OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Dokumentnr. 15/374-6 Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Vedr. din ansinitet PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/62-7 Sakstittel Journaldato: Spillemidler 2015 Avsender Indre Østfold Kommunerevisjon Oversendelse av revisors uttalelse, ui-prosjekt IKS rehabilitering av lysløype-pcb, Båstad IL SPS-FRIT-TRS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Ildsted Brevdato Dokumenttittel Avsender Ovnskroken AS Innrapportering av ildsted TEKNÆ-BRAN-PEF Dokumentnr. 15/157-5 Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Avsender Anita Holm Anita Holm takker ja til stillingen som milljøarbeider ved Bodaf TRO-BODAF-BAE Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Avsender Søknad om bosetting TRO-NAV-WEH

2 Side 2 Dokumentnr. 15/491-5 Sakstittel Journaldato: Klientmappe Avsender Pleie og omsorg TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 159/1 - Sandsveien 4 - tilknytning kommunal avløpsledning - pålegg Brevdato Dokumenttittel Avsender Finn Frøshaug Gbnr 159/1 Sandsveien 2 og 4 - Søknad om sanitærabonnement Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 100/7 - Havnåsveien Ildstedmontering Avsender Nordahl og sønn A/S Bekreftelse på utført kontroll av ildstedsmontering TEKNÆ-BRAN-PEF Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Trøgstad bygdeungdomslag - Skjenkebevilling - bevilling for en bestemt anledning Brevdato Dokumenttittel Mottaker Jenni Vereide Svar på søknad om skjenkebevilling på Folkvang Trøgstad Bygdeungdomslag SPS-SERV-ILH Dokumentnr. 15/ Sakstittel

3 Side 3 Journaldato: Barnemappe Mottaker Opplysninger fra Båstad barnehage i medhold av lov om barneverntjenster 6-4 TRO-BÅSB-AHS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Opplysninger fra Båstad barnehage angående TRO-BÅSB-AHS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Gjelder forespørsel om opplysninger TRO-BÅSB-AHS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Avsender Innhenting av opplysninger fra barnehage i medhold av lov om barneverntjenster 6-4 TRO-BÅSB-AHS Dokumentnr. 14/848-9 Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår 2012 Avsender Følgeskriv - utkast til samarbeidsavtale

4 Side 4 TRO-HAVOPP-BRU Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Avsender Søknad om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Mottaker Søknad om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Mottaker Søknad om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender Fredrikstad brann og redningskorps Innkalling til Representantskapsmøte TRO-ORD-OAM

5 Side 5 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Etablering av asylmottak Avsender CGM CompuGroup Elektroniske pasientjournalsystem til nyopprettede asylmottak TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Kontrollutvalget Trøgstad kommune Avsender IOKUS IKS Innkalling til Kontrollutvalget - møte TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Tilskudd - kulturelle spaserstokken Avsender Postmottak KUD Den kulturelle spaserstokken - rapportering TRO-SPS-HPR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Avsender Oppsigelse av stilling PO-HJETJ-OYH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Styremøter PPT 2015 Brevdato Dokumenttittel Avsender Torunn Eriksen Lokale forhandlinger pg PPT ansattes lønn for kompetanse TRO-SPS-RUN

6 Side 6 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Styremøter PPT 2015 Brevdato Dokumenttittel Mottaker Torunn Eriksen Svar - Lokale forhandlinger pg PPT ansattes lønn for kompetanse TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som sykepleier PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Kommuneplan - begrenset revidering Avsender Statens vegvesen Uttalelse til varsel om oppstart av begrenset revidering av kommuneplanens arealdel TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Vegtrafikkulykker i Østfold Avsender Statens vegvesen Region Øst Vegtrafikkulykker i Østfold, kvartal TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel

7 Side 7 Avsender Trekk av fagforeningstrekk TRO-SPS-EBB Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Styremøter PPT 2015 Mottaker Torunn Eriksen Svar - Søknad på ledig stilling PPT TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Styremøter PPT 2015 Mottaker Kjerstin Solberg Svar - Søknad om ledig stiling ved PPT TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 14/972-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 39/2 - Askimveien Tilskudd til spesielle miljøtiltak Mottaker Jon-Torger Rud Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak-hydrotekniske tiltak Gjelder tiltak på gbnr 40/1 TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 142/7 - Sætherveien Konsesjon på erverv av fast eiendom Mottaker Stiftelsen Seter Gård Gbnr 142/7 -Svar på søknad om konsesjon TRO-TEKNÆ-JME

8 Side 8 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 119/2 - Ringstadveien tilknytning kommunal avløpsledning - pålegg Mottaker Fredrik Bakurowitz Gbnr 119/2 - Ringstadveien Innvilgelse av søknad om sanitærabonnement Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 119/1 - Ringstadveien tilknytning kommunal avløpsledning - pålegg Mottaker Edel Kragtorp Gbnr 119/1 - Ringstadveien Søknad om sanitærabonnement Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 68/18 - Sluppenveien tilknytning til kommunal avløpsledning Mottaker Joar Lund Jacobsen Gbnr 68/18 - Sluppenveien Innvilgelse av søknad om sanitærabonnement Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 93/1 - Kroksundveien tilknytning kommunal avløpsledning Mottaker Nina og Tore Isetorp Gbnr 93/1 - Kroksundveien Innvilgelse av søknad om sanitærabonnement

9 Side 9 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/8 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Herstad AS; Kjell-Vidar Ilebakke Gbnr 92/8 - Kroksundveien Behandling av søknad om ansvarsrett - tilkobling til kommunalt avløp Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/6 - Myrås - oppføring av bygg og søknad om dispensasjon Avsender Bernt Bekke Gbnr 92/6 Myrås Industriområde - vedlegg - søknad om tillatelse til tiltak Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/6 - Myrås - oppføring av bygg og søknad om dispensasjon Avsender Bernt Bekke Gbnr 92/6 - Myrås Industriområde - Søknad om Arbeidstilsynets samtykke Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 53/2 i Eidsberg - overføringsledning Skjønhaug - Momarken Mottaker Bente Andreassen og Håvard Gbnr 53/2 i Eidsberg - Avtale om nytt vann- og Trygve Rud spillvannsanlegg TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/ Sakstittel

10 Side 10 Journaldato: Overføringsledning Skjønhaug - Momarken Mottaker Østfold fylkeskommune VA-overføringsledning fra Skjønhaug til Laslett - kart over endelig trasé TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 83/2 - Kragevikveien Endring av gitt tillatelse Mottaker Johnny Bogø Gbnr 83/2 - Kragevikveien manglende dokumentasjon Dokumentnr. 15/994-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 66/18 - Totorpveien 54 - Pilotprosjekt trykkavløp Avsender SLETNER EIVIND Gbnr 66/18 - Totorpveien 54 - Opplysninger om eiendommen Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 100/7 - Havnåsveien reparasjon av skorstein Avsender Nordahl & Sønn AS Gbnr 100/7 - Havnåsveien reparasjon av skorstein - Søknad om ferdigattest Dokumentnr. 15/507-8 Sakstittel Journaldato: GBNR 17/1 - Morstongveien Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket

11 Side 11 Mottaker Halvor Lysaker Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak Hydrotekniske tiltak på gbnr. 61/9 TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 148/69 - Båstadveien Sanitærabonnement Avsender Jan-Tore Ruud Gbnr 148/69 Båstadveien Søknad om sanitærabonnement Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/3 Kroksundveien Tilskudd til spesielle miljøtiltak Brevdato Dokumenttittel Avsender Magnus Evenrød Gbnr 92/3 Kroksundveien Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - forurensningstilltak TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/18, 20 og 21 - Vesle Skrammerud 10 A/Hølandsveien 7 - Riving av påstående bebyggelse og oppføring av forretningsbygg Avsender Stian S. Holmen Søknad om midlertidig brukstillatelse Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 158/276 - Båstadveien fradeling Mottaker WTN Eiendom AS v/ Stian Novak; Gbnr 158/276 - Båstadveien Varsel om Båstad Servicesenter AS v/ Kristin oppmålingsforretning.

12 Side 12 Bakkeby; Hans Kristian Løken og May Elisabeth Nykrem; Petter-Ole Kirkeby TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Fv 123 Eidsberg grense - Havnås Avsender Østfold fylkeskommune Uttalelse - varsel om oppstart av detaljregulering - FV Trøgstad kommune Kopi brev Statens vegvesen Region øst TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 95/3, 5 og 6 - Kroksundveien 102 og sanitærabonnement Brevdato Dokumenttittel Avsender Vidar Minge Gbnr 95/3, 5 og 6 - Kroksundveien 102 og søknad om sanitærabonnement Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr - 60/2 - Askimveien 93 -Søknad om tillatelse til tiltak Brevdato Dokumenttittel Avsender Ole Marius Rosendal Sluttrapport avfall Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Slam - avløpsrensing Brevdato Dokumenttittel Avsender Miljødirektoratet Egenrapportering - Anlegg som behandler slam fra avløpsrensing TEKNÆ-TEDR-HEH

13 Side 13 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Avsender Innkalling til utredning fredag TRO-HAVOPP-BRU Dokumentnr. 14/992-6 Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Havnås oppvekstsenter Brevdato Dokumenttittel Mottaker Flyttemelding TRO-HAVOPP-BRU Dokumentnr. 15/475-4 Sakstittel Journaldato: Nytt Digitalt nødnett - utbygging Avsender Helsetjenestens driftorganisasjon Tjenesteavtale - nytt digitalt nødnett/radioterminaler TRO-HEBA-BOL Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Ambolten - skjenkebevilling Avsender Kåre Rosendal Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en bestemt anleding TRO-SPS-ILH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 63/31 - Idrettsveien 9A - deling

14 Side 14 Avsender Statens kartverk - Tinglysning Gbnr 63/44 og 63/401 - Retur av tinglyst dokument TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/122-3 Sakstittel Journaldato: Krisesentertilbud menn Brevdato Dokumenttittel Avsender Anita Gretland Karlsen Satser for kjøp av krisesentertilbud for menn TRO-ØKON-ANT Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender Oppsigelse av stilling PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender Oppsigelse av stilling - sykepleier PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/542-2 Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Mottaker Bekreftelse på tiltredelsesdatoer SPS-BIBL-THE

15 Side 15 Dokumentnr. 15/62-8 Sakstittel Journaldato: Spillemidler 2015 Avsender Østfold fylkeskommune Utbetaling av spillemidler - Trøgstad stadion klubbhus - anleggnr ordinære anlegg 2015 SPS-FRIT-TRS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender Helseerklæring for kjemikalie og røykdykkere - tilbakemelding til bedriften TEKNÆ-BRAN-PEF Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender Oppsigelse av stilling - renhold TEKNÆ-RENH-BEL Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tjenesteforhold TEKNÆ-TEDR-HEH Dokumentnr. 15/ Sakstittel

16 Side 16 Brevdato Dokumenttittel Avsender Søknad om fødsels-pappapermisjon TRO-BODAF-ELO Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender Unni Pedersen Bekreftelse av ansettelsestilbud - takker ja til stilling som miljøarbeider Bodaf TRO-BODAF-BAE Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender Sykepenger - informasjon TRO-BODAF-BAE Dokumentnr. 14/927-9 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato Dokumenttittel Avsender Tilsagn refusjon for mindreårige asylsøkere TRO-HEBA-BOL Offl ledd Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Mottaker Søknad om bosetting

17 Side 17 TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Søknad om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Etablering av asylmottak Brevdato Dokumenttittel Avsender Helsedirektoratet Behov for helsepersonell i forbindelse med økt asylankomst TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Steinerskolen - refusjon Brevdato Dokumenttittel Avsender Refusjon knyttet til spesialpedagogisk hjelp TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender Innvilgelse av oppsatt alderspensjon fra KLP TRO-SPS-ISI Dokumentnr. 15/ Sakstittel

18 Side 18 Brevdato Dokumenttittel Avsender Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) TRO-SPS-ISI Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Olivia stiftelsen Brevdato Dokumenttittel Avsender Jan Wiberg Skole - punkter vedrørende leiekontrakt TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender Innvilgelse av alderspensjon fra KLP TRO-SPS-ISI Dokumentnr. 15/827-2 Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/364-3 Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender KLP Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP PO-HJETJ-OYH

19 Side 19 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Avsender Vedrørende melding om dødsfall TRO-SPS-ISI Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Mottaker Sigrid Anine Dal Tilbud - Bademester - 17,7% stilling TEKNÆ-RENH-BEL Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som flyktningekonsulent/veileder TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som prosjektleder TRO-TEKNÆ-DAL Dokumentnr. 15/ Sakstittel

20 Side 20 Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse - Fagarbeider/assistent - Båstad barnehage TRO-BÅSB-AHS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/3 Kroksundveien Tilskudd til spesielle miljøtiltak Brevdato Dokumenttittel Mottaker Magnus Evenrød Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak Gjelder tiltak på gbnr 92/1 og 92/2 TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Fv 123 Eidsberg grense - Havnås Brevdato Dokumenttittel Mottaker Statens vegvesen Innspill til varsel om oppstart planarbeid Fylkesveg Trøgstad kommune TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/18 - Trøgstad kommune - Søknad om deling Avsender Tore Arntzen Gbnr 62/18 - Trøgstad kommune - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/18, 20 og 21 - Vesle Skrammerud 10 A/Hølandsveien 7 - Riving av påstående bebyggelse og oppføring av forretningsbygg

21 Side 21 Avsender Stian S. Holmen Søknad om endring av gitt tillatelse Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 126/64 - Sentvetveien tilknytning kommunal avløpsledning - pålegg Mottaker Gbnr Sentvetveien Oddvar Aas sanitærabonnement Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 148/6- Båstadveien Sanitærabonnement Brevdato Dokumenttittel Mottaker Anne Marie Ruud 148/6 Båstadveien Innvilgelse av søknad om sanitærabonnement Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 60/2 - Askimveien 91 og 93 - søknad om sanitærabonnement Mottaker Gbnr Askimveien 93 Ole Marius Rosendal Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 100/7 - Havnåsveien reparasjon av skorstein Brevdato Dokumenttittel Mottaker Nordahl & sønn a/s; Gbnr 100/7 - Havnåsveien Ferdigattest - Nordahl & Sønn AS reparasjon av skorstein

22 Side 22 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 95/3, 5 og 6 - Kroksundveien 102 og sanitærabonnement Mottaker 'Vidar Minge'; SV Sanitærabonnement Vidar Minge Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Oppmålingsforrretninger Brevdato Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Fullføring av oppmålingsforetninger i Trøgstad, svar til Fylkesmannen i Østfold. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 148/69 - Båstadveien Sanitærabonnement Brevdato Dokumenttittel Mottaker gbnr 148/69 og 70 - Søknad om Jan-Tore Ruud sanitærabonnement Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 12/1 - Laugslet Grustak - midlertidig oppstilling av mobilt asfaltverk Brevdato Dokumenttittel Avsender Østfold fylkeskommune Uttalelse dispensasjon - Slitu - Momarken for oppsetting og drift av mobilt asfaltverk TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel

23 Side 23 Journaldato: Gbnr 68/3 - Sluppenveien tilknytning til kommunal avløpsledning Brevdato Dokumenttittel Avsender Ole Lund Jacobsen Gbnr 68/3 - Sluppenveien tilknytning til kommunal avløpsledning - Søknad om sanitærabonnement Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 65/1 - Frøshaugveien 54 - tilknytning til kommunal avløpsledning Brevdato Dokumenttittel Avsender Knut Årum AS Innstalasjonsarbeider/påkobling - erklæring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 18/2 - Kjeseggveien 42 - Spesielle miljøtiltak i jordbruket Avsender Hans Arnesen Gbnr 18/2 - Kjeseggveien 42 - Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Indre Østfold Renovasjon IKS Brevdato Dokumenttittel Avsender Indre Østfold Renovasjon Møteprotokoll - Styremøte Indre Østfold Renovasjon TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Offisermessa Trøgstad Fort - Skjenkebevilling - bevilling for en bestemt anledning

24 Side 24 Brevdato Dokumenttittel Mottaker Guri Maria Fimland Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning på Offisermessa Trøgstad fort SPS-SERV-ILH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Styremøter PPT 2015 Brevdato Dokumenttittel Avsender Pedagogisk-psykologisk tjeneste Innkalling styremøte PPT Indre Østfold TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Innsyn - barnehage - regnskap og tilskuddssatser Brevdato Dokumenttittel Avsender PLB - Private Barnehagers Innsynsbegjæring jfr offentleglova 3 og 9 Landsforbund TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/18, 20 og 21 - Vesle Skrammerud 10 A/Hølandsveien 7 - Riving av påstående bebyggelse og oppføring av forretningsbygg Brevdato Dokumenttittel Mottaker Ingeniør Holmen AS; Gbnr 62/18, 20 og 21 - Vesleskrammerud 10 A - Stian S. Holmen Endring av tidligere gitt tillatelse Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 159/1 - Sandsveien 4 - tilknytning kommunal avløpsledning - pålegg Brevdato Dokumenttittel Mottaker Finn Frøshaug Gbnr 159/1 Sandsveien 2 og 4 - Søknad om sanitærabonnement

25 Side 25 Dokumentnr. 15/703-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 61/188 feste nr 3 - Fradeling av grunneiendom Brevdato Dokumenttittel Mottaker Kartverket Tinglysing Gbnr 61/204 - Melding til tinglysing - Opprett ny grunneiendom fra festegrunn. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/704-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 61/188 feste nr 4 - Fradeling av grunneiendom Brevdato Dokumenttittel Mottaker Kartverket Tinglysing Gbnr 61/205 - Melding til tinglysing - Opprett ny grunneiendom fra festegrunn. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Båstad skole og barnehage Brevdato Dokumenttittel Avsender Vindveggen Arkitetkter AS Båstad barnehage - reviderte dokumenter TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/929-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 55/13 - Gutuveien 34 - Pilotprosjekt trykkavløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker JAN ERIK SKJØR Gbnr 55/13 - Tredjegangsutsending - pilotprosjekt trykkavløp

26 Side 26 Dokumentnr. 15/985-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 177/9 - Raknerudveien 31 - Pilotprosjekt trykkavløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker MOSEBY ELISABETH AUNE Gbnr 177/9 - Tredjegangsutsending - pilotprosjekt OG ESPEN trykkavløp Dokumentnr. 15/972-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 174/32 og 33 - Sandsveien Pilotprosjekt trykkavløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker MARSCHALLINGER Gbnr 174/32 og 33 - Tredjegangsutsending - RØNNAUG pilotprosjekt trykkavløp Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/6 - Myrås - oppføring av bygg og søknad om dispensasjon Brevdato Dokumenttittel Mottaker Østfold fylkeskommune; Gbnr 92/6 - Myrås - Oversendelse søknad om Fylkesmannen i Østfold dispensasjon til uttalelse Dokumentnr. 15/719-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 61/188 feste nr 10 - Fradeling av grunneiendom Brevdato Dokumenttittel Mottaker Kartverket Tinglysing Gbnr 61/206 - Melding til tinglysing - Opprett ny grunneiendom fra festegrunn. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 14/ Sakstittel

27 Side 27 Journaldato: Gbnr 63/31 - Idrettsveien 9A - deling Brevdato Dokumenttittel Mottaker Glenn Grønheim Gbnr 63/44 og 63/401 - Sammenslåing av matrikkelenheter - Utsendelse av dokumenter. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 63/16 - Hølandsveien 8 - Oljeutskiller vaskehall Brevdato Dokumenttittel Avsender Askim & Mysen Rør AS Gbnr 63/16 - Hølandsveien 8 - Oljeutskiller vaskehall - Søknad om tillatelse til tiltak Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Båstad skole og barnehage Brevdato Dokumenttittel Avsender Christina Mano SV Båstad barnehage - reviderte dokumenter TRO-TEKNÆ-HGR

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/924-1 Sakstittel Journaldato: 27.10.2014 Barnemappe Brevdato 17.10.2014 Dokumenttittel Avsender Referat Samarbeidsmøte 171014 og innkalling 160115 TRO-BÅSB-AHS Offl. 13 3. ledd Dokumentnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1088-1 Sakstittel Journaldato: 17.11.2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender Interkommunalt utvalg mot akutt Innkalling til representantskapsmøte i IUA Østfold

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Side 2 Dokumentnr. 15/970-4 Sakstittel Journaldato: 26.10.2015 Personalmappe Avsender Innvilgelse av alderspensjon fra KLP (kopi) PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/565-2 Sakstittel Journaldato: 26.10.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/927-8 Sakstittel Journaldato: 28.09.2015 Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato 21.09.2015 Dokumenttittel Avsender Bufetat, Region

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/528-1 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015 Personalmappe Brev.dato 04.03.2015 *** ; 3--***-*** SPK- -ESV Overgang til alderspensjon Arkivsak/doknr. 14/1732-2 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2302-4 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Personalmappe Brev.dato 26.02.2015 *** Pensjon fra KLP SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 15/488-1 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Egenvurdering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/511-4 Sakstittel Journaldato: 23.03.2015 Tilskudd - forebygging av uønskede svangerskap og abort Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Aksept av vilkår

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1481-1 Sakstittel Journaldato: 14.09.2015 Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9 - Vannskade Brevdato 11.09.2015 Dokumenttittel Avsender Gjensidige Forsikring ASA Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/126-10 Sakstittel Journaldato: 17.08.2015 Personalmappe Brevdato 12.08.2015 Dokumenttittel Avsender Midlertidig uførepensjon fra KLP (kopi) PO-HJETJ-OYH Dokumentnr. 15/1376-1 Sakstittel

Detaljer

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5261/13 Regdato:22.11.2013 Arkivkode:K01 Saksnr: 07/790-20 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Askim flyklubb Dok.beskr: ASKIM FLYKLUBB - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ANLEGGE LANDINGSBANE

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3348/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 61/75 Saksnr: 07/1199-3 Dok.type: /U Gradering: Navn: John Eriksen Dok.beskr: FERDIGATTEST Lnr: 4775/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 14/3 Saksnr: 13/512-2

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1116-4 Sakstittel Journaldato: 07.12.2015 Personalmappe Brevdato 03.12.2015 Dokumenttittel Avsender Nav har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte HAVOPP-HABH-SOH

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9703/13 Regdato: 18.07.2013 Arkivkode: GBNR 53/104 Saksnr: 13/1126-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: Gunnar Berg FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILTAK - GARASJE PÅ GNR/BNR

Detaljer

POSTLISTE UKE 44. Dokumenter registrert: 29.10.2012-04.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 44. Dokumenter registrert: 29.10.2012-04.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4731/12 Regdato:30.10.2012 Arkivkode:233 *** Saksnr: 11/299-36 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TRUS//TW SEN Dok.beskr: REFUSJONSKRAV GRUNNSKOLEOPPLÆRING - TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE Lnr: 4732/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.08.2015-04.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.08.2015-04.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2688/15 Regdato:01.09.2015 Arkivkode:M40 Saksnr: 14/257-59 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//ACJ SEN Ed ten Hacken Dok.beskr: AARBU HYTTEFELT-AVGIFTER FOR VANN OG AVLØP Lnr: 3009/15 Regdato:02.09.2015

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/817-35 Sakstittel Journaldato: 01.06.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget - 2015 Brevdato 28.05.2015 Dokumenttittel Avsender Østfold Fylkeskommune Offisielle valglister til

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/845-2 Sakstittel Journaldato: 13.07.2015 Personalmappe Brevdato 29.06.2015 Dokumenttittel Avsender Oppsigelse HEBA-BARV-ANP Dokumentnr. 15/600-5 Sakstittel Journaldato: 13.07.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/590-1 Sakstittel Journaldato: 13.04.2015 Brannberedskap - skogbrann Brevdato 24.03.2015 Dokumenttittel Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB avtale med Helitrans

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/198-2 Sakstittel J.f.dato: 02.02.2015 Elevmappe oppstartsår 2007 1. årstrinn Brev.dato 30.01.2015 *** Skyssrefusjon høsten 2014 OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr. 15/196-2 Sakstittel

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016 ************ Lnr: 16461/15 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 15/1505-7 Dok.type: /I

Detaljer

POSTLISTE UKE 43. Dokumenter registrert: 22.10.2012-28.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 43. Dokumenter registrert: 22.10.2012-28.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4763/12 Regdato:23.10.2012 Arkivkode:143 Saksnr: 08/1022-79 Dok.type: /I Gradering: Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøsekseksjonen INNSIGELSE Lnr: 4773/12 Regdato:23.10.2012 Arkivkode: Saksnr:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/548-1 Sakstittel Journaldato: 27.03.2015 Personalmappe Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Avsender *** Oppsigelse av avtale - støttekontakt *** TRO-BODAF-SKK Offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Dok.dato: 30.10.2015. Klassering: ***** HEOM/[Ufordelt] Dok.dato: 13.10.2015. Klassering: ***** HEOM/[Ufordelt] Dok.dato: 30.10.2015.

Dok.dato: 30.10.2015. Klassering: ***** HEOM/[Ufordelt] Dok.dato: 13.10.2015. Klassering: ***** HEOM/[Ufordelt] Dok.dato: 30.10.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.11.2015 nnhold: Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3129-2 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Personalmappe Brev.dato 17.02.2015 *** Midlertidig uførepensjon FRT-BVT-JHE Arkivsak/doknr. 14/2797-7 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Helsestasjonen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1719-1 Sakstittel Journaldato: 16.11.2015 Personalmappe Brevdato 25.09.2015 Dokumenttittel Avsender Anna Ulvestad Bekreftelse av ansettelsestilbud - takker ja til stilling som sykepleier

Detaljer

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 543/14 Regdato:21.02.2014 Arkivkode:F47 *** Saksnr: 14/87-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: RÅDM//TAO SEN Dok.beskr: KLAGE PÅ OMSORGSOVERTAKELSE TRØGSTAD BARNEVERN Lnr: 545/14 Regdato:20.02.2014

Detaljer

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3500/09 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:257 *** Saksnr: 09/120-9 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: REGN//AN SEN Dok.beskr: OVERSENDELSESBREV - GJELDSBREV Lnr: 4351/14 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:GBNR

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013

Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013 Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013 2011/00527-006 U Datert: 10.06.2013 Arkiv: S11 Saksans: TEKNISK/GOT Til: NVE Sak: Djupdal Kraftverk, søknad om tillatelse til midlertidig senking av vannstand

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1219-1 Sakstittel Journaldato: 08.12.2014 Beredskap - storulykke Brevdato 01.12.2014 Dokumenttittel Avsender Direktoratet for samfunnsikkerhet Informasjon om virksomheter som pr.

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25.3.2013-29.3.2013

Offentlig journal Periode: 25.3.2013-29.3.2013 Offentlig journal Periode: 25.3.2013-29.3.2013 2013/00018-003 U Datert: 22.03.2013 Arkiv: 223 Saksans: SENTRALADM/KJETILH Til: Uvdal Utvikling v/geir Prestegården Sak: Støtte til "Numedals stand" på messen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 2014/00025-001 I Datert: 20.01.2014 Arkiv: B06 Saksans: SENTRALADM/RVK Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skolerute for 2014/15 Dok: Forslag til skolerute

Detaljer

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 375/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:Q12 Saksnr: 14/16-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Statens vegvesen Region øst Dok.beskr: FYLKESVEG 123 HAVNÅS - FORSLAG OM NEDSATT FARTSGRENSE

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/588-7 Sakstittel Journaldato: 11.05.2015 Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato 09.05.2015 Dokumenttittel Avsender Barnevern - terror Trøgstad kommune TRO-ORD-OAM Dokumentnr.

Detaljer

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07.

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.07.2015 Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune Treungenfestival 2015 2015/763-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-31 SKJENKEBEVILLINGER Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Ole Vidar Nygaard Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 09.10.2013 Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

POSTLISTE Navn: Statens Kartverk Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Statens Kartverk Navn: Det kongelige kulturdepartementet

POSTLISTE Navn: Statens Kartverk Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Statens Kartverk Navn: Det kongelige kulturdepartementet Ut.: 03.12.2012 Arkivkode:GAB 15/3 Saksnr: 12/00058-017 Dok.beskr: TINGLYSING AV SKJØTE - GNR. 15 BNR. 264 Ut.: 03.12.2012 Arkivkode:005 Saksnr: 12/00045-009 Dok.beskr: VALG AV KOMMUNEVÅPEN FOR NYE HARSTAD

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 20.11.2015-20.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 20.11.2015-20.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/1673-15 Dok.type: U Gradering: Navn: Matpartner Eiendom AS Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - IG2 87/60 og 87/62 IG2 Nytt industribygg for matproduksjon Saksnr: 14/1673-16 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE UKE 11. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 11. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3641/12 Regdato:10.03.2014 Arkivkode:233 *** Saksnr: 11/18-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM//KB SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: SØKNAD- TILDELING AV ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11 Side 1 09/898-5 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.VBH.VIBH Til: ************************************************************ Saksb: OK.VBH.KTJ 13 offl. 13/fvl.

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 137/16 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:GBNR 1/45 Saksnr: 09/746-9 Dok.type: /I Gradering: Goodtech Enviromment AS Dok.beskr: Serviceavtale Biovac renseanlegg Gnr. 1 bnr. 45 Lnr: 138/16 Regdato:14.01.2016

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.01.2012-15.01.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.01.2012-15.01.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 65/12 Regdato:09.01.2012 Arkivkode:K01 Saksnr: 07/790-14 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Båstad løypeforening Dok.beskr: SVAR PÅ SPØRSMÅL OM MOTORFERDSELLOVEN I FORBINDELSE MED KJØRING

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3077-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Melhus kommune v/ Selbekk Dok.beskr: Svar - 150/1 Avskjørselssøknad - Ny avkjørsel - kommuneplanens arealdel - LNF Saksnr: 15/4243-4 Dok.type:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01709-9 Arbeidsavtale - prosjektkoordinator i 50% stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2011 Kart over hyttetomt på eiendom 1942/65/1 Fradeling hyttetomt 1942/65/1 2009/733-21

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 4023/15 Regdato:10.11.2015 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 14/705-5 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/MONSØB Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Vedtak om fritak fra

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.11.2012-09.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.11.2012-09.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/1426-2 Regdato:09.11.2012 Arkivkode:GBNR 80/90 Saksb: TDR/TDR/MB SAR Hagens Rørservice A/S Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE KLOAKKANLEGG - GBNR. 80/90 Saksnr: 12/1427-2 Regdato:09.11.2012

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Offentlig journal. Etterlyser svar på søknad om ferdigattest 2015/1344-4 7963/2015 16.07.2015 14.07.2015 PNT/ARO PNT/ARO

Offentlig journal. Etterlyser svar på søknad om ferdigattest 2015/1344-4 7963/2015 16.07.2015 14.07.2015 PNT/ARO PNT/ARO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.15, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.07.2015 nnhold: Etterlyser svar på søknad om ferdigattest 109/76 - søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 2010/1470-47 27419/2011 LYADM/SH 12.07.

Offentlig journal. Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 2010/1470-47 27419/2011 LYADM/SH 12.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.08.2011 nnhold: nnspill til revisjon av kommuneplanens arealdel Kommuneplanens

Detaljer

Offentlig journal. 3/13 Svar på søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg. 3/13 Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2007/959-2 4471/2007 TEK/IBO

Offentlig journal. 3/13 Svar på søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg. 3/13 Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2007/959-2 4471/2007 TEK/IBO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2007 3/13 Svar på søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 3/13 Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2007/959-2 4471/2007

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11 Side 1 11/1216-2 U Datert: 10.06.11 Arkivkode: X03 S.ansv: RÅD.SERV.SERVICE.RHE Til: Formannskapet Saksb: RÅD.SERV.SERVICE.TORG Sakstittel: TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP 2011 Innhold: SØKNAD OM ØKONOMISK

Detaljer

Periode: 04112008-04112008

Periode: 04112008-04112008 DMS2002 - Vennesla Kommune 05112008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00612-51 I Dok.dato: 28102008 Jour.dato: ErgoGroup AS Enhet for

Detaljer

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3973/14 Regdato:18.09.2014 Arkivkode:416 *** Saksnr: 14/454-28 Dok.type: /U Gradering:25 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: SVAR - SØKNAD PÅ 100% MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** PLMI/CHJO. Dok.dato: Klassering: ***** TEK/MAAA. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** PLMI/CHJO. Dok.dato: Klassering: ***** TEK/MAAA. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 15.11.2016 nnhold: Ekstra fordeling av midler - tilskudd til drenering av jordbruksareal Ekstra fordeling av midler - tilskudd

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 07.10.2015-07.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 07.10.2015-07.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2111-2 Dok.type: U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: HORG/HORGDAG/GUGR Navn: Søker Dok.beskr: Svar - Søknad om kommunal bolig Saksnr: 15/4607-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Navn:

Detaljer

Periode: 10-08-2012-10-08-2012

Periode: 10-08-2012-10-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.08.2012 Offentlig journal Periode: 10-08-2012-10-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-9 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Oversendelse papirer Elevmappe - 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH E Mottaker MELSK/RJE Svar

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Lnr: 9797/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 18.09.12

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Lnr: 9797/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 18.09.12 Side 1 12/1309-1 U Datert: 20.08.12 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OKK.SKOLE.STOKKEU.MAT Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: FRITAK FOR NASJONAL PRØVE I LESING OG I ENGELSK. Lnr: 9789/12

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2015 Gnr 116/1 Deling av grunneiendom Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 Advokat Arild

Detaljer

Offentlig journal. Søknad. Rekrutteringssak Byggesaksbehandler - Teknisk sektor 2015/2162-4 16834/2015 16.12.2015 11.12.2015 PERS/LRCA PERS/LRCA

Offentlig journal. Søknad. Rekrutteringssak Byggesaksbehandler - Teknisk sektor 2015/2162-4 16834/2015 16.12.2015 11.12.2015 PERS/LRCA PERS/LRCA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.12.2015 nnhold: Søknad Rekrutteringssak Byggesaksbehandler - Teknisk sektor 2015/2162-4 16834/2015 PERS/LRCA P Offll. 25

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1043-1 Sakstittel Journaldato: 10.11.2014 Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede Avsender *** Søknad om parkeringstillatelse *** TRO-BODAF-SKK Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.09.2015-02.10.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.09.2015-02.10.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3351/15 Regdato:28.09.2015 Arkivkode:613 &53 Saksnr: 14/101-60 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPO//TDR SEN Navn: Bjørg Pedersen Dok.beskr: TILBAKEMELDING PÅ TILDELT LEILIGHET Lnr: 3352/15 Regdato:28.09.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1110-1 Sakstittel J.f.dato: 10.11.2014 Ledsagerbevis 2014 Brev.dato 05.11.2014 *** 1--***-***; ; 3--***-*** INB-SER-ANNHJA Søknad om ledsagerbevis Arkivsak/doknr. 14/1067-1 Sakstittel

Detaljer

Journaldato: 22.02.2016-26.02.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 04.07.2005. Dok.dato: 19.11.

Journaldato: 22.02.2016-26.02.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 04.07.2005. Dok.dato: 19.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.03.2016 Ansettelse i vikariat nattstilling Rollag bygdeheim Ansettelse i vikariat nattstilling

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/693-2 Sakstittel Journaldato: 18.05.2015 Forlengelse av daglig arbeidstid for hvilende nattevaktstillinger ved virksomhet - BODAF Brevdato 05.05.2015 Dokumenttittel Avsender Arbeidstilsynet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014

Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014 Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014 2013/00611-007 U Datert: 09.01.2014 Arkiv: 440 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Arbeidstilsynet Sak: Tilsyn - arbeidsmiljø - helse og sosialadministrasjonen, Rollag

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.12.2015-01.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.12.2015-01.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3760-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MOME Navn: Ron Berg og Nina Eggen Dok.beskr: Svar - 135/55 Feilkobling av kloakk Saksnr: 15/4250-2 Dok.type: U Gradering: Navn: Bjørn Inge Næve Dok.beskr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/741-3 Sakstittel Journaldato: 26.05.2015 Båstad Landhandleri A/S Trøgstad - salgsbevilling - 2015 Brevdato 25.05.2015 Dokumenttittel Mottaker Thomas Helmersen Salgsbevilling i drift

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om ekspropriasjon eiend 1942/52/1 - Dekning av kostnader 2015/ /

Offentlig journal. Vedr vedtak om ekspropriasjon eiend 1942/52/1 - Dekning av kostnader 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2015 Vedr vedtak om ekspropriasjon eiend 1942/52/1 - Dekning av kostnader Områderegulering Lunde - Nordreisa kommune (E4

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1032-3 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Elevmappe oppstartsår 2005 1. årstrinn Brev.dato 26.05.2015 *** Henvisning til PPT for videregående opplæring OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12.

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.12.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.01.2016 Refusjon for gjesteelev høsten 2015 Elevmappe 2013/732-8 4449/2015

Detaljer

Journaldato: 15.07.2015-15.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.

Journaldato: 15.07.2015-15.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse - Statens lånekasse for utdanning PERSONALMAPPE - MONA MYRVOLL

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.05.2014-12.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.05.2014-12.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5546/14 Regdato:12.05.2014 Saksnr: 14/35-14 Dok.type: /U Gradering: PROGRAM FOR 17. MAI I SKAUN INFORMASJON TIL 17.-MAIKOMITEENE Lnr: 5814/14 Regdato:12.05.2014 Saksnr: 13/3064-25 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 738/14 Regdato:23.05.2014 Arkivkode:GNR 71 112 Saksnr: 14/104-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/UTV/FINLIN Journalenhet: Petter Larsen Havnen AS Dok.beskr: GODKJENT BEGJÆRING OM OPPDELING AV TO-MANNSBOLIG

Detaljer

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04230-35 I Dok.dato: 15122009 Jour.dato: 0 olav.andreas.bryge@tollbodadvokatene.no

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 25.09.07 25.09.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 25.09.07 25.09.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 04/01167-014 U Datert: 25.09.07 Arkiv: V60 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Innovasjon Norge Sak: KONFLIKTFOREBYGGENDE TILTAK - BJØRN OVE HØISET, SØR-LENANGEN Dok: KONFLIKTFOREBYGGENDE TILTAK

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning. Søknad om bygdeutviklingsmidler - Peter Andre Bruvold 2013/1495-7 28303/2013 03.09.2013 31.07.

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning. Søknad om bygdeutviklingsmidler - Peter Andre Bruvold 2013/1495-7 28303/2013 03.09.2013 31.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.10.2013 tbetalingsanmodning Søknad om bygdeutviklingsmidler - eter Andre Bruvold 2013/1495-7

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak - Godkjenning av plan for nydyrking - gnr 166 bnr 2 og gnr 165 bnr 18 2015/1045-4 9967/2015 22.12.2015 09.02.

Offentlig journal. Vedtak - Godkjenning av plan for nydyrking - gnr 166 bnr 2 og gnr 165 bnr 18 2015/1045-4 9967/2015 22.12.2015 09.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 09.02.2016 Vedtak - Godkjenning av plan for nydyrking - gnr 166 bnr 2 og gnr 165 bnr 18 Plan for nydyrking - Nordre

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.03.2012-18.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.03.2012-18.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Journalenhet: Ut.: 12.03.2012 Arkivkode:223 Q3 Saksnr: 12/00126-002 Navn: Bjarkøyforbindelsene AS Dok.beskr: BJARKØYFORBINDELSENE AS - TILSKUDD 2012 - UTBETALING 1. HALVÅR Ut.: 12.03.2012 Arkivkode:614 A2 &58 Saksnr:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Angående vedtak opprydding på tomt 1942/52/9 Opprydding på eiendom

Detaljer

Journaldato: 06.05.2010-06.05.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.2010. Dok.dato: 05.05.

Journaldato: 06.05.2010-06.05.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.2010. Dok.dato: 05.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. forespørsel om kopi av saksdokumenter FRADELNG AV EENDOMMEN GNR 1 BNR 11 - GERD

Detaljer