Sørreisa kommune. 17. mai program Tyske sauebønder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørreisa kommune. 17. mai program Tyske sauebønder"

Transkript

1 Sørreisa kommune 17. mai program Tyske sauebønder Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr

2 Kvinnene hadde ingen makt og ingen rettigheter, og det gikk 100 år før denne diskrimineringen ble opphevet. Det var et utrolig viktig jubileum som ble feiret i 2013, stemmerett for kvinner, Stemmerettsjubileet. Grunnloven sikra heller ikke rettighetene for urfolk og minoriteter. Den omstridte jødeparagrafen ble fjernet i Det var først i 1988 at det ble en skikkelig gjennomslag for urfolks rettigheter med samerettsparagrafen. Det lokale sjølstyre følger bare av grunnlovens prinsipper, men ble først en reell virkelighet da Formannskapsloven ble vedtatt i 1837, altså 24 år seinere. Paul Dahlø, Ordfører Gratulerer med Grunnlovsjubileet Folkestyrejubileet! Vi lever de aller fleste våre vanlige dager uten å tenke en eneste tanke om hva Grunnloven betyr for oss. Slik har det vært i 200 år. Den 17.mai 1814 var en alminnelig arbeidsdag for folk. De kjempet for sitt livsopphold, noen ble født og noen døde. Det at vi kan påvirke lovene i landet, hva som skal være rett til enhver tid, det er det store med Grunnloven. Eidsvoldsmennene gjorde en god jobb, og vi skal være glad for at alle menn og kvinner over 18 år kan påvirke lovverket slik at vi har et moderne sett av lover tuftet på gode prinsipper nedtegnet for 200 år side. Og vi kan ikke bare påvirke lover på Stortinget vi fikk rett til for 200 år sia. Vi kan fritt få lov å uttrykke vår mening om hvordan kommunen, regionen og landsdelen vår skal være. Det er dette 200-års feiringa 17. mai dreier seg om. Gratulerer med dagen! Ordfører Paul Dahlø Dessuten deltok ikke kvinner, husmenn og tjenestefolk i diskusjoner om hva som var rett eller galt Det var embedsmenn, bønder, kjøpmenn, godseiere og nessekonger som laget de 110 paragrafene, og ingen fra Nord-Norge nådde fram. Likvel betyr denne loven så enormt mye. Grunnloven er basert på prinsippene om folkesuverenitet, maktfordeling og menneske- og borgerrettigheter, ytringsfrihet og næringsfrihet. Dette er det motsatte av kongens enevelde. Det skulle ikke være en adel i Norge, og de privilegertes samfunn skulle avvikles. Den er selve grunnlaget for lokaldemokratiet. Grunnloven er ikke hogd i steintavler, den har vært justert mange ganger, og noe av det aller viktigste er at den har et system for hvordan folket over tid kan tilpasse sin viktigste lov til et moderne samfunn.

3 i Sørreisa Vår, facebookside og fiberutbygging Endelig er det vår! Det er mye godt i vente, mange dager med trivelig samvær ute, og mye som skal feires og markeres; frigjøringsdagen 8.mai, Grunnlovsdagen 17.mai, konfirmasjon og sikkert noen bursdager og bryllup også! Fram mot 17.mai er vi veldig glade for all dugnad som gjøres for å rydde opp etter vinteren slik at det blir rent og pent rundt oss til alle festdagene. Et trivelig sentrum er viktig både for innbyggere og tilreisende. I begynnelsen av mars fikk Sørreisa kommune sin egen side på Facebook, og vi er glade for all responsen, i skrivende stund er det 815 personer som følger siden, det er ca 23% av innbyggertallet - noe som er veldig bra! Vi er enda i en oppstartsfase, og Facebook vil være en viktig kanal i informasjonsarbeidet vårt der vi raskt kan nå ut til mange. Innbyggerne/våre følgere er velkomne til å dele meninger og kommentarer via siden vår. Vi kan imidlertid ikke drive saksbehandling eller svare på spørsmål som gjelder ulike tjenestetilbud via Facebook. Har du spørsmål om en konkret sak, ber vi deg ta kontakt med oss på ordinær måte via brev, e-post eller telefon. Kommunen får fra tid til annen beskjed om at den kontaktinformasjonen vi har til bedrifter og til lag og foreninger ikke er korrekt. Dette synes vi er leit, men vi er helt avhengig av at bedriften, laget, foreningen selv sender slik informasjon til oss slik at listene våre blir oppdaterte. I dette nr av KaSkjer ber vi derfor om at aktuelle melder kontaktinfo til kommunen. Det er viktig for oss å ha oppdaterte lister både for egen del og for å kunne samle og presentere disse på våre hjemmesider som en service til innbyggere og andre. Ann Kristin Trondsen, rådmann Fiberutbygginga går som planlagt, det er mange som ser fram til å få koblet seg på fibernettet. Vi minner om at det lønner seg stort å bestille tilkobling til fibernettet før 24.juni, etter det øker prisen fra 4990,- kr til 9000,- kr for etablering. Da gjenstår det bare å ønsker alle en flott vår og sommer! Vennlig hilsen Ann Kristin Trondsen, rådmann Ka skjer Ansvarlig redaktør: Ann Kristin Trondsen Redaksjonen: Kulturkontoret Kontaktinfo: Aina Løhre, tlf: epost: Kommunal informasjonsavis for Sørreisa som distribueres gratis til alle husstander og en rekke bedrifter i kommunen 4 ganger i året. Utgivelsesplan for resten av 2014 fredag 05.09, deadline fredag fredag 21.11, deadline fredag

4 Møteplan for Sørreisa kommune Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Kommunestyret Formannskapet Oppvekst- og Kulturutvalget Helse- og sosialutvalget Teknisk- og arealutvalget Eldrerådet Ungdomsrådet Råd for funksjonshemmede Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet Sørreisa kommune er bestemt. Kommunestyremøtene finner du også på kommunens nettside. Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, biblioteket og nettsiden. Kontaktinformasjon Sørreisa kommune Kommunens adresse er: Post: Storveien 20, 9310 Sørreisa Elektronisk: Åpningstid på telefon Åpningstiden på kommunens sentralbord er Tlf Saksbehandlere treffes på telefon fra kl på vedkommendes direktenummer. Telefonliste finner du på Sommeråpning Servicekontoret Servicekontoret vil i uke 26 tom 33 ha redusert bemanning pga ferieavvikling. Det vil i denne tiden bli utført redusert tjeneste på noen områder. Servicekontoret stenger kl disse ukene. Sentralbordet har vanlig åpningstid, dvs mellom kl 09 og Sommertid Kommunehuset har sommeråpningstid i perioden 1. mai til 31. august. Åpningstiden er mellom kl Halltimer 2014/2015 Lag og foreninger som ønsker å benytte idrettsog svømmehallen skoleåret 2013/2014 må søke kommunen om dette. Det må i søknaden oppgis hvor mange timer man ønsker, og til hvilke grupper/alderstrinn man søker om timer for. Søknad sendes innen 15. juni. Teleslynge og samtaleforsterker Sørreisa kommune har anskaffet hjelpemidler som kan gjøre hørselshemmedes besøk på kommunehuset enklere. I skranken på Servicekontoret har vi anskaffet teleslynge. Bruker du høreapparat, kan du enkelt koble inn telespolen i høreapparatet, og du får lyden rett i øret. Du kan også låne en mobil samtaleforsterker dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, helsesøster, lege eller andre som jobber på kommunehuset.

5 Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtaleforsterkeren. Disse nyanskaffelsene har kommunen gjort for å hjelpe de hørselshemmede som besøker kommunehuset. Hørsel og Syn Kontaktperson for hørsel og syn er Agda Nybakk. Kontortid på onsdager. Leilighetsvis skjenkebevilling Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for en enkeltanledning må være levert kommunen minst 14 dager før arrangementet finner sted. Søknaden skal til uttalelse hos blant annet lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret. Bostøtte Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke flytter eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn. Du får skriftlig svar på søknaden tilsendt rett etter at terminen er utløpt. Søknadsskjema, sammen med nødvendig dokumentasjon sender du innen fristen til Bostøttekontoret i kommunen. Søknadsfrist er den 14. i hver måned. Utbetaling den 10. i påfølgende måned. Vikarer barnehagene Vi har behov for å knytte til oss flere vikarer til kommunens barnehager. Er det noen som er glad i å jobbe med barn, og kan tenke seg å være tilkallingsvikar? Tømming av slamavskillere i Sørreisa kommune 2014 Følgende roder tømmes i år: Rode 1 Skøelv Bjørga Rode 2 Skøelv Gumpedal Skøvatn Rode 3 Lyshaugveien Skarveien Lyshaug Rode 4 Skøelv Straumen Rode 5 Bakkejordveien Rode 6 Bonhaugveien Rode 7 Sørsiveien m/ Sjømannsveien Tømming starter i løpet av august måned. Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert år. Slamgebyr vil også bli fakturert for de eiendommer hvor septiktanken skal tømmes i år, men som ikke er klartgjort når slambilen kommer. Tanker som er vanskelig å se i terrenget må merkes med stake hvis mulig også med gnr/ bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank og at tanklokk er avdekket. Klagefrist vedrørende septiktømming: 1 mnd. Etter utført tømming til Perpetuum Miljø AS, 9350 Sjøvegan, tlf Andre henvendelser: Sørreisa kommune, servicekontoret, tlf Helsestasjon for ungdom Åpent i mai mandager fra (stengt mandag 5. mai). Fra juni må ungdommer kontakte oss i vanlig åpningstid. Reisevaksiner Ta kontakt for timeavtale om du ønsker å vaksinere deg før utenlandsreiser. I sommer (fom mai) vil vi ha åpent for reisevaksinering tirsdager kl Se vår hjemmeside for mer informasjon om priser med mer. Er du en sprek pensjonist eller av andre årsaker ikke er i jobb for tiden, ta kontakt med Sørreisa kommune v/servicekontoret tlf

6 Skoleruta 2013/2014 Vår 2014 Måned Fridager Antall skoledager Januar Skolestart mandag Februar 20 Mars Vinterferie April Påskeferie Mai Skolefri fredag Juni Siste skoledag fredag Antall skoledager vår Høst 2014 Måned Fridager Antall skoledager August Skolestart tirsdag September Høstferie og Oktober 23 November Skolefri og Desember Siste skoledag før jul Antall skoledager høst Stakkevold blir pensjonist Jeg avslutter min fastlegetjeneste i privatpraksis i Sørreisa den Dette begrunner seg i at jeg da meget snart fyller 70 år. Dette å slutte som fastlege er noe jeg ikke har sett fram til-faktisk. Jeg har arbeidet som lege i kommunen siden januar 1978, så det har jo blitt endel år. Før jeg kom til Sørreisa hadde jeg arbeidet 4,5 år i Gamvik og Lebesby kommuner på Nordkyn i Finnmark. Jeg hadde tenkt å slutte her i Sørreisa når jeg ble 70 år dersom jeg fortsatt var frisk og trivdes i arbeidet. Jeg takker nå pasienter og befolkningen for den store forståelse, tillit og tålmodighet dere har vist meg og min familie som har ført til at vi har trivdes og trives her! Fastlegehjemmelen lyses ledig, og jeg håper man får søker til legekontoret her. Hvis dette ikke 6 skjer, vil legehjemmelen flyttes til kommunens legesenter og lyses ledig der. Således håper jeg at pasientene får sin fastlege når jeg slutter. Med vennlig hilsen Per A. Stakkevold

7 Lions Club Sørreisa takker for bidrag fra: Sørreisa Vask & Søm AS, Furøy Fishingcamp AS, Skokroken, Thune Autoservice, Legekontoret Stakkevold, Anleggsskolen AS, Kulde og VVS, Haldorsen AS, Coop Nord, Sørreisa Kran og Transport AS, Nordhaug Maskin AS, Svein Molund og Ottar Lia, Ernst Nilsen, Ragnvald Barkli, Magnor Olsen, Torleif Sundheim, Henrik Martin Eriksen, Judith Edvardsen, Arne Vårvik og Edvard Hansen. Hallbetjent Sigmund Knutsen tok imot hjertestarteren på vegne av Sørreisahallen Hjertestarter til Sørreisahallen Lion s Sørreisa har samlet inn midler til en hjertestarter som de gir i gave til Sørreisahallen. Lege Per Stakkevold skal gi kurs i hvordan den fungerer. Tulipanmidler til Speiderne Onsdag 11. Desember 2013 fikk speiderne i Sørreisa tildelt et tilskudd til drift av klubben og til restaurering av speiderhytta de har ved Steinora i Gumpedalen. Midlene er overskuddet som vi vil ha etter salget av tulipaner under Lions Tulipanaksjon i Speiderne skal avholde 40 års jubileum for oppstart av de eksisterende lagene på nyåret. De skal også pusse opp en speiderhytte de har ved Steinora i Gumpedalen. Videre skal de på leir til sommeren. Sjekken med beløpet kr 8000,- ble overlevert Sørreisa K/M speidere ved gruppeleder Monica Stenslette ved deres julegrøtfest i kjelleren på Sørreisa Kapell onsdag 11. desember Dugnad Ryddedag i sentrum tirsdag 13. mai kl 1800 Ta gjerne med egne redskaper, godt humør, arbeidslyst og still opp! Sørreisa kommune Sørreisa Næringsforening 7

8 Torben Emmel med et av årets nyfødte lam Tyske bønder ved Andsvatn - Det sto mellom en gård i Lyngen og denne gården ved Andsvatn, forteller Mathias Emmel som har kjøpt bruket til han Fred Johansen som de har planer om å videreutvikle og satser på drift med sau. Det er nå et år siden de flyttet inn og de har allerede over 80 dyr i fjøset. 70 av dem er drektig så det er bare å brette opp armene og gjøre seg klar til lammingen som snart starter for fullt. 2 lam er allerede kommet til verden, til stor glede for Torben som er sønnen i huset. - Etter flere feriebesøk i Norge bestemte vi oss for å flytte til Norge, fortsetter Mathias. - Og siden vi begge kommer fra den tyske landsbygda så ville vi gjerne bo på bygda og drive gård. Vi ønsket også å bo et sted der det er snø om vinteren. Rekrutteringsinnsats i utlandet virker Jakten på et egnet sted begynte på internett. Og det var det tyske «NAV-kontoret» som hadde en link til nettsiden til prosjektet «Det gode liv i nord». Der fant vi den type informasjon som vi ønsket og etablerte raskt kontakt med Ulrike Naumann, som leder prosjektet, og ga oss tyskspråklig bistand. Dette var det som avgjorde hvilken gård, og region, vi valgte å satse på. Etter at vi kom hit har det også vist seg at det er ganske 8 mange tyskspråklige her i området. - Vi fikk kjempefin oppfølging også fra Sørreisa kommunes side etter at vi kom hit, skryter Petra. - Både næringskonsulent, fagleder landbruk og den forrige rådmannen fulgte oss opp på en veldig god måte. Det fikk oss til å føle oss velkommen og vi lærte mye om hvordan ting fungerer her. Omlegging til sauedrift Fred Johansen drev geitebruk på gården, men Emmelfamilien oppdaget tidlig at videreutvikling av geitedrift ble vanskelig. Melkekvoten var for liten og en videreutvikling ville kreve for store investeringer. Fra Tyskland kjente Mathias til drift med sau, så konklusjonen ble omlegging til sauedrift. Igjen opplevde familien at folk i området var

9 hjelpsomme. De fikk hjelp og gode råd fra mange av de andre sauebøndene i området. - Og det var mye å lære, sier Mathias. - På grunn av klimaet foregår ting til andre tider på året her oppe i Nord-Norge. For de fleste sauebønder i Mathias hjembygd er lamming som oftest i desember-januar. Og påskemiddagen består alltid av lammekjøtt. Å slippe løs dyrene på sommerbeite på fjellet var også helt nytt. I Tyskland flyttes sauene mellom store innhegninger på markene. - Et litt artig poeng er at helt nord i Tyskland bidrar sommerbeitende sauer til samfunnsnytte, smiler Petra. - De store dikene, som beskytter mot Atlanterhavet, er dekket av gress. Sauene slippes på beite på dikene for å holde jordsmonnet fast og stabilt sånn at dikene holder mot den sterke erosjonen fra vær og hav. Oppgradering av gården For at den tidligere geitegården skal fungere som sauegård så kreves det en god del investeringer. Planen er å bygge seg opp til en størrelse på ca 250 dyr, så det betinger at gården oppgraderes. Allerede er de i gang med å skaffe seg en maskinpark som kan handtere behovene til en gård av den størrelse. - Ja, jeg anskaffer maskinene først, sier Mathias. - Planen er å oppgradere driftsbygningen også etter hvert. Men, det blir nok et redskapshus først, - og det kan også brukes til dyrene når det er behov for det. Uansett, det krever en god del planlegging. Mathias er sivilingeniør, så han har kompetanse til å ta seg av det meste av nødvendig planlegging og tilrettelegging. «Landbruk Nord» er allerede på banen som gode rådgivere og familien Emmel skal også i dialog med Innovasjon Norge. Familien trives Sønnen Torben går i 3. klasse ved Skøelv skole. Pga lærere som behersket tysk, så gikk det veldig fint for ham å begynne i norsk skole. Enda bedre var det at det går en annen tysk elev i samme klasse. Torben snakker nå flytende norsk, selv om det foregikk på tysk da han kom inn midt i intervjuet og lurte på når de skulle dra for å rekke fotballtreningen hans. Petra er allerede i full jobb som regnskapssjef i Lenvik kommune. Mathias, Petra og Torben Emmel Mathias Emmel i fjøset sitt med dyrene Emmelfamilien personlig? Bok: Livredning for nybegynnere av Ciara Geraghty Film: Så Dr. Procktors prompepulver på Finnsnes kino. Nå vet vi at det også er kino i Sørreisa som vi kan benytte oss av. TV: Ved hjelp av parabol blir det mye tysk TV. Liker å holde oss oppdatert ved hjelp av tyske nyheter. Friluftsliv: Skigåing og turer. Har vært på mange fjellturer, - sist på Rustadfjellet Fiske: Gjerne både i vann, elv og fjord. Mat: Fårikål, elggryte, Svineribbe og masse fisk. Reise: Var i Tyskland i jula og skal også dit i sommer for å delta i et bryllup. 9

10 Hjerttind sett fra Rabbåsen Landbruk, Miljø og Natur Sørreisa kommune ønsker å orientere om ulike register, lovverk og plikter som medfølger av disse. Kommunen lager veiledningssider på ulike tema med lenker til baser, og nyttige sider, og vi hjelper gjerne til med å sjekke ut baser for de som ikke har tilgang til eller føler seg usikker på bruk av digitale verktøy. At en registrering ikke ligger inne i en base gjør heller ikke at man kan se bort i fra lokal kunnskap om at noe burde ivaretas, kjenner man til slike tilfeller oppfordres det heller at man kontakter kommunen for å få oppdatert registreringene. Naturmangfoldsloven Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. Det vil si at for aktivitet som ikke er søknadspliktig har den som utfører aktiviteten et eget ansvar for å sjekke ut at deres aktivitet ikke fører til skade på naturmangfoldet. I forhold til dette har vi ulike databaser som bør sjekkes som et minimum, det gjelder naturbase og artskart, det gjøres også oppmerksom på at disse oppdateres, slik at å sjekke de en gang betyr ikke at man har sjekket seg ut av slikt ansvar for all fremtid. Det opplyses om at for artskart kan enhver selv opprette brukerkonto og registrere data, men det er krav om at man står frem med navn slik at man kan finne opprinnelsen til data. Skogbruk - skogbruksloven All skogen i Sørreisa er vernskog, dvs at større hogster skal meldes til skogbrukssjef. All virksom- 10 het innenfor skog medfører at man skal ha en miljøregistrering, dvs både ved salg til andre aktører og ved egen drift eks salg av ved. Hogst medfører også en generell foryngelsesplikt, med mindre det er snakk om en godkjent omdisponering av areal. Sefrak Dette er registreringer av bygninger eldre enn 1900, disse deles inn i bygninger som er borte/ ruiner, andre typer bygninger, og kanskje viktigst meldepliktige bygninger. Er en bygning i ditt eie i sistnevnte kategori, betyr det at du ikke kan gjøre endringer uten å først å melde inn planer for dette og få en tilbakemelding på dette. Oljetanker Kommunen sitter ikke med register over private oljetanker, men opplyser om at dersom man har nedgravd oljetank gjelder følgende: Midlertidig ute av bruk skal tømmes og sikres Permanent ut av bruk skal fjernes Der tanker ligger under bygg ol. slik at det er vanskelig å få fjernet disse, er det mulig å søke

11 kommunen om dispensasjon for å la disse ligge. Oljefri.no er en god nettside med mye informasjon rundt dette temaet. Planarbeid Det foregår for tiden arbeid med 2 kommunedelplaner i kommunen, informasjon rundt dette legges ut under planlegging på kommunens hjemmeside. Scooterløype Forskrift om prøveordning er nå stadfestet av departementet. Kommunen vil gå i gang med arbeidet på selve planen i mai, og ber om innspill til planen. Det vil bli avholdt åpen dag i slutten av mai, og folkemøte i begynnelsen av juni, detaljert info blir lagt ut på hjemmesiden og facebook. Kystsoneplan I forhold til kystsoneplan er innspills fristen nå gått ut, men dersom noen skulle kjenne til relevante natur-, art- eller kulturobjekter langs kysten her i Sørreisa ber vi allikevel om at slik informasjon meldes inn slik at vi kan ta hensyn til dette i arbeidet med risiko og konsekvensanalyser. Landbruk, Miljø og Natur Sørreisa kommune har fått tildelt kr i dreneringstilskudd for 2014, det blir satt en søknadsfrist på 20 mai i år for å søke på disse midlene. Både gårdbrukere som drifter jord, og grunneier kan søke om grøftetilskudd. Mer informasjon og nødvendige skjema ligger på kommunens hjemmeside under Landbruk-Miljø- Natur -> Tilskudd og utviklingsmidler Det opplyses om at det er satt skuddpremie på rev. Frister fra årshjulet - oppsummering (for full oversikt/detaljer se årshjulet på nettet) 15/05 frist for søknad om nye jaktvald for hjortevilt og bever 15/06 frist for godkjenning av nye vald og bestandsplanområder 15/07 jaktstart kråke og rødrev 10/08 jaktstart stripegås, spurvefugl og ravn 15/08 jaktstart grågås 20/08 søknad om produksjonstilskudd (etter denne dato påløper trekk for innleverte søknader) 21/08 jaktstart for flere typer ande- og sjøfugler, samt for røyskatt 31/08 siste dag for gjødselspredning uten nedmolding (kommunen kan gi utsettelse etter søknad) 10/09 jaktstart hønsefugl, hare, rugde, rype m.fl. 20/09 siste frist innlevering av produksjonssøknader 11

12 Det går et festtog gjennom landet! 1. Det går et festtog gjennom landet! I by og dal, ved fjell og fjord. Vi svinger flagget stolt for Norge, med hurrarop ifra syd og til nord. Ref. Hurra! Vi marsjerer og vi synger sanger i rødt, hvitt og blått. Kjenner frihetens rytme i kroppen. Fylt av glede for landet vårt. 2. Den store dagen vil vi feire. Nå lyder takkens melodi som stiger taktfast opp fra folket. Fra oss som ønsker et demokrati. 3. Syttende mai. Nå jubler våren! Nasjonen pynter seg til fest. Gå sammen, elske fram verdier så alle trives. Da har vi det best. 17. mai togoppstilling på veien nedenfor skolen Politiet sammen med to barn fra Gjerdsletta barnehage Flaggborg / hovedkomite Politikere Barnehagene SØRREISA SKOLEKORPS Skøelv skole og Gottesjord skole klasse sentralskolen SØRREISA MUSIKKFORENING klasse Sentralskolen Lag og foreninger Andre 4. Det går et festtog gjennom tiden der slekter har satt dype spor. Med sine valg gav de oss framtid. Se, våre røtter de spirer og gror. Tekst: Grethe Myhre Skottene Mel./Arr.: Carl-Andreas Næss Så for seg marsjerende barn Dette er er Norges nye jubileumssang. Den vil bli framført av kor og skoleelever. 12

13 Sentrum 0930: Gudstjeneste Sørreisa kapell Bekransing Krigsminnebautaen kl Sørreisa skolekorps deltar. Speiderne deltar. 1100: Idrettshallen åpner 1100: Fiskerbautaen i sentrum. Jostein Mathisen taler, Sørreisa mannskor synger. 17. mai i Sørreisa 1200: Arrangement ved Sansehagen, Sykehjemmet. Sørreisa Skolekorps og Sørreisa Musikkforening deltar. 1230: Togoppstilling på veien nedenfor Sentralskolen. 1300: Togavgang Sørreisa skolekorps og Sørreisa Musikkforening deltar. 1345: Arrangement på skoleplassen. Barnas tale v/elever i 7. klasse, Sentralskolen Skoleelevene synger Korpsene deltar. 1415: Arrangement m/kafè inne i idrettshallen. Skoleelever, Sørreisa Musikkforening, Sørreisa Damekor og Sørreisa mannskor. Samling av ungene for å synge Det går et festtog gjennom landet Tale for dagen v/may-tove Grytnes Ordfører taler på sykehjemmet Leker på skoleplassen kl Film i Kulturhuset kl Sørreisa Mannskor synger på sykehjemmet. 17. mai toget i 2002 Skøelv - Grendehuset 1200: Grendehuset åpner Salg av kaffe, kaker, pølser, is, brus og gotterier. 1300: Middagsserveringen starter. Virginiastek m tilbehør. 1430: Tale for dagen. Oberstløytnant Ivar Rismo fra Luftforsvarets stasjon Sørreisa 1430: Leker for barna 1515: Sørreisa Mannskor. 1700: Middagsserveringen avsluttes. All servering vil være stengt under talen og Mannskorsanger. Arr: Skøelv IGL Hjertelig velkommen! Galtnes Middagsservering på Galtnes Samfunnshus fra kl Svinestek m/tilbehør Lapskaus Pølser m/u brød Dessert Kaffe og brus. Alle hjertelig velkommen. NB! Kun kontant betaling! Har dessverre ikke betalingsautomat. Gassfolieballonger selger fra vaskehallen på Shell. Roger Halvorsen hos Thune Autoservice 17. mai

14 Klær på vandring Åpning av ny utstilling 29. juni 2014 i Westgårds samlinger, Gumpedalen i Sørreisa. Utstillinga viser tekstilhistorie og nordnorsk innvandringshistorie, og formidler kvinneliv og den tekstile kompetansen kvinnene i dalen hadde. Kvinnene var høyt skatta og helt nødvendige tradisjonsbærere i det gamle bondesamfunnet. Bakgrunn Prosjektet starta i 2012 med ei lita utstilling som i 2013 ble utvida med flere gjenstander. I februar 2014 kom styreleder Hermod Skogheim i forbindelse med vanlig ettersyn på Westgård på spor av flere tekstiler. Han kontakta styremedlem Elin Myhre som har museumsfaglig kompetanse, og det ble foretatt nye befaringer som avdekka unike funn. Wenche Aarskog, som tidligere har hatt ansvar for tekstiler ved Midt-Troms Museum, har bistått Stiftelsen i arbeidet med tekstilsamlinga, og innfrysing, rengjøring og magasinering av gjenstandene i syrefritt miljø er fullført. Tekstilsamling av nasjonal betydning Tekstilsamlinga med de nye funna fra 2014 inneholder klenodier som en skal reise langt for å finne ens like. Derfor tør vi påstå at tekstilsamlinga i Gumpedalen vil sette Sørreisa på kartet når det gjelder regional, ja, muligens nasjonal tekstilhistorie. Samlinga har nær tilknytning til tunge tekstilfaglige miljø på Vestlandet. Åpning av ny utstilling 29. juni Den nye utstillinga vil åpnes søndag 29. juni og vil vise deler av det siste tekstilfunnet. Omfanget av hele funnet er så stort at det kan danne grunnlag for mange tema knytta til tekstilhistoria i Norge. Å stille ut hele funnet vil kreve mye større utstillingsplass enn det Stiftelsen i dag har til rådighet. Det er mulig at det store funnet på sikt vil tvinge fram et ønske om ny utstillingshall ved museet. Westgaard museum Gumpedalen, ønsker velkommen til ny og spennende utstilling i sommer. Utstillingsåpning 29. juni kl 1400 Øvrige dager: 13. og 27. juli kl Salg av kaffe og vafler i hovedhuset. Åpen dag i Gamle Gumpedal skole 10.august kl 1400 Sang, fortellinger mm Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker. Westgaard museum Hermod Skogheim tlf

15 Velkommen til Sørreisa historielags Sommerprogram 2014 Sørreisa historielag skal en ny registrering av kulturminner i Sørreisa. Prosjektet eies av Sørreisa kommune og er initiert av Riksantikvaren og Troms fylkeskommune. Historielaget v/ Elin Myhre samarbeider med enhetsleder for kultur, Aina Løhre og fagleder for landbruk, miljø og natur, Wenche Bergum. Kommunens registreringsprosjekt har fått navnet PROSJEKT KULTURSKATTER I SØRREISA. Navnet, foreslått av Evy Valen gikk av med seieren i en facebook-konkurranse som har foregått på kommunens facebookside. Vi gratulerer vinneren! AKTIVITETER KULTURSKATTER I SØRREISA Kulturminnekafe tors 22. mai kl 20 på Kramvigbrygga. Velkommen til det første innsamlingsmøtet i registreringsprosjektet Kulturskatter i Sørreisa sammen med ressursgruppa. Kulturminnekafe man 26. mai kl 18 på Biblioteket Innsamling og registrering. Alle velkommen Kulturminnevandring Krigsminnelandskap Grunnreis ons 4. juni kl 18. Startsted Unglyn skistadion Det blir guiding i krigsminnelandskap Grunnreis med etterfølgende kulturminnekafe Galtnes grendehus. Kulturminnekafe man 16. juni kl 18 på Biblioteket Innsamling og registrering. Alle velkommen! Kulturminnekafe Museum Gumpedalen søn 14. sept kl 14 Innsamling og registrering. Alle velkommen Kulturminnevandring Gumpedalen søn 14. sept kl 16. Startsted parkeringsplass Steinora Dagfinn Solbakken guider på gammel ferdselsvei. ANDRE AKTIVITETER Vikingreise mai. I fotsporene til Tore Hund og Asbjørn Selsbane Bli med på Troms historielags reise 1000 år bakover i tid til Harstad og Bjarkøy. Ledige plasser. Se Troms historielags nettside eller ring Elin Myhre tlf Midt Troms museum: Vikadagen ons 23. juli - Kramvigbrygga På Vikadagen vil vi ha Teaterforestillinga NØKKELEN Sørreisa historielag (med tema 1814 i Nord-Norge) av Rimfrost Teaterensemble. I tillegg vil konservator ved Sør-Troms Museum Sonja Westrheim fortelle fra sin samling av papirdukker Før Barbie, så var det Lise. Papirdukkens historie. Midt Troms museum: Jernalderdagen tirs 12. aug - Kramvigbrygga Jernalderaktiviteter for barn og voksne. Teaterforestilling for barn ved «Fenja og Menja». Om jotner, troll og historier fra vikingtida. Se: roskva.no/pdf/fenja-og-menja-brosjyre-norsk.pdf Grunnlovsseminar sept - Kunnskapsparken Finnsnes Tema: Grunnloven og Nord- Norge. Ingen innflytelse i 1814 men hva med i dag? Hva har resten av landet å lære av Nord- Norge? Grunnloven og dens forhold til ulike etniske grupper? Demokrati med bismak? Foredrag av professor Narve Fulsås, UiT, professor Jens-Ivar Nergård, UiT, statsarkivar Solbjørg Fossheim, Statsarkivet, Tromsø, konservator Kåre Rauø, Midt-Troms Museum, vuosttašámánuensa Steinar Pedersen, Sámi allaskuvla/sámi University College. Seminaret et samarbeid mellom Troms historielag og Midt Troms museum, og en del av Forskningsdagene i Midt-Troms, et prosjekt som eies av Midt-Troms regionråd. Kulturminnevandringer. Mer info kommer SALGSTEDER HISTORISKE BØKER OG KALENDRE Årets årbok, kalender og «Vi hadde utedo og vedskjå» selges på Coop Prix, Servicekontoret og Biblioteket. Krigsår bd 1 og 2 selges på Biblioteket. TILBUD Pakkepris alle årbøker kr 900. Krigsår bd 1 og 2 kr 500. Årbok og kalender kan også bestilles over tlf og på e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. Kontaktinfo: E-post: Tlf leder Dag Martinsen Nettside: 15

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet 17. MAI-PROGRAM og informasjon om grunnlovsjubileet LUNNER KOMMUNE 2014 PROGRAM FOR HARESTUA Kl. 08.00 Kl. 09.00 Kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.15 Kl. 13.30 Flaggheising Harestua skole

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16. 12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.30 Konfirmantene får et enkelt måltid mat Vi har undervisning,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole Uke 42 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) Sabbatsprogram i ukene fremover 24. oktober 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Mai og juni månedsbrev

Mai og juni månedsbrev Mai og juni månedsbrev April måned har gått i vårens tegn. Alt har begynt å spire og vi har til og med fått følelsen av forsommeren! Vi hadde også en siste tur med snø rett før påskeuken; til alle barns

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Turnéplan: Valkyrien Allstars Midt-Troms SMU

Turnéplan: Valkyrien Allstars Midt-Troms SMU Man 31. aug. 2015 kl. 10:00 Berg skole Berg Montessoriskole: trinn: 10trinn, 1trinn, 2trinn, 3trinn, 4trinn, 5trinn, 6trinn, 7trinn, 8trinn, 9trinn, antall: 28 Berg skole: trinn: 1 10, antall: 62 Totalt

Detaljer

Som mer pro gram 2014

Som mer pro gram 2014 Som mer pro gram 2014 sommerprogram 2014 Nyt fargerike sommeropplevelser på Midt-Troms Museum. Hele ni kommuner i regnbuen vår! På de mange museene rundt omkring i Midt-Troms vil du finne muligheter til

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8)

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Laserlykt: FELLES Vi har oppdaget barn på skolen som har hatt med laserlykt på skolen. Vi vil fraråde foresatte å la barna leke med slike - såkalte laserpekere! Teksten under

Detaljer

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Til konfirmanter og foresatte Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Halden 4. juli 2013 God sommer og takk for sist! Som lovet kommer det her en del mer informasjon om hva som skjer til høsten.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

MAI program 2014. www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune

MAI program 2014. www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune Velkommen til feiringen av grunnlovsjubileet i Nannestad! Grunnlovsjubileet 1814- er en stor begivenhet vi markerer på en verdig måte i Nannestad. Vi har avholdt

Detaljer

Kjære konfirmanter og foresatte!

Kjære konfirmanter og foresatte! DEN NORSKE KIRKE Frogner menighet Kjære konfirmanter og foresatte! Her kommer nokså mye informasjon om konfirmasjonsåret. Vi anbefaler at dere tar godt vare på dette brevet og vedleggene, da det står informasjon

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kulturkons Aina Løhre, Hallbetjentene v/tor W. Martinsen Navn: Nord-Troms Jordskifterett Navn: Berg kommune Navn: Berg kommune

POSTLISTE Navn: Kulturkons Aina Løhre, Hallbetjentene v/tor W. Martinsen Navn: Nord-Troms Jordskifterett Navn: Berg kommune Navn: Berg kommune Lnr: 9129/11 Regdato:04.01.2012 Arkivkode:614 C00 Saksnr: 11/949-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA SEN Navn: Kulturkons Aina Løhre, Hallbetjentene v/tor W. Martinsen Dok.beskr: VURDERING AV

Detaljer

Hei! Med vennlig hilsen. Kim Hauglid. Messeleder Kunst- og Håndverksmessa 2010 Tlf: 922 24 601 Mail: kim@sorreisa-il.no

Hei! Med vennlig hilsen. Kim Hauglid. Messeleder Kunst- og Håndverksmessa 2010 Tlf: 922 24 601 Mail: kim@sorreisa-il.no Hei! Som mange kanskje har sett både på nett og i avisen; Kunst og Håndverksmessa 2010 arrangeres helga 30.-31. oktober. Det er det største arrangementet Sørreisa IL Fotball har, og skaper store inntekter

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006 Nr. 1 skoleåret 2005-2006 INNHOLD Side 3 Tilforeldrene/foresatte Side 4 Adresser/telefoner Side 5 Kontaktlærere/team Side 6 FAU Side 7 Elevpermisjoner Side 7 Skolens uteområde Side 8 Rådgivernytt Side

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Kulturskoletimen 2013-14

Kulturskoletimen 2013-14 Kulturskoletimen 2013-14 Går du på 2. trinn og har lyst til å male, tegne, tromme, blåse eller danse en times tid rett etter skolen? Meld deg på kulturskoletimen, da vel! Hva er kulturskoletimen? Kulturskoletimen

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd

Godkjenning av innkalling og saksliste. Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: 16:30 Møteinnkalling Saksliste Saksnr. Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste HUR 24/14 Behandling av søknader

Detaljer