: : : DFS informerer : : :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": : : DFS informerer : : :"

Transkript

1 : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent medlemsliste for Ungdomsleder søker på vegne av skytterlaget. HVA kan det søkes om? Innkjøp av utstyr som våpen og oppgradering/ vedlikehold av 15 og 100 meter, miljøtiltak som sosiale tilstelninger for ungdom og slitedeler (eks. løp). Nytt av året er støtte til ammunisjon til bruk på lagsplan, med inntil kr ,- av de maksimalt kr ,- hvert lag kan søke om. Frifondmidler skal være rettet mot medlemsgruppen under 26 år. Mer informasjon se: okonomi/frifondmidler/ HVOR søker dere? Søknadsskjema finner dere på «MittDFS» og «VK skytterlag», under meny «Skjema». Stang- og felthurtigkurs for kvinner DFS har etter søknad mottatt ekstra prosjektstøtte fra Forsvarsdepartementet for å gjennomføre kurs og øving i Stang og felthurtig spesielt for kvinner. Kvinner er underrepresentert i disse øvelsene. Derfor ønsker DFS å tilby et eget opplæringstilbud for å få med flere kvinner. Det legges opp til et tilbud i hver landsdel med profilerte kvinnelige og mannlige instruktører. I tillegg vil det være en instruktør på militære våpen i de tilfeller rulleførte kvinner ønsker å delta. Skytterlag og samlag vil motta mer konkret informasjon om tilbudet med det første. I tillegg blir tilbudet markedsført på og i NST, samt med egen utlysning internt i Heimevernet. DFS håper mange kvinner vil benytte seg av tilbudet! Husk påmelding til LS Påmeldingen til landsskytterstevnet på Oppdal er i full gang. Påmeldingssfristen er satt til 10. juni, med muligheter for etteranmelding fram til 1. juli. I år som i fjor kan hver enkelt skytter melde på seg selv på Mitt DFS. Skytterlagsadministrator har i tillegg muligheten til å melde på andre i skytterlaget. Mer informasjon om dette ligger på MVA-kompensasjon Informasjon om MVA-kompensasjonen for søknadsåret 2013 ble kunngjort på våre web-sider samt i epost til alle skytterlag, skyttersamlag og landsdelskretser medio april. Søknadsfristen er satt til 31. mai Side 1 av 5

2 Hjelp til markedsføring av Den norske Skyttermedalje Oppslutningen om Den norske Skyttermedalje, eller organisasjonsmedaljen, som den ofte blir kalt, har vært synkende på landsbasis de siste årene. Norges Skytterstyre har derfor vedtatt at det skal gjøres en ekstra innsats i markedsføringen av denne historiske medaljeskytingen. Det er utarbeidet både et forslag til innbydelse og en informasjonsplakat. Dette vil om kort tid bli lagt ut som en redigerbar fil på nettet. Mer informasjon om dette kommer så fort det er klart. Innbydelse til skyting om Den norske Skyttermedalje Organisasjonsmedaljen Dato: Søndag 1. juni Tid: Fra klokken Sted: Bommen skytebane Program: I hht. Skytterboka Premiering: I hht. Skytterboka Innskudd: Kr. 130 Påmelding: Kontakt: Mer info: Velkommen, hilsen Knallerten skytterlag Sølv medalje Hva er Den norske Skyttermedalje? Litt historikk Den norske Skyttermedalje, oftest nå bare kalt Organisasjonsmedaljen, er Norges eldste skyttermedalje. Det har vært skutt om denne medaljen helt siden 1870, altså 23 år før Det frivillige Skyttervesen ble opprettet. Fra starten som en hedersutmerkelse underlagt Centralforeningen for Udbredelse av Legemsøvelser og Vaabenbrug som ble stiftet i Medaljen som kan vinnes både i sølv og gylt, har gjennom historien vært av det gjeveste en DFS-skytter kan oppnå. Medaljene I hvert samlag deles det ut minst 1 gylt medalje, og tre sølvmedaljer. Ettersom reglene tilsier at man kun kan vinne medalje av hver valør en gang, er mulighetene ofte gode for å få medalje til tross for at du ikke er en Vedlagt denne eposten ser dere de plakatene som er lagd. Dersom dere skal arrangere organisasjonsmedaljen før det er klart på nett, kan dere med fordel sende ut informasjonsplakaten til de lagene som kan delta. toppskytter. Alle medaljevinnere får også tildelt en flott diplom. Skyteprogram Programmet på denne skytingen er litt annerledes. Alle som deltar skyter først 5 skudd knestående (3 min.), deretter 5 skudd liggende (3 min.), for så å skyte 10 skudds grunnlag bestående av 3 stå, 3 kne og 4 liggende skudd (3 min). Programmet avsluttes med en omgang på 10 skudd liggende (75 sek.). Det skytes prøveskudd før serie 1, 3 og 4. Gylt medalje Skytingen foregår på 200 eller 300 meter, og alle som ønsker kan delta, såfremt de skyter nevnte program. Nominering av skyttere til landslagene Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap arrangeres september i Varberg/Sverige. Her skal DFS stille med 15 senior- og 5 ungdomsskyttere. Det er fritt opp til den enkelte skytter å nominere seg selv. I tillegg kan skytterlag og samlag nominere sine kandidater. Det skal benyttes eget nominasjonsskjema, som sammen med ytterligere informasjon kan lastes ned fra Nominasjonsfrist er 5. juli. Når passer det best å arrangere skyteskole? Hele året! Skyteskole er ikke begrenset til kun 15 meter skyting. Hvorfor ikke invitere til skyteskole på 100 meteren. Et annet godt tips er å planlegge skyteskole i etterkant av skytingens dag, slik at dere kan benytte dagen til å promotere skyteskole også. Materiell bestilles i nettbutikken på Inspeksjon av skytebanene Banesesongen står for tur for de fleste. I den forbindelse minner vi om at: Baneeieren plikter til enhver tid å holde skytebanen i forsvarlig stand og skal minst 2 ganger i året foreta inspeksjon av banen.. Dette er hentet fra Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli Skytterkontoret sendte for noen år siden ut Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane til alle skytterlag. Denne er til stor nytte for skytterlagene og vi vil på det sterkeste anbefale at dere bruker denne. Sjekklista finner dere på sjekklister/ Skyteinstruktørkurs II Skyteinstruktørkurs II arrangeres på Dombås november Dette er et samarbeidskurs mellom HV og DFS. Målet med kurset er å gi elevene videregående opplæring i skyteinstruksjon og skyteledelse, samt en grunnleggende lederutdanning. Elevene tas ut blant personell fra HV og DFS som tidligere har gjennomført skyteinstruktørkurs I, og som har vært aktive instruktører i minst 2 år. Invitasjon til kurset sendes til alle skytterlag og HV-distrikter i god tid før kurset. Samlagene får gjenpart av invitasjonen. Påmelding for DFS elever skjer via samlaget, som prioriterer sine kandidater. Side 2 av 5

3 Skogsløp med skyting: Husk aktivitetskonkurransen Aktivitetskonkurransen i skifelt og skogsløp med skyting 2013 er i gang. Vi oppfordrer derfor alle skytterlag til å bli med på denne uhøytidelige konkurrensen, hvor det er om å gjøre å få flest deltakere i en konkurranse i disse øvelsene. Alle deltakende lag får premie. I 2012 var det Fana skytterlag i Hordaland som stakk av med seieren. De hadde hele 90 deltakere på sitt lagmesterskap. Dere finner mer informasjon om Aktivitetskonkurransen på DFS` hjemmesider. Når det gjelder samlagene, så vil vi oppfordre disse til å arrangere samlagsmesterskap i minst en av disse øvelsene i Det kan og bør gjøres veldig enkelt. Vi gjentar suksessen fra i fjor: Ungdomsledertreff på LS I år som i fjor vil det bli arrangert ungdomsledertreff under Landskytterstevnet. Dette vil være for alle som interesserer seg for ungdomsarbeidet i DFS. I år har vi vært så heldige å få med oss Helge Gudmundsen som ekstern foreleser. Han jobber som prosjektleder i NRK på Tyholt, og har årelang erfaring i inkluderende ungdomsarbeid i Trondheim. Treffet blir i matteltet på LS-arenaen søndag den 4/8 klokken Merk dere datoen, og følg med for mer informasjon på og i NST. Forslag til ny våpenlov Våpenlovutvalgets forslag til ny våpenlov er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet til behandling, og DFS har kommet med innspill gjennom høringsuttalelse. Regjeringen har i Stortingsmelding nr. 21 om Terrorberedskap beskrevet videre saksbehandling, der det blant annet framgår følgende: Skytter- jeger, samler- og bransjeorganisasjonene vil bli involvert i arbeidet med ny våpenlov. Det tas sikte på å fremme proposisjon om ny våpenlov for Stortinget våren Politiattest Personer som skal utføre oppgaver over tid for skytterlaget/samlaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha politiattest. Etter vedtak på Skyttertinget i 2010 ble at ordningen med politiattest gjeldende fra 1. juli Mer info om ordningen finner dere på under «Lover og regler». Mer om våpenlovutvalgets forslag og innspill fra DFS finner du på Side 3 av 5

4 Start forberedelsene nå: Skytingens Dag 18/ Skytingens Dag skal være dagen da organisasjonen synliggjør seg selv i lokalmiljøet. Her skal mulige støttespillere fra Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt bli gitt et innblikk i vår organisasjon. En rød tråd i Langtidsplanen for , er styrket satsing på kompetanse og bedre synlighet i samfunnet gjennom tydeliggjøring av vår rolle som forsvars- og samfunnsaktør. Vi har et felles ansvar for å gjøre Skytingens Dag til en stor begivenhet, hvor DFS og vår aktivitet presenteres under trygge rammer i regi av det lokale skytterlaget. Materiellbestilling er tilgjengelig via egen nettbutikk for Skytingens Dag på «Aktuelt nå», «Arrangementer», og vi ber skytterlagene bestille materiell minst 3 uker i forkant av arrangementet. Skytterlagene kan allerede nå starte en bevisstgjøring i forhold til strategi og gjennomføring av Skytingens Dag Teknisk og juridisk bistand til skytterlag Vi minner om at skytterlagene ved behov kan innvilges teknisk og juridisk bistand i anleggsspørsmål. Teknisk bistand kan gis i forbindelse med byggeprosjekter i form av byggteknisk rådgivning, i offentlige reguleringssaker (utarbeidelse av planforslag), rådgivende bistand i kommunale prosesser og til beregning av støysoner. Det gis også bistand til vurdering av støydempingstiltak på skytebanene. Juridisk bistand gis primært i forbindelse med grunnrettighetstvister og forhold som berører offentlig regelverk for støy og annen forurensing, samt i forhandlingssituasjoner med for eksempel kommunale myndigheter og utbyggere. Anmodning om teknisk og juridisk bistand rettes til anleggsavdelingen i DFS. Skyteinstruktørkurs III for samlagsinstruktører Det arrangeres instruktørkurs III for samlagsinstruktører første helgen i desember. Tidspunktet er bevisst valgt slik at det faller sammen med Oslo Open i skyting. Programmet vil derfor bli tilpasset slik at man kan kombinere deltakelse i kurset og i stevner i Oslo-regionen. Det presiseres at man skal delta i hele kurset. Det er videre et krav om at man er aktiv samlagsinstruktør for å kunne delta. Kurset vil inneholde tema om oppdatering på regelverket, tekniske forhold knyttet til våpen og utstyr, erfaringsutveksling, utvikling av undervisningsmateriell etc. Videre vil coaching vil bli et av hovedtemaene der DFS vil knytte til seg en ekstern foreleser. Skyteinstruktørkurs III for NTGog VGS elever ved skytelinjer DFS vil invitere elever som har fullført NTG eller VGS med skytterlinjer de siste år til instruktørkurs III. Erfaringsmessig er dette skyttere som gjennom sin bakgrunn er faglige sterke mht. trening og skyteteknikk, og vil kunne bli godt kvalifiserte instruktører og ressurspersoner for DFS. Det legges opp til felles kurs desember. Skytterlag som har skyttere med denne bakgrunn bes om å melde inn navn og e-post adresse til fortløpende. Invitasjon sendes direkte til de registrerte. Side 4 av 5

5 Nytt fra IT-avdelingen... Påmelding Det er nå mulig å reservere skiver i forbindelse med påmelding på dfs.no. Velger man å reservere skiver vil kun arrangørlagets skyttere kunne melde seg på disse skivene. Eller de kan åpnes opp for alle når man selv ønsker dette. Man setter opp stevnet på vanlig måte under vk skytterl, stevneoversikt. Under fane 6. adm påmeldinger er det nå lagt til ett felt som heter Reservert arr.. Klikk på denne og skiven er låst for påmelding for alle andre enn lagets egne skyttere. Det er kun mulig å reservere en og en skive om gangen. Endre medlem i Mitt DFS I medlemslista (VK-skytterlag, medlemmer) kan man klikke på et medlem for å gjøre endringer. Man får da opp følgende skjermbilde: Det er nå opprettet 5 faner for å gjøre skjermbildene mer forståelig. Legg merke til fanen Bytt skytterlag Bruk denne hvis ett medlem skal bytte skytterlag til ett annet lag. Fanen avslutt medlemsskap brukes på medlemmer som er døde, sluttet etc. Det er viktig at man ikke benytter avslutt medlemsskap hvis en person skal bytte lag, da er det fanen Bytt skytterlag som skal benyttes. Har du spørsmål om dette og annet, kan du benytte it-avdelingens supportadresse: Skytterkontoret vil med dette ønske alle skyttere og tillitsvalgte en riktig god sommer! Håper at vi ser mange av dere under Landsskytterstevnet på Oppdal i august! Side 5 av 5

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer