Uninett konferansen desember UNINETT- Program. Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur. Konferansen Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uninett konferansen 2010 7. - 9. desember UNINETT- Program. Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur. Konferansen 2010. Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Uninett konferansen desember Program Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur Universitetet i Stavanger UNINETT- Konferansen 2010

2 Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur UNINETT-konferansen 2010 Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur er tema for Uninett-konferansen 2010, som samler deltagere fra IT-miljøene ved universiteter og høgskoler over hele landet. Det er allerede et omfattende samarbeid i UH-sektoren innenfor administrative tjenester og nettoperative tjenester. Nå utfordres vi til å se på hvordan denne samarbeidskulturen kan videreutvikles innenfor forskningsog utdanningstjenester. Hvordan kan felles løsninger og erfaringer gi forskningsbasert undervisning til stadig flere studenter? Hvordan utnytter vi lærdom fra cloud computing, sosiale medier, supernett og delingskultur til å bygge undervisning og forskning av høy kvalitet? Hvilke føringer gir behovet for samarbeid når vi skal bygge tjenester? Hvilke tjenester bør vi bygge sammen, og når trenger vi å jobbe fram felles arkitekturkrav for hele sektoren? Hva er behovene for å tilpasse markedets tjenester til den virkeligheten som studenter og forskere ved universiteter og høgskoler står oppe i? UNINETT-konferansen er et samarbeid mellom UNINETT, som utvikler og driver forskningsnettet i Norge, og institusjonene i UH-sektoren. Årets konferanse arrangeres ved Universitetet i Stavanger. Programkomite: Ingrid Melve, UNINETT - leder Marina Davidian, Universitetet i Stavanger Frode Gether-Rønning, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Magnar Antonsen, Universitetet i Tromsø Frode Storvik, UNINETT Vidar Faltinsen, UNINETT Nettsted:

3 Mandag 6. desember Samlinger og møter før konferansen IT-ledersamling Samling arbeidsgruppe Matterhorn/Mediamosa Sted: Thon Hotell Maritim, Stavanger sentrum Sted: UiS, Kjell Arholmshus, U : Lunsj : Ledersamling kl : Samling kl : Lunsj kl : ecampus - åpen samling Sted: UiS, Kjell Arholmshus. U-139 Hva betyr ecampus i praksis? Webmøter: demo og praktiske diskusjoner CloudStor: demo og praktiske diskusjoner Hva skjer i 2011 innen ecampus? Webmøter (veien videre, opplæring, utrulling) Forelesningsopptak (test, samarbeid, åpenhet) Informasjonsutveksling: Hva skjer på din institusjon?

4 Tirsdag 7. desember Kl Kl Kl Kl Registrering - Sted: UiS, Kjell Arholms hus, foajéen Åpning av konferansen Sted: UiS, Kjell Arholms hus, Auditorium 1 Offisiell åpning Tora Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister Velkommen til UiS Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Status for forskningsnettet Adm.dir. Petter Kongshaug, UNINETT ICT architecture for the higher education sector Paul Hopkins, HE-Shared Services Innlegg fra hovedsponsor HP: Bærbare maskinger Stian Trosby, HP Norge Lunsj Nytt på nett Sesjonsleder: Vidar Faltinsen Sted: UiS, Kjell Arholms hus, Auditorium 1 Forskningsnettet er i rivende utvikling, både i forhold til kapasitet, redundans og teknologi (hybride nett). På denne infrastrukturen skal det bygges feiltolerante og robuste tjenester, både lokalt og nasjonalt. Under overflaten lurer IPv6. Kan vi ignorere det stort lenger? Hybridnett tar av - hva betyr det for deg? Olaf Schelderup, UNINETT Prinsipper for tjenermaskin/tjeneste feiltoleranse Morten Knutsen, UNINETT IPv6 deployment at Czech universities Tomas Podermanski, Cesnet Undervisningsstøtte Sesjonsleder: Frode Gether-Rønning Sted: UiS, Kjell Arholms hus, Auditorium 2 Hvordan kan vi lære av hverandres undervisningsstøtte? Creative Commons lisensiering: Før copyright kommer copyleft. Professor Rolf Gerstlauer, AHO Åpne systemløsninger og fri programvare: Fleksible alternativer for UH-sektoren Geir Isene, Freecode Diskusjon Kl Kl Pause (kaffe) Lyntaler Sted: UiS, Kjell Arholms hus, Auditorium 1 En rekke korte presentasjoner på 5 minutter om aktuelle tema, utfordringer og løsninger. Formatet tillater å presentere problemstillinger eller løsninger, drøfting skjer i samtale etterpå. CloudStor - dele store filer - Jan Meijer, UNINETT Nytt om NAV 3.6 og overvåkning - Vidar Faltinsen, UNINETT Qflow og Stager - Arne Øslebø, UNINETT Nytt fra Feide Anders Lund, UNINETT IP-TV i forskningsnettet Olav Kvittem, UNINETT Open calendar pilot - Gurvinder Singh, UNINETT conference.uninett.no Jardar Leira, UNINETT Samarbeidsmodul for brukere av administrative tjenester - Armaz Melatti, UNINETT Skalering og failover - Roger Skjetlein, UNINETT Kl Kl Pause Mat og mingling Møt ekspertene Diskusjoner, mat og informasjonsutveksling knyttet til mange ulike emner.

5 Onsdag 8. desember Kl Studenter i hverdagen Sesjonsleder: Marina Davidian, Universitetet i Stavanger Sted: UiS, wwkjell Arholms hus, Auditorium 1 Hva er det viktig at studentene har tilgang til for å lære godt og få utbytte av forskningsbasert undervisning? Vi ser på konkrete eksempler på hva som er gjort, får studentenes mening om hva som trengs og tar opp problemstillinger om hva som bør gjøres og hvordan. Postkortaksjonen: kamp mot foreldet undervisning Synnøve Mjeldheim Skaar, leder for Studentparlamentet ved UiB Podcast og opptak av forelesninger Atle Løkken, UiS ecampus Ingrid Melve, UNINETT Kl Kl Pause Teknologidrift Sesjonsleder: Frode Storvik Sted: UiS, Kjell Arholms hus, Auditorium 1 I takt med utviklingen på forskjellige operativsystemer og plattformer må også UHsektorens driftsmiljø henge med og levere tjenester. Drift og support mot avanserte brukere Frode Indseth, UNINETT Sentralt driftsmiljø for Mac Jan Ivar Beddari, Universitetet i Bergen Windows 7 Siri Hansen, Høgskulen i Sogn og Fjordane Intranett på tvers Sesjonsleder: Ingrid Melve Sted: UiS,Kjell Arholms hus, Auditorium 2 Intranett på tvers handler om hvordan vi får til å samhandle tett på tvers av grenser, enten det er to høgskoler som i sammenheng med SAKprosessene skal tilby fag mellom studiesteder, forskningsprosjekter som krysser landegrenser, eller enkeltpersoner som krysser instituttgrenser. Virtuelle organisasjoner oppstår på kryss og tvers, og vi må bygge tjenester som håndterer samarbeid. Er du i førersetet? IT-avdelingens rolle i tilbudet av skytjenester. Jan Martin Løwendahl, Gartner Group Alt du trenger er en invitasjon - WebID - en uformell virtuell organisasjon. Jasmina Hodzic, USIT/UiOWebmøter Webmøter for hele UH-sektoren Jan Meijer, UNINETT (fortsetter neste side)

6 Onsdag 8. desember (forts.) Kl Kl Lunsj Fornuftig drift Sesjonsleder: Frode Gether-Rønning Sted: Kjell Arholms hus, Auditorium 1 Fornuftig drift må balansere mange ulike hensyn opp mot hverandre. Vi hører om erfaringer med ITIL, et verktøy som brukes til å organisere drift og avklare forventinger. Miljøpåvirkning er et annet hensyn som vi de siste årene har tatt inn over oss i større grad, og vi får høre om konkret arbeid med grønn IT i hverdagen. ITIL Frode Gether-Rønnning, AHO Mennesket i fokus Hvordan motivere de ansatte i IT-avdelingen til å levere gode tjenester til fornøyde kunder? Brendan Martin, Freecode Grønn IT Ole Kjærgaard, UNI-C Lagring og datasenter Sesjonsleder: Frode Storvik Sted: Kjell Arholms hus, Auditorium 2 Lagring og virtualisering endrer hvordan vi gjør drift og informasjonshåndtering. Det har skjedd store tekologiske endringer som de siste årene, og mer kommer. Hvordan utnytter vi potensialet i skyen? Hvordan bygger vi neste generasjon datasenter? Nytt datasenter ved Universitetet i Oslo Kjetil Otter Olsen, USIT/UiO Green Mountain data Centre og lagring i stor skala Knut Molaug, Smedvig Eiendom Kl Kl Pause Samtaler over IP Sesjonsleder: Vidar Faltinsen Sted: Kjell Arholms hus, Auditorium 1 De tradisjonelle telefonsentralene har en endelig levetid. Verden går utvilsomt i retning av IP-baserte løsninger. Vi vil i denne sesjonen presentere erfaringer og fordeler med å velge åpne løsninger, samt løsninger som åpner for langt flere tjenester enn bare tale. UNINETTs SIP-leveranser til sektoren i 2011 Jardar Leira, UNINETT Nasjonal VoIP infrastruktur i det portugiske forskningsnettet Miguel Baptista, UNINETT Fylkeskommunen i Akershus velger åpen telefoni Bjørn Venn, Akershus FylkeskommuneSIP elæring Sesjonsleder: Frode Gether-Rønning Sted: Kjell Arholms hus, Auditorium 2 Utfordringer innenfor e-læring er knyttet både til leveransen av læringsstøtte, fagdidaktikk og det rent teknologiske. De siste årene har det vært en økning både av rene nettstudier og bruk av ulike Internettverktøy knyttet til læringsprosessen på universiteter og høgskoler. I tillegg kommer diskusjonene om LMS skal være læringsadministrasjon eller e-læring. Moodle digitalt læringsrom basert på fri programvare Frode Gether-Rønning, AHO IKT-verktøy i utdanningen ved NTNU Kirsti Rye Ramberg, NTNU Hvordan lykkes (eller mislykkes) med samarbeidsskriving og informasjonsdeling i wikier Harald Groven, Wikimedia Norge Kl Kl Pause/fri Festmiddag ( De røde Sjøhus, Stavanger sentrum)

7 Torsdag 9. desember Kl Sikkerhet Sesjonsleder: Marina Davidian Sted: Kjell Arholms hus, Auditorium 1 Informasjonssikkerhet handler om å beskytte informasjon, systemer og tjenester mot blant annet kriminelle handlinger, uhell og manipulering, slik at risikoen minimeres. Dette gjøres gjennom å følge prinsipper som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Cloud computing og sikkerhet Professor Chunming Rong, UiS Sikkerhetspolicyarbeid i UH-sektoren Per Arne Enstad, UNINETT Administrative systemer Sesjonsleder: Magnar Antonsen Sted: Kjell Arholms hus, Auditorium 2 IKT-arkitekturen i høyere utdanning påvirkes sterkt av hvilke systemer vi kjøper inn. Mange føringer blir lagt av de administrative systemene. Felles IKT-arkitektur i UH-sektoren Bård Jakobsen, USIT/UiO Innkjøpsavtaler for UH-sektoren Lars Skogan, UNINETT SUHS-konferansen - en viktig arena Jon Strømme, UNINETT Kl Kl Pause Avslutning: Støtte til forskningsbasert undervisning Sesjonsleder Ingrid Melve Sted: Kjell Arholms hus, Auditorium 1 Å etablere en felles IKT-arkitektur i høyere utdanning handler om å ta hensyn til behovene for forskningsbasert undervisning, forskning i alle sine former og de prosessene som støtter opp under forskning og læring. Forskningsdata skal forvaltes til beste for både forskeren, studentene og samfunnet rundt. Dette krever på den ene siden åpenhet, transparens og innsyn i data, og på den andre siden god informasjonssikkerhet, godtpersonvern og trygghet for alle involverte parter. Norstore - et nasjonalt arkiv for vitenskapelige data Prosjektleder Andreas Jaunsen, UNINETT Fri flyt av meteorologiske data - til nytte for samfunnet eller unødvendig belasting for nettverk og servere? Roar Skålin, Meteorologisk Institutt Oppsummering av konferansen Ingrid Melve, UNINETT Kl Lunsj

8 Praktiske opplysninger Transport til og fra konferansen Dag/dato Fra Til Avgang 1 Avgang 2 Tirsdag 7. des. Sola Airport UiS 08:15 Tirsdag 7. des. Stavanger sentrum** UiS 09:00 Tirsdag 7. des. UiS* Stavanger sentrum 18:30 19:00 Onsdag 8. des. Stavanger sentrum** UiS 08:15 08:30 Onsdag 8. des. UiS* Stavanger sentrum 17:15 Torsdag 9. des. Stavanger sentrum** UiS 08:15 08:30 Torsdag 9. des. UiS* Sola Airport 13:45 * Holdeplass ved siden av Kjell Arholms hus. Bussen til sentrum stopper ved holdeplass 22. utenfor Blu Atlantic Hotell. ** Holdeplass for bussen til konferanser er ved holdeplass 22. utenfor Blu Atlantic Hotell. Tilgang trådløst nettverk Deltakere på Uninett konferansen kan bruke nettverkene eduroam eller UiS konferanse for trådløs nettverkstilgang. Detaljer for UiS konferanse nettverk: SSID: Passord: UiS-konferanse Uninettkonf2010

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 2/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund Nye nettverktøy åpner nye muligheter 12. FRA HOLD IDÉSKISSE ORDEN PÅ NYE TJENESTER

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 1/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 12. FRA EUROPA IDÉSKISSE LÆRER NYE TJENESTER

Detaljer

UNINYTT. hvor går veien videre? SuhS-konferansen 08. 14. s. 4-5. rockheim PÅ Nett. ett BrukerNaVN. 06. lønnsomme. aktuelt fra uninett Nr.

UNINYTT. hvor går veien videre? SuhS-konferansen 08. 14. s. 4-5. rockheim PÅ Nett. ett BrukerNaVN. 06. lønnsomme. aktuelt fra uninett Nr. UNINYTT aktuelt fra uninett Nr. 3 2009 SuhS-konferansen hvor går veien videre? s. 4-5 06. lønnsomme ett BrukerNaVN innkjøpsavtaler i NOrDeN 1 08. 14. rockheim PÅ Nett innhold: Uninytt nr. 3 2009 04 SuhSkonferansen

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer

ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML

ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML Suksesshistorier Vi ser ulike potensial ved å ta i bruk videokonferanser, multimedia og mobile løsninger i undervisning. Verktøyene kan tas i bruk slik at undervisningen

Detaljer

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter Årsmelding 2009 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Fotokunst omslag: Ali

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011 Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1027/2011 www.proact.no Design ditt nye datasenter ER SKYLAGRING LØSNINGEN? Lagrings- og arkiveringsbarometeret

Detaljer

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC (Skrift i kursiv betyr at det kommer fra opprinnelig dokument fra USIT/DML) Læringsplattformer Per i dag foregår diskusjonen om utvikling av utdanningen vha LMS innenfor

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer