Festivalavis for Tr Festivalavis for T ebaatfestivalen 2010 rebaatfestivalen år i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Festivalavis for Tr Festivalavis for T ebaatfestivalen 2010 rebaatfestivalen 2010 10 år i 2010"

Transkript

1 INFORMASJON Torsdag til søndag august WoodBoatBlues Erik og Kriss 3 Busserulls Kaptein Blåtann Trebaatleikane Festivalavis for Trebaatfestivalen år i 2010

2 august 2010 ULLAHOLM BÅTKLUBB Saunesvegen 20, 6065 Ulsteinvik Telefon: Trebaatfestivalen i Ulsteinvik Ullaholm Båtklubb Saunesvegen ULSTEINVIK Kontaktpersonar: Festivalleiar: Karl Johan Barstad Tlf.: Logistikk/sikkerheit: Bård Emil Ødegård Tlf.: Presseansvarleg: Tom Henrik Muggerud Tlf.: Hamnevakter: Fredrik Alvestad Tlf.: VHF kanal 69 Naudnummer BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 Lækjarvakt Frå Trebåtfestivalen årsjubileum og den beste til no! Trebaatfestivalen 2010 er den femte trebåtfestivalen vi arrangerer i Ulsteinvik. Frå den spede start i 2006 med ei handfull båtar nærmar vi oss no 100 besøkande båtar og er absolutt med i konkurransen om å vere Norges største trebåtfestival! Vi har hatt ei målsetting om å doble aktiviteten kvart år dei 5 første åra, noko vi faktisk kan seie at vi har lukkast med. Dei nye aktivitetane som vi meiner gjer at vi også i år kan kalle det ei dobling, er Trebaatleikane, samarbeidet med kystlaga, og den store utekonserten med Erik og Kriss. Ei anna målsetting vi har hatt er at det skal vere ein attraktiv festival for alle, og at det ikkje skal vere ein festival der alt kostar pengar. Samtidig som vi prøver å vere ein brei festival, ynskjer vi samstundes å fokusere sterkt på det maritime. Trebåtar, kystkultur, sjø og interessa for det maritime skal vere i fokus! Ein festival må ha ein raud tråd og ein klar profil for å markere seg mellom skogen av festivalar som har vakse fram. Vi tek dette veldig alvorleg, og jobbar hardt med innhaldet, Vi besøker også fleire festivalar av mange typar, for å sjå både kva ein kan gjere rett og kva ein kan gjere gale. Når no Trebaatfestivalen har vakse seg stor og kjend, har vi moglegheit til å velge ut dei aktivitetane og deltakarane som vi meiner passar inn. Du skal ikkje vere i tvil om at du er på ein trebåtfestival når du kjem til Ulsteinvik august. Å vere leiar for ein festival i sterk vekst er ei veldig kjekk oppgåve, å segle i medvind er ofte behageleg, men samstundes har du faren for ein "ufrivillig jibb" der heile tida. Vi passar roret, og sørgar for å ha kontroll på omdøme, logistikk og økonomi slik at festivalen skal ha livets rett også i framtida. Eg vil spesielt takke våre samarbeidspartnarar for engasjementet dei viser. Utan våre medhjelparar, sponsorar, underhaldarar og ildsjeler hadde denne festivalen aldri vore mogleg. Det er ein super gjeng å vere leiar for! For den som måtte lure, så kan eg opplyse om at heile festivalen vert gjennomført på dugnad! Overskotet av festivalen går inn i drift og restaurering av svenskeskøyta Ullaholm, i år skal vi på slipp, samt oppgradere ein del i det elektriske, så bidraget kjem godt med. Eg gler meg veldig til årets festival, og har stor tru på at jubileumsfestivalen skal verte den beste Trebaatfestivalen til no! Velkomne! Med båtglad helsing Karl Johan Barstad Festivalleiar Kvardagar Døgnvakt elles dagtid Ulstein Legesenter Brannslokkingsapparat er plassert ut ved festivalteltet på rådhusplassen. Lay Out/sats: Regionavisa Trykk: Polaris Trykk, Ålesund Opplag: Distribusjon: Nordvest Distribusjon Gratis i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta. Avisa blir også distribuert ved Widerøeutgangen på Hovden, Ørsta, i kafeen på Ålesund Lufthavn, Vigra, på Nattbussen til Oslo, og på strategiske møteplassar i regionen. Trebaatfestivalen 2010 Helsing frå Ulstein kommune Det er ei stor glede å kunne ønskje alle dei ihuga båtentusiantane velkomne til Trebaatfestivalen 2010 i Ulsteinvik. Som ei dronning millom mœyar Utmed havet der i vest Ligg du kransa av små Œyar Og i livd for storm og blest. I mot sœr i bakke hellet Kringom blenkjer våg og vik, Og i nord i ly av fjellet der ligg bygda Ulsteinvik Ulstein kommune og tettstaden Ulsteinvik kan ikkje få ein vakrare presentasjon enn den som Helge Saunes her har gitt oss. Hamnevakta lyttar på VHF KANAL 69 Kommunen har eit sterkt og variert kulturliv. Song og musikk har ei lang historie her i kommunen, og melodien til Ulsteinsongen passar så godt til teksten. Kanskje skulle ein finne plass til å synge den ved starten av festivalen. Ein hyllest til eit næringsliv der kreativitet, nyskaping og stor vilje til satsing er nokre av deira kjenneteikn. Og til ei kommune der ein arbeider målretta for å gi innbyggjarane sine gode velferdstenester, og å bidra til å skape eit pulserande kulturliv. Aktivitetar, som bl.a. Trebaatfestivalen skapar. Det gjev opplevingar og stor glede på tvers av alder og etnisitet. Mobiltelefonar Trebaatfestivalen 2010: Leiar: PR/Presse: Hamnevakt: Sikkerheit/infrastruktur: Ulsteinsongen har etterkvart fått ein verdig alder, medan Trebaatfestivalen er ei nyskaping, takka vere nokre eldsjeler. Arrangørane av festivalen er unge menneske, engasjerte og kreative som også brenn for båtmiljøet, og spesielt då for trebåtar. Ei stor takk til dei som gjer det mogleg for oss andre å nyte nokre innhaldsrike dagar. Programmet er variert og alle vil finne noko som passar for dei. Her har ein lagt til rette for små og store i eit fortetta sentrum med varierte butikkar og sjølvsagt boder og stands med blant anna ymse maritime utbod for gjestar og fastbuande. Eg vil ønskje alle som har arbeidd med å legge til rette for Trebaatfestivalen 2010 lykke til med arrangementet. Hjarteleg velkomne til alle som vitjar Ulstein kommune med eller utan båt! Med Helsing Hannelore Måseide ordførar Hannelore Måseide Butikkope: Fredag Laurdag (Eigne opningstider for daglegvarebutikkar)

3 august inn festivalen Syng OPNAR MED SONG: Vokalbandet Stemmebandet med 18 songarar frå ±rsta/volda. Vokalbandet Stemmebandet og blandakoret Hemingen har fått æra av å opne Trebaatfestivalen torsdag kveld. Det er duka for sjømannskveld og offisiell opning av Trebaatfestivalen i festivalteltet torsdag. Det er vokalbandet Stemmebandet frå Ørsta/Volda og det Flø-baserte blandakoret Hemingen som fått æra av å synge festivalen inn med mellom anna tolkingar av alt frå Evert Taube og Erik Bye til Åge Aleksandersen og Alf Prøysen. Ramsalt ramme Det skal bli noko for einkvar smak denne kvelden med mange klassiske perler frå begge kor. Ein del songar blir a capella, andre akkompagnerer Kåre Jørve med herlege trekkspeltonar, seier dirigent for Stemmebandet Ingrid Remø. Det vil også bli to allsongar frå kora, Skomværsvalsen av Erik Bye og Dansen på Sunnanö av Evert Taube. Felles for begge kor er at dei fleste songane omhandlar sjø og båtliv, heilt i tråd med festivalen. Vi gler oss over å kunne bidra til god stemning under opninga av festivalen. Songane skal passe godt inn, konkluderer Atle Flø i blandakoret Hemingen. OPNAR FESTIVALEN: Blandakoret Hemingen frå FlŒ. Tid: Torsdag kl 20 Stad: Festivalteltet KLASSISK: Allsong av Dansen på Sunnanö av Evert Taube blir å hœyre torsdag i festivalteltet. BLIR TOLKA: Mellom anna Erik Bye sin SkomvÕrsvals blir tolka av kora torsdag. (Foto Anne Liv Ekroll, NRK) Praktisk informasjon Her finn du praktisk informasjon til deg som besøkande på Trebaatfestivalen i Ulsteinvik. Vi i arrangørkomiteen vil gjere alt som ligg i vår makt for at du som besøkande skal ha det best mulig i Ulsteinvik medan festivalen står på, ver ikkje redd for å ta kontakt med oss dersom du skulle ha spørsmål, eller det skulle dukke opp problem. Beredskap: - Brann: Ring nødnummer 110, forsøk å sløkke, om mulig få båten ut av hamna for å hindre spredning. Kontakt hamnevakta telefon eller festivalleiinga Ulykke/skade: Ring nødnummer 112 eller legevakta på Innbrudd, vold, etc: Politiet, tlf , eller festivalleiinga, tlf Fortøying: Hamna er delt opp i ulike soner etter båttype. Alle kaier er reservert for besøkande trebåtar. Eventuelle ledige plassar kan brukast av andre etter avtale med hamnevakta. Vi viser elles til kaiene Ulstein Marina, samt ankring langs land. Vi ber besøkande båtar om å rette seg etter instruksar frå hamnevakta, slik at alle får eit best mogleg opphald under festivalen! Alle båtar er ansvarlege for å fortøye tilstrekkeleg. Ligg det fleire båtar i breidda, bør ytterste båten bruke anker eller liknande for å avlaste båtar lenger inne. Ta hensyn til dei du ligg ved sida av! Ta om nødvendig kontakt med hamnevakta for hjelp med fortøying. Sanitæranlegg: Dusj/ toalett: - Småbåtlaget sitt serviceanlegg på Vikholmen - Garderobeanlegget ved kulturhuset/quality Hotel Ulstein Kontakt resepsjonen for dusjing. Vaskemaskin / Tørketrommel - Småbåtlaget sitt serviceanlegg på Vikholmen. Straum: Alle bryggene har gratis straum. Dersom det er mange båtar kobla på ein kurs, bør kvar båt spare på forbruket for å hindre at sikringane går. Kontakt festivalleiinga ved problem. Vatn: Dei fleste bryggene har tilgang på vatn. Ved problem kontakt festivalleiinga. Internett: Største delen av hamna er dekt av trebaatfestivalen sitt trådlause internett. Dette er til fri nytting for alle gjestar på festivalen! (Det kan i enkelte område vere varierende dekning på internett) Kontaktinformasjon: Festivalkomitè: Hamnevakta: Pressekontakt: Vakthald-leiar: M/S Ullaholm lyttar på ch 69, når den er bemanna Hamnevaktbåten lyttar på ch 69, når den er bemanna. Havna i Ulsteinvik har GPS posisjon: N 62 20`568 E 05 50`565 Attraktivt for besøkande båtar Hovudfokuset under Trebaatfestivalen er dei besøkande båtane. Desse lagar den naturleg flotte ramma rundt arrangementet, og arrangøren gjer alt for at dei besøkande båtane får eit best mogleg opphald i Ulsteinvik. Det vert lagt ut midlertidige brygger for å auke kapasiteten, og alle kommunekaiene i Ulstein er reserverte for festivaldeltakarar. Sjølvsagt er det gratis å fortøye denne helga, og festivalen spanderer også gratis straum! Festivalen har også gratis trådlaust internett tilgjengeleg over det meste av messeområdet! Dei som kjem med trebåt til Ulsteinvik denne helga kan også vente seg dei best lokaliserte bryggeplassane, samt fleire overraskingar utover festivalen. Vi har to anlegg med dusj og toalett på land, der det eine også er utstyrt med vaskemaskin og tørketrommel. Det eine er lokalisert i kulturhuset, og det andre er ved gjestebryggene i småbåthamna.

4 august 2010 Gler oss fælt! Bli med Erik og Kriss på utekonsert på «Blåhus-scena» laurdag 21. august. Og ikkje berre det, men ei gladnyheit til alle sunnmøringar: det er gratis! Erik og Kriss er svært glade i Sunnmøre, og har mange gode konsertopplevingar herifrå. No skal dei opptre på ein trebåtfestival, noko dei aldri har gjort før, men dei gler seg fælt. Vi har eit knallforhold til Sunnmøre. Husker eigentleg aller best første gangen vi var i Ulsteinvik, på ein sein-vår eller tidleg-sommer-konsert. Da låg vi heile dagen på ei strand som utkonkurerar dei fleste sydenstrendene i reisekatalogane. Osnessanden ja - ja, Sunnmøre er bra, fortel Erik. Leiande Erik og Kriss har i løpet av kort tid etablert seg blant dei leiande artistane her i landet, takka vere deira fengande musikk. Dei starta som eit enkeltprosjekt i russetida, då gutta for første gong gjekk saman for å lage ein låt til russebussen sin, Legenden i Den tredje plata deira, TABU, er ute i butikkane no. Basert på tidlegare opplevingar gler vi oss fælt, da! Det er vanvittig flott her oppe. Og så er vi glade i båtar begge to, fortel Kriss. Ny plate Dei er smått i gang med ei ny plate. Sleppedato for albumet er ikkje sett enno, men det følger også med ein Norgesturnè. Men dei kan allereie no avsløre at det blir andre bollar på det nye albumet. Vi held no på med ei ny plate, og vi syntest sjølv det tek bra form. Foreløpig er det vanskeleg å sei så mykje konkret, anna enn at det ser veldig forskjellig ut frå forrige album, som var spelt inn med live-instrument og band. Men det blir høgt tempo, og meir trøkk enn tidlegare, det kan eg vel sei utan å lyge, seier Kriss. Gjer alt sjølv Ein helt unik ting med bandet - er at gutta gjer absolutt alt sjølv. Alle beats er produsert av Kriss, produksjonar, sluttmiks, arrangement, innspelingar, visuelle løysingar, tekstar og også i stor grad musikkvideoar er det Erik og Kriss sjølv som står bak. Med seg til Ulsteinvik har dei med eit såkalla DJ-set. Fineveret er bestilt, og konserten er gratis. Kva meir kan ein be om? Erik og Kriss lovar fullt trøkk og stor stemning i Blåhuspassasjen. Vi håper intenst, og krysser alle fingrar tilgjengelige for bra ver, mange menneske og at folk er like varmt mottagande der som dei brukar, seier dei, samstemt. Sommar og sol Dei er kjende for sin humoristiske og lite sjølvhøgtidlege haldning, morosame tekstar og fengande refreng - og blir i dag sett på som ein av landet sine beste live-acts. Trebaatfestivalen slår på stortromma i år, og gler seg til Erik og Kriss inntek scenen laurdagskvelden. Ein trebåtfestival har vi nok ikkje spelt på før, så det er nok eit kryss i margen for vår del. Det ligg sol, sommar og saltvatn i ordet «trebåtfestival»- det er jo nødt til å bli sommarstemning av slikt! avsluttar Erik. Tid: Laurdag kl 19 Stad: Blåhusscena Spleiselag bak gratis utekonsert Gratiskonserten med Erik og Kriss er et spleiselag mellom Sparebank1 søre Sunnmøre, Regionavisa, Blåhuset og Trebaatfestivalen som har gjort denne unike konserten mogleg. Namneskifte og jubileum var grunn nok til å gi ungdomen eit gratis tilbod av høg kvalitet av sjeldant kaliber. Det beste i livet er gratis. Og for å markere at vi er gratisavis samt vårt 10-årsjubileum, stemmer det veldig bra med gratiskonsert for oss, seier salgs- og marknadssjef i Regionavisa, Line Urke. Regionavisa er generalsponsor for Trebaatfestivalen. Lillian Breivik i Sparebank1 søre Sunnmøre framhevar Trebaatfestivalen som ein snakkis og ein stor suksess. Vi er hovudsponsor til festivalen for tredje året på rad, og i år toppar vi det heile og tilbyr noko ekstra. Det blir ei heving av festivalen, noko som er kjekt for alle partar, både arrangør, vi som sponsor og for folk flest. Vi har vore med på eit liknande opplegg i Volda der Erik og Kriss var artistane og vi såg at dette var ein slager og at mange likar dei. Dei er tydelegvis veldig populære i ungdomsgruppa, avsluttar Breivik. Line Urke framhever dei 4 aktørane bak konserten som innovative og med mykje felles. Hadde vi ikkje hatt fellestrekk hadde vi heller ikkje tenkt likt og satsa likt. I tillegg er alle fire forholdsvis nye i marknaden på søre Sunnmøre. Trebaatfestivalen er fem år i år, Regionavisa er 10 år i år, Sparebank1 søre Sunnmøre har skifta namn og Blåhuset feirer den populære Kaptein Blåtann sin bursdag i august. Det er tre år sidan han flytta heim og feirer storstilt også i år sin 352 bursdag. Senterleiar ved Blåhuset Kjøpesenter, Diana Moldskred fortel at då dei blei kontakta av Trebaatfestivalen, var dei ikkje seine om å gi positive signal tilbake for å vere med på å kunne realisere denne konserten. Vi set stor pris på at vi blir spurt og involvert. Det er mange tilbod om å vere med på mangt og mykje, men det er ikkje kvar dag at så spenstige prosjekt som dette kjem på bordet, avsluttar senterleiaren Leiar i Trebaatfestivalen, Karl Johan Barstad, prisar seg lykkeleg for det gode samarbeidet med sponsorane og kjøpesenteret. Vi ynskjer å vere ein festival for alle. Med denne konserten kjem vi oss eit skritt vidare i å lage ein skikkeleg folkefest i festivalen. Det var dette vi trengte for å gjere programmet fullstendig, med tanke på dei yngre trebåtentusiastane, seier Barstad, - kanskje meir entusiastisk enn du har sett han før. Og han fortset: Her er det berre å mase på fedrene Line Urike Lillian Breivik dokka, om å fare på båttur til Ulsteinvik! Barstad seier til slutt at dei er utruleg takksame for at dei har slike sporty sponsorar som stiller opp og lagar denne gratis utekonserten på Blåhusscena! Det er rett og slett fantastisk. Vi håper veldig mange tek turen, og på den måten også gratulerer Regionavisa med 10-årsdagen, og Sparebank1 søre Sunnmøre med nytt namn, Blåtann med bursdag i tillegg til vårt eige 5-års jubileum! Diana Moldskred Karl Johan Barstad

5 august BLÅHUSET RØVARPRISAR med Fredag langope til kl 21 Laurdag langope til kl An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet Mannskor og Trekkspelklubb fredag kl Ulsteinvik Linedance fredag kl ATLE REMØY fredag kl Bursdagsfeiring 352 år PROGRAM på utescena FREDAG 20. august i Blåhuspassasjen Kl Ulsteinvik Linedance Kl Ekte seinsommarstemning med Ulstein Trekkspelklubb og Ulstein Mannskor Kl Parademusikk med Musikklaget ULF, HDU, Linedancedamene, Ringobamsen, Diplomisdamene og Blåmann Kl Den syngande fi skebåtskipper Atle Remøy underheld Butikkane med Røvarprisar til kl LAURDAG 21. august Kl Blåtann kjem seglande inn i havna Kl GRATIS Kaptein Blåtann-show med Kolbein, sjørøvarane og sjørøvardamene. Gratis is, pølse og Kaptein Blåtann-brus Kl GRATISKONSERT med rappgruppa Erik og Kriss Butikkane med Røvarprisar til kl Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund Coop Mega Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Ringo Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet Konsert med ULF og HDU i festivalteltet fredag kl GRATISKONSERT med Erik og Kriss laurdag kl Blåtann T-skjorte Blåtann-CD Blåtann-brus Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag Stor og god parkering i Blåhusgarasja. Ikkje som andre hus - Blåhuset i Ulsteinvik! Vinmonopolet Fredag Laurdag 10-14

6 august An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet NO KAN DU GJERE EIT AUGUSTKUPP! Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund 20-50% Coop Mega Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene PRISEKSEMPEL: NAKAMURA FUSION CORE 1499,- på ALLE modellar av syklar i butikken! Parfymelle Ringo Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet 25% på ALT sykkelutstyr! 50% på alle sykkeltrøyer og -jakker! Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag Vi gjer deg GRATIS fotanalyse! Vi støyper solar til deg, og du har 14 dager returrett og pengane tilbake garanti. Vinmonopolet Fredag Laurdag STRAUMANE TLF:

7 august NO KAN DU GJERE EIT AUGUSTKUPP! An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund Coop Mega 50% på alt fiskeutstyr i butikken Rulleski tilbod: Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Ringo ONE WAY RULLESKI: Skate eller Classic. Tillegg for binding. Førpris 2890,. 1390,- 25% på alle ryggsekkar i butikken! 1199,- Pakkepris! SJEKK PRISEN! Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet VI SATSAR PÅ KAJAKK OG TEK INN EIT NYTT MERKE! PERCEPTION ESSENSE KAJAKK: Perception Essence er ein leiken kajakk for meir moro på havet. Denne har heve/senke kjøl og har eit såkalla Brit Style skrog. Den er engelskprodusert, med lettpadla skrog og passar heilt opp til dyktige havpadlarar, (ein solid havkajakk for deg som ikkje er redd for å tisse i buksa) Tillegg for spruttrekk, vest og åre kr. 999,-. ALFA SUMMIT FJELLSKO Fjellsko med Gore-Tex. Lett kvalitetssko til bruk i fjell og fjøre. Få med drikkeflaske, Bridgedale strømpe, sitteunderlag og impregnering. Samla førpris 1935,. No kun 1199,-. Kun sko 990,-. KAJAKK 16999,- STRAUMANE TLF: Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag Vinmonopolet Fredag Laurdag 10-14

8 august 2010 Festival! Tilbudene gjelder torsdag fredag lørdag An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund Kun TACO-veske med alt du trenger til en god TACO-middag! inkl. veske Smaksprøver i butikken fredag! Fiskesuppe/ Sodd 2 liter, frossen Kun Vi har den! Coop Mega Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Reker 5 kg Kun Kyllingpølser 10 pk. Kun Alle meieriprodukter fra Q-meieriet er nedsatt denne uka! Ringo Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag Vinmonopolet Fredag Laurdag Lag din egen blanding! Nå kan du nyte sommeren og høstens gaver fra naturen! Plukk utvalgt frukt og grønt hos COOP Mega for kun kr 10,- pr. kg. pakning eller stk. Se etter SELPLUKKmerking i butikken! Gjelder all frukt og grønt merket 10,- pr. kg., pk. eller stk Fersken 1 kg. Pr. kurv Ikkje førnøgd? Galiamelon Pr. kg Honningmelon Pr. kg. Kiwi 4 stk. pr. stk. 2, Appelsiner Pr. kg. Ny matvare eller pengane tilbake - heilt enkelt! Husk kvittering! Bananer Pr. kg. 10 Druer Pr. kg Vannmelon U/sten. Pr. kg. Mango Pr. kg. Torsdag: Smaks- prøver smoothie! Piel de sapo pr. kg Blåbær 250 g. Pr. pk. Pr. kg. kr 40, Pr. kg. Ananas Nektariner 1 kg. Pr. kurv Ulsteinvik (20) Utesalg: Vi flytter ut og har for salg: Chiliburger kr 50,- Reketallerken kr 50,- Bjørnør fiskesuppe m/brød kr 50,- Salg av pølser, is og brus Gratis frokost lørdag i festivalteltet

9 august % riktblomstrende DENDROBIUM Mascara og eyeliner (verdi 265,-) Skin Yoga bodylotion 500 ml (verdi 298,-) Solpudder m/ børste (verdi 369,-) Mineralpudder m/ børste (verdi 300,-) An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund Coop Mega Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Ringo Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet Tilbudet gjelder for Blåhuset ut uke 33 eller så langt beholdningen rekker. bestill blomster på mestergronn.no Kräuter Balsam dagkrem 30 ml 100,- før 150,- 199,- Festival- TILBUD 99,- 199,- 149,- 99,- (verdi 200,-) Festivaltilbud gjelder torsdag-fredag-lørdag så langt lageret rekker. BLÅHUSET - Ulsteinvik - Tlf: Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag Vinmonopolet Fredag Laurdag 10-14

10 august Masse lekre høstvarer er nå i butikken! Easy-Walker vogner Kampanje! An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund Coop Mega Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Ringo Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag S ALG i 2. etasje! DAME: T-shirt (100,-) 50,- Knickers (160,-) 80,- Jeansjakke (400,-) 200,- Røvar- prisar SOMMER- 50% varer ut august!! ET Kom innom til en hyggelig handel! DAME - BABY - JENTE - GUTT 2. etasje, Blåhuset HERRE: T-shirt (130,-) 65,- Skjorte (400,-) 200,- Div. jeans 50% Schardt leikegrind Natur (veil ,-) 999,- Kvit (veil ,-) 1.299,- Opptil kr 1.500,- i avslag Tilbud Masse haustnytt i butikken! Pose- SALG torsdag-laurdag RØVARKJØP! Vinmonopolet Fredag Laurdag Blåhuset Tlf masse godbitar halv pris av halv pris Blåhuset, 2. etg. - Tlf

11 august Alt til piratfesten... Trebåtfestival og sjørøverpriser! Hos Bjørklund Blåhuset An Chri GA D S TOR LØRDAG GA D E FR Apotek 1 Ulstein % !!! N E K TIK U B ELE PÅ H Barnehjørnet...finn... finn du på Ringo! Benetton Best Fashion Kun laurdag 21. august: Sverd og hattar i mange variantar! Alt i Kaptein Sabeltann 20% Bianco Footwear Bjørklund Coop Mega Elite-Foto Sovepose Fagverktøy (før 249,-) Fleece-pledd (før 199,-) 9950 Blåhuset Tlf Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Godt for ryggen! 1. klassesekk Kr: Handduk Ringo blå (før 149,-) 499,- rosa (før 199,-) 9950 Resten i serien 50% Barnehagesekker Buddy leiketårn m/rutsjebane Gutt/jente Fra: 129,- 28 liter Street Urban sekk Kr: 30 liter 499,- Kr: Street Free sekk Kr: Street Sport sekk 32 liter Kr: 649,- (før 1.990,-) Lego City (før 549,-) ,- Valaker Bakeri Vinmonopolet Fredag: Legotilbod 30 liter Tilbords Smoby sklie 598,- 499,- Sunt & Nam m/lokk Kr: Sunkost (før 1.090,-) 30 liters sekk/ 35 liters sekk Street jr. sekk Handduk Laurdag: Lego Star Wars (før 999,-) Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein Spør oss om råd vi hjelper deg gjerne! SPILL.LEGO.NO 9-17 Laurdag Ej kjem laurdag kjem du? Vinmonopolet Blåhuset Tlf Blåhuset, Ulsteinvik Tlf Fredag Laurdag 10-14

12 august 2010 SunnmŒre Rhythm & Blues Express FOTO: PER EIDE Wood Boat Blues gjentek suksessen Trebåt og Blues fengjer godt ihop. Røft, taktfast og med lange tradisjonar. Kvifor ikkje kombinere dette med å lage ein festival i festivalen? Ein rå konsert med fengjande rytmer og svært rutinerte musikarar og band som spelar det dei likar best! Dette var bakgrunnen for å lage ein eigen blueskveld på Trebaatfestivalen i Karane i Trebaatfestivalen og ei rekke musikksjeler innen bluesmiljøet på Sunnmøre ynskte å få til ein solid konsert med distriktets beste band på fredag under festivalen. Blueskvelden blei ein real suksess og dette er no klart for å gjentakast med nye og saftige bluesband, fredag 20. august i festivalteltet. I år er det igjen Wood Boat Blues, med nokre av dei beste musikarane ein har på Sunnmøre på same scene, same kveld og på Trebaatfestivalen i Ulsteinvik. Det er eiksundaren Bertil Tødenes, eldsjel, trommis og BandCamp-guru som har stått på for å samle troppane som kan bli ein av dei største og heftigaste blues og rythmkonserten på Sunnmøre. Vi er svært glade for at vi kan gjenta suksessen med Wood Boat Blues. Bertil har verkeleg stått på for å sy ihop eit FOTO: opplegg, PER EIDE som vi har verkeleg trua på, fortel Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen engasjert. Tre band skal på scena fredagskvelden og det er ingen tvil om at det er kremen av musikarane i området som skal levere varene, seier Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen. Musikarar av høgt kaliber Woodleg Odd som allereie har opparbeida seg til eit av Noregs beste bluesband, kjem til Ulsteinvik denne kvelden. Bandet har sitt utspring i Sykkylven og spelte også på Wood Boat Blues i Dei viste at dette var musikarar av høgt kaliber. Det synte seg at dei hadde ein stor fan-skare i Ulsteinvik, då det vart svært god stemning i festivalteltet når Woodleg Odd entra scena på Trebaatfestivalen i fjor. Karane som også var instruktørar på Blues-bandcamp i Eiksund, i juni, har gjeve ut fleire album og spelt over det ganske land. Med den nye dyktige amerikanske vokalisten Adam Douglas, har dei gjeve ut album både i Noreg og USA. Sist med albumet One Step Ahead. Dei har også vore på turnê i USA fleire gongar og spelt på fleire kjende klubbar og arenaer over there Interkommunalt ti-manns lag Det som det blir knytta stor spenning til i år er Sunnmøre Rhythm & Blues Express. Dette er eit interkommunalt timanns lag samansett frå tilsaman seks sunnmørs-kommuner. Dette er staute sunnmøringar som har gjort seg bemerka i ei rekkje samanhengar både på lokalt og nasjonalt plan dei siste 30 åra. Du har høyrt og sett desse karane før, i radio, på TV, i avisene, på konsertar, på plater, i næringslivet, i kulturlivet og i musikk-konkurransar. Erfaringane strekkjer seg frå Grand Prix til dei små intime lokale konsertscenene. No kjem erfaring, virilitet, entusiasme og humør uhemma ut i form av Rhythm and Blues. Ein skal ikkje måtte være spesielt innvigd for å forstå at dette er full gass og vel så det. Dette er meir som eit stjernelag, som ein har stor grunn til å tru kjem til å bli ein suksess. Her kan ein få høyre kjende musikarar som Rune Ertesvåg, Ståle Rasmussen, Paal Andrê Grimstad Worren, Ståle Dimmen, Eirik Lade og Bertil Tødenes, berre for nemne nokre. Bandet har teke for seg ei rekkje kjende dansbare R&B slagerar frå då sjangeren oppstod, og sett dei saman til et konsert-program med trøkk og høg "feelgood-faktor". Disse slagerane er ettertrykkelig gjenoppliva og udødeliggjort av m.a. Commitments, Delbert McClinton, The Blues Brothers og John Mayer. Breibeint med straum Eit anna band som bere preg av samarbeid mellom kommunegrensene er bandet Gaspilot frå Ørsta, Volda og Ulstein. Gaspilot består av tre tøffe karar som framfører elektrisk kraftblues av det breibeinte slaget. Karane har plukka eit knippe av dei tøffaste blueslåtane frå tida etter at bluesen fekk straum og nådde ut til massene. Fremstemann Ståle Dimmen legg dei rufsete tøffe gitar-riffa opp på eit av Noregs tyngste blueskomp, kontant levert av Martin Foldal og Bertil E. Tødenes. Gaspilot serverer ubeskjedent eige materiale mellom kanonlåtar fra t.d. ZZ Top, Cream, John Mayer m.fl. Gaspilot byd på ein litt annleis kraftblues-pakke som høver seg for publikum i alle aldrar som likar ekte saker direkte og kontant levert. Som om dette ikkje er nok, så skal det i løpet av festivalen på Amfi Ulsteinvik vere fleire gratiskonsertar levert av ungdommane som var på BluesBandCamp tidlegare i år. Laurdags formiddag blir det Blues-lunch i festivalteltet på Rådhusplassen i Ulsteinvik, der m.a. Blues Bror and the BandCampers, Brænne Blues, Emily and the Fæmily, Innocent of the Sunberry og Muddies Buddies, skal spele det repertoaret dei øvde inn på BluesBandCamp i Eiksund i juni. Her kan ein få sjå mange flotte spirar innan musikkmiljøet i området verkeleg få utfalde seg. Vi har stor grunn til å tru at dette blir nok ein suksess, seier Muggerud, som legg til - eit så solid musikalsk program, laga av lokale musikarar, skal ein leite lenge etter her i distriktet. Her er det berre og møte opp å få med seg all moroa, avsluttar ein entusiastisk Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen. Tid: Fredag kl Stad: Festivalteltet Woodleg Odd FOTO: PER EIDE Gaspilot FOTO: PER EIDE

13 august Full pakke frå Mega Det er ikkje akkurat snakk om pølser i gryte, seier butikksjef Sissel Kopperstad. COOP Mega har i år blitt offisiell leverandør til Trebaatfestivalen, som vil seie at dei er kolonialbutikken festivalen brukar til alle sine innkjøp. Dei slår på stortromma, og diskar opp med gratis frukost til båtfolket. Får å få til dette har Coop Mega fått med seg ei rekke sponsorar. Folk kan kome og forsyne seg som på eit hotell. Maten blir pådekt, og med eit særs godt utval. Alt frå det du kan tenke deg til ein vanleg frukost, i tillegg til egg, røykalaks, rekemajones, salat og steinomnsbrød rett frå omnen, i tillegg til frukt og anna snacks. Det er altså ikkje småtterier. Det er ikkje akkurat snakk om pølser i gryte, seier butikksjef Sissel Kopperstad. Sissel informerer om at tilsette ved butikken kjem til å møte fullt utstyrt med kokkeklede, og gjer alt for ei god servering, der det også vert gratis forsyning av kaffi og te. I år har Coop Mega fått med seg mange flotte lokale sponsorar. Blant andre Brudevoll og Vereide. I tillegg stiller Den Stolte Hane, Fjordameny, Tunmeieriet og Prior. I tillegg til å stå for serveringa av frukosten i Festivaltetet, stiller Coop Mega med ein rikhaldig meny ute om veret tillet det. Det blir sal av reker, chilliburger, pøler, is og brus. Edvard Vollvik er også på plass og serverer smaksprøver av den etterkvar så berømte fiskesuppa si. Tid: Laurdag kl 10 Stad: Festivalteltet Gjengen frå Coop Mega spanderer gratis frukost under Trebaatfestivalen Premiedryss på Trebaatleikane Ulstein It-Partner i Ulsteinvik skal levere premiane til Trebaatleikane. Den som greier å forsere raskast gjennom hinderløypa i hamnebassenget, får faktisk ein Apple ipad 16GB WLAN til ein verdi av 5999 kroner! Greier du berre andre plass, får du likevel ein svært bra premie, nemlig ein Lenovo Ideal S10-3 mini-laptop, som kostar 2895 kroner i butikken. Har ein gjort det veldig bra, men må ta til takke med ein tredjeplass i leikane, vankar det eit FUJIFILM Digitalcam F70EXR til ein verdi av 2495 kroner. Morten Stø i Ulstein IT-Partner har stor tru på Trebaatfestivalen og karane som arrangerer den. Trebaatfestivalen synest vi er eit flott arrangement for heile familien, seier den daglege leiaren i Ulstein IT-Partner, som har butikk like ved Blåhuset i Ulsteinvik. Når vi no hadde moglegheita til å vere med på eit slikt stunt på Trebaaleikane, syntes vi det var viktig å levere nokre produkt som vi har stor tru på, utdjupar Stø. Det nye konseptet som har blitt kalla Trebaatleikane, der ein blant anna skal bruke Funballz, ro i gummibåt, springe palleløp og klatre på bruskasser i hamneområdet for å kome i mål, skal bli det nye store gratisarrangementet under festivalen. Dette er ei vidareføring av Ta Sjansen og Palleløpet som har vore ein stor suksess på laurdags ettermiddag under festivalen. Desse arrangementa på laurdags ettermiddag har blitt det vi har lukkast mest med på festivalen, seier Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen. I fjor møtte det over 3000 personar for å sjå på, å dette må vi seie oss svært nøgde med. Responsen vi fekk var overveldande. Vi trur at Trebaatleikane blir nok ein suksess i rekka, seier presseansvarlig i Trebaatfestivalen. At vi får ei lokal bedrift som Ulstein It-Partner til å sponse premiane til Trebaatleikane, synest vi er kjekt. Dette fortel at dei har trua på det vi driv med, og gjer det veldig enkelt for oss å køyre på vidare. Vi håper sjølvsagt at det blir ein verdig vinnar av den kostbare Apple ipad en, seier Muggerud, som medgir med eit smil at han kunne godt tenkt seg ein slik sjølv. Butikkansvarleg Stian Farstad (t.h.) i Ulstein IT-Partner og Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen konstaterer at det er flotte premiar å vinne på Trebaatleikane Torsdagsdans Skippermøte på Kaffikari Ullaholm Båtklubb har godt samarbeid med mange ulike artistar. I samband med midtsommarfesten på Borgarøya i juni spelte Kåre Jørve opp til dans. Dette var så vellukka at han no vert ein del av Trebaatfestivalen. Jørve har eit allsidig repertoar, og spelar god dansemusikk for folk i alle aldrar. Han spelar opp til dans etter opningsarrangementet,. Tid: Torsdag kl 22 Stad: Festivaltetet Som i fjor, blir det Skippermøte for påmelde båtar, på fredag kveld. Kaffikari er den vesle raude sjøbuda lengst inne i hamnebassenget i småbåthamna. Det er berre nokre minutt å spasere frå der båtane ligg. Kaffikari er ein liten, lokal restaurant med god mat og drikke, både ute og inne. På skippermøtet stiller ein person frå kvar påmeld båt. Her får ein praktisk informasjon om alt som har med festivalen å gjere. Tid: Fredag kl 20 Stad: Kaffikari Butikkope: Fredag Laurdag (Eigne opningstider for daglegvarebutikkar) Kåre JŒrve spelar opp til dans på torsdag. Billettar på Billettservice og Posten

14 august 2010 Større scene og enormt telt Årets festivaltelt under Trebaatfestivalen blir både lengre, høgare og flottare enn tidlegare år. Årets telt er på heile 12 x 40 meter, og har plass til nærare 1000 personar. Dette er det største festivalteltet som er å få tak i på våre kantar av landet. Nytt av året er at det vert ei eiga utescene for festivalen. Blåhusscena vert ei proff utandørs overbygd scene på heile 9x6,5 meter. Her blir det god plass til alle dei spennande aktivitetane på denne scena gjennom festivalen. Scena blir plassert i Blåhuspassasjen på oppsida av Blåhuset. Sjå eige program for underhaldning på Blåhusscena i Blåhuspassasjen. Årets telt er på heile 12 x 40 meter. Årets scene måler 9x6,5 meter. Foto: Tonje Sætre Indrearne Alle salsvarer 70% Tlf: / Mykje haustnytt kome inn! Vi har kleskolleksjonen til Ruth Røssevoll, Saint Tropez, Chill, Custommade m.m. Ta deg ein tur til oss i underetasjen på koselege Krukkehuset i Ulsteinvik Mandag-onsdag Torsdag Fredag Laurdag Full rulle med tivoli I år kjem Tomas Tivoli til Trebåtfestivalen. Det blir artige aktivitetar for born i alle Tid: Torsdag kl aldrar. Tomas Tivoli har halde det gåande fredag kl i 6 generasjonar og er solide på tivolidrift. Det vert også barnekarusellar på søndag kl laurdag kl Kulturallmenningen. I tillegg, kan du gle Stad: på parkeringsplassen ved deg til alle sortar tombola, karusellar, bilbaner, hoppeslott og luftige Rolls Royce, nedanfor Shell svev! Butikkope: Fredag Laurdag (Eigne opningstider for daglegvarebutikkar)

15 august Høstnytt ankommet fra Munthe plus Simonsen, Maison Scotch (nytt merke), Charlotte Sparre, Staff, Line of Oslo og Ti-Mo 3 Busserulls på vegen igjen! Bandet som har hatt eit lengre opphald er no klare for å køyre på igjen. Trebaatfestivalen er ein av dei få stadane i Noreg som får besøk av gledesspreiarane, Ein sjeldan sjanse til å få med seg nachspiel-kongane i 3 Busserulls. 3 Busserulls med artisten og kjendisen Gunnar Andersen i spissen, lagar ikkje berre konsert når dei spelar. Dei lagar eit underhaldningshow, der latteren ligg laust og allsongen står i taket. Det er omtrent umogleg å ikkje ha fått med seg musikken til bandet. I mange år har ein kunne høyre 3 Busserulls spele både på radio og tv. Bandet som har blitt kjend for landeplager som Plommer i Hardanger, Øl, øl og mere øl! og Honolulu satsar alt på at det skal bli stor stemning i festivalteltet i Ulsteinvik 3 Busserulls er kultur! Eit kulturfenomen med utspring frå bygdemiljø og vekkelsesmøter. Humor og ramsalt samtidskommentar, same om det handlar om kystkultur eller dobbeltmoral. Politisk korrekt har dei aldri vore, og her får du alt frå vakre ballader til «jodling om horer og negrar og øl og brennevin» i polkatakt, kan ein lese i presseskrivet til bandet. Vi likar å ha unike artistar på festivalen vår, seier presseansvarlig Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen. Det er då svært gledeleg at eit slikt folkekjært og legendarisk band som 3 Busserulls kjem til Trebaatfestivalen i Ulsteinvik, som er ein av to stadar bandet skal spele i sommar, utdjuper han. Billettane til arrangementa til Trebaatfestivalen er lagt ut på Billettservice sine nettsider, og kan kjøpast både på internett, Narvesen og på Posten. Bandet skal spele på laurdagshowet vi brukar å ha på ettermiddag/kveld laurdagen i festivalteltet. Førehandsalet på billettar har gått veldig bra, opplyser Muggerud. Tidligare år på det tidspunktet i festivalen har vi hatt blant anna hatt Klypa-show og Sildakongen, og vi har grunn til å tru at dette kjem til å bli nok ein suksess, seier Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen. Tid: Laurdag kl Stad: Festivalteltet Lekre støvletter og vesker fra ViaVai klær, interiør & galleri Vikemyra 5 Nyheter daglig En del godbiter igjen av salget 50% og 70% Ulsteinvik % på alle varer under Trebåtfestivalen Gode tilbud under Trebaatfestivalen!! Brannvettreglane 1. Søl ikkje med bensin eller olje. 2. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparat må verte innstallert og reparerert av fagfolk. 3. Ildsfarlege væsker må verte oppbevart i godkjende kanner og sikrast mot slingring. 4. Ha minst eitt 2-kilos brannslukningsapparat i båten. 5. Luft ut motorrommet. Bruk nasen for å finne lekkasjer. 6. Bruk ikkje choke i utide. 7. Stopp motoren straks dersom du merker lekkasje. 8. Stopp motoren og slokk open flamme når du fyller bensin eller olje. Ha brannslukningsapparatet for hand. 9. Ved brann kan tankar eksplodere. Ha flytemiddel klare til bruk og ver førebudd på å forlate båten. 10. Steng alle utløp for bensin, gass og olje når turen er avslutta. Tøm askebeger. 11. Monter røykvarslar. Velkommen til oss i Kyrkjegata! Ulsteinvik - - Tlf.:

16 august 2010 Ung Blues på fleire scener Resultatet frå årets Blues BandCamp kan ein oppleve under Woodboat Blues i festivalteltet fredag, men laurdag er det dei unge musikarane som er åleine på scena under nyskapinga Blues lunsj i festivalteltet. I tillegg skal fleire av dei same banda halde promokonsert på Amfi både fredag ettermiddag og laurdag, etter blues-lunsjen. Konserten på Amfi laurdag er saman med Woodleg Odd. Siste helga i juni fekk 25 ungdommar frå Søre- Sunnmøre lære å spele blues av eit av Skandinavias beste bluesband, Woodleg Odd. Dei øvde då inn eit konsertrepertoar av eigne nyskrivne låtar, klassiske blueslåtar og fleire låtar av Woodleg Odd. Dette vart så framført på konsertar i Eiksund og under bluesfestivalen Trandalblues. Ungdommane frå Blues BandCamp har hausta stormande applaus og Ung blues-konserten under Trandalblues var av mange rekna som ein av dei mest spanande innslaga på årets festival. Banda som skal på scena under Woodboat blues er m.a. Blues Bror and the BandCampers, Brænne Blues, Emily and the Fæmily, Innocent of the Sunberry og Muddies Buddies. Som arrangør av Trandalblues og erfaren musikar oppsummerte Kjell Rune Klubbenes dette slik; Imponerande høgt nivå på disse ungdommane. No er dei klar for Woodboat blues i Ulsteinvik og publikum har mykje å gle seg til. Tid: Fredag kl 17: Woodleg Odd og Blues BandCamp gratis promokonsert, radioshow Radio Ålesund m/konkurransar, CD-signering Stad: AMFI Ulsteinvik Tid: Laurdag kl 12: Blues BandCamp gratis hovudkonsert Stad: Festivalteltet Tid: Laurdag kl 14.30: Blues BandCamp gratis promokonsert, radioshow Radio Ålesund m/konkurransar Stad: AMFI Ulsteinvik Blues Bror and the BandCampers med forsterking. Bror Magnus TŒdenes (git/ vok), Adam Douglas (vok-vikar), Einar Blindheim (bs), Bendik Hurlen Valderhaug (git). Marius Nergård (tr) og Olav Egge Brandal (pno) er også med. FOTO: PER EIDE BreÕnne Blues i aksjon under konsert i Eiksund. Pål Andreas Foldal Aam (git/vok), Marius DuestŒl (tr), Torfinn StŒve Madsen (git/vok), Jonas KrŒvel(bs) og Joar SÕten Birkeland (key/vok) FOTO: PER EIDE Emily Milan Eide - vokalist og frontfigur i bandet Emily and the FÕmily. FOTO: PER EIDE

17 august Amfi Norges største senterfamilie Bluesstemning på Amfi Fredag 20. august kl Woodleg Odd og Blues BandCamp: Promokonsert/ CD-signering Seinope: Fredag Laurdag Radioshow og konkurransar v/ Radio Ålesund Laurdag 21. august kl Foto: Per Eide Blues BandCamp Blues BandCamp promokonsert Grafisk utforming: Amfi Kreativ AS Radioshow og konkurransar v/ Radio Ålesund Festivaltilbud i butikkane! Woodleg Odd amfi.no

18 august 2010 Butikkope: Fredag Laurdag (Eigne opningstider for daglegvarebutikkar) Billettar på Billettservice og Posten HAUSTNYTT! Restar frå salget: 50-70% Convexbygget, 6065 Ulsteinvik Tel: VI HAR GODT UTVALG I SKOLESEKKER! Her blir det dåp! Noko så uvanleg som ein splitter ny kutter frå Bjørkedalen skal døypast under Trebaatfestivalen laurdag. Det har i alle fall ikkje vore bygd ein kutter i Bjørkedalen på over femti år, men eg var bestemt på at om eg skulle byggje ein båt så måtte det bli ein kutter, seier Rune Husevåg (30) som er eigar av den nye 36 fot lange kutteren som er bygd hos Sigurd & søner Båtbyggeri i Bjørkedalen. Det finst framleis mange kutterar, men denne er nok blant dei nyaste, trur eg. Bygd av tre av beste kvalitet frå Bjørkedalen, smiler Rune som også er medlem i Bjørkedalen kystlag. Det har ikkje vore mangel på skryt av 09 modellen. Det har vore mykje skryt, spesielt frå folk som har greie på båtar. Ein ny kutter er vel ganske spesielt, seier Rune som er frå Nordfjordeid. Ideelt miljø for dåp Laurdag skal båten hans døypast under Trebaatleikane i småbathamna i Ulsteinvik. Namnet er inntil vidare hemmeleg. Det er jo rette miljøet å døype den i, det kunne ikkje passa betre, seier Rune som la siste hand på båten i vinter, eller i alle fall nesten. Ferdig blir den vel aldri, men den ser bra ut no. Førre veke fekk eg sett i kartplottar og VHF radio, seier han og viser oss inn i båten. Der luktar det friskt av nytt treverk. Vi har nettopp vore rundt Stad, i dryge fire meter PAKKETILBUD 699,- SPAR 99,- 449,- STOLT: Rune er stolt, andre er imponert av den nye 36 fot lange kutteren frå BjŒrkedalen.

19 august Sjefen har Bursdag! Hipp hipp hurra!! Og så båtfestival -dette blir bra.. 30 år. Det må vi markere Dama har ikkje tenkt å parkere Så opp, ut og løp Her får du -20% på heile ditt kjøp! Festivitasen foregår torsdag, fredag og laurdag. Og psst.vi bringar dine blomsterhelsingar også:-) FLUNKA NY BÅT: Den nye kutteren frå BjŒrkedalen skal dœypast under Trebaatleikane laurdag. Festivalsnop høge bølgjer, og den låg godt på vatnet. Den er godt sjødyktig, seier han og skjenker i kokmalt kaffi til gjestane. Eg har brukt den ganske mykje sidan den vart sjøsett første gong for eitt år sidan, men mykje er skjedd med båten sidan då, seier Rune som ikkje ser svart på vedlikehald av trebåten. Vedlikehald er berre avkopling for meg, smiler han. Tid: Laurdag kl Stad: Småbåthamna SKIPPER RUNE: - Den ligg godt på vatnet, meiner Rune Husevåg ved roret. Sommarfint og maritimt I BYSSA: Rune med kamerat og matros, Nils Morten Frislid, begge frå Eid. Sengesett frå Herregård og alle bilder 20% Bjørndalvegen 15 Ulsteinvik. Tlf

20 august 2010 TEST: Tom Henrik Muggerud frå Trebaatfestivalen let fjorårs-vinnaren av pallelœpet, Arve Haugland, få ein testtur med artig-ballen

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

LITEN, MEN STOR - ANDRÈ NEVSTAD DAGLEG LEIAR OG SPORTSSJEF, IL HØDD FOTBALL. Når vi no skal få oppleve vårt kjære Hødd spele

LITEN, MEN STOR - ANDRÈ NEVSTAD DAGLEG LEIAR OG SPORTSSJEF, IL HØDD FOTBALL. Når vi no skal få oppleve vårt kjære Hødd spele IL Hødd - Tromsø IL LITEN, MEN STOR FOTBALL HANDLAR OM FELLESSKAP, KULTUR, IDENTITET, SAMSPEL OG OPPLEVINGAR. HØDD- HISTORIA FORTEL OSS AT NETTOPP DESSE VERDIANE HAR VORE SENTRALE FOR KLUBBEN SINE PRESTASJONAR

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

AMFI VOSS 10 19 (18) amfi.no/voss INSPIRASJON GÅVETIPS. AMFI Mykje å gleda seg til. Alltid.

AMFI VOSS 10 19 (18) amfi.no/voss INSPIRASJON GÅVETIPS. AMFI Mykje å gleda seg til. Alltid. AMFI VOSS 10 19 (18) amfi.no/voss INSPIRASJON GÅVETIPS GÅVETIPS MAMMA Høyang Polaris Hard Face steikjepanne. Pris frå kr 599,- på Wallendahl. Nydelege Be friends frå Poul Pava. 4 glas 36 cl, kun kr 129,-

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

GARBORGDAGAR 21. - 25. JANUAR 2015

GARBORGDAGAR 21. - 25. JANUAR 2015 GARBORGDAGAR 21. - 25. JANUAR 2015 «Vind i gardhol» - onsdag 21. januar (Foto: Olav Garborg) Garborgdagar opna med Vind i Gardhol- konsert på Thime Station. I år som i fjor, vart Garborgdagar opna med

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien

Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien Velkomen til Fotballfestival i Hundeidvik 30. mai 2015. Festivalen nærmer seg og vi sender derfor ut litt generell informasjon om arrangementet og

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

15-30 personar i enkle og doble rom Vi har pr. dato ikkje reservert rom for gruppa dykkar.

15-30 personar i enkle og doble rom Vi har pr. dato ikkje reservert rom for gruppa dykkar. Nordfjord Motorhistoriske klubb Att: Frode Naustdal frodenaust@yahoo.no Dato: Geiranger 30.01.08 Tilbod på helgeopphald våren 2008 Vi viser til mail, og har gleda av å kunne presentere følgjande tilbod:

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 14.nov 2015 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt laurdag 31.oktober som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009

Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009 Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009 Inspirasjonen for foredraget Eigne erfaringar som troppsleiar i Ørsta og Trondheim Kortkurs om å satse

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer