Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen"

Transkript

1 Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen Redaksjonen

2 V Vikingtiden ikingen var tekniske underverk Danmark/980 Danmark Danmark er i rivende utvikling. Landbruket er i fremgang, veinettet blir utbygd fra dag til dag, og handelsbyer skyter opp over alt. Men Harald Blåtanns rike vakler. Det tysk-romerske riket truer med en invasjon fra sør, mens lokale stormenn spekulerer på opprør. Samtidig utfordrer kristendommen norrøne tradisjoner og trosbilder. Hver ringborg hadde plass til beboere. Trolig besto de av topptrente krigere som skulle forsvare kongens rike mot opprørere. Osprey 14 Historie

3 es borger Rikets beste matematiske hjerner, tusenvis av arbeidere og tømmer i en mengde som nærmest ryddet en hel landsdel for tre kong Harald Blåtanns fire vikingborger fra 980-årene var en ingeniørmessig kraftprestasjon. Men bare få år etter oppføringen gikk de imponerende byggverkene til grunne igjen. Det får arkeologene til å klø seg i hodet.

4 Vikingtiden av Else christensen Kriger etter kriger veltet inn over vollen. Med piler, økser og sverd ble de danske vikingene slaktet, mens de desperat forsøkte å forsvare festningsverket Dannevirke. Luften ble flerret av skrik og stønn fra mennene som med et drepende slag fra tysk-romerne ble ekspedert til Valhall. Blodet fra de falne trakk langsomt ned i torven som kong Harald Blåtann omhyggelig men forgjeves hadde forsterket vollen med. Nederlaget ved Dannevirke i år 974 sendte Harald Blåtann ut i en dyp krise. Det tysk-romerske riket hadde inntatt handelsbyen Hedeby og krevde en enorm krigsskadeerstatning som truet med å gjøre det danske riket bankerott. Harald, som for en periode også hevdet å være konge over Norge, nærmere bestemt deler av Sør-Norge, visste at en konge som ikke kunne forsvare landet og omdømmet sitt, satt usikkert på tronen. Hans far, Gorm den gamle, hadde opprinnelig vært en av rikets ledende stormenn, men hadde etter en karriere som rådgiver for den engelske kongen tilkjempet seg tittelen som Danmarks første konge. I likhet med faren hadde Harald blikk for både krig og politikk og hadde tidlig blitt involvert i Gorms styre og stell. Og da den gamle kongen døde i 958, tydet alt på at kongesønnen ville bli en dyktig regent. Tronen vaklet under Harald Det var imidlertid ikke bare Gorms tittel Harald arvet, men også farens politiske Rester av Harald Blåtanns ringborger er fortsatt synlige flere steder som her nær byen Slagelse, der Trelleborg anes. problemer. Riktig nok hadde Gorm vært konge, men posisjonen hans var ikke så etablert som tittelen antyder. På 900-tallet var en konge bare en ledende stormann, som av andre stormenn ble betraktet som «først blant likemenn». Kongeverdigheten ble ikke automatisk nedarvet, så Haralds makt var ingen selvfølge han måtte kjempe for den. Overalt i det danske riket lurte fiendtligheten, og ethvert feiltrinn kunne resultere i kongens fall. Som om de interne konfliktene ikke var nok, arvet Harald også trusselen fra sør, der først germanske stammer og senere Det tysk-romerske riket lå på lur. For å stekke den sterke naboen som bpk kunne tenkes å angripe de hedenske danskene under påskudd av et kristent korstog konverterte Harald til kristendommen. Men alt sammen var forgjeves. I 974 sto Harald Blåtann med et Dannevirke som var rent overende, og et ulmende opprør blant Danmarks stormenn, som mente at Harald var for svak til å lede riket og hadde tilranet seg en makt han ikke hadde krav på. Kongen måtte handle straks, hvis ikke tronen skulle gli ut av hendene på ham. For å demonstrere sin makt og sin velde kastet han seg ut i et prosjekt som skulle styrke ham militært og kvele ethvert oppløp til opprør: fire ringborger. Plasseringen var avgjørende Ingen av de danske ringborgene Trelleborg, Fyrkat, Aggersborg og Nonnebakken er omtalt i samtidige kilder. Historikernes kunnskap om de unike forsvarsverkene bygger derfor primært på arkeologiske utgravninger. Datering av trestykker funnet under utgravninger viser at borgene ble bygd av tre som var felt rundt år 980. Også plasseringen av borgene gir en viktig pekepinn på hvilken funksjon de hadde. Alle borgene ligger langt inne i landet, og plasseringen langt fra landegrensene viser at deres viktigste oppgave ikke var å holde langveisfarende fiender unna. Tvert imot skulle de fungere som militære støttepunkter for Harald Blåtann når han skulle forsvare seg mot opprørske danske stormenn. Plasseringene viser dessuten at hver eneste borgs byggegrunn ble valgt med stor omhu. Tre av borgene lå på elvetanger steder der to vannløp møtes noe som ga beskyttelse fra hele tre sider. Den eneste borgen som ikke lå på en elvetange, var det til gjengjeld så vanskelig å seile inn til at det nærmest var umulig å angripe borgen fra sjøveien. På samme måte var vannløpene som ledet opp til borgene så smale at skip ikke kunne angripe i formasjon, men måtte seile i en lang rekke en sårbar posisjon for en flåte. Enten angrepet kom fra land eller vann, hadde speiderne på borgen god mulighet for å holde øye med hva som foregikk, og innkalle forsterkninger. Det tysk-romerske rikets keiser Otto 2. var Harald Blåtanns onde ånd. Tross dansk motstand invaderte tyskerne Haralds rike og okkuperte den viktige handelsbyen Hedeby. Trelleborg la Sjælland bar De arkeologiske utgravningene viser også at Haralds imponerende borger la beslag på enorme ressurser og presset vi- 16 Historie

5 kingenes teknologiske evner og kunnskaper til det ytterste. For eksempel krevde byggingen av Trelleborg nær byen Slagelse så enorme mengder tømmer at vikingene ifølge forskere tilknyttet Trelleborg måtte felle halvparten av all eikeskog på hele Sjælland for å bygge borgen. På praktisk vis ble festningene derfor plassert i nærheten av store skoger som kunne levere tre til det omfattende byggearbeidet. Hvem som sto for det daglige byggearbeidet, vet ikke historikerne, men mange forskere mener at noen forklaringer kan finnes i ellers meningsløse passasjer i gamle skriftlige kilder. Blant annet forteller Sven Aggesøn, en krønikeskriver fra 1100-tallet, at kongen sendte ut en hær «for å slepe på en veldig stor stein». Noen historikere mener at beretningens påstand om at kongen tvang danskene til å slepe store steiner, kan være en omskrivning av en tåkete erindring om at Harald tvang befolkningen til store anleggsarbeider som de ikke forsto nytten av med en gang. Uansett hvem Harald satte til å bygge borgene, vitner planleggingen og utføringen om stor ekspertise innenfor matematikk og ingeniørkunst. Alle fire borger er bygd etter samme grunnplan en sirkelrund, geometrisk nøyaktig jordvoll omgitt av en vollgrav. Kart inspirerte designet Forskere mener at selve utformingen av borgene en sirkel med gater som krysser hverandre i sentrum kan finnes i såkalte hjulkart. Kartene var datidens måte å fremstille verden på. Ifølge karttegnerne var verden sirkelrund og delt av fire elver som krysset hverandre i verdens midtpunkt kristendommens helligste by, Jerusalem. De upraktiske kartene var ikke tenkt til bruk for rei- Harald Blåtann etterlot seg en rekke spor Festninger, broer og kirker Harald Blåtann sto bak flere imponerende byggverk. Ringborgene var ikke det eneste byggearbeidet Harald Blåtann kastet seg ut i. Kongen var en flittig byggherre og etterlot seg et utall minner i det danske landskapet. En vesentlig del av byggearbeidet hadde militært formål for eksempel Haralds store utvidelse av Dannevirke, Danmarks grensevoll mot sør. Et annet stort prosjekt var broen over Vejle Ådal få kilometer sør for kongebyen Jelling. Broen, som ble oppført omtrent samtidig med ringborgene, er 5,5 meter brei og har som ny kunnet tåle en belastning på over fem tonn. Broen sto på hele 1800 massive eikepåler, som var hogd til med økser og banket ned i den fuktige jorden. Blåtanns bro lettet utvilsomt veien til Jelling for de reisende, som slapp en stor omvei og i stedet kunne krysse broen til fots, til hest eller med oksekjerre. Kongen har sannsynligvis krevd «bompenger» fra sivile, men broens imponerende dimensjoner tyder også på at den først og fremst fungerte som passasje for Haralds tropper. For å demonstrere at han tok omvendelsen til kristendommen alvorlig, bygde den nydøpte Harald en rekke kirker. Under den nåværende steinkirken i Jelling har arkeologer funnet en trekirke fra Haralds tid. Kirken var stor hele 14 ganger 30 meter slik det passet seg gudshuset i et kongesete. Ifølge overleveringen skal Harald Blåtann også ha reist Trefoldighetskirken i den senere kongebyen Roskilde, der han ifølge beretningene selv ble begravd. Kong Harald konverterte til den katolske tro og kristnet danskene. lessing photo Vikingene var flittige håndverkere, og med Harald Blåtann som konge oppførte de flere byggverk. Osprey Historie

6 Vikingtiden sende, men bare som et symbol på det kristne verdensbildet. Med utformingen ønsket sannsynligvis Harald som regnet seg selv som kongen som hadde kristnet danskene å markere tilhørighet til denne religionen og kanskje søke Guds beskyttelse. Vikingene var dyktige byggmestre Slike ringborger som Harald Blåtann bygde i dagens Danmark, kjennes bare fra få steder i verden. I Skåne som under Harald tilhørte Danmark er spor etter enda to ringborger funnet, men alderen og konstruksjonen på disse er fortsatt uklar. I Nederland og Belgia har arkeologer funnet rester av borger med grunnplan som minner om de danske, men disse er cirka hundre år eldre. De kan ha inspirert Haralds byggmestre, men grunnplanen på de danske ringborgene er mer fast og geometrisk. Haralds borger vitner om vikingenes store byggtekniske kompetanse. For å kunne oppføre forsvarsverkene så nøyaktig må vikingene ha vært i stand til å foreta kompliserte geometriske utregninger og hatt stort kjennskap til hvordan jord og tømmer egnet seg som byggematerialer. For eksempel vil en jordvoll rase sammen hvis den ikke blir bygd opp på riktig måte. Vikingene bygde derfor sirkelvollen over et indre skjelett av loddrette og vannrette tømmerstokker, som effektivt holdt hverandre på plass og hindret en utglidning. Borgene var bebodd av eliten Arbeidet med å bygge den solide vollen har krevd et stort antall arbeidstimer. Bare oppgaven med å flytte fyllmassen må ha tatt pusten fra selv den mest herdete viking: På Trelleborg er det brukt over m³ jord nok til å fylle lasset på 1600 moderne lastebiler. Også gatene vitner om vikingenes evner som byggmestre. Fra fire porter som lå nesten nøyaktig utenfor de fire verdenshjørnene, gikk det to trelagte gater. Gatene krysset hverandre i sirkelens midtpunkt omtrent som elvene på det kristne hjulkartet. Det solid bygde gatenettet skulle motstå den store trafikken av de 500 til 800 menneskene som bemannet borgene. Hvem de var, vet ikke historikerne, men en gjetning er at de har vært Harald Blåtanns personlige hird kongens edsvorne menn bestående av stormannssønner og deres familier. 18 Historie Mikkel Juul Jensen Vikingene var dyktige matematikere Ringborgenes konstruksjon viser at vikingene hadde større teknisk innsikt enn historiebøkene har tildelt dem. Funnet av ringborgene snur opp ned på bildet av vikingene som primitive. Selv om naturen har brutt ned tømmeret, vitner stolpehull og andre spor i jorden om et strengt systematisk byggearbeid, som har krevd stor innsikt i blant annet ingeniørkunst og geometri. For eksempel er både voller, vollgraver og de ytre husene plassert med utgangspunkt i borgens sentrum, og avstandene mellom anleggets ulike deler er tydeligvis regnet ut matematisk. De fire danske ringborganleggene Trelleborg var den første ringborgen som ble gravd ut, i 1936, og er i dag den mest kjente av de danske borgene. Den indre borgen har en diameter på 136 m. 2 Nonnebakken er i dag ikke lenger synlig, men rundt år 1900 kunne en del av vollen ses. Arkeologiske undersøkelser har avslørt rester av blant annet en ringvoll og en vollgrav. 3 Fyrkat står som en mindre utgave av Trelleborg. Her er det meste gravd ut, men arkeologene har overlatt den ene av fire karreer til fremtidige forskere. 4 Aggersborg har tatt sterk skade av pløying gjennom tidene. Borgen var langt større enn de andre danske ringborgene og rommet hele 48 langhus. Vassdraget som fører opp til ringborgen, er til tider så smalt at en angripende flåte ikke kan seile i formasjon. Sumper omgir elvedalene rundt ringborgen og danner et effektivt og naturlig forsvar mot angrep fra land. Storebælt-sundet ligger like vest for Trelleborg og er sjøveien til resten av verden. Trelleborg ligger der elven deler seg, og er dermed beskyttet mot fiender fra tre sider.

7 Borgens fire porter er plassert akkurat utenfor de fire verdenshjørnene. De fire karreene med fire hus hver er plassert symmetrisk og danner kvadrater. 3 En fast måleenhet på en fot cirka 29,5 cm går igjen i hele Trelleborgs konstruksjon. For eksempel er husene i den indre borgen 100 fot lange, mens de ytre husene er 90 fot Husgavlene ligger på sirkellinjer målt fra borgens sentrum. Avstanden fra de indre gavlene til sentrum er dobbelt så stor som fra sentrum til vollens innside. 1 N Gatene krysser hverandre i sentrum og deler Trelleborg i fire deler på 90 hver. 1 6 Porter til verden Mot de fire verdenshjørnene var vollen brutt av åpninger med sider på opptil seks meter breie «steingarder» og planker. Åpningene kunne stenges med porter. Polfoto/topfoto 2 De ytre husene er plassert slik at lengdeaksene deres peker inn mot borgens sentrum. Scanpix 3 Gater av tre var ringborgens livsnerve I sentrum av Trelleborg krysset to lange gater hverandre mens en lignende gate løp langs vollens innside. Gatene var av tre og meget solid utført. Først gravde brobyggerne tre stolper ned i jorden. De ble så forbundet med en lang tverrbjelke som gjorde gaten tre meter brei. Deretter la arbeiderne bærebjelker på langs og over dem igjen selve brodekket av tykke bjelker på tvers. Osprey Langhus ga vikingene ly Mannskapet bodde i trehus som var cirka 30 meter lange. Husene var gjerne delt inn i tre rom et stort oppholdsrom i midten og to mindre lagerrom i hver ende av huset. I midten laget husets beboere mat ved ildstedet eller satt på lange benker langs veggene. 4 Verksteder lå utenfor Mellom den indre og den ytre vollgraven lå en rekke langhus, som gjerne var mindre enn husene i den indre borgen. De fleste manglet ildsted og ble trolig brukt som lagre og verksteder. Scanpix 5 Vollen kunne stå imot nesten alt Utgravninger viser at Trelleborgs indre voll kan ha vært så mye som 17 meter brei. Den besto av tre, jord og stein, og utformingen av den viser at vikingene hadde stor kunnskap om hvordan jord og tre egnet seg som byggemateriale. Treplanker holdt jorden på plass og hindret utglidning. Brystvern beskyttet mannskapet under et eventuelt angrep. 6 Beboerne ble stedt til hvile innenfor murene Mannskapet ble begravd på en stor gravplass. Her har arkeologer funnet 135 graver med rester av minst 157 personer. Steinpakning mellom plankene ga mer fylde og styrke. Tømmer ble lagt på tvers av fyllmassen for å gjøre vollen mer stabil. En plattform langs vollen ga godt fotfeste hvis borgen måtte forsvares.

8 Vikingtiden Livet på borgene må ha handlet om annet enn krig og forsvar, for de små samfunnene hadde verksteder som også fremstilte annet enn militær utrustning. På blant annet Fyrkat har arkeologer funnet spor etter smier som forarbeidet både gull og sølv. Også på andre borger har de gravd ut smykker og lignende spor etter en rik befolkning. Særlig to graver som forskerne har avdekket ved Trelleborg, bekrefter innbyggernes velstand. I den ene graven lå restene av en mann begravd med en sølvbeslått tømmerøks ved sin side, mens en kvinne i den andre graven hadde fått dyrebare glassperler og gullblikk med seg. Paret har trolig spilt en fremtredende rolle i borgens dagligliv kanskje som bestyrere på en av gårdene. Anyser av knokler fra borgenes gravplasser viser at mange av de begravde er unge menn som tydeligvis var både sunne og sterke. Tennene deres var nesten uten hull og dermed i langt bedre stand enn tilfellet var hos vikingtidens mennesker i alminnelighet. Ifølge forskerne bekrefter disse funnene antagelsen om at mannskapet på borgene var elitesoldater som var utstasjonert for å beskytte Harald, og derfor ble holdt i fysisk toppform. Den store Jellingsteinen ble reist av Harald Blåtann og viser en kristusfigur omgitt av vikingornamenter. Borgene ble maktsentrum De store ringborgenes blotte tilstedeværelse må ha virket både ærefryktinngytende og skremmende på områdets lokale beboere. Herfra kunne Haralds folk følge med på alt, samtidig som de krevde inn skatter. Sølv, kjøtt og korn utgjorde skattene og gikk blant annet til å brødfø Haralds utvalgte menn. Når kongen og hans følge, som hadde residens i Jelling i det sørlige Jylland, besøkte området, ga borgene trolig også husly til Harald. I tillegg fungerte borgene som handelsplasser, mener historikerne. Håndverkere og handelsfolk oppsøkte borganleggene for å selge varer til kongens kjøpedyktige folk, og de mange verkstedene innenfor borgene vitner om at Haralds menn produserte så mye at de også tiltrakk handel fra distriktene. Etter hvert som borgene ble kjent som maktsentre og handelsplasser, begynte flere å slå seg ned rundt omkring dem. På den måten oppsto flere lokalsamfunn som utviklet seg til små byer. For eksempel sprang byen Hobro trolig ut av en bebyggelse nær Fyrkat. Sønnen vippet Harald av tronen Mens Harald bygde sine borger, ulmet utilfredsheten stadig under overflaten rundt omkring i Danmark. Som seg hør og bør kom også Haralds sønn Svein som senere fikk tilnavnet «Tjugeskjegg» i krigerlære hos sin far. I 983 sendte Harald den unge Svein til Hedeby for å erobre grensefortet som keiser Otto 2. hadde oppført etter slaget på Dannevirke. Kongesønnen klarte oppgaven med bravur og vendte hjem som en helt. Rikets stormenn så Svein som en ung, handlekraftig kriger og besluttet å innsette ham i stedet for Harald. Hvorfor Svein gikk med på forslaget, vet ikke historikerne kanskje var han enig i kritikken av faren, kanskje var det et personlig oppgjør. Krøniken Gesta Cnutonis, som er skrevet rundt 60 år senere, beretter: «Da han (Svein, red.) hadde nådd ynglingealderen, vokste han dag for dag i folkets kjærlighet; som følge av dette tiltok også hans fars ugunst mot ham mer og mer». Vikingvollen holdt i 1300 år Med en samlet lengde på 30 km er Dannevirke Nordens største fortidsminne. Forsvarsanlegget, der den tidligste delen er fra 700-tallet, er plassert så strategisk at det selv under andre verdenskrig inngikk i tyske krigsplaner. Opprinnelig ble vollen anlagt for å verne Danmark mot sakserne fra sør. Vollen ble plassert cirka to mil nord for Dannevirke ble påbygd i flere omganger og består i dag av både jord og stein. elva Eider, der en hærvei passerer et myrområde. Det første Dannevirke besto av en bare ti kilometer lang jordvoll omringet av sumpjord. De neste årene ble festningsverket bygd ut gjentatte ganger. For eksempel utvidet Harald Blåtann anlegget med en 3,5 km lang jordvoll som var forsterket av torv. Bygget hindret likevel ikke den Danske og tyske soldater samarbeidet i 2004 om å restaurere vollen. tyske keiser Otto 2. i å bryte gjennom stillingen, slå Haralds tropper og okkupere handelsbyen Hedeby. I middelalderen fikk Danmark i økende grad merke et stadig større press fra sør, og midt på 1100-tallet ble kongeriket utsatt for hele tre tyske angrep. Men i de neste århundrene mistet Dannevirke sin militære betydning, frem til tyskerne igjen gikk til angrep i Stilt overfor naboens militære overlegenhet måtte danskene trekke seg tilbake til den nyere Dybbølstilling. I 1944 overveide den tyske Wehrmacht å sløyfe Dannevirke og i stedet sette opp en stridsvognsperring som kunne hindre de allierte i å trenge inn på Jylland. Det ble imidlertid ikke noe av planene, og store deler av vollanlegget er stadig bevart. scanpix 20 Historie

9 Generelt sett er kildematerialet for tynt og usikkert til å trekke noen bestemt konklusjon om Sveins motiver. Sikkert er det imidlertid at en hær under Sveins ledelse vendte seg mot Harald, som så flyktet til Sjælland. Her møtte kongen opprørerne i et åpent slag. Harald tapte og måtte flykte. I sitt eksil samlet Harald en flåte som i 986 var klar til å ta opp forfølgelsen av Sveins flåte. Ifølge overleveringen fant slaget sted på den danske halvøya Mols. I kampene ble Harald såret og døde kort tid etter. «Denne vår Harald, som var den første som påbød danefolket kristendommen og fylte hele Norden med prester og kirker, han, det sier jeg, ble uskyldig såret og fordrevet for Kristi skyld, men han vil, det håper jeg, ikke komme til å savne martyrkronen», skrev den tyske presten og kronikøren Adam av Bremen senere om den danske kongens død. Vikingene forlot borgene Etter Haralds død overtok den populære Svein kongeverdigheten, og både religiøse og politiske motsetninger dabbet raskt av. Sveins metode for å samle danskene var like enkel som den var velprøvd. I 990 trappet han opp sin interesse for England, og fire år senere sto Svein, sammen med Olav Tryggvason, i spissen for en storstilt flåteinvasjon av London. Det utenlandske eventyret sørget for at opprørske stormenn og andre som kunne være tilbøyelige til å komme med kritikk av styret hans, fikk noe annet å tenke på. Suksessen i England beseglet den unge kongens popularitet. Like etter invasjonen av London gikk ringborgene ut av bruk og ble forlatt. Med et rike som igjen hadde falt til ro, var det ganske enkelt for dyrt å opprettholde et mannskap på borgene og vedlikeholde selve bygningsmassen. Funn på borgene tyder på at evakueringen var planlagt og fredelig. Vikingene har for eksempel sørget for å ta våpnene med seg. På Fyrkat har arkeologer i den forbindelse funnet hele 150 slipesteiner, men ikke et eneste sverd. Etter dette har borgene stille og rolig falt i ett med landskapet for så å dukke opp igjen rundt 1000 år senere. Var ringborgene templer? Det fins i dag ingen kjente skriftlige kilder som beskriver formålet med ringborgene. Teoriene om hva bygningene ble brukt til, har derfor vært mange og oppfinnsomme. lite sannsynlig Forsvar mot ytre fiender Ifølge denne teorien oppførte Harald Blåtann ringborgene for å beskytte seg mot den tyske keiser Otto 2. Men borgenes plassering inne i landet svekker teorien. Hvis Harald ville stanse en tysk invasjon, ville borgene ha gjort mer nytte nærmere grensen. sannsynlig Forsvar mot stormenn De få skriftlige kildene fra perioden forteller at Harald var under sterkt press fra mektige stormenn og nær ved å miste tronen. De fire borgene kan både ha fungert som en maktdemonstrasjon fra kongens side og bidratt til å slå ned lokale opprør før de brøt ut for alvor. lite sannsynlig Treningsleire for krigere Den danske arkeologen Poul Nørlund mente at borgene ble brukt til krigstrening av vikinger i forkant av Svein Tjugeskjeggs erobring av England i Men borgene er datert til ca. 30 år før toktene fant sted, og både plassering og utforming viser at de var tenkt som forsvarsbygg. kanskje Administrasjonssentre Et stort rike krevde en sterk sentralmakt og en effektiv administrasjon. De fire borgene kan ha fungert som begge deler. Enkelte historikere mener at mannskapet på borgene hovedsakelig inndrev skatter for Harald Blåtann og håndhevet lovene som kongen definerte. lite sannsynlig Templer for Tor Den amerikanske forskeren Sydney L. Cohen mener at ringborgene var templer for den nordiske tordenguden Tor. Kritikere påpeker at borgenes grunnplan er inspirert av datidens såkalte hjulkart, og må ses som Harald Blåtanns hyllest til det kristne verdensbildet. Les mer Kåre Johannesen: Danmarks Vikingetid, Politikens Forlag, 2001 Niels Ishøj Christensen: Den store konges borg. På sporet av det skjulte Trelleborg, Loke, 2007 H. Hellmuth Andersen: Til hele rigets værn, Moesgård & Wormianum, En teori går ut på at ringborgene ble brukt til å trene vikingkrigere. Her skulle de blant annet lære å danne skjoldmurer. osprey

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje).

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Innenfor de registrerte stolpehullene og svillsteinene midt på kilrkegården

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune.

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. RAUD DEN RAMES RIKE Gravhaug i Raud den Rames rike Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. Produsent: Stiftelsen Ragnhilds drøm Forfatter og instruktør:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGESLETTA GNR. 168 YTRE BERGE OG GNR. 167 ØVRE BERGE LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved Endre Wrånes Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen ARKEOLOGI HVA ER ARKEOLOGI? Arkeologi er læren om det gamle. Arkeologen er interessert i mennesker, samfunn, og de tingene de hadde i fortida. Fortiden regner vi fra 10 000 år før Kristus fram til 1536

Detaljer

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet Sør-og Vestlandet image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet Region Sør-og Vestlandet Utvalget av bygninger og restene etter Forsvarets virksomhet på Sør- og Vestlandet som er tatt med i Landsverneplan

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Laodikea Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person.

Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK Teglstein: FORMAT & FORBAND Tekst: Murmester Øyvind Buset, Wienerberger AS Illustrasjoner: Ø.B/Wienerberger, BMC/Daas Baksteen, H.Yggeseth+O.J.Røysland/Mur-Sentret Akkurat som musikk har teglflaten noen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Bergljot Solberg. Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag

Bergljot Solberg. Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag Bergljot Solberg Jernalderen i Norge Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag Innhold Forord 11 1. Innledning 13 2. Kilder og metoder 16 Materiell kultur som kildemateriale 16 Natur og naturhistorisk

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold. Lisbeth Mikaelsson

Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold. Lisbeth Mikaelsson Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold Lisbeth Mikaelsson Førkristen religion: norrøn hedendom Trosskiftet til kristendommen skjedde gradvis 800 1200. Slaget på Stiklestad i 1030

Detaljer

Hotel Hohenzollern. Historiske opplevelser i Nord-Tyskland. Hotel Hohenzollern. Hotellet tilbyr

Hotel Hohenzollern. Historiske opplevelser i Nord-Tyskland. Hotel Hohenzollern. Hotellet tilbyr Hotel Hohenzollern Hotel Hohenzollern tilbyr innkvartering i den landlige byen Slesvig. Hotel Hohenzollern ligger kun en kort gåtur fra fjorden Slien og er lett tilgjengelig fra motorvei A7. Hotellet tilbyr

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Vikingtiden De utvalgte stedene Norge: Kvernsteinbruddene i Hyllestad, Sogn og Fjordane, Skipsgravene i Vestfold:

Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Vikingtiden De utvalgte stedene Norge: Kvernsteinbruddene i Hyllestad, Sogn og Fjordane, Skipsgravene i Vestfold: Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Norge samarbeider med Island, Danmark, Sverige, Tyskland og Latvia om å få historiske steder fra vikingtid inn på UNESCOs verdensarvliste. Vikingnominasjonen Viking Monuments

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg . Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg Gårdsnr./bnr.: 69/9 Arkivsaksnr.: 201410959-8 Kopi: Forsvarsbygg, Ørland kommune, NTNU Vitenskapsmuseet Vedlegg: utdrag fra dateringsrapport

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 120. Tradisjon om militærvesenet Den norske hær går tilbake til en ordinans fra 13. januar 1628. Det var en nasjonal hær, og det førte til at soldatene og andre

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag Edward Rutherfurd PARIS En roman Oversatt av Arve Torkelsen juritzen forlag PARIS Copyright 2013 Edward Rutherfurd Norsk utgave juritzen forlag as 2014, Oslo www.juritzen.no Materialet er vernet etter

Detaljer

INKAMURENE. stødige minner etter store steinkunstnere

INKAMURENE. stødige minner etter store steinkunstnere Sacsaywaman, den store festningen nær Cuzco, er et godt eksempel på hvordan inkaene bygde sine imponerende murer. De største steinene veier mer enn 300 tonn. INKAMURENE stødige minner etter store steinkunstnere

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Daniels 70 årsuker. Israels tilmålte tid mot fullendelsen

Daniels 70 årsuker. Israels tilmålte tid mot fullendelsen Daniels 70 årsuker Israels tilmålte tid mot fullendelsen Skriftordet fra Daniel 24 Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Sist år (2007) arrangerte Hafrsfjordvikingene en stor og innholdsrik vikingfestival på øya Rott. I årene før dette har flere av oss vært ansvarlige for Hafrsfjordspillenes

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Tyatira Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Torsdag den 23. juli 2009

Torsdag den 23. juli 2009 Torsdag den 23. juli 2009 Denne dagen skulle vi videre til Tallin som var siste stoppested før det bar tilbake til Norge. Tallins flagg Tallins byvåpen Estlands flagg Estlands riksvåpen Estlands plassering

Detaljer

Pi er sannsynligvis verdens mest berømte tall. Det har engasjert kloke hoder og fascinert både matematikere og filosofer gjennom tusener av år.

Pi er sannsynligvis verdens mest berømte tall. Det har engasjert kloke hoder og fascinert både matematikere og filosofer gjennom tusener av år. 1 Pi er sannsynligvis verdens mest berømte tall. Det har engasjert kloke hoder og fascinert både matematikere og filosofer gjennom tusener av år. De fleste av oss kjenner pi som størrelsen 3,14, og mange

Detaljer

Referent Frode Bygdnes, bilder Frode Bygdnes, Hilde Holthe og Sandsøy Fort.

Referent Frode Bygdnes, bilder Frode Bygdnes, Hilde Holthe og Sandsøy Fort. Tur til Sandsøy Det var en flott vårtur Harstad historielag hadde til Sandsøy 10.mai. Deltagerne var heldige med været og programmet. Deltagerne tok seg selv frem til Fenes fergeleiet og satte bilene igjen.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Medlemsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag 8. januar 2009 Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Per-Olav Broback Rasch

Detaljer

Hundre og femti års ulydighet

Hundre og femti års ulydighet Hundre og femti års ulydighet 1 / 5 //]]]]> ]]> Bok: Sivil ulydighet og andre politiske tekster Henry D. Thoreau Den arabiske vårens ikkevoldelige rettighetsforkjempere har latt seg inspirere av Henry

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste 11. 6. 2017 Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Takk for mange gode år her i Nidaros bispedømme, under tre biskoper som jeg satte og setter veldig høyt. Det begynte

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

Etter en lang vinter bestemte vi i ARN oss. Det ble to intense dager med. Fredagskvelden krysset vi. På veien passerer vi først restene av Westwall

Etter en lang vinter bestemte vi i ARN oss. Det ble to intense dager med. Fredagskvelden krysset vi. På veien passerer vi først restene av Westwall En Skrevet tur og fotografert utenom av Yngvar Halvorsen det vanlige 30 nov 2008 Skrevet og fotografert av Erik Ettrup atlantikwall-research-norway Etter en lang vinter bestemte vi i ARN oss for å prøve

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1 MRK SMS4 Lignelsen om såmannen 1 Han begynte igjen å undervise der ved sjøen. Og en stor folkemengde samlet seg om Ham, så Han måtte gå om bord i en båt som lå på vannet og sette seg i den. Og hele folkemengden

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra Vi tok fergen hit Hagar Qim og Mnajdra Hagar Qim og Mnajdra ble bygget flere århundrer før Stonehenge og

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS OFFER JESU BLOD 1) OFRINGER I BIBELEN OG I JESU SAMTID Det er viktig for en bibelleser å ha en viss kjennskap til hvilken rolle ofring av dyr hadde både i

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer