Medlemsmøte 25. januar kl Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen"

Transkript

1 Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 7. desember 9 Heldagskurset 19. november 12 Skidag invitasjon 13 Museumsvaktenes samling 11. november 15 Personalia Medlemsmøte 25. januar kl Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen Neste medlemsmøte Tirsdag 15. mars Stig Ottesen; Hva vet tannleger om smerter? OTF medlemsmøter (generalfors.) (heldagskurs) TSE 2011 Modul januar april Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf.: SMS: Faks: E-post: Web: Vi minner også om ekstraordinær generalforsamling tirsdag 25. januar kl Agenda: Budsjett 2011, forslag til vedtektsendringer, eventuelt. Hvor? Håndverkeren Kurs og konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo (inngang fra Kristian IV s gate vis à vis hotell Bristol) OTF nytt 1-11 side

2 OTF nytt 1-11 side 2

3 Lederen har ordet Godt Nytt År! Jeg håper det har vært en God Jul og at året 2011 blir like positivt for standen i alle sammenhenger. Men, jeg tror også at standen eller profesjonens utøvere selv er ansvarlig for egen fremtid. Mye vil være avhengig av hvordan vi takler små og store hendelser, viderverdigheter og forandringer som dukker opp ettersom årene går. En forandring de fleste kolleger sikkert har lagt merke til er den økende andelen kvinner i vår profesjon. De siste årskull tannleger uteksaminert fra Universitetet i Oslo har bestått av ca ¾ kvinner. Fra femti år tilbake i tid opplever vi at kvinne- og mannsandelen i odontologistudiet er byttet om, situasjonen er snudd på hodet. Jeg hører foreldre sukke over at deres avkom, tilfeldigvis mannlig, har det mer enn rimelig tøft med å erverve studieplass i odontologi. Dette fordi den mannlige pode var mindre skolemoden enn sine kvinnelige konkurrenter da grunnlaget for opptaket til studiene ble lagt. I samtaler av denne art nevnes det ofte at det burde kvotering til for å sikre fagets kjønnsmessige likevekt. Kanskje det. Det er mulig at profesjonen ville ha utbytte av å ha en god andel mannlige utøvere og ikke bare kvinner. For det er muligens den veien vi går i og med at rundt 80 % av de siste kullene som startet odontologistudiet er kvinner. Og slik er det på medisin- og veterinærstudiene også. Da jeg gikk spesialistutdanningen og avtjente mine to uker på en anestesiavdeling uttalte en anestesist med østeuropeisk bakgrunn følgende: Det er ille med kvinneinnvandringen i medisinen, for det kommer til å føre til betydelig lavere lønninger. Bare se på Russland. Han var fast overbevist om at stor kvinneandel i alle helseprofesjoner automatisk vil føre til lav lønn. Jeg tror ikke på dette. Jeg er heller ikke så sikker på om en meget høy kvinneandel er noe vi bør motarbeide, dette til tross for at jeg vet at Russland har en stor andel kvinner blant sine leger og at Russlands omdømme innen medisin dessverre ikke er så godt. Tanken på høy kvinneandel jages av tanken på de mange år samfunnet levde i full tilfredshet med en omvendt kjønnsfordeling innen odontologien uten protester og uten å reise spørsmål ved videregående eksamen, læreres forutinntatthet, eksamenskandidatenes utholdenhet eller utviklingsnivå. Som min mors mattelærer på Vestheim gymnas uttalte foran fullsatt klasse: Kvinner kan ikke bruke linjal. De er ikke i stand til å tegne en rett strek. Med en slik innstilling var det vel bare rett og riktig at mannlige eksamenskandidater oppnådde de beste karakterer ved Examen Artium og opptok flest plasser på adgangsbegrensede studier som f. eks odontologi. Historien en kollega fortalte meg da vi like før jul møttes på et julebord viser at slike holdninger sitter i veggene også i egne rekker. Da hun, la oss kalle henne Lise, var aktiv i ledelsen av en organisasjon av privatpraktiserende tannleger, gav en mannlig kollega lyd fra seg om at Lise sikkert hadde funnet seg en hyggelig hobby i utøvelsen av tannlegeyrket. Underlig var det at hun som faktisk var familieforsørger måtte få slengt en slik kommentar. Man er fristet til å tenke at historien er et gufs fra decennier tilbake, men den er dessverre nyere enn som så. Nei, jeg bygger ikke opp til at siden det har vært urettferdig den ene veien i mange årtier, kan det nå være urettferdig den andre veien i påfølgende årtier. Jeg vet bare ikke om det vil føre til profesjonens lavt lønnede elendighet at det vil komme til å finnes så mange kvinnelige utøvere. Jeg mener at lønnsnivå (og også inntekt) henger sammen med nivået av vår utdanning og med kvaliteten på utøvelsen av yrket. Og det som etter min mening i størst monn sørger for et godt nivå innen odontologien er nivået på den forskning vi trekker vår kunnskap fra. Jeg er overbevist om at vi må ha gode, aktive forskningsmiljøer på alle odontologiske læresteder i Norge for å kunne opprettholde den høye status norsk odontologisk utdanning har pr i dag. Jeg er også overbevist om at vi må ha forskning i Norge også utenfor universitetene for å videreutvikle norsk odontologisk faglige nivå og forskning. Vi kan ikke på samme måte nyttiggjøre oss forskning fra f. eks utenlandske læresteder dersom vi ikke selv har gode og aktive forskere som hjelper og tilrettelegger global odontologisk kunnskap. Utviklingen innen faget vårt er rask, ingen er ferdig utlært den dagen han/ hun står med eksamenspapirene i hånden. Da er det godt at vi har kurs, landsmøter og fagmøter. Det er vel ingen som ikke forstår hva jeg vil frem til? Det er vel bare å ønske alle kolleger velkommen til en rekke faglige gode medlemsmøter i Til slutt vil jeg røpe et av mine nyttårsønsker: tydelig bedre bevilgninger til odontologisk forskning i fremtiden enn det som ble bevilget i 2010! Anne Beate Sønju Clasen OTF nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør: Even G. Jokstad Mobil: Redaksjonskomité: Håkon V. Rukke Mobil: Nina Orskaug Mobil: Informasjonssekretær: Marianne Horgen Mobil: Webredaktør: Flemming Christenson Mobil: Layout: Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Telefon SMS Telefaks OTF nytt 1-11 side 3

4 OTF nytt 1-11 side 4

5 Medlemsmøte 7. desember 2010 Vevsbesparende behandling = Kariologi anno 2010 ved Anne Bjørg Tveit Kveldens foredragsholder var professor Anne Bjørg Tveit, leder for avdeling for kariologi og gerodontologi ved Institutt for klinisk odontologi. Leder Anne Beate Sønju Clasen ønsket alle velkommen og refererte fra ledermøtet som var arrangert i regi av NTF. NTF hadde akkurat gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene. Offentlige tannleger var mest fornøyd med NTF, 43 % var fornøyd med innsatsen til NTF når det gjaldt datasikkerhet og 85 % vil ikke ha kontakt via sosiale medier. Liss Fongaard presenterte kveldens foredragsholder, Anne Bjørg Tveit. Tema for foredraget var: Kariologi- læren om det hårde tannvevs sykdommer og skader. Karies Erosjoner Abrasjon / attrisjon Misfarginger Mineraliseringsforstyrrelser "Minimal invasive dentistry" a: Fokus på maksimal konservering av demineralisert emalje og dentin. b: Benytter tannens evne til å remineralisere ved å endre "miljøet" c: Interceptiv kariesbehandling (fluorprofylakse, kostholdsinformasjon, fissurbehandling) Valg av behandling Det ble vist BW med emaljelesjoner som i 1970 ville vært behandlet med 10 amalgamfyllinger, men som i dag 2010 ville vært behandlet med interceptiv karies-behandling. I 1983,1995 og 2009 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til norske tannleger med tegninger av approksimalkaries, følgende spørsmål ble stilt: Hvilke karieslesjoner synes du skal ha umiddelbar fyllingsterapi selv om pasienten har lav kariesaktivitet, god hygiene og regelmessig kontroll? I 1983 ville over 60 % av spurte tannleger behandle lesjonen ved emaljekaries. I 1995 ville 20 % behandlet lesjonen ved emaljekaries. 62 % ville vente med fyllingsterapi til lesjonen var i dentin. I 2009 ble det sendt ut et elektronisk spørreskjema til 3483 tannleger i Norge. Svarprosenten var 61,3 % hvorav 60,5 % fra privatpraksis, 30,6 % fra den offentlige tannhelsetjenesten og andre 8,9%. Fra denne undersøkelse var det kun 7% som valgte fyllingsterapi når lesjonen var i emalje. Den samme undersøkelsen ble brukt i Danmark og Sverige. Sammenlignet med norske tannleger valgte danske og svenske tannleger mer interceptiv behandling av karieslesjonene. Spørreundersøkelsen ble også sendt ut i Frankrike i 2003, Kroatia i 2008 og USA i Undersøkelsen viste at franske tannleger ofte valgte fyllingsterapi ved emaljelesjoner. 82 % valgte fyllingsterapi ved emaljekaries. Undersøkelsene det ble vist til viste stor overensstemmelse av behandlingsvalg mellom svenske, danske og norske tannleger. Tannlegene behandlet karies ved okklusalkaries grad 3. Anne Bjørg Tveit I USA behandlet tannlegene ved okklusalkaries grad 1 og 2. Metoder og utvalg ble ikke referert til i studien fra USA. Okklusalkaries Grad 1: karies karakterisert ved en hvitlig/brunlig misfarging i emaljen uten substanstap, ingen rtg funn. Grad 2: Lite substanstap med brudd i i emaljeoverflaten, eller misfarget fissur med en grålig/opak tilstøtene emalje og /eller karies begrenset til emaljen røntgenologisk. Grad 3: Moderat substanstap og/eller karies i ytre del av dentin røntgenologisk. Grad 4: betydelig substanstap g/eller karies i midtre tredjedel av dentin røntgenologisk. Grad 5: Stort substanstap og /eller karies indre tredjedel av dentin. Fortsettelse side 7 OTF nytt 1-11 side 5

6 Medlemsmøte 7. desember 2010 Fortsatt fra side 5 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5 Illustrasjonsfoto: Okklusalkaries UiO, Det odontologiske fakultet Behandling av okklusalkaries Hovedregelen er: grad 1 og 2 behandles uten fyllingsterapi, men med fluorbehandling evt. fissurforsegling. Ikke vær redd for å fissurforsegle karies i emalje. Hvis det er en suspekt fissur åpnes den med et rosenbor 006 el Dersom det påvises dentinkaries ved åpning med en sylinderformet diamant 008/009 og fjernes kariøst vev med et rosenbor. Ved okklusalkaries miniprepareres det for kompositt: dybden er gitt av lesjonens utstrekning i dentin. Lesjonens utstrekning skal være så liten som mulig. En borer aldri opp hele fissursystemet. Behandling av approksimalkaries Når fyllingsterapi er nødvendig skal det velges vevsbesparende prepareringsteknikker. Det betyr i de fleste tilfeller i forbindelse med primærkaries en skålformet preparering. Ved kraftig attrisjon og havarerte fyllinger i lateralsegmentene anbefales det å velge gull. Gull er vevsbesparende, vevsvennlig og varig, men er det vakkert? Studentene ved UIO lærer å bygge opp tapte hjørner i kompositt. Tips til oppbygging: a: Bruk puttymasse for å lage en matrise. b: Kantskjæring må bølge i 2 plan. c: Bruk flerlagsteknikk d: Bruk matrisen, legg først emalje pal., så dentin, body og emalje. Misfarginger - behandling Misfarging etter pulpainnsnevring: Blekesinne, hvis det er misfarging både buccalt og palatinalt må det lages en utsparing i blekeskinnen både buccalt og palatinalt. Det ble vist flere billedkasus på ekstern bleking og intern bleking med stor vellykkethet. Mikroabrasjon-indikasjon og begrensninger Mikroabrasjon egner seg meget godt til behandling av lettere grader av dental fluorose. Ved alvorligere former der en har store hypomieraliserte felt, er mikroabrasjon ikke så vellykket. Mikroabrasjon er heller ikke så egnet til større hypomineralisasjoner av ukjent årsak. Slike defekter omfatter ofte nesten hele emaljedybden og kan bare fjernes ved operativ behandling. Mikroabrasjon: 18 % HCL + pimpesten blandes til en tykk grøt, bruk enden på en fyrstikk eller en tannstikker til å pusser hardt med "grøten" i ca.5 sek., deretter spyles dette vekk. OBS! Kofferdam er helt nødvendig. Etterbehandling med NaF løsning+ fluorskyll hjemme. Etter ca 2 mnd. kan tennene hjemmeblekes. Pasient instrueres i bleking 3 timer pr. dag i en uke, om nødvendig fortsetter blekingen en uke. Erosjoner - behandling Det ble vist flere kasus. Kasus fra 1991:pasient kom til tannlegen fordi 11 og 21 var så små. Palatinalflatene+ incisalkant ble dekket med kompositt etter bittheving med Dahlskinne. Revisjon av kompositt i Erosjonskasus: kraftige erosjonsskader i molarregionen med ising, fluortablett i overgangsfold i en uke ble forordnet. Dette reduserte isingen slik at undersøkelse kunne gjennomføres. Hos bulimipasienter finner en forkjellige grader av erosjonsskader.noen har ikke skader, mens andre har tydelige erosjonsskader. Fortsettelse side 7 OTF nytt 1-11 side 6

7 Medlemsmøte 7. desember 2010 Behandling av erosjoner med oppbygging i kompositt: Før man kan legge kompositt palatinalt må det skaffes plass. Legg først litt kompositt palatinalt i fronten. Så legges kompositt okklusalt på seksere, legg gladpack på toppen og la pasienten bite sammen. Nå har man stabilisert bittet og kan legge på komposittdekke palatinalt. De andre tennene i molarregionen erupterer raskt inn i bitt ifølge Tveit etter ca. seks uker. Dette er en grei semipermanent behandling med kompositt. OBS! puss av kompositt er viktig, bruk f.eks. Enameler Plus (pussepasta). Trygderefusjon erosjon / attrisjon Reglene for trygdestøtte sier: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon / erosjon. Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Tilstanden må vurderes over tid, minimum 1 år. Tilstanden må dokumenteres før behandling påbegynnes f.eks. ved foto. Anbefaling: Gradering av erosjonene, ta foto, fremstill modeller og ta spyttprøver. Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene. Kasus: Kvinne med diastema i okj. og attrisjon / erosjon i ukj. Behandling: Man valgte å bygge opp bittet med kroner på 7 ere i ukj. Man fikk da plass til kompositt i okj og ukj og bygger ut diastema i okj med kompositt insicalt. En enkel behandling og pasienten ble fornøyd. Karies: målet...alle skulle leve livet ut med tenner uten fyllinger. Interceptiv kariesbehandling: forebygge og behandle karies uten bor og fylling. Misfarginger, mineraliseringsforstyrrelser og erosjoner. Vevsbesparende teknikker. Dette var det siste medlemsmøte i 2010,det ble servert rundstykker, pepperkaker og klementiner. Vi takker alle våre utstillere for fremmøte på våre medlemsmøter, uten all støtte fra dere hadde vi ikke hatt anledning til å invitere gode foredragsholdere. Så vi oppfordrer alle medlemmene til å ta en tur innom utstillerne i pausen. Fagnemnda gleder seg til å se DEG på møtene i Ta med deg en kollega, disse møtene er en fin anledning til å få en hyggelig kollegial prat. Referenter: Liss Fongaard og Anne Beate Sønju Clasen Foto: Even Jokstad Oslo Tannlegeforening ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte et riktig godt nytt år! OTF nytt 1-11 side 7

8 OTF nytt 1-11 side 8

9 Heldagskurset 19. november 2010 Kompositter og kaviteter ved Tom Paulseth Det var 117 som møtte til heldagskurs på Håndverkeren denne fredagen. Foredragsholder begynte med å ta opp problemstillinger om hvorfor vi trenger komposittoppbygginger, og hvilke årsaker som ligger bak. Det ble tatt opp om holdbarhet på kompositt i forhold til gull og amalgam. Vi har ikke holdbarhetsstudier som er like lange som ved gull. Det er blitt en utvikling i hvilke fyllingsmaterialer som er blitt valgt fra nesten 90% amalgam før 1980 til nesten det motsatte forholdet amalgam kompositt etter Det er ikke dokumentert noe forskjell i holdbarhet på kompositt innlegg eller direkte lagte fyllinger. Det som er viktig når det gjelder kompositt fyllinger er at man har andre teknikker og andre matriser enn på amalgam. Man bør bruke prekonturerte stålmatriser i sidesegmentene, plastmatriser er for tykke, og man mister kontaktpunktene. Tynne matrisebånd reduserer faren for å miste kontaktpunktet. Komposittmaterialer kan ikke brukes aktivt for å skaffe kontaktpunkter, da de er elastiske Det er matrisene sammen med kilene som gjør at man får en riktig anatomisk utformet fylling. Kontaktpunktene bør ikke være helt oppe i okklusalflaten, da de lettere frakturer. Man bør ha forskjellige matriser i forhold til hvor mye utbyggingen skal være. Skallmatriser funger best på enkeltside kavitet. Man bruker da ringer og egen tang til dette. Det finnes også kiler med matriser som er egnet på barn med små kaviteter. Man bør bruke anatomiske kiler i forskjellige størrelser. Trekiler fungerer best, gjør det enkelt. Bruk separasjonsringer, som settes under kilen. 70% av separasjonskraften kommer fra kilen, men ringen er med på å opprettholde kraften. Separasjonsringen bedrer tilslutningen mellom matrise og tann, og er med på å forme fyllingen. Kofferdam hjelper hvis man ikke jobber firehendig. Det lønner seg å pusse inn i approksimalrommet før man fjerner kofferdammen. Ved dype approksimale kasser kan man bruke kiler fra begge sider. Foreleser nevnte her en del triks med forskjellige smarte tenger og spesielle matriseholdere. Herding: Ikke gå ned på herdetiden, man bør herde minst i 30 sekunder. Foreleser tok ikke opp hvilke herdelamper som var best, men man kan ikke helt sammenligne målinger av LED lamper med måling Fagnemnda gleder seg til kurset. Fra venstre: Mette G. Hillestad, Liss Fongaard, Anne Øyhus-Revling og Torill Baumann. Tom Paulseth trakk mange til heldagskurset i november. av konvensjonelle halogenlamper. Ved oppbygging med kompositt er det viktig med skrålag for å redusere spenningen. Det er faktisk viktigere på små okklusale kaviteter enn på store oppbygginger pga traume mot tannen. Holdbarheten på store oppbygginger har vært bra, og det er rapportert lite pulpaskader ved store komposittoppbygginger i forhold til kroneprepareringer. Ved oppbygging er det viktig å bruke kile, gjerne en til to størrelser større enn plassen i approksimalrommet så man ikke får et gingivalt overskudd. Overskuddet er vanskelig å fjerne i ettertid. Når man har kofferdammen på plass bør man fukte kilen slik at den glir lett på duken. Kompositt er tiksotropt og flyter lettere når man jobber med den. Den skal ikke konden- Fortsettelse side 10. Tom Paulseth tik seg tid til en prat med kursdeltakere før kursstart. OTF nytt 1-11 side 9

10 Heldagskurset 19. november 2010 Fortsatt fra side 9 seres, men pakkes, den flyter ned når man jobber med den. Dette er særlig viktig med posteriore kompositter som er tørrere med mere fillerpartikler. Man bør bruke en bonding med fillerpartikler eller flow kompositt i bunn av kaviteten slik at det kan kontrolleres på røntgen. Man må herde bondingen før kompositten. De fleste kompositter går til de fleste bondinger, behandlingsplanlegging med tanke på å som foto eller modeller. Man må gjøre en men det finnes unntak og disse har egne hindre en forverring av situasjonen på bondinger. Ved oppbygginger skal arealet lang sikt, men på kort sikt må man hindre på instrumentet være mindre enn arealet smerte og stanse substanstap. Større behandling må man vente minst et år med. mot tannen, slik at kompositten ikke skal slippe fra tannen før herding. Det er viktig Man kan skaffe seg plass ved hjelp av at det bygges opp lagvis, slik at man unngår spenninger. Husk at komposittopp- Dahlskinne i akryl gir påbiting i front, slik kjeveortopedisk tilnærming ved at en bygging er den mest vevsbesparende at premolarer ekstruderer. Apparatur må måten å restaurere en tann. brukes mer enn 12 timer i døgnet. Lag alltid studiemodeller først slik at man vet hva Etter dette var det lunsj. utgangspunktet er. I del 2 ble det tatt opp om tannslitasje og hvorvidt man kan restaurere eller bygge opp et helt bitt med kompositt. Tannslitasje er et ikke bakterielt tanntap. Dette deles inn i: Erosjon (kjemisk, ikke bakteriell), Attrisjon (okkluderende tannflater), Abrasjon (andre faktorer enn tannkontakt) Ab fraksjon (funksjonell belastning, hvor det blir skarpe kanter. Det blir ofte en subjektiv vurdering og kan være vanskelig.) Ved akuttbehandling dekkes åpne dentinflater, slik at pulpa ikke blir skadet. Det er sjeldent at det blir en bittsenkning ved tannslitasje, hvis det ikke er tap av sidesegmenter. Manglende molarstøtte vil gi øket slitasje. Det er forøvrig mange årsaker til tannslitasje, men tid er alltid en faktor. Man må ha dokumentasjon over tid Foreleser kom nå med flere kasus og eksempler på hvordan man kan bygge opp særlig fronten med kompositt. Han foretrakk å sette på kofferdam slik at alle tennene som skulle behandles ble separert fra resttannsettet. For å få til best mulig anatomi og best kontroll, inverterte han duken slik at den gikk ned langs roten. Man kan bruke vanlige rette plastmatriser i fronten, som man konturer selv med f.eks. baksiden av pinsetten eller 5 klasse matriser som tilpasses avhengig av interdentalrommet. Etter at alle tennene er bygget opp, fjerner man kofferdammen og sliper de inn i bitt. Ved incisale oppbygginger er det lurt å legge kanten litt bølgete, slik at man ikke så lett ser overgangen mellom tann og fylling. Ved tap av fronttenner var det vist eksempler på kombinasjonen av kjeveortopedi og oppbygginger. Det ble vist kasus med tapptenner som lateraler der det med svært lite sliping ble laget porselensfiner kroner sementert med meget tyntflytende kompositt. Her er det viktig at man ikke sliper av for mye, slik at det meste av Fortsettelse side 11. OTF nytt 1-11 side 10

11 Heldagskurset 19. november 2010 Fortsatt fra side 10 emaljen blir værende igjen. Da får man et bedre estetisk resultat, mindre mulighet for at kronen løsner og svært lite tap av tannsubstans. Ved at den sementeres på emalje og ikke dentin, minsker man også risikoen for porselensfrakturer da bindingen er sterkere. Ellers ble det vist et eksempel på karies under en kronekant hvor det ble lagt inn Glassionomer (Fuji IX) for den kunne jobbes med i vaselin. Her var det viktig at man la inn kiler fra motsatt side. Foreleser tok tilslutt opp litt om bruk av fiberteknologi, som hjelp til fiksering ved akutthjelp til pasienter med grav marginal periodontitt. Poenget med forelesningen var at man skulle kunne velge en vevsbesparende måte å behandle forskjellige substanstap på som ikke nødvendigvis skal være evigvarende behandling, hvilket ingenting er. Tekst: Finn Rossow Foto: Tine F. Berg og Liss Fongaard Vi takker for oppmøtet til våre utstillere som gjør det mulig for oss å arrangere slike kurs. Disse var tilstede (dessverre er ikke alle avbildet): Unident, Voco, Ivoclar Vivadent Tonne Dental, Dentalforum, NDD og Listerine OTF nytt 1-11 side 11

12 OTF nytt 1-11 side 12

13 Museumsvaktenes sammenkomst 11. november 2010 Torsdag 11. november 2010 ble det avholdt en samling for museumsvaktene som takk for innsatsen for vel utførte vakter på Norsk Folkemuseum. Temaet for kvelden var en gjenopplevelse av 1950-årene på Norsk Folkemuseum. En forfriskning ble servert på Trøndelagstunets kjøkken før omvisning på utstillingen datert Mat og drikke ble servert i Collett og Cappelengården. Vi - vaktene og museumskomiteen vil takke OTF for herlig, varm fiskesuppe etter en vandring i kaldt høstmørke! En stor takk også til Norsk Folkemuseum for at den satte an en tone til ettertanke og takknemmelighet over hva vi kan takke våre formødre - og forfedre for! OTF takker alle vaktene for at de gjør besøkene på Tannlegeutstillingen til en hyggelig og minneverdig opplevelse for publikum! Torstein overrekker Ingrid et bilde han har malt av henne! Tekst: Ingrid Halle og Tine F. Berg Foto: Brit Ølstad Vi tror at ingen av oss som lyttet til den første, enkle innspillingen av "Det er Norge i rødt, hvitt og blått" noen gang vil glemme den sitrende konsentrasjonen vi hadde sammen. En honnør til Harald Ulvestad og sveivegrammofonen! Festlig bord!! Vi har det godt som museumsvakter! Har du lyst til å gjøre medlemsbladet enda bedre? OTF nytt søker ny redaktør. Kontakt OTF på eller OTF nytt 1-11 side 13

14 OTF informasjon OTF styresammensetning 2011 Anne Beate Sønju Clasen, leder Benedicte Heireth Jørgensen, nestleder Ann Kristin Engen, styremedlem Kenneth Stenshol Hestvik, styremedlem Liss Fongaard, vara styremedlem NN styremedlem, UTV Akershus (ikke konstituert da bladet gikk i trykken) NN, styremedlem, UTV Oslo (ikke konstituert da bladet gikk i trykken) Flemming Christenson, web ansvarlig Marianne Horgen, informasjonssekretær Mette G. Hillestad, leder fagnemnd Ansvarlig redaktør OTF nytt (ikke oppnevnt da bladet gikk i trykken) Kontaktperson for annonsører og utstillere: Tine Berg, OTFs sekretariat Medlemskontingent 2011 Vi informerer våre medlemmer om at kontingent for 2011 er sendt ut sammen med OTF nytt For å unngå purringer og merarbeid henstilles det til at kontingenten blir betalt innen fristen. Har du spørsmål i forbindelse med kontingenten, ta kontakt med Tine i sekretariatet på telefon eller OTF nytt 1-11 side 14

15 Personalia 50 år Andreassen Baard Blixhavn, Eide Astrid Nydal, Tunbridge Sandra J B, Mikkelsen Thor Øyvind, år Kløvstad Odd Petter, Vinje Liv Bodil, Marthinussen Mona, Hasle Sven Erik, Bakkan Helge, Ødegård Øystein, Torp Nils Christian, Kjølmoen Dagfinn, år Eidsgaard Geir Ivar, Eidsgaard Sturla, år Stavelie Dagrun, Øilo Gudbrand, Dahl Bjørn L., Jacobsen Odd Mogens, Dybvik Finn, år Wahr-Hansen Terje, Rossow Alf Chr., Bjørni Stein Tore, Nye medlemmer 11. november januar 2011 Eidshaug Knut Roger Fagerberg Astrid Tyri Hustavnes Eli Grete Rønneberg Anne Raaum Nils Ragnar OTF aktivitetsplan 2011 Medlemsmøter og kurs: 25. januar 2011 Ekstraordinær generalforsamling (i forkant av ordinært medlemsmøte) 25. januar Bjørn Bamse Mork-Knudsen Røntgen 15. mars Stig Ottesen Smerte 12. april Ivar Espelid Mineraliseringsforstyrrelser 24. mai Standspolitisk møte 30. august Informasjon kommer senere 27. september Informasjon kommer senere 8. november Valg til representantskap Generalforsamling (ingen utstillere) 12. november Heldagskurset Informasjon kommer senere 6. desember Informasjon kommer senere Styremøter: 30. november 19. januar 8. mars 5. april 18. mai Redaksjonsmøter: 16. november 4. januar 22. februar 22. mars 3. mai TSE Modul 5 Protetikk januar og april Påmelding til NTF Materiellfrist OTF nytt: 5. februar (2-11) 5. mars (3-11) 16. april (4-11) 27. juli (5-11) 20. august (6-11) 17. september (7-11) 28. oktober (8-11) Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 1-11 side 15

16 OTF nytt 1-11 side 16

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 4 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april 2011 10 Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår 2011 14 Årskursus i København

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid Professor ved UiO og leder TKNN i Tromsø

Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid Professor ved UiO og leder TKNN i Tromsø Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 3 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 15. mars 2011 12 OTF skidag 10. mars 2011 11 Personalia Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 17.00 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

OTF-nytt. Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00. Innhold

OTF-nytt. Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00. Innhold OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2015 Årgang 25 Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00 Vi kjenner alle til tennenes såkalte dødssyklus

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 4 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 23. april 2013: Lokalanestesi med articain 10 Periodontale

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 3.juni kl. 17.00 Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin Hvem er risikopasienter i odontologisk

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for.

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for. Fornebu tannlegesenter: Epost 1, 10. mars 2011: Vi lurer på hvilke kriterier for kvalitet legges til grunn i testen? Testpersonene oppgis å være voksne pasienter med alminnelige gjennomsnittstenner. 8

Detaljer

Hvilken sement skal brukes? s 11

Hvilken sement skal brukes? s 11 TEMA: Estetikk s 6-19 Et vakkert smil... s 8 Hvilken sement skal brukes? s 11 kten på den perfekte imitasjon s 18 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr. 2 2006 Optimale arbeidsforhold når du gir

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23

Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2011 Årgang 94 Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23 Sluttstrek for SMÅTANN: Viktig å fokusere på foreldreholdninger

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

TEMA Pasienten i FOKUS

TEMA Pasienten i FOKUS TEMA Pasienten i FOKUS 1 2012 Atraumatisk ekstraksjon side 6-7 Kjeveleddsplager side 15-16 Tandläkare utan gränser side 20-21 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent Planmeca Compact

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 2-9. årgang 2010 Har tro på ny NAV-ordning side 4-5 Studie på ryggmargsskader s. 6-8 Krav til statsbudsjett s. 10-11 Søkelys på erstatningsretten

Detaljer