Medlemsmøte 25. januar kl Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen"

Transkript

1 Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 7. desember 9 Heldagskurset 19. november 12 Skidag invitasjon 13 Museumsvaktenes samling 11. november 15 Personalia Medlemsmøte 25. januar kl Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen Neste medlemsmøte Tirsdag 15. mars Stig Ottesen; Hva vet tannleger om smerter? OTF medlemsmøter (generalfors.) (heldagskurs) TSE 2011 Modul januar april Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf.: SMS: Faks: E-post: Web: Vi minner også om ekstraordinær generalforsamling tirsdag 25. januar kl Agenda: Budsjett 2011, forslag til vedtektsendringer, eventuelt. Hvor? Håndverkeren Kurs og konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo (inngang fra Kristian IV s gate vis à vis hotell Bristol) OTF nytt 1-11 side

2 OTF nytt 1-11 side 2

3 Lederen har ordet Godt Nytt År! Jeg håper det har vært en God Jul og at året 2011 blir like positivt for standen i alle sammenhenger. Men, jeg tror også at standen eller profesjonens utøvere selv er ansvarlig for egen fremtid. Mye vil være avhengig av hvordan vi takler små og store hendelser, viderverdigheter og forandringer som dukker opp ettersom årene går. En forandring de fleste kolleger sikkert har lagt merke til er den økende andelen kvinner i vår profesjon. De siste årskull tannleger uteksaminert fra Universitetet i Oslo har bestått av ca ¾ kvinner. Fra femti år tilbake i tid opplever vi at kvinne- og mannsandelen i odontologistudiet er byttet om, situasjonen er snudd på hodet. Jeg hører foreldre sukke over at deres avkom, tilfeldigvis mannlig, har det mer enn rimelig tøft med å erverve studieplass i odontologi. Dette fordi den mannlige pode var mindre skolemoden enn sine kvinnelige konkurrenter da grunnlaget for opptaket til studiene ble lagt. I samtaler av denne art nevnes det ofte at det burde kvotering til for å sikre fagets kjønnsmessige likevekt. Kanskje det. Det er mulig at profesjonen ville ha utbytte av å ha en god andel mannlige utøvere og ikke bare kvinner. For det er muligens den veien vi går i og med at rundt 80 % av de siste kullene som startet odontologistudiet er kvinner. Og slik er det på medisin- og veterinærstudiene også. Da jeg gikk spesialistutdanningen og avtjente mine to uker på en anestesiavdeling uttalte en anestesist med østeuropeisk bakgrunn følgende: Det er ille med kvinneinnvandringen i medisinen, for det kommer til å føre til betydelig lavere lønninger. Bare se på Russland. Han var fast overbevist om at stor kvinneandel i alle helseprofesjoner automatisk vil føre til lav lønn. Jeg tror ikke på dette. Jeg er heller ikke så sikker på om en meget høy kvinneandel er noe vi bør motarbeide, dette til tross for at jeg vet at Russland har en stor andel kvinner blant sine leger og at Russlands omdømme innen medisin dessverre ikke er så godt. Tanken på høy kvinneandel jages av tanken på de mange år samfunnet levde i full tilfredshet med en omvendt kjønnsfordeling innen odontologien uten protester og uten å reise spørsmål ved videregående eksamen, læreres forutinntatthet, eksamenskandidatenes utholdenhet eller utviklingsnivå. Som min mors mattelærer på Vestheim gymnas uttalte foran fullsatt klasse: Kvinner kan ikke bruke linjal. De er ikke i stand til å tegne en rett strek. Med en slik innstilling var det vel bare rett og riktig at mannlige eksamenskandidater oppnådde de beste karakterer ved Examen Artium og opptok flest plasser på adgangsbegrensede studier som f. eks odontologi. Historien en kollega fortalte meg da vi like før jul møttes på et julebord viser at slike holdninger sitter i veggene også i egne rekker. Da hun, la oss kalle henne Lise, var aktiv i ledelsen av en organisasjon av privatpraktiserende tannleger, gav en mannlig kollega lyd fra seg om at Lise sikkert hadde funnet seg en hyggelig hobby i utøvelsen av tannlegeyrket. Underlig var det at hun som faktisk var familieforsørger måtte få slengt en slik kommentar. Man er fristet til å tenke at historien er et gufs fra decennier tilbake, men den er dessverre nyere enn som så. Nei, jeg bygger ikke opp til at siden det har vært urettferdig den ene veien i mange årtier, kan det nå være urettferdig den andre veien i påfølgende årtier. Jeg vet bare ikke om det vil føre til profesjonens lavt lønnede elendighet at det vil komme til å finnes så mange kvinnelige utøvere. Jeg mener at lønnsnivå (og også inntekt) henger sammen med nivået av vår utdanning og med kvaliteten på utøvelsen av yrket. Og det som etter min mening i størst monn sørger for et godt nivå innen odontologien er nivået på den forskning vi trekker vår kunnskap fra. Jeg er overbevist om at vi må ha gode, aktive forskningsmiljøer på alle odontologiske læresteder i Norge for å kunne opprettholde den høye status norsk odontologisk utdanning har pr i dag. Jeg er også overbevist om at vi må ha forskning i Norge også utenfor universitetene for å videreutvikle norsk odontologisk faglige nivå og forskning. Vi kan ikke på samme måte nyttiggjøre oss forskning fra f. eks utenlandske læresteder dersom vi ikke selv har gode og aktive forskere som hjelper og tilrettelegger global odontologisk kunnskap. Utviklingen innen faget vårt er rask, ingen er ferdig utlært den dagen han/ hun står med eksamenspapirene i hånden. Da er det godt at vi har kurs, landsmøter og fagmøter. Det er vel ingen som ikke forstår hva jeg vil frem til? Det er vel bare å ønske alle kolleger velkommen til en rekke faglige gode medlemsmøter i Til slutt vil jeg røpe et av mine nyttårsønsker: tydelig bedre bevilgninger til odontologisk forskning i fremtiden enn det som ble bevilget i 2010! Anne Beate Sønju Clasen OTF nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør: Even G. Jokstad Mobil: Redaksjonskomité: Håkon V. Rukke Mobil: Nina Orskaug Mobil: Informasjonssekretær: Marianne Horgen Mobil: Webredaktør: Flemming Christenson Mobil: Layout: Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Telefon SMS Telefaks OTF nytt 1-11 side 3

4 OTF nytt 1-11 side 4

5 Medlemsmøte 7. desember 2010 Vevsbesparende behandling = Kariologi anno 2010 ved Anne Bjørg Tveit Kveldens foredragsholder var professor Anne Bjørg Tveit, leder for avdeling for kariologi og gerodontologi ved Institutt for klinisk odontologi. Leder Anne Beate Sønju Clasen ønsket alle velkommen og refererte fra ledermøtet som var arrangert i regi av NTF. NTF hadde akkurat gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene. Offentlige tannleger var mest fornøyd med NTF, 43 % var fornøyd med innsatsen til NTF når det gjaldt datasikkerhet og 85 % vil ikke ha kontakt via sosiale medier. Liss Fongaard presenterte kveldens foredragsholder, Anne Bjørg Tveit. Tema for foredraget var: Kariologi- læren om det hårde tannvevs sykdommer og skader. Karies Erosjoner Abrasjon / attrisjon Misfarginger Mineraliseringsforstyrrelser "Minimal invasive dentistry" a: Fokus på maksimal konservering av demineralisert emalje og dentin. b: Benytter tannens evne til å remineralisere ved å endre "miljøet" c: Interceptiv kariesbehandling (fluorprofylakse, kostholdsinformasjon, fissurbehandling) Valg av behandling Det ble vist BW med emaljelesjoner som i 1970 ville vært behandlet med 10 amalgamfyllinger, men som i dag 2010 ville vært behandlet med interceptiv karies-behandling. I 1983,1995 og 2009 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til norske tannleger med tegninger av approksimalkaries, følgende spørsmål ble stilt: Hvilke karieslesjoner synes du skal ha umiddelbar fyllingsterapi selv om pasienten har lav kariesaktivitet, god hygiene og regelmessig kontroll? I 1983 ville over 60 % av spurte tannleger behandle lesjonen ved emaljekaries. I 1995 ville 20 % behandlet lesjonen ved emaljekaries. 62 % ville vente med fyllingsterapi til lesjonen var i dentin. I 2009 ble det sendt ut et elektronisk spørreskjema til 3483 tannleger i Norge. Svarprosenten var 61,3 % hvorav 60,5 % fra privatpraksis, 30,6 % fra den offentlige tannhelsetjenesten og andre 8,9%. Fra denne undersøkelse var det kun 7% som valgte fyllingsterapi når lesjonen var i emalje. Den samme undersøkelsen ble brukt i Danmark og Sverige. Sammenlignet med norske tannleger valgte danske og svenske tannleger mer interceptiv behandling av karieslesjonene. Spørreundersøkelsen ble også sendt ut i Frankrike i 2003, Kroatia i 2008 og USA i Undersøkelsen viste at franske tannleger ofte valgte fyllingsterapi ved emaljelesjoner. 82 % valgte fyllingsterapi ved emaljekaries. Undersøkelsene det ble vist til viste stor overensstemmelse av behandlingsvalg mellom svenske, danske og norske tannleger. Tannlegene behandlet karies ved okklusalkaries grad 3. Anne Bjørg Tveit I USA behandlet tannlegene ved okklusalkaries grad 1 og 2. Metoder og utvalg ble ikke referert til i studien fra USA. Okklusalkaries Grad 1: karies karakterisert ved en hvitlig/brunlig misfarging i emaljen uten substanstap, ingen rtg funn. Grad 2: Lite substanstap med brudd i i emaljeoverflaten, eller misfarget fissur med en grålig/opak tilstøtene emalje og /eller karies begrenset til emaljen røntgenologisk. Grad 3: Moderat substanstap og/eller karies i ytre del av dentin røntgenologisk. Grad 4: betydelig substanstap g/eller karies i midtre tredjedel av dentin røntgenologisk. Grad 5: Stort substanstap og /eller karies indre tredjedel av dentin. Fortsettelse side 7 OTF nytt 1-11 side 5

6 Medlemsmøte 7. desember 2010 Fortsatt fra side 5 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5 Illustrasjonsfoto: Okklusalkaries UiO, Det odontologiske fakultet Behandling av okklusalkaries Hovedregelen er: grad 1 og 2 behandles uten fyllingsterapi, men med fluorbehandling evt. fissurforsegling. Ikke vær redd for å fissurforsegle karies i emalje. Hvis det er en suspekt fissur åpnes den med et rosenbor 006 el Dersom det påvises dentinkaries ved åpning med en sylinderformet diamant 008/009 og fjernes kariøst vev med et rosenbor. Ved okklusalkaries miniprepareres det for kompositt: dybden er gitt av lesjonens utstrekning i dentin. Lesjonens utstrekning skal være så liten som mulig. En borer aldri opp hele fissursystemet. Behandling av approksimalkaries Når fyllingsterapi er nødvendig skal det velges vevsbesparende prepareringsteknikker. Det betyr i de fleste tilfeller i forbindelse med primærkaries en skålformet preparering. Ved kraftig attrisjon og havarerte fyllinger i lateralsegmentene anbefales det å velge gull. Gull er vevsbesparende, vevsvennlig og varig, men er det vakkert? Studentene ved UIO lærer å bygge opp tapte hjørner i kompositt. Tips til oppbygging: a: Bruk puttymasse for å lage en matrise. b: Kantskjæring må bølge i 2 plan. c: Bruk flerlagsteknikk d: Bruk matrisen, legg først emalje pal., så dentin, body og emalje. Misfarginger - behandling Misfarging etter pulpainnsnevring: Blekesinne, hvis det er misfarging både buccalt og palatinalt må det lages en utsparing i blekeskinnen både buccalt og palatinalt. Det ble vist flere billedkasus på ekstern bleking og intern bleking med stor vellykkethet. Mikroabrasjon-indikasjon og begrensninger Mikroabrasjon egner seg meget godt til behandling av lettere grader av dental fluorose. Ved alvorligere former der en har store hypomieraliserte felt, er mikroabrasjon ikke så vellykket. Mikroabrasjon er heller ikke så egnet til større hypomineralisasjoner av ukjent årsak. Slike defekter omfatter ofte nesten hele emaljedybden og kan bare fjernes ved operativ behandling. Mikroabrasjon: 18 % HCL + pimpesten blandes til en tykk grøt, bruk enden på en fyrstikk eller en tannstikker til å pusser hardt med "grøten" i ca.5 sek., deretter spyles dette vekk. OBS! Kofferdam er helt nødvendig. Etterbehandling med NaF løsning+ fluorskyll hjemme. Etter ca 2 mnd. kan tennene hjemmeblekes. Pasient instrueres i bleking 3 timer pr. dag i en uke, om nødvendig fortsetter blekingen en uke. Erosjoner - behandling Det ble vist flere kasus. Kasus fra 1991:pasient kom til tannlegen fordi 11 og 21 var så små. Palatinalflatene+ incisalkant ble dekket med kompositt etter bittheving med Dahlskinne. Revisjon av kompositt i Erosjonskasus: kraftige erosjonsskader i molarregionen med ising, fluortablett i overgangsfold i en uke ble forordnet. Dette reduserte isingen slik at undersøkelse kunne gjennomføres. Hos bulimipasienter finner en forkjellige grader av erosjonsskader.noen har ikke skader, mens andre har tydelige erosjonsskader. Fortsettelse side 7 OTF nytt 1-11 side 6

7 Medlemsmøte 7. desember 2010 Behandling av erosjoner med oppbygging i kompositt: Før man kan legge kompositt palatinalt må det skaffes plass. Legg først litt kompositt palatinalt i fronten. Så legges kompositt okklusalt på seksere, legg gladpack på toppen og la pasienten bite sammen. Nå har man stabilisert bittet og kan legge på komposittdekke palatinalt. De andre tennene i molarregionen erupterer raskt inn i bitt ifølge Tveit etter ca. seks uker. Dette er en grei semipermanent behandling med kompositt. OBS! puss av kompositt er viktig, bruk f.eks. Enameler Plus (pussepasta). Trygderefusjon erosjon / attrisjon Reglene for trygdestøtte sier: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon / erosjon. Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Tilstanden må vurderes over tid, minimum 1 år. Tilstanden må dokumenteres før behandling påbegynnes f.eks. ved foto. Anbefaling: Gradering av erosjonene, ta foto, fremstill modeller og ta spyttprøver. Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene. Kasus: Kvinne med diastema i okj. og attrisjon / erosjon i ukj. Behandling: Man valgte å bygge opp bittet med kroner på 7 ere i ukj. Man fikk da plass til kompositt i okj og ukj og bygger ut diastema i okj med kompositt insicalt. En enkel behandling og pasienten ble fornøyd. Karies: målet...alle skulle leve livet ut med tenner uten fyllinger. Interceptiv kariesbehandling: forebygge og behandle karies uten bor og fylling. Misfarginger, mineraliseringsforstyrrelser og erosjoner. Vevsbesparende teknikker. Dette var det siste medlemsmøte i 2010,det ble servert rundstykker, pepperkaker og klementiner. Vi takker alle våre utstillere for fremmøte på våre medlemsmøter, uten all støtte fra dere hadde vi ikke hatt anledning til å invitere gode foredragsholdere. Så vi oppfordrer alle medlemmene til å ta en tur innom utstillerne i pausen. Fagnemnda gleder seg til å se DEG på møtene i Ta med deg en kollega, disse møtene er en fin anledning til å få en hyggelig kollegial prat. Referenter: Liss Fongaard og Anne Beate Sønju Clasen Foto: Even Jokstad Oslo Tannlegeforening ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte et riktig godt nytt år! OTF nytt 1-11 side 7

8 OTF nytt 1-11 side 8

9 Heldagskurset 19. november 2010 Kompositter og kaviteter ved Tom Paulseth Det var 117 som møtte til heldagskurs på Håndverkeren denne fredagen. Foredragsholder begynte med å ta opp problemstillinger om hvorfor vi trenger komposittoppbygginger, og hvilke årsaker som ligger bak. Det ble tatt opp om holdbarhet på kompositt i forhold til gull og amalgam. Vi har ikke holdbarhetsstudier som er like lange som ved gull. Det er blitt en utvikling i hvilke fyllingsmaterialer som er blitt valgt fra nesten 90% amalgam før 1980 til nesten det motsatte forholdet amalgam kompositt etter Det er ikke dokumentert noe forskjell i holdbarhet på kompositt innlegg eller direkte lagte fyllinger. Det som er viktig når det gjelder kompositt fyllinger er at man har andre teknikker og andre matriser enn på amalgam. Man bør bruke prekonturerte stålmatriser i sidesegmentene, plastmatriser er for tykke, og man mister kontaktpunktene. Tynne matrisebånd reduserer faren for å miste kontaktpunktet. Komposittmaterialer kan ikke brukes aktivt for å skaffe kontaktpunkter, da de er elastiske Det er matrisene sammen med kilene som gjør at man får en riktig anatomisk utformet fylling. Kontaktpunktene bør ikke være helt oppe i okklusalflaten, da de lettere frakturer. Man bør ha forskjellige matriser i forhold til hvor mye utbyggingen skal være. Skallmatriser funger best på enkeltside kavitet. Man bruker da ringer og egen tang til dette. Det finnes også kiler med matriser som er egnet på barn med små kaviteter. Man bør bruke anatomiske kiler i forskjellige størrelser. Trekiler fungerer best, gjør det enkelt. Bruk separasjonsringer, som settes under kilen. 70% av separasjonskraften kommer fra kilen, men ringen er med på å opprettholde kraften. Separasjonsringen bedrer tilslutningen mellom matrise og tann, og er med på å forme fyllingen. Kofferdam hjelper hvis man ikke jobber firehendig. Det lønner seg å pusse inn i approksimalrommet før man fjerner kofferdammen. Ved dype approksimale kasser kan man bruke kiler fra begge sider. Foreleser nevnte her en del triks med forskjellige smarte tenger og spesielle matriseholdere. Herding: Ikke gå ned på herdetiden, man bør herde minst i 30 sekunder. Foreleser tok ikke opp hvilke herdelamper som var best, men man kan ikke helt sammenligne målinger av LED lamper med måling Fagnemnda gleder seg til kurset. Fra venstre: Mette G. Hillestad, Liss Fongaard, Anne Øyhus-Revling og Torill Baumann. Tom Paulseth trakk mange til heldagskurset i november. av konvensjonelle halogenlamper. Ved oppbygging med kompositt er det viktig med skrålag for å redusere spenningen. Det er faktisk viktigere på små okklusale kaviteter enn på store oppbygginger pga traume mot tannen. Holdbarheten på store oppbygginger har vært bra, og det er rapportert lite pulpaskader ved store komposittoppbygginger i forhold til kroneprepareringer. Ved oppbygging er det viktig å bruke kile, gjerne en til to størrelser større enn plassen i approksimalrommet så man ikke får et gingivalt overskudd. Overskuddet er vanskelig å fjerne i ettertid. Når man har kofferdammen på plass bør man fukte kilen slik at den glir lett på duken. Kompositt er tiksotropt og flyter lettere når man jobber med den. Den skal ikke konden- Fortsettelse side 10. Tom Paulseth tik seg tid til en prat med kursdeltakere før kursstart. OTF nytt 1-11 side 9

10 Heldagskurset 19. november 2010 Fortsatt fra side 9 seres, men pakkes, den flyter ned når man jobber med den. Dette er særlig viktig med posteriore kompositter som er tørrere med mere fillerpartikler. Man bør bruke en bonding med fillerpartikler eller flow kompositt i bunn av kaviteten slik at det kan kontrolleres på røntgen. Man må herde bondingen før kompositten. De fleste kompositter går til de fleste bondinger, behandlingsplanlegging med tanke på å som foto eller modeller. Man må gjøre en men det finnes unntak og disse har egne hindre en forverring av situasjonen på bondinger. Ved oppbygginger skal arealet lang sikt, men på kort sikt må man hindre på instrumentet være mindre enn arealet smerte og stanse substanstap. Større behandling må man vente minst et år med. mot tannen, slik at kompositten ikke skal slippe fra tannen før herding. Det er viktig Man kan skaffe seg plass ved hjelp av at det bygges opp lagvis, slik at man unngår spenninger. Husk at komposittopp- Dahlskinne i akryl gir påbiting i front, slik kjeveortopedisk tilnærming ved at en bygging er den mest vevsbesparende at premolarer ekstruderer. Apparatur må måten å restaurere en tann. brukes mer enn 12 timer i døgnet. Lag alltid studiemodeller først slik at man vet hva Etter dette var det lunsj. utgangspunktet er. I del 2 ble det tatt opp om tannslitasje og hvorvidt man kan restaurere eller bygge opp et helt bitt med kompositt. Tannslitasje er et ikke bakterielt tanntap. Dette deles inn i: Erosjon (kjemisk, ikke bakteriell), Attrisjon (okkluderende tannflater), Abrasjon (andre faktorer enn tannkontakt) Ab fraksjon (funksjonell belastning, hvor det blir skarpe kanter. Det blir ofte en subjektiv vurdering og kan være vanskelig.) Ved akuttbehandling dekkes åpne dentinflater, slik at pulpa ikke blir skadet. Det er sjeldent at det blir en bittsenkning ved tannslitasje, hvis det ikke er tap av sidesegmenter. Manglende molarstøtte vil gi øket slitasje. Det er forøvrig mange årsaker til tannslitasje, men tid er alltid en faktor. Man må ha dokumentasjon over tid Foreleser kom nå med flere kasus og eksempler på hvordan man kan bygge opp særlig fronten med kompositt. Han foretrakk å sette på kofferdam slik at alle tennene som skulle behandles ble separert fra resttannsettet. For å få til best mulig anatomi og best kontroll, inverterte han duken slik at den gikk ned langs roten. Man kan bruke vanlige rette plastmatriser i fronten, som man konturer selv med f.eks. baksiden av pinsetten eller 5 klasse matriser som tilpasses avhengig av interdentalrommet. Etter at alle tennene er bygget opp, fjerner man kofferdammen og sliper de inn i bitt. Ved incisale oppbygginger er det lurt å legge kanten litt bølgete, slik at man ikke så lett ser overgangen mellom tann og fylling. Ved tap av fronttenner var det vist eksempler på kombinasjonen av kjeveortopedi og oppbygginger. Det ble vist kasus med tapptenner som lateraler der det med svært lite sliping ble laget porselensfiner kroner sementert med meget tyntflytende kompositt. Her er det viktig at man ikke sliper av for mye, slik at det meste av Fortsettelse side 11. OTF nytt 1-11 side 10

11 Heldagskurset 19. november 2010 Fortsatt fra side 10 emaljen blir værende igjen. Da får man et bedre estetisk resultat, mindre mulighet for at kronen løsner og svært lite tap av tannsubstans. Ved at den sementeres på emalje og ikke dentin, minsker man også risikoen for porselensfrakturer da bindingen er sterkere. Ellers ble det vist et eksempel på karies under en kronekant hvor det ble lagt inn Glassionomer (Fuji IX) for den kunne jobbes med i vaselin. Her var det viktig at man la inn kiler fra motsatt side. Foreleser tok tilslutt opp litt om bruk av fiberteknologi, som hjelp til fiksering ved akutthjelp til pasienter med grav marginal periodontitt. Poenget med forelesningen var at man skulle kunne velge en vevsbesparende måte å behandle forskjellige substanstap på som ikke nødvendigvis skal være evigvarende behandling, hvilket ingenting er. Tekst: Finn Rossow Foto: Tine F. Berg og Liss Fongaard Vi takker for oppmøtet til våre utstillere som gjør det mulig for oss å arrangere slike kurs. Disse var tilstede (dessverre er ikke alle avbildet): Unident, Voco, Ivoclar Vivadent Tonne Dental, Dentalforum, NDD og Listerine OTF nytt 1-11 side 11

12 OTF nytt 1-11 side 12

13 Museumsvaktenes sammenkomst 11. november 2010 Torsdag 11. november 2010 ble det avholdt en samling for museumsvaktene som takk for innsatsen for vel utførte vakter på Norsk Folkemuseum. Temaet for kvelden var en gjenopplevelse av 1950-årene på Norsk Folkemuseum. En forfriskning ble servert på Trøndelagstunets kjøkken før omvisning på utstillingen datert Mat og drikke ble servert i Collett og Cappelengården. Vi - vaktene og museumskomiteen vil takke OTF for herlig, varm fiskesuppe etter en vandring i kaldt høstmørke! En stor takk også til Norsk Folkemuseum for at den satte an en tone til ettertanke og takknemmelighet over hva vi kan takke våre formødre - og forfedre for! OTF takker alle vaktene for at de gjør besøkene på Tannlegeutstillingen til en hyggelig og minneverdig opplevelse for publikum! Torstein overrekker Ingrid et bilde han har malt av henne! Tekst: Ingrid Halle og Tine F. Berg Foto: Brit Ølstad Vi tror at ingen av oss som lyttet til den første, enkle innspillingen av "Det er Norge i rødt, hvitt og blått" noen gang vil glemme den sitrende konsentrasjonen vi hadde sammen. En honnør til Harald Ulvestad og sveivegrammofonen! Festlig bord!! Vi har det godt som museumsvakter! Har du lyst til å gjøre medlemsbladet enda bedre? OTF nytt søker ny redaktør. Kontakt OTF på eller OTF nytt 1-11 side 13

14 OTF informasjon OTF styresammensetning 2011 Anne Beate Sønju Clasen, leder Benedicte Heireth Jørgensen, nestleder Ann Kristin Engen, styremedlem Kenneth Stenshol Hestvik, styremedlem Liss Fongaard, vara styremedlem NN styremedlem, UTV Akershus (ikke konstituert da bladet gikk i trykken) NN, styremedlem, UTV Oslo (ikke konstituert da bladet gikk i trykken) Flemming Christenson, web ansvarlig Marianne Horgen, informasjonssekretær Mette G. Hillestad, leder fagnemnd Ansvarlig redaktør OTF nytt (ikke oppnevnt da bladet gikk i trykken) Kontaktperson for annonsører og utstillere: Tine Berg, OTFs sekretariat Medlemskontingent 2011 Vi informerer våre medlemmer om at kontingent for 2011 er sendt ut sammen med OTF nytt For å unngå purringer og merarbeid henstilles det til at kontingenten blir betalt innen fristen. Har du spørsmål i forbindelse med kontingenten, ta kontakt med Tine i sekretariatet på telefon eller OTF nytt 1-11 side 14

15 Personalia 50 år Andreassen Baard Blixhavn, Eide Astrid Nydal, Tunbridge Sandra J B, Mikkelsen Thor Øyvind, år Kløvstad Odd Petter, Vinje Liv Bodil, Marthinussen Mona, Hasle Sven Erik, Bakkan Helge, Ødegård Øystein, Torp Nils Christian, Kjølmoen Dagfinn, år Eidsgaard Geir Ivar, Eidsgaard Sturla, år Stavelie Dagrun, Øilo Gudbrand, Dahl Bjørn L., Jacobsen Odd Mogens, Dybvik Finn, år Wahr-Hansen Terje, Rossow Alf Chr., Bjørni Stein Tore, Nye medlemmer 11. november januar 2011 Eidshaug Knut Roger Fagerberg Astrid Tyri Hustavnes Eli Grete Rønneberg Anne Raaum Nils Ragnar OTF aktivitetsplan 2011 Medlemsmøter og kurs: 25. januar 2011 Ekstraordinær generalforsamling (i forkant av ordinært medlemsmøte) 25. januar Bjørn Bamse Mork-Knudsen Røntgen 15. mars Stig Ottesen Smerte 12. april Ivar Espelid Mineraliseringsforstyrrelser 24. mai Standspolitisk møte 30. august Informasjon kommer senere 27. september Informasjon kommer senere 8. november Valg til representantskap Generalforsamling (ingen utstillere) 12. november Heldagskurset Informasjon kommer senere 6. desember Informasjon kommer senere Styremøter: 30. november 19. januar 8. mars 5. april 18. mai Redaksjonsmøter: 16. november 4. januar 22. februar 22. mars 3. mai TSE Modul 5 Protetikk januar og april Påmelding til NTF Materiellfrist OTF nytt: 5. februar (2-11) 5. mars (3-11) 16. april (4-11) 27. juli (5-11) 20. august (6-11) 17. september (7-11) 28. oktober (8-11) Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 1-11 side 15

16 OTF nytt 1-11 side 16

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Typer forskning Basalforskning Kontollerte kliniske forsøk Praksisbasert forskning Forskning

Detaljer

Glassfiberforsterkning for dentalt bruk

Glassfiberforsterkning for dentalt bruk AB1550 Rev.15/05/03 Skinnelegging (splinting) 1. Preparer, om nødvendig, en tilstrekkelig bred og dyp fure (ca. 2 x 2 mm) okklusalt i mesiodistal retning i de tenner som man vil fiksere til hverandre.

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALE KURS Aust-Agder 402 21 03 Traumer mot tenner og deres støttevev Bergen 402 02 06 Kollapstilstander i tannlegepraksis hva gjør vi Haugaland 402 04 04 Orale manifestasjoner av systemiske sykdommer

Detaljer

Keramiska implantat t och distanser Vad är status per i dag?

Keramiska implantat t och distanser Vad är status per i dag? Nytt fra NIOM Plastfyllinger katastrofe eller suksess? Jon E. Dahl, Seniorforsker NIOM Keramiska implantat t och distanser Vad är status per i dag? Stig Karlsson, Institutchef t NIOM Protetikk fra utlandet.

Detaljer

Reparasjon et alternativ til utskifting av fyllinger

Reparasjon et alternativ til utskifting av fyllinger Reparasjon et alternativ til utskifting av fyllinger IVAR A. MJÖR Minimally invasive dentistry har blitt et slagord for fyllingsterapi 1. Begrepet er ikke begrenset til fyllingers størrelse og utstrekning.

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

V.3.0. Moduloversikt. Norsk

V.3.0. Moduloversikt. Norsk V.3.0 Moduloversikt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse: 2 Faglige moduler: After: 3 Bleking: 3 Broer: 4 Børsteskader: 4 Dårlig ånde: 5 Gingivitt: 5 Graviditet og munnhygiene: 6 Graviditet og

Detaljer

Kjære praksiseier og kollega

Kjære praksiseier og kollega Kjære praksiseier og kollega Ønsker du at din praksis skal være rustet for fremtiden? Utviklingen i samfunnet går bare fortere og fortere. Meld deg på PraksieierforeningenSPAs årsmøte og få med deg hvordan

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

Påmeldingsfrist 16. februar

Påmeldingsfrist 16. februar PRISINFORMASJON Kursavgift kr 800,- (Lik for alle personellkategoriar) Tillegg for tannlegar som ikkje er medlem i NTF kr 200,- Innbetaling til Sogn & Fj. Tannlegeforening v/tannlege A.H.Sægrov, 6847 Vassenden.

Detaljer

Appendix I. Appendix

Appendix I. Appendix Appendix I Appendix I Kort nr. 1 Egne tenner MUNNSTELL - daglige rutiner for: Tennene skal pusses 2 x daglig. Fjern større matrester. Bruk lite fluortannkrem. Puss tennene langs tannkjøttet på utside

Detaljer

Foredrag torsdag 14. oktober

Foredrag torsdag 14. oktober Foredrag torsdag 14. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2004 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstnerisk innslag Ingrid Bjørnov Prisutdelinger Over til fagprogrammet Leder

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger.

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger. L OKALFORENINGENES KURS Aust-Agder Tannlegeforening Tannlege- Akutt tannbehandling e Tannlegene Kari Myhr og Ingard Pangård, Oslo Kommunale tannpleie Arendal Torsdag 10. februar 2005 kl. 1300 1800 Fastsettes

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Fellesbygget: Tannpleierutdanningen Biomaterialer/Bivirkningsgruppen Odontologi PKI Allt är inte karies Innkallingsintervaller Magne Raadal, Odontologisk institutt

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Invitasjon til Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning 16.-17. september og 19.-20. november 2004 Nordfjord Hotel, Nordfjordeid

Invitasjon til Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning 16.-17. september og 19.-20. november 2004 Nordfjord Hotel, Nordfjordeid Invitasjon til Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning 16.-17. september og 19.-20. november 2004 Nordfjord Hotel, Nordfjordeid TSE er Den norske tannlegeforening si storsatsing på etterutdanningsfronten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for.

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for. Fornebu tannlegesenter: Epost 1, 10. mars 2011: Vi lurer på hvilke kriterier for kvalitet legges til grunn i testen? Testpersonene oppgis å være voksne pasienter med alminnelige gjennomsnittstenner. 8

Detaljer

Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på?

Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på? Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på? Professor emeritus Magne Raadal Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1966 Nytt odontologibygg, Universitetet i Bergen og DOT Hordaland 2012 Hva

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Praksisbasert forskning i Norge Nå er det din tur!

Praksisbasert forskning i Norge Nå er det din tur! A KTUELT FAG Nor Tannlegeforen Tid 8; 118: 912 7 Ivar A. Mjør Praksisbasert forskning i Norge Nå er det din tur! Praksisbasert forskning er undersøkelser som skjer i daglig praksis. Denne form for forskning

Detaljer

Lokale tannskader. Medfødte hardvevsdefekter. 7 semester. Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi

Lokale tannskader. Medfødte hardvevsdefekter. 7 semester. Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi Lokale tannskader 7 semester Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi Medfødte defekter Genrelatert Hypoplasier Erhvervede defekter Under tanndannelse Dental fluorose Misfarginger (eks. tetracyclin)

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform...

Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform... Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform... s. 24 Miniportrettet... s. 26 Styret... s. 28 2 Kjære

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Hvitere tenner. FAKTA OM NYE iwhite INSTANT. Pressemateriell fra Actavis.

Hvitere tenner. FAKTA OM NYE iwhite INSTANT. Pressemateriell fra Actavis. Hvitere tenner FAKTA OM NYE iwhite INSTANT Pressemateriell fra Actavis. Kontaktperson: Maria Tverraaen Moen, Produktsjef OTC, Actavis Norway AS, mobil: 917 64 688 e-post: mmoen@actavis.no Pressebilder

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

OTF-nytt. Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen. Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00

OTF-nytt. Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen. Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2015 Årgang 25 Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00 Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen Kurset vil ha spesielt fokus

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 Lene Hystad Hove og Kirsten Solemdal holder kurs i gerodontologi for OTFs medlemmer 8. desember. Medlemsmøte tirsdag 8. desember kl.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Verdt å vite om tannslitasje

Verdt å vite om tannslitasje Verdt å vite om tannslitasje www.colgate.no Hva er tannslitasje? Tannslitasje er en samlebetegnelse på tap av de harde tannvev; emalje og dentin. Emaljen er det harde, ytre skallet som dekker hele tannkronen.

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2015 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013 Jentedagen Program Velkommen til Jentedagen ved NTNU 2013! I løpet av disse to dagene møter du studenter, forelesere og andre ansatte. Vi vil gjøre vårt beste for at

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 28. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 28. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 1 2 0 1 4 Å r g a n g 2 4 Innhold 3 Lederen har ordet 4 Representantskapsmøte 2013 5 Medlemsmøtet 10. desember: Radiologi: I kjølvannet

Detaljer

FAGOMRÅDET KARIOLOGI GENERELT ANBEFALTE LÆREBØKER

FAGOMRÅDET KARIOLOGI GENERELT ANBEFALTE LÆREBØKER 1 KARIOLOGI BESKRIVELSE AV FAGOÅDET KARIOLOGI Kariologi er den del av odontologien som omhandler sykdommer og skader i tennenes hårdvev (karies og tannslitskader) og deres konsekvenser. Faget omfatter

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 6

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 6 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse

Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse Rønnaug Sæves Lovisenberg Diakonale sykehus Oslo. Lillehammer 3 november 2011. side 1 PWS - historikk Beskrevet første gang i 1956 av Prader-Labhart- Willi Kasus-rapporter

Detaljer

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG PRISLISTE 2014 Grupper Beskrivelse Middels Anestesi Lokal og regional anestesi 120 Anestesi Overflateanestesi 50 Anestesi Mandibular blokk 150 Behandling 1 Undersøkelse hos spesialist 715 Behandling 1

Detaljer

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

: Klinisk teknikk: One-Step

: Klinisk teknikk: One-Step Bonding Vareprøve One-Step : Klinisk teknikk: One-Step Ets dentin og emalje med Uni-Etch i 15 sek. Skyll. Lufttørk 2 3 sek, Appliser Aqua-prep F. La virke i 20 sek. Det er visse krav som bør stilles ved

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl. 17.00 Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

ÅS KOMMUNE MÅNEDSBREV FOR GRANA

ÅS KOMMUNE MÅNEDSBREV FOR GRANA ÅS KOMMUNE MÅNEDSBREV FOR GRANA NOVEMBER 2011 Så har vi kommet til november. En måned som det skjer mye i, kanskje får kommer snøen? Oktober har vært veldig variert med både solstråler, regn og kalde minusgrader.

Detaljer

Fluorprofylakse. Fluorens rolle i odontologien og retningslinjer for bruk i Norge. Maria Kristine Valan og Catharina Bendiksen

Fluorprofylakse. Fluorens rolle i odontologien og retningslinjer for bruk i Norge. Maria Kristine Valan og Catharina Bendiksen Institutt for klinisk odontologi Fluorprofylakse Fluorens rolle i odontologien og retningslinjer for bruk i Norge " Maria Kristine Valan og Catharina Bendiksen Masteroppgave i odontologi juni 2015 Veileder:

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

UE1 Lav verdi Gamle eller slitte tenner Høy translucens Lav lysstyrke

UE1 Lav verdi Gamle eller slitte tenner Høy translucens Lav lysstyrke HRi ENAMEL plus Natural Technology ENAMEL PLUS HRi ESTETISK RESTAURERINGS-SYSTEM Brukerveiledning Enamel Plus HRi er et lysherdende radiopakt kompositt til bruk for estetiske restaureringer (direkte og

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

Alt går når du treffer den rette

Alt går når du treffer den rette Alt går når du treffer den rette Om seksualitet etter hjerneslag for NFSS 13. mars 2014 Ved fysioterapeut Sissel Efjestad Groh og psykolog Hilde Bergersen 1 Hjerneslag Blodpropp (infarkt ) eller blødning

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00

Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00 Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00 Neste styremøte: 08.04.2013 Neste byggesakmøte: Ikke satt. Møtt: Øystein, Knut, Fritz, Geir, Knut Erik, Aase Bjørg. Protokolltilførsler Godkjenning av styreremøtereferat

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Generalforsamlingen 5. november 8 OTFs valg til NTFs representantskap 2013

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

God protetik når pengene ikke strekker til

God protetik når pengene ikke strekker til God protetik når pengene ikke strekker til Kostnadsaspekter på kort og lang sikt Asbjørn Jokstad Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Beskrivelse av pasienten Pasientinformasjon: smerter regio

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 stk 2015 time 1 Undersøkelse hos almenpraktiserende tannlege og hos tannpleier 545 545 1.640 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Detaljer

PROGRAM STANDPLASS HL

PROGRAM STANDPLASS HL Hovedlandsrennet 2015 5. - 8. mars 2015 Stevningsmogen INFORMASJON MANNSKAPER Standplass PROGRAM STANDPLASS HL - endelig rev. 03 1 Til alle funksjonærer under Hovedlandsrennet 2015 Hovedlandsrennet (HL)

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

CE merking. DoxaDent pillen hvor ble den av? Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? Klinisk studie om DoxaDent

CE merking. DoxaDent pillen hvor ble den av? Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? Klinisk studie om DoxaDent Ivar Espelid, Universitetet i Oslo DoxaDent pillen hvor ble den av? Dagbladet 20.12.2000 Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? NFPseminaret i Molde 10. 11. november 2005 "Den keramiska fyllningen

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

PRAKSISSTUDIET 10. SEMESTER AV DET ODONTOLOGISKE GRUNNSTUDIUM HÅNDBOK FOR STUDENTER OG VEILEDERE

PRAKSISSTUDIET 10. SEMESTER AV DET ODONTOLOGISKE GRUNNSTUDIUM HÅNDBOK FOR STUDENTER OG VEILEDERE PRAKSISSTUDIET I 10. SEMESTER AV DET ODONTOLOGISKE GRUNNSTUDIUM HÅNDBOK FOR STUDENTER OG VEILEDERE 2 Kjære studenter og veiledere Vi håper denne håndboken kan være til hjelp både før og under praksisstudiet.

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALFORENINGENES KURS Aust-Agder 403 21 03 Bergen 403 01 04 Nordmøre og Romsdal 403 07 03 Kjeveleddsproblematikk Rotspisskirurgi og endodonti e Oralkirurgene Ove Busch og Bård Alvsaker, Sørlandet Sykehus,

Detaljer