GOD RADIO Nr Årgang 27. Kristen Riksradio. Skaper bilder ingen øyne ser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOD RADIO Nr 4-2011 Årgang 27. Kristen Riksradio. Skaper bilder ingen øyne ser"

Transkript

1 GOD RADIO Nr Årgang 27 Kristen Riksradio Skaper bilder ingen øyne ser

2 Leder P7s Verdier Styret i P7 har i 2011 arbeidet mye med spørsmålet om hvordan vi kommuniserer vårt budskap, og hvilke verdier som i denne sammenhengen skal prege P7. Resultatet av denne prosessen er et verdidokument som tydelig forteller hvordan vi ønsker at P7 skal fremstå i alt vi kommuniserer. Dette verdidokumentet blir her gjengitt i sin helhet. 2 P7 skal være grunnlagt på tydelige kjerneverdier. Disse verdiene skal prege både den daglige driften og ellers alle sider av virksomheten. P7 er forpliktet på å arbeide i samsvar med disse fem kjerneverdiene: 1. BIBELTILLIT Bibelen er Guds sanne, åpenbarte, inspirerte og avsluttede Ord, forpliktende for oss i alle spørsmål som har med kristen tro og kristen livsførsel å gjøre. Bibelen blir på denne måten en kilde for tillit og trygghet, frimodighet og glede i både liv og tjeneste. P7 skal være: Bibeltro. Tydelig. Sann. Verdibevisst. Evighetsrelatert. 2. JESUSBEGEISTRET Bibelen omtaler mange tema, men har ett tydelig sentrum: Jesus Kristus hans person og verk. Og det er i møte med budskapet om Jesus et menneske finner fred med Gud, får hjelp til å leve det nye livet og inspirasjon til å tjene Gud med det rette sinnelaget. P7 skal være: Jesusnær. Jesusorientert. Jesusbegeistret. Jesusavhengig. 3. LIVSNÆR Like viktig som å være Bibelen nær og Jesus nær er å være livet nær og menneskene nær. Bare slik kan vi oppleves som relevante og øve den innflytelsen både på enkeltmennesker og fellesskap som vi ønsker og har mulighetene til. P7 skal være: Samfunnsengasjert. Godt orientert. Tilstedeværende. Glad i mennesker. Imøtekommende. Forståelsesfull. Varm. Raus. Folkelig. Var. 4. TROVERDIG Skal en virksomhet bli opplevd som troverdig, er det viktig å ha folkets tillit. Det er av stor betydning å framstå som tillitvekkende og sanne på alle relevante områder: Som medarbeidere. I programinnhold. I økonomiforvaltning. Og i markedsføring. P7 skal være: Sannferdig. Lovlydig. Åpen. Ærlig. Naturlig. Ekte. 5. PROFESJONELLE Den som har tro på budskapet, skal også være bevisst på hvordan dette budskapet forvaltes og formidles. Det betyr en virksomhet der dedikerte mennesker utfører sitt arbeid på en dedikert måte, og en virksomhet der kompetanse og profesjonalitet preger alle områder. P7 skal være: Målrettet. Kvalitetsbevisst. Effektiv. Ryddig. Trygg. Lojal. Verdidokumentet ble vedtatt av styret for P7 10. november 2011, med et sterkt ønske om at P7 i alt sitt arbeid skal være preget av bibeltillit og som en Jesusbegeistret, livsnær, troverdig og profesjonell virksomhet. Johnn R. Hardang Daglig leder

3 Hva Gj o r d e Je s u s f o r å Vinne Ditt Hjerte? Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Disse kjente versene er topppunktet i den siste delen av Jesajaboken i Bibelen som kalles Guds trøstebok. Trøst, trøst mitt folk! Slik starter Trøsteboken i kapittel 40, som varer helt til kapittel 66 i Jesaja. Her finner vi mange trøstende og lindrende ord, gitt til Israelsfolket. Men Guds Ord er levende og virksomt, så disse trøstens ord er også gitt til deg og meg. Kapittel 53 regnes ikke bare som toppunktet i Trøsteboken, men også for høydepunktet i hele den gammeltestamentlige profeti. Og det er nettopp her vi befinner oss. På toppen av Moria-fjellet. Stående ved foten av et kors ute på Golgata. Med blikket festet på Jesus - såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Hva gjorde Jesus for å vinne ditt hjerte? Jo, han lot den skyld som lå på deg og meg, ramme seg selv. Han kjøpte oss fri med sitt eget blod. Dere er dyrt kjøpt, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 6,20. Prisen Jesus måtte betale for å kunne tilgi våre synder var høy. Det kostet ham blod og smerte. Han måtte smake det å bli mishandlet og plaget. Foto: Philippe Antonello Filmen The Passion of the Christ av Mel Gibson som kom i 2004, skildrer den menneskelige lidelsen Jesus måtte gjennomgå på en sterk og gripende måte. Jødene hadde et tak på 40 piskeslag. Men et slikt tak på antall piskeslag hadde ikke romerne. Det å bli hudstrøket av dem, slik Jesus ble, betydde for mange å bli pisket til døde. Han ble mishandlet og han ble plaget, leste vi. Her tar i hvert fall ikke Jesaja for hardt i. Jesus ble mishandlet på det groveste. For å forstå hvorfor Jesus måtte gjennomgå dette, trenger vi å se på noe grunnleggende i Guds Ord nemlig hvordan synd blir tilgitt. Hebreerne 9,22 sier det klart og tydelig: Uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt. For at våre synder skal bli tilgitt, må blod bli utgytt. Noen må bøte med livet. Noen må dø. Derfor ofret jødene dyr i Tabernaklet, og derfor innsatte Gud prestetjenesten blant Israelsfolket. Og derfor døde Jesus på korset. I den gamle pakt måtte en betale med blodet fra bukker og geiter. Denne betalingsmetoden er foreldet. I den nye pakt er det bare en måte å betale på. Det er å betale med Jesu blod. For i Ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom (Ef 1,7). Jesus gav avkall på sitt eget, det å være Gud lik. Han tok en tjeners skikkelse på seg og fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Alt dette gjorde Jesus for å vinne ditt hjerte. Andakt: Ole Andreas Wastvedt 3

4 Kurt Ove Mæland i gang med sending på Kystradioen i Bergen. Foto: Ole Andreas Wastvedt Bilder Ingen Øyne Ser Det ligger i sakens natur at en radiolytter bruker ørene, ikke øynene. Mer uvanlig er det at heller ikke radioreporteren ser. Jeg er på lytterens side, sier Kurt Ove Mæland (40), som elsker å skape bilder i lytternes hode. Etter noen måneder med forberedelser, litt kamp med byråkratiet og stor innsats for å lære seg alle nødvendige systemer og dataprogrammer er han nå å høre på luften hver fredag, både som programleder og reporter. Tekst: Bjørn Inge Sagstad De beste bildene får du på radio. For Kurt Ove Mælands del faller det ekstra naturlig å bruke lyd til å skape radiobilder. Han er nemlig blind, og har hele livet vært avhengig av hørselen for å orientere seg. Han har bakgrunn fra NRK P1, men har de siste årene jobbet som frivillighetskoordinator i Salhus menighet i Bergen. I januar 2011 søkte han på stillingen som journalist i Kystradioen. -På samme måte som lytteren, ser jeg ikke hva som skjer rundt meg i intervjusituasjonen. Hvis ikke jeg greier å se for meg hva som skjer, vil heller ikke lytteren greie det, sier Kurt Ove. Slik sett kan det være en fordel å være blind når man jobber med radio. Men det krever også litt ekstra. P7s radiostudio som Kystradioen bruker, er tilrettelagt med egen PC med spesialprogramvare, i tillegg til ulike tekniske 4

5 hjelpemidler. Dermed kan Kurt Ove kjøre sendingene selv, uten teknikerhjelp. Opplæringen har krevd innsats, men Kurt Ove er likevel svært fornøyd. Tenk å få lov til å drive med noe jeg er så glad i! Lytterne har også grunn til å være fornøyd. Kurt Ove har en solid radiobakgrunn, og har blant annet vunnet Medietilsynets pris for beste lokalradioprogram i Men radiokarriæren startet allerede da han som 16-åring ble med i Vestlandske Blindeforbunds nærradio i Bergen. - Det var vel ikke høyverdig radio hele tiden, men jeg husker at vi gjorde noen artige ting, mimrer Kurt Ove. Blant annet fikk han pleie musikkinteressen ved å intervjue Tomboy og andre artister som var store på den tiden. Stort var også opptaksutstyret den gang: Svære maskiner som tok opp lyden på magnetbånd. I dag er det et mer hendig format på opptakeren. Men håndverket for å lage god radio er i bunn og grunn det samme. - Gode bilder, når du ser for deg hvordan du tror det ser ut og hva som foregår rundt intervjuobjektet - sånne ting synes jeg er gøy, sier Kurt Ove. - Jeg liker å bruke lyd slik at lytteren ser ting for seg, både med det man sier og måten man setter sammen ting på. Greier han å vekke følelser hos lyttere, er han godt fornøyd. Og igjen er det hans egen reaksjon som er rettesnor. Han forklarer med et eksempel: Når du hører at en person som snakker om krigen får klump i halsen, og plutselig står og nynner på sangen som de voksne sang da de ble satt i skipene, mens de så husene sine brenne - da får jeg følelser. - Og når det vekker noe hos meg som reporter, så vekker det gjerne noe hos lytteren også. Så det er et mål å få frem hos intervjuobjektet ting som også virker inn på meg. Kystradioen i Bergen ble i 2009 kjøpt opp av P7, etter at det var vedtatt nedleggelse på grunn av negativt svar på konsesjonssøknaden. To år senere har man funnet løsninger som gjør at Kystradioen fremdeles er på luften. Og hver fredag er det altså Kurt Ove Mæland som ønsker Kystradioens lyttere god formiddag når sendingen starter klokken ni. Han ønsker å by på innslag om ting som betyr noe. Og han ønsker at radioen skal være lokal. - Det er viktig at vi lager god radio som gjenspeiler lokalmiljøet, og at vi baserer det på et kristent verdigrunnlag, sier Kurt Ove, radioreporteren som skaper bilder ingen øyne ser. Reiseplan 2012 Johnn R. Hardang, Radiopastor Januar 13. til 15. Brusand og Sirevåg, Rogaland: Bibelhelg 20. til 22. Skodje, Sunnmøre: Bibelhelg Februar 7, 13. og 20. Knarvik, Nordhordland: Bibelkvelder 10. til 12. Auklandshamn, Sunnhordland: Bibelhelg 24. til 26. Volda, Sunnmøre: Bibelhelg Mars 2. til 4. Seljord, Telemark: Bibelhelg 8. til 11. Kviteseid, Telemark: Fellesmøter 16. til 18. Bjørnstad, Østfold: Bibelhelg 25. til 30. Hermon Høyfjellssenter: Vinterfestival Se vårt TV-program God Søndag på & 5

6 Ill.: Hellas i Økonomisk Krise Hellas er nå i en meget alvorlig økonomisk krise. Landet sliter med enorm statsgjeld og store budsjettunderskudd. Dette kan være den alvorligste situasjonen for landet siden statskuppet i april 1967 og den påfølgende diktaturperioden fram til TWR Hellas - P7s samarbeidspartner i landet - merker også den økonomiske krisen ved at gaveinntektene svikter. Tekst: Ole Andreas Wastvedt, Foto: TWR Hellas 6 De siste 30 årene har innbyggerne i Hellas opplevd økt levestandard og økte inntekter, og de har nytt medlemskapet i den europeiske familien. Bankene har i denne perioden, som i mange andre land, annonsert med billige kredittlån, og folk har tatt opp slike lån for å starte forretningsvirksomhet, kjøpe biler og hus, og til og med for å reise på ferie. Nå økes lånerentene og skattene i landet, mens inntektene reduseres. Industrien ligger nede med brukket rygg og folks arbeidssituasjon har endret seg dramatisk. Mange er blitt arbeidsledige, og dermed klarer de ikke lenger å betale tilbake gjelden sin. Innbyggerne spesielt i Athen har nå begynt å tenke på å forlate storbyen, og heller flytte tilbake til landsbyene for om mulig å skaffe seg et bedre liv der. Misnøyen med at folket må betale prisen for krisen er stor, og bare en liten gnist starter nye opptøyer i Athens gater. Helles er et meget religiøst samfunn. Gud, kirken og religionen er en viktig del av hverdagen, og kristendommen er en viktig del av Hellas sin kulturelle identitet. De fleste av de ca elleve millioner menneskene som bor i landet, er medlem i den greskortodokse kirken. Men de vet ikke hva det å være en kristen virkelig innebærer. For mange betyr det å være kristen at de er født og oppvokst i Hellas, og at de er grekere. Til kirken tar de turen en gang i året. Men de kjenner ikke Jesus. Derfor ønsker TWR å hjelpe dem til å finne veien til Han, og startet i 2003 med radio for å styrke grekernes kunnskap om Gud og Hans Ord. Siden 2008 har P7 sendt månedlig økonomisk støtte til TWR Hellas. I likhet med P7 i Norge, deler de evangeliet om Jesus med sine landsmenn via flere lokalradiostasjoner rundt

7 omkring i Hellas og på Kypros. Også de merker godt den økonomiske krisen. Samarbeidspartnere og kirker reduserer eller stopper støtten de gir til virksomheten, og de merker betydelig nedgang i gaver som blir gitt fra enkeltpersoner. Resultatet av dette er at de ikke kan starte nye prosjekter, og de opplever også at de ikke klarer å betale tilbake gjelden som de har. De ber om forbønn, og håper Gud sender dem nye støttespillere, slik at de kan fortsette sin viktige virksomhet. På tross av krisen, opplever Theodore Kalogeropoulos, daglig leder i TWR Hellas, stor interesse for det kristne budskapet som de gir til sine lyttere. Krisen ser ut til å gi nye muligheter til å nå ut med evangeliet om Jesus Kristus. De tilbyr en gratis Jesus film og gratis Nytestamenter på moderne gresk til sine lyttere, og responsen er betydelig. Folk ringer nesten hver dag og spør om de kan få tilsendt dette. Eller de har andre spørsmål rundt det de har hørt på radioen, om Bibelen og om kristen tro. De har til og med fått telefoner fra prester og munker i den greskortodokse kirken. Theodore takker Gud for disse mulighetene, for Hans gaver og Hans beskyttelse i denne vanskelige tiden. Foto: Jo Michael Harvald Finans AS Apotekergata Ålesund Harvald Finans AS (3 etg) Apotekergata Ålesund (3.etg) Tel: Tlf: SG Armaturen AS P.O. Box 105 N-4792 Lillesand, Norway Tel.: SG Armaturen AS P.O. Box 105 Fax: N Lillesand, 37 Norway Tel.: Fax:

8 i e i Kontaktinformasjon: P7 Kristen Riksradio Skjenet STRAUME Kontonr: Org.nr: Ansatte: Johnn R. Hardang Radiopastor/daglig leder Ole Andreas Wastvedt Redaksjonssekretær Olav Hardang Teknisk ansvarlig Øystein Træland T2-student Marit Hauge Miljøarbeider Bladet God Radio: Opplag: Layout: Ole A. Wastvedt Trykk: Bodoni AS God Radio gis ut fire ganger i året, og er P7s lytterblad Forlaget Lys på Veien I januar 2011 fikk daglig leder i P7 en telefon fra Karmøy. Styret for Stiftelsen Lys På Veien hadde vedtatt å legge ned sin virksomhet, både bladet og forlaget. Nå var spørsmålet om P7 var interessert i å overta varebeholdningen. Tekst: Johnn R. Hardang Konkret betydde dette et boklager med salgsverdi på ca kroner, samt et forlag inkl. alle bokrettigheter. P7 har gjennom flere år hatt et godt forhold til Stiftelsen Lys På veien, og hatt for salg en del av deres bøker. Men at vi nå fikk tilbud om å overta både boklager og forlag kom likevel som en stor overraskelse. I løpet av det året som nå er gått har alle avtaler kommet på plass. Hele boklageret befinner seg i P7s lokaler, mange av boktitlene er lagt ut i P7s nettbutikk og vi har begynt å selge en del bøker. På boklisten finner vi mange av Adolf Bjerkreims bøker og hefter, evangeliske sannheter framstilt på en strålende måte, og ellers forfatternavn som Arne Helseth Dyrseth og Jon Aurebekk. I tillegg til alle bøkene har vi også mottatt en pengegave på drøyt kroner fra Stiftelsen Lys På Veien, som støtte til P7s arbeid. NY KATALOG har kommet for vinter/vår 2012 B i B e l f e r S y d e n Du får den hos P7, din nærmeste Bok & Media butikk, eller du kan bestille den hos Si-REISER. Du kan også se den på vår hjemmeside: Velkommen på tur også i 2012 BiBelferie i Syden israel mer enn ferie OpplevelSeSreiSer KriSten BuSSferie Vinter & vår 2012 Grafiske tjenester fra idé til resultat 8

9 Budsjett for Når disse linjene skrives, er det først og fremst for å sette ord på en varm takk til Stiftelsen Lys På Veien for de verdiene vi her har fått å forvalte. Og selvsagt oppfordrer vi også leserne til å bestille bokliste eller gå inn i P7s nettbutikk, sjekke opp hva som ligger ute for salg og så bestille det du selv ønsker deg eller vil gi videre til andre. Hva skal vi så gjøre med forlaget og forlagsdriften? Det har styret enda ikke tatt stilling til. Men høres ikke P7-forlaget Lys På Veien ut som en god idè? Testamentarisk gave etter Johnny Grindheim Den 28. mai 2010 døde Johnny Grindheim, bosatt i Fjell kommune i Hordaland. Han ble 76 år gammel og var gjennom mange år en trofast radiovenn og en oppmerksom radiolytter. De siste månedene han levde var han sengeliggende på Fjell Sjukeheim og hadde til siste dag reiseradioen stående ved senga. Den kristne lokalradioen fulgte han helt inn i døden. Etter Johnny Grindheims bortgang har vi mottatt to testamentariske gaver: Kr ,- til P7 og kr ,- til Kystradioen AS, som også er eid av P7. Vi takker Gud for det Johnny Grindheim betydde for oss, både gjennom oppmerksomhet, oppmuntring og givertjeneste - og nå til sist, gjennom to testamentariske gaver. Det er i respekt og stor takknemlighet vi nå lyser fred over Johnny Grindheims fine minne Styret for P7 hadde styremøte torsdag 10. november og vedtok blant annet budsjett for Budsjettet har en ramme på 3,5 millioner kroner, og betyr en forventet oppgang på 20 % fra Økningen tilsvarer den veksten vi har sett i P7 hvert år siden 2006 og som altså ser ut til å fortsette. Støtten til våre misjonsprosjekter er i 2012 beregnet til kroner, altså godt innenfor vår visjon om å gi tiende. Konkrete misjonsområder er Hellas, Nord- Afrika, Midt-Østen, Venezuela og Tadjikistan (nytt i 2012) - samt støtte til omgud.net. Vi takker Gud for alle venner og støttespillere som har gjort dette mulig! Skattefradrag på gaver til P7 Når du gir gaver til P7, så gir det deg rett til skattefradrag. For 2011 utgjør det 28% på gaver fra kr 500,- til kr ,- pr. år. Dersom du ønsker fradrag på skatten for din gave, må du oppgi fødsels- og personnummer til oss innen 10. januar Ring oss på telefon eller skriv en e-post til Dersom du vet at vi allerede har ditt fødsels- og personnummer, trenger du ikke å sende inn dette på nytt. 9

10 P7 Butikk Ny CD fra RETT KURS I september 2011 kom RETT KURS ut med ny cd. RETT KURS består av sju sangere og musikere, alle bosatt på Sørlandet i og omkring Kristiansand. Gruppen har sunget sammen i mange år, og har et tydelig og sentralt kristent budskap i alt de formidler. Dette er dyktige sangere og musikere som formidler budskapet i en typisk Country Gospel stil. KOM TA MIN HAND inneholder 14 sanger, og flere av tekstene og melodiene er skrevet av medlemmene i RETT KURS. De ønsker å forkynne evangeliet om Jesus i sang og formidler den personlige innbydelsen til Jesus på en både enkel og tydelig måte. KOM TA MIN HAND koster kr 200,- og overskuddet på denne cden går til P7. Produkt nr.: Pris: 200,- Ser du Hyrden Radiopastor Johnn R. Hardang spilte i 2007 inn sin første musikkcd, som fikk tittelen Ser du hyrden. Innspillingen inneholder 14 kristne sanger til enkelt gitar-akkompagnment. Cden passer best for mennesker som setter pris på sentrale tekster, tydelig tekstuttale og ikke for mye musikk. Den inneholder noen folketoner, samt en rekke perler fra den evangeliske sangskatten. Alle sangene har norske tekster. Cden har vært utsolg, men nå er den trykt opp i nytt opplag. Overskuddet av salget går til P7s misjonsprosjekter i Nord-Afrika og Midt-Østen. Produkt nr.: Pris: 100,- Produksjoner Lytt til P7 sine program hele døgnet på God Søndag Ukentlig TV-program som sendes på Frikanalen og Kanal 10 Norge Vindu mot Livet med Johnn Hardang Bibelundervisning Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland Bibelgjennomgang Nistepakka Korte andakter Forskjellige andaktsholdere Sanger vi aldri glemmer med Johnn Hardang Ukentlig radioprogram om historien bak forskjellige kristne sanger og salmer Mediekommentaren Ukentlig mediekommentar fra Familie & Medier Kamilla og Tyven med Nina Sagdal Barneprogram basert på bøkene om Kamilla og tyven av Kari Vinje Evangeliske sanger på web 24/7 Webradio Kristen pop musikk på web 24/7 Webradio Våre radioprogrammer sendes på lokalradioer over hele landet. 10

11 P7 Kr i s t e n Ri k s r a d i o har basert sin virksomhet på frivillige gaver fra lyttere og venner som ser viktigheten av dette arbeidet. Dersom du ønsker å støtte Kristen Riksradio regelsmessig med et fast beløp, kan du tegne AvtaleGiro med Kristen Riksradio. Da vil et fast beløp trekkes direkte fra din bankkonto til radiomisjonsarbeidet hver måned eller hvert kvartal. Når du undertegner AvtaleGiro med P7 Kristen Riksradio på kr 100,- (eller mer) pr mnd eller kr 300,- (eller mer) pr kvartal, får du tilsendt en velkomstgave. Sett et kryss om du velger Elisa, Safats Sønn på DVD, boken O Store Gud, eller programserien Steinene taler på CD. Ja, jeg ønsker 28 % skattefradrag på mine gaver. Svarkupong: God Søndag på DVD Elisa, Safats Sønn Bok O Store Gud Mitt personnr. er: Vindu mot Livet på CD Steinene taler Maksimalt fradragsbeløp er kroner. Gaver utover dette betraktes som en ekstragave til radiomisjonsarbeidet. I januar får du tilsendt årsoppgave til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år. P7 Kristen Riksradio har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring av fødselsnummer og garanterer konfidensiell behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven. Navn Ja, jeg vil være med! Fast betalingsoppdrag Kreditkontonr.: Adresse Postnr Poststed Ja, jeg vil bruke AvtaleGiro til min faste givertjenste til P7 KRISTEN RIKSRADIO Jeg vil støtte med kr Hver mnd Hvert kvartal Belast konto nr Jeg ønsker at trekket skal skje den 20. dagen i måneden. Jeg ønsker at trekket skal skje den dagen i måneden. Jeg har gjort meg kjent med avtalevilkårene for AvtaleGiro (http://www.p7.no/pdf/avtalegiro.pdf) Sted/dato Underskrift KID (fylles ut av P7) Svarkupongen sendes til: P7 Kristen Riksradio, Skjenet 2, 5353 Straume 11

12 Husk å melde adresseendring til oss! Telefon: Returadresse: P7 Kristen Riksradio Skjenet STRAUME Her kan du lytte til P7 Kristen Riksradio Radio Sted Internett Budstikka Radio Nord-Trøndelag Bygderadio Vest Søre Sunnmøre Drangedal Nærradio Drangedal Evangeliets Røst Kristiansand Gimlekollen Radio Kristiansand Hallo Kragerø Kragerø Hjalarhornet Radio Seljord, Kviteseid, Nissedal Misjonsradioen Arendal Misjonsradioen Grimstad Kontakt Radio Sandefjord Kristen Nærradio Haugaland Haugesund, Karmøy Kystradioen Bergen, Sotra, Øygarden kystradioen.no Mediagruppen Grenland Skien, Bamble, Porsgrunn NOREA Radio Oslo Oslo Nytt Liv Media Stavanger Radio DSF Midt-Finnmark, Tana, Vadsø Radio Evje Evje Radio Faktum Stavanger Radio Filadelfia Drammen Radio Filadelfia Kristiansand S Radio Fitjar Fitjar Radio Folgefonn Odda, Voss Radio Kvinesdal Kvinesdal, Flekkefjord Radio Lyngdal Lyngdal, Farsund Radio Notodden Notodden Radio PR Nordhordland, Osterøy radiopr.no Radio PS Molde home.c2i.net/sion Radio Rauma Nordmøre og Romsdal Radio Vest-Telemark Vinje, Tokke, Fyresdal Radio Samson Stord, Bømlo, Kvinnherad, Os Radio Sentrum Larvik Radio Sentrum Ålesund Radio Stryn Stryn Radio Toten Raufoss Radio Øst Østfold RadiOs Samnanger,Os, Fusa, Austevoll Radio Osterøy Nordhordland, Osterøy Radio 7 Norge Nettradio Romerike Radio Auli Våler Nærradio Våler Du kan også lytte til våre programmer på P7 Kristen Riksradio 2011

GOD RADIO Nr 3-2011 Årgang 27. Kristen Riksradio. Møtte sin norske bibel- og språklærer

GOD RADIO Nr 3-2011 Årgang 27. Kristen Riksradio. Møtte sin norske bibel- og språklærer GOD RADIO Nr 3-2011 Årgang 27 Kristen Riksradio Møtte sin norske bibel- og språklærer Leder «Vi vil bruke radioen til å spre Guds rike» uttalte stifterne av Kristelig Lytterlag da organisasjonen ble startet

Detaljer

NR. 4-2012 / ÅRGANG 28. Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen

NR. 4-2012 / ÅRGANG 28. Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen NR. 4-2012 / ÅRGANG 28 Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen KONTAKTINFORMASJON: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2 N-5353 STRAUME +47 56 32 17 01 post@p7.no www.p7.no Kontonr: 3000 13 01167 Org.nr: 988

Detaljer

Kathrine og Per Tveten - aktuelle med ny cd

Kathrine og Per Tveten - aktuelle med ny cd NR. 4-2013 / ÅRGANG 29 Kathrine og Per Tveten - aktuelle med ny cd KONTAKTINFORMASJON: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2 N-5354 STRAUME +47 56 32 17 01 post@p7.no www.p7.no Kontonr: 3000 13 01167 Org.nr:

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste Forbederen Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev Bønnen og ordets tjeneste leder Hvorfor slutter menigheter å vokse? TEKST: Arne Borgersen Her kan det selvsagt gis mange svar når man ser på ytre omstendigheter.

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

80 år! PÅ BØLGELENGDE. Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5. Skammerens datter s. 12-13. Gjestespalten

80 år! PÅ BØLGELENGDE. Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5. Skammerens datter s. 12-13. Gjestespalten PÅ BØLGELENGDE Nr. 2-2015 75. årgang Skammerens datter s. 12-13 Gjestespalten s. 15 80 år! s. 8-9 Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5 «Familie & Medier skal legge til rette for at mennesker

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer