Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen"

Transkript

1 Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen Redaksjonen

2 V Vikingtiden ikingen var tekniske underverk Danmark/980 Danmark Danmark er i rivende utvikling. Landbruket er i fremgang, veinettet blir utbygd fra dag til dag, og handelsbyer skyter opp over alt. Men Harald Blåtanns rike vakler. Det tysk-romerske riket truer med en invasjon fra sør, mens lokale stormenn spekulerer på opprør. Samtidig utfordrer kristendommen norrøne tradisjoner og trosbilder. Hver ringborg hadde plass til beboere. Trolig besto de av topptrente krigere som skulle forsvare kongens rike mot opprørere. Osprey 14 Historie

3 es borger Rikets beste matematiske hjerner, tusenvis av arbeidere og tømmer i en mengde som nærmest ryddet en hel landsdel for tre kong Harald Blåtanns fire vikingborger fra 980-årene var en ingeniørmessig kraftprestasjon. Men bare få år etter oppføringen gikk de imponerende byggverkene til grunne igjen. Det får arkeologene til å klø seg i hodet.

4 Vikingtiden av Else christensen Kriger etter kriger veltet inn over vollen. Med piler, økser og sverd ble de danske vikingene slaktet, mens de desperat forsøkte å forsvare festningsverket Dannevirke. Luften ble flerret av skrik og stønn fra mennene som med et drepende slag fra tysk-romerne ble ekspedert til Valhall. Blodet fra de falne trakk langsomt ned i torven som kong Harald Blåtann omhyggelig men forgjeves hadde forsterket vollen med. Nederlaget ved Dannevirke i år 974 sendte Harald Blåtann ut i en dyp krise. Det tysk-romerske riket hadde inntatt handelsbyen Hedeby og krevde en enorm krigsskadeerstatning som truet med å gjøre det danske riket bankerott. Harald, som for en periode også hevdet å være konge over Norge, nærmere bestemt deler av Sør-Norge, visste at en konge som ikke kunne forsvare landet og omdømmet sitt, satt usikkert på tronen. Hans far, Gorm den gamle, hadde opprinnelig vært en av rikets ledende stormenn, men hadde etter en karriere som rådgiver for den engelske kongen tilkjempet seg tittelen som Danmarks første konge. I likhet med faren hadde Harald blikk for både krig og politikk og hadde tidlig blitt involvert i Gorms styre og stell. Og da den gamle kongen døde i 958, tydet alt på at kongesønnen ville bli en dyktig regent. Tronen vaklet under Harald Det var imidlertid ikke bare Gorms tittel Harald arvet, men også farens politiske Rester av Harald Blåtanns ringborger er fortsatt synlige flere steder som her nær byen Slagelse, der Trelleborg anes. problemer. Riktig nok hadde Gorm vært konge, men posisjonen hans var ikke så etablert som tittelen antyder. På 900-tallet var en konge bare en ledende stormann, som av andre stormenn ble betraktet som «først blant likemenn». Kongeverdigheten ble ikke automatisk nedarvet, så Haralds makt var ingen selvfølge han måtte kjempe for den. Overalt i det danske riket lurte fiendtligheten, og ethvert feiltrinn kunne resultere i kongens fall. Som om de interne konfliktene ikke var nok, arvet Harald også trusselen fra sør, der først germanske stammer og senere Det tysk-romerske riket lå på lur. For å stekke den sterke naboen som bpk kunne tenkes å angripe de hedenske danskene under påskudd av et kristent korstog konverterte Harald til kristendommen. Men alt sammen var forgjeves. I 974 sto Harald Blåtann med et Dannevirke som var rent overende, og et ulmende opprør blant Danmarks stormenn, som mente at Harald var for svak til å lede riket og hadde tilranet seg en makt han ikke hadde krav på. Kongen måtte handle straks, hvis ikke tronen skulle gli ut av hendene på ham. For å demonstrere sin makt og sin velde kastet han seg ut i et prosjekt som skulle styrke ham militært og kvele ethvert oppløp til opprør: fire ringborger. Plasseringen var avgjørende Ingen av de danske ringborgene Trelleborg, Fyrkat, Aggersborg og Nonnebakken er omtalt i samtidige kilder. Historikernes kunnskap om de unike forsvarsverkene bygger derfor primært på arkeologiske utgravninger. Datering av trestykker funnet under utgravninger viser at borgene ble bygd av tre som var felt rundt år 980. Også plasseringen av borgene gir en viktig pekepinn på hvilken funksjon de hadde. Alle borgene ligger langt inne i landet, og plasseringen langt fra landegrensene viser at deres viktigste oppgave ikke var å holde langveisfarende fiender unna. Tvert imot skulle de fungere som militære støttepunkter for Harald Blåtann når han skulle forsvare seg mot opprørske danske stormenn. Plasseringene viser dessuten at hver eneste borgs byggegrunn ble valgt med stor omhu. Tre av borgene lå på elvetanger steder der to vannløp møtes noe som ga beskyttelse fra hele tre sider. Den eneste borgen som ikke lå på en elvetange, var det til gjengjeld så vanskelig å seile inn til at det nærmest var umulig å angripe borgen fra sjøveien. På samme måte var vannløpene som ledet opp til borgene så smale at skip ikke kunne angripe i formasjon, men måtte seile i en lang rekke en sårbar posisjon for en flåte. Enten angrepet kom fra land eller vann, hadde speiderne på borgen god mulighet for å holde øye med hva som foregikk, og innkalle forsterkninger. Det tysk-romerske rikets keiser Otto 2. var Harald Blåtanns onde ånd. Tross dansk motstand invaderte tyskerne Haralds rike og okkuperte den viktige handelsbyen Hedeby. Trelleborg la Sjælland bar De arkeologiske utgravningene viser også at Haralds imponerende borger la beslag på enorme ressurser og presset vi- 16 Historie

5 kingenes teknologiske evner og kunnskaper til det ytterste. For eksempel krevde byggingen av Trelleborg nær byen Slagelse så enorme mengder tømmer at vikingene ifølge forskere tilknyttet Trelleborg måtte felle halvparten av all eikeskog på hele Sjælland for å bygge borgen. På praktisk vis ble festningene derfor plassert i nærheten av store skoger som kunne levere tre til det omfattende byggearbeidet. Hvem som sto for det daglige byggearbeidet, vet ikke historikerne, men mange forskere mener at noen forklaringer kan finnes i ellers meningsløse passasjer i gamle skriftlige kilder. Blant annet forteller Sven Aggesøn, en krønikeskriver fra 1100-tallet, at kongen sendte ut en hær «for å slepe på en veldig stor stein». Noen historikere mener at beretningens påstand om at kongen tvang danskene til å slepe store steiner, kan være en omskrivning av en tåkete erindring om at Harald tvang befolkningen til store anleggsarbeider som de ikke forsto nytten av med en gang. Uansett hvem Harald satte til å bygge borgene, vitner planleggingen og utføringen om stor ekspertise innenfor matematikk og ingeniørkunst. Alle fire borger er bygd etter samme grunnplan en sirkelrund, geometrisk nøyaktig jordvoll omgitt av en vollgrav. Kart inspirerte designet Forskere mener at selve utformingen av borgene en sirkel med gater som krysser hverandre i sentrum kan finnes i såkalte hjulkart. Kartene var datidens måte å fremstille verden på. Ifølge karttegnerne var verden sirkelrund og delt av fire elver som krysset hverandre i verdens midtpunkt kristendommens helligste by, Jerusalem. De upraktiske kartene var ikke tenkt til bruk for rei- Harald Blåtann etterlot seg en rekke spor Festninger, broer og kirker Harald Blåtann sto bak flere imponerende byggverk. Ringborgene var ikke det eneste byggearbeidet Harald Blåtann kastet seg ut i. Kongen var en flittig byggherre og etterlot seg et utall minner i det danske landskapet. En vesentlig del av byggearbeidet hadde militært formål for eksempel Haralds store utvidelse av Dannevirke, Danmarks grensevoll mot sør. Et annet stort prosjekt var broen over Vejle Ådal få kilometer sør for kongebyen Jelling. Broen, som ble oppført omtrent samtidig med ringborgene, er 5,5 meter brei og har som ny kunnet tåle en belastning på over fem tonn. Broen sto på hele 1800 massive eikepåler, som var hogd til med økser og banket ned i den fuktige jorden. Blåtanns bro lettet utvilsomt veien til Jelling for de reisende, som slapp en stor omvei og i stedet kunne krysse broen til fots, til hest eller med oksekjerre. Kongen har sannsynligvis krevd «bompenger» fra sivile, men broens imponerende dimensjoner tyder også på at den først og fremst fungerte som passasje for Haralds tropper. For å demonstrere at han tok omvendelsen til kristendommen alvorlig, bygde den nydøpte Harald en rekke kirker. Under den nåværende steinkirken i Jelling har arkeologer funnet en trekirke fra Haralds tid. Kirken var stor hele 14 ganger 30 meter slik det passet seg gudshuset i et kongesete. Ifølge overleveringen skal Harald Blåtann også ha reist Trefoldighetskirken i den senere kongebyen Roskilde, der han ifølge beretningene selv ble begravd. Kong Harald konverterte til den katolske tro og kristnet danskene. lessing photo Vikingene var flittige håndverkere, og med Harald Blåtann som konge oppførte de flere byggverk. Osprey Historie

6 Vikingtiden sende, men bare som et symbol på det kristne verdensbildet. Med utformingen ønsket sannsynligvis Harald som regnet seg selv som kongen som hadde kristnet danskene å markere tilhørighet til denne religionen og kanskje søke Guds beskyttelse. Vikingene var dyktige byggmestre Slike ringborger som Harald Blåtann bygde i dagens Danmark, kjennes bare fra få steder i verden. I Skåne som under Harald tilhørte Danmark er spor etter enda to ringborger funnet, men alderen og konstruksjonen på disse er fortsatt uklar. I Nederland og Belgia har arkeologer funnet rester av borger med grunnplan som minner om de danske, men disse er cirka hundre år eldre. De kan ha inspirert Haralds byggmestre, men grunnplanen på de danske ringborgene er mer fast og geometrisk. Haralds borger vitner om vikingenes store byggtekniske kompetanse. For å kunne oppføre forsvarsverkene så nøyaktig må vikingene ha vært i stand til å foreta kompliserte geometriske utregninger og hatt stort kjennskap til hvordan jord og tømmer egnet seg som byggematerialer. For eksempel vil en jordvoll rase sammen hvis den ikke blir bygd opp på riktig måte. Vikingene bygde derfor sirkelvollen over et indre skjelett av loddrette og vannrette tømmerstokker, som effektivt holdt hverandre på plass og hindret en utglidning. Borgene var bebodd av eliten Arbeidet med å bygge den solide vollen har krevd et stort antall arbeidstimer. Bare oppgaven med å flytte fyllmassen må ha tatt pusten fra selv den mest herdete viking: På Trelleborg er det brukt over m³ jord nok til å fylle lasset på 1600 moderne lastebiler. Også gatene vitner om vikingenes evner som byggmestre. Fra fire porter som lå nesten nøyaktig utenfor de fire verdenshjørnene, gikk det to trelagte gater. Gatene krysset hverandre i sirkelens midtpunkt omtrent som elvene på det kristne hjulkartet. Det solid bygde gatenettet skulle motstå den store trafikken av de 500 til 800 menneskene som bemannet borgene. Hvem de var, vet ikke historikerne, men en gjetning er at de har vært Harald Blåtanns personlige hird kongens edsvorne menn bestående av stormannssønner og deres familier. 18 Historie Mikkel Juul Jensen Vikingene var dyktige matematikere Ringborgenes konstruksjon viser at vikingene hadde større teknisk innsikt enn historiebøkene har tildelt dem. Funnet av ringborgene snur opp ned på bildet av vikingene som primitive. Selv om naturen har brutt ned tømmeret, vitner stolpehull og andre spor i jorden om et strengt systematisk byggearbeid, som har krevd stor innsikt i blant annet ingeniørkunst og geometri. For eksempel er både voller, vollgraver og de ytre husene plassert med utgangspunkt i borgens sentrum, og avstandene mellom anleggets ulike deler er tydeligvis regnet ut matematisk. De fire danske ringborganleggene Trelleborg var den første ringborgen som ble gravd ut, i 1936, og er i dag den mest kjente av de danske borgene. Den indre borgen har en diameter på 136 m. 2 Nonnebakken er i dag ikke lenger synlig, men rundt år 1900 kunne en del av vollen ses. Arkeologiske undersøkelser har avslørt rester av blant annet en ringvoll og en vollgrav. 3 Fyrkat står som en mindre utgave av Trelleborg. Her er det meste gravd ut, men arkeologene har overlatt den ene av fire karreer til fremtidige forskere. 4 Aggersborg har tatt sterk skade av pløying gjennom tidene. Borgen var langt større enn de andre danske ringborgene og rommet hele 48 langhus. Vassdraget som fører opp til ringborgen, er til tider så smalt at en angripende flåte ikke kan seile i formasjon. Sumper omgir elvedalene rundt ringborgen og danner et effektivt og naturlig forsvar mot angrep fra land. Storebælt-sundet ligger like vest for Trelleborg og er sjøveien til resten av verden. Trelleborg ligger der elven deler seg, og er dermed beskyttet mot fiender fra tre sider.

7 Borgens fire porter er plassert akkurat utenfor de fire verdenshjørnene. De fire karreene med fire hus hver er plassert symmetrisk og danner kvadrater. 3 En fast måleenhet på en fot cirka 29,5 cm går igjen i hele Trelleborgs konstruksjon. For eksempel er husene i den indre borgen 100 fot lange, mens de ytre husene er 90 fot Husgavlene ligger på sirkellinjer målt fra borgens sentrum. Avstanden fra de indre gavlene til sentrum er dobbelt så stor som fra sentrum til vollens innside. 1 N Gatene krysser hverandre i sentrum og deler Trelleborg i fire deler på 90 hver. 1 6 Porter til verden Mot de fire verdenshjørnene var vollen brutt av åpninger med sider på opptil seks meter breie «steingarder» og planker. Åpningene kunne stenges med porter. Polfoto/topfoto 2 De ytre husene er plassert slik at lengdeaksene deres peker inn mot borgens sentrum. Scanpix 3 Gater av tre var ringborgens livsnerve I sentrum av Trelleborg krysset to lange gater hverandre mens en lignende gate løp langs vollens innside. Gatene var av tre og meget solid utført. Først gravde brobyggerne tre stolper ned i jorden. De ble så forbundet med en lang tverrbjelke som gjorde gaten tre meter brei. Deretter la arbeiderne bærebjelker på langs og over dem igjen selve brodekket av tykke bjelker på tvers. Osprey Langhus ga vikingene ly Mannskapet bodde i trehus som var cirka 30 meter lange. Husene var gjerne delt inn i tre rom et stort oppholdsrom i midten og to mindre lagerrom i hver ende av huset. I midten laget husets beboere mat ved ildstedet eller satt på lange benker langs veggene. 4 Verksteder lå utenfor Mellom den indre og den ytre vollgraven lå en rekke langhus, som gjerne var mindre enn husene i den indre borgen. De fleste manglet ildsted og ble trolig brukt som lagre og verksteder. Scanpix 5 Vollen kunne stå imot nesten alt Utgravninger viser at Trelleborgs indre voll kan ha vært så mye som 17 meter brei. Den besto av tre, jord og stein, og utformingen av den viser at vikingene hadde stor kunnskap om hvordan jord og tre egnet seg som byggemateriale. Treplanker holdt jorden på plass og hindret utglidning. Brystvern beskyttet mannskapet under et eventuelt angrep. 6 Beboerne ble stedt til hvile innenfor murene Mannskapet ble begravd på en stor gravplass. Her har arkeologer funnet 135 graver med rester av minst 157 personer. Steinpakning mellom plankene ga mer fylde og styrke. Tømmer ble lagt på tvers av fyllmassen for å gjøre vollen mer stabil. En plattform langs vollen ga godt fotfeste hvis borgen måtte forsvares.

8 Vikingtiden Livet på borgene må ha handlet om annet enn krig og forsvar, for de små samfunnene hadde verksteder som også fremstilte annet enn militær utrustning. På blant annet Fyrkat har arkeologer funnet spor etter smier som forarbeidet både gull og sølv. Også på andre borger har de gravd ut smykker og lignende spor etter en rik befolkning. Særlig to graver som forskerne har avdekket ved Trelleborg, bekrefter innbyggernes velstand. I den ene graven lå restene av en mann begravd med en sølvbeslått tømmerøks ved sin side, mens en kvinne i den andre graven hadde fått dyrebare glassperler og gullblikk med seg. Paret har trolig spilt en fremtredende rolle i borgens dagligliv kanskje som bestyrere på en av gårdene. Anyser av knokler fra borgenes gravplasser viser at mange av de begravde er unge menn som tydeligvis var både sunne og sterke. Tennene deres var nesten uten hull og dermed i langt bedre stand enn tilfellet var hos vikingtidens mennesker i alminnelighet. Ifølge forskerne bekrefter disse funnene antagelsen om at mannskapet på borgene var elitesoldater som var utstasjonert for å beskytte Harald, og derfor ble holdt i fysisk toppform. Den store Jellingsteinen ble reist av Harald Blåtann og viser en kristusfigur omgitt av vikingornamenter. Borgene ble maktsentrum De store ringborgenes blotte tilstedeværelse må ha virket både ærefryktinngytende og skremmende på områdets lokale beboere. Herfra kunne Haralds folk følge med på alt, samtidig som de krevde inn skatter. Sølv, kjøtt og korn utgjorde skattene og gikk blant annet til å brødfø Haralds utvalgte menn. Når kongen og hans følge, som hadde residens i Jelling i det sørlige Jylland, besøkte området, ga borgene trolig også husly til Harald. I tillegg fungerte borgene som handelsplasser, mener historikerne. Håndverkere og handelsfolk oppsøkte borganleggene for å selge varer til kongens kjøpedyktige folk, og de mange verkstedene innenfor borgene vitner om at Haralds menn produserte så mye at de også tiltrakk handel fra distriktene. Etter hvert som borgene ble kjent som maktsentre og handelsplasser, begynte flere å slå seg ned rundt omkring dem. På den måten oppsto flere lokalsamfunn som utviklet seg til små byer. For eksempel sprang byen Hobro trolig ut av en bebyggelse nær Fyrkat. Sønnen vippet Harald av tronen Mens Harald bygde sine borger, ulmet utilfredsheten stadig under overflaten rundt omkring i Danmark. Som seg hør og bør kom også Haralds sønn Svein som senere fikk tilnavnet «Tjugeskjegg» i krigerlære hos sin far. I 983 sendte Harald den unge Svein til Hedeby for å erobre grensefortet som keiser Otto 2. hadde oppført etter slaget på Dannevirke. Kongesønnen klarte oppgaven med bravur og vendte hjem som en helt. Rikets stormenn så Svein som en ung, handlekraftig kriger og besluttet å innsette ham i stedet for Harald. Hvorfor Svein gikk med på forslaget, vet ikke historikerne kanskje var han enig i kritikken av faren, kanskje var det et personlig oppgjør. Krøniken Gesta Cnutonis, som er skrevet rundt 60 år senere, beretter: «Da han (Svein, red.) hadde nådd ynglingealderen, vokste han dag for dag i folkets kjærlighet; som følge av dette tiltok også hans fars ugunst mot ham mer og mer». Vikingvollen holdt i 1300 år Med en samlet lengde på 30 km er Dannevirke Nordens største fortidsminne. Forsvarsanlegget, der den tidligste delen er fra 700-tallet, er plassert så strategisk at det selv under andre verdenskrig inngikk i tyske krigsplaner. Opprinnelig ble vollen anlagt for å verne Danmark mot sakserne fra sør. Vollen ble plassert cirka to mil nord for Dannevirke ble påbygd i flere omganger og består i dag av både jord og stein. elva Eider, der en hærvei passerer et myrområde. Det første Dannevirke besto av en bare ti kilometer lang jordvoll omringet av sumpjord. De neste årene ble festningsverket bygd ut gjentatte ganger. For eksempel utvidet Harald Blåtann anlegget med en 3,5 km lang jordvoll som var forsterket av torv. Bygget hindret likevel ikke den Danske og tyske soldater samarbeidet i 2004 om å restaurere vollen. tyske keiser Otto 2. i å bryte gjennom stillingen, slå Haralds tropper og okkupere handelsbyen Hedeby. I middelalderen fikk Danmark i økende grad merke et stadig større press fra sør, og midt på 1100-tallet ble kongeriket utsatt for hele tre tyske angrep. Men i de neste århundrene mistet Dannevirke sin militære betydning, frem til tyskerne igjen gikk til angrep i Stilt overfor naboens militære overlegenhet måtte danskene trekke seg tilbake til den nyere Dybbølstilling. I 1944 overveide den tyske Wehrmacht å sløyfe Dannevirke og i stedet sette opp en stridsvognsperring som kunne hindre de allierte i å trenge inn på Jylland. Det ble imidlertid ikke noe av planene, og store deler av vollanlegget er stadig bevart. scanpix 20 Historie

9 Generelt sett er kildematerialet for tynt og usikkert til å trekke noen bestemt konklusjon om Sveins motiver. Sikkert er det imidlertid at en hær under Sveins ledelse vendte seg mot Harald, som så flyktet til Sjælland. Her møtte kongen opprørerne i et åpent slag. Harald tapte og måtte flykte. I sitt eksil samlet Harald en flåte som i 986 var klar til å ta opp forfølgelsen av Sveins flåte. Ifølge overleveringen fant slaget sted på den danske halvøya Mols. I kampene ble Harald såret og døde kort tid etter. «Denne vår Harald, som var den første som påbød danefolket kristendommen og fylte hele Norden med prester og kirker, han, det sier jeg, ble uskyldig såret og fordrevet for Kristi skyld, men han vil, det håper jeg, ikke komme til å savne martyrkronen», skrev den tyske presten og kronikøren Adam av Bremen senere om den danske kongens død. Vikingene forlot borgene Etter Haralds død overtok den populære Svein kongeverdigheten, og både religiøse og politiske motsetninger dabbet raskt av. Sveins metode for å samle danskene var like enkel som den var velprøvd. I 990 trappet han opp sin interesse for England, og fire år senere sto Svein, sammen med Olav Tryggvason, i spissen for en storstilt flåteinvasjon av London. Det utenlandske eventyret sørget for at opprørske stormenn og andre som kunne være tilbøyelige til å komme med kritikk av styret hans, fikk noe annet å tenke på. Suksessen i England beseglet den unge kongens popularitet. Like etter invasjonen av London gikk ringborgene ut av bruk og ble forlatt. Med et rike som igjen hadde falt til ro, var det ganske enkelt for dyrt å opprettholde et mannskap på borgene og vedlikeholde selve bygningsmassen. Funn på borgene tyder på at evakueringen var planlagt og fredelig. Vikingene har for eksempel sørget for å ta våpnene med seg. På Fyrkat har arkeologer i den forbindelse funnet hele 150 slipesteiner, men ikke et eneste sverd. Etter dette har borgene stille og rolig falt i ett med landskapet for så å dukke opp igjen rundt 1000 år senere. Var ringborgene templer? Det fins i dag ingen kjente skriftlige kilder som beskriver formålet med ringborgene. Teoriene om hva bygningene ble brukt til, har derfor vært mange og oppfinnsomme. lite sannsynlig Forsvar mot ytre fiender Ifølge denne teorien oppførte Harald Blåtann ringborgene for å beskytte seg mot den tyske keiser Otto 2. Men borgenes plassering inne i landet svekker teorien. Hvis Harald ville stanse en tysk invasjon, ville borgene ha gjort mer nytte nærmere grensen. sannsynlig Forsvar mot stormenn De få skriftlige kildene fra perioden forteller at Harald var under sterkt press fra mektige stormenn og nær ved å miste tronen. De fire borgene kan både ha fungert som en maktdemonstrasjon fra kongens side og bidratt til å slå ned lokale opprør før de brøt ut for alvor. lite sannsynlig Treningsleire for krigere Den danske arkeologen Poul Nørlund mente at borgene ble brukt til krigstrening av vikinger i forkant av Svein Tjugeskjeggs erobring av England i Men borgene er datert til ca. 30 år før toktene fant sted, og både plassering og utforming viser at de var tenkt som forsvarsbygg. kanskje Administrasjonssentre Et stort rike krevde en sterk sentralmakt og en effektiv administrasjon. De fire borgene kan ha fungert som begge deler. Enkelte historikere mener at mannskapet på borgene hovedsakelig inndrev skatter for Harald Blåtann og håndhevet lovene som kongen definerte. lite sannsynlig Templer for Tor Den amerikanske forskeren Sydney L. Cohen mener at ringborgene var templer for den nordiske tordenguden Tor. Kritikere påpeker at borgenes grunnplan er inspirert av datidens såkalte hjulkart, og må ses som Harald Blåtanns hyllest til det kristne verdensbildet. Les mer Kåre Johannesen: Danmarks Vikingetid, Politikens Forlag, 2001 Niels Ishøj Christensen: Den store konges borg. På sporet av det skjulte Trelleborg, Loke, 2007 H. Hellmuth Andersen: Til hele rigets værn, Moesgård & Wormianum, En teori går ut på at ringborgene ble brukt til å trene vikingkrigere. Her skulle de blant annet lære å danne skjoldmurer. osprey

Vikingene hvem var de?

Vikingene hvem var de? Vikingene hvem var de? Anes Erik Bakija I moderne interpretasjon framstilles ofte vikingene som fryktløse barbarer, med store skjegg og kropper som okser. De landet på kysten med de digre skipene deres,

Detaljer

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer

Steinvikholm slott. NIKU Temahefte 23. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. - på overgangen fra middelalder til nyere tid

Steinvikholm slott. NIKU Temahefte 23. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. - på overgangen fra middelalder til nyere tid Steinvikholm slott - på overgangen fra middelalder til nyere tid Sæbjørg Walaker Nordeide NIKU Temahefte 23 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Carintiakompendium Vårlaiv 2005. Jakaens budbringer. Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad.

Carintiakompendium Vårlaiv 2005. Jakaens budbringer. Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad. Carintiakompendium Vårlaiv 2005 Jakaens budbringer Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad. Til deg, du visne Lyng um Haug, der Draumar sviv, eg gjev

Detaljer

Tingplassen på Tengesdal

Tingplassen på Tengesdal Paul Tengesdal Tingplassen på Tengesdal (2) (1) Bureisningsbruket Tingvold på Nordre Tengesdal, med Eikesvatnet i bakgrunnen og Bjerkreimselva i forgrunnen. (1)=Tingplassen og (2)=Agnafedet med den gamle

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Innhold Kapittel 1... 3 Kapittel 2... 5 Kapittel 3... 8 Kapittel 5... 12 Kapittel 6... 19 Kapittel 7... 23 Kapittel 8... 29 Kapittel 9... 37

Detaljer

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap PÅ TUR I LISTALANDSKAPET Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap Vestover Lar vi blikket vandre nord og vestover fra det flate vide Lista oppdager vi at det blir mer bevegelse

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa (del 2 og 3 av hans selvbiografi - iblandet masse esoterisk-åndelig kunnskap og visdom - finnes også oversatt til dansk (med noen ord også til norsk) som historien om Rampa

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

tobias TIDSSKRIFT FOR OSLOHISTORIE OSLO SOM HOVEDSTAD

tobias TIDSSKRIFT FOR OSLOHISTORIE OSLO SOM HOVEDSTAD 2014 tobias TIDSSKRIFT FOR OSLOHISTORIE OSLO SOM HOVEDSTAD tobias OslO som hovedstad Tekst: Hilde Barstad, direktør i Kulturetaten TOBIAS er Oslo byarkivs eget fagtidsskrift om oslohistorie, arkiv og arkivdanning.

Detaljer

NORGE LESER NORDISK. Familien i Norden. Arendal bibliotek Foreningen Norden Agder distrikt Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

NORGE LESER NORDISK. Familien i Norden. Arendal bibliotek Foreningen Norden Agder distrikt Nordisk informasjonskontor Sør-Norge NORGE LESER NORDISK Familien i Norden 2010 Foto: Inger Elise Nipedal Arendal bibliotek Foreningen Norden Agder distrikt Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Norge leser nordisk 2010 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

Gudene fra nord av Bjørn Kenneth Hansen.

Gudene fra nord av Bjørn Kenneth Hansen. Gudene fra nord av Bjørn Kenneth Hansen. 1 - Uradelen i det gamle Hålogaland stammet fra utenomjordiske som hadde seksuelle relasjoner med folket på Utrøst for over 3500 år siden. - Denne hellige foreningen

Detaljer

Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Livets Kilde hefteserie Nr. 49 11. årgang Desember 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer av dette eller noen av våre andre hefter, er det bare å skrive til vår adresse

Detaljer

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jegerfolkets hovedkompendium BFIT HISTORIE: Ved tidenes begynnelse var Moderen. Hun vandret ensom på jorden, men hun fant ikke ensomheten vel. Jorden var naken og livløs,

Detaljer

Det gamle testamente og vi

Det gamle testamente og vi Det gamle testamente og vi Testamente er et latinsk ord. På norsk heter det pakt. Vi deler Skriften i to hoveddeler: Det gamle testamente og Det nye testamente. Det vil si: Den gamle pakts bok og Den nye

Detaljer

av Tor Moltu Tomo Publishing ISBN 978-82-992325-7-9

av Tor Moltu Tomo Publishing ISBN 978-82-992325-7-9 1 2 Forord I epokene før Snorre, var det også en Norrøn historie. Den er lite dokumentert. Det gjelder spesielt nedtegnelser fra tiden før våre kongesagaer tar til. Det var en brytingstid, mellom det nye

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge hadde felles konge med Danmark fra 1380 til 1814, unionen varte altså i 434 år. Hva var årsaken til at denne unionen kom i stand?

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer