HMS på tannlegekontoret Arbeidsmedisinsk vårkonferanse 5 mai. Jarand Hindenes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS på tannlegekontoret Arbeidsmedisinsk vårkonferanse 5 mai. Jarand Hindenes"

Transkript

1 HMS på tannlegekontoret Arbeidsmedisinsk vårkonferanse 5 mai 1 Jarand Hindenes

2 Alle har et forhold til tannlegen Tannleger har makt (Volvo Sonett har 6 forgassere.) Karius og Baktur: «Tannleger er det umulig å sloss mot» om/watch?v=znljxfherk 2

3 Risk assessment? (SJA????) 3

4 Historikk og antall Pålegg om BHT fra (utvidet bransjeforskrift) Burde trolig hatt BHT for lenge siden ut fra en risikovurdering? 4

5 Er det «farlig» å være tannhelsepersonell? Scully et al (1990), Ch 1,Mortality and some aspects of morbidity, In: Occupational Hazards to Dental Staff, 1-21, British Medical Journal «Modern Dentistry is probably among the least hazardous of all occupation» 5

6 HMS utfordringer Kjemikalier (fyllingsmaterialer, desinfeksjonsmiddel, røntgenvæsker) Ergonomi (sittestilling ved pc og behandlingsstol) Psykososialt/organisatorisk Inneklima/lys Ventilasjon, arbeidslys Biologisk helsefare Stikkskader, vaksiner Støy Stråling (røntgen, optisk stråling) Vold og trusler? Internkontroll, kvalitetssystem Gravide på tannlegekontoret? 6

7 Fyllingsmaterialer Amalgam ble forbudt (av miljøhensyn), noen unntak frem til Fortsatt noe eksponering ved fjerning av gamle fyllinger Metylmetakrylat (proteser m.m) Fargeløs organisk væske med sterk lukt, metakrylsyrens metylester, kokepunkt 100 C. Den polymeriseres lett til polymetylmetakrylat, som er den vanligste type akrylplast. Brannfarlig Irriterende for hud og lunger, kan gi kontaktallergi Bisphenol-A-glycidyldimethacrylate (BIS-GMA) (hovedingrediens i mange plastfyllinger) Bisphenol A dimethacrylate (bis-dma) Ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) Triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA). Bruk av hansker og briller (?) er anbefalt Irriterende for hud, Allergifremkallende? 7

8 Røntgenkjemikalier, desinfeksjon Røntgenfremkalling Fremkaller (vann, kaliumsulfitt, natriumsulfitt, hydrokinon, kaliumbromid, natriumtetraborat, kaliumhydroksid) Mulig kreftfare, fare for allergiutvikling Fix (vann, ammoniumtiosulfat, natriumsulfitt, eddiksyre, natriumtetraborat, natriumcitrat) Irriterende ved hudkontakt Desinfeskjonsvæsker Glutaraldehyd svært toksisk, kan være fatalt ved innhalering. Irriterende for hud og luftveier, kan gi allergi/astma? Desinfeksjonssprit (denaturert etanol) Løsemiddel, brannfarlig 8

9 Inneklima Lys ( lux i behandlingsfeltet?) Sterkt behandlingslys utvikler også varme Avtrekk/laboratorie Pussing av avtrykk m.m. Omfang varierer med størrelse på kontor interesse hos tannlegen avstand til tanntekniker Gass og støv i munnhulen fjerne i hovedsak med vakumsug (punktavsug) 9

10 Ergonomi Ulike arbeidsmetoder, men oftest tilrettelagt for pasienten og ikke tannlegen 10

11 Ergonomi 11

12 Psykososialt Små kontorer, tett arbeidsmiljø, i mange tilfeller nærmest «ekteskapelig» forhold mellom tannlege og assistent Ofte større kontorer i det offentlige, men ledelsen sitter gjerne et annet sted organisatoriske utfordringer I det private kan det være kompliserte organisasjonsforhold Vold og trusler Til en viss grad avhengig av pasientgruppene Mer i det offentlige? (psykiatri, flyktninger, rusmisbrukere m.m.) 12

13 Støy Ikke funnet studier på dette men. Turbin / «air-rotor» produserer høyfrekvent støy i nærheten av øret til pasienten Kan dette gi hørselskade hos pasienten? Hva med pasienter med eksisterende tinnitus? Noen tannleger forteller at de har ørepropper til pasienter som skal utføre større arbeider Historier om både pasienter og tannhelsepersonell som har fått utløst tinnitus. 13

14 Optisk Stråling Herdelampe (blått lys) til herding av plastfyllingsmaterialer FOR nr 605: Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen 6. Risikovurdering: Arbeidsgiveren skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for kunstig optisk stråling og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med kunstig optisk stråling. Vurdering, beregning og måling av eksponering i henhold til 8, skal inngå som del av risikovurderingen. Forskriften omhandler også grenseverdier, krav om evt helseundersøkelser m.m. Komplisert forskrift å sette seg inn i! Viktig med bruk av briller! 14

15 Røntgenstråling elated 15

16 Røntgenstråling Røntgen i eget rom eller på unit Mindre stråling med digital røntgen og mindre stråling med nyere utstyr Mer stråling med OPG I teorien skal ikke tannhelsepersonell eksponeres (man går ut av rommet), men det er ikke alltid tilfelle... 16

17 Dokumenterte helseplager i Tannhelsebransjen Hva sier forskningen? 17

18 Lystgass, N2O Brukes ved behandling av personer med lav smertetoleranse eller «tannlegeskrekk» Krever egen opplæring for tannlegen Helseeffekt (forbigående) Nummenhet, parestesi, særlig i hender og føtter Likegyldighet/eufori Fortrenger oksygen - kvelningsfare Cohen et al (1980) Øket risiko for spontanabort (spesielt hos assistentene, men også hos tannlegens kone!) 18

19 Ergonomi Utfordring å få til god sittestilling ved behandlingsstolen for både tannlege og assistent Pasientkomfort vs behandlerkomfort Finsen, Bakke (1998) (one year prevalence) 50% low back pain 65% neck/shoulder pain 12 month prevalence neck pain (ulike studier) 58% (Queensland, Leggat, 2006) 38% (Israel, Ratzon, 2000) 53% (US military, Jacobsen, 1995) 19

20 Hud og eksem Irritativ dermatitt Hanskebruk Hyppig håndvask (vått arbeid) Allergi Lateks Ulike studier gir en prevalens på 15% - 33% på dermatoser/håndeksem 4-6% tester positive på lateksallergi (Hamann et al, 1998 og Hill et al, 1998) 20

21 Occupational Health Problems in Modern Dentistry: A Review Peter A. Leggat m.fl, Industrial Health 2007, 45, Norge (1991): Dermatoser 40% Respirasjon og systemiske plager 13% Muskel/skjelett plager 3% Belgia (2006) Low back pain 54% Synsplager 52% Allergi 23% Hørselsplager 20% Infeksjoner 9% Nedsatt fingerfølsomhet 6% Australia (1996) Hanske-dermatitt 22% Lateks-allergi 9% 21

22 Percutaneous Exposure Incidents Nålestikk, andre kutt/skader, kutan og mukøs eksponering for blod og serum. Hyppighet varierer i ulike studier, noe hyppigere hos studenter og assistenter 50% i løpet av karrieren 15% siste 6 mnd PEI oppstår som regel mens injeksjon gis slik at pasientens kroppsvæsker alltid er tilstede = større fare for smitteoverføring 22

23 Si "aaaahhh...ms" Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert under fylkeskommunen (utgjør ca 30% av bransjen) 3 fylker har egenordninger med godkjent plan Noen har outsourcet Noen har ikke søkt? De private må selv tegne avtale med godkjent BHT 23

24 BHT for Tannhelsebransjen Små enheter, utfordring å betjene lønnsomt med hodepris Noen er svært oppegående på HMS, mens andre skjønner ikke vitsen i det hele tatt. BHT-kravet kom samtidig med kravet om å tilknytte seg helsenettet Kompliserte organisasjonsforhold Mange vil trolig overse kravet inntil Arbeidstilsynet begynner med tilsyn 24

25 Identifiserte behov så langt Risikokartlegging og vernerunde Ønske om førstehjelpsopplæring Ergonomi og pausegymnastikk Smittevern, hjelp med vaksinering og oppfølging av stikkskader Bistand i sykefraværsarbeid og personalsaker 25

26 Takk for meg! 26

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3. Tema: HUD

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3. Tema: HUD RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3 Tema: HUD SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den EKG mest moderne og 24 timers softwareblodtrykk. og

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer Faglige retningslinjer utarbeides innenfor områder der Helsedirektoratet mener at en retningslinje er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Det kan være behov for en faglig retningslinje når det

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 Temanummer: Vibrasjonsskader 2 - Ramazzini nr. 1.2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer. Informasjon til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av enkelttenner

Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer. Informasjon til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av enkelttenner Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer Informasjon til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av enkelttenner H E A D I N G 2 1 G R A D E R I N G A V K U N N S K A P

Detaljer

Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten

Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten 1 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende rett... 3 1.3 Forslag og vurderinger fra Arbeidslivslovutvalget og Stortinget... 5 2.

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen

Detaljer

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no HMS informasjon - 1/06 Helsefarer ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale Livsfarlig lungesykdom etter sveising på malte overflater Det er påvist flere tilfeller av akutt alvorlig lungesykdom

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Yrke og kreft i Norge

Yrke og kreft i Norge Yrke og kreft i Norge Rapporten inneholder en beskrivelse av utvalgte kreftfremkallende påvirkninger i norsk arbeidsliv og forekomst av utvalgte kreftsykdommer blant yrkesgrupper i perioden 1961 2005.

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Inneklima i skoler og

Inneklima i skoler og Inneklima i skoler og hva er problemene og hvordan SAMMENDRAG: En arbeidsmiljøundersøkelse fra 2006 fra Statistisk Sentralbyrå viser at undervisningssektoren er blant de som har mest klager på dårlig innemiljø.

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Kristin Bondevik og Bente E. Moen 2010 ISBN 978-82-91232-79-9

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Vi ser på det blå lyset

Vi ser på det blå lyset TEMA: Arbeidsmiljø s 6-19 Universitet med unikt læringsmiljø s 6 Vi ser på det blå lyset s 11 HMS-datablad, faremerking og symboler s 18 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr. 4 2006 The Premium

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer