Velkommen til ditt viktigste nettverk!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til ditt viktigste nettverk!"

Transkript

1 Velkommen til ditt viktigste nettverk! Norgeshus er en av Norges ledende boligprodusenter. Les mer om konseptet og ta kontakt dersom du vil bli en av våre dyktige forhandlere.

2 Velkommen! Norgeshus tilbyr et profesjonelt og gjennomarbeidet konsept samt en sterk merkevare som alle våre forhandlere formidler og er garantister for. Som Norgeshusforhandler er du selvstendig, men samtidig står du sterkt med Norgeshus som samarbeidspartner. Og med samarbeidspartner mener vi fagkompetansen ved hovedkontoret, og ikke minst alle de andre forhandlerne i kjeden. Som forhandler av Norgeshus får du: Tilgang til et arkitekt- og ingeniørkontor der vi har spesialister innen de enkelte fagområdene som i fellesskap utvikler alle typer byggeprosjekter. Tilgang til ei markedsavdeling som jobber for at enda flere skal velge å bygge med Norgeshus. Tilgang til alle maler, dokumenter og kontrakter du har bruk for i de ulike fasene i byggeprosjektet. Tilgang til markedets beste innkjøpsbetingelser. Tilgang til markedets beste dataløsninger: kunde-, prosjekt- og dokumenthåndteringssystem, innholdsrikt intranett, profesjonelle internettsider Tilgang til Norgeshusskolens kurs og samlinger Delta på faglige og sosiale samlinger Daglig leder Dag Runar Båtvik Profesjonell prosjektering, markedets beste innkjøpsbetingelser, allsidig og god markedsføring skaper lønnsomme byggeprosjekter og fornøyde kunder. Det har vi bevist i over 25 år, og det vil vi fortsette å arbeide for. Med våre tjenester og vår hjelp ønsker vi at din hverdag skal bli enklere, slik at du kan gjøre det du er aller best til å selge og bygge boliger. Vi ser frem til å samarbeide med deg. NORGESHUSKONSEPTET Norgeshus Pb 161, 7223 Melhus tlf

3 INNHOLD 4 Teknisk avdeling 5 Krav fra myndighetene 6 Franchisekonseptet og distriktssjefens rolle 7 Innkjøpsavtaler 8 Norgeshusskolen 9 Norgeshus KPD 10 Markedsføring 12 Faglig og sosialt nettverk 14 Konseptboliger 15 Noen av våre prosjekter 16 Invitasjon til informasjonsmøte Ønsker du å bli en av oss? Norgeshus er en av Norges ledende boligprodusenter, med rundt 100 forhandlerkontor. Vår klare målsetting og merkevarestrategi er: Norgeshus er Norges ledende boligkjede som bygger det du vil ha. 3

4 Teknisk avdeling Norgeshus har markedets ledende og mest kompetente tekniske avdeling. Vi mener det, og begrunner det med at vi vant en konkurranse utlyst av Boligprodusentenes forening på BIMprosjektering. Vår egen arkitekt- og ingeniørstab hjelper deg på alle områder, fra regulering til detalj prosjektering. Teknisk avdeling hos Norgeshus har vokst kraftig de siste årene. Vi har i dag ansatte med ulik bakgrunn og praksis, og dette har gitt oss bred kompetanse. Vår styrke ligger i at vi har både arkitekter og ingeniører i vår stab, og dermed blir både estetikk og byggtekniske detaljer godt ivaretatt. Vi har små og store prosjekteringsoppdrag for Norgeshusforhandlerne og andre private aktører, og er ofte «delaktig fra idé til ferdig bygg. Vi har kompetanse på følgende områder: Regulering av tomteområder, terrengmodelleringer/ terrenganalyser, vegprosjektering, utbyggingsavtaler. Arkitekturprosjektering for de fleste typer bygg Byggesøknader Kalkulasjoner Byggeteknisk prosjektering (RIB) Dimensjonering av bæresystem, tre, stål og betong Bygningsfysikk og energiberegninger Brann og lydprosjektering Hos oss kan du fokusere på å selge og bygge boliger. Alt det andre ordner vi.» «Teknisk avdeling er oppdelt i grupper der medarbeiderne har fokus på de enkelte fagområdene. Med arealplanlegging, arkitektur- og byggeteknisk prosjektering i samme hus blir planleggingen og prosjekteringen mer helhetlig og effektiv.» Teknisk sjef Norgeshus, Snorre Bjørkum 4

5 Krav fra myndighetene Reglene for boligbygging blir stadig mer kompliserte, og mange har ikke kapasitet til å følge opp nye krav og forskrifter. I Norgeshus har vi gjort noe med dette. Vi er til enhver tid oppdatert på gjeldende lover og regler, og hjelper forhandlerne med tilrettelegging av maler og systemer. Dette kan du blant annet få hjelp til: Sentral godkjenning Revisjoner Tilsynshjelp HMS KS-system KS-ingeniør Ragna Bromseth «Det er jo litt enklere å være med i Norgeshus for der er det jo folk som setter seg inn i de nye reglene hele tida.» Byggmester Gunstein Lindtveit 5

6 Franchisekonseptet Norgeshuskjeden drives etter franchiseprinsippet som innebærer en gjensidig avtale mellom deg som forhandler og Norgeshus som kjede. Som forhandler driver du ditt eget firma med egen selvstendig økonomi. Gjennom avtalen tar du ut stordriftsfordeler, effektiviseringsgevinster og markedsgevinster. Disse skal hjelpe deg til å skape et godt økonomisk fundament i bedriften din. Hvorfor franchisemodellen? Den beste måten å drive en kjede på Alle eier sin egen bedrift og er interessert i å drive best mulig Sammen blir vi sterkere Varemerket og markedsføring Stordriftsfordeler Sosialt miljø Egne distriktssjefer Distriktssjefene i Norgeshus har en meget sentral rolle, og er den personen i kjeden som du vil ha mest kontakt med. De er bindeleddet mellom forhandler og hovedkontor, og er der for å hjelpe deg dersom du ønsker. Distriktssjefene har bakgrunn fra byggebransjen og har kunnskap om forretningsdrift. I tillegg kjenner de Norgeshuskonseptet til minste detalj. Har du tekniske spørsmål eller trenger råd om innkjøp, markedsføring eller salg så vil du få hjelp av din egen distriktssjef. Vår løsning med distriktssjefer er unikt for boligkjedene i Norge, og vi mener det sørger for et spesielt godt samarbeid mellom kjede og forhandler. «Distriktssjefen er bindeleddet mellom forhandler og hovedkontor, og er der for å hjelpe deg» «Hadde eg ikkje hatt eit konsept som Norgeshus i ryggen i kvardagen, hadde eg ikkje drive som byggmester i dag. Dette konseptet har gjort det mogeleg å utvikle oss og vekse til å kunne ta på oss større og større prosjekt. Vi er no eit mykje meir solid firma med større bredde enn då vi vart medlemmar i 2003.» Byggmester Magne Nydal 6

7 Innkjøpsavtaler Gjennom vår avtale med Byggeriet Proff har Norgeshusforhandlerne tilgang til markedets beste innkjøpsbetingelser hos de største merkevareleverandørene i bransjen. Hovedleverandør: Noen av Norgeshus egne avtaleleverandører: Gode rabatter på alt bedriften din trenger «Vi har meget gode innkjøpspriser, kanskje de beste i landet.» Byggmester Roar Kolstad 7

8 Norgeshusskolen Norgeshusskolen sørger for kompetanseheving i hele kjeden, og tilbyr kurs innen alt fra merke varebygging og kulturbygging til fuktsikring og byggeplassledelse. Skolen er en kilde til faglig perfeksjonering og oppdatering for alle 1300 medarbeidere i kjeden, enten man jobber som snekker, selger, leder eller sekretær. Bedriftsinterne kurs Ønsker du et bedriftsinternt kurs så legger vi til rette for så vel den praktiske gjennomføringen som det faglige innholdet. Aktuelle kurs Ny i Norgeshus Norgeshustømrer KPD Norgeshusportalen Salg og markedsføring Prosjekter i egen regi Salgskurs Byggeplassledelse En annerledes skole for alle NORGESHUSKONSEPTET 8

9 Norgeshus portal og KPD Norgeshus har en egen IKT-avdeling som sørger for at vi til enhver tid har de beste IT-løsningene i bransjen. Norgeshusportalen: Som forhandler får du tilgang til Norgeshusportalen, vårt eget intranett og her vil du finne: Nyheter fra Hovedkontoret Informasjon om alle våre katalog hus, tegninger, kalkulasjoner, mv. Idebank Bygningsdokumenter Markedsmateriell Innkjøpsavtaler Informasjon om kurs og samlinger Informasjon om Norgeshus Kontaktlister for hovedkontor, forhandlere og leverandører Norgeshus KPD Norgeshus KPD er et kunde, prosjekt og dokumenthåndteringssystem, og er laget for enkelt å kunne følge opp kunder og prosjekter. Programmet vil gi deg en god oversikt over all kommunikasjon og alle dokumenter knyttet til en kunde eller et prosjekt. KPD inneholder funksjonalitet for å lage framdriftsplaner for prosjektene og du vil få tilgang til ei prosjekthåndbok som inneholder alle maler man trenger fra første kundekontakt til og med ett-års befaring. Programmet har også enkle funksjoner for å hente ut FDV dokumentasjon. Timeregistrering kan integreres inn i KPD, dette gjør at du alltid har full kontroll på medgått tid på alle pågående prosjekter. Mitt Norgeshus Som Norgeshusforhandler vil du via KPD få mulighet å etablere egen hjemmeside for alle byggherrer. Mitt Norgeshus blir en hjemmeside der all informasjon og dokumentasjon om hjemmet er samlet, og skulle kunden velge å selge boligen etter noen år, kan hjemmesida overføres til den nye eieren. Norgeshus KPD «Norgeshus kjører dagsaktuelle kurs både sentralt og ute hos forhandlerne. For å oppdatere oss på konseptet, nye forskrifter og byggeplassledelse ble det holdt kurs for våre tømrere i våre egne lokaler i tre dager. Dette var både enkelt og praktisk for oss.» Byggmester Roald Andersen 9

10 Markedsføring Hvert år bruker vi flere millioner på å øke kjennskapen til merkevaren Norgeshus. Dette har ført til at vi nå har en gjenkjennelseseffekt på hele 69%. Dette drar våre forhandlere nytte av når de markedsfører seg lokalt med Norgeshuslogoen. Vi vet også at Norgeshus har stor tillit i markedet og skaper trygghet hos kunden. Profesjonell og bred markedsføring Egen markedsavdeling Profileringsmateriell for byggeplass, kontor, biler, bekledning, etc. Sponsing i flere tv-kanaler Sponsor ved ulike idrettsarrangement Google og Finn.no Støtte til lokal markedsføring Profesjonell nettside Flyplassreklame Sponsing av idrettslag Budsjett på ca 6 millioner i markedsføring for 2013 Lansering av den nye Husboka ble markedsført på skjermer og boards på flyplasser og togstasjoner over hele landet. anestasjon Karl Johan og inn mot vrimlehall Lysaker Stasjon Ved rulletrapp opp til Flytogets og NSBs perronger NORGESHUSKONSEPTET Husboken ble også annonsert i landsdekkende medier, annonser i nettaviser, Facebook og i papiraviser, i tillegg til lokale forhandlerannonser på internett og papir. 10

11 Å få treningsrom og smørebod hjemme var veldig viktig for meg. Magnus Moan Verdensmester i kombinert Hva er dine behov? Vi bygger det du vil ha. Gunstig avtale for Norgeshus-forhandlere på Finn.no. Kundehenvendelser Som et resultat av god markedsføring har vi stor trafikk på våre nettsider. Hver dag er det rundt 1500 unike brukere innom norgeshus.no og hvert år blir det bestilt ca 8000 hus- og hyttekataloger via våre nettsider. Disse går direkte til våre forhandlere som etablerer kontakt med kundene. Vil du følge opp henvendelser fra din kommune? Kampanje med Magnus Moan, avisannonser, nettannonser og storskjermer på flyplasser. Kampanjen profilerte både Norgeshus som kjede og ble tilpasset for lokale forhandlere i sine distrikter. «Profesjonell markedsføring gjør Norgeshus synlig i markedet, og dette gjør jobben min med å skaffe kunder lettere enn om vi skulle gjort jobben alene.» Salgs- og markedsansvarlig Lillian Solaas 11

12 Faglig og sosialt nettverk Et sterkt fagmiljø for deg som har interesse av boligbygging. Norgeshus har over 100 forhandlere fordelt over hele Norge, med en ting felles; interessen for bolig- og hyttebygging. Det sosiale miljøet i kjeden er unikt - og vi treffes jevnlig på kongresser, sonemøter, kurs og konferanser. Kongresser og sonemøter arrangeres årlig - og hvert fjerde år inviterer vi alle ansatte i hele kjeden til en storslått Norgeshuskonferanse. Arrangementene har alltid en fin kombinasjon av faglig innhold, sosiale aktiviteter og ikke minst hyggelig samvær. Årlig kongress Årlige sonemøter Norgeshuskonferanse hvert 4. år Ingen kostnad for deltagelse Sammen har vi utarbeidet vår visjon «Vår dyktighet skal skape rom for gode opplevelser og varige verdier». For å nå dette målet finnes det et sett verdier, unike egenskaper og postulater som medarbeiderne i Norgeshus identifiserer seg med. Gevinsten er gode relasjoner og fornøyde partnere i samspillet kunde og forhandler. Vamp var årets overraskelse på Kongressen 2013 og sto for en fantastisk konsert for de rundt 300 deltagerne. Presentasjon av ny Husbok. Fra et av flere foredrag under Kongressen. NORGESHUSKONSEPTET 12

13 «Vår dyktighet skal skape rom for gode» opplevelser og varige verdier Årets leverandør 2012: GLAVA. Årets markedsfører 2012: Norgeshus Fredheim og Paulsby Bygg Årets forhandler 2012: Norgeshus Jos Bygg. Årets prosjekt 2012: Boligprosjektet Lundeveien i Egersund av Norgeshus Hadland Bygg. «Det sosiale aspektet kan vanskelig beskrives. Det må oppleves på lokale og sentrale samlinger der alle bør og skal delta. Her er det både faglig og sosialt påfyll, med mye for en hver smak.» Byggmester Yngve Olsen 13

14 Konseptboliger Trendkonseptet ble presentert første gang på Kongressen i 2012 og ble umiddelbart en suksess. Allerede etter ett år er 300 boliger av denne typen enten under bygging eller under planlegging. Trendboligene har blitt godt mottatt i markedet salgsannonsene blir etter kort tid merket med «SOLGT»! Boligene er en god og effektiv inngangsbillett for alle våre forhandlere til å gjennomføre prosjekter i egenregi. Trendboligene er planlagt ned til minste detalj; administrasjon, prosjektering, leverandører, markedsføring, salg og byggeplassledelse er grundig gjennomarbeidet. Trendkonseptet er godt tilpasset elementbygging, og tilbud på elementer kan innhentes fra våre forhandlere som produserer elementer. Trend 1: Har saltak og kan bygges som enebolig eller i kjede. Dette er et svært lyst og åpent hus. Oppholdsrommene i andre etasje bader i lys fra de store vinduene i begge gavlveggene, og den åpne himlingen gir en ekstra god romfølelse. Trend 1 bygget på Nannestad av Norgeshus Jos Bygg. Trend 2: Bolig med flatt tak som også er et lyst og åpent hus, med gode vindusflater i gavlveggene. Fra stua er det utgang til en terrasse på 36,5 kvadratmeter som sommerstid kan bli et ekstra oppholdsrom. Trend 3: (flatt tak eller saltak) Dette er boliger med universell utforming og lavenergi/ordinær Tek10 og tilgjengelig boenhet. Er tilpasset for lån i Husbanken. Trend 2 under bygging på Stjørdal av Norgeshus Primahus Bolig. Norgeshus Leilighetskonsept: Rasjonelt leilighetskonsept som enkelt kan tilpasses ulike tomter. NORGESHUSKONSEPTET Norgeshus Leilighetskonsept. Trend 3. 14

15 Noen av våre prosjekter God prosjektering er god investering. Med fokus på god kommunikasjon mellom oppdragsgiver, håndtverkere og rådgivere, etterstreber vi å lage god arkitektur. Vi utvikler et unikt konsept for hvert oppdrag, tilpasset sted, mennesker, økonomi og regelverk. Vi kan hjelpe deg med: Mulighetsstudier Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Oppfølging på byggeplass Byggesak Solstudier Interiør Skogly tegnet for Norgeshus Rædergård Entreprenør. Nonsåsen tegnet for Norgeshus Paulsen Bygg & Vedlikehold AS. Thoragården, Melhus. Ferdig Dalgård tegnet for Norgeshus Fredheim & Paulsby Bygg. 15

16 Invitasjon til informasjonsmøte Ta kontakt så avtaler vi et uforpliktende møte. Vi holder til på Melhus, like sør for Trondheim. Reise og opphold spanderer vi! SONE VEST Distriktssjef Harald Hårvik Tlf: SONE ØST Distriktsjef Fritz A. Hammerstrøm Tlf: SONE MIDT/NORD Distriktsjef Bjørn Olav Soknes Tlf: NORGESHUSKONSEPTET NORGESHUS Per Bortens veg Melhus 16

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet SidE 18 boligforum SidE 22 sandnes ulf til tippeligaen Gratulerer, Sandnes Ulf! Bærebjelken

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Rekruttering av Franchisetaker til. AMFI Østfoldhallene

Prosjektbeskrivelse. Rekruttering av Franchisetaker til. AMFI Østfoldhallene Prosjektbeskrivelse Rekruttering av Franchisetaker til AMFI Østfoldhallene Dette dokumentet må behandles konfidensielt. Det tas forbehold om eventuelle feil. Cappa AS Cappa AS Postadr: Postboks 150 Oppsal

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I cadmagasinet M E S S E S P E S I A L INDUSTRI INNHOLD Unngå ineffektive prosesser... side 2 Ny kunnskap hvor du vil, når du vil... side 4 Fleksible og gunstige leieløsninger... side 5 Fra 2D til 3D...

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer

NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS

NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS Skogmo Industripark er et aktivt industrimiljø i Nord-Trøndelag og består av 33 bedrifter med over 450 ansatte. Omsetning i bedriftene i 2014 var nær

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 1 Prosjekt: Bergen Odontologibygg Forsiden: Elektrikerne Richard Johannessen (t.h.) og Glenn

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

et unikt og lønnsomt konsept

et unikt og lønnsomt konsept et unikt og lønnsomt konsept Idéen Konseptet Suksessen Det startet med ideen om å lage et unikt kafékonsept med mat og kaker laget fra bunnen av, basert på råvarer av høy kvalitet. Konseptet skulle trekke

Detaljer

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus: Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Trondheim, november 2008 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Markedsundersøkelse

Detaljer