CV for Eva Stormorken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV for Eva Stormorken"

Transkript

1 CV for Eva Stormorken Stipendiat ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap Ph.D. kurser ved Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Karlstads Universitet, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Bergen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2006 Styrelederen. Handelshøyskolen BI Østfold 2004 Styrekompetanse. Handelshøyskolen BI Østfold 2002 Kandidat i sykepleievitenskap (valgretning: administrasjon). Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo 1993 Praktisk pedagogisk utdanning. Halden lærerhøgskole 1991 Helse- og sosialadministrasjon. Østfold distriktshøgskole, Halden 1987 Jus 1. avdeling. Folkeuniversitetet i Moss & Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet 1984 Cambridge First Certificate in English. Folkeuniversitetet I Moss & Local Examinations Syndicate, Oslo 1982 Spesialutdanning i anestesi. Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad 1977 Grunnutdanning i sykepleie. Røde kors sykepleierskole i Oslo og Akershus 1976 Examen philosophicum (gml. ordning med logikk, filosofi og psykologi). Folkeuniversitetet i Lillestrøm & Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet 1973 Examen artium (reallinjen). Valler Gymnas, Bærum kommune

2 Stillinger / yrkeserfaring Selvstendig næringsdrivende innen undervisning til pasienter, pårørende, helsepersonell og sykepleiestudenter Høgskolelærer, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helsefag, Studieretning sykepleie Avdelingssykepleier, Det Petersonske Aldershjem, Moss Spesialsykepleier i anestesi, Moss sykehus, Operasjonsavdelingen Offentlig godkjent sykepleier ved Medisinsk avdeling/intensiv avdelingen/mottakelsen, Moss sykehus Undervisnings- og veiledningserfaring Undervisning av pasienter med ME ved Bærum sykehus, Læringsog mestringssenteret, Vestre Viken Undervisning av pasienter med ME og deres pårørende, Læresenteret & ME/CFS-Senteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål Undervisningsoppdrag som selvstendig næringsdrivende (høgskolelektor) ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, Studieretning sykepleie Veiledning på Bachelor-oppgaver i sykepleie, Høgskolen i Østfold Ledelse av mestringskurs for kronisk syke, Å leve et friskere liv, Sykehuset Østfold, Lærings- og mestringssenteret 2006 Veiledning på artikkel: Myalgisk encefalopati: Hva kan ergoterapeuter bidra med? Ergoterapeuten, nr. 5, s Veiledning på avsluttende oppgave i sykepleie: Sykepleieren kan gjennom pasientundervisning fremme trygghet hos mennesker rammet av myalgisk encefalopati. Høgskolen i

3 Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Seksjon for sykepleierutdanning 2002 Lederutdanning for selvhjelpsprogram for kronisk syke (Stanford-modellen). Sykehuset Østfold, Lærings- og mestringssenteret Ekstern sensor i sykepleie, Avdeling for sykepleie, Høgskolen i Gjøvik 1994 Veiledning på avsluttende prosjektoppgave ved utdanning i hygienesykepleie, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Invitert foreleser 2009 Myalgisk encefalomyelitt og TT-kort. Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten 2009 Møtet mellom personer med ME og helsepersonell. Fagdag om ME/CFS, Bærum kommune 2008 ME-foreningenes synspunkter vedrørende tiltak for pasientgruppen. Internt seminar om sykdommer som ikke er knyttet til noen diagnose (MUPS). Helsedirektoratet, Avdeling spesialisthelsetjenester Brukererfaringer og nyttige tips. Mestringskurs for ME-pasienter ved Sykehuset Asker og Bærum, Lærings- og mestringssenteret 2008 Å leve med ME en tøff utfordring det er mulig å håndtere. Nasjonal konferanse om kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME). Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo ) En modell for mestringskurs for personer med ME. 2) Mestring av ME i hverdagen. Fagkonferanse om kroniske smerter/me. Universitetssykehuset Nord-Norge, Tverrfaglig Smerteklinikk og

4 Smerteskolen, Tromsø 2008 Personalets utfordringer i møte med pleietrengende ME-pasienter og deres pårørende. Sykehjemsetaten, Oslo, Cathinka Guldbergsenteret 2008 Myalgisk encefalopati. Utfordringer i kommunehelsetjenesten. Lillehammer kommune, Kommunehelsetjenesten 2007 Kommunikasjon med pasienter med ME. Søndre Nordstrand bydel, Oslo 2007 Pårørendes utfordringer og muligheter. Pårørendekonferanse på Thon hotell Opera, Læresenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål 2007 Informasjon om ME. Lovisenberg sykehus, Akuttpsykiatrisk avdeling. Læresenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål 2007 Informasjon om ME. Hvilke budskap kan formidles til hvem? Fakultet for Design/Visuell kommunikasjon, Kunsthøgskolen i Oslo Pårørendes utfordringer og muligheter. Pårørendekonferanse, Læresenteret og ME/CFS-Senteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål 2007 Brukermedvirkning i mestringskurs. Erfaringskonferanse læringstilbud med brukerne i fokus. Læresenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål 2007 Sykdomslære, stell og pleie ved ME. Østensjø bydel, Oslo, Avd. for fysioterapeuter og ergoterapeuter 2007 Stell og pleie ved ME. Hjemmebaserte tjenester, Bærum kommune, Bekkestua 2006 Brukernes medvirkning. Nasjonalt kunnskapssenter for

5 helsetjenesten, Pilestredet Park 7, Oslo 2006 Informasjon om rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME). Norges Myalgisk Encefalopati Forening, Thon Hotell, Vettre 2006 ME: psyke- soma eller fantasi. Brukerens syn. Forum for affektive lidelser, Grand hotell, Oslo 2004 Sykepleie til hjertepasienter. Sykehuset Asker og Bærum, Medisinsk avdeling 2003 ME-pasientenes møter med helsevesenet. FOU-Enheten, Medisinsk divisjon, Oslo universitetssykehus, Ullevål Deltakelse på vitenskapelige workshops 2010 Systematic Review Training. The Campbell Collaboration. Workshop on Systematic Reviews and Meta-analysis, Oslo 2010 Skandinavisk workshop om hermeneutikk i helse- og omsorgsvitenskap. Høgskolen i Oslo, Göteborgs Universitet & Åbo Akademi, Oslo 2006 Forskning i fjæra - Workshop i kunnskapsbasert praksis. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Hankø Fjordhotell & Spa Fagfellevurderte muntlige presentasjoner på internasjonale konferanser 2010 Stormorken E & Kirkevold M. Fatigue ved postinfeksiøst utmattelsessyndrom (PIFS)/myalgisk encefalopati (ME): Hva karakteriserer fenomenet og hvordan kan det avhjelpes? Skandinavisk Rehabiliteringskonferanse: Rehabilitering mellom livsverden og funksjon. Nasjonalt nettverk for forskning om rehabilitering og sykepleie & Høgskolen i Oslo, november

6 2010 Stormorken E. Pasienter med post-giardiasis utmattelsessyndrom og deres opplevelser av møtet med fastlegen etter en mage-/ tarminfeksjon i Bergen i Skandinavisk workshop om hermeneutikk i helse- og omsorgsvitenskap. Høgskolen i Oslo, Göteborgs Universitet & Åbo Akademi, Oslo, juni 2009 Stormorken E & Kirkevold M. "Jeg presset meg selv for hardt. Erfaringer med å leve med postinfeksiøst utmattelsessyndrom. 10th European Doctoral Conference in Nursing Science. Graz, Østerrike, september 2009 Stormorken E & Kirkevold M. Postinfeksiøst utmattelsessyndrom og rehabiliteringsprosessen etter Giardia lamblia-utløst mage-/ tarminfeksjon i Bergen: pasienterfaringer. The 9th Biennial International Association for Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis Conference, Reno, Nevada, mars Fagfellevurdert posterpresentasjon på internasjonal konferanse 2009 Nyland H, Nyland M, Stormorken E, Næss H. Postinfeksiøst utmattelsessyndrom i kjølvannet av Giardia-infeksjon. The 9th Biennial International Association for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis Conference, Reno, Nevada, Mars Publikasjoner Stormorken E. Myalgisk encefalomyelitt en total kroppssykdom. Ressurs 2010;1:5-8. Stormorken E & Kirkevold M. Post-Infectious Fatigue Syndrome and the Rehabilitation Process Following a Giardia lamblia-induced Gastrointestinal Infection in Bergen, Norway: Patient Experiences. The 9th Biennial International Association for Chronic Fatigue

7 Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis Conference, Reno, Nevada, 12 th -15 th March 2009; Conference Syllabus (9 pages). Stormorken E. "Når hjertene er syke": en evaluering av et hjerterehabiliteringstilbud med fokus på endringer i fysisk og mental helse, livsstil og pasienters tilfredshet med tjenesten. Hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap, 2002.

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 forum for lungerehabilitering Velkommen Hvordan leve best mulig med lungesykdom hjemme og i hverdagen? Forum for lungerehabilitering

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Den 6. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Oslo 22. 23. januar 2007 Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 6. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen.

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Referat av Eva Stormorken Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble

Detaljer

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge STIFTELSEN SOR Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus Habilitering for fremtiden! Konferanse

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Prosjektrapport. «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon

Prosjektrapport. «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon Prosjektrapport «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon Rigmor Furu, Irene Lund og Ove Fondenæs Tittel: NST-rapport: Forfattere: ISBN:

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon Skandinavisk Rehabiliteringskonferanse Rehabilitering mellom livsverden og funksjon 11 12. november 2010 Program og abstraktbok 1 PROGRAM: Registrering og alle foredrag foregår på Høgskolen i Oslo, Pilestredet

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Påminning - Invitasjon til Nasjonal konferanse for forskere innen pasientopplæring, Oslo torsdag 25. september 2008 og til deltakelse i nettverk

Påminning - Invitasjon til Nasjonal konferanse for forskere innen pasientopplæring, Oslo torsdag 25. september 2008 og til deltakelse i nettverk Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Deres dato Deres referanse 1 av 7 Forskere innen pasientopplæring Påminning - Invitasjon til Nasjonal konferanse for forskere innen pasientopplæring,

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 aput et orpus TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Innhold Historisk begivenhet... 4 Obduksjonsteknikerne: Kompetanseløft... 6 Skjema

Detaljer

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer