Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Mikrobølgeovn"

Transkript

1 Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4 Ovnsrom, tilbehør... 4 Betjeningsområde...5 Standardutstyr...6 Aktivt miljøvern...7 Sikkerhetsregler....8 Funksjonsbeskrivelse...23 Hvordan virker mikrobølgeovnen? Effektbeskrivelse...24 Hva kan mikrobølgeovnen? Hvilke funksjoner har mikrobølgeovnen? Mikrobølge-solodrift...24 Automatikkprogrammer...24 Servise for mikrobølgeovnen...25 Materiale og form Test av servise...28 Lokket...29 Før første gangs bruk...30 Klokkeslettvisning...31 Innstilling av klokkeslett...31 Korrigering av klokkeslett...31 Usynlig klokkeslettvisning...31 Betjening Åpning av døren...32 Plassering av serviset i ovnsrommet...32 Dreietallerken...32 Lukking av døren...32 Start av programmet...32 "door"-henvisning...33 Avbryte program / fortsette program Endre innstillinger...34 Slette et program...34 Etter avsluttet program...34 Varmholdingsfunksjon...35 Hurtigstart (programmerbar) Elektronisk barnesikring

3 Innhold Varselur...37 Korrigering av varselurtiden...37 Varselur pluss mikrobølgeprogram...37 Betjening - automatikkprogrammer...38 Tineautomatikk...38 Kokeautomatikk...38 Popcorn...40 Oppskrifter - automatikkprogrammer...41 Lagre eget program (Memory)...44 Endring av apparatinnstillinger...46 Oppvarming...49 Koking Tining / tining og oppvarming hhv. koking...51 Hermetisering Eksempler på anvendelse...53 Opplysninger for testinstitutter...54 Rengjøring og stell...55 Ovnsrom, innsiden av døren Front Standardutstyr...58 Hvis feil oppstår...59 Service...61 Elektrotilkobling Innbygging...63 Adresser

4 Beskrivelse av mikrobølgeovnen Ovnsrom, tilbehør a Betjeningspanel b Dreietallerken c Dør d Lokk e Kokestav 4

5 Beskrivelse av mikrobølgeovnen Betjeningsområde f På-/av-tast g Automatikkpogram Popcorn h Valgbryter for mikrobølgeeffekt og automatikkprogrammer (kan dreies mot høyre og venstre, kan trykke inn i posisjon ß) i Elektronikkur med displayvisning j Lagringsplass for 1- til 3-trinns programforløp (Memory) M k Apparatinnstillinger l Klokkeslett m Dreiebryter, f.eks. for innlegging av tid og vekt (kan dreies mot venstre og høyre og trykkes inn) n Varselur o Stopptast p Tast Start / pluss ett minutt / Hurtigstart (programmerbar) c q Tilbaketast for å slette det som sist var lagt inn r OK-tast 5

6 Beskrivelse av mikrobølgeovnen Standardutstyr Lokk Lokket egner seg kun for ren mikrobølge-solodrift. Det forhindrer bl.a. uttørking av matvarene, tilsmussing av ovnsrommet og gjør oppvarmingen raskere. Kokestav For oppvarming av væske må kokestaven alltid stilles i karet. Den gjør at væsken kokes jevnt. Disse produktene og annet tilbehør kan bestilles i Mieles nettbutikk eller i Mieles deleavdeling. 6

7 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 7

8 Sikkerhetsregler Denne mikrobølgeovnen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke mikrobølgeovnen. Den inneholder viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På den måten beskytter du deg selv og unngår skader på mikrobølgeovnen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk ~ Denne mikrobølgeovnen skal kun brukes i husholdningen og husholdningsliknende steder. Den er ikke bestemt for utendørs bruk. ~ Mikrobølgeovnen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til tining, oppvarming, koking og hermetisering av matvarer. Annen bruk er ikke tillatt. 8

9 Sikkerhetsregler ~ Hvis du tørker brennbare materialer med mikrobølgedrift, fordamper fuktigheten i materialene. Da kan disse tørke ut og selvantenne. Du må aldri bruke mikrobølgeovnen til oppbevaring og tørking av brennbare materialer. ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene mikrobølgeovnen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn. De får kun bruke mikrobølgeovnen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke mikrobølgeovnen på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn i husholdningen ~ Barn under åtte år må holdes vekk fra mikrobølgeovnen, med mindre de er under konstant tilsyn. ~ Barn over åtte år får bare betjene mikrobølgeovnen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke mikrobølgeovnen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. ~ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde mikrobølgeovnen uten tilsyn. 9

10 Sikkerhetsregler ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av mikrobølgeovnen. Ikke la barn leke med mikrobølgeovnen. ~ Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. ~ Fare for skade! Døren tåler maksimalt 8 kg. Barn kan skade seg på døren når den står åpen. Pass på at barn ikke står på den åpne døren eller henger i den. 10

11 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet ~ Skader på mikrobølgeovnen kan utsette brukeren for fare. Kontroller at mikrobølgeovnen ikke har synlige skader. En skadet mikrobølgeovn må ikke tas i bruk. ~ Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. ~ Hvis mikrobølgeovnen er ødelagt, kan det strømme ut mikrobølger når mikrobølgeovnen er slått på. Dette kan være farlig for brukeren. Ikke bruk mikrobølgeovnen dersom døren er deformert. dørhengslene er løse. det er synlige hull eller sprekker i kabinettet, døren eller veggene i ovnsrommet. ~ Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på mikrobølgeovnen. Du må aldri åpne mikrobølgeovnens kabinett. 11

12 Sikkerhetsregler ~ Tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på mikrobølgeovnens typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på mikrobølgeovnen. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. ~ Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for mikrobølgeovnen (brannfare). De må ikke brukes for å koble mikrobølgeovnen til el-nettet. ~ Sikkerheten for det elektriske anlegget i mikrobølgeovnen kan bare garanteres hvis ovnen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden, for å utelukke skader som kan skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen hvis du er i tvil. ~ Mikrobølgeovnen må bare brukes når den er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. ~ Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. 12

13 Sikkerhetsregler ~ Hvis ikke mikrobølgeovnen er reparert av servicefolk som er er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. ~ Ved reparasjoner eller ved rengjøring og stell må mikrobølgeovnen kobles fra el-nettet. Mikrobølgeovnen er koblet fra el-nettet bare når en av følgende betingelser er oppfylt: Støpselet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke tilkoblingsledningen, for å koble ovnen fra nettet. Sikringen i husinstallasjonen er koblet ut. Skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. ~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale Mielereservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. ~ Hvis mikrobølgeovnen er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen. Ikke lukk møbeldøren når mikrobølgeovnen er i drift. Bak den lukkede møbeldøren samler det seg varme og fuktighet. Da kan mikrobølgeovnen og innbyggingsskapet bli skadet. Ikke lukk møbeldøren før mikrobølgeovnen er fullstendig avkjølt. 13

14 Sikkerhetsregler ~ Mikrobølgeovnen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Bruk ~ Sørg for at maten alltid blir tilstrekkelig oppvarmet. Den nødvendige tiden avhenger blant annet av matens utgangstemperatur, mengde, type og beskaffenhet, og av eventuelle endringer i oppskriften. Eventuelle bakterier i maten drepes bare ved tilstrekkelig høye temperaturer (ü 70 C) og ved tilstrekkelig lang tid (ü 10 min). Hvis du er i tvil om maten er tilstrekkelig oppvarmet, velg litt lengre tid. ~ Det er viktig at temperaturen blir jevnt fordelt i maten og at den er høy nok. Vend maten eller rør i den, slik at den varmes jevnt opp, og ta hensyn til de angitte utjevningstidene for oppvarming, tining og koking. Utjevningstidene er hviletider, hvor temperaturen fordeler seg jevnt i maten. 14

15 Sikkerhetsregler ~ Vær oppmerksom på at tidene for koking, oppvarming og tining i mikrobølgeovn ofte er betydelig kortere enn på kokeplate eller i stekeovn. Hvis maten tilberedes for lenge, kan den bli uttørket og eventuelt selvantenne. Brannfare! Det er også fare for brann ved tørking av brød, rundstykker, blomster og urter. Tørk derfor ikke slike ting i mikrobølgeovnen! ~ Puter som er fylt med korn, kirsebærkjerner eller gelatin og lignende, må ikke varmes opp i mikrobølgeovnen. Putene kan selvantennes, også når de er tatt ut av ovnen etter oppvarmingen. Brannfare! ~ Mikrobølgeovnen er ikke egnet til rengjøring og desinfeksjon av bruksgjenstander. Det oppstår høye temperaturer, og det er fare for forbrenning ved uttaking. Brannfare! ~ Mikrobølgeovnen kan bli skadet hvis det mangler mat eller er lagt inn feil mengde. Mikrobølgeovnen skal derfor ikke brukes til forvarming av servise eller til tørking av urter o.l. ting. 15

16 Sikkerhetsregler ~ Ikke slå på mikrobølgeovnen før du har satt inn mat eller egnet servise i mikrobølgeovnen, og bruk den kun når dreietallerkenen er satt inn. ~ I lukkede beholdere eller flasker oppstår et trykk ved oppvarming, som kan føre til eksplosjon. Varm aldri opp mat eller væske i lukkede beholdere eller flasker. Fjern lokk og smokk fra tåteflasker på forhånd. ~ Ved oppvarming av mat dannes varmen direkte i maten, som derfor vil være varmere enn serviset. Serviset blir bare varmt på grunn av varmeoverføringen fra maten. Kontroller at maten har ønsket temperatur når den er tatt ut av ovnen. Ikke vurder ut fra temperaturen på serviset! Pass spesielt på temperaturen når du varmer opp babymat! Rør godt i maten eller rist den etter oppvarmingen. Kontroller at maten har riktig temperatur, slik at barnet ikke brenner seg. 16

17 Sikkerhetsregler ~ Kokestaven sørger for jevn koking av væske, og dermed at dampboblene dannes til rett tid. Ved koking, spesielt ved ettervarming av væske, kan det forekomme at koketemperaturen er nådd uten at de typiske dampboblene stiger opp. Væsken koker ikke jevnt. Ved slik forsinket koking kan det plutselig dannes dampbobler når glasset/koppen tas ut av ovnen eller ristes. Det skjer en eksplosjonsartet overkoking. Fare for forbrenning! Dannelsen av dampbobler kan være så kraftig at døren kan åpnes av seg selv. Fare for alvorlige skader! Ved oppvarming av væske må den medfølgende kokestaven alltid settes i glasset eller koppen. 17

18 Sikkerhetsregler ~ Hold ovnsdøren lukket hvis maten i ovnsrommet utvikler røyk, for å kvele eventuelle flammer. Avbryt programmet ved å slå av apparatet og trekke ut støpselet. Vent med å åpne døren til røyken har forsvunnet. ~ Olje og fett kan selvantenne ved overoppheting. Hold alltid øye med mikrobølgeovnen når du arbeider med olje og fett. Ikke bruk mikrobølgeovnen til fritering. Slokk aldri olje- og fettbranner med vann. Slå av mikrobølgeovnen og kvel flammen ved å holde døren lukket. ~ Antennelige gjenstander i nærheten av mikrobølgeovnen kan begynne å brenne pga. de høye temperaturene som oppstår når mikrobølgeovnen er slått på. Bruk aldri mikrobølgeovnen til oppvarming av rom. ~ Hvis du bruker alkoholholdige drikker til tilberedning av mat, vær oppmerksom på at alkohol fordamper ved høye temperaturer og kan antennes på varme flater. Ikke varm opp alkohol i ufortynnet tilstand. Brannfare! 18

19 Sikkerhetsregler ~ I lukkede beholdere oppstår det et overtrykk ved hermetisering og oppvarming, og beholderne kan eksplodere. Ikke bruk mikrobølgeovnen til hermetisering og oppvarming av hermetikkbokser. ~ Mat som holdes varm eller oppbevares i mikrobølgeovnen kan tørke ut, og fuktigheten kan føre til korrosjon i mikrobølgeovnen. Også betjeningspanelet, benkeplaten eller innbyggingsskapet kan bli skadet. Dekk derfor alltid til maten. ~ Hvis mat eller væsker som inneholder koksalt havner på de rustfrie stålveggene i ovnsrommet, må de straks fjernes grundig, for å unngå korrosjon. ~ Ovnsrommet er varmt etter bruk. Fare for forbrenning! Rengjør ovnsrommet og tilbehøret så snart ovnen er avkjølt. Hvis du venter for lenge, blir rengjøringen vanskeligere og i ekstreme tilfeller umulig. Kraftige tilsmussinger kan under visse omstendigheter skade apparatet og føre til farlige situasjoner. Brannfare! Se henvisningene i kapitlet "Rengjøring og stell". 19

20 Sikkerhetsregler ~ Brannfare! Plastservise som ikke tåler mikrobølgeovn kan bli ødelagt og skade mikrobølgeovnen. Ikke bruk metallbeholdere, aluminiumsfolie, bestikk, servise med metallbelegg, blyholdige krystallglass, skåler med riflet kant, kunststoffservise som ikke tåler høye temperaturer, servise av tre, metallklips, kunststoff- og papirklips med innvendig metalltråd, kunststoffbeger hvor lokket ikke er tatt helt av (se kapittel "Servise for mikrobølgeovnen"). Hvis du bruker slike gjenstander, kan serviset bli skadet eller det er fare for brann. ~ Engangsbeholdere av kunststoff (plast) må ha de egenskapene som er nevnt under "Servise for mikrobølgeovnen/kunststoff". Ikke la apparatet være uten tilsyn hvis du varmer opp eller koker matvarer i engangsbeholdere av kunststoff, papir eller andre brennbare materialer. 20

21 Sikkerhetsregler ~ Termoemballasjen består blant annet av en tynn aluminiumsfolie som reflekterer mikrobølger. Papirlaget kan bli så kraftig oppvarmet av mikrobølgene at det begynner å brenne. Ikke varm mat i termoemballasje, f.eks. poser for grillet kylling, i mikrobølgeovnen. ~ Hvis du varmer opp egg uten skall i mikrobølgeovnen, kan eggeplommen sprute utover med høyt trykk etter kokingen. Stikker flere hull i den ytre hinnen på eggeplommen. ~ Hvis du varmer opp egg med skall i mikrobølgeovnen, eksploderer de, selv etter at de er tatt ut av ovnen. Egg med skall må bare kokes i spesialservise. Ikke varm opp hardkokte egg i mikrobølgeovnen. ~ Lag flere hull eller snitt i matvarer med hardt skinn eller skall, f.eks. tomater, pølser, poteter, auberginer. Da kan damp slippe ut, og maten vil ikke sprekke. ~ Servise med hule håndtak og håndtak på lokk er ikke egnet for bruk i mikrobølgeovn. Det kan komme fuktighet inn i hulrommene, og bygge seg opp et kraftig trykk, som kan føre til at den hule delen eksploderer (unntak: dersom hulrommene har tilstrekkelig lufting). Ikke bruk slikt servise. 21

22 Sikkerhetsregler ~ Kvikksølv- eller væsketermometre er uegnet for de høye temperaturene og går lett i stykker. Avbryt programmet for å kontrollere matens temperatur. Bruk spesialtermometer for å måle temperaturen i maten. ~ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler i mikrobølgeovnen og utløse en kortslutning. Damprenser må aldri brukes til rengjøring av mikrobølgeovnen For rustfrie stålflater gjelder: ~ Den rustfrie stålflaten blir skadet av lim, og mister den beskyttende virkningen mot smuss. Ikke fest post-it lapper, transparent tape, maskeringstape eller andre klistrelapper på den rustfrie stålflaten. ~ Flaten er ømfintlig for riper. Selv magneter kan forårsake riper. Tilbehør ~ Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. 22

23 Funksjonsbeskrivelse Hvordan virker mikrobølgeovnen? I mikrobølgeovnen er det en magnetron som omdanner strømmen til elektromagnetiske bølger - mikrobølger. Disse bølgene blir fordelt jevnt i ovnsrommet og blir i tillegg reflektert fra veggene i ovnsrommet, som er av metall. På den måten når mikrobølgene frem til maten og trenger inn i den fra alle kanter. Når dreietallerkenen er koblet inn, blir fordelingen av mikrobølgene optimal. For at mikrobølgene skal kunne nå frem til maten, må de kunne trenge gjennom serviset. Mikrobølger trenger gjennom porselen, glass, papp, kunststoff, men ikke metall. Bruk derfor ikke servise av metall og heller ikke servise som er belagt med metall, f.eks. metallholdig dekor. Metallet reflekterer mikrobølgene, og det kan dannes gnister. Mikrobølgene kan ikke absorberes. Mikrobølgene trenger gjennom serviset og direkte inn i maten når egnet servise brukes. Maten består av mange små molekyler. Mikrobølgene setter disse molekylene - særlig vannmolekylene - i sterke svingninger, ca. 2,5 milliarder ganger i sekundet. Da dannes det varme - først i ytterkantene av maten, så innover mot midten. Jo mer vann matvaren inneholder, desto hurtigere blir den oppvarmet eller kokt. Varmen oppstår direkte i maten. Det har følgende fordeler: Maten kan vanligvis tilberedes med mikrobølger uten eller med bare litt væske eller fett. Tiningen, oppvarmingen og kokingen går fortere enn i en vanlig stekeovn. De fleste næringsstoffene, f.eks. vitaminer og mineraler beholdes. Det meste av matens naturlige farge og smak beholdes. Produksjonen av mikrobølger stanser så snart programmet blir avbrutt eller ovnsdøren blir åpnet. Under et program gir den lukkede, intakte døren tilstrekkelig beskyttelse mot at mikrobølger slipper ut. 23

24 Effektbeskrivelse Hva kan mikrobølgeovnen? Med mikrobølgeovnen kan mat tines, varmes eller kokes på kort tid. Mikrobølgeovnen kan brukes på følgende måte: Matvarer kan - ved innstilling av mikrobølgeeffekt og tid - tines, varmes opp eller kokes. Dypfryste ferdigretter kan tines og deretter varmes opp eller kokes. Mikrobølgeovnen kan videre brukes som en "liten kjøkkenhjelper", f.eks. til å heve gjærdeig, smelte sjokolade og smør, løse opp gelatin, lage kakeglasur, hermetisere små mengder frukt, grønnsaker, kjøtt. Hvilke funksjoner har mikrobølgeovnen? Mikrobølge-solodrift Denne funksjonen er egnet til tining, oppvarming og koking. Automatikkprogrammer Mikrobølgeovnen har følgende automatikkprogrammer: ni tineprogrammer ( : Ad 1 til Ad 9), tre kokeprogrammer for frosne matvarer ( :Ac1tilAc3) og fire kokeprogrammer for ferske matvarer ( : Ac 4 til Ac 7). Programmene er vektavhengige, dvs. at du må innstille matvarens vekt. Vekten kan vises i gram (g) eller pund (lb) (se "Endring av apparatinnstillinger"). Dessuten har mikrobølgeovnen automatikkprogrammet Popcorn. 24

25 Servise for mikrobølgeovnen Mikrobølgene reflekteres av metall. Materiale og form Servisets materiale og form påvirker oppvarmings- og koketidene. Runde og ovale flate fat er velegnet. Maten blir jevnere oppvarmet i slike former enn i kantede skåler. Servise med hule håndtak eller knotter hvor fuktighet kan trenge inn i hulrommene er uegnet. Unntak: hvis hulrommene er tilstrekkelig utluftet. Ellers er det fare for at trykket stiger i hulrommet, slik at den hule delen eksploderer. Fare for skade! Metall trenger gjennom glass, porselen, kunststoff, papp. Metallbeholdere, aluminiumsfolie, bestikk hører ikke hjemme i mikrobølgeovnen, heller ikke servise med metallbelegg (dekor, f.eks. gullkant, koboltblått). Metallet reflekterer mikrobølgene og forhindrer dermed kokeprosessen. Ikke bruk kunststoffbeger med aluminiumslokk som ikke er fjernet fullstendig. absorberes av maten.,brannfare! Servise som ikke tåler mikrobølgeovn kan bli ødelagt og skade mikrobølgeovnen. 25

26 Servise for mikrobølgeovnen Unntak: Ferdigretter i aluminiumsformer kan tines og varmes i mikrobølgeovnen. Viktig: Ta av lokket på formen. Formen må plasseres minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet. Oppvarmingen av maten skjer bare ovenfra. Hvis du tar retten ut av aluminiumsformen og legger den i en skål som er egnet for mikrobølgeovn, blir varmefordelingen vanligvis jevnere. Ved bruk av aluminiumsformer kan det oppstå knitring og gnister, sett dem derfor ikke på risten. Stykker av aluminiumsfolie For ujevne kjøttstykker, f.eks. fugl, oppnår du jevn tining, oppvarming hhv. koking hvis du de siste minuttene dekker til de flate delene med små stykker av aluminiumsfolie. Folien må være minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet. Den må ikke berøre veggene! Metallspyd og -klemmer Slike metalldeler kan brukes hvis kjøttstykket er mye større enn metalldelen. Glass Ildfast glass eller glasskeramikk egner seg meget godt. Krystallglass inneholder vanligvis bly og kan gå i stykker i mikrobølgeovnen. Det er derfor ikke egnet. Porselen Porselensservise egner seg godt. Det må imidlertid ikke ha metalldekor, f.eks. gullkant, heller ikke hule håndtak. Stengods Dekorert stengods kan brukes hvis dekoren er under glasuren. Stengods kan bli varmt. Serviseglasurer, farger Noen serviseglasurer og farger inneholder metall. Slikt servise er derfor ikke egnet for mikrobølgeovn. Tre Servise av tre er uegnet. Vannet i treet fordamper under kokeprosessen. Treet tørker ut og det dannes sprekker. 26

27 Servise for mikrobølgeovnen Kunststoff Kunststoffservise skal bare brukes i programmer med funksjonen Mikrobølge-solodrift. Kunststoffserviset må være varmebestandig og tåle temperaturer på minst 110 C. Kunststoffet blir ellers deformert og kan forbinde seg med maten. I handelen finnes kunststoffservise som er spesielt egnet for mikrobølgeovn. Kunststoffservise av melamin egner seg ikke. Det opptar energi og blir derfor varmt. Når du kjøper kunststoffservise, få rede på hvilket materiale serviset består av. Servise av skumkunststoff, f.eks. styropor, kan du bruke til mat som kun trenger kort oppvarming. Engangsservise Engangsservise av kunststoff må ha de egenskaper som er nevnt under "Kunststoff". Hold øye med mikrobølgeovnen når du varmer opp eller koker matvarer i engangsservise av kunststoff, papir eller andre brennbare materialer. Unngå engangsservise - for miljøets skyld. Kokeposer av kunststoff kan brukes til oppvarming og koking hvis du først stikker noen hull i posen, slik at dampen kan slippe ut av posen. Det blir ingen trykkøkning, og posen sprekker ikke. Det finnes også spesielle dampkokeposer, som ikke trenger å stikkes i. Følg anvisningene på pakken. Ikke bruk metallklips og heller ikke kunststoff- og papirklips med innlagt metalltråd. Brannfare! 27

28 Servise for mikrobølgeovnen Test av servise Hvis du er usikker på om glass-, leireeller porselensservise er egnet for mikrobølgeovn, kan du teste det slik: ^ Still det tomme serviset midt i ovnsrommet. ^ Lukk døren. ^ Still effektvelgeren på 900 watt. ^ Innstill 30 sekunder med tidsvelgeren. ^ Trykk Start-tasten. Hvis du hører knitring eller ser gnister under testen, må du slå av ovnen straks (berør på/av-tasten)! Servise som utløser en slik reaksjon, er uegnet for mikrobølgeovn. Hvis du er i tvil om serviset kan brukes i mikrobølgeovn, spør produsenten eller leverandøren av serviset. Med denne testen kan du ikke kontrollere om hulrommene i håndtak er tilstrekkelig utluftet. 28

29 Servise for mikrobølgeovnen Lokket forhindrer for stort damputslipp, spesielt ved lengre oppvarming. fremskynder oppvarmingen av maten. forhindrer uttørking av maten. forhindrer at ovnsrommet blir skittent.,i lukkede beholdere eller flasker oppstår det et overtrykk, som kan føre til eksplosjon. Varm aldri opp mat i lukkede beholdere, f.eks. glass med barnemat. Åpne beholderne. Fjern lokk og smokk fra tåteflasker på forhånd. Bruk ikke lokk når du varmer panert mat. retten skal ha sprø skorpe, f.eks. toast.,lokket må bare brukes for funksjonen Mikrobølge-solo. Dekk derfor alltid maten med det vedlagte lokket som er egnet for mikrobølgeovn. I stedet for lokket kan du bruke gjennomsiktig folie beregnet for bruk i mikrobølgeovn. Vanlig plastfolie kan bli deformert og forbinde seg med maten på grunn av varmen. Materialet i lokket tåler temperaturer inntil 110 C. Derfor skal lokket kun brukes i mikrobølgeovnen, og kun ved mikrobølge-solodrift Ved høyere temperaturer kan kunststoffet bli deformert og forbinde seg med maten. Lokket må ikke tette fatet. Hvis du bruker et fat med liten diameter, kan det hende at vanndampen ikke slipper ut gjennom sideåpningene på lokket. Lokket blir for varmt og kan smelte. 29

30 Før første gangs bruk La mikrobølgeovnen stå i ca. 2 timer i romtemperatur etter at du har pakket den ut, før du tar den i bruk. I løpet av denne tiden skjer en temperaturutjevning mellom apparatet og temperaturen i rommet. Dette er viktig for den videre funksjonen av apparatets elektronikk.,fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. ^ Kontroller apparatet for skader. Ikke bruk mikrobølgeovnen når ovnsdøren er deformert. dørhengslene er løse. det er synlige hull eller sprekker på kabinettet, døren eller på veggene i ovnsrommet. Når mikrobølgenovnen er slått på kan mikrobølger trenge ut, noe som kan utgjøre fare for brukeren. ^ Rengjør ovnsrommet og tilbehøret med en svampklut og varmt vann. ^ Fjern all emballasje når du pakker ut apparatet. ^ Kleb den vedlagte kortbruksanvisningen slik at den ikke stenger utluftningsåpningene. Ikke fjern dekselet foran utgangsåpningen til mikrobølgene i ovnsrommet. 30

31 Klokkeslettvisning,Mikrobølgeovnen skal bare brukes når den er bygd inn. Korrigering av klokkeslett ^ Trykk ut dreiebryteren og valgbryteren, dersom disse er trykket inn. Innstilling av klokkeslett ^ Koble mikrobølgeovnen til strømnettet. I displayet lyser 12:00 og symbolet blinker, til aktuelt klokkeslett blir innstilt. ^ Drei tidsvelgeren for å innstille timene. ^ Berør tasten OK eller foråbekrefte. Den innstilte tiden er lagret. Du kan skifte fra 24-timers visning til 12- timers visning (se "Endring av apparatinnstillinger"). ^ Berør tasten. I displayet blinker symbolet i noen sekunder. ^ Korriger klokkeslettet med tidsvelgeren, så lenge symbolet blinker. ^ Berør tasten OK eller foråbekrefte, ellers går klokkeslettet tilbake til den opprinnelige verdien. Usynlig klokkeslettvisning Klokkeslettvisningen kobler seg ut og går i bakgrunnen, dersom mikrobølgeovnen ikke har blitt betjent på ca. 10 minutter. Displayet er mørkt. Mikrobølgeovnen er slått av, og må slås på med PÅ/AV-tasten, før den er klar til bruk igjen. Denne innstillingen kan deaktiveres, dersom du vil at klokkeslettet skal vises hele tiden (se "Endring av apparatinnstillinger"). 31

32 Betjening Åpning av døren Er mikrobølgeovnen i drift, blir driften avbrutt når døren åpnes.,fare for skade! Døren tåler maksimalt 8 kg. Barn kan skade seg på døren når den står åpen. Pass på at barn ikke står på den åpne døren eller henger i den. Plassering av serviset i ovnsrommet Det er gunstigst hvis serviset befinner seg midt i ovnsrommet. Lukking av døren Hvis døren blir åpnet når et program er i gang, berør tasten Start for å fortsette. Start av programmet Velg mikrobølgeeffekt og tid ved å dreie den aktuelle velgeren. ^ Drei effektvelgeren til ønsket mikrobølgeeffekt. I displayet lyser h og mikrobølge-effekten. 00:00 blinker for innlegging av minutter. Dreietallerken Ved hjelp av dreietallerkenen blir maten tint, oppvarmet eller kokt så jevnt som mulig. Bruk bare mikrobølgeovnen når dreietallerkenen er satt inn. Dreietallerkenens funksjon starter automatisk ved hvert program. Ikke tin, varm opp eller kok matvarer direkte på dreietallerkenen. Pass på at serviset ikke er større enn dreietallerkenen. Rør helst om innimellom evt. snu formen, slik at maten blir oppvarmet så jevnt som mulig. Du kan velge mellom 7 effekttrinn. Jo høyere effekt, desto flere mikrobølger når frem til maten. 32

33 Betjening Bruk lav mikrobølgeeffekt for å varme opp mat som ikke kan bli rørt i eller snudd under oppvarming eller koking, eller som har en meget ulik sammensetning. Bare da kan varmen fordeles jevnt i maten. Tilsvarende lengre tid gjør at ønsket kokeresultat oppnås. ^ Innstill nødvendig tid med tidsvelgeren. Du kan velge en tid mellom 10 sekunder og 90 minutter. Unntak: Hvis maksimal mikrobølgeeffekt er valgt, kan du innstille en tid på maks. 15 minutter. Ved vedvarende bruk av full effekt, kan det forekomme at effekten reduseres til 600 watt. Dette vises i displayet (overopphetingsbeskyttelse). Nødvendig tid avhenger av: matens utgangstemperatur. Matvarer fra kjøleskapet trenger lengre tid for oppvarming, koking, osv. enn matvarer med romtemperatur. matens type og beskaffenhet. Ferske grønnsaker inneholder mer vann enn lagrede grønnsaker og trenger derfor kortere koketid. hvor ofte du rører i eller vender maten. Ved hyppig røring eller vending oppstår en jevn varmefordeling og maten trenger derfor kortere koketid. mengde matvarer. God regel: Dobbel mengde - nesten dobbel tid. For en mindre matvaremengde forkortes tiden tilsvarende. servisets form og materiale. ^ Start programmet ved å berøre Starttasten. Lyset i ovnsrommet tennes. Et program kan bare startes når ovnsdøren er lukket. "door"-henvisning I displayet er det en door-henvisning som minner deg på at mikrobølgeovnen ikke kan startes uten at det er mat i ovnen. Hvis du ikke har lagt inn mat, kan mikrobølgeovnen bli ødelagt. Hvis du berører Start-tasten uten at døren er blitt åpnet på forhånd, vises door i displayet. Fordi det er lenge siden døren er blitt åpnet (ca. 20 minutter), er det muligens ikke mat i mikrobølgeovnen. Starten blokkeres til døren blir åpnet. 33

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10282120 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 919 290 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 583 760 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølge Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no NO M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 229 500 Innhold Beskrivelse av maskinen...

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisning Stekeovn med mikrobølgeovn Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Kompaktstekeovn med integrert mikrobølgeovn H 4010 BM, H 4020 BM

Kompaktstekeovn med integrert mikrobølgeovn H 4010 BM, H 4020 BM Bruksanvisning Kompaktstekeovn med integrert mikrobølgeovn H 4010 BM, H 4020 BM Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER 200 g potet i terninger 1 ss olje 1 ss grovhakket løk 4 stk egg 2 ss vann 2 ss bladpersille 1 ss finhakket tørket dill 1 ss hakket tørket gressløk 3 ss

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MW82W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MW82W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Stekt laks med pæresalat Onsdag

Stekt laks med pæresalat Onsdag Stekt laks med pæresalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 700 g laksefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts salt 0,5 ts pepper 4 stk pære 2 dl crème fraîche, lett Tilbehør potet Del laksen i stykker,

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M181DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M181DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER. Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter

MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER. Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter FRANSK KYLLINGGRYTE 4 skiver bacon, grovhakket 2 kyllingpølser 1 ss olivenolje 35 g hvetemel saltflak og nykvernet sort pepper til å

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

Oppskrifter fra "Barnas kjøkken"

Oppskrifter fra Barnas kjøkken Oppskrifter fra "Barnas kjøkken" Mandag 10. oktober 2016 Vi har fått maten på Høstidyll 2016 sponset av God Fisk. Det er mange fine matoppskrifter på www.godfisk.no. Lakseburger i brød Lakseburger 400

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt INGREDIENT LIST 800 g torskefilet, uten skinn og bein 1 dl salt, grovt 400 g farfalle pasta Saus 1 stk fennikel, frisk 1 stk løk 1 stk sjalottløk

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 600 g torskefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts pepper 1 stk egg 2 ss melk 1 dl griljermel 3 ss margarin, flytende Potetmos 5 stk potet

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER NB! Denne bruksanvisningen gjelder sølvfargede ovner med taster på 5 rader levert fra januar 2009. INNHOLD I KARTONGEN: Inne i ovnen vil du

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis Valentinekake 5 gelatinplater 1 dl kremfløte 250 g fruktyoghurt (to små beger, fortrinnsvis med røde bær) 1 ½ dl kirsebærkompott 1 sukkerbrødbunn Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON En mer detaljert og utfyllende Brukerveiledning kan lastes ned fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage Oppskriftshefte Internasjonal mat Kjøttdeig med grønnsaker (dobbel porsjon) 1 kg kjøttdeig 4 gulrøtter 1 purreløk 4 paprika (forskjellige farger) 1 stk løk 1

Detaljer

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding Fremgangsmåte for å lage Laksepudding av Elev Elevsen og Medelev Hjelpersen Manus til Photostory 3: I denne digitale presentasjonen skal du få lære å lage Laksepudding, som du ser på oppskriften her. Det

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt.

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt. Dette er et lite hefte fra maten vi lager når vi er på tur. Disse oppskriftene er henta fra boka «Liv og røre, matopplevelser i friluft» av Reidun Høines. Det finnes mange gode oppskrifter og tips i denne

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Slik blir du en ekte grillkonge!

Slik blir du en ekte grillkonge! Slik blir du en ekte grillkonge! Posted on May 19, 2014 by felles Hvordan ta grillmaten til nye høyder? Her er oppskriftene som gir vann i munnen! Pølser med lomper på engangsgrillen er både enkelt og

Detaljer

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering.

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. Foto: Stian Broch Tips! Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. HVIT BØNNESUPPE med bacon og hvitløksbrød MIDDELS Bønnesuppe 150 g bacon i

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Bruksanvisning 1 Gratulerer Takk for at du kjøpte "Mini Vac" Automatisk Vakuum pakker. Følg instruksjonene i denne manualen og lære om Mini Vac s funksjoner Vi håper

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK OPPSKRIFTERPÅTØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK Accomodata En av de mest tradisjonsrike rettene fra Liguriaområdet, Genova. Dette er en gryterett på tørrfisk. Basert på 4 porsjoner 600 gram tørrfisk utvannet

Detaljer

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint Oppvarmingsskjema middag UKE 2 Avdelingens dokumentasjon Side 1 av 5 OVNEN MÅ STARTES OPP 5 MIN FØR FØRSTE RETT SKAL LEGGES INN. SLÅ PÅ OVNEN DAMP (BLÅ) VELG 100 GR. SKRU TIDSURET MOT VENSTRE TIL DET STÅR

Detaljer

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt INGREDIENT LIST 400 g reker, uten skall 4 dl vann 1 terning grønnsaksbuljong 1 ss olje 4 dl couscous 2 fedd hvitløk 2 stk paprika, rød 1 ss olje 125

Detaljer

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over MIDDELS 30 MIN. B L O M K Å L O G A S PA R G E S S A L AT M E D K R U T O N G E R O G BAC O N 100 g bacon i strimler/biter 1 blomkål - i små buketter 6 grønne asparges skrelt og delt i staver 6 reddiker

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03.

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Engelske korsboller Oppskrift 05. Påskespeilegg Oppskrift 06. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Kypriotisk påskebrød Oppskrift 04. 02. Grove

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple

Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Eggepanne med potet og spinat

Detaljer

Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon

Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon Det er høst! Og vet du hva som er fint om høsten? Suppe. Og vet du hva som er godt til suppe? Nybakte cheddarsnurrer. Og vet du hvordan du lager dem?

Detaljer

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins)

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvit sjokolade og mais (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 egg 1 dl yoghurt, f.eks. gresk yoghurt Revet appelsinskall fra 1 appelsin (godt vasket) 180 g hvetemel 1½ ts bakepulver 50

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

Knekkebrød. Enkle og smakfulle oppskrifter

Knekkebrød. Enkle og smakfulle oppskrifter Knekkebrød Enkle og smakfulle oppskrifter Fiber Fiber er godt for fordøyelsen og viktig for god helse. Det bidrar til et stabilt blodsukker, gir god metthetsfølelse, er godt for tennene, er viktig for

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 80-87 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 LAURAS BANANPANNEKAKER MED GLUTENFRIE CORNFLAKES OG BLÅBÆR Antall porsjoner: 6 3 bananer 6 egg 40 g knuste, glutenfrie cornflakes 200 g blåbær 1 ts vaniljepulver

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag Denne middagen har du alltid tid til... 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 42-49 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 42 GRANATEPLE MORGENKICK 1 granateple 1 glass bringbærcultura 2 ss FITNESS Rens ut frøene fra granateplet og ha det i en bolle. Hell i bringebærcultura og topp

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1751E-A http://no.yourpdfguides.com/dref/604301

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1751E-A http://no.yourpdfguides.com/dref/604301 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ORIGINALMENY / 3 DAGER

ORIGINALMENY / 3 DAGER Foto: Stian Broch Tips! Har du ikke en stekepanne som rommer alt sammen? Legg bacon- og grønnsaksblandingen i en ildfast form, hell eggeblandingen over og fordel tomater på toppen. Bak i ovn ved 150 grader.

Detaljer

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler 600 g kyllingfilet 1 ss olje 1/2 ts salt 1/2 ts pepper 1 stk løk 2 stk gulrot 1/2 stk brokkoli 200 g hodekål 1 pk frisk babymais 1 stk

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

Fiskegryte med grønnsaker

Fiskegryte med grønnsaker Fiskegryte med grønnsaker 4 porsjoner 20-40 min Enkelt 400 g torskefilet, uten skinn og bein 1 stk vårløk 2 stk gulrot 2 skiver kålrot 4 stk potet 2 dl vann 1 ss hvetemel 2 dl melk 0,5 terning fiskebuljong

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1)

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1) HD 48/83 1 0-5 min 1 4-6 min 3-4 min 5 min 1 A C 3-4 min 0-5 min 4-6 min 5 min B E D F 3 Norsk Side 4 Norsk Viktig Les denne bruksanvisningen sammen med illustrasjonene før apparatet tas i bruk. Før tilkobling

Detaljer

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann Kylling suppe 1 stor gryte fylles med 1/3 kylling, 1/3 gulrot, et par stilker selleri + 2 løk. La alt koke i ca 4 timer. Ta ut kyllingen og ta vekk bena og skinnet. Ta ut alle grønnsakene og sil kraften.

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer