Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenesten Kasustikk og råd om tilrettelegging og samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenesten Kasustikk og råd om tilrettelegging og samarbeid"

Transkript

1 Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenesten Kasustikk og råd om tilrettelegging og samarbeid v/mats Fredriksen & Tone E.B. Greidung

2 Utredningspoliklinikk for voksne med ADHD Spesialpoliklinikk organisert i Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Sykehuset i Vestfold, siden 2005 Målgruppe: voksne over 18år med nevropsykiatriske symptomer som likner ADHD, Tourette, tidligere kjent ADHD som vil vurderes for medikasjon Opptaksområde: Vestfold, sykehusområdet inkludert Telemark og tilgrensende Buskerud, samt helsepersonell Østfold, andre Henviste per år , om lag halvparten er nyhenviste Økning fra 2005 (150 pas/år), stabilisert siste 2 år Behandlingslinje som beskriver standarder for henvinsning og utredning av ADHD hos voksne Primæroppgave: Diagnose og igangsetting av behandling Personell: 12 ansatte, 6 behandlere og 3 leger

3 Diagnose - symptomer Kjernesymptomer Oppmerksomhetsvansker Hyperaktivitet Impulsivitet Assosierte symptomer Emosjonelle reguleringsvansker Aggresjon Stemningsleie Angst Søvnforstyrrelser Komorbiditet

4 Bakgrunn Stigende antall voksne henvist for utredning og behandling av ADHD (Hannås, 2012) ADHD hos voksne er vedvarende symptomer fra barnealder: 50-65% (Faraone, 2006) ADHD hos voksne med prevalens: 2-5%, hyppigere hos gutter og unge menn, økende andel kvinner i høyere aldersgrupper (Barkley, 2010) Komorbide psykiske lidelser hos mange: 70-80% (Torgersen, 2006; Sobanski, 2007)

5 Kunnskaps-begrensninger Er det sammenheng mellom symptomer og funksjons-vansker? ADHD symptomer i barnealder - og voksen funksjon ADHD symptomer hos voksne - og voksen funksjon

6

7 Inklusjons-kriterier Diagnosen ADHD etter DSM-IV kriterier: I barnealder ved retrospektiv evaluering (historiske data) oppfylles kriterier for ADHD (DSM-IV) (barndomsopplysninger fra foreldreopplysningsskjema, skolekarakterbok, og DIVA) I voksen alder vedvarende kjernesymptomer (siste 6 måneder), og som oppfyller (minst 5 av 9) kriterier for oppmerksomhetsvansker og/eller (minst 5 av 9) hyperaktivitet og impulsivitet etter DSM-IV kriteriene Pasienter 18 år (ikke behandlet siste 3 år), og ikke behandlet som voksne

8 Eksklusjon Medisinske kontraindikasjoner mot stimulantbehandling: svangerskap, hypertensjon, hjertesykdom, leversykdom, thyreotoksikose Schizofreni, annen aktiv psykose upsykotisk i 3 måneder Pågående rusbruk dokumentert rusavhold i 3 måneder Under oppstart på andre psykofarmaka utsatt behandlingsstart i 3 måneder IQ< 70 (screener HASI; WAIS) Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/autisme klinisk vurdert

9 Metode Design: Kombinert retrospektiv og tverrsnittsstudie av voksne med ADHD Utvalg: konsekutivt rekrutterte pasienter (N=250) som ikke hadde mottat behandling med ADHD-medisiner i voksen alder Primære utfallsmål: ikke fullført videregående skole arbeidsufør eller ikke i studier siste 12 måneder Undersøkte forklaringsmål: barne-adhd symptomer (DIVA), ADHD symptombelastning i barnealder (WURS 25), ADHD-symptomer i voksen alder (DIVA, ASRS), komorbide lidelser (MINI)

10 Resultater dropout i videregående skole Ikke fullført videregående skole: 56% Risiko for ikke å ha fullført videregående skole ( Risiko er økt hvis OR > 1) Mottatt pedagogisk psykologisk tjeneste: (OR=2.1, CI: )* Logistisk regresjon, justert for kjønn Kom du opp i slåsskamper..? : (OR=1.9, CI: )* Høy grad av ADHD-symptom-alvorlighet i barnealder (OR=3.0, CI: )** Høyt antall hyperaktive-impulsiv symptomkriterier i barnealder (OR=1.1, CI: )** *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

11 Resultater arbeidsuførhet Arbeidsufør siste 12 måneder: 51% Risiko for å være arbeidsufør siste 12 måneder ( Risiko er økt hvis OR > 1) Høyere alder på tidspunkt for inklusjon (OR=1.04, CI: )** Større andel kvinner lang-tids uføre (OR=1.8, CI: )** Logistisk regresjon, justert for kjønn og alder Vedvarende høyt nivå av ADHD oppmerksomhetsvanskersymptomer i voksen alder (OR=2.5, CI: )* Antall uoppmerksomhets-symptomer (OR=1.2, CI: )* Antall komorbide psykiske lidelser (OR=1.6, CI: )*** *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

12 Konklusjoner - samlet Hyperaktiv-impulsiv ADHD symptomer og alvorlighet av ADHD-symptomer i barnealder, var relatert til ikke å ha fullført videregående skole Vedvarende oppmerksomhetsvansker i voksen alder og komorbide psykiske lidelser var relatert til arbeidsuførhet siste 12 måneder (Paper 2)

13

14 Punktlighet og tidsplanlegging Vansker Døgnrytmeregulering søvnvansker, komme seg opp Dyskronologi problemer med oversikt og distraktibilitet Problemer med igangsetting og skifte av aktivitet Problemer med fullføring Problemer med planlegging, avsette rimelig tid i rekkefølge Glemming Råd (forståelse, tilrettelegging og trening på ferdigheter) Oversikt over gjøremål (dagsplan, arbeidsplan osv.) Påminnelser (cues, prompting signals) Faste gjøremål til faste tider rytme som gjentar seg Arbeidsledelse, annen person som har oversikt og minner på

15 Sosiale ferdigheter Vansker Være oppmerksom i kommunikasjonen delt oppmerksomhet og vedvarende oppmerksomhet Impulsledet kommunikasjon lite lyttende Tolke kontekst og den andre i kommunikasjon Sårbarhet krenkbar eller unnvikende Passivitet, manglende initiativ og igangsetting Sinneregulering og impulsivitet Impulsledet atferd Råd Kjenne seg selv, og egne tilbøyeligheter Råd om selvakseptering og selvregulering, forstå og trene på endring.. Tenke seg om før jeg sier ja (ved impulsivitet), telle til ti, ta time-out. Kan det være at jeg ikke har fått med meg alt som det handler om? Hva tenker og/eller føler han/hun nå tro? (Theory of mind, mentalisering, affektbevissthet ) Unngå overanalyse (akseptere seg selv..)

16 Organisere og utføre Vansker Problemforståelse og løsning Prioritering Planlegging og organisering Utføring Råd Skrive opp når det blir uoversiktlig skape oversikt Søke råd, når prioritering blir vanskelig Sette opp en plan tenk etter først Begynn i tide; unngå å utsette til det haster for mye Ta pauser når det stopper opp Veksle mellom få oppgaver hvis det blir kjedelig

17 Nisje - tenkning Gunstige miljøfaktorer Oversiktlige oppgaver Mestrer ferdigheter som kreves Learning by doing hands on veiledning Synlige resultater av arbeidet, raske tilbakemeldinger Arbeidsmiljø der humørsvingninger tolereres Toleranse for variabel effektivitet Tilstrekkelig variasjon i arbeidoppgaver

18 Effekt av behandling? Klinisk inntrykk av virkning på målsymptomer Pasienter rapporterer bedre tilpasning og mental kontroll Usikre data på statistisk effekt på arbeidsevne Medisiner lærer ikke pasienten nye ferdigheter eller å løse problemer Medisiner i kombinasjon med andre tiltak Psykiske bivirkninger: Forverring av angst og depresjon Psykoseutvikling Ved antisosial atferd kan enkelte bli verre

19 Kasustikk - 1 Ø Bakgrunn: Ø Kvinne-30 + Ø Flere år i behandling hos privat psykiater Ø Utredning ADHD- hovedsakelig oppmerksomhetssvikt- gode evner Ø Arbeidsavklaring/attføring i flere år Ø Gjennomført utdanning under attføring: Fotograf

20 Funksjonsvansker - 1 Ø Kom ikke i gang med arbeid - eget foretak Ø Uorganisert arbeidstid og oppgaver Ø Lite oversikt over arbeidsmengde /logistikkvansker Ø Uoversiktlig økonomi Ø Behov for hjelp til å få oversikt over arbeidets art, mengde, tidsbruk,økonomi

21 Tiltak Ø Hyppige avtaler i en periode- hjelp til å få oversikt over arbeidsdagen; hvilke oppgaver ble gjort - hvilke oppgaver ble utsatt/glemt Ø Liste over hva som måtte prioriteres Ø Opprettet uke- kalender med åpne dager til uforutsette ting. Ø Råd i fht. å få økonomisk oversikt- regnskap /mva. osv.

22 Samarbeid Ø Nav i fht. restarbeidsevne, - hvordan måle denne? Ø Jobbet mye, tjente lite Ø Oversikt over inntekt siste 6 md. hjelp av regnskapskyndig til å holde orden på økonomi i firma Ø Søknad om 50 % uføretrygd Ø Innvilget

23 Resultat Ø Jobber i eget firma Ø Bedre oversikt over økonomi Ø Får brukt evnene tjener penger Ø Tilfredsstillende resultater!

24 Kasustikk - 2 Ø Bakgrunn: Ø Mann, Ø Utredet for ADHD i voksen alder Ø Omskolering fra håndverker grunnet somatiske årsaker Ø Gjennomført ingeniørutdanning - under arbeidsavklaring Ø Gode karakterer

25 Funksjonsvansker - 2 Ø Ansatt som byggeleder i anleggsfirma Ø Overveldet av arbeidsoppgaver Ø Vansker med organisering av oppgaver Ø Impulsivitet og utålmodighet i arbeidssammenheng Ø Tar seg sammen i møter for ikke å hisse seg opp Ø Permitteres fra arbeid grunnet vansker med kunder og kollegaer Ø Påfølgende depresjon - økonomiske vansker

26 Tiltak Ø Samarbeid: Ø Sykmelding- kontaktet fastlege Ø Behandlingskontakt Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Ø Dialog med Nav umiddelbart Ø Raskt inn i tiltak ( via Nav) for å vurdere nytt arbeid

27 Ø Kartlegging av arbeidsressurser (hva er han god til) Ø Kartlegging av funksjonshinder (hva bør han unngå) Ø Finne arbeidsplass som kan ta høyde for at han kan trenge noe tid før rutiner er på plass, - ta litt av gangen Ø Hospitering i første omgang innen samme bransje men med andre oppgaver ( kommunal etat) Ø Arbeidssøker: Optimistisk og med tro på at han kan få nytt arbeid

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet Av Sveinung Legard Arbeidet er finansiert av NAV

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD. ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling

UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD. ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling FAKTA Er det ofte slik at hvis et barn/ungdom har ADHD så har mor og /eller far det også? Hva er

Detaljer

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes Psykisk helsehjelp der du bor En veiviser til kommuner som har lykkes presjoner hittil har vært altfor dårlig. Det er viktig at disse pasientene får hjelp i førstelinjetjenesten, men i dag er hjelpen de

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer