Medlemsmøte 25. januar kl Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen"

Transkript

1 Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 7. desember 9 Heldagskurset 19. november 12 Skidag invitasjon 13 Museumsvaktenes samling 11. november 15 Personalia Medlemsmøte 25. januar kl Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen Neste medlemsmøte Tirsdag 15. mars Stig Ottesen; Hva vet tannleger om smerter? OTF medlemsmøter (generalfors.) (heldagskurs) TSE 2011 Modul januar april Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf.: SMS: Faks: E-post: Web: Vi minner også om ekstraordinær generalforsamling tirsdag 25. januar kl Agenda: Budsjett 2011, forslag til vedtektsendringer, eventuelt. Hvor? Håndverkeren Kurs og konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo (inngang fra Kristian IV s gate vis à vis hotell Bristol) OTF nytt 1-11 side

2 OTF nytt 1-11 side 2

3 Lederen har ordet Godt Nytt År! Jeg håper det har vært en God Jul og at året 2011 blir like positivt for standen i alle sammenhenger. Men, jeg tror også at standen eller profesjonens utøvere selv er ansvarlig for egen fremtid. Mye vil være avhengig av hvordan vi takler små og store hendelser, viderverdigheter og forandringer som dukker opp ettersom årene går. En forandring de fleste kolleger sikkert har lagt merke til er den økende andelen kvinner i vår profesjon. De siste årskull tannleger uteksaminert fra Universitetet i Oslo har bestått av ca ¾ kvinner. Fra femti år tilbake i tid opplever vi at kvinne- og mannsandelen i odontologistudiet er byttet om, situasjonen er snudd på hodet. Jeg hører foreldre sukke over at deres avkom, tilfeldigvis mannlig, har det mer enn rimelig tøft med å erverve studieplass i odontologi. Dette fordi den mannlige pode var mindre skolemoden enn sine kvinnelige konkurrenter da grunnlaget for opptaket til studiene ble lagt. I samtaler av denne art nevnes det ofte at det burde kvotering til for å sikre fagets kjønnsmessige likevekt. Kanskje det. Det er mulig at profesjonen ville ha utbytte av å ha en god andel mannlige utøvere og ikke bare kvinner. For det er muligens den veien vi går i og med at rundt 80 % av de siste kullene som startet odontologistudiet er kvinner. Og slik er det på medisin- og veterinærstudiene også. Da jeg gikk spesialistutdanningen og avtjente mine to uker på en anestesiavdeling uttalte en anestesist med østeuropeisk bakgrunn følgende: Det er ille med kvinneinnvandringen i medisinen, for det kommer til å føre til betydelig lavere lønninger. Bare se på Russland. Han var fast overbevist om at stor kvinneandel i alle helseprofesjoner automatisk vil føre til lav lønn. Jeg tror ikke på dette. Jeg er heller ikke så sikker på om en meget høy kvinneandel er noe vi bør motarbeide, dette til tross for at jeg vet at Russland har en stor andel kvinner blant sine leger og at Russlands omdømme innen medisin dessverre ikke er så godt. Tanken på høy kvinneandel jages av tanken på de mange år samfunnet levde i full tilfredshet med en omvendt kjønnsfordeling innen odontologien uten protester og uten å reise spørsmål ved videregående eksamen, læreres forutinntatthet, eksamenskandidatenes utholdenhet eller utviklingsnivå. Som min mors mattelærer på Vestheim gymnas uttalte foran fullsatt klasse: Kvinner kan ikke bruke linjal. De er ikke i stand til å tegne en rett strek. Med en slik innstilling var det vel bare rett og riktig at mannlige eksamenskandidater oppnådde de beste karakterer ved Examen Artium og opptok flest plasser på adgangsbegrensede studier som f. eks odontologi. Historien en kollega fortalte meg da vi like før jul møttes på et julebord viser at slike holdninger sitter i veggene også i egne rekker. Da hun, la oss kalle henne Lise, var aktiv i ledelsen av en organisasjon av privatpraktiserende tannleger, gav en mannlig kollega lyd fra seg om at Lise sikkert hadde funnet seg en hyggelig hobby i utøvelsen av tannlegeyrket. Underlig var det at hun som faktisk var familieforsørger måtte få slengt en slik kommentar. Man er fristet til å tenke at historien er et gufs fra decennier tilbake, men den er dessverre nyere enn som så. Nei, jeg bygger ikke opp til at siden det har vært urettferdig den ene veien i mange årtier, kan det nå være urettferdig den andre veien i påfølgende årtier. Jeg vet bare ikke om det vil føre til profesjonens lavt lønnede elendighet at det vil komme til å finnes så mange kvinnelige utøvere. Jeg mener at lønnsnivå (og også inntekt) henger sammen med nivået av vår utdanning og med kvaliteten på utøvelsen av yrket. Og det som etter min mening i størst monn sørger for et godt nivå innen odontologien er nivået på den forskning vi trekker vår kunnskap fra. Jeg er overbevist om at vi må ha gode, aktive forskningsmiljøer på alle odontologiske læresteder i Norge for å kunne opprettholde den høye status norsk odontologisk utdanning har pr i dag. Jeg er også overbevist om at vi må ha forskning i Norge også utenfor universitetene for å videreutvikle norsk odontologisk faglige nivå og forskning. Vi kan ikke på samme måte nyttiggjøre oss forskning fra f. eks utenlandske læresteder dersom vi ikke selv har gode og aktive forskere som hjelper og tilrettelegger global odontologisk kunnskap. Utviklingen innen faget vårt er rask, ingen er ferdig utlært den dagen han/ hun står med eksamenspapirene i hånden. Da er det godt at vi har kurs, landsmøter og fagmøter. Det er vel ingen som ikke forstår hva jeg vil frem til? Det er vel bare å ønske alle kolleger velkommen til en rekke faglige gode medlemsmøter i Til slutt vil jeg røpe et av mine nyttårsønsker: tydelig bedre bevilgninger til odontologisk forskning i fremtiden enn det som ble bevilget i 2010! Anne Beate Sønju Clasen OTF nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør: Even G. Jokstad Mobil: Redaksjonskomité: Håkon V. Rukke Mobil: Nina Orskaug Mobil: Informasjonssekretær: Marianne Horgen Mobil: Webredaktør: Flemming Christenson Mobil: Layout: Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Telefon SMS Telefaks OTF nytt 1-11 side 3

4 OTF nytt 1-11 side 4

5 Medlemsmøte 7. desember 2010 Vevsbesparende behandling = Kariologi anno 2010 ved Anne Bjørg Tveit Kveldens foredragsholder var professor Anne Bjørg Tveit, leder for avdeling for kariologi og gerodontologi ved Institutt for klinisk odontologi. Leder Anne Beate Sønju Clasen ønsket alle velkommen og refererte fra ledermøtet som var arrangert i regi av NTF. NTF hadde akkurat gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene. Offentlige tannleger var mest fornøyd med NTF, 43 % var fornøyd med innsatsen til NTF når det gjaldt datasikkerhet og 85 % vil ikke ha kontakt via sosiale medier. Liss Fongaard presenterte kveldens foredragsholder, Anne Bjørg Tveit. Tema for foredraget var: Kariologi- læren om det hårde tannvevs sykdommer og skader. Karies Erosjoner Abrasjon / attrisjon Misfarginger Mineraliseringsforstyrrelser "Minimal invasive dentistry" a: Fokus på maksimal konservering av demineralisert emalje og dentin. b: Benytter tannens evne til å remineralisere ved å endre "miljøet" c: Interceptiv kariesbehandling (fluorprofylakse, kostholdsinformasjon, fissurbehandling) Valg av behandling Det ble vist BW med emaljelesjoner som i 1970 ville vært behandlet med 10 amalgamfyllinger, men som i dag 2010 ville vært behandlet med interceptiv karies-behandling. I 1983,1995 og 2009 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til norske tannleger med tegninger av approksimalkaries, følgende spørsmål ble stilt: Hvilke karieslesjoner synes du skal ha umiddelbar fyllingsterapi selv om pasienten har lav kariesaktivitet, god hygiene og regelmessig kontroll? I 1983 ville over 60 % av spurte tannleger behandle lesjonen ved emaljekaries. I 1995 ville 20 % behandlet lesjonen ved emaljekaries. 62 % ville vente med fyllingsterapi til lesjonen var i dentin. I 2009 ble det sendt ut et elektronisk spørreskjema til 3483 tannleger i Norge. Svarprosenten var 61,3 % hvorav 60,5 % fra privatpraksis, 30,6 % fra den offentlige tannhelsetjenesten og andre 8,9%. Fra denne undersøkelse var det kun 7% som valgte fyllingsterapi når lesjonen var i emalje. Den samme undersøkelsen ble brukt i Danmark og Sverige. Sammenlignet med norske tannleger valgte danske og svenske tannleger mer interceptiv behandling av karieslesjonene. Spørreundersøkelsen ble også sendt ut i Frankrike i 2003, Kroatia i 2008 og USA i Undersøkelsen viste at franske tannleger ofte valgte fyllingsterapi ved emaljelesjoner. 82 % valgte fyllingsterapi ved emaljekaries. Undersøkelsene det ble vist til viste stor overensstemmelse av behandlingsvalg mellom svenske, danske og norske tannleger. Tannlegene behandlet karies ved okklusalkaries grad 3. Anne Bjørg Tveit I USA behandlet tannlegene ved okklusalkaries grad 1 og 2. Metoder og utvalg ble ikke referert til i studien fra USA. Okklusalkaries Grad 1: karies karakterisert ved en hvitlig/brunlig misfarging i emaljen uten substanstap, ingen rtg funn. Grad 2: Lite substanstap med brudd i i emaljeoverflaten, eller misfarget fissur med en grålig/opak tilstøtene emalje og /eller karies begrenset til emaljen røntgenologisk. Grad 3: Moderat substanstap og/eller karies i ytre del av dentin røntgenologisk. Grad 4: betydelig substanstap g/eller karies i midtre tredjedel av dentin røntgenologisk. Grad 5: Stort substanstap og /eller karies indre tredjedel av dentin. Fortsettelse side 7 OTF nytt 1-11 side 5

6 Medlemsmøte 7. desember 2010 Fortsatt fra side 5 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5 Illustrasjonsfoto: Okklusalkaries UiO, Det odontologiske fakultet Behandling av okklusalkaries Hovedregelen er: grad 1 og 2 behandles uten fyllingsterapi, men med fluorbehandling evt. fissurforsegling. Ikke vær redd for å fissurforsegle karies i emalje. Hvis det er en suspekt fissur åpnes den med et rosenbor 006 el Dersom det påvises dentinkaries ved åpning med en sylinderformet diamant 008/009 og fjernes kariøst vev med et rosenbor. Ved okklusalkaries miniprepareres det for kompositt: dybden er gitt av lesjonens utstrekning i dentin. Lesjonens utstrekning skal være så liten som mulig. En borer aldri opp hele fissursystemet. Behandling av approksimalkaries Når fyllingsterapi er nødvendig skal det velges vevsbesparende prepareringsteknikker. Det betyr i de fleste tilfeller i forbindelse med primærkaries en skålformet preparering. Ved kraftig attrisjon og havarerte fyllinger i lateralsegmentene anbefales det å velge gull. Gull er vevsbesparende, vevsvennlig og varig, men er det vakkert? Studentene ved UIO lærer å bygge opp tapte hjørner i kompositt. Tips til oppbygging: a: Bruk puttymasse for å lage en matrise. b: Kantskjæring må bølge i 2 plan. c: Bruk flerlagsteknikk d: Bruk matrisen, legg først emalje pal., så dentin, body og emalje. Misfarginger - behandling Misfarging etter pulpainnsnevring: Blekesinne, hvis det er misfarging både buccalt og palatinalt må det lages en utsparing i blekeskinnen både buccalt og palatinalt. Det ble vist flere billedkasus på ekstern bleking og intern bleking med stor vellykkethet. Mikroabrasjon-indikasjon og begrensninger Mikroabrasjon egner seg meget godt til behandling av lettere grader av dental fluorose. Ved alvorligere former der en har store hypomieraliserte felt, er mikroabrasjon ikke så vellykket. Mikroabrasjon er heller ikke så egnet til større hypomineralisasjoner av ukjent årsak. Slike defekter omfatter ofte nesten hele emaljedybden og kan bare fjernes ved operativ behandling. Mikroabrasjon: 18 % HCL + pimpesten blandes til en tykk grøt, bruk enden på en fyrstikk eller en tannstikker til å pusser hardt med "grøten" i ca.5 sek., deretter spyles dette vekk. OBS! Kofferdam er helt nødvendig. Etterbehandling med NaF løsning+ fluorskyll hjemme. Etter ca 2 mnd. kan tennene hjemmeblekes. Pasient instrueres i bleking 3 timer pr. dag i en uke, om nødvendig fortsetter blekingen en uke. Erosjoner - behandling Det ble vist flere kasus. Kasus fra 1991:pasient kom til tannlegen fordi 11 og 21 var så små. Palatinalflatene+ incisalkant ble dekket med kompositt etter bittheving med Dahlskinne. Revisjon av kompositt i Erosjonskasus: kraftige erosjonsskader i molarregionen med ising, fluortablett i overgangsfold i en uke ble forordnet. Dette reduserte isingen slik at undersøkelse kunne gjennomføres. Hos bulimipasienter finner en forkjellige grader av erosjonsskader.noen har ikke skader, mens andre har tydelige erosjonsskader. Fortsettelse side 7 OTF nytt 1-11 side 6

7 Medlemsmøte 7. desember 2010 Behandling av erosjoner med oppbygging i kompositt: Før man kan legge kompositt palatinalt må det skaffes plass. Legg først litt kompositt palatinalt i fronten. Så legges kompositt okklusalt på seksere, legg gladpack på toppen og la pasienten bite sammen. Nå har man stabilisert bittet og kan legge på komposittdekke palatinalt. De andre tennene i molarregionen erupterer raskt inn i bitt ifølge Tveit etter ca. seks uker. Dette er en grei semipermanent behandling med kompositt. OBS! puss av kompositt er viktig, bruk f.eks. Enameler Plus (pussepasta). Trygderefusjon erosjon / attrisjon Reglene for trygdestøtte sier: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon / erosjon. Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Tilstanden må vurderes over tid, minimum 1 år. Tilstanden må dokumenteres før behandling påbegynnes f.eks. ved foto. Anbefaling: Gradering av erosjonene, ta foto, fremstill modeller og ta spyttprøver. Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene. Kasus: Kvinne med diastema i okj. og attrisjon / erosjon i ukj. Behandling: Man valgte å bygge opp bittet med kroner på 7 ere i ukj. Man fikk da plass til kompositt i okj og ukj og bygger ut diastema i okj med kompositt insicalt. En enkel behandling og pasienten ble fornøyd. Karies: målet...alle skulle leve livet ut med tenner uten fyllinger. Interceptiv kariesbehandling: forebygge og behandle karies uten bor og fylling. Misfarginger, mineraliseringsforstyrrelser og erosjoner. Vevsbesparende teknikker. Dette var det siste medlemsmøte i 2010,det ble servert rundstykker, pepperkaker og klementiner. Vi takker alle våre utstillere for fremmøte på våre medlemsmøter, uten all støtte fra dere hadde vi ikke hatt anledning til å invitere gode foredragsholdere. Så vi oppfordrer alle medlemmene til å ta en tur innom utstillerne i pausen. Fagnemnda gleder seg til å se DEG på møtene i Ta med deg en kollega, disse møtene er en fin anledning til å få en hyggelig kollegial prat. Referenter: Liss Fongaard og Anne Beate Sønju Clasen Foto: Even Jokstad Oslo Tannlegeforening ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte et riktig godt nytt år! OTF nytt 1-11 side 7

8 OTF nytt 1-11 side 8

9 Heldagskurset 19. november 2010 Kompositter og kaviteter ved Tom Paulseth Det var 117 som møtte til heldagskurs på Håndverkeren denne fredagen. Foredragsholder begynte med å ta opp problemstillinger om hvorfor vi trenger komposittoppbygginger, og hvilke årsaker som ligger bak. Det ble tatt opp om holdbarhet på kompositt i forhold til gull og amalgam. Vi har ikke holdbarhetsstudier som er like lange som ved gull. Det er blitt en utvikling i hvilke fyllingsmaterialer som er blitt valgt fra nesten 90% amalgam før 1980 til nesten det motsatte forholdet amalgam kompositt etter Det er ikke dokumentert noe forskjell i holdbarhet på kompositt innlegg eller direkte lagte fyllinger. Det som er viktig når det gjelder kompositt fyllinger er at man har andre teknikker og andre matriser enn på amalgam. Man bør bruke prekonturerte stålmatriser i sidesegmentene, plastmatriser er for tykke, og man mister kontaktpunktene. Tynne matrisebånd reduserer faren for å miste kontaktpunktet. Komposittmaterialer kan ikke brukes aktivt for å skaffe kontaktpunkter, da de er elastiske Det er matrisene sammen med kilene som gjør at man får en riktig anatomisk utformet fylling. Kontaktpunktene bør ikke være helt oppe i okklusalflaten, da de lettere frakturer. Man bør ha forskjellige matriser i forhold til hvor mye utbyggingen skal være. Skallmatriser funger best på enkeltside kavitet. Man bruker da ringer og egen tang til dette. Det finnes også kiler med matriser som er egnet på barn med små kaviteter. Man bør bruke anatomiske kiler i forskjellige størrelser. Trekiler fungerer best, gjør det enkelt. Bruk separasjonsringer, som settes under kilen. 70% av separasjonskraften kommer fra kilen, men ringen er med på å opprettholde kraften. Separasjonsringen bedrer tilslutningen mellom matrise og tann, og er med på å forme fyllingen. Kofferdam hjelper hvis man ikke jobber firehendig. Det lønner seg å pusse inn i approksimalrommet før man fjerner kofferdammen. Ved dype approksimale kasser kan man bruke kiler fra begge sider. Foreleser nevnte her en del triks med forskjellige smarte tenger og spesielle matriseholdere. Herding: Ikke gå ned på herdetiden, man bør herde minst i 30 sekunder. Foreleser tok ikke opp hvilke herdelamper som var best, men man kan ikke helt sammenligne målinger av LED lamper med måling Fagnemnda gleder seg til kurset. Fra venstre: Mette G. Hillestad, Liss Fongaard, Anne Øyhus-Revling og Torill Baumann. Tom Paulseth trakk mange til heldagskurset i november. av konvensjonelle halogenlamper. Ved oppbygging med kompositt er det viktig med skrålag for å redusere spenningen. Det er faktisk viktigere på små okklusale kaviteter enn på store oppbygginger pga traume mot tannen. Holdbarheten på store oppbygginger har vært bra, og det er rapportert lite pulpaskader ved store komposittoppbygginger i forhold til kroneprepareringer. Ved oppbygging er det viktig å bruke kile, gjerne en til to størrelser større enn plassen i approksimalrommet så man ikke får et gingivalt overskudd. Overskuddet er vanskelig å fjerne i ettertid. Når man har kofferdammen på plass bør man fukte kilen slik at den glir lett på duken. Kompositt er tiksotropt og flyter lettere når man jobber med den. Den skal ikke konden- Fortsettelse side 10. Tom Paulseth tik seg tid til en prat med kursdeltakere før kursstart. OTF nytt 1-11 side 9

10 Heldagskurset 19. november 2010 Fortsatt fra side 9 seres, men pakkes, den flyter ned når man jobber med den. Dette er særlig viktig med posteriore kompositter som er tørrere med mere fillerpartikler. Man bør bruke en bonding med fillerpartikler eller flow kompositt i bunn av kaviteten slik at det kan kontrolleres på røntgen. Man må herde bondingen før kompositten. De fleste kompositter går til de fleste bondinger, behandlingsplanlegging med tanke på å som foto eller modeller. Man må gjøre en men det finnes unntak og disse har egne hindre en forverring av situasjonen på bondinger. Ved oppbygginger skal arealet lang sikt, men på kort sikt må man hindre på instrumentet være mindre enn arealet smerte og stanse substanstap. Større behandling må man vente minst et år med. mot tannen, slik at kompositten ikke skal slippe fra tannen før herding. Det er viktig Man kan skaffe seg plass ved hjelp av at det bygges opp lagvis, slik at man unngår spenninger. Husk at komposittopp- Dahlskinne i akryl gir påbiting i front, slik kjeveortopedisk tilnærming ved at en bygging er den mest vevsbesparende at premolarer ekstruderer. Apparatur må måten å restaurere en tann. brukes mer enn 12 timer i døgnet. Lag alltid studiemodeller først slik at man vet hva Etter dette var det lunsj. utgangspunktet er. I del 2 ble det tatt opp om tannslitasje og hvorvidt man kan restaurere eller bygge opp et helt bitt med kompositt. Tannslitasje er et ikke bakterielt tanntap. Dette deles inn i: Erosjon (kjemisk, ikke bakteriell), Attrisjon (okkluderende tannflater), Abrasjon (andre faktorer enn tannkontakt) Ab fraksjon (funksjonell belastning, hvor det blir skarpe kanter. Det blir ofte en subjektiv vurdering og kan være vanskelig.) Ved akuttbehandling dekkes åpne dentinflater, slik at pulpa ikke blir skadet. Det er sjeldent at det blir en bittsenkning ved tannslitasje, hvis det ikke er tap av sidesegmenter. Manglende molarstøtte vil gi øket slitasje. Det er forøvrig mange årsaker til tannslitasje, men tid er alltid en faktor. Man må ha dokumentasjon over tid Foreleser kom nå med flere kasus og eksempler på hvordan man kan bygge opp særlig fronten med kompositt. Han foretrakk å sette på kofferdam slik at alle tennene som skulle behandles ble separert fra resttannsettet. For å få til best mulig anatomi og best kontroll, inverterte han duken slik at den gikk ned langs roten. Man kan bruke vanlige rette plastmatriser i fronten, som man konturer selv med f.eks. baksiden av pinsetten eller 5 klasse matriser som tilpasses avhengig av interdentalrommet. Etter at alle tennene er bygget opp, fjerner man kofferdammen og sliper de inn i bitt. Ved incisale oppbygginger er det lurt å legge kanten litt bølgete, slik at man ikke så lett ser overgangen mellom tann og fylling. Ved tap av fronttenner var det vist eksempler på kombinasjonen av kjeveortopedi og oppbygginger. Det ble vist kasus med tapptenner som lateraler der det med svært lite sliping ble laget porselensfiner kroner sementert med meget tyntflytende kompositt. Her er det viktig at man ikke sliper av for mye, slik at det meste av Fortsettelse side 11. OTF nytt 1-11 side 10

11 Heldagskurset 19. november 2010 Fortsatt fra side 10 emaljen blir værende igjen. Da får man et bedre estetisk resultat, mindre mulighet for at kronen løsner og svært lite tap av tannsubstans. Ved at den sementeres på emalje og ikke dentin, minsker man også risikoen for porselensfrakturer da bindingen er sterkere. Ellers ble det vist et eksempel på karies under en kronekant hvor det ble lagt inn Glassionomer (Fuji IX) for den kunne jobbes med i vaselin. Her var det viktig at man la inn kiler fra motsatt side. Foreleser tok tilslutt opp litt om bruk av fiberteknologi, som hjelp til fiksering ved akutthjelp til pasienter med grav marginal periodontitt. Poenget med forelesningen var at man skulle kunne velge en vevsbesparende måte å behandle forskjellige substanstap på som ikke nødvendigvis skal være evigvarende behandling, hvilket ingenting er. Tekst: Finn Rossow Foto: Tine F. Berg og Liss Fongaard Vi takker for oppmøtet til våre utstillere som gjør det mulig for oss å arrangere slike kurs. Disse var tilstede (dessverre er ikke alle avbildet): Unident, Voco, Ivoclar Vivadent Tonne Dental, Dentalforum, NDD og Listerine OTF nytt 1-11 side 11

12 OTF nytt 1-11 side 12

13 Museumsvaktenes sammenkomst 11. november 2010 Torsdag 11. november 2010 ble det avholdt en samling for museumsvaktene som takk for innsatsen for vel utførte vakter på Norsk Folkemuseum. Temaet for kvelden var en gjenopplevelse av 1950-årene på Norsk Folkemuseum. En forfriskning ble servert på Trøndelagstunets kjøkken før omvisning på utstillingen datert Mat og drikke ble servert i Collett og Cappelengården. Vi - vaktene og museumskomiteen vil takke OTF for herlig, varm fiskesuppe etter en vandring i kaldt høstmørke! En stor takk også til Norsk Folkemuseum for at den satte an en tone til ettertanke og takknemmelighet over hva vi kan takke våre formødre - og forfedre for! OTF takker alle vaktene for at de gjør besøkene på Tannlegeutstillingen til en hyggelig og minneverdig opplevelse for publikum! Torstein overrekker Ingrid et bilde han har malt av henne! Tekst: Ingrid Halle og Tine F. Berg Foto: Brit Ølstad Vi tror at ingen av oss som lyttet til den første, enkle innspillingen av "Det er Norge i rødt, hvitt og blått" noen gang vil glemme den sitrende konsentrasjonen vi hadde sammen. En honnør til Harald Ulvestad og sveivegrammofonen! Festlig bord!! Vi har det godt som museumsvakter! Har du lyst til å gjøre medlemsbladet enda bedre? OTF nytt søker ny redaktør. Kontakt OTF på eller OTF nytt 1-11 side 13

14 OTF informasjon OTF styresammensetning 2011 Anne Beate Sønju Clasen, leder Benedicte Heireth Jørgensen, nestleder Ann Kristin Engen, styremedlem Kenneth Stenshol Hestvik, styremedlem Liss Fongaard, vara styremedlem NN styremedlem, UTV Akershus (ikke konstituert da bladet gikk i trykken) NN, styremedlem, UTV Oslo (ikke konstituert da bladet gikk i trykken) Flemming Christenson, web ansvarlig Marianne Horgen, informasjonssekretær Mette G. Hillestad, leder fagnemnd Ansvarlig redaktør OTF nytt (ikke oppnevnt da bladet gikk i trykken) Kontaktperson for annonsører og utstillere: Tine Berg, OTFs sekretariat Medlemskontingent 2011 Vi informerer våre medlemmer om at kontingent for 2011 er sendt ut sammen med OTF nytt For å unngå purringer og merarbeid henstilles det til at kontingenten blir betalt innen fristen. Har du spørsmål i forbindelse med kontingenten, ta kontakt med Tine i sekretariatet på telefon eller OTF nytt 1-11 side 14

15 Personalia 50 år Andreassen Baard Blixhavn, Eide Astrid Nydal, Tunbridge Sandra J B, Mikkelsen Thor Øyvind, år Kløvstad Odd Petter, Vinje Liv Bodil, Marthinussen Mona, Hasle Sven Erik, Bakkan Helge, Ødegård Øystein, Torp Nils Christian, Kjølmoen Dagfinn, år Eidsgaard Geir Ivar, Eidsgaard Sturla, år Stavelie Dagrun, Øilo Gudbrand, Dahl Bjørn L., Jacobsen Odd Mogens, Dybvik Finn, år Wahr-Hansen Terje, Rossow Alf Chr., Bjørni Stein Tore, Nye medlemmer 11. november januar 2011 Eidshaug Knut Roger Fagerberg Astrid Tyri Hustavnes Eli Grete Rønneberg Anne Raaum Nils Ragnar OTF aktivitetsplan 2011 Medlemsmøter og kurs: 25. januar 2011 Ekstraordinær generalforsamling (i forkant av ordinært medlemsmøte) 25. januar Bjørn Bamse Mork-Knudsen Røntgen 15. mars Stig Ottesen Smerte 12. april Ivar Espelid Mineraliseringsforstyrrelser 24. mai Standspolitisk møte 30. august Informasjon kommer senere 27. september Informasjon kommer senere 8. november Valg til representantskap Generalforsamling (ingen utstillere) 12. november Heldagskurset Informasjon kommer senere 6. desember Informasjon kommer senere Styremøter: 30. november 19. januar 8. mars 5. april 18. mai Redaksjonsmøter: 16. november 4. januar 22. februar 22. mars 3. mai TSE Modul 5 Protetikk januar og april Påmelding til NTF Materiellfrist OTF nytt: 5. februar (2-11) 5. mars (3-11) 16. april (4-11) 27. juli (5-11) 20. august (6-11) 17. september (7-11) 28. oktober (8-11) Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 1-11 side 15

16 OTF nytt 1-11 side 16

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Glassfiberforsterkning for dentalt bruk

Glassfiberforsterkning for dentalt bruk AB1550 Rev.15/05/03 Skinnelegging (splinting) 1. Preparer, om nødvendig, en tilstrekkelig bred og dyp fure (ca. 2 x 2 mm) okklusalt i mesiodistal retning i de tenner som man vil fiksere til hverandre.

Detaljer

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Typer forskning Basalforskning Kontollerte kliniske forsøk Praksisbasert forskning Forskning

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALE KURS Aust-Agder 402 21 03 Traumer mot tenner og deres støttevev Bergen 402 02 06 Kollapstilstander i tannlegepraksis hva gjør vi Haugaland 402 04 04 Orale manifestasjoner av systemiske sykdommer

Detaljer

V.3.0. Moduloversikt. Norsk

V.3.0. Moduloversikt. Norsk V.3.0 Moduloversikt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse: 2 Faglige moduler: After: 3 Bleking: 3 Broer: 4 Børsteskader: 4 Dårlig ånde: 5 Gingivitt: 5 Graviditet og munnhygiene: 6 Graviditet og

Detaljer

Keramiska implantat t och distanser Vad är status per i dag?

Keramiska implantat t och distanser Vad är status per i dag? Nytt fra NIOM Plastfyllinger katastrofe eller suksess? Jon E. Dahl, Seniorforsker NIOM Keramiska implantat t och distanser Vad är status per i dag? Stig Karlsson, Institutchef t NIOM Protetikk fra utlandet.

Detaljer

Kjære praksiseier og kollega

Kjære praksiseier og kollega Kjære praksiseier og kollega Ønsker du at din praksis skal være rustet for fremtiden? Utviklingen i samfunnet går bare fortere og fortere. Meld deg på PraksieierforeningenSPAs årsmøte og få med deg hvordan

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Reparasjon et alternativ til utskifting av fyllinger

Reparasjon et alternativ til utskifting av fyllinger Reparasjon et alternativ til utskifting av fyllinger IVAR A. MJÖR Minimally invasive dentistry har blitt et slagord for fyllingsterapi 1. Begrepet er ikke begrenset til fyllingers størrelse og utstrekning.

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

Appendix I. Appendix

Appendix I. Appendix Appendix I Appendix I Kort nr. 1 Egne tenner MUNNSTELL - daglige rutiner for: Tennene skal pusses 2 x daglig. Fjern større matrester. Bruk lite fluortannkrem. Puss tennene langs tannkjøttet på utside

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Påmeldingsfrist 16. februar

Påmeldingsfrist 16. februar PRISINFORMASJON Kursavgift kr 800,- (Lik for alle personellkategoriar) Tillegg for tannlegar som ikkje er medlem i NTF kr 200,- Innbetaling til Sogn & Fj. Tannlegeforening v/tannlege A.H.Sægrov, 6847 Vassenden.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger.

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger. L OKALFORENINGENES KURS Aust-Agder Tannlegeforening Tannlege- Akutt tannbehandling e Tannlegene Kari Myhr og Ingard Pangård, Oslo Kommunale tannpleie Arendal Torsdag 10. februar 2005 kl. 1300 1800 Fastsettes

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Foredrag torsdag 14. oktober

Foredrag torsdag 14. oktober Foredrag torsdag 14. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2004 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstnerisk innslag Ingrid Bjørnov Prisutdelinger Over til fagprogrammet Leder

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling c/o Kjemisk Institutt, UiB Allégt. 41 5007 BERGEN Tlf: Faks: Internett: E-post: 55 58 34 87 55 58 94 90 www.nks.uib.no nksbergen@nks.uib.no

Detaljer

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Fellesbygget: Tannpleierutdanningen Biomaterialer/Bivirkningsgruppen Odontologi PKI Allt är inte karies Innkallingsintervaller Magne Raadal, Odontologisk institutt

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform...

Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform... Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform... s. 24 Miniportrettet... s. 26 Styret... s. 28 2 Kjære

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole.

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole. TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for ungdommer med to hjem. Disse ungdommene har ikke nødvendigvis større problemer enn andre, men vi vet at noen har det vanskelig

Detaljer

ÅS KOMMUNE MÅNEDSBREV FOR GRANA

ÅS KOMMUNE MÅNEDSBREV FOR GRANA ÅS KOMMUNE MÅNEDSBREV FOR GRANA NOVEMBER 2011 Så har vi kommet til november. En måned som det skjer mye i, kanskje får kommer snøen? Oktober har vært veldig variert med både solstråler, regn og kalde minusgrader.

Detaljer

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for barn med to hjem. Vi vet at disse barna ikke nødvendigvis har større problemer enn andre barn, men at noen har det vanskelig

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 12. februar 2008 Kl. 13.00 til 15.00 på Ramma Tilstede: BKA-rådet REGA-rådet Fredags-styret Brukerråd boliger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/449 til RGB-møte 25.10.16 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 27. september 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

Invitasjon til Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning 16.-17. september og 19.-20. november 2004 Nordfjord Hotel, Nordfjordeid

Invitasjon til Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning 16.-17. september og 19.-20. november 2004 Nordfjord Hotel, Nordfjordeid Invitasjon til Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning 16.-17. september og 19.-20. november 2004 Nordfjord Hotel, Nordfjordeid TSE er Den norske tannlegeforening si storsatsing på etterutdanningsfronten

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

I februar har vi vært så heldig å ha hatt to begivenhetsrike dager, den ene er markeringen av samenes nasjonaldag og den andre er karnevalet.

I februar har vi vært så heldig å ha hatt to begivenhetsrike dager, den ene er markeringen av samenes nasjonaldag og den andre er karnevalet. I februar har vi vært så heldig å ha hatt to begivenhetsrike dager, den ene er markeringen av samenes nasjonaldag og den andre er karnevalet. Starten av februar måned var fortsettelsen på temaet fra januar,

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Alt går når du treffer den rette

Alt går når du treffer den rette Alt går når du treffer den rette Om seksualitet etter hjerneslag for NFSS 13. mars 2014 Ved fysioterapeut Sissel Efjestad Groh og psykolog Hilde Bergersen 1 Hjerneslag Blodpropp (infarkt ) eller blødning

Detaljer

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for.

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for. Fornebu tannlegesenter: Epost 1, 10. mars 2011: Vi lurer på hvilke kriterier for kvalitet legges til grunn i testen? Testpersonene oppgis å være voksne pasienter med alminnelige gjennomsnittstenner. 8

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

HEIMDAL KUNSTSKOLE PROGRAM VÅR 2017

HEIMDAL KUNSTSKOLE PROGRAM VÅR 2017 KUNSTSKOLE PROGRAM VÅR 2017 MANDAG Tore Engen: Kunstmaling 3t x 10 kr 3500,- Start 6. februar kl 10.00 13.00 På dette kurset tar vi utgangspunkt i deltakernes egne ideer. Man bestemmer selv om man vil

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på?

Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på? Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på? Professor emeritus Magne Raadal Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1966 Nytt odontologibygg, Universitetet i Bergen og DOT Hordaland 2012 Hva

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk.

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk. Maling på store lerret kan åpne et kreativt meditativt rom uten at du har forkunnskaper. Denne helga tilbys som et frirom, et sted å være, føle. Slippe å passe på. Bekymre deg eller være redd for at noe

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG Januar 2015 Oppsummering og evaluering av desember: Humla og Marihøna Hver morgen begynte vi med adventsamling. En fin stund med god stemning. Vi startet med å tenne lys i adventskransen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Hvitere tenner. FAKTA OM NYE iwhite INSTANT. Pressemateriell fra Actavis.

Hvitere tenner. FAKTA OM NYE iwhite INSTANT. Pressemateriell fra Actavis. Hvitere tenner FAKTA OM NYE iwhite INSTANT Pressemateriell fra Actavis. Kontaktperson: Maria Tverraaen Moen, Produktsjef OTC, Actavis Norway AS, mobil: 917 64 688 e-post: mmoen@actavis.no Pressebilder

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Referat fra møte i RGB nr. 452 Nr.452

Detaljer

Månedsplan oktober. Først vil vi takke for godt oppmøte og gode innspill på foreldremøte tirsdag 24. september:)

Månedsplan oktober. Først vil vi takke for godt oppmøte og gode innspill på foreldremøte tirsdag 24. september:) Månedsplan oktober Først vil vi takke for godt oppmøte og gode innspill på foreldremøte tirsdag 24. september:) September har vært en fin måned og vi ser at barna begynner å bli trygge og godt kjent med

Detaljer

OTF-nytt. Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen. Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00

OTF-nytt. Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen. Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2015 Årgang 25 Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00 Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen Kurset vil ha spesielt fokus

Detaljer