Nasjonal konferanse for regionale og lokale landskapsparkar i Noreg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal konferanse for regionale og lokale landskapsparkar i Noreg"

Transkript

1 Nasjonal konferanse for regionale og lokale landskapsparkar i Noreg

2 Arrangørar: FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Nasjonal konferanse for regionale og lokale landskapsparkar i Noreg mai 2009 (med påfølgande forskerworkshop i Aurland den 14. mai) Fylkesmannen i Hordaland, Telemarkforsking og samarbeidspartnarane våre ynskjer hjarteleg velkommen til Stalheim hotell mai 2009! Du er hermed invitert til Noreg første nasjonale konferanse for regionale og lokale landskapsparkar. På fleire stadar i landet er slike parkar under utvikling, nokre er allereie etablert. Sjølv om parkane har ulike namn knyter ein grunnleggjande filosofi områda saman. Dette er berekraftige næringar, skånsam turisme og ivaretaking av det verdifulle grunnlaget i parkane, nemleg det unike natur- og kulturlandskapet, men den viktigaste ressursen i desse særskilte områda er menneska som bur der. Dei og erfaringane dei har samla i arbeidet med og i parkane har hovudfokus på konferansen. Medan føredragshaldarar frå Sveits, Tyskland og Austerrike vil gje oss innblikk i prosessar, problemstillingar og suksessar i arbeidet dei gjer i sine land, vil dei norske bidraga fokusere på utvikling av parkkonseptet i Noreg. Ein del av konferansen vil gå føre seg i felten. Vi vitjar ekskursjonsmål i to Landskapsparkar i Hordaland og to i UNESCO-verdsarvområdet i Nærøyfjorden Påmelding: Påmelding skjer innan 6.april 2009 via Fylkesmannen i Hordaland si heimeside under kurs/ konferansar. For ytterlegare informasjon ta kontakt med rådgjevar Dirk Kohlmann på Landbruksavdelinga, tlf.: eller e-post: Stalheim - Myrkdalen - Nærøyfjorden

3 Stalheim Hotell

4 12. mai 1.dag mai 2.dag 12 mai 1 1 Program DAG Velkomen, informasjon om konferansen. Introduksjon av lokale- og regionale parkkonsept i Europa og Noreg. Introduksjon av felles føredrag og konferansetema. Felles føredrag Lunsj Kort presentasjon av ekskursjonsmåla ved dei fire workshop-/ekskursjonsleiarane. Avreise 1 Undredal - Flåm Park som styringsverktøy 2 Bakka - Undredal Lokal mobilisering og stadsutvikling 3 Myrkdalen - Vik Kulturlandskap og utbygging 4 Stalheim Kulturarv og stadsutvikling Konferansemiddag, Stalheim hotell. Kulturinnslag. Felles oppsummering av workshop/ ekskursjonar, ved ekskursjonsleiarane Seksjon 1: Verdiskaping Seksjon 2: Forvaltning og organisering Seksjon 3: Verktøy for bygdeutvikling Lunsj Felles innlegg Lang kaffipause og presentasjonar frå alle aktørar i vrimlearealet. Oppsummering. Avsluttande paneldebatt, som inkluderer representantar frå departementa Registrering, kaffi, presentasjonar av postane Velkomen Møteleiar dag 1: Rune Fjell, assisterande fylkesmann i Hordaland Offisiell opning Fylkesmann i Hordaland, Svein Alsaker Kan landskap vere ein ressurs for næringsutvikling i bygdene? Ane Hansdatter Kismul, politisk rådgjevar LMD Introduksjonsføredrag: Lokale og regionale parkar som strategi for utvikling. Kva er det og kva slags tyding kan parkar ha? Norske og europeiske parkkonsept. Introduksjon til tema i konferansen. Solveig Svardal, forskar, Telemarksforsking Dirk Kohlmann, rådgjevar, Fylkesmannen i Hordaland Lunsj Korleis definerer ein regionalpark i Europa? Kristian Bjørnstad, Aurland Naturverkstad Integrated rural development and dynamic park models - a European perspective. Integrert bygdeutvikling og dynamiske forvaltningsmodellar i Europa Professor Ingo Mose, University of Oldenburg Tyskland Landskap som ressurs for berekraftig stadutvikling, og regionalpark som organisatorisk grep. Per Ingvar Haukeland, forskar, Telemarksforsking.

5 Park på norsk 3 ulike innfallsvinklar. - Landskapsparkar i Hordaland - Nærøyfjorden Verdsarvpark - Valdres natur- og kulturpark Dirk Kohlmann, landskapsparkar i Hordaland Ivar-Bjarne Underdal, Nærøyfjorden Verdsarvpark Eivind S. Brenna, Valdres Natur- og kulturpark Presentasjon av ekskursjonsmåla og workshoptema 4 ekskursjonsleiarar Avreise til ekskursjonsmåla. Sjå eigen ekskursjonsfoldar. Stalheim - Kulturarv og stadsutvikling i landskapsparken, Per Sivle sitt rike Myrkdalen Voss Fjellandsby og landskapspark - eit samarbeid eller ei motsetning Bakka/Undredal - lokal mobilisering og stadsutvikling Undredal/Flåm - park som styringsverktøy Konferansemiddag, Stalheim hotell mai 2DAG God morgon! Møteleiar: Åse Vaag, ass.landbruksdirektør, FMHO Kva lærte vi på ekskursjonane? Sjur Holsen, journalist i Bergens Tidende, intervjuar ekskursjonsleiarane Seksjon 1: Verdiskaping Introduksjon av tema og personar Seksjonsleiar: Aud-Sissel Meringdal Landbruksog matdepartementet. The economic potential of regional parks in Switzerland and in the Alps - Verdiskaping knytt til regionalparkar i Sveits og Alpane Dr. Dominik Siegrist, University of Applied Science, Rapperswill, Sveits. Har landskapsparken noko å sei for reiselivssatsinga i Åkrafjorden? Liv-Kari Bødtker, dagleg leiar Åkrafjorden Oppleving AS Pause Park som regional tilflyttingsstrategi. Auka attraktivitet gjennom framtidsretta stadutvikling Sjefsarkitekt Michael Fuller Gee, Husbanken Valdres skjerpar sansane. Verdien av regional merkevarebygging Eivind Brenna, Valdres natur- og kulturpark Naturarven som verdiskapar. Kan Direktoratet bidra i utvikling av naturbasert reiseliv? Reidar Dahl, seksjonssjef, Direktoratet for Naturforvaltning. Diskusjon og spørsmål frå salen. 13 Foto: Svein Ulvund

6 Seksjon 2: Forvaltning og organisering Seksjon 3: Verktøy for bygdeutvikling og entrepenørskap Introduksjon av tema og personar Seksjonsleiar: Henrik Dahlstrøm, Miljøverndepartementet Introduksjon av tema og personar seksjonsleiar: Judith Kortgård, Kommunal- og regionaldepartementet Vern og utvikling av kulturlandskapet i verdsarvområde. Korleis kan bonden få betalt for fellesgodeproduksjon? Verktøy for landskapsforvaltning. Erling Oppheim, sekretariatsleiar Vestnorsk fjordlandskap Landskapsressursanalysar og stadkjenslemetode som grunnlag for verdiskaping og mobilisering. Morten Clemetsen, Universitetet for miljø- og biovitenskap/aurland Naturverkstad og Kristian Bjørnstad, Aurland Naturverkstad Kommunesamarbeid om landskap som ressurs. Telemarkskanalen som regionalparkprosjekt. Magne Reiersen, Telemark fylkeskommune eller Solveig Svardal, forskar, Telemarksforsking Bø Staden, den nye skulesekken - nye måtar å sjå staden på, nye metodar for stadbasert læring Erling Krogh, forskar, Universitetet for miljø- og biovitenskap Pause Pause Aurlandsmodellen deltaking og partnarskapsforvalting. Ivar Bjarne Undredal, Aurland Næringshage og Nærøyfjorden Verdsarvpark Flytt hit! Effekten av ulike rekrutteringstiltak i Vest-Telemark. Emilie Asplin, bygdelivsmeklar i Vest-Telemark Samordning og forvalting av verkemiddel for verdiskaping Bent A. Brandtzæg, forskar, Telemarksforsking Bø Er det livoglyst i bygdene i Hordaland? Erfaringar frå ei storsatsing i fylket. Eli Janette Fosso, rådgjevar, Fylkesmannen i Hordaland Implementation, local acceptance and participation in biosphere parks. Examples from the Eastern Alps. Implementering, lokal aksept og deltaking i parkprosjekt. Døme frå prosjekt i Aust- Alpane. Dr. Norbert Weixlbaumer, Universitetet i Wien, Institutt for geografi og regionalforsking, Austerrike. Diskusjon og spørsmål frå salen From conflict to succsess. Local mobilizaton and entrepreneurship in the swiss regional park Entlebuch - Frå konflikt til suksess. Lokal mobilisering og entreprenørskap i den sveitsiske regionalparken Entlebuch. PD Dr. Thomas Hammer, University of Bern, Sveits Diskusjon og spørsmål frå salen Lunsj. Posterpresentasjonar frå alle aktørar i vrimlearealet. Møteleiar etter lunsj: Åse Vaag, Fylkesmannen i Hordaland

7 Bygda sett frå byen - ei tid for moglegheitar Sjur Holsen, journalist i Bergens Tidende Vegen vidare Oppsummerande diskusjon med konferansedeltakarar og representantar frå departementa. Panelleiar: Sjur Holsen Deltakarar:Forvaltning (regional og nasjonal) Bygdeutviklarar, Forsking Slutt seinast kl Takk for besøket og vel heim!

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til Reiselivskonferansen. 2. og 3. februar 2011 Flora Samfunnshus, Florø. Fjordane frå bre til hav PROGRAM

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til Reiselivskonferansen. 2. og 3. februar 2011 Flora Samfunnshus, Florø. Fjordane frå bre til hav PROGRAM Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til Reiselivskonferansen 2. og 3. februar 2011 Flora Samfunnshus, Florø Fjordane frå bre til hav PROGRAM Møteplassen for deg som ønskjer å utvikle nyskapande og

Detaljer

PROGRAM FOR STUDIETUREN. Studietur Valdres Natur og kulturpark og Nærøyfjorden Verdensarvpark 4. 7.mai 2015. Mandag 4. Mai

PROGRAM FOR STUDIETUREN. Studietur Valdres Natur og kulturpark og Nærøyfjorden Verdensarvpark 4. 7.mai 2015. Mandag 4. Mai Studietur Valdres Natur og kulturpark og Nærøyfjorden Verdensarvpark 4. 7.mai 2015 PROGRAM FOR STUDIETUREN Mandag 4. Mai 10:06 til 13:30 Flyreise Mosjøen Oslo 13:30 14:30 til 17:30 Buss Gardermoen Dokka

Detaljer

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING - fagseminar for mat og reiseliv Øystese, Hardanger 7. - 9. februar 2008 SMAKSVERKSTAD Den vestlandske smaken FAGSEMINAR Småskala oppleving KURS Det gode vertskap FOREDRAG Handtering

Detaljer

Lokale plan- og kartdagar 4. og 5. mars 2014 Alexandra hotel, Loen

Lokale plan- og kartdagar 4. og 5. mars 2014 Alexandra hotel, Loen Lokale plan- og kartdagar 4. og 5. mars 2014 Alexandra hotel, Loen Kart og oppmåling Dei lokale plan- og kartdagane er ein viktig treffstad for alle som arbeider med stadfesta geografisk informasjon og

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Hardanger Fjord. Nytt. Reisemål Hardanger Fjord AS. Nr. 74 - Desember 2004. Dronninga kjem!!! www.hardangerfjord.com

Hardanger Fjord. Nytt. Reisemål Hardanger Fjord AS. Nr. 74 - Desember 2004. Dronninga kjem!!! www.hardangerfjord.com Reisemål Hardanger Fjord AS Nr. 74 - Desember 2004 Hardanger Fjord www.hardangerfjord.com Dronninga kjem!!! Så er det klart: Det vert kongeleg opning av Streif 2005 og Unionsoppløysingsmarkeringa i Hardanger

Detaljer

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO Kunnskap for utvikling Velkomen til ein heilt spesiell høgskule! Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap 11.-12. april 2007, Jæren

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap 11.-12. april 2007, Jæren Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap 11.-12. april 2007, Jæren Jærmuseet er vertskap for den 6. samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap. Tema for

Detaljer

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner 22. - 24. oktober i Stavanger Forum Landbrukpolitisk konferanse Program Landbruksutstilling/-messe Bondepub/ Festmiddag Gratis buss Til og frå Jernbanestasjonen

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Destinasjon Voss 2007 2011

Destinasjon Voss 2007 2011 Destinasjon Voss 2007 2011 Fyrste fase med drift etter plan av 2007 2017 Fokus: Samhandling Innhald Helsing frå styreleiar... 3 Helsing frå dagleg leiar... 3 1 Marknadssituasjonen sommar og vinter... 4

Detaljer

Korleis sameine vern (Verdsarv), reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Korleis sameine vern (Verdsarv), reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Korleis sameine vern (Verdsarv), reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Del av eit større Bruk og vern prosjekt (2008-2010) finansiert av Norges Forskningsråd, Miljø 2015 programmet Invitasjon til å konkretisere

Detaljer

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL. Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn. Kinesisk ordtak

FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL. Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn. Kinesisk ordtak FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn Kinesisk ordtak 1 2 Inhald 1.0 Berekraftpiloten Lærdal...4 1.1 Oppgåva og mandatet frå NHD/IN...4

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer