Offentlig ressursbruk. Staten trives best som passiv eier i selskap med profittsultne kapitalister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig ressursbruk. Staten trives best som passiv eier i selskap med profittsultne kapitalister"

Transkript

1 Staten trives best som passiv eier i selskap med profittsultne kapitalister Staten som ikke ville 64 Kapital 9/2009

2 tjene penger Debatten om statens evner som bedriftseier begynner ikke med Røkkes utmanøvrering av næringsministrene Andersen og Brustad. Manglende statlig eierkompetanse har gjennomsyret historien og forårsaket både regjeringskrise og pinlige industrikollapser. Hva skal vi med statlig eierskap når staten regelmessig har demonstrert at den ikke er kompetent til å drive kommersiell virksomhet? En grundig gjennomgang viser at store statlige vyer om industrialisering altfor ofte har endt med brannskadesalg eller skifterett. Erfaringene er dyrekjøpte, men staten har faktisk funnet en eierskapsmodell som fungerer: Staten eier nok aksjer til å blokkere flytting av hovedkontoret. Resten overlates til selskapsledelsen og markedets disiplinerende mekanismer. Tungt statlig eierskap er ingen selvfølgelighet i norgeshistorien. Før den andre verdenskrig begrenset statens næringsvirksomhet seg til infrastrukturselskaper og kollektive velferdsgoder som Posten, Telegrafverket, NSB, kraftproduksjon samt forsvarsbedrifter som Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Etter krigen fikk fabrikkpipene en annen lyd. Staten overtok tyske eierandeler i en rekke industri- og gruveselskaper. 44 prosent av Norsk Hydro og hele Årdal Verk, som var en del av en ambisiøs tysk satsing på aluminium, fulgte med i arven fra okkupasjonsmakten. I det kapitalfattige Norge var staten opptatt av å være selvforsynt med strategiske råvarer og nasjonal kontroll over naturressursene. Norsk Jernverk ble etablert i denne perioden tross tverrpolitisk tvil om lønnsomheten. Historien om statlig eierskap i etterkrigstiden er ikke skrevet, men Faforapporten Statlig eierskap i Norge , av Martin Byrkjeland og Ove Langeland, forteller at tvilen rundt statens evner som bedriftseier ikke er av ny dato. Statens utøvelse av eiermakt har, skriver de, gått i faser og pendlet mellom passivt og aktivt eierskap. I de første ti årene etter krigen overlot staten i hovedsak ledelsen til bredt sammensatte styrer. Statsbedriftene ble organisert som aksjeselskaper og klarte, tross departementale styringsforsøk, å drive etter forretningsmessige prinsipper. Arbeiderpartiet, som satt med uavbrutt regjeringsmakt frem til 1963, var en sterk forsvarer av selskapsfriheten. Statsråden opptrådte som generalforsamling. Den borgerlige opposisjonen, som mente feil bukk passet havresekken, ville underlegge selskapene konstitusjonell kontroll. Utover 1950 tallet økte innslaget av embedsmenn i styrerommene. Arbeiderpartiet var, da som nå, opptatt av å skape store selskapsstrukturer. Innsatsen ble styrt mot storindustriell gjenreisning. De statlige forvaltningsbedriftene i tjenestesektoren, med Telegrafverket i spissen, fikk gå for lut og kaldt vann. Telegrafverkets budsjetter ble vedtatt av Stortinget, som heller ikke den gang utmerket seg som en effektiv bedriftseier. I 1961 hadde nesten kunder ventet i mer enn ti år for å få installert boligtelefon. Eierskapets politiske pris Troen på staten som en kompetent eier begynte å falme på 1960-tallet, i kjølvannet av flere industriskandaler i statlig regi. I 1963 ble Gerhardsen-regjeringen felt av Kings Bay-ulykken på Svalbard, der 21 gruvearbeidere mistet livet. Miljøskadelige utslipp fra aluminiumsverket i Årdal, store underskudd ved Jernverket, kostnadsoverskridelser og nedleggelser svekket likeså tilliten til folkevalgt styring og styrket kritikken av manglende kontroll. Statsselskapene ble likevel mer selvstendige ikke mindre. Større avstand gav lavere risiko for å bli stilt til parlamentarisk ansvar. Industridepartementet nektet å motta styreprotokoller fra statsselskapene. Forretningsmennene fylte styrerommene, departementets folk trakk seg tilbake til regjeringskvartalet. Den nye tid Mot slutten av 60-tallet ble Arbeiderpartiets passive innstilling til statlig eierstyring feid ut av nye koster med Per Kleppe i spissen. Partiets ambisjon var å utvikle kunnskapsbasert industri som kunne fange opp høyt utdannet a Statseie ble styrt mot industriell gjenreisning a Skulle senere bli kunnskapsbasert industri a Tjenester gikk for lut og kaldt vann a Politiske mål har gått på bekostning av lønnsomhet a Politikerne plukker gjerne tapere, ikke vinnere a Byråkratiet holder seg helst unna driften a Restene har ofte blitt levedyktige i privat regi a Ingen selskaper har utvetydig klart seg bra på grunn av statseie a Statlige løsninger utvikler seg ofte til å bli problemer a Statseie fungerer bedre sammen med private eiere (Hydro-modellen) a Statlig eierskap har trolig forhindret utflytting av norske hovedkontorer Kapital 9/

3 arbeidskraft og eksistere uavhengig av oljen. Kongsberg Våpenfabrikk (KV) var lokomotivet som skulle modernisere norsk industri i 70-årene, skriver Byrkjeland og Langeland. Det ble etablert datterselskaper i Odda og Narvik. KV spredte seg til bildeler, oljeutstyr, flymotordeler, datamaskiner, gassturbiner og elektronisk utstyr. Selskapet vokste og utviklet spennende teknologi. Det var bare én hake selskapet klarte ikke å tjene penger. På 1970-tallet hadde selskapet bare to år med overskudd. Fra 1981 rant pengene ut til KV endte i skifteretten i Da var allerede den politikerinfiserte ledelsen skiftet ut og erstattet med ryddeguttene Karl Glad og Kristan Rambjør. Konklusjonen fra det regjeringsoppnevnte granskningsutvalget var klar. KV hadde innovert seg selv til døde. Den industripolitiske strategien og politiske overstyringen hadde overskygget kravene til lønnsomhet. I ettertid har konkursens etterlatenskaper gjort det meget bra uten statlig detaljstyring. Selskaper som Kongsberg Gruppen, Volvo Aero Norge, FMC Technologies og Dresser Rand lever i beste velgående. Listen over statlige industripengesluk og brustne illusjoner er lang. Staten gikk i 1978 inn i Nye Tofte sammen med Norske Skog for å bygge en moderne cellulosefabrikk. Fire år senere var selskapet konkurs. Sydvaranger ville foredle jernmalm til svampjern ved hjelp av nordsjøgass. Selskapet fikk regjeringens godkjennelse og bygget et svampjernverk i Emden, i Tyskland. Produksjonen startet i 1981 og gikk konkurs i Willoch-regjeringenes industrifiaskoer på 1980-tallet viser at statlig inkompetanse finnes i både rødt og blått. Staten betalte fem sjettedeler av ansvarskapitalen for ilmenitt-smelteverket i Tyssedal, som skulle erstatte arbeidsplassene etter nedleggelsen av den miljøforurensende aluminiumsproduksjonen. Kapital regnet seg i 1983 frem til at bananproduksjon ville bli mer lønnsom. Et år senere var egenkapitalen tapt. Utviklingen av den norske oljeindustrien er et hyggeligere kapittel for staten, men veien til Statoils markedsverdi på 450 milliarder er ikke bare brolagt med statlige fulltreffere. Det er nok å nevne Norol og Mongstad. Lønnsomhet som ettertanke Med Norsk Hydros historie og Finansdepartmentets historie mellom 1945 og 1965 på samvittigheten har Einar Lie gode forutsetninger for å mene noe om statlig eierskap. Kapital har knapt rukket å introdusere temaet før historieprofessoren ved Universitetet i Oslo innleder en improvisert forelesning. Det statlige eierskapet er først og fremst et etterkrigsfenomen, sier Lie. Et knippe statlige industrifiaskoer Kongsberg Våpenfabrikk Statlig moderniseringslokomotiv som innoverte seg selv til døde. Tapte 1,7 milliarder kroner i 1986 og fikk 1,6 milliarder statlige kroner til restrukturering i De sivile selskapene ble solgt til norske og utenlandske interesser. Årdal og Sunndal Verk Uferdig aluminiumsverk som ble konfiskert fra Tyskland. Åsted for store forurensende utslipp. Staten delte eierskap med Alcan, en privat utenlandsk aktør, som trakk seg helt ut i 1979 i protest mot overdreven vekt på sysselsetting fremfor fortjeneste. I 1992 var hele egenkapitalen tapt. Staten måtte inn med 1,6 milliarder i ny egenkapital. Fusjon med Norsk Hydro i Norsk Jernverk Statlig verktøy for selvforsyning og industrioppbygging i Nord-Norge. Jernverket skulle bygges på tre år til 4,4 milliarder kroner. Fasit: Ni år og ni milliarder kroner. Rammet av stålkrisen på og 1980-tallet. Avviklingen av jernverket avfødte et nettverk av levedyktige bedrifter i Rana. Nye Tofte Ønske om mindre forurensende celluloseproduksjon og rasjonalisering. Staten gikk inn med 26 prosent av aksjekapitalen og garanterte for mer enn én milliard kroner tross advarsler om dårlig lønnsomhet. Et år etter at fabrikken stod ferdig, var det kroken på døren. Norske Skog kjøpte konkursboet og solgte det senere videre. Sydvaranger Norges største gruveselskap. Lokket staten til å finansiere svampjernverk i Emden i Tyskland. Emdenverket ble nedlagt etter et år i Nedleggingsplan vedtatt i 1985, men staten investerte 850 millioner kroner i underjordsdrift på begynnelsen av 1990-tallet. Nedlagt i 1996, etter samlet støtte på seks-syv milliarder. En stortingsrepresentant foreslo produksjon av ishockeykøller. Innovasjon Norge låner ut 90 millioner kroner til ny drift i Ilmenittsmelteverket i Tyssedal Erstatning for gammelt og forurensende aluminiumsverk. Regjeringen garanterte nye arbeidsplasser. Løsningen ble et ilmenittsmelteverk bygget på uprøvd teknologi. Fabrikken hadde store tekniske problemer og tapte egenkapitalen etter ett år. Statens tap tilsvarer mer enn fire millioner pr. arbeidsplass. Overdratt vederlagsfritt til Tinfos-konsernet, som etterhvert gjorde det til en pengemaskin. (Alle beløp omregnet til dagens kroneverdi) 66 Kapital 9/2009

4 Det er ingen enkel sak å komme på bedrifter som gjennom et langt løp har gjort det bra på grunn av den statlige eieren. Einar Lie, økonomisk historiker INGEN GOD TALENTSPEIDER: Staten har ikke noe apparat for å plukke vinnere, sier Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. Etter krigen hadde man stor tro på at staten kunne drive industri. Fasiten for den klassiske industriproduksjonen ved for eksempel Jernverket, forsvarsbedriftene, Årdal og Sunndal verk og Sydvaranger er dårlige forretningsmessige resultater. Den viktigste grunnen er at staten ikke er spesielt opptatt av å tjene penger. Det er alltid andre motiver som ligger bak. Det være seg etablering av arbeidsplasser på et bestemt sted eller å utnytte ressurser som vannkraft, olje, eller malm. Staten gjør ofte store betraktninger ved etableringen, men etter at selskapet er sjøsatt, blir det overlatt til seg selv. Da det på 70- og 80-tallet ble stilt krav til store omstillinger, hadde staten hverken kompetanse eller systemer til å følge opp. Litt av problemet ligger i politikkens vesen, hvor man er opptatt av større beslutninger og det som gir politisk avkastning. Generelt er derfor denne delen av det statlige eierskapet en ganske trist historie. Den type statsdrift ble i stor grad avviklet gjennom 70- og 80-tallet, forteller Lie. Hans konklusjoner underbygges av en fersk studie, The Performance Differential between Private and State Owned Enterprises, av Eskil Goldeng, Leo A. Grünfeld og Gabriel Benito. Studien viser at konkurranseutsatte offentlige virksomheter på 90-tallet gav en totalrentabilitet på fem prosent, mot 15 prosent for sammenlignbare private selskaper. Det harmonerer med økonomisk teori. Veldrevne offentlige bedrifter kan regne med at eventuelle budsjettoverskudd sluses tilbake i den store nasjonale pengepotten. Kombinert med høy jobbsikkerhet og rigide lønnsstruk- morrow society ØNSKE OM ØKT LØNNSOMHET? AMESTO SOLUTIONS EFFEKTIVISERER ALLE DINE RUTINER MED VISMAS LØSNINGER INNEN ØKONOMI, LOGISTIKK, CRM OG LØNN. T L F. : W W W. A M E S TO S O LU T I O N S. N O

5 turer gir det liten grunn for ledelsen til å overgå eierens forventninger. Hydro-modellen er vellykket Ikke all næringsvirksomhet blir til gråstein i statens hender. Lyspunktet finner professor Lie i brytningen mellom tilbakelent statlig deleierskap og privat profittbegjær. Hydro-modellen har vist seg å være vellykket, sier Lie. Staten visste ikke hva den skulle gjøre med den kontrollerende aksjeposten i Norsk Hydro som ble konfiskert fra IG Farben i Den satt som passiv eier inntil oljen kom. Da kjøpte staten seg opp til 51 prosent og begrunnet det med at selskapet skulle forbli på norske hender. Hydro har vært notert på internasjonale børser siden Selskapet har nytt godt av rapporteringssystemer og private aksjonærer som krever avkastning og lave kostnader uten at staten har trengt å gjøre noe som helst. Jens Stoltenberg har nok rett i at Yara og Hydro er på norske hender i dag takket være statens eierposter. Hydro-modellen er overført til Yara, Telenor, DnB NOR og til en viss grad Statoil. Denne ikke-planlagte eiermodellen utgjør i dag hovedtyngden av det statlige eierskapet. På sine premisser er den ikke så verst, mener Lie. Hvorfor er det så viktig å beholde børslokomotivene på norske hender? Et Norge uten deres hovedkontorer ville over tid fått store konsekvenser for kompetansen i næringslivet. De kommersielle, strategiske og finansielle ressursene som samles på hovedkontorene, gir viktige overføringsverdier til resten av næringslivet og akademia. Et stort antall av dagens ledere har vært innom noen av disse selskapene. De er så store at de ansatte får et globalt perspektiv fra mange tunge forretningsområder. Denne kompetansen tar mellomledere med seg videre til andre norske bedrifter. Staten klarer å hindre fiendtlige oppkjøp med 33 prosents eierskap. Hva er poenget med å kjøpe seg opp til 67 prosent i Statoil? Det er nok et rødgrønt behov for ideologisk markering. Det er mye i statens eierskap som ikke kan forklares av næringspolitisk logikk. Det var veldig mye kritikk og motstand mot å selge seg ned i Statoil. De som var sinte den gangen, blir glade nå når man kjøper seg litt opp igjen. Men det øker ikke statens innflytelse på noen måte. Kynisk sagt kunne staten like gjerne kjøpt aksjer i Shell eller Petrobras. Verktøykassen De rødgrønne skapte før stortingsvalget i 2005 forventninger om en velfylt industripolitisk verktøykasse som kunne hindret nedleggelsen av Norske Skogs papirfabrikk i Skien. Et knapt år etter var verktøykassen forvandlet til et smykkeskrin i en politisk ukorrekt formulering av daværende næringsminister Odd Eriksen. Hans etterfølger, Dag Terje Andersen, fikk jobben med å reise den industripolitiske kjerringa. Næringsdepartementet ønsker generelt ikke innflytelse over forretningsmessige beslutninger, sier Lie. De vet av erfaring at de kan presses til å ta beslutninger som ikke er forretningsmessig begrunnet. Politikere vil for eksempel ikke være med på å nedlegge arbeidsplasser. Det er en grunn til at staten alltid har holdt en armlengdes avstand til Hydros drift, sier etterkrigshistorikeren. Kampen mot ledelsesopsjoner i statlige selskaper er et sjeldent innslag av aktivt statlig eierskap. Det var det eneste eksempelet i den Hvorfor man skal kjøpe seg opp i Statoil- Hydro er helt umulig å forstå. Tidligere konsernsjef i Yara, Thorleif Enger FRYKTER STATSRABATT: Det må legges vekt på kompetanse og ikke politiske preferanser, sier Thorleif Enger, tidligere konsernsjef i Yara. årelange ørkenvandringen til næringsministrene Eriksen og Andersen i deres jakt etter noe å legge i den industripolitiske verktøykassen. De fant lite og ingenting. Kampen mot aksjebasert avlønning ble derfor en viktig symbolsak. Professoren observerer at statens investering i Aker Holding skiller seg kraftig fra Hydro-modellen. I motsetning til statens administrasjonsstyrte børsselskaper er Aker-sfæren dominert av én stor eier, Kjell Inge Røkke. I Aker har det vært nødvendig å opptre som hvilken som helst annen eier som skal beskytte sine verdier. Det har staten ingen trening i, observerer Lie. De vanlige mistenkte Staten har flere virkemidler enn direkte eierskap. Som etableringstilskudd til en dørfabrikk i Ap-bastionen Årdal, Skattefunn eller overføringer til for eksempel Argentum, Innovasjon Norge og Investinor. I Argentum kanaliseres investeringene via private equity-fond. Innovasjon Norge og Investinor investerer statens penger direkte og må finne seg i politiske føringer. Hvordan er statens evne til å plukke vinnere? Den er ikke så god. Staten har ikke noe apparat for å plukke vinnere. Den kommersielle kompetansen i sentraladministrasjonen er lav. Det er et av kjerneproblemene i utøvelse av statlig eierskap. Det bør jo helst utøves på et eller annet kunnskapsgrunnlag. I næringsbeslutninger plukker man egentlig ikke vinnere man plukker tapere. De kommer til staten når de er i store vanskeligheter, og så prøver staten å finne løsninger, sier Lie. 68 Kapital 9/2009

6 Statens forkjærlighet for tapere illustreres tydelig i fordelingen av finanskrisemilliardene. Innovasjon Norge fikk nesten to milliarder i økte utlånsrammer. Utlånsporteføljen domineres av statlige arvesynder. Eller hva sies om gjengangspengeslukere som Sydvaranger Gruve, Kongsberg Automotive eller Raufoss Technology? Staten var på 60-tallet med på å finansiere byggingen av Norske Skogs papirfabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag. I år får det konkurstruede selskapet 250 millioner kroner i lån for å oppgradere fabrikken. Fiskeforedlerne Domstein og Salmar låner til sammen 265 millioner kroner. Forrige gang staten investerte penger i en fiskeforedlingsfabrikk var i Vardø i Den ble nedlagt etter ti måneder. Næringspolitiske pengesluk er, i likhet med mafiavirksomhet, vanskelig å komme ut av. Det er som med Michael Corleones hjertesukk i Gudfaren III Just when I thought I was out... they pull me back in. Langt mellom vinnerne Det finnes heldigvis enkelte hyggelige eksempler på aktivt statlig eierskap. Kan man si at Statoil er et eksempel der staten har klart å plukke en vinner? Ja, men på den annen side måtte Statoil ha vært ekstremt lite kompetent drevet om det ikke hadde lyktes. Selskapet er blitt tilgodesett med enorme ressurser av den norske stat, sier Lie. Hva med staten som fødselshjelper den spilte vel en viktig rolle i begynnelsen av det norske oljeeventyret? Jeg tror ikke at produksjonen eller tempoet hadde vært høyere uten et Statoil, men selskapet har bidratt med to ting. For det første har den nok gitt et høyere government take enn vi ellers ville fått. For det andre var Statoil et viktig virkemiddel i å bygge opp kompetanse i den norske leverandørindustrien. Statoil favoriserte norske leverandører i oppbyggingsfasen og tilpasset spesifikasjoner til dem. Det gav gode ringvirkninger til norsk industri. Så kan man spørre seg ville private klart seg bedre? Det er ingen enkel sak å komme på bedrifter som gjennom et langt løp har gjort det bra på grunn av den statlige eieren. Jeg er ingen motstander av statlig eierskap, men jeg kan ikke komme på noen eksempler av KREVDE HODERULLING I TELENOR: Statseide bedrifter bør vise samfunnsansvar, sier Steinar Gullvåg (Ap), medlem av Stortingets næringskomité. HJØRNESTENER PÅ LEIRFØTTER Troen på de gamle hjørnestensbedriftene var nok for stor, sier Steinar Gullvåg. Her fra Norsk Jernverk i Mo i Rana. den typen, avslutter historikeren, som for tiden skriver på Finansdepartementets historie fra 1965 til Politisk signalstyring Thorleif Enger, tidligere konsernsjef i Yara og styreformann i Telenor, har sittet på den spisse enden av det statlige eierskapet. I Yara tredoblet han årsoverskuddet fra 2004 til 2008, med litt hjelp fra den internasjonale råvareboomen. I Telenor skapte han politisk fordøyelsesbesvær ved å selge ut datterselskaper og stå ved lukrative opsjonsavtaler som ble inngått før Engers tid ved styrebordet. Det vanket lite politisk ros for firedoblingen av Telenors markedsverdi under Engers periode som styreformann. Det er likevel en statsvennlig mann som svarer Kapital. Statlig eierskap er en nødvendighet i Norge. Det er ikke nok privat kapital til at man kan klare seg uten. Akkurat det er det ikke så mye diskusjon om. Mener du kapital som gjør at selskapene forblir på norske hender? Jeg har ingenting imot utenlandsk kapital. For visse bedrifter er det likevel viktig med sterk nasjonal forankring for å holde på tekniske- og ledelsesmiljøer. Jeg jobbet i Norsk Hydro i mange år. Staten var en passiv eier, men utpekte styrerepresentanter og stilte opp når det var behov for kapital. Med dyktig styre og administrasjon er Hydro-modellen et godt eksempel på et vellykket statlig eierskap, sier bondesønnen fra Hokksund. Norsk Hydro slet med dårlig lønnsomhet på 90-tallet, uten at det så ut til å bekymre staten nevneverdig. Da selskapet begynte å tjene gode penger etter årtusenskiftet, var begeistringen tilsvarende dempet. Kan det tenkes at staten er for passiv som eier? Jeg tror det er viktig at staten er en krevende eier, men den bør være krevende på samme måte som andre eiere. Det er uheldig når staten begynner å gripe inn i enkeltbeslutninger. Som styreformann i Telenor opplevde jeg politisk innblanding i beslutninger om å selge ut ikkestrategiske virksomheter hvor ansatte fryktet mer usikre arbeidsplasser. Man kunne få inntrykk av at mange politikere levde i villfarelsen om at de kunne styre et børsnotert selskap gjennom politiske signaler. Staten støttet Telenors investe- 70 Kapital 9/2009

7 ring i India, tross analytikerslakt og aksjekurs i fritt fall. Hvor er logikken? Man får ofte heiarop fra staten når man gjør oppkjøp i utlandet. Hvis man derimot selger ut eller nedlegger noe i Norge, blir det bråk. Vi har heldigvis et profesjonelt byråkrati, men hvis beslutningen kommer over radaren, kan enkelte politikere fristes til å gripe inn. Vi har også sett eksempler fra Hydro i det siste hvor man ikke opptrer konsistent, for å si det mildt. Staten skal være en krevende og profesjonell eier, men bør uttrykke sitt eierskap samme sted som andre eiere på generalforsamlingen og i valg av et godt styre hvor det legges vekt på kompetanse og ikke politiske preferanser. Hvis ikke risikerer vi å få tilbake statsrabatten, frykter Enger. Som konsernsjef i Yara så Enger på statens eierskap som en fordel. Han sparer heller ikke på godordene om statens innsats for å bygge opp en norsk oljeindustri. Staten tok et tidlig ansvar for å utvikle sterke norske fagmiljøer. I den første fasen var bransjen avhengig av drahjelp fra myndighetene før den etter hvert klarte å konkurrere på lik linje Det er mye i statens eierskap som ikke kan forklares av næringspolitisk logikk. med utenlandske selskaper. Å utvikle norske kompetansemiljøer oppnår staten ved negativ kontroll på 33 prosent. Hvorfor skal da staten eie 67 prosent av Statoil? Det har ikke jeg skjønt heller. Dette er ideologi, mer enn realiteter. Hvorfor man skal kjøpe seg opp i StatoilHydro er helt umulig å forstå, fastslår Enger. Mer enn bunnlinje? Telenors salg av Opplysningen 1881 og Telenor Satellite Services i 2006 gikk ikke upåaktet hen blant Stortingets næringspolitikere. Arbeiderpartiets Steinar Gullvåg forutsatte i Dagsavisen at de statlig oppnevnte styremedlemmene ville ta de politiske signalene fra næringsministeren. Hva er poenget med statlig eierskap hvis det bare er bunnlinja som teller, Einar Lie, økonomisk historiker sa Gullvåg den gangen. Du krevde i 2006 hoderulling i Telenors ledelse fordi de ikke tok politiske signaler. Hva mente du med det? Jeg mener statseide bedrifter bør vise samfunnsansvar, sier Gullvåg. Telenor kunne fint klart å drive 1881 bedre enn dem som kjøpte selskapet og nylig nedla en distriktsavdeling. Det er selvfølgelig opptil styre og ledelse å håndtere dette ansvaret. Som politiker forbeholder jeg meg imidlertid retten til å mene noe om hvordan industriledere og selskaper opererer. Så som statsråd hadde du ikke uttalt deg like direkte som du gjør som stortingspolitiker? Vi har ulike roller. Hvor ligger korreksjonen om ikke stortingspolitikere kan uttale seg om hvordan ledere opptrer? Høstkonferanse - 30% rabatt 2-døgns KonferanseCruise fra kun 1 990,- pr person Mye for pengene: Båtreisen t/r Oslo - Kiel (2 overnattinger) 1 x 3-retters cruisemeny inkl. vinpakke 1 x eveningbuffet inkl. én drikke 2 x frokostbuffet Konferanserom inkl. kaffe/te og frukt 1 x kaffe/avec Begrenset antall plasser Gjelder avreisedager søn ons Tlf: colorline.no/konferanse Kapital 9/

8 Hvorfor er det så viktig for staten å eie norske selskaper? Det er kanskje viktigere for selskapene som har staten som eier. Statens eierskap gir kredibilitet og forhindrer oppkjøp som kan føre til utflytting av hovedkontorer og utviklingsavdelinger. I tillegg spiller staten en viktig rolle i perioder med kapitaltørke eller ved store industrielle løft. Så kan vi diskutere hvor stort statens eierskap bør være. Hensikten med statens store eierandel i Statoil er for eksempel at staten vil ha kontroll over landets viktigste selskap. Får man bedre kontroll av å ha 67 prosent enn 62 prosent? Det kan du si, men når staten gikk opp til 67, var det for å få to tredjedels flertall. Et annet poeng er utbyttet. Staten får hvert år inn formidable beløp i utbytte. Staten hadde fått utbytte fra Petrobras også? Det kan du jo si. Nå er ikke jeg så opptatt av om det er 62 eller 67 prosent, men jeg er prinsipielt av den oppfatningen at staten fremdeles burde ha eid 100 prosent av Statoil. Hadde staten oppnådd mer ved å kjøpe negativ kontroll i Aker Solutions for fire milliarder kroner på dagens kurs enn ved å bruke 20 milliarder kroner på fem prosent av Statoil? Det bør du spørre andre om. Staten gikk inn i Aker Holding for å beholde hovedkontoret i Norge i ti år. Røkke og staten er nå blitt enige om en fremtidig håndtering av eierforholdet. Men etter min oppfatning har Røkke allerede brutt et tillitsforhold som alltid er nødvendig for å oppnå gode relasjoner mellom aksjonærer i et selskap, sier Gullvåg. Staten nøyer seg med normale utbytter i de børsnoterte selskapene. De heleide statsselskapene får derimot årlige besøk av statens utbyttetornado. Statkraft betaler ut 98 prosent og NSB 115 prosent av overskuddet til statskassen. Hvorfor er staten landets grådigste eier? Jeg synes ikke statens utbyttepolitikk er spesielt fornuftig. Spesielt i NSB, som har behov for å gjøre store investeringer i årene fremover. Staten kan gjerne stille resultatkrav, men den høye utbyttegraden begrenser selskapenes muligheter til å utvikle seg. Hva kan vi lære av historien om statlig eierskap i Norge? Vi bør innse at vi lever i en tid med konstante omstillinger. 70 prosent av de bedriftene vi har i dag vil være borte om ti år. Omstilling er spesielt smertefullt i ensidige industrisamfunn. Det er fortsatt noen igjen av dem i Norge, blant annet i Årdal, som fremdeles sliter. Troen på store nøkkelbedrifter har vært et kjennemerke for Arbeiderpartiets industripolitikk i etterkrigstiden. Stort var vakkert. Tanken var at det skulle gro opp Inkompetansens akse bedrifter rundt dem. Det har også skjedd flere steder. Men erfaringen er nok at vi har fått et mer variert næringsliv etter at den store statsbedriften ble avviklet. Eksempler på det inkluderer Mo i Rana, Raufoss, Horten og Kongsberg. Når historien skal skrives så var nok troen på de gamle hjørnestensbedriftene for stor, sier den tidligere redaktøren i Vestfold Arbeiderblad og Hardanger Folkeblad. Først løsning så problem I 2009 er staten største eier i fem av de seks største selskapene på Oslo Børs og eier 40 prosent av markedsverdien, tilsvarende 430 milliarder kroner. Det er bred politisk enighet om at staten bør ha kontrollerende eierposter for å sikre nasjonale hovedkontorer. Partiene spriker imidlertid i oppfatningen om hvor mye eierskap som er nok, og hvilke selskaper som er viktige. Et borgerlig regjeringsskifte kan bety at selskaper som Cermaq, SAS, Entra Eiendom og Flytoget selges ut av statsporteføljen. Hadde Jens Stoltenberg fått lov å bestemme alene, ville han trolig også kommet til samme konklusjon. I forkant av partiets landsmøte oppgav han tre gode grunner til statlig eierskap: sikre fellesskapets tilgang til naturressursene i form av olje, gass og vannkraft, sikre nasjonal forankring av tunge fagmiljøer og kontrollere virksomheter der sentrale samfunnsinteresser står på spill. I den oversikten bør ovenstående kvartett ligge tynt an. Historien viser dessverre at det som først blir sett på som en statlig løsning, senere gjerne utvikler seg til å bli et kostbart problem. De som nå ønsker mer aktivt statlig eierskap, bør tenke seg om. Det er nemlig fare for at ønsket kan bli oppfylt. Arne Thommessen kapital.no 72 Kapital 9/2009

Et aktivt og langsiktig eierskap. Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Et aktivt og langsiktig eierskap. Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen Et aktivt og langsiktig eierskap Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen 8. desember 2006 Ny kurs i eierskapspolitikken Vi følger opp Soria Moria-erklæringen - Statlige eierandeler i Telenor, Norsk

Detaljer

Offentlig eierskap og effektivitet. Produktivitetskommisjonen 16. juni 2014 Innlegg ved administrerende direktør Olaug Svarva

Offentlig eierskap og effektivitet. Produktivitetskommisjonen 16. juni 2014 Innlegg ved administrerende direktør Olaug Svarva 1 Offentlig eierskap og effektivitet Produktivitetskommisjonen 16. juni 2014 Innlegg ved administrerende direktør Olaug Svarva 2 Problemstilling Hemmer det offentliges dominerende eierrolle produktivitetsveksten

Detaljer

Statlig eierskap og samfunnsansvar

Statlig eierskap og samfunnsansvar Statlig eierskap samfunnsansvar -Eierstyring fra et statlig perspektiv Statssekretær Oluf Ulseth (H) Oslo, 7. oktober 2003 Et omfattende statlig eierskap... Klare adskilte roller er viktig Sektorpolitisk

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H)

Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) Nærings- og handelsdepartementet 9. april 2003 Et stort mangfold, med ulike utfordringer Statlig eierskap gjennom børs.. Børsnotering bidrar

Detaljer

Statens rolle som eier

Statens rolle som eier Statens rolle som eier ODIN-konferansen 29.05.08 Departementsråd Reier Søberg Statens eierskap Rollefordeling Mandat og organisering Regjeringens eierskapspolitikk Uensartet portefølje store verdier 2

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Et mindre og bedre statlig eierskap

Et mindre og bedre statlig eierskap Et mindre bedre statlig eierskap Statsråd Ansgar Gabrielsen Statsråd Lars Sponheim Statsråd Einar Steensnæs 19. april 2002 Et omfattende statlig eierskap... som en del av statens verdier Petroleumsfondet

Detaljer

Prop. 83 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

Prop. 83 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Prop. 83 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 1. april 2011,

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Statens eierskapsutøvelse - i utvikling

Statens eierskapsutøvelse - i utvikling Statens eierskapsutøvelse - i utvikling Mette I. Wikborg, ekspedisjonssjef Eierskapsavdelingen, 16. juni 2014 Idag - eierdepartementer og Eierskapsavdelingen Staten har direkte eierskap i 68 selskaper,

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Samfunnsøkonomenes Høstkonferanse Oslo 17. september 2009 Statoil må vokse ute Ingen nødvendighet at aktivitetene i Norge faller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål?

Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål? Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål? Stine Ludvigsen Kommentarer til idealmodellens premisser Selskapenes mål De sektorpolitiske målene for det enkelte selskap bør være klare og

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9527-2 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet. - direkte gjennom AKSJEMARKEDET. * Bank-dominerte: Tyskland, Japan

FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet. - direkte gjennom AKSJEMARKEDET. * Bank-dominerte: Tyskland, Japan BANK ELLER BØRS? HVORDAN SKAFFE KAPITAL TIL NÆRINGSLIVET FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet - direkte gjennom AKSJEMARKEDET - indirekte gjennom BANKENE FINANSSYSTEMER VERDEN

Detaljer

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. 1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Handlingsregelen myter og muligheter

Handlingsregelen myter og muligheter Handlingsregelen myter og muligheter Infrastrukturmuligheter Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann Vi får ikke lov Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE 70 60 50 40 30 20 10 0 Nokias aksjekursutvikling de siste 12 år. 1 64

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Eierskifte Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Bodø, 13. februar 2007 1 Regjeringens eierskapsmelding Regjeringens næringspolitikk Eierskap offentlig og privat Hvorfor er regjeringen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Aksjemarkedet og sparing

Aksjemarkedet og sparing Aksjemarkedet og sparing Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne realisere noen drømmer,

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Å bestemme utby*e er eierstyring. Roy Mersland Professor Handelshøyskolen, UiA

Å bestemme utby*e er eierstyring. Roy Mersland Professor Handelshøyskolen, UiA Å bestemme utby*e er eierstyring Roy Mersland Professor Handelshøyskolen, UiA Kommunene har gjort mye bra for å sikre god eierstyring i Agder Energi Aksjonæravtale mellom alle Agdereierne og StatkraE Viljeserklæringen

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK. Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK. Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013 FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013 0 Ideene bak Statens Pensjonsfond Utland Generasjonsperspektiv: Bevare oljeformuen for fremtidige

Detaljer

Og dette skaper ringvirkninger over alt i de systemene disse lederne opererer i. Fremfor å stimulere til kreativitet får du rigiditet.

Og dette skaper ringvirkninger over alt i de systemene disse lederne opererer i. Fremfor å stimulere til kreativitet får du rigiditet. Hva er ledelse? Når noen i dag sier de er ledere opplever jeg ikke så ofte å ha blitt så mye klokere på hva de driver med i jobben sin. For fremfor å signalisere hva de gjør, sier tittelen leder for mange

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Innledning. De ti egenskapene er som følger:

Innledning. De ti egenskapene er som følger: DIN EGEN VERSTE FIENDEE I AKSJEMARKEDET http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Du har kanskje hørt at du i aksjemarkedet ofte er din egen verste fiende. Men hva betyr egentlig dette? I denne e-boken

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla. Saksframlegg. Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla. Saksframlegg. Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2015/9834-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Innst. 374 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 83 S ( )

Innst. 374 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 83 S ( ) Innst. 374 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 83 S (2010 2011) Innstilling fra næringskomiteen om rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Til Stortinget

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt.

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. Av Gaute Nøkleholm NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. La meg innledningsvis si at vi som næringsorganisasjon klart

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004 KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter de

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme?

Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme? Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme? Amund Bråthen Senior Analytiker, Eksportutvalget for Fisk Foredrag på SATS PÅ TORSK, Bodø 11. februar 2010 Stort økning i mediefokus på tema oppdrett av torsk

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

BørsABC. AksjeNorge-dagen Våren 2010

BørsABC. AksjeNorge-dagen Våren 2010 BørsABC AksjeNorge-dagen Våren 2010 Kilde: Holbergfondene Free lunch doesn t exist! AKSJEFOND En tommelfingerregel er 1 prosentpoeng opp, 5 prosentpoeng økt risiko. Markedet og omgivelsene Kredittilsynet

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Fusjonen Statoil/Hydro

Fusjonen Statoil/Hydro Fusjonen Statoil/Hydro Effekten av fusjonen på drift og vedlikeholdsindustrien Paneldebatt Temaliste: Regjeringens og Stortingets forventninger m v (Fra St. prp. nr. 60 2006-07.) Norsk Petroleumsforening

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2015 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Innledning KLPs og KLP-fondenes oppgave er å maksimere den langsiktige avkastningen på den kapitalen vi forvalter. Som en

Detaljer

Investering i fremtiden. Investering i fremtiden - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, Næringsutvikling Levanger næringsselskap AS Levanger rådhus

Investering i fremtiden. Investering i fremtiden - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, Næringsutvikling Levanger næringsselskap AS Levanger rådhus Investering i fremtiden Bakgrunn Samarbeid og samhandel mellom lokale virksomheter er til dels en uutnyttet mulighet En stor del av verdiskapingen som skjer i Levanger forsvinner i dag ut av kommunen Levangers

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år

Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år Nær Offensiv Humørfylt Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år Hva skaper attraktive lokalsamfunn? Arbeidsplasser Attraktivt lokalsamfunn Sentrums- og bomiljø/ Kultur og fritidstilbud Nær

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Finansdepartementet Ot.prp. nr. 79 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2007, godkjent i statsråd samme

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Innledning Nordlandskonferansen Tomas Norvoll. Konkurransekraft i Nordland - Muligheter skal realiseres! Kjære gjester,

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer