Svanemerking av Hotell og vandrerhjem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svanemerking av Hotell og vandrerhjem"

Transkript

1 Svanemerking av Hotell og vandrerhjem Versjon juni juni 2015 Nordisk Miljømerking

2 Innhold Hva er et svanemerket hotell? 3 Hvorfor velge Svanen? 3 Hva kan svanemerkes? 4 Hvordan søker man? 4 Hva kreves for å bli svanemerket? 5 1 Generell beskrivelse 6 2 Grenseverdier Inndeling i ulike klasser Energiforbruk Vannforbruk Kjemiske rodukter Avfallshåndtering 11 3 Miljøkrav Drift og vedlikehold Hotellets lokaler og innkjøte rodukter Gjesterom Kjøkken og sisesal Rengjøring og vask Transort Ekstra oeng fra grenseverdier Ekstra krav til hotell med konferanseavdeling Ekstra krav til hotell med basseng/varme kilder Ekstra krav for hotell med hage Ekstra krav til vandrerhjem Miljøledelse Oversikt over oeng 38 Markedsføring 39 Svanemerkets utforming 39 Hvor lenge gjelder lisensen? 40 Kommende kriterier 40 Forklaringer 41 Bilag 1 Markedsføring av svanemerkede hotell og vandrerhjem Bilag 2 Dokumentasjon for leverandør av kjemisk-tekniske rodukter 072 Hotell og vandrerhjem, versjon 3.5, 25. setember 2013 Dette er en oversettelse av originaldokumentet å svensk. Ved eventuelle uklarheter er det originaldokumentet som gjelder. Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak driver Svanemerkingen å odrag av de resektive lands regjeringer. For mer informasjon se web sidene. Danmark Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-ost: Sverige Miljømärkning Sverige AB SE Stockholm Telefon Fax E-ost: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FIN Helsingfors Telefon Fax E-ost: Norge Miljømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Telefon Fax E-ost: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax E-ost: Dette dokument kan bare koieres i sin helhet og uten noen form for endringer. Sitat kan gjøres hvis ohavsmannen Nordisk Miljømerking nevnes.

3 Hva er et svanemerket hotell? Et svanemerket hotell har tatt et helhetsgre om sitt miljøarbeide og klart Svanens strenge krav. Hotellet arbeider, ved hjel av Svanen, mot et bærekraftig samfunn. Personalet å hotellet arbeider innenfor mange områder for ikke å belaste miljøet. For å bli svanemerket må hotellet for eksemel klare et antall grenseverdier. Energiforbruk, som er en av grenseverdiene, er et område som medfører stor miljøåvirkning fra et hotell. Foruten å få hotellet til å senke sitt energiforbruk stiller Svanen krav til tilassing mot fornybare energikilder. Et svanemerket hotell arbeider også med å senke bruken av kjemiske rodukter. De rodukter som brukes er i stor grad miljømerket. Hotellet arbeider også med å redusere avfallsmengden og vannforbruket. Et hotells restaurant står for en stor del av miljøåvirkningen. Derfor stilles strenge krav til driften av restauranten. Svanen stiller også miljøkrav når hotellet bygger om eller bygger nytt. Disse miljømerkingskriteriene gjelder for både hotell og vandrerhjem. For å gjøre det enkelt i kriteriene skriver vi bare ordet hotell. Hotell omfatter da også vandrerhjem, kurs- og konferansesteder etc. På enkelte områder finnes det sesielle krav for vandrerhjem. I de kravene skriver vi ordet vandrerhjem. Hvorfor velge Svanen? l l l l l l l Hotellet får bruke varemerket Svanen i sin markedsføring. Svanen har meget høy troverdighet og er godt kjent i Norden. Svanen er en kostnadseffektiv og enkel måte å kommunisere miljøarbeide og miljøengasjemang til kunder og leverandører. Arbeidet med Svanen engasjerer hotellets ersonale. Gjennom å arbeide konsekvent med å senke energiforbruket, mengden kjemiske rodukter og usortert avfall kan hotellet ofte redusere sine kostnader. Svanens krav er tøffe og når hotellet svanemerkes er hotellets miljøarbeide av høy klasse. Miljøsørsmål er komlekse og det kan ta lang tid å sette seg inn i de enkelte områdene. Svanen kan ses som en guide til dette arbeide. Svanen stiller krav til hotellets, fra et miljøsynsunkt, viktigste områder og gir dessuten forslag til forbedringstiltak. Det betyr at det er enkelt å arbeide med Svanen. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

4 Hva kan svanemerkes? Virksomheter som tilbyr losji kan svanemerkes. Det betyr i hovedsak hotell og vandrerhjem. Det kreves også at eventuelle tilhørende restaurant, konferanseavdeling og bassengavdeling må klare sesifikke miljøkrav. Følgende definisjoner gjelder: Hotell Et hotell tilbyr gjestene rom med senger inklusive sengetøy, håndklær, tilgang til dusj/bad, rengjøring av rommene og frokostservering. Vandrerhjem Et vandrerhjem tilbyr gjestene senger og tilgang til toalett og dusj/bad i grunnrisen. En del krav er sesielt tilasset vandrerhjem, for eksemel kreves også at tilhørende kjøkken og fellesrom klarer sesielle miljøkrav, se kaittel Hvordan søker man? Kriteriene for hotell består av en kombinasjon av obligatoriske krav og oengkrav. De obligatoriske kravene markeres O + nummer og skal alltid ofylles. Poengkravene markeres P + nummer og for hvert oengkrav som ofylles gis et angitt oeng. Poengene regnes sammen og for at lisens skal onås må en viss oengsum ofylles. Kravdelen kan også brukes som en sjekkliste hvor hvert krav følges av kryssruter, og, for om kravene ofylles. Til noen krav er det utarbeidet ferdige bilag til å fylle ut som hjel til søknaden, se En del ord finnes forklart i kaitlet Forklaringer som begynner å side 40. Symboler i teksten For hvert krav er det beskrevet hvordan det skal dokumenteres at kravet er ofylt. Det finnes også ulike symboler som brukes for å lette arbeidet. Symbolene er: ( Legg ved Kravet kontrolleres å stedet Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

5 Søknad Søknaden sendes til Nordisk Miljømerking i det land virksomheten drives, se adresser å side to. Søknad består av en søknadsblankett og dokumentasjon som viser at kravene ofylles (finnes sesifisert i kravene). Mer informasjon og hjel med søknad kan fås å resektive lands hjemmeside. Kontroll å stedet I forbindelse med søknad kontrollerer Nordisk Miljømerking å stedet at kravene ofylles. Ved kontrollen skal underlag for beregninger, original til innsendt dokumentasjon, målerotokoll, innkjøsstatistikk og lignende, som bekrefter at kravene ofylles kunne fremlegges. Kostnader En søknadsavgift betales i forbindelse med at foretaket søker lisens. Utover det kommer en årsavgift basert å det svanemerkede hotellets omsetning. Sørsmål Ved sørsmål, kontakt gjerne Nordisk Miljømerking, se adresser å side to. Hva kreves for å bli svanemerket? For å bli svanemerket kreves at: l generell beskrivelse av hotellet sendes inn, se kaittel 1 l grenseverdien for energi ofylles, se kaittel 2.2 l ytterligere 1 av 3 øvrige grenseverdier ofylles, se kaittel 2 l samtlige obligatoriske krav ofylles, se kaittel 3 l l l minst 60 % av oengkravene innenfor området Drift og vedlikehold ofylles, se kaittel 3.1 minst 65 % av samtlige oengkrav ofylles, se kaittel 3. For islandske hotell må minst 50 % av samtlige oengkrav ofylles. Nordisk Miljømerking har kontrollert å stedet at kravene ofylles. Kravene gjelder uansett om virksomheten utfører ogavene i egen regi eller benytter underleverandører. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

6 1 Generell beskrivelse Obligatoriske krav O1 Beskrivelse av hotellet En generell beskrivelse av hotellet skal sendes inn. Der bør det fremgå: l Tye virksomhet/generell beskrivelse l Finnes konferanse, restaurant, basseng og/eller hage, samt beskrivelse av disse l Losjiomsetning er år l Antall gjesterom l Belegg l Hotellets totale areal (ovarmet innendørs areal) og eventuelt hageareal l Om det er restaurant å hotellet: restaurantomsetning er år samt hvis mulig, antall restaurantgjester er år l Om virksomheten er tilsluttet kommunalt vann og avlø ( Beskrivelse av ovenstående. Ofylles kravene? Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

7 2 Grenseverdier Det finnes fire grenseverdier: l Energiforbruk (obligatorisk) l Vannforbruk l Kjemiske rodukter l Avfallshåndtering Grenseverdien for energiforbruk er obligatorisk og må alltid ofylles. Grenseverdien relateres enten til virksomhetens totalareal eller til antall gjestenetter er år. For å bli Svanemerket må minst en grenseverdi, utover energiforbruket, ofylles. Hvis virksomheten klarer flere grenseverdier eller er bedre enn grenseverdien for energiforbruk, gis ekstra oeng, se kaittel 3.9. Grenseverdiene for vannforbruk, kjemiske rodukter samt avfallshåndtering relateres til antall gjestenetter er år. Virksomheter med mer en 35 % daggjester (av totalt antall gjester) kan regne 1 daggjest som 0,5 gjestenatt etter godkjennelse fra Nordisk Miljømerking. Dette kan også benyttes av konferansevirksomheter som har gjester som oholder seg et helt døgn luss del av døgn, der del av døgn kan tolkes som daggjest. Virksomheter som har en restaurantomsetning eksklusive frokost å over 45 % av den sammenlagte omsetningen for restaurant og losji og som dessuten har et losjibeleggg som overstiger 60 %, kan regne hver restaurantgjest som 0,25 gjestenatt etter godkjennelse fra Nordisk Miljømerking. Virksomhet innenfor hotellets lokaler som ikke tilhører losjivirksomheten kan etter godkjennelse fra Nordisk Miljømerkning avregnes fra beregningen av grenseverdiene. Eksemel å slik virksomhet er festsal, catering og SPAavdeling. Daggjest: Gjest som oholder seg minst 4 timer å virksomheten. Gjestenatt: En utleid seng er døgn. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

8 2.1 Inndeling i ulike klasser Grenseverdiene varierer etter vilken tye virksomhet som drives. Virksomheter deles derfor inn i tre ulike klasser. Inndelingen gjelder for beregning av grenseverdiene i kaittel Klasse A Hvis minst en av følgende arametre ofylles: l Virksomheten har en restaurantomsetning å over 45 % av den sammenlagte omsetningen for restaurant og losji. l Losjibelegget er over 60 %. Klasse B Hvis ikke A ofylles, men minst en av følgende arametre ofylles: l Virksomheten har en restaurant med en omsetting mellom % av den sammenlagte omsetningen for restaurant og losji. l Losjibelegget er mellom %. l Det finnes bassengavdeling. Klasse C Andre tyer virksomheter ( Vedlegg informasjon om hvilken klasse virksomheten tilhører. Dokumentasjon som støtter inndelingen kan angis under O1. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

9 2.2 Energiforbruk Grenseverdien for energi er obligatorisk. Grenseverdien henviser til virksomhetens totalareal. Men for at grenseverdien skal fungere for virksomheter med høyt belegg finnes også muligheten for å relatere til antall gjester. Hotellet kan velge mellom: Alternativ 1: El- og varmeforbruk er år og kvadratmeter Alternativ 2: El- og varmeforbruk er år og gjestenatt Grenseverdien for energi tar også hensyn til hotellets geografiske lassering. Hotellets sesifikke grenseverdi fås gjennom å: 1. lese av hvilken klimasone hotellet ligger i å kartet som følger å neste side. 2. lese av hvilken grenseverdi som gjelder for hotellets klasse fra kaittel 2.1, i en av de to tabellene å kartet. For hotell å Island behøver ikke energimengden i geotermisk varmtvann inkluderes i brukt energi. ( Vedlegg oversikt over virksomhetens totale årlige forbruk av el og varme samt fakturakoier, alternativt bekreftelse fra leverandør som bekrefter olysningene. For Island gjelder i tillegg: Bekreftelse å vannforbruk samt redegjørelse fra taningsstedet for hotellets varmvann fra geotermiske kilder. Energiforbruket betyr hotellets innkjøte el, varme og brensel (og inkluderer også varmtvann). Har virksomheten eget vaskeri kan vaskeriets energiforbruk trekkes fra det totale energiforbruket. Varmeumer: for grenseverdiberegningen regnes bare tilført elenergi som energi samt eventuell annen tolast. Areal: Virksomhetens totale ovarmede innendørsareal. Ofylles kravene? Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

10 Kilde: NORDKLIM 2001, Nordic climate mas, DNMI reort 06/01 Hensyn kan tas ved store klimaavvik fra normalår etter godkjennelse fra Nordisk Miljømerking. Hvis virksomheten har tilgang til mer detaljerte klimadata kan Nordisk Miljømerking godkjenne at grenseverdien modifiseres. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

11 2.3 Vannforbruk Vannforbruket gjelder all bruk av ferskvann i virksomheten. Bruk hotellets klasseinndeling fra kaittel 2.1. Grenseverdi (liter/gjestenatt) Klasse A Klasse B Klasse C For hotell å Island gjelder at vann fra geotermiske kilder som brukes til basseng og kunstige varme kilder ikke skal inkluderes i brukt vannmengde. ( Oversikt over årlig vannforbruk, f.eks. fra vannregningen. For Island gjelder i tillegg: Dokumentasjon å vannforbruk som går med til hotellets bad (basseng og varme kilder) og ovarming der vann fra geotermiske kilder brukes. Vannforbruk: virksomhetens totale vannforbruk. Har virksomheten eget vaskeri kan vaskeriets vannforbruk trekkes fra det totale vannforbruket. 2.4 Kjemiske rodukter Grenseverdien gjelder all bruk av kjemiske rodukter til renhold og ovask (med unntak av tekstilvaskemidler, sesialregjøring samt kjemikalier til basseng). Grenseverdien måles i aktiv substans. Bruk hotellets klasseinndeling fra kaittel 2.1. Grenseverdi (gram/gjestenatt) Klasse A Klasse B Klasse C ( Sammenstilling fra alle leverandører. Aktiv substans: Kjemiske stoffer eksklusive vann. 2.5 Avfallshåndtering Grenseverdien gjelder alt usortert avfall fra den daglige driften. Bruk hotellets klasseinndeling fra kaittel 2.1. Grenseverdi (kg/gjestenatt) Klasse A Klasse B Klasse C 1,35 0,9 0,45 ( Faktura fra avfallsforetak, alternativt hotellets egne målinger av avfallsmengder. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

12 3 Miljøkrav Samtlige krav gjelder for hele hotellet hvis ikke annet er ogitt. 3.1 Drift og vedlikehold Obligatoriske krav O2 Kjølemiddel Kjølemiddelet CFC skal ikke etterfylles å kjølemaskiner, varmeunmer og airconditionanlegg. Andre lovkrav til kjølemidler skal også ofylles. ( Oversikt over alle kjølemaskiner, varmeumer og airconditionanlegg samt hvilke kjølemidler som brukes, alternativt kjølemiddelraort. O3 Anlegg/aarater rodusert senere enn år 2000 ofyller kravet. Kravet omfatter kjølemaskiner, varmeumer og airconditionanlegg som er montert å stedet, eller enhetsaggregat med fyllmengde over tre kg. Utvendig belysning All utebelysning som hotellet/vandrerhjemmet styrer over skal være tidseller behovstyrt. Dersom belysningen er tent om natten skal lavenergiærer/lamer brukes. Kravet gjelder ikke nødbelysning eller hotellets entrè- og lysskilt. ( Oversikt over hvordan den utvendige belysningen styres. O4 Badstu Samtlige badstuaggregat skal være tids- eller behovsstyrte. ( Oversikt over hvordan badstuaggregatene styres. Vedovarmet bastu regnes som behovsstyrt. Ofylles kravene? Poengkrav P1 Energianalyse Har energianalyse, av en for virksomheten uavhengig energieksert, blitt gjennnomført i løet av de siste 5 årene med mål om å redusere energibruken og/eller gjøre virksomheten CO 2 -nøytral: 3 En energianalyse er avtalt og skal gjennomføres innen et halvt år: 2 Hotellbygningen er maksimalt tre år gammel: 3 ( Beskrivelse av analysen eller koi av raorten. Energianalysen skal inneholde fortegnelse over maskinarken i virksomheten samt forslag til tiltak som inkluderer besaringsotensiale og kostnader. En veiledning til energianalysen er tilgjengelig. Hotellet skal kunne vise at relevante tiltak er gjennomført eller tatt med i handlingslanen i O28. Kulldioksidnøytral: Summen av hotellets utsli av CO 2 og hotellets CO 2 -reduserende tiltak skal være null for at hotellet skal anses som CO 2 -nøytralt. Onådd oeng: Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

13 P2 Varmeforbruk Andel varme som kommer fra fornybare energikilder eller sillvarme/varmeumer > 90 % 3 > % % 1 Varme fra direktevirkende el godkjennes ikke i P2. Varme: Den energi som går til ovarming av hotellets areal. Poeng Varmeumers andel regnes som levert effekt i forhold til det totale varmeforbruket. Fornybar energikilde: Se kaittel Forklaringer. Sillvarme: Se kaittel Forklaringer. Eksemel å hva som hører inn under P2 g P3 finnes under Varme- og elforbruk i Forklaringer. ( Beregning som viser andelen varme fra fornybare energikilder å årsbasis. Bruk f.eks. sesifisert faktura eller annen dokumentasjon fra leverandøren. P3 Elforbruk Andel el fra fornybare energikilder Poeng > 90 % 3 > % 2,5 > % 2 > % 1,5 > % % 0,5 Miljømerket el regnes som 100 % fornybar energikilde. Elleverandørens sesifikkasjon i den allmenne blandingen minus salg av fornybar energi, kan godtas. Å bare henvise til landets energimix akseteres ikke. Eksemel å hva som hører inn under P2 g P3 finnes under Varme- og elforbruk i kaittel Forklaringer. ( Beregning som viser andelen el fra fornybare energikilder å årsbasis. Bruk f.eks. sesifisert faktura eller annen dokumentasjon fra elleverandøren. P4 Kjølemiddel Er samtlige varmeumer, kjølemaskiner og airconditionalegg uten kjølemidlene HCFC og CFC: 2 Finnes ikke varmeumer, kjølemaskiner og/eller airconditionalegg: 2 Kravet omfattar kjølemaskiner, varmeumer og airconditionanlegg som er montert å stedet, eller enhetsaggregat med fyllmengde over tre kg. F.eks omfattes som oftest ikke kjøleska av husholdningstyen. ( Dokumentasjon er sendt inn for O2. P5 Varmegjenvinning (maks 3) Er 90 % av ventilasjonen tilkoblet varmegjenvinning: 3 Er 50 % av ventilasjonen tilkoblet varmegjenvinning: 2 Utnyttes varme fra avløsvann og/eller kjølemaskiner: 1 ( Beskrivelse av ventilasjonen med hensyn å varmegjenvinning. Ventilasjon beregnes ut fra luftmengde. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

14 P6 Styring av ventilasjon og innebelysning (maks 3) Ventilasjon og innebelysning Er ventilasjonen behovtilasset i 90 % av de lokaler som ventileres 3 Er ventilasjonen tidsstyrt i 90 % av de lokaler som ventileres 2 Er innebelysningen sensorstyrt i 90 % av lokalene som ikke benyttes av gjester Er innebelysningen sensorstyrt i 50 % av lokalene som ikke benyttes av gjester Finnes kun manuell lufting 3 Poeng Unntak: Innebelysning som kreves av sikkerhetshensyn, for eksemel nødbelysning. Ovnsvifter inngår heller ikke. Med behovtilassing menes at ventilasjonen/belysningen tilasses etter antalt ersoner i lokalene. ( Oversikt over hvordan ventilasjonsvifter, aggregat og belysning reguleres. 1 0,5 P7 Lavenergilamer/-ærer Er 80 % av antallet lyskilder i virksomheten lavenergilamer/-ærer: 3 Er 60 < 80 % av antallet lyskilder i virksomheten lavenergilamer/- ærer: 2 Er 40 < 60 % av antallet lyskilder i virksomheten lavenergilamer/- ærer: 1 ( Oversikt over bruken av lavenergilamer/-ærer. Se kaittel Forklaringer for definisjon av lavenergilamer/-ærer. LED kan gi oeng her også selv om det gir oeng i P8. P8 LED Er 20 % av antallet sot lights (unktbelysning) i virksomheten LED eller tilsvarende: 1 Er 10 < 20 % av antallet sot lights (unktbelysning) i virksomheten LED eller tilsvarende: 0,5. ( Oversikt over bruken av LED. Med LED menes Light Emitting Diod. Nordisk Miljømerking kan godkjenne andre lyskilder som ikke inneholder Hg og samtidig har lavt energiforbruk og lang levetid. P9 Toaletter Bruker > 90 % av antallet toaletter maksimalt 6 liter vann/syling: 1 Bruker % av antallet toaletter maksimalt 6 liter vann/syling: 0,5 ( Informasjon om toalettenes vannforbruk (f.eks. roduktblad) samt oversikt over andelen toaletter som maksimalt bruker krever 6 liter vann/syling. P10 Toaletter Finnes 2 sylevalg å 50 % av antallet toaletter: 1 Finnes 2 sylevalg å 20 < 50 % av antallet toaletter: 0,5 Hvis det finnes tekniske hinder som umuliggjør lav vannmengde i avløssystemet (vedlegg i såfall dokumentasjon fra uavhengig art som støtter dette) kan Nordisk Miljømerking gi hotellet 1. ( Oversikt over andelen toaletter med 2 sylevalg. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

15 P11 Vannsarende kraner Er 90 % av antallet blandebatterier for håndvask vannsarende med et vannuttak å maksimalt 8 liter/minutt: 2 Forbruker 90 % av antallet blandebatterier for håndvask 8-10 liter/ minutt: 1 Kravet omfatter ikke kjøkken i leiligheter eller blandebatterier til badekar. ( Oversikt over andelen blandebatterier med maksimalt vannuttak å 8 eller 10 liter/minutt. Sum oeng Drift og vedlikehold: Maksimal oengsum for Drift og vedlikehold: 25 Minst 60 % av oengkravene ofylles Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

16 3.2 Hotellets lokaler og innkjøte rodukter Obligatoriske krav O5 Innredning Ved ombygging/nybygging må ikke gulv, taeter eller lister inneholde halogenert last (f.eks. PVC). Kjøkken og våtrom unntas fra kravet. ( Beskrivelse av hvordan kravet følges o, alternativt rutine i miljøledelsen. Ofylles kravene? O6 Nyinnkjø av tekstiler Ved nyinnkjø av tekstiler må disse ikke være behandlet med halogenerte flammehemmere. ( Beskrivelse av hvordan kravet følges o, alternativt rutine i miljøledelsen. O7 Nyinnkjø av lavenergilamer/-ærer og lysrør Nyinnkjøte lavenergilamer/-ærer skal ha en levetid å minst h. Nyinnkjøte lysrør (dobbeltfatning) skal en levetid å minst h. Alternativt skal lyskildene være miljømerket. ( Beskrivelse av hvordan kravet ofylles (de fleste innakninger er merket med levetiden). O8 Kjøkkenruller, airhåndkle og toalettair 90 % av volumet innkjøt mykair, d.v.s. kjøkkenruller (husholdningsair), airhåndkle og toalettair skal være miljømerket. Nordisk Miljømerking kan innvilge unntak fra kravet under forutsetning av at det ikke finnes miljømerkede rodukter tilgjengelig å markedet. ( Oversikt over hotellets miljømerkede mykair (leverandør og miljømerke). Poengkrav P12 Tonerkassetter Samles tomme kassetter inn for gjenbruk eller gjenvinning av leverandøren: 0,5 Leveres tomme kassetter inn for gjenbruk eller gjenvinning til avfallsforetak: 0,5 ( Koi av returseddel, avtaler eller rutiner. Onådd oeng: P13 Kontormaskiner Er 90 % av kontormaskinene (PCer, fakser, koimaskiner etc.) innstilt å standby-funksjon: 1 Er 50 - < 90 % av kontormaskinene (PCer, fakser, koimaskiner etc) innstilt å standby-funksjon: 0,5 Er 50 % av kontorutstyret utrustet med strømsareskinne: 0,5 ( Oversikt over andelen kontormaskiner som har standby-funksjon. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

17 P14 Trykksaker Er 90 % (målt i roduksjonskostnader) av trykksakene som hotellet bestiller miljømerket: 2 Er 50 < 90 % av trykksakene som hotellet bestiller miljømerket: 1 Er 90 % av trykksakene som hotellet bestiller fra et miljømerket trykkeri, men uten å være trykket med Svanemerket: 1 ( Oversikt over av andelen miljømerkede trykksaker samt hvilke trykkerier som benyttes. Med trykksaker menes for eksemel reklame, brosjyrer, blokker og brevair med logo. Kravet omfatter også de trykksaker som hotellkjeden bestiller sentralt. Merk at miljømerkede trykksaker ofte aktivt må bestilles også når trykkeriet har Svanelisens. P15 Miljømerket såe og sjamo Benyttes miljømerket såe og sjamo i 90 % av antallet baderom/toaletter: 2 Benyttes miljømerket såe og sjamo i 50 - < 90 % av antallet baderom/ toaletter: 1 Benyttes miljømerket såe eller sjamo i 90 % av antallet baderom/toaletter: 1 For vandrerhjem regnes kravet å den andel av baderom/toaletter der vandrerhjemmet tilbyr såe og sjamo. Kravet gjelder baderom/toaletter for gjester. ( Oversikt over andelen rom der miljømerket såe og sjamo brukes samt roduktnavn (leverandør og miljømerke). Miljømerket: Med miljømerket menes rodukt merket med Svanen, EU-blomsten eller Bra Miljöval. P16 Disensere for såe og sjamo Finnes disensere for såe og sjamo installert i 90 % av antallet baderom/toaletter: 1 Finnes disensere for såe og sjamo installert i 50 - < 90 % av antallet baderom/toaletter: 0,5 Finnes disensere for såe eller sjamo installert i 90 % av antallet baderom/toaletter: 0,5 For vandrerhjem regnes kravet å den andel av baderom/toaletter der vandrerhjemmet tilbyr såe og sjamo. ( Oversikt over andelen baderom/toaletter med disensere for såe og sjamo. P17 Drikkeglass og koer Finnes kun vaskbare glass/koer der hotellet serverer drikke: 1 Kravet gjelder ikke konferansedelen eller restaurant, der sesielle krav med hensyn å engangsartikler gjelder. Kontrolleres å stedet. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

18 P18 Returflasker eller fat/tank Er 90 % av hotellets totale forbruk av øl, brus og mineralvann del av et retursystem, f.eks. flasker, fat eller tank: 2 ( Beskrivelse av retursystem samt innkjøsvolumet. Det gis oeng for gjenbruk, men ikke for gjenvinning. P19 Arbeidsklær Ingen arbeidsklær renses å tradisjonelt vis: 0,5 ( Oversikt over hvilke klær som renses. Kravet gjelder ikke jakker. Hva som menes med tradisjonell rens, se Forklaringer. P20 Arbeidsmiljø Har virksomhetens arbeidsmiljø blitt gjennomgått av en, for virksomheten uavhengig, eksert, sesielt med fokus å ergonomi. 1 ( Beskrivelse av gjennomgangen og/eller koi av raorten. Raorten skal inneholde en tiltaksliste. P21 Innkjø av miljømerkede forbruksartikler (maks 4) I tabellen nedenfor angis hvilken andel som kreves samt hvilke oeng som fås for resektive miljømerkede forbruksartikler. Med miljømerket menes, om ikke annet sesifiseres, rodukt merket med Svanen, EU-blomsten eller Bra Miljöval. Produkter som remieres i andre krav i kriteriene kan ikke få oeng i dette kravet. Følgende miljømerkede rodukter er kjøt inn: Produkt/tjeneste (% av innkjøsvolum) Varemerke Brukes i Poeng 90 % Koieringsair 2 50 % Pairservietter 1 50 % Tøyhåndkleruller 1 50 % Mikrofiberkluter 0,5 90 % Batterier 0,5 90 % Tonerkassetter 0,5 50 % Stearinlys 0,5 50 % Gulvleiemidler 1 50 % Skyllemiddel 0,5 50 % Bløtleggingsmiddel 0,5 Annet - til minst 50 %: ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del av behovet de miljømerkede roduktene dekker. 0,5 er roduk maks 1,5 t Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

19 P22 Miljømerkede kaitalvarer/soradiske innkjøsvarer (maks 3) Finnes følgende miljømerkede kaitalvarer i hotellet: Produkt Varemerke Brukes i Poeng minst 50 % av behovet for kontoraarater (PC, datamaskin, koieringsmaskin etc.) minst 10 % av behovet for TV i gjesterommene minst 50 % av behovet for TV i fellesrommene minst 10 % av behovet for møbler er kategori, seng, bord etc. minst 10 % av behovet for tekstiler (inklusive duker og servietter) Gulv til minst 10 % av arealet 1 Arbeidsklær, minst en ersonalkategori, minst et lagg Annet: ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del av behovet de miljømerkede roduktene dekker , ,5 1 er rodukt maks 2 P23 Miljømerkede tjenester (maks 2) Brukes følgende miljømerkede tjenester til minst halvarten av behovet: Tjenester Foretag Poeng Alternativ tekstilrensing 1 Rengjøring 1 Bilvask 1 Annet: 1 er tjenst maks Kravet gir ikke oeng for miljømerket vaskeri eller trykkeri, ettersom det remieres i P49 og P14. ( Faktura eller beskrivelse som viser hvor stor del av behovet de miljømerkede tjenestene dekker. 2 Ekstra oengkrav for vandrerhjem P24 Salg av såe/sjamo/vaskemidler (maks 1) Det selges kun miljømerket sjamo, såe og/eller vaskemiddel: 1 Ingen av disse forbruksartikler selges: 1 ( Oversikt over innkjøt sjamo, såe og vaskemiddel for salg. Sum oeng Hotellets lokaler og innkjøte rodukter: Maksimal oengsum for Hotellets lokaler og innkjøte rodukter: 20 Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

20 3.3 Gjesterom For vandrerhjem gjelder samtlige krav i dette kaittel også vandrerhjemmets felleslokaler som f.eks. toaletter, dusjer og gjestekjøkken. Obligatoriske krav O9 Røykfrie rom 60 % av rommene skal være røykfrie. ( Dokumentasjon som viser antallet røykfrie resektive ikke-røykfrie rom. Ofylles kravene? Poengkrav P25 Sengetøy og frotté (maks 2) Er 40 vekt-% av sengetøy og frotté miljømerket med Svanen eller EU-Blomsten: 2 Er 20 - < 40 vekt-% miljømerket med Svanen eller EU-Blomsten: 1 Er 40 vekt-% rodusert av økologisk fiber: 1 Er 20 - < 40 vekt-% rodusert av økologisk fiber: 0,5 For vandrerhjem gjelder kravet bare hvis vandrerhjemmet leier ut laken og frotté. Øvrige vandrerhjem: 2 ( Oversikt over andelen sengetøy/frotté som er miljømerket/økologisk samt leverandør og miljømerke/økologisk merke. Miljømerket: Se kaittel Forklaringer. Onådd oeng: P26 Belysning Er 90 % av belysningen å gjesterommene nærværestyrt: 1 Er 50 - < 90 % av belysningen nærværestyrt: 0,5 ( Beskrivelse av den nærværestyrte belysningen. Eksemel å nærværestyring er kortholder for nøkkelkort. P27 TV-aarater Har 90 % av aaratene en innstilling assiv standby å maks 1 W og, hvis det er relevant, en aktiv standby å maks 9 W: 1 Inngår det i ersonalets rutiner å stenge av TV-aaratene ved rengjøring: 0,5 Ingen TV-aarater å gjesterommene: 1 ( Dokumentasjon fra leverandør eller teknisk beskrivelse, alternativt rutine i miljøledelsessystemet, samt beskrivelse av antall TV-aarater som ofyller kravene. Hva som menes med assiv og aktiv standby, se kaittel Forklaringer. Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

21 P28 Minibarer Forbruker 90 % av minibarene maksimalt 0,8 kwh/døgn: 1,5 Forbruker 90 % av minibarene maksimalt 1,0 kwh/døgn: 1 Forbruker 90 % av minibarene maksimalt 1,3 kwh/døgn: 0,5 Hotellet har ikke minibarer å gjesterommene: 1,5 Halvarten av gjesterommene har ikke minibar: 1 ( Dokumentasjon fra leverandør eller teknisk beskrivelse, samt oversikt over antall minibarer. P29 Vannsarende dusjhoder Er 90 % av antallet dusjer vannsarende med et vannstrømning å maksimalt 10 liter/minutt: 2 Har 90 % av antallet dusjer et vannstrømning å liter/minutt: 1 ( Oversikt over andelen dusjhoder med maksimalt vannstrømning å 10 resektive 12 liter/minutt. P30 Ettgres blandebatterier Er 90 % av antallet blandebatterier av ettgresmodell, alternativt sensorstyrte: 1 ( Oversikt over andelen blandebatterier av ettgresmodell. P31 Engangsartikler Forekommer ingen engangsartikler i baderommene/gjesterommene: 1 ( Dokumentasjon å at engangsartikler ikke forekommer i baderommene/ gjesterommene. Kravet gjelder ikke engangsartikler gjesten kan be om i resesjonen, f.eks. engangstannbørster og dusjhetter. Kravet gjelder ikke osjonsakninger av te, kaffe, sukker eller melkeerstatning. P32 Avfallssortering Har gjestene mulighet til å sortere sitt avfall i minst 3 fraksjoner: 1,5 Kildesorteres avfallet av ersonalet: 1 ( Oversikt over hvilke fraksjoner gjestene kan sortere avfall i, alternativt kontroll å stedet. P33 Søelkurv Er alle baderom utstyrt med søelkurv: 1 ( Oversikt over hvilke gjesterom som har søelkurv i baderommene. P34 Handika- eller allergitilasset rom Finnes minst et handikatilasset eller allergitilasset gjesterom: 1 ( Beskrivelse av antall rom som er tilasset, alternativt kontroll å stedet. Merk at også muligheten for å komme til rommet må være tilrettelagt. Sum oeng Gjesterom: Maksimal oengsum for Gjesterom: 13,0 Svanemerkning av Hotell og vandrerhjem (43)

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef 1 Bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.6 23. mars 2006 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Svanemerket

Retningslinjer for bruk av Svanemerket Retningslinjer for bruk av Svanemerket Nordisk Miljømerking 9. mars 2016 Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig, offisiell miljømerking, Svanemerket. Organisasjonene nedenfor har ansvaret

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Alternativ tekstilrensing

Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.2 23. mars 2006 31. december 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker.

Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker. Carbon Footprint Analysis-Choice Hotels Scandinavia-siste Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker. Les denne informasjonen før du begynner/börjar svare! Denne undersøkelsen skal være grunnlag for Choice

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.7 23. mars 2006-31. mars 2020 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing?... 3 Hvorfor velge Svanemerking?... 3 Hva kan

Detaljer

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Version 2.2 9. oktober 2003 31. desember 2011 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kaffefilter? 4 Hvorfor velge

Detaljer

Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan.

Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan. 3 Hotell Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 81 Hotellet bør være

Detaljer

Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare?

Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare? Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare? Og hva har laken med miljø å gjøre? Bomull Bomull Viskose Non-Woven Renhold og desinfeksjon Utfordring med dagens løsninger Tidkrevende rengjøring Problemer

Detaljer

Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul

Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Version 3.5 9. oktober 2003 31. mars 2015 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket fett-tett

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Versjon 3.6 15. mars 2005 31. mars 2014 Nordisk Miljømerking Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kopi- og trykkpapir? 3 Hvorfor

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

Mikrofiberkluter og -mopper

Mikrofiberkluter og -mopper Svanemerking av Mikrofiberkluter og -mopper Versjon 1.4 9. oktober 2003 30. juni 2011 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerkede mikrofiberkluter og -mopper? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking Miljøhensyn i praksis Tormod Lien Miljømerking Før Nå Miljømerking og miljøledelse forenkler og effektiviserer innkjøper slipper å utvikle egne krav - kravene ligger til grunn for sertifisering innkjøper

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2.

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2. Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.0 2. april 2004 2. april 2007 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen. Tromsø, v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway

Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen. Tromsø, v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen Tromsø, 13.10.15 v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Foundation for Environmental Education FEE Norway er en del av det internasjonale nettverket Foundation

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Videregående skole / folkehøgskole

Videregående skole / folkehøgskole 49b Videregående skole / folkehøgskole Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut:

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Forbrukerguide Bruk tøyet bruk hodet skån miljøet! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick, Katrina

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Svanemerking av Tekstilservice

Svanemerking av Tekstilservice Svanemerking av Tekstilservice Versjon 2.0 15. desember 2009 31. desember 2012 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket tekstilservice virksomhet? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10 Nordisk Miljømerking Miljømerking av Kompostbeholdere Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015 Versjon 2.10 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en

Detaljer

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut:

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut: 49a Grunnskole / SFO Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 1002 Tiltak

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Kafeteria på anlegget tirsdag 06. oktober 2009 23:45

Kafeteria på anlegget tirsdag 06. oktober 2009 23:45 Mange hestesteder har en kafeteria eller et møterom der det er en liten kiosk eller kantine i et hjørne. Det er to gode sider ved å legge til rette for det. For det første er mat og drikke en sosial aktivitet

Detaljer

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT PROSJEKT HUS 2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT Prosjekt - når det fungerer som best! Denne brosjyren beskriver hvordan Drømmekjøkkenet sammen med oss forhandlere gjør det enklere for deg som er arkitekt,enteprenør

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver

Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver 1. Hvem tilbyr Svanemerkede boliger i dag? 2. Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? 3. Hvordan foregår prosessen? 4. Hva koster det,

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt.

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. Energieffektiv Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. De betaler jo tross alt for rommet. Derfor forventer de varmt vann, et godt

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT. 1 EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING CLEAN. SAFE. EFFICIENT. DEN TOTALE MILJØPÅVIRKNINGEN TELLER Ecolab har som mål å gjøre verden til et renere, sikrere og helsemessig tryggere sted. Vi har forpliktet oss til å

Detaljer

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking Regler for nordisk miljømerking av produkter Nordisk miljømerking I 1989 besluttet Nordisk Ministerråd å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Organisasjonene /foretakene nedenfor forvalter

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN Eidsvoll Verk tomteselskap AS 18.januar 2013 1087 14 TF 201 Totalentreprise Side 2 av 6 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Miljøgjennomgang... 3 3. Ansvar... 3 Satsningsområder

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Kristiansund videregående skole

Kristiansund videregående skole Kristiansund videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav til skole og vgs i

Detaljer

SAMARBEID OVER LANDEGRENSER

SAMARBEID OVER LANDEGRENSER SAMARBEID OVER LANDEGRENSER MOTTAK OG GJENVINNING AV GLASS, LYSRØR, LAVENERGILAMPER OG LYSPÆRER FOR PRODUKSJON AV HASOPOR OG HAS GLASS. 1 HAS Group HAS Holding AS eier fra 2006 100% av Miljøtek HASOPOR

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.6 2. april 2004 30. juni 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG

MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG MELDINGSSKJEMA FOR BADEANLEGG ANLEGGETS NAVN: ADRESSE: KONTAKTPERSON: TELEFON NR.: Antall vedlegg: UNDERSKRIFT: Sted, dato Eier/driver Skjemaet returneres til Fredrikstad Kommune, Miljø og samfunnsutvikling

Detaljer

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanomaterialer i svanemerkede produkter v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanokonferansen 2013, Klif, Helsfyr, 18. mars 2013 Innhold Kort om Nordisk Miljømerking, Svanen Nordisk Miljømerking

Detaljer

Miljøledelsessystemet

Miljøledelsessystemet RAPPORT M 127-2014 Miljøledelsessystemet Årsrapport Forord Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli etter sammenslåing av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2014 Dato: 13.08.2014

Detaljer

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no )

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Miljøarbeid i Posten 6 september 2011 Klimaløftet V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Konsern 40% Post Logistikk Post Dialog Citymail Brevterminaler Distribusjon Kjededrift Pakker Gods

Detaljer

UTSTYR. Til kildesortering

UTSTYR. Til kildesortering UTSTYR Til kildesortering I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. For å lykkes med dette er tilrettelegging

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

CO 2 -konsentrasjon skal ikke overstige 1000 ppm Temperaturen anbefales å ligge mellom 20 og 22 o C

CO 2 -konsentrasjon skal ikke overstige 1000 ppm Temperaturen anbefales å ligge mellom 20 og 22 o C Selbu ungdomsskole v/ Rektor 758 Selbu Bakgrunn Inneklimaet oleves som varierende av de ansatte ved skolen. Skolen er utstyrt med ventilasjonsanlegg, men en er usikker å effekten av dette. Det er derfor

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Testresultater. Sammenlignende undersøkelse av ulike rengjøringssystemer

Testresultater. Sammenlignende undersøkelse av ulike rengjøringssystemer Testresultater Sammenlignende undersøkelse av ulike rengjøringssystemer Basert på ATP-bioluminescensmetoden, testet i Altach, Østerrike den 03. 12. 2007 Testansvarlig: Hans Hirschmann, Det føderale hygienekontoret

Detaljer

Miljørapport - Nordmøre tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordmøre tannhelsedistrikt - Nordmøre tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 8,4 Millioner kr. 43 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Brukerhåndbok Apollo 6. Artikkelnr. brukerhåndbok:

Brukerhåndbok Apollo 6. Artikkelnr. brukerhåndbok: Brukerhåndbok 2016-12-22 Apollo 6 Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001656 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 1 Innledning 3 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 4 3 Pakke ut madrassen 4 4 Rengjøring og rekondisjonering

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal. Del I Obligatoriske kravpunkter Kravpunkt 1 Utdyping KP Utdyping i mal Observasjon Renhold og orden

Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal. Del I Obligatoriske kravpunkter Kravpunkt 1 Utdyping KP Utdyping i mal Observasjon Renhold og orden Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal Sted: Inspektør: Navn på virksomhet: Representant fra virksomhet: Dato: Avdeling: Org. nr/pers.nr: Telefonnummer: Hovedinntrykk: Del I Obligatoriske kravpunkter

Detaljer