Uke DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 4. april Forrige periodes avkastning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke 14-2005. DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 4. april 2005. Forrige periodes avkastning"

Transkript

1 DnB NOR Markets' anbefalte aksjer Uke april 2005 Forrige periodes avkastning Beste investeringsalternativer Kurs Kurs Avk RCL % PGS % Next % SCH % STL % FAST % TEL % TOM % Ny portefølje RCL FAST NextGenTel Norsk Hydro PGS Schibsted Statoil Tandberg TV Tomra Sist uke YTD Porteføljen 1.2 % 12.3 % OSEBX 0.8 % 9.2 % Inn Norsk Hydro Tandberg TV Ut Telenor Tegnforklaringer EPS: Fortjeneste per aksje jus.: justert CEPS: Kontantinntjening per aksje P: Aksjekurs (pris) ROCE: Avkastning syselsatt kapital RGIC: Avkastning investert kapital EK: Egenkapital NAV: Eiendelers nettoverdi EV: Markedsverdi pluss gjeld P/ E: Pris/ fortjenesteforhold P/ CEPS: Pris/ kontantinntjeningsforhold EBIT: Driftsresultat EBITDA: Driftsresultat før avskrivninger ROE: Egenkapitalavkastning Vår portefølje gav avkastning på 1.2% sist uke, mot referanseindeksens 0.8%. For 2005 har vår portefølje gitt akkumulert avkastning på 12.3%, mot referanseindeksens 9.2%. I vår beregning av avkastning, baserer vi inn- og ut-kursen på åpningskurser mandag morgen. For selskaper på OBX-indeksen bruker vi gjennomsnittlig kurs første timen på mandag, mens vi for andre aksjer bruker snittet første tre timer. Våre avkastningstall for siste uke referert ovenfor er derfor foreløpige, og vil bli justert. Vi tar inn Norsk Hydro og Tandberg TV denne uken. Tandberg TV falt over 5% fredag etter å ha tapt en kontrakt. Vi minner om at det finnes mange kontrakter å kjempe om, og at ingen kan vinne alle. Vi mener markedet overreagerte og tror fallet gir en god kjøpsanledning. Fortsatt sterke og stigende oljepriser gjør at vi tar inn Norsk Hydro ved siden av Statoil. Aksjekursene på selskapene reflekterer fremdeles ikke oljemarkedets forventninger til oljepris.

2 Norsk Hydro Norsk Hydro har både oljeproduksjon og aluminiumsdivisjon. Førstnevnte utgjør størstedelen av verdien i selskapet. Salgsinntekter NOKm 152, , , , , ,933 EBIT NOKm 22,044 19,831 24,258 31,769 41,895 40,766 EPS NOK P/E Justert X EV/EBIT justert X EBIT margin X 14.4 % 12.2 % 14.1 % 20.4 % 25.7 % 25.3 % Oppjusterting av oljeprisanslag i markedet forventes fortsatt å bidra til bra aksjekursutvikling i oljeselskaper Prisingen av oljeselskaper i forhold til forventet inntjening har kommet ned - vi forventer dette skal snu Aluminiumsprisen forventes være sterk på bakgrunn av lave lagre Kursmål 560 på 3-måneders sikt, opptil 700 på 12 måneders sikt. RCL RCL er verdens nest største cruiserederi, med hovedvekten av virksomheten basert i Nord Amerika. Salgsinntekter USDm 3,145 3,434 3,784 4,555 4,917 5,111 EBIT USDm EPS USD P/E Justert X EV/EBIT justert X EBIT margin X 14.5 % 16.0 % 13.9 % 16.6 % 18.6 % 19.1 % Cruise markedet har vært veldig sterkt gjennom Indikasjonene er at dette vil fortsette. De siste kvartalstallene til Carnival og RCCL viser en kontinuerlig underliggende forbedring mtp. markedsutsikter, men den siste tids kraftige økning av drivstoff prisene fører til noe høyere kostnader. Dette har ført til at forbedrede markedsutsikter ikke har ført til EPS oppjusteringer den siste tiden. Vi har kun gjort små estimatjusteringer etter Carnival tallene og er litt overrasket over den siste tids svake kurs utvikling. Kursutviklingen for RCCL har vært betydelig svakere enn Carnival's utvikling den siste tiden. Selv om utsiktene er positive, opprettholder vi vår HOLD anbefaling ettersom selskapet er noe stivt priset. PGS PGS har to hovedvirksomhetsområder, marin seismikk og eierskap/drift av FPSO. Salgsinntekter USDm ,132 1,131 1, EBIT USDm 215 (719) (634) EPS USD P/E Justert X nm nm nm EV/EBIT justert X nm nm EBIT margin X 24.3 % nm nm 8.5 % 18.9 % 19.1 %

3 Aksjen har falt fra 480 til 427 kroner pr aksje siden midten av februar uten spesielle nyheter Kontraktsseismikkmarkedet er i sterk vekst med store prisøkninger på gang Flerbruksseismikksalget forventes fremdeles sterk Flytende produksjon har bra gjennomstrømming av olje i sine skip, noe som gir høye inntekter Vi anbefaler Kjøp, med kursmål 500 kroner.. NextGenTel NextGenTel leverer bredbåndsaksess og tilhørende tjenester overfor bedrifter og private i Norge, basert på utbygging av eget nett og aksess basert på xdslteknologi. Salgsinntekter NOKm EBIT NOKm EPS NOK P/E Justert X nm nm EV/EBIT justert X nm EBIT margin X nm nm nm 2.8 % 8.5 % 12.2 % Vi tok nylig opp dekning på NextGenTel med kursmål 52 kroner. Selskapet er meget godt posisjonert til å fortsette å ta del i den formidable bredbåndsveksten vi ser i Norge, samt tilhørende tjenester som bredbåndstelefoni (VoIP) og TV over kobberkabelen. Til tross for sterk konkurranse venter vi at selskapet vil doble antall kunder i løpet av de neste to årene, og at om lag halvparten av kundene vil bli kunder også på telefoni-området. Prispresset vil selvsagt merkes, men likevel venter vi en vekst på 36% i år og 28% neste år. Når topplinjeveksten etter hvert avtar vil fallende avskrivninger kompensere og vi estimerer en jevn økning i inntjening per aksje i hele inneværende tiår. I tillegg til å representere solid verdiskapning på egen basis, er NextGenTel også en av de mest opplagte oppkjøpskandidatene på Oslo Børs.

4 Statoil Statoil er Norges største oljeselskap, med hovedvekt av produksjonen på norsk sokkel e 2005e 2006e Salgsinntekter NOKm 236, , , , , ,938 EBIT NOKm 56,154 43,102 48,916 65,107 79,504 75,225 EPS NOK P/E Justert X EV/EBIT justert X EBIT margin X 23.8 % 17.7 % 19.6 % 21.3 % 27.8 % 26.4 % Oppjusterting av oljeprisanslag i markedet forventes fortsatt å bidra til bra aksjekursutvikling i oljeselskaper Prisingen av oljeselskaper i forhold til forventet inntjening inkl Statoil har kommet ned - vi forventer dette skal snu Statoil vil klare å øke oljeproduksjonen i årene som kommer Ny ledelse forventes å iverksette kostnadsbesparende tiltak Kursmål 120 på 3-måneders sikt, opptil 150 på 12 måneders sikt. Schibsted Schibsted er et medieselskap, med eierskap til aviser, TV og nettmedier. Salgsinntekter NOKm 7,972 7,872 8,555 9,690 9,615 10,205 EBIT NOKm ,109 1,213 EPS NOK P/E Justert X nm EV/EBIT justert X EBIT margin X 0.7 % 6.3 % 8.2 % 3.4 % 11.5 % 11.9 % Aftenposten vurderes å være virksomheten i Schibsted med det største vekstpotensialet fremover. Vi forventer at avisen vil hente tilbake en del av de siste års tapte annonsevolum, spesielt innen kategorien 'Stilling ledig'. I tillegg har avisen satt i gang en rekke kostnadstiltak som vil virke positivt på resultatene. For nettaktivitetene forventer vi fortsatt sterk vekst i annonsevolum og høy tosifret vekst. Disse aktivitetene leverte et samlet driftsresultat på imponerende NOK 159m i Både i Norge og Sverige har annonsering på nettet blitt en stor suksess og er den raskest voksende annonsekanal. Vi forventer at Schibsted vil gjøre flere oppkjøp i dette området som vil komplettere dagens aktiviteter og gi muligheter for samordningsgevinster og resultatvekst. Med en P/E på 14 og EV/EBITDA på 8 er aksjen attraktivt priset i forhold til sine konkurrenter. DnB NOR anbefaler Kjøp av aksjen med et kursmål på NOK 185 pr aksje.

5 FAST FAST utvikler teknologi for søk i bedrifters interndata e 2005e 2006e Salgsinntekter USDm EBIT USDm EPS USD P/E Justert X nm EV/EBIT justert X nm EBIT margin X nm 0.8 % 8.0 % 11.3 % 17.8 % 25.2 % FAST leverte et sterkt resultat i fjerde kvartal med en omsetningsvekst på 64%. Så langt i 2005 har selskapet inngått kontrakter med bl.a. Siebel, AOL, FindWhat.com og Schibsted, og vi venter en omsetningsvekst over 60% også i første kvartal. De kommende kvartalene vil det investeres ytterligere i fremtidig vekst og vi venter derfor ikke vesentlig marginøkning på kort sikt. Vi er imidlertid overbevist om at forretningsmodellen er skalerbar og at marginene vil komme betydelig opp på lengre sikt. FASTs resultater gjennom 2004 er imponerende, spesielt sammenlignet med hovedkonkurrentene Verity og Autonomy som sliter med å vokse organisk. Vi venter at selskapet fortsetter å vokse kraftig og ta ytterligere markedsandeler fremover. Segmentet e- business blir hoveddriveren i 2005 mens det på litt lengre sikt er ventet kraftig vekst andre segment, bl.a. er det et betydelig potensial innen mobilsøk. Selv om markedsverdien er høy sett i forhold til dagens inntjening mener vi at en høyere verdi kan forsvares ut i fra omsetningsveksten selskapet ventes levere, et betydelig fremtidig omsetningspotensialet innen søk og det marginpotensialet software-selskap som FAST har. Tomra Tomra leverer og driver maskiner og systemer for returpant Salgsinntekter NOKm 2,592 2,667 2,463 2,512 3,609 4,540 EBIT NOKm (17) EPS NOK P/E Justert X EV/EBIT justert X EBIT margin X nm 12.4 % 9.8 % 6.9 % 9.7 % 12.1 % Tomras nylig fremlagte resultat og utsikter for første halvår 2005 var skuffende, men ikke så dramatisk som de påfølgende dagers kursfall skulle tilsi. Justert for engangeffekter var Q4 resultatet på linje med våre forventinger mens våre Q1-estimatene ble redusert noe. Våre langsiktige forventninger er imidlertid uendret. Med dagens prising ser vi fundamental oppside selv uten et gjennombrudd i Tyskland. Vi forutsetter da at ny adm. dir Skarholt gjør nødvendige tiltak for å redusere kostnadene ytterligere. Viktigste trigger på kort sikt vil ventelig være en avklaring i Tyskland angående sikkerhetsmerking og avslutning av den politiske prosessen i mai. Vi mener aksjen har falt for mye etter Q4-rapporten og har en kjøpsanbefaling. Vårt kursmål er NOK 35.

6 Tandberg TV Tandberg TV leverer utstyr og systemer til digital TV Salgsinntekter NOKm 1, ,036 1,357 1,897 2,408 EBIT NOKm (21) (274) EPS NOK P/E Justert X 39.2 nm EV/EBIT justert X 29.7 nm EBIT margin X nm nm 6.2 % 14.7 % 21.0 % 24.4 % Tandberg TV leverer utstyr og systemer til digital tv. Selskapet har vist seg internasjonalt konkurransedyktig ved å vinne store kontrakter i bl.a. Nord Amerika. Selskapet falt over 5% fredag, etter at en konkurrent vant en større kontrakt. Vi mener at ingen kan ventes å vinne alle kontrakter. Vi mener markedet overreagerte, og tror fallet er en kjøpsanledning. Vi har kursmål 100 kroner pr. aksje.

7 VÅRE ANBEFALINGER Analyst last name Recommendation Target (3m) Price Active 24 Lie BUY Aker Mauer BUY Aker Kvaerner Mauer BUY Aker Yards Mauer HOLD Apptix Sontum BUY Axis-Shield Mauer BUY Axxessit Lie HOLD Birdstep Maaø HOLD Bjørge Mauer BUY BNBanken Hårstad BUY Carnival Corp Hatlebrekke NO REC Choice Hotels Hatlebrekke HOLD Concordia Maritime Giaever HOLD Consorte Lie HOLD Corrocean Tunaal HOLD Crew Development Corp Tunaal HOLD Data Respons Lie BUY DiaGenic Mauer BUY DnB NOR Hårstad NO REC 64.5 DOF Arbøll BUY Domstein Hatlebrekke NO REC EDB Lauvdal BUY Ekornes Hatlebrekke HOLD Eltek Maaø BUY Ementor Lauvdal NO REC 2.3 Expert Hatlebrekke BUY Exploration Resources Tønnessen NO REC 73 F.O. Energy Arbøll BUY Farstad Arbøll BUY FAST S&T Lauvdal BUY Fjord Seafood Hatlebrekke HOLD Frontline Giaever SELL General Maritime Corp Giaever BUY Global IP Sound Maaø HOLD Golar Lng Giaever HOLD Gresvig Hatlebrekke BUY Hands Lie HOLD Hexagon Composites Tunaal BUY Ibas Lie BUY Itera Lie BUY Kitron Lie BUY Knightsbridge Tankers Limited Giaever SELL Komplett Lie SELL Kongsberg Mauer BUY Kvaerner Mauer HOLD Kverneland Mauer HOLD Lerøy Hatlebrekke BUY Mamut Lie BUY Medi-Stim Mauer HOLD MediCult Mauer HOLD Natural Mauer HOLD Nera Maaø SELL Nextgentel Maaø BUY Nordic Semiconductor Lauvdal HOLD Norman Lie BUY Norsk Hydro Tønnessen BUY Norske Skog Lie BUY Northern Oil Tunaal SELL Norwegian Air Hatlebrekke SELL Nutreco Hatlebrekke NO REC Ocean Rig Arbøll BUY Odfjell Giaever BUY Omi Corp Giaever HOLD Orkla Mauer BUY

8 VÅRE ANBEFALINGER Analyst last name Recommendation Target (3m) Price Otrum Lie BUY Overseas Ship. Giaever BUY Pan Fish Hatlebrekke SELL PGS Tønnessen BUY PhotoCure Mauer HOLD Profdoc Lie BUY Prosafe Arbøll BUY PSI Lie HOLD Q-Free Lie SELL RCCL Hatlebrekke HOLD Rica Hotels Hatlebrekke HOLD Rieber & Søn Mauer HOLD SAS AB Hatlebrekke SELL Schibsted Mauer BUY Smedvig Arbøll BUY Solstad Offshore Arbøll BUY Statoil Tønnessen BUY Stelmar Shipping Giaever HOLD StepStone Thompsen, CFA BUY Stolt Offshore Mauer BUY Stolt-Nielsen Giaever BUY SuperOffice Lassen BUY Tandberg Maaø BUY Tandberg Data Lie HOLD Tandberg TV Maaø BUY Technor Tunaal SELL Teekay Shipping Corp Giaever BUY Telecomputing Lauvdal HOLD Telenor Maaø BUY TGS Nopec Tønnessen BUY Tomra Lauvdal BUY Veidekke Mauer HOLD Visma Lauvdal BUY Vmetro Lauvdal BUY W. Wilhelmsen Giaever HOLD Yara Tønnessen HOLD

9 Kontakter: Hartvedt, Sveinung Divisjonsdirektør Ramstad, Vibeke Lunn Administrasjon Aksjeanalyse Jensen, Morten Analysesjef Online / RMB Mauer, Terje Kapital & konsumvarer Megling privatkunder Bergen With, Henrik Shipping Høgheim, Torill Leder Giæver, Bjørn Shipping Kjeseth, Svein Sontum, Marius System, aksjestrategi Selvik, Pål Lauvdal, Trygve Informasjonsteknologi Helleland, Willy Arbøll, Tom Olje & Offshore Tønnessen, Bjørn Inge Olje & Offshore Megling privatkunder Fredrikstad Hatlebrekke, Klaus Fisk, konsum, cruise Jacobsen, Ole Jørgen Leder Maaø, Frank Telekom, telekomutst Kylstad, Øyvind Tunaal, Kristian Privatkunder Skåren, Kjetil Lie, Thomas Privatkunder Hårstad, Linda Støle Bank & forsikring Megling privatkunder Hamar Makroanalyse Drilen, Roy Leder Dørum, Øystein Sjeføkonom Johansen, Bjørnar Larsen, Erik Senioranalytiker Olsen, Thomas Magnussen, Knut A. Seniorøkonom Kjonerud, Ola - Lillehammer Lødemel, Erlend Seniorøkonom Tørklep, Johnny Senioranalytiker Megling privatkunder Haugesund Aamdal, Kyrre Seniorøkonom Lampe, Arnvid Leder Aksjemegling Hansen, John Arne Karstensen, Paal Meglersjef Private Bjørnstad, Ståle Meglersjef Inst Megling privatkunder Kristiansand Megling, institusjonelle kunder Vollset, Janet B Leder Askildsen, Kjetil Greibesland, Kjell A Bergland, Ståle Holtskog, Alf-Helge Breivik, Thomas Laksesvela, Gunnar Megling privatkunder Sandnes Semb, Eivind Krohn-Pettersen, Even Leder Hagen, Gunnar Lytomt Aune, Helge Røste, Ole Skovli, Jan Gunnar Megling privatkunder Tromsø Zachariassen, Fredrik Gjøvik, Hans Christian Leder Trading, MM & Derivater Bardo, Hugo Berg, Marius Torbjørnsen, Kent Hande, Pål Bach Nordahl, Eivind Megling privatkunder Trondheim Olsen, Thor Gunnar Løvaas, Jannicke Leder Hermansen, Daniel Juvet Larsen, Steinar Borgen, Morten Juul, Jan Erik Svindahl, Frank Megling, privatkunder Oslo Megling privatkunder Tønsberg Andreassen, Truls Karlsen, Trude B Fjeldstad, Vidar Trandokken, Tone Hansson, Patrik Dahl, Arne Hestvik, Kåre André Bjørnstad, Knut Jarle Lundgaard, Kristian Fournaros, William Megling privatkunder Ålesund Astrup, Nicolay Kristiansen, Einar Leder Kracht, Pia Aasen, Arne J Aaseeg, Geir Paulsen, Roger Lycke, Hans Megling privatkunder Bodø Adresser Karlsen, Bjørn H Leder Post Besøk Lorentsen. Stig DnB NOR Markets DnB NOR Markets Stranden 21 Stranden 21 N Oslo Aker Brygge

10 Disclaimer Denne analyse er utarbeidet i samsvar med de Alminnelige forretningsvilkår for DnB NOR Markets. Analysen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet denne analyse er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR Bank ASA, andre selskaper i DnB NOR konsernet, og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Uttalelsene i analysen reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. DnB NOR Bank ASA og/eller andre selskaper i DnB NOR konsernet, ansatte eller tillitsvalgte i konsernet, kan være market maker i, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd, søke finansielle oppdrag og banktjenester i denne forbindelse. DnB NOR Markets Corporate Finance avdeling kan være manager eller co manager for selskapet i en privat og/eller offentlig plassering og/eller nedsalg som ikke er offentliggjort eller allment kjent (egenkapital- og/eller gjeldsinstrumenter). For nærmere informasjon kontakt DnB NOR Markets på telefon Distribusjon av analyser er i enkelte land regulert ved lov. Personer som mottar denne analysen er derfor pliktet å gjøre seg kjent med og forholde seg til dette ved en eventuell videreformidling. Alle mottakere i USA (unntatt registrerte meglerforetak) som ønsker å gjennomføre handel i selskaper som er diskutert i denne analysen kan kontakte og plassere ordre i USA hos DnB NOR Markets Inc som, uten å begrense det som er uttrykt over, aksepterer ansvar (utelukkende med intensjon og mening av prinsippene i "Rule 15a-6 of the U.S. Securities Exchange Act of 1934") for rapportens innhold og spredning i USA. Informasjon om DnB NOR Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på nettsiden Denne analyse er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets - en enhet i DnB NOR Bank ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO , under tilsyn av Kredittilsynet. DnB NOR Markets.

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Hva er ETF, ETN og ETP? ETP fra DNB Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Beregning av daglig NAV/AV Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler ETP fra DNB

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Kjøpekraften på pengene dine i banken svekkes

Kjøpekraften på pengene dine i banken svekkes Holberg Norge 1 2 Kjøpekraften på pengene dine i banken svekkes 3 Selskapsvalg viktigere enn sektorvalg 4 Vinneraksje i tapersektor 5 Oljeprisen er (dessverre) upredikerbar Joda, vi har hatt en rekyl men

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 28. 10. juli 2006 Tilbakeblikk på uke 27. Oslo Børs gikk mot strømmen i uke 27 ettersom den steg mens de fleste internasjonale børsene trakk ned. Hovedindeksen

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Uke 37-2008. DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 08. september 2008

Uke 37-2008. DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 08. september 2008 DnB NOR Markets' anbefalte aksjer Uke 37-2008 08. september 2008 Beste investeringsalternativer Kurs Kurs Avk. 1.09 8.09 GOGL 30.75 24.29-21.0 % SUB 121.77 106.16-12.8 % YAR 342.29 310.22-9.4 % STL 167.45

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

Uke 50-2008. DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 8. desember 2008

Uke 50-2008. DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 8. desember 2008 DnB NOR Markets' anbefalte aksjer Uke 50-2008 8. desember 2008 Beste investeringsalternativer Ny portefølje Fred. Olsen Energy Tandberg Orkla Acergy Telenor Subsea 7 Det Norske Oljeselskap Aksjer INN Aksjer

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Uke 34, 2011 Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M.

Detaljer

Makro og markedsoppdatering

Makro og markedsoppdatering Makro og markedsoppdatering Smeller Kina nå? Og drar det resten av verden med seg? Uke 35 25. august 2015 Markedsuro sell in May Percent Indeks for usikkerhet i aksjemarkedet (VIX) Indeks for usikkerhet

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2005

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2005 KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2005 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består i det alt vesentlige av finansvirksomhet, dessuten kraftproduksjon samt eiendomsutleie. Regnskapet

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2006

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2006 KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2006 Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr. 30.06.06

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører

Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører Uke 33, 2011 Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Operativ forbedring og for høy rabatt

Operativ forbedring og for høy rabatt SMB Scottish Salmon Co. Kjøp Operativ forbedring og for høy rabatt 11.10.2010 SSC vs OSEBX (12m) 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 Oct Dec Feb Apr Jun Aug Scottish Salmon Company OSEBX (Rebased) Aksjekurs

Detaljer

Uke 46-2009. DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 09. november 09

Uke 46-2009. DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 09. november 09 DnB NOR Markets' anbefalte aksjer Uke 46-2009 09. november 09 Beste investeringsalternativer Ny portefølje Sparebank Øst Algeta Telenor Tandberg Statoil PGS Orkla Aksjer INN Aksjer UT Ingen Copeinca Vår

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 33. 14. august 2006 Tilbakeblikk på uke 32. Uke 32 var bl.a. preget av Feds rentemøte og terrorfrykt og det ble en tung uke for de fleste børsene rundt om i

Detaljer

ESOP, Oslo 19/9/11. Sjeføkonom. DnB NOR Markets. 20. september 2011

ESOP, Oslo 19/9/11. Sjeføkonom. DnB NOR Markets. 20. september 2011 Kan Eurosonen reddes? Ja,, men ESOP, Oslo 19/9/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, D DnB NOR Markets 1 1) EFSF er for lite European Financial Stability Fund (EFSF) opprettet 9.5.21, med mål om utlånskapasitet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 29.04.10 Kr.

Detaljer

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29.

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29. SpareBank 1 SR-Bank Markets Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser Står vi foran en krise i oljenæringen? Kontaktmøte oljeservice 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2005.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2005. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2005. Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består i det alt vesenlige av finansvirksomhet, dessuten kraftproduksjon samt eiendomsutleie.

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 9 2012. Lakseprisene svakt ned til 28 NOK/kg Fantastiske eksporttall: Opp 37% å/å i uke 8

Ukerapport laks. Uke 9 2012. Lakseprisene svakt ned til 28 NOK/kg Fantastiske eksporttall: Opp 37% å/å i uke 8 Uke 9 212 Ukerapport laks Lakseprisene svakt ned til 28 NOK/kg Fantastiske eksporttall: Opp 37% å/å i uke 8 Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob.

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2005

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2005 KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2005 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004 KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter de

Detaljer

Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011

Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011 Harvesting liquidity premia and the Government Pension Fund Global Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011 Harvesting liquidity premia Liquidity premia Liquidity and GPFG Ability to invest

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall forrige uke Uken som gikk Børsen ned på bekymring om kinesisk vekst Selskaper i fokus: Marine Harvest og Frontline

Utvikling i nøkkeltall forrige uke Uken som gikk Børsen ned på bekymring om kinesisk vekst Selskaper i fokus: Marine Harvest og Frontline OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke -1, % Endring i år 11, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 28. 9. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 27. Den sterke utviklingen mot slutten av uke 26 fortsatte i forrige uke, og Hovedindeksen satt ny toppnotering i løpet

Detaljer

Vinneraksjer for den langsiktige investor

Vinneraksjer for den langsiktige investor Investering I henhold til MIFID Vinneraksjer for den langsiktige investor Petter Hermansen, Nordea Funds 1 Beste aksjer i oktober NEXT BIOMETRICS GROUP AS NICKEL MOUNTAIN GROUP 147% 159% DOLPHIN GROUP

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Trender i energimarkedet

Trender i energimarkedet SpareBank 1 SR-Bank Markets Trender i energimarkedet Februar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - En lang, utadrettet og volatil historie - 5 - Energiforbruket

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 45 5. november 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 45 5. november 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 45 5. november 215 USA Svært gode jobbtall Veldig gode jobbtall i USA på fredag med 271. nye jobber, nesten 1. flere jobber enn ventet. Arbeidsledigheten falt videre til

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 30.06.10

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Investor Relations Seminar Jarle Sjo, Porteføljeforvalter - DNB Asset Management

Investor Relations Seminar Jarle Sjo, Porteføljeforvalter - DNB Asset Management Investor Relations Seminar 2016 Jarle Sjo, Porteføljeforvalter - DNB Asset Management 1 Oppgave - Vi har invitert Jarle til å fortelle hvilke forventninger han som investor har til et selskap som møter

Detaljer

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,1 Endring sist uke -1, % Endring i år 1,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,9 Siste % sist uke %

Detaljer

Holberggrafene. 10. februar 2017

Holberggrafene. 10. februar 2017 Holberggrafene 10. februar 2017 1 Trump må «hoppe etter Wirkola» 2 Hva nå?? 3 Renten viktigere enn presidenten 4 Olje utgjør nå en mindre andel av verdiskapningen i Norge 5 Sagt på en annen måte. 6 This

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 38, 2011. Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned

Ukerapport laks. Uke 38, 2011. Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned Uke 38, 2011 Ukerapport laks Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2004

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2004 KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2004 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter de

Detaljer

Norske high yield obligasjoner

Norske high yield obligasjoner Norske high yield obligasjoner 05.06.2012 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Status i dagens marked De beste kredittene klarer seg uten bank High yield, en aktivaklasse som har levert god avkastning

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2004.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2004. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2004. Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består etter 01.01.03, og etter salg av vår 20% eierandel i Norgesmøllene DA, av finansvirksomhet,

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 7 2012. Prisene stiger kraftig mot 30 NOK/kg! Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.

Ukerapport laks. Uke 7 2012. Prisene stiger kraftig mot 30 NOK/kg! Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne. Uke 7 2012 Ukerapport laks Prisene stiger kraftig mot 30 NOK/kg! Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 40, 2011. Årets laveste priser forventes neste uke: 18-19 NOK/kg

Ukerapport laks. Uke 40, 2011. Årets laveste priser forventes neste uke: 18-19 NOK/kg Uke 40, 2011 Ukerapport laks Årets laveste priser forventes neste uke: 18-19 NOK/kg Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Månedsrapport 2/14. Markedskommentar

Månedsrapport 2/14. Markedskommentar Månedsrapport 2/14 Markedskommentar Nedtrappingen av USAs verdipapirkjøp er kanskje det som legger mest føring på markedene inn i årets andre måned. Det er lite som tyder på at nedtrappingen ikke vil avvike

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Verdiansettelse på verdipapirer Aksjer, Grunnfondsbevis og Derivater Pr. 1. januar 2005 (Antatt omsetningsverdi) Ettertrykk forbudt! Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund AKSJER - Hovedlisten OBX - Hovedlisten

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 21 Høydepunkter Per september er omsetningen MNOK 814, det høyeste i konsernets historie. Topplinjeveksten i 3 kvartal var 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. 3. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 3.kvartal 12 var MNOK 268,3 i forhold MNOK 267, i samme periode i fjor. Akkumulert pr 3.kvartal økte omsetningen med 1 % til MNOK 882,7

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 03.03.09 Kr. 408,0 mill.. Pr.

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

Lunchpresentasjon. Seismikk. Sparebank 1 SR-Markets Øyvind Dale Spørck. General Presentation Page 1

Lunchpresentasjon. Seismikk. Sparebank 1 SR-Markets Øyvind Dale Spørck. General Presentation Page 1 Lunchpresentasjon Seismikk Sparebank 1 SR-Markets Øyvind Dale Spørck General Presentation Page 1 Seismikksektoren ett bra sted å være i 2012 220 200 OSEBX flat så langt i år Seismikk kraftig opp 180 160

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 5/13 Markedskommentar Markedene er fortsatt preget av den finansielle situasjonen i Europa spesielt og verden generelt. Bank krisen på Kypros har funnet et midlertidig hvileskjær men er på

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 26 2012. Laksefest på børsen! Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Ukerapport laks. Uke 26 2012. Laksefest på børsen! Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no Uke 26 212 Ukerapport laks Laksefest på børsen! Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 7 6 2 anders.gjendemsjo@norne.no Aksjer Obligasjoner

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Uke 11 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Kinesisk avmatning demper stemningen 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 11 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Kinesisk avmatning demper stemningen 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 11 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 5, Endring sist uke -,77 % Endring i år,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,1 Siste % sist uke

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 22. 29. mai 2007 Tilbakeblikk på uke 21. Uke 21 her hjemme ble preget av at Oslo Børs igjen satte ny all-time high på 498,32 poeng. Oslo Børs ble godt hjulpet

Detaljer

Oppgaver i aksjevurdering

Oppgaver i aksjevurdering Oppgaver i aksjevurdering R. Øystein Strøm 1 Evco s aksjekurs er i dag 50 og selskapet vil betale et utbytte på 2 om ett år. Egenkapitalkostnaden er 15%. Hvilken pris kan du regne med å selge for like

Detaljer