KOMMUNER MED IT-LØSNINGER FRA ITET FÅR MER TID TIL SINE INNBYGGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNER MED IT-LØSNINGER FRA ITET FÅR MER TID TIL SINE INNBYGGERE"

Transkript

1 Næringsliv, muligheter, folk og fritid i Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Bodø, Gildeskål og Meløy. Ni rause kommuner fra fjord til fjell! Salten

2 KOMMUNER MED IT-LØSNINGER FRA ITET FÅR MER TID TIL SINE INNBYGGERE For oss i itet er det derfor viktig å huske at informasjonsteknologi handler om mennesker. Det er menneskene som driver verden fremover, og en bedrift er bare så bra som de medarbeiderne som jobber der og de løftene de innfrir. Derfor feirer vi når våre kunder når sine mål. Dette gjør vi fordi vi har vært med på kundens reise mot målet. Vi har snakket med de som jobber foran maskinen hver dag, de som vil ha hjelp raskere, de som vil jobbe hjemmefra, de som vil kommunisere enklere og de som vil nå målene sine. Våre IT-løsninger gjør det mulig å effektivisere, spare tid og kostnader. itet.no Hver dag løser vi små og store oppgaver, for at våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere skal nå sine mål. Hvilke mål trenger DU hjelp til å nå?

3 I magasinet Salten kan du lese om blant annet: Internasjonale Hamarøy Side 6 Havet er Gildeskåls hage Side 34 Hovedkontor i Steigen, filial i Oslo Side 10 Kvalitet smitter Side 14 Dugnad? Ja takk! Side 18 Naturen arbeider for Meløy Side 40 Vilt og vakkert høyt og lavt Side 44 Salten sett med unge øyne Side 46 Bringer byen til Saltdal Side 22 Gode dager for de minste Side 48 Skape gagns mennesker Side 26 Vil doble universitetet Side 56 Fortid og framtid på Nyholmen Side 30 Snakk opp bygda di! Side 64 HAMARØY STEIGEN SØRFOLD FAUSKE SALTDAL BEIARN BODØ GILDESKÅL MELØY Salten Ni rause kommuner fra fjord til fjell Magasinet Salten Utgitt oktober 2012 av Fauske Næringsforum/ Partnerskap Salten Redaktør: Nils-Ole Steinbakk, Redaksjonskomite: Nils-Ole Steinbakk, Kyrre Didriksen og Hanne Løkås Veigård FYLKESKOMMUNE Forsidefoto: Connie Slettan Olsen Meløy kommune. Annonser: Nils-Ole Steinbakk Redaksjonelt innhold: Hanne Løkås Veigård og Erik Veigård Opplag: Grafisk design og produksjon: Forretningstrykk AS, Bodø

4 Salten mulighetenes region Salten er en region med et velutviklet og mangfoldig arbeids og næringsliv. Bosettingen er spredt i bygder og små og mellomstore byer. En mangfoldig og variert natur gir muligheter for opplevelser som det er vanskelig å finne andre steder. Samtidig sørger Bodø lufthavn for at reisetiden til for eksempel hovedstaden er mindre enn to timer. Storbyer i Europa kan nåes på få timer. I Saltenregionen finnes store sjø og landarealer, samt natur og landskap med stor opplevelsesverdi. Regionen er rik på naturressurser, har samisk og norsk befolkning i tillegg til et stadig større innslag av mennesker med annen kulturbakgrunn. Dette gir et spennende og utviklende mangfold. Næringslivet i regionen baserer seg både på nedarvet kunnskap, og kunnskap hentet fra forsknings og utdanningsinstitusjonene i regionen. Universitetet i Nordland skal være et universitet for hele fylket, og vil ha en sentral rolle i å videreutvikle og skape nye kompetansearbeidsplasser i regionen. Nedleggelse av arbeidsplasser innenfor solcelleindustrien i Meløy og på flystasjonen i Bodø er utfordrende for hele regionen. Dette er store og viktige virksomheter med mange underleverandører i hele Salten. Nedleggelsene gjør at mange virksomheter må omstille seg. På tross av dette er det grunn til å se optimistisk på framtida. Nordområdepolitikken er den viktigste nærings og utenrikspolitiske satsingen i Norge i dag. Lokaliseringen av Forsvarets operative ledelse og Universitetet i Nordland gir Saltenregionen viktige fortrinn både når det gjelder sikkerhetspolitikk og som FoU region. Et mål for det regionale samarbeidet må være at Salten skal styrke og utvikle sin posisjon og sine muligheter innenfor nordområdesatsingen. Dette er i tråd med regjeringens ønske om at nordnorsk næringsliv, nordnorske kunnskaps og utdanningsinstitusjoner og politiske institusjoner, tar eierskap i utformingen av den nasjonale og internasjonale nordområdepolitikken. Utsiktene for Salten er lyse. Her er et vell av muligheter. Her gjelder det ikke minst å få synliggjort kvalitetene, og mulighetene i regionen både for egen befolkning og de som bor andre steder. Dette må vi alle bidra med, ved aktivt å framsnakke vår fantastiske region. Rolf Steffensen Leder i Salten regionråd Fruktbare partnerskap Partnerskap Salten har i en treårsperiode vært involvert i en rekke utviklingsprosjekter i regionen. Det er inngått samarbeidsavtaler for gjennomføring av ulike tiltak av varierende størrelse og innhold. Dette magasinet er eksempel på et slikt tiltak. Partnerskap Salten sin finansieringsandel i prosjektene har variert fra under femti tusen kroner til over to millioner kroner. Det er bevilget i overkant av 26 millioner kroner til prosjekter med en samlet verdi på over 93 millioner kroner. Ordningen med regionale partnerskap kom i gang ved at Nordland fylkeskommune tildelte alle regionene i fylket en pott med utviklingsmidler til bruk ut fra egne prioriteringer. En av føringene fra fylkeskommunen var at det skulle etableres partnerskap med næringslivet, kompetansemiljø og kultur/frivillig sektor. For Salten regionråd passet dette godt da det var sammenfallende med saltenstrategiene. Sentral i prosjektutviklingen har vært programrådene for kompetanse (Salten kompetanse) og tilrettelegging for nærings utvikling (næringsnettverket i Salten) samt programråd for profilering og rekruttering. Endelige beslutninger er tatt i styret hvor både næringsliv, kultur og kompetansemiljø var representert. Partnerskap Salten har i prinsippet, og i praksis, vært et åpent partnerskap hvor hvem helst kunne foreslå prosjekt. Det har også skjedd. Prosjektene er realisert etter initiativ fra programrådene og ved innspill fra enkeltpersoner samt kommuner og andre organisasjoner. Tilbakemeldingene fra samarbeidspartnere, både de som har gjennomført prosjekt, og partnere i styret/programråd, er positive. I Salten er det fra tidligere utviklet samarbeid på mange områder, og blant kommunene er det et godt samarbeidsklima. Med partnerskapsmodellen tas samarbeidet videre ved at ulike sektorer inviteres til et nært og forpliktende samarbeid for både utvikling og gjennomføring. Nordland fylkeskommune har også konkludert med at ordningen har vært vellykket, og fylkestinget har gjort vedtak om at ordningen med regionale partnerskap videreføres. Salten regionråd har svart positivt på dette ved å forlenge ordningen med Partnerskap Salten til ut Vedtakene i Nordland fylkesting og Salten regionråd gjør at det utviklingsklimaet som er i tilknytting til Partnerskap Salten videreføres. Nordland fylkeskommune har stilt regionale næringsfond til regionrådets disposisjon. Prioritering av midler skal skje med bakgrunn av saltenstrategiene, som alle kommunene har behandlet både i egne kommunestyremøter og på Saltentinget. Dette bidrar til fortsatt positiv dialog og samarbeid på tvers av sektorer og kommunegrenser for gjennomføring av gode tiltak til nytte og glede for Salten. Kyrre Didriksen, prosjektleder Partnerskap Salten 4 SALTEN Leder

5 Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter. Fauske og Bodø er knutepunkter på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, jernbane, bil og fly. I utstrekning er Salten like omfangsrik som fylkene Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Regionen består av ni kommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Uansett hvor i Salten du bor, er du tett på ren, vakker og variert natur. Og selv om du ikke bor i en av Saltens to byer, har du aldri lang vei til byliv og shopping. Kom til Salten! Velkommen til Salten den mest folkerike regionen i Nordland. Bodø er den raskest voksende byen i Nord-Norge. Også i de andre Salten-kommunene skjer det mye spennende. Les mer på Kulturlivet i Salten blomstrer som aldri før, med høy hverdagsaktivitet i foreningslivet, og stadig nye festivaler som trekker publikum langveisfra. Salten har nærmere innbyggere. 2/3 av disse bor i byene Bodø og Fauske. Salten har store kraft- og mineralressurser og et variert næringsliv som stadig er på jakt etter de beste hodene og hendene. I alle Salten-kommunene kan du få boligtomter med flott utsikt ofte med større armslag og lavere pris enn andre steder. Salten grenser til Helgeland i sør, Ofoten i nord og Sverige i øst. Salten ligger omtrent midt i Norge. Avstanden Fauske-Oslo er den samme som Fauske-Nordkapp. Fra 1. januar 2011 fikk Høgskolen i Bodø status som universitet Universitetet i Nordland. KOM TIL SALTEN 5

6 Internasjonale Hamarøy Hamarøy er mitt hjem. Her blir jeg værende! sier Fared Salem. Han er en av mange enslige mindreårige flyktninger som er blitt bosatt i Hamarøy, og som er med på å gjøre kommunen pulserende og internasjonal. Tekst og foto: Hanne Løkås Veigård Fared Salem (21) kom til Nord Norge fra en millionby i Irak. Da han skulle velge bosted etter transittmottak i Salangen, stod valget mellom Tromsø, Harstad, Salangen og Hamarøy. Her blir jeg! Jeg valgte Hamarøy fordi jeg ønsker å bo på et lite sted, hvor det er lett å få venner på sin egen alder, sier han. Hit kom han for fire år siden. Han snakker norsk tilnærmet flytende. Spar butikken på Oppeid, som drives av indiske Kuldeep Singh, tar imot flyktninger for språk og arbeidspraksis. Mange av dem, som Fared, får etter hvert deltidsjobb i butikken. De siste tre årene har han kombinert butikkjobb med skolegang. Snart blir han lærling hos K. Thorbergsen Mekaniske. Jeg håper på fast jobb der etter hvert. Jeg vil svært gjerne fortsette å bo i Hamarøy, sier han. Systematisk Ordfører Rolf Steffensen er stolt av å vise fram Hamarøy kommunes systematiske satsing på bosetting av unge flyktninger. Kommunen har ca innbyggere, og har allerede bosatt mindreårige flyktninger. Vi har tatt imot denne flyktningegruppen siden år 2000, og fra 2010 har vi gjort en offensiv satsing, blant annet gjennom Bolyst ordningen. Vi tar imot enslige flyktninger i aldersgruppen 13 til 17 år, og tilrettelegger både skoletilbud, leksehjelp, språkopplæring, fritid og bolig fram til de blir 20 år. Innen de når denne alderen er tanken at de skal ha funnet Ordfører Rolf Steffensen er på fornavn med mange av de unge flyktningene kommunen har tatt imot. Fared Salem er en av dem. sin plass i lokalsamfunnet og klare seg selv, sier Steffensen. På lik linje Ordføreren understreker at kommunen ikke har fokus på «å ta seg av flyktninger i nød». Vi tenker ikke asylmottak. Vi betrakter flyktningene som innbyggere på linje med alle andre hamarøyværinger. Hamarøy har dessuten veldig mye igjen for dette arbeidet. Vi er i ferd med å bli et spennende internasjonalt miljø. På Hamsun videregående skole er 13 nasjonaliteter inkludert. Det merkes godt i vår lille bygd, sier han. Hamarøy Internasjonale Senter har 19 årsverk fordelt på 25 personer, og er dermed en betydelig arbeidsplass finansiert med statlige midler. Kafé, rocke binge og ungdomsklubb i senterets lokaler brukes av alle. Satsingen er også på andre måter med på å opprettholde infrastrukturen. Hjem til Hamarøy Både Steffensen og Jan Morten Andreassen, som er daglig leder for Hamarøy Internasjonale Senter, understreker at ungdommene ofte er svært ressurs sterke, selv om mange har en tøff forhistorie. Tiltaksrekken er først å beherske nåsituasjonen, deretter orientere seg mot fremtiden, og til sist bearbeide fortiden. Det ser ut til at dette er en god modell, sier Andreassen. Bernth Christian Leivseth er prosjektleder i halv bolyst stilling, og har en fristilt «libero» rolle. Han skal ha oversikt over 6 SALTEN Internasjonale Hamarøy

7 Fared Salem trives godt i Spar-butikken, og har blitt kjent med mange gjennom deltidsjobben her. tilbud og etterspørsel innen både bolig, jobb, utdanning og fritidsaktiviteter, og legge til rette slik at flest mulig av de bosatte flyktningene blir værende i Hamarøy. Vi vil at de skal trives så godt som mulig. Språk er nøkkelen til mye, men ikke alt. Heldigvis ser vi allerede at mange ønsker seg «hjem til Hamarøy» etter å ha gjennomført studier andre steder, sier han. Hans beste råd til andre flyktninger er å lære seg norsk raskt, og å være sosiale. Selv har han spilt både fotball og fiolin, og dessuten blitt kjent med mange over disken på Spar. Takket være bosetting av flyktninger har Hamarøy blitt et åpent samfunn. Det gjør noe med oss å ha denne nærheten til verden. Det er ikke slik at Hamarøy har alle svar, men vi er underveis, sier Rolf Steffensen. Verden på nært hold Fared Salem er svært fornøyd med den mottakelsen han har fått i lokalmiljøet. Folk på Hamarøy er veldig vennlige, sier han. «Vi tenker ikke asylmottak. Vi betrakter f lyktningene som innbyggere på linje med alle andre hamarøyværinger.» På Hamarøy Internasjonale Senter legger daglig leder Jan Morten Andreassen (t.h.) og Bernth Christian Leivseth grunnlaget for at flest mulig av flyktningene blir værende i Hamarøy. Internasjonale Hamarøy SALTEN 7

8 Engasjement og kreativitet Spontanitet og pågangsmot Stå-på-vilje - og en anelse galskap Velkommen til Æventyrlandet! 8 SALTEN Navnet på saken inn her

9 Velkommen til Steigen! Vil du røre på deg, flytte tilbake, etablere deg på et nytt sted? Kanskje du vil finne tilbake til røtter eller bryte opp der du er? I Steigen er det rom for folk som vil, som har nye ideer, har engasjement og ønsker å finne ro. Tlf: mail:

10 Hovedkontor i Steigen, filial i Oslo Marit Holmvaag Hansen er utkantkommunens drøm: Godt utdannet, 25 år gammel, hjemvendt til barndomsbygda og i ferd med å bygge nytt hus. Hun har traineestilling og gode karriereutsikter hos Mainstream i Steigen. Tekst: Hanne Løkås Veigård Foto: Mainstream Norway as og Hanne Løkås Veigård Oppdrettsbedriften Mainstream Norway har hele tiden behov for fagfolk, og satser bevisst på kompetanseutvikling og trivsel på arbeidsplassen. Vi har et godt miljø. Vi tar vare på folk i det daglige, og har også ekstra tiltak for å sveise staben sammen, sier HMS ansvarlig Torbjørn Hjertø. Travel laks Ordfører Asle Schrøder er strålende fornøyd med at den store oppdrettsbedriften har hovedkontor i Nordfold i Steigen, og «et lite distriktskontor i Oslo» som driver med salg. Det er musikk i ørene for en utkantordfører, sier han. Han understreker at oppdrett er viktig for Steigen og flere av nabokommunene. Det gir kjærkomne arbeidsplasser, også for høyt utdannede, og det kompenserer for nedgang i jordbruk og fiske. I tillegg til de som er direkte ansatt i Mainstream gir virksomheten aktivitet i tilstøtende næringer, som teknologi, VVS, elektro, slip og transport, sier Schrøder. På stikkordet transport skyter Hjertø inn: Ingen har det så travelt som en død laks. Den må ut i Europa i full fart. Mainstream vektlegger miljø, og bruker minst mulig biltransport. All fisken lastes over på tog så raskt som mulig, sier han. 35 ulike yrker På hovedkontoret i Nordfold jobber 35 personer, av totalt 100 Mainstreamansatte i Steigen. Bedriften sysselsetter personer i nabokommunen Hamarøy og ca. 50 i Vesterålen. Ledelsen er forholdsvis ung, og består av lokale folk fra Nordfold. Av kompetanse trenger vi det meste. Staben rommer 35 ulike yrkestitler, alt fra fiskehelse til regnskap. Vi rekrutterer fra hele landet, og fra utlandet, forteller Hjertø. Nyutdannede Marit Holmvaag Hansen startet i en toårig traineestilling i september Halvparten av tiden er hun ute på anleggene for å lære alt det praktiske, resten av tiden er hun på hovedkontoret i Nordfold hvor hun primært jobber opp mot fiskehelsesjefen. Mange på min alder drømmer om å flytte hjem. De roser vår beslutning, og synes det er bra at noen gjør alvor av drømmen, sier Marit Holmvaag Hansen. «Oppdrett er ei næring i vekst, og jeg har aldri en kjedelig dag på jobb.» Tilhørighet Hun studerte i Trondheim, hvor hun tok en master i marin biologi, akvakultur. Det var godt å bo i by noen år, men jeg ønsket å flytte nordover igjen. Forutsetningen var en attraktiv jobb. Nå 10 SALTEN Hovedkontor i Steigen filial i Oslo

11 Mainstream har hele tiden behov for fagfolk. Fra venstre Marit Holmvaag Hansen, Torbjørn Hjertø, Svein Pedersen og Håvard Robertsen. Mainstream Norway en av hjørne steinene i Steigen. Fra venstre ordfører Asle Schrøder, trainee Marit Holmvaag Hansen og HMSansvarlig Torbjørn Hjertø utenfor bedriftens hovedkontor i Nordfold. er jeg kjempefornøyd med å ha fått en fot innenfor hos Mainstream, som er en stor bedrift. Jeg liker at hovedkontoret ligger i Steigen. Ledelsen er åpen for mine innspill, og jeg ser for meg fortsatt store utfordringer i bedriften. Oppdrett er ei næring i vekst, og jeg har aldri en kjedelig dag på jobb, sier hun. Hvorfor flytte hjem igjen? Her kjenner jeg folk. Det gir en følelse av tilhørighet. Jeg trives veldig godt i Steigen. Og selv om Steigen ikke skal være som en by, liker jeg godt at vi har fått kaffebar og en svært oppegående klesbutikk, sier hun. Hjørnestein Både ordføreren og Mainstream er naturligvis fornøyde med at Marit velger som hun gjør. Det er viktig å tiltrekke seg unge folk. De hiver seg med i politikk og frivillig arbeid, og skaper liv i bygdene, sier Schrøder. Uten Mainstream hadde jeg sett mørkt på Steigens framtid. Dette er i høyeste grad en hjørnesteinsbedrift, konstaterer ordføreren. Torbjørn Hjertø forsikrer at bedriften ikke har noen planer om å forlate Steigen. Nord-Salten er et av de ypperste områdene for oppdrett. Vi har store systemer av dype fjorder. Det er godt tilsig av ferskvann, mye vær og vind, god utskifting i fjordene og lite sykdom på fisken. Dette er indrefileten for oppdrett, sier han. Hjertø ser for seg fortsatt vekst. Ja, vi vokser sakte men sikkert. Jeg er også ubetinget optimist på Steigens vegne, med nærhet til Fauske og Bodø, og alle våre flotte, uberørte områder, sier han. Trainee Marit Holmvaag Hansen tilbringer halve arbeidstiden ute på oppdrettsanleggene, for å lære seg alt det praktiske. Hovedkontor i Steigen filial i Oslo SALTEN 11

12 IRIS SALTEN IKS RETURA IRIS IRIS PRODUKSJON IRIS SERVICE KUNNSKAP OG KOMPETANSE Iris Produksjon AS har medarbeidere med solid kunnskap og høy kompetanse, som kreves for å håndtere alle typer avfall. Selskapet tar imot avfall fra eksterne kunder, og fra Retura Iris og Iris Service. En stor del av avfallet blir behandlet og sendt videre til gjenvinning eller forbrenning. Vi driver et utstrakt FOU-arbeid blant annet for å forbedre rensing av sigevann og kompostering av matavfall og slam. KUNDER FOU PRODUKSJON INTERNASJONALT Mottak av avfall fra eksterne og interne kunder Leveranse av avfall til gjenvinning og energiutnyttelse hos eksterne kunder Prøvetaking og rensing av sigevann Behandling av forurensede jordmasser Deponiavslutning Utvikling av gode komposteringsløsninger Kompostering Sortering Behandling Produksjon av metangass til oppvarming Syv nasjoner jobber sammen ved hovedanlegget på Vikan. Samarbeidsprosjekt i Kina og USA Iris-Selskapene er siden 2009 sertifi sert etter krav i NS-EN-ISO 9001:2008, NS-EN-ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007. Vi arbeider aktivt for å utvikle kvalitet i alle ledd av vår virksomhet.

13 Eirik Stendal sammen med samboer Gerd Pedersen og sønnen Viljar (1). Etter 10 år i Oslo ville jeg nordover. I Sørfold fikk jeg jobb i omsorgstjenesten, og fant hus med nær tilgang til skog og fjell. Her trives jeg med hund og katt. Marita Einarsen, sykepleier. For meg var det godt å komme hjem til Sørfold etter mange år ute, og vi er begge blitt godt tatt i mot her. Da vi har en liten sønn er det viktig med trygge og gode oppvekstvilkår, med nærhet til barnehage og skole. Eirik Stendal, ingeniør Marita Einarsen med hunden Eddi. Velkommen til Sørfold kommune Byggeklare utsiktstomter til boligkjøpere under 40 år Full barnehagedekning Næringsliv med mange muligheter Lønnshopp for nyutdannede i kommunen til alle som bygger Tlf Navnet på saken inn her SALTEN 13

14 Kvalitet smitter Sørfold er en næringssterk kommune, med industri, oppdrett og kraft. I nordenden av kommunen sørger kvalitetsbevisste kvinner for arbeidsplasser og pulserende lokalsamfunn. Tekst: Hanne Løkås Veigård Foto: Hanne Løkås Veigård, Kobbelv Vertshus, Kjell Fredriksen og Lars Magnus Kvamme Sørfold har innbyggere. Når ordfører Lars Kr. Evjenth får muligheten til å vise fram én stolthet i hjemkommunen, lander valget på Kobbelv Vertshus. Ansikt utad Valget er ikke lett. Sørfold har mye å by på. Men for et lokalsamfunn er det veldig viktig å ha et vertshus og et spise sted som er et godt ansikt utad. Når jeg som ordfører er vertskap er det godt å ta gjestene med til Kobbelv. Her kan jeg senke skuldrene og være sikker på at alt er i de beste hender. Vi får alltid gode tilbakemeldinger, ikke minst på maten som serveres, sier Evjenth. Hans personlige favoritter er elgkarbonader med soppsaus, vertshusets fiskesuppe og andre fiskeretter. Alt er skikkelig og ordentlig tvers igjennom, skryter han. Lokalt særpreg Kobbelv Vertshus har 50 senger fordelt på 26 rom de aller fleste med utsikt mot Leirfjorden og en kafé/restaurant som rommer opp til 180 personer. God seng. God opplevelse. God mat. Det er hva vi byr på. Jeg regner med at andre turister er omtrent som meg selv, og ønsker å oppleve det som er særegent for regionen de besøker, sier daglig leder Hege Ruud. Vertshuset har jobbet systematisk med menyen. Vi er med i matnettverket Arktisk Meny og satser på lokale råvarer så langt vi klarer. I soppsausen til elgkarbonadene inngår for eksempel alltid kantarell plukket i nærområdet. Mat er viktig! poengterer hun. Natur og kultur I tillegg legger vertshuset til rette for opplevelser bygd rundt historie, natur og kultur, som for eksempel middag i et tunnelinnslag fra den påtenkte Polarjernbanen fra krigens dager. Gjerne med underholdning. Vi liker å være arena for lokal kultur, for eksempel Kraftfestivalen, og har også huset kulturskolekafé. Vi har et godt samarbeid med kommunens kulturetat, og det vil vi videreføre, sier Hege Ruud. Spennende prosjekter knyttet til tur stier og naturopplevelser er under utvikling. Vi arbeider med en infrastruktur som gjør det enda mer fristende for gjestene å bruke naturen. Som bedrift ser vi også på hvordan markedet av turgåere kan kommersialiseres, ved å tilby seng, mat og kanskje niste med termos, sier Ruud. Kvalitetsfokus Ordføreren har stor sans for måten vertshuset drives på. Turstier og naturopplevelser er et viktig innslag ved Kobbelv Vertshus. Daglig leder Hege Ruud og ordfører Lars Kr. Evjenth utveksler gjerne turtips. 14 SALTEN Sørfold kvalitet smitter

15 «...for et lokalsamfunn er det veldig viktig å ha et vertshus og et spise sted som er et godt ansikt utad.» Hege og staben har et bevisst fokus på kvalitet og samarbeid, og det smitter, sier ordføreren. Han legger til: Det er morsomt å se hvordan nordbygda har fått flere gode bedriftsetableringer som samarbeider seg imellom. Vi kan nevne Nyeng Hage som lager naturlig hår og hudpleie, Bjørklund Gård/ Borghild Wingan med produksjon av bær og grønnsaker, og illustratør Sissel Horndal med bokmakeriet Rabarbra. Flotte bedrifter som tar over der primærnæringene etter hvert har forsvunnet. Et pulserende lokalsamfunn er også viktig for de få gårdbrukerne som er igjen, sier Evjenth. Tunnelmiddag er et ettertraktet tilbud ved Kobbelv Vertshus. Alt er på Kobbelv Vertshus er tvers igjennom skikkelig, skryter ordfører Lars Kr. Evjenth God, lokal mat er i fokus på Kobbelv Vertshus. Torsketunger er en populær rett. Kaféen rommer opptil 180 personer. Sørfold kvalitet smitter SALTEN 15

16 Den ville og rause nordnorske naturen har gitt næring og livsgrunnlag til nordlendingen i flere tusen år. I SKS lever vi av fornybar vannkraft produsert av våre naturgitte ressurser. Nord-Norges største kraftprodusent Kraftkonsernet SKS har 12 kraftstasjoner i Nordland og er Nord-Norges største produsent av fornybar energi. Vi har en gjennomsnittlig kraftproduksjon på 1,8 TWh/år, eller omtrent forbruket til hustander. SKS er i tillegg en betydelig kompetansebedrift, utviklingsaktør og arena for kompetansearbeidsplasser i regionen. Selskapet utøver også et direkte samfunnsansvar ved å yte vesentlig støtte til idrett, kultur og utdanning/fou. Vi skaper muligheter!

17 Telefon: E-post:

18 Dugnad? Ja takk! Dugnadsviljen gjør Fauske til en bedre kommune å bo i. Det mener ordfører Siv Anita Johnsen Brekke. En av innbyggerne som trofast sier ja til frivillig arbeid, er Siv Værnes. De som vegrer seg vet ikke hva de går glipp av, tror begge. Tekst og foto: Hanne Løkås Veigård De to Siv ene finner raskt tonen når de begynner å snakke om frivillig arbeid. De har begge vokst opp med foreldre som var aktive foreningsfolk, og er selv flittige dugnads mamma er. Blir kjent For meg er det helt naturlig å bidra. Mange spør «ja men orker du det?» Jeg synes faktisk dugnad er kjempeartig og veldig sosialt, og så har man noe felles å være stolt av etterpå. Jeg har gjort alt mulig på dugnad fra å koke kaffe og steike vafler til rundvask og søppelplukking, sier Siv Værnes. Da hun kom flyttende fra Sandnessjøen til Fauske var hun helt bevisst på at frivillig arbeid var en bra måte å bli kjent med folk på. Ikke minst er det en viktig del av det å følge opp sine egne unger. Og ved å gjøre dugnad på ungenes arenaer blir man også kjent med deres venner og vennenes foreldre. Store dugnadsløft Siv Anita Johnsen Brekke er stolt av de mange store dugnadsløft som foregår i kommunen i løpet av et år. Ordføreren skulle gjerne vist fram alle ildsjelene i kommunen, men Siv Værnes får representere dem er jo et spesielt år for Fauske, i og med at vi har huset både NM på ski og VM i dans. Dette er begivenheter som ikke ville vært mulig uten masse frivillig innsats. Men året rundt legges det ned massevis av dugnadstimer, slik at publikum får oppleve både Mons Petter, Kulturdagan i Valnesfjord, bluesfestival og Uten frivilligheten stopper samfunnet opp, mener ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og ja-menneske Siv Værnes. Begge takker gjerne ja til dugnad. andre kulturarrangementer. I tillegg kommer alle løpende aktiviteter innen idrett og kultur, som drives av ildsjeler, sier hun. Kjøpe seg fri? Siv Anita Johnsen Brekke er opptatt av at kommunen kan legge til rette for lag og foreninger, ikke bare i form av direkte tilskudd. Vi bygger og driver anlegg, løyper og turstier, og setter også ut jobber til lagene, slik at de har mulighet for å tjene penger. Gaterydding og betjening av svømmehallen er to eksempler, sier hun. Hvorfor er dugnad så viktig? Uten frivilligheten stopper samfunnet opp. Dessuten sveiser dugnad folk sammen. Jeg håper det ikke skal bre om seg med å betale seg fri fra dugnadsplikter, slik vi ser en begynnende tendens til. Det blir et fattigere samfunn, sier ordføreren. Frivillige i kø Å bidra med frivillig arbeid fører til at man kommer tettere inn på begivenhetene. Det gir også mulighet til å oppleve kultur uten å måtte betale dyre billetter, eller til å bli med selv om billettene er utsolgt. Mange festivaler har frivillige som står i kø, sier Siv Værnes. Hun var frivillig under NM på ski hvor arrangøren opplevde at særlig mange unge meldte seg til innsats på arenaen 18 SALTEN Fauske Dugnad? Ja takk!

19 NM på ski var et stort løft for det frivillige Fauske. Her fra Dans Fauskes opptreden under åpningsshowet på torget. og var også i sving under VM i dans. Det mest spesielle dugnadsoppdraget var imidlertid som ordensvakt på en russefest. Jeg meldte meg frivillig, fordi jeg som sagt synes det er viktig å følge opp egne barn. Jeg må si det ga et overraskende innblikk i ungdommers festkultur. Jeg ble litt sjokkert, medgir hun. Også ordføreren har opplevd frivillig arbeid som gjør inntrykk. Da det var varslet storflo var jeg og sønnen min ute om natten og inspiserte sammen med VVA-folkene. Kanskje ikke akkurat klassisk dugnad, men et frivillig arbeid som gjorde inntrykk på oss begge, sier hun. «...ved å gjøre dugnad på ungenes arenaer blir man også kjent med deres venner og vennenes foreldre.» Siv Værnes (t.h.) tok sin tørn både under NM på ski og VM i dans. Her under åpning av NMkontoret sammen med Jørn Jonassen (t.v.) og Petter Grønås. Foto: Lars Antonsen/AN Fauske Dugnad? Ja takk! SALTEN 19

20 A/L Hegreveien 1 Fauske Borettslag KOMMER! Leiligheter Vestmyra Borettslag: 2- og 3- roms leiligheter Byggeadresse: Hegreveien 9, 8207 Fauske Salgstart: 2012 Nøkkelferdige 4-roms leiligheter Trinnvis utbygging Familieleiligheter Parkett på gulv Carport Utebod Livsløpsstandard Balansert ventilasjon Sentralstøvsuger Nærhet til skole, barnehage og idrettshall Sørvestvendt med gode sol- og lysforhold Egen inngang Klargjort for bredbånd Plan 1. etg Plan 2. etg Antall, størrelser og beliggenhet: 8 stk leiligheter BTA 84 m2 BRA-P 76 m2 Tomtestørrelse ca m2 Hegreveien, Gnr 104 Bnr 794/795 Boligen ligger på Vestmyra nord for Fauske sentrum, solrikt og vendt mot Klungsetvika. Priser: Leilighetene finansieres av Husbanken, samt innskudd (egenkapital) Innskudd pr. leilighet Totalkostnader pr. leilighet 1. etg: ,- 1. etg: ,- 2. etg: ,- 2. etg: ,- Månedlige kostnader Andel av fellesgjeld, samt øvrige fellesutgifter før rentefradrag 5.285,-. Netto kostnader 4.170,- Vi bygger boliger for vekst og utvikling i Salten! Forutsatt finansiering gjennom Husbanken (3,5% rente pr. andre kvartal 2010) og avdragsfrihet i 5 år. Andel fellesgjeld: Husbanklån kr ,- pr. enhet. Totalt 25 års løpetid. Omkostninger: Medlemsskap ISBBL kr. 500,-. Andel i borettslag kr ,-. Registrering mv. kr ,- tbygger: lungset Fauske - For trygghet og kvalitet Interesserte bes kontakte: Besøksadresse: Storgata 56, 8200 Fauske Postadresse: Postboks 194, 8201 Fauske Tlf: Fax: Saltenposten AS

21 Saltdal kommune Tlf Saltdal Mulighetenes kommune

22 Bringer byen til Saltdal Slipen Scene på Rognan illustrerer hva som kan skje når frivillige krefter backes opp av kommunen. Norges råeste industriscene bringer byen til Saltdal. Tekst: Hanne Løkås Veigård Foto: Slipen Scene og Hanne Løkås Veigård Gjestfrihet Kjelleren tar 270 publikummere, kaféscenen 100, hovedscenen (på enkeltkonserter inntil 1.300) publikummere. I øverste etasje er det administrasjonsfløy med kontor og flotte backstagelokaler for artistene. Vi vil være kjent for vår gjestfrihet. Managementene vet at vi ikke sparer på noe, sier Holthe. Det er viktig å ha noe helt spesielt. Saltdal er heldige i så måte. Vi har Slipen, Blåfrost, sykkelprosjektet og båtbyggertradisjonen, og sikkert enda mer. I tillegg skjer det et imponerende arbeid i alle bygdas lag og foreninger. Mye handler om ildsjeler, sier ordfører Finn Obert Bentsen. På knappe to år er det solgt billetter til konserter og arrangementer på Slipen. Fingeravtrykk «Alle» vil til Slipen. Å bygge opp arrangør kompetanse er en svær prosess, men nå er det topp klasse på alt vi tilbyr. Det har også skjedd mye med konsertkulturen. Både saltdalinger og resten av regionen har lært seg å gå på konsert, - Et industribygg som Slipen midt i sentrum er en gavepakke, mener ordfører Finn-Obert Bentsen og ildsjel Øivind Holthe i Saltdal. sier primus motor bak Slipen Scene, Øivind Holthe. Den tidligere båtslipen er blitt et all sidig brukshus, med flere scener. Samtidig som sikkerheten er ivaretatt, har Slipen beholdt sitt tøffe, industrielle fingeravtrykk. I hvilket annet konsertlokale er du vel omringet av opplyste gassrør, en enorm bardisk av mur, løftekraner og stolt industri historie, sier Øivind Holthe. Lett å be Øivind Holthe glemmer aldri sitt første styremøte i Blåfrost, hvor han ble med i Vi fikk utdelt hver vår loddbok med beskjed om å selge lodd for å dekke inn mest mulig av underskuddet på kroner. Underskudd, enda alle billettene var solgt... Skulle festivalen bli bærekraftig måtte vi ha en egen scene, hvor vi kunne tjene penger på servering i tillegg til billetter. Våre øyne falt på betongfabrikken like utenfor sentrum, forteller Holthe. Iherdig dugnad måtte til for å spa ut 40 tonn med sand og sette lokalet i stand. Det ble vellykket, men ikke stort nok. Vi så at Blåfrost hadde et mye større potensial. Vi lånte nøkkel, tok Slipen i øyesyn og ble begeistret! Utrolig nok klarte vi å motivere til enda en dugnadssjau. Etter at Slipen ble tatt i bruk går Blåfrost festivalen med solid pluss, forteller Holthe. 22 SALTEN Bringer byen til Saltdal

Rutehefte Gjelder 01.10.2012 t.o.m. 23.06.2013. Bybuss Bodø Regionbuss Salten

Rutehefte Gjelder 01.10.2012 t.o.m. 23.06.2013. Bybuss Bodø Regionbuss Salten Rutehefte Gjelder 01.10.2012 t.o.m. 23.06.2013 Bybuss Bodø Regionbuss Salten Kvalvika Skivika Bodø sentrum Sentrumsterminalen Langstranda Hurtigruta Mælen Langstranda Sentrum + Bjørndalslia Side 2 Ferge

Detaljer

Tverlandet, Fauske og videre Side 28. Saltstraumen, Glomfjord, Halsa Side 30. Oddan, Saltstraumen, Misvær, Beiarn Side 34

Tverlandet, Fauske og videre Side 28. Saltstraumen, Glomfjord, Halsa Side 30. Oddan, Saltstraumen, Misvær, Beiarn Side 34 Langstranda Sentrum Bjørndalslia Side 2 Løpsmarka Sentrum Skavdalslia Side 10 Vollen Sentrum Stordalen Side 18 Bodø lufthavn Sentrum Høgåsen, Saltstraumen Side 20 Bodø lufthavn Sentrum Tverlandet, Fauske

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Slagkraftige Salten. livskvalitet og attraktivitet. folkehelse og kultur. kommunikasjon og infrastruktur. kunnskap, nyskaping og verdiskaping

Slagkraftige Salten. livskvalitet og attraktivitet. folkehelse og kultur. kommunikasjon og infrastruktur. kunnskap, nyskaping og verdiskaping Slagkraftige Salten livskvalitet og attraktivitet folkehelse og kultur kommunikasjon og infrastruktur kunnskap, nyskaping og verdiskaping Saltenstrategier 2012 2016 Innledning Slagkraftige Salten Salten

Detaljer

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 Den kulturelle

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 (bevilgning for 2009) Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300.000 statlige midler for 2009. Fauske kommune som sto som

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Strategiplan Havbruk Salten 2017

Strategiplan Havbruk Salten 2017 Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2017 21911/2017 2015/3220 026 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Strategiplan

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten Sluttrapport for prosjekt Grønt Flagg i Salten 2008 Bakgrunn for prosjektet Grønt Flagg er ei internasjonal sertifiseringsordning som innebærer at skoleelever og ansatte skal jobbe kontinuerlig med miljøtema.

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Salten. -De tre vannområdene -Utfordriger i vannområdet -Trender i vannområdene -Arbeidet så langt -Arbeidet videre. Jan Wasmuth

Salten. -De tre vannområdene -Utfordriger i vannområdet -Trender i vannområdene -Arbeidet så langt -Arbeidet videre. Jan Wasmuth Salten -De tre vannområdene -Utfordriger i vannområdet -Trender i vannområdene -Arbeidet så langt -Arbeidet videre Jan Wasmuth De tre vannområdene Nord-Salten Hamarøy Sørfold Steigen Deler av Tysfjord

Detaljer

Rutehefte Gjelder 19.08.2013 t.o.m. 31.01.2014. Bybuss Bodø Regionbuss Salten

Rutehefte Gjelder 19.08.2013 t.o.m. 31.01.2014. Bybuss Bodø Regionbuss Salten Rutehefte Gjelder 19.08.2013 t.o.m. 31.01.2014 Bybuss Bodø Regionbuss Salten Kvalvika Bratten Skivi 4 4 Bodø sentrum Sentrumsterminalen Langstranda Hurtigruta Mælen Langstranda Sentrum + Bjørndalslia Side

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune 09.12.09 OPPGAVE 1. SELVFORSTÅELSESPERSPEKTIVET 1. Hvem er vi som kommunested? Hva er spesielt med oss? 2. Hvem er vi som region? Hva er spesielt med oss?

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Rødøy kommune Saksdokument Side 1 17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja STRATEGIPLAN REISELIV SALTEN

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

ER DU VÅR NYE KOLLEGA?

ER DU VÅR NYE KOLLEGA? ER DU VÅR NYE KOLLEGA? Nordland fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring i Nordland. Lærer og elev ved Narvik videregående skole og fagskole. VELKOMMEN TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE I MULIGHETENES

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Prosjektrapport. «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten»

Prosjektrapport. «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten» Prosjektrapport «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten» Målsetting: Målgruppen for prosjektet var ungdom fra alle kommunene i Salten. Vi ønsket at de skulle bli kjent med hverandre på tvers av kommunegrensene

Detaljer

- Salten Regionråd Et godt eksempel på interkommunalt samarbeid

- Salten Regionråd Et godt eksempel på interkommunalt samarbeid - Salten Regionråd Et godt eksempel på interkommunalt samarbeid Salten = en stor godbit av Nordland! Midt i Nordland, 9 kommuner Dekker et areal på størrelse med Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo til

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2014 13481/2014 2013/3298 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/32 Formannskapet 05.03.2014 Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

~~~ ~, 'ú\~ MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2010. Fausk,03.03.10. nnksen ordfører

~~~ ~, 'ú\~ MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2010. Fausk,03.03.10. nnksen ordfører FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE Tid: 15.03.2010 kl.: 11:00-18:00 16.03.2010 kl.: 08:30-15:10 Sted: Radisson BLV Hotell, Bodø Til behandling: Se vedlegg Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer