GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING"

Transkript

1 GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING

2 HVA er FALLSikring? Menneskekroppen tåler ikke fall fra spesielt store høyder. De fleste forstår at et fall rett ned fra et kjøkkenbord uten å ta seg for, kan føre til alvorlige skader. Det som blir kalt fallsikring innen industrien er bl a den kollektive fall-sikringen som f eks rekkverk og stillasjer. Når dette ikke er tilstrekkelig sikring må man benytte spesielt fallsikringsutstyr for å forhindre fall. Fall utløser store krefter fra relativt små høyder. Derfor er det svært viktig å sikre seg best mulig. Et forankringspunkt skal ut fra brukerens vurdering tåle inntil 1500 kg. Gjennom EØS-avtalen er Norge knyttet opp til EU-direktiver. Direktivene inngår i det norske rettssystemet og er overført til våre lover og forskrifter. Vi kan legge til ytterligere bestemmelser for styrking av arbeidsmiljøet, som bare gjelder Norge, men kan ikke ta bort noen fra direktivet. Man kan heller ikke ta vekk noe fra forskriftene. Går man så videre til den enkelte bedrift kan det føyes til interne regler som gjelder for den enkelte bedrift, gjennom arbeids-instrukser eller interne rutiner. Tenk (i blant også 4) Forankringspunkt Et trygt feste (15 kn) som fallsikringssystemet kan kobles til. Kan være en særskilt forankringsanordning eller en del av bygningskonstruksjonen. Falldemperline Din livline - koblingen mellom din sele og forankringspunktet. Her brukes en blokk eller en falldemperline avhengig av arbeidssituasjonen. GODKjente PRODUKTER Foruten aktuelle forskrifter kommer den grunnleggende loven for alt arbeide på arbeidsplassene - Arbeidsmiljøloven (AML). I AML står det bl a; KAP Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. KAP Arbeidsgiver skal der det er påkrevd. stille personlig verneutstyr til rådighet og opplæring skal gis. Kap 3, 1 Det stilles krav til at arbeidsgiver utfører systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten. Tar man utgangspunkt i de forskrifter som gjelder, så finner man bl a regler for bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (FOR nr 1425). Fallsikringsutstyr er en del av personlig verneutstyr. I forskrift som gjelder for stillasjer, stiger, og arbeid på tak m.m. (FOR nr 33) står det i 61: På konstruksjoner der arbeidet medfører fare for perssonskade ved fall på mer enn 2 m til lavere nivå, skal det der det er praktisk mulig settes opp gangbane og rekkverk, eller det skal treffes andre vernetiltak. BeSIKTIGELSE og periodisk kontroll. I regelverket står det at en kompetent person skal utføre kontroll av fallsikringsutstyr minst 1 gang pr år (kan være oftere). En kompetent person læres opp av leverandøren eller dennes representant. Befaringen skal dokumenteres. FallSikringsSELE Vest eller sele avhengig av type arbeide. Finnes i forskjellige utførelser - små, og enkle for tilfeldige oppdrag, og mer komfortable typer for større oppdrag, og oppdrag av lengre varighet. Rednings-/evakueringsutstyr I noen tilfeller skjer ting så fort at redningstjenesten ikke rekker fram i tide. Ved hjelp av evakueringsutstyr kan man selv foreta evakuering fra plattform, skylift eller tilsvarende. Utstyret kan også brukes til å hjelpe hverandre. 13

3 Produktforslag for deg som jobber innen BYGG OG ANLEGG Til tross for at loven er klar mangler svært mange fallsikringsutstyr. FOR nr 1425 sier at fallsikringsutstyr er en del av personlig verneutstyr. HorisontAlt tak SELE BLOKK 51 EN M M M StIllASJEARBEID VEST 1144 EN 361 & 471 klasse 2 M L XL XXL BLOKK EN ,3M LiftkURV F l e r e BLOKK EN ,7M SELE p r o d u k t e r f o r SKRÅTT tak å g j ø r e a r b e i d e t s i k r e s t m u l i g SELE f i n n e r d u STOPPLINE 1222 EN M M M p å w w w. c r e s t o. NO

4 Produktforslag for deg som jobber innen INDUSTRIEN Ulike virksomheter styres av ulike forskrifter. Som arbeidsgiver har man et stort ansvar for at disse oppfylles. Arbeidstakerne har så ansvaret for at det utstyret som er anskaffet blir brukt. Travers løpebrems CMS3 EN 795 C SELE Service & VEDLIKEHOLD DEMPERLINE 1301 F EN M SELE 1122 EN 361, EN STØTTELINE 2310, EN M DEMPERLINE 1301-F, EN M trange ROM TREBENET TPA-53 EN LAGER BLOKK 5HRA EN 360, EN M SELE SELE 1122 EN 361, EN STØTTELINE 2310, EN M DEMPERLINE 1302-TF EN F l e r e p r o d u k t e r f o r å g j ø r e a r b e i d e t s i k r e s t m u l i g f i n n e r d u p å w w w. c r e s t o. NO

5 Produktforslag for deg som jobber innen ENERGI. Mange innen energisektoren bruker fallsikringsutstyret som et verktøy i det daglige arbeidet. Miljøene er krevende, og derfor er også kravene til komfortabelt fallsikringsutstyr høyt. Vindkraft DEMPERLINE 1304 TF EN SELE 1133 EN 361, EN358, ANSI Z M L XL STØTTELINE 2321 EN OljE & gass VEST 1142 EN 361, EN 358. M L XL STØTTELINE 2310, EN M BLOKK EN ,3M Elkraft DEMPERLINE 1301-F EN SELE 1132 EN 361,358 & 813. S/M L/XL Telekom STØTTELINE 2310, EN M , DEMPERLINE 1302-TF EN SELE 1131 EN 361, 358 & 813. S/M L/XL STØTTELINE 2321, EN M , 04 F l e r e p r o d u k t e r f o r å g j ø r e a r b e i d e t s i k r e s t m u l i g f i n n e r d u p å w w w. c r e s t o. NO

6 NØDSITUASJONER / EVAKUERING FALLSIKRINGSPAKKE Ved arbeider i master og stolper skal redningsutstyr finnes lett tilgjengelig. Vindkraftverk som bygges utstyres fra start av med ResQ-utstyr fra Cresto. For korte tilfeldige enklere arbeider i fallrisikomiljøer kan en fallsikringspakke være en smart løsning. Det er enkelt å ta på seg - og enkelt å bruke. EVAKUERING REDNING BRATTE TAK KORT RADIUS REDNINGSUTSTYR RESQ RED Nedfirings- og evakueringsutstyr som fungerer i samsvar med sentrifugalkraften. Nedfiringshastigheten er konstant (0,8 m/sek) uavhengig av personvekt og høyde. Enkel i bruk og gir rask evakuering/redning fra f.eks. kraner, skylift, plattformer og industribygg. Utstyrt med sveiv for kortere løft, samt bremsekrok og linelåsing. Brukes til å løfte en person slik at man kan løsne eventuelle linebremser etter et fall og foreta sikker evakuering. Samsvarer med EN 341, EN 1496, CSA Z (R2004) type 1E, ANSI Z359.1 og ANSI Z359.4 REDNINGSUTSTYR CRESTO SMARTLINE Lett og meget smidig redningsutstyr for èn person. På grunn av sin størrelse og lave vekt er utstyret enkelt å ha med seg i risikoutsatte arbeidssituasjoner. Passer i alle situasjoner hvor behov for evakuering/redning kan oppstå, f.eks. ved arbeide i lys/telefonstolper, skylift, master og bygninger. Finnes i lengdene: 15, 25, 40, 80 m. Godkjent opp til 140 kg. E Samsvarer med EN 341 klasse D, EN 363: m m m m Kontakt oss for ytterligere informasjon PAKKE AC Fallsikringspakke for arbeide på bratte tak eller plattformer. Utmerket til bruk ved snøarbeider. Inneholder: Fallsikringssele Cresto 1123 Fallstoppsline Cresto m Forankringsslynge Cresto 9284 Veske 9447 PAKKE AC En komplett fallsikringspakke for arbeide i f.eks. heissjakter, for vinduspussing eller andre arbeider med kort arbeidsradius. Inneholder: Fallsikringssele Cresto 1111 Fallsikringsblokk Cresto Forankringsslynge Cresto 9284 Veske 9447 F l e r e p r o d u k t e r f o r å g j ø r e a r b e i d e t s i k r e s t m u l i g f i n n e r d u p å w w w. c r e s t o. N O

7 FAST INSTALLASJON / SYSTEM FRA VERTIC Faste sikkerhetssystem der det er hyppig behov for servicepersonale. Systemet har mange applikasjoner. Rådfør deg med oss om ditt fallrisikomiljø. VERTILINE / EN Vertiline er en sikkerhetsanordning som tillater vertikal bevegelse på stor høyde med komplett beskyttelse. Fungerer på et bredt spekter av områder som f.eks. tak, fasader, stiger, kraner, vindmøller osv. Sertifisert for 3 brukere samtidig. COMBILINE / EN 795 KLASSE C AND EN Combiline er en fleksibel sikkerhetsløsning patentert av VERTIC for å tilfredsstille sikkerhetskravene på tak med en hellning på 15 eller mer. Bruksområde: fornøyelsesparker, hvelvede tak, trapper osv. ALTILINE / EN 795 KLASSE C Altiline tillater sikker fri bevegelse på avstand fra festet. Flott design og finish som kan oppnås selv der arkitekturen setter begrensninger. Sertifiseringen er utvidet til 25 m ved bruk av ifr25. Spesielt utviklet for passasjer på høye kraner der avstanden i rammeverket er bredere. Vertic har utviklet et program for å beregne kraften som festet utsettes for og høyde på fall. BATILINE - CONSTRULINE / EN 795 KLASSE C Construline tillater bevegelse mellom festepunkter uten frakobling, minimalt utstyr med maksimal sikkerhet. Fallsikringsystemet er en enkel og fleksibel løsning for taksikkerhet. F l e r e p r o d u k t e r f o r å g j ø r e a r b e i d e t s i k r e s t m u l i g f i n n e r d u p å w w w. c r e s t o. N O

8 KURS FOR ARBEID I FALLRISIKO-UTSATTE MILJØER Kurs holdes på forespørsel. Kursene følges opp med årlige repetisjoner slik at deltakerne skal være oppdatert på siste fra praksis og teori. Kurskonseptet passer for de fleste bransjer innen området for arbeide i fallrisikomiljøer. CRESTO skreddersyr også kursene etter deres behov. Innføring i fallsikring Passer for: De som ønsker en innføring i faget fallsikring. De som kun skal bruke det enkleste utstyret og de enkleste, mest begrensede metodene. Varighet: 1 dag EN STANDARDER Det personlige fallsikringsutstyret som produseres av Cresto er et fallsikringsystem utviklet for å redde livet til brukeren (kategori 3 PPE personlig fallsikringsutstyr mot alvorlig skade eller død). Samtlige produkter må være godkjent og i samsvar med europeiske standarder - EN. Videregående Fallsikring Passer for: De som ønsker en grunnleggende opplæring i faget fallsikring. De som ønsker å ha muligheten til å velge blant et bredt utvalg av utstyr og metoder alt etter hva situasjonen tilsier. Varighet: 2 dager Avansert Fallsikring Passer for: Montører som arbeider i større kraft- og telemaster og lignende konstruksjoner (mastebygging, inspeksjon, vedlikehold, fiberspinning osv.) Varighet: 3 dager Tauredningskurs Passer for: De som deltar i industrivern, brann- og beredskapslag. De som har hatt opplæring i førstehjelp og innsats ved ulykker. Varighet: 3 dager Sakkyndig fallsikring Passer for: Alle som har et HMS-ansvar ved planlegging eller utførelse av arbeid i høyden, eller er ansvarlig for gjennomføring av pålagt periodisk kontroll av personlig fallsikringsutstyr. Varighet: 3 dager Fallsikring stolpe Passer for: Personell som arbeider i stolpe Varighet: 2 dager TT nivå 1, 2 og 3 Passer for: Inspektører, malere og isolatører, elektrikere og instrumentering, riggere og mekaniske fag, sveisere. Varighet: 5 dager Fjellsikring Passer for: Personer som arbeider i krevende terreng som krever sikker atkomst, sikring og system for redning. Varighet: 5 dager Taumoped Passer for: Personer som benytter taumoped i sitt høydearbeid. Varighet: 2 dager EN-341 Nedfiringsutstyr EN Glidelås på wire eller skinne EN Glidelås på tekstil rep EN 354 Koblingsliner EN-355 Tekstil-falldempere EN-358 Støtteline/støttebelte EN-360 Fallsikringsblokk EN-361 Helsele med høyt innfestningspunkt EN-362 Koblingsanordninger (f eks karabiner) EN-363 Fallsikringsystem og inndeling EN-364 Testmetoder EN-365 Bruksanvisninger, merking EN-566 Sydde slynger EN-567 Linelås EN-795 Forankringspunkt EN-813 Sitteseler EN-892 Dynamiske kjernemantelliner EN-1496 Redningsutstyr med løfteanordning EN-1497 Redningsseler EN-1498 Redningsslynger EN-1891 Statiske kjernemantelliner F l e r e p r o d u k t e r f o r s i k k e r u t f ø r e l s e a v a r b e i d e t f i n n e r d u p å w w w. c r e s t o. N O

9 Cresto AB Lägatan 3 SE Halmstad, Sweden Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: 742 72 240 E-post: kurssenteret@pyrosec.no KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

MAGASINET. Tema: Helse, miljø og sikkerhet. Gå ikke glipp av kampanjedagene 18. og 19. oktober

MAGASINET. Tema: Helse, miljø og sikkerhet. Gå ikke glipp av kampanjedagene 18. og 19. oktober MAGASINET September 2011 Informasjon til kunder og forbindelser fra Motek AS Tema: Helse, miljø og sikkerhet 4side 4 4side 2 4side 6 Gå ikke glipp av kampanjedagene 18. og 19. oktober Veidekke tar i bruk

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann Grove Knutsens Produkt håndbok 2011 Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann velkommen til Grove Knutsen Grove Knutsen & Co AS er Norges største og ledende leverandør innen stiger, stillas, opp

Detaljer

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 12 Veiledning om godkjenning av laserpekere Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder nr. 12 Om godkjenning av laserpekere Forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak

Sikring ved arbeid på tak c18,5 m0 Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer