ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID"

Transkript

1 ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID Installasjonshåndbok og brukerhåndbok Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

2 Innhold 1. Installere...3 ESET Mobile Security 1.1 Installasjon Avinstallasjon Produktaktivering Antivirus Søppelpost-beskyttelse Tyverisikring Sikkerhetskontroll Oppdater Passord Feilsøking...10 og brukerstøtte ESET MOBILE SECURITY Copyright 2012 ESET, spol. s r.o. ESET Mobile Security er utviklet av ESET, spol. s r.o. Du finner mer informasjon på Med enerett. Ingen del av denne dokumentasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenhentingssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, verken elektronisk, mekanisk, fotokopiert, innspilt, skannet eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse fra opphavspersonen. ESET, spol. s r.o. forbeholder seg retten til å endre hva som helst av programvaren som beskrives, uten forhåndsvarsel. Brukerstøtte: REV Feilsøking Brukerstøtte...10

3 1. Installere ESET Mobile Security For å installere ESET Mobile Security for Android må mobilenheten oppfølge følgende systemkrav: Minimumskrav til system Operativsystem Android 2.0/2.1 (Éclair) og senere CPU 600 MHz RAM 256 MB Ledig 5 MB internlagringsplas s MERK: Noen funksjoner (f.eks. for antispam og tyverisikring) er ikke tilgjengelige på Android 3.0 / nettbrett som ikke støtter ringing og meldinger. Du kan finne flere detaljer i denne kunnskapsbaseartikkelen (er kanskje ikke tilgjengelig på ditt språk). 1.1 Installasjon Gjør ett av følgende for å installere ESET Mobile Security: søk etter ESET Mobile Security (eller bare Eset) i Google Play Store på Android-enheten. ESET Mobile Security finnes under Programmer > Verktøy. Du kan eventuelt installere programmet ved å skanne QR-koden med mobilenheten og et program som for eksempel QR Droid eller Barcode Scanner. last ned filen ems.apk på datamaskinen fra ESETnettstedet. Kopier filen til enheten via blåtann eller USB. Trykk startikonet på startskjermbildet til Android (eller gå til Startside > Meny) og trykk Innstillinger > Applikasjoner og sørg for at alternativet Ukjente kilder er valgt. Finn filen ems.apk med for eksempel programmet ASTRO File Manager eller ES File Explorer. Åpne filen, og trykk Installer. Når programmet er installert, trykker du Åpne. Advarsel: ESET Mobile Security må være installert på enhetens internlagring. Enkelte mobiltelefoner lar brukere installere programmer på SD-kort ved en feil. Hvis du installerer ESET Mobile Security på SD-kort, vil ikke sanntidsbeskyttelse, søppelpostbeskyttelse og tyverisikring fungere. Når ESET Mobile Security er installert, aktiverer du det ved å følge trinnene i delen Produktaktivering Avinstallasjon Hvis du vil avinstallere ESET Mobile Security fra enheten, bruker du Avinstalleringsveiviseren som finnes i hovedskjermbildet for ESET Mobile Security, eller følger trinnene under: 1. Trykk start-ikonet på startskjermbildet i Android (eller gå til Startside > Meny) og trykk Innstillinger > Plassering og sikkerhet > Velg enhetsadministratorer, fjern markeringen for ESET Security og trykk Deaktiver. Skriv inn ESET Mobile Security-passordet når du blir bedt om det. (Hvis du ikke har angitt ESET Mobile Security som enhetsadministrator, hopper du over dette trinnet.) 2. Gå tilbake til Innstillinger og trykk Applikasjoner > Installerte applikasjoner > ESET Security > Avinstaller. ESET Mobile Security og karantenemappen blir fjernet fra mobilenheten permanent. last ned installasjonsfilen for ESET Mobile Security ( ems.apk) fra ESET-nettstedet ved å skanne QR-koden under. 3

4 2. Produktaktivering Når ESET Mobile Security er installert, må du aktivere det. Trykk Aktiver nå i hovedskjermbildet for ESET Mobile Security. Aktiveringsmetodene varierer, avhengig av om du har lastet ned ESET Mobile Security fra ESET-nettstedet eller Google Play. Aktiver prøveversjon - velg dette alternativet hvis du ikke har en lisens og gjerne vil evaluere ESET Mobile Security før du kjøper. Fyll ut E-post for å aktivere ESET Mobile Security for et begrenset tidsrom. Du mottar en e-post med bekreftelse etter at produktet er aktivert. Prøvelisensen kan bare aktiveres én gang per mobilenhet. Aktiver med en aktiveringsnøkkel - (dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du har installert ESET Mobile Security fra Google Play) hvis du har kjøpt programmet sammen med en ny enhet (eller i en eske), fikk du en aktiveringsnøkkel da du kjøpte det. Skriv inn informasjonen du mottok, i Aktiveringsnøkkel-feltet, og gjeldende kontaktadresse i E-post-feltet. Den nye legitimasjonen din (brukernavn og passord) vil automatisk erstatte aktiveringsnøkkelen og blir sendt til e-postadressen du har angitt. Aktiver med brukernavn og passord - (dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du har installert ESET Mobile Security fra Google Play) hvis du har kjøpt produktet fra en distributør, fikk du brukernavn og passord da du kjøpte det. Skriv inn informasjonen du mottok, i feltene Brukernavn og Passord. Skriv inn den gjeldende kontaktadressen din i feltet E-post. Forny lisens - velg dette alternativet hvis den gjeldende lisensen snart utløper. Angi Brukernavn og Passord (du fikk disse dataene da du kjøpte den gjeldende lisensen) i riktige felt. Last inn lisensdata - (dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du har lastet ned ESET Mobile Security fra ESET-nettstedet) bruk dette alternativet hvis du allerede har kjøpt programmet med denne kontoen. ESET Mobile Security aktiveres ved å laste inn lisensdataene fra ESET-serveren. Kjøp nå - velg dette alternativet hvis du ikke har en lisens og vil kjøpe en. Som standard blir ESET Mobile Security installert på språket som er angitt som systemspråk på mobilen din (under innstillinger for språk og tastatur). Hvis du vil bytte språk på hele brukergrensesnittet i programmet, trykker du Språk fra hovedskjermbildet i ESET Mobile Security og velger det språket du vil ha. 3. Antivirus Gjennomsøk enhet Du kan bruke alternativet Gjennomsøk enhet til å kontrollere om det finnes infiltrasjoner på mobilenheten. Visse forhåndsdefinerte filtyper blir skannet som standard. En fullstendig enhetsskanning kontrollerer minnet, kjørende prosesser, deres avhengige bibliotek for dynamiske koblinger og filer som er en del av interne og flyttbare lagringsmedier. En kort oppsummering av skanningen vises etter at skanningen er fullført (dvs. antall infiserte filer, antall skannede filer, varighet for skanningen osv.). Hvis du vil avbryte en skanning som pågår, trykker du Avbryt. Gjennomsøkingsmappe Hvis du vil skanne bestemte mapper på enheten, trykker du Gjennomsøkingsmappe. Finn mappene du vil skanne, merk av i avmerkingsboksene i høyre kolonne, og trykk Skann. Hver aktivering er gyldig i en fast tidsperiode. Når aktiveringen har utløpt, blir du bedt om å fornye programlisensen (programmet varsler om dette på forhånd). MERKNAD: Under aktiveringen må enheten være koblet til Internett. En liten mengde data blir lastet ned. Trussel oppdaget av ESET Mobile Security 4

5 Innstillinger Gjennomsøkingslogg Gjennomsøkingslogg-delen inneholder logger med omfattende data om fullførte skanneoppgaver. Det blir opprettet logger etter hver manuelt utløste (Ondemand) skanning, eller hvis sanntidsskanningen oppdager en infiltrasjon. Hver logg inneholder: dato og klokkeslett for hendelsen, antall skannede filer, antall infiserte filer, fullt banenavn til infiserte filer, varighet på skanningen, utførte handlinger eller feil som har oppstått under skanningen. Karantene Hovedoppgaven til karantenen er å lagre infiserte filer på en trygg måte. Filer bør settes i karantene hvis de ikke kan renses, hvis det ikke er trygt eller anbefalt å slette dem eller hvis de blir feilaktig gjenkjent av ESET Mobile Security. Filer som er satt i karantene, kan vises i en logg som viser navnet på og opprinnelig plassering for den infiserte filen, og datoen og klokkeslettet da den ble satt i karantene. Hvis du vil gjenopprette en fil fra karantene til opprinnelig plassering, trykker du filen og velger Gjenopprett. Dette alternativet anbefales ikke. Hvis du vil fjerne en fil som er i karantene, permanent fra enheten, trykker du filen og velger Slett. Hvis du vil fjerne alle filene som er i karantene, trykker du MENYknappen og trykker Slett alle. Med On-demand-innstillingen kan du endre skanneparametrene for en manuelt utløst (Ondemand) skanning. Alternativet Vis alarmdialog viser trusselvarsler hver gang On-demand-skanningen oppdager en ny trussel. Hvis du vil skanne alle programmene (.apk-filene) som er installert på enheten, velger du alternativet Gjennomsøk programmer. Proaktiv beskyttelse er en algoritmebasert gjenkjenningsmetode som analyserer kode og søker etter typisk virusoppførsel. Hovedfordelen er evnen til å identifisere skadelig programvare som ennå ikke gjenkjennes i den gjeldende virussignaturdatabasen. Det kreves ekstra tid for å fullføre skanningen hvis Proaktiv beskyttelse er aktivert. Med alternativet Skanningsdybdearkiv kan du spesifisere dybden på arkivnivåene (.zip-filer) som skal skannes. Jo høyere tall, jo dypere går skanningen. Med alternativet Lagrede logger kan du definere maksimalt antall logger som skal lagres i Gjennomsøkingslogg 5 -delen. Du kan angi en Standardhandling som skal utføres automatisk når det oppdages infiserte filer. Du kan velge blant følgende alternativer: Ignorer - ingen handling blir utført på den infiserte filen (dette alternativet anbefales ikke), Slett - den infiserte filen blir fjernet, Karantene - (standard) den infiserte filen blir flyttet til Karantene 5. Filendelser-innstillingen viser de vanligste filtypene som er utsatt for infiltrasjoner på Android-plattformen. Velg filtypene du vil skanne, eller fjern merkingen for filtypene for å utelate dem fra skanningen. Disse innstillingene gjelder for både On-demand- og sanntidsskanninger: Filtype-sensitivitet - hvis du fjerner merkingen for dette alternativet, blir alle filtypene skannet. Filene blir også kontrollert hvis de ikke er maskert som en annen filtype. Dette fører til lenger skannetid. DEX (programkodefil) - kjørbart filformat som inneholder kompilert kode skrevet for Androidoperativsystemet, SO (biblioteker) - delte biblioteker lagret på angitte steder i filsystemet og koblet til av programmer som krever funksjonene deres, Arkiver (zippede filer) - filer komprimert med Zipkomprimering, Annet - andre kjente filtyper. 5

6 I Sanntid-innstillingene kan du konfigurere skanneparemetrene for skanneren ved tilgang. Skanneren ved tilgang kontrollerer filer du samhandler med i sanntid. Den skanner automatisk Nedlastingmappen på SD-kortet, filer fra.apk-installasjonsfiler og filer på SD-kortet etter at det er montert (hvis alternativet Skann montert SD-kort er aktivert). Skanneren ved tilgang startes automatisk ved systemoppstart. Sanntidsbeskyttelse - hvis aktivert (standard), kjører skanneren ved tilgang i bakgrunnen. Vis alarmdialog - viser trusselvarsler hver gang skanneren ved tilgang oppdager en ny trussel. Skann montert SD-kort - skanner filene før de blir åpnet eller lagret på SD-kortet. Proaktiv beskyttelse - velg dette alternativet for å bruke heuristiske skanneteknikker. Heuristikk identifiserer proaktivt ny skadelig programvare som ennå ikke oppdages av virussignaturdatabasen, ved å analysere kode og gjenkjenne typisk virusoppførsel. Det tar ekstra lang tid å fullføre skanningen hvis Proaktiv beskyttelse er aktivert. Skanningsdybdearkiv - med dette alternativet kan du spesifisere dybden på arkivnivåene (.zip-filer) som skal skannes. Jo høyere tall, jo dypere går skanningen. Standardhandling - du kan spesifisere en standardhandling som skal utføres automatisk når skanneren ved tilgang oppdager infiserte filer. Hvis du velger Ignorer, blir ingen handling utført på den infiserte filen (dette alternativet anbefales ikke), Hvis du velger Slett, blir den infiserte filen fjernet. Hvis du velger Karantene, blir den infiserte filen flyttet til Karantene Søppelpost-beskyttelse Modulen Søppelpost-beskyttelse blokkerer innkommende SMS-/MMS-meldinger og innkommende/utgående samtaler basert på reglene dine. Uønskede meldinger omfatter vanligvis reklame fra mobiloperatører eller meldinger fra ukjente eller uspesifiserte brukere. Termen blokkere kontakter refererer til å flytte en innkommende melding til delen Søppelpost-logg 7 automatisk. Det vises ingen varsler når innkommende meldinger blir blokkert. Fordelen med dette er at du ikke forstyrres av uønsket informasjon, men du kan alltid se i loggene etter meldinger som kan være blokkert ved en feil. For å legge til en ny søppelpostregel, trykk Telefon- og SMS-regler > Legg til ny. Angi telefonnummeret du vil blokkere, eller trykk + for å velge nummeret fra kontaktlisten. Tilpass regelen ved å tillate eller blokkere meldinger og samtaler, og trykk Fullført. Hvis du vil redigere eller fjerne en eksisterende regeloppføring, trykker du og holder inne oppføringen og velger ønsket handling. Hvis du vil fjerne alle søppelpostreglene, trykker du MENY-knappen og trykker Fjern alle. MERKNAD: Telefonnummeret må inneholde internasjonalt landsnummer, etterfulgt av det faktiske nummeret (f. eks ). ESET Mobile Security viser varslingsikonet øverst i venstre hjørne på skjermen (Android-statuslinjen). Hvis du ikke vil vise dette ikonet, kan du gå til hovedskjermbildet i ESET Mobile Security, trykke MENY -knappen, trykke Meldinger og fjerne markeringen for alternativet Vis varselikon. Merk at dette ikke slår av et rødt advarselsikon med utropstegn som varsler deg om en sikkerhetsrisiko (for eksempel at sanntidsvirusskanning er deaktivert, SIMsammenligning er deaktivert osv.). Regelliste for søppelpost 6

7 Innstillinger Klarert venn Blokker anonyme samtaler - aktiver dette alternativet hvis du vil blokkere samtaler der nummeret med vilje er skjult med CLIR (funksjon for skjult nummer). Blokker kjente kontakter - bruk dette alternativet for å blokkere meldinger og samtaler for kontakter som ligger i kontaktlisten din. Blokker ukjente kontakter - blokker meldinger og samtaler for kontakter som ikke er inkludert i kontaktlisten din. Du kan bruke dette alternativet for å blokkere telefonsamtaler du ikke vil ha (f. eks. fra telefonselgere) eller for å forhindre at barn ringer ukjente nummer. (Hvis du vil forhindre dette, bør du beskytte søppelpostinnstillingene dine med passord 9.) I delen Søppelpost-logg kan du se samtalene og meldingene som er blokkert av antispammodulen. Hver logg inneholder navnet på hendelsen, tilhørende telefonnummer, dato og klokkeslett for hendelsen. Blokkerte SMS-meldinger inneholder også meldingsteksten. I Klarerte venner-listen kan du legge til telefonnumrene som skal motta en varsel-sms hvis et ikke-klarert SIM-kort settes inn i enheten. Angi et navn i feltet Navn på venn og telefonnummeret til vennen i Telefonnummer-feltet, eller trykk +-knappen for å velge kontakten fra kontaktlisten. Hvis kontakten inneholder mer enn ett telefonnummer, blir det sendt en varsel-sms til alle disse numrene. Hvis du vil redigere eller fjerne en eksisterende oppføring, trykker du og holder inne oppføringen og velger ønsket handling. Hvis du vil fjerne alle oppføringene fra listen, trykker du MENY-knappen og trykker Fjern alle. MERKNAD: Telefonnummeret må inneholde internasjonalt landsnummer, etterfulgt av det faktiske nummeret (f. eks ). 5. Tyverisikring Tyverisikring-funksjonen beskytter mobiltelefonen fra uautorisert tilgang. Hvis du mister telefonen, eller hvis noen stjeler den og bytter ut SIM-kortet med et nytt (ikke-klarert) SIMkort, låser ESET Mobile Security telefonen automatisk. Det sendes en hemmelig SMS til brukerdefinert(e) telefonnummer/-numre. Denne meldingen inneholder telefonnummeret for SIM-kortet som står i telefonen nå, pluss IMSI-nummeret (International Mobile Subscriber Identity - internasjonal ID for mobilabonnenter) og IMEI-nummeret (International Mobile Equipment Identity - internasjonal ID for mobilutstyr) for telefonen. Den uautoriserte brukeren vil ikke være klar over at denne meldingen er sendt, fordi den automatisk blir slettet fra Meldingsutveksling-trådene. I tillegg kan du be om GPS-koordinater for den tapte telefonen, eller eksternt slette alle data som er lagret på enheten. Klarert venn-listen Klarert SIM-kort Hvis SIM-kortet som er satt inn i mobiltelefonen nå, er det du vil lagre som klarert, trykker du Legg til. Hvis du bruker mer enn ett SIM-kort, kan du skille mellom hvert av dem ved å endre Alias for SIM-kort (f. eks. Jobb, Hjemme osv.). Hvis du vil redigere eller fjerne en eksisterende SIMoppføring, trykker du og holder inne oppføringen og velger ønsket handling. Hvis du vil fjerne alle oppføringene fra listen, trykker du MENY-knappen og trykker Fjern alle. 7

8 Innstillinger Hvis du har en enhet uten SIM-kort (f. eks. tablet eller CDMA-telefon), velger du alternativet Ignorer SIMsammenligning. Dermed slås de røde Sikkerhetsrisiko!advarslene av (SIM-sammenligning er deaktivert og Ingen klarert SIM er definert) fra hovedskjermbildet i ESET Mobile Security. (Merk at alternativet for å ignorere SIM-sammenligning vil være nedtonet på CDMAbaserte enheter.) Hvis du vil aktivere automatisk kontroll av innsatt SIMkort (og sending av SMS-varsler), velger du alternativet Aktiver SIM-sammenligning. I feltet SMS-tekst for alarm kan du endre tekstmeldingen som skal sendes til forhåndsdefinert(e) telefonnummer/-re, hvis et ikke-klarert SIM-kort blir satt inn i enheten. Hvis du har kjøpt ESET Mobile Security fra Google Play, blir en e-postadresse fra Google-kontoen din satt inn automatisk. Du kan også angi en annen e-postadresse eller et alternativt kontaktnummer. Alle kontakter, meldinger, e-post, installerte programmer, Google-kontoen din og innholdet på SDkortet slettes permanent fra enheten. Hvis ESET Mobile Security ikke er angitt som enhetsadministrator, blir bare kontaktene, meldingene og innholdet på SDkortet slettet. MERKNAD: Passordene skiller mellom store og små bokstaver. Kontroller at du skriver inn passordet nøyaktig slik du definerte det i Passord-delen. 6. Sikkerhetskontroll Sikkerhetskontroll kontrollerer telefonens status med hensyn til batterinivå, blåtann, ledig diskplass osv. Du kan kjøre en sikkerhetskontroll manuelt ved å trykke Kontroll. Det vises en detaljert rapport. SMS-kommandoer Eksterne SMS-kommandoer (wipe, lock og find) vil bare fungere hvis alternativet Aktiver SMS-kommandoer er valgt. Med alternativet Aktivere SMS-tilbakestilling av passord kan du tilbakestille sikkerhetspassordet ved å sende en SMS fra mobilen som er lagret i Klarert venn til telefonnummeret ditt. Denne SMS-en må ha følgende format: eset remote reset Hvis du mister telefonen og vil låse den, kan du sende en SMS om ekstern låsing fra hvilken som helst mobilenhet til telefonnummeret ditt i følgende format: eset lock passord Erstatt passord med ditt eget passord som er angitt i Passord 9 -delen. En uautorisert bruker kan ikke bruke telefonen din, fordi det er nødvendig å angi passord. Hvis du vil be om GPS-koordinatene for mobilenheten, kan du finne den ved å sende en SMS med kommandoen find til telefonnummeret eller den uautoriserte brukerens telefonnummer (avhengig av om SIM-kortet allerede er byttet ut): eset find passord Du mottar en SMS med GPS-koordinater og en kobling til Google Maps som viser nøyaktig hvor mobilenheten din befinner seg. Merk at GPS-modulen på telefonen må være aktivert på forhånd for å motta GPSkoordinatene. Hvis du vil slette alle dataene som ligger lagret på enheten, og alle flyttbare medier som er satt inn nå, sender du en SMS med kommandoen for ekstern tømming: eset wipe passord 8 Sikkerhetskontrollresultat En grønn hake ved siden av hvert element angir at verdien er over terskelen, eller at elementet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko. Et gult ikon betyr at minst ett av elementene er under terskelen, eller at elementet kan utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko. Trykk elementet for å se detaljerte resultater. Et rødt utropstegn angir at elementet er under terskelen, eller at elementet representerer en sikkerhetsrisiko og må fikses. Hvis du vil fikse statusen for elementet som er uthevet med rødt, trykker du elementet og bekrefter ved å

9 trykke Ja. Innstillinger Sikkerhetskontrollen er satt opp til å kjøre periodisk hver 24. time som standard. Hvis du vil slå av periodisk kontroll, fjerner du merket for alternativet Kontroller periodisk. Hvis alternativet Fiks automatisk er aktivert, prøver ESET Mobile Security automatisk å fikse de risikoutsatte elementene (f. eks. bluetooth-status) uten at brukeren behøver å gjøre noe. Dette alternativet gjelder bare periodisk (planlagt) kontroll. Med alternativet Lagrede logger kan du definere maksimalt antall logger som skal lagres i Kontrollogger -delen. Med alternativet Kontrollperiode kan du definere hvor ofte de periodiske (planlagte) kontrollene skal utføres. Bruk alternativene Terskel for ledig diskplass og Terskel for batterinivå for å justere terskelnivåene der nivået for ledig diskplass og batterinivå blir betraktet som lavt. I kategorien Kontrollerte elementer velger du elementene som skal kontrolleres under den periodiske (planlagte) kontrollen. Kontrollogger-delen inneholder visse logger med omfattende data om utførte periodiske og manuelt utløste kontroller. Hver logg inneholder dato og klokkeslett for hendelsen, og detaljerte resultater for hvert element. 8. Passord Sikkerhetspassordet beskytter innstillingene fra uautoriserte endringer. Passord er nødvendig for å: få tilgang til passordbeskyttede funksjoner i ESET Mobile Security (Antivirus, Søppelpost-beskyttelse, Tyverisikring og Sikkerhetskontroll), få tilgang til telefonen hvis den er låst, sende SMS-kommandoer til enheten, avinstallere ESET Mobile Security. MERKNAD: Avinstalleringsbeskyttelse er bare tilgjengelig på Android 2.2 og senere. Hvis du vil angi et nytt sikkerhetspassord, skriver du det inn i feltene Passord og Gjenta passordet. Alternativet Passordpåminnelse (hvis angitt) viser et hint hvis du ikke husker passordet. VIKTIG: Vær nøye når du velger passord. Du trenger dette passordet for å låse opp enheten eller avinstallere ESET Mobile Security. I kategorien Bruk på kan du spesifisere hvilke moduler som skal beskyttes med passordet. Hvis du glemmer passordet, kan du sende en SMS fra mobilnummeret som er lagret i Klarert venn-listen, til mobilnummeret ditt. Denne SMS-en må ha følgende format: eset remote reset Passordet ditt vil bli tilbakestilt. Oppgavebehandling gir deg en oversikt over alle prosessene, tjenestene og oppgavene som kjører på enheten. ESET Mobile Security tillater at du stopper prosessene, tjenestene og oppgavene som ikke kjøres av systemet. Disse er angitt ved et rødt ikon (x). 7. Oppdater Som standard blir ESET Mobile Security installert med en oppdateringsoppgave for å sikre at programmet blir oppdatert regelmessig. Trykk Oppdater nå for å kjøre oppdateringen manuelt. Innstillinger Med alternativet Oppdater automatisk kan du angi tidsintervallet for automatisk nedlasting av oppdateringer til virusdatabasen. MERKNAD: For å forhindre unødvendig bruk av båndbredde blir oppdateringer publisert etter behov, når en ny trussel blir lagt til. Selv om oppdateringene er gratis for den aktive lisensen, kan det hende at mobiloperatøren tar betalt for dataoverføringer. 9

10 9. Feilsøking og brukerstøtte 9.1 Feilsøking ESET Mobile Security inneholder avanserte loggingsfunksjoner som hjelper til med å diagnostisere potensielle tekniske problemer. Før du kontakter ESETs brukerstøtte, anbefaler vi sterkt at du søker etter en mulig løsning i ESET-kunnskapsbasen. Hvis du fremdeles behøver å kontakte ESETs brukerstøtte, følger du trinnene under: 1. Gå til hovedskjermbildet i ESET Mobile Security, trykk MENY-knappen og trykk Loggingsinnstillinger. 2. Velg den aktuelle programkomponenten som problemet gjelder. 3. Reproduser problemet. Informasjonen blir skrevet inn i en programloggfil. 4. Gå til hovedskjermbildet i ESET Mobile Security, trykk MENY-knappen og trykk Brukerstøtte. 5. Hvis du finner en løsning i kunnskapsbasen, trykker du Fortsett. 6. Fyll ut alle detaljene, og trykk Send inn nederst på skjermen. Kontroller at alternativet Programlogg er valgt (standard). 9.2 Brukerstøtte For administrativ hjelp eller teknisk støtte i forbindelse med ESET Mobile Security eller andre ESETsikkerhetsprodukter står våre brukerstøttespesialister klare til å hjelpe. Du kan finne svar på de spørsmålene som stilles oftest, i ESET-kunnskapsbasen på: Kunnskapsbasen inneholder en overflod av nyttig informasjon for å løse de vanligste problemene, og informasjonen er lett tilgjengelig ved hjelp av kategorier eller et avansert søkeverktøy. Du kan kontakte ESETs brukerstøtte ved å bruke skjemaet som finnes på: Hvis du vil kontakte brukerstøtte direkte fra mobilen, kan du gå til hovedskjermbildet i ESET Mobile Security, trykke MENY-knappen og trykke Brukerstøtte. Fyll ut alle nødvendige felt. Du kan sende med en hel Programlogg ved å følge trinnene beskrevet i delen Feilsøking

ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID. Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 3.0 og høyere)

ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID. Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 3.0 og høyere) ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 3.0 og høyere) Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet Innhold 1. Innledning...3 1.1 Hva er...3 nytt

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security TOC 2 Innhold Kapitel 1: Installering...4 1.1 Installering...5 1.2 Aktivering...6 1.3 Konfigurere produktet...7 1.4 Avinstallere produktet fra

Detaljer

Kapitel 1: Installering...4

Kapitel 1: Installering...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Innhold Kapitel 1: Installering...4 1.1 Før du installerer for første gang...5 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Norton Security. Produktveiledning

Norton Security. Produktveiledning Norton Security Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Innhold Internet Security 2015 Innhold Kapitel 1: Installering...5 1.1 Før du installerer for første gang...6 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

Norton. AntiVirus. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton. AntiVirus. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok Norton TM AntiVirus Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553 Brukerhåndbok Xperia Z3+ E6553 Innhold Komme i gang... 7 Om denne brukerhåndboken... 7 Oversikt...7 Slik beskytter du skjermen... 8 Montering...8 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

BlackBerry Passport Smartphone. Versjon: 10.3.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Passport Smartphone. Versjon: 10.3.1. Brukerhåndbok BlackBerry Passport Smartphone Versjon: 10.3.1 Brukerhåndbok Publisert: 2015-03-03 SWD-20150303150123696 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner... 6 Nytt i denne utgivelsen...6 Dette er BlackBerry-smarttelefonen...

Detaljer

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Brukerhåndbok. Versjon: 10.2.1

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Brukerhåndbok. Versjon: 10.2.1 PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone Brukerhåndbok Versjon: 10.2.1 Publisert: 2014-05-16 SWD-20140516185312350 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner...7 Nytt i denne utgivelsen... 7 En rask oversikt

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Norton 360TM. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton 360TM. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok Norton 360TM Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre

Detaljer