Steilene Seilhavn Havneboka 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steilene Seilhavn Havneboka 2007"

Transkript

1 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 1 av 56 Steilene Seilhavn Havneboka 2007 Utkast til Havneboka 2007 Havneboka er oppdatert av dugnadssjefen basert på informasjon fra deltakerne og egne observasjoner. Alle bes se over sine sider og komme med rettinger. Rapporter fra undervannsinspeksjon av bunnfestene er lagt i egen mappe. Innhold Kapittel Innhold Side 1 Dugnadsrapport 1 2 Prosjektene 6 3 Oppgavene 7 4 Kartskisser 49 Kapittel 1 Dugnadsrapport Ekstraordinære dugnader Januar 2007 Landfestet på B røk i kraftig vind. Det var planlagt fornyet og ble holdt på plass ved en midlertidig sikring. Fenderbjelken ved indre utrigger på sydsiden av B knakk pga ekstra påkjenning fra av to store båter som hadde utilstrekkelig fortøyning i land. Dårlig skive under mutteren på festebolten som måtte tåle ekstra stor avrivningskraft førte til at fenderstokken ble revet løs og brakk ved neste bolt. Utriggeren ble hengende etter fortøyningen i båten på innside. Verken båt eller utrigger fikk skade. August 2007 En timeter utrigger på C knekte fenderstokken i kraftig nordavind. Igjen et tilfelle av dårlig skive under mutteren på en festebolt. Ingen skade på båtene. Høstdugnaden 2007 Dugnaden var fordelt på tre helger: september spesialdugnad under gode forhold, men med lave tåkeskyer. Trond Wetlesen ledet utlegg av bunntau for fem nye båtfester på flytemoloen og en ny moring på nordsiden av B. I alt 8 moringer var våtlagret på bunnen nord for flytemoloen (lagt der av Lindøya Slipp noen uker i forveien). Moringene ble flyttet til riktige posisjoner som vist på havnekartet og bunntau/kjetting tilkoplet. i tillegg til Trond var Olav Bjørnås, Stein Torget, Cato Nordal, Rune Eliasen, Flemming Bjerke og Rune Sletten og jobben tok to dager. Badeflåten med løftebukk og lineærvinsj ble brukt og Blåtann var slepebåt. Alt gikk greitt. 6-7 oktober generaldugnad i nydelig vær.

2 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 2 av 56 Det var 19 deltakere og tradisjonell, felles lunsj lørdag. Søndag deltok 13 og måtte greie seg med egne matpakker. Det var flere arbeidslag i gang: Grundig inspeksjon og kartlegging ble utført av bunnfestene til brygge B og C. Olav dykket, Trond og Iver assisterte fra overflaten og noterte data. Iver ajourførte havnekartet. Fire bunnfester på B ble satt på listen for utskifting i høst, mens flere bunnfester på C ble notert for utskifting til våren. Utskifting av tau i landfestet for flytemoloen. Stein spleiset og satte inn to nye tau. Krysset ble vurdert å kunne stå til våren. Bryggefendere. Arbeidet fortsatte med Tore, Stein og NN. Jobben nærmer seg fullførelse på B og C. Arbeidet fortsetter. Jollerampe nord. Arild fikk en tung jobb med å sette tilbake på plass et flytelegeme som var kommet løs og berget i vannkanten. Cato og Knut fortsatte med forbedringen av det elektriske anlegget. Johnny fjernet begroning fra alle utriggerne og pongtongene i B og C Rausmoloen. Tor Kristiansen igangsatte reparasjonsarbeidet på moloen der utvasking av finmasser har ført til nedsynkning av trebrygga. En del av tredekket ble fjernet og sikring satt opp rundt hullet. Masse ble gravd vekk og forskalling montert. Støping ble påbegynt. Hjelpere var Per Søderlund og Endre Sjøvold. Dette er en stor jobb og arbeidet fortsetter med støping, oppjekking og tildekking. Det er flere områder som må repareres, blant annet molohodet hvor det må støpes dekke. Ekspertråd må innhentes for å bestemme videre tiltak oktober avslutning i fint vær Ni deltakere kom på lørdag og 7 på søndag. Bunnfester: Tore leverte 350 kg galvanisert kjetting på Alværn og Trifoilen måtte nok en gang gjøre jobben som lekter. Trond, Olav og NN anordnet og monterte fire nye bunntau til erstatning for kondemnerte bunntau på B. Støping på moloen: Tor Kr. med hjelpere Svein Udenæs og NN fortsatte arbeidet på innsiden av støttemuren Bryggefendring: Tore og Henning fullførte B og noterte behov for innkjøp av stokk. Bufferstokk på B: Rune kappet en tømmerstokk og fikk den hengt opp som buffer mellom landfestet og enden av B. Dette er et forsøk og det vil vise seg om det virker som håpet til å holde B i posisjon. Vårdugnaden 2007 Dugnaden var fordelt på fire helger. 31 personer deltok en eller flere dager. Rekorden har Stein Torget som deltok alle 7 dagene. Med 5 timers arbeidsdag blir det til sammen 412 arbeidstimer. I fjor høst noterte vi 250 timer. Deltagerlisten er vist nedenfor. Hei Rune. Dugnad Landfortøyning C-brygga fornyet. 2. Strammet opp ytre bryggefester B og C brygge 3. Moring B-brygge snudd og kjetting strammet opp. 4. Badeflåten sjøsatt 5. Utelamper ved velkomstskilt rausmolo montert. 6. Ryddet alt skrot på gjerde vokterbolig 7. Ryddet alt skrot på nordside av fabrikkbygning 8. Ryddet ut alt skrot i fabrikkbygning. Vedlagt følger deltagerliste oppdatert.

3 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 3 av 56 Prioriterte oppgaver etter høstdugnaden 2007 Nr Anleggsdel Oppgave Gjenstår etter 21/10/ Trefendere brygge B, C og A Fullføre utskiftingen. Skifte dårlige stoppskiver på B. NB! I den sterke vinden 28/10 observertes at en bjelke arbeider. Det er et løst feste på innsiden av nest ytterste utrigger på sydsiden av B Sannsynligvis sitter det her en dårlig stoppskive. Det var stor påkjenning på feste, pga en diger Hunter som lå og presset og båten til Endre som lå å drog. B: Ferdig C: Litt gjenstår A: Alt gjenstår 13 Bunnforankring B og C Fullføre utskiftingsprogrammet med nye bunntau og forankring oppe 7-8 Rausmolo og molohode Reparere og heve nedsunket gjestebrygge. Reparere B: Nytt bunntau i bryggas forlengelse vestover C: Alle dårlige bunntau skiftes, våren 2008, ref. dykkerrapport Startet ved nedsynkning. Ekspertråd og videreføring gjenstår. Mye arbeide. molohodet. 45 Fergebrygge for Blåtann Flytte fergebrygga fra B til C Ferdig, men ikke godkjent. Bedre bås trengs. 23 Gangbro brygge C Legge på skliplate Cato fått beskjed om å kjøpe aluminiumsplate 20 Verktøybur med arbeidsbenk i fabrikken Rydde plass Tegne verktøybur Bygge verktøybur. Registrert 10 Jollekran Sertifisering Lastbegrensning må monteres og krana sjekkes av fagmann 6 Rausmolo - Ankring Bestille og sette opp Registrert forbudt skilt permanent skilt 15 B og C Bytte ut strekkfisker med kjetting. Skaffe shims og stramme opp slakke kjettingfisker Registrert

4 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 4 av 56 Steilene Seilhavn - Tabell 1 Oppgavelisten. Oppdatert før høstdugnaden 2007 Deltagelse høsten 2007 Oppg. nr. Anleggsdel / beskrivelse Beliggenhet i havna "Eier" 15.sep 16.sep 06.okt 07.okt 20.okt 21.okt Sum 52 Alf M. Andersen x Flytte utrigger for Blåtann B og C Anders Hübert 47 Anders Wirak 24 Landfeste C Arild Vangstein Robåtbrygge og jollerampe nord Land Arild Vangstein 32 Bobleanlegg Havna Arild Vangstein 61 Bjørn Clausen 44 Boder Fabrikken Bjørn Inge Karlsen Bård Nilsen 2 Flytemolo ytre ende A Carsten Albæk 3 Flytemolo indre ende A Carsten Albæk 4 Landfeste A Carsten Albæk 20 Jollebrygge sør Land Cato Nordal Jollebrygge nord Land Cato Nordal 29 Elektrisk anlegg Havna Cato Nordal 38 Personheis på utrigger B 4/6 B Cato Nordal 1 1 x Lunsj klubbhuset Else Sletten m Utrigger jollebryggen nord Land Endre Sjøvold Flemming Bjerke Badeflåte På vannet Georg Børresen 23 Gangbro C Georg Børresen 30 Brannsikring Havna Georg Børresen 51 Helge Straumsheim Trefendere B og C Henning Føsker 45 Fergebrygge for Blåtann C Hvistendal 56 Ingar Rusten 49 Inge Skullerud 48 Iver Iversen Jollekran Kranbrygge John Willy Løkkevik Skrapfjerning fra bunnen Havna Johnny Hermansen Begroning B og C Johnny Hermansen 31 Bryggevann Havna Kjell Nygaard Lars Hasle 28 Dykking Havna Martin Lervold 28 Dykking Havna Olav Bjørnås Transport nye utriggere Havna Ole B Kaasa 57 P. Stai 60 Per Fleisje 11 Gangbro B Per Søderlund Jollerampe sør Land Per Søderlund 53 Ralf Matthiesen 40 Moringer Havna Rune Eliassen Bunnforankring B Rune Sletten Nye utriggere B og C Rune Sletten 46 Havnetralle Havna Stein Torget Gangbro A Stein Ødegård Orden i havna Havna Ståle Rummelhoff Havnekart Havna Svein Udenæs 1 1 x Jollerampe nord Taran Vangstein 15 Strekkfisker B og C Thor Johnsen 18 Gamle utriggere B og C Thor Johnsen 19 Kondemnerte utriggere B og C Thor Johnsen 8 Gjestebrygge A Tom Andersen 9 Kranbrygge Land Tom Andersen 12 Landfeste B Tom Andersen 35 Lyssøyle C ytterst Tom Andersen 36 Lyssøyle B ytterst Tom Andersen 7 Rausmolo og molohode A Tor Kristiansen Bunnforankring C Tore Kristiansen Velkommenskilt på molohode A Tormod Petersen 37 Røde/grønne skilter B og C Tormod Petersen 42 Bunnforankring prosjekt Havna Tormod Petersen 14 Nye fester for moringer B og C Trond Wetlesen Forankringsbøyer og bryggepullere B og C Trond Wetlesen x Rake på stranda land Vivian Windvik xx Verktøbur i fabrikken Land Rune Bucher

5 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 5 av 56 Steilene Seilhavn - Tabell 1 Oppgavelisten. Oppdatert før vårdugnaden 2007 Deltagelse våren 2007 Oppg. nr. Anleggsdel / beskrivelse Beliggenhet i havna "Eier" 14.apr 15.apr 21.apr 22.apr 28.apr 29.apr 12-Mai Sum 52 Alf M. Andersen 1 1 x Flytte utrigger for Blåtann B og C Anders Hübert Anders Wirak 0,5 0,5 24 Landfeste C Arild Vangstein Robåtbrygge og jollerampe nord Land Arild Vangstein 32 Bobleanlegg Havna Arild Vangstein 61 Bjørn Clausen 44 Boder Fabrikken Bjørn Inge Karlsen Bård Nilsen 2 Flytemolo ytre ende A Carsten Albæk 3 Flytemolo indre ende A Carsten Albæk 4 Landfeste A Carsten Albæk 20 Jollebrygge sør Land Cato Nordal Jollebrygge nord Land Cato Nordal 29 Elektrisk anlegg Havna Cato Nordal 38 Personheis på utrigger B 4/6 B Cato Nordal x Lunsj klubbhuset Else Sletten m Utrigger jollebryggen nord Land Endre Sjøvold Flemming Bjerke Badeflåte På vannet Georg Børresen Gangbro C Georg Børresen 30 Brannsikring Havna Georg Børresen 51 Helge Straumsheim Trefendere B og C Henning Føsker Fergebrygge for Blåtann C Hvistendal 56 Ingar Rusten 49 Inge Skullerud Iver Iversen Jollekran Kranbrygge John Willy Løkkevik Skrapfjerning fra bunnen Havna Johnny Hermansen Begroning B og C Johnny Hermansen 31 Bryggevann Havna Kjell Nygaard Lars Hasle 28 Dykking Havna Martin Lervold 28 Dykking Havna Olav Bjørnås Transport nye utriggere Havna Ole B Kaasa 57 P. Stai 60 Per Fleisje utgår 11 Gangbro B Per Søderlund 21 Jollerampe sør Land Per Søderlund 53 Ralf Matthiesen 40 Moringer Havna Rune Eliassen Bunnforankring B Rune Sletten Nye utriggere B og C Rune Sletten 46 Havnetralle Havna Stein Torget Gangbro A Stein Ødegård 41 Orden i havna Havna Ståle Rummelhoff Havnekart Havna Svein Udenæs 1 1 x Jollerampe nord Taran Vangstein Strekkfisker B og C Thor Johnsen Gamle utriggere B og C Thor Johnsen 19 Kondemnerte utriggere B og C Thor Johnsen 8 Gjestebrygge A Tom Andersen Kranbrygge Land Tom Andersen 12 Landfeste B Tom Andersen 35 Lyssøyle C ytterst Tom Andersen 36 Lyssøyle B ytterst Tom Andersen 7 Rausmolo og molohode A Tor Kristiansen Bunnforankring C Tore Kristiansen Velkommenskilt på molohode A Tormod Petersen Røde/grønne skilter B og C Tormod Petersen 42 Bunnforankring prosjekt Havna Tormod Petersen 14 Nye fester for moringer B og C Trond Wetlesen Forankringsbøyer og bryggepullere B og C Trond Wetlesen x Rake på stranda land Vivian Windvik 1 1 Rune Bucher ,5 82,5

6 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 6 av 56 Kapittel 2 Prosjektene Steilene Seilhavn Tabell 2 Prosjekter Oppdatert etter høstdugnaden 2007 Prosjekt Ansvarlig Beskrivelse Status Utriggerprogam Rune Sletten Innkjøp av nye utriggere Fullført I alt 17 nye utriggere innkjøpt fra Ørsta og montert. Fenderverk på flytebryggene. Henning Føsker Fornye fenderverk langs de gamle Pontona-leverte pongtongene (dvs. 200 meter lengde fordelt på 9 stk pongtonger inklusive A, B og C) Gjenstår på A og litt på C Gjesteplasser i bøyer og med bunntau rett i moring Nye bunntaufester i pongtongene Trond Wetlesen Trond Wetlesen Bunnforankring Tormod Petersen Prosjektleder Skifte ut gammelt. Anordne nye gjesteplasser ut / inn på flytemolo. Flere av festejernene i de gamle Pontona-leverte pongtongene er sterkt nedtæret. Nye feterer konstrueres, kjøpes inn og monteres. Bunnkart Olav Bjørnås Undervannsinspeksjon, utarbeide og oppdatere bunnkart Oppmåling for Svein Udenæs Oppmåling, utarbeide og oppdatere overflatekart overflatekart Elektronisk kart Olav Bjørnås Finne egnet program og overføre alle data til nytt elektronisk kart Ferdig. (16 mm synketau montert i nye moringer) Konstruksjon og innkjøp ferdig. Montering i gang I gang I gang Startet

7 Havneboka 2007 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 7 av 56 Kapittel 3 Oppgavene Oppg. nr. Steilene Seilhavn - Tabell 1 Oppgavelisten Oppdatert etter høstdugnaden 2006 Beliggenhet i havna "Eier" Status Anleggsdel / beskrivelse 1 Badeflåte På vannet Georg Børresen 2 Flytemolo ytre ende A Carsten Albæk 3 Flytemolo indre ende A Carsten Albæk 4 Landfeste A Carsten Albæk 5 Gangbro A Stein Ødegård 6 Skilting A tbn 7 Rausmolo og molohode A Tor Kristiansen 8 Gjestebrygge A Tom Andersen 9 Kranbrygge Land Tom Andersen 10 Jollekran Kranbrygge John Willy Løkkevik 11 Gangbro B Per Søderlund 12 Landfeste B Tom Andersen 13 Bunnforankring B Rune Sletten 14 Nye fester for moringer B og C Trond Wetlesen 15 Strekkfisker B og C Thor Johnsen 16 Trefendere B og C Henning Føsker 17 Nye utriggere B og C Rune Sletten 18 Gamle utriggere B og C Thor Johnsen 19 Kondemnerte utriggere B og C Thor Johnsen 20 Jollebrygge sør Land Cato Nordal 21 Jollerampe sør Land Per Søderlund 22 Jollebrygge nord Land Cato Nordal 23 Gangbro C Georg Børresen 24 Landfeste C Arild Vangsten 25 Bunnforankring C Tore Kristiansen 26 Robåtbrygge og jollerampe nord Land Arild Vangsten 27 Skrapfjerning fra bunnen Havna Johnny Hermansen 28 Dykkerinspeksjon Havna Olav Bjørnås 29 Elektrisk anlegg Havna Cato Nordal 30 Brannsikring Havna Georg Børresen 31 Bryggevann Havna Kjell Nygård 32 Bobleanlegg Havna Arild Vangsten 33 Begroning B og C Johnny Hermansen 34 Forankringsbøyer og bryggepullerer A, B og C Trond Wetlesen 35 Lyssøyle C ytterst Tom Andersen 36 Lyssøyle B ytterst Tom Andersen 37 Røde/grønne skilter B og C Hans Jonasen 38 Personheis på utrigger B 4/6 B Cato Nordal 39 6 m Utrigger jollebryggen nord Land Endre Sjøvold 40 Moringer Havna Rune Eliassen 41 Orden i havna Havna Ståle Rummelhoff 42 Bunnforankring Havna Tormod Petersen 43 Havnekart Havna Svein Udnæs 44 Boder Fabrikken Rune Bucher 45 Fergebrygge for Blåtann C 46

8 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 8 av 56 1 Badeflåten Ikke sjekket Opplag og utsetting. Tilstandskontroll, rengjøring, vedlikehold av flåte og moring. Skaffe og montere badestige. Georg Børresen Daniel Scheidegger Badestige mangler 22/10/05 1. Badeflåten tatt på land og rengjort. Mye skjell. 2. Bunntauet sikret i oransje bøye 3. Tilstand: Ingen skader 4. Utbedringer: Ingen 5. Forbedringer: Badestige Juli 2006: Badeflåten drev på land, brakk badestigen. Bunntau erstattet og badeflåten brakt på plass. Teamjobb ved Peder Berntsen et al. Reparasjon av badestigen gjenstår. Oktober 2007: Badeflåten fortøyd innerst i havna. Den er brukt til flytting av moringer og mer gjenstår til våren.

9 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 9 av 56 2 Flytemolo - ytre ende Skjærereir av kjetting med suspekte sjakler og slitte lenker i kjetting øverst. Se Figur 2. 1) Skjærereir fjernes, bunnstrekk 1 og 2 festes på nytt. 2) Moring B trekkes på plass og koples til A med tau. Moring C trekkes på plass og koples til D eller E med tau. Nye bunnstrekk anordnes og koples. Løftebukk, kjettingtalje, taulengder, sjakler, sikringstråd Rigg bukk med kjettingtalje, fest krok i kjetting så dypt som mulig og heis opp slakk på kjetting. Bind av kjetting som sikring. Fjern gamle sjakler og fest kjettingen på nytt med ny sjakkel. Husk å sikre sjaklene. Carsten Albæk Bunnstrekk : Kallenavn på tau eller kjetting eller kombinasjon av tau og kjetting som forbinner moring (typisk 1 til 2 tonns betongvekt) og flyter (ponton) Pos Materiale Når lagt ut Lagt av Sist sjekket / tilstand 1 Kjetting 2002 Lindøya Okt dykker RW 2 Tau og kjetting 2003 Selv Okt dykker RW 3 Kjetting 2002 Selv Okt 2004 dykker RW 4 Kjetting 1991 Selv Utslitt kjetting, moring?? 5 Kjetting 1986 Pontona Utslitt kjetting, moring?? 6 Kjetting 1991 Selv Utslitt kjetting, moring?? 7 Kjetting 1986 Pontona Utslitt kjetting, moring?? Intet vedlikehold utført 21 eller 22 oktober Dykker har sjekket alle fortøyninger og fester til moringer som er funnet i god stand. Sjakler og fester i flytebryggen kontrollert og funnet i orden. Iver Iversen / Martin Lervold Ingen sjekk 2007

10 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 10 av 56 3 Flytemolo indre ende Tilstand 22/10/05 Moringstau nr. 3 dregget opp og festet med 2 meter kjetting til S. Se Figur 3. Sjekk/skift slitte sjakler i flytemolo. Sjekk tau og kjetting i landfeste. Kople inn 3-4 meter kjetting øverst i moringstau nr 1 og sjakle inn i feste N. Kjettingtalje Rigg kjettingtalje for å trekke inn flytemoloen når sjaklene skal skiftes. Carsten Albæk Dykker har sjekket alle fortøyninger og fester til moringer som er funnet i god stand. Sjakler og fester i flytebryggen kontrollert og funnet i orden. Iver Iversen / Martin Lervold. Ingen sjekk 2007

11 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 11 av 56 4 Landfeste flytemolo Endel rust og slitasje. Ikke sjekket i detalj. Sjekk og vedlikehold. Sjekk spesielt kjettingkorset med bildekk. Erstatt utslitte deler. Carsten Albæk Kjettingskrev med to bildekk som demper rykk. Trenger ettersyn. Tauforankring trenger årlig sjekk og hyppig utskifting Oktober 2007: Tauforankring ut/inn fornyet. Nye tau er orange. Nye rørkauser og sjakler benyttet. (Stein Ø)

12 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 12 av 56 5 Gangbro til flytemolo Feste til molohodet er usikkert pga rust og deformasjon, samt uheldig utforming. Nordre rekkverk fjernet etter skade. Skaden forårsaket av monteringsfeil under vårdugnaden. Gangbroen løsgjøres og trekkes over på flytemoloen, og surres godt fast for vinteren.. Nye fagmessige fester lages og monteres. Vurder om ett rekkverk er godt nok etter havnas standard og gi anbefaling til leder. Stein Ødegård Feste for gangbro. Bør erstattes med feste i henhold til Steilene Seilhavns standard se fig. Dekkbord Fleksibelt feste. Ingen endring 2007 Gangbroen bør påmonteres sklibord under for å lette buksering før og etter vinterlagring

13 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 13 av 56 6 Skilting Tilstand høsten 2007 Velkomstskiltet i god stand. Trenger skilt med ankring forbudt. Sjekk og vedlikehold Hans Jonasen

14 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 14 av 56 7 Rausmolo og molohode Utstyr og materialer: Massetap fra molohode og innenfor langsgående støttemur. (Kommunen har utbedret det verste hullet med duk under pukk og grus) Tilføre ny masse, tette huller, planere Krafse, rive, trillebår, spett Stein, grov pukk, fin pukk, tørrmørtel Tett huller med stein og grov pukk. Fyll over og stamp tørrmørtel inn i grovpukken. Fyll over med finpukk og jevn ut med rive. Tor Kristiansen Vår 2007: Skadene inspisert. Rapport laget. Trebryggas konstruksjonstegning rekonstruert. (Rune) Sommer 2007: Sand, sement, pukk innkjøpt og brakt ut. Høst 2007: Reparasjon påbegynt. Bilder. 7. oktober 2007 Reparasjonssted ved fortøyningpuller nr. 11, dvs.ca. 8 meter innenfor molohodet. Her er nedsynkningen størst (ca 5 cm). Tor, Per og Ståle i aksjon for støping på utsiden av drageren. 21. oktober Svein og Tor støper på innsiden av drageren ved puller nr. 11.

15 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 15 av 56 8 Gjestebrygge langs rausmolo Tilstand høsten 2007 I god stand bortsett fra nedsynkning Sjekk og vedlikehold. Rette opp nedsynkning. Tom Andersen Høst Dekkbord fjernet mellom puller 10 og 12 for å gi atkomst for reparasjon. Rekkverk satt opp. 6. oktober Per, Tor, Endre og Ståle i full sving. Og arbeidet fortsatte søndag.

16 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 16 av 56 9 Kranbrygge og gjestebrygge mellom A og B Ikke sjekket Sjekk og vedlikehold Tom Andersen

17 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 17 av Jollekran og kran på Alværn brygge Ikke inspisert Opprett kranbok, skaff opprinnelig løftesertifikat. Få krana sjekket av kompetent person og utfør lasttest i vedkommendes nærvær. Få nytt kransertifikat. Sjekk krav til sikring og godkjennelse av kranfører. Sett opp skilt med maks last og forbud mot bruk av uvedkommende. John-Willy Løkkevik

18 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 18 av Gangbro Brygge B Betydelig slitasje Lage ny gangbro. Per Søderlund Dekkbord Fleksibelt feste feste. Dekkbord Steilene Standard gangbro (møter krav til sikkerhet og hc) Juni 2006: Materialer innkjøpt og tilvirking av ny gangbro startet. Per Søderlund. Våren 2007: Gangbro ferdig og flyttet til C. Gangbroen (aluminium) på C flyttet til B. Gangbroen forsterket under og rekkverkstøttene sveist fast på ny. Høsten 2007: Nye sprekker har oppstått og rekkverket er nå surret på plass.

19 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 19 av Landfeste brygge B Tilstand høsten 2007 I god stand Sjekk og vedlikehold Tom Andersen Våren 2007: Landfestet ble totalt fornyet med fire tau, rørkauser og sjakler. Høsten 2007: Bufferstokk satt mellom landfeste og betongpongtong. Prøveløsning. Tømmerstokk hengt opp oktober 2007

20 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 20 av Bunnforankring brygge B Forankringen består av tau og kjetting opprinnelig festet til bøyler i underkant av pontonene. Oversiktskartet viser omfanget og tilstand ved siste inspeksjon. Figuren nedenfor viser innfestingen oppe som ny. Sjekke innfestingen til pontonene. Stramme opp slakke moringer og sette fast på nytt. Dersom festebøyler ikke kan benyttes kan moringstau trekkes over gummidemper og festes på motsatt side. Skrive tilstandsrapport. Sjakler, tau, talje Tommy Tangløkken > Rune Sletten Høsten 2007: Fire bunntau installert som anbefalt av dykker. (Dykkerrapport i egen mappe). Rørkause og harpesjakkel 30 mm oransje tau Ca 2 meter 19 mm galv. kjetting Ca 5 meter 16 mm galv. kjetting

21 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 21 av Nye fester for moringer Betydelig reduksjon av godstykkelse i ubolt som følge av korrosjon Finne og teste ut løsning på ett feste. Forsterke resterende fester etter behov. (Trond Wetlesen har skaffet tilbud fra leverandøren Pontona. Prisen er 40 kkr pr ponton bare for materialer og montasje, eks. tilrigging) Trond Wetlesen Innstøpt stålbøyle L-formet feste i 16 mm galvanisert stålplate boltet til betongen. Original løsning Ny løsning konstruert av Trond (Sparer kr pr punkt)

22 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 22 av Strekkfisker brygge B og C Løs strekkfisk på B mellom ponton 2 og 3 på sørsiden Sjekk for løse strekkfisker og gummimellomlegg. Stram slakke strekkfisker. Kjettingtalje, kutteskive, slegge, tau, skrutrekker Stramming av slakk strekkfisk hvor strammemuttere er rustet fast: Del 50 mm kjettinglenke i to deler med kutteskive. Trekk sammen bryggene med kjettingtalje, tving kjettinglenke inn bak mutter Thor Johnsen >> TBN Strekkfisk (opprinnelig) erstattet med 13 mm kjetting Gummidemper Shims Mai 2006: Strekkfisk mellom ponton to og tre på sydsiden er brukket og ny montert. Thor 2006: Strekkfisk byttet med 13 mm langlenket kjetting og stålbrikker med spor. Stålbrikkene legges som shims mot kanten av brønnen i betongpongtongen.

23 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 23 av Trefendere brygge B og C Slitte og løse fenderbjelker uten mellomlegg. NB løs fender på C3 nordsiden. Fortsette utskifting/reparasjon, dvs anordne nye fester med mellomlegg samt snu fenderbjelkene og legge på utvendig slitebord på resten av brygge B Div utstyr og materialer Henning Føsker Jobben startet under vårdugnaden Fendere på sørsiden av B ble reparert på pontonene 1-4. Gjenstår: På brygge B, halve ponton 4 og ponton 5. På brygge C, ponton 1, 2, 3. NB løs fender på nordsiden av 3 bør tas høsten 2005 Høsten 2007 Olav i gang over vann også. Tore og Olav ordnet bryggefenderen på nordsiden av indre pongtong på B. Trestokkene ble snudd, nye bolter satt i med brikker mellom stokk og brygge. Brygge B er nå ferdig. som tiden går. NB! En del stoppskiver av dårlig kvalitet må skiftes. Skivene ruster og svikter og spiser seg gjennom treverket der det er store belastninger og de gamle stokkene er brukt om igjen. Dette er 20 år gamle stokker og treverket blir løsere etter

24 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 24 av Nye utriggere Innhente tilbud, velge leverandør og bestille i alt 16 nye utriggere Innhente tilbud, velge leverandør og bestille i alt 16 nye utriggere. Følge opp levering, mottakskontroll, garantiinspeksjon og oppfølging Rune Sletten Våren Vi har fått levert og installert 17 utriggere som vist på havnekartet bak i boka. Erfaringen med Ørstautriggerne er gode så langt.

25 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 25 av Gamle utriggere Ikke sjekket Sjekk alle og sørg for utbedringer etter behov. Ranger etter slitasje. Bytt om mulig de mest slitte på C med mindre slitte fra B. Thor Johnsen Høsten De gamle 6-metrene fra Pontona i 1986 er fortsatt ok. Bør kunne brukes i mange år ennå. Gamle 10- metre og 8-metre med strekkmetalldekke vil måtte bli skiftet over de neste 5 årene.

26 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 26 av Kondemnerte utriggere To stk i fjæra, flere kommer pga utskifting Fjerne Vinkelsliper, spett, kubein, båt, isoporblokk, tau Flytelegmene hugges av og transporteres til land og videre til avfallsstasjon. Trelemmer deponeres etter anvisning fra kommunen. Stålstrukturen senkes under bølgebryteren Thor Johnsen Januar 2005 Flere 8-metere brakk denne vinteren pga. sterk korrosjon og sprekking Våren 2007: Alle kondemnerte hugget opp og stålet fjernet. Flytelegemer og tredekk tatt vare på Jobben er slutt!

27 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 27 av Jollebrygge sør (mellom B og jollerampe sør) Ikke sjekket Sjekk og vedlikehold Leder Cato Nordahl

28 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 28 av Jollerampe sør Skadet fenderbord ytterst. Stor svikt på midten. Ikke grundig inspisert Sjekk tilstand, planlegg og utfør utbedring Per Søderlund Høsten Dårlig dekke nederst og stor sag krever reparasjon

29 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 29 av Jollebrygge nord ( mellom jollerampe sør og C) Ikke sjekket Sjekk og vedlikehold Cato Nordahl

30 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 30 av Gangbro brygge C Håndrekkene har sprekker i innsveisingen i vangene. Provisorisk forbindelse til landfestet. Gangbroen er unødig lang. Ikke i henhold til Steilene Standard Ordne reparasjon og innkorting av gangbroen. Montere ordentlig forbindlese til landfeset. Georg Børresen Dekkbord Fleksibelt feste feste. Dekkbord Steilene Standard for gangbroer (tilfredstiller kravene til sikkerhet og hc) Høsten i orden: Ny gangbro i solid treverk Dekkbord på plass i øvre ende Høsten 2007 mangler: Skliplate på betongen Standard oppheng på landfestet

31 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 31 av Landfeste brygge C Tilstand Sjekket. OK Sjekk og vedlikehold Arild Vangstein Skiftet mai Landfeste brygge C

32 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 32 av 56 Tilstand 22/10/06 Sjekket. OK Sjekk og vedlikehold Arild Vangstein

33 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 33 av Bunnforankring Brygge C Forankringen består av tau og kjetting opprinnelig festet til bøyler i underkant av pontonene. Oversiktskartet viser omfanget og tilstand ved siste inspeksjon. Figuren nedenfor viser innfestingen oppe. Sjekke innfestingen til pontonene. Stramme opp slakke moringer og sette fast på nytt. Hvis festebøylene ikke kan brukes, kan bunntauet trekkes over gummifenderen og festes på motsatt side. Skrive tilstandsrapport. Tore Kristiansen September 2007: Ny bunnkjetting i ny stor moring festet i bøylen i indre ende pongtong nr. 2, sydøstre hjørne. Nye bunntau skal installeres våren 2008

34 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 34 av Robåtbrygge og jollerampe nord Tilstand Robåtbrygge OK Jollerampe OK. Tatt opp for vinteren. Sjekk og vedlikehold Arild Vangstein Nordre feste på jollerampen brukket og reparert mai Jollerampe demontert oktober Skal repareres våren Ny jollerampe montert april Løsnet flyteelement festet høsten 2007 (bildet)

35 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 35 av Robåtbrygge og jollerampe nord Tilstand 22/10/06 Robåtbrygge OK Jollerampe demontert for reparasjon Sjekk og vedlikehold Arild Vangstein Nordre feste på jollerampen brukket og reparert mai Jollerampe demontert oktober Skal repareres våren Ny jollerampe montert april 2007

36 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 36 av Skrap på bunnen i havna Ikke sjekket Kartlegge forekomster, merke for fjerning med dykker. Dregge opp leider ved kranbrygga Johnny Hermansen

37 Havneboka 2006 for Steilene Seilhavn utgave 2 Side 37 av Dykkerinspeksjon : Siste inspeksjon var våren 7. oktober Formatert: Høyre: 2,19 cm Ny sjekk til vårenlage kart og anbefale utbedring av skader Tommy TangløkkenOlav Bjørnås Olav Bjønås (dykker) Iver Iversen og Trond Wetlesen Som rapportert i egne dokumenter: Dato Dykker Rapport Konklusjon 22. april 2006 Martin Lervold Iver Iversen Utskifting nødvendig flere steder Høsten 2006 Olav Bjørnås Tore Kristiansen Utskifting nødvendig flere steder 6. oktober 2007 Olav Bjørnås Iver Iversen Utskifting nødvendig flere steder Grundig inspeksjon på B høsten 2007 (bildet)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Knarr-håndboken 2. UTGAVE 1998

Knarr-håndboken 2. UTGAVE 1998 Knarr-håndboken 2. UTGAVE 1998 Reparere eller legge nytt dekk? Overflatebehandle skroget? Lakkere overbygget? Tette sprekker eller «luse» over/under vannlinje? Feste/montere bolter og beslag? Reparere

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

BORETTSLAGET/2 (2009 ---)

BORETTSLAGET/2 (2009 ---) BORETTSLAGET/2 (2009 ---) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse Refleks 4 - Oktober 2007 1 - Vi har fått mye ig jen for MPS-arbeidet. Særlig arbeidet med god og nøyaktig planlegging, sier prosjektleder, Morten Labori. Sikrer veifarende s 4-5 NR.4-2007 Testplass sparer

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

BRYGGEKATALOG. Mer enn noe å fortøye i

BRYGGEKATALOG. Mer enn noe å fortøye i BRYGGEKATALOG Mer enn noe å fortøye i LITT OM OSS Fly By Night AS er eierselskapet til Vestlandsbryggen, og ble stiftet 1999, og var i starten en ren flytebryggeprodusent. Vi har siden den gang utviklet

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Medlemsblad nr. 2 Juni 2011

Medlemsblad nr. 2 Juni 2011 DREGGEN Medlemsblad nr. 2 Juni 2011 Dugnad er også et sosialt treff. God sommer! 1 INNHOLD FRA LEDEREN, MAI 2011... 3 ÅRSMØTE I MALVIK BÅTFORENING... 4 REDNINGSSTIGER... 7 KAIANLEGGET VÅRT... 10 NØKKELKORT....

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2013

Informasjon til fastliggere 2013 Informasjon til fastliggere 2013 Velkommen til ny campingsesong Endelig nærmer det seg vår og yrende liv på campingplassen. Vi har også i år noen nyheter til dere og vi gir oss ikke med å investere i et

Detaljer

posten Desember 3/2011

posten Desember 3/2011 posten Desember 3/2011 Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Desember 3/2011 posten Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Halvor Solberg tørrsprøyter støttemur ved Manglerud T-banestasjon.

Detaljer

Havnesjefens hjørne. Formannen har ordet. Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang

Havnesjefens hjørne. Formannen har ordet. Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang Formannen har ordet En sommer er igjen på hell, og nok en gang senker det seg en egen ro over kystlandskapet. Selv om været

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Resultatmessig svak start på året, men oppstart av store prosjekter og god ordrereserve betyr stor aktivitet

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2012

Informasjon til fastliggere 2012 Informasjon til fastliggere 2012 Velkommen til ny campingsesong Håper spådommen som jeg hørte på radioen her en dag slår til: Været i sommer kommer til å bli tørt. Vi har nå mye fint vær til gode. For

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer