Festivalavis for Tr Festivalavis for T ebaatfestivalen 2010 rebaatfestivalen år i 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Festivalavis for Tr Festivalavis for T ebaatfestivalen 2010 rebaatfestivalen 2010 10 år i 2010"

Transkript

1 INFORMASJON Torsdag til søndag august WoodBoatBlues Erik og Kriss 3 Busserulls Kaptein Blåtann Trebaatleikane Festivalavis for Trebaatfestivalen år i 2010

2 august 2010 ULLAHOLM BÅTKLUBB Saunesvegen 20, 6065 Ulsteinvik Telefon: Trebaatfestivalen i Ulsteinvik Ullaholm Båtklubb Saunesvegen ULSTEINVIK Kontaktpersonar: Festivalleiar: Karl Johan Barstad Tlf.: Logistikk/sikkerheit: Bård Emil Ødegård Tlf.: Presseansvarleg: Tom Henrik Muggerud Tlf.: Hamnevakter: Fredrik Alvestad Tlf.: VHF kanal 69 Naudnummer BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 Lækjarvakt Frå Trebåtfestivalen årsjubileum og den beste til no! Trebaatfestivalen 2010 er den femte trebåtfestivalen vi arrangerer i Ulsteinvik. Frå den spede start i 2006 med ei handfull båtar nærmar vi oss no 100 besøkande båtar og er absolutt med i konkurransen om å vere Norges største trebåtfestival! Vi har hatt ei målsetting om å doble aktiviteten kvart år dei 5 første åra, noko vi faktisk kan seie at vi har lukkast med. Dei nye aktivitetane som vi meiner gjer at vi også i år kan kalle det ei dobling, er Trebaatleikane, samarbeidet med kystlaga, og den store utekonserten med Erik og Kriss. Ei anna målsetting vi har hatt er at det skal vere ein attraktiv festival for alle, og at det ikkje skal vere ein festival der alt kostar pengar. Samtidig som vi prøver å vere ein brei festival, ynskjer vi samstundes å fokusere sterkt på det maritime. Trebåtar, kystkultur, sjø og interessa for det maritime skal vere i fokus! Ein festival må ha ein raud tråd og ein klar profil for å markere seg mellom skogen av festivalar som har vakse fram. Vi tek dette veldig alvorleg, og jobbar hardt med innhaldet, Vi besøker også fleire festivalar av mange typar, for å sjå både kva ein kan gjere rett og kva ein kan gjere gale. Når no Trebaatfestivalen har vakse seg stor og kjend, har vi moglegheit til å velge ut dei aktivitetane og deltakarane som vi meiner passar inn. Du skal ikkje vere i tvil om at du er på ein trebåtfestival når du kjem til Ulsteinvik august. Å vere leiar for ein festival i sterk vekst er ei veldig kjekk oppgåve, å segle i medvind er ofte behageleg, men samstundes har du faren for ein "ufrivillig jibb" der heile tida. Vi passar roret, og sørgar for å ha kontroll på omdøme, logistikk og økonomi slik at festivalen skal ha livets rett også i framtida. Eg vil spesielt takke våre samarbeidspartnarar for engasjementet dei viser. Utan våre medhjelparar, sponsorar, underhaldarar og ildsjeler hadde denne festivalen aldri vore mogleg. Det er ein super gjeng å vere leiar for! For den som måtte lure, så kan eg opplyse om at heile festivalen vert gjennomført på dugnad! Overskotet av festivalen går inn i drift og restaurering av svenskeskøyta Ullaholm, i år skal vi på slipp, samt oppgradere ein del i det elektriske, så bidraget kjem godt med. Eg gler meg veldig til årets festival, og har stor tru på at jubileumsfestivalen skal verte den beste Trebaatfestivalen til no! Velkomne! Med båtglad helsing Karl Johan Barstad Festivalleiar Kvardagar Døgnvakt elles dagtid Ulstein Legesenter Brannslokkingsapparat er plassert ut ved festivalteltet på rådhusplassen. Lay Out/sats: Regionavisa Trykk: Polaris Trykk, Ålesund Opplag: Distribusjon: Nordvest Distribusjon Gratis i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta. Avisa blir også distribuert ved Widerøeutgangen på Hovden, Ørsta, i kafeen på Ålesund Lufthavn, Vigra, på Nattbussen til Oslo, og på strategiske møteplassar i regionen. Trebaatfestivalen 2010 Helsing frå Ulstein kommune Det er ei stor glede å kunne ønskje alle dei ihuga båtentusiantane velkomne til Trebaatfestivalen 2010 i Ulsteinvik. Som ei dronning millom mœyar Utmed havet der i vest Ligg du kransa av små Œyar Og i livd for storm og blest. I mot sœr i bakke hellet Kringom blenkjer våg og vik, Og i nord i ly av fjellet der ligg bygda Ulsteinvik Ulstein kommune og tettstaden Ulsteinvik kan ikkje få ein vakrare presentasjon enn den som Helge Saunes her har gitt oss. Hamnevakta lyttar på VHF KANAL 69 Kommunen har eit sterkt og variert kulturliv. Song og musikk har ei lang historie her i kommunen, og melodien til Ulsteinsongen passar så godt til teksten. Kanskje skulle ein finne plass til å synge den ved starten av festivalen. Ein hyllest til eit næringsliv der kreativitet, nyskaping og stor vilje til satsing er nokre av deira kjenneteikn. Og til ei kommune der ein arbeider målretta for å gi innbyggjarane sine gode velferdstenester, og å bidra til å skape eit pulserande kulturliv. Aktivitetar, som bl.a. Trebaatfestivalen skapar. Det gjev opplevingar og stor glede på tvers av alder og etnisitet. Mobiltelefonar Trebaatfestivalen 2010: Leiar: PR/Presse: Hamnevakt: Sikkerheit/infrastruktur: Ulsteinsongen har etterkvart fått ein verdig alder, medan Trebaatfestivalen er ei nyskaping, takka vere nokre eldsjeler. Arrangørane av festivalen er unge menneske, engasjerte og kreative som også brenn for båtmiljøet, og spesielt då for trebåtar. Ei stor takk til dei som gjer det mogleg for oss andre å nyte nokre innhaldsrike dagar. Programmet er variert og alle vil finne noko som passar for dei. Her har ein lagt til rette for små og store i eit fortetta sentrum med varierte butikkar og sjølvsagt boder og stands med blant anna ymse maritime utbod for gjestar og fastbuande. Eg vil ønskje alle som har arbeidd med å legge til rette for Trebaatfestivalen 2010 lykke til med arrangementet. Hjarteleg velkomne til alle som vitjar Ulstein kommune med eller utan båt! Med Helsing Hannelore Måseide ordførar Hannelore Måseide Butikkope: Fredag Laurdag (Eigne opningstider for daglegvarebutikkar)

3 august inn festivalen Syng OPNAR MED SONG: Vokalbandet Stemmebandet med 18 songarar frå ±rsta/volda. Vokalbandet Stemmebandet og blandakoret Hemingen har fått æra av å opne Trebaatfestivalen torsdag kveld. Det er duka for sjømannskveld og offisiell opning av Trebaatfestivalen i festivalteltet torsdag. Det er vokalbandet Stemmebandet frå Ørsta/Volda og det Flø-baserte blandakoret Hemingen som fått æra av å synge festivalen inn med mellom anna tolkingar av alt frå Evert Taube og Erik Bye til Åge Aleksandersen og Alf Prøysen. Ramsalt ramme Det skal bli noko for einkvar smak denne kvelden med mange klassiske perler frå begge kor. Ein del songar blir a capella, andre akkompagnerer Kåre Jørve med herlege trekkspeltonar, seier dirigent for Stemmebandet Ingrid Remø. Det vil også bli to allsongar frå kora, Skomværsvalsen av Erik Bye og Dansen på Sunnanö av Evert Taube. Felles for begge kor er at dei fleste songane omhandlar sjø og båtliv, heilt i tråd med festivalen. Vi gler oss over å kunne bidra til god stemning under opninga av festivalen. Songane skal passe godt inn, konkluderer Atle Flø i blandakoret Hemingen. OPNAR FESTIVALEN: Blandakoret Hemingen frå FlŒ. Tid: Torsdag kl 20 Stad: Festivalteltet KLASSISK: Allsong av Dansen på Sunnanö av Evert Taube blir å hœyre torsdag i festivalteltet. BLIR TOLKA: Mellom anna Erik Bye sin SkomvÕrsvals blir tolka av kora torsdag. (Foto Anne Liv Ekroll, NRK) Praktisk informasjon Her finn du praktisk informasjon til deg som besøkande på Trebaatfestivalen i Ulsteinvik. Vi i arrangørkomiteen vil gjere alt som ligg i vår makt for at du som besøkande skal ha det best mulig i Ulsteinvik medan festivalen står på, ver ikkje redd for å ta kontakt med oss dersom du skulle ha spørsmål, eller det skulle dukke opp problem. Beredskap: - Brann: Ring nødnummer 110, forsøk å sløkke, om mulig få båten ut av hamna for å hindre spredning. Kontakt hamnevakta telefon eller festivalleiinga Ulykke/skade: Ring nødnummer 112 eller legevakta på Innbrudd, vold, etc: Politiet, tlf , eller festivalleiinga, tlf Fortøying: Hamna er delt opp i ulike soner etter båttype. Alle kaier er reservert for besøkande trebåtar. Eventuelle ledige plassar kan brukast av andre etter avtale med hamnevakta. Vi viser elles til kaiene Ulstein Marina, samt ankring langs land. Vi ber besøkande båtar om å rette seg etter instruksar frå hamnevakta, slik at alle får eit best mogleg opphald under festivalen! Alle båtar er ansvarlege for å fortøye tilstrekkeleg. Ligg det fleire båtar i breidda, bør ytterste båten bruke anker eller liknande for å avlaste båtar lenger inne. Ta hensyn til dei du ligg ved sida av! Ta om nødvendig kontakt med hamnevakta for hjelp med fortøying. Sanitæranlegg: Dusj/ toalett: - Småbåtlaget sitt serviceanlegg på Vikholmen - Garderobeanlegget ved kulturhuset/quality Hotel Ulstein Kontakt resepsjonen for dusjing. Vaskemaskin / Tørketrommel - Småbåtlaget sitt serviceanlegg på Vikholmen. Straum: Alle bryggene har gratis straum. Dersom det er mange båtar kobla på ein kurs, bør kvar båt spare på forbruket for å hindre at sikringane går. Kontakt festivalleiinga ved problem. Vatn: Dei fleste bryggene har tilgang på vatn. Ved problem kontakt festivalleiinga. Internett: Største delen av hamna er dekt av trebaatfestivalen sitt trådlause internett. Dette er til fri nytting for alle gjestar på festivalen! (Det kan i enkelte område vere varierende dekning på internett) Kontaktinformasjon: Festivalkomitè: Hamnevakta: Pressekontakt: Vakthald-leiar: M/S Ullaholm lyttar på ch 69, når den er bemanna Hamnevaktbåten lyttar på ch 69, når den er bemanna. Havna i Ulsteinvik har GPS posisjon: N 62 20`568 E 05 50`565 Attraktivt for besøkande båtar Hovudfokuset under Trebaatfestivalen er dei besøkande båtane. Desse lagar den naturleg flotte ramma rundt arrangementet, og arrangøren gjer alt for at dei besøkande båtane får eit best mogleg opphald i Ulsteinvik. Det vert lagt ut midlertidige brygger for å auke kapasiteten, og alle kommunekaiene i Ulstein er reserverte for festivaldeltakarar. Sjølvsagt er det gratis å fortøye denne helga, og festivalen spanderer også gratis straum! Festivalen har også gratis trådlaust internett tilgjengeleg over det meste av messeområdet! Dei som kjem med trebåt til Ulsteinvik denne helga kan også vente seg dei best lokaliserte bryggeplassane, samt fleire overraskingar utover festivalen. Vi har to anlegg med dusj og toalett på land, der det eine også er utstyrt med vaskemaskin og tørketrommel. Det eine er lokalisert i kulturhuset, og det andre er ved gjestebryggene i småbåthamna.

4 august 2010 Gler oss fælt! Bli med Erik og Kriss på utekonsert på «Blåhus-scena» laurdag 21. august. Og ikkje berre det, men ei gladnyheit til alle sunnmøringar: det er gratis! Erik og Kriss er svært glade i Sunnmøre, og har mange gode konsertopplevingar herifrå. No skal dei opptre på ein trebåtfestival, noko dei aldri har gjort før, men dei gler seg fælt. Vi har eit knallforhold til Sunnmøre. Husker eigentleg aller best første gangen vi var i Ulsteinvik, på ein sein-vår eller tidleg-sommer-konsert. Da låg vi heile dagen på ei strand som utkonkurerar dei fleste sydenstrendene i reisekatalogane. Osnessanden ja - ja, Sunnmøre er bra, fortel Erik. Leiande Erik og Kriss har i løpet av kort tid etablert seg blant dei leiande artistane her i landet, takka vere deira fengande musikk. Dei starta som eit enkeltprosjekt i russetida, då gutta for første gong gjekk saman for å lage ein låt til russebussen sin, Legenden i Den tredje plata deira, TABU, er ute i butikkane no. Basert på tidlegare opplevingar gler vi oss fælt, da! Det er vanvittig flott her oppe. Og så er vi glade i båtar begge to, fortel Kriss. Ny plate Dei er smått i gang med ei ny plate. Sleppedato for albumet er ikkje sett enno, men det følger også med ein Norgesturnè. Men dei kan allereie no avsløre at det blir andre bollar på det nye albumet. Vi held no på med ei ny plate, og vi syntest sjølv det tek bra form. Foreløpig er det vanskeleg å sei så mykje konkret, anna enn at det ser veldig forskjellig ut frå forrige album, som var spelt inn med live-instrument og band. Men det blir høgt tempo, og meir trøkk enn tidlegare, det kan eg vel sei utan å lyge, seier Kriss. Gjer alt sjølv Ein helt unik ting med bandet - er at gutta gjer absolutt alt sjølv. Alle beats er produsert av Kriss, produksjonar, sluttmiks, arrangement, innspelingar, visuelle løysingar, tekstar og også i stor grad musikkvideoar er det Erik og Kriss sjølv som står bak. Med seg til Ulsteinvik har dei med eit såkalla DJ-set. Fineveret er bestilt, og konserten er gratis. Kva meir kan ein be om? Erik og Kriss lovar fullt trøkk og stor stemning i Blåhuspassasjen. Vi håper intenst, og krysser alle fingrar tilgjengelige for bra ver, mange menneske og at folk er like varmt mottagande der som dei brukar, seier dei, samstemt. Sommar og sol Dei er kjende for sin humoristiske og lite sjølvhøgtidlege haldning, morosame tekstar og fengande refreng - og blir i dag sett på som ein av landet sine beste live-acts. Trebaatfestivalen slår på stortromma i år, og gler seg til Erik og Kriss inntek scenen laurdagskvelden. Ein trebåtfestival har vi nok ikkje spelt på før, så det er nok eit kryss i margen for vår del. Det ligg sol, sommar og saltvatn i ordet «trebåtfestival»- det er jo nødt til å bli sommarstemning av slikt! avsluttar Erik. Tid: Laurdag kl 19 Stad: Blåhusscena Spleiselag bak gratis utekonsert Gratiskonserten med Erik og Kriss er et spleiselag mellom Sparebank1 søre Sunnmøre, Regionavisa, Blåhuset og Trebaatfestivalen som har gjort denne unike konserten mogleg. Namneskifte og jubileum var grunn nok til å gi ungdomen eit gratis tilbod av høg kvalitet av sjeldant kaliber. Det beste i livet er gratis. Og for å markere at vi er gratisavis samt vårt 10-årsjubileum, stemmer det veldig bra med gratiskonsert for oss, seier salgs- og marknadssjef i Regionavisa, Line Urke. Regionavisa er generalsponsor for Trebaatfestivalen. Lillian Breivik i Sparebank1 søre Sunnmøre framhevar Trebaatfestivalen som ein snakkis og ein stor suksess. Vi er hovudsponsor til festivalen for tredje året på rad, og i år toppar vi det heile og tilbyr noko ekstra. Det blir ei heving av festivalen, noko som er kjekt for alle partar, både arrangør, vi som sponsor og for folk flest. Vi har vore med på eit liknande opplegg i Volda der Erik og Kriss var artistane og vi såg at dette var ein slager og at mange likar dei. Dei er tydelegvis veldig populære i ungdomsgruppa, avsluttar Breivik. Line Urke framhever dei 4 aktørane bak konserten som innovative og med mykje felles. Hadde vi ikkje hatt fellestrekk hadde vi heller ikkje tenkt likt og satsa likt. I tillegg er alle fire forholdsvis nye i marknaden på søre Sunnmøre. Trebaatfestivalen er fem år i år, Regionavisa er 10 år i år, Sparebank1 søre Sunnmøre har skifta namn og Blåhuset feirer den populære Kaptein Blåtann sin bursdag i august. Det er tre år sidan han flytta heim og feirer storstilt også i år sin 352 bursdag. Senterleiar ved Blåhuset Kjøpesenter, Diana Moldskred fortel at då dei blei kontakta av Trebaatfestivalen, var dei ikkje seine om å gi positive signal tilbake for å vere med på å kunne realisere denne konserten. Vi set stor pris på at vi blir spurt og involvert. Det er mange tilbod om å vere med på mangt og mykje, men det er ikkje kvar dag at så spenstige prosjekt som dette kjem på bordet, avsluttar senterleiaren Leiar i Trebaatfestivalen, Karl Johan Barstad, prisar seg lykkeleg for det gode samarbeidet med sponsorane og kjøpesenteret. Vi ynskjer å vere ein festival for alle. Med denne konserten kjem vi oss eit skritt vidare i å lage ein skikkeleg folkefest i festivalen. Det var dette vi trengte for å gjere programmet fullstendig, med tanke på dei yngre trebåtentusiastane, seier Barstad, - kanskje meir entusiastisk enn du har sett han før. Og han fortset: Her er det berre å mase på fedrene Line Urike Lillian Breivik dokka, om å fare på båttur til Ulsteinvik! Barstad seier til slutt at dei er utruleg takksame for at dei har slike sporty sponsorar som stiller opp og lagar denne gratis utekonserten på Blåhusscena! Det er rett og slett fantastisk. Vi håper veldig mange tek turen, og på den måten også gratulerer Regionavisa med 10-årsdagen, og Sparebank1 søre Sunnmøre med nytt namn, Blåtann med bursdag i tillegg til vårt eige 5-års jubileum! Diana Moldskred Karl Johan Barstad

5 august BLÅHUSET RØVARPRISAR med Fredag langope til kl 21 Laurdag langope til kl An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet Mannskor og Trekkspelklubb fredag kl Ulsteinvik Linedance fredag kl ATLE REMØY fredag kl Bursdagsfeiring 352 år PROGRAM på utescena FREDAG 20. august i Blåhuspassasjen Kl Ulsteinvik Linedance Kl Ekte seinsommarstemning med Ulstein Trekkspelklubb og Ulstein Mannskor Kl Parademusikk med Musikklaget ULF, HDU, Linedancedamene, Ringobamsen, Diplomisdamene og Blåmann Kl Den syngande fi skebåtskipper Atle Remøy underheld Butikkane med Røvarprisar til kl LAURDAG 21. august Kl Blåtann kjem seglande inn i havna Kl GRATIS Kaptein Blåtann-show med Kolbein, sjørøvarane og sjørøvardamene. Gratis is, pølse og Kaptein Blåtann-brus Kl GRATISKONSERT med rappgruppa Erik og Kriss Butikkane med Røvarprisar til kl Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund Coop Mega Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Ringo Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet Konsert med ULF og HDU i festivalteltet fredag kl GRATISKONSERT med Erik og Kriss laurdag kl Blåtann T-skjorte Blåtann-CD Blåtann-brus Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag Stor og god parkering i Blåhusgarasja. Ikkje som andre hus - Blåhuset i Ulsteinvik! Vinmonopolet Fredag Laurdag 10-14

6 august An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet NO KAN DU GJERE EIT AUGUSTKUPP! Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund 20-50% Coop Mega Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene PRISEKSEMPEL: NAKAMURA FUSION CORE 1499,- på ALLE modellar av syklar i butikken! Parfymelle Ringo Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet 25% på ALT sykkelutstyr! 50% på alle sykkeltrøyer og -jakker! Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag Vi gjer deg GRATIS fotanalyse! Vi støyper solar til deg, og du har 14 dager returrett og pengane tilbake garanti. Vinmonopolet Fredag Laurdag STRAUMANE TLF:

7 august NO KAN DU GJERE EIT AUGUSTKUPP! An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund Coop Mega 50% på alt fiskeutstyr i butikken Rulleski tilbod: Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Ringo ONE WAY RULLESKI: Skate eller Classic. Tillegg for binding. Førpris 2890,. 1390,- 25% på alle ryggsekkar i butikken! 1199,- Pakkepris! SJEKK PRISEN! Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet VI SATSAR PÅ KAJAKK OG TEK INN EIT NYTT MERKE! PERCEPTION ESSENSE KAJAKK: Perception Essence er ein leiken kajakk for meir moro på havet. Denne har heve/senke kjøl og har eit såkalla Brit Style skrog. Den er engelskprodusert, med lettpadla skrog og passar heilt opp til dyktige havpadlarar, (ein solid havkajakk for deg som ikkje er redd for å tisse i buksa) Tillegg for spruttrekk, vest og åre kr. 999,-. ALFA SUMMIT FJELLSKO Fjellsko med Gore-Tex. Lett kvalitetssko til bruk i fjell og fjøre. Få med drikkeflaske, Bridgedale strømpe, sitteunderlag og impregnering. Samla førpris 1935,. No kun 1199,-. Kun sko 990,-. KAJAKK 16999,- STRAUMANE TLF: Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag Vinmonopolet Fredag Laurdag 10-14

8 august 2010 Festival! Tilbudene gjelder torsdag fredag lørdag An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund Kun TACO-veske med alt du trenger til en god TACO-middag! inkl. veske Smaksprøver i butikken fredag! Fiskesuppe/ Sodd 2 liter, frossen Kun Vi har den! Coop Mega Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Reker 5 kg Kun Kyllingpølser 10 pk. Kun Alle meieriprodukter fra Q-meieriet er nedsatt denne uka! Ringo Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag Vinmonopolet Fredag Laurdag Lag din egen blanding! Nå kan du nyte sommeren og høstens gaver fra naturen! Plukk utvalgt frukt og grønt hos COOP Mega for kun kr 10,- pr. kg. pakning eller stk. Se etter SELPLUKKmerking i butikken! Gjelder all frukt og grønt merket 10,- pr. kg., pk. eller stk Fersken 1 kg. Pr. kurv Ikkje førnøgd? Galiamelon Pr. kg Honningmelon Pr. kg. Kiwi 4 stk. pr. stk. 2, Appelsiner Pr. kg. Ny matvare eller pengane tilbake - heilt enkelt! Husk kvittering! Bananer Pr. kg. 10 Druer Pr. kg Vannmelon U/sten. Pr. kg. Mango Pr. kg. Torsdag: Smaks- prøver smoothie! Piel de sapo pr. kg Blåbær 250 g. Pr. pk. Pr. kg. kr 40, Pr. kg. Ananas Nektariner 1 kg. Pr. kurv Ulsteinvik (20) Utesalg: Vi flytter ut og har for salg: Chiliburger kr 50,- Reketallerken kr 50,- Bjørnør fiskesuppe m/brød kr 50,- Salg av pølser, is og brus Gratis frokost lørdag i festivalteltet

9 august % riktblomstrende DENDROBIUM Mascara og eyeliner (verdi 265,-) Skin Yoga bodylotion 500 ml (verdi 298,-) Solpudder m/ børste (verdi 369,-) Mineralpudder m/ børste (verdi 300,-) An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund Coop Mega Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Ringo Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet Tilbudet gjelder for Blåhuset ut uke 33 eller så langt beholdningen rekker. bestill blomster på mestergronn.no Kräuter Balsam dagkrem 30 ml 100,- før 150,- 199,- Festival- TILBUD 99,- 199,- 149,- 99,- (verdi 200,-) Festivaltilbud gjelder torsdag-fredag-lørdag så langt lageret rekker. BLÅHUSET - Ulsteinvik - Tlf: Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag Vinmonopolet Fredag Laurdag 10-14

10 august Masse lekre høstvarer er nå i butikken! Easy-Walker vogner Kampanje! An Chri Apotek 1 Ulstein Barnehjørnet Benetton Best Fashion Bianco Footwear Bjørklund Coop Mega Elite-Foto Fagverktøy Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Ringo Sunkost Sunt & Nam Tilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet Fredag: Laurdag: Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein 9-17 Laurdag S ALG i 2. etasje! DAME: T-shirt (100,-) 50,- Knickers (160,-) 80,- Jeansjakke (400,-) 200,- Røvar- prisar SOMMER- 50% varer ut august!! ET Kom innom til en hyggelig handel! DAME - BABY - JENTE - GUTT 2. etasje, Blåhuset HERRE: T-shirt (130,-) 65,- Skjorte (400,-) 200,- Div. jeans 50% Schardt leikegrind Natur (veil ,-) 999,- Kvit (veil ,-) 1.299,- Opptil kr 1.500,- i avslag Tilbud Masse haustnytt i butikken! Pose- SALG torsdag-laurdag RØVARKJØP! Vinmonopolet Fredag Laurdag Blåhuset Tlf masse godbitar halv pris av halv pris Blåhuset, 2. etg. - Tlf

11 august Alt til piratfesten... Trebåtfestival og sjørøverpriser! Hos Bjørklund Blåhuset An Chri GA D S TOR LØRDAG GA D E FR Apotek 1 Ulstein % !!! N E K TIK U B ELE PÅ H Barnehjørnet...finn... finn du på Ringo! Benetton Best Fashion Kun laurdag 21. august: Sverd og hattar i mange variantar! Alt i Kaptein Sabeltann 20% Bianco Footwear Bjørklund Coop Mega Elite-Foto Sovepose Fagverktøy (før 249,-) Fleece-pledd (før 199,-) 9950 Blåhuset Tlf Føhnix Frisør Glitter IN Intersport Mester Grønn Nille Notabene Parfymelle Godt for ryggen! 1. klassesekk Kr: Handduk Ringo blå (før 149,-) 499,- rosa (før 199,-) 9950 Resten i serien 50% Barnehagesekker Buddy leiketårn m/rutsjebane Gutt/jente Fra: 129,- 28 liter Street Urban sekk Kr: 30 liter 499,- Kr: Street Free sekk Kr: Street Sport sekk 32 liter Kr: 649,- (før 1.990,-) Lego City (før 549,-) ,- Valaker Bakeri Vinmonopolet Fredag: Legotilbod 30 liter Tilbords Smoby sklie 598,- 499,- Sunt & Nam m/lokk Kr: Sunkost (før 1.090,-) 30 liters sekk/ 35 liters sekk Street jr. sekk Handduk Laurdag: Lego Star Wars (før 999,-) Coop Mega 9-21 Laurdag 9-20 Apotek 1 Ulstein Spør oss om råd vi hjelper deg gjerne! SPILL.LEGO.NO 9-17 Laurdag Ej kjem laurdag kjem du? Vinmonopolet Blåhuset Tlf Blåhuset, Ulsteinvik Tlf Fredag Laurdag 10-14

12 august 2010 SunnmŒre Rhythm & Blues Express FOTO: PER EIDE Wood Boat Blues gjentek suksessen Trebåt og Blues fengjer godt ihop. Røft, taktfast og med lange tradisjonar. Kvifor ikkje kombinere dette med å lage ein festival i festivalen? Ein rå konsert med fengjande rytmer og svært rutinerte musikarar og band som spelar det dei likar best! Dette var bakgrunnen for å lage ein eigen blueskveld på Trebaatfestivalen i Karane i Trebaatfestivalen og ei rekke musikksjeler innen bluesmiljøet på Sunnmøre ynskte å få til ein solid konsert med distriktets beste band på fredag under festivalen. Blueskvelden blei ein real suksess og dette er no klart for å gjentakast med nye og saftige bluesband, fredag 20. august i festivalteltet. I år er det igjen Wood Boat Blues, med nokre av dei beste musikarane ein har på Sunnmøre på same scene, same kveld og på Trebaatfestivalen i Ulsteinvik. Det er eiksundaren Bertil Tødenes, eldsjel, trommis og BandCamp-guru som har stått på for å samle troppane som kan bli ein av dei største og heftigaste blues og rythmkonserten på Sunnmøre. Vi er svært glade for at vi kan gjenta suksessen med Wood Boat Blues. Bertil har verkeleg stått på for å sy ihop eit FOTO: opplegg, PER EIDE som vi har verkeleg trua på, fortel Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen engasjert. Tre band skal på scena fredagskvelden og det er ingen tvil om at det er kremen av musikarane i området som skal levere varene, seier Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen. Musikarar av høgt kaliber Woodleg Odd som allereie har opparbeida seg til eit av Noregs beste bluesband, kjem til Ulsteinvik denne kvelden. Bandet har sitt utspring i Sykkylven og spelte også på Wood Boat Blues i Dei viste at dette var musikarar av høgt kaliber. Det synte seg at dei hadde ein stor fan-skare i Ulsteinvik, då det vart svært god stemning i festivalteltet når Woodleg Odd entra scena på Trebaatfestivalen i fjor. Karane som også var instruktørar på Blues-bandcamp i Eiksund, i juni, har gjeve ut fleire album og spelt over det ganske land. Med den nye dyktige amerikanske vokalisten Adam Douglas, har dei gjeve ut album både i Noreg og USA. Sist med albumet One Step Ahead. Dei har også vore på turnê i USA fleire gongar og spelt på fleire kjende klubbar og arenaer over there Interkommunalt ti-manns lag Det som det blir knytta stor spenning til i år er Sunnmøre Rhythm & Blues Express. Dette er eit interkommunalt timanns lag samansett frå tilsaman seks sunnmørs-kommuner. Dette er staute sunnmøringar som har gjort seg bemerka i ei rekkje samanhengar både på lokalt og nasjonalt plan dei siste 30 åra. Du har høyrt og sett desse karane før, i radio, på TV, i avisene, på konsertar, på plater, i næringslivet, i kulturlivet og i musikk-konkurransar. Erfaringane strekkjer seg frå Grand Prix til dei små intime lokale konsertscenene. No kjem erfaring, virilitet, entusiasme og humør uhemma ut i form av Rhythm and Blues. Ein skal ikkje måtte være spesielt innvigd for å forstå at dette er full gass og vel så det. Dette er meir som eit stjernelag, som ein har stor grunn til å tru kjem til å bli ein suksess. Her kan ein få høyre kjende musikarar som Rune Ertesvåg, Ståle Rasmussen, Paal Andrê Grimstad Worren, Ståle Dimmen, Eirik Lade og Bertil Tødenes, berre for nemne nokre. Bandet har teke for seg ei rekkje kjende dansbare R&B slagerar frå då sjangeren oppstod, og sett dei saman til et konsert-program med trøkk og høg "feelgood-faktor". Disse slagerane er ettertrykkelig gjenoppliva og udødeliggjort av m.a. Commitments, Delbert McClinton, The Blues Brothers og John Mayer. Breibeint med straum Eit anna band som bere preg av samarbeid mellom kommunegrensene er bandet Gaspilot frå Ørsta, Volda og Ulstein. Gaspilot består av tre tøffe karar som framfører elektrisk kraftblues av det breibeinte slaget. Karane har plukka eit knippe av dei tøffaste blueslåtane frå tida etter at bluesen fekk straum og nådde ut til massene. Fremstemann Ståle Dimmen legg dei rufsete tøffe gitar-riffa opp på eit av Noregs tyngste blueskomp, kontant levert av Martin Foldal og Bertil E. Tødenes. Gaspilot serverer ubeskjedent eige materiale mellom kanonlåtar fra t.d. ZZ Top, Cream, John Mayer m.fl. Gaspilot byd på ein litt annleis kraftblues-pakke som høver seg for publikum i alle aldrar som likar ekte saker direkte og kontant levert. Som om dette ikkje er nok, så skal det i løpet av festivalen på Amfi Ulsteinvik vere fleire gratiskonsertar levert av ungdommane som var på BluesBandCamp tidlegare i år. Laurdags formiddag blir det Blues-lunch i festivalteltet på Rådhusplassen i Ulsteinvik, der m.a. Blues Bror and the BandCampers, Brænne Blues, Emily and the Fæmily, Innocent of the Sunberry og Muddies Buddies, skal spele det repertoaret dei øvde inn på BluesBandCamp i Eiksund i juni. Her kan ein få sjå mange flotte spirar innan musikkmiljøet i området verkeleg få utfalde seg. Vi har stor grunn til å tru at dette blir nok ein suksess, seier Muggerud, som legg til - eit så solid musikalsk program, laga av lokale musikarar, skal ein leite lenge etter her i distriktet. Her er det berre og møte opp å få med seg all moroa, avsluttar ein entusiastisk Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen. Tid: Fredag kl Stad: Festivalteltet Woodleg Odd FOTO: PER EIDE Gaspilot FOTO: PER EIDE

13 august Full pakke frå Mega Det er ikkje akkurat snakk om pølser i gryte, seier butikksjef Sissel Kopperstad. COOP Mega har i år blitt offisiell leverandør til Trebaatfestivalen, som vil seie at dei er kolonialbutikken festivalen brukar til alle sine innkjøp. Dei slår på stortromma, og diskar opp med gratis frukost til båtfolket. Får å få til dette har Coop Mega fått med seg ei rekke sponsorar. Folk kan kome og forsyne seg som på eit hotell. Maten blir pådekt, og med eit særs godt utval. Alt frå det du kan tenke deg til ein vanleg frukost, i tillegg til egg, røykalaks, rekemajones, salat og steinomnsbrød rett frå omnen, i tillegg til frukt og anna snacks. Det er altså ikkje småtterier. Det er ikkje akkurat snakk om pølser i gryte, seier butikksjef Sissel Kopperstad. Sissel informerer om at tilsette ved butikken kjem til å møte fullt utstyrt med kokkeklede, og gjer alt for ei god servering, der det også vert gratis forsyning av kaffi og te. I år har Coop Mega fått med seg mange flotte lokale sponsorar. Blant andre Brudevoll og Vereide. I tillegg stiller Den Stolte Hane, Fjordameny, Tunmeieriet og Prior. I tillegg til å stå for serveringa av frukosten i Festivaltetet, stiller Coop Mega med ein rikhaldig meny ute om veret tillet det. Det blir sal av reker, chilliburger, pøler, is og brus. Edvard Vollvik er også på plass og serverer smaksprøver av den etterkvar så berømte fiskesuppa si. Tid: Laurdag kl 10 Stad: Festivalteltet Gjengen frå Coop Mega spanderer gratis frukost under Trebaatfestivalen Premiedryss på Trebaatleikane Ulstein It-Partner i Ulsteinvik skal levere premiane til Trebaatleikane. Den som greier å forsere raskast gjennom hinderløypa i hamnebassenget, får faktisk ein Apple ipad 16GB WLAN til ein verdi av 5999 kroner! Greier du berre andre plass, får du likevel ein svært bra premie, nemlig ein Lenovo Ideal S10-3 mini-laptop, som kostar 2895 kroner i butikken. Har ein gjort det veldig bra, men må ta til takke med ein tredjeplass i leikane, vankar det eit FUJIFILM Digitalcam F70EXR til ein verdi av 2495 kroner. Morten Stø i Ulstein IT-Partner har stor tru på Trebaatfestivalen og karane som arrangerer den. Trebaatfestivalen synest vi er eit flott arrangement for heile familien, seier den daglege leiaren i Ulstein IT-Partner, som har butikk like ved Blåhuset i Ulsteinvik. Når vi no hadde moglegheita til å vere med på eit slikt stunt på Trebaaleikane, syntes vi det var viktig å levere nokre produkt som vi har stor tru på, utdjupar Stø. Det nye konseptet som har blitt kalla Trebaatleikane, der ein blant anna skal bruke Funballz, ro i gummibåt, springe palleløp og klatre på bruskasser i hamneområdet for å kome i mål, skal bli det nye store gratisarrangementet under festivalen. Dette er ei vidareføring av Ta Sjansen og Palleløpet som har vore ein stor suksess på laurdags ettermiddag under festivalen. Desse arrangementa på laurdags ettermiddag har blitt det vi har lukkast mest med på festivalen, seier Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen. I fjor møtte det over 3000 personar for å sjå på, å dette må vi seie oss svært nøgde med. Responsen vi fekk var overveldande. Vi trur at Trebaatleikane blir nok ein suksess i rekka, seier presseansvarlig i Trebaatfestivalen. At vi får ei lokal bedrift som Ulstein It-Partner til å sponse premiane til Trebaatleikane, synest vi er kjekt. Dette fortel at dei har trua på det vi driv med, og gjer det veldig enkelt for oss å køyre på vidare. Vi håper sjølvsagt at det blir ein verdig vinnar av den kostbare Apple ipad en, seier Muggerud, som medgir med eit smil at han kunne godt tenkt seg ein slik sjølv. Butikkansvarleg Stian Farstad (t.h.) i Ulstein IT-Partner og Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen konstaterer at det er flotte premiar å vinne på Trebaatleikane Torsdagsdans Skippermøte på Kaffikari Ullaholm Båtklubb har godt samarbeid med mange ulike artistar. I samband med midtsommarfesten på Borgarøya i juni spelte Kåre Jørve opp til dans. Dette var så vellukka at han no vert ein del av Trebaatfestivalen. Jørve har eit allsidig repertoar, og spelar god dansemusikk for folk i alle aldrar. Han spelar opp til dans etter opningsarrangementet,. Tid: Torsdag kl 22 Stad: Festivaltetet Som i fjor, blir det Skippermøte for påmelde båtar, på fredag kveld. Kaffikari er den vesle raude sjøbuda lengst inne i hamnebassenget i småbåthamna. Det er berre nokre minutt å spasere frå der båtane ligg. Kaffikari er ein liten, lokal restaurant med god mat og drikke, både ute og inne. På skippermøtet stiller ein person frå kvar påmeld båt. Her får ein praktisk informasjon om alt som har med festivalen å gjere. Tid: Fredag kl 20 Stad: Kaffikari Butikkope: Fredag Laurdag (Eigne opningstider for daglegvarebutikkar) Kåre JŒrve spelar opp til dans på torsdag. Billettar på Billettservice og Posten

14 august 2010 Større scene og enormt telt Årets festivaltelt under Trebaatfestivalen blir både lengre, høgare og flottare enn tidlegare år. Årets telt er på heile 12 x 40 meter, og har plass til nærare 1000 personar. Dette er det største festivalteltet som er å få tak i på våre kantar av landet. Nytt av året er at det vert ei eiga utescene for festivalen. Blåhusscena vert ei proff utandørs overbygd scene på heile 9x6,5 meter. Her blir det god plass til alle dei spennande aktivitetane på denne scena gjennom festivalen. Scena blir plassert i Blåhuspassasjen på oppsida av Blåhuset. Sjå eige program for underhaldning på Blåhusscena i Blåhuspassasjen. Årets telt er på heile 12 x 40 meter. Årets scene måler 9x6,5 meter. Foto: Tonje Sætre Indrearne Alle salsvarer 70% Tlf: / Mykje haustnytt kome inn! Vi har kleskolleksjonen til Ruth Røssevoll, Saint Tropez, Chill, Custommade m.m. Ta deg ein tur til oss i underetasjen på koselege Krukkehuset i Ulsteinvik Mandag-onsdag Torsdag Fredag Laurdag Full rulle med tivoli I år kjem Tomas Tivoli til Trebåtfestivalen. Det blir artige aktivitetar for born i alle Tid: Torsdag kl aldrar. Tomas Tivoli har halde det gåande fredag kl i 6 generasjonar og er solide på tivolidrift. Det vert også barnekarusellar på søndag kl laurdag kl Kulturallmenningen. I tillegg, kan du gle Stad: på parkeringsplassen ved deg til alle sortar tombola, karusellar, bilbaner, hoppeslott og luftige Rolls Royce, nedanfor Shell svev! Butikkope: Fredag Laurdag (Eigne opningstider for daglegvarebutikkar)

15 august Høstnytt ankommet fra Munthe plus Simonsen, Maison Scotch (nytt merke), Charlotte Sparre, Staff, Line of Oslo og Ti-Mo 3 Busserulls på vegen igjen! Bandet som har hatt eit lengre opphald er no klare for å køyre på igjen. Trebaatfestivalen er ein av dei få stadane i Noreg som får besøk av gledesspreiarane, Ein sjeldan sjanse til å få med seg nachspiel-kongane i 3 Busserulls. 3 Busserulls med artisten og kjendisen Gunnar Andersen i spissen, lagar ikkje berre konsert når dei spelar. Dei lagar eit underhaldningshow, der latteren ligg laust og allsongen står i taket. Det er omtrent umogleg å ikkje ha fått med seg musikken til bandet. I mange år har ein kunne høyre 3 Busserulls spele både på radio og tv. Bandet som har blitt kjend for landeplager som Plommer i Hardanger, Øl, øl og mere øl! og Honolulu satsar alt på at det skal bli stor stemning i festivalteltet i Ulsteinvik 3 Busserulls er kultur! Eit kulturfenomen med utspring frå bygdemiljø og vekkelsesmøter. Humor og ramsalt samtidskommentar, same om det handlar om kystkultur eller dobbeltmoral. Politisk korrekt har dei aldri vore, og her får du alt frå vakre ballader til «jodling om horer og negrar og øl og brennevin» i polkatakt, kan ein lese i presseskrivet til bandet. Vi likar å ha unike artistar på festivalen vår, seier presseansvarlig Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen. Det er då svært gledeleg at eit slikt folkekjært og legendarisk band som 3 Busserulls kjem til Trebaatfestivalen i Ulsteinvik, som er ein av to stadar bandet skal spele i sommar, utdjuper han. Billettane til arrangementa til Trebaatfestivalen er lagt ut på Billettservice sine nettsider, og kan kjøpast både på internett, Narvesen og på Posten. Bandet skal spele på laurdagshowet vi brukar å ha på ettermiddag/kveld laurdagen i festivalteltet. Førehandsalet på billettar har gått veldig bra, opplyser Muggerud. Tidligare år på det tidspunktet i festivalen har vi hatt blant anna hatt Klypa-show og Sildakongen, og vi har grunn til å tru at dette kjem til å bli nok ein suksess, seier Tom Henrik Muggerud i Trebaatfestivalen. Tid: Laurdag kl Stad: Festivalteltet Lekre støvletter og vesker fra ViaVai klær, interiør & galleri Vikemyra 5 Nyheter daglig En del godbiter igjen av salget 50% og 70% Ulsteinvik % på alle varer under Trebåtfestivalen Gode tilbud under Trebaatfestivalen!! Brannvettreglane 1. Søl ikkje med bensin eller olje. 2. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparat må verte innstallert og reparerert av fagfolk. 3. Ildsfarlege væsker må verte oppbevart i godkjende kanner og sikrast mot slingring. 4. Ha minst eitt 2-kilos brannslukningsapparat i båten. 5. Luft ut motorrommet. Bruk nasen for å finne lekkasjer. 6. Bruk ikkje choke i utide. 7. Stopp motoren straks dersom du merker lekkasje. 8. Stopp motoren og slokk open flamme når du fyller bensin eller olje. Ha brannslukningsapparatet for hand. 9. Ved brann kan tankar eksplodere. Ha flytemiddel klare til bruk og ver førebudd på å forlate båten. 10. Steng alle utløp for bensin, gass og olje når turen er avslutta. Tøm askebeger. 11. Monter røykvarslar. Velkommen til oss i Kyrkjegata! Ulsteinvik - - Tlf.:

16 august 2010 Ung Blues på fleire scener Resultatet frå årets Blues BandCamp kan ein oppleve under Woodboat Blues i festivalteltet fredag, men laurdag er det dei unge musikarane som er åleine på scena under nyskapinga Blues lunsj i festivalteltet. I tillegg skal fleire av dei same banda halde promokonsert på Amfi både fredag ettermiddag og laurdag, etter blues-lunsjen. Konserten på Amfi laurdag er saman med Woodleg Odd. Siste helga i juni fekk 25 ungdommar frå Søre- Sunnmøre lære å spele blues av eit av Skandinavias beste bluesband, Woodleg Odd. Dei øvde då inn eit konsertrepertoar av eigne nyskrivne låtar, klassiske blueslåtar og fleire låtar av Woodleg Odd. Dette vart så framført på konsertar i Eiksund og under bluesfestivalen Trandalblues. Ungdommane frå Blues BandCamp har hausta stormande applaus og Ung blues-konserten under Trandalblues var av mange rekna som ein av dei mest spanande innslaga på årets festival. Banda som skal på scena under Woodboat blues er m.a. Blues Bror and the BandCampers, Brænne Blues, Emily and the Fæmily, Innocent of the Sunberry og Muddies Buddies. Som arrangør av Trandalblues og erfaren musikar oppsummerte Kjell Rune Klubbenes dette slik; Imponerande høgt nivå på disse ungdommane. No er dei klar for Woodboat blues i Ulsteinvik og publikum har mykje å gle seg til. Tid: Fredag kl 17: Woodleg Odd og Blues BandCamp gratis promokonsert, radioshow Radio Ålesund m/konkurransar, CD-signering Stad: AMFI Ulsteinvik Tid: Laurdag kl 12: Blues BandCamp gratis hovudkonsert Stad: Festivalteltet Tid: Laurdag kl 14.30: Blues BandCamp gratis promokonsert, radioshow Radio Ålesund m/konkurransar Stad: AMFI Ulsteinvik Blues Bror and the BandCampers med forsterking. Bror Magnus TŒdenes (git/ vok), Adam Douglas (vok-vikar), Einar Blindheim (bs), Bendik Hurlen Valderhaug (git). Marius Nergård (tr) og Olav Egge Brandal (pno) er også med. FOTO: PER EIDE BreÕnne Blues i aksjon under konsert i Eiksund. Pål Andreas Foldal Aam (git/vok), Marius DuestŒl (tr), Torfinn StŒve Madsen (git/vok), Jonas KrŒvel(bs) og Joar SÕten Birkeland (key/vok) FOTO: PER EIDE Emily Milan Eide - vokalist og frontfigur i bandet Emily and the FÕmily. FOTO: PER EIDE

17 august Amfi Norges største senterfamilie Bluesstemning på Amfi Fredag 20. august kl Woodleg Odd og Blues BandCamp: Promokonsert/ CD-signering Seinope: Fredag Laurdag Radioshow og konkurransar v/ Radio Ålesund Laurdag 21. august kl Foto: Per Eide Blues BandCamp Blues BandCamp promokonsert Grafisk utforming: Amfi Kreativ AS Radioshow og konkurransar v/ Radio Ålesund Festivaltilbud i butikkane! Woodleg Odd amfi.no

18 august 2010 Butikkope: Fredag Laurdag (Eigne opningstider for daglegvarebutikkar) Billettar på Billettservice og Posten HAUSTNYTT! Restar frå salget: 50-70% Convexbygget, 6065 Ulsteinvik Tel: VI HAR GODT UTVALG I SKOLESEKKER! Her blir det dåp! Noko så uvanleg som ein splitter ny kutter frå Bjørkedalen skal døypast under Trebaatfestivalen laurdag. Det har i alle fall ikkje vore bygd ein kutter i Bjørkedalen på over femti år, men eg var bestemt på at om eg skulle byggje ein båt så måtte det bli ein kutter, seier Rune Husevåg (30) som er eigar av den nye 36 fot lange kutteren som er bygd hos Sigurd & søner Båtbyggeri i Bjørkedalen. Det finst framleis mange kutterar, men denne er nok blant dei nyaste, trur eg. Bygd av tre av beste kvalitet frå Bjørkedalen, smiler Rune som også er medlem i Bjørkedalen kystlag. Det har ikkje vore mangel på skryt av 09 modellen. Det har vore mykje skryt, spesielt frå folk som har greie på båtar. Ein ny kutter er vel ganske spesielt, seier Rune som er frå Nordfjordeid. Ideelt miljø for dåp Laurdag skal båten hans døypast under Trebaatleikane i småbathamna i Ulsteinvik. Namnet er inntil vidare hemmeleg. Det er jo rette miljøet å døype den i, det kunne ikkje passa betre, seier Rune som la siste hand på båten i vinter, eller i alle fall nesten. Ferdig blir den vel aldri, men den ser bra ut no. Førre veke fekk eg sett i kartplottar og VHF radio, seier han og viser oss inn i båten. Der luktar det friskt av nytt treverk. Vi har nettopp vore rundt Stad, i dryge fire meter PAKKETILBUD 699,- SPAR 99,- 449,- STOLT: Rune er stolt, andre er imponert av den nye 36 fot lange kutteren frå BjŒrkedalen.

19 august Sjefen har Bursdag! Hipp hipp hurra!! Og så båtfestival -dette blir bra.. 30 år. Det må vi markere Dama har ikkje tenkt å parkere Så opp, ut og løp Her får du -20% på heile ditt kjøp! Festivitasen foregår torsdag, fredag og laurdag. Og psst.vi bringar dine blomsterhelsingar også:-) FLUNKA NY BÅT: Den nye kutteren frå BjŒrkedalen skal dœypast under Trebaatleikane laurdag. Festivalsnop høge bølgjer, og den låg godt på vatnet. Den er godt sjødyktig, seier han og skjenker i kokmalt kaffi til gjestane. Eg har brukt den ganske mykje sidan den vart sjøsett første gong for eitt år sidan, men mykje er skjedd med båten sidan då, seier Rune som ikkje ser svart på vedlikehald av trebåten. Vedlikehald er berre avkopling for meg, smiler han. Tid: Laurdag kl Stad: Småbåthamna SKIPPER RUNE: - Den ligg godt på vatnet, meiner Rune Husevåg ved roret. Sommarfint og maritimt I BYSSA: Rune med kamerat og matros, Nils Morten Frislid, begge frå Eid. Sengesett frå Herregård og alle bilder 20% Bjørndalvegen 15 Ulsteinvik. Tlf

20 august 2010 TEST: Tom Henrik Muggerud frå Trebaatfestivalen let fjorårs-vinnaren av pallelœpet, Arve Haugland, få ein testtur med artig-ballen

Velkomen! vermeldingane er iallefall veldig gode! Eg som festivalleiar vil nytte

Velkomen! vermeldingane er iallefall veldig gode! Eg som festivalleiar vil nytte Ulsteinvik 16.-19. august Trebaatleikane Kystmarknad Wood Boat Blues Kaptein Blåtann Bjelleklang 2 16.-19. august 2012 ULLAHOLM BÅTKLUBB Osnesvegen 12, 6065 Ulsteinvik Telefon: 919 98 820 www.trebaatfestivalen.no

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Festklærne henger klar! Lat oss undersøke synet ditt. Alt til barna! Tlf. 70 01 34 34. Tlf. 70 07 70 19

Festklærne henger klar! Lat oss undersøke synet ditt. Alt til barna! Tlf. 70 01 34 34. Tlf. 70 07 70 19 INFORMASJON Lat oss undersøke synet ditt Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) Tlf. 70 01 34 34 Sjøgt. 3 - Ulsteinvik Alle typer vindu Ytter- og innerdører Kjøkkeninnreiing Badeinnreiing

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Klokketru Side. Torsdag 29. november timetilbod kl. 19-21. Møbeltrekkar. Vibrasjoner. Vintergolf. Mer Corsa for pengene! Cosmopakke kun 1 900,-

Klokketru Side. Torsdag 29. november timetilbod kl. 19-21. Møbeltrekkar. Vibrasjoner. Vintergolf. Mer Corsa for pengene! Cosmopakke kun 1 900,- Torsdag 29. november timetilbod kl. 19-21 Torsdag: ope til kl 21.00 19-20 Grautservering; finn mandelen! Premie: Vibroplate, verdi kr 3.000,- 18-19 Få juleønsker oppfylt hos julenissen! Gratis parkering

Detaljer

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com. Det beste i livet er GRATIS!

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com. Det beste i livet er GRATIS! Ø: Grepalidvegen enior jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FMJ Bustad i rekkje med carport entrumsnært i Ørsta ontakt dd rik Hovden, tlf. 915 88 166 www.norhus.com Vikegata 5, 6150 Ørsta lf.

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

etnemarknaden Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. 31. juli-3. august 2014 Grannekampen Side 10-11

etnemarknaden Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. 31. juli-3. august 2014 Grannekampen Side 10-11 etnemarknaden 31. juli-3. august 2014 Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. Side 16-17 Varierte artistar Side 3 Torg med mat Side 4-5 Viser fram dyr Side 16 Grannekampen

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Dansefeber Side. www.norhus.com

Dansefeber Side. www.norhus.com jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ PV : økkelferdig einebustad i rekke Høg standard Fantastisk fjordutsikt For informasjon eller førehandstinging; ta kontakt med dd rik Hovden, 915 88 166

Detaljer

Første bustadar selde! Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com

Første bustadar selde! Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com Første bustadar selde! jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ V inebustadar og fleirmannsbustadar. dyllisk og sentralt plassert i barnevenleg område ved skulen www.norhus.com www.regionavisa.no

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av innvendig og utvendig solskjerming for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner Bevegelige skodder/sjalusi

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166

Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 informasjon 2- og 4-mannsbustader 6 einingar selde på Hovset i 4 reserverte Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 2- & 4-mannsbustader Alle einingane har carport Høg standard Saunesmarka,

Detaljer

10. - 11. august 2012 meieriparken årdalstangen

10. - 11. august 2012 meieriparken årdalstangen målrock 10. - 11. august 2012 meieriparken årdalstangen Kaizers orchestra Madcon Raga rockers Susanne Sundfør Jan Eggum Lars Vaular Jahn Teigen Bjørn eidsvåg dunderbeist Strupetakarane John Olav Nilsen

Detaljer

Dei tiande Eikefjorddagane!

Dei tiande Eikefjorddagane! 17. 19. august 2012 Dei tiande Eikefjorddagane! «Jippi! Eg skal på Eikefjorddagane for 10. året på rad!» www.eikefjorden.no Foto: Odd Asle Endestad ole jonny eikefjord «Veltepetter» «Gråtass» Jo nesbø

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! FMJ egionavisa 020909 Barnemote 0-12 år Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no lt til barna! tørst på søre unnmøre 922 41 510 10-19 (16) www.regionavisa.no Det beste i livet er G! 2.

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST SPA THALASSO - KLOSTER - GALLERI - GOLF - VESTKAPP - BÅTLIV - SURF - DYKKING SELJE MAGASIN Nr. 27 September 2011 Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST Reiselyst... Lysta skapar verket...

Detaljer

14. 16. august 2009. Jorunn Torsheim Ansiktsmaling. Eikefjorddagane 14. 16. august 2009. «Svanhild» Spik Adel. Open gard.

14. 16. august 2009. Jorunn Torsheim Ansiktsmaling. Eikefjorddagane 14. 16. august 2009. «Svanhild» Spik Adel. Open gard. 14. 16. august 2009 Jorunn Torsheim Ansiktsmaling «Svanhild» 1 Spik Adel Open gard EM handbak generalsponsor: Hovudsponsorar: 2 GENERALSPONSOR...der hjartet er Teikn eit abonnement på Firdaposten på Eikefjord

Detaljer

på Hovset i Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 7år 2000-2007 Sporty seljar Åpning av Proffbutikk på Leikong!

på Hovset i Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 7år 2000-2007 Sporty seljar Åpning av Proffbutikk på Leikong! 2- og 4-mannsbustader 2- & 4-mannsbustader lle einingane har carport Høg standard på Hovset i lstein til sals! elgar treff du på tlf. 915 88 166 aunesmarka, 6065 lsteinvik lf. 70 01 17 60 - -post: ulsteinvik@norhus.com

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer