Strålingsteknologi mot eloverfølsomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strålingsteknologi mot eloverfølsomhet"

Transkript

1 Miljømedisin Strålingsteknologi mot eloverfølsomhet Memon miljøteknologi angis å harmonisere stråling fra trådløs kommunikasjon, trådløse nettverk, høyspentledninger og andre moderne strålingskilder. Produsenten hevder at alle som utsettes for stråling, kan redusere de negative effektene ved hjelp av denne teknologien. Tekst Iver Mysterud Foto memon bionic instruments og Shutterstock Etter boka The zapping of America av Paul Brodeur (1977) 1 ble mange klar over at det ikke er mulig å unngå å bli påvirket av trådløs kommunikasjon og elektromagnetiske felt. Trettifem år seinere skulle man forvente at alle i prinsippet kunne ha behov for teknologi av typen memon for å beskytte seg mot stråling. Det spesielle er at til og med mange eloverfølsomme faktisk mener at denne teknologien hjelper. Normalt er det bare total skjerming mot eller en kraftig reduksjon av stråling som hjelper eloverfølsomme. Det er imidlertid ikke bare strålingskilder som angis å bli påvirket positivt av memon, men også Hva koster det? Memonizere til 1) mobil-/trådløs telefon og trådløs barnevakt, 2) blåtann og 3) bærbar PC koster kr 945 og til personbiler kr 2927, bobiler og kjøretøyer på denne størrelsen kr 4360, og busser og store kjøretøyer kr Memonizere til luft og vann i en leilighet/ hus/enhet koster fra ca. kr (liten leilighet; opp til 65 m 2 ) og opp til kr (stort hus; opp til 500 m 2 ). Det finnes også løsninger for større bygg, slik som hoteller eller fabrikker, memonizere spesialtilpasses arealstørrelsen. kvaliteten på vann, luft og til og med lydbildet fra musikkanlegg. Oppstarten Jeg ble kontaktet av Marit Grendstad (f. 1957) fra Kristiansand i september Hun er eloverfølsom og måtte slutte i jobben som lærer i Tilfeldigvis hadde hun hørt om produktet memon via venner i USA og valgte å forsøke det. Etter å ha installert memon i huset, fikk hun et nytt liv med mer energi og uten plager fra naboens trådløse nettverk. Bedringen varte i flere måneder, og Grendstad fikk selvsagt blod på tann. Kunne memon hjelpe andre som slet med eloverfølsomhet? Var jeg interessert i å høre mer om hennes erfaringer og kunnskap om dette produktet? Hvor mange som er eloverfølsomme i Norge, vites ikke, men Foreningen for eloverfølsomme (FELO) har over 600 medlemmer. 2 De er trolig blant de hardest rammede, og mange av medlemmene må i årevis skjerme seg mot det meste av elektrisk/elektronisk utstyr. Å være eloverfølsom betyr i praksis at man blir sosialt isolert og utestengt fra mye, inkludert arbeidslivet. En 84 l Helsemagasinet VOF l MAI 2012

2 spørreundersøkelse blant FELOs medlemmer (2007-8) viste at bare 22 prosent av medlemmene var yrkesaktive på heltid. Hele 42 prosent var helt eller delvis uføretrygdet, og 13 prosent var sykemeldt. På denne bakgrunn var det lett å si ja til Grendstads henvendelse og få lære mer om hva memon er. Grendstad er selv mangeårig FELOmedlem, og jeg anbefalte henne å kontakte et par sentrale personer i det norske eloverfølsomhetsmiljøet. Begge kjente til at eloverfølsomme hadde blitt dårligere over tid av å forsøke ulike produkter som ble påstått å dempe strålingseffekten på kroppen. De var derfor skeptiske til slike produkter på generelt grunnlag, selv om de gledet seg over at Grendstad var blitt bedre selv. Begge var derfor spente på om Grendstads gode erfaringer ville holde seg over tid. Grendstads bedring av egen eloverfølsomhet har imidlertid ikke avtatt i løpet av disse årene, men hun har fått tilstrekkelig overskudd til å importere memon som næringsvirksomhet. 3 Hun har også bidratt til å få memon installert hos en rekke eloverfølsomme i Norge og hevder at de aller fleste har merket bedringer, hvorav mange har fått en vesentlig bedre livssituasjon. Av den grunn, i tillegg til en rekke andre påståtte positive effekter på innemiljøet, er det interessant å se nærmere på denne teknologien. Hva er memon? memon er en teknologi som brukes for å bedre kvaliteten i det elektromagnetiske miljøet, det vil si å redusere påvirkninger fra strømnettet, høyspentledninger, trådløs kommunikasjon og jordstråling (geopati), ionebalansen og partikkelmengden i luft og i vann. Det finnes memon -produkter (såkalte memonizere) til kjøretøy, leiligheter/hus/kontorer, mobil-/ trådløse telefoner og vanninntak. Noen produkter er beregnet til bruk i kjøretøy og leiligheter/ hus/kontorer og påvirker på samme tid både det elektromagnetiske miljøet og luftkvaliteten. Andre produkter påvirker bare det elektromagnetiske miljøet (mobiltelefoni) og atter andre påvirker vannkvaliteten. Enheter til kjøretøy finnes i forskjellige styrker avhengig av om de skal installeres i en liten bil eller en lastebil/buss. Enheter til leiligheter/hus/kontorer kommer også i for- l 85

3 Miljømedisin memon ble utviklet av den tyske ingeniøren og teknikeren Winfried M. Dochow. skjellige størrelser avhengig av hvor mange kvadratmeter som skal dekkes. Til mobil-/trådløs telefon og trådløs barnevakt er det utviklet en liten, tynn enhet som legges oppå batteriet, og det finnes tilsvarende produkter til blåtannteknologi, trådløse mus, trådløse tastaturer og små batteridrevne enheter. memon har også en enhet som settes på hovedvanninntaket i en bygning for å påvirke vannkvaliteten og en enhet til å installere i badebasseng. Sistnevnte plasseres på røret der vannet kommer inn i bassenget. Enheten til badebasseng angis kun å ha full effekt hvis man også innstallerer en memonizer på strøminntaket. I et hjem angis det at man trenger en memon -enhet til elektromagnetisme/luft og en til vann for å oppnå best effekt. Av fordeler med memon trekker produsenten blant annet fram at produktene verken bruker energi eller trenger vedlikehold. De antas å ha en levetid på minst 20 år og er lette å installere. Historikk memon ble utviklet av den tyske ingeniøren og teknikeren Winfried M. Dochow, som har over 30 års erfaring med forskning og utvikling. Det første memon -produktet så dagens lys på 1990-tallet og ble solgt til terapeuter, God klangkvalitet 14. desember 2009 mottok utvikleren av memon, Winfried M. Dochow, den franske musikkbransjens berømte pris Den gyldne stemmegaffel for sin oppfinnelse av memon. Prisen ble tildelt av det franske musikkfaglige tidsskriftet Diapason d or. Produktet memonizersoloplus vant i kategorien Hi-Fi for den helt nye klangkvaliteten som kom fra Hi-Fi-anleggene ved bruk av en memonizer med fem stikkontakter. Den erfarne musikkjournalisten og sjefredaktør i Diapason d or, Jean-Marie Piel, skrev en rosende omtale 6 hvor han viste til at den elektroakustiske effekten er på plass allerede etter et kvarter og oppnår full effekt etter 24 timer. Skulle man være i tvil, er det tilstrekkelig å ta memonizeren vekk og vente i 10 minutter. Tapet av musikalsk kvalitet er ifølge Piel så slående at man spør seg hvordan man noen gang har kunnet ha glede av anlegget sitt uten memonizer. Enhver lytter som er opptatt av lydkvalitet, kan umiddelbart fastslå virkningen uavhengig av nivået på sitt anlegg. Det opprinnelige formålet med utviklingen av memon var ikke en økning av klangkvalitet, men en generell forbedring av velvære og helse i bygninger hvor man er utsatt for elektromagnetisk belastning. Dette er ifølge Piel grunnen til at lydfriker og profesjonelle lydteknikere ikke har vært oppmerksom på dette produktet før Ifølge Piel forbedrer memon spredningen av lydbølger i lufta. Ved bruk av slik teknologi synes tonene å strømme frigjort ut av høyttalerne, bre seg overalt, og uten besvær fylle lydrommet, som til og med virker større. Han mente at høyttalerne trer tilbake fordi de ikke lenger er det vanlige utgangspunktet for retningsbestemt lyd. [ ] Teknikken som brukes i memon, er basert på hypotesen om at en rekke grunnfrekvenser kan bære informasjon som kan skade levende organismer. behandlere og private forbrukere. Teknologien ble særlig populær i Østerrike og Bayern (Tyskland). I 2002 økte salget, og Dochow overleverte produkter og markedsføring til firmaet memon bionic instruments, som har hovedkontor i Rosenheim i Tyskland. 4 Teknologien ble i 2004 registrert under navnet ipict ved det tyske varemerke- og patentkontoret. 5 Ipict er en forkortelse for Information Polarisation Interference Chip Technology, og prosessen med å nøytralisere og balansere spesifikke vibrasjonsnivåer omtales som renaturering. Virkningsmekanisme Det angis at hovedprinsippet bak memon s virkningsmekanisme er å nøytralisere skadelig/ uønsket informasjon som enten befinner seg i strømnettet, i lufta eller i vann. Når memon - enheten møter en gitt informasjonsbølge, nøytraliseres den med en identisk, men speilvendt bølge (såkalt destruktiv interferens). Hvordan dette gjøres, er en patentert hemmelighet. Inne i en memonizer er det en kontrollstripe laget av metallisk og magnetisk film, og det brukes silikonkvarts som lagringsmedium. Et radioeksempel kan illustrere visse aspekter ved hvordan memon fungerer. Når radioen settes på en spesiell radiokanal, for eksempel NRK P1, Radio Norge eller P4, betyr det at den registrerer på én spesifikk frekvens. Denne frekvensen eller vibrasjonen kalles en grunnfrekvens. Denne grunnfrekvensen omdannes (moduleres) til en informasjonsfrekvens der den transporterer informasjon, noe som gjør at man fra radioapparatet hører stemmer og musikk. I dette eksemplet er informasjonen lyd (stemmer, musikk) som transporteres av grunnfrekvensen. Teknikken som brukes i memon, er basert på hypotesen om at en rekke grunnfrekvenser kan bære informasjon som kan skade levende organismer. Dette kan tilsvare plagsom eller irriterende støy i radioeksemplet. memon fungerer ved å fjerne uønsket informasjon fra en elektromagnetisk bølge. Denne informasjonen er av kvantefysisk art. Elektromagnetiske bølger som forflytter seg i rommet, kan rotere, akkurat som en fotball kan 86 l Helsemagasinet VOF l MAI 2012

4 Når memon mottar og gjenkjenner en elektromagnetisk bølge med uønsket informasjon (venstrepolaritet), aktiviseres en identisk, men speilvendt bølge (høyrepolaritet) for å nøytralisere informasjonen. Dermed blir det en harmonisert elektromagnetisk bølge igjen. spinne (skru) i lufta i den retningen den forflytter seg. Bølgene kan rotere mot venstre eller høyre, og det kalles å ha venstre- eller høyrepolaritet. Når memonizeren mottar og gjenkjenner en elektromagnetisk bølge med uønsket informasjon (venstrepolaritet), aktiviseres en identisk, men speilvendt polaritet (høyrepolaritet) for å nøytralisere informasjonen. Dermed blir det en harmonisert elektromagnetisk bølge igjen. Dette er skissert i figuren. Siden memon harmoniserer de elektromagnetiske bølgene som flyter gjennom det elektriske ledningsnettet, plasseres memonizeren hovedsakelig på strøminntaket i sikringsboksen eller på trådløse produkter. Dette skal nøytralisere ugunstig stråling som kommer fra innsiden og utsiden av bygningen, harmonisere geopatiske stressområder og forbedre luftkvaliteten i bygningen. Den angis å være effektiv i alle rom som er knyttet opp til strøminntaket. Påvirkning av vannkvalitet memon anvendes også på informasjonsinnholdet i vann. Vannenhetene er utviklet for å nøytralisere skadelig informasjon i vann og er er basert på hypotesen om at selv kjemisk rent vann inneholder informasjon om giftstoffer, elektromagnetisk stråling og geopatiske interferenssoner (jordstråling) det har vært i kontakt med. Denne hypotesen er ikke anerkjent av dagens naturvitenskap. Memonizeren fungerer selv om vannet flyter forbi og ikke gjennom den. Grunnen er at den har et effektfelt som vannet går gjennom og som angis å ta vekk informasjonen. Derfor er det ikke nødvendig at vannet går direkte gjennom den. Forskning og erfaring Det er ikke utført kontrollert forskning som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter på memon -teknologi. Produsenten har imidlertid fått gjennomført en rekke ulike tester hos mange forskjellige uavhengige fagpersoner og institusjoner. Flere av testene som er brukt, er imidlertid ikke kjent, akseptert eller vektlagt i hovedsporet av moderne naturvitenskap. Basert på de testene/målingene som er utført, ser det imidlertid ut til at memonizere har en rekke målbare effekter som omtales i en egen sak. Dette dreier seg om effekter på hormonnivåer av kortisol og DHEA, hvor godt blodet flyter, hvor sliten man blir av å kjøre bil, mengden luftpartikler i innemiljøet, ulike aspekter av vannkvalitet og effekter på egg- og høneproduksjon i landbruket. I tillegg viser erfaringer at memonizere kan hjelpe eloverfølsomme og andre som er plaget av dårlig inneklima. VOF har fått tilgang til en anonymisert liste på 60 personer/familier/arbeidsplasser i Norge der det er installert memonizere. 7 Trettifire av dem gjelder eloverfølsomhet, hvorav 31 merket bedring, og mange av personene har fått en vesentlig lettere livssituasjon. Tjueseks andre har installert memonizere grunnet dårlig inneklima eller ulike helseplager, og av dem angir 22 bedring i det de sliter med. Det er også en viss interesse for bruk av memon -teknologi hos enkelte toppidrettsutøvere. En av dem er den østerrikske toppalpinis- l 87

5 Miljømedisin Marit Grendstad er eloverfølsom, ble bedre av memon - teknologien og er i dag importør. ten Michael Walchhofer. Også enkelte rallyførere har fattet interesse etter noen pilottester der memonizere er plassert på bilbatteriet. Lovende teknologi Etter vår oppfatning synes Memon å være en lovende teknologi som kan hjelpe en rekke mennesker med eloverfølsomhet og andre helseplager. Dette er gledelig, men vi bør ikke glemme at hovedmål nummer én er å redusere strålingen. Memonizere koster en del og kan derfor ikke forventes å bli allemannseie. Mange har ikke hørt om slik teknologi, og hadde de blitt informert, ville de sannsynligvis ikke hatt tro på eller brukt penger på den. Bok om memon Den tyske journalisten Ferry Hirschmann har skrevet en bok om memon, hvordan teknologien virker, hvorfor den er viktig og resultater fra tester. Den inneholder også et intervju med Winfried M. Dochow, som utviklet teknologien, og med Erika og Hans Felder, som leder firmaet som selger produktene. 8 Også kjæledyr, husdyr og dyr/planter i naturen ser ut til å reagere negativt på stråling. Det er i seg selv et argument for å redusere strålingsnivået i vår tid. Dette virker imidlertid enda vanskeligere enn tidligere, siden vi lever i en tid da alt skal være trådløst, alle skal være tilgjengelig hele tida og har behov for å motta all slags viktig eller uviktig informasjon over alt hvor de befinner seg. Derfor kan det være hensiktsmessig å bruke teknologi for å beskytte seg mot stråling for å forebygge eller dempe eksisterende plager. Det finnes teknologi man vet beskytter, basert på objektive målinger med standardiserte måleapparater. Alternativt kan man gi ny teknologi av typen memon en sjanse. Dette har en rekke eloverfølsomme gjort, og så langt ser effektene ut til å holde seg over tid uten tilbakefall. Selv om vi gleder oss over dette, er det samtidig et stort behov for uavhengig forskning som publiseres i anerkjente fagtidsskrifter. Det må til for nærmere avklaring av om og hvordan memon og liknende teknologier faktisk fungerer. 88 l Helsemagasinet VOF l MAI 2012

6 Undersøkte effekter av memon - teknologien Det er utført mer enn 30 tester hos mange forskjellige uavhengige fagpersoner og institusjoner på effekter av memonizere. Her gis en kortfattet presentasjon av et utvalg av testene. Tekst Iver Mysterud Hormonpåvirkning To sentrale hormoner i forbindelse med stresspåvirkning er kortisol og DHEA, som begge lages i binyrene. I et pilotstudium fra et anerkjent tysk hormonlaboratorium 9 ble disse hormonene analysert i spyttprøver. Prøvene ble tatt om morgenen og kvelden før installering av memonizer på strøminntaket og igjen etter 3-4 ukers daglig aktivitet hos testpersonene. Hormonnivåene ble normalisert og tydelig forandret mot verdier som anses som ønskelige. Klumping av blodceller Det er tatt blodprøver av en person før vedkommende prater i mobiltelefon, etter 15 minutters samtale og etter å ha pratet 15 minutter med en memonizer plassert i mobiltelefonen. Prøvene ble studert med mørkefeltmikroskopi. De røde blodcellene klumper seg sammen etter å ha pratet i mobiltelefon, men dette skjer ikke etter at en memonizer er installert i telefonen. 10 I 2011 ble det tatt blodprøver fra to tyske rallyførere før og etter to konkurranser med høy fart. Hver konkurranse varte rundt 30 minutter, og de konkurrerte to dager på rad. Den andre dagen var det montert memonizere på batteriet i bilene. Denne typen konkurranser medfører stor psykisk stress for førerne. I tillegg blir de utsatt for en rekke elektromagnetiske påkjenninger. Før første konkurranse hadde de normalt, godt flytende blod, mens det etter konkurransen ble påvist hhv. moderat og massiv sammenklumping av de røde blodcellene hos de to førerne. Hos en av førerne ble det også i de hvite blodcellene funnet endringer som tolkes som en mulig effekt av stress. Etter andre konkurranse med memonizer på batteriene var blodbildet omtrent uendret i forhold til utgangspunktet, altså ingen klumping av røde blodceller eller endringer i nivået av hvite blodceller. Før en 24-timers rally ble det festet en memonizer til bilbatteriet før konkurransen. Laget besto av fire personer som vekslet på å kjøre 1.-1,5. time hver. Bare én av dem ble testet, en 60-årig legendarisk rallyfører (Hans-Joachim l 89

7 Miljømedisin Den legendariske tyske rallyføreren Hans-Joachim Stuck og hans gruppe har hatt memon installert i bilen under konkurranser med godt resultat. Stuck). Han avga en blodprøve før løpet og kort tid etter hver økt bak rattet. Det var få tegn til sammenklumping av de røde blodcellene eller andre stressreaksjoner etter disse intensive og krevende øktene. Den erfarne rallyføreren opplevde også konkurransen som mindre anstrengende enn mange andre konkurranser han hadde vært med på i sin 40-årige karriere. Elektromagnetisk stress ved bilkjøring I tillegg til nevnte rallykjørere er memon testet på vanlige bilførere. Blodprøver ble tatt før og etter at tre personer kjørte en testrunde på 50 minutter i bil. Deretter ble bilene utstyrt med memonizer på batteriene, og de kjørte samme runde igjen før ny blodprøve ble avgitt. Mørkefeltmikroskopi viste at de røde blodcellene klumpet seg etter en kjøretur, noe som ikke forekom hvis bilen er utstyrt med memonizer. Samtidig med at de tre sjåførene avga blodprøver, ble tilstanden i deres meridianer undersøkt med et spesifikt terapisystem, i-health. 11 Her ble hudmotstanden målt i 24 akupunkturpunkter. Energitilstanden i meridianene var bedre etter bruk av memon enn uten, men effekten varierte blant deltakerne (to hadde klare bedringer, en hadde kun en liten bedring). Videre ble bilene til ti yrkessjåfører utstyrt med memonizer. Før og etter 13 kjøreturer fylte de ut spørreskjemaer der de anga hvor plaget de var av en del vanlige symptomer hos sjåfører, som anspenthet, hodepine og utmattelse. Sjåførene anga redusert intensitet og forekomst av disse symptomene med installert memonizer sammenliknet med hva de pleide å oppleve. Luftpartikler inne Et tysk produkttestingsinstitutt 12 har testet effekten av memon på mengden støvpartikler i lufta. Den ble gjennomført i en bygning uten, og deretter med en memonizer installert. Dører og vinduer forble lukket, og testen foregikk over to dager med åtte måleravlesninger i perioden. Det ble målt tre forskjellige størrelser av støvpartikler: 0,3, 3 og 10 mikrometer. For samtlige var det en klar reduksjon i støvpartikler i lufta. Samlet viste testene en gjennomsnittlig forbedring på 76 prosent for disse partikkelstørrelsene. Målinger fra en rekke andre bygninger i Tyskland bekrefter at memonizere kan redusere mengden støvpartikler i lufta. I Norge har yrkeshygieniker Harry Haraldsen fra BHT SØR utført en liten pilottest på svevestøv i sitt private hjem med måleapparatet Grimm. Her ble det funnet reduserte nivåer av støv i lufta etter installering av en memonizer. Svevestøvet falt fortere ned til gulvet, men partiklene ble virvlet opp igjen med aktivitet i rommet. BHT SØR er i gang med en mer systematisk test av dette, inkludert målinger på en skole. Vannkvalitet i bassenger Helseavdelingen i Uelzen i Tyskland ønsket i et pilotprosjekt å finne ut om det er mulig å gjøre noe for å redusere klormengden som brukes i bassenger. De tok prøver fra Stadensen utendørsbasseng, 13 som hadde installert memonizer og redusert bruken av klor betraktelig. Vannet ble tatt fra tre forskjellige steder rundt i bassenget. Til tross for reduksjon i bruken av klor, var verdiene i målingene innenfor de hygieniske kravene. Resultatene med memon og mindre klor var bedre enn uten memon og med mer klor. Dette er også funnet i målinger foretatt av fagfolk ved Universitetet i Lüneburg. Nivået av koliforme bakterier ble i Stadensen faktisk målt til 0, mens den maksimalt tillatte verdien er I etterfølgende år har gjentatte målinger vist at vannkvaliteten i bassenget er god. Avgitt svakt lys fra vann Den tyske fysikkprofessoren Fritz-Albert Popp (f. 1938) 14 ved Universitetet i Marburg har i mye av sin karriere arbeidet med meget svakt lys (lyspartikler, biofotoner) som sendes ut av alle levende organismer. 15 Han har utviklet en egen analysemetode for å måle utsendelse av svakt lys. Generelt har Popp funnet at jo høyere vitalitet og intern orden det er i et testmateriale, desto høyere antall biofotoner blir avgitt. For eksempel avgir friske celler mer lys enn syke/skadde celler. Analysemetoden kan også brukes på vann. I 2005 ble to vannprøver tatt fra samme kran i Tyskland. Prøve nummer 1 var vanlig kranvann, mens prøve nummer 2 ble tatt etter at en memonizer var koblet på vannledningen. Begge prøvene ble underlagt en biofotonanalyse for å måle de gjenværende toksinnivåene. Det harmoniserte vannet hadde høyere kvalitet enn det opprinnelige kranvannet. Drikking av vann Det er foretatt test av personer som drikker to typer vanlig vann og vann påvirket av en memonizer. Testen er utført på akupunkturpunkter på hender og føtter med i-health. 8 Måleverdiene etter å ha drukket harmonisert vann var bedre enn etter å ha drukket vanlig vann. Det er foretatt en test der 15 personer måles med det kvantemedisinske apparatet SCIO 16 etter å ha drukket vanlig vann og harmonisert vann. Tilstanden i kroppen var bedre etter å ha drukket harmonisert vann. Fotografering av vannkrystaller Den japanske forskeren og healeren Masaru 90 l Helsemagasinet VOF l MAI 2012

8 Emoto (f. 1943) 17 har utviklet en teknikk for å ta bilder av formen på nedfryste vannkrystaller. 18,19 Han har undersøkt vannkrystaller fra drikkevann i München før og etter installering av en vannmemonizer. Emotos naturvitenskapelig kontroversielle metode 20,21 er basert på at vann har evne til å lagre informasjon om alt fra kjemiske stoffer det har vært i kontakt med til musikk og følelser det har vært eksponert for. Emoto har arbeidet med fotografering av krystaller av vann av ulik kvalitet og historikk i mange år. Drikkevannet fra München hadde en matt og uregelmessig struktur, men fikk med memonizer en struktur som etter hans undersøkelser indikerer stabilitet og vitalitet. Tilsvarende resultater er funnet med en liknende metode 22 av tyskeren Bernd Bruns (f. 1941), 23 som har omfattende erfaring med både vannanalyse og fotografering. 24 Fra samme kran har harmonisert vann en høyere kvalitet enn vanlig vann. Det samme blir påvist av en tredje metode i denne sjangeren. 25 Bilder av blod studert med mørkefeltmikroskopi. Øverst vises normalt blod, i midten blod etter mobilsamtale, og nederst etter mobilsamtale med memonizer. Bedret egg- og høneproduksjon Den sveitsiske landbruksingeniøren Willy Baumann har testet effekten av memon på frittgående høner i Tyskland og i høneproduksjon i Sveits. Det ble installert memonizere både på strøm- og vanninntaket til fuglene. En rekke miljø- og produksjonsforhold ble bedre. I eggproduksjonen begynte fuglene å drikke mer vann, produksjonen økte og/eller fôrforbruket ble redusert. Dette førte til bedre fôrutnyttelse, det vil si at fôrforbruket per kg eggmasse blir redusert. Også dødeligheten av høner gikk ned. I alle bur ble forurensning av lufta fra støv og lukt bedre. Produksjonen av verpehøner ga redusert stress hos fuglene i form av mindre hakking og kannibalisme. Vekta til fuglene økte, og variasjonen i vekt ble mindre. VOF Kilder: Denne artikkelen baserer seg primært på informasjon fra produsenten av memon -produktene, memon bionic instruments, 3 fra importør Marit Grendstad og nettsiden til hennes firma Brodeur P. The zapping of America: Microwaves, their deadly risk, and the coverup. New York: Norton, Glomsrød S. Et helsevennlig strålingsmiljø. VOF 2012; 3 (4): Firmaet I medvind, Memon er patentert under patent nr how=52 [ ]. 7. Lista er utarbeidet av Marit Grendstad i firmaet I Medvind, som importerer disse produktene, 18. april Den inneholder kjønn på personen, eventuelt om det dreier seg om en familie, bakgrunn for kontakt (bl.a. hvilke helseplager personene slet med), eventuell bedring som personene merket og hvilket år Grendstad sist var i kontakt med dem. 8. Hirschmann F. The memon revolution: the story of a novel technology that can change your life. Rosenheim, Tyskland: EU Umweltakademie GmbH, Publishing Division, Humanbiologisches Labor Prof. Dr. Borelli. 10. Testen er utført av den tyske heilpraktikeren Ekkehard Scheller Institutt for bioenergetisk produkttesting (Institut für Bioenergetische Product- und Warentestung) i Rosenheim, Tyskland [ ] 15. Van Wijk R. Bio-photons and bio-communication. Journal of Scientific Exploration 2001; 15: Mysterud I. Kvantemedisin. VOF 2011; 2 (3): [ ] 18. Emoto M. Healing with water. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004; 10: Emoto M. Vannets tidløse visdom. Oslo: Damm, [ ] [ ] 22. Metoden er omtalt som vannmodning ( water maturation ) [ ] 24. Brund B. Achtung Wasser: Einblicke in die Seele des Wassers. 2. utgave. Rosenheim, Tyskland: Der Verlag der EU- Umweltakademie, Metoden omtaltes som Hagalis krystalliseringsmåling. l 91

Jordkontakt. en manglende faktor i helselikningen. Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring.

Jordkontakt. en manglende faktor i helselikningen. Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring. Jordkontakt en manglende faktor i helselikningen Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring. Tekst Iver Mysterud Foto Shutterstock Mennesket har i fortiden

Detaljer

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium Tidsskriftet for teknologi- og forskningslære SPISS 2011 Innhold Forord...03 Bare positivt å trene på treningsstudio?... 06 Fra råvann til rentvann... 09 Hvordan takler kroppen ulike typer kosthold?...

Detaljer

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Utgave 1 2012 Det er sommer, det er sol og Statens strålevern sier... INNHOLD Leder - Uttalelser fra Statens strålevern Medlemmers hverdag - Jeg lever

Detaljer

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Utgave 2 2011 Leder - Vel møtt til Dagskonferanse Lokale nyheter - Hva er det med Rogaland? - Fullt signal fra Stavanger Medlemmers hverdag - Foreldre

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,-

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,- DET DU IKKE VET Pris kr 20,- HAR DU TENKT PÅ hva alle mobilantennene oppe på hustakene blir brukt til? Vet du hvordan de påvirker kroppen din? Vet du hva som skjer i hodet ditt når du snakker i mobilen?

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Mobiltelefoner og helseskader

Mobiltelefoner og helseskader Mobiltelefoner og helseskader Gunnhild Oftedal og Anders Johnsson, Institutt for fysikk, NTNU Teknologirådets rapport 01/02 Teknologirådet Prinsens gate 18 Pb. 522 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 31 83 00 Faks

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

AMS & Demand Response

AMS & Demand Response AMS & Demand Response Insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMS Kim R. Klungland Veileder Ellen K. Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helt Opplagt på jobben. Et magasin fra Euromiljø Nr: 2 2007 ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helseplagene som forsvant Luft som lønner seg Frisk frukt Helt Opplagt lunsj Ren luft med rett temperatur Luft

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

El-overfølsomhet. Informasjon til familie og venner. www.felo.no

El-overfølsomhet. Informasjon til familie og venner. www.felo.no El-overfølsomhet Informasjon til familie og venner www.felo.no noensinne. Elektromagnetiske felt og stråling (EMF) i hverdagen Vårt miljø og våre hjem blir i økende grad fylt med elektromagnetiske felt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Kristin Bondevik og Bente E. Moen 2010 ISBN 978-82-91232-79-9

Detaljer

Fysikk og virkelighetsoppfatning

Fysikk og virkelighetsoppfatning Fysikk og virkelighetsoppfatning Arnt Inge Vistnes, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Det er mye viktigere enn du tror at du ser deg selv i speilet på badet hver morgen. Når alt kommer til alt, mener

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009 En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 11/2009 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen

Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen Slik noen ansatte i redaksjonen ser det En casestudie i Avisa Nordland Jan Erik Andreassen Senter for journalistikk Universitetet i Nordland Innledning

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer