Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl Konferanserom, BBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB"

Transkript

1 Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl Konferanserom, BBB Tilstede: Eivind A Valestrand, John George Riisdal (MFU), Sarah Marie Vie Furevik (FFU), Tara Dowling (FMB), Oda Oland (FFU), Natasha Welland (EFU), Anette Melsæter (OFU), Tharsicah Pararajasingham (OFU), Ida Serine Melhus Strindmo (EFU), Lynn Marquardt (FMB), Anders Refsum (MFU), Hanne Borge (Eureka!), Martha Rolland Jacobsen (Eureka!), Anna Ovedie Ellevset (Studentparlamentet), og Magnus Brekke Nygaard (Studentparlamentet, arbeidsutvalget), Ikke tilstede: Alle var tilstede. Sak 21/15 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige møte og saksliste Innkalling, referat og saksliste godkjennes. Sak 22/15 Orienteringer 22.1 Nytt fra leder Det har vært møte med administrasjonen hvor saker som sensorveiledning, eksamener, karaktersammenligninger, nasjonale prøver, definisjon av pensum, NOKUT studiebarometer, krav til sensor, oppussing av kjøkken, miside, digitale eksamener, sommerskole i Kroatia og Nepal (medisin), og åpningstider på SiB kantinen ved odontologen ble tatt opp. Når det gjelder sensorveiledning har de skulle vært tilgjengelige for studentene de siste 5 årene. Saken vil følges opp videre. Når det gjelder karaktersammenligninger er det spørsmål om man skal bruke karakterer eller bestått/ikke bestått. Det er lavere strykprosent ved UiB som vist ved nasjonal gjennomgang. Svarprosenten er dårlig ved NOKUT sitt studiebarometer. På Studiebarometeret har ernæring scoret veldig bra, mens medisin og odontologi litt dårligere. Det ble nevnt hvordan kan man få studentene til å føle at de har større medvirkning. Dette blir en egen sak til neste MOSU møte. Kan ikke å bygge om kjøkken pga rømningsveien som befinner seg der. Når det gjelder digitale eksamener så er det noen emner som blir valgt som prøvekaniner, og etter sommeren vil alle studenter få tilgang til Microsoft Office 365. MiSide skal legges ned og erstattes med Canvas. Det er et sterkt ønske blant odontologistudentene at åpningstiden ved SiB- kantinen deres forlenges til 17-17:30 pga lange studiedager, der de ikke er ferdige før kl.16. Dette er en sak også Velferdstinget arbeider med på generell basis. Ved åpen dag var det ikke fullt ved noen av oppleggene. De fleste studieretningene hadde opplegg. Ut i fra tilbakemeldingene har det gått greit for alle sammen. Studenter har meldt tilbake til UiB sentralt at fagkritisk dag må prioriteres. Pp fakultetsstyremøtet i mars blir det trolig tilsatt nye ledere for forskningslinjen og klinisk institutt Nytt fra fagutvalg

2 Medisin: Det har nylig vært nasjonal utdanningsmøte for medisin. Setting av karakterer ble diskutert. Det er bl.a. store forskjeller i snitt mellom ulike studiesteder. De kom frem til at det ikke er lov å fjerne karakteren E, men en mulighet er å endre definisjonen av karakteren E til alle som studerer innen helse. Diskusjon om nasjonal eksamen. Ved fagkritisk dag er det alltid noen medisinstudenter som har eksamen den dagen. Om to år vil ikke dette lengre være et tema pga ny studieplan på medisin. Supersamfunnet var tema, informasjon ble på forhånd lagt ut på miside, og oppmøtet var bra. Odontologi: Har fagkritisk dag på annen dag, kveldstid. Hadde 4 foredragsholdere, 111 oppmøte, litt mat (pizza) etter klinikk. Tema var estetikk, behandling og jåleri, kan man si nei etc. Alle var fornøyde med temaet. Ernæring: Hadde fagkritisk da med bærekraftig matvett som tema. Det ble holdt 6 foredrag, med oppmøtte, og litt matservering. Det å ha åpen dag samtidig var ikke noe problem med unntak for lite ledig ved rombooking. 3 stk fra styret deltok på åpen dag. Det var litt dårlig opplegg, og elevene virket ikke som du skjønte hvorfor de var her. Muligens var det ikke den rette målgruppen siden det var en hel klasse som var påmeldt. Medisinsk biologi: Det var få deltakere på åpen dag, og det er derfor litt ugunstig å ha så mange involverte. Det er altfor tidlig for videregående studenter å delta på deres åpen dag da de kun tilbyr en mastergrad, og de er derfor ikke den rette målgruppen. Skal ha nytt opplegg neste uke for bachelorstudenter med 40 påmeldte. Har nylig hatt et veldig bra kurs i statistikk, men det var dårlig oppmøte. Skal arrangere filmkveld etter møtet. Farmasi: Hadde 80 stk på ett arrangement. Skal arrangere avslutningsmiddag og velge ny leder før sommeren. Eureka!: Hadde ikke egen åpen dag, men forskerlinjen var representert. Det er planlagt debatt om vaksine 16.april, spillkveld og onsdagspils 25. mars. Sak 23/15 Studentparlamentet Det skal være møte om en ukes tid, med endelig innkalling førstkommende mandag 16.mars. Vedtaksendringer og politiske dokumenter vil tas opp til diskusjon. Endring av styringsdokumenter, med innspill fra Eivind, skal gjennomføres. En støtteerklæring holder på å skrives for å sikre adgang til studentboliger etter kl.23 for studenter i Hviterussland.

3 23.1- Kjønnsbalanse på studier Kjønnsfordelingen er dårlig ved MOF. Når fordelingen nærmer seg 70/30 vil det settes i gang med arbeid. I følge administrasjonen er det like mange gutter som jenter som søker, men det er karakterfordelingen mellom gutter og jenter som gjør at flere jenter kommer inn enn gutter. Det er blitt diskutert med administrasjonen om hvordan man best skal håndtere en slik situasjon. På møtet ble blant annet kjønnspoeng, kvotering, realfagligprøve, kampanjer rettet mot gutter, målrettet rekrutering, og opptaksintervju diskutert. Vil følges opp i dialog med ledelsen på MOF Kampanje om variert vurdering og undervisning En kampanje som vil foregå de neste to ukene. Ønsker å henge opp plakater for å øke fokuset på mer variasjon i vurderings- og undervisningsmetoder. Det oppfordres at studentene går direkte til foreleserne og stiller krav til mer variasjon. På denne måten vil man skape press fra alle kanter. Med denne kampanjen ønsker man å gjøre noe med holdningene til foreleserne og skape endring Fadderuke og undervisningsfri Det er ønske om å styrke introduksjon til studiet og tone ned undervisningen disse ukene. Dette gjelder også for 2. og 3. trinnene, slik at de også får mulighet til å delta i fadderuken Fagkritisk dag og undervisningsfri Det skal ikke være undervisning eller eksamener på fagkritisk og faglig pedagogisk dag. Det er dessverre noen studenter om har det, som f.eks. medisin og odontologi. Oversikt over undervisning og eksamener på fakultetet disse dagene blir sendt til Studentparlamentet Kampanje om byggmessige utfordringer Det ønskes mer penger til vedlikeholdning av bygg fremfor nybygg. Kampanje for dette blir holdt hvor studvest og sosiale medier vil bli involvert Studentvalg på UiB 22. til 30. april er det studentvalg ved UiB. Listene som har lyst til å fortsette stiller til valg. Neste torsdag kl. 18 vil det bli holdt møte med tilbud om mat. Håper oppslutningen blir høyere enn 18,3% som ved siste valg. De har et veldig aktivt valgstyre på 4 personer Landsmøte i norsk studentorganisasjon Alle studenter er medlemmer. Består av 8 stykk som bestemmer hva de skal jobbe med opp mot politikerne for å bedre studentenes studiehverdag. UiB har 10 delegater. Regionsmøte neste helg på studentsenteret. Det er bare å stikke innom da det er flere som skal stille til valg for tiden. Sak 24/15 Kontakt med sosiale organisasjoner 24. mars kl. 16 er det møte med sosiale organisasjoner. Lederne i de sosiale foreningene innkalles til møte. Målet er å få inspirasjon og lære hverandre hvordan man jobber, og hva

4 planene er til høsten. Er det kanskje mulig å lage fellesprosjekter og samarbeide mer enn det man gjør per dags dato. Sak 25/15 Allmøte 14. april kl arrangeres det allmøte i aud. 2, hvor det vil serveres pizza i etterkant. Her vil det foregå valg av representant til studentparlamentet, fadderstyret vil legge fram planene sine, og diskuteres om sensorveiledning, kjønnsbalanse og hvordan få medvirkningseffekt. Åpent for alle studenter. Viktig å informere videre til fagutvalgene og studentorganisasjonene om dette møtet. Nå ut til folk også via sosiale medier og plakater. Sak 26/15 Studenthuset Gade I morgen, fredag 13. mars, skal Eivind i møte med bl.a. Arne Tjølsen og Kristin Walter for å diskutere driften av studenthuset Gade. Det er sterkt nødvendig å bli gjøre noe. Det er ett 3 etasjers bygg med 200 lesesalsplasser, 3-4 grupperom, sosiale lokaler i kjelleren, og noen organisasjoner har kontor og lagringsplass der. Huset har stort uoppfylt potensial, og det er viktigere enn noen gang å få opp bruken nå som Overlegen er under oppussing. Det oppleves ikke noen bedring i driften til tross for møter og kontakt med driftstyret. Det er utfordrende å få kontakt med de eller arrangere sosiale eventer der. Det ble søkt ,- fra driftstyret i studentmidler, men de fikk ikke innvilget noe fra MOSU grunnet manglende trygghet i muligheten til å utvikle Studenthuset Gade per dags dato. MOSU- styret gir sin enstemmige tilslutning til at Eivind gir beskjed til fakultetet om at det ønskes å vurdere styringen av Studenthuset Gade, for å sikre alternative løsninger på dette. Herunder om dagens husstyre bør erstattes av et annet organ som sikrer bedre dialog mellom fakultetet, MOSU og styrende organ av Studenthuset. På denne måten håper vi å kunne sikre huset for de nye studentene som kommer, og øke bruken av huset til det beste for alle studieretninger. Sak 27/15 Eventuelt Møte med læringsmiljøutvalget. Eivind ønsker saker til innspill. Pc ene på biblioteket, kun 4 stk som fungerer nå. Tekniske situasjonen i aud. 1 og 2 er så dårlig at det går utover tiden for undervisning. Alle studieretninger bør ha rett til ½ time lunsjpause, som spesielt er en utfordring på odontologi og medisin. Det bør også være tilstrekkelig med til til å flytte seg mellom de ulike auditoriene. Tilgangene på BBB er håpløse. Det bør skaffes bedre oversikt over åpningstidene slik at folk ikke ender opp med å være låst inne Undervisningsprisene Eivind minner om at tiden for å sende inn nominasjoner til undervisning og fagmiljø holder på å renne ut. Tidsfristen vil sendes ut i etterkant av møtet Møte med kandidater til Universitetsstyret Eivind og Anna skal møte Lars Arne og Thea Sofie fredag 13. mars. Vil trolig også møte de andre kandidatene til Universitetsstyret etter hvert. Saker å ta opp: kan plukke ut noen saker

5 fra møtet i dag, økonomien til fakultetet bør gjøres noen med. Ta utgangspunkt i dette møtet Praksis ernæring Etter fullført 4. år på master i klinisk ernæring har man selv ansvar for å finne seg et sykehus å ha praksis på ila av siste året på masteren. I Oslo er praksisplassene forbeholdt ernæringsstudentene i Oslo, og i Bergen tar de ikke inn noen. Det er ikke mange sykehus rundt om i Norge som har kapasitet til å ta imot studenter. Man får 3000,- dekt for en måned praksis. Det bør oppstå en bedre kommunikasjon mellom studiestedene og sykehusene. Universitetene bør ta mer ansvar enn det de gjør nå, og ikke overlate all planleggingen til studentene. Ida vil sende en nærmere beskrivelse av situasjonen til Eivind per mail Avslutningsmidler Behøver ikke å søke lengre. Det skjer automatisk. Informasjon videresendes til lederen i fagutvalget og studentrepresentantene. John Georg ferdigstiller fordeling og informerer Ikke frigjort tid for pasientarbeid på lab (odontologi) Det er ikke frigjort tid for pasientarbeid på studentlabben. Alt skal gjøres selv. Veldig tidkrevende. Anette vil videresende mer informasjon til Eivind om hvordan situasjonen er. Må undersøke hvilke retningslinjer som foreligger. Natasha L. Welland, Sekretær

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag Tid: Fredag 13.11. 2009 kl.11.00-13.00 Sted: Møterommet 2.etasje, Årstadveien

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer