Lokasjonstjenester for Universitetsbiblioteket i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokasjonstjenester for Universitetsbiblioteket i Trondheim"

Transkript

1 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT Data- og informasjonsforvaltning, fordypningsprosjekt Lokasjonstjenester for Universitetsbiblioteket i Trondheim Av: Bjarne Sletten Olsen Veiledere: Ingeborg Sølvberg Ole Huseby

2

3 Forord Jeg tok kontakt med Ingeborg Sølvberg angående oppgaven som omhandlet lokasjonstjenester for Universitetsbiblioteket i Trondheim, fordi jeg hadde erfaring med utvikling av lokajonsbevisste applikasjoner gjennom tidligere prosjekt. Erfaringene jeg hadde tilsa at dette kunne være en oppgave som var både interessant, utfordrende og lærerik. Denne oppgaven har ikke endret på min oppfatning, og jeg ser frem til å arbeide videre med tilsvarende problemstilling i masteroppgaven. Jeg vil gjerne takke mine veiledere Ingeborg Sølvberg og Ole Huseby som gjennom ukentlige møter har hjulpet meg til å ha en jevn og god fremdrift gjennom prosjektarbeidet. Deres spørsmål, ønsker og anbefalinger har fått meg til å holde fast ved oppgavens kjerne. Jeg vil også takke Roar Storleer for hans innføring i UBiT s tjenester. Trondheim Bjarne Sletten Olsen i

4 ii

5 Innholdsfortegnelse Forord... i Innholdsfortegnelse...iii Figurliste... v Oppgavebeskrivelse...vii Abstract...ix 1. Bakgrunn Lokasjonsavhengige tjenester Introduksjon Teknologier for lokasjonsberegning GSM Signal Reduksjons Metoden Tidspunkt for Ankomst (TOA) Vinkel for Ankomst(AOA) GPS WiFi GeoPos Cordis RadioEye IR The Active Badge Location System Automatic Location Tracking System using Active IR-tag Blåtann Solceller Ultralyd Oppsummering av teknologier for lokasjonsberegning Universitetsbiblioteket i Trondheim UBiT's Tjenester Bibsys ASK MetaLIB FRIDA DIVA Spesialsamlingene Andre informasjonskilder Biblioteker Folkebiblioteket HiST Museer Sverresborg Trøndelag folkemuseum Vitenskapsmuseet Bildesamlinger Trondheimsbilder.no GalleriNOR Stedsnavnsregister Statens Kartverk UBiT's topografiske klassifikasjonssystem Rammeverk iii

6 NIDAROS Utviklingsverktøy Kjøretidssystem Statistikk verktøy Java Context Awareness Framework MiddleWhere Nye tjenester Mobile enheter Bibliotekets tjenester Historiske bilder Presentere bilder og informasjon Photosynth av bildearkiver Navigasjon i bilder Lokale nyheter Oppslag i BIBSYS Dynamisk miljø Litteratur utgivelser Biblioteksinformasjon Reklamere for arrangementer ved bibliotekene Ledig kapasitet Lokalisere bibliotek basert på fagområde Kart til bøker inne på biblioteket Hvor er nærmeste Samhandling Interaktiv byvandring Spill Brukergenerert innhold Sammensatte løsninger Kartapplikasjon Funksjonalitet Hovedmeny Finne frem Ledig kapasitet Lokale nyheter Design Rammeverk Lokasjonsteknologi Informasjonskilder Arkitektur Fremtidig arbeid Bildeapplikasjon Bildeapplikasjon Design Appendiks A Terminologiliste Referanseliste iv

7 Figurliste Figur 1. Telenor GSM dekningskart... 3 Figur 2. Hvordan GPS Virker... 4 Figur 3. GeoPos som tilbyder av lokasjonsdata... 5 Figur 4. Systemoversikt, GeoPos i Trådløse Trondheim... 6 Figur 5. Cordis RadioEye... 7 Figur 6. RadioEyes innebygde spekter analysator... 7 Figur 7. Posisjonerings sekvens i Dolphin Figur 8. Hexamite mottaker grid Figur 9. Utviklingen i antall brukersesjoner for UBiT's nettsider Figur 10. Søkeresultat fra Trondheimsbibliografien Figur 11. GalleriNOR søkeresultat Figur 12. Utdrag fra UBiT's topologiske klassifikasjonssystem Figur 13. Kjøretidssystemet i NIDAROS - Fysisk oversikt Figur 14. Arkitektur, kjøretidssystemet for NIDAROS rammeverket Figur 15. JCAF Arkitektur. A: Eksempel på implementasjon B: Detaljer for en kontekst tjeneste Figur 16. MiddleWhere arkitektur Figur 17. Bilder fra Munkegata Figur 18. Fotografere et 3-D objekt Figur 19. Hvilken litteratur Ingeborg Sølvberg har vært med og gitt ut Figur 20. Melding om ny utstilling ved Realfagsbiblioteket Figur 21. Kart med bibliotek, manglende kapasitet Figur 22. Bibliotekene i Trondheim Figur 23. Kart fra Thomas Angells gate til Dorabiblioteket Figur 24. Kart til biblioteket, med bussrute Figur 25. Kart for Teknisk hovedbibliotek Figur 26. Resultat ved kartforespørsel - biblioteket for arkitektur/bygg/design Figur 27. Kart Teknisk hovedbibliotek, med rute Figur 28. Teknisk hovedbibliotek, inndelt med fargekoder Figur 29. "Hvor er nærmeste", Realfagsbiblioteket Figur 30. Turist kart, Trondheim sentrum Figur 31. Wherigo, basert på figur fra 38 Figur 32. Bilde av Prinsensgate, med kommentarer fra brukerene Figur 33. Panoramio.com - Nidarosdomen, Trondheim Figur 34. Hovedmeny - kart applikasjon Figur 35. Lokaliserings meny - kart applikasjon Figur 36. Kart med Bussrute - kart applikasjon Figur 37. Ledig kapasitet - kart applikasjon Figur 38. Nyheter i kart - kart applikasjon Figur 39. Kartapplikasjon - Arkitektur Figur 40. Kartapplikasjon - Arkitektur 2 (NIDAROS) Figur 41. Kartapplikasjon - Sekvensdiagram Figur 42. Bilde applikasjon - Oversikts kart Figur 43. Bilde applikasjon - Bildeinformasjon Figur 44. Bilde applikasjon - Brukerkommentarer v

8 vi

9 Oppgavebeskrivelse Oppgaveteksten som ligger til grunn for denne besvarelsen lyder som følger: Universitetsbiblioteket i Trondheim ønsker å benytte lokasjonsbevisste tjenester til å presentere informasjon om objekter i bibliotekets samlinger til publikum. Beskriv lokasjonsteknologier som har blitt utprøvd, nasjonalt eller internasjonalt. Vurder om noen av disse kan benyttes i UBiT s lokasjonsbevisste tjenester. Beskriv mulige lokasjonsbevisste tjenester og foreslå en applikasjon som er basert på disse tjenestene. Gi et overordnet design av denne. Som et resultat av denne oppgaven har jeg konstruert to løsninger som kan tilfredsstille UBiT s behov for å benytte lokasjonstjenester til å nå sine brukere. Den ene løsningen lar brukeren benytte kart på sin mobiltelefon for å navigere til biblioteket og deres tjenester. Oppgaven inneholder også et overordnet design for denne løsningen, slik at den kan bli implementert ved UBiT. Den andre løsningen baserer seg på å vise bilder fra bibliotekets bildedatabaser, i et kart som er relativt til hvor brukeren befinner seg. Begge disse løsningene er satt sammen av mindre tjenester. Disse tjenestene har jeg beskrevet i oppgaven, sammen med noen andre tjenester som ikke blir brukt i de sammensatte løsningene. Dette for å vise mulighetene som eksisterer, i tillegg til at de kan være framtidige prosjekt for UBiT. Tjenestene beskrevet benytter seg av ulike informasjonskilder, deriblant UBiTs bildedatabase og biblioteksdatabasen. Jeg har i denne rapporten beskrevet UBiT s tilgjengelige tjenester, sammen med noen alternativer som kan bidra med utfyllende informasjon. Applikasjonene baserer seg på at posisjonen til brukeren er kjent. Det finnes mange ulike teknologier for å bestemme mobile enheters posisjon, og denne rapporten tar for seg et bredt utvalg av disse. Rapporten inkluderer beskrivelser av lokasjonsavhengige tjenester generelt, og presenterer definisjoner på lokasjonsbaserte tjenester som er forankret i teorien. vii

10 viii

11 Abstract My assignment was the following: The University library in Trondheim (UBIT) would like to use location aware services to present the audience with information about objects in their collections. Describe localization technologies that have been tested, in Norway or international. Consider whether any of these could be relevant for UBiT s location aware services. Describe possible location aware services and suggest an application that is based on these services. Give a top level design for this application. As a result of this assignment, I have constructed two solutions that are able to satisfy UBiT s desire to use location aware services to reach their users. The first solution lets the users use maps on their cell phones to navigate to the library and their services. The report also contains a top level design for this solution. The second solution consists of showing the user images from the library s image databases in a map that is relative to the user s position. Both of these solutions are composed of smaller services. I have described those services in this report, together with some other services that are not used in the composed solutions. This to show the possibilities present, and to suggest future projects for UBiT. The services take advantage of different information sources, among other the image database of UBiT and the library database. I have described the services available from UBiT, together with some alternatives that can provide additional information. The applications assume that the user s physical position is known. There exist many different technologies to determine this position, and this report presents a wide spectre of these. The report includes a description of location aware services in general, and presents definitions of location aware services as it is described in theory. ix

12 x

13 1. Bakgrunn I dette kapittelet presenteres lokasjonsavhengige tjenester, og utvalgte teknologier for å bestemme posisjonen til en mobil enhet. Deretter blir Universitetsbiblioteket i Trondheim presentert, sammen med de tjenester de tilbyr og som er aktuelle å bruke i en lokasjonsavhengig tjeneste. Andre kilder til informasjon blir også presentert, før noen rammeverk for utvikling av lokasjonsavhengige applikasjoner blir gjennomgått Lokasjonsavhengige tjenester Dette avsnittet introduserer lokasjonsavhengige tjenester, og viser hvordan disse blir definert i litteraturen Introduksjon Det kan skilles mellom kontekst- og lokasjonsbeviste applikasjoner [1]. Den førstnevnte handler om å utnytte brukerens... fysiske, sosiale, informative og følelsesmessige tilstand som input for å tilpasse en eller flere beregnende tjenesters oppførsel. Lokasjonsbeviste, eller -avhengige, applikasjoner omfatter applikasjoner som bare tar brukerens lokasjon som input til denne tilpassingen av oppførsel. Det kan defineres tre viktige aspekter av kontekstbevisste applikasjoner [2]: Hvor du der Hvem du er med Hvilke resurser som er i nærheten. I tillegg defineres kontekst som å bestå av belysning, lyd nivå, nettverkstilkobling, kommunikasjons kostnader, kommunikasjons båndbredde, sosial situasjon, osv. Kontekstbevist programvare kan igjen deles inn i fire ulike former [2]: Nærhets seleksjon (Proximate selection). Ved nærhets seleksjon blir objekter som befinner seg i nærheten uthevet, eller på annet vis gjort lettere å velge i brukerens grensesnitt. Situasjoner der dette kan være ønskelig er for eksempel ved valg av printer ved utskrift av dokumenter, der den skriveren som er nærmest brukerens lokasjon blir uthevet. En utfordring med denne løsningen kan være å kombinere tradisjonelle måter å organisere informasjon på, med informasjonen som er organisert basert på lokasjon. For eksempel, hvordan kan skrivere organiseres både alfabetisk, og i tillegg ta hensyn til lokasjon. Automatisk kontekst rekonfigurering (Automatic contextual reconfiguration) definerer konfigurasjonen av et system basert på brukerens lokasjon. For eksempel kan en bærbar datamaskin automatisk koble seg til en ny ruter når den går inn i et nytt rom, eller til en ny skriver når en skifter etasje. En utfordring med denne typen systemer er å la systemet tilpasse seg bare dersom det er hensiktsmessig for brukeren eller systemet, og ikke bare hver gang lokasjonen til brukeren endrer seg. Kontekstbasert informasjon og kommandoer (Contextual information and commands) endrer hvilken informasjon som blir presentert for brukeren, avhengig av dens lokasjon. I tillegg vil effekten av en funksjonalitet kunne endres basert på konteksten. For eksempel vil 1

14 det å trykke på en knapp i et program ha ulikt utfall basert på hvilket rom brukeren befinner seg i. En utfordring ligger i sikkerhet og koordinering. Kontekst baserte handlinger (Context-triggered actions) er regler for handlinger som slår inn basert på forhåndsbestemte hendelser som inntreffer dersom bestemte miljøvariabler overholdes. For eksempel kan en velkomstmelding avspilles over høytalerne i en bygning når noen går inn hovedinngangen. Utfordringer her kan oppstå dersom flere hendelser inntreffer samtidig, og en ikke ønsker at systemet bare skal reagere i henhold til den endelige tilstanden. Dette kan til en viss grad unngås ved å legge inn en liten forsinkelse i systemet. Det ble i [1] beskrevet hvordan kontekstbevisste systemer (context-aware computing) fungerer som helhet. Først samles informasjon om brukerens fysiske, informative, sosiale eller følelsesmessige tilstand. Deretter analyseres denne informasjonen, enten for seg selv, eller sett i relasjon til data som har blitt innhentet tidligere. Basert på resultatet av denne analysen utføres en handling, før hele prosessen blir gjennomført på nytt Teknologier for lokasjonsberegning Dette avsnittet tar for seg teknologier som eksisterer for å lokalisere en person eller objekt. Her blir de mest kjente teknologiene presentert, sammen med en kostnadsvurdering. Både teknologier for bruk innendørs og utendørs blir presentert. For utendørs posisjonering beskrives GSM, GPS, WiFi og Blåtann. For innendørs posisjonering beskrives GSM, WiFi, Ir, Blåtann, Solceller og Ultralyd. Hver av disse beskrivelsene vil også ha en vurdering i henhold til en kostnadsmodell, som definert i [3]. Denne modellen tar for seg tre aspekter: Tidskostnad, plasskostnad og investeringskostnad. Da prisene for de fleste systemene ikke er tilgjengelig med mindre man kommer med en konkret bestilling, vil disse vurderingene i hovedsak være en subjektiv sammenligning med andre teknologier GSM GSM nettverket er godt utbygd i Norge. Figur 1 viser dekningen for Trondheim, der det grønne området markerer teoretisk dekning. Dette betyr at GSM dekning er tilgjengelig på lokasjonene for alle UBiT s avdelinger. Disse signalene kan benyttes til å beregne lokasjonen for en enhet tilknyttet nettverket, som for eksempel en mobiltelefon. For å beregne denne lokasjonen har 3 hovedmetoder blitt identifisert [4]: Signal Reduksjons Metoden (Signal Attenuation Method), Tidspunkt for ankomst (Time of Arrival) og Vinkel for Ankomst (Angle of Arrival). 2

15 Figur 1. Telenor GSM dekningskart Det finnes flere fordeler med bruken av GSM som lokasjonstjeneste. Når det gjelder innendørs lokalisering, kan det trekkes frem at det er mye større tetthet av GSM dekning enn av trådløse nettverk [3]. Det kan også påpekes at mobiltelefonene allerede har det fysiske utstyret som er nødvendig for lokalisering. Forsøk gjennomført med bruk av GSM sendere fra flere leverandører samtidig, viser at en nøyaktighet på opptil 65 meter kan oppnås. GSM overfører også på et lisensiert del av det elektromagnetiske spekteret, og forstyrrelser fra andre sendere er derfor ikke noe problem, i motsetning til hvordan det er for WiFi. Tidsbruken for installasjon av GSM som lokasjonstjeneste er lav. Tjenesten finnes allerede tilgjengelig i mobilnettet, og er også i bruk av ulike innholdstjenester for mobiltelefon. Systemet tar heller ikke opp noe plass, og er ikke til hinder for brukere av systemet. Investeringskostnadene er heller ikke større enn de for å få tilgang til tjenesten fra leverandør Signal Reduksjons Metoden Signalstyrken for en mobil enhet blir målt ved tre eller flere basestasjoner. Avstanden fra basestasjonene til enheten blir beregnet basert på disse verdiene. Disse avstandene blir benyttet som radius i en sirkel som har den tilhørende basestasjonen som origo. Plasseringen til den mobile enheten blir beregnet til å være i kryssingspunktet for sirklenes omkrets (trilaterasjon). Feilaktige måleverdier kan oppstå pga. refleksjoner av signaler, og det faktum at signaler kan traversere ulike retninger for å nå frem til basestasjonen (multipath) Tidspunkt for Ankomst (TOA) Et signal blir sendt fra den mobile enheten til hver basestasjon, og så sendt tilbake. Denne tiden blir brukt for å beregne hvor lang tid det går å sende et signal til basestasjonen. Også her blir avstanden beregnet basert på krysningspunktet for tre eller flere sirkler. En feilfaktor ligger i klokkene som blir brukt til å måle disse verdiene. En forskjell på 1 mikrosekund på en av klokkene, kan føre til en feil på 300 meter. For å løse dette problemet har ulike varianter av denne teknikken blitt foreslått: Handover Timing Advance (TA) Basestasjonen som den mobile enheten er tilkoblet prøver å gjennomføre to overleveringer (handover) til andre celler. De nye basestasjonene måler TA, og avslår så anmodningen om overlevering. Slik kan ulikhetene i sendetiden for signalene til hver basestasjon beregnes. Disse verdiene for TA kan ligge til grunnlag for trilaterasjon. Observed Time Differences (OTD) Dersom den absolutte tid for overføringer fra basestasjon til den mobile enhet er ukjent, men den relative tidsforskjellen er kjent, kan en konstruere hyperbolske funksjoner ved å måle tidsforskjellen mellom par av basestasjoner [5]. Beregningen kan bli utført på den mobile enheten eller på basestasjonene. Time Difference Of Arrival (TDOA) Vanlig TOA krever synkronisering av klokkene for både den mobile enheten og basestasjonene. TDOA baserer seg på differansen i tid for mottaket av signalet ved ulike basestasjoner. 3

16 Vinkel for Ankomst(AOA) Vinkel for ankomst benytter seg av at en justerbar del av antennen på basestasjonen blir styrt mot det innkommende signalet fra den mobile enheten. Ved hjelp av minst to slike målinger kan en ved gjennom enkel trigonometri bestemme lokasjonen for enheten. Dersom en i tillegg foretar målinger for avstand, kan nøyaktigheten for denne metoden forbedres [5]. Problemer med denne metoden er at det krever fysiske endringer i det mobile nettverket, montering av retningsjusterbare antenner [5]. I tillegg er systemet følsomt for endringer i temperatur. En fordel er at det ikke lar seg påvirke av flersti-problemet [6] GPS GPS ble utviklet av det Amerikanske Forsvarsdepartementet på og 70 tallet [7]. Utgangspunktet for denne tjenesten var at den skulle brukes til navigasjon for flyvåpenet og marinen. Etter hvert har denne tjenesten blitt populær på det private markedet, og GPS blir implementert i stadig flere elektroniske enheter, som for eksempel mobiltelefoner. En undersøkelse [8] gjennomført av Canalys [9], publisert august 2008, viser at 38 % av alle smarttelefoner som ble solgt i Europa, Midtøsten og Afrika i andre kvartal 2008, inneholder en GPS mottaker. GPS beregner en mottakers posisjon basert på forskjell i tiden for mottak av signal som sendes kontinuerlig ut fra forskjellige satellitter. Disse forsinkelsene kan måles ned på nanosekundnivå, og posisjonen kan dermed fastlås med en nøyaktighet på 1-30 meter, bestemt av egenskaper ved GPS systemet og miljøet [10]. Figur 2 illustrerer hvordan en GPS mottaker benytter signalene den mottar fra GPS satellittene til å beregne sin egen lokasjon (Figuren er basert på en fra [7]). GPS satellittene sender kontinuerlig ut et signal som inneholder satellittens posisjon, og nøyaktig tidspunkt for sendingen. GPS mottakeren mottar dette signalet og måler forskjellen i tidspunkt for mottakelsen av hvert signal fra de forskjellige satellittene. Gjennom bruk av signaler fra minst fire satellitter, kan mottakerens nøyaktige posisjon beregnes. Figur 2. Hvordan GPS Virker 4

17 Internett-forbedret GPS (Web-enhanced GPS) utnytter data fra GPS nettverket sammen med data fra Internet [11]. Mye data ligger allerede ute, og en trenger bare å søke på et gatenavn for å få frem mye av denne informasjonen. Utfordringen ligger i koblingen mellom GPS koordinatene, og gatenavn. Microsoft MapPoint kunne vært en løsning for dette, men denne tjenesten fungerer bare tilfredsstillende i Nord-Amerika og Canada [11] WiFi En kan, ved å utføre målinger på signalstyrken enhver mobil enhet opplever i forhold til den enkelte basestasjon i et trådløst nett, beregne seg fram til en lokasjon for denne enheten. En slik løsning eksisterer i Trådløse Trondheim, under navnet GeoPos. Det finnes alternativer som benytter seg av tilsvarende løsninger (blant annet AeroScout [12] og Ekahau [13]), men siden denne tjenesten er relatert til NTNU og allerede eksisterer i Trådløse Trondheim, blir denne presentert i detalj. Alternativt kan en plassere ut dedikerte målestasjoner som, basert på de elektromagnetiske signalene, kan beregne en enhets lokasjon. Dette er en tjeneste som tilbys gjennom selskapet Radionor og deres produkt Cordis Radio Øye GeoPos GeoPos er et prosjekt som ble startet ved instituttet for Telematikk ved NTNU, høsten I 2006 ble GeoPos integrert i Trådløse Trondheim, et trådløst nettverk som tilbyr nettilgang over store deler av Trondheim sentrum. GeoPos blir definert som et: "Konsept for formidling av lokasjonsdata til tilbydere av lokasjonsbaserte tjenester" [14]. Det vil si at noen som ønsker å utvikle applikasjoner slipper å håndtere teknologien som ligger rundt uthenting av en enhets fysiske lokasjon. Utvikleren kan fokusere på utviklingen av selve applikasjonen, mens GeoPos håndterer uthenting av posisjonen for enheter tilkoblet nettverket. Figur 3 viser hvordan GeoPos ønsker å være en enkelt tilbyder for lokasjonsdata som alle tjenestetilbydere kan motta lokasjonsdata fra. Figur 3. GeoPos som tilbyder av lokasjonsdata Figur 4 illustrerer systemarkitekturen for GeoPos i Trådløse Trondheim. En tjeneste kommuniserer med GeoPos serveren gjennom SOAP 1. GeoPos serveren kommuniserer med nettverket gjennom en Cisco Location Appliance (CLA) server, ved å be om posisjonen for de 1 SOAP: Protokoll for utveksling av XML-baserte meldinger over et nettverk. 5

18 enhetene med lokasjonsdata eldre enn 30 sekunder [15]. CLA serveren innhenter informasjon om de enhetene som er koblet til nettverket gjennom Simple Network Managment Protocol (SNMP) 2 kommunikasjon med de ulike aksesspunktene for nettverket. Denne lokasjonsinformasjonen returneres til tjenestene som forespurte enhetens lokasjon, gjennom et XML dokument som inneholder: Figur 4. Systemoversikt, GeoPos i Trådløse Trondheim X og Y lokasjon basert på et forhåndsdefinert rutenett for det trådløse nettet. Lengde- og breddegrad på EUREF89 standarden. Lengde- og breddegrad på WGS84 standarden, som støttet av Google Maps. Tidspunkt for sist registrerte lokasjon, i millisekunder siden Hvilken etasje enheten befinner seg på (ikke implementert i Trådløse Trondheim). Hvilken gruppe av aksesspunkter enheten befinner seg innen rekkevidde for.(ikke implementert i Trådløse Trondheim) Denne informasjonen kan utnyttes til å lokalisere enheten i det fysiske landskapet det trådløse nettverket dekker over. CLA blir i [15] beskrevet som et system med en nøyaktighet på noen få meter. Vi har erfart at GeoPos, slik det er implementert i Trådløse Trondheim, ikke har denne oppløsningen. Nøyaktigheten kan på plassene med best dekning ha en feilmargin på 2 SNMP: Simple Network Managment Protocol. 6

19 over 30 meter. På de områdene med mindre tetthet av aksesspunkter, er feilmarginen enda større. Valget av GeoPos som utendørs lokasjonstjeneste i Trondheim sentrum, vil gjøre at tjenesten er raskt oppe og går. Infrastrukturen er allerede på plass, så verken plass eller kapital skal være en utfordring i denne sammenheng. Dersom en skal benytte GeoPos innendørs i andre bygninger enn der det allerede er implementert, kan investeringskostnadene blir større. Dersom trådløse tilgangspunkt ikke er tilgjengelig, må dette installeres. I tillegg må det settes opp servere som håndterer lokaliseringen. Kalibrering av systemet må også gjennomføres. Det finnes flere alternativer til GeoPos, blant annet AeroScout [12] og Ekahau [13], dersom det er ønskelig å innføre en egen løsning i stedet for å basere seg på den levert av Trådløse Trondheim. Dette gir også muligheter for optimalisering i forhold til UBiT s behov Cordis RadioEye Radionor Communications presenterte i 2006 produktet Cordis RadioEye [16]. RadioEye er en hardware basert enhet (Figur 5) som må utplasseres i lokalet lokaliseringen skal foregå i, men denne trenger ikke å være en del av infrastrukturen for det trådløse nettverket. Figur 5. Cordis RadioEye Dette er en sensor som ved å analysere de utsendte elektromagnetiske signaler (se Figur 6) kan lokalisere enheter i et trådløst nettverk med opp til 1 meter i nøyaktighet. Forskjellige typer data kan hentes ut av en slik sensor. MAC adressen til enheten som spores, X, Y og Z koordinatene, et tidsstempel og et konfidensintervall for lokaliseringen er noen av de tilgjengelige. En sensor oppgis til å dekke opptil 3000m 2 gulv. Sensoren plasseres i taket, og fungerer best innenfor en vinkel på 100. En sensor kan tilby opptil 1000 lokaliseringer hvert sekund. Figur 6. RadioEyes innebygde spekter analysator 7

20 På grunn av de fysiske egenskapene til sensoren og signalene, er dette en lokaliseringsteknikk som fungerer best innendørs, i store åpne landskaper. Tidsmessig er det ikke store utfordringer med å benytte Radioeye. En antenne montert i taket er alt som er nødvendig for å dekke 3000m 2 gulv, dersom det er åpent landskap. Siden antennen monteres i taket, tar den heller ikke stor plass. Investeringsmessig vil det for hver antenne som må settes opp komme en kostnad på mellom og Disse tallene er basert på priser på andre prosjekt IR Det eksistere flere muligheter for å utnytte IR (Infrarøde signaler) til å definere lokasjonen til en enhet. Noen eksempler på disse er The Active Badge Location System [17], som benytter seg av å måle signalene gjennom et nettverk av sensorer, og Altair [18] som bruker kameraer med IR-filter for å registrere signalene sendt ut av enheter med IR-sendere The Active Badge Location System The Active Badge Location System baserer seg på at brukere bærer med seg aktive skilt (Active Badges) som hvert 15 sekund sender ut en IR-puls i omtrent et tidels sekund. Et omfattende nettverk av fanger opp disse pulsene. Pga. den lave rekkevidden til IR, vil registreringen av disse signalene være tilstrekkelig til å plassere en bruker i et spesifikt rom. Lokasjonen til hver sensor er kjent, og dersom en sensor plukker opp et signal, er også lokasjonen til det aktive skiltet kjent på romnivå. Det aktive skiltet er lite av størrelse, og veier ikke mer enn 40 gram. Et batteri varer i omtrent 1 år, og rekkevidden på signalene er opptil seks meter. Fordi signalene ikke trenger gjennom vegger, er kalibreringsbehovet lite for et slikt system. Dermed blir også tidskostnadene lave. Det kreves at Sensorer blir satt opp i hvert rom som skal ha lokasjonstjenester tilgjengelig. I eksperimentene som er utført i [17], trekkes det kabel fra hver enkelt sensor, til en sentral server som håndterer og prosesserer informasjonen. Plassmessig er systemet heller ikke omfattende, da sensorene er små, og kan plasseres langs vegger dersom rommene ikke har en diameter større enn 12 m. Investeringskostnaden for et slikt system er lav. Både sensorene og de aktive skiltene er rimelige å produsere Automatic Location Tracking System using Active IR-tag Automoatic Location Tracking System using Active IR-tag(ALTAIR) baserer seg på at mobile enheter med trådløse kort også får montert en IR-tag. Mange systemer krever at en bruker registrerer seg i en eller annen form, for eksempel gjennom brukernavn og passord. ALTAIR sørger for at nye enheter som kommer inn i områder som dekkes av systemet, automatisk blir registrert og lokalisert. ALTAIR krever at en IR-tag er registrert sammen med IP til den trådløse enheten det er koblet sammen med. I hvert rom hvor det ønskes lokalisering, monteres det videokameraer, med påmonterte IR filtere som sørger for at bare lys i det infrarøde spekteret registreres. En Local Location Manager(LLM) administrerer ir-taggene, og gir hver av de melding om å sende ut signaler 3 8

21 med en bestemt frekvens i et gitt tidsintervall. De infrarøde kameraene fanger opp disse signalene, og sender data videre til Tag Detector(TD), som beregner posisjonen til senderen. Denne informasjonen blir sendt videre til LLM, som bruker dette til å plassere en mobil enhet i et kart. ALTAIR benytter seg av kameraer som har en kjent avstand og vinkel til gulvet. For å få presis lokalisering i tre dimensjoner forutsettes det også at IR-taggens høyde over gulvet er kjent. Forsøk viser at når en person som bar en IR-tag satt seg ned, i stedet for å stå oppreist som var antatt i beregningene, økte feilmarginen fra omtrent 10 cm til 50 cm. Problemer med at signalene fra IR-taggene forsvant når de ble tildekket av personer eller andre objekter, ble løst ved beregninger i LLM basert på brukerens tidligere posisjoner. Tidskostnadene for et slikt system er ikke veldig omfattende, da det bare krever at IRkameraer blir montert i hvert rom som skal tilby lokaliseringstjenester, samt oppsett av servere. Noe kalibrering vil også være nødvendig. Da kameraer normalt blir plassert i tak-hjørner, kan det ikke påstås at systemet er svært plasskrevende. Det vil ikke være til hinder for brukerne. Investeringskostnadene er høyere enn for enkelte av de andre systemene, da en må gå til innkjøp av store mengder kameraer og irfilter. I tillegg kreves det servere, både til beregning av lokasjon og DHCP håndtering Blåtann De aller fleste mobiltelefoner som blir solgt i dag, inneholder Blåtann 4. En uformell undersøkelse gjort ved å undersøke viser at 86 % av mobiltelefonene som er tilgjengelige i dag blir solgt med blåtann. Posisjonering basert på blåtann er rimelig, og kan gi nøyaktig posisjon. Det kan nevnes to ulike metoder for å bestemme et objekts posisjon ved hjelp av Blåtann, basert på signalstyrke [19]. Den direkte metoden krever programmerbart hardware, og gir veldig høy presisjon (3-4 meter), mens den indirekte metoden er billigere, og avhenger ikke av spesielt hardware, men gir lavere presisjon (10 meter). Det ble i 2005 gjennomført et forsøk på å bruke Blåtann som lokasjonsteknologi, ved et slott i Italia [19]. Resultatet ble en lokasjonstjeneste med en presisjon på bedre enn 0,5 meter. Metoden gikk ut på å først foreta Link Quality (LQ) målinger, deretter å utplassere Blåtann basestasjoner, og til slutt oppnå sanntidslokasjon. Området ble delt inn i celler, og det ble definert et intervall som måleverdiene holdt seg innenfor, for hver av cellene. En utfordring ved bruk av Blåtann som lokasjonsteknologi på denne måten, er at det er vanskelig å forutsi hvordan de fysiske egenskapene til lokasjonen påvirker kvaliteten på signalene (LQ). Når målingene var gjennomført, ble en genetisk algoritme benyttet for å beregne optimal utplassering av basestasjonene. Til slutt ble sanntidslokasjon oppnådd ved hjelp av et nevralt nettverk som fikk opplæring i de målte LQ-verdiene for de ulike lokasjonene. Tidsmessig er det omfattende å sette opp et blåtann system. Mange sensorer må settes opp, og de krever forholdsvis omfattende kalibrering fordi de fysiske egenskapene til lokasjonen fort kan påvirke målingene. Dette gjør at installeringen også kan bli mer tidkrevende enn andre løsninger. Investeringsmessig er den indirekte metoden billigere enn den direkte metoden. 4 IEEE

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

UBIT Systemarkitektur. Dagens situasjon. Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert

UBIT Systemarkitektur. Dagens situasjon. Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert UBIT 2010 Systemarkitektur Dagens situasjon Til Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert 2008-05-15 UBiTs brukere har mange forskjellige typer utstyr og programvare. UBiT ønsker å være

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

Prosjekt. Bluetooth Messaging Service. Kristian Sporsheim, Rolf Erik Normann & Karsten Jansen

Prosjekt. Bluetooth Messaging Service. Kristian Sporsheim, Rolf Erik Normann & Karsten Jansen Prosjekt Bluetooth Messaging Service Kristian Sporsheim, Rolf Erik Normann & Karsten Jansen Kort om Blåtann - Harald Blåtann - Over 6000 produkter - Begrenset rekkevidde - Sikkerhet Hva er blitt gjort

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Sonitor Technologies Norsk teknologi ut i verden Janicke Ekelberg, Director Healthcare EMEA. www.sonitor.com

Sonitor Technologies Norsk teknologi ut i verden Janicke Ekelberg, Director Healthcare EMEA. www.sonitor.com Sonitor Technologies Norsk teknologi ut i verden Janicke Ekelberg, Director Healthcare EMEA Innendørs Posisjoneringssystem (IPS) Å lokalisere, spore og sikre utstyr og mennesker i komplekse bygninger.

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Et overblikk. Pleier sikkerhet og assistanse: Med en meldingsenhet kan pleiere kommunisere med hverandre for assistanse eller i nødsituasjoner.

Et overblikk. Pleier sikkerhet og assistanse: Med en meldingsenhet kan pleiere kommunisere med hverandre for assistanse eller i nødsituasjoner. Pasientvarsling Vår trådløse pasientvarslingsløsning tilbyr det ultimate innen fleksibilitet, pålitelighet og kosteffektivitet. Pasientterminalene kan være vegg montert, håndholdt eller som trekksnor.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette?

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette? Trådløse Systemer Arild Trobe Engineering Manager 1 Trådløse Systemer for å løse.. dette? 2 Trådløse systemer Hvorfor? 3 3. DELT TOPOLOGI 4 6 LAN WLAN (802.11X) ZigBee Bluetooth PAN WMAN (802.16) (802.20)

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

GPS Kurs for Turledere

GPS Kurs for Turledere GPS Kurs for Turledere Wolfgang Leister Norsk Regnesentral Tåke ved St. Pål Tåke ved St. Pål, 20m sikt på noen hundre meter Snøfonner uten tråkk eller merker Følge på 12+1 inn i tåka kom ut med 4 personer

Detaljer

DIGITALE FOTSPOR I NATUREN

DIGITALE FOTSPOR I NATUREN DIGITALE FOTSPOR I NATUREN Mapp It! har gjennom flere år vært arbeidstittel på denne applikasjonen. Når den nå skal tilgjengeligjøres for et større publikum, har vi lyst til at den får et nytt egennavn.

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Saksnr. 2013/188 2-faktor autentisering. Spørsmål og svar: :

Saksnr. 2013/188 2-faktor autentisering. Spørsmål og svar: : Spørsmål og svar: 1 26.07.2013: 2 3 I «Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon» under krav T9 og T10 spesifiseres krav til integrasjon mot Microsoft Forefront Threat Management Gateway. Denne løsningen er

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Innledende Analyse Del 1.2

Innledende Analyse Del 1.2 Innledende Analyse Del 1.2 Arianna Kyriacou 1. juni 2004 Innhold 1 Spesifikk beskrivelse 2 1.1 Hovedmål............................... 2 1.2 Mål (mer konkret).......................... 2 1.3 Krav..................................

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Medisinsk bibliotek, 0 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt): http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonssystem

Elektroniske kommunikasjonssystem Elektroniske kommunikasjonssystem Navn: Klasse: Oppdrag snakketøy Snakketøyet AS utvikler smarte plagg som integrerer tekstil og teknologi. Dette feltet utvikler seg raskt, og det åpner seg stadig nye

Detaljer

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Informasjonsmøte 3 mai 18:00 Agenda Informasjon om Tirsdagsregattaen. Seilbestemmelse, bane, klasser, måltall mm. Vi har besluttet å fortsette å benytte Sail

Detaljer

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon.

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Personsikkerhet Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Er man ute av syne eller hørselsrekkevidde for andre mennesker krever dette ekstra oppmerksomhet! Hva kan gjøres for å skape trygghet?

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV GATOR-KLOKKE

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV GATOR-KLOKKE BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV GATOR-KLOKKE Ved bruk av Gator-klokker så vil det behandles personopplysninger om både om den som har satt opp tjenesten for bruk (ofte forelderen, dvs. deg)

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

Sonitor Technologies Ultralydbasert IPS/RTLS

Sonitor Technologies Ultralydbasert IPS/RTLS Sonitor Technologies Ultralydbasert IPS/RTLS Janicke Ekelberg, Director Healthcare EMEA Innendørs Posisjoneringssystem (IPS) Å lokalisere, spore og sikre utstyr og mennesker i komplekse bygninger. Historikk

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

My-Bodyguard konsept Schipol Airport

My-Bodyguard konsept Schipol Airport My-Bodyguard konsept Schipol Airport Dette er en oversatt presentasjon fra Nederland, prosjektert av vaktselskapet Trigion i samarbeid med produsent av My-Bodyguard konseptet X-Guard B.V. Hjemmeside: www.x-guard.nl

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN

Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN Gerhard Christoffer Wiese Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Biveileder(e): Thomas Jelle,

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Brettspillstudentene. Bakgrunn. Hopelessly devoted to fun. INF5272. Våren Gruppe 8

Brettspillstudentene. Bakgrunn. Hopelessly devoted to fun. INF5272. Våren Gruppe 8 Brettspillstudentene Hopelessly devoted to fun Bakgrunn Nettstedet vårt er et interessested for brettspillentusiaster. Primærmålgruppen er Oslo studenter i alle aldre, som interesserer seg for eller ønsker

Detaljer

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

UiB :: INF111 :: Øving 2

UiB :: INF111 :: Øving 2 UiB :: INF111 :: Øving 2 En øving skrevet av Martin Kolbeinsvik Innholdsfortegnelse 1 Sjakk og språkoversettelse...2 Omfang og verdensbilde...3 Gyldighet og dens relevans...3 Gyldighetsbetont omfang...4

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Innendørs GNSS ytelse og utfordringer. Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB

Innendørs GNSS ytelse og utfordringer. Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Innendørs GNSS ytelse og utfordringer Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Agenda Mobiltelefon (E911/E112) Kodemåling på svake signaler Multipath High Sensitivity GPS

Detaljer

NVDB, veibilder og SINUS.infra

NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. NVDB inneholder muligheter til å registrere

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.1. juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.5 til 5.7... 3 Integrasjon med KulturNav... 3 Oppsett

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

1. SAMMENDRAG BAKGRUNN OG INNLEDNING Mål Organisering av arbeidet LØSNING Innhold

1. SAMMENDRAG BAKGRUNN OG INNLEDNING Mål Organisering av arbeidet LØSNING Innhold 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN OG INNLEDNING... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Organisering av arbeidet... 3 3. LØSNING... 4 3.1 Innhold... 4 3.2 Felles mynt- og medaljeapplikasjon... 4 3.3 Webløsning... 4 4. ERFARINGER

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

Undervisningsopplegg i matematikk. Med fokus på bruk av IKT

Undervisningsopplegg i matematikk. Med fokus på bruk av IKT Undervisningsopplegg i matematikk Med fokus på bruk av IKT Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Målsetning... 3 Valg av programvare... 3 Evaluering... 4 Undervisningsopplegget... 5 Arbeidsmetoder... 5 Temaliste...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Kliniske oppslagsverk

Kliniske oppslagsverk Kliniske oppslagsverk En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen Alle

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak

Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak Dato: 2015-12-04 Hvordan ser man at bestillingen man har fått inn gjelder et tidsskrift uten heftemottak?

Detaljer

ALREG Beskrivelse side 1

ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Alarmpresentasjonssystemet for vaktsentraler, politi og brannvesen. Når alarmen går, gjelder det å iverksette riktige tiltak Hvert sekund teller når liv og verdier skal reddes.

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Del - leveranse Del 2. Inf 2120 fredag Gruppe 1 Knut Johannes Dahle

Del - leveranse Del 2. Inf 2120 fredag Gruppe 1 Knut Johannes Dahle Del - leveranse Del 2 Inf 2120 fredag 29.4 Gruppe 1 Knut Johannes Dahle AV Catrine Myhre (catrinem@ifi.uio.no) Mehdi Zare (mehdiz@ifi.uio.no) Odd Christer Brovig (oddcb@ifi.uio.no) Christer Aas (chrisva@ifi.uio.no)

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Montering Utendørs kameraene har en fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på enden. Disse kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør.

Detaljer

Åpne lenkede data og kulturarv-sektoren

Åpne lenkede data og kulturarv-sektoren Åpne lenkede data og kulturarv-sektoren Lansering KulturNAV, 20. januar 2015 Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no @larsrogstad [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA] Kartverket,

Detaljer

Forbedring av navigasjonsløsning i tunneler

Forbedring av navigasjonsløsning i tunneler 1 2 3 4 5 Forbedring av navigasjonsløsning i tunneler Ingrid Johnsbråten Geodesi -og Hydrografidagene 2015 Sundvolden, 18.-19.november Lysbilde 1 5 Med DEM! Ingrid Johnsbråten; 4 Uten DEM! Ingrid Johnsbråten;

Detaljer