a og 2b viser et eksempel på Fondskortet som "Min konto" nå gir tilgang til. I tillegg har du også mulighet til å se mer om fondets portefølje av aksjer, historikk og sammenligne fondets utvikling mot ulike indekser. Morningstar Instant X-ray: Fig. 3 Figuren viser det første bildet du kommer inn til etter at du har klikket på Morningstar Instant X-Ray. Prosentsatsene er ferdig utfylt basert på alle de fond som er registrert via VPS (også fond fra andre leverandører), og viser den faktiske fordelingen du har. Om du ønsker kan prosentsatsene endres for å simulere en annen fordeling mellom fondene. Når dette er klart klikker du videre på Vis Instant X-Ray. Morningstar analyserer alle de fond som er registrert for salg hos VPS. Hele fondsporteføljen til de fondene som ligger i porteføljen og beholdningene blir summert i bildet Morningstar Instant X-Ray. Her kan du se din totale sammensetning på fondene innenfor regioner, bransjer, aktivaklasser osv. Du kan også gjennom løsningen få mulighet til å se dypere inn på enkelte deler av fondsporteføljen, som for eksempel om noen av aksjene går igjen i flere av fondene. Figuren viser øverste del av bildet som kommer opp etter at du har klikket på Vis Instant X-Ray. Basert på alle de underliggende fondenes porteføljer er all informasjonen summert opp i dette bildet. Eksempelvis viser bildet at porteføljen inneholder 89,8 Fig. 4 prosent aksjer og 4,3 prosent i kontanter. Av mer informasjon som vises i dette bildet er din fordeling på ulike regioner i verden sammen med din vekting mot ulike sektorer. Du kan klikke rett inn på enkelte deler av informasjonen øverst til venstre, under Vis.

6 Send din fondsoversikt til SKAGEN Fondene: Det ligger også en funksjon fra åpningsvinduet som heter Send - din fondsoversikt til SKAGEN Fondene. Klikk på denne, og et nytt vindu åpner seg hvor du kan sende over din fondsbeholdning. Her kan du skrive inn en melding og be om å bli kontaktet av SKAGEN Fondene for videre rådgivning. Historisk avkastning: Ved å klikke på Historisk avkastning får du frem en total oversikt over avkastningen i ulike tidsperioder til de fond som er registrert hos Verdipapirsentralen (VPS). Du trenger bruker-id og passord For å få tilgang til "Min konto" må du benytte bruker-id og passord. Tilbake til førstesiden Bruker-id er alltid ditt eget fødselsnummer (11 siffer). Passordet har du fått tilsendt i posten fra Verdipapirsentralen. Har du mistet, glemt eller forlagt passordet, kan du bestille nytt. I SKAGEN Fondene kan vi av sikkerhetsmessige grunner ikke se hva passordet ditt er. Nytt passord må derfor bestilles fra VPS. Dette kan gjøres på ved å benytte deg av funksjonen "bestill passord". Du må da oppgi din bruker-id og ditt VPS-kontonummer som er knyttet til dine andeler i SKAGEN Fondene. Passordet kommer i posten i løpet av noen få dager. Du kan også ta kontakt med Kundeservice på telefon eller ved å sende en e-post til for videre hjelp. 6 Beregn avkastning Ved å klikke på "Kursoversikt" i toppmenyen på eller ved å klikke deg inn på "Våre fond" og velge ønsket fond, vil du kunne få frem avkastningshistorikk og grafer. Under avkastningshistorikken ligger det en ny funksjon som heter "Beregn avkastning". Her kan du selv gå inn å finne kurs for ønsket dato, samt beregne totalavkastningen for ønsket tidsperiode. I tillegg får du frem avkastningshistorikk i gitte perioder der avkastningen utover 12 måneder er annualisert. SKAGEN Kon-Tiki er ett år SKAGEN Kon-Tiki har siden oppstarten for ett år siden opplevd en tøff seilas, med et verdifall på 26 prosent. Fondet har imidlertid slått nesten samtlige nye markeders fond til våre internasjonale konkurrenter, og utsiktene fremover synes gode. Selskapene i porteføljen til SKAGEN Kon-Tiki prises nå til meget attraktive nøkkeltall. De 10 største selskapene i fondet, som utgjør 55 prosent av den samlede kapitalen, har et forholdstall mellom pris og fortjeneste (P/E) på under syv. Direkteavkastningen fra selskapenes utbytter ligger på gjennomsnittlig tre prosent, og forholdet mellom selskapenes pris og de bokførte verdiene ligger på 1,3. Det er billig! Nummer tre av 39 I ett års perioden fra 5. april 2002 til 7. april i år var avkastningen til SKAGEN Kon-Tiki negativ med 26,4 prosent. Til sammenligning falt Morgan Stanleys verdensindeks og nye markeders indeksen (emerging markets) med henholdsvis 32,4 og 30,2 prosent. Kursdiagram Vi har også fått implementert nye kursdiagram på våre fond, som er utviklet av Morningstar, på Kursdiagrammet har en utvidet funksjon som gjør at du selv kan velge Periode, Indeks og Valuta, og dermed få et bredt sammenligningsgrunnlag. Når ønsket Periode, Indeks og Valuta er valgt, klikk på Tegn kurve for å få frem kursdiagrammet. Vær oppmerksom på at den indeksen som ligger i kursdiagrammet er den indeksen som vi normalt sammenligner oss med. Har du spørsmål så ta kontakt med Kundeservice på telefon , eller send en e-post til SKAGEN Kon-Tiki har i denne perioden vært det tredje beste nymarkedsfondet av totalt 39 internasjonale fond innen denne kategorien. SKAGEN Kon-Tiki har slått fondene til finansielle storheter som Fidelity, Goldman, Fleming og Barings. Skal være absolutt best Målsettingen til SKAGEN Kon-Tiki er imidlertid, i likhet med våre to andre aksjefond, SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, ikke å gjøre det relativt bedre enn våre konkurrenter. Målet er å oppnå en absolutt best mulig risikojustert avkastning til fondets andelseiere. Det absolutte målet forvalterne strekker seg etter er en årlig gjennomsnittlig avkastning på 20 prosent. Om vi, isolert sett, skal klare å tilfredsstille dette målet de nærmeste 12 månedene, kan selvsagt ikke vi si noe om i dag. Det vi imidlertid kan si, er at våre selskaper nå prises meget lavt basert på sentrale nøkkeltall. For ytterligere informasjon om SKAGEN Kon-Tiki, les omtalen av fondet på side 11 i porteføljeforvalternes beretning.

7 Bunnen oppmålt i aksjemarkedet Tilbake til førstesiden 7 Porteføljeforvalternes beretning Første kvartal representerte det klassiske ventekvartalet, med fallende renter og aksjekurser. Opptakten til invasjonen i Irak endret imidlertid markedsfokus sterkt, og en bunn i aksjemarkedet ble etablert den 12 mars. Fallende oljepriser og stigende risikovilje blant investorene ga bedre aksjemarkeder, mens rentenivået ble liggende på et lavt nivå. Da aksjemarkedet snudde rundt etter bunnoteringen 12. mars kom oppturen først til USA. Våre aksjefond, som har hovedvekten utenfor USA, ble derfor hengende noe etter. Etter kvartalsskiftet har imidlertid våre selskaper kommet sterkt tilbake. I skrivende og stigende stund har vi tatt igjen det meste av det tapte, og er igjen inne blant de beste i våre klasser så langt i år. Status for våre fond per utgangen av første kvartal var som følger: SKAGEN Vekst var ned 4,5 prosent, mot referanse-indeksen Oslo Børs Hovedindeks som falt 9,7 prosent i verdi. Våre globale aksjefond, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki, var ned henholdsvis 3,6 og 4,2 prosent, mot Morgan Stanleys World Index målt i norske kroner som falt 0,6 prosent. Nye markeders indeksen reduserte seg i perioden med 2,4 prosent. Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning la på seg 1,7 prosent, mens referanseindeks, den treårige statsobligasjonsindeksen, steg med 2,3 prosent. SKAGEN Høyrente var på linje med referanseindeks, pluss 1,6 prosent. Porteføljeforvalterne i SKAGEN Fondene: Ross Porter., J. Kristoffer C. Stensrud, Filip Weintraub og Kristian Falnes. Internasjonal økonomi Stimulans fra oljeprisfallet I første kvartal var veksten i både USA og Sentral-Europa lav. Høye oljepriser og krigsfrykt skal ha hovedæren for dette. Også investeringslysten har vært forholdsvis lav, dog noe høyere enn fjoråret. I Asia, det perifere Europa, og Latin-Amerika, ser de foreløpige signalene ut til at økonomiene har vokst noe mer enn forventet. Fortsatt stimuleres de store økonomiene av lave renter, høye og stigende statsunderskudd som gjør at etterspørselen blant forbrukerne er godt opprettholdt. Et oljeprisfall på rundt 10 dollar fatet siden toppen før krigen i Irak brøt ut, gir nå ytterligere drivstoff til verdensøkonomien. Det er grunn til å tro at den lave veksten i første kvartal mye skyldes utsatt og ikke avlyst forbruk og investeringer. Den fallende oljeprisen og fortsatt lave renter kommer til å redusere usikkerheten og stimulere til økt vekst fremover. Styrte rentestigninger fra sentralbankhold synes ikke sannsynlig det neste halve året, selv om inflasjonen i en rekke land nå ser ut til å overraske på oppsiden. Kilde: Bloomberg Grafen viser avkastningen til SKAGEN Vekst, SKAGEN Global, verdensindeksen og Oslo Børs målt i Norske kroner.

8 Tilbake til førstesiden 8 SARS rammer på kort sikt I Østen, hvor veksten selv i Japan overrasket positivt i første kvartal, ser SARS-epidemien ut til å kunne gi negativ effekt for andre kvartal. Spesielt blir reiselivsbransjen hardt rammet. At denne epidemien skal endre det langsiktige økonomiske bildet for regionen, har vi imidlertid vanskeligheter med å forestille oss i dag. Den langsiktige trenden er, med unntak av Japan, fortsatt meget pen økonomisk vekst i et klima med et lavt rente- og inflasjonsnivå. Den største endringen i den økonomiske situasjonen i år sammenlignet med i fjor er at importveksten fra Asia nå er en sterk driver på både prisnivå og transportbehov for en rekke varer og tjenester utenfor regionen. Årets positive overraskelse så langt er Latin-Amerika, hvor både vekst og økonomiske balanser har utviklet seg vesentlig bedre enn ventet etter fjorårets valutakriser % Globale aksjer - attraliv prising Globale aksjer - attraktiv prising GLOBAL PRICE/ EARNINGS* GLOBAL DIVIDEND YIELD % Råvarer Oljen falt 10 dollar I etterkant av krigsutbruddet falt oljeprisen med nærmere 10 dollar fatet. I ettertid har prisnivået ligget relativt stabilt rundt 25 dollar fatet. Fortsatt er den globale lagersituasjonen for olje anstrengt, men det er imidlertid vanskelig å si hvor mye av det offisielle lagertrekket som representerer private spekulasjonslagre. Samtidig kommer produksjonen fra Venezuela tilbake hurtigere enn ventet, og olje fra de irakiske oljefeltene, som ble lite rammet av krigen, er også på vei ut i markedet. De som kan, produserer nå for fulle mugger. Det skal derfor liten fantasi til for å forestille seg at oljeprisen på litt sikt viser en fallende tendens. I et slikt klima kan OPEC få store problemer med å holde produksjonsdisiplinen i egne rekker. Dette vil være svært positivt for verdensøkonomien. Det siste året har kostnaden med høye oljepriser ført til en betydelig reduksjon i kjøpekraften, samt økt den økonomiske usikkerheten globalt. Det vil imidlertid ta tid før ubalansene mellom lager, forbruk, og produksjon rettes opp i henhold til den nye markedssituasjonen. Noe som fører til at også andre kvartal blir volatilt. Markant fall for industriråvarer Prisene på en rekke industriråvarer falt markant i mars, men har siden rettet seg noe. For en del halvfabrikata, som papirmasse, vitner prisene om betydelig underliggende styrke i etterspørselen. Vi tror generelt at den perioden vi nå er inne i kan gi positive overraskelser. Først og fremst fordi overinvesteringene på 1990-tallet stort sett var rettet mot mer glamorøse IT-investeringer. Dette har ført til at det i dag er et behov for investeringer i basisindustri og transport med tanke på den sterke etterspørselen etter tradisjonelle varer, spesielt fra nye markeder. Renteutsikter Langrentene krabber oppover Som ventet har amerikanske styringsrenter vært stabile i kvartalet, samtidig som en rekke europeiske land har kuttet sine styringsrenter noe. Obligasjons-rentene i markedet er, etter en lengre nedtur, i ferd med å stabilisere seg. I den senere tid har de lange rentene også vist en stigende tendens. Dette er et velkomment vekstsignal, da disse rentene mer presist enn aksjemarkedene har varslet økonomienes gang de siste årene. Et enda mer interessant forhold er at forskjellen i rente mellom sikre og usikre betalere har gått sterkt inn de siste månedene. Dette 1.5 BCA Research *Based on 12-month forward earnings. Forholdet mellom selskapenes pris og fortjeneste (P/E - øverste graf) i det globale aksjemarkedet er nå nede på et nivå lik inngangen til de gyldne 90-årene, mens direkteavkastningen fra selskapenes utbytter nå er høyere. Dette etter at rentenivået er halvert siden den gang. er til dels et konjunktursignal, om at det verste er overstått, samtidig som det viser at investorenes evne og vilje til å ta risiko er blitt bedre. Fokus vekk fra krig Nå som krigen er over, settes fokus igjen på real-økonomiske forhold. Ett sentralt aspekt som nå kan observeres, er at den globale inflasjonen er noe høyere enn forventet. Noe som er et signal om at de globale obligasjonsrentene har sett bunnen. Dette taler også for at vi ikke vil se flere europeiske rentesenkninger fremover. Betydelige forskjeller hva gjelder økonomisk vekst internt i Euro-området, med stormakten Tyskland som den store sinken, må kompenseres ved andre virkemidler enn pengepolitikken. Denne renteutviklingen globalt er i overensstemmelse med våre forventninger til Vi regnet med at de europeiske rentene ville falle mer enn i USA første halvår, men også at den ekspansive politikken kan gi stigende obligasjonsrenter inn i andre halvår. Annerledeslandet Norge I Norge fortsatte rentefallet fra slutten av fjoråret inn i årets første kvartal, og renteforskjellen til utlandet gikk kraftig inn. Norge ligger i en konjunkturmessig motfase sammenlignet med resten av den vestlige verden. Her hjemme har vi bare sett begynnelsen av nedgangen for økonomien. Selv om den norske kronen svekket seg markant gjennom første kvartal, er pengepolitikken fortsatt stram. Som følge av stigende utenlandske obligasjonsrenter i tiden fremover, regner vi med at renteforskjellen mellom norske og internasjonale renter tar seg ytterligere inn. De lange norske rentene forventer vi blir liggende ganske rolige frem mot sommeren. I motsetning til resten av markedet regner vi med at Norges Bank bare kommer til å sette ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng en gang i andre kvartal, og ikke to. Totalt priser rentemarkedet inn en rentebunn for Norges Banks styringsrente på 4,25 prosent fra september. Det forventes et kutt på en halv prosentpoeng både i april og juni, samt et kvart prosentpoeng i september. Vi tror renten kan bunne ut på et noe høyere nivå. 1.5

9 Tilbake til førstesiden 9 Investeringsstrategi aksjer Europa og Fjerne Østen kurstapere Aksjemarkedene i Latin Amerika og Kina figurerte på vinnerlisten i første kvartal, mens sentraleuropeiske markeder som Tyskland, Belgia, Holland og Norge, satte sitt preg på taperlisten. Sektor- og bransjemessig var europeisk finans fortsatt et svart hull. Sykliske selskaper og energi utviklet seg bra. Sør-Korea, som er et viktig land for oss, utviklet seg svakt som følge av nye skandaler rundt eierstyringen (corporate governance) av større industri-konsern, samt tap blant kredittkortselskaper. Dette rammet imidlertid ikke noen av våre selskaper direkte. Men på grunn av den generelt labre interessen for, og sviktende tilliten til, koreanske aksjer, fikk imidlertid også våre selskaper seg en kursmessig trøkk. Og som vi skrev i forrige rapport ble også det sørkoreanske aksjemarkedet solgt ned i begynnelsen av kvartalet, da nord-koreanerne raslet med atomsabelene. Det sør-koreanske aksjemarkedet, og våre selskaper, har tatt seg noe opp etter utgangen av første kvartal. Selskaper teller fortsatt mer enn bransjer Bransjemessig var det globalt sett spesielt hyggelig å være investert innen telekom i nye markeder. Sykliske selskaper, særlig innen shipping, utviklet seg også godt. Teknologi var selektivt bra, etter at bransjen omsider har kuttet kostnader og salget sakte men sikkert er på vei oppover igjen. Kjemi, reiseliv, media og detaljsalg var generelt svake sektorer. politikk og lave renter, tror vi ikke at dette bildet vil endre seg særlig fremover. Oppkjøp med oppgjør i cash I løpet av kvartalet så vi de første kontantbudene på selskaper av en viss størrelse. Den betydelige likviditeten som nå befinner seg på sidelinjen globalt (i penge- og obligasjonsmarkedet), gjør at vi tror det kommer flere bud i tiden fremover. Den høye direkteavkastningen i aksjemarkedene fra selskapenes utbytter overstiger pengemarkedsrenten med god margin. I mange tilfeller er den også høyere enn obligasjonsrenten. Dette har virket som en naturlig bremse for hvor langt ned aksjemarkedene kunne falle, men uten at dette direkte har stimulert til oppkjøp. Det store spørsmålet nå er derfor om den stigende evnen og viljen til å ta risiko i rentemarkedet smitter over på aksjemarkedet. Vi mener at svaret er ja men fortsatt vil markedet være selektivt. Det gjennomsnittlige selskapet globalt målt etter markedsvekt er fortsatt høyt vurdert. For å oppnå god langsiktig avkastning må selskapene etter vårt skjønn fortsatt ha høy kvalitet, være undervurdert, og ha definerte triggere for en omvurdering. Risikopremien faller i rentemarkedet I likhet med hva tilfellet var i fjor, er det imidlertid fokus på de enkelte selskapene, fremfor bransjene, som gir meravkastning. Noe som er i god tråd med vår investeringsfilosofi. BPs EMBI GLOBAL SOVEREIGN SPREAD* (LS) U.S. CORPORATE SPREAD** (RS) BPs 440 Svak uttelling etter 12. mars Våre globale porteføljer har en overvekt i Europa og Asia. Vi fikk derfor ikke uttelling i kvartalet for den stigningen i markedene som skjedde etter 12. mars, ledet av det amerikanske aksjemarkedet. Etter kvartalsslutt har vi imidlertid tatt igjen det tapte, og vel så det. Denne utviklingen er på linje med hva som skjedde med våre aksjefond da oppgangen kom etter at bunnene i aksjemarkedet ble etablert etter 11. september 2001 og i oktober i fjor. Risikopremien på vei ned i rentemarkedet når kommer aksjemarkedet? Kvartalets mest interessante trekk var de fallende renteforskjellene mellom gode og ikke fullt så gode låntagere. Dette viser at investorene nå er mer villig til å bære risiko enn tidligere, og at den finansielle situasjonen for en rekke låntagere er blitt bedre Etter den sterke risikoversjonen i 2002 har investorene evne og vilje til å ta risiko i rentemarkedet endret seg sterkt siste kvartal. Vil dette etter hvert smitte over på aksjer? De til dels betydelige kostnadskuttene mange selskaper har vært igjennom begynner å bære frukter. Dette sammen med lavere lånerenter og redusert gjeld har gjort at mange selskaper kan vise til bedre kontantstrømmer uten hjelp av bedrede konjunkturer. Kvartalsresultatene fra våre selskaper i porteføljene så langt har i så måte vært oppløftende men dog ikke helt uten skuffelser. Kostnaden ved å låne penger i obligasjonsmarkedet i nye markeder for land (emerging markets, den heltrukne blå linjen) og for kredittverdige industriselskaper i USA (BBB-kredittrating, stiplet linje) har falt betydelig siden toppen høsten 2002 sammenlignet med renten på amerikanske statsobligasjoner. Tallene på y-aksene, viser antall rentepunkter. 100 rentepunkter er lik ett prosentpoeng. Venstre akse viser rentedifferansen for statsobligasjoner i nye markeder mens høyre akse viser amerikanske selskaper. Spesielt i Europa har aksjemarkedene blitt presset av at store institusjoner har vært nødt til å selge ut aksjer for å oppfylle krav til soliditet. De lave rentene har ført til at mange har økt risikograden i renteporteføljene sine for å opprettholde avkastningen, noe som har vært med på å redusere renten (yielden) på mer risikoutsatte lån. Et annet forhold er at selv etter tre år med lav vekst, har finansinstitusjonene, særlig i USA, klart seg bra. Utlånstapene har så langt vært beskjedne. Med dagens sterkt stimulerende økonomisk

10 Tilbake til førstesiden 10 SKAGEN Vekst Aksjefondet SKAGEN Vekst falt i verdi med 4,5 prosent i første kvartal, mens Oslo Børs Hovedindeks var ned 9,7 prosent i samme periode. De norske selskapene i SKAGEN Vekst (53,0 %) hadde et verdifall på 5,7 prosent, fire prosentpoeng bedre enn Oslo Børs Hovedindeks. De utenlandske aksjene (47,0 %) falt med 1,5 prosent, noe som er 0,7 prosentpoeng dårligere enn Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks målt i norske kroner. Kvartalet startet dårlig med negativ avkastning både i januar og februar, mens mars ble første måned med positiv avkastning siden november i fjor. Kursoppgangen har fortsatt inn i april. Så langt i andre kvartal (per 16/4) har fondet steget 9,5 prosent. De største positive bidragsyterne har vært Vimpelcom, Holsten Brauerei, Bergesen og Petrobras. De største negative bidragsyterne i perioden har vært Norsk Hydro, Samsung Electronics, Rica og SAS. Konsentrasjonsgraden i porteføljen er holdt på omtrent samme nivå som ved årsskiftet. De 10 største investeringene til SKAGEN Vekst utgjorde ved utgangen av kvartalet 37,9 prosent av fondet. Bransjebalansen i fondet er holdt uendret siden årsskiftet. Bud kjørte Bergesen opp 30 prosent Aktiviteten innen fusjoner og oppkjøp har tatt seg betydelig opp den siste tiden, også i det norske markedet. Blant våre selskaper har vi i år mottatt bud på Roxar og Bergesen. Som vi har nevnt i tidligere markedsrapporter er overtakelser av selskaper et sikkert tegn på at prisingen begynner å bli attraktive (tredje og siste fase i en nedgangstrend for aksjemarkedet). I mars har vi akseptert budet på Roxar. Vi valgte å motta oppgjør i aksjer i Lisme, Roxars nye eierselskap, for drøye 40 prosent av beholdningen og ta resten av oppgjøret i kontanter. I begynnelsen av april kom Hong Kong rederiet World Wide Shipping med et bud på Bergesen, som lå rundt 30 prosent over gjeldende børskurs. Dette etter at de først sikret seg aksjene til fetterne og majoritetsaksjonærene Petter Sundt og Morten Bergesen. Vi har valgt å selge våre A-aksjer i Bergesen, men har foreløpig beholdt våre B-aksjer da tilbudet på disse ligger hele 25 kroner (ca. 14 %) under budet på A-aksjene. Eneste forskjellen mellom A- og B-aksjene i Bergesen er stemmeretten, som bare eiere av A-aksjer har. Schibsted inn etter kostnadskutt Siden forrige markedsrapport har Schibsted og Vmetro kommet inn som norske nykommere i porteføljen. Førstnevnte har vist at lengre tids bruk av kostnadskniven har gitt resultater. Vmetro, som er leverandør av teknologi innen testing og måling av datasystemer, har en meget solid balanse. Kontantbeholdningen utgjør mer enn halvparten av selskapets verdsettelse. Vi har også økt postene noe i Nutreco, Aareal Bank og Geophysique på lave nivåer i forkant av at disse la frem akseptable resultater. Vår frykt for at det finske energiselskapet Fortum fortsetter sin oppkjøpsstrategi, å kjøpe selskaper til en for dyr penge (Hafslund neste?), har ført til at vi har solgt oss helt ut av selskapet på rekordhøye kursnivåer. Vi har i mars fortsatt å redusere våre poster i Holsten Brauerei, Orion og Vimpelcom. Ved utgangen av kvartalet hadde fondet negativ likviditet på 2,7 prosent. Salget av aksjene i Bergesen samt store utbetalinger av utbytter fra selskapene våre i april (4,5 prosent av fondet) mer enn dekker inn likviditetstrekket per utgangen av første kvartal. Ser lyst på fremtiden Verdsettelsen av selskapene i porteføljen gjør at vi ser lyst på fremtiden. Når det gjelder utviklingen i aksjemarkedenes risikopremie på kort sikt er det som alltid vanskelig å spå. Likevel er det flere momenter som nå taler for en mer positiv utvikling for aksjemarkedene. Bedre likviditet, som følge av blant annet utbetalinger av store utbytter (spesielt i Norge), bedriftsoppkjøp, færre tvangssalg av aksjer, mindre usikkerhet omkring situasjonen i Midt-Østen, lavere energipriser og et målrettet fokus blant alle aktørene i kapitalmarkedet om å gjenskape tilliten er alle sentrale drivere fremover. SKAGEN Global SKAGEN Global var ned 3,7 prosent i første kvartal, mens verdensindeksen var ned 0,6 prosent, begge utbyttejustert og målt i norske kroner. Det var spesielt i begynnelsen av kvartalet og rett etter at bunnen ble nådd med salgsklimaks den 12. mars, og den påfølgende kraftige oppgangen, at fondet tapte relativt sett. Markedene i Østen, hvor vi har en god del av våre plasseringer, var i denne perioden en del svakere enn de andre regionene. Spesielt den gode utviklingen i USA, som utgjør ca. 55 prosent av verdensindeksen, gjorde at vi ble hengende etter. Mot slutten av kvartalet og inn i andre kvartal har fondet gjort det relativt mye bedre igjen, og har i skrivende stund (16. april) utviklet seg på linje med verdensindeksen så langt i år. Selskapene CMB, Kinnevik, Unibanco, D/S Svendborg og Petrobras var de fem største positive bidragsyterne i fondet. De fem største negative bidragsyterne var Hannover Re, Orion Pharmaceuticals, Samsung Electronics, Eisai og Pechiney. Petrobras med nytt oljefelt To av våre hovedposter innen energi, brasilianske Petrobras og finske Fortum, opplevde en spesielt god utvikling i perioden. Petrobras steg kraftig i kurs på en kombinasjon av et generelt positivt brasiliansk aksjemarked og en rapport fra selskapet om et meget lovende oljefelt. Feltet kan på sikt øke Petrobraś oljereserver med en milliard fat olje. Fortum opplevde en pen kursoppgang som følge av høye elektrisitetspriser i vinter, og forventninger om høye priser fremover. I likhet med hva tilfellet har vært for SKAGEN Vekst har vi, som følge av økt risiko forbundet med selskapets mange oppkjøp, solgt oss kraftig ned i aksjen til kurser rundt all time high. Innen råvarer hadde vi strålende bidrag fra svenske Kinnevik, som har fortsatt sin oppgradering fra den stygge andungen til en stadig vakrere svane. Selskapet handles etter vår mening fortsatt med en rabatt på prosent på de underliggende verdiene. Sterkt fokus på shipping Shipping har vært det store temaet innen gruppen Kapitalvarer, service og transport, og har ført til at denne sektoren har gitt det beste bidraget i perioden. Det belgiske rederiet CMB steg kraftig i kurs til tross for relativt sett skuffende resultater. Den omstruktureringen vi har forventet skal finne sted i selskapet (styres i dag av tre familier), begynner å bli mer synlig. Selskapet har planer om å skille ut gassdivisjonen (LNG) som et eget rederi, Exmar, mens CMB konsentrerer sin virksomhet om tørrlast og tank. Når vi nå ser at familierederiet Bergesen selges til Hong Kong, kan det jo hende at det dukker opp noen beilere også i Belgia.

11 Danske A/P Møller overrasket på ny med gode resultater, solid balanse og pene utsikter for fremtiden. Aksjemarkedet svarte med å kjøre aksjen videre opp. Japanske Furukawa Electric var svak, til tross for lysere fremtidsutsikter fra selskapet. Techtronic Industries utviklet seg imidlertid strålende, etter nok et fantastisk resultat fra selskapet. Vi har solgt en liten post i Bunge til historisk høye kurser, og økt litt i Frontline på gunstige nivåer. Solgt litt Volkswagen Innen Inntektsavhengige forbruksvarer har vi solgt en liten post i Volkswagen. Som vi tidligere har skrevet forventes første kvartals resultatene å være årets svakeste. Markedet venter nå på nye modeller utover høsten, ikke minst den nye Golfen. VW er verdens ledende bilprodusent i Kina, og salget i første kvartal vokste med 86 prosent sammenlignet med fjoråret. Kina er nå VWs nest største marked. Tilbake til førstesiden De andre hovedpostene innen sektoren var positive bidragsytere i perioden. Innen telekom har den tunge posten vår i Telekom Indonesia opplevd en god utvikling, og det med god grunn. Selskapets tall for fjoråret viste en vekst i inntjeningen på pene 36 prosent. Selskapets balanse er nå meget solid, til tross for at det ble betalt ut et solid utbytte for fjoråret. Etter den pene kursutviklingen har vi justert oss litt ned i Telekom Indonesia, da posten ble vel stor i porteføljen. Utviklingen i thailandske Total Access (TAC) var skuffende i perioden. Den gjennomsnittlige inntjeningen per mobilabonnent forventes imidlertid å stige dramatisk gjennom 2003, noe som ikke gjenspeiles i dagens aksjekurs. Russiske Vimpelcom, hvor Telenor i likhet med i TAC er storaksjonær, har fortsatt å vise gode resultater, både økonomisk og kursmessig. 11 Vi har solgt oss noe ned i Holstein Braueri, som har vært en vinner innen sektoren, og en post i det finske farmasiselskapet Orion Pharmaceuticals. Det japanske medisinselskapet Eisai (store på magesår- og altzheimermedisin) har vært svak i perioden, i sterk sympati med det generelt svake japanske aksjemarkedet. Danske Christian Hansen har imidlertid hatt en meget pen kursutvikling. Analysen som ble foretatt i Storbritannia av selskapets allergi-medisin var en suksess. Alt ligger nå til rette for å spinne av en ny og lovende medisindivisjon i Tysk finans slo tilbake Tysk finans var et lyspunkt i slutten av perioden, etter en heller trist start på året. Depfa Bank kom med strålende tall for siste kvartal av fjoråret. Avkastningen på kapitalen var pene 22,3 prosent, og banken kunne melde om at de forventet rekordbra tall i årets første kvartal. Markedet har vært nervøs for kapitaldekningen til Hannover Re. Etter at selskapet kom med sine tall for fjoråret viste det seg at markedets angst var strekt overdrevet. Hannover Re var den globale vinneren innen sektoren i fjor. Forsikringspremiene for de neste to årene ser ut til å holde seg på dagens høye nivåer (ble satt kraftig opp etter 11. september 2001), hvilket kom som en overraskelse for mange. Brasilianske Unibanco fortsatte sin kraftige reprising. Posten vår har nå doblet seg i verdi på et halvt år. % % 4 3 Europeiske aksjer er billige EURO AREA * / U.S. PRICE / BOOK (Premium/Discount) *Marked capitalization weighted average of Germany, France, Italy, Spain and the Netherlands EURO AREA DIVIDEND YIELD*** % % 4 3 Samsung og Kyocera var tapere Informasjonsteknologi ble, til tross for en stabil og positiv periode for sektoren, taperen i første kvartal - med koreanske Samsung Electronics og japanske Kyocera i spissen. Selskapene ble smittet av den gule feberen som har rammet Østen, ikke basert på spesifikke forhold rundt selskapene. Både den geopolitiske situasjonen i Nord Korea og et skuff-ende svakt japansk aksjemarked er trolig negative faktorer av kortsiktig karakter. Både Samsung og Kyocera er tunge eksportselskaper, med relativt lav avhengighet av hjemmemarkedene Europeiske aksjer prises med rundt 40 prosent rabatt sammenlignet med amerikanske aksjer, basert på forholdet mellom selskapenes bokførte verdier og aksjekurs (øverste graf). Direkteavkastningen fra selskapenes utbytter ligger også på et historisk høyt nivå blant europeiske selskaper i dag (nederste graf). 2 SKAGEN Kon-Tiki Ett år i nye markeder I begynnelsen av april hadde SKAGEN Kon-Tiki ett års jubileum. Fondet ble startet fordi vi etter syv magre år i nye markeder så at denne aktivaklassen bød på mange gode muligheter. Til tross for at regionen nye markeder står for over 75 prosent av verdens befolkning, og halvparten av verdens verdiskapning, utgjør regionen fortsatt ikke mer enn fem prosent av verdens aksjemarkeder. Vår holdning til investeringer i dette området er som i alle andre områder, selskapsorientert, med en fornuftig bransjebalanse - samt å finne skjulte verdier. Ved å fokusere mot selskaper i adskillig større grad enn makrotrender, skiller vi oss ut fra de fleste av våre konkurrenter. Mange av våre trofaste kunder som kjøpte andeler i forbindelse med introduksjonen av fondet i april 2002, har i dag tapt på sine investeringer. Dette beklager vi, men alle skal være klar over at vi ikke startet opp dette fondet for å utnytte en trend i markedet. SKAGEN Kon-Tiki ble startet opp ene og alene fordi vi regnet med at den lave vurderingen av mange selskaper i nye markeder hadde store muligheter på oppsiden, og i tillegg ga en god beskyttelse på nedsiden i en turbulent børsverden. I den meget svake børsverden etter SKAGEN Kon-Tiki ble lansert har nye markeder utviklet seg relativt bedre enn gamle markeder, målt som verdensindeksen. At nye markeder har klart seg bedre enn gamle markeder (som gjerne er en sikker havn i dårlige tider) i perioder med nedgang for aksjemarkedene, her ikke skjedd siden tidlig på 1990-tallet. Og etter siste års kursfall er nøkkeltallene til selskapene i SKAGEN Kon-Tiki særdeles attraktive.

12 Tilbake til førstesiden 12 Å tape 26,5 prosent av pengene på ett år (per 7. april) ved å være med som andelseier i SKAGEN Kon-Tikis første leveår er selvsagt trist. En liten trøst er det imidlertid at verdensindeksen og nye markeders indeksen har falt enda mer, med henholdsvis 32,4 og 30,2 prosent. Filosofien virker De positive erfaringene siden lansering av fondet er at vi har fått bekreftet at SKAGEN Fondenes investeringsfilosofi virker, også for SKAGEN Kon-Tiki og nye markeder. De undervurderte og oversette selskapene har vist veien. Makroøkonomisk negativ støy har gjort kvalitetsselskapene billigere enn hva de fortjener, og noen av de selskapene vi har investert i har i perioden befestet sin stilling som globale selskaper å regne med fremover. De investeringene som virkelig har kostet oss penger i perioden, er selskaper vi primært har hatt i porteføljen for å bedre bransjebalansen, eller selskaper som har vært utsatt for lokale problemer - som vi ikke tok høyde for da vi investerte. Ofte med bakgrunn i politiske eller regulatoriske forhold, hvor vi kunne gjort en bedre analysejobb. Og nettopp her ligger sporen til bedre resultater i fremtiden. Vi ser at i en periode hvor de store investeringshusene legger ned analysedekningen, oppstår det muligheter for forvaltere som oss med klare verdisyn, globalt utsiktspunkt og integritet til å skaffe meravkastning fra forhold andre investorer ikke kan eller vil vektlegge. Nye markeder er normalt følsomme for geopolitiske begivenheter, selv om de ikke burde være det. Dette som følge av en bred diversifisering i forhold til politisk og religiøst ståsted, samt graden av økonomisk fremgang. Felles for nye markeder er imidlertid at alle får et stort utbytte av global økonomisk fremgang, lavere oljepriser, og investors stigende evne til å bære risiko. Etter at Gulfkrigen brøt ut i januar 1991 steg verdensindeksen med 16 prosent ut året. Dette til tross for at markedet var tynget av både finanskrise i USA, boblesprekk i Japan, og problemene rundt gjenforeningen av Øst- og Vest Europa. Nye markeder steg imidlertid med hele 45 prosent i samme perioden. Skuffende første kvartal Årets første kvartal ble isolert sett skuffende. Avkastningen ble på minus 4,2 prosent, mot verdensindeksens minus 0,6 prosent og nye markeders indeksen minus 2,4 prosent. I perioden ble fondet belastet med 1,12 kroner per andel i skatt (per 22. januar), slik at avkastningen før skatt kom på linje med nye markeders indeksen. Denne skattebelastning blir for norske andelseiere kompensert via RISK-regulering når andelene blir solgt. For tegninger og innløsninger foretatt i perioden 1-22 januar ble respektive andelseiere og fondet kompensert av forvaltningsselskapet slik at ingen utvanning eller forfordeling av andelseiere fant sted. uventet ble trukket fra videre utvikling av lisenstakerne (se markedsrapport 1/2003). Som følge av dette solgte vi oss helt ut av selskapet. Carlsberg hardt straffet uten grunn Andre negative bidragsytere var Carlsberg, som tross vesentlig bedre resultater og kontantstrøm enn ventet, kursmessig ble hardt straffet. Vi mener dette var en overreaksjon, og har derfor økt vår posisjon i Carlsberg noe etter kvartalsskiftet. Av andre selskaper som utviklet seg spesielt negativt kan nevnes Samsung Electronics, China Unicom og Satayam Computer Services. Sistnevnte som følge av at analytikerne stilte spørsmålstegn ved konkurrentenes forretningsmodell, slik at bransjen kom under sterkt press. I forbindelse med selskapets egen rapportering, bekreftet selskapet forventningene til 2004, og aksjen har senere kommet noe opp igjen, samtidig som verdsettelsen er bransjens laveste. Gode bidragsytere var særlig Unibanco i Brasil, Shanghai Industrial Holdings, Vimpelcom og Neptun Orient Line. I kvartalet har vi økt vår eksponering i Latin-Amerika ytterligere. Området ligger langt fra dagens geopolitiske konfliktpunkter, og har hatt sine kriser i hopetall de siste fem årene. Dette har ført til lave selskapsvurderinger. Nå skjer det imidlertid mye positivt som kan få verdiene videre opp, som økt fokus på frie markeder og demokratiseringsprosessen. Etter valget av Lula som president i Brasil, er det skapt en markedsorientering med sosial profil, noe som representerer noe helt nytt i regionen. Den økte eksponeringen i Latin-Amerika har skjedd på bekostning av Øst-Europa, og noe i Asia. Innen råvarer solgte vi Antofagasta og Vale Rio del doce, som begge har tjent oss vel, og reinvesterte i Votorantim Cellulose. Dette selskapet tegner til å bli en global maktfaktor innen papirindustrien, er ekstremt konkurransedyktig og har en svært sterk finansiell stilling. Innen transport og service økte vi posten i Frontline, med god uttelling. Vi har solgt oss noe ned etter kvartalsslutt. Vellykket handelshus og bank Innen sykliske forbruksvarer økte vi i meksikanske Grupo Elektra, etter at selskapet la frem et svakt årsresultat. Posten er etter kvartals- % BNP Kina - privat konsum bidrar sterkt til veksten CONTRIBUTION TO GDP GROWTH PRIVATE CONSUMPTION % I forhold til verdensindeksen skyldes avviket som nevnt annet sted i rapporten, at USA steg i forkant av de øvrige markedene, og at andelen i dette markedet naturlig nok er meget lav. I skrivende stund er det relative (og absolutte) tapet mer enn gjenvunnet. Gode bidrag fra Latin-Amerika Gode bidragsytere i kvartalet var fondets sterke overvekt i Latin- Amerika, hvor markedene utviklet seg vesentlig bedre enn ventet. Selskapene var da også svært lavt priset ved inngangen til året. Et annet positivt bidrag var overvekten av telekom og transportselskaper, som ble kursvinnere i perioden. 40 % NET EXPORTS BCA Research % De negative bidragsyterne skyldes i stor grad selskapsspesifikke forhold. Særlig gjelder dette det ungarske farmasiselskapet Egis, som falt kraftig og bidro med å trekke Kon-Tiki kursen ned med hele 1,70 kroner per andel. Årsaken til fallet var at substansen selskapet hadde patent på, som skulle virke mot angst og depresjoner, helt Veksten i Kinas bruttonasjonalprodukt, BNP, utgjøres i dag med hele 70 prosent av økt privat forbruk blant kineserne, mens bare 10 prosent kommer fra netto eksportvekst. Både det private forbruket og netto eksport har økt betydelig siden slutten av 2001 og inngangen til Sistnevnte ser nå ut til å ha snudd nedover igjen, men det endrer ikke at landet er en betydelig vekstdriver globalt.

13 Tilbake til førstesiden 13 skiftet økt ytterligere og utgjør i skrivende stund ca. fire prosent av fondet. Overgangen fra kjededrift til et kombinert handelshus innen brun- og hvitevarer og bank ser ut til å gå etter planen. Prisingen av selskapet er ekstremt lav. Nytt selskap er indiske Tata Engineering som kan bli et selskap å regne med globalt innen transportmidler. Innen medisin solgte vi Egis og økte marginalt i ungarske Gideon Richter, som har en bredere produktportefølje og nøktern vurdering. Innen bank tok vi gevinster i Unibanco og BanColombia, men økte igjen noe i førstnevnte etter kvartalsskiftet. Vi halverte posten i State Bank of India, solgte Hannover Re og Inter-Europa Bank, og kjøpte mer Korean Re. Et nytt selskap innen sektoren er SVB Holdings, som er Lloyds reassuranseselskap. Selskapet er meget lavt priset og viser gode resultater i et sterkt marked for reassuranse. Vi benyttet Den andre Koreakrisen til å øke i Samsung Electronics, slik at selskapet i skrivende stund utgjør drøye åtte prosent av fondet. Første kvartal ser ut til å bli årets svakeste for selskapet. Prisingen er fortsatt blant de globalt laveste i bransjen, samtidig som ambisjonsnivået og kapitalbasen er den beste. Innen telekom tok vi noe gevinster i Vimpelcom, og økte i Indosat, Telkom Indonesia og China Unicom, slik at vi fortsatt har høy bransjevekt innen mobiltelefoni. Selskapene er billige, veksten høy, og direkteavkastningen fra utbyttene fortsatt god. 10 på topp står for 55 prosent Siste tids endringer har ført til en mer konsentrert portefølje. Per 22. april står de 10 største postene i fondet for 55 prosent av porteføljen. Poster som er mindre enn to prosent utgjør bare 10 prosent av porteføljen. Erfaringer fra tiden som forvalter av SKAGEN Kon-Tiki har lært oss at fokus på selskapene er alfa og omega for å lykkes. Dette fokuset blir ikke mindre i tiden fremover. Vi tror og håper seilasen videre skal bli adskillig hyggeligere enn den strekningen vi har lagt bak oss. Vi seiler på samme flåte og har samme mål, høyest mulig risikojustert avkastning. SKAGEN Høyrente og SKAGEN Avkastning Utviklingen for rentefondene har vært blandet i første kvartal. Vi har hatt en lav rentefølsomhet i fondene (lav durasjon), i en periode hvor rentene i Norge har fortsatt å falle. SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 1,6 prosent, som var på linje med referanseindeks. SKAGEN Avkastning la på seg 1,7 prosent, mens fondets referanseindeks var opp 2,3 prosent. Vi fikk godkjent endring av referanseindeksen for SKAGEN Avkastning i perioden fra BRIX indeksen til indeksen for statsobligasjoner med tre års durasjon (Stat 3 år). Alle de andre fondene i samme klasse bruker denne indeksen som sin referanseindeks. Brix-indeksen er en teoretisk indeks som ikke er investerbar. Grafen under viser at langrentene i Norge har falt i kvartalet, mens de internasjonale rentene har vært stabile. pengemarkedsfond med lav risiko. Fondet har en minimumstegning på en million kroner. Maksimal løpetid frem til forfall på låneporteføljen er fire måneder (durasjonen). Med andre ord er rentefølsomheten lav. SKAGEN Høyrente Institusjon passer godt for likviditetsstyring i kommuner, pensjonskasser, kraftselskaper, samt andre selskaper og større investorer som ønsker en konkurransedyktig avkastning på kortsiktig likviditet til en lav risiko. Fondet tilfredsstiller 20 prosent kapitaldekning ut fra BIS reglene. Forvaltningsprovisjonen er kun 0,25 prosent p.a. 16. april 2003 J. Kristoffer C. Stensrud Kristian Falnes SKAGEN Høyrente Institusjon 14. mars startet vi SKAGEN Høyrente Institusjon, som er et kort Langrenter i Norge, Tyskland og USA Filip Weintraub Ross Porter Kilde: Bloomberg Utviklingen i 10 årige statsobligasjonsrenter fra nyttår i Norge, Tyskland og i USA

14 SKAGEN Vekst Tilbake til førstesiden Minimum 50 prosent av midlene i aksjefondet SKAGEN Vekst skal til enhver tid være investert i Norge, resten skal være plassert i det globale aksjemarkedet. Målinger foretatt av tidsskriftet Dine Penger og Morningstar plasserer SKAGEN Vekst blant de aksjefondene som har gitt høyest avkastning i forhold til risikoen. Risikoen til fondet er, isolert sett, blant de laveste i klassen. Redusert risiko oppnås gjennom grundige analyser av de enkelte selskapene, samt hovedtendensene i norsk og internasjonalt næringsliv. I tillegg er en betydelig del av fondets midler investert utenfor Norges grenser. Dette gjør at fondet kan ta del i den verdiskapningen som finner sted i selskaper som opererer innen bransjer og markeder som ikke finnes på Oslo Børs. Vi leter etter selskaper som er solide, men underpriset, og som ligger i undervurderte markeder. SKAGEN Vekst passer for en investor som vil ha en kvalitativt forbedret, og dermed mindre risikoutsatt, portefølje enn det norske aksjemarkedet. 14 Fondets startdato 1. desember 1993 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mars 2003) 207,90 % Gjennomsnittlig avkastning per år 12,80 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover 6 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA, Unit Link Godkjent for markedsføring i Norge, Sverige og Danmark Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks UCITs-fond Ja Porteføljeforvalter Kristian Falnes Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,53 % -9,70 % ,91 % -31,09 % ,33 % -16,57 % ,25 % -1,68 % ,98 % 45,54 % ,47 % -26,65 % ,23 % 31,60 % ,09 % 32,03 % ,72 % 11,60 % ,13 % 7,13 % Geografisk fordeling EMEA 1,91% Perifer EU 11,91% Kjerne-EU 10,05% Japan 3,47% Asia ex Japan 11,06% Syd-Amerika1,94% Nord-Amerika 7,34% Norge 52,32% *I millioner kroner Bransjefordeling Kursutvikling SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst Oslo Børs Hovedindeks 20 % geometrisk årlig avkastning Telekom 6,00% Informasjonsteknologi 12,99% Bank og finans 12,88% Medisin 2,97% Defensive konsumvarer 8,24% Inntektsavhengige forbruksvarer 4,67% Kapitalvarer, service og transport 29,10% Råvarer 8,17% Energi 14,37% NAV SKAGEN Vekst Nyttetjenester 1,19%

15 Verdipapirportefølje SKAGEN Vekst per 31. mars 2003 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Urealisert Prosentvis Eierandel Verdipapir Antall NOK kurs Valuta verdi NOK gevinst/tap fordeling selskap Børs Energi SOLSTAD OFFSHORE ,90 NOK ,71 % 3,36 % Oslo Børs PRIDE INTERNATIONAL ,00 USD ,55 % 0,22 % New York KERR MCGEE ,25 USD ,52 % 0,10 % New York PETROBRAS PREF. ADR ,04 USD ,35 % 0,06 % New York DOF ASA ,70 NOK ,26 % 4,08 % Oslo Børs DET NORSKE OLJESELSKAP ,00 NOK ,00 % 2,58 % Oslo Børs SMEDVIG ASA-A ,50 NOK ,98 % 1,15 % Oslo Børs TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ,00 NOK ,86 % 1,17 % Oslo Børs CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE ,91 EUR ,82 % 1,35 % Paris BONHEUR ,50 NOK ,69 % 2,09 % Oslo Børs PETROBRAS ORD. ADR ,28 USD ,54 % 0,01 % New York LISME ,50 NOK ,47 % 1,70 % Unotert FMC TECHNOLOGIES ,65 USD ,36 % 0,08 % New York GANGER ROLF ,00 NOK ,26 % 0,93 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,97 % Sum Energi ,34 % Råvarer NORSKE SKOGINDUSTRIER ,50 NOK ,65 % 0,90 % Oslo Børs KINNEVIK B ,00 SEK ,00 % 0,48 % Stockholm PECHINEY A ,81 EUR ,92 % 0,12 % Paris BOLIDEN ,20 SEK ,46 % 0,82 % Stockholm CREW DEVELOPMENT CORP ,95 NOK ,32 % 2,31 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,08 % Sum Råvarer ,43 % Kapitalvarer, service og transport NORSK HYDRO ,00 NOK ,77 % 0,18 % Oslo Børs BERGESEN DY A ,00 NOK ,86 % 0,94 % Oslo Børs LEIF HOEGH ,00 NOK ,13 % 1,58 % Oslo Børs WILH WILHELMSEN LTD A ,50 NOK ,93 % 2,09 % Oslo Børs KONGSBERG GRUPPEN ,00 NOK ,83 % 1,50 % Oslo Børs D/S SVENDBORG A ,00 DKK ,44 % 0,10 % København ODFJELL A ,00 NOK ,39 % 1,47 % Oslo Børs STOLT-NIELSEN ,00 NOK ,26 % 0,86 % Oslo Børs FRONTLINE ,00 NOK ,99 % 0,33 % Oslo Børs SAS ,50 NOK ,98 % 1,60 % Oslo Børs CMB ,20 EUR ,96 % 0,59 % Brüssels BROSTRØM B ,00 SEK ,87 % 1,86 % Stockholm CONCORDIA MARITIME B ,00 SEK ,86 % 4,12 % Stockholm I.M. SKAUGEN ,00 NOK ,83 % 4,52 % Oslo Børs I.M. SKAUGEN KONVERTIBEL OBLIGASJON ,00 NOK ,81 % 3,13 % Oslo Børs PENINSULAR & ORIENTAL STEAM ,80 GBP ,79 % 0,11 % London BERGESEN DY B ,00 NOK ,64 % 0,60 % Oslo Børs SOLVANG ,00 NOK ,56 % 4,02 % Oslo Børs BUCHER INDUSTRIES ,00 CHF ,49 % 1,06 % Zürich OMI CORP ,70 USD ,42 % 0,31 % Oslo Børs NORWEGIAN AIR SHUTTLE ,00 NOK ,25 % 2,00 % Unotert SMÅPOSTER ,95 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,01 % Inntektsavhengige forbruksvarer OFOTEN & VESTERÅLEN D/S ,00 NOK ,10 % 6,17 % Unotert SONY CORPORATION ,00 JPY ,65 % 0,01 % Tokyo RICA HOTELS ,00 NOK ,64 % 2,64 % Oslo Børs HACKMAN ,60 EUR ,61 % 1,79 % Helsinki SCHIBSTED ,00 NOK ,36 % 0,14 % Oslo Børs EXPERT ,00 NOK ,32 % 0,99 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,00 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,69 % Defensive konsumvarer NUTRECO HOLDING ,02 EUR ,26 % 1,20 % Amsterdam RIEBER & SØN ,50 NOK ,28 % 0,63 % Oslo Børs LERØY SEAFOOD GROUP ,00 NOK ,19 % 4,42 % Oslo Børs UNITED INTL ENTERPRISES ,00 DKK ,90 % 2,72 % København HOLSTEN-BRAUEREI ,94 EUR ,65 % 0,44 % Frankfurt ORKLA ,00 NOK ,55 % 0,05 % Oslo Børs FJORD SEAFOODS ,35 NOK ,43 % 1,44 % Oslo Børs SYNNØVE FINDEN KONVERTIBEL OBLIGASJON ,00 NOK ,29 % 3,78 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,75 % Sum Defensive konsumvarer ,31 % Medisin CHRISTIAN HANSEN HOLDING B ,00 DKK ,00 % 0,81 % København EISAI CO LTD ,00 JPY ,68 % 0,03 % Tokyo ORION-YHTYMA A ,30 EUR ,49 % 0,30 % Helsinki AXIS-SHIELD (LONDON) ,05 GBP ,37 % 1,24 % London AXIS-SHIELD ,00 NOK ,27 % 0,92 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,27 % Sum Medisin ,08 % Bank og finans BOLIG- OG NAERINGSBANKEN ,00 NOK ,66 % 5,13 % Oslo Børs OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ,00 NOK ,97 % 1,87 % Oslo Børs HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ,90 EUR ,62 % 0,23 % Frankfurt AAREAL BANK ,31 EUR ,04 % 0,71 % Frankfurt KOREAN REINSURANCE ,00 KRW ,73 % 1,17 % Korea OLD MUTUAL ,77 GBP ,67 % 0,04 % London DEPFA BANK ,50 EUR ,65 % 0,11 % Frankfurt E*TRADE GROUP ,26 USD ,55 % 0,10 % New York SINGER & FRIEDLANDER GROUP ,29 GBP ,38 % 0,26 % London CODAN ,00 DKK ,31 % 0,11 % København SMÅPOSTER ,58 % Sum Bank og finans ,15 % Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR ,00 USD ,76 % 0,03 % London Int. KYOCERA ,00 JPY ,46 % 0,04 % Tokyo SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR ,00 USD ,42 % 0,15 % London Int. SAMSUNG SDI GDR ,85 USD ,08 % 0,11 % London Int. POLYCOM ,19 USD ,76 % 0,25 % NASDAQ NERA ,75 NOK ,75 % 2,06 % Oslo Børs SUN MICROSYSTEMS ,43 USD ,63 % 0,02 % NASDAQ MOTOROLA ,30 USD ,61 % 0,01 % New York KYOCERA ADR ,81 USD ,60 % 0,02 % New York VMETRO ,00 NOK ,41 % 2,17 % Oslo Børs TANDBERG TELEVISION ,35 NOK ,40 % 1,93 % Oslo Børs WEBCENTER UNIQUE ,10 NOK ,33 % 5,93 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,08 % Sum Informasjonsteknologi ,29 % Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA ADR ,38 USD ,72 % 0,24 % New York VIMPELCOM ADR ,71 USD ,73 % 0,25 % New York TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,51 USD ,38 % 0,42 % Singapore PAKISTAN TELECOM ,50 USD ,27 % 0,00 % OTC SMÅPOSTER ,18 % Sum Telekom ,27 % Nyttetjenester HAFSLUND B ,00 NOK ,17 % 1,25 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,00 % Sum Nyttetjenester ,17 % Sum verdipapirportefølje ,74 % Disponibel likviditet ,74 % Sum andelskapital ,00 % Basiskurs pr ,2827 Innløsningskurs pr ,3609 Som markedsverdi pr er benyttet siste noterte kurs fra børs. For beregning av gevinst ved salg benyttes en gjennomsnittlig kostprismetode. Tilbake til førstesiden 15

16 SKAGEN Global Tilbake til førstesiden Aksjefondet SKAGEN Global investerer i aksjer over hele verden bortsett fra Norge. Som for de andre aksjefondene er investeringsfilosofien å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko, gjennom å investere i undervurderte selskaper, bransjer eller land. Fondet søker å ha en balansert eksponering mot bransjer. Kravene til høy kvalitet og lav vurdering av selskapene er absolutte, samtidig som selskapsrisiko og markedsrisiko skal balanseres mot gevinstmulighetene. SKAGEN Global er av uavhengige aktører som det internasjonale ratingbyrået Morningstar, samt tidsskrifter som Dine Penger, ansett for å være blant markedets aller beste globale aksjefond. Ved å investere i SKAGEN Global oppnår man en god internasjonal spredning på investeringene. Gjennom fondets brede geografiske spredning blir markedsrisikoen redusert. 16 Fondets startdato 8. august 1997 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mars 2003) 105,39 % Gjennomsnittlig avkastning per år 13,59 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover referanseindeks Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA, Unit Link Godkjent for markedsføring i Norge, Sverige og Danmark Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner UCITs-fond Ja Porteføljeforvalter Filip Weintraub Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,65 % -0,58 % ,20 % -37,97 % ,24 % -16,07 % ,65 % -5,12 % ,41 % 30,73 % ,16 % 26,52 % ** -3,08 % -8,21 % Geografisk fordeling Japan 11,89% Asia ex Japan 21,88% Syd-Amerika 6,41% Nord-Amerika 4,61% EMEA 4,99% Perifer EU 21,45% Kjerne-EU 28,77% *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året Bransjefordeling Telekom 11,56% Kursutvikling SKAGEN Global SKAGEN Global Verdensindeksen (NOK) 20 % årlig geometrisk avkastning Informasjonsteknologi 13,55% Bank og finans 10,40% Medisin 10,32% Defensive konsumvarer 8,64% Inntektsavhengige forbruksvarer 12,38% Kapitalvarer, service og transport 15,40% Råvarer 11,22% Energi 5,84% NAV SKAGEN Global

17 Verdipapirportefølje SKAGEN Global per 31. mars 2003 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Urealisert Prosentvis Eierandel Verdipapir Antall NOK kurs Valuta verdi NOK gevinst/tap fordeling selskap Børs Tilbake til førstesiden 17 Energi PETROBRAS PREF. ADR ,76 USD ,73 % 0,16 % New York PRIDE INTERNATIONAL ,50 USD ,35 % 0,20 % New York FORTUM ,15 EUR ,16 % 0,06 % Helsinki SMÅPOSTER ,18 % Sum Energi ,42 % Råvarer SVENSKA CELLULOSA B ,50 SEK ,93 % 0,18 % Stockholm KINNEVIK B ,00 SEK ,83 % 1,37 % Stockholm RAUTARUUKKI ,42 EUR ,70 % 0,90 % Helsinki PECHINEY A ,34 EUR ,34 % 0,18 % Paris ANTOFAGASTA ,80 GBP ,28 % 0,19 % London SMÅPOSTER ,31 % Sum Råvarer ,39 % Kapitalvarer, service og transport CMB ,40 EUR ,56 % 3,43 % Brüssels D/S SVENDBORG A ,00 DKK ,66 % 0,18 % København TECHTRONIC INDUSTRIES ,50 HKD ,21 % 0,47 % Hong Kong FINNAIR ,56 EUR ,99 % 0,83 % Helsinki FURUKAWA ELECTRIC ,00 JPY ,95 % 0,19 % Tokyo STOLT NILSEN ADR ,26 USD ,69 % 0,55 % NASDAQ BUNGE LIMITED ,16 USD ,62 % 0,07 % New York PENINSULAR & ORIENTAL STEAM ,79 GBP ,59 % 0,08 % London FLS INDUSTRIES ,00 DKK ,52 % 0,47 % København BUCHER INDUSTRIES ,00 CHF ,52 % 1,13 % Zürich CONCORDIA MARITIME B ,00 SEK ,47 % 2,28 % Stockholm KLM ,74 EUR ,43 % 0,40 % Amsterdam BROSTRØM B ,50 SEK ,39 % 0,84 % Stockholm FRONTLINE ,00 NOK ,31 % 0,10 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,16 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,07 % Inntektsavhengige forbruksvarer VOLKSWAGEN ,20 EUR ,25 % 0,13 % Frankfurt SONY CORPORATION ,00 JPY ,59 % 0,02 % Tokyo INDEPENDENT NEWS & MEDIA ,35 EUR ,33 % 0,43 % London SHANGRI-LA ASIA ,10 HKD ,96 % 0,18 % Hong Kong SSANGYONG MOTOR CO ,00 KRW ,84 % 0,50 % Korea LI & FUNG ,20 HKD ,77 % 0,07 % Hong Kong SONY CORP ADR ,38 USD ,65 % 0,01 % New York GRUPO ELEKTRA ADR ,40 USD ,49 % 0,27 % New York PEARSON ,80 GBP ,48 % 0,02 % London SMÅPOSTER ,24 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,58 % Defensive konsumvarer NUTRECO HOLDING ,13 EUR ,45 % 1,31 % Amsterdam KIKKOMAN CORP ,00 JPY ,79 % 0,39 % Tokyo CARLSBERG B ,00 DKK ,29 % 0,36 % København AARHUS OLIEFABRIK ,00 DKK ,24 % 2,16 % København CARLSBERG A ,50 DKK ,02 % 0,26 % København UNITED INTL ENTERPRISES ,50 DKK ,81 % 2,51 % København SMÅPOSTER ,24 % Sum Defensive konsumvarer ,85 % Medisin EISAI CO LTD ,00 JPY ,69 % 0,18 % Tokyo CHRISTIAN HANSEN HOLDING B ,00 DKK ,74 % 2,25 % København GIDEON RICHTER GDR ,90 USD ,97 % 0,46 % London Int. ORION-YHTYMA A ,30 EUR ,50 % 0,92 % Helsinki ORION-YHTYMA B ,39 EUR ,52 % 0,27 % Helsinki SMÅPOSTER ,29 % Sum Medisin ,71 % Bank og finans HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ,83 EUR ,20 % 0,61 % Frankfurt DEPFA BANK ,49 EUR ,86 % 0,32 % Frankfurt UNIBANCO GDR ,47 USD ,50 % 0,13 % New York AAREAL BANK ,48 EUR ,11 % 0,75 % Frankfurt YAPI VE KREDI BANKASI GDR ,80 USD ,41 % 0,19 % London Int. BANCOLOMBIA ,75 USD ,36 % 0,80 % New York SINGER & FRIEDLANDER GROUP ,29 GBP ,34 % 0,24 % London SMÅPOSTER ,48 % Sum Bank og finans ,26 % Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR ,00 USD ,47 % 0,06 % London Int. KYOCERA ,00 JPY ,08 % 0,06 % Tokyo SAMSUNG SDI GDR ,60 USD ,32 % 0,13 % London Int. MOTOROLA ,26 USD ,91 % 0,01 % New York KYOCERA ADR ,20 USD ,69 % 0,02 % New York TRAVELSKY TECHNOLOGY ,75 HKD ,61 % 0,88 % Hong Kong SAMSUNG ELECTRONICS PREF ,00 KRW ,40 % 0,04 % Korea SUN MICROSYSTEMS ,26 USD ,40 % 0,01 % NASDAQ SMÅPOSTER ,20 % Sum Informasjonsteknologi ,09 % Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA ADR ,14 USD ,64 % 0,38 % New York VIMPELCOM ADR ,50 USD ,60 % 0,38 % New York INDOSAT ADR ,50 USD ,41 % 0,44 % New York TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,51 USD ,40 % 1,59 % Singapore PAKISTAN TELECOM ,75 USD ,45 % 0,00 % OTC SMÅPOSTER ,20 % Sum Telekom ,71 % Sum verdipapirportefølje ,08 % Disponibel likviditet ,08 % Sum andelskapital ,00 % Basiskurs pr ,3942 Innløsningskurs pr ,7780 Som markedsverdi pr er benyttet siste noterte kurs fra børs. For beregning av gevinst ved salg benyttes en gjennomsnittlig kostprismetode.

18 SKAGEN Kon-Tiki Tilbake til førstesiden I likhet med våre to andre aksjefond, SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, har SKAGEN Kon-Tiki som overordnet mål å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Fondet skal investere minst 50 % av midlene i såkalte nye markeder. Dette er markeder som ikke er inkludert i Morgan Stanley verdensindeks. Disse er: Øst-Europa, Tyrkia, Afrika, Asia (utenom Japan, Singapore og Hong Kong) samt hele Latin-Amerika inklusive Mexico. Som følge av vårt krav til en fornuftig bransjebalanse, kan inntil 50 prosent av fondets midler investeres i markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks. Forutsetningen er imidlertid at selskapene det investeres i må være registrert i, og/eller ha, nye markeder som sitt primære virksomhetsområde. SKAGEN Kon-Tiki har en noe høyere risikoprofil enn SKAGEN Global, men også en høyere forventet avkastning. I likhet med våre øvrige aksjefond skal fokus ved investeringene i SKAGEN Kon-Tiki rettes mot de enkelte selskapene, uavhengig av markeder og bransjer. Dog søkes en balansert bransjebalanse. Høy kontantstrøm og/eller lav gjeldsgrad er også for dette fondet viktige kriterier i selskapsvalget. Likeledes de tre "SKAGEN-U'ene": Undervurdert, underanalysert og upopulær. SKAGEN Kon-Tiki passer for investorer som er eksponert i den modne delen av det globale aksjemarkedet, og som ønsker å spisse porteføljen med en bit av verdens nye markeder. 18 Fondets startdato 5. april 2002 Avkastning siden oppstart (frem til 28. februar ,74 % Gjennomsnittlig avkastning per år Historie under 1 år Morningstar Rating (5= Best rating) Ikke rangert Forvaltningskapital 241 mill NOK Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 2,5 % p.a. pluss/minus variabelt forvaltningshonorar Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA, Unit Link Godkjent for markedsføring i Norge og Sverige Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner UCITs-fond Ja Porteføljeforvalter J. Kristoffer C. Stensrud Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,16 % -0,58 % ,82 % -35,52 % Geografisk fordeling Japan 0,25% Nord-Amerika 3,43% Asia ex Japan 47,41%50 Syd-Amerika 26,11% EMEA 14,34% Perifer EU 8,46% Kjerne-EU 0,00% *I millioner kroner Tallene for SKAGEN Kon-Tiki er fra oppstart til Bransjefordeling Nyttetjenester 3,47% Telekom 21,04% Informasjonsteknologi 11,33% Kursutvikling SKAGEN Kon-Tiki Bank og finans 17,15% Medisin 5,11% Defensive konsumvarer 6,74% Inntektsavhengige forbruksvarer 8,14% NAV SKAGEN Kon-Tiki SKAGEN Kon-Tiki Verdensindeksen (NOK) 20 % geometrisk årlig avkastning Kapitalvarer, service og transport 13,99% Råvarer 9,63% Energi 3,57% 60 april 2002 juli 2002 oktober 2002 januar 2003 april 2003

19 Verdipapirportefølje SKAGEN Kon-Tiki per 31. mars 2003 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Urealisert Prosentvis Eierandel Verdipapir Antall NOK kurs Valuta verdi NOK gevinst/tap fordeling selskap Børs Tilbake til førstesiden 19 Energi PETROBRAS PREF. ADR ,76 USD ,53 % 0,02 % New York Sum Energi ,53 % Råvarer VOTORANTIM CELLULOSE ADR ,71 USD ,95 % 0,21 % New York KGHM POLSKA MIEDZ ,10 PLN ,84 % 0,16 % Warsaw GRUPO MEXICO SA B ,74 MXN ,50 % 0,11 % Mexico CLUFF MINING PLC ,56 GBP ,75 % 0,38 % London Sum Råvarer ,03 % Kapitalvarer, service og transport SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS ,50 HKD ,45 % 0,11 % Hong Kong NEPTUNE ORIENT LINES ,05 SGD ,59 % 0,17 % Singapore FRONTLINE ,75 USD ,58 % 0,14 % New York QUINENCO S.A. ADR ,53 USD ,05 % 0,14 % New York D/S TORM ,50 DKK ,63 % 0,12 % København KURIBAYASHI STEAMSHIP CO ,00 JPY ,26 % 0,45 % Tokyo Sum Kapitalvarer, service og transport ,55 % Inntektsavhengige forbruksvarer GRUPO ELEKTRA ADR ,40 USD ,25 % 0,22 % New York SSANGYONG MOTOR CO ,00 KRW ,30 % 0,17 % Korea DANUBIUS HOTELS ,00 HUF ,68 % 0,51 % Budapest TATA ENGINEERING & LOCOMOTIVE GDR ,33 USD ,25 % 0,04 % London Int. Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,48 % Defensive konsumvarer CARLSBERG A ,50 DKK ,90 % 0,09 % København AARHUS OLIEFABRIK ,00 DKK ,25 % 0,47 % København UNITED INTL ENTERPRISES ,50 DKK ,87 % 0,70 % København Sum Defensive konsumvarer ,02 % Medisin GIDEON RICHTER ,00 HUF ,86 % 0,08 % Budapest GIDEON RICHTER GDR ,90 USD ,46 % 0,07 % London Int. Sum Medisin ,32 % Bank og finans UNIBANCO GDR ,47 USD ,71 % 0,07 % New York KOREAN REINSURANCE ,00 KRW ,26 % 1,03 % Korea YAPI VE KREDI BANKASI GDR ,80 USD ,05 % 0,11 % London Int. STATE BANK OF INDIA ,00 USD ,81 % 0,02 % Bombay BANCOLOMBIA ,75 USD ,62 % 0,44 % New York SVB HOLDINGS ,42 GBP ,41 % 0,10 % London Sum Bank og finans ,84 % Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR ,00 USD ,46 % 0,09 % London Int. SATAYAM COMPUTER SERVICES ADR ,28 USD ,50 % 0,06 % New York TRAVELSKY TECHNOLOGY ,75 HKD ,84 % 0,32 % Hong Kong Sum Informasjonsteknologi ,79 % Telekom TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,51 USD ,15 % 0,84 % Singapore INDOSAT ADR ,50 USD ,53 % 0,17 % New York TELEKOMUNIK INDONESIA ADR ,14 USD ,53 % 0,03 % New York CHINA UNICOM ADR ,53 USD ,42 % 0,02 % New York VIMPELCOM ADR ,50 USD ,02 % 0,05 % New York PAKISTAN TELECOM ,75 USD ,26 % 0,00 % OTC Sum Telekom ,90 % Nyttetjenester ELETROBRAS PREFERED ADR ,00 USD ,62 % 0,24 % OTC Sum Nyttetjenester ,62 % Sum verdipapirportefølje ,08 % Disponibel likviditet ,08 % Sum andelskapital ,00 % Basiskurs pr ,2608 Innløsningskurs pr ,0590 Som markedsverdi pr er benyttet siste noterte kurs fra børs. For beregning av gevinst ved salg benyttes en gjennomsnittlig kostprismetode.

20 Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning Tilbake til førstesiden SKAGEN Avkastning er et obligasjonsfond som kun investerer i lån med lav utstederrisiko. Det vil si statslån, statsgaranterte lån, lån i finansinstitusjoner og bankinnskudd. Fondet har et internasjonalt investeringsmandat, som i praksis er lite brukt. Investeringene foretas primært i Norge. Sparing i et obligasjonsfond som SKAGEN Avkastning passer for deg som har relativ kort tidshorisont på sparingen din, eller ønsker å spare mer langsiktig uten å ta særlig risiko. Ved å balansere investeringene mellom korte og lange rentepapirer skal fondet på seks måneders sikt søke å oppnå best mulig avkastning i rentemarkedet. Utgangspunktet er at fondet kun skal ta renterisiko dersom det vurderes å gi en forsvarlig meravkastning sammenlignet med risikofrie plasseringer. Dette innebærer for eksempel at fondet i perioder hvor rentenivået ventes å stige mer enn hva som er priset inn i markedet, kan ha en durasjon (lånenes gjenstående løpetid) som et pengemarkedsfond. Vi begrenser kursrisikoen for andelseierne når vi mener dette er nødvendig. Denne fleksibiliteten gjør SKAGEN Avkastning til et godt alternativ for de som ikke ønsker, eller ikke har ressurser, til selv å overvåke rentemarkedene til enhver tid for aktiv allokering av sine rentemidler. Fondets startdato 16. september 1994 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mars 2003) 84,91 % Gjennomsnittlig avkastning per år 7,46 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital 142 mill NOK Antall andelseiere 612 Tegningsprovisjon 0 % Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 0,5 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1000, spareavtale kr 1000 Skatteordninger IPA, Unit Link Godkjent for markedsføring i Norge, Sverige og Danmark Referanseindeks Oslo Børs BRIX obligasjonsindeks UCITs-fond Ja Porteføljeforvalter Ross Porter Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,67 % 2,28 % ,74 % 8,10 % ,17 % 7,65 % ,06 % 4,55 % ,57 % 5,49 % ,63 % 2,86 % ,66 % 6,05 % ,77 % 8,73 % ,11 % 14,07 % ** 5,71 % 5,53 % 5 18 *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente er et godt alternativ til høyrentekonto i bank. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere. Avkastningen følger pengemarkedsrenten, som vanligvis ligger over renten til de beste høyrentetilbudene i bankmarkedet. Sparing i SKAGEN Høyrente passer for de som har kort tidshorisont på sparepengene, og de som har en lengre horisont, men ønsker minimal risiko. SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med gjenværende løpetid under ett år, samt i bankinnskudd. Fondet låner ut penger til de sikreste utstederne innen bank, kraft og industri. Fondet søker å gi best mulig avkastning i den korteste enden av rentemarkedet. Fondet har et internasjonalt investeringsmandat, men har hittil bare vært investert i Norge. Fondet kan sammenlignes med en høyrentekonto i bank, men siden pengene plasseres i verdipapirer hvor kursene fastsettes i markedet, vil verdiene av disse papirene kunne svinge noe. Fondets startdato 18. september 1998 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mars 2003) 34,91 % Gjennomsnittlig avkastning per år 6,83 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital 563 mill NOK Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0 % Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 0,3 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegninger kr 1 000, spareavtale kr Skatteordninger IPA, Unit Link Godkjent for markedsføring i Norge Referanseindeks Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,5 UCITs-fond Nei Porteføljeforvalter Ross Porter Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,55 % 1,55 % ,86 % 6,77 % ,54 % 7,57 % ,17 % 6,04 % ,59 % 6,29 % ** 2,16 % 2,00 % * I millioner kroner ** Fondet ble opprettet i løpet av året 20

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Avkastningshistorikk

Avkastningshistorikk Avkastningshistorikk Hvilken avkastning er det rimelig å anta at Pensjon Pluss Langsiktig ville hatt med sin langsiktige måte å plassere pensjonspenger? Og hvilke forventninger er det rimelig å ha for

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter SKAGEN Avkastning Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,6 prosent i mai mot 0,4 prosent for norsk pengemarked og en

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 Stigende renter I november hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,19 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,14 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009 5/3/21 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 29 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer