Svanemerking av Hotell og vandrerhjem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svanemerking av Hotell og vandrerhjem"

Transkript

1 Svanemerking av Hotell og vandrerhjem Versjon juni juni 2015 Nordisk Miljømerking

2 Innhold Hva er et svanemerket hotell? 3 Hvorfor velge Svanen? 3 Hva kan svanemerkes? 4 Hvordan søker man? 4 Hva kreves for å bli svanemerket? 5 1 Generell beskrivelse 6 2 Grenseverdier Inndeling i ulike klasser Energiforbruk Vannforbruk Kjemiske rodukter Avfallshåndtering 11 3 Miljøkrav Drift og vedlikehold Hotellets lokaler og innkjøte rodukter Gjesterom Kjøkken og sisesal Rengjøring og vask Transort Ekstra oeng fra grenseverdier Ekstra krav til hotell med konferanseavdeling Ekstra krav til hotell med basseng/varme kilder Ekstra krav for hotell med hage Ekstra krav til vandrerhjem Miljøledelse Oversikt over oeng 38 Markedsføring 39 Svanemerkets utforming 39 Hvor lenge gjelder lisensen? 40 Kommende kriterier 40 Forklaringer 41 Bilag 1 Markedsføring av svanemerkede hotell og vandrerhjem Bilag 2 Dokumentasjon for leverandør av kjemisk-tekniske rodukter 072 Hotell og vandrerhjem, versjon 3.5, 25. setember 2013 Dette er en oversettelse av originaldokumentet å svensk. Ved eventuelle uklarheter er det originaldokumentet som gjelder. Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak driver Svanemerkingen å odrag av de resektive lands regjeringer. For mer informasjon se web sidene. Danmark Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-ost: Sverige Miljømärkning Sverige AB SE Stockholm Telefon Fax E-ost: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FIN Helsingfors Telefon Fax E-ost: Norge Miljømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Telefon Fax E-ost: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax E-ost: Dette dokument kan bare koieres i sin helhet og uten noen form for endringer. Sitat kan gjøres hvis ohavsmannen Nordisk Miljømerking nevnes.

3 Hva er et svanemerket hotell? Et svanemerket hotell har tatt et helhetsgre om sitt miljøarbeide og klart Svanens strenge krav. Hotellet arbeider, ved hjel av Svanen, mot et bærekraftig samfunn. Personalet å hotellet arbeider innenfor mange områder for ikke å belaste miljøet. For å bli svanemerket må hotellet for eksemel klare et antall grenseverdier. Energiforbruk, som er en av grenseverdiene, er et område som medfører stor miljøåvirkning fra et hotell. Foruten å få hotellet til å senke sitt energiforbruk stiller Svanen krav til tilassing mot fornybare energikilder. Et svanemerket hotell arbeider også med å senke bruken av kjemiske rodukter. De rodukter som brukes er i stor grad miljømerket. Hotellet arbeider også med å redusere avfallsmengden og vannforbruket. Et hotells restaurant står for en stor del av miljøåvirkningen. Derfor stilles strenge krav til driften av restauranten. Svanen stiller også miljøkrav når hotellet bygger om eller bygger nytt. Disse miljømerkingskriteriene gjelder for både hotell og vandrerhjem. For å gjøre det enkelt i kriteriene skriver vi bare ordet hotell. Hotell omfatter da også vandrerhjem, kurs- og konferansesteder etc. På enkelte områder finnes det sesielle krav for vandrerhjem. I de kravene skriver vi ordet vandrerhjem. Hvorfor velge Svanen? l l l l l l l Hotellet får bruke varemerket Svanen i sin markedsføring. Svanen har meget høy troverdighet og er godt kjent i Norden. Svanen er en kostnadseffektiv og enkel måte å kommunisere miljøarbeide og miljøengasjemang til kunder og leverandører. Arbeidet med Svanen engasjerer hotellets ersonale. Gjennom å arbeide konsekvent med å senke energiforbruket, mengden kjemiske rodukter og usortert avfall kan hotellet ofte redusere sine kostnader. Svanens krav er tøffe og når hotellet svanemerkes er hotellets miljøarbeide av høy klasse. Miljøsørsmål er komlekse og det kan ta lang tid å sette seg inn i de enkelte områdene. Svanen kan ses som en guide til dette arbeide. Svanen stiller krav til hotellets, fra et miljøsynsunkt, viktigste områder og gir dessuten forslag til forbedringstiltak. Det betyr at det er enkelt å arbeide med Svanen. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

4 Hva kan svanemerkes? Virksomheter som tilbyr losji kan svanemerkes. Det betyr i hovedsak hotell og vandrerhjem. Det kreves også at eventuelle tilhørende restaurant, konferanseavdeling og bassengavdeling må klare sesifikke miljøkrav. Følgende definisjoner gjelder: Hotell Et hotell tilbyr gjestene rom med senger inklusive sengetøy, håndklær, tilgang til dusj/bad, rengjøring av rommene og frokostservering. Vandrerhjem Et vandrerhjem tilbyr gjestene senger og tilgang til toalett og dusj/bad i grunnrisen. En del krav er sesielt tilasset vandrerhjem, for eksemel kreves også at tilhørende kjøkken og fellesrom klarer sesielle miljøkrav, se kaittel Hvordan søker man? Kriteriene for hotell består av en kombinasjon av obligatoriske krav og oengkrav. De obligatoriske kravene markeres O + nummer og skal alltid ofylles. Poengkravene markeres P + nummer og for hvert oengkrav som ofylles gis et angitt oeng. Poengene regnes sammen og for at lisens skal onås må en viss oengsum ofylles. Kravdelen kan også brukes som en sjekkliste hvor hvert krav følges av kryssruter, og, for om kravene ofylles. Til noen krav er det utarbeidet ferdige bilag til å fylle ut som hjel til søknaden, se En del ord finnes forklart i kaitlet Forklaringer som begynner å side 40. Symboler i teksten For hvert krav er det beskrevet hvordan det skal dokumenteres at kravet er ofylt. Det finnes også ulike symboler som brukes for å lette arbeidet. Symbolene er: ( Legg ved Kravet kontrolleres å stedet Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

5 Søknad Søknaden sendes til Nordisk Miljømerking i det land virksomheten drives, se adresser å side to. Søknad består av en søknadsblankett og dokumentasjon som viser at kravene ofylles (finnes sesifisert i kravene). Mer informasjon og hjel med søknad kan fås å resektive lands hjemmeside. Kontroll å stedet I forbindelse med søknad kontrollerer Nordisk Miljømerking å stedet at kravene ofylles. Ved kontrollen skal underlag for beregninger, original til innsendt dokumentasjon, målerotokoll, innkjøsstatistikk og lignende, som bekrefter at kravene ofylles kunne fremlegges. Kostnader En søknadsavgift betales i forbindelse med at foretaket søker lisens. Utover det kommer en årsavgift basert å det svanemerkede hotellets omsetning. Sørsmål Ved sørsmål, kontakt gjerne Nordisk Miljømerking, se adresser å side to. Hva kreves for å bli svanemerket? For å bli svanemerket kreves at: l generell beskrivelse av hotellet sendes inn, se kaittel 1 l grenseverdien for energi ofylles, se kaittel 2.2 l ytterligere 1 av 3 øvrige grenseverdier ofylles, se kaittel 2 l samtlige obligatoriske krav ofylles, se kaittel 3 l l l minst 60 % av oengkravene innenfor området Drift og vedlikehold ofylles, se kaittel 3.1 minst 65 % av samtlige oengkrav ofylles, se kaittel 3. For islandske hotell må minst 50 % av samtlige oengkrav ofylles. Nordisk Miljømerking har kontrollert å stedet at kravene ofylles. Kravene gjelder uansett om virksomheten utfører ogavene i egen regi eller benytter underleverandører. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

6 1 Generell beskrivelse Obligatoriske krav O1 Beskrivelse av hotellet En generell beskrivelse av hotellet skal sendes inn. Der bør det fremgå: l Tye virksomhet/generell beskrivelse l Finnes konferanse, restaurant, basseng og/eller hage, samt beskrivelse av disse l Losjiomsetning er år l Antall gjesterom l Belegg l Hotellets totale areal (ovarmet innendørs areal) og eventuelt hageareal l Om det er restaurant å hotellet: restaurantomsetning er år samt hvis mulig, antall restaurantgjester er år l Om virksomheten er tilsluttet kommunalt vann og avlø ( Beskrivelse av ovenstående. Ofylles kravene? Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

7 2 Grenseverdier Det finnes fire grenseverdier: l Energiforbruk (obligatorisk) l Vannforbruk l Kjemiske rodukter l Avfallshåndtering Grenseverdien for energiforbruk er obligatorisk og må alltid ofylles. Grenseverdien relateres enten til virksomhetens totalareal eller til antall gjestenetter er år. For å bli Svanemerket må minst en grenseverdi, utover energiforbruket, ofylles. Hvis virksomheten klarer flere grenseverdier eller er bedre enn grenseverdien for energiforbruk, gis ekstra oeng, se kaittel 3.9. Grenseverdiene for vannforbruk, kjemiske rodukter samt avfallshåndtering relateres til antall gjestenetter er år. Virksomheter med mer en 35 % daggjester (av totalt antall gjester) kan regne 1 daggjest som 0,5 gjestenatt etter godkjennelse fra Nordisk Miljømerking. Dette kan også benyttes av konferansevirksomheter som har gjester som oholder seg et helt døgn luss del av døgn, der del av døgn kan tolkes som daggjest. Virksomheter som har en restaurantomsetning eksklusive frokost å over 45 % av den sammenlagte omsetningen for restaurant og losji og som dessuten har et losjibeleggg som overstiger 60 %, kan regne hver restaurantgjest som 0,25 gjestenatt etter godkjennelse fra Nordisk Miljømerking. Virksomhet innenfor hotellets lokaler som ikke tilhører losjivirksomheten kan etter godkjennelse fra Nordisk Miljømerkning avregnes fra beregningen av grenseverdiene. Eksemel å slik virksomhet er festsal, catering og SPAavdeling. Daggjest: Gjest som oholder seg minst 4 timer å virksomheten. Gjestenatt: En utleid seng er døgn. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

8 2.1 Inndeling i ulike klasser Grenseverdiene varierer etter vilken tye virksomhet som drives. Virksomheter deles derfor inn i tre ulike klasser. Inndelingen gjelder for beregning av grenseverdiene i kaittel Klasse A Hvis minst en av følgende arametre ofylles: l Virksomheten har en restaurantomsetning å over 45 % av den sammenlagte omsetningen for restaurant og losji. l Losjibelegget er over 60 %. Klasse B Hvis ikke A ofylles, men minst en av følgende arametre ofylles: l Virksomheten har en restaurant med en omsetting mellom % av den sammenlagte omsetningen for restaurant og losji. l Losjibelegget er mellom %. l Det finnes bassengavdeling. Klasse C Andre tyer virksomheter ( Vedlegg informasjon om hvilken klasse virksomheten tilhører. Dokumentasjon som støtter inndelingen kan angis under O1. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

9 2.2 Energiforbruk Grenseverdien for energi er obligatorisk. Grenseverdien henviser til virksomhetens totalareal. Men for at grenseverdien skal fungere for virksomheter med høyt belegg finnes også muligheten for å relatere til antall gjester. Hotellet kan velge mellom: Alternativ 1: El- og varmeforbruk er år og kvadratmeter Alternativ 2: El- og varmeforbruk er år og gjestenatt Grenseverdien for energi tar også hensyn til hotellets geografiske lassering. Hotellets sesifikke grenseverdi fås gjennom å: 1. lese av hvilken klimasone hotellet ligger i å kartet som følger å neste side. 2. lese av hvilken grenseverdi som gjelder for hotellets klasse fra kaittel 2.1, i en av de to tabellene å kartet. For hotell å Island behøver ikke energimengden i geotermisk varmtvann inkluderes i brukt energi. ( Vedlegg oversikt over virksomhetens totale årlige forbruk av el og varme samt fakturakoier, alternativt bekreftelse fra leverandør som bekrefter olysningene. For Island gjelder i tillegg: Bekreftelse å vannforbruk samt redegjørelse fra taningsstedet for hotellets varmvann fra geotermiske kilder. Energiforbruket betyr hotellets innkjøte el, varme og brensel (og inkluderer også varmtvann). Har virksomheten eget vaskeri kan vaskeriets energiforbruk trekkes fra det totale energiforbruket. Varmeumer: for grenseverdiberegningen regnes bare tilført elenergi som energi samt eventuell annen tolast. Areal: Virksomhetens totale ovarmede innendørsareal. Ofylles kravene? Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

10 Kilde: NORDKLIM 2001, Nordic climate mas, DNMI reort 06/01 Hensyn kan tas ved store klimaavvik fra normalår etter godkjennelse fra Nordisk Miljømerking. Hvis virksomheten har tilgang til mer detaljerte klimadata kan Nordisk Miljømerking godkjenne at grenseverdien modifiseres. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

11 2.3 Vannforbruk Vannforbruket gjelder all bruk av ferskvann i virksomheten. Bruk hotellets klasseinndeling fra kaittel 2.1. Grenseverdi (liter/gjestenatt) Klasse A Klasse B Klasse C For hotell å Island gjelder at vann fra geotermiske kilder som brukes til basseng og kunstige varme kilder ikke skal inkluderes i brukt vannmengde. ( Oversikt over årlig vannforbruk, f.eks. fra vannregningen. For Island gjelder i tillegg: Dokumentasjon å vannforbruk som går med til hotellets bad (basseng og varme kilder) og ovarming der vann fra geotermiske kilder brukes. Vannforbruk: virksomhetens totale vannforbruk. Har virksomheten eget vaskeri kan vaskeriets vannforbruk trekkes fra det totale vannforbruket. 2.4 Kjemiske rodukter Grenseverdien gjelder all bruk av kjemiske rodukter til renhold og ovask (med unntak av tekstilvaskemidler, sesialregjøring samt kjemikalier til basseng). Grenseverdien måles i aktiv substans. Bruk hotellets klasseinndeling fra kaittel 2.1. Grenseverdi (gram/gjestenatt) Klasse A Klasse B Klasse C ( Sammenstilling fra alle leverandører. Aktiv substans: Kjemiske stoffer eksklusive vann. 2.5 Avfallshåndtering Grenseverdien gjelder alt usortert avfall fra den daglige driften. Bruk hotellets klasseinndeling fra kaittel 2.1. Grenseverdi (kg/gjestenatt) Klasse A Klasse B Klasse C 1,35 0,9 0,45 ( Faktura fra avfallsforetak, alternativt hotellets egne målinger av avfallsmengder. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

12 3 Miljøkrav Samtlige krav gjelder for hele hotellet hvis ikke annet er ogitt. 3.1 Drift og vedlikehold Obligatoriske krav O2 Kjølemiddel Kjølemiddelet CFC skal ikke etterfylles å kjølemaskiner, varmeunmer og airconditionanlegg. Andre lovkrav til kjølemidler skal også ofylles. ( Oversikt over alle kjølemaskiner, varmeumer og airconditionanlegg samt hvilke kjølemidler som brukes, alternativt kjølemiddelraort. O3 Anlegg/aarater rodusert senere enn år 2000 ofyller kravet. Kravet omfatter kjølemaskiner, varmeumer og airconditionanlegg som er montert å stedet, eller enhetsaggregat med fyllmengde over tre kg. Utvendig belysning All utebelysning som hotellet/vandrerhjemmet styrer over skal være tidseller behovstyrt. Dersom belysningen er tent om natten skal lavenergiærer/lamer brukes. Kravet gjelder ikke nødbelysning eller hotellets entrè- og lysskilt. ( Oversikt over hvordan den utvendige belysningen styres. O4 Badstu Samtlige badstuaggregat skal være tids- eller behovsstyrte. ( Oversikt over hvordan badstuaggregatene styres. Vedovarmet bastu regnes som behovsstyrt. Ofylles kravene? Poengkrav P1 Energianalyse Har energianalyse, av en for virksomheten uavhengig energieksert, blitt gjennnomført i løet av de siste 5 årene med mål om å redusere energibruken og/eller gjøre virksomheten CO 2 -nøytral: 3 En energianalyse er avtalt og skal gjennomføres innen et halvt år: 2 Hotellbygningen er maksimalt tre år gammel: 3 ( Beskrivelse av analysen eller koi av raorten. Energianalysen skal inneholde fortegnelse over maskinarken i virksomheten samt forslag til tiltak som inkluderer besaringsotensiale og kostnader. En veiledning til energianalysen er tilgjengelig. Hotellet skal kunne vise at relevante tiltak er gjennomført eller tatt med i handlingslanen i O28. Kulldioksidnøytral: Summen av hotellets utsli av CO 2 og hotellets CO 2 -reduserende tiltak skal være null for at hotellet skal anses som CO 2 -nøytralt. Onådd oeng: Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

13 P2 Varmeforbruk Andel varme som kommer fra fornybare energikilder eller sillvarme/varmeumer > 90 % 3 > % % 1 Varme fra direktevirkende el godkjennes ikke i P2. Varme: Den energi som går til ovarming av hotellets areal. Poeng Varmeumers andel regnes som levert effekt i forhold til det totale varmeforbruket. Fornybar energikilde: Se kaittel Forklaringer. Sillvarme: Se kaittel Forklaringer. Eksemel å hva som hører inn under P2 g P3 finnes under Varme- og elforbruk i Forklaringer. ( Beregning som viser andelen varme fra fornybare energikilder å årsbasis. Bruk f.eks. sesifisert faktura eller annen dokumentasjon fra leverandøren. P3 Elforbruk Andel el fra fornybare energikilder Poeng > 90 % 3 > % 2,5 > % 2 > % 1,5 > % % 0,5 Miljømerket el regnes som 100 % fornybar energikilde. Elleverandørens sesifikkasjon i den allmenne blandingen minus salg av fornybar energi, kan godtas. Å bare henvise til landets energimix akseteres ikke. Eksemel å hva som hører inn under P2 g P3 finnes under Varme- og elforbruk i kaittel Forklaringer. ( Beregning som viser andelen el fra fornybare energikilder å årsbasis. Bruk f.eks. sesifisert faktura eller annen dokumentasjon fra elleverandøren. P4 Kjølemiddel Er samtlige varmeumer, kjølemaskiner og airconditionalegg uten kjølemidlene HCFC og CFC: 2 Finnes ikke varmeumer, kjølemaskiner og/eller airconditionalegg: 2 Kravet omfattar kjølemaskiner, varmeumer og airconditionanlegg som er montert å stedet, eller enhetsaggregat med fyllmengde over tre kg. F.eks omfattes som oftest ikke kjøleska av husholdningstyen. ( Dokumentasjon er sendt inn for O2. P5 Varmegjenvinning (maks 3) Er 90 % av ventilasjonen tilkoblet varmegjenvinning: 3 Er 50 % av ventilasjonen tilkoblet varmegjenvinning: 2 Utnyttes varme fra avløsvann og/eller kjølemaskiner: 1 ( Beskrivelse av ventilasjonen med hensyn å varmegjenvinning. Ventilasjon beregnes ut fra luftmengde. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

14 P6 Styring av ventilasjon og innebelysning (maks 3) Ventilasjon og innebelysning Er ventilasjonen behovtilasset i 90 % av de lokaler som ventileres 3 Er ventilasjonen tidsstyrt i 90 % av de lokaler som ventileres 2 Er innebelysningen sensorstyrt i 90 % av lokalene som ikke benyttes av gjester Er innebelysningen sensorstyrt i 50 % av lokalene som ikke benyttes av gjester Finnes kun manuell lufting 3 Poeng Unntak: Innebelysning som kreves av sikkerhetshensyn, for eksemel nødbelysning. Ovnsvifter inngår heller ikke. Med behovtilassing menes at ventilasjonen/belysningen tilasses etter antalt ersoner i lokalene. ( Oversikt over hvordan ventilasjonsvifter, aggregat og belysning reguleres. 1 0,5 P7 Lavenergilamer/-ærer Er 80 % av antallet lyskilder i virksomheten lavenergilamer/-ærer: 3 Er 60 < 80 % av antallet lyskilder i virksomheten lavenergilamer/- ærer: 2 Er 40 < 60 % av antallet lyskilder i virksomheten lavenergilamer/- ærer: 1 ( Oversikt over bruken av lavenergilamer/-ærer. Se kaittel Forklaringer for definisjon av lavenergilamer/-ærer. LED kan gi oeng her også selv om det gir oeng i P8. P8 LED Er 20 % av antallet sot lights (unktbelysning) i virksomheten LED eller tilsvarende: 1 Er 10 < 20 % av antallet sot lights (unktbelysning) i virksomheten LED eller tilsvarende: 0,5. ( Oversikt over bruken av LED. Med LED menes Light Emitting Diod. Nordisk Miljømerking kan godkjenne andre lyskilder som ikke inneholder Hg og samtidig har lavt energiforbruk og lang levetid. P9 Toaletter Bruker > 90 % av antallet toaletter maksimalt 6 liter vann/syling: 1 Bruker % av antallet toaletter maksimalt 6 liter vann/syling: 0,5 ( Informasjon om toalettenes vannforbruk (f.eks. roduktblad) samt oversikt over andelen toaletter som maksimalt bruker krever 6 liter vann/syling. P10 Toaletter Finnes 2 sylevalg å 50 % av antallet toaletter: 1 Finnes 2 sylevalg å 20 < 50 % av antallet toaletter: 0,5 Hvis det finnes tekniske hinder som umuliggjør lav vannmengde i avløssystemet (vedlegg i såfall dokumentasjon fra uavhengig art som støtter dette) kan Nordisk Miljømerking gi hotellet 1. ( Oversikt over andelen toaletter med 2 sylevalg. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

15 P11 Vannsarende kraner Er 90 % av antallet blandebatterier for håndvask vannsarende med et vannuttak å maksimalt 8 liter/minutt: 2 Forbruker 90 % av antallet blandebatterier for håndvask 8-10 liter/ minutt: 1 Kravet omfatter ikke kjøkken i leiligheter eller blandebatterier til badekar. ( Oversikt over andelen blandebatterier med maksimalt vannuttak å 8 eller 10 liter/minutt. Sum oeng Drift og vedlikehold: Maksimal oengsum for Drift og vedlikehold: 25 Minst 60 % av oengkravene ofylles Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

16 3.2 Hotellets lokaler og innkjøte rodukter Obligatoriske krav O5 Innredning Ved ombygging/nybygging må ikke gulv, taeter eller lister inneholde halogenert last (f.eks. PVC). Kjøkken og våtrom unntas fra kravet. ( Beskrivelse av hvordan kravet følges o, alternativt rutine i miljøledelsen. Ofylles kravene? O6 Nyinnkjø av tekstiler Ved nyinnkjø av tekstiler må disse ikke være behandlet med halogenerte flammehemmere. ( Beskrivelse av hvordan kravet følges o, alternativt rutine i miljøledelsen. O7 Nyinnkjø av lavenergilamer/-ærer og lysrør Nyinnkjøte lavenergilamer/-ærer skal ha en levetid å minst h. Nyinnkjøte lysrør (dobbeltfatning) skal en levetid å minst h. Alternativt skal lyskildene være miljømerket. ( Beskrivelse av hvordan kravet ofylles (de fleste innakninger er merket med levetiden). O8 Kjøkkenruller, airhåndkle og toalettair 90 % av volumet innkjøt mykair, d.v.s. kjøkkenruller (husholdningsair), airhåndkle og toalettair skal være miljømerket. Nordisk Miljømerking kan innvilge unntak fra kravet under forutsetning av at det ikke finnes miljømerkede rodukter tilgjengelig å markedet. ( Oversikt over hotellets miljømerkede mykair (leverandør og miljømerke). Poengkrav P12 Tonerkassetter Samles tomme kassetter inn for gjenbruk eller gjenvinning av leverandøren: 0,5 Leveres tomme kassetter inn for gjenbruk eller gjenvinning til avfallsforetak: 0,5 ( Koi av returseddel, avtaler eller rutiner. Onådd oeng: P13 Kontormaskiner Er 90 % av kontormaskinene (PCer, fakser, koimaskiner etc.) innstilt å standby-funksjon: 1 Er 50 - < 90 % av kontormaskinene (PCer, fakser, koimaskiner etc) innstilt å standby-funksjon: 0,5 Er 50 % av kontorutstyret utrustet med strømsareskinne: 0,5 ( Oversikt over andelen kontormaskiner som har standby-funksjon. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

17 P14 Trykksaker Er 90 % (målt i roduksjonskostnader) av trykksakene som hotellet bestiller miljømerket: 2 Er 50 < 90 % av trykksakene som hotellet bestiller miljømerket: 1 Er 90 % av trykksakene som hotellet bestiller fra et miljømerket trykkeri, men uten å være trykket med Svanemerket: 1 ( Oversikt over av andelen miljømerkede trykksaker samt hvilke trykkerier som benyttes. Med trykksaker menes for eksemel reklame, brosjyrer, blokker og brevair med logo. Kravet omfatter også de trykksaker som hotellkjeden bestiller sentralt. Merk at miljømerkede trykksaker ofte aktivt må bestilles også når trykkeriet har Svanelisens. P15 Miljømerket såe og sjamo Benyttes miljømerket såe og sjamo i 90 % av antallet baderom/toaletter: 2 Benyttes miljømerket såe og sjamo i 50 - < 90 % av antallet baderom/ toaletter: 1 Benyttes miljømerket såe eller sjamo i 90 % av antallet baderom/toaletter: 1 For vandrerhjem regnes kravet å den andel av baderom/toaletter der vandrerhjemmet tilbyr såe og sjamo. Kravet gjelder baderom/toaletter for gjester. ( Oversikt over andelen rom der miljømerket såe og sjamo brukes samt roduktnavn (leverandør og miljømerke). Miljømerket: Med miljømerket menes rodukt merket med Svanen, EU-blomsten eller Bra Miljöval. P16 Disensere for såe og sjamo Finnes disensere for såe og sjamo installert i 90 % av antallet baderom/toaletter: 1 Finnes disensere for såe og sjamo installert i 50 - < 90 % av antallet baderom/toaletter: 0,5 Finnes disensere for såe eller sjamo installert i 90 % av antallet baderom/toaletter: 0,5 For vandrerhjem regnes kravet å den andel av baderom/toaletter der vandrerhjemmet tilbyr såe og sjamo. ( Oversikt over andelen baderom/toaletter med disensere for såe og sjamo. P17 Drikkeglass og koer Finnes kun vaskbare glass/koer der hotellet serverer drikke: 1 Kravet gjelder ikke konferansedelen eller restaurant, der sesielle krav med hensyn å engangsartikler gjelder. Kontrolleres å stedet. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

18 P18 Returflasker eller fat/tank Er 90 % av hotellets totale forbruk av øl, brus og mineralvann del av et retursystem, f.eks. flasker, fat eller tank: 2 ( Beskrivelse av retursystem samt innkjøsvolumet. Det gis oeng for gjenbruk, men ikke for gjenvinning. P19 Arbeidsklær Ingen arbeidsklær renses å tradisjonelt vis: 0,5 ( Oversikt over hvilke klær som renses. Kravet gjelder ikke jakker. Hva som menes med tradisjonell rens, se Forklaringer. P20 Arbeidsmiljø Har virksomhetens arbeidsmiljø blitt gjennomgått av en, for virksomheten uavhengig, eksert, sesielt med fokus å ergonomi. 1 ( Beskrivelse av gjennomgangen og/eller koi av raorten. Raorten skal inneholde en tiltaksliste. P21 Innkjø av miljømerkede forbruksartikler (maks 4) I tabellen nedenfor angis hvilken andel som kreves samt hvilke oeng som fås for resektive miljømerkede forbruksartikler. Med miljømerket menes, om ikke annet sesifiseres, rodukt merket med Svanen, EU-blomsten eller Bra Miljöval. Produkter som remieres i andre krav i kriteriene kan ikke få oeng i dette kravet. Følgende miljømerkede rodukter er kjøt inn: Produkt/tjeneste (% av innkjøsvolum) Varemerke Brukes i Poeng 90 % Koieringsair 2 50 % Pairservietter 1 50 % Tøyhåndkleruller 1 50 % Mikrofiberkluter 0,5 90 % Batterier 0,5 90 % Tonerkassetter 0,5 50 % Stearinlys 0,5 50 % Gulvleiemidler 1 50 % Skyllemiddel 0,5 50 % Bløtleggingsmiddel 0,5 Annet - til minst 50 %: ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del av behovet de miljømerkede roduktene dekker. 0,5 er roduk maks 1,5 t Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

19 P22 Miljømerkede kaitalvarer/soradiske innkjøsvarer (maks 3) Finnes følgende miljømerkede kaitalvarer i hotellet: Produkt Varemerke Brukes i Poeng minst 50 % av behovet for kontoraarater (PC, datamaskin, koieringsmaskin etc.) minst 10 % av behovet for TV i gjesterommene minst 50 % av behovet for TV i fellesrommene minst 10 % av behovet for møbler er kategori, seng, bord etc. minst 10 % av behovet for tekstiler (inklusive duker og servietter) Gulv til minst 10 % av arealet 1 Arbeidsklær, minst en ersonalkategori, minst et lagg Annet: ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del av behovet de miljømerkede roduktene dekker , ,5 1 er rodukt maks 2 P23 Miljømerkede tjenester (maks 2) Brukes følgende miljømerkede tjenester til minst halvarten av behovet: Tjenester Foretag Poeng Alternativ tekstilrensing 1 Rengjøring 1 Bilvask 1 Annet: 1 er tjenst maks Kravet gir ikke oeng for miljømerket vaskeri eller trykkeri, ettersom det remieres i P49 og P14. ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del av behovet de miljømerkede tjenestene dekker. 2 Ekstra oengkrav for vandrerhjem P24 Salg av såe/sjamo/vaskemidler (maks 1) Det selges kun miljømerket sjamo, såe og/eller vaskemiddel: 1 Ingen av disse forbruksartikler selges: 1 ( Oversikt over innkjøt sjamo, såe og vaskemiddel for salg. Sum oeng Hotellets lokaler og innkjøte rodukter: Maksimal oengsum for Hotellets lokaler og innkjøte rodukter: 20 Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

20 3.3 Gjesterom For vandrerhjem gjelder samtlige krav i dette kaittel også vandrerhjemmets felleslokaler som f.eks. toaletter, dusjer og gjestekjøkken. Obligatoriske krav O9 Røykfrie rom 60 % av rommene skal være røykfrie. ( Dokumentasjon som viser antallet røykfrie resektive ikke-røykfrie rom. Ofylles kravene? Poengkrav P25 Sengetøy og frotté (maks 2) Er 40 vekt-% av sengetøy og frotté miljømerket med Svanen eller EU-Blomsten: 2 Er 20 - < 40 vekt-% miljømerket med Svanen eller EU-Blomsten: 1 Er 40 vekt-% rodusert av økologisk fiber: 1 Er 20 - < 40 vekt-% rodusert av økologisk fiber: 0,5 For vandrerhjem gjelder kravet bare hvis vandrerhjemmet leier ut laken og frotté. Øvrige vandrerhjem: 2 ( Oversikt over andelen sengetøy/frotté som er miljømerket/økologisk samt leverandør og miljømerke/økologisk merke. Miljømerket: Se kaittel Forklaringer. Onådd oeng: P26 Belysning Er 90 % av belysningen å gjesterommene nærværestyrt: 1 Er 50 - < 90 % av belysningen nærværestyrt: 0,5 ( Beskrivelse av den nærværestyrte belysningen. Eksemel å nærværestyring er kortholder for nøkkelkort. P27 TV-aarater Har 90 % av aaratene en innstilling assiv standby å maks 1 W og, hvis det er relevant, en aktiv standby å maks 9 W: 1 Inngår det i ersonalets rutiner å stenge av TV-aaratene ved rengjøring: 0,5 Ingen TV-aarater å gjesterommene: 1 ( Dokumentasjon fra leverandør eller teknisk beskrivelse, alternativt rutine i miljøledelsessystemet, samt beskrivelse av antall TV-aarater som ofyller kravene. Hva som menes med assiv og aktiv standby, se kaittel Forklaringer. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

21 P28 Minibarer Forbruker 90 % av minibarene maksimalt 0,8 kwh/døgn: 1,5 Forbruker 90 % av minibarene maksimalt 1,0 kwh/døgn: 1 Forbruker 90 % av minibarene maksimalt 1,3 kwh/døgn: 0,5 Hotellet har ikke minibarer å gjesterommene: 1,5 Halvarten av gjesterommene har ikke minibar: 1 ( Dokumentasjon fra leverandør eller teknisk beskrivelse, samt oversikt over antall minibarer. P29 Vannsarende dusjhoder Er 90 % av antallet dusjer vannsarende med et vannstrømning å maksimalt 10 liter/minutt: 2 Har 90 % av antallet dusjer et vannstrømning å liter/minutt: 1 ( Oversikt over andelen dusjhoder med maksimalt vannstrømning å 10 resektive 12 liter/minutt. P30 Ettgres blandebatterier Er 90 % av antallet blandebatterier av ettgresmodell, alternativt sensorstyrte: 1 ( Oversikt over andelen blandebatterier av ettgresmodell. P31 Engangsartikler Forekommer ingen engangsartikler i baderommene/gjesterommene: 1 ( Dokumentasjon å at engangsartikler ikke forekommer i baderommene/ gjesterommene. Kravet gjelder ikke engangsartikler gjesten kan be om i resesjonen, f.eks. engangstannbørster og dusjhetter. Kravet gjelder ikke osjonsakninger av te, kaffe, sukker eller melkeerstatning. P32 Avfallssortering Har gjestene mulighet til å sortere sitt avfall i minst 3 fraksjoner: 1,5 Kildesorteres avfallet av ersonalet: 1 ( Oversikt over hvilke fraksjoner gjestene kan sortere avfall i, alternativt kontroll å stedet. P33 Søelkurv Er alle baderom utstyrt med søelkurv: 1 ( Oversikt over hvilke gjesterom som har søelkurv i baderommene. P34 Handika- eller allergitilasset rom Finnes minst et handikatilasset eller allergitilasset gjesterom: 1 ( Beskrivelse av antall rom som er tilasset, alternativt kontroll å stedet. Merk at også muligheten for å komme til rommet må være tilrettelagt. Sum oeng Gjesterom: Maksimal oengsum for Gjesterom: 13,0 Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

Svanemerking av Tekstilservice

Svanemerking av Tekstilservice Svanemerking av Tekstilservice Versjon 3.0 12. desember 2012 31. desember 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket tekstilservice virksomhet 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Svanemerking av Småhus

Svanemerking av Småhus Svanemerking av Småhus Versjon 1.6 15. mars 2005 31. oktober 2010 Nordisk Miljømerking Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Versjon 3.1 19. mars 2014-31. mars 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en/et Svanemerket tekstilvaskemiddel til profesjonell bruk? 4 Hvorfor

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Versjon 4.2 17. mars 2011 30. juni 2015 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Svanemerking av Leketøy

Svanemerking av Leketøy Svanemerking av Leketøy Versjon 2.2 21. mars 2012 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket leketøy? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes? 3 Hvordan søker man? 4 Hva

Detaljer

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Versjon 4.2 12. desember 2012 31. desember 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er svanemerkete tekstiler, skinn

Detaljer

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking Om svanemerkede Møbler og innredninger Bakgrunnsdokument version 4.7 Vedtaget Marts 2011 Version 4.7 udgivet Nordisk Miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking,

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011

Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011 Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011 Lilleborg Profesjonell Lilleborg Profesjonell er totalleverandør av renholds- og hygienesystemer til det profesjonelle markedet. I tillegg til kjemi, rekvisita

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Innhold. 2 Inspeksjonshåndbok - Driv din bygdeturisme smart

Innhold. 2 Inspeksjonshåndbok - Driv din bygdeturisme smart 2 Inspeksjonshåndbok - Driv din bygdeturisme smart Innhold INNHOLD... 2 INTRODUKSJON... 4 1. GENERELLE KRAV RELATERT TIL SIKKERHET... 5 1.1 LISENSER, TILLATELSER OG GODKJENNELSER TIL Å BRUKE TJENESTEN...

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER Smart i klesveien Bygg en trendy og miljøvennlig garderobe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Regnskogen raseres Finn ditt alternativ til tropisk trevirke MILJØVENNLIG No. 8 / Mars 09 FORBRUKER Energimerking

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer