Steilene Seilhavn Havneboka 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steilene Seilhavn Havneboka 2007"

Transkript

1 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 1 av 56 Steilene Seilhavn Havneboka 2007 Utkast til Havneboka 2007 Havneboka er oppdatert av dugnadssjefen basert på informasjon fra deltakerne og egne observasjoner. Alle bes se over sine sider og komme med rettinger. Rapporter fra undervannsinspeksjon av bunnfestene er lagt i egen mappe. Innhold Kapittel Innhold Side 1 Dugnadsrapport 1 2 Prosjektene 6 3 Oppgavene 7 4 Kartskisser 49 Kapittel 1 Dugnadsrapport Ekstraordinære dugnader Januar 2007 Landfestet på B røk i kraftig vind. Det var planlagt fornyet og ble holdt på plass ved en midlertidig sikring. Fenderbjelken ved indre utrigger på sydsiden av B knakk pga ekstra påkjenning fra av to store båter som hadde utilstrekkelig fortøyning i land. Dårlig skive under mutteren på festebolten som måtte tåle ekstra stor avrivningskraft førte til at fenderstokken ble revet løs og brakk ved neste bolt. Utriggeren ble hengende etter fortøyningen i båten på innside. Verken båt eller utrigger fikk skade. August 2007 En timeter utrigger på C knekte fenderstokken i kraftig nordavind. Igjen et tilfelle av dårlig skive under mutteren på en festebolt. Ingen skade på båtene. Høstdugnaden 2007 Dugnaden var fordelt på tre helger: september spesialdugnad under gode forhold, men med lave tåkeskyer. Trond Wetlesen ledet utlegg av bunntau for fem nye båtfester på flytemoloen og en ny moring på nordsiden av B. I alt 8 moringer var våtlagret på bunnen nord for flytemoloen (lagt der av Lindøya Slipp noen uker i forveien). Moringene ble flyttet til riktige posisjoner som vist på havnekartet og bunntau/kjetting tilkoplet. i tillegg til Trond var Olav Bjørnås, Stein Torget, Cato Nordal, Rune Eliasen, Flemming Bjerke og Rune Sletten og jobben tok to dager. Badeflåten med løftebukk og lineærvinsj ble brukt og Blåtann var slepebåt. Alt gikk greitt. 6-7 oktober generaldugnad i nydelig vær.

2 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 2 av 56 Det var 19 deltakere og tradisjonell, felles lunsj lørdag. Søndag deltok 13 og måtte greie seg med egne matpakker. Det var flere arbeidslag i gang: Grundig inspeksjon og kartlegging ble utført av bunnfestene til brygge B og C. Olav dykket, Trond og Iver assisterte fra overflaten og noterte data. Iver ajourførte havnekartet. Fire bunnfester på B ble satt på listen for utskifting i høst, mens flere bunnfester på C ble notert for utskifting til våren. Utskifting av tau i landfestet for flytemoloen. Stein spleiset og satte inn to nye tau. Krysset ble vurdert å kunne stå til våren. Bryggefendere. Arbeidet fortsatte med Tore, Stein og NN. Jobben nærmer seg fullførelse på B og C. Arbeidet fortsetter. Jollerampe nord. Arild fikk en tung jobb med å sette tilbake på plass et flytelegeme som var kommet løs og berget i vannkanten. Cato og Knut fortsatte med forbedringen av det elektriske anlegget. Johnny fjernet begroning fra alle utriggerne og pongtongene i B og C Rausmoloen. Tor Kristiansen igangsatte reparasjonsarbeidet på moloen der utvasking av finmasser har ført til nedsynkning av trebrygga. En del av tredekket ble fjernet og sikring satt opp rundt hullet. Masse ble gravd vekk og forskalling montert. Støping ble påbegynt. Hjelpere var Per Søderlund og Endre Sjøvold. Dette er en stor jobb og arbeidet fortsetter med støping, oppjekking og tildekking. Det er flere områder som må repareres, blant annet molohodet hvor det må støpes dekke. Ekspertråd må innhentes for å bestemme videre tiltak oktober avslutning i fint vær Ni deltakere kom på lørdag og 7 på søndag. Bunnfester: Tore leverte 350 kg galvanisert kjetting på Alværn og Trifoilen måtte nok en gang gjøre jobben som lekter. Trond, Olav og NN anordnet og monterte fire nye bunntau til erstatning for kondemnerte bunntau på B. Støping på moloen: Tor Kr. med hjelpere Svein Udenæs og NN fortsatte arbeidet på innsiden av støttemuren Bryggefendring: Tore og Henning fullførte B og noterte behov for innkjøp av stokk. Bufferstokk på B: Rune kappet en tømmerstokk og fikk den hengt opp som buffer mellom landfestet og enden av B. Dette er et forsøk og det vil vise seg om det virker som håpet til å holde B i posisjon. Vårdugnaden 2007 Dugnaden var fordelt på fire helger. 31 personer deltok en eller flere dager. Rekorden har Stein Torget som deltok alle 7 dagene. Med 5 timers arbeidsdag blir det til sammen 412 arbeidstimer. I fjor høst noterte vi 250 timer. Deltagerlisten er vist nedenfor. Hei Rune. Dugnad Landfortøyning C-brygga fornyet. 2. Strammet opp ytre bryggefester B og C brygge 3. Moring B-brygge snudd og kjetting strammet opp. 4. Badeflåten sjøsatt 5. Utelamper ved velkomstskilt rausmolo montert. 6. Ryddet alt skrot på gjerde vokterbolig 7. Ryddet alt skrot på nordside av fabrikkbygning 8. Ryddet ut alt skrot i fabrikkbygning. Vedlagt følger deltagerliste oppdatert.

3 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 3 av 56 Prioriterte oppgaver etter høstdugnaden 2007 Nr Anleggsdel Oppgave Gjenstår etter 21/10/ Trefendere brygge B, C og A Fullføre utskiftingen. Skifte dårlige stoppskiver på B. NB! I den sterke vinden 28/10 observertes at en bjelke arbeider. Det er et løst feste på innsiden av nest ytterste utrigger på sydsiden av B Sannsynligvis sitter det her en dårlig stoppskive. Det var stor påkjenning på feste, pga en diger Hunter som lå og presset og båten til Endre som lå å drog. B: Ferdig C: Litt gjenstår A: Alt gjenstår 13 Bunnforankring B og C Fullføre utskiftingsprogrammet med nye bunntau og forankring oppe 7-8 Rausmolo og molohode Reparere og heve nedsunket gjestebrygge. Reparere B: Nytt bunntau i bryggas forlengelse vestover C: Alle dårlige bunntau skiftes, våren 2008, ref. dykkerrapport Startet ved nedsynkning. Ekspertråd og videreføring gjenstår. Mye arbeide. molohodet. 45 Fergebrygge for Blåtann Flytte fergebrygga fra B til C Ferdig, men ikke godkjent. Bedre bås trengs. 23 Gangbro brygge C Legge på skliplate Cato fått beskjed om å kjøpe aluminiumsplate 20 Verktøybur med arbeidsbenk i fabrikken Rydde plass Tegne verktøybur Bygge verktøybur. Registrert 10 Jollekran Sertifisering Lastbegrensning må monteres og krana sjekkes av fagmann 6 Rausmolo - Ankring Bestille og sette opp Registrert forbudt skilt permanent skilt 15 B og C Bytte ut strekkfisker med kjetting. Skaffe shims og stramme opp slakke kjettingfisker Registrert

4 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 4 av 56 Steilene Seilhavn - Tabell 1 Oppgavelisten. Oppdatert før høstdugnaden 2007 Deltagelse høsten 2007 Oppg. nr. Anleggsdel / beskrivelse Beliggenhet i havna "Eier" 15.sep 16.sep 06.okt 07.okt 20.okt 21.okt Sum 52 Alf M. Andersen x Flytte utrigger for Blåtann B og C Anders Hübert 47 Anders Wirak 24 Landfeste C Arild Vangstein Robåtbrygge og jollerampe nord Land Arild Vangstein 32 Bobleanlegg Havna Arild Vangstein 61 Bjørn Clausen 44 Boder Fabrikken Bjørn Inge Karlsen Bård Nilsen 2 Flytemolo ytre ende A Carsten Albæk 3 Flytemolo indre ende A Carsten Albæk 4 Landfeste A Carsten Albæk 20 Jollebrygge sør Land Cato Nordal Jollebrygge nord Land Cato Nordal 29 Elektrisk anlegg Havna Cato Nordal 38 Personheis på utrigger B 4/6 B Cato Nordal 1 1 x Lunsj klubbhuset Else Sletten m Utrigger jollebryggen nord Land Endre Sjøvold Flemming Bjerke Badeflåte På vannet Georg Børresen 23 Gangbro C Georg Børresen 30 Brannsikring Havna Georg Børresen 51 Helge Straumsheim Trefendere B og C Henning Føsker 45 Fergebrygge for Blåtann C Hvistendal 56 Ingar Rusten 49 Inge Skullerud 48 Iver Iversen Jollekran Kranbrygge John Willy Løkkevik Skrapfjerning fra bunnen Havna Johnny Hermansen Begroning B og C Johnny Hermansen 31 Bryggevann Havna Kjell Nygaard Lars Hasle 28 Dykking Havna Martin Lervold 28 Dykking Havna Olav Bjørnås Transport nye utriggere Havna Ole B Kaasa 57 P. Stai 60 Per Fleisje 11 Gangbro B Per Søderlund Jollerampe sør Land Per Søderlund 53 Ralf Matthiesen 40 Moringer Havna Rune Eliassen Bunnforankring B Rune Sletten Nye utriggere B og C Rune Sletten 46 Havnetralle Havna Stein Torget Gangbro A Stein Ødegård Orden i havna Havna Ståle Rummelhoff Havnekart Havna Svein Udenæs 1 1 x Jollerampe nord Taran Vangstein 15 Strekkfisker B og C Thor Johnsen 18 Gamle utriggere B og C Thor Johnsen 19 Kondemnerte utriggere B og C Thor Johnsen 8 Gjestebrygge A Tom Andersen 9 Kranbrygge Land Tom Andersen 12 Landfeste B Tom Andersen 35 Lyssøyle C ytterst Tom Andersen 36 Lyssøyle B ytterst Tom Andersen 7 Rausmolo og molohode A Tor Kristiansen Bunnforankring C Tore Kristiansen Velkommenskilt på molohode A Tormod Petersen 37 Røde/grønne skilter B og C Tormod Petersen 42 Bunnforankring prosjekt Havna Tormod Petersen 14 Nye fester for moringer B og C Trond Wetlesen Forankringsbøyer og bryggepullere B og C Trond Wetlesen x Rake på stranda land Vivian Windvik xx Verktøbur i fabrikken Land Rune Bucher

5 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 5 av 56 Steilene Seilhavn - Tabell 1 Oppgavelisten. Oppdatert før vårdugnaden 2007 Deltagelse våren 2007 Oppg. nr. Anleggsdel / beskrivelse Beliggenhet i havna "Eier" 14.apr 15.apr 21.apr 22.apr 28.apr 29.apr 12-Mai Sum 52 Alf M. Andersen 1 1 x Flytte utrigger for Blåtann B og C Anders Hübert Anders Wirak 0,5 0,5 24 Landfeste C Arild Vangstein Robåtbrygge og jollerampe nord Land Arild Vangstein 32 Bobleanlegg Havna Arild Vangstein 61 Bjørn Clausen 44 Boder Fabrikken Bjørn Inge Karlsen Bård Nilsen 2 Flytemolo ytre ende A Carsten Albæk 3 Flytemolo indre ende A Carsten Albæk 4 Landfeste A Carsten Albæk 20 Jollebrygge sør Land Cato Nordal Jollebrygge nord Land Cato Nordal 29 Elektrisk anlegg Havna Cato Nordal 38 Personheis på utrigger B 4/6 B Cato Nordal x Lunsj klubbhuset Else Sletten m Utrigger jollebryggen nord Land Endre Sjøvold Flemming Bjerke Badeflåte På vannet Georg Børresen Gangbro C Georg Børresen 30 Brannsikring Havna Georg Børresen 51 Helge Straumsheim Trefendere B og C Henning Føsker Fergebrygge for Blåtann C Hvistendal 56 Ingar Rusten 49 Inge Skullerud Iver Iversen Jollekran Kranbrygge John Willy Løkkevik Skrapfjerning fra bunnen Havna Johnny Hermansen Begroning B og C Johnny Hermansen 31 Bryggevann Havna Kjell Nygaard Lars Hasle 28 Dykking Havna Martin Lervold 28 Dykking Havna Olav Bjørnås Transport nye utriggere Havna Ole B Kaasa 57 P. Stai 60 Per Fleisje utgår 11 Gangbro B Per Søderlund 21 Jollerampe sør Land Per Søderlund 53 Ralf Matthiesen 40 Moringer Havna Rune Eliassen Bunnforankring B Rune Sletten Nye utriggere B og C Rune Sletten 46 Havnetralle Havna Stein Torget Gangbro A Stein Ødegård 41 Orden i havna Havna Ståle Rummelhoff Havnekart Havna Svein Udenæs 1 1 x Jollerampe nord Taran Vangstein Strekkfisker B og C Thor Johnsen Gamle utriggere B og C Thor Johnsen 19 Kondemnerte utriggere B og C Thor Johnsen 8 Gjestebrygge A Tom Andersen Kranbrygge Land Tom Andersen 12 Landfeste B Tom Andersen 35 Lyssøyle C ytterst Tom Andersen 36 Lyssøyle B ytterst Tom Andersen 7 Rausmolo og molohode A Tor Kristiansen Bunnforankring C Tore Kristiansen Velkommenskilt på molohode A Tormod Petersen Røde/grønne skilter B og C Tormod Petersen 42 Bunnforankring prosjekt Havna Tormod Petersen 14 Nye fester for moringer B og C Trond Wetlesen Forankringsbøyer og bryggepullere B og C Trond Wetlesen x Rake på stranda land Vivian Windvik 1 1 Rune Bucher ,5 82,5

6 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 6 av 56 Kapittel 2 Prosjektene Steilene Seilhavn Tabell 2 Prosjekter Oppdatert etter høstdugnaden 2007 Prosjekt Ansvarlig Beskrivelse Status Utriggerprogam Rune Sletten Innkjøp av nye utriggere Fullført I alt 17 nye utriggere innkjøpt fra Ørsta og montert. Fenderverk på flytebryggene. Henning Føsker Fornye fenderverk langs de gamle Pontona-leverte pongtongene (dvs. 200 meter lengde fordelt på 9 stk pongtonger inklusive A, B og C) Gjenstår på A og litt på C Gjesteplasser i bøyer og med bunntau rett i moring Nye bunntaufester i pongtongene Trond Wetlesen Trond Wetlesen Bunnforankring Tormod Petersen Prosjektleder Skifte ut gammelt. Anordne nye gjesteplasser ut / inn på flytemolo. Flere av festejernene i de gamle Pontona-leverte pongtongene er sterkt nedtæret. Nye feterer konstrueres, kjøpes inn og monteres. Bunnkart Olav Bjørnås Undervannsinspeksjon, utarbeide og oppdatere bunnkart Oppmåling for Svein Udenæs Oppmåling, utarbeide og oppdatere overflatekart overflatekart Elektronisk kart Olav Bjørnås Finne egnet program og overføre alle data til nytt elektronisk kart Ferdig. (16 mm synketau montert i nye moringer) Konstruksjon og innkjøp ferdig. Montering i gang I gang I gang Startet

7 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 7 av 56 Kapittel 3 Oppgavene Oppg. nr. Steilene Seilhavn - Tabell 1 Oppgavelisten Oppdatert etter høstdugnaden 2006 Beliggenhet i havna "Eier" Status Anleggsdel / beskrivelse 1 Badeflåte På vannet Georg Børresen 2 Flytemolo ytre ende A Carsten Albæk 3 Flytemolo indre ende A Carsten Albæk 4 Landfeste A Carsten Albæk 5 Gangbro A Stein Ødegård 6 Skilting A tbn 7 Rausmolo og molohode A Tor Kristiansen 8 Gjestebrygge A Tom Andersen 9 Kranbrygge Land Tom Andersen 10 Jollekran Kranbrygge John Willy Løkkevik 11 Gangbro B Per Søderlund 12 Landfeste B Tom Andersen 13 Bunnforankring B Rune Sletten 14 Nye fester for moringer B og C Trond Wetlesen 15 Strekkfisker B og C Thor Johnsen 16 Trefendere B og C Henning Føsker 17 Nye utriggere B og C Rune Sletten 18 Gamle utriggere B og C Thor Johnsen 19 Kondemnerte utriggere B og C Thor Johnsen 20 Jollebrygge sør Land Cato Nordal 21 Jollerampe sør Land Per Søderlund 22 Jollebrygge nord Land Cato Nordal 23 Gangbro C Georg Børresen 24 Landfeste C Arild Vangsten 25 Bunnforankring C Tore Kristiansen 26 Robåtbrygge og jollerampe nord Land Arild Vangsten 27 Skrapfjerning fra bunnen Havna Johnny Hermansen 28 Dykkerinspeksjon Havna Olav Bjørnås 29 Elektrisk anlegg Havna Cato Nordal 30 Brannsikring Havna Georg Børresen 31 Bryggevann Havna Kjell Nygård 32 Bobleanlegg Havna Arild Vangsten 33 Begroning B og C Johnny Hermansen 34 Forankringsbøyer og bryggepullerer A, B og C Trond Wetlesen 35 Lyssøyle C ytterst Tom Andersen 36 Lyssøyle B ytterst Tom Andersen 37 Røde/grønne skilter B og C Hans Jonasen 38 Personheis på utrigger B 4/6 B Cato Nordal 39 6 m Utrigger jollebryggen nord Land Endre Sjøvold 40 Moringer Havna Rune Eliassen 41 Orden i havna Havna Ståle Rummelhoff 42 Bunnforankring Havna Tormod Petersen 43 Havnekart Havna Svein Udnæs 44 Boder Fabrikken Rune Bucher 45 Fergebrygge for Blåtann C 46

8 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 8 av 56 1 Badeflåten Ikke sjekket Opplag og utsetting. Tilstandskontroll, rengjøring, vedlikehold av flåte og moring. Skaffe og montere badestige. Georg Børresen Daniel Scheidegger Badestige mangler 22/10/05 1. Badeflåten tatt på land og rengjort. Mye skjell. 2. Bunntauet sikret i oransje bøye 3. Tilstand: Ingen skader 4. Utbedringer: Ingen 5. Forbedringer: Badestige Juli 2006: Badeflåten drev på land, brakk badestigen. Bunntau erstattet og badeflåten brakt på plass. Teamjobb ved Peder Berntsen et al. Reparasjon av badestigen gjenstår. Oktober 2007: Badeflåten fortøyd innerst i havna. Den er brukt til flytting av moringer og mer gjenstår til våren.

9 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 9 av 56 2 Flytemolo - ytre ende Skjærereir av kjetting med suspekte sjakler og slitte lenker i kjetting øverst. Se Figur 2. 1) Skjærereir fjernes, bunnstrekk 1 og 2 festes på nytt. 2) Moring B trekkes på plass og koples til A med tau. Moring C trekkes på plass og koples til D eller E med tau. Nye bunnstrekk anordnes og koples. Løftebukk, kjettingtalje, taulengder, sjakler, sikringstråd Rigg bukk med kjettingtalje, fest krok i kjetting så dypt som mulig og heis opp slakk på kjetting. Bind av kjetting som sikring. Fjern gamle sjakler og fest kjettingen på nytt med ny sjakkel. Husk å sikre sjaklene. Carsten Albæk Bunnstrekk : Kallenavn på tau eller kjetting eller kombinasjon av tau og kjetting som forbinner moring (typisk 1 til 2 tonns betongvekt) og flyter (ponton) Pos Materiale Når lagt ut Lagt av Sist sjekket / tilstand 1 Kjetting 2002 Lindøya Okt dykker RW 2 Tau og kjetting 2003 Selv Okt dykker RW 3 Kjetting 2002 Selv Okt 2004 dykker RW 4 Kjetting 1991 Selv Utslitt kjetting, moring?? 5 Kjetting 1986 Pontona Utslitt kjetting, moring?? 6 Kjetting 1991 Selv Utslitt kjetting, moring?? 7 Kjetting 1986 Pontona Utslitt kjetting, moring?? Intet vedlikehold utført 21 eller 22 oktober Dykker har sjekket alle fortøyninger og fester til moringer som er funnet i god stand. Sjakler og fester i flytebryggen kontrollert og funnet i orden. Iver Iversen / Martin Lervold Ingen sjekk 2007

10 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 10 av 56 3 Flytemolo indre ende Tilstand 22/10/05 Moringstau nr. 3 dregget opp og festet med 2 meter kjetting til S. Se Figur 3. Sjekk/skift slitte sjakler i flytemolo. Sjekk tau og kjetting i landfeste. Kople inn 3-4 meter kjetting øverst i moringstau nr 1 og sjakle inn i feste N. Kjettingtalje Rigg kjettingtalje for å trekke inn flytemoloen når sjaklene skal skiftes. Carsten Albæk Dykker har sjekket alle fortøyninger og fester til moringer som er funnet i god stand. Sjakler og fester i flytebryggen kontrollert og funnet i orden. Iver Iversen / Martin Lervold. Ingen sjekk 2007

11 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 11 av 56 4 Landfeste flytemolo Endel rust og slitasje. Ikke sjekket i detalj. Sjekk og vedlikehold. Sjekk spesielt kjettingkorset med bildekk. Erstatt utslitte deler. Carsten Albæk Kjettingskrev med to bildekk som demper rykk. Trenger ettersyn. Tauforankring trenger årlig sjekk og hyppig utskifting Oktober 2007: Tauforankring ut/inn fornyet. Nye tau er orange. Nye rørkauser og sjakler benyttet. (Stein Ø)

12 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 12 av 56 5 Gangbro til flytemolo Feste til molohodet er usikkert pga rust og deformasjon, samt uheldig utforming. Nordre rekkverk fjernet etter skade. Skaden forårsaket av monteringsfeil under vårdugnaden. Gangbroen løsgjøres og trekkes over på flytemoloen, og surres godt fast for vinteren.. Nye fagmessige fester lages og monteres. Vurder om ett rekkverk er godt nok etter havnas standard og gi anbefaling til leder. Stein Ødegård Feste for gangbro. Bør erstattes med feste i henhold til Steilene Seilhavns standard se fig. Dekkbord Fleksibelt feste. Ingen endring 2007 Gangbroen bør påmonteres sklibord under for å lette buksering før og etter vinterlagring

13 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 13 av 56 6 Skilting Tilstand høsten 2007 Velkomstskiltet i god stand. Trenger skilt med ankring forbudt. Sjekk og vedlikehold Hans Jonasen

14 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 14 av 56 7 Rausmolo og molohode Utstyr og materialer: Massetap fra molohode og innenfor langsgående støttemur. (Kommunen har utbedret det verste hullet med duk under pukk og grus) Tilføre ny masse, tette huller, planere Krafse, rive, trillebår, spett Stein, grov pukk, fin pukk, tørrmørtel Tett huller med stein og grov pukk. Fyll over og stamp tørrmørtel inn i grovpukken. Fyll over med finpukk og jevn ut med rive. Tor Kristiansen Vår 2007: Skadene inspisert. Rapport laget. Trebryggas konstruksjonstegning rekonstruert. (Rune) Sommer 2007: Sand, sement, pukk innkjøpt og brakt ut. Høst 2007: Reparasjon påbegynt. Bilder. 7. oktober 2007 Reparasjonssted ved fortøyningpuller nr. 11, dvs.ca. 8 meter innenfor molohodet. Her er nedsynkningen størst (ca 5 cm). Tor, Per og Ståle i aksjon for støping på utsiden av drageren. 21. oktober Svein og Tor støper på innsiden av drageren ved puller nr. 11.

15 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 15 av 56 8 Gjestebrygge langs rausmolo Tilstand høsten 2007 I god stand bortsett fra nedsynkning Sjekk og vedlikehold. Rette opp nedsynkning. Tom Andersen Høst Dekkbord fjernet mellom puller 10 og 12 for å gi atkomst for reparasjon. Rekkverk satt opp. 6. oktober Per, Tor, Endre og Ståle i full sving. Og arbeidet fortsatte søndag.

16 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 16 av 56 9 Kranbrygge og gjestebrygge mellom A og B Ikke sjekket Sjekk og vedlikehold Tom Andersen

17 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 17 av Jollekran og kran på Alværn brygge Ikke inspisert Opprett kranbok, skaff opprinnelig løftesertifikat. Få krana sjekket av kompetent person og utfør lasttest i vedkommendes nærvær. Få nytt kransertifikat. Sjekk krav til sikring og godkjennelse av kranfører. Sett opp skilt med maks last og forbud mot bruk av uvedkommende. John-Willy Løkkevik

18 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 18 av Gangbro Brygge B Betydelig slitasje Lage ny gangbro. Per Søderlund Dekkbord Fleksibelt feste feste. Dekkbord Steilene Standard gangbro (møter krav til sikkerhet og hc) Juni 2006: Materialer innkjøpt og tilvirking av ny gangbro startet. Per Søderlund. Våren 2007: Gangbro ferdig og flyttet til C. Gangbroen (aluminium) på C flyttet til B. Gangbroen forsterket under og rekkverkstøttene sveist fast på ny. Høsten 2007: Nye sprekker har oppstått og rekkverket er nå surret på plass.

19 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 19 av Landfeste brygge B Tilstand høsten 2007 I god stand Sjekk og vedlikehold Tom Andersen Våren 2007: Landfestet ble totalt fornyet med fire tau, rørkauser og sjakler. Høsten 2007: Bufferstokk satt mellom landfeste og betongpongtong. Prøveløsning. Tømmerstokk hengt opp oktober 2007

20 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 20 av Bunnforankring brygge B Forankringen består av tau og kjetting opprinnelig festet til bøyler i underkant av pontonene. Oversiktskartet viser omfanget og tilstand ved siste inspeksjon. Figuren nedenfor viser innfestingen oppe som ny. Sjekke innfestingen til pontonene. Stramme opp slakke moringer og sette fast på nytt. Dersom festebøyler ikke kan benyttes kan moringstau trekkes over gummidemper og festes på motsatt side. Skrive tilstandsrapport. Sjakler, tau, talje Tommy Tangløkken > Rune Sletten Høsten 2007: Fire bunntau installert som anbefalt av dykker. (Dykkerrapport i egen mappe). Rørkause og harpesjakkel 30 mm oransje tau Ca 2 meter 19 mm galv. kjetting Ca 5 meter 16 mm galv. kjetting

21 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 21 av Nye fester for moringer Betydelig reduksjon av godstykkelse i ubolt som følge av korrosjon Finne og teste ut løsning på ett feste. Forsterke resterende fester etter behov. (Trond Wetlesen har skaffet tilbud fra leverandøren Pontona. Prisen er 40 kkr pr ponton bare for materialer og montasje, eks. tilrigging) Trond Wetlesen Innstøpt stålbøyle L-formet feste i 16 mm galvanisert stålplate boltet til betongen. Original løsning Ny løsning konstruert av Trond (Sparer kr pr punkt)

22 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 22 av Strekkfisker brygge B og C Løs strekkfisk på B mellom ponton 2 og 3 på sørsiden Sjekk for løse strekkfisker og gummimellomlegg. Stram slakke strekkfisker. Kjettingtalje, kutteskive, slegge, tau, skrutrekker Stramming av slakk strekkfisk hvor strammemuttere er rustet fast: Del 50 mm kjettinglenke i to deler med kutteskive. Trekk sammen bryggene med kjettingtalje, tving kjettinglenke inn bak mutter Thor Johnsen >> TBN Strekkfisk (opprinnelig) erstattet med 13 mm kjetting Gummidemper Shims Mai 2006: Strekkfisk mellom ponton to og tre på sydsiden er brukket og ny montert. Thor 2006: Strekkfisk byttet med 13 mm langlenket kjetting og stålbrikker med spor. Stålbrikkene legges som shims mot kanten av brønnen i betongpongtongen.

23 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 23 av Trefendere brygge B og C Slitte og løse fenderbjelker uten mellomlegg. NB løs fender på C3 nordsiden. Fortsette utskifting/reparasjon, dvs anordne nye fester med mellomlegg samt snu fenderbjelkene og legge på utvendig slitebord på resten av brygge B Div utstyr og materialer Henning Føsker Jobben startet under vårdugnaden Fendere på sørsiden av B ble reparert på pontonene 1-4. Gjenstår: På brygge B, halve ponton 4 og ponton 5. På brygge C, ponton 1, 2, 3. NB løs fender på nordsiden av 3 bør tas høsten 2005 Høsten 2007 Olav i gang over vann også. Tore og Olav ordnet bryggefenderen på nordsiden av indre pongtong på B. Trestokkene ble snudd, nye bolter satt i med brikker mellom stokk og brygge. Brygge B er nå ferdig. som tiden går. NB! En del stoppskiver av dårlig kvalitet må skiftes. Skivene ruster og svikter og spiser seg gjennom treverket der det er store belastninger og de gamle stokkene er brukt om igjen. Dette er 20 år gamle stokker og treverket blir løsere etter

24 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 24 av Nye utriggere Innhente tilbud, velge leverandør og bestille i alt 16 nye utriggere Innhente tilbud, velge leverandør og bestille i alt 16 nye utriggere. Følge opp levering, mottakskontroll, garantiinspeksjon og oppfølging Rune Sletten Våren Vi har fått levert og installert 17 utriggere som vist på havnekartet bak i boka. Erfaringen med Ørstautriggerne er gode så langt.

25 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 25 av Gamle utriggere Ikke sjekket Sjekk alle og sørg for utbedringer etter behov. Ranger etter slitasje. Bytt om mulig de mest slitte på C med mindre slitte fra B. Thor Johnsen Høsten De gamle 6-metrene fra Pontona i 1986 er fortsatt ok. Bør kunne brukes i mange år ennå. Gamle 10- metre og 8-metre med strekkmetalldekke vil måtte bli skiftet over de neste 5 årene.

26 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 26 av Kondemnerte utriggere To stk i fjæra, flere kommer pga utskifting Fjerne Vinkelsliper, spett, kubein, båt, isoporblokk, tau Flytelegmene hugges av og transporteres til land og videre til avfallsstasjon. Trelemmer deponeres etter anvisning fra kommunen. Stålstrukturen senkes under bølgebryteren Thor Johnsen Januar 2005 Flere 8-metere brakk denne vinteren pga. sterk korrosjon og sprekking Våren 2007: Alle kondemnerte hugget opp og stålet fjernet. Flytelegemer og tredekk tatt vare på Jobben er slutt!

27 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 27 av Jollebrygge sør (mellom B og jollerampe sør) Ikke sjekket Sjekk og vedlikehold Leder Cato Nordahl

28 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 28 av Jollerampe sør Skadet fenderbord ytterst. Stor svikt på midten. Ikke grundig inspisert Sjekk tilstand, planlegg og utfør utbedring Per Søderlund Høsten Dårlig dekke nederst og stor sag krever reparasjon

29 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 29 av Jollebrygge nord ( mellom jollerampe sør og C) Ikke sjekket Sjekk og vedlikehold Cato Nordahl

30 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 30 av Gangbro brygge C Håndrekkene har sprekker i innsveisingen i vangene. Provisorisk forbindelse til landfestet. Gangbroen er unødig lang. Ikke i henhold til Steilene Standard Ordne reparasjon og innkorting av gangbroen. Montere ordentlig forbindlese til landfeset. Georg Børresen Dekkbord Fleksibelt feste feste. Dekkbord Steilene Standard for gangbroer (tilfredstiller kravene til sikkerhet og hc) Høsten i orden: Ny gangbro i solid treverk Dekkbord på plass i øvre ende Høsten 2007 mangler: Skliplate på betongen Standard oppheng på landfestet

31 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 31 av Landfeste brygge C Tilstand Sjekket. OK Sjekk og vedlikehold Arild Vangstein Skiftet mai Landfeste brygge C

32 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 32 av 56 Tilstand 22/10/06 Sjekket. OK Sjekk og vedlikehold Arild Vangstein

33 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 33 av Bunnforankring Brygge C Forankringen består av tau og kjetting opprinnelig festet til bøyler i underkant av pontonene. Oversiktskartet viser omfanget og tilstand ved siste inspeksjon. Figuren nedenfor viser innfestingen oppe. Sjekke innfestingen til pontonene. Stramme opp slakke moringer og sette fast på nytt. Hvis festebøylene ikke kan brukes, kan bunntauet trekkes over gummifenderen og festes på motsatt side. Skrive tilstandsrapport. Tore Kristiansen September 2007: Ny bunnkjetting i ny stor moring festet i bøylen i indre ende pongtong nr. 2, sydøstre hjørne. Nye bunntau skal installeres våren 2008

34 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 34 av Robåtbrygge og jollerampe nord Tilstand Robåtbrygge OK Jollerampe OK. Tatt opp for vinteren. Sjekk og vedlikehold Arild Vangstein Nordre feste på jollerampen brukket og reparert mai Jollerampe demontert oktober Skal repareres våren Ny jollerampe montert april Løsnet flyteelement festet høsten 2007 (bildet)

35 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 35 av Robåtbrygge og jollerampe nord Tilstand 22/10/06 Robåtbrygge OK Jollerampe demontert for reparasjon Sjekk og vedlikehold Arild Vangstein Nordre feste på jollerampen brukket og reparert mai Jollerampe demontert oktober Skal repareres våren Ny jollerampe montert april 2007

36 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 36 av Skrap på bunnen i havna Ikke sjekket Kartlegge forekomster, merke for fjerning med dykker. Dregge opp leider ved kranbrygga Johnny Hermansen

37 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 37 av Dykkerinspeksjon : Siste inspeksjon var våren 7. oktober Formatert: Høyre: 2,19 cm Ny sjekk til vårenlage kart og anbefale utbedring av skader Tommy TangløkkenOlav Bjørnås Olav Bjønås (dykker) Iver Iversen og Trond Wetlesen Som rapportert i egne dokumenter: Dato Dykker Rapport Konklusjon 22. april 2006 Martin Lervold Iver Iversen Utskifting nødvendig flere steder Høsten 2006 Olav Bjørnås Tore Kristiansen Utskifting nødvendig flere steder 6. oktober 2007 Olav Bjørnås Iver Iversen Utskifting nødvendig flere steder Grundig inspeksjon på B høsten 2007 (bildet)

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem Rev. 30.09.14 - A Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 1.1 Kontakter i Aqualine AS... 2 2 Beskrivelse... 3 3 Definisjoner... 3 4 HMS Helse,

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 Tid 12.11.14 Sted Karlotbrygga Referent Rolf Mobakk Deltakere Harry Strøm, Roger Johansen, Bjørn Are Lorentsen, Rune Martinsen, Ant Steve Teigland,

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 2 Beskrivelse... 2 3 Klargjøring... 5 4 Innfesting av not i bunnring... 8 5 Innfesting av not i glidelodd... 10 6 Låring

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 Tid 04.03.15 Sted Karlottbrygga Kl. 1800 Referent Svein-Ole Karlsen Deltakere,,,, Ant Steve Teigland, Morten Bakken,,, Arnulf Hansen, og Svein Ole

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

Din komplette leverandør av flytebrygger

Din komplette leverandør av flytebrygger www.wee-marine.no Tlf: (+47) 982 18 155 Din komplette leverandør av flytebrygger Wee Marine AS din komplette leverandør av flytebrygger Wee Marine AS leverer og monterer flytebrygger, utriggere, pontonger,

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Servicehefte med garantibevis Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Garantibevis for Ørsta Marina Systems AS Anbefalte bruksområder Stålbrygger/utstyr Betongbrygger Utstedt: Ordrenr./Tilbudsnr.

Detaljer

Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt

Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt Gratulerer med din nye tradisjonelle lavvo i fra Bisontelt. Oppsett av denne lavvoen er en trivelig jobb for 2-5 personer. Utstyr som må til for å bygge

Detaljer

Hva v a h ar r s kjedd?

Hva v a h ar r s kjedd? Hva har skjedd? Hva skjedde 25. desember? Flytemolo brygge 6 sank mellom kl 21 og 22 5 båter totalhavarerte Følgeskader brygge 3, 4 og 5 2 båter totalhavarerte og flere båter med skader Skader på brygge-elementer,

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

Monteringsanvisning. K0977 rev.03

Monteringsanvisning. K0977 rev.03 Monteringsanvisning K0977 rev.03 Gratulerer med markedets mest robuste og pålitelige bryggefendersystem. Dette heftet gir deg en trinn for trinn instruksjon til hvordan fenderen skal monteres for å sikre

Detaljer

Captain Dønvig s Life-saving Globe

Captain Dønvig s Life-saving Globe 2009 Captain Dønvig s Life-saving Globe Tilstands Rapport: DØNVIG S LIFE-SAVING GLOBE Skåtøy Vel prosjekt i samarbeid med Follo Museum Tor Verner Dønvik Skåtøy Vel 16.12.2009 1. Innledning Skåtøy Vel s

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Art. 626 105 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011

M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011 M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Karsten Mæhl 1 Arbeider utført ved Dåfjorden slipp Etter M/F Folgefonn I sin ankomst til Norge i juni 2010 ble

Detaljer

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere:

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Møtereferat Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13 Referent: Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem),

Detaljer

Kristiansand 21.09.2013 Vår ref. 469 Håklova Deres ref. Jon Holt

Kristiansand 21.09.2013 Vår ref. 469 Håklova Deres ref. Jon Holt NOTAT til Kristiansand kommune Kristiansand Eiendom Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND Kristiansand 21.09.2013 Vår ref. 469 Håklova Deres ref. Jon Holt Håklova Vel i Kristiansand kommune. Vurdering av

Detaljer

Årsmelding 2014 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2014 Straumen Båtlag. Årsmelding 2014 Straumen Båtlag. Styret har hatt 4 styremøter og behandla 28 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.2014 101 medlemmer ( 94-2013 ) Hvor 2 er passive medlemmer ( 3 2013 ) I løpet av 2014 har

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

Sikringsutstyr Combisafe

Sikringsutstyr Combisafe - Multifot Arvtageren til Boltefot art.nr 461212 230165 Multifot 1,2 kg 1 stk - Avstengerfeste Festes vertikalt og brukes både som fallbeskyttelsesfeste og som avstengerstøtte.tåler høyere belastning en

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING ALUHAK Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING Rev. 12.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Normative referanser, Nyttig informasjon... 4

Detaljer

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Inspeksjonshåndbok Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Innhold 1. Inspeksjonsklassifisering... 3 2. Daglig inspeksjon... 4 3. Regelmessige inspeksjoner... 4 3.2 Kroker... 4 3.3 Lastkjetting... 5 4. Periodisk

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Monteringsanvisning. K0977 rev.02

Monteringsanvisning. K0977 rev.02 Monteringsanvisning K0977 rev.02 Tilbehør Ventilsett 1 sett pr. fenderlenke Skjøteplugg For skjøting/reparasjon Syrefaste skruer For montering på Trebrygger Festebånd, plast For montering på stålutliggere

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. Stigefoten er konstruert og framstilt i henhold til NS EN 131 1-4 og Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. av 14. april 1989. Stigefoten kan monteres på stiger med aluminiumsvanger

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges.

For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges. Montering av Fiberon Mission Rekkverk Før du begynner. Bestem hvor plasseringen av rekkverksstolpene skal være. For å få et riktig utseende plasseres stolpene med lik avstand til hverandre. Det kan være

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008.

Årsrapport 2008. Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008. Årsrapport 2008 Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008. Styrets sammensetning for 2008 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 400

Avtrekkssystem type CD 400 Avtrekkssystem type CD 400 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 400 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Dokumentasjon Fagprøve i Trebåtbygging. Michael Grøstad-Torjusen. Bytting av bordganger

Dokumentasjon Fagprøve i Trebåtbygging. Michael Grøstad-Torjusen. Bytting av bordganger Dokumentasjon Fagprøve i Trebåtbygging Michael Grøstad-Torjusen Bytting av bordganger Jeg startet med å feste to klosser på det sprukne bordet som skulle byttes. Disse klossene har som hensikt å hindre

Detaljer

g rill hytte: Monteringsanvisning

g rill hytte: Monteringsanvisning Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu

Detaljer

Dagens utfordringer. Systemet

Dagens utfordringer. Systemet Dagens utfordringer I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn i etasjen de skal monteres. Dagens metoder

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013 Revidert 11.02. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styrets årsberetning, regnskap for 2010 og forslag til budsjett for 2011 ble enstemmig godkjent.

Styrets årsberetning, regnskap for 2010 og forslag til budsjett for 2011 ble enstemmig godkjent. Årsberetning Brevik Båtforening 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder Espen Byrjall Nestleder Karl Thomas Høgh Kasserer Jørn Rugtvedt Sekretær Vegard Heggem Styremedlem Odd Angelsen Styremedlem/bryggekordinator

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING FOR SEILBÅTKRYBBE LITEN ART NO 10256 SEILBÅTKRYBBE STOR ART NO

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING FOR SEILBÅTKRYBBE LITEN ART NO 10256 SEILBÅTKRYBBE STOR ART NO ilas marine MONTERINGS- OG BRUKERVEIEDNING FOR SEIBÅTKRYBBE ITEN ART NO 10256 SEIBÅTKRYBBE STOR ART NO 10257 1.0 HURTIGREFERANSE 2900-4000 ilas marine Strammebånd (lastestropp) 2900 (liten) 4000 (stor)

Detaljer

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang Formannen har ordet Årsmøtet/generalforsamlingen gikk som kjent av stabelen 26. januar. I etterhånd har jeg tenkt over

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon Vedlegg 3: Fotodokumentasjon For bilder av tilstand før prosjektstart vises det til søknaden. Tak arbeider: Bilde 1: Utskifting av gammelt sutak der det var råttent og/eller fullstendig mitspist. Bilde

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

NOTAT TIL STAVANGER KOMMUNE v/ Stein Bethuelsen Stavanger 18.03.2015

NOTAT TIL STAVANGER KOMMUNE v/ Stein Bethuelsen Stavanger 18.03.2015 NOTAT TIL STAVANGER KOMMUNE v/ Stein Bethuelsen Stavanger 18.03.2015 UTBEDRING AV SKADER OG FORBEDRINGER PÅ MOLOENE I SALTNES OG KVERNEVIK BÅTFORENINGER Båtforeningene har en viktig rolle i friluftsliv

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett :

Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett : Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett : 1 Stk. Balansert rørkrør med kjeleanslutning. 1 Stk. Utvendig avslutning 1 Stk. Utvendig veggplate 1 Stk. Utvendig sikkerhetsgitter

Detaljer

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Innhold: 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested 2) Årsakssammenheng 3) Videre arbeid 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Tekniker / Takstmann: Rolf A. Greve 95103319 Takst-Team Bodø AS. Skaderapport

Tekniker / Takstmann: Rolf A. Greve 95103319 Takst-Team Bodø AS. Skaderapport Skaderapport Side: 1 (7) Skadenummer 82996824,2 Forsikringsselskap Kunde / Forsikringstaker Gjensidige Forsikring ASA tlf. 03100 Steigen Kommune 8283 Leinesfjord Forsikringstype Forsikringsform Egenandel

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning Bakovervendt/Bagudvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 0+/1 0-18 kg 6m 4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Kid. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å beskytte

Detaljer

Årsmelding 2013 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2013 Straumen Båtlag. Årsmelding 2013 Straumen Båtlag. Styret har hatt 5 styremøter og behandla 28 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.13. 94 medlemmer ( 97-2012 ) hvor 3 er passive medlemmer ( 5 2012 ) I løpet av 2013 har

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister

MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister Denne veiledningen inneholder viktig informasjon. Les den før monteringen igangsettes. MONTERINGSVEILEDNING 31 cm overhøyde Versjon 2014-3 Med PVC lister GENERELLE INSTRUKSER: For montering, bruk og vedlikehold

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment

AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment Skjema B-01 AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment TILTAKSHAVER: Oslo Havn KF PA-bok Del B Side: 1 av 1 KONTRAKT AVVIK NR. DATO NAVN PÅ AVVIKET 23 HAV05 Lnr.195

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

Newton Camp modul 1004 "Skogens Tusenfryd"

Newton Camp modul 1004 Skogens Tusenfryd Newton Camp modul 1004 "Skogens Tusenfryd" Kort beskrivelse av Newton Camp-modulen Opplev hvor morsomt man kan ha det i skogen! Hvordan kan vi bruke naturressurser for å konstruere et Tusenfryd i skogen?

Detaljer