Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet."

Transkript

1 Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste for boliger, men den skulle også dekke kravene som forsikrings selskapene krever. Kontrollskjematuren for firmakunder tar for seg følgende elementer: Brannalarmkontroller for kommuner og bedrifter Nødlyskontroller for kommuner og bedrifter Tyverialarm kontroller for kommuner og bedrifter Internkontroll sterkstrøm Løpende vedlikeholdssider Det er mulig å få lagt inn sin egen logo i toppbildet. Send en logo i GIF eller JPG format til systemansvarlig, så blir dette lagt inn. De fleste sidene skulle være relativt selvforklarende men, de påfølgende sidene tar deg gjennom en kort innføring av de sentrale funksjonene. For å starte opp systemet taster du inn i browseren din, og du får opp hjemmesiden til WebIk. Den første siden viser en velkomstside og på venstre del ligger alle menyvalgene. Klikk på Logg inn og du får opp et påloggingsbilde. Tast inn brukernavn og passord. Hvis brukernavn og passord blir godkjent får du opp en melding som sier hva du er logget på som. Alternativene er: Administrator Kunde Kontrollør Det første du nå må gjøre er å registrere brukere av systemet. Gå inn på menyvalget Brukere i undermenyen Eget firma (Se forklaring senere ) Registrer først alle som skal ha rettigheter til systemet enten som Kontrollører eller administratorer. De som blir registrert som kontrollører vil kun ha tilgang til Kontrollskjemaet for å utføre en kontroll. Dette vil typisk være montører som utfører kontroller. Administratorer vil være typisk være saksbehandlere og annet kontorpersonell som skal ha tilgang til systemet. OBS! Når du registrerer kontrollører og saksbehandlere må du huske på og velge dette i dropdown listen i kunderegistreringsbildet. For å registrere firmakunder gå du til menyvalget Administrasjon i undermenyen Firmakunder og legger inn de firmakundene du har avtale med. Firmakunder vil kun ha tilgang til det som ligger i undermenyen Kontrollsider som ligger under Firmakunder For å registrere privatkunder gå du til menyvalget Administrasjon i undermenyen Privatkunder og legger inn de privatkundene du har avtale med eller ønsker å utføre en sluttkontroll på. Privatkunder vil kun ha tilgang til sin egen kontroll som ligger under Privatkunder i menyvalget Kontroll. Etter at dette er utført er ditt firma klar til å ta systemet i bruk. Lykke til

2 I den påfølgende delen vil vi gå gjennom de forskjellige skjemaene i systemet. Skjemaene kan ha en annen layout eller farger enn det som er vist her, men hovedelementene er slik som vist. Skjemaer for administrasjon eget firma Dette er bildet for administrasjon av eget firma I toppen ligger firmalogo og utskrifts element Her ligger faste opplysninger om eget firma. Epost blir sendt til den som er registrert som firma administrator. Det man kan gjøre i dette bildet er å endre faste data. Dette er bildet for å legge til brukere i eget firma I toppen ligger firmalogo og utskrifts element Man kan sortere på forskjellige kriterier. Ved å klikke på et av valgene blir listen i bunnen sortert. Her skriver man inn brukeropplysninger. Bruker navn og passord blir generert av systemet. Ved å klikke på et av de 3 valgene til høyre kan man enten: Slette en bruker Redigere en bruker Legge til ny bruker Ved å klikke i listen nederst på siden vil bruker opplysningene bli overført til skjemaet over. Dette er oversiktbildet for eget firma I toppen ligger firmalogo og utskrifts element Her er det listet opp alle registrerte brukere i eget firma og hvilken rolle de har. Brukere i eget firma er i en av disse kategoriene: Administrator Kontrollør

3 Skjemaer for administrasjon av firma kunder Systemet er bygget opp med 3 elementer: Kundenavn Hovedaktivitet. Som regel vil dette være hvor det utføres en kontroll. Underaktivitet. Som regel vil dette være hva som kontrolleres. Administrasjon Dette er bildet for administrasjon av firma kunder. I den øverste rullegardinlisten ligger alle registrerte kunder sortert alfabetisk. Ved å velge en kunde blir dataene for kunden synlig. kunde. Her ligger kundeopplysninger, og her registrerer man opplysninger på ny kunde. Velg kontrollintervall Her sjekker man av om kunden er aktiv og hvilke kontroller som gjelder for denne kunden. Hvis man skal legge til en ny kunde haker man av i Ny boksen nede til høyre før man legger inn dataene på en ny Kontrollaktiviteter Dette er bildet for å legge til hovedaktiviteter. Øverst til venstre er en rullegardin liste med alle registrerte kunder sorteret alfabetisk. Velg den kunden du vil arbeide med. Feltet under rullegardinlisten er for å skrive inn ny kontrollaktivitet eller redigere tekst på en tidligere aktivitet. Feltet på høyre side viser hvilke hovedaktiviteter som er registrert på den valgte kunden. Den siste registrerte aktiviteten ligger øverst. Ved å klikke på hovedaktivitetnavnet blir teksten overført til navnefeltet til venstre. Ønsker du å endre teksten skriver du inn ny tekst og klikker på Registrer endring Ønsker du å registrere en ny aktivitet klikker du på Ny nede midt på. Skrivefeltet blir nullet ut og du kan skrive inn ny tekst. Klikk på Registrer ny aktivitet så lagres aktiviteten og du vil se at den dukker opp øverst i listen til høyre. Dette er bildet for å legge til underaktiviteter. Øverst til venstre er en rullegardin liste med alle registrerte kunder sortert alfabetisk. Velg den kunden du vil arbeide med. I rullegardin listen under vises alle registrerte hovedaktiviteter på den valgte kunden sortert alfabetisk. Dette er de samme elementene som du registrerte i skjemaet ovenfor. Sortert alfabetisk. Velg den kunden du vil arbeide med. Feltet under rullegardinlisten er for å skrive inn ny kontrollaktivitet eller redigere tekst på en tidligere aktivitet. Feltet på høyre side viser hvilke underaktiviteter som er

4 registrert på den valgte hovedaktiviteten. Den siste registrerte aktiviteten ligger øverst. Ved å klikke på underaktivitetsnavnet blir teksten overført til navnefeltet til venstre. Ønsker du å endre teksten skriver du inn ny tekst og klikker på Registrer endring Ønsker du å registrere en ny aktivitet klikker du på Ny nede midt på. Skrivefeltet blir nullet ut og du kan skrive inn ny tekst. Klikk på Registrer ny aktivitet så lagres aktiviteten og du vil se at den dukker opp øverst i listen til høyre. Som man legger merke til er det noen flere parametere som må settes på underaktiviteten. Kontrollintervall er det intervallet man ønsker at det skal utføres kontroller. Dette følger underaktiviteten og neste sjekk blir generert ut fra faktisk kontroll dato + kontrollintervallet. Sjekk av for hvilken type kontroll underaktiviteten tilhører. Det er viktig å sette dette riktig. Dette styrer hva du får opp av kontroller i kontrollskjemaene. Registrerte firmaer Dette er bildet for å se hvilke firmaer som er registret som brukere og om de er aktive eller ikke. Her ligger en oversikt over alle registrerte bruker sortert alfabetisk. Hvis de er registrert med Epost adresse kan du klikke på denne så vil Epost programmet du bruker åpne seg og Epostadressen blir lagt inn automatisk. Til høyre ser du om firmaet er aktivt eller ikke. True betyr aktivt firma. False betyr ikke aktivt firma. Utførte kontroller Dette er bildet for å holde orden på kontrollene. Her ligger en oversikt over samlige firmaer og samtlige kontroller som er registrert i systemet. Du kan sortere på type kontroll eller velge å se samtlige. For å kunne drille seg ytterligere ned er det mulig å merke alle elementene, kopiere dem og lime dem inn i et XL ark. I XL arket kan man bruke sorteringsmulighetene som ligger der. Det ligger en såkalt hyperlink merket Gå til oversikt på kundenivå. Ved å klikke på denne kommer man til en side hvor man kan velge hvilken kunde man vil se på. Utover det er bildet helt identisk med dette. Dette er bildet for å holde orden på kontrollene på firmanivå. Som sagt er dette bildet helt identisk med det foregående, men det ligger en rullegardinliste i toppen hvor samtlige registrerte kunder ligger sortert alfabetisk. Ved å velge kunde kan man se dataene på den valgte kunden. Det er samme mulighet for å kopiere over til XL som i foregående eksempel.

5 Kontrollskjemaene for firmakunder Dette er bildet for Brannalarmkontroller, Nødlyskontroller og tyverialarmkontroller, og ser stort sett likt for disse kontrollene. Den eneste forskjellen er at det vil være litt forskjellig tekst på dem. Ellers har de alle den samme layouten. I toppen ligger firmalogoen til det utførende firmaet. Så følger et navigasjons ikon og et utskrift ikon. I midten vil navnet til det utførende firmaet stå. Det neste er 3 rullegardinslister Kunde viser hvilke kunder som er registrert Hovedaktivitet viser hvor det skal utføres en kontroll Underaktivitet viser hva som skal kontrolleres Det neste er faste kontaktopplysninger som kan være nyttige for den som skal foreta kontrollen. Øverst i denne seksjonen ligger det 3 elementer. Ikonene som er plassert etter dokumentasjon hvis tilgjengelig skal vi forklare litt senere. I denne midterste seksjonen ligger faste opplysninger om kontrollobjektet. På enden av denne listen er det en knapp som heter Lagre installert utstyr Når man trykker på denne vil alle faste opplysninger om kontrollobjektet lagres. Hvis det er endringer er det bare å legge inn endringene og klikke på lagre, så lagres de nye opplysningene. Null ut sletter alle felter i det påfølgende skjemaet. Testet er en rullegardinsliste som viser datoer for når tid kontrollene er utført. Ved å klikke på en kontrolldato vil man få opp dataene for den valgte kontrollen. Intervall viser hvilke kontrollintervall man er blitt enige om. Datoen for neste kontroll vil bli testdatoen + kontrollintervallet Det ligger kommentarfelt for alle kontroller. Her er det plass til korte kommentarer. På slutten av denne seksjonen er det et nytt felt for kommentarer. Dette vil typisk være en kort beskrivelse av hva denne kontrollen er. Når man klikker på Lagre blir alle data lagret og det går samtidig en Epost til kunden med opplysninger om at det er utført en kontroll og hvor kontrollen er utført. I den siste seksjonen ligger et kommentarfelt hvor man kan legge inn fortløpende kommentarer. I dette kommentarfeltet er det mulig å gi mer utdypende kommentarer. Det kan være at man har skiftet ut defekte deler eller at man har foretatt en stikkprøvekontroll og i hvilken del av bygget denne stikkprøvekontrollen er utført. Her er det bare fantasien som setter begrensninger for hva som skal skrives inn. Man skriver tekst inn i den øverste tekstboksen, og når man er ferdig klikker man på lagre. Den skrevene teksten vil da legge seg inn i databasen. Den nederste tekstboksen viser hva som ligger i databasen, og det siste som ble skrevet inn er det som står øverst. Her vil etter hvert hele historikken ligge i tillegg til kontrollfeltet i midt seksjonen ovenfor.

6 Forklaring på de 3 ikonene i skjemaet på foregående side. Ved å klikke på en av disse ikonene vil du komme til sider hvor du kan legge inn tilleggsinformasjon som kan være nyttig for kontrollen. Ved å klikke på dette symbolet kommer man til en database som viser hvor nødlysarmaturer, brannmeldere eller tyveri detektorer er plassert. Dette er bildet er stort sett likt for Brannalarmkontroller, Nødlyskontroller og tyverialarmkontroller. Den eneste forskjellen er at det vil være litt forskjellig tekst på dem. Ellers har de alle den samme layouten. De opplysningene som ligger her vil være knyttet til underaktiviteten. Etter å ha klikket på ikonet får man opp en ny side som denne. Øverst ligger firmalogoen. Så følger opplysninger om kunde og hvor kontrollen utføres og hva som kontrollen gjelder. I dette feltet kan man legge til eller redigere tekst på et valgt objekt. For å velge en armatur eller melder klikker man i listen under og den valgte teksten flyttes opp i tekstfeltene. Nå kan teksten redigeres. Når man er ferdig å redigere klikker man på Endre og den endrede teksten legges inn. Man kan legge til nye elementer ved å skrive inn ønsket tekst og klikke på Legg til Ny. Dette legger seg da inn på siste linje PC skjermer har forskjellig størrelse slik at man kan velge hvor mange linjer man ønsker å se. I bunnen ser man hvor mange sider dokumentet har. Ved å klikke på et sidetall kommer man til den valgte siden. Ved å klikke på dette symbolet kommer man til en database hvor man kan legge inn dokumentasjon. De opplysningene som ligger her vil være knyttet til hovedaktiviteten, og denne databasen vil være tilgjengelig fra alle kontrollskjemaer hvor hovedaktiviteten er aktiv. Her kan man typisk legge inn linker til dokumentasjon som er tilgjengelig på nettet eller man kan skanne inn plantegninger og legge ut disse. Man kan også legge ut PDF filer som man selv har laget. For å legge ut noe annet enn linker til informasjon på nettet må man sende dokumentasjonen til oss slik at vi kan legge den inn på riktig måte. Etter å ha klikket på ikonet får man opp en ny side som denne. Øverst ligger firmalogoen. Så følger opplysninger om kunde og hvor kontrollen utføres og hva som kontrollen gjelder. I dette feltet kan man legge eller redigere dokumenter. Når man er ferdig å redigere klikker man på Endre og den endrede teksten legges inn. Man kan legge til nye elementer ved å skrive inn ønsket tekst og klikke på Legg til Ny. Dette legger seg da inn på siste linje. Man legger inn såkalte hyperlinker. Det vil adresser til dokumentasjon som ligger tilgjengelig på nettet. Det enkleste når man vil legge til en hyperlenke er å gå til den siden hvor informasjonen ligger og så kopiere hele hyperlenken. Man går så tilbake til denne siden og limer inn adressen i feltet Dokument navn, skriver en beskrivelse over hva denne lenken omhandler og klikker på Legg til ny. Informasjonen lagres i databasen og er enkelt tilgjengelig neste gang du har bruk for den. For å komme til siden klikker du på link adressen som er understreket.

7 Ved å klikke på dette symbolet kommer man til Elektro databasen som er tilgjengelig for alle brukere av systemet. Her kan man typisk legge til linker som er bransjerelaterte og som de fleste som bruker systemet vil ha nytte av. Etter å ha klikket på ikonet får man opp en ny side som denne. Øverst ligger firmalogoen til WEB IK Når man ønsker å legger nyttige linker inn i Elektro databasen må man fylle inn opplysninger, WEB adressen o g velge hvilken kategori det gjelder ved å velge i rulle gardin listen under Produkter. Klikk på Send forslag så blir dette sendt til WEB IK. Vi vil foreta en vurdering av denne link en, og så legge den til i databasen. Grunnen til at vi vil foreta en vurdering av linken er for å se om dette er en nyttig link for alle oss som jobber i elektrobransjen. Vi ønsker ikke å ha linker til pornosider, biltemasider eller annen unyttig informasjon liggende her. For å søke etter linker som allerede er lagt inn kan du klikke på ønsket kategori i rullegardinlisten under Produkter, og så vil alle linker som ligger i denne kategorien vises. Vi håper at alle vil bidra med å gjøre dette til en unik database til beste for alle i bransjen. For å komme til en av de viste sidene klikker du på link adressen i databasen. Dette er skjermbildet for Internkontroll sterkstrøm Skjemaet er helt likt for Internkontroll og fortløpende vedlikehold. Vi har de samme 3 ikonene for tilleggs dokumentasjon. De 2 som er merket og har identisk funksjon som tidligere mens det siste som er merket er for å kunne legge inn reservedeler eller annet type materiell som er av en spesiell karakter og derfor kan være verd å ta vare på. I toppen ligger firmalogoen til det utførende firmaet. Så følger et navigasjons ikon og et utskrift ikon. I midten vil navnet til det utførende firmaet stå. Det neste er 3 rullegardinslister Kunde viser hvilke kunder som er registrert Hovedaktivitet viser hvor det skal utføres en kontroll Underaktivitet viser hva som skal kontrolleres Det neste er de vanlige 3 ikonene som beskrevet tidligere. For internkontroll på sterkstrøm har vi valgt en løsning med å skrive fri tekst og dermed frigjøre oss fra detaljskjemaer som omhandler alt som ikke er vesentlig. Man tar en kontroll og så skriver man ned det man finner av feil i fri tekst. Man bør imidlertid ha en beskrevet prosedyre på hvilke sjekkpunkter man skal innom og denne kan man legge inn som et dokument som er tilgjengelig fra dokumentdatabasen. Det ligger en prosedyre i Elektro databasen under sjekkprosedyrer. Det som imidlertid bør være fast prosedyre når man sjekker tavler er disse punktene: 1. Måle spenningen. 2. Måle isolasjonsresistansen 3. Sjekke om jordfeilbryter/ varsler løser ut. 4. Måle temperaturen ved belastet anlegg 5. Eventuelt måle kontinuitet på jord- og utjevningsforbindelser Det man alltid bør gjøre er å dele kontrollen opp i passende underaktiviteter. Det kan for eksempel være avgrensede områder som 1.et, 2.etg, etc eller fløy 1, fløy 2 etc. For en produksjonsbedrift kan det kan også være hensiktsmessig å dele det inn på maskinnummer eller prosessavsnitt.

8 Vi er av den oppfatning at det er viktig og skille internkontroll og fortløpende vedlikehold. Derfor finnes det også et identisk skjema for fortløpende vedlikehold. Dette vil være nyttig dokumentasjon for vedlikeholdsansvarlig ved for eksempel en produksjonsbedrift. Meningen er at hver gang elektrikeren er inne å gjør noe så skriver han en logg på hva han har gjort. Over tid vil dette være verdifull informasjon til vedlikeholdsansvarlig i bedriften etter hvert som man får en samlet oversikt. Når man har skrevet ned det som er gjort klikker man på lagre, og da går det en Epost til vedlikeholdsansvarlig med beskjed om hva som er utført og samtidig lagres informasjonen i databasen. Reservedels database Som nevnt er dette en database hvor man kan legge inn nyttig informasjon etter hvert som det dukker opp. Etter å ha klikket på ikonet får man opp en ny side som denne. Øverst ligger firmalogoen. Så følger opplysninger om kunde og hva det gjelder I denne databasen kan man legge til opplysninger om reservedeler. Vet man El.nummeret legger man inn dette, og vet man det ikke så fyller man inn opplysninger som er relevante for produktet. Hvis man har ytterligere datablader, beskrivelser eller annen informasjon om produktet legger man dette inn i dokumentasjons databasen. Over tid vil man på denne måten bygge opp et unikt arkiv for å kunne drive effektivt vedlikehold.

9 Skjemaer for administrasjon av privat kunder Administrasjon Dette er bildet for administrasjon av privat kunder. I toppen ligger firmalogo og utskrifts element Man kan sortere på forskjellige kriterier. Ved å klikke på et av valgene blir listen i bunnen sortert. Her skriver man inn brukeropplysninger. Bruker navn og passord blir generert av systemet. Ved å klikke på et av de 2 valgene til høyre kan man enten: Redigere en kunde Legge til ny kunde Ved å klikke i listen nederst på siden vil bruker opplysningene bli overført til skjemaet over. Kontroll Dette er bildet for kontrollsiden for privat kunder. Dette bildet er ganske smalt, og det er fordi det skal passe på skjermen til en Handyman/ Pocket PC. Her velger man om man vil utføre en kontroll eller om man vil se en allerede utført kontroll. Når man klikker på kunden i listeni det nederste delen får man fram et skjema med ferdige utfylte kundeopplysninger. Utførte kontroller Dette er bildet for utførte kontroller og påkommene kontroller for privat kunder. Rett og slett en huskeliste. I toppen ligger firmalogo og utskrifts element Her ligger forskjellige sorteringsalternativer. Velg i de 2 listene og klikk for å søke Her er databasen for alle privatkundene som er registrert i systemet. Som nevnt tidligere er det mulig å merke alle elementene, kopiere disse og lime dem inn i et XL ark for videre bearbeiding.

10 Kontrollskjema og Utskrift/Kunde skjema Bildet for kontroll og for utskrift er helt identiske. Disse skjemaene er bygget opp på samme måte som forsikringsselskapene og NELFO sin skjematur. Bildet blir ikke vist her da de er selvforklarende. Kontrollskjemaet er smalt og det er med hensikt siden det er meningen at dette skal kunne brukes sammen med en Handyman/ Pocket PC. Utskrift skjemaet er i normal A4 størrelse og skal normalt passe inn på 2 A4 sider. Det følgende er hovedelementer i disse skjemaene: Kundedata. Informasjon om bygning Målinger Sikringsskap Jording Installasjon for øvrig Informasjonsdel Brannvern Kundedata. Her ligger det ferdig utfylt kundedata basert på det du har lagt inn under registrering. Informasjon om bygning. Her merker kontrolløren av for type bygning, og kan legge inn informasjon om alder etc. Målinger. Her bør man alltid foreta målinger og skrive inn resultatet av disse. Sikringsskap. Her krysser man av for OK eller Avvik. Hvis det er avvik eller det anbefales forbedringer skriver kontrolløren dette inn i kommentarfeltet. Selv om kommentarfeltet er lite er det bare til å skrive forbi yttergrensen. Det er rikelig med plass. Jording. Her krysser man av for OK eller Avvik. Hvis det er avvik eller det anbefales forbedringer skriver kontrolløren dette inn i kommentarfeltet Installasjon for øvrig. Her krysser man av for OK eller Avvik. Hvis det er avvik eller det anbefales forbedringer skriver kontrolløren dette inn i kommentarfeltet Informasjonsdel. Her er det meningen at man skal informere kunden. Hvis ikke kunden er til stede bør man legge igjen et informasjonsskriv. I Elektro databasen under Produkter og Informasjon ligger det et forslag på et slikt informasjonsskriv. Dette kan også være nyttig hvis kontrolløren informerer kunden direkte. Brannvern. Her er det meningen at man skal sjekke brannmeldere og eventuelt slokkeutstyr. Tips Det har blitt foretatt en del kontroller med Handyman i dette systemet, og en typisk kontroll av en leilighet i et borettslag tar ca 1 time hvis man har det rette utstyret til å hjelpe seg med. Tips om tilpassing av PC skjerm og Handyman/ Pocket PC skjerm. På de fleste PC er er det mulig å justere skriftstørrelsen når man er på internett. Gå inn på Vis, View menyen og finn menyvalget Tekststørrelse, Textsize og velg det som gir det beste bildet. På Pocket PC en er det normalt en tilsvarende valgmulighet. Dette var en kort oppsummering av hovedelementene i systemet Er det ytterligere spørsmål er det bare å ta kontakt. Lykke til med kontrollene.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Brukermanual for administrator

Brukermanual for administrator Brukermanual for administrator 2 BAS ONLINE KAPITTEL 1: Start her! Det aller første man må gjøre for å få tilgang til BAS, er å logge inn. Dette gjør du ved å gå på https://intelsoft.no eller bare intelsoft.no

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Brukerdokumentasjon Utgave 1. Elsmart IK ELEKTRO

Brukerdokumentasjon Utgave 1. Elsmart IK ELEKTRO Brukerdokumentasjon Utgave 1 Elsmart IK ELEKTRO Innholdsfortegnelse Beskrivelse av Internkontrollsystem... 3 Funksjoner og verdier... 3 Systemoppbygning...3 Oppbygning kontrollpanel for elektroinstallatøren...3

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Bruksanvisning Personlig CV

Bruksanvisning Personlig CV Bruksanvisning Personlig CV Innhold 1 Registrering og tilgang, brukernavn og passord 1.1 Registrering via Facebook profil 1.2 Ordinær registrering med epost og passord 1.3 Pålogging med SMS 2 Legge inn

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Velkommen til Ellipse FDV IKEL HMS

Velkommen til Ellipse FDV IKEL HMS Velkommen til Ellipse FDV IKEL HMS Innhold Innlogging og oppstart av Ellipse side 1 Manøvrering i Ellipse. side 3 Veiledning Ellipse IKEL side 3 Tavler.. side 7 Arbeidsordre-varsling. side 8 Utfør IKEL.

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Arbeide med : Webjournal I FENISTRA Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Webjournal arbeide med 20020129.doc Innhold 1 Hensikt...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Veiledning for nye KS

Veiledning for nye KS Veiledning for nye KS Velkommen til Fagtorget nye modul for Kvalitetssikring! Her har du tilgang til våre nyeste sjekklister, avviksskjemaer, filarkiv, fotodokumentasjon med mer Innhold Kvalitetssikring

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms

Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms (versjon juni 2017) Utarbeidet av Per Øivind Eriksen juni 2017 Innledning Om RMS Regional Medlemsservice er utviklet for at

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram Visma.net Expense Lederne sitt reiseregningsprogram Førstegangsinnlogging Du har mottatt en epost fra do.not.reply@visma.com med tittel: Visma.net Rolletildeling. Her skal du trykke på Klikk her for å

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst]

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst] WebWiz 2.0 Brukerveiledning Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur...

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur... Brukermanual l for uk.no Brukermanual uk.no 03.07 Innhold Innhold............ 1 1 Brukermanual for uk.no......... 3 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Registrere foretak......... 4 Firmaopplysninger.........

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Mystery Shopping. på mobilen. Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS.

Mystery Shopping. på mobilen. Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS. Mystery Shopping på mobilen Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS. Bruksanvisning Dette er en veiledning for registrering av mystery shopping resultater via

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

LES DETTE FØR DU STARTER

LES DETTE FØR DU STARTER LES DETTE FØR DU STARTER 1. Tekster I NILs årbok 2013, INTERIØR & MØBLER, ønsker vi å fremheve interiørarkitekturfaget enda tydeligere enn før. Det betyr at alle tekster skal begrunne fremfor å beskrive

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Utviklet av Per Øivind Eriksen april 2010 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Velkommen som bruker av Media Plus Online

Velkommen som bruker av Media Plus Online Velkommen som bruker av Media Plus Online Du har nå blitt bruker av vår web-baserte annonsebygger MPO. MPO er lett og lære og systemet følger deg hele veien med forståelig forklaring og naturlig fremdrift.

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer