Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no"

Transkript

1 Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen

2 Om Aktivitetsplanen Planen er laget for at vi som jobber i lierskolen skal få en felles oversikt over kurs, aktiviteter og møter. Innkalling og påmelding til de ulike kurs, aktiviteter og møter vil bli sendt ut separat. Møtested og tidspunkt er ikke avklart for alle aktiviteter og vil komme i egen innkalling. 2

3 Innhold: Visjon og fokusområder s. 4 Fra Kvalitetsplanen s. 5 Læringsledelse s. 6 Rådgivningsenheten s. 7 PPT s. 8 Oversikt datoer høst og vår s Nytilsatt i lierskolen s. 11 SOL-kurs s. 12 Kurs i leseforståelsesstrategier s. 13 Ressursgruppa i regning s. 14 Kurs i matematikkvansker s. 15 Ressursgruppe for digital kompetanse s. 16 Nettverk for assistenter s. 17 Nettverk for 1. klasse-lærere s. 18 Nettverk for skolekonsulenter s. 19 Nettverk for ressursteam og PPT s. 20 Fagnettverk ungdomstrinn og barnetrinn s. 21 Fagsamling i Vurdering for læring s. 22 Faglig arena s. 23 Dialogmøter s. 24 3

4 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer! Våre fokusområder : Læringsledelse Vurdering for læring Lesing Digitale ferdigheter Regning Fysisk aktivitet 4

5 Fra Kvalitetsplanen: Elevene skal tilegne seg gode ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT. Disse grunnleggende ferdighetene danner grunnlag for videre læring og gjør elevene bedre rustet til å delta i arbeidslivet. Skolen skal bidra fram mot de krav som et liv som samfunnsborger og arbeidstaker vil stille. Sentrale verdier som demokrati, ytringsfrihet og toleranse skal vektlegges. I skolen skal elevene møte og lære å verdsette mangfoldet slik det uttrykkes blant annet gjennom kunst og kultur, ulike livssyn, ulik etnisk bakgrunn og ulike familiemønstre. Lierskolen skal ha tydelige og kompetente ledere med fokus på elevenes læring og skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Uavhengig av elevforutsetninger og læringsmål for den enkelte elev, skal lierskolen formidle at læring krever arbeid, innsats og vilje. Lierskolen skal preges av et konstruktivt og godt samarbeid mellom elever, foreldre, lærere, skolens ledelse og andre berørte parter som PP-tjeneste, helsesøster, barnevern, skolelege. Vi skal bidra til gode overganger mellom barnehage og skole, og videre over i videregående opplæring. Kommunen skal støtte og utfordre skolene i deres pedagogiske utviklingsarbeid. MÅL: Lærerne i lierskolen skal være faglig kvalifiserte, ha gode relasjoner og høye forventninger til sine elever. 5

6 Læringsledelse Kjennetegn ved god læringsledelse i lierskolen tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets dokumenter om klasseledelse. De fire hovedområdene og mange av kjennetegnene er hentet derfra. Kjennetegnene hjelper lærerne til å reflektere over egen læringsledelse. De danner utgangspunkt for relevante og praksisnære drøftinger i team og på trinn. I tillegg brukes de av skoleledere i samtaler både med teamet og enkeltlærere, og i forbindelse med skolevandring. Målsettingen med god læringsledelse er å: - Frigjøre tid til læringsaktiviteter gjennom å skape og opprettholde arbeidsro - Fremme elevenes oppmerksomhet og engasjement - Fremme elevenes sosiale kompetanse - Skape samhold og trivsel i klassen - Stimulere elevenes motivasjon, skolefaglige innsats og prestasjoner Læringsledelsen skal fungere godt for alle uansett personlige læringsforutsetninger, kjønn og sosial, kulturell og økonomisk bakgrunn. 6

7 Rådgivningsenheten Består av: Liv-Astrid Egge Ann-Eva Jacobsen Sissel Gravdal Kariann Reime Marianne Støa Oppgaver: Bistå skolene i ulike driftsoppgaver (kvalitetssystemet, skyss, eksamen, tilskudd leirskole etc.) Lage politiske meldinger og saker som omhandler skole Utviklingsarbeid Koordinere for samarbeid på diverse arenaer 7

8 PPT Består av: Leder: Sissel Østberg Rådgiverne: Ellen Tveito, Tuva Sannerud, Anne Kristin Storaker, Marina Langaker og Stine Gellein Lavterskelpsykolog: Geir Haugen Pedagogisk veiledningsteam: Erling Sørli og Kristin Eggum Ege Logoped: Sunniva Stenling Spesialpedagogisk team for barnehagene Oppgaver: Sakkyndighetsarbeid Pedagogisk/spesialpedagogisk veiledning og rådgivning Systemretta kompetanse- og organisasjonsutvikling Barn og unges psykososiale læringsmiljø Ressursteamenes samarbeidspartnere 8

9 Oversikt høst 2015: Tid Hva Hvor Hvem August Nytilsattdag kommunenivå Nytilsattdag skolenivå Lesing m/kåre Kverndokken Læringsledelse m. Pål Roland (obligatorisk) Kursing i Office 365 Første skoledag Nettverk for assistenter Nettverk for assistenter Faglig arena Rådhuset Skolene Fredfoss Fredfoss Haugestad Nytilsatte Nytilsatte Alle lærere og ledere Alle lærere og ledere Assistenter Assistenter Skoleledere September Nettverk for assistenter u-trinn Nettverk for IKT-ansvarlige Nettverk for 1. klasselærere Kurs i nasjonale prøver SOL-kurs Nettverk for kontorkonsulenter Faglig arena Nettverksmøte ressursteam Ressursgruppa i regning Glitra Rådhuset Rådhuset Assistenter u-trinn IKT-ansvarlige 1.klasse-lærere Lærere Nytilsatte Kontorkonsultenter Skoleledere Skolenes ressursteam Ressurslærere i regning Oktober Leseforståelsesstrategier Faglig arena Fagnettverk barnetrinn og ungdomstrinn Haugestad - Lierbyen Nytilsatte Skoleledere Lærere November Nettverk for IKT-ansvarlige Nettverk for 1. klasselærere Faglig arena Nettverksmøte ressursteam Matematikk-konferansen Ressursgruppa i regning Glitra Haugestad Trondheim Rådhuset IKT-ansvarlige 1. klasselærere Skoleledere Skolenes ressursteam Lærere Ressurslærere i regning Desember 7. Faglig arena? Skoleledere 9

10 Oversikt vår 2016: Tid Hva Hvor Hvem Januar Oppfølgingsmøter NP Faglig arena Fagnettverk for ungdomstrinn og barnetrinn Kurs i matematikkvansker del 1 Nettverk assistenter Nettverk assistenter Nettverk assistenter u-trinn Skolene? Rektor og plangruppe Skoleledere Lærere Lærere Assistenter Assistenter Assistenter u-trinn Februar Nettverk for IKT-ansvarlige Nettverk for 1. klasselærere Faglig arena Fagnettverk for ungdomstrinn og barnetrinn Ressursgruppa i regning Glitra? Rådhuset IKT-ansvarlige 1. klassselærere Skoleledere Lærere Ressurslærere i regning Mars Dialogmøter Kurs i matematikkvansker del 2 Nettverk ressursteam Faglig arena På skolene? Politikere, ansatte, elever og foreldre Lærere Ressursteam Skoleledere April Ressursgruppa i regning Nettverk for kontorkonsulenter Fagdag Vurdering for læring Nettverk for IKT-ansvarlige Faglig arena Rådhuset Glitra? Glitra? Ressurslærere i regning Kontorkonsulenter Lærere IKT-ansvarlige Skoleledere Mai 23. Faglig arena Skoleledere Juni 20. Faglig arena Skoleledere 10

11 Nytilsatt i lierskolen Velkommen til oss! For at du skal få en så god start som mulig får du to kursdager før skolestart. I tillegg får du halve dager i løpet av høsten med SOL og leseforståelsesstrategier. Kursdag 1, mandag 10. august: Bli kjent med lierskolens planer og satsingsområder Rådhuset: kl. 08:00-15:30 Kursdag 2, tirsdag 11. august: Bli kjent med skolen din. 11

12 SOL-kurs - systematisk observasjon av lesing En forutsetning for å bedre elevenes leseferdighet er at lærerne har kompetanse på hva leseopplæring handler om. SOL er kompetanseheving og gir lærerne et godt grunnlag for å veilede elevene videre i sin leseutvikling. SOL: For nytilsatte Dato: 14. sept Tid: Sted: skole Ansvarlig: Kristin Eggum Ege 12

13 Kurs i leseforståelsesstrategier - før, under og etterlesing Effektiv og god lesing forutsetter at læreren og elevene kjenner til og bruker ulike strategier. På kurset får du kjennskap til lierskolens 10 obligatoriske strategier. Kurs i leseforståelses-strategier For nytilsatte Dato: 12. Oktober 2015 Tid: Sted: skole Ansvarlig: Kristin Eggum Ege 13

14 Ressursgruppa i regning - Du kan regne med oss - Gruppa består av en ressurslærer fra hver av de 12 skolene i Lier. Arbeidsområder: Holde fokus på regning og matematikk på skolene Kartlegging i regning og matematikk Forskning Læremidler Kurs Ressurs-gruppa Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Dato 28.sept. 30. nov. 22. feb. 4. apr. Tid Sted Rådhuset Rådhuset Rådhuset Rådhuset Ansvar Marianne Støa Marianne Støa Marianne Støa Marianne Støa 14

15 Kurs i matematikkvansker Elever i matematikkvansker mestring? I arbeid med elever i matematikkvansker er det mange forhold i opplæringen som kan undersøkes og tas stilling til. Faggruppa i Kristiansand, Statped sørøst, har en helhetlig tilnærming der en bedre tilpasset og inkluderende opplæring er formålet. Et slikt formål innebærer fokus på at elevene utvikler seg som personer, opplever fellesskap og lærer fag. Ny læring møtes med tidligere erfaringer, og ofte kan elever i matematikkvansker ha andre erfaringer og utgangspunkter. I samlingen vil vi invitere til deltakelse i matematiske aktiviteter som utgangspunkt for refleksjon over ulike perspektiv på matematikkvansker. Kursholdere: Tone Dalvang og Gjermund Torkildsen (seniorrådgivere i Statped sørøst, Kristiansand) Tid, sted og påmelding kommer senere. 1. kursdag 2. kursdag Dato 19. jan 8. mars Tid Sted 15

16 Ressursgruppe for digital kompetanse - IKT-nettverk- Gruppa består av en til to IKT-ansvarlige fra hver av de 12 skolene i Lier, samt representanter fra Lier og Hurum IKT-tjeneste. Teknisk Deling av ressurser og ideer fra skolene Forskning og utvikling Læremidler Kurs Arbeidsområder: Ressurs-gruppa Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Dato 1.sept. 3.nov. 2.feb. 12.april Tid Sted Glitra Glitra Glitra Glitra Ansvar Ann-Eva Jacobsen Ann-Eva Jacobsen Ann-Eva Jacobsen Ann-Eva Jacobsen 16

17 Nettverk for assistenter - en viktig ressurs i skole og SFO Arbeidsområder: Assistentene har som oppgave å planlegge og gjennomføre aktiviteter, samt å gi bistand til elever i form av omsorg, faglig støtte og trening. Nettverksarbeidet skal bidra til å øke kompetansen og til å dele erfaringer på tvers av skoler og SFO. Nettverk barnetrinn Samling 1 Samling 2 Dato: 24. og 25. aug. 19. og 20. januar Tid: Sted: skole skole Ansvar: Sissel Gravdal og Kristin E. Ege Sissel Gravdal og Kristin E. Ege NB! Halvparten av assistentene den ene dagen, den andre halvparten den andre dagen. Nettverk ungdomstrinn Samling 1 Samling 2 Dato: 1. sept. 21. januar Tid: Sted: skole skole Ansvar: Sissel Gravdal og Kristin E. Ege Sissel Gravdal og Kristin E. Ege 17

18 Nettverk for 1. klasse-lærere - en samarbeidsarena Å starte med ny 1. klasse er en stor begivenhet både for læreren, barnet og foreldrene. Som lærer blir du en ny og viktig person i barnets liv. Hva kan vi lære av hverandre? Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Dato: 8. jun. 7. sept. 9. nov. 8. feb. Tid: Sted: Ansvarlig Kristin Ege Kristin Ege Kristin Ege Kristin Ege 18

19 Nettverk for skolekonsulenter Utveksle erfaringer Informasjon Intern kursing 1. samling 2. samling Dato: 15. sept. 5. april Tid: Sted: Glitra Glitra Ansvar: Kariann Reime Liv-Astrid Egge Kariann Reime Liv-Astrid Egge 19

20 Nettverk for ressursteam og PPT - rom for alle og blikk for den enkelte En arena for skolenes ressursteam og PPT Dele og videreutvikle kompetanse Nettverk ressursteam Samling 1 Samling 2 Samling 3 Dato: 24. sept. 23. nov. 10. mars Tid: Sted: Ansvar Sissel Østberg Sissel Gravdal Sissel Østberg Sissel Gravdal Sissel Østberg Sissel Gravdal 20

21 Fagnettverk ungdomstrinn og barnetrinn - dele kultur og erfaringer Ungdomstrinnet: Fagsamarbeid på tvers av de fire ungdomsskolene. Vurdering for læring. Barnetrinnet: Fagsamarbeid i nettverk med fokus på vurdering for læring 1. samling 2. samling 3. samling Dato: 27. okt. 12. jan. 16. feb. Tid: Sted Ansvar: Skolelederne Skolelederne Skolelederne 21

22 Vurdering for læring - en inspirasjonsdag! Innhold kommer! Vurdering for læring Lærere Dato: 11. april 2016 Tid: / Sted: Ansvar: skole 22

23 Faglig arena - møteplassen for skoleledere Skolelederne og skoleeier møtes en gang hver måned Arena for samhandling, refleksjon og utvikling Dato Uke Hvor 31. august 36 Haugestad 21. september oktober 43 Haugestad 16. november 47 Haugestad 7. desember 51 Haugestad 11. januar februar mars april mai juni 25 23

24 Dialogmøter - i et helhetlig perspektiv Dialogmøter gjennomføres i skolekretsene i Lier i vårhalvåret. Hensikten med møtene er å bedre dialogen mellom administrativ og politisk skoleeier. Agendaen for møtene er skolenes «tilstandsrapporter» og elevenes læringsmiljø. På møtene deltar representanter for skolene, ansatte og elever, foreldre og politikere. 24

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer