Uke DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 4. april Forrige periodes avkastning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke 14-2005. DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 4. april 2005. Forrige periodes avkastning"

Transkript

1 DnB NOR Markets' anbefalte aksjer Uke april 2005 Forrige periodes avkastning Beste investeringsalternativer Kurs Kurs Avk RCL % PGS % Next % SCH % STL % FAST % TEL % TOM % Ny portefølje RCL FAST NextGenTel Norsk Hydro PGS Schibsted Statoil Tandberg TV Tomra Sist uke YTD Porteføljen 1.2 % 12.3 % OSEBX 0.8 % 9.2 % Inn Norsk Hydro Tandberg TV Ut Telenor Tegnforklaringer EPS: Fortjeneste per aksje jus.: justert CEPS: Kontantinntjening per aksje P: Aksjekurs (pris) ROCE: Avkastning syselsatt kapital RGIC: Avkastning investert kapital EK: Egenkapital NAV: Eiendelers nettoverdi EV: Markedsverdi pluss gjeld P/ E: Pris/ fortjenesteforhold P/ CEPS: Pris/ kontantinntjeningsforhold EBIT: Driftsresultat EBITDA: Driftsresultat før avskrivninger ROE: Egenkapitalavkastning Vår portefølje gav avkastning på 1.2% sist uke, mot referanseindeksens 0.8%. For 2005 har vår portefølje gitt akkumulert avkastning på 12.3%, mot referanseindeksens 9.2%. I vår beregning av avkastning, baserer vi inn- og ut-kursen på åpningskurser mandag morgen. For selskaper på OBX-indeksen bruker vi gjennomsnittlig kurs første timen på mandag, mens vi for andre aksjer bruker snittet første tre timer. Våre avkastningstall for siste uke referert ovenfor er derfor foreløpige, og vil bli justert. Vi tar inn Norsk Hydro og Tandberg TV denne uken. Tandberg TV falt over 5% fredag etter å ha tapt en kontrakt. Vi minner om at det finnes mange kontrakter å kjempe om, og at ingen kan vinne alle. Vi mener markedet overreagerte og tror fallet gir en god kjøpsanledning. Fortsatt sterke og stigende oljepriser gjør at vi tar inn Norsk Hydro ved siden av Statoil. Aksjekursene på selskapene reflekterer fremdeles ikke oljemarkedets forventninger til oljepris.

2 Norsk Hydro Norsk Hydro har både oljeproduksjon og aluminiumsdivisjon. Førstnevnte utgjør størstedelen av verdien i selskapet. Salgsinntekter NOKm 152, , , , , ,933 EBIT NOKm 22,044 19,831 24,258 31,769 41,895 40,766 EPS NOK P/E Justert X EV/EBIT justert X EBIT margin X 14.4 % 12.2 % 14.1 % 20.4 % 25.7 % 25.3 % Oppjusterting av oljeprisanslag i markedet forventes fortsatt å bidra til bra aksjekursutvikling i oljeselskaper Prisingen av oljeselskaper i forhold til forventet inntjening har kommet ned - vi forventer dette skal snu Aluminiumsprisen forventes være sterk på bakgrunn av lave lagre Kursmål 560 på 3-måneders sikt, opptil 700 på 12 måneders sikt. RCL RCL er verdens nest største cruiserederi, med hovedvekten av virksomheten basert i Nord Amerika. Salgsinntekter USDm 3,145 3,434 3,784 4,555 4,917 5,111 EBIT USDm EPS USD P/E Justert X EV/EBIT justert X EBIT margin X 14.5 % 16.0 % 13.9 % 16.6 % 18.6 % 19.1 % Cruise markedet har vært veldig sterkt gjennom Indikasjonene er at dette vil fortsette. De siste kvartalstallene til Carnival og RCCL viser en kontinuerlig underliggende forbedring mtp. markedsutsikter, men den siste tids kraftige økning av drivstoff prisene fører til noe høyere kostnader. Dette har ført til at forbedrede markedsutsikter ikke har ført til EPS oppjusteringer den siste tiden. Vi har kun gjort små estimatjusteringer etter Carnival tallene og er litt overrasket over den siste tids svake kurs utvikling. Kursutviklingen for RCCL har vært betydelig svakere enn Carnival's utvikling den siste tiden. Selv om utsiktene er positive, opprettholder vi vår HOLD anbefaling ettersom selskapet er noe stivt priset. PGS PGS har to hovedvirksomhetsområder, marin seismikk og eierskap/drift av FPSO. Salgsinntekter USDm ,132 1,131 1, EBIT USDm 215 (719) (634) EPS USD P/E Justert X nm nm nm EV/EBIT justert X nm nm EBIT margin X 24.3 % nm nm 8.5 % 18.9 % 19.1 %

3 Aksjen har falt fra 480 til 427 kroner pr aksje siden midten av februar uten spesielle nyheter Kontraktsseismikkmarkedet er i sterk vekst med store prisøkninger på gang Flerbruksseismikksalget forventes fremdeles sterk Flytende produksjon har bra gjennomstrømming av olje i sine skip, noe som gir høye inntekter Vi anbefaler Kjøp, med kursmål 500 kroner.. NextGenTel NextGenTel leverer bredbåndsaksess og tilhørende tjenester overfor bedrifter og private i Norge, basert på utbygging av eget nett og aksess basert på xdslteknologi. Salgsinntekter NOKm EBIT NOKm EPS NOK P/E Justert X nm nm EV/EBIT justert X nm EBIT margin X nm nm nm 2.8 % 8.5 % 12.2 % Vi tok nylig opp dekning på NextGenTel med kursmål 52 kroner. Selskapet er meget godt posisjonert til å fortsette å ta del i den formidable bredbåndsveksten vi ser i Norge, samt tilhørende tjenester som bredbåndstelefoni (VoIP) og TV over kobberkabelen. Til tross for sterk konkurranse venter vi at selskapet vil doble antall kunder i løpet av de neste to årene, og at om lag halvparten av kundene vil bli kunder også på telefoni-området. Prispresset vil selvsagt merkes, men likevel venter vi en vekst på 36% i år og 28% neste år. Når topplinjeveksten etter hvert avtar vil fallende avskrivninger kompensere og vi estimerer en jevn økning i inntjening per aksje i hele inneværende tiår. I tillegg til å representere solid verdiskapning på egen basis, er NextGenTel også en av de mest opplagte oppkjøpskandidatene på Oslo Børs.

4 Statoil Statoil er Norges største oljeselskap, med hovedvekt av produksjonen på norsk sokkel e 2005e 2006e Salgsinntekter NOKm 236, , , , , ,938 EBIT NOKm 56,154 43,102 48,916 65,107 79,504 75,225 EPS NOK P/E Justert X EV/EBIT justert X EBIT margin X 23.8 % 17.7 % 19.6 % 21.3 % 27.8 % 26.4 % Oppjusterting av oljeprisanslag i markedet forventes fortsatt å bidra til bra aksjekursutvikling i oljeselskaper Prisingen av oljeselskaper i forhold til forventet inntjening inkl Statoil har kommet ned - vi forventer dette skal snu Statoil vil klare å øke oljeproduksjonen i årene som kommer Ny ledelse forventes å iverksette kostnadsbesparende tiltak Kursmål 120 på 3-måneders sikt, opptil 150 på 12 måneders sikt. Schibsted Schibsted er et medieselskap, med eierskap til aviser, TV og nettmedier. Salgsinntekter NOKm 7,972 7,872 8,555 9,690 9,615 10,205 EBIT NOKm ,109 1,213 EPS NOK P/E Justert X nm EV/EBIT justert X EBIT margin X 0.7 % 6.3 % 8.2 % 3.4 % 11.5 % 11.9 % Aftenposten vurderes å være virksomheten i Schibsted med det største vekstpotensialet fremover. Vi forventer at avisen vil hente tilbake en del av de siste års tapte annonsevolum, spesielt innen kategorien 'Stilling ledig'. I tillegg har avisen satt i gang en rekke kostnadstiltak som vil virke positivt på resultatene. For nettaktivitetene forventer vi fortsatt sterk vekst i annonsevolum og høy tosifret vekst. Disse aktivitetene leverte et samlet driftsresultat på imponerende NOK 159m i Både i Norge og Sverige har annonsering på nettet blitt en stor suksess og er den raskest voksende annonsekanal. Vi forventer at Schibsted vil gjøre flere oppkjøp i dette området som vil komplettere dagens aktiviteter og gi muligheter for samordningsgevinster og resultatvekst. Med en P/E på 14 og EV/EBITDA på 8 er aksjen attraktivt priset i forhold til sine konkurrenter. DnB NOR anbefaler Kjøp av aksjen med et kursmål på NOK 185 pr aksje.

5 FAST FAST utvikler teknologi for søk i bedrifters interndata e 2005e 2006e Salgsinntekter USDm EBIT USDm EPS USD P/E Justert X nm EV/EBIT justert X nm EBIT margin X nm 0.8 % 8.0 % 11.3 % 17.8 % 25.2 % FAST leverte et sterkt resultat i fjerde kvartal med en omsetningsvekst på 64%. Så langt i 2005 har selskapet inngått kontrakter med bl.a. Siebel, AOL, FindWhat.com og Schibsted, og vi venter en omsetningsvekst over 60% også i første kvartal. De kommende kvartalene vil det investeres ytterligere i fremtidig vekst og vi venter derfor ikke vesentlig marginøkning på kort sikt. Vi er imidlertid overbevist om at forretningsmodellen er skalerbar og at marginene vil komme betydelig opp på lengre sikt. FASTs resultater gjennom 2004 er imponerende, spesielt sammenlignet med hovedkonkurrentene Verity og Autonomy som sliter med å vokse organisk. Vi venter at selskapet fortsetter å vokse kraftig og ta ytterligere markedsandeler fremover. Segmentet e- business blir hoveddriveren i 2005 mens det på litt lengre sikt er ventet kraftig vekst andre segment, bl.a. er det et betydelig potensial innen mobilsøk. Selv om markedsverdien er høy sett i forhold til dagens inntjening mener vi at en høyere verdi kan forsvares ut i fra omsetningsveksten selskapet ventes levere, et betydelig fremtidig omsetningspotensialet innen søk og det marginpotensialet software-selskap som FAST har. Tomra Tomra leverer og driver maskiner og systemer for returpant Salgsinntekter NOKm 2,592 2,667 2,463 2,512 3,609 4,540 EBIT NOKm (17) EPS NOK P/E Justert X EV/EBIT justert X EBIT margin X nm 12.4 % 9.8 % 6.9 % 9.7 % 12.1 % Tomras nylig fremlagte resultat og utsikter for første halvår 2005 var skuffende, men ikke så dramatisk som de påfølgende dagers kursfall skulle tilsi. Justert for engangeffekter var Q4 resultatet på linje med våre forventinger mens våre Q1-estimatene ble redusert noe. Våre langsiktige forventninger er imidlertid uendret. Med dagens prising ser vi fundamental oppside selv uten et gjennombrudd i Tyskland. Vi forutsetter da at ny adm. dir Skarholt gjør nødvendige tiltak for å redusere kostnadene ytterligere. Viktigste trigger på kort sikt vil ventelig være en avklaring i Tyskland angående sikkerhetsmerking og avslutning av den politiske prosessen i mai. Vi mener aksjen har falt for mye etter Q4-rapporten og har en kjøpsanbefaling. Vårt kursmål er NOK 35.

6 Tandberg TV Tandberg TV leverer utstyr og systemer til digital TV Salgsinntekter NOKm 1, ,036 1,357 1,897 2,408 EBIT NOKm (21) (274) EPS NOK P/E Justert X 39.2 nm EV/EBIT justert X 29.7 nm EBIT margin X nm nm 6.2 % 14.7 % 21.0 % 24.4 % Tandberg TV leverer utstyr og systemer til digital tv. Selskapet har vist seg internasjonalt konkurransedyktig ved å vinne store kontrakter i bl.a. Nord Amerika. Selskapet falt over 5% fredag, etter at en konkurrent vant en større kontrakt. Vi mener at ingen kan ventes å vinne alle kontrakter. Vi mener markedet overreagerte, og tror fallet er en kjøpsanledning. Vi har kursmål 100 kroner pr. aksje.

7 VÅRE ANBEFALINGER Analyst last name Recommendation Target (3m) Price Active 24 Lie BUY Aker Mauer BUY Aker Kvaerner Mauer BUY Aker Yards Mauer HOLD Apptix Sontum BUY Axis-Shield Mauer BUY Axxessit Lie HOLD Birdstep Maaø HOLD Bjørge Mauer BUY BNBanken Hårstad BUY Carnival Corp Hatlebrekke NO REC Choice Hotels Hatlebrekke HOLD Concordia Maritime Giaever HOLD Consorte Lie HOLD Corrocean Tunaal HOLD Crew Development Corp Tunaal HOLD Data Respons Lie BUY DiaGenic Mauer BUY DnB NOR Hårstad NO REC 64.5 DOF Arbøll BUY Domstein Hatlebrekke NO REC EDB Lauvdal BUY Ekornes Hatlebrekke HOLD Eltek Maaø BUY Ementor Lauvdal NO REC 2.3 Expert Hatlebrekke BUY Exploration Resources Tønnessen NO REC 73 F.O. Energy Arbøll BUY Farstad Arbøll BUY FAST S&T Lauvdal BUY Fjord Seafood Hatlebrekke HOLD Frontline Giaever SELL General Maritime Corp Giaever BUY Global IP Sound Maaø HOLD Golar Lng Giaever HOLD Gresvig Hatlebrekke BUY Hands Lie HOLD Hexagon Composites Tunaal BUY Ibas Lie BUY Itera Lie BUY Kitron Lie BUY Knightsbridge Tankers Limited Giaever SELL Komplett Lie SELL Kongsberg Mauer BUY Kvaerner Mauer HOLD Kverneland Mauer HOLD Lerøy Hatlebrekke BUY Mamut Lie BUY Medi-Stim Mauer HOLD MediCult Mauer HOLD Natural Mauer HOLD Nera Maaø SELL Nextgentel Maaø BUY Nordic Semiconductor Lauvdal HOLD Norman Lie BUY Norsk Hydro Tønnessen BUY Norske Skog Lie BUY Northern Oil Tunaal SELL Norwegian Air Hatlebrekke SELL Nutreco Hatlebrekke NO REC Ocean Rig Arbøll BUY Odfjell Giaever BUY Omi Corp Giaever HOLD Orkla Mauer BUY

8 VÅRE ANBEFALINGER Analyst last name Recommendation Target (3m) Price Otrum Lie BUY Overseas Ship. Giaever BUY Pan Fish Hatlebrekke SELL PGS Tønnessen BUY PhotoCure Mauer HOLD Profdoc Lie BUY Prosafe Arbøll BUY PSI Lie HOLD Q-Free Lie SELL RCCL Hatlebrekke HOLD Rica Hotels Hatlebrekke HOLD Rieber & Søn Mauer HOLD SAS AB Hatlebrekke SELL Schibsted Mauer BUY Smedvig Arbøll BUY Solstad Offshore Arbøll BUY Statoil Tønnessen BUY Stelmar Shipping Giaever HOLD StepStone Thompsen, CFA BUY Stolt Offshore Mauer BUY Stolt-Nielsen Giaever BUY SuperOffice Lassen BUY Tandberg Maaø BUY Tandberg Data Lie HOLD Tandberg TV Maaø BUY Technor Tunaal SELL Teekay Shipping Corp Giaever BUY Telecomputing Lauvdal HOLD Telenor Maaø BUY TGS Nopec Tønnessen BUY Tomra Lauvdal BUY Veidekke Mauer HOLD Visma Lauvdal BUY Vmetro Lauvdal BUY W. Wilhelmsen Giaever HOLD Yara Tønnessen HOLD

9 Kontakter: Hartvedt, Sveinung Divisjonsdirektør Ramstad, Vibeke Lunn Administrasjon Aksjeanalyse Jensen, Morten Analysesjef Online / RMB Mauer, Terje Kapital & konsumvarer Megling privatkunder Bergen With, Henrik Shipping Høgheim, Torill Leder Giæver, Bjørn Shipping Kjeseth, Svein Sontum, Marius System, aksjestrategi Selvik, Pål Lauvdal, Trygve Informasjonsteknologi Helleland, Willy Arbøll, Tom Olje & Offshore Tønnessen, Bjørn Inge Olje & Offshore Megling privatkunder Fredrikstad Hatlebrekke, Klaus Fisk, konsum, cruise Jacobsen, Ole Jørgen Leder Maaø, Frank Telekom, telekomutst Kylstad, Øyvind Tunaal, Kristian Privatkunder Skåren, Kjetil Lie, Thomas Privatkunder Hårstad, Linda Støle Bank & forsikring Megling privatkunder Hamar Makroanalyse Drilen, Roy Leder Dørum, Øystein Sjeføkonom Johansen, Bjørnar Larsen, Erik Senioranalytiker Olsen, Thomas Magnussen, Knut A. Seniorøkonom Kjonerud, Ola - Lillehammer Lødemel, Erlend Seniorøkonom Tørklep, Johnny Senioranalytiker Megling privatkunder Haugesund Aamdal, Kyrre Seniorøkonom Lampe, Arnvid Leder Aksjemegling Hansen, John Arne Karstensen, Paal Meglersjef Private Bjørnstad, Ståle Meglersjef Inst Megling privatkunder Kristiansand Megling, institusjonelle kunder Vollset, Janet B Leder Askildsen, Kjetil Greibesland, Kjell A Bergland, Ståle Holtskog, Alf-Helge Breivik, Thomas Laksesvela, Gunnar Megling privatkunder Sandnes Semb, Eivind Krohn-Pettersen, Even Leder Hagen, Gunnar Lytomt Aune, Helge Røste, Ole Skovli, Jan Gunnar Megling privatkunder Tromsø Zachariassen, Fredrik Gjøvik, Hans Christian Leder Trading, MM & Derivater Bardo, Hugo Berg, Marius Torbjørnsen, Kent Hande, Pål Bach Nordahl, Eivind Megling privatkunder Trondheim Olsen, Thor Gunnar Løvaas, Jannicke Leder Hermansen, Daniel Juvet Larsen, Steinar Borgen, Morten Juul, Jan Erik Svindahl, Frank Megling, privatkunder Oslo Megling privatkunder Tønsberg Andreassen, Truls Karlsen, Trude B Fjeldstad, Vidar Trandokken, Tone Hansson, Patrik Dahl, Arne Hestvik, Kåre André Bjørnstad, Knut Jarle Lundgaard, Kristian Fournaros, William Megling privatkunder Ålesund Astrup, Nicolay Kristiansen, Einar Leder Kracht, Pia Aasen, Arne J Aaseeg, Geir Paulsen, Roger Lycke, Hans Megling privatkunder Bodø Adresser Karlsen, Bjørn H Leder Post Besøk Lorentsen. Stig DnB NOR Markets DnB NOR Markets Stranden 21 Stranden 21 N Oslo Aker Brygge

10 Disclaimer Denne analyse er utarbeidet i samsvar med de Alminnelige forretningsvilkår for DnB NOR Markets. Analysen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet denne analyse er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR Bank ASA, andre selskaper i DnB NOR konsernet, og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Uttalelsene i analysen reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. DnB NOR Bank ASA og/eller andre selskaper i DnB NOR konsernet, ansatte eller tillitsvalgte i konsernet, kan være market maker i, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd, søke finansielle oppdrag og banktjenester i denne forbindelse. DnB NOR Markets Corporate Finance avdeling kan være manager eller co manager for selskapet i en privat og/eller offentlig plassering og/eller nedsalg som ikke er offentliggjort eller allment kjent (egenkapital- og/eller gjeldsinstrumenter). For nærmere informasjon kontakt DnB NOR Markets på telefon Distribusjon av analyser er i enkelte land regulert ved lov. Personer som mottar denne analysen er derfor pliktet å gjøre seg kjent med og forholde seg til dette ved en eventuell videreformidling. Alle mottakere i USA (unntatt registrerte meglerforetak) som ønsker å gjennomføre handel i selskaper som er diskutert i denne analysen kan kontakte og plassere ordre i USA hos DnB NOR Markets Inc som, uten å begrense det som er uttrykt over, aksepterer ansvar (utelukkende med intensjon og mening av prinsippene i "Rule 15a-6 of the U.S. Securities Exchange Act of 1934") for rapportens innhold og spredning i USA. Informasjon om DnB NOR Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på nettsiden Denne analyse er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets - en enhet i DnB NOR Bank ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO , under tilsyn av Kredittilsynet. DnB NOR Markets.

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Pernille Skarstein Christensen. Carnegie Kapitalforvaltning AS. 17. oktober 2006. Investeringsdirektør. The leading Nordic investment bank

Pernille Skarstein Christensen. Carnegie Kapitalforvaltning AS. 17. oktober 2006. Investeringsdirektør. The leading Nordic investment bank Pernille Skarstein Christensen Investeringsdirektør Carnegie Kapitalforvaltning AS 17. oktober 2006 The leading Nordic investment bank Disposisjon/Agenda 1. Carnegie Gruppen 2. Carnegies investeringsstrategi

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Porteføljeoppdatering okober 2013

Porteføljeoppdatering okober 2013 Indeksert avkast Porteføljeoppdatering okober 2013 I del 1 av oppdateringen som kom på fredag ble det tatt for seg makrohendelser i oktober. Vi vil i denne delen se mer på vår portefølje, samt diverse

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Årsberetning for Investeringsforeningen HA-INVEST. Skoleåret 2014-2015 STUDENTER PÅ BØRS SIDEN 1966

Årsberetning for Investeringsforeningen HA-INVEST. Skoleåret 2014-2015 STUDENTER PÅ BØRS SIDEN 1966 Årsberetning for Investeringsforeningen HA-INVEST Skoleåret 2014-2015 STUDENTER PÅ BØRS SIDEN 1966 Innholdsfortegnelse Styrets Beretning... 1 Aksjeåret 2014-2015 Nye høyder til tross for oljefall... 4

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

Innkallelse til Generalforsamling

Innkallelse til Generalforsamling Innkallelse til Generalforsamling Sittende styre i HA-Invest vil med dette innkalle til ordinær generalforsamling mandag 2. juni 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen vil finne sted på Copenhagen Business

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer