Eit aktivt liv. Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst. Graver i skolearkiv. Jakten på postvegen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eit aktivt liv. Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst. Graver i skolearkiv. Jakten på postvegen"

Transkript

1 20. årgang nr. 3/09 Kommunal informasjon for seniorbergensere Eit aktivt liv Side 3 Jakten på postvegen midtsidene Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst BILAG Graver i skolearkiv Side 19

2 nr. 3/2009 nr. 3/ ROPERTEN EIT AKTIVT LIV Eit steg om gongen Den berømte dørstokkmila gjer det ofte vanskeleg å kome seg ut og i aktivitet. Men som du kan lese om i dette nummeret av Fiin gammel, er det ikkje mykje rørsle som skal til før vi merker at forma og humøret blir betre. Vi kan kome langt berre ved å gå meir i kvardagen. Dersom du er av dei som likar å kombinere fysisk aktivitet med sosialt samvere, kan du finne noko som passer for deg i aktivitetsoversikta for hausten på midtsidene. Ha ein aktiv haust! Foto: Lujza H. Olsen Vibeke Vik Nordang Redaktør Nr årg. MILJØMERKET KROPPSSPRÅK: Skuespilleren Gabrielle Barth bruker kroppsspråk, stemme og bare noen få rekvisita i sin teaterforestilling. Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Robert Rastad Redaktør: Vibeke Vik Nordang redaksjonen: Kristin Hauge Klemsdal Ellen Økland Ann-Kristin Loodtz Lujza H. Olsen Elisabeth Farstad Redaksjon og utgiver: Seksjon informasjon, Bergen kommune Boks 7700, 5020 Bergen E-post: Annonser: Cox Bergen AS Alice Ringkjøb og Knut Stien Teknisk utgiver, Layout og montasje: Cox Bergen AS Opplag: Cirka Fiin gammel er Bergen kommunes senioravis. Den kommer ut fire ganger årlig og sendes til alle over 65 år bosatt i Bergen. Ektefeller får en avis felles. Redaksjonen avsluttet 2. september Forside: Superveteranlaget til Bergenslærerne BIL. Foto: Lujza H. Olsen Minner om kjærlighet Gjennom forestillingen En tid for kjærlighet vekket skuespiller Gabrielle Barth gamle kjærlighetsminner hos beboerne på Storetveitgården eldresenter. D u var fabelaktig. Det var imponerende hvor raskt du skiftet fra rolle til rolle, sier en av de kvinnelige beboerne til Barth etter forestillingen. Med ydmykhet og et smil om munnen tar skuespilleren imot de positive tilbakemeldingene. Hun får den samme responsen gang på gang. Lånte historier En tid for kjærlighet er en teaterforestilling basert på intervjuer med seks kvinner på alders- og sykehjem. - De forteller om sin første kjærlighet og om hvordan skjebnen stelte med dem. Minnene som damene delte med meg dannet grunnlaget for manuset, forteller Barth. Et lite bord midt på en improvisert scene, en vase med blomster i og et svarthvitt bilde er det som er av kulisser for kjærlighet fra fortiden. Skuespillerens stemme og bevegelser er rolige, bare korte musikkintermessoer markerer overgangen fra rolle til rolle, fra kjærlighetshistorie til kjærlighetshistorie. Kjærlighet engasjerer Kjærlighet er et tema som opptar mange. Da Barth hadde bestemt seg for å lage teater for et eldre publikum, søkte hun Den kulturelle spaserstokken om midler til 15 forestillinger. - Identifikasjon og gjenkjennelse er det jeg har prøvd å få til. Kjærlighet er noe som engasjerer oss alle på godt og vondt. Kjærligheten har ingen alder, mener den erfarne skuespilleren, og fortsetter: - De gamle er alltid de andre. Ingen av oss identifiserer seg med rynkene våre. Teppefallet Barth forteller at eldre publikummere gjerne sitter rolig og konsentrert, men at de lytter. Stillheten under forestillingen står i kontrast til reaksjonene, som ikke lar vente på seg etter det siste teppefallet. - Dette vekket mange minner. Vi har alle vært unge og vi har alle hatt våre forelskelser, sier en av beboerne med et skøyeraktig smil. Tekst og foto: Lujza H. Olsen GODT HUMØR: Grethe Ingebrigtsen, Turid Alræk Iversen og Inger Otnes tek vare på kropp og humør gjennom sitt superveteranlag. Foto: Lujza H. Olsen Biten av trimbasillen Å vere fysisk aktiv har ingen biverknader, bortsett frå ein: Det kan føre til eit travlare sosialliv. V ed sidan av Svartediket står tre spreke damer i fargerike klede og trippar på staden. Grete Ingebrigtsen (57), Turid Alræk Iversen (65) og Inger Otnes (54) sprudlar av overskot. Dei er alle ein del av superveteranlaget til damene i bedriftsidrettslaget Bergenslærerne. Brukar naturen - Vi var lei av å vere i same klasse som dei som er yngre enn oss, fortel Ingebrigtsen, som var initiativtakar til laget. - Så vi danna eit eige lag for dei over 45, som vi naturlegvis måtte kalle eit superveteranlag. Superveteranane trenar ikkje på anlegg, men bruker naturen i staden. Kvar tysdag, rett etter jobb, stiller dei som kan av medlemene i superveteranlaget opp ved Haukeland skule. Derifrå joggar dei rundt Svartediket, eller tek turen over Rundemannen om sommaren. - Vi likar best å jogge på grus, seier Otnes. - Asfalt er vondt for beina! Holmenkollsuksess Laget har blitt ein suksess, både sportsleg og sosialt. Sjølv om medlemstalet varierer, tromma laget saman 15 veteranar til årets Holmenkollstafett. Det enda med gull i klassa Kvinner bedrift superveteranar. Damene påstår at dei ikkje har konkurranseinstinkt, men det er nok ikkje heilt sant. Det tek nemleg ikkje lang tid før dei byrjar å snakke om bedriftsidrettslaget til Haukeland sjukehus, som vann Holmenkollstafetten i ei årrekkje. - Før var vel mottoet: Vi skal slå Haukeland, og vi skal vere med, seier Iversen, og avslører dermed at medaljane kanskje freistar litt likevel. Vil ikkje roe ned Det er ingen tvil om at damene har stor glede av det sosiale i laget. Latteren sit laust, og replikkane og historiene flyg kjapt mellom dei. Motivasjonen er samstemt: dei vil halde seg i form og ta vare på helsa. - Det viktigaste er ikkje å trene, men å halde seg frisk, seier Ingebrigtsen. - Ja, det er ho overtydd om, skyt Iversen inn. - Før Holmenkollstafetten sender ho e-post til alle og ber oss om ikkje å trene for hardt! Men dette rådet blir nok diverre ignorert; for å roe ned tempoet, det kjem ikkje på tale for dei spreke damene. - Du har vel ikkje tenkt å gi deg? seier Ingebrigtsen til Iversen, som med sine 65 år er den eldste i flokken.

3 nr. 3/2009 nr. 3/ EIT AKTIVT LIV EIT AKTIVT LIV Det viktigaste er ikkje å trene,,,men å halde seg frisk. Trim for helsa Meir fysisk aktivitet i kvardagen gir betre helse. Uansett alder, er det ein ting som gjeld: Det er aldri for seint å byrje. V i er alle ulike. Nokon er fødde med trong til å vere i rørsle, andre likar best å ta det meir med ro. Alle har vi likevel godt av å bevege oss. Viktig for helsa Helga Kaale er rådgjevar i Byrådsavdeling for helse og omsorg og har ansvar for rehabilitering, habilitering og ergo- og fysioterapitenesta i Bergen kommune. Ho meiner at å vere fysisk aktive er noko av det enklaste og mest effektive vi kan gjere for kroppen og helsa vår. - Fysisk aktivitet inkluderer all rørsle som får opp energiforbruket vårt, helst slik at vi pustar litt tungt, seier Kaale. Ho peikar på at fysisk aktivitet er svært viktig for helsa vår, både kroppsleg og mentalt. - Vi søv betre og får betre fordøying. Psykisk får vi ei meistringskjensle, ei kjensle av at ting går bra i kvardagen. I tillegg er det bra for dei små grå: vi får betre konsentrasjon og hugs. Vi byggjer rett og slett opp ressursar til å takle livet betre, forklarar ho. Bruk reservene Den førebyggande effekten av fysisk aktivitet er stor. Mellom anna kan vi minske risikoen for å få hjarte- og karsjukdommar, diabetes og nokre typar kreft. - Kroppen vår har større ressursar enn vi bruker, så store delar av livet går vi rundt med store reserver. Men heilt frå vi er i 20-åra byrjar kapasiteten i organa våre sakte men sikkert å bli redusert. Den kroppslege kapasiteten er likevel stor nok til å handtere kvardagslege utfordringar til vi kjem i 80-åra. Då kjem kapasiteten under det vi treng i kvardagen. Men kapasiteten kan oppretthaldast og aukast ved fysisk aktivitet, seier Kaale. Sjølv om redusert kapasitet kan høyrest skummelt ut, er det heldigvis aldri for seint å gjere noko med det. - Ressursane ligg der og ventar på å bli brukt. Sjølv om ein ventar til ein er 100 år, vil fysisk aktivitet alltid ha ein positiv effekt, slår Kaale fast. Gå, gå, gå Når du fyrst har bestemt deg for å byrje, finst det mange måtar å kome i gong på. Uansett utgangspunkt, er det enklast å få til aktivitetar som kan flettast inn i kvardagen. - Det viktigaste er: gå, gå, gå. Gå trappa i staden for å ta heisen. Gå for å hente posten og for å handle. Gå av bussen to stopp før du er heime. Etter kvart som vi blir eldre, er det viktig å trene meir målretta inn mot funksjon, på ting som vi gjer i kvardagen. Det skal vere passe travelt, kjennast trygt og godt, og helst skal det vere kjekt, seier ho. Ein halvtime om dagen Mengde og intensitet kjem an på utgangspunktet til kvar enkelt. Er du i dårleg form, er det viktigaste å gjere noko i det heile tatt. Dersom du er i grei form, kan 30 minutt rørsle om dagen vere ein god regel. Denne halvtimen er også effektiv om du deler den opp, til dømes i bolkar på 10 minutt. - Ved å vere meir fysisk aktiv enn vanleg, vil du merke skilnaden allereie etter to til tre veker, seier Kaale. Tekst: VIBEKE VIK NORDANG Tre enkle øvingar PÅ REKKJE OG RAD: Seniortrimmarane på Støpeskjeen følgjer konsentrert instruksjonane til instruktøren. - Nei, kvifor skulle eg det? spør ho, og set i gong joggeturen inn mot Isdalen. Hopp og sprett Bedriftslag er nok fyrst og fremst for dei som er i jobb, men det er ikkje slik at fysisk aktivitet må leggast på hylla etter at pensjonsalderen er nådd. Tvert imot. I aktivitetshuset Støpeskjeen finn vi ein stor gjeng med trimglade pensjonistar. - Og så strekkjer vi oss opp i taket! seier instruktør Magnhild Konopka og viser korleis det skal gjerast. Kring 30 spreke kvinner mellom 73 og 90 år strekkjer seg så lange dei er. Kvar måndag trenar dei ein time med sprett, bøy og tøy til musikk. Ingen sluttar Paradoksalt nok starta det heile med eit hjarteinfarkt. Offeret var Asta Johanne Viken (no 83 år), som i 1992 vart lagt inn på Haukeland. Ho kom seg igjen, mellom anna fordi trim var ein viktig del av rehabiliteringa. Når kulturkontoret annonserte at dei ynskte å starte opp ein seniortrim, var ho derfor ikkje sein om å gripe sjansen. Sytten år seinare er ho framleis i full vigør, og trimmen er eit fast innslag på det kommunale aktivitetshuset i Fabrikkgaten. - I starten var vi tre stykk, eg og eit ektepar, seier Viken. - Sakte men sikkert fekk vi hanka inn fleire kjende og kjære. Ryktet spreidde seg, og seniortrimmen vaks. På det meste har 52 trimmarar vore i sving. No er det venteliste for å kome med. - Det er nesten ingen som sluttar hos oss. Fleire har halde på til dei blei 90 år, og vi har framleis kontakt sjølv om dei ikkje er med lengre, fortel Viken. Ikkje berre trim På Støpeskjeen summar det av stemmer både før, etter og kanskje til og med litt under trimmen. Det hender at instruktør Konopka må hysje litt for å få ro i salen. Fyrste gong etter sommarferien er det mange som er glade for å sjåast igjen. - Vi har eit godt miljø og er svært samansveisa. Alle snakkar med alle, strekar Viken under. Opp gjennom åra har det også blitt mange utanomsportslege aktivitetar på trimmarane. I tillegg til reisemål innanlands, er Hamburg, Paris, St. Petersburg, Praha og Nice blant stadene som har fått ei sprek seniorgruppe på besøk. Fem, 10 og 15 års-jubileum Foto: Vibeke Vik Nordang har blitt feira på ulike stader i Noreg, og teater og konsertar i Bergen står også på programmet. Moren vår Etter at trimmen er over, får slitne kroppar styrken tilbake med hjelp av smørbrød, kaffi og hyggelege samtalar prega av latter og glede. Hon e moren vår, seier dei andre trimmarane blidt om Viken, som held ei stø hand over trimmen og dei andre aktivitetane. Sjølv har ho ikkje tenkt å gi seg. - Eg kjem til å stå på, seier eldsjela, som meiner fysisk aktivitet er svært viktig for kropp og humør. Og det må eg få seie: Det er ein gjeng med flotte kvinner eg trenar saman med! Tekst: Vibeke Vik Nordang Gerd Wengaard jobbar som kommunefysioterapeut i Fyllingsdalen bydel. Ho får hjelp av Solveig Vindenes (85) til å demonstrere tre øvingar som er lette å gjennomføre heime. - Ved å utføre desse enkle, men effektive øvingane dagleg, vil du få betre styrke, rørsle og balanse, noko som også kan vere med på å minske risikoen for å falle. Du treng berre ein stol og eit par sko med god sole. Og hugs: den farlegaste øvinga du kan gjere, er å bli sitjande i godstolen, seier Wengaard. Vipp roleg fram og tilbake frå tå til hæl. Reis deg opp frå ein stol (helst utan armlene) og sett deg ned igjen. Sit på ein stol og bøy kneet opp. Strekk ut kneet og bøy tilbake. Sett foten tilbake i golvet.

4 6 nr. 1/2009 Vi ordner Vi ordner alt alt til til den store festen eller det lille arrangementet eller det lille arrangementet Bergen kommune anbefaler følgende tiltak for å forebygge mot smitte av A(H1N1) - svineinfluensa: l Unngå kontakt med smittede l Ha god håndhygiene l Ha god hostehygiene l Bli hjemme dersom du er syk Les mer på svineinfluensa eller ring Smittevernkontoret på telefon for mer informasjon. smitt og smau Beskytt deg mot svineinfluensa Foto: Lujza H. Olsen Vannrens nr. 3/ I høst skal kommunen rengjøre vannledninger i områdene Kokstad, Sandsli, Søreide, Paradis, Skjold, Storetveit og deler av sentrum. I perioder kan rengjøringen føre til redusert trykk og brunfarget vann. Når arbeidene er over, spyl godt ut av kraner på kaldt til vannet blir klart og rengjør siler på tappekraner. For nærmere informasjon, kontakt Vaktsentralen på telefon eller Foto: Ann-Kristin Loodtz Gammel turvei fornyer seg Turveien fra Tarlebøvatnet til Rundemanen er under oppgradering. Middager Desserter Selskapssnitter Velg fra vår rikholdige cateringmeny Velg fra vår rikholdige cateringmeny Canapéer Smørbrød Rundstykker Koldtbord Koldttallerken Spekebord Selskapslokaler til alle formål Selskapslokaler til alle formål Fana Catering selskapslokaler: Ran Seilforening Angelvik pers. Fana Fanastuen Catering selskapslokaler Nordås 30 til 300 pers. Langegaarden Fjøsanger pers. Sommerhagen Nordås 30 til 300 pers. Hordamuseet Langegaarden Stend pers. Vinterhagen Nordås 30 til 300 pers. Bergens Bergens Roklub Roklub Nordås pers. Sandviksboder Hordamuseet 78B Sandviken pers. Utleie av utstyr Utleie av utstyr Ostebord Tex Mex Pastaretter Bardun- og rammetelt Serveringsutstyr, Tallerkener Bord og stoler m/u vindu, fra 20 pers. Duker og servietter Bestikk og glass Griller m.m. m/u I vinduer, tillegg kan fra 20 vi pers. til våre gjester formidle orkestre, viseverter, transport, hotell, frisør, fotografering, sanger, innbydelser, blomster og mye annet. Søråshøgda 9, Kilden Senter, 5235 Rådal. Telefon: Fax: Nettbutikk: E-post: Søråshøgda 9, Kilden Senter, 5235 Rådal. Tlf: Fax: Nettbutikk: E-post: Foto: Endre Hovland Gratulerer, Rolf Tofte! Vår faste spaltist Rolf Tofte har blitt tildelt Kongens fortjenestmedalje i sølv. Tofte mottok medaljen for sitt lange og trofaste virke som journalist, forfatter og kåsør, og for sitt store samfunnsengasjement. Han blir berømmet for sitt banebrytende arbeid innen feltet kirkelig journalistikk og for alltid å ha vært en god representant for det bergenske språk og lynne. Utdelingen skjedde i Fyllingsdalen kirke 3. september. Selv forteller Tofte at han ikke ante noe om medaljen: - To av mine venner sa de trengte hjelp til et prosjekt og kom på besøk. Og så fortalte de at jeg skulle få Kongens fortjenstmedalje. Jeg ble svært overrasket, men synest jo det var veldig kjekt, sier han med et smil. Den dyktige journalisten har vært fast bidragsyter i Fiin gammel siden starten i 1990, og har levert en rekke interessante tekster. De siste årene har han hatt ansvaret for spalten Den gang da vi var unge (side 15) med historier og betraktninger fra andre verdenskrig. Fiin gammel gratulerer Rolf Tofte med en velfortjent utmerkelse! Selskapet Agenda har levert en analyse av omsorgskostnadene i kommunen, som blant annet viser at Bergen tildeler tjenester til flere eldre enn andre kommuner, men at hver enkelt bruker i gjennomsnitt får mindre tjenester. Forvaltningsenhetene har ulik praksis for tildeling av tjenestene, og oppfølgingen av vedtakene er usystematisk. Helsebyråd Christine Meyer har lagt fram de første Turveien fra Tarlebøvatnet og opp til Rundemanen ble opprinnelig etablert i 1925 i forbindelse med etablering av hoppbakken. Bakken var i drift i perioden fra 1937 til 1948, men turveien har bestått etter at bakken ble nedlagt. Under den pågående opprustingen skal sidearealene ryddes, og det skal etableres grøfter og kisteveiter for å håndtere overvannet som tidligere har ødelagt veien. Veien skal så bygges som den en gang var, med gammel kantstein og en bredde på inntil 1,7 meter. På grunn av anleggsarbeid og nedbør, er veien flere steder svært gjørmete. Grønn etat oppfordrer derfor turgåere til å benytte alternative stier eller å gå utenom i terrenget. Restaureringen skal være ferdig i desember Må stramme inn omsorgstjenester En omfattende analyse viser at Bergen kommune har høyere utgifter til helse og omsorg enn mange andre storbyer i Norge. tiltakene som følge av rapporten. Blant annet skal terskelen for tildeling av tjenester i forvaltningsenhetene heves, da rapporten viser at en lav andel av brukerne i Bergen har omfattende pleie- og hjelpebehov. I tillegg skal brukertiden økes i hjemmesykepleien, overtids- og vikarbruken reduseres og sykehjemmene bringes i økonomisk balanse. - Ved å ta grep nå, håper jeg at vi slipper å komme i en situasjon der vi må kutte i tjenestetilbudet til de mest sårbare brukerne, sier Meyer. Byrådsavdeling for helse og omsorg jobber nå med flere langsiktige tiltak for å bedre helseøkonomien. Foto: Grønn etat

5 8 nr. 3/2009 nr. 3/ Klær for menn Høstvarene er kommet! Pen høstjakke Tåler vind og regn kr ,- Benklær Vi har godt utvalg av bukser både i cord, bomull og terylene-kvaliteter. Mye pent i strikk V-gensere, skjortegensere strikkejakker, mange farger. Skjorter Pene skjorter i høstfarger. Poplin og fl anell. Undertøy Vi har undertøy fra Dovre og Janus. Ull og makko. TRIVSELSREISER TIL SYDEN Høsten og vinteren Papillon Frisør i Engensenteret (vis a vis sentralbadet) Alt i hårbehandling Klipp - vask & legg - permanenter farging - striping Rimelige priser for pensjonister Våre populære Stetson produkter er her. Capser, luer, sixpence og hatter i filt og oilskin Velkommen til en hyggelig handel! A/S A.PRÆSTTUN Strandkaien Bergen Dame og herre frisørmester For timebestilling Tlf Velkommen til en hyggelig frisørtime I så godt selskap... Hør...alt er klart og tydelig Føl...alt kjennes riktig Nyt...effekten av samspillet Samspillet er avgjørende ReSound Ziga er høreapparatet som leverer mer enn summen av sine enkelte deler. Utsøkt lydkvalitet, maksimal brukerkomfort, og rask og enkel tilpasning - et samspill som sikrer deg en klar og komfortabel høreopplevelse. GN ReSound AS Kontakt din hørselsentral / ØNH-klinikk for nærmere informasjon om Ziga, og om apparatet passer ditt hørselstap. Vitaltour er Norges ledende arrangør av Trivsels- og Langtidsreiser. Hos oss blir du alltid tatt godt vare på. Vi møter deg allerede på avreiseflyplassen for å bistå med bagasje. Vi tilbyr et fullpakket aktivitetsprogram med Senior-dans, morgentrim, spaserturer, underholdning og utflukter, alt for at du skal trives. Våre reiser går til Kypros, Lanzarote og Mallorca. På Kypros finner du Middel - havets beste vinterklima. På Lanzarote, den vennlige Kanarieøyen, tilbyr vi trivelige boalternativer direkte ved den sjarmerende strandpromenaden. Til vakre Mallorca kan du reise på Langtidsferie. På Kypros og Lanzarote finner du også en norsktalende sykepleier. PRISEKSEMPEL: Direktefly fra Bergen. Kypros 11. nov 2 uker fra 6.295,- Lanzarote 30. nov 2 uker fra 5.695,- Kypros langtid, 4. jan 6 uker fra 9.795,- Mallorca langtid, 4. jan* 6 uker fra ,- Ring eller besøk oss gjerne på vårt kontor på Os for mer informasjon. * Mallorca kun Langtidsferie fra Oslo Bestill katalog i dag! tlf eller Produktene fra Herbal Line får du kjøpt i helsekosten: Kamille Krem Med Vitamin E og Aloe Vera Tlf Naturlige pleieprodukter Kamillekrem har en lindrende effekt på ømme og slitne muskler, revmatiske plager, atopisk eksem, kløe, sår og irritert hud. Kamilleolje er en eterisk olje som er meget god for huden, samtidig som den virker betennelsesdempende på sår hud. Kamilleolje er også bakteriedrepende, og dette gjør at sår gror lettere. I tillegg til dette virker den også avslappende, beroligende, smertelindrende, krampeløsende, rensende, hindrer soppdannelse og har antibiotiske egenskaper. Aloe Vera Olje virker lindrende og stimulerer nydannelse av hud

6 nr. 3/2009 nr. 3/ SMÅTØSEN Gratis fot- og holdningskontroll Normal forfotsbue Nedsunken forfotsbue PLATTFOT Den indre lengdebuen er sunket ned. Der vil være overstrekk, på både muskler og leddbånd, knokler er forskjøvet i forhold til hverandre. TVERRPLATTFOT Nedsunken forfotbue (leddene i tåballene) Man kan være lengde- og tverrplattfot samtidig, eller bare en av delene. En kan også være hulfot. Da vil som oftest trykket på tåballene være så stort at man vil bli tverrplattfot. Når foten forandrer sin stilling og mister sin bue, vil de blodkar og nerver som ellers ligger beskyttet under hvelvingen, også få dårlige forhold. Musklene i fotsålen blir slappe og mister krefter fordi de ikke blir brukt. Musklene som går opp bak på underbenet vil bli overanstrengt fordi deres arbeidsbetingelser blir dårligere. Derfor vil plattfot bl.a. ofte resultere i smerter i leggene. Andre symptomer kan være at man lett får hård hud under foten, skjever skotøyet, ubehag i knærne, lårene, lysken, hoftene, ryggen, nakken eller hodet. Plattfothet kan være arvelig, men skyldes ofte også feil skobruk, mye tråkk på hårdt, flatt underlag, overvekt eller andre forhold. Slike plager kan forebygges eller rettes på med enkle oppbygginger i skoene, men det er meget viktig at dette arbeidet blir utført av fagfolk. Feil plassert oppbygging vil kunne forårsake store skader. Plager i bevegelsesapparatet kan også skyldes at muskulatur i kroppen som man ikke kan styre bevisst, drar deg skjev. Har du skjevheter i kroppen, kan vi ofte finne ut av hva det kommer av og rette på det med smertefri posturologisk behandling og gi deg en bedre kroppsholdning. Fot- og holdningskontroll utføres av Ortopedingeniør og Posturolog Erik Mehn-Andersen og Posturolog Roy Bogetveit. Ved fremmvisning av annonsen, gratis fot- og holdningskontroll. Timebestilling: Andre henvendelser: Valkensdorfsgt. 2C 5012 Bergen - Inngang i Helsebutikken Seniorkurs i data - Senior data nybegynner start onsdag 19. september kl Senior data nybegynner start torsdag 10. september kl Senior data nybegynner start onsdag 18. november kl Senior data viderekomne start onsdag 14. oktober kl Senior data viderekomne start fredag 16. oktober kl Billedbehandling seniorer start mandag 14. september kl Billedbehandling seniorer start mandag 19. oktober kl Få orden på dine digitale bilder start tirsdag 18. september kl Få orden på dine digitale bilder start torsdaq 15. oktober kl Kontakt AOF for mer informasjon. Vi minner også om våre Språkkurs for seniorer som går på dagtid. Kurser både i Engelsk og Spansk. brevark.indd :56:54 SeniorStøtten AS (www.seniorstotten.no) er blant de eldste selskapene i Norge innen privat omsorg. Vi har virksomhet i Oslo, Bærum, Drammen, Tønsberg, samt i Bergen. Vi yter omsorg gjennom helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp i hjemmet. Kunden får besøk av den samme pleieren hver gang. Med helsekompetanse, medmenneskelig varme og gode samtaler hjelper vi kundene våre med å bo hjemme lengst mulig. Varm omsorg i hjemmet SeniorStøtten tilbyr helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp. Avlastning når du trenger det. Faste pleiere til faste tider. Vi har tid til de eldre. Ring oss for et uforpliktende hjemmebesøk! Telefon: SeniorStøtten AS Tlf: Org. nr: NO Brenner for verdig pleie Med god hjelp fra Mary Nordeide vokste hjemmesykepleien fra å ha 13 til flere tusen ansatte. Det går fortsatt gjetord om sykepleieren i Alvøen. K unsten er å se enkeltmennesket, forteller Nordeide. Hun byr på jordbær og Villa Farris på terassen i Alvøen. 82 år gammel er hun fortsatt opptatt av det som skjer rundt seg. Og hun har et brennende hjerte for tjenestene som skal gi eldre og syke verdig pleie i hjemmet. - Jeg er livredd for hva som skjer når det nå blir fritt brukervalg for hjemmesykepleien, sier hun med senket hode. Med hånden på papirer som dokumenterer et livsverk, forklarer hun hvorfor hun mener kommunen velger feil. - Den siste tiden har jeg selv vært bruker av hjemmesykepleien. På seks uker har jeg hatt 16 forskjellige hjemmesykepleiere innom. For hver gang må jeg forklare hva som skal gjøres og hvilken hjelp jeg trenger, sier hun oppgitt. Hun er redd for at denne situasjonen vil kunne forverre seg når man slipper private aktører til. - De som fatter vedtakene mangler erfaring fra området. Jeg kan ikke se hvordan hjemmesykepleien med dette systemet kan koordinere tjenestene til beste for enkeltmennesket, forklarer hun. Rollemodell Med tre av fire døtre som har valgt samme yrke som moren, er sykepleier Mary Nordeide trolig en stor rollemodell i hjemmet. Men hun er også et forbilde ute, etter tiårs kamp for å bygge opp hjemmesykepleien i Bergen. Av kolleger beskrives hun som flink, vennlig og sterk. Hennes sjef gjennom mange år, Lars Thaule, sier det slik: Hun er en kvinne med en fantastisk gå-på-vilje. Vi hadde ikke klart det uten henne. Det startet på 1970-tallet. Med VIL SE ENKELTMENNESKET: Mary Nordeide var med å bygge opp hjemmesykepleien som en kommunal tjeneste i Bergen. - Visjonen var å avlaste pårørende og å se enkeltmennesket, sier hun. endringer i samfunnsstrukturen og stadig økende antall eldre, så man et akselererende behov for et omfattende tilbud om sykepleie i hjemmet. 1. januar 1972 forelå det midlertidige retningslinjer for hvordan kommunene skulle bygge opp et tilbud. Nordeide hadde arbeidet som menighetssykepleier da hun gikk over til den kommunale satsingen i Da var de 13 ansatte og situasjonen var allerede prekær. - Det lå bunker med søknader. Jeg begynte med å gå på hjemmebesøk til hver enkelt. Da jeg hadde vært fem steder, og fått vite at samtlige søkere var døde, måtte jeg velge en annen strategi. Da begynte jeg å ringe Folkeregisteret først. Sjef Det var også et stort problem å skaffe lokaler. Nordeide møtte slitne pårørende som aldri fikk pause. Så om somrene rigget hun til provisoriske pleiehjem på stengte skoler. Feltsenger lånte hun fra Haakonsvern, og sammen med datteren gikk hun dør-til-dør og spurte husmødre om de ville ha sommerjobb. - Jeg husker alle pasientene måtte ha med seg egne dyner og puter. De kom med dem i svarte plastsekker, smiler Nordeide. De provisoriske løsningene ble forløperen til korttids- og avlastingsopphold i faste senger på sykehjem. Sykehjemmene gikk med på i tilby dette fra Da var Nordeide blitt assisterende sykepleiesjef for en hjemmesykepleie som vokste raskt. I 1984 var de 232 stillinger. Før hun gikk av med pensjon i 1994, var de blitt flere tusen. Veien dit var preget av kampen for å bygge opp et velfungerende tilbud i alle bydeler. Menneske - Hvor henter du styrken fra? - Jeg tro det begynte allerede i barndommen. Min far startet Bergens første varmestue i Hollendergaten, og vi barna var med min mor når hun hjalp til med maten. Hver eneste jul feiret vi der. Jeg husker vi barna stod på bordene og sang Nå vandrer vi fra hver en verdens krok, humrer Nordeide. - Jeg elsker også å lese bøker som gir grobunn for gode tanker og god refleksjon. Jeg er kristen, vet du, og troen betyr mye for meg. Oppveksten ga Mary Nordeide tidlig innsikt i hva en utstrakt hånd kan utrette. I dag ved livets høst holder hun fortsatt stø fokus på de nære ting: den gode tanken, et brennende hjerte og en utstrakt hånd. Tekst og foto: Ann-Kristin Loodtz

7 12 nr. 3/2009 nr. 3/ KULTURMINNEÅRET 2009 KULTURMINNEÅRET 2009 fakta KULTURMINNEÅRET 2009 l Blir arrangert på initiativ frå regjeringa og samarbeidspartnarar for å bringe mangfaldet av kulturminne fram i lyset. Skal stimulere til eit tett og godt samarbeid mellom offentlege, friviljuge og private organisasjonar. l I Bergen blir det i kulturminneåret lagt vekt på å få kartfesta gamle postvegar, slik at dei kan bli inkluderte i det daglege arealplanarbeidet i kommunen. Arbeidet skal vere ferdig innan utgangen av 2009 og kulturminneåret, sjølv GPS-delen kanskje må utsetjast til våren. l I september skal postvegane bli heidra gjennom arrangement i fleire bydelar. l Fortlaupande er det utstillingar, familiedagar, seglasar, kafear, vandringar og andre arrangement knytt til kulturminne rundt om i Bergen. For meir informasjon om arrangementa i kulturminneåret, sjå eller følg med i Kommunetorget søndagar i BA og BT. KJELDER: I Ådnatun i Indre Arna brukar John Berg historiske kjelder for å finne ut leia til Christiania postveg. Når vegen er målet KANSKJE HER?: Slik kan Christiania postveg ha gått gjennom Arna bydel. Heil strek = sikre data, kort stipla = usikre data og lang stipla = svært usikre data. Illustrasjon: Etat for plan og geodata Dei er ikkje alltid synlege, men minna om dei finst overalt: under motorvegen, inne i skogen, under bygningar og oppe på fjellet. Dei gamle postvegane skal no hentast fram frå gløymsla og få sin plass på bergenskartet. P ostvegane frå Bergen blei lagt til eksisterande hovudvegar, og dei gjekk i tre retningar: mot Stavanger, mot Oslo og mot Trondheim. Frå 1600-talet og fram til 1800-talet sytte lokale postbønder og drenger for at postveska alltid var i bevegelse. Deretter tok toget og andre framkomstmiddel over, og postvegane blei brukt til andre føremål eller grodde igjen. I samband med Kulturminneåret 2009, jobbar lokalpatriotar over heile Bergen no for at kunnskapen om postvegane ikkje skal forsvinne. Christiania postveg I Ådnatun i Indre Arna, ved eit bord fylt av gamle kart, bøker og dokument, finn vi ein av dei. John Berg har i mange år vore oppteken av Christiania postveg og leia gjennom Arna bydel. - Det var vel i 1999 eg byrja å samle materiale om postvegen, minnast Berg og blar i papira sine. I 1999 vart Arna sogelag innkalla til møte med Hordaland fylkeskulturkontor om opprusting av postvegen. Som aktivt medlem i laget vart Berg interessert og engasjert i saka. Søknadar, møter, synfaringar og dugnadsinnsats førte til at det som er att av vegen i Arna vart stelt i stand. Eit kart frå 1812 Samstundes var ingen sikre på den nøyaktige leia til Christiania postveg. Frå fylkeskulturkontoret fekk sogelaget kopi av eit kart vossabonden Aad Gjelle hadde teikna i Eg la merkje til at Gjelle hadde markert eit område i Indre Arna med Wohl, noko som må vere den gamle garden Vollen, seier Berg. Berg samanlikna dette kartet med eit gamalt kart over Indre Arna. Ved hjelp av desse, minner frå sin eigen barndom og lokale historier, jobba han i fleire år med å finne ut nøyaktig kvar postvegen ein gong gjekk gjennom Arna. Etter kvart la han jakta på postvegen på hylla. I samband med kulturminneåret og kartlegginga av postvegane, har han no blitt overtalt til å plukke fram dei gamle notata. Treng vedlikehald Berg stiller seg i det knehøge graset ved sidan GROR IGJEN: Den gamle postvegen ned mot jernbanestasjonen i Indre Arna har grodd igjen etter at den blei rydda i ein dugnad på starten av 2000-talet. av den smale grusvegen som går frå Indre Arna-vegen til jernbanestasjonen. - Så brei var vegen etter at vi rydda den, viser han. - Då vart den flittig brukt som gangveg. Etter dugnaden grodde vegen sakte men sikkert igjen. Men i år har det byrja å skje ting: saka var oppe i bydelsstyret, og kommunen har sett Grønn etat på saka for å ordne opp på vegen. - Det er bra, men det er berre ei eingongsløysing. Problemet er framleis at ansvaret for vedlikehald av vegen ikkje er fordelt, seier Berg, som fryktar at vegen igjen vil bli forsømt. Han strekar under at han ikkje vil at den gamle vegen skal hindre nybygging og endring. - Eg ser ikkje meininga med å tilbakeføre vegen til slik den var på 1800-talet. Det beste ville vere om den vart rusta opp og brukt til gang- og sykkelveg, seier han. John Berg ser rundt seg ein siste gong før han tek turen tilbake til dei innhaldsrike arkiva i Ådnatun for å halde fram jakta på den Christianske postvegen. Korleis bevare eit minne Kartlegginga av postvegane kan Arve J. Nilsen fortelje meir om. Han sit ved eit anna bord, omringa av andre dokument, men er oppteken av det same som Berg: kulturminne og korleis dei skal bevarast. - Eit kulturminne kan vere nesten kva som helst, og det kan sjåast som eit historisk spor, eit minne om noko som har vore, seier Nilsen. Som rådgjevar hjå Byantikvaren i Bergen kommune og koordinator for arbeidet med kulturminneåret i Bergen er han vel kjend med alle utfordringane knytt til bevaringa av slike minne. - Kulturminnevern handlar om å gripe det som framleis er ein del av historia kring oss. Eit døme er sjøbodene, som hadde ein spesiell funksjon og er ein del av forteljinga om Sandviken. Dei er der framleis, men no er det ei ny tid der ein stiller andre krav, seier han engasjert. - Vi hanskast stadig med spørsmålet om korleis bevaringa av kulturminne best kan gjerast, og korleis dei skal brukast. Det er ei krevjande og viktig oppgåve å verne dei og inkludere dei i dagleglivet vårt, seier han ettertenksamt. Postvegen som struktur Kulturminneåret 2009 er eit nasjonalt initiativ der å dokumentere kulturminne er eit av måla, og det er her dei bergenske postvegane kjem inn i biletet. - Vi ynskjer å finne ut mest mogleg om dei gamle ferdselsårene i Bergen, og å feste dette på kartet. Det handlar om vegane som struktur, ikkje berre dei fysiske restane vi framleis kan sjå. Både kommunen, fylket og vegkontoret er involvert i arbeidet, forklarar Nilsen. For å få til kartfestinga er John Berg og andre som han sett i sving. Lokale kunnskapsberarar kallar Nilsen dei, og strekar under kor verdifullt dette samarbeidet er. - Det finst mykje informasjon om postvegane i gamle arkiv, fortel Nilsen. - I nokon tilfelle veit vi kvar vegen har gått, andre plassar er vi usikre. Oppgåva er å få samla informasjonen og gå opp strekningane med GPS for å få nøyaktige koordinatar. Etterpå legg Endre Leivestad frå Etat for plan og geodata dei inn på arealdelen av kommuneplanen. Ved hjelp av det fantastisk arbeidet han gjer vil vi få eit godt og nyttig planverkty. Kva skjer seinare? I likskap med Berg funderer Nilsen på kva som bør gjerast med vegane når dei fyrst er henta fram frå gløymsla. - Nokon stader ligg postvegen under ein firefelts motorveg, andre plassar er den ein sti i skogen. Vi vurderer å reinske og merkje enkelte parti, men dette er ein diskusjon vi må ta når kartfestinga er ferdig, seier Nilsen. Kanskje er denne nye merksemda rundt postvegane fyrste steg på vegen mot å få fleire bergenske føter til å nytte dei historiske strekningane. Tekst OG FOTO: Vibeke Vik Nordang

8 nr. 3/2009 nr. 3/ den gang da vi var unge Lærings- og mestringssenteret i Bergen (LMS) Frihet, glede og sikkerhet KURSTILBUD HOSTEN 2009 Frihet, glede og sikkerhet Vil du ha glede av bilen lengst mulig? Mange av Fiin gammels eldste lesere vil trolig minnes året 1944 med særlig sorg og smerte. De tre tragediene eksplosjonskatastrofen ved Festningskaien 20. april, flyangrepet som traff Holen skole på Laksevåg 4. oktober, og brannbombene som traff strøket Engen-Baneveien 29. oktober kostet til sammen 368 norske liv, derav 60 barn. Vil du lære mer om sykdommen din? Vil du ha glede av bilen lengst mulig? Club Fri er et kunnskaps- og kulturtilbud til mennesker i alle aldre, som ønsker å oppleve noe hyggelig og lære noe nytt. Vi har kurs i bl.a: spansk, fransk, engelsk, tysk, russisk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, nygresk, arabisk, mandarin, japansk, thailandsk, tyrkisk, swahili, polsk og islandsk. Opplæringstilbud for pasienter og pårørende høsten 2009 Astma, Binyrebarksvikt, Cochlea-implantat, Cøliaki, Demens, Diabetes, Fallforebygging, Hjerneslag, Hørselshemming, Kreft, Kronisk utmattelsessyndrom, Multippel sklerose, Nyresvikt, Parkinson, Premature barn, Stomi, Svulst på balansenerven, Tinnitus og Ulcerøs colitt. Sted: Lærings- og mestringssenteret i Bergen, Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2 E-post: Telefon: Mer informasjon på Frihet, glede og sikkerhet Vil du ha glede av bilen lengst mulig? Oppfriskningskurs Bilfører 65+ Bilen betyr mye for din mulighet til å bevege deg dit du vil når du vil. Selv med mye erfaring bak rattet vil man ha stor nytte av oppfriskningskurset Bilfører 65+. Kurset er frivillig og det er ingen førerprøve eller fare for å miste førerkortet. Bergen Bergen Vest Vil du ha glede av bilen Oppfriskningskurs lengst Bilfører mulig? 65+ Bilen betyr mye for din mulighet til å bevege deg dit du vil når du vil. Selv med mye erfaring bak rattet vil man ha stor nytte av oppfriskningskurset Bilfører Vil 65+. du Kurset ha er glede frivillig og det aver ingen førerprøve eller fare for å miste førerkortet. Bergen Bergen Vest Oppfriskningskurs Bilfører 65+ Bilen betyr mye for din mulighet til å Oppfriskningskurs Bilfører 65+ bevege deg dit du vil når du vil. Selv med mye erfaring bak rattet vil man Bilen betyr mye for din mulighet til å ha stor nytte av oppfriskningskurset bevege deg dit du vil når du vil. Bilfører Oppfriskningskurs 65+. Kurset er frivillig Bilfører og det 65+ er Selv med mye erfaring bak rattet vil man Trygghetsalarm når ingen førerprøve eller fare for å miste ha stor du nytte av oppfriskningskurset trenger Bilen betyr det mye for din mulighet til å førerkortet. bevege deg dit du vil når du vil. Bilfører 65+. Kurset er frivillig og det er Selv med mye erfaring bak rattet vil man ingen førerprøve eller fare for å miste ha stor nytte av oppfriskningskurset førerkortet. Bilfører 65+. Kurset er frivillig og det er ingen førerprøve eller fare for å miste førerkortet. Bergen Bergen Vest For å melde deg på en av kursene må legen din sende en henvisning Bergen Bergen Vest Alle har noe de drømmer Frihet, om glede å og lære. sikkerhet Se over 300 kurs på nettsidene våre. Frihet, glede og sikkerhet bilen lengst mulig? Med trygghetsalarm fra Hjelp24 kan du og dine føle dere trygge 24 timer i døgnet. Bergen Bergen Vest På vårt døgnbemannede alarmmottak er alltid offentlig godkjent helsepersonell på vakt. Et lite trykk på knappen er alt som skal til - enten om uhellet er ute eller om du bare trenger noen å prate med. Ta gjerne kontakt med oss på telefon for bestilling eller mer informasjon. BOMBER PÅ NØSTET: Røde Kors hjelpekorps fikk oppgaven med å grave ut de omkomne fra bombingen av Engen-Baneveien 29. oktober Foto: Inga Bentung, referanse A-2848-MA 024 M en det skjedde mer dette året: 11. september ble flytedokken på Laksevåg senket av en miniubåt; 19. september ble ubåtbunkeren erklært hovedbase for tyske ubåter; 21. september var det sabotasje mot Arbeidskontoret i Bergen; 6. november ble fire transformatorstasjoner ødelagt ved sabotasjer, og det ble innført portforbud, og 15. desember var det slutt på produksjonen ved Bergen gassverk. Fortsatt propaganda En trøst i alt det vonde var at tyskerne og deres allierte ble tvunget tilbake på alle fronter. Nyhetene spredte seg fra munn til munn og via de høyst illegale «avisene» med nyheter fra London. Det næret håpet om at krigen snart måtte ta slutt. Men nazistenes propagandamaskin gikk fortsatt for fullt. 16. september brakte Bergens Tidende et intervju som Reichsminister Joseph Goebbels hadde innvilget japansk presse. Tittelen var: «Krigsbildet i Europa vil endre seg til Tysklands fordel.» Nye tyske våpen «betegner likefrem sensasjoner», slo Goebbels fast. Vi vet hvordan det gikk. I samme avis hadde en nazileser et innlegg under tittelen «Ti spørsmål til en motstander». Blant de dype spørsmålene var dette: «Har du tenkt over hva en utskifting av besettelsestropper egentlig betyr, og at også den nye okkupasjon vil bety besettelse av tre konkurrerende stormakters tropper, i stedet for av en?» De fleste leserne var kanskje ikke klar over det og hva det ville bety, og det skjedde da heller ikke. Teater og melk Mellom de mange dramatiske og tragiske hendingene i Bergen og omegn gikk livet sin vante gang. På Den Nationale Scene noterte man stadig fulle hus, og det samme på Komedia og kinoene. Av teaternytt kan nevnes at den store skuespilleren Karl Bergmann sa opp sin stilling ved DNS og etter sigende skulle forlate Bergen for bestandig - en trussel «vi ikke tar så gravalvorlig». Som avskjed ga han i oktober en lyrikeraften i Museets store sal. Men det var det daglige utkomme som opptok de fleste, selv om underholdning og samlinger om gudstjenester og møter også var med på å holde motet og motstandsviljen oppe. Denne avisnotisen illustrerer de stadig økende rasjoneringsproblemene: «Melken i morgen. Dobbel rasjon til barn og syke, 2 dl. skummet melk til voksne friske personer i søndre bydel, halv rasjon til industrien.» Bytte og klesvask Det man ikke kunne få på vanlig måte, gikk det an å bytte til seg. Avisspaltene med byttetilbud økte stadig. Det er tydelig at norskavlet tobakk den såkalte heimavla var særlig populær. Noen eksempler: «Har tobakkbl. tørre, ø. b. i arm.ur eller god h. sykkel.» «Har 3 pk. n.avl. tobakk og 14 esker sigaretter, maks-pris, ønsker dress st. 52 eller beksøm nr. 42.» En mengde andre ting kunne selvsagt også byttes: «Har gull forlovelsesringer kr.???, ønsker mørk pen dress str » «En enkel divan, omstoppet, kr. 120, ønsk. bytt. et par sko nr. 43.» Å bytte ting var jo lovlig. Men, da som nå, hendte det at noen foretrakk å stjele. Som det heter i en notis: «En mann som gikk ut fra et hotell medbrakte fra dette en frakk og et bilbatteri, som han sier at en annen person hadde anmodet ham å ta med seg. Han kunde imidlertid ikke gjøre nærmere rede for seg og ble anholdt.» Vi leser også følgende: «Fra et hus i Skanselien er meldt tyveri av en klesvask som hang til tørk. Det synes mer og mer betenkelig å ha tøyet hengende ute.» Avislesing I krigsårene gikk det en god del historier som ikke sto i avisene, men som muntret opp. Vi får avrunde dette tilbakeblikket med en historie som jeg ikke kan garantere er sann: En kjuagutt satt på fortauskanten på Torget og leste Londonavisen The Times. En tysk offiser kom forbi og ble mistenksom. På gebrokkent norsk spurte han kjuagutten hvor han hadde fått tak i den. Kjuagutten så forbauset opp på offiseren og svarte: Eg? Eg holler an vel! TEKST: ROLF TOFTE

9 16 nr. 3/2009 nr. 3/ Muskler og Ledd (M&L) gel Med umiddelbar virkning og enkel i bruk! Mild M&L 250 ml kr. 248 Varmende M&L 250 ml kr. 248 være den foruten. Borghild Hodøl Tufsingda Ved bestilling av 2 produkter, får du krem fra Israel med mineraler fra Dødehavet Jeg er veldig fornøyd med Muskler og Ledd gel. Det har hjulpet meg mye. Jeg har brukt produktet i over to år nå, etter å ha vært plaget med muskelsmerter hele døgnet rundt. Særlig i høyre kne. Nå fungerer jeg bra og uten smerter både dag og natt. Jeg er dypt takknemlig for oppdagelsen av Muskler og Ledd gel. Kan ikke Vi sender direkte til din postkasse. Ikke oppkrav og ikke abonnement! Solstrands begravelsesbyrå hjelper deg med alle de vanskelige gjøremål som dukker opp i forbindelse med gravferden. I den vanskelige tiden når en av ens nærmeste er gått bort, velger de fleste å overlate de nødvendige gjøremål til begravelsesbyrået. Vi ordner alt papirarbeid, transporter, blomster, musikk, sanger, dødsannonser, - og vi sørger for at de aktuelle støtteordningene kommer til anvendelse. Herman Foss gate Bergen Telefon: Telefax: Døgnvakt: Muskler og Ledd gel er godt for: Styrke muskler og ledd Varme kalde og vonde føtter Forkorte skadetiden Løse kramper og stivhet Styrke hjerte og blodomløp Øke prestasjonsevne ved trening Øke forbrenningen Ved kombinasjon har de flere fordeler. Forkorte skadetiden Ring og bestill i dag Tlf: Daniel Eini, fra Israel produktutvikler og helsekostrådgiver UNIVERSAL HELSEPRODUKTER AS Bogstadveien 35, 0366 OSLO, Tlf: , Fax: , Dansegøy 65+ Et nytt dansetilbud for seniorer over 65år. Starter mandag 7. september kl Pris kr 1275,- for 13 ukers semester Kurset tar utgangspunkt i moderne dans. Deltakerne får utfolde seg kreativt og fysisk, gjennom øvelser som bedrer styrke, balanse og fleksibilitet. Bergen Dansesenter Ønsker du å hjelpe andre? Vi tar imot påmeldinger nå! tlf Georgernes Verft 12, 5011 Bergen Bergen Dansesenter er en idéell stiftelse med det formål å øke interessen for og spre kunnskap om dans og ballett. Vi har 17 velkvalifiserte pedagoger og to flotte dansesaler. Administrasjon: Liv Basberg og Tora de Zwart Rørholt Vi søker deg som ønsker å bli besøksvenn eller hjelpe eldre og uføre med praktiske oppgaver og følgehjelp. ALLE kan gjøre en frivillig innsats, det viktigste er at du har lyst! Vitalitetsenteret Frivilligsentral Wolffs gate 12 (på Møhlenpris) tlf eller PARYKKER - HÅRDELER - TUPEÈR Kun timebestilling TLF.: MOBIL: Frisørmester Helge Natland Nøstetorget 5, 5011 BERGEN BDS er støttet av: BDS driver etter NoDas rettningslinjer HÅRERSTATNINGSSPESIALIST Nye modeller ankommet - lang erfaring - PARYKKER - HÅRDELER - TUPEÈR Kun timebestilling TLF.: MOBIL: Frisørmester Helge Natland Nøstetorget 5, 5011 BERGEN HÅRERSTATNINGSSPESIALIST Politikk på I denne spalten kan du få med deg det viktigste som skjer i politikken i Bergen. Bare saker som er endelig vedtatt omtales her. Les mer på: B ergen kommune har sendt ut valgkort til alle som er manntallsført i Bergen kommune. I valgkortet får du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Velg ditt valglokale Elin Solberg er leder av valgorganisasjonen i Bergen kommune. Hun har et godt råd til dem som synes det er vanskelig å komme seg til valglokalet som står på valgkortet. - Hva den enkelte skal stemme kan jeg selvsagt ikke gi tips om, sier Solberg. - Men det er mange som har familie eller venner som til-hører et annet valglokale enn seg selv. Det kanskje ikke alle vet, er at på valgdagen kan du stemme ved hvilket som helst valglokale i kommunen. Dette forutsetter selvsagt at du er manntalsført i Bergen kommune. Solberg påpeker at det er noen ting vi bør huske før vi kommer så langt som til valglokalet. - Alle må ha med legitimasjon når de skal stemme. Legitimasjonen må inneholde navnet ditt, fødselsdato og bilde. Ta også med valgkortet ditt; det sparer deg for tid i stemmelokalet, sier hun. Åpne til Solberg kan fortelle at det alltid skjer noen endringer i hvordan valg blir gjennomført. - Den viktigste endringen i år er at valglokalene holder åpent en time lenger, sier hun. Byrådet Byrådet er Bergens byregjering og kan fatte vedtak innenfor store deler av kommunens virksomhet. I saker der byrådet ikke har nødvendige fullmakter, kommer byrådet med forslag til vedtak. Sakene sendes så videre til behandling i bystyret. Bruk stemmen din! Du kan forhåndsstemme til og med fredag 11. september. Selve valgdagen er mandag 14. september. HUSK LEGITIMASJON: Elin Solberg er klar for å stemme med legitimasjon og valgkort. Foto: Vibeke Vik Nordang - Det vil si at alle valglokalene i kommunen i år er åpne til kl Mer informasjon om valget finner du på Du kan også ringe eller sende e-post til Godt valg! Tekst: Tonje Geithus Bystyret Bystyret fungerer på samme måte som Stortinget gjør på nasjonalt nivå. Flertallet i bystyret bestemmer hvem som skal danne byråd. Bystyret vedtar også overordnete mål, prinsipper, strategier og planer for kommunens virksomhet, samt kommunens budsjett. HELSE OG OMSORG: Har vedtatt kriseplan Byrådet har vedtatt en plan for hvordan kommunen skal drives ved en pandemisk influensa. Planen viser hvordan kommunen skal håndtere et sykefravær på opptil 25 prosent i en periode på over fem uker. Bymiljøet l Bystyret har vedtatt en reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Bjøllebotn til Ulsmåg skole som er fysisk adskilt fra hovedveien. l Byrådet har vedtatt å etablere 170 såkalte park and ride -plasser på en kommunal tomt på Nesttun. Plassene skal stå klare når Bybanen åpner og er ment for dem som kjører til Nesttun og tar banen videre. Barnehage og skole l Bystyret vil videreføre Kunnskapsløftet i bergensskolen, blant annet ved å opprette en offentlig tilgjengelig kvalitetsportal. Portalen skal vise hvilke resultater som oppnås ved skolene i Bergen, samt gi oversikt over hvilke ressurser skolene rår over. l Bystyret vil satse på de minste barna i barnehagene. Dette skjer blant annet med etablering av pilotprosjektet Små folk stor sak, som skal gjennomføres i åtte kommunale barnehager i løpet av Kultur, næring og idrett l Byrådet har bevilget 40,5 millioner kroner til byggetrinn 2 for Bergen Offentlige Bibliotek. Hovedbiblioteket er fredet, og derfor er det allerede tatt stilling til hvordan bygningen skal se ut. Utbyggingen skal være i samsvar med riksantikvarens krav, og utformingen bygger på arkitekt Nordhagens opprinnelige tegninger. Annet l Byrådet skal støtte etableringen av et FN-kontor tilknyttet UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) i Bergen med 1 mill. kroner. Kontoret skal etableres høsten 2009 og skal levere satellittinformasjon til bruk ved kartlegginger, målinger og registreringer.

10 Trenger du eller dine nærmeste hjelp eller service i hverdagen? Private omsorgstjenester Personlig assistanse Hjemmesykepleie/hjemmehjelp Sosialt samvær/turvenn Tilsyn/avlastning for pårørende HJELP I HJEMMET as Ledet av tre aut. sykepleiere Vårt mål er å gi god service og fleksible løsninger - Mandag til fredag Tlf Birkeveien Bergen Aksjonskomiteen i Bergen KAMP FOR DE ELDRE ARBEIDER FOR ELDRES RETTIGHETER. DRIVER OGSÅ EN KRISE- OG HJELPETELEFON, DER VI VEILEDER, INFORMERER OG FORMIDLER KONTAKT MED HJELPEAPPARATET. Vår adresse er: C. Sundtsgate 37 (8.etasje, heis) Kontoret er åpent: Mandag, onsdag og fredag kl Døgnbetjent med telefonsvarer utenom kontortid TELEFON / Få trygg hjelp i hjemmet nå! Det kan være vanskelig å slippe noen inn i sitt eget hjem. Det er vi vant til, og vi er opptatt av trygghet og stabilitet i tjenesten. Vi kan hjelpe deg med: Faste hjemmeservice - husvask Hjemmehjelpstjenester Storrengjøring og vindusvask Vi er godkjent Fritt brukervalg leverandør i Bergen. Alle som ønsker hjemmehjelp kan benytte oss. Uten vedtak betaler du firmaets priser. CityMaid er Norges største selskap innen hjemmeservice og omsorgstjenester. Vi har over 150 dyktige medarbeidere totalt. Vi er opptatt av stabilitet og kvalitet. Tlf.: nr. 3/ Nøster opp Holens historie Mens de fleste på samme alder trapper ned, har Berit Berntsen (60) kastet seg ut i nye utfordringer. En dag i uken bytter hun ut sitt vanlige arbeid med historieskriving. B erntsen jobber 40 prosent som barne- og ungdomsarbeider ved skolefritidsordningen på Holen skole og har 60 prosent stilling som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. I fjor ble hun med i det såkalte bonustidsprosjektet til Bergen kommune. Ordningen skal gjøre det lettere for kommunens seniorer å stå lenger i jobb, ved at man en dag i uken bytter ut sitt ordinære arbeid med en annen jobbaktivitet. - Da jeg ble spurt om bonustid kunne være noe for meg, visste jeg med en gang at jeg gjerne ville rydde og sortere arkivet til Holen skole, forteller Berntsen. Får veiledning av historiker Hun startet arbeidet med å få orden på skolearkivet høsten Snart utviklet prosjektet seg til noe mer. Neste år fyller Holen skole 90 år, og ideen om en jubileumsbok kom opp. Berit Berntsen tok utfordringen. - Jeg har alltid vært opptatt av historie, men har ikke så mye skriveerfaring. Heldigvis er jeg ikke helt overlatt til meg selv. Sammen med to andre som jobber med historieskriving gjennom bonustidprosjektet får jeg veiledning av historiker Egil Ertresvåg. Han har kommet med gode råd og innspill til arbeidet, forteller Berntsen. Vil skildre skolehverdagen Hun er nå kommet godt i gang med arbeidet med å samle Holens historie fra 1920 til Det er utrolig interessant; det er som et nøste som blir større og større. Sammen med ulike historieverk om Laksevåg, er klasselistene kanskje den viktigste kilden til informasjon. I tillegg til navn og fødselsdato inneholder listene også informasjon om familieforhold. Jeg har også intervjuet flere tidligere elever, forteller hun. Når man skal skrive Holen skoles historie, kommer man ikke utenom tragedien den 4. oktober Berntsen vil likevel fokusere mest på den ordinære skolehverdagen. - Bombingen av skolen har preget skolen og hele Laksevåg, men det er skrevet mye om dette tidligere, sier hun. Fattigdom og folkevekst Noe av det mest spennende med prosjektet har ifølge Berntsen vært å få vite mer om hvordan Laksevåg utviklet seg som samfunn. - Opprinnelig var Laksevåg et jordbruksområde som etter hvert også ble tatt i bruk av rike bykjøpmenn som lysthusområde. I løpet av 1800-tallet kom industrialiseringen for fullt, og det ble bygget fabrikker og verft. Rundt 1900 økte folketallet med vel 70 prosent på grunn av stor tilflytning av arbeidere. På denne tiden var det mye fattigdom og slit. Arbeidet på fabrikkene og verftene var tøft, og det var mange enker. På Laksevåg bodde det også mange sjøfolk, forteller Berntsen. I 1916 gav den store bybrannen et ytterligere press på Laksevåg. Mange hadde mistet hjemmene sine, og det ble bygget brakker på Gyldenpris for å gi folk husly. I Bergen var skolene fulle, og noen elever måtte reise til Laksevåg. - På denne tiden eksisterte Damsgård og Nygårdslien skoler allerede. Det var mye strid rundt etableringen av Holen, men kapasiteten var så sprengt at skolen nærmest presset seg frem, forteller Berntsen. Da Holen stod ferdig i 1920, var det en flott skole etter dagens standard, med mange spesialrom. Og budsjettoverskridelser er ikke noe nytt fenomen; skolen ble langt dyrere enn antatt. BONUSTID: Berit Berntsen bruker en dag i uken på å grave i arkivene på Holen skole. Foto: Kristin Hauge Klemsdal 1928: Skolen sett fra lekeplassen. Lærer Alf Bjørgum og hans elever i 7. klasse. Foto: Motstandsarkivet, BBA-A MA Slår sammen skoler I høst skrives et nytt kapittel i Holens historie. Da slås skolen sammen med Håstein til en kombinert skole med elever fra 1. til 10. årstrinn, fordelt på de to bygningene skolene i dag disponerer. I juni vedtok Laksevåg bydelsstyre at navnet på den nye skolen blir Holen. Det er Berit Berntsen svært fornøyd med. - Holen skole har fått navnet sitt fra Holen gård, derfor er det viktig at navnet består, sier hun. Tekst: Kristin Hauge Klemsdal

11 20 nr. 3/2009 nr. 3/ drommekjokkenet.no Middag levert på døren FAGERNES YACHT CLUB Bønes Viste du at: NYHET: MIDDAGSMANNEN TLF: BTkortet Vi ønsker nye medlemmer KURS - KONFERANSER - MØTER - STYREMØTER velkommen til å prøve et Vi er stedet for deg. av våre medlemsmøter: Ring oss for et hyggelig pristilbud Vi tilbyr: * Et medlemsmøte pr.mnd. * Weekend-turer/dagsturer * Høsttur * Julefestmøte * Nyttårsfeiring * Medlemskap kr. 200,- pr. år NB! Hos oss finner du mange gode venner, i et trygt fellesskap! Hjertelig velkommen! Tlf Nordåsvannet F A G E R N E S Y A C H T C L U B Stedet for selskap og fest Kurs & konferanser Selskap/Fest Bryllup Marina Restaurant & Bar Julebord Messer Minnestunder Barnedåp Konfirmasjon Styremøter SØNDAGSBUFFET: Gjelder ikke konfirmasjonssøndager/hellidager Fagernes Yacht Club ligger i naturskjønne omgivelser ved Nordåsvannet og kun10 min. fra Bergen sentrum. Vi har mer enn 27 års erfaring i å arrangere selskap, fest, kurs og konferanser. Vi kan vise til de beste referanser. Høy kvalitet til en god pris i et hyggelig og maritimt miljø er stikkord som burde friste de fleste. God hjemmelaget mat i vår uterestaurant og bar med alle rettigheter er andre goder som besøkende vet å sette pris på. Vi kan dessuten tilby spesialsydde tilstellinger, med eller uten overnatting, til alle typer arrangementer. Ring oss for nærmere avtale og pristilbud. Smørbrød Småretter Lunchmeny Grillretter Dagens rett À la carte Fyr på peisen/ lune priser! KALDE OG VARME RETTER DESSERT BUFFET, KAFFE/TE (Egen barnemeny) KUN kr. Alle rettigheter - Ønsker du å bestille bord, ring oss! Straumevegen 168, 5151 Straumsgrend. Tlf.: Fax: Web: - - Kontortid VI FEIRER 80 ÅR! Bli med på festen. Mange gode jubileumstilbud. HVERDAGSGLEDE FRA BALLINGSLÖV

12 22 nr. 3/2009 nr. 3/ Med trivsel på menyen nyttig informasjon fra kommunen Et fruktbart samarbeid mellom ansatte og frivillige er blitt til en solid trivselsmeny for de 74 beboerne på Øvsttunheimen, som kan velge aktiviteter ut fra dagsform og interesser. Ikke alt koster. Det gjelder å ta vare på gode miljøbyggende ideer og engasjement både hos ansatte og frivillige, forteller institusjonsleder Karl Henrik Nicolajsen på Øvsttunheimen. Husk kommunetorget! Kommunal informasjon i BT og BA hver søndag. Her kan du blant annet følge med på aktiviteter for seniorer og se når eldrerådet har sine møter. INFORMASJON OG SERVICE Informasjonssenteret i Bergen Rådhus, 1. etasje / faks Bergen kommune, pb. 7700, 5020 Bergen E-post: Åpent kl (mandag - torsdag), fredager kl Søknadsskjema (legater, bostøtte etc.), saksdokumenter (bystyret, komiteer, byrådssaker m.m). Hjelp til å finne frem i kommunal/offentlig forvaltning. Internett for publikum. Elektronisk spørretjeneste Nå kan du stille spørsmål til kommunen via nettprat / chat. Ukedager mandag - torsdag kl og Se for mer informasjon. Forvaltningsenhetene i bydelene Søknad om praktisk hjelp og bistand, middagslevering, hjemmesykepleie, psykiske helsetjenester, opphold i sykehjem, servicebolig, dagsentertilbud, avlastning, trygghetsalarm, trygghetssykepleier, omsorgslønn, støttekontakt, ledsagerbevis m.m. Arna Øyrane Torg 3.etg Pb 73, Indre Arna 5888 Bergen Bergenhus Kalfarveien Bergen Fana Wollert Konowsplass 2 Pb 85 Nesttun 5852 Bergen Fyllingsdalen Folke Bernadottesvei Fyllingsdalen Laksevåg Skolegt Bergen Årstad Solheimsgt. 11 Pb Bergen Ytrebygda Fanatorget, Aurdalslia 14, Postboks 93 Sandsli 5862 Bergen Åsane Åsane Senter Ulset NAV KUNDESENTER Fellesnummer for hele Hordaland Egen kino Øvsttunheimen har et eget trivselsråd som har ansvar for de ulike aktivitetene. Sykehjemmet har også en engasjert frivillighetsgruppe som består av pårørende, venner, sosialt interesserte og aktive i det lokale kulturlivet. De er et friskt pust i hverdagen for beboere og ansatte. Fra frivillige kommer positive tilbakemeldinger både om hjelperrollen og fellesskapet de opplever. X-ord Kryssordoppgave Fiin gammel nr Svar sendes redaksjonen innen 4. november Se adresse side 2. Vinnerne får tilsendt henholdsvis 3, 2 og 1. skrapelodd hver. Vinnere av kryssord i Fiin gammel : 1) Norvald Hammerstad Fortunbakken 38, 5229 Kalandseidet 2) Håkon Juliussen Torgny Segerstedtsvei 13, ) Astrid Moe Strandgaten 222, 5004 Bergen Navn: Adresse: Postnr. / Sted: MUSIKKGLEDE: Beboere på Øvsttunheimen synger sammen med Fredrik Elholm, som står for flere av trivselsinnslagene på sykehjemmet. Foto: Vibeke Vik Nordang Sykehjemmet kan i tillegg skilte med noe ganske unikt: egen kino! Nicolajsen forteller at kinoforslaget kom opp fordi beboerne ikke klarte å komme seg av gårde på vanlige kinobesøk. - Dermed ble møterom til kinosal, og lydanlegg, lystette gardiner og filmer kjøpt inn. Kostnadene var minimale, sier han. En egen kinosjef ble pekt ut for å følge opp, og beboerne kom med ønsker om hvilke filmer som skulle kjøpes inn. Tatt av vinden, Sound of music, Chaplin-filmer og filmer med Fleksnes og andre komikere for mosjonering av lattermuskler ble innkjøpt. Kinokveldene ble fort populære, og i år har huskinoen femårsjubileum. Mannfolk-klubb Husets mannfolk, som er i mindretall blant beboerne, har egen filmklubb med westernfilmer og krigsfilmer - et repertoar mange husker fra Fanahallen kino. En liten pub med ølservering administreres av inn-hyret klubbvert Fredrik Elholm og en frivillig medhjelper. Klubben skal være et fristed, med mannfolkprat om opplevelser i arbeidsliv og egne livserfaringer. Og når Brann vinner, er det selvsagt jubelfest. TeksT: Ellen Økland Kryssord: Ingrid Stensland Legetjenester Bergen legevakt (Døgnåpent - akutte henvendelser) Ved mindre akutt sykdom, kontakt fastlege eller Legevaktsstasjonene. Legevaktstasjonene i Bergen Rent allmennlegetilbud. Røntgenundersøkelser skjer ved Bergen legevakt. Fana legevakt sør Kommunehuset på Nesttun Loddefjord legevakt vest Vestkanten Åsane legevakt nord/øst Åsane senter Åpningstider: Mandag fredag : kl Lørdag, søndag, helligdager: kl Legevaktene yter akutt legehjelp i de aktuelle geografiske sonene. Det gis rådgivning pr. telefon eller ved oppmøte, og behandling prioriteres ut fra alvorlighet og medisinsk hastegrad. I perioder kan det være stor pågang av pasienter. Det er ingen timebestilling, og noe ventetid må påregnes. Vern for eldre Hjelp for eldre som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. Når liv og helse står i fare RING 113 sosialtjenesten NAV Arna sosialtjeneste Øyrane Torg, Ådnavegen 63, Pb 73, Indre Arna, 5888 Bergen Fana sosialkontor Wollert Konows plass 2, 5224 Nesttun NAV Fyllingsdalen sosialtjeneste Spelhaugen 18, 5147 Fyllingsdalen NAV Laksevåg sosialtjeneste Vestkanten, Loddefjordveien 2, 5171 Loddefjord Sandviken sosialkontor Ladegårdsgaten 67, 5033 Bergen ANDRE TJENESTER Byombudet Kommuneadvokaten/ legatinspeksjon / Bergen Overformynderi Hjelpemiddelhuset Korttidsutleie av hjelpemidler Boligetaten Bergen Hjemmetjenester KF Sentrum sosialkontor Håkonsgaten 1, 5015 Bergen NAV Ytrebygda sosialtjeneste Aurdalslia 10, Pb 104, Sandsli, 5862 Bergen NAV Årstad sosialtjeneste Solheimsgaten 13, inngang E, Pb 7715, 5020 Bergen NAV Åsane sosialtjeneste Åsane Senter 38, Pb 154, Ulset, 5873 Bergen FRIVILLIGE TJENESTER Arna frivillighetssentral Bergen Røde Kors Sykehjem Frivillighetstjenesten / 55 Ytrebygda frivilligsentral Ladegårdens venner Sesam frivillighetssentral , Vitalitetsenteret , Ta kontakt om du vil være frivillig medarbeider. KULTURKONTOR Arna og Åsane kulturkontor Åsane senter 40, Pb 204, Ulset, 5873 Bergen Bergenhus og Årstad kulturkontor Neumannsgt. 1, (3.etasje), 5015 Bergen Fana og Ytrebygda kulturkontor Kommunehuset, Wollert Konows plass 2 (7. etasje), Pb 85 Nesttun, 5852 Bergen Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor Kommunehuset på Laksevåg (4. etasje), Damsgårdsallmenning 1 Pb 1924, 5828 Bergen bibliotek Sentralbord Bergen kommune: Bergen off. bibliotek Strømgt. 6, 5015 Bergen Hovedbiblioteket Strømgt Fana filial Tokanten, Nesttun Landås filial Natlandsveien Loddefjord filial Vestkanten Oasen filial Oasen senter Åsane filial Åsane senter Ytre Arna filial P. Jebsensveg Bokbussen

13 24 nr. 3/2009 Bli med på Seniorsurf Torsdag 24. september arrangeres Seniorsurfdagen i Bergen. Ordfører Gunnar Bakke åpner dagen kl på Bryggen museum. Fra kl til kl blir det utstilling og presentasjoner av nett-tjenester fra blant andre NAV og nettbanker i Bergen Rådhus. på tampen Levende norsk møbeldesign Utstillingen Levende norsk møbeldesign åpner i Permanenten 12. september. Den viser produkter på internasjonalt nivå fra de siste årene, men også møbelklassikere som er like aktuelle i dag. I tillegg viser utstillingen produkter som er under utvikling av unge norske møbeldesignere. Utstillingen er åpen til 31. januar Frøken med stor F Det er ikkje alle som kan skryte av ein karriere på nesten 50 år - på same arbeidsplass. N ypensjonerte Jorunn Meisingset (snart 70) er i den samanheng ganske unik. Ho jobba som lærar i 48 år, og arbeidsplassen var heile tida Slettebakken skole. Endra lærarrolle Både skulen, undervisinga og elevane har endra seg sidan Meisingset byrja som lærar i Då eg byrja, var det gjerne fullt i alle klasseromma, og klassene måtte vandre frå rom til rom for å få plass, fortel ho. - Likevel var det viktig med disiplin: kritet skulle alltid liggje på sin faste plass, og alt skulle vere på stell. Slettebakken skole var mykje større før; i 1965 hadde vi på det meste 1415 elevar, mot kring 280 i dag. Når det gjeld elevane, så har dei blitt meir opne og tør meir no enn før. Meisingset peikar på at læraren si rolle også har endra seg. - Før skulle læraren ha full kontroll over alt som skjedde. Då heitte det Frøken med stor F! No er læraren meir ein tilretteleggjar for borna, seier ho. Inspirert av elevane I august kom den fyrste skulestarten sidan 1960 der Meisingset ikkje var på plass framfor tavla. Den erfarne læraren meiner det er fleire grunnar til at ho stod i jobb så lenge. - God helse og godt humør har vore viktig. I tillegg hadde eg mange flinke og engasjerte kollegaer som gjorde at det var kjekt å kome på jobb, seier ho, og strekar under at elevane har vore det mest inspirerande med jobben. - Det er så mange fine born! Dei er kloke og sårbare, sjølv om dei kan verke tøffe. Eg er overtydd om at dei alle ynskjer å lukkast, seier ho. - Ingen kvardagshelt Etter at ho la kritet på hylla, har Meisingset fått meir tid til å vere med vener og familie, å gå turar og å pleie yndlingshobbyen: internasjonal folkedans. Ho vil ikkje gå med på at det er ein stor prestasjon å ha vore lærar i så mange år. - Det finst så mange kvardagsheltar. Sjølv tenkjer eg at eg har vore heldig som har hatt ein så flott jobb, avsluttar den pensjonerte lærarveteranen. Tekst og foto: Vibeke Vik Nordang ERFAREN FRØKEN: Jorunn Meisingset har opp gjennom åra vore lærar for hundrevis av skuleborn. Neste fiin gammel KOMMER i NOVEMBER 2009

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

nye liv side 3 Satser på seniorene En æra er forbi Stor aktivitetsguide Kommunal informasjon for seniorbergensere

nye liv side 3 Satser på seniorene En æra er forbi Stor aktivitetsguide Kommunal informasjon for seniorbergensere 18. årgang nr. 3/07 Kommunal informasjon for seniorbergensere Dagnys nye liv side 3 AktiViteteR FOR SeniOReR HøSten 2007 En æra er forbi Satser på seniorene Bergen kommune vil beholde flere seniorer i

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 4.2004 01.12.04 09:38 Side 1 Nr. 4-2004 Eldre skal bestemme mer Side 3 Hvordan har de det på sykehjemmene Side 4 «Det lille ekstra» Side 6 De venter på telefon fra deg Side 9 Vil så gjerne

Detaljer

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin NUMMER. 4 SEPTEMBER 2013 / 63. ÅRGANG Norges største eldremagasin JONAS GAHR STØRE «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» I ny drakt PARADISET NORD-KYPROS CARSTEN O. FIVE: SLIK UNNGÅR DU HYTTEKRANGEL

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

«Eg drøymde om å bli lærar»

«Eg drøymde om å bli lærar» NUMMER 1 FEBRUAR 2014 / 64. ÅRGANG Norges største eldremagasin Tema: VELFERDS- TEKNOLOGI Møt beboerne på det moderne Kampen Omsorg+ Norges seigeste skiveteran Nam-nam: SUNT OG GODT TIL MIDDAG Reise: EVIG

Detaljer

SOSIALE MEDIER. Stein Kåre Kristiansen «Husk at for faren min var helvete ikke en teoretisk øvelse, men en realitet.» BILSTELL FINN ROEN

SOSIALE MEDIER. Stein Kåre Kristiansen «Husk at for faren min var helvete ikke en teoretisk øvelse, men en realitet.» BILSTELL FINN ROEN NUMMER 6 SEPTEMBER 2014 / 64. ÅRGANG Norges største eldremagasin Følg oss på Facebook KOMMENTATOR: Stein Kåre Kristiansen «Husk at for faren min var helvete ikke en teoretisk øvelse, men en realitet.»

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera.

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera. LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10 Levende Juleevangelium i landsbyen Veneguera Foto: Bernt Aspang SJØMANNSKIRKEN på Gran Canaria I åpningstiden

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Livsglede. God påske! På ski uten ben 1/ 2004 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Livsglede. God påske! På ski uten ben 1/ 2004 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE Livsglede MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE 1/ 2004 På ski uten ben God påske! LIVSGLEDE 1/2004 Utgiver: MOMENTUM, Postboks 49 Skøyen 0212 Oslo. Utkommer 4 ganger årlig.

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

Hvordan er det å bli gammel i Bergen?

Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 3 www.bergen.kommune.no INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE JUNI 2006 Unge entreprenører. 11 12 Flyktninger klarer seg uten sosialstøtte. Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 15 Har funnet roen i Bergen.

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007. Med klare budskap

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007. Med klare budskap FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007 Med klare budskap SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 6-2007 Med klare budskap s. 4-6 Filmfolket s. 24-27 Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylke Ansvarleg

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed NB21 LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed SIRI HUSTVEDT: Duften av bibliotek Der hadia ble til TENKER NYTT, NÅR

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel

Detaljer