Sørreisa kommune. 17. mai program Tyske sauebønder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørreisa kommune. 17. mai program Tyske sauebønder"

Transkript

1 Sørreisa kommune 17. mai program Tyske sauebønder Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr

2 Kvinnene hadde ingen makt og ingen rettigheter, og det gikk 100 år før denne diskrimineringen ble opphevet. Det var et utrolig viktig jubileum som ble feiret i 2013, stemmerett for kvinner, Stemmerettsjubileet. Grunnloven sikra heller ikke rettighetene for urfolk og minoriteter. Den omstridte jødeparagrafen ble fjernet i Det var først i 1988 at det ble en skikkelig gjennomslag for urfolks rettigheter med samerettsparagrafen. Det lokale sjølstyre følger bare av grunnlovens prinsipper, men ble først en reell virkelighet da Formannskapsloven ble vedtatt i 1837, altså 24 år seinere. Paul Dahlø, Ordfører Gratulerer med Grunnlovsjubileet Folkestyrejubileet! Vi lever de aller fleste våre vanlige dager uten å tenke en eneste tanke om hva Grunnloven betyr for oss. Slik har det vært i 200 år. Den 17.mai 1814 var en alminnelig arbeidsdag for folk. De kjempet for sitt livsopphold, noen ble født og noen døde. Det at vi kan påvirke lovene i landet, hva som skal være rett til enhver tid, det er det store med Grunnloven. Eidsvoldsmennene gjorde en god jobb, og vi skal være glad for at alle menn og kvinner over 18 år kan påvirke lovverket slik at vi har et moderne sett av lover tuftet på gode prinsipper nedtegnet for 200 år side. Og vi kan ikke bare påvirke lover på Stortinget vi fikk rett til for 200 år sia. Vi kan fritt få lov å uttrykke vår mening om hvordan kommunen, regionen og landsdelen vår skal være. Det er dette 200-års feiringa 17. mai dreier seg om. Gratulerer med dagen! Ordfører Paul Dahlø Dessuten deltok ikke kvinner, husmenn og tjenestefolk i diskusjoner om hva som var rett eller galt Det var embedsmenn, bønder, kjøpmenn, godseiere og nessekonger som laget de 110 paragrafene, og ingen fra Nord-Norge nådde fram. Likvel betyr denne loven så enormt mye. Grunnloven er basert på prinsippene om folkesuverenitet, maktfordeling og menneske- og borgerrettigheter, ytringsfrihet og næringsfrihet. Dette er det motsatte av kongens enevelde. Det skulle ikke være en adel i Norge, og de privilegertes samfunn skulle avvikles. Den er selve grunnlaget for lokaldemokratiet. Grunnloven er ikke hogd i steintavler, den har vært justert mange ganger, og noe av det aller viktigste er at den har et system for hvordan folket over tid kan tilpasse sin viktigste lov til et moderne samfunn.

3 i Sørreisa Vår, facebookside og fiberutbygging Endelig er det vår! Det er mye godt i vente, mange dager med trivelig samvær ute, og mye som skal feires og markeres; frigjøringsdagen 8.mai, Grunnlovsdagen 17.mai, konfirmasjon og sikkert noen bursdager og bryllup også! Fram mot 17.mai er vi veldig glade for all dugnad som gjøres for å rydde opp etter vinteren slik at det blir rent og pent rundt oss til alle festdagene. Et trivelig sentrum er viktig både for innbyggere og tilreisende. I begynnelsen av mars fikk Sørreisa kommune sin egen side på Facebook, og vi er glade for all responsen, i skrivende stund er det 815 personer som følger siden, det er ca 23% av innbyggertallet - noe som er veldig bra! Vi er enda i en oppstartsfase, og Facebook vil være en viktig kanal i informasjonsarbeidet vårt der vi raskt kan nå ut til mange. Innbyggerne/våre følgere er velkomne til å dele meninger og kommentarer via siden vår. Vi kan imidlertid ikke drive saksbehandling eller svare på spørsmål som gjelder ulike tjenestetilbud via Facebook. Har du spørsmål om en konkret sak, ber vi deg ta kontakt med oss på ordinær måte via brev, e-post eller telefon. Kommunen får fra tid til annen beskjed om at den kontaktinformasjonen vi har til bedrifter og til lag og foreninger ikke er korrekt. Dette synes vi er leit, men vi er helt avhengig av at bedriften, laget, foreningen selv sender slik informasjon til oss slik at listene våre blir oppdaterte. I dette nr av KaSkjer ber vi derfor om at aktuelle melder kontaktinfo til kommunen. Det er viktig for oss å ha oppdaterte lister både for egen del og for å kunne samle og presentere disse på våre hjemmesider som en service til innbyggere og andre. Ann Kristin Trondsen, rådmann Fiberutbygginga går som planlagt, det er mange som ser fram til å få koblet seg på fibernettet. Vi minner om at det lønner seg stort å bestille tilkobling til fibernettet før 24.juni, etter det øker prisen fra 4990,- kr til 9000,- kr for etablering. Da gjenstår det bare å ønsker alle en flott vår og sommer! Vennlig hilsen Ann Kristin Trondsen, rådmann Ka skjer Ansvarlig redaktør: Ann Kristin Trondsen Redaksjonen: Kulturkontoret Kontaktinfo: Aina Løhre, tlf: epost: Kommunal informasjonsavis for Sørreisa som distribueres gratis til alle husstander og en rekke bedrifter i kommunen 4 ganger i året. Utgivelsesplan for resten av 2014 fredag 05.09, deadline fredag fredag 21.11, deadline fredag

4 Møteplan for Sørreisa kommune Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Kommunestyret Formannskapet Oppvekst- og Kulturutvalget Helse- og sosialutvalget Teknisk- og arealutvalget Eldrerådet Ungdomsrådet Råd for funksjonshemmede Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet Sørreisa kommune er bestemt. Kommunestyremøtene finner du også på kommunens nettside. Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, biblioteket og nettsiden. Kontaktinformasjon Sørreisa kommune Kommunens adresse er: Post: Storveien 20, 9310 Sørreisa Elektronisk: Åpningstid på telefon Åpningstiden på kommunens sentralbord er Tlf Saksbehandlere treffes på telefon fra kl på vedkommendes direktenummer. Telefonliste finner du på Sommeråpning Servicekontoret Servicekontoret vil i uke 26 tom 33 ha redusert bemanning pga ferieavvikling. Det vil i denne tiden bli utført redusert tjeneste på noen områder. Servicekontoret stenger kl disse ukene. Sentralbordet har vanlig åpningstid, dvs mellom kl 09 og Sommertid Kommunehuset har sommeråpningstid i perioden 1. mai til 31. august. Åpningstiden er mellom kl Halltimer 2014/2015 Lag og foreninger som ønsker å benytte idrettsog svømmehallen skoleåret 2013/2014 må søke kommunen om dette. Det må i søknaden oppgis hvor mange timer man ønsker, og til hvilke grupper/alderstrinn man søker om timer for. Søknad sendes innen 15. juni. Teleslynge og samtaleforsterker Sørreisa kommune har anskaffet hjelpemidler som kan gjøre hørselshemmedes besøk på kommunehuset enklere. I skranken på Servicekontoret har vi anskaffet teleslynge. Bruker du høreapparat, kan du enkelt koble inn telespolen i høreapparatet, og du får lyden rett i øret. Du kan også låne en mobil samtaleforsterker dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, helsesøster, lege eller andre som jobber på kommunehuset.

5 Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtaleforsterkeren. Disse nyanskaffelsene har kommunen gjort for å hjelpe de hørselshemmede som besøker kommunehuset. Hørsel og Syn Kontaktperson for hørsel og syn er Agda Nybakk. Kontortid på onsdager. Leilighetsvis skjenkebevilling Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for en enkeltanledning må være levert kommunen minst 14 dager før arrangementet finner sted. Søknaden skal til uttalelse hos blant annet lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret. Bostøtte Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke flytter eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn. Du får skriftlig svar på søknaden tilsendt rett etter at terminen er utløpt. Søknadsskjema, sammen med nødvendig dokumentasjon sender du innen fristen til Bostøttekontoret i kommunen. Søknadsfrist er den 14. i hver måned. Utbetaling den 10. i påfølgende måned. Vikarer barnehagene Vi har behov for å knytte til oss flere vikarer til kommunens barnehager. Er det noen som er glad i å jobbe med barn, og kan tenke seg å være tilkallingsvikar? Tømming av slamavskillere i Sørreisa kommune 2014 Følgende roder tømmes i år: Rode 1 Skøelv Bjørga Rode 2 Skøelv Gumpedal Skøvatn Rode 3 Lyshaugveien Skarveien Lyshaug Rode 4 Skøelv Straumen Rode 5 Bakkejordveien Rode 6 Bonhaugveien Rode 7 Sørsiveien m/ Sjømannsveien Tømming starter i løpet av august måned. Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert år. Slamgebyr vil også bli fakturert for de eiendommer hvor septiktanken skal tømmes i år, men som ikke er klartgjort når slambilen kommer. Tanker som er vanskelig å se i terrenget må merkes med stake hvis mulig også med gnr/ bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank og at tanklokk er avdekket. Klagefrist vedrørende septiktømming: 1 mnd. Etter utført tømming til Perpetuum Miljø AS, 9350 Sjøvegan, tlf Andre henvendelser: Sørreisa kommune, servicekontoret, tlf Helsestasjon for ungdom Åpent i mai mandager fra (stengt mandag 5. mai). Fra juni må ungdommer kontakte oss i vanlig åpningstid. Reisevaksiner Ta kontakt for timeavtale om du ønsker å vaksinere deg før utenlandsreiser. I sommer (fom mai) vil vi ha åpent for reisevaksinering tirsdager kl Se vår hjemmeside for mer informasjon om priser med mer. Er du en sprek pensjonist eller av andre årsaker ikke er i jobb for tiden, ta kontakt med Sørreisa kommune v/servicekontoret tlf

6 Skoleruta 2013/2014 Vår 2014 Måned Fridager Antall skoledager Januar Skolestart mandag Februar 20 Mars Vinterferie April Påskeferie Mai Skolefri fredag Juni Siste skoledag fredag Antall skoledager vår Høst 2014 Måned Fridager Antall skoledager August Skolestart tirsdag September Høstferie og Oktober 23 November Skolefri og Desember Siste skoledag før jul Antall skoledager høst Stakkevold blir pensjonist Jeg avslutter min fastlegetjeneste i privatpraksis i Sørreisa den Dette begrunner seg i at jeg da meget snart fyller 70 år. Dette å slutte som fastlege er noe jeg ikke har sett fram til-faktisk. Jeg har arbeidet som lege i kommunen siden januar 1978, så det har jo blitt endel år. Før jeg kom til Sørreisa hadde jeg arbeidet 4,5 år i Gamvik og Lebesby kommuner på Nordkyn i Finnmark. Jeg hadde tenkt å slutte her i Sørreisa når jeg ble 70 år dersom jeg fortsatt var frisk og trivdes i arbeidet. Jeg takker nå pasienter og befolkningen for den store forståelse, tillit og tålmodighet dere har vist meg og min familie som har ført til at vi har trivdes og trives her! Fastlegehjemmelen lyses ledig, og jeg håper man får søker til legekontoret her. Hvis dette ikke 6 skjer, vil legehjemmelen flyttes til kommunens legesenter og lyses ledig der. Således håper jeg at pasientene får sin fastlege når jeg slutter. Med vennlig hilsen Per A. Stakkevold

7 Lions Club Sørreisa takker for bidrag fra: Sørreisa Vask & Søm AS, Furøy Fishingcamp AS, Skokroken, Thune Autoservice, Legekontoret Stakkevold, Anleggsskolen AS, Kulde og VVS, Haldorsen AS, Coop Nord, Sørreisa Kran og Transport AS, Nordhaug Maskin AS, Svein Molund og Ottar Lia, Ernst Nilsen, Ragnvald Barkli, Magnor Olsen, Torleif Sundheim, Henrik Martin Eriksen, Judith Edvardsen, Arne Vårvik og Edvard Hansen. Hallbetjent Sigmund Knutsen tok imot hjertestarteren på vegne av Sørreisahallen Hjertestarter til Sørreisahallen Lion s Sørreisa har samlet inn midler til en hjertestarter som de gir i gave til Sørreisahallen. Lege Per Stakkevold skal gi kurs i hvordan den fungerer. Tulipanmidler til Speiderne Onsdag 11. Desember 2013 fikk speiderne i Sørreisa tildelt et tilskudd til drift av klubben og til restaurering av speiderhytta de har ved Steinora i Gumpedalen. Midlene er overskuddet som vi vil ha etter salget av tulipaner under Lions Tulipanaksjon i Speiderne skal avholde 40 års jubileum for oppstart av de eksisterende lagene på nyåret. De skal også pusse opp en speiderhytte de har ved Steinora i Gumpedalen. Videre skal de på leir til sommeren. Sjekken med beløpet kr 8000,- ble overlevert Sørreisa K/M speidere ved gruppeleder Monica Stenslette ved deres julegrøtfest i kjelleren på Sørreisa Kapell onsdag 11. desember Dugnad Ryddedag i sentrum tirsdag 13. mai kl 1800 Ta gjerne med egne redskaper, godt humør, arbeidslyst og still opp! Sørreisa kommune Sørreisa Næringsforening 7

8 Torben Emmel med et av årets nyfødte lam Tyske bønder ved Andsvatn - Det sto mellom en gård i Lyngen og denne gården ved Andsvatn, forteller Mathias Emmel som har kjøpt bruket til han Fred Johansen som de har planer om å videreutvikle og satser på drift med sau. Det er nå et år siden de flyttet inn og de har allerede over 80 dyr i fjøset. 70 av dem er drektig så det er bare å brette opp armene og gjøre seg klar til lammingen som snart starter for fullt. 2 lam er allerede kommet til verden, til stor glede for Torben som er sønnen i huset. - Etter flere feriebesøk i Norge bestemte vi oss for å flytte til Norge, fortsetter Mathias. - Og siden vi begge kommer fra den tyske landsbygda så ville vi gjerne bo på bygda og drive gård. Vi ønsket også å bo et sted der det er snø om vinteren. Rekrutteringsinnsats i utlandet virker Jakten på et egnet sted begynte på internett. Og det var det tyske «NAV-kontoret» som hadde en link til nettsiden til prosjektet «Det gode liv i nord». Der fant vi den type informasjon som vi ønsket og etablerte raskt kontakt med Ulrike Naumann, som leder prosjektet, og ga oss tyskspråklig bistand. Dette var det som avgjorde hvilken gård, og region, vi valgte å satse på. Etter at vi kom hit har det også vist seg at det er ganske 8 mange tyskspråklige her i området. - Vi fikk kjempefin oppfølging også fra Sørreisa kommunes side etter at vi kom hit, skryter Petra. - Både næringskonsulent, fagleder landbruk og den forrige rådmannen fulgte oss opp på en veldig god måte. Det fikk oss til å føle oss velkommen og vi lærte mye om hvordan ting fungerer her. Omlegging til sauedrift Fred Johansen drev geitebruk på gården, men Emmelfamilien oppdaget tidlig at videreutvikling av geitedrift ble vanskelig. Melkekvoten var for liten og en videreutvikling ville kreve for store investeringer. Fra Tyskland kjente Mathias til drift med sau, så konklusjonen ble omlegging til sauedrift. Igjen opplevde familien at folk i området var

9 hjelpsomme. De fikk hjelp og gode råd fra mange av de andre sauebøndene i området. - Og det var mye å lære, sier Mathias. - På grunn av klimaet foregår ting til andre tider på året her oppe i Nord-Norge. For de fleste sauebønder i Mathias hjembygd er lamming som oftest i desember-januar. Og påskemiddagen består alltid av lammekjøtt. Å slippe løs dyrene på sommerbeite på fjellet var også helt nytt. I Tyskland flyttes sauene mellom store innhegninger på markene. - Et litt artig poeng er at helt nord i Tyskland bidrar sommerbeitende sauer til samfunnsnytte, smiler Petra. - De store dikene, som beskytter mot Atlanterhavet, er dekket av gress. Sauene slippes på beite på dikene for å holde jordsmonnet fast og stabilt sånn at dikene holder mot den sterke erosjonen fra vær og hav. Oppgradering av gården For at den tidligere geitegården skal fungere som sauegård så kreves det en god del investeringer. Planen er å bygge seg opp til en størrelse på ca 250 dyr, så det betinger at gården oppgraderes. Allerede er de i gang med å skaffe seg en maskinpark som kan handtere behovene til en gård av den størrelse. - Ja, jeg anskaffer maskinene først, sier Mathias. - Planen er å oppgradere driftsbygningen også etter hvert. Men, det blir nok et redskapshus først, - og det kan også brukes til dyrene når det er behov for det. Uansett, det krever en god del planlegging. Mathias er sivilingeniør, så han har kompetanse til å ta seg av det meste av nødvendig planlegging og tilrettelegging. «Landbruk Nord» er allerede på banen som gode rådgivere og familien Emmel skal også i dialog med Innovasjon Norge. Familien trives Sønnen Torben går i 3. klasse ved Skøelv skole. Pga lærere som behersket tysk, så gikk det veldig fint for ham å begynne i norsk skole. Enda bedre var det at det går en annen tysk elev i samme klasse. Torben snakker nå flytende norsk, selv om det foregikk på tysk da han kom inn midt i intervjuet og lurte på når de skulle dra for å rekke fotballtreningen hans. Petra er allerede i full jobb som regnskapssjef i Lenvik kommune. Mathias, Petra og Torben Emmel Mathias Emmel i fjøset sitt med dyrene Emmelfamilien personlig? Bok: Livredning for nybegynnere av Ciara Geraghty Film: Så Dr. Procktors prompepulver på Finnsnes kino. Nå vet vi at det også er kino i Sørreisa som vi kan benytte oss av. TV: Ved hjelp av parabol blir det mye tysk TV. Liker å holde oss oppdatert ved hjelp av tyske nyheter. Friluftsliv: Skigåing og turer. Har vært på mange fjellturer, - sist på Rustadfjellet Fiske: Gjerne både i vann, elv og fjord. Mat: Fårikål, elggryte, Svineribbe og masse fisk. Reise: Var i Tyskland i jula og skal også dit i sommer for å delta i et bryllup. 9

10 Hjerttind sett fra Rabbåsen Landbruk, Miljø og Natur Sørreisa kommune ønsker å orientere om ulike register, lovverk og plikter som medfølger av disse. Kommunen lager veiledningssider på ulike tema med lenker til baser, og nyttige sider, og vi hjelper gjerne til med å sjekke ut baser for de som ikke har tilgang til eller føler seg usikker på bruk av digitale verktøy. At en registrering ikke ligger inne i en base gjør heller ikke at man kan se bort i fra lokal kunnskap om at noe burde ivaretas, kjenner man til slike tilfeller oppfordres det heller at man kontakter kommunen for å få oppdatert registreringene. Naturmangfoldsloven Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. Det vil si at for aktivitet som ikke er søknadspliktig har den som utfører aktiviteten et eget ansvar for å sjekke ut at deres aktivitet ikke fører til skade på naturmangfoldet. I forhold til dette har vi ulike databaser som bør sjekkes som et minimum, det gjelder naturbase og artskart, det gjøres også oppmerksom på at disse oppdateres, slik at å sjekke de en gang betyr ikke at man har sjekket seg ut av slikt ansvar for all fremtid. Det opplyses om at for artskart kan enhver selv opprette brukerkonto og registrere data, men det er krav om at man står frem med navn slik at man kan finne opprinnelsen til data. Skogbruk - skogbruksloven All skogen i Sørreisa er vernskog, dvs at større hogster skal meldes til skogbrukssjef. All virksom- 10 het innenfor skog medfører at man skal ha en miljøregistrering, dvs både ved salg til andre aktører og ved egen drift eks salg av ved. Hogst medfører også en generell foryngelsesplikt, med mindre det er snakk om en godkjent omdisponering av areal. Sefrak Dette er registreringer av bygninger eldre enn 1900, disse deles inn i bygninger som er borte/ ruiner, andre typer bygninger, og kanskje viktigst meldepliktige bygninger. Er en bygning i ditt eie i sistnevnte kategori, betyr det at du ikke kan gjøre endringer uten å først å melde inn planer for dette og få en tilbakemelding på dette. Oljetanker Kommunen sitter ikke med register over private oljetanker, men opplyser om at dersom man har nedgravd oljetank gjelder følgende: Midlertidig ute av bruk skal tømmes og sikres Permanent ut av bruk skal fjernes Der tanker ligger under bygg ol. slik at det er vanskelig å få fjernet disse, er det mulig å søke

11 kommunen om dispensasjon for å la disse ligge. Oljefri.no er en god nettside med mye informasjon rundt dette temaet. Planarbeid Det foregår for tiden arbeid med 2 kommunedelplaner i kommunen, informasjon rundt dette legges ut under planlegging på kommunens hjemmeside. Scooterløype Forskrift om prøveordning er nå stadfestet av departementet. Kommunen vil gå i gang med arbeidet på selve planen i mai, og ber om innspill til planen. Det vil bli avholdt åpen dag i slutten av mai, og folkemøte i begynnelsen av juni, detaljert info blir lagt ut på hjemmesiden og facebook. Kystsoneplan I forhold til kystsoneplan er innspills fristen nå gått ut, men dersom noen skulle kjenne til relevante natur-, art- eller kulturobjekter langs kysten her i Sørreisa ber vi allikevel om at slik informasjon meldes inn slik at vi kan ta hensyn til dette i arbeidet med risiko og konsekvensanalyser. Landbruk, Miljø og Natur Sørreisa kommune har fått tildelt kr i dreneringstilskudd for 2014, det blir satt en søknadsfrist på 20 mai i år for å søke på disse midlene. Både gårdbrukere som drifter jord, og grunneier kan søke om grøftetilskudd. Mer informasjon og nødvendige skjema ligger på kommunens hjemmeside under Landbruk-Miljø- Natur -> Tilskudd og utviklingsmidler Det opplyses om at det er satt skuddpremie på rev. Frister fra årshjulet - oppsummering (for full oversikt/detaljer se årshjulet på nettet) 15/05 frist for søknad om nye jaktvald for hjortevilt og bever 15/06 frist for godkjenning av nye vald og bestandsplanområder 15/07 jaktstart kråke og rødrev 10/08 jaktstart stripegås, spurvefugl og ravn 15/08 jaktstart grågås 20/08 søknad om produksjonstilskudd (etter denne dato påløper trekk for innleverte søknader) 21/08 jaktstart for flere typer ande- og sjøfugler, samt for røyskatt 31/08 siste dag for gjødselspredning uten nedmolding (kommunen kan gi utsettelse etter søknad) 10/09 jaktstart hønsefugl, hare, rugde, rype m.fl. 20/09 siste frist innlevering av produksjonssøknader 11

12 Det går et festtog gjennom landet! 1. Det går et festtog gjennom landet! I by og dal, ved fjell og fjord. Vi svinger flagget stolt for Norge, med hurrarop ifra syd og til nord. Ref. Hurra! Vi marsjerer og vi synger sanger i rødt, hvitt og blått. Kjenner frihetens rytme i kroppen. Fylt av glede for landet vårt. 2. Den store dagen vil vi feire. Nå lyder takkens melodi som stiger taktfast opp fra folket. Fra oss som ønsker et demokrati. 3. Syttende mai. Nå jubler våren! Nasjonen pynter seg til fest. Gå sammen, elske fram verdier så alle trives. Da har vi det best. 17. mai togoppstilling på veien nedenfor skolen Politiet sammen med to barn fra Gjerdsletta barnehage Flaggborg / hovedkomite Politikere Barnehagene SØRREISA SKOLEKORPS Skøelv skole og Gottesjord skole klasse sentralskolen SØRREISA MUSIKKFORENING klasse Sentralskolen Lag og foreninger Andre 4. Det går et festtog gjennom tiden der slekter har satt dype spor. Med sine valg gav de oss framtid. Se, våre røtter de spirer og gror. Tekst: Grethe Myhre Skottene Mel./Arr.: Carl-Andreas Næss Så for seg marsjerende barn Dette er er Norges nye jubileumssang. Den vil bli framført av kor og skoleelever. 12

13 Sentrum 0930: Gudstjeneste Sørreisa kapell Bekransing Krigsminnebautaen kl Sørreisa skolekorps deltar. Speiderne deltar. 1100: Idrettshallen åpner 1100: Fiskerbautaen i sentrum. Jostein Mathisen taler, Sørreisa mannskor synger. 17. mai i Sørreisa 1200: Arrangement ved Sansehagen, Sykehjemmet. Sørreisa Skolekorps og Sørreisa Musikkforening deltar. 1230: Togoppstilling på veien nedenfor Sentralskolen. 1300: Togavgang Sørreisa skolekorps og Sørreisa Musikkforening deltar. 1345: Arrangement på skoleplassen. Barnas tale v/elever i 7. klasse, Sentralskolen Skoleelevene synger Korpsene deltar. 1415: Arrangement m/kafè inne i idrettshallen. Skoleelever, Sørreisa Musikkforening, Sørreisa Damekor og Sørreisa mannskor. Samling av ungene for å synge Det går et festtog gjennom landet Tale for dagen v/may-tove Grytnes Ordfører taler på sykehjemmet Leker på skoleplassen kl Film i Kulturhuset kl Sørreisa Mannskor synger på sykehjemmet. 17. mai toget i 2002 Skøelv - Grendehuset 1200: Grendehuset åpner Salg av kaffe, kaker, pølser, is, brus og gotterier. 1300: Middagsserveringen starter. Virginiastek m tilbehør. 1430: Tale for dagen. Oberstløytnant Ivar Rismo fra Luftforsvarets stasjon Sørreisa 1430: Leker for barna 1515: Sørreisa Mannskor. 1700: Middagsserveringen avsluttes. All servering vil være stengt under talen og Mannskorsanger. Arr: Skøelv IGL Hjertelig velkommen! Galtnes Middagsservering på Galtnes Samfunnshus fra kl Svinestek m/tilbehør Lapskaus Pølser m/u brød Dessert Kaffe og brus. Alle hjertelig velkommen. NB! Kun kontant betaling! Har dessverre ikke betalingsautomat. Gassfolieballonger selger fra vaskehallen på Shell. Roger Halvorsen hos Thune Autoservice 17. mai

14 Klær på vandring Åpning av ny utstilling 29. juni 2014 i Westgårds samlinger, Gumpedalen i Sørreisa. Utstillinga viser tekstilhistorie og nordnorsk innvandringshistorie, og formidler kvinneliv og den tekstile kompetansen kvinnene i dalen hadde. Kvinnene var høyt skatta og helt nødvendige tradisjonsbærere i det gamle bondesamfunnet. Bakgrunn Prosjektet starta i 2012 med ei lita utstilling som i 2013 ble utvida med flere gjenstander. I februar 2014 kom styreleder Hermod Skogheim i forbindelse med vanlig ettersyn på Westgård på spor av flere tekstiler. Han kontakta styremedlem Elin Myhre som har museumsfaglig kompetanse, og det ble foretatt nye befaringer som avdekka unike funn. Wenche Aarskog, som tidligere har hatt ansvar for tekstiler ved Midt-Troms Museum, har bistått Stiftelsen i arbeidet med tekstilsamlinga, og innfrysing, rengjøring og magasinering av gjenstandene i syrefritt miljø er fullført. Tekstilsamling av nasjonal betydning Tekstilsamlinga med de nye funna fra 2014 inneholder klenodier som en skal reise langt for å finne ens like. Derfor tør vi påstå at tekstilsamlinga i Gumpedalen vil sette Sørreisa på kartet når det gjelder regional, ja, muligens nasjonal tekstilhistorie. Samlinga har nær tilknytning til tunge tekstilfaglige miljø på Vestlandet. Åpning av ny utstilling 29. juni Den nye utstillinga vil åpnes søndag 29. juni og vil vise deler av det siste tekstilfunnet. Omfanget av hele funnet er så stort at det kan danne grunnlag for mange tema knytta til tekstilhistoria i Norge. Å stille ut hele funnet vil kreve mye større utstillingsplass enn det Stiftelsen i dag har til rådighet. Det er mulig at det store funnet på sikt vil tvinge fram et ønske om ny utstillingshall ved museet. Westgaard museum Gumpedalen, ønsker velkommen til ny og spennende utstilling i sommer. Utstillingsåpning 29. juni kl 1400 Øvrige dager: 13. og 27. juli kl Salg av kaffe og vafler i hovedhuset. Åpen dag i Gamle Gumpedal skole 10.august kl 1400 Sang, fortellinger mm Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker. Westgaard museum Hermod Skogheim tlf

15 Velkommen til Sørreisa historielags Sommerprogram 2014 Sørreisa historielag skal en ny registrering av kulturminner i Sørreisa. Prosjektet eies av Sørreisa kommune og er initiert av Riksantikvaren og Troms fylkeskommune. Historielaget v/ Elin Myhre samarbeider med enhetsleder for kultur, Aina Løhre og fagleder for landbruk, miljø og natur, Wenche Bergum. Kommunens registreringsprosjekt har fått navnet PROSJEKT KULTURSKATTER I SØRREISA. Navnet, foreslått av Evy Valen gikk av med seieren i en facebook-konkurranse som har foregått på kommunens facebookside. Vi gratulerer vinneren! AKTIVITETER KULTURSKATTER I SØRREISA Kulturminnekafe tors 22. mai kl 20 på Kramvigbrygga. Velkommen til det første innsamlingsmøtet i registreringsprosjektet Kulturskatter i Sørreisa sammen med ressursgruppa. Kulturminnekafe man 26. mai kl 18 på Biblioteket Innsamling og registrering. Alle velkommen Kulturminnevandring Krigsminnelandskap Grunnreis ons 4. juni kl 18. Startsted Unglyn skistadion Det blir guiding i krigsminnelandskap Grunnreis med etterfølgende kulturminnekafe Galtnes grendehus. Kulturminnekafe man 16. juni kl 18 på Biblioteket Innsamling og registrering. Alle velkommen! Kulturminnekafe Museum Gumpedalen søn 14. sept kl 14 Innsamling og registrering. Alle velkommen Kulturminnevandring Gumpedalen søn 14. sept kl 16. Startsted parkeringsplass Steinora Dagfinn Solbakken guider på gammel ferdselsvei. ANDRE AKTIVITETER Vikingreise mai. I fotsporene til Tore Hund og Asbjørn Selsbane Bli med på Troms historielags reise 1000 år bakover i tid til Harstad og Bjarkøy. Ledige plasser. Se Troms historielags nettside eller ring Elin Myhre tlf Midt Troms museum: Vikadagen ons 23. juli - Kramvigbrygga På Vikadagen vil vi ha Teaterforestillinga NØKKELEN Sørreisa historielag (med tema 1814 i Nord-Norge) av Rimfrost Teaterensemble. I tillegg vil konservator ved Sør-Troms Museum Sonja Westrheim fortelle fra sin samling av papirdukker Før Barbie, så var det Lise. Papirdukkens historie. Midt Troms museum: Jernalderdagen tirs 12. aug - Kramvigbrygga Jernalderaktiviteter for barn og voksne. Teaterforestilling for barn ved «Fenja og Menja». Om jotner, troll og historier fra vikingtida. Se: roskva.no/pdf/fenja-og-menja-brosjyre-norsk.pdf Grunnlovsseminar sept - Kunnskapsparken Finnsnes Tema: Grunnloven og Nord- Norge. Ingen innflytelse i 1814 men hva med i dag? Hva har resten av landet å lære av Nord- Norge? Grunnloven og dens forhold til ulike etniske grupper? Demokrati med bismak? Foredrag av professor Narve Fulsås, UiT, professor Jens-Ivar Nergård, UiT, statsarkivar Solbjørg Fossheim, Statsarkivet, Tromsø, konservator Kåre Rauø, Midt-Troms Museum, vuosttašámánuensa Steinar Pedersen, Sámi allaskuvla/sámi University College. Seminaret et samarbeid mellom Troms historielag og Midt Troms museum, og en del av Forskningsdagene i Midt-Troms, et prosjekt som eies av Midt-Troms regionråd. Kulturminnevandringer. Mer info kommer SALGSTEDER HISTORISKE BØKER OG KALENDRE Årets årbok, kalender og «Vi hadde utedo og vedskjå» selges på Coop Prix, Servicekontoret og Biblioteket. Krigsår bd 1 og 2 selges på Biblioteket. TILBUD Pakkepris alle årbøker kr 900. Krigsår bd 1 og 2 kr 500. Årbok og kalender kan også bestilles over tlf og på e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. Kontaktinfo: E-post: Tlf leder Dag Martinsen Nettside: 15

Sørreisa kommune. 17. maiprogram

Sørreisa kommune. 17. maiprogram Sørreisa kommune 17. maiprogram Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2015 Paul Dahlø, Ordfører Hvordan vi har det og hvordan vi tar det? Nyhetsbildet som ruller inn over oss hver dag gir grunnlag

Detaljer

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa Sørreisa kommune Julehandel i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 4 2013 er at kommunestyret er tydelig og enig med seg sjøl! Budsjettarbeidet er i full gang når dere leser dette. Det var

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015 Sørreisa kommune Kulturuka 2015 Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2015 Paul Dahlø, Ordfører Kommunens tredje oppgave Utvikling Når det snakkes om kommunens oppgaver så snakkes det alt for enkelt

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 3 Oktober 2003 I dette nummeret: Midnattsol 4-H 3 Husflidslaget høsten 2003 4 Potetfestivalen

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

KUNGEN. Dansband- BARNEHAGEDAGEN. «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3 SKUTVIK. fra Kjøpsvik. 30 år med hund. Bájkkeavijssa NuorttaSállto.

KUNGEN. Dansband- BARNEHAGEDAGEN. «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3 SKUTVIK. fra Kjøpsvik. 30 år med hund. Bájkkeavijssa NuorttaSállto. Fredag 15. mars 2013 1 Tlf. 40 55 40 55 www.cominor.no TURKJØRING SKOLEKJØRING Bájkkeavijssa NuorttaSállto BARNEHAGEDAGEN 30 år med hund SKUTVIK Side 15 Side 18-19 «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN

ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN NR. 3 2008 9. ÅRGANG GRATIS Tor med hendene SIDE 4 Et overskuddsforetak SIDE 18 Full fart i Jennskaret SIDE 24 God tørrfisksesong i Hovden SIDE 30 Vil starte barne- og ungdomskor

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juni 2003 Utgave 2 - Årgang 17 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved førstekandidat Hans Heieraas... 2 10. klassens tur til Krakow... 3 Langfredagfjæra... 5 Oscar - kvelden...

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer