Strålingsteknologi mot eloverfølsomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strålingsteknologi mot eloverfølsomhet"

Transkript

1 Miljømedisin Strålingsteknologi mot eloverfølsomhet Memon miljøteknologi angis å harmonisere stråling fra trådløs kommunikasjon, trådløse nettverk, høyspentledninger og andre moderne strålingskilder. Produsenten hevder at alle som utsettes for stråling, kan redusere de negative effektene ved hjelp av denne teknologien. Tekst Iver Mysterud Foto memon bionic instruments og Shutterstock Etter boka The zapping of America av Paul Brodeur (1977) 1 ble mange klar over at det ikke er mulig å unngå å bli påvirket av trådløs kommunikasjon og elektromagnetiske felt. Trettifem år seinere skulle man forvente at alle i prinsippet kunne ha behov for teknologi av typen memon for å beskytte seg mot stråling. Det spesielle er at til og med mange eloverfølsomme faktisk mener at denne teknologien hjelper. Normalt er det bare total skjerming mot eller en kraftig reduksjon av stråling som hjelper eloverfølsomme. Det er imidlertid ikke bare strålingskilder som angis å bli påvirket positivt av memon, men også Hva koster det? Memonizere til 1) mobil-/trådløs telefon og trådløs barnevakt, 2) blåtann og 3) bærbar PC koster kr 945 og til personbiler kr 2927, bobiler og kjøretøyer på denne størrelsen kr 4360, og busser og store kjøretøyer kr Memonizere til luft og vann i en leilighet/ hus/enhet koster fra ca. kr (liten leilighet; opp til 65 m 2 ) og opp til kr (stort hus; opp til 500 m 2 ). Det finnes også løsninger for større bygg, slik som hoteller eller fabrikker, memonizere spesialtilpasses arealstørrelsen. kvaliteten på vann, luft og til og med lydbildet fra musikkanlegg. Oppstarten Jeg ble kontaktet av Marit Grendstad (f. 1957) fra Kristiansand i september Hun er eloverfølsom og måtte slutte i jobben som lærer i Tilfeldigvis hadde hun hørt om produktet memon via venner i USA og valgte å forsøke det. Etter å ha installert memon i huset, fikk hun et nytt liv med mer energi og uten plager fra naboens trådløse nettverk. Bedringen varte i flere måneder, og Grendstad fikk selvsagt blod på tann. Kunne memon hjelpe andre som slet med eloverfølsomhet? Var jeg interessert i å høre mer om hennes erfaringer og kunnskap om dette produktet? Hvor mange som er eloverfølsomme i Norge, vites ikke, men Foreningen for eloverfølsomme (FELO) har over 600 medlemmer. 2 De er trolig blant de hardest rammede, og mange av medlemmene må i årevis skjerme seg mot det meste av elektrisk/elektronisk utstyr. Å være eloverfølsom betyr i praksis at man blir sosialt isolert og utestengt fra mye, inkludert arbeidslivet. En 84 l Helsemagasinet VOF l MAI 2012

2 spørreundersøkelse blant FELOs medlemmer (2007-8) viste at bare 22 prosent av medlemmene var yrkesaktive på heltid. Hele 42 prosent var helt eller delvis uføretrygdet, og 13 prosent var sykemeldt. På denne bakgrunn var det lett å si ja til Grendstads henvendelse og få lære mer om hva memon er. Grendstad er selv mangeårig FELOmedlem, og jeg anbefalte henne å kontakte et par sentrale personer i det norske eloverfølsomhetsmiljøet. Begge kjente til at eloverfølsomme hadde blitt dårligere over tid av å forsøke ulike produkter som ble påstått å dempe strålingseffekten på kroppen. De var derfor skeptiske til slike produkter på generelt grunnlag, selv om de gledet seg over at Grendstad var blitt bedre selv. Begge var derfor spente på om Grendstads gode erfaringer ville holde seg over tid. Grendstads bedring av egen eloverfølsomhet har imidlertid ikke avtatt i løpet av disse årene, men hun har fått tilstrekkelig overskudd til å importere memon som næringsvirksomhet. 3 Hun har også bidratt til å få memon installert hos en rekke eloverfølsomme i Norge og hevder at de aller fleste har merket bedringer, hvorav mange har fått en vesentlig bedre livssituasjon. Av den grunn, i tillegg til en rekke andre påståtte positive effekter på innemiljøet, er det interessant å se nærmere på denne teknologien. Hva er memon? memon er en teknologi som brukes for å bedre kvaliteten i det elektromagnetiske miljøet, det vil si å redusere påvirkninger fra strømnettet, høyspentledninger, trådløs kommunikasjon og jordstråling (geopati), ionebalansen og partikkelmengden i luft og i vann. Det finnes memon -produkter (såkalte memonizere) til kjøretøy, leiligheter/hus/kontorer, mobil-/ trådløse telefoner og vanninntak. Noen produkter er beregnet til bruk i kjøretøy og leiligheter/ hus/kontorer og påvirker på samme tid både det elektromagnetiske miljøet og luftkvaliteten. Andre produkter påvirker bare det elektromagnetiske miljøet (mobiltelefoni) og atter andre påvirker vannkvaliteten. Enheter til kjøretøy finnes i forskjellige styrker avhengig av om de skal installeres i en liten bil eller en lastebil/buss. Enheter til leiligheter/hus/kontorer kommer også i for- l 85

3 Miljømedisin memon ble utviklet av den tyske ingeniøren og teknikeren Winfried M. Dochow. skjellige størrelser avhengig av hvor mange kvadratmeter som skal dekkes. Til mobil-/trådløs telefon og trådløs barnevakt er det utviklet en liten, tynn enhet som legges oppå batteriet, og det finnes tilsvarende produkter til blåtannteknologi, trådløse mus, trådløse tastaturer og små batteridrevne enheter. memon har også en enhet som settes på hovedvanninntaket i en bygning for å påvirke vannkvaliteten og en enhet til å installere i badebasseng. Sistnevnte plasseres på røret der vannet kommer inn i bassenget. Enheten til badebasseng angis kun å ha full effekt hvis man også innstallerer en memonizer på strøminntaket. I et hjem angis det at man trenger en memon -enhet til elektromagnetisme/luft og en til vann for å oppnå best effekt. Av fordeler med memon trekker produsenten blant annet fram at produktene verken bruker energi eller trenger vedlikehold. De antas å ha en levetid på minst 20 år og er lette å installere. Historikk memon ble utviklet av den tyske ingeniøren og teknikeren Winfried M. Dochow, som har over 30 års erfaring med forskning og utvikling. Det første memon -produktet så dagens lys på 1990-tallet og ble solgt til terapeuter, God klangkvalitet 14. desember 2009 mottok utvikleren av memon, Winfried M. Dochow, den franske musikkbransjens berømte pris Den gyldne stemmegaffel for sin oppfinnelse av memon. Prisen ble tildelt av det franske musikkfaglige tidsskriftet Diapason d or. Produktet memonizersoloplus vant i kategorien Hi-Fi for den helt nye klangkvaliteten som kom fra Hi-Fi-anleggene ved bruk av en memonizer med fem stikkontakter. Den erfarne musikkjournalisten og sjefredaktør i Diapason d or, Jean-Marie Piel, skrev en rosende omtale 6 hvor han viste til at den elektroakustiske effekten er på plass allerede etter et kvarter og oppnår full effekt etter 24 timer. Skulle man være i tvil, er det tilstrekkelig å ta memonizeren vekk og vente i 10 minutter. Tapet av musikalsk kvalitet er ifølge Piel så slående at man spør seg hvordan man noen gang har kunnet ha glede av anlegget sitt uten memonizer. Enhver lytter som er opptatt av lydkvalitet, kan umiddelbart fastslå virkningen uavhengig av nivået på sitt anlegg. Det opprinnelige formålet med utviklingen av memon var ikke en økning av klangkvalitet, men en generell forbedring av velvære og helse i bygninger hvor man er utsatt for elektromagnetisk belastning. Dette er ifølge Piel grunnen til at lydfriker og profesjonelle lydteknikere ikke har vært oppmerksom på dette produktet før Ifølge Piel forbedrer memon spredningen av lydbølger i lufta. Ved bruk av slik teknologi synes tonene å strømme frigjort ut av høyttalerne, bre seg overalt, og uten besvær fylle lydrommet, som til og med virker større. Han mente at høyttalerne trer tilbake fordi de ikke lenger er det vanlige utgangspunktet for retningsbestemt lyd. [ ] Teknikken som brukes i memon, er basert på hypotesen om at en rekke grunnfrekvenser kan bære informasjon som kan skade levende organismer. behandlere og private forbrukere. Teknologien ble særlig populær i Østerrike og Bayern (Tyskland). I 2002 økte salget, og Dochow overleverte produkter og markedsføring til firmaet memon bionic instruments, som har hovedkontor i Rosenheim i Tyskland. 4 Teknologien ble i 2004 registrert under navnet ipict ved det tyske varemerke- og patentkontoret. 5 Ipict er en forkortelse for Information Polarisation Interference Chip Technology, og prosessen med å nøytralisere og balansere spesifikke vibrasjonsnivåer omtales som renaturering. Virkningsmekanisme Det angis at hovedprinsippet bak memon s virkningsmekanisme er å nøytralisere skadelig/ uønsket informasjon som enten befinner seg i strømnettet, i lufta eller i vann. Når memon - enheten møter en gitt informasjonsbølge, nøytraliseres den med en identisk, men speilvendt bølge (såkalt destruktiv interferens). Hvordan dette gjøres, er en patentert hemmelighet. Inne i en memonizer er det en kontrollstripe laget av metallisk og magnetisk film, og det brukes silikonkvarts som lagringsmedium. Et radioeksempel kan illustrere visse aspekter ved hvordan memon fungerer. Når radioen settes på en spesiell radiokanal, for eksempel NRK P1, Radio Norge eller P4, betyr det at den registrerer på én spesifikk frekvens. Denne frekvensen eller vibrasjonen kalles en grunnfrekvens. Denne grunnfrekvensen omdannes (moduleres) til en informasjonsfrekvens der den transporterer informasjon, noe som gjør at man fra radioapparatet hører stemmer og musikk. I dette eksemplet er informasjonen lyd (stemmer, musikk) som transporteres av grunnfrekvensen. Teknikken som brukes i memon, er basert på hypotesen om at en rekke grunnfrekvenser kan bære informasjon som kan skade levende organismer. Dette kan tilsvare plagsom eller irriterende støy i radioeksemplet. memon fungerer ved å fjerne uønsket informasjon fra en elektromagnetisk bølge. Denne informasjonen er av kvantefysisk art. Elektromagnetiske bølger som forflytter seg i rommet, kan rotere, akkurat som en fotball kan 86 l Helsemagasinet VOF l MAI 2012

4 Når memon mottar og gjenkjenner en elektromagnetisk bølge med uønsket informasjon (venstrepolaritet), aktiviseres en identisk, men speilvendt bølge (høyrepolaritet) for å nøytralisere informasjonen. Dermed blir det en harmonisert elektromagnetisk bølge igjen. spinne (skru) i lufta i den retningen den forflytter seg. Bølgene kan rotere mot venstre eller høyre, og det kalles å ha venstre- eller høyrepolaritet. Når memonizeren mottar og gjenkjenner en elektromagnetisk bølge med uønsket informasjon (venstrepolaritet), aktiviseres en identisk, men speilvendt polaritet (høyrepolaritet) for å nøytralisere informasjonen. Dermed blir det en harmonisert elektromagnetisk bølge igjen. Dette er skissert i figuren. Siden memon harmoniserer de elektromagnetiske bølgene som flyter gjennom det elektriske ledningsnettet, plasseres memonizeren hovedsakelig på strøminntaket i sikringsboksen eller på trådløse produkter. Dette skal nøytralisere ugunstig stråling som kommer fra innsiden og utsiden av bygningen, harmonisere geopatiske stressområder og forbedre luftkvaliteten i bygningen. Den angis å være effektiv i alle rom som er knyttet opp til strøminntaket. Påvirkning av vannkvalitet memon anvendes også på informasjonsinnholdet i vann. Vannenhetene er utviklet for å nøytralisere skadelig informasjon i vann og er er basert på hypotesen om at selv kjemisk rent vann inneholder informasjon om giftstoffer, elektromagnetisk stråling og geopatiske interferenssoner (jordstråling) det har vært i kontakt med. Denne hypotesen er ikke anerkjent av dagens naturvitenskap. Memonizeren fungerer selv om vannet flyter forbi og ikke gjennom den. Grunnen er at den har et effektfelt som vannet går gjennom og som angis å ta vekk informasjonen. Derfor er det ikke nødvendig at vannet går direkte gjennom den. Forskning og erfaring Det er ikke utført kontrollert forskning som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter på memon -teknologi. Produsenten har imidlertid fått gjennomført en rekke ulike tester hos mange forskjellige uavhengige fagpersoner og institusjoner. Flere av testene som er brukt, er imidlertid ikke kjent, akseptert eller vektlagt i hovedsporet av moderne naturvitenskap. Basert på de testene/målingene som er utført, ser det imidlertid ut til at memonizere har en rekke målbare effekter som omtales i en egen sak. Dette dreier seg om effekter på hormonnivåer av kortisol og DHEA, hvor godt blodet flyter, hvor sliten man blir av å kjøre bil, mengden luftpartikler i innemiljøet, ulike aspekter av vannkvalitet og effekter på egg- og høneproduksjon i landbruket. I tillegg viser erfaringer at memonizere kan hjelpe eloverfølsomme og andre som er plaget av dårlig inneklima. VOF har fått tilgang til en anonymisert liste på 60 personer/familier/arbeidsplasser i Norge der det er installert memonizere. 7 Trettifire av dem gjelder eloverfølsomhet, hvorav 31 merket bedring, og mange av personene har fått en vesentlig lettere livssituasjon. Tjueseks andre har installert memonizere grunnet dårlig inneklima eller ulike helseplager, og av dem angir 22 bedring i det de sliter med. Det er også en viss interesse for bruk av memon -teknologi hos enkelte toppidrettsutøvere. En av dem er den østerrikske toppalpinis- l 87

5 Miljømedisin Marit Grendstad er eloverfølsom, ble bedre av memon - teknologien og er i dag importør. ten Michael Walchhofer. Også enkelte rallyførere har fattet interesse etter noen pilottester der memonizere er plassert på bilbatteriet. Lovende teknologi Etter vår oppfatning synes Memon å være en lovende teknologi som kan hjelpe en rekke mennesker med eloverfølsomhet og andre helseplager. Dette er gledelig, men vi bør ikke glemme at hovedmål nummer én er å redusere strålingen. Memonizere koster en del og kan derfor ikke forventes å bli allemannseie. Mange har ikke hørt om slik teknologi, og hadde de blitt informert, ville de sannsynligvis ikke hatt tro på eller brukt penger på den. Bok om memon Den tyske journalisten Ferry Hirschmann har skrevet en bok om memon, hvordan teknologien virker, hvorfor den er viktig og resultater fra tester. Den inneholder også et intervju med Winfried M. Dochow, som utviklet teknologien, og med Erika og Hans Felder, som leder firmaet som selger produktene. 8 Også kjæledyr, husdyr og dyr/planter i naturen ser ut til å reagere negativt på stråling. Det er i seg selv et argument for å redusere strålingsnivået i vår tid. Dette virker imidlertid enda vanskeligere enn tidligere, siden vi lever i en tid da alt skal være trådløst, alle skal være tilgjengelig hele tida og har behov for å motta all slags viktig eller uviktig informasjon over alt hvor de befinner seg. Derfor kan det være hensiktsmessig å bruke teknologi for å beskytte seg mot stråling for å forebygge eller dempe eksisterende plager. Det finnes teknologi man vet beskytter, basert på objektive målinger med standardiserte måleapparater. Alternativt kan man gi ny teknologi av typen memon en sjanse. Dette har en rekke eloverfølsomme gjort, og så langt ser effektene ut til å holde seg over tid uten tilbakefall. Selv om vi gleder oss over dette, er det samtidig et stort behov for uavhengig forskning som publiseres i anerkjente fagtidsskrifter. Det må til for nærmere avklaring av om og hvordan memon og liknende teknologier faktisk fungerer. 88 l Helsemagasinet VOF l MAI 2012

6 Undersøkte effekter av memon - teknologien Det er utført mer enn 30 tester hos mange forskjellige uavhengige fagpersoner og institusjoner på effekter av memonizere. Her gis en kortfattet presentasjon av et utvalg av testene. Tekst Iver Mysterud Hormonpåvirkning To sentrale hormoner i forbindelse med stresspåvirkning er kortisol og DHEA, som begge lages i binyrene. I et pilotstudium fra et anerkjent tysk hormonlaboratorium 9 ble disse hormonene analysert i spyttprøver. Prøvene ble tatt om morgenen og kvelden før installering av memonizer på strøminntaket og igjen etter 3-4 ukers daglig aktivitet hos testpersonene. Hormonnivåene ble normalisert og tydelig forandret mot verdier som anses som ønskelige. Klumping av blodceller Det er tatt blodprøver av en person før vedkommende prater i mobiltelefon, etter 15 minutters samtale og etter å ha pratet 15 minutter med en memonizer plassert i mobiltelefonen. Prøvene ble studert med mørkefeltmikroskopi. De røde blodcellene klumper seg sammen etter å ha pratet i mobiltelefon, men dette skjer ikke etter at en memonizer er installert i telefonen. 10 I 2011 ble det tatt blodprøver fra to tyske rallyførere før og etter to konkurranser med høy fart. Hver konkurranse varte rundt 30 minutter, og de konkurrerte to dager på rad. Den andre dagen var det montert memonizere på batteriet i bilene. Denne typen konkurranser medfører stor psykisk stress for førerne. I tillegg blir de utsatt for en rekke elektromagnetiske påkjenninger. Før første konkurranse hadde de normalt, godt flytende blod, mens det etter konkurransen ble påvist hhv. moderat og massiv sammenklumping av de røde blodcellene hos de to førerne. Hos en av førerne ble det også i de hvite blodcellene funnet endringer som tolkes som en mulig effekt av stress. Etter andre konkurranse med memonizer på batteriene var blodbildet omtrent uendret i forhold til utgangspunktet, altså ingen klumping av røde blodceller eller endringer i nivået av hvite blodceller. Før en 24-timers rally ble det festet en memonizer til bilbatteriet før konkurransen. Laget besto av fire personer som vekslet på å kjøre 1.-1,5. time hver. Bare én av dem ble testet, en 60-årig legendarisk rallyfører (Hans-Joachim l 89

7 Miljømedisin Den legendariske tyske rallyføreren Hans-Joachim Stuck og hans gruppe har hatt memon installert i bilen under konkurranser med godt resultat. Stuck). Han avga en blodprøve før løpet og kort tid etter hver økt bak rattet. Det var få tegn til sammenklumping av de røde blodcellene eller andre stressreaksjoner etter disse intensive og krevende øktene. Den erfarne rallyføreren opplevde også konkurransen som mindre anstrengende enn mange andre konkurranser han hadde vært med på i sin 40-årige karriere. Elektromagnetisk stress ved bilkjøring I tillegg til nevnte rallykjørere er memon testet på vanlige bilførere. Blodprøver ble tatt før og etter at tre personer kjørte en testrunde på 50 minutter i bil. Deretter ble bilene utstyrt med memonizer på batteriene, og de kjørte samme runde igjen før ny blodprøve ble avgitt. Mørkefeltmikroskopi viste at de røde blodcellene klumpet seg etter en kjøretur, noe som ikke forekom hvis bilen er utstyrt med memonizer. Samtidig med at de tre sjåførene avga blodprøver, ble tilstanden i deres meridianer undersøkt med et spesifikt terapisystem, i-health. 11 Her ble hudmotstanden målt i 24 akupunkturpunkter. Energitilstanden i meridianene var bedre etter bruk av memon enn uten, men effekten varierte blant deltakerne (to hadde klare bedringer, en hadde kun en liten bedring). Videre ble bilene til ti yrkessjåfører utstyrt med memonizer. Før og etter 13 kjøreturer fylte de ut spørreskjemaer der de anga hvor plaget de var av en del vanlige symptomer hos sjåfører, som anspenthet, hodepine og utmattelse. Sjåførene anga redusert intensitet og forekomst av disse symptomene med installert memonizer sammenliknet med hva de pleide å oppleve. Luftpartikler inne Et tysk produkttestingsinstitutt 12 har testet effekten av memon på mengden støvpartikler i lufta. Den ble gjennomført i en bygning uten, og deretter med en memonizer installert. Dører og vinduer forble lukket, og testen foregikk over to dager med åtte måleravlesninger i perioden. Det ble målt tre forskjellige størrelser av støvpartikler: 0,3, 3 og 10 mikrometer. For samtlige var det en klar reduksjon i støvpartikler i lufta. Samlet viste testene en gjennomsnittlig forbedring på 76 prosent for disse partikkelstørrelsene. Målinger fra en rekke andre bygninger i Tyskland bekrefter at memonizere kan redusere mengden støvpartikler i lufta. I Norge har yrkeshygieniker Harry Haraldsen fra BHT SØR utført en liten pilottest på svevestøv i sitt private hjem med måleapparatet Grimm. Her ble det funnet reduserte nivåer av støv i lufta etter installering av en memonizer. Svevestøvet falt fortere ned til gulvet, men partiklene ble virvlet opp igjen med aktivitet i rommet. BHT SØR er i gang med en mer systematisk test av dette, inkludert målinger på en skole. Vannkvalitet i bassenger Helseavdelingen i Uelzen i Tyskland ønsket i et pilotprosjekt å finne ut om det er mulig å gjøre noe for å redusere klormengden som brukes i bassenger. De tok prøver fra Stadensen utendørsbasseng, 13 som hadde installert memonizer og redusert bruken av klor betraktelig. Vannet ble tatt fra tre forskjellige steder rundt i bassenget. Til tross for reduksjon i bruken av klor, var verdiene i målingene innenfor de hygieniske kravene. Resultatene med memon og mindre klor var bedre enn uten memon og med mer klor. Dette er også funnet i målinger foretatt av fagfolk ved Universitetet i Lüneburg. Nivået av koliforme bakterier ble i Stadensen faktisk målt til 0, mens den maksimalt tillatte verdien er I etterfølgende år har gjentatte målinger vist at vannkvaliteten i bassenget er god. Avgitt svakt lys fra vann Den tyske fysikkprofessoren Fritz-Albert Popp (f. 1938) 14 ved Universitetet i Marburg har i mye av sin karriere arbeidet med meget svakt lys (lyspartikler, biofotoner) som sendes ut av alle levende organismer. 15 Han har utviklet en egen analysemetode for å måle utsendelse av svakt lys. Generelt har Popp funnet at jo høyere vitalitet og intern orden det er i et testmateriale, desto høyere antall biofotoner blir avgitt. For eksempel avgir friske celler mer lys enn syke/skadde celler. Analysemetoden kan også brukes på vann. I 2005 ble to vannprøver tatt fra samme kran i Tyskland. Prøve nummer 1 var vanlig kranvann, mens prøve nummer 2 ble tatt etter at en memonizer var koblet på vannledningen. Begge prøvene ble underlagt en biofotonanalyse for å måle de gjenværende toksinnivåene. Det harmoniserte vannet hadde høyere kvalitet enn det opprinnelige kranvannet. Drikking av vann Det er foretatt test av personer som drikker to typer vanlig vann og vann påvirket av en memonizer. Testen er utført på akupunkturpunkter på hender og føtter med i-health. 8 Måleverdiene etter å ha drukket harmonisert vann var bedre enn etter å ha drukket vanlig vann. Det er foretatt en test der 15 personer måles med det kvantemedisinske apparatet SCIO 16 etter å ha drukket vanlig vann og harmonisert vann. Tilstanden i kroppen var bedre etter å ha drukket harmonisert vann. Fotografering av vannkrystaller Den japanske forskeren og healeren Masaru 90 l Helsemagasinet VOF l MAI 2012

8 Emoto (f. 1943) 17 har utviklet en teknikk for å ta bilder av formen på nedfryste vannkrystaller. 18,19 Han har undersøkt vannkrystaller fra drikkevann i München før og etter installering av en vannmemonizer. Emotos naturvitenskapelig kontroversielle metode 20,21 er basert på at vann har evne til å lagre informasjon om alt fra kjemiske stoffer det har vært i kontakt med til musikk og følelser det har vært eksponert for. Emoto har arbeidet med fotografering av krystaller av vann av ulik kvalitet og historikk i mange år. Drikkevannet fra München hadde en matt og uregelmessig struktur, men fikk med memonizer en struktur som etter hans undersøkelser indikerer stabilitet og vitalitet. Tilsvarende resultater er funnet med en liknende metode 22 av tyskeren Bernd Bruns (f. 1941), 23 som har omfattende erfaring med både vannanalyse og fotografering. 24 Fra samme kran har harmonisert vann en høyere kvalitet enn vanlig vann. Det samme blir påvist av en tredje metode i denne sjangeren. 25 Bilder av blod studert med mørkefeltmikroskopi. Øverst vises normalt blod, i midten blod etter mobilsamtale, og nederst etter mobilsamtale med memonizer. Bedret egg- og høneproduksjon Den sveitsiske landbruksingeniøren Willy Baumann har testet effekten av memon på frittgående høner i Tyskland og i høneproduksjon i Sveits. Det ble installert memonizere både på strøm- og vanninntaket til fuglene. En rekke miljø- og produksjonsforhold ble bedre. I eggproduksjonen begynte fuglene å drikke mer vann, produksjonen økte og/eller fôrforbruket ble redusert. Dette førte til bedre fôrutnyttelse, det vil si at fôrforbruket per kg eggmasse blir redusert. Også dødeligheten av høner gikk ned. I alle bur ble forurensning av lufta fra støv og lukt bedre. Produksjonen av verpehøner ga redusert stress hos fuglene i form av mindre hakking og kannibalisme. Vekta til fuglene økte, og variasjonen i vekt ble mindre. VOF Kilder: Denne artikkelen baserer seg primært på informasjon fra produsenten av memon -produktene, memon bionic instruments, 3 fra importør Marit Grendstad og nettsiden til hennes firma Brodeur P. The zapping of America: Microwaves, their deadly risk, and the coverup. New York: Norton, Glomsrød S. Et helsevennlig strålingsmiljø. VOF 2012; 3 (4): Firmaet I medvind, Memon er patentert under patent nr how=52 [ ]. 7. Lista er utarbeidet av Marit Grendstad i firmaet I Medvind, som importerer disse produktene, 18. april Den inneholder kjønn på personen, eventuelt om det dreier seg om en familie, bakgrunn for kontakt (bl.a. hvilke helseplager personene slet med), eventuell bedring som personene merket og hvilket år Grendstad sist var i kontakt med dem. 8. Hirschmann F. The memon revolution: the story of a novel technology that can change your life. Rosenheim, Tyskland: EU Umweltakademie GmbH, Publishing Division, Humanbiologisches Labor Prof. Dr. Borelli. 10. Testen er utført av den tyske heilpraktikeren Ekkehard Scheller Institutt for bioenergetisk produkttesting (Institut für Bioenergetische Product- und Warentestung) i Rosenheim, Tyskland [ ] 15. Van Wijk R. Bio-photons and bio-communication. Journal of Scientific Exploration 2001; 15: Mysterud I. Kvantemedisin. VOF 2011; 2 (3): [ ] 18. Emoto M. Healing with water. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004; 10: Emoto M. Vannets tidløse visdom. Oslo: Damm, [ ] [ ] 22. Metoden er omtalt som vannmodning ( water maturation ) [ ] 24. Brund B. Achtung Wasser: Einblicke in die Seele des Wassers. 2. utgave. Rosenheim, Tyskland: Der Verlag der EU- Umweltakademie, Metoden omtaltes som Hagalis krystalliseringsmåling. l 91

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak En økning i høreapparatets ytelse Trådløst ekstrautstyr fra Phonak Med moderne høreapparatteknologi er det lekende lett å lytte og forstå i de fleste situasjoner. Men når du sitter i telefonen, ser på

Detaljer

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim 1 Dødelighetskurven for brystkreft viste en svakt økende

Detaljer

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Forsøkets hensikt er å bekrefte/avkrefte om vivatap har en lindrende effekt på psoriasis. Forsøket Forsøkspersonene skulle kun gjøre én endring i hverdagen

Detaljer

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield.

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Det er gjennomført en rekke undersøkelser med deltakere i alderen 18 til 70 år, som beviste effektiviteten av dette produktet.

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris?

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris? . SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole Vil alderen påvirke hvordan en endres når man spiller Tetris? Forfatter: Amalie Sivertsen, Vardafjell vgs Er Tetris et

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

El-overfølsomhet. Informasjon til familie og venner. www.felo.no

El-overfølsomhet. Informasjon til familie og venner. www.felo.no El-overfølsomhet Informasjon til familie og venner www.felo.no Elektromagnetisk stråling Vårt miljø og våre hjem blir i økende grad belastet av elektromagnetiske felt fra ulike elektriske apparat, trådløs

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Støypropper Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer

Detaljer

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no Mastocytose i hud kløe utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no KUTAN MASTOCYTOSE - MASTOCYTOSE I HUD Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Å forstå et hørselstap

Å forstå et hørselstap Å forstå et hørselstap www.gewa.no Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis slik at du ikke oppdager det før det blir

Detaljer

RAPPORT. Ing. Thomas Chochola Hauptstr. 17 A-3871 Nagelberg. originalemballasje fra japanske produsenter. Dato: 7. juni 2006

RAPPORT. Ing. Thomas Chochola Hauptstr. 17 A-3871 Nagelberg. originalemballasje fra japanske produsenter. Dato: 7. juni 2006 RAPPORT Beskriver fremgangsmåten og vurderingen av biologisk utført målinger av 3 ulike vannprøver. Den biologiske kvaliteten av testvannet målt i energi (Angstrømenheter) og Frekvensmålinger på testvannet

Detaljer

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings * Disse helse- og sikkerhetsadvarslene oppdateres jevnlig for å forsikre at de er nøyaktige og fullstendige. Du finner den nyeste versjonen på oculus.com/warnings.

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Oppgaver i naturfag 19-åringer, uavhengig av linjevalg

Oppgaver i naturfag 19-åringer, uavhengig av linjevalg Oppgaver i naturfag 19-åringer, uavhengig av linjevalg I TIMSS 95 var elever i siste klasse på videregående skole den eldste populasjonen som ble testet. I naturfag ble det laget to oppgavetyper: en for

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Dynalite Smarthus. Det handler om å lette hverdagen ikke komplisere den.

Dynalite Smarthus. Det handler om å lette hverdagen ikke komplisere den. Dynalite Smarthus Innhold Innhold Dynalite Smarthus Det grunnleggende Lysstyring Ro i sjelen sikkerhet Spar strøm på en enkel måte Lys. Kamera. Action! Hva kan vi gjøre? Hvordan gjør vi det? Hva betyr

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Blod-hjerne-barrieren

Blod-hjerne-barrieren Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Kan en egen transporttjeneste i hjernen få legemidler mot Huntingtons sykdom dit

Detaljer

LAVFREKVENS FELT. Magnetiske og elektrisk felt Virkning på kroppen Eksempler på felt og kilder inne, ute og i bilen Måling og fremgangsmåte

LAVFREKVENS FELT. Magnetiske og elektrisk felt Virkning på kroppen Eksempler på felt og kilder inne, ute og i bilen Måling og fremgangsmåte Magnetiske og elektrisk felt Virkning på kroppen Eksempler på felt og kilder inne, ute og i bilen Måling og fremgangsmåte LAVFREKVENS FELT Jostein Ravndal Ravnco Resources AS www.ravnco.com Magnetfelt

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

1. DYREVELFERD ARTIKKEL ARTIKKEL. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL

1. DYREVELFERD ARTIKKEL ARTIKKEL. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL 1. DYREVELFERD ARTIKKEL ARTIKKEL S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL KJØTTETS TILSTAND 2010: Dyrevelferd NYE DRIFTSFORMER FOR VERPEHØNS

Detaljer

0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 2.0 Er du: Gutt Jente

0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 2.0 Er du: Gutt Jente Bruk av reseptfrie smertestillende medisin Om deg: 0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 1.0 Hvilket år er du født? (angis med fire tall) 2.0 Er du: Gutt Jente Smertestillende

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft Aktive voksne gir aktive barn. Barn som får mange og gode opplevelser med fysisk aktivitet i oppveksten, er også mer aktive når de blir voksne. Ta deg tid

Detaljer

Hørselvern. Det beste utvalg av støy og musikk propper MEDUS AS

Hørselvern. Det beste utvalg av støy og musikk propper MEDUS AS Hørselvern Det beste utvalg av støy og musikk propper MEDUS AS Propper Du må beskytte hørselen og ha et godt liv UNNGÅ HØRSELSKADER Mennesker som har pådratt seg tinnitus eller nedsatt hørsel som følge

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Elektronikk med vitensenteret

Elektronikk med vitensenteret Nordnorsk Vitensenter Elektronikk med vitensenteret Lag en løgndetektor Loddevarianten Heðinn Gunhildrud Bygg en løgndetektor Huden i hendene våre svetter mikroskopiske svettedråper når kroppen vår stresser

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

5:2 Tre strålingstyper

5:2 Tre strålingstyper 58 5 Radioaktivitet 5:2 Tre strålingstyper alfa, beta, gamma AKTIVITET Rekkevidden til strålingen Undersøk rekkevidden til gammastråling i luft. Bruk en geigerteller og framstill aktiviteten som funksjon

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Handlesentersyken fleip eller fakta?

Handlesentersyken fleip eller fakta? 1 Handlesentersyken fleip eller fakta? (Denne teksten er publisert som bloggpost på einarflydal.com den 4.12.2015) For litt siden tok jeg med meg en et måleapparat til Storo storsenter i Oslo. Der fant

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Monteringsanvisning for xenonsett

Monteringsanvisning for xenonsett Monteringsanvisning for xenonsett Les igjennom hele manualen før du begynner, det er gode tips til montering på hver eneste side. Når du monterer pærene: A: Ikke ta på pæra, fett fra fingrene dine ødelegger

Detaljer

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. juni 2013. Handlingsplan for SaLTo-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2013-2016

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. juni 2013. Handlingsplan for SaLTo-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2013-2016 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/13 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. Sørkedalsveien 150 Møtetid: 29.08.2013 kl. 17:00 Sekretariat:

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Konserveringsdokumentasjon

Konserveringsdokumentasjon DOKUMENTASJON Gjenstand: Subharchord, Synthesyser Eier: Teknisk Museum Oslo Inventarnummer: RMT 92/17 Opprinnelse: Limbach, Sachsen, DDR (Tyskland) Datering: 1966-1969 Teknisk konservator: Vera de Bruyn

Detaljer

Ra ungdomsskole Energi og miljø ved. HMS-rådgiver Kai Gustavsen

Ra ungdomsskole Energi og miljø ved. HMS-rådgiver Kai Gustavsen Ra ungdomsskole Energi og miljø ved Kan bygging du skrive noe og her? drift Valg av tomt er viktig når det bygges ny skole MHV 8 Beliggenhet Aktuelle HMS/MHVmomenter: Høyspent Byggegrunnen (miljøgifter)

Detaljer

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Måling av elektromagnetiske felt

Måling av elektromagnetiske felt EMF Consult leverer måletjeneste for kartlegging av elektromagnetisk belastning i hjemmet, i bilen eller på arbeidsplassen. Den elektromagnetiske belastningen vurderes i forhold til anerkjente føre var

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012 Mappeoppgave 2 Medier, Kultur og Samfunn Lise Lotte Olsen Høgskolen i Østfold 2012 Hvordan blir vi påvirket til å kjøpe Apples produkter gjennom deres presentasjoner og media? Når det kommer et nytt produkt

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Ekspertgruppen noen refleksjoner

Ekspertgruppen noen refleksjoner Ekspertgruppen noen j refleksjoner Ellen-Marie Forsberg Forskergruppen for ansvarlig innovasjon, HiOA Innspill til debattmøte - Teknologirådet, NENT og NESH Litteraturhuset, 26. september 2012 Min rolle

Detaljer

Nova 8 elevboka og kompetansemål

Nova 8 elevboka og kompetansemål Nova 8 elevboka og kompetansemål Nedenfor gis det en oversikt over hvilke kompetansemål (for 8. 10. trinn) som er dekket i hvert av kapitlene i Nova 8, og hvilke hovedområder de tilhører. Kompetansemålene

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

De større europeiske støvsugerprodusentene har utarbeidet en standard, som beskriver, hvordan de forskjellige egenskapene skal defineres og måles.

De større europeiske støvsugerprodusentene har utarbeidet en standard, som beskriver, hvordan de forskjellige egenskapene skal defineres og måles. Tekniske standard målemetode De større europeiske støvsugerprodusentene har utarbeidet en standard, som beskriver, hvordan de forskjellige egenskapene skal defineres og måles. Standarden heter IEC 312

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Tvilsomt fotobevis i VG 1

Tvilsomt fotobevis i VG 1 1. februar 2007 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Erling Sivertsen Tvilsomt fotobevis i VG 1 De siste årene har VG publisert en rekke fotografier som avisen har fått tilsendt fra lesernes kameramobiler.

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Bakgrunn og hensikt Hvilke konsekvenser kan skiftarbeid ha for helsa? Dette spørsmålet forsøker Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Produkter for effektiv luktfjerning!

Produkter for effektiv luktfjerning! Produkter for effektiv luktfjerning! Bærbare for rask og effektiv luktfjerning Fast installerte for luktfjerning i blant annet søppelrom, luftsjakt og ozonskap. Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige!

Detaljer

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer - Hvordan ta fakta ut av løse luften? Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige

Detaljer

La oss bygge sunnere hus

La oss bygge sunnere hus La oss bygge sunnere hus Myndighetsorgan som WHO (Verdens Helse Organisasjon) og Europarådet anbefaler i dag at man begrenser eksponeringen av elektromagnetiske felt. Disse anbefalingene blir nå fulgt

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 Roa barnehage 2740 Roa Att.: Rachel B. Haarberg Kopi: Arne Trøhaugen Elfhild Hansen Kirkenær 06.02.13. Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 1.0 Bakgrunn: Lunner kommune

Detaljer

Studentenes egne mestringsstrategier!

Studentenes egne mestringsstrategier! Studentenes egne mestringsstrategier! Et lite tipshefte for deg som er student og som har utfordringer med: Organisering/Strukturering Startvansker Konsentrasjonsvansker Riktig fokus Motivasjon Døgnrytme

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

én utrolig teknologi to bemerkelsesverdige produkter

én utrolig teknologi to bemerkelsesverdige produkter én utrolig teknologi to bemerkelsesverdige produkter ASEA og RENU 28 ligner ikke på noe annet du har brukt. Begge produktene utnytter ASEAs patentbaserte, vitenskapelige teknologi. Vi vil oppfordre deg

Detaljer

Sikring mot fugl. Ekspert på skadedyrkontroll

Sikring mot fugl. Ekspert på skadedyrkontroll Sikring mot fugl Rentokil Skadedyrkontroll Beskytter din eiendom og ditt renomè Rentokil Skadedyrkontroll Selskapet ble etablert i Norge i 1971 og er Norges eldste og ledende virksomhet på området skadedyrkontroll.

Detaljer

Wi Series Trådløse høreapparater

Wi Series Trådløse høreapparater Wi Series Trådløse høreapparater Wi Series er Starkeys mest avanserte høreapparat på markedet. Det inneholder vårt unike system for støydemping og bevaring av tale, i tillegg til at det fjerner så godt

Detaljer

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER BALANSERTE KABLER OG PLUGGER XLR/CANON Som regel balansert Dette er den pluggen som regnes som profesjonell standard fordi den er balansert, robust og låsbar. BALANSERTE KABLER OG PLUGGER JACK/PHONE/TRS

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Økt komfort gir økt effektivitet

Økt komfort gir økt effektivitet Økt komfort gir økt effektivitet Bygg+ 2016, Oslo 1. juni 2016 Britt Ann Kåstad Høiskar NILU- Norsk Institutt for Luftforskning NILU Norsk Institutt for Luftforskning Grunnlagt i 1969 som et miljøinstitutt

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI

AVDELING FOR TEKNOLOGI AVDELING FOR TEKNOLOGI INSTITUTT FOR ELEKTROTEKNIKK Eksamensdato/date: 14. mai 2002/ May 14.th 2002 Varighet/Duration: 4 timer / 4 hours Fagnummer: SV802E Fagnavn/Subject: EMC Vekttall/Credits: 2 Klasse(r):

Detaljer