Krevende navigering. Overkontrahert shippingmarked: Regulert fremtid mellom karteller og krisepakker. Grieg markerer: Grenseløst engasjement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krevende navigering. Overkontrahert shippingmarked: Regulert fremtid mellom karteller og krisepakker. Grieg markerer: Grenseløst engasjement"

Transkript

1 Nr Overkontrahert shippingmarked: Krevende navigering Regulert fremtid mellom karteller og krisepakker SEB om sektoren: side RS platou om frontline: side Trym Riksen: Fortsatt vekst side 4 5 Grieg markerer: Grenseløst engasjement side 8 9 nytt regjeringsforslag: KLAS enklere for den langsiktige privatinvestor vedlegg Fritaksmetoden for personlige sparere KLAS Vedlegg til Nr. 2/2009 Aksjonærforeningen, Oslo Børs og VPS anbefaler at Regjeringen og Stortinget legger forholdene til rette for en spareinnretning som gir personlige sparere muligheten til å nyttiggjøre seg skattelovens fritaksmetode uten å måtte opprette egne investeringsselskap. Dessuten slutter følgende virksomheter opp om anbefalingen: Gjensidige, Veidekke, Storebrand, Skagenfondene, AksjeNorge, Bonheur, KLP Fondsforvaltning, Aker Solutions, Nordea Fondene, Farstad Shipping, Orkla Finans Fondsforvaltning, Nordnet Bank, DnB NOR, Eitzen Maritime Services, Ganger Rolf, Norsk Hydro, Petroleum Geo-Services, TTS Marine, Yara International, SpareBank 1 Nord-Norge, ODIN Forvaltning, Kongsberg Gruppen, Photocure

2 LEDER Den store modellkrigen The government s view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan Presidentens bemerkning var ment som et ertende lyskespark til opposisjonen på venstresiden. For kun fattige tiår tilbake, preget kampen mellom to motstridende modeller for samfunnsorganisering det offentlige ordskiftet. Den eksperimentelle kommunismen i Sovjetunionen og Kina stod mot den økonomiske liberalismen i Vesten med USA i front. De mest åpenbare skillene gikk i stor grad ut på fløyenes ulike definisjoner av frihet. Den kollektivt fokuserte marxismen, og dens avarter, definerte veien til frihet som opphevelse av privat eiendom og en omfattende, regulert offentlig sektor. Resultatlikhet snarere enn mulighetslikhet var målet. For tallkrigere tilhørende motsatt side av den politiske akse: Nobelbelønnede Friedrich A. Hayek og Milton Friedman var dette oppskriften på trelldom. Deres tanker var linket til det klassiske amerikanske credo om verdier fundert på individets selvråderett, likt utgangspunkt snarere enn likt utbytte, og frihet fra statlig innblanding i privatsfæren. Premissene for at et slikt system skulle fungere var utbredt demokrati, en minimal offentlig sektor og færre reguleringer - iverksatt i et kapitalistisk system. Reagan og Thatcher fulgte opp rådene fra de nobelbelønnede, og løste seg gradvis fra John M. Keynes teoretiske hegemoni for å bekjempe tidens finansielle vansker. Med Sovjets sammenbrudd og Kinas mer markedsorienterte reformer mot slutten av 80-tallet, misjonerte blant annet, Francis Fukuyama en av Reagans rådgivere - historiens slutt. Med boken The End of History and the Last Man, forfektet han det liberale demokrati og markedsøkonomiens uomtvistelige spredning til alle andre land i verden. Fordi det var det eneste systemet som nå beviselig fungerte, forsvarte han den deterministiske spådommen. Men han hadde neppe lært av historien. I anbefalt litteratur William J. Bernstein: A splendid Exchange How trade shaped the world (2008). Thomas Friedman: The world is flat (2007). Jeffrey Sachs: Common Wealth (2009). Joseph Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy (1942). likhet med kommunismens grunnlegger, Karl Marx, var Fukuyama også inspirert av Georg W. F. Hegels filosofi, men deres utopiske spådommer avvek likevel fundamentalt. Med ekstrem markedsturbulens og terrorangrep siden kommunismens kollaps kan begge profetiene sies å være like lite treffende. Menneskets frihet var igjen truet og historien var på ingen måte over. Keynes modeller opplevde en renessanse og hans akademiske forkjemper, Paul Krugmann, ble tildelt Nobelprisen. Hadde den ideologiske vinden snudd? spør kommentatorer. Keynes modeller gir på ingen måte et enkelt svar. Utfordringen med for enkle eller diffuse analytiske verktøy, er at de kan tolkes for bredt, mens sofistikerte matematiske kreasjoner blir kontekstfiendlige. I begge tilfeller kan man ende opp med realiteter som ikke overenstemmer med fasiten på papiret. Så lenge man nesten religiøst tilpasser fakta til ideologien, og ikke ideologien til fakta, er én felles mal problematisk å nytte i heterogene omgivelser. I denne utgaven av Aksjonæren legges det frem artikler basert på forskjellige analysemetoder. Vi er innom makroøkonomisk empiri via fundamentale aksjeanalyser til mer teknisk baserte modeller. Vær nysgjerrig og ha i bakhodet at økonomi ikke er en eksakt vitenskap. Har du ikke kapasitet til å følge mye med på markedet er kanskje et fond eller en personlig megler din vei. Mens andre som trives med å handle aktivt er mer komfortable med å teste ulike modeller som del av en selvkomponert strategi. Det er et mangfold av metoder der ute: søk kunnskap og vær kritisk. Vedlagt følger det dessuten et regjeringsforslag utarbeidet av Aksjonærforeningen i samarbeid med Oslo Børs, VPS, og med støtte fra flere store aktører i næringslivet. Fremlegget søker å forenkle hverdagen for privatpersoner som ønsker å eksponere midler i aksjemarkedet. Med et jevnere utgangspunkt, enklere rapportering og mer funksjonelle reguleringer, vil tiltaket være et gode for samfunnet. Redaktør Ann Jessica Lien 2

3 Innhold: Leder 2 Medlemsblad for Aksjonærforeningen i Norge Ansvarlig utgiver: Aksjonærforeningen Besøksadresse: Arbinsgate 11 Postadresse: Postboks 1963, Vika 0125 Oslo e-post: Telefon: / Sitater og gjengivelser fra artikler er tillatt med kildehenvisning og etter samtykke med artikkelforatter. Den økonomiske utviklingen 4-5 Hedging 7 Aktuell profil: Elisabeth Grieg 8-9 Sektoranalyse: shippingmarkedet Valuta 13 Selskapsanalyse: Frontline Corporate Social Responsibility Synspunkter og anbefalinger i eksterne artikler er ikke nødvendigvis i overenstemmelse med Aksjonærforeningens oppfatning. Om Aksjonærforeningen: En uavhengig interesse- og medlemsorganisasjon for private aksjonærer. Vi har i over 30 år arbeidet for bredt og aktivt eierskap. Redaksjon: Redaktør: Ann Jessica Lien Design: Martine Erlingsen Forsidebilde: Mikaela Berg Sponsoransvarlig: Mads Skjolden Innføring i teknisk analyse Frydonomics anbefaler 23 Vedtekter Aksesparing i finanskrise Aksjeanbefalinger Unge Aksjonærer 30 Kontakt: / for henvendelser om annonsering og andre potensielle samarbeidsavtaler Høstens aktivitetskalender 31 3

4 Makroutsiktene Veksten fortsetter Selv om markedet ikke er billig lenger, er oddsene gode for at også resten året vil være mer preget av oppgang, fremfor en ny syklisk nedtur. Når månelandinger, flytrafikk og verdens mest kompliserte maskiner og prosesser styres ved hjelp av datamaskiner, er det ingen skam, slik jeg ser det, å overlate til menneskeutviklede indikatorer å styre en del av risikoen også i en investeringsportefølje. Kontrollen en del eksperter påberober seg over markedet er en illusjon, og det gjelder derfor å ta mest mulig kontroll over det lille vi kan etablere en oversikt over. Vektlegger empirien Ledende indikatorer er én måte å skjønne bevegelsene og spesielt vendepunktene i makrobildet på. Selv om mange etter hvert har begynt å snakke om slike indikatorer, kan det være en fordel å kjapt gå gjennom hva dette verktøyet er. Ledende indikatorer ble utviklet på 1950-tallet av Geoffrey H. Moore langs de linjene som ble trukket opp allerede i Wesley Clair Mitchells «Business Cycles» i 1913 og senere i «Measuring Business Cycles» i 1946 av den nevnte Mitchell og Arthur F. Burns. Mitchell, Burns og Moore regnes av mange som pionerene bak det jeg kaller «klassisk konjunkturanalyse». Kjennetegnet ved denne formen for analyse Fakta Trym Riksen Investeringsdirektør i DnB NOR Private Banking Ledende indikatorer Ledende indikatorer er egnet til å predikere den økonomiske utviklingen fordi indikatoren skifter retning før konjunktursyklen. Noen av de vanligste ledende indikatorene er pengemengde, aksjepriser, gjennomsnittlige arbeidstimer, nye ordrer, forventningen blant kunder og rentespredning. er at den ikke er modell- eller teoridrevet, men vektlegger empirien i større grad. Det forhindrer imidlertid ikke at økonomisk teori støtter opp om konklusjonene fra den empiriske analysen. Klassisk konjunkturanalyse representerer et begrepsapparat hvor man deler inn det store antallet økonomiske nøkkeltall i fire kategorier: Støy Etterslepende (lagging) indikatorer Sammenfallende (coincident) indikatorer Ledende indikatorer Kjennetegn ved regimeskift De ulike kategoriene kjennetegnes av makrodataenes konsistente egenskaper ved vendepunkter i veksttakten. Hvorfor skal man legge så sterk vekt på slike makroøkonomiske nøkkeltall? Kapitalmarkedet har alltid vært sensitivt overfor økonomiske skift. I snitt har all historisk aksjeavkastning kommet i perioder hvor veksttakten i økonomien var tiltakende. Dermed tilfredsstiller fokuset på makroøkonomiske vendepunkter de tre kravene vi setter til verktøyene vi velger å bruke: De skal være intuitive, støttet av empirien og ha en teoretisk forankring. De ledende indikatorene er satt sammen nettopp for å lede på andre makrotall. Fordi de ledende indikatorene er - som navnet tilsier- ledende, predikerer man ikke utviklingen i disse indikatorene. De følges i stedet måned for måned i jakten på nye signaler. Et regimeskifte skjer, som en tommelfingerregel, etter minst tre måneder med skift i ledende indikatorer. For å kvalifisere til et regimeskift, må alle de følgende tre kriteriene tilfredsstilles: Størrelsen i bevegelsen (depth/pronounced). Veiviser: Ledende indikatorer kan brukes i kombinasjon med en objektivt syn på økonomien, og ikke blir påvirket av medias og Varigheten i bevegelsen (duration/persistent). Bredden i bevegelsen ( diffusion/pervasive). I litteraturen om konjunkturanalyser snakkes gjerne om de tre D-er eller P-er, jf. originaluttrykkene ovenfor. Selgende historiefortelling Fordi ledende indikatorer er analysen av subtile interaksjoner på tvers av økonomien, har det ingen hensikt å henge et vendepunkt i verken vekst eller inflasjon på bare én knagg. Hvis man skal selge en story, ender man gjerne opp med en historiefortelling med én hovedperson og et enkelt plot. Slikt selger, jf. alt fra Harry Potter og media til økonomiske analyser. Fordi det i sanntid er vanskelig å se den enkle historien og finne frem til de riktige hovedpersonene og plottet, finner man 4

5 d en analyse av sentimentet i markedet. Man kan bli flinkere til å avgjøre når markedet preges av for mye optimisme eller pessimisme, fordi ledende indikatorer gir et s og aksjeanalytikernes daglige spådommer. Her fra Times Square i New York, byen som huser verdens største børs (NYSE) målt i dollarvolum. Foto: Alexander Erbe gjerne opp slikt i ettertid, når røyken har lagt seg; både Den første og Den andre verdenskrig kom overraskende på alle, men i ettertid virker krigene uungåelige og som resultatet av en rekke konkrete begivenheter. Subtile økonomiske interaksjoner selger ikke like godt, selv om informasjonen fra ledende indikatorer er verdifull. Preges av oppgang Ledende indikatorer i USA snudde opp på overbevisende vis i henhold til de tre D-ene eller P-ene i mars. I august var ledende indikatorer fortsatt på vei opp. Både i USA og Storbritannia er de ledende indikatorene på nye historiske toppnoteringer. Sannsynligheten er med andre ord til stede, men lav, for at vi vil endre vårt vekstbaserte markedssynet i løpet av bare tre måneder. Oddsene er gode for at også resten av 2009 vil være mer preget av oppgangen vi er inne i, enn en ny syklisk nedtur. Etter at aksjer har lagt på seg 60 prosent i verdi siden verdensindeksen bunnet ut i mars i år, er ikke markedet billig lenger. På kort og mellomlang sikt betyr imidlertid prisingen av aksjemarkedet ingenting for markedsutviklingen, Grafen illustrerer ECRIs fortløpende vurderinger av faktisk vekst, fremtidig vekst og konsensus vurdering av fremtidig vekst. Vurderinger på tvers av 19 land, inkludert Kina og India, ligger bak grafen og hvert lands bidrag til de tre linjene er vektet på grunnlag av størrelsen på BNP. Vi ser at både ECRI og konsensus har snudd i synet på fremtidig vekst. I tillegg har sammenfallende indikatorer (coincident indicators) snudd opp, slik at vi også ser et vendepunkt i linjen som reflekterer veksten i dag. basert på den empiriske sammenhengen mellom P/E og avkastning i USA i perioden fra 1881 til i dag. Høyderedselen blir derfor mer relevant når vi har passert et tre D- eller P-basert vendepunkt i ledende indikatorer. 5

6

7 Exchange Traded Fund (EFT) Egenkomponert hedge Liker du å plukke aksjer som du har tro på, men ønsker å unngå tap som skyldes markedets generelle utvikling? En rekke nye lett forstålige instrumenter muliggjør sikring mot ekstremfohold i markedet. Andreas Ringen Samfunnsøkonom og privatinvestor Vi har vel alle opplevd at listen med ting vi skulle ha gjort er lang og at listen med ting vi burde ha gjort er enda lengre. I mitt tilfelle har det medført konsekvenser for måten jeg handler på. Det å følge markedet i USA, Asia og Europa samtidig som en skal holde seg oppdatert med enkeltaksjer her hjemme, fra dag til dag, blir for tidkrevende. Konsekvensen er at jeg i dag handler et par forskjellige aksjer. Jeg har funnet mine favoritter som jeg forstår og gjerne sitter med i kortere eller lengre perioder. Undertegnede er nok ikke alene om å legge alle eggene i samme kurv og oppleve at det er gode nyheter knyttet til favorittaksjen, men at en rød dag på børs likevel sender saldoen på investeringskontoen i kjelleren. Utvalget på Oslo Børs Som aksjeplukker ønsker jeg å beholde noe av selskapsrisikoen som jeg oppnår i en portefølje med færre aksjer samtidig som jeg ønsker å minimere den generelle markedsrisikoen som følger med. Løsningen har vært tilgjengelig en stund, tidligere i form av futures og forwards med indexer som underliggende eksponering. I løpet av det siste året har det imidlertid dukket opp nye alternativer som er mer brukervennlig for småsparerne. Dette er fond som gjenspeiler indekser eller råvarer som kan handles som vanlige aksjer. Disse kalles for Exchange-traded fund (ETF). Dette er fond med andeler som omsettes og er tilgjengelig for de fleste med et depot hos en nettmegler. På Oslo Børs er det registrert tre tilbydere med varianter av slike fond. Dette er Handelsbanken, DnB Nor og ABG Sundal Collier. Undertegnede er nok ikke alene om å legge alle egg ene i samme kurv. ABG Sundal Collier sine fond er knyttet til oljeprisen mens DnB Nor og Handelsbanken tilbyr fond knyttet til OBX. De to sistnevnte, som har vært tilgjenglig lengst, er mest likvide. Balansert komposisjon For en aksjeplukker med interesse for oljeaksjer kan det være aktuelt å kombinere favorittaksjene med en short posisjon knyttet til oljeprisen. Det gjøres enkelt ved å kjøpe en post i fondet ABG Sundal Collier Oil Derivative Short (OILEADS- HORT). Til forskjell fra de andre produktene følger ABGs fond et 1-til-1-forhold, mens eksempelvis Handelsbankens bullog bear-tilbud er gearet og gir dobbel effekt mot kursutviklingen. Her kan nedsiden være større enn oppsiden grunnet daglig nøytralisering, og kan passe for en mer kortsiktig porteføljestrategi. Oljefondet som holder en mer konservativ profil, kan på sin side være fordelaktig for en langsiktig investor som ikke har kapasitet til tett markedsoppfølging. En positiv eksponering mot oljepris ved oljerelaterte aksjer og negativ eksponering mot oljeprisen med fondet vil i utgangspunktet gå mot hverandre. Hvor mye risiko en ønsker knyttet til råvare eller indeks kan en således vekte med andeler i fond i forhold til aksjer. Det anbefales selvsagt at en setter seg litt inn i sammenhengen mellom pris på fond og pris på råvare eller index samtidig som en undersøker hvor mye tilbyderne skal ha i for forvaltning av fondene. Slik informasjon er lett tilgjenglig på utsteders hjemmesider. eft ETFs er enkelt omsettelige fond som reflekterer utviklingen i en indeks eller råvare og handles på lik linje med aksjer. Eksponeringsgraden avhenger av om avkasningen er gearet. Er fondet belånt kan du eksempelvis doble avkastningen på utviklingen i indeksen. Du kan shorte, få avkastning på negativ utvikling, uten å låne underliggende før salg. Forvaltningskostnadene er som regel lavere enn for tradisjonelle fond. Investor må selv vurdere hvorvidt en investering i ETF er naturlig i forhold til egen økonomisk situasjon, plasseringshorisont og ønsket risikonivå. Kilde: Oslo Børs. 7

8 AKTUELL PROFIL: Elisabeth Grieg Grenseløst engasjement Når skipene seiler fra de nasjonale rammene, snekrer Elisabeth Grieg (50) nye. Ann Jessica Lien Alder er utelukkende et tall, repliserer Elisabeth Grieg kontant når hun konfronteres med betraktninger rundt alderen. Hennes driftige vesen og ungdommelige ytre understreker utsagnet. I sommer rundet hun halvparten av medjubilant og arbeidsgiver, Norges Rederiforbundets (NR), blanke hundre. Fakta Første kvinnelige president i Norges Rederiforbund. Rangert av Kapital, som næringslivets høyest posisjonerte, blant Norges ti mektigste kvinner i Valgt til Personality of the Year i 2006 av WISTA (Women s International Shipping & Trading Association). Styremedlem i StatoilHydro, SOS barnebyer Norge, Grieg International, Grieg Maturitas, Grieg Foundation, Grieg Star Shipping og Grieg Shipping Group. Styreleder i de to sistnevnte. Administrerende direktør i Grieg International siden Bevisst livsstil At Griegs fysikk lett kan forveksles med en trettiårings, skyldes et bevisst forhold til kosthold og høyt aktivitetsnivå. Aktiv feilernæring, som man ser i enkelte deler av verden, fremhever klasseskiller og forårsakes av mangelfull informasjon. Å forstå verdien av kunnskap, kosthold og mosjon er viktigere enn noensinne, mener Grieg. Rause porsjoner diskusjon og faglige oppdateringer vedlikeholder innsiden, mens jevnlige turer i hovedstadens nordlige grøntområder, i tillegg til padling og styrketrening, holder utsiden i sjakk. Hun legger vekt på den forebyggende effekten en sunn livsstil fører med seg, og energien hun får igjen deler hun villig med sine ansatte. I Grieg konsernet overvåkes således all fysisk aktivitet i et GoAktiv program formet av Grethe Waitz stiftelse. Hver morgen kan man logge seg på og oppdatere all aktivitet man har utført siden siste registrering. Det gis poeng som omregnes i tilsvarende løpte New York Marathon. På den måten kan man konkurrere både mot seg selv og andre i selskapet, forklarer Grieg entusiastisk. Samarbeidet har tidligere resultert i en donasjon fra Grieg Gruppens stiftelse på fem millioner til et trenings og aktivitetssenter på Haukeland Universitetssykehus, som ble ferdigstilt i fjor vinter. Internasjonal stemme Som lidenskaplig aksjonær har Grieg i en årrekke rettet kikkerten mot eksotiske destinasjoner i sin karriere ved roret i landets ledende virksomheter, og hennes rolle som president i NR er intet unntak. Med solid bakgrunn fra sjøfart gjennom familievirksomheten, grunnlagt av skipsmegler Joachim Grieg for 125 år siden, er hun en velutrustet forkjemper for interessene til verdens femte største skipsfartsnasjon. Hun omsetter raskt overfladisk utsikt til innsikt i intrikate sosiale strukturer som ikke alltid er like rosenrøde som turistnæringen liker å fremstille den som. I en nasjonal sektor med over sysselsatte rekruttert fra hele verden er man nødt til å orientere seg utover landegrensene. En må være inneforstått med lokale behov og følge opp også de sektorer som ikke umiddelbart bidrar til profitt for rederiene. Er man operativ globalt, følger tilsvarende ansvar. Et ansvar ikke alle tar, men desto flere kjenner de uheldige konsekvensene av på arbeidsmiljø og forurensende utslipp. Det er her vi griper inn primært gjennom forslag til regelendringer, for å sikre optimalt utfall for de rammede, samt aktiv teknologiutvikling i rederiene, for å hele tiden finne nye og mer miljøvennlige løsninger, formidler skotskættede Grieg konsist. Endringer i håndteringen av den kontroversielle opphuggingsindustrien, der inhumane arbeidsforhold og miljøskadelige utslipp, har gitt uheldige konsekvenser for lokalbefolkningen, har vært en av de viktigste kampsakene for NR den siste tiden. Sammen med norske myndigheter initierte NR derfor opphugningskonvensjonen som ble vedtatt under diplomatkonferansen i Hong Kong, i regi International Maritime Organisation: verdens ledende regelprodusent innen sjøfarten. En stor utfordring i dag er definitivt å skape sikkerhet for mannskap, og alle andre i utsatte posisjoner. Vi ønsker like rettigheter som følger en minimumsstandard. En annen hovedsakene vi arbeider med er å skape mekanismer som verner om miljøet, der er nullutslipp på sikt en ambisjon, fortrinnsvis gjennom forskningsledet innovasjon, forklarer hun. I Bangladesh, som er en yndet opphugningsdestinasjon, har det i anledning konvensjonen, blitt opprettet et bistandsprosjekt, for å forenkle ratifiseringen av reglene, også dette støttet av NR og norske myndigheter. Hun forteller videre om utfordringene i det korte bildet. At bankene er blitt mer restriktive i utlån utgjør en stor utfordring for den maritime sektor, som særlig har problemer med likviditeten. Det blir da også feil å kreve inn rederiskatten på dette tidspunktet. For at det ikke skal gå ut over fruktbare arbeidsplasser og fremtidig utvikling, må myndigheter gjennom institusjoner som 8

9 Eksportfinans assistere næringen, håper Grieg, som jobber for å styrke båndene mellom næringsliv og politikere. Sterke familiebånd Det er lansert flere teorier om at familiebedrifter sjelden overlever tredje generasjon i samme slekt, grunnet manglende interesse fra selvtilfredse arvtakere. Grieg familiens fjerdegenerasjon viser imidlertid ingen tegn til å gi slipp på driften, der Elisabeth sammen med søsknene Camilla, Per, Elna Kathrine har tatt ledende posisjoner i ulike deler av grupperingen. Vi er fire søsken med til sammen 13 barn. De involverer seg som aksjonærer, men om de vil drifte selskapet videre i synlige roller, får være opp til dem. Jeg ser i hvert fall at interessen for selskapet er der, og det er gledelig, sier den inspirerende trebarnsmoren. På kontoret på Sjølyst omkranses hun av innrammede portretter av sine nærmeste. Hun priser seg lykkelig over at barna er hjemkommet etter at siste eksamen for sommeren, slik at de kan tilbringe mer tid med familien i Oslo. Grieg har alltid satt pris på å kombinere pleie av slektskapsbåndene, med samfunnsnyttige beskjeftigelser. Vi må huske at norske kvinners suksess ikke har kommet gratis. Vi lever i en urettferdig verden der godene er skjevt fordelt, og vi må samlet jobbe for at den skal fungere bedre. Den gjør åpenbart ikke det i dag, sukker hun. Hun fikk igjen med seg sine ansatte på aktiviteter som resulterte i finansieringen av en barneby i India over en treårsperiode. Ytterligere går hver fjerde krone i konsernet til prosjekter innen helse, utdanning og kultur, gjennom stiftelsen Grieg Foundation, som eier 25 prosent av Grieg Gruppen. Utfordrende fremtid Med styreerfaringen fra blant annet Statoil- Hydro, SOS barnebyer og flere av virksomhetene i Grieg systemet, besitter hun kunnskap om omfattende organisasjoner med forpliktelser i alle verdensdeler. Hun er overbevist om at man må være innehaver av visse kvaliteter for å beherske styrerollen i det som, for utenforstående, nærmest kan fremstå som strukturerte produkter. Ledelsen kan forlede styret om den vil, det er det ingen tvil om. Et observant styre evner å sile ut viktige detaljer, og setter samtidig det overordnede bildet i kontekst. I internasjonale foretak er det særlig viktig at styremedlemmene har innsikt i foretakets kompleksitet og forstår hvordan de ulike bestanddelene spiller sammen, beskriver Grieg konsentrert. Ikke bare har hun vist at hun behersker krevende roller, men innsatsen det blir også lagt merke til. I 2006 ble hun kåret til Personality of the Year og året etter ble hun ranket som en av Norges ti mektigste kvinner. Grieg hevder norske kvinner er privilegerte, og viser til pioneren, Gro Harlem Brundtland, som en av sine store forbilder. Vi må huske at norske kvinners suksess ikke har kommet gratis. At vi er blitt så likestilte, som vi er i Norge i dag, er produktet av andres arbeid. Noen har stått på barrikadene for oss og det må vi ha i bakhodet, minner Grieg oss på. Hun lar samtidig blikket vandre ut de massive panoramavinduene med luftig utsikt over Frognerkilen. Hos Grieg mangler man ikke åpenhet og perspektiver. 9

10 sektoranalyse: Shipping Mellom utflatende etterspø Etter en årrekke med eksepsjonelt gode rater og aggressiv byggevirksomhet, blir det magrere tider for rederne fremover. Kinesisk råvarehunger og redningspakker gjør nedturen mildere. Ole G. Stenhagen Equity researcher i SEB Enskilda De siste fem årene har vært en fantastisk periode innen den maritime næring. Tørrlast har blitt løftet av Kinas formidable infrastrukturdrevne importvekst. Tank har blitt løftet og holdt oppe av tre år med veldig høy etterspørselsvekst for olje og utfasing av enkeltskrogstonnasje. Containernæringen har nytt godt av billig kinesisk produksjon og outsourcing, og varer som tidligere ble produsert i en prosess på ett sted blir nå produsert lengre borte, og kanskje på flere steder, med resultatet at det er mye mer transport involvert. Gjennom hele denne perioden har rederne kontrahert, og skipsbyggingsindustrien har vokst, og med sterk global vekst har etterspørselsveksten for shipping vært tilstrekkelig til at dette gikk bra. Nå er de makroøkonomiske forventningene lavere, ordrebøkene store og vi tror de neste to årene kan bli turbulente. Tank: svakere vekst Historisk har tanketterspørselen vokst og stagnert i takt med, dog hurtigere enn oljeetterspørselen. For inneværende år er estimatene at oljeetterspørselen krymper med nesten tre prosent og det internasjonale energibyrået, IEA, forventer oljeetterspørsel tilbake på 2008 nivå først i Med andre ord: tanketterspørselen faller antagelig betydelig i år, og veksten kommer antagelig ikke tilbake før neste år, og da forsiktig. Nettopp i respons til dette etterspørselsfallet har oljeeksportørene i OPEC kuttet sine eksport kvoter med nesten 4m fat/dagen, eller fire til fem prosent av verdensforbruket. Det har fungert så bra at oljeprisen er opp og flere OPEC medlemmer produserer over kvoten sin, men olje- og produktlagrene er fortsatt høye over hele verden. I det korte bildet er mye tonnasje brukt som lager: flytende lager av råolje i VLCC nær raffinerier, flytende lager av produkter som fyringsolje og jet-fuel i produkttankere nær forbrukerne. Det er mange velgere i en oppegående skipsbyggingsindustri I tillegg til situasjonen i oljemarkedet har også finanskrisen fått skipsprisene til å begynne å falle. Vi har sett anslag på verdifall på over 40 prosent for moderne skip og 60 prosent for gamle skip. Mot den svake etterspørselsveksten står en nybyggsordrebok for oljetankskip på ca 37 prosent av dagens flåte. Neste år endres de internasjonale reglene og de 17 prosentene av flåten som har enkeltskrog forventes å bli fjernet. Potensialet for annen opphugging er liten, da 240m Deadweight tonnage (DWT) av flåtens til sammen 420m DWT er levert etter år I tankmarkedet vurderer vi sjansen for nybyggskanselleringer som begrenset: denne sektoren får flest leveringer i år og neste år, og vi tror det er begrenset hva som kan gjøres med dette. Unntaket er VLCC, de største skipene, hvor leveransetoppen er i Her dominerer på den annen side etablerte og finansielt sterke skipsverft som kanskje vil innvilge utsettelser og andre lempninger, men neppe vil akseptere omfattende kansellering. Konklusjonen blir derfor at vi i tank forventer utbetydelig etterspørselsvekst kombinert med stor tilbudsvekst de neste to-tre år. En stund vil skroting av enkeltskrogstonnasje støtte ratene, men når først disse skipene er ute, blir det spennende. Vi mener det er grunnlag for å si at en god del av utfasingen allerede er gjort ved at skipene med enkelt- 10

11 ørsel og bølge av nye skip skrog allerede har mye lavere utnyttelse enn sine dobbeltskrogskonkurrenter. Tørrlast: midlertidig opptur Kinas modernisering krever formidable mengder stål, blant annet til armering og bjelker og maskiner. Og husk: mens USA og Europa gjenbruker mye stål, bygges mye av stålet inn i Kina, så her må det nye malm til. Og Kina har bygget ut sin stålindustri tilsvarende: malmimporten er opp fra ca 50 til 450 millioner tonn p.a. i løpet av syv år. Men også i andre varer som sement, korn og stålprodukter er handelsveksten formidabel. Til tider har etterspørselen vært for sterk for infrastrukturen: køene med skip som venter enten på å laste eller losse har i perioder bundet opp mye av flåten. Også her har det vært voldsom kontraheringsaktivitet. For capesize, de største tørrlastskipene, 170,000 DWT arbeidshestene i malm- og kulltransport, var ordreboken på det verste over 100 prosent av dagens flåte. For tørrlastflåten som helhet var ordreboken på toppen i fjor ca. 70 prosent av dagens flåte. Men på slutten av boomen i fjor vår gikk det veldig fort, og vi tror det er mange av de kontraktene som enda vises i ordrebøkene som vil vise seg å ikke være endelige, og som derfor vil bortfalle. Vi tenker på kontrakter hvor for eksempel ikke bankgaranti var stilt. Vi tror derfor at prosent av dagens flåte er et mer realistisk anslag på ordreboken. Vi vet også at mange verksteder skulle bruke mye overtid og dyr produksjon og vi forventer at redere og verksteder skal bli enige om prisreduksjoner og forsinkelser og at det derfor vil ta lengre tid enn først planlagt å levere denne tonnasjen. Hvor viktig Kina er for dette markedet vises i hvordan importstoppen på grunn av finanskrisen fikk tørrlast til å stoppe helt i fjor: capesize rater falt i løpet av seks måneder fra over USD 200,000/dag til USD 2000/dag. Og likeledes: Kina har i inneværende år begynt å bygge nye malmlagre og ratene har hentet seg inn igjen. Hvor viktig malmtraden er, vises også i at denne innhentingen bare gjaldt de største skipene; skipene under 100,000DWT som har et bredere lastegrunnlag har ikke hatt tilnærmelseslik like stor rateoppgang. I det korte bildet ser vi at både malm- og stållagre i Kina er høye. Dagens importtakt for malm ligger ca. 30 prosent over tidligere topper, uten at vi tror etterspørselen er like mye høyere. På denne bakgrunn er det vår vurdering at dagens gode tørrlastmarked er basert på midlertidige faktorer og ikke vil vare. Vi anslår markedet vil bunne i 2010 på nivåer som er tapsbringende for rederne. Industri: lavere inntjening Av shipping selskapene på Oslo Børs er det kjemikalie og RoRo/biltransport som har Fortsetter neste side 11

12 Fra forrige side en industriell karakter. Å slå dem sammen er ikke alltid like logisk: man kan for eksempel hevde at kjemikalieshipping frakter innsatsfaktorer og RoRo farten er ferdigvarer. Men nettopp i den økonomiske utvikling de siste par måneder har utviklingen vært lik: sent på høsten falt verdens industriproduksjon kraftig, og mange globale industrier begynte å trekke på lagrene. Noen lagre var feil sted, og har blitt flyttet, og dette har skapt en del etterspørsel. På den annen side, hele den globale industrien, eksempelvis både kjemikalier og biler, har nettopp kjørt lagrene av både innsatsfaktorer og ferdigvarer helt ned. Først i høst får vi en følelse med underliggende etterspørsel. Vi forventer at dette nivået er betydelig lavere enn før krisen og har derfor en lav forventning til inntjeningen fra disse segmentene de neste månedene. Også i disse sektorene er det betydelig ordrebøker for ny tonnasje, mellom prosent av dagens flåte. i kjemikalie og over 30 prosent i bil/roro-markedet. Men disse markedene er relativt oversiktelige, og vi forventer at aktørene vil klare å håndtere veksten noe bedre. Kunsten i industrishipping, hvor ikke det er så mye daglige nyheter, er etter vår mening å vite når bunnen nås. Vi tror spesielt inntjeningsbunnen enda ligger litt frem i tid. Overkontrahering gir kjøpsmulighet Mange har påpekt at slik rederne nå har kontrahert, uten å sikre finansiering på forhånd, så kan ikke ordreboken leveres. For de gjenværende shippingbankene søker ikke nye kunder, og er veldig restriktive med nye engasjementer. Vi er enig i at dette er et betydelig problem, men merker oss at også skipsverftene har banker, og at disse bankene ikke har verken gode pant eller kan vente avdrag hvis ikke skipene under bygging blir levert og betalt. Disse bankene har derfor et betydelig insentiv til å finne løsninger, og mange løsninger betyr at skipene blir levert. Vi Den Den største største enkelt enkelt driver i driver i tørrlastmarkedet: Kina's månedlige Kinas jernmalm månedlige import jernmalmimport i millioner i millioner tonn. tonn. 0 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 Millioner tonn stål import pr. mnd. Millioner tonn stål eksport pr. mnd Millioner 0 tonn stål export pr mnd Millioner tonn stål import pr mnd -20 jun-03 jun-04 jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 merker oss også at kinesiske tiltakspakker har rettet seg mot næringer med mange ansatte: som vi så under skipsfartskrisen her for 30 år siden er det mange velgere i en oppegående i skipsbyggingsindustri. Og til slutt er mange av de nybyggene vestlige redere har rapporter som kansellert i Kina har siden blitt rapportert som nykontraheringer av kinesiske redere. I det store og hele er vårt syn på næringen negativ akkurat nå, med store ordrebøker, moderat vekst, vanskelig finansiering. Som nordmenn ser vi med interesse hvordan mange norske redere ikke har vært med på oppturen, og derfor kanskje har begrenset eksponering mot nedturen. I likhet med andre kriser, vil også denne tilby en rekke unike muligheter til å vokse og tjene mange penger. Det kan bli mange billige skip å få kjøpt. 12

13 John Hardy og Mathias Hoffenberg valutafokus FX Strategist og Senior Associate, Saxo Bank Troverdig råvarekandidat Til tross for lavere likviditet enn sine mer kjente valutakolleger, er den norske kronen jokeren det er verdt å se nærmere på i høst. Helt frem til i sommer var den norske kronen (NOK) heller upopulær i valutamarkedet kanskje mest fordi markedsaktørene var veldig usikre på hva de skulle gjøre med denne originalen blant globale valutaer. Under nedsmeltingen sist høst var den norske kronen som et barn som ble skylt ut med vaskevannet, da valutahandlere avviste alle valutaer med lav likviditet og jaktet blindt på trygghet. Sammenbruddet i oljeprisene var til liten hjelp fordi markedet ofte anser kronen som en råvarevaluta, beslektet med australsk eller canadisk dollar, når råvaremarkeder, og spesielt oljepriser, er i fokus. Robust norsk økonomi Så skjedde det noe underlig tidligere i år kronen begynte å styrke seg kraftig mot euro og andre valutaer, på tross av fortsatt sterke tegn på risikoaversjon andre steder, for eksempel i aksjemarkedene, en utvikling som tidligere hadde svekket NOK. Hva skjedde? Hovedendringen i valutafokus var et nytt fokus på konkurransemotivert devaluering frykten for at verdens sentralbanker ville være villige til nesten hva som helst for å unngå enorme deflasjonspress fra konjunkturnedgangen og sprekken i den største kredittboblen i historien, og at en av de enkleste måtene å gjøre dette på var å devaluere valutaen, vanligvis gjennom overdrevne og til og med uansvarlige budsjettunderskudd. På dette området var NOK unektelig et eksempel på finanspolitisk styrke og troverdighet på grunn av sine enorme, økonomiske ressurser og fravær av statsgjeld. NOK ble derfor et populært mål for investorer og valutahandlere på dette området. Men i mars måned var Norges Bank blitt så bekymret over omfanget av kjøp av norske kroner at den sendte ut en muntlig advarsel om at den ikke ville tolerere overdreven styrking av kronen på grunn av spekulasjon. Dette skremte kjøpere av NOK, samtidig som risikoappetitten i aksjemarkedet tok seg opp igjen og deflasjonsfrykten avtok. NOK svekket seg igjen mot 9,00 euro i begynnelsen av juli dette til tross for en nesten dobling i råoljeprisene fra begynnelsen av året. Venter fortsatt eurotrøbbel Den norske kronen spiller på to ganske motstridende arenaer: Norge er det finanspolitisk mest troverdige landet av de viktigste verdenslandene med en konvertibel valuta, men av og til er NOK allikevel en råvarevaluta. Den siste tiden har markedet på nytt vurdert valutaen som én som det kan være verdt å investere i på bakgrunn av Den norske kronen er betydelig undervurdert mot euro enkle verdivurderinger: Den er betydelig undervurdert mot euro, som vil møte alle typer vanskeligheter de nærmeste månedene, med fortsatt dystre bankutsikter og problemer som stammer fra strukturene i eurosonen. NOK vil kunne styrke seg mot euro til 8,25 eller til og med 8,00 i løpet av de neste seks månedene. Det vil imidlertid bli en tung vei frem til disse nivåene, fordi Norges Bank mest sannsynlig vil bekjempe styrkingen av kronen hele veien. Og blant verdens sentralbanker er Norges Bank én av de mer troverdige truslene mot å lykkes med intervensjon og manipulering av valutakurser på grunn av dens enorme ressurser og den relativt lave likviditeten i den norske kronen. Mange ønsker en mer dynamisk mulighet til valutahandel enn det som kan tilbys av et finanssenter eller en tradisjonell bank som tilbyr telefonhandel. Muligheten til aktivt å sikre sine valutalån, bruke valutamarkedet til å posisjonere seg med syntetiske valutalån eller bare drive spekulativ handel. Generelt er valutahandlere blitt mer krevende, muligheten til å handle hele døgnet er blitt et minimumskrav, og det har også blitt fokusert mer på vilkårene og prisene som de forskjellige bankene tilbyr. I tillegg er muligheten til å samle handelsvirksomheten sin på tvers av aktivaklasser hos én tilbyder noe som de aktive valutahandlerne utnytter for å ha oversikt over posisjonene sine. Det har også stor betydning å ha en riktig sparringspartner, her er muligheten for daglig kontakt med en profesjonell megler noe som de aktive valutahandlerne benytter for å holde seg oppdatert med den siste utviklingen på markedene. 13

14 selskapsanalyse: Frontline 2010 Oljet tankoppgang Utfasing av enkeltskrog, forsinkelser på verft og økt oljeetterspørsel, er noen av driverne som kan gjøre det kommende året overraskende positivt for Frontline-eiere. Bengt Jonassen Sjefsanalytiker i RS Platou Markets Det er gode tider for dårlig nytt og en av de vedtatte sannhetene for 2009 er at tankmarkedet blir svakt. Dette er vi ikke uenig i, men vi velger likevel å ta frem Frontline som en attraktiv kjøpskandidat. Årsaken til dette er at vi mener at 2010 har utsikter til å bli et bedre år for tankrederiene enn hva de fleste forventer, samtidig som at dette verken er reflektert i inntjeningsforventningene i markedet, annenhåndsverdier eller i aksjekursen. Fallende oljelagre I og med at verdensøkonomien er på vei ut av resesjonen, og at oljeetterspørselen ser ut til å utvikle seg vesentlig bedre enn ventet, kan vi forvente betydelig lagertrekk av olje innenfor OECD de neste månedene. Dette skaper grunnlaget for ny oppgang i tankmarkedet. Lave og fallende oljelagre innenfor OECD betyr at etterspørselen er høyere enn tilbudet, og dermed vil OPEC reversere sine produksjonskutt gjennom Dersom vi, på dette, legger til den ventede veksten i den underliggende oljeetterspørselen, samt at lagrene vil etterfylles gjennom det kommende året, ser vi for oss en vekst i behovet for tanktonnasje på mellom seks til syv prosent i 2010, som en følge av at de negative etterspørselsdriverne fra året før endrer fortegn. Forbud mot enkeltskrog Dersom vi flytter blikket fra etterspørselssiden til tilbudssiden er det nok å bekymre seg for, men også en del muligheter. For øyeblikket utgjør ordreboken 40 prosent av eksisterende flåte hvorav oppunder 60 prosent skal leveres for resten av året og neste år. Det argumenterer for en tilbudsvekst på over 20 prosent i samme periode. Miksturen av en etterspørselsvekst på seks til syv prosent og tilbudsvekst på 14 prosent for 2010 lover ikke godt, og argumenterer samtidig Ordreboken for levering i 2009 og 2010 er nesten like stor som den enkeltskrogede tankflåten. for lave rater og et svakt tankmarked. Imidlertid er det en viktig faktor som vil avgjøre om den reelle tilbudsveksten faktisk blir. IMO har bestemt at enkeltskrogede tankskip skal fases ut innen utgangen av neste år. Ser vi da på den største tankbåtklassen (VLCC) finner vi at ordreboken for levering i 2009 og 2010 er nesten like stor som den enkeltskrogede tankflåten.vi har også gjort Fakta Frontline Ltd. Verdens største tankselskap med spesialisering innen oljetransport. Med en av verdens ledende flåter, bestående av VLCC, Suezmaxtankere og Suezmax OBO-befraktere, har det Berumuda-baserte selskapet vokst gjennom oppkjøp av skip og selskaper siden en undersøkelse blant de som chartrer inn skip. Signalene er at de som chartrer inn skip vil forby å benytte enkeltskrogede skip fra 2010 som følge av restriksjonene, noe som vil bety at nesten 20 prosent av flåten vil tas ut over de neste 16 månedene. Videre vet vi at det er store forsinkelser på verft, samtidig som at enkelte nybygg ikke er finansiert opp. Det betyr at den rådende ordreboken ser mindre truende ut enn utgangspunktet. Summa summarum ser vi for oss en tilbudsvekst innenfor segmentet for de største skipene på mellom en til to prosent. I så fall skal vi se at tankmarkedet strammer seg ordentlig til i 2010 med stigende rater og derigjennom høyere annenhåndsverdier. Aksjekurs på 200-tallet Sistnevnte er svært viktig i forhold til verdsettelsen av Frontline. Det eksisterer naturlig nok en sterk samvariasjon mellom annenhåndsverdier på tankskip og 14

15 Oljetankeren Front Warrior seiler under Bahamas flagg, og er en del av Suezmax-flåten til det Fredriksen-kontrollerte Frontline. FOTO: Selskapet ratenivået. Vi venter en ett års rate i 2010 mellom USD til per dag, noe som historisk sett har betydd at prisene på et fem år gammelt skip har vært USD 110 millioner. I dag er annenhåndsverdiene på det samme skipet omkring USD 80 til 85 millioner. En 30 prosent økning i annenhåndsverdien øker den verdijusterte egenkapital i Frontline fra NOK 100 per aksje til NOK 210 per aksje. I tillegg handles Frontline med en premie i forhold til sin verdijusterte egenkapital som følge av en svært aksjonærvennlig utbyttepolitikk. I så fall kan man argumentere for aksjekurser langt opp på 200-tallet i Frontline utover i 2010, dersom våre brikker faller på plass gjennom de neste kvartalene. 15

16 Corporate Social Responsibility: Næringslivets velferdsbidrag global gevinst Når offentlige myndigheter svikter må det private gripe inn for å verne om sine interesser. Skipsindustrien har funnet sin bemanningsnisje på Filippinene, og det skal sikre avkastning både for samfunn og aksjonærer. Ann Jessica Lien (tekst og foto) Å legge til rette for et velfungerende næringsliv er en viktig oppgave for å øke verdiskapning og velferd. I Russland, India, Filippinene, og Vietnam har ideologisk bagasje og utbredt korrupsjon stukket kjepper i hjulene for en samfunnsutvikling på lik linje med deres ressurssterke vestlige handelspartnere. I dag er disse landene attraktive med sin store base lavpriset mobil humankapital, og er således også attraktive lokasjoner for å rekruttere til skipsindustrien. Filppinere utgjør i dag den største andelen av utenlandske ansatte tilknyttet norske skip der de står for omtrent halvparten av de sysselsatte fra andre land. Flere ser det ut til å bli. University of Cebu (UC) på øynasjonen i Sørøst Asia, er skolen der norsk maritim næring legger igjen mest penger. Augusto Go, skolens president, mener det utelukkende er et gode med eksterne støttespillere fra mer utviklede nasjoner. Den største belastningen for landet vårt er fremdeles kameraderi, bestikkelser og unndragelser. Vanstyret til presidenter som Marcos og Estrada tydeliggjør lite transparens både i offentlig og privat sektor, samt for tette kontakter mellom mektige næringslivstopper og politikere. Maktkonsenrasjon hos en liten elite har gitt uheldige utfall for samfunnet som helhet, forteller Go. Utveksler tanker Skolens overhode holder til midt i Cebus larmende bykjerne der kjøpesenterne ligger tett, og fargerike jeeper som frakter gjennomsnittsfilippineren, fyker forbi uten vinduer og dører på støvete betongveier. Han viser til at selv tidligere lukkede Kina, der han selv har aner, har greid å fostre et rikt internasjonalt Fakta om samarbeidet Minst filippinere sysselsettes av norske redere og utgjør nesten 45 prosent av alle utenlandske sjøfolk på norske skip. Siden 1993 har norske rederier samarbeidet om kadettutdanning med filippinske skoler som tilfredsstiller norske krav. Mellom kadetter fordeles årlig på mellom tre og fem universiteter. Med alle fire årskullene, inkludert tredje års studenter ombord på medlemmenes skip for praksistjeneste, administreres, til enhver tid, rundt 1500 studenter i årene som kommer. Ordningen har utviklet seg til å omfatte støtte til stipendordninger, forsikringer og nytt utstyr på skolene. Tolv hus i SOS Barnebyen sponses av enkeltrederier tilknyttet NR, der forbundet koordinerer aktiviteten og deler ut stipend til enkeltelever. Stipendene omfatter også ordinær videreutannelse utover ren sjømannsutdannelse. I år ble det totalt gitt seks stipend til barnehjemsbarn som hadde fullført den obligatoriske skolegangen. forretningsliv, som gir jobb og økt levestandard til en stor del av befolkningen. Nødvendige statlige investeringer i infrastruktur neglisjeres. Det er mange fattige som ikke har midler til sev å betale de laveste skoleavgiftene, så de prioriterer å dekke primærbehovet for mat og et blikktak over hodet og sender heller barna på jobb eller ut og tigge. Vi er priviligerte som kan utveksle tanker med norske aktører som har helt andre standarder for omfordeling, regulering og organisering. Norge er et veldig effektivt land, og der har vi mye å lære. Derfor er vår utveksling et skritt i riktig retning for Filippinene, konstaterer en optimistisk Go. Presidenten hoster og unnskylder seg spøkefullt med at han brygger på svineinfluensa. Kvalitetsheving: Presidenten på University of Cebu, Augusto Go, mener at det er et privelegium å utveksle tanker med norske aktører som har andre standarder for regulering og organisering. Han peker på et stort førstesideoppslag i den lokale tabloidavisen. På den ferskeste og mest moderne av de to norsksponsede campusene som tilhører Universitetet ble det nylig oppdaget flere tilfeller av svineinfluensa, og området var nå stengt og studentene isolert. Vi møter i større grad de samme truslene: terror, økonomiske kriser, og nå en pandemi. Det positive er at vi kan lære av andres erfaringer, og samarbeide om å tilnærme oss internasjonale standarder. Et velfungerende system fostrer tillitt og produktivitet, filosoferer Go. Sikre kvalitet I tillegg til mindre prosjekter i Kina og Vietnam har Norges rederiforbund (NR) Fortsetter neste side Forsikret: Mor og barn får kursing, forsikringsordninger og støtte til høyere utdannelse gjennom rederiene de er tilknyttet. 16

17 17

18 Tøffe damer: Få jenter søker seg til maritim utdannelse på Filippinene. Daryl Servileno, i midten, gleder seg til å reise ut i verden igjen etter å ha signert kontrakt med norske OSM Group. Planen er å bli reder. Fra forrige side valgt å satse på Filippinene som hoveddestinasjon for rekruttering av humankapital med bidrag på over 15 millioner for å utdanne fremtidige ansatte. Stein Eriksen er ansvarlig for utdanningsprogrammet i hovedstaden Manila, og mener at fokus ligger på kvalitetsheving og langsiktig stabil forsyning av bemanning til norske skip. Støtteordninger til utvalgte skoler med maritim utdannelse ble derfor løsingen for å mette det skrikende behovet for kvalifisert bemanning ombord også i fremtiden. Tidlig på 90 tallet så vi at det var for ujevn kvalitet på utdannelsen og de uteksaminerte sjøfolkene. Vi så derfor behovet for å utvikle deres kunnskaper, og i første omgang etablerte vi derfor oppgraderingskurs. I 1993 begynte NR også å tenke på morgendagens sjøfolk og så behovet for å systematisk oppgradere kvaliteten, opplyser Eriksen. Det fireårige kadettprogrammet har nå blitt støttet i 17 år og samarbeidsavtalen mellom UC og Rederiforbundets treningssenter i Manila, som tilbyr spesialkurs og etterutdanning, går ut på å sponse studenter med en fireårig kadeuttutdanning. De utvalgte får studentleiligheter og praksis på norskkontrollerte skip. Ansattes får i tillegg gunstige kurs forsikringsordninger for seg og sin familie. Til tross for finanskrise, har ikke NRs medlemmer signalisert kutt i behovet for rekrutter. Filippinene er og har alltid vært langsiktig og vi lar oss lite påvirke av de korte svingningene i markedene. Om finanskrisen skulle bli langvarig og våre medemmer får problemer med å stille nok praksisplasser til rådighet, vil dette selvfølgelig kunne påvirke fremtidige inntak, men, Gode karakterer: Mariel Siboga har bodd 11 år på barnehjem, nå får han sponset videre shippingutdannelse av Norges Rederiforbund. som sagt, har vi fortsatt ikke signaler i den retning, bedyrer Eriksen. Nødvendige statlige investeringer i infrastruktur neglisjeres Augusto Go Hus til barnehjem Skipseierne har ytterligere forpliktet seg til å finansiere driften av tolv barnehjemshus i Cebu: en del av SOS barnebyers nettverk. I tillegg får årlig utvalgte banehjemsbarn sponset en maritim utdannelse. Dette beløper seg til rundt en million i året, og gjør norske redere til barnebyens primærsponsor. Og det synes. Barna løper rundet med t skjorter med NSA, Norwegian Shipowners Association, og gaveeffekter fra organisjonens tilknyttede pryder innbo i fellesrom. Barna kommer hit etter henvisning fra den lokale velferdsetaten. Dette er barn med arr i sjelen. De kommer fra en belastet bakgrunn, og de trenger aktiviteter som leder tankene på noe positivt i hverdagen. Her er vi alle en stor familie, med snille onkler og tanter i Norge, sier Danil Latonio, direktør for det lille samfunnet. Midt på basketballbanen foran aktivitetshuset i barnebyen står Mariel Sibonga. Han har bodd elleve år på barnehjemmet og kan vise til gode resultater fra skolebenken. Han er en av de utvalgte fra som får ta del i den nyopprettede stipendordningen. De gode lønningene lokker. Det gir meg mulighet til å hjelpe lillebror og mamma som bor på en annen øy. Min drøm er å bli offiser på et skip, sier Sibonga beskjedent. Tøffe tak Førstekullet med kvinnelige studenter fra UC har alt vært ute i praksis, og utgjør fremdeles en skarve prosent av totalen. Skal det være kaffe med sukker og melk, spør Daryl Sevileno lattermildt på norsk. Hun har nettopp hatt praksis hos OSM Group, og plukket raskt opp noen hyppig benyttede fraser fra norske kolleger. Sammen med kadettene Larlaine Zapatana, Geraldine Albarando og Monalisa Alejandrino, har de alle vært ombord skip fra av blant annet Høeg, Teekay og Wallem. De har alle fått kontrakter på opp til fem år kort tid etter praksisperioden midt i finanskrisen. Selv om de medgir at de har vært tøft å hele tiden jobbe under forhold tilrettelagt for menn, veier gode lønninger, ordnede arbeidsforhold og reiseopplevelser opp, og en videre karriere innen shipping er planlagt. Jeg skal bli reder etter noen år på dekk. Bli herre herre i eget hus. Reiser jeg mye holder jeg kontakten med familie og venner på Facebook. Det overbeviste mine norske kolleger meg om at jeg måtte ha, smiler Sevileno selvsikkert. 18

19 Kunsten å Lånefinansiering geare Finner du en tradingstrategi som er tilpasset din hverdag, kan gearing være et instrument for effektiv utnyttelse av din egenkapital. Er du konsekvent og disiplinert, bør også pene gevinster være innen rekkevidde. Robert Vidhammer CMC Markets Svingningene i valutamarkedet har nådd nye høyder, og sammen med råvareog aksjemarkedet er dette blitt yndede steder for risikosøkende investorer. Mange velger å benytte gearing eller lånefinansiering for å øke sine avkastningsmuligheter. Men: er det mulig å geare investeringen kraftig uten å miste kontroll? Med enkle grep kan en sikre bedre oversikt. Finn din strategi Når man som investor velger å benytte seg av gearing, bør man vurdere en konsekvent metode når man velger posisjon. Vingler man mellom ulike strategier, er det vanskelig å se om tapene skyldes feil metode eller tilfeldigheter. Uten å kunne lære av sine feil, vil man ikke lykkes som investor. Denne delen av jobben gjøres før man i det hele tatt gjør en handel og krever hardt arbeid. Oppsiden er at man lettere ser hva man skal gjøre i alle situasjoner. Man vil, etter hvert, oppleve at usikkerheten forsvinner da metoden, til en hver tid, forteller hva man skal gjøre. Et godt tegn på at du er konsekvent er at du ikke lurer på om en handel skal gjøres eller ikke nettopp fordi du følger din metode Kjenn din exit Noe av det viktigste en gjør, er å bevare egenkapitalen. Uten egenkapital kan man heller ikke ta nye posisjoner. Den største feilen er gjerne at man fokuserer for mye på oppsiden, og gevinstmulighetene, snarere enn nedsiden. Man mangler en strategi på å begrense tap og beskytte sin egenkapital. At man kjenner sin exit før man i det hele tatt tar posisjonen er viktig. Dette, sammen med riktig posisjon og størrelse ut fra hvilken egenkapital man har, gjør at man som investor har mulighet til å håndtere risiko på en tilstrekkelig måte. Husk at dersom du taper halvparten av din egenkapital, må du ha 100 prosent oppgang for å være break even. Noe av det viktigste en gjør, er å bevare egenkapitalen. Tilpass tidsbruk Mange investorer tror at den eneste måten å handle med gearing på er kortsiktig, men det er ikke riktig. Gearing kan være et instrument for å utnytte din egenkapital på en effektiv måte, men med feil bruk av strategi kan konsekvensen bli mindre hyggelig. En typisk feil er ofte at man ikke tilpasser strategien i forhold til hva man har av tid. Jobber man fulltid, er det lite hensiktmessig å velge en strategi som krever at man må sitte klistret til skjermen hele tiden. For å løse denne typen utfordring, bør man se på volatiliteten og forme seg deretter. Handler man i et instrument som har en svingning på typisk to til tre prosent per dag, bør man ha regnet seg frem til hvor mye egenkapital man bør deponere, samt tilpasse stopp og limit, slik at man slipper å sjekke kontoen hvert femte minutt. Dette vil gi deg ledig tid til å fortsatt gjøre en god jobb på arbeidsplassen samtidig som det gir deg tid til å analysere fremtidige handler og disponere eksisterende posisjoner. De fleste av oss har et privatliv. Kunsten må være å balansere dette på en god måte og samtidig klare å være en god investor. To typer nybegynnerfeil Når man endelig har kommet til det punktet der man vurderer å ta en posisjon, er det CMC Markets CMC Markets er verdensledende innen online derivathandel og tilbyr handel i underkant av 30 aksjemarkeder, over 30 råvarer, statsobligasjoner og de aller fleste valutakryss gjennom CFD (Contract for Difference). Selskapet har 22 kontorer globalt og kunder i underkant av 100 land fordelt på 4 kontinenter. gjerne to typer nybegynnerfeil man må se opp for. Gjør man det bra i startfasen, får man gjerne en følelse av at dette er enkelt og man øker typisk gearingen betraktelig. I motsatt tilfelle der man taper mye i startfasen, tar man gjerne store posisjoner for å hente inn tapet. Det ender som oftest med at man gearer for hard og taper hele egenkapitalen. Før man starter, bør en absolutt vurdere maksimum låneverdi av posisjonene. Enkelt fortalt: hvor hardt man skal geare investeringen. Risikoen øker proporsjonalt med gearingen. Noen er komfortabel med 3x innskudd, mens andre kan ligge på 30x innskudd. Et godt råd kan være å ha en jevn risikoprofil. Ha i bakhodet at så lenge man treffer flere ganger enn man bommer, vil egenkapitalen øke. For å bli en god investor, bør man ha en oversikt over alle handler, samt fortjeneste og tap, tidsrom, kostnader, vinn/tap-forhold, gjennomsnittlig avkastning etc. Desto flere detaljer, desto lettere er det å se eventuelle feil. En handelsdagbok er viktig å føre dette hjelper investor å huske hvorfor man handlet som man gjorde og egne tanker rundt situasjonene. Erfaring er den beste utdanning man kan få. Klarer man å bevare egenkapitalen første året man starter med gearing, har man kommet langt. cfd (Contract for Difference) CFD er et finansielt instrument som speiler den finansielle avkastningen i et underliggende instrument. Man er fullt ut eksponert uten å eie det underliggende. CFD på aksjer gir rett til utbytte og følger de samme kursbevegelsene som instrumentet ellers, men man får ikke stemmerett. Hos CMC Markets kan egenkapitalen geares fra 0 til 200 ganger. 19

20 Innføring i teknisk analyse - del 1 - Innledning Teknisk trading Den tekniske strategien baserer seg på at markedet gjentar seg selv slik at det dannes mønstre. Disse formene kan identifiseres og systematiseres, enten rent visuelt eller via matematiske og statistiske modeller. Geir Linløkken Forskningssjef i Investtech.com Interessen for teknisk analyse har økt kraftig i takt med bruken av Internett og den økende investeringslysten blant private investorer. Denne analysemetoden var tidligere forbeholdt de profesjonelle; det var både dyrt og tungvint å få tilgang til data og programmer for teknisk analyse. Med utbredelsen av Internett er slikt materiale nå mer eller mindre tilgjengelig for enhver. Vi starter nå en artikkelserie der vi vil gjennomgå viktige modeller innen teknisk analyse. Artikkelserien er ikke å oppfatte som et fullstendig verk om teknisk analyse, men mer som en kort introduksjon til emnet. To grunnleggende metoder For de som ikke har brukt teknisk analyse før, kan metoden gjerne virke noe skremmende. Men en vil snart innse de mange fordelene ved en konsekvent anvendelse av teknisk analyse, framfor å basere sine handlinger på tilfeldig fundamental informasjon fra diverse kilder som aviser, Internett, meglere og lignende. Der får en aldri den fulle sannheten, og informasjonen er ofte sterkt motstridende, så det er ikke lett å vite hva, eller hvem, en skal tro på. Teknisk analyse, på den annen side, gir deg konkrete og direkte råd om hver enkelt aksje skal opp, ned eller gå sidelengs. Det finnes to analysemetoder for å forutsi aksjemarkedets kursutvikling: den fundamentale og den tekniske. I den fundamentale analysemetoden benyttes, som navnet antyder, fundamental informasjon for å belyse de fremtidige økonomiske utviklingen, som den fremtidige kursforventningen igjen beregnes ut fra. Den tekniske analysemetoden tar utgangspunkt i selve kursen og omsatt volum over tid (se Figur 1). Teknisk analyse bygger på samtlige faktorer som ligger til grunn for kursdannel- 20

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet Bull-investorene seiret i forrige uke, og indeksen brøt opp og tok ut 2300. Kan markedet stige videre til 2350 eller 2400? Selvfølgelig kan markedet gjøre dette, men jeg tror ikke det blir i denne runden.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Hva er gamle høyder? Gamle høyder er 524 = 11% -juli 2007/mai 2008 Side 2 Hvorfor tror vi det? Aksjer

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt.

Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt. Boreanytt Uke 34 Uken som gikk Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt. Er aksjer dyre? Etter åtte år med oppgang er

Detaljer

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA Situasjonen rundt Hellas har vært den som har høstet de største overskriftene i starten av juli. De fleste innlegg i debatten i hjemlige medier

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score har falt moderat til 1,2 etter at Oslo Børs pris/bok har steget over 1,4

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Nordnet Market Outlook - Private og Proffer om børsen i 2012

Nordnet Market Outlook - Private og Proffer om børsen i 2012 Nordnet har undersøkt hva privatpersoner og fondsforvaltere tror om børsåret 2012. Undersøkelsen blant fondsforvalterne er gjennomført av Nordnet og består av 10 fondsforvaltere som i uke 47 og 48 har

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Bli en bedre investor

Bli en bedre investor Bli en bedre investor Christiania Securities Christiania Securities er et veletablert meglerhus som tilbyr aksjehandel på Oslo børs og de øvrige nordiske aksjemarkedene. Selskapet ble etablert i 1995 og

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Januar 2009 Godt nytt år! Bli med på Norcaps ekspert - konkurranse 2009 1. Oslo Børs Hovedindeks 31.12.09? 2. Oljeprisen 31.12.09? 3. Styringsrenten hos Norges Bank 31.12.09? 4. Endring

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Februar 2010 Lars Mikelsen Kilde: altomfond.no Den vedtatte sannheten HØY RISIKO = HØY AVKASTNING Dersom man har lang nok horisont vil det alltid lønne

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015

MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015 TIDSÅNDEN NORCAPs investeringsråd Klikk her for å lese mer» Utvikling sist måned og hittil i 2015 Klikk her for å lese mer» Råvarer - det som går ned, kommer ikke alltid opp

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy DnB NOR Markets Aksjehandel våre online verktøy Aksjehandel på Internett Aksjehandel på internett gir deg effektiv tilgang til ulike aksjemarkeder og kostnadene er lavere enn ved tradisjonell aksjehandel

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 2. 9. januar 2006 Tilbakeblikk på uke 1. Bortsett fra lengre åpningstider på Oslo Børs var ikke uke 1 i 2006 spesielt annerledes enn det meste av 2005. Hovedindeksen

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 26. 2. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 25. Etter en knallgod uke på de internasjonale børsene ble forrige uke preget av bredt fall på de store toneangivende børsene.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Kjøpekraften på pengene dine i banken svekkes

Kjøpekraften på pengene dine i banken svekkes Holberg Norge 1 2 Kjøpekraften på pengene dine i banken svekkes 3 Selskapsvalg viktigere enn sektorvalg 4 Vinneraksje i tapersektor 5 Oljeprisen er (dessverre) upredikerbar Joda, vi har hatt en rekyl men

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer