Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Østfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse - Personalmappe - Privatperson Personalmappe HR avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Bekreftelser - Tjenestebevis - Personalmappe - Privatperson Personalmappe HR avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse - Tjenestebevis - Personalmappe - Privatperson Personalmappe HR avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Bekreftele - Tjenestebevis - Personalmappe - Privatperson Personalmappe HR avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ IA-oppfølging - Personalmappe - NAV Fredrikstad HR avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ IA-oppfølging - Personalmappe - NAV Forvaltning Akershus 01 HR avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på kartlegging av kapasitet for behandling av pasienter i sykehus - Ebola smitte - Ingerid Risland Helse Sør-Øst fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 301 tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Politisak - Søndre Buskerud politidistrikt DPS nordre Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Andre - avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Signert avtale - tjenestespesifikk databehandleravtale for prosjekt med riksrevisjon - Riksrevisjonens undersøkelse av ledelse og styring av personalressursene i spesialisthelsetjenesten - Sven Christoffersen IKT-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 290 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding - erstatning på tapte eiendeler - Erstatning tapte eiendeler - øre-nese-halsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 492 tgående internt produsert, 14/ Informasjon om ressursperson - Norsk Fot & Ankelregister NOFAR - Norsk Fot- & ankelregister kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321

3 I, tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på høring om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - søksmålfrister - Høring - Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - Søksmålsfrister - Helse Sør-Øst fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 tgående internt produsert, 14/ Høringsuttalelse - Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - Søksmålsfrister - Høring - Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - Søksmålsfrister - Helse Sør-Øst fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling til kartforretning - Veum avtale med kommunen vedrørende demning - Overføring av fotballbane - Fredrikstad kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Konsesjonssøknad om overdragelse av fotballbane - Veum avtale med kommunen vedrørende demning - Overføring av fotballbane - Fredrikstad kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av konsesjonssøknad - Veum avtale med kommunen vedrørende demning - Overføring av fotballbane - Fredrikstad kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Innsynsbegjæring på anskaffelse av lokaler for samlokalisering av psykiatriske poliklinikker Sarpsborg - Sykehuset Østfold Sarpsborg - Samlokalisering av poliklinikker for psykisk helsevern og rus - AS Betongbygg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I, tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på innsynsbegjæring - oversendelse av åpningsprotokoll - Sykehuset Østfold Sarpsborg - Samlokalisering av poliklinikker for psykisk helsevern og rus - AS Betongbygg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av leiekontrakt - Glensgata 19 - Sykehuset Østfold Sarpsborg - Samlokalisering av poliklinikker for psykisk helsevern og rus - Glengsgata 19 AS Offl 23 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om innsyn i anskaffelsesprosessen - Sykehuset Østfold Sarpsborg - Samlokalisering av poliklinikker for psykisk helsevern og rus - Betongbygg Eiendom AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på anmodning om innsyn i anskaffelsesprosessen - Sykehuset Østfold Sarpsborg - Samlokalisering av poliklinikker for psykisk helsevern og rus - AS Betongbygg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Innsynsbegjæring og kopi av tilbud fra leverandør - Sykehuset Østfold Sarpsborg - Samlokalisering av poliklinikker for psykisk helsevern og rus - Gisle Eidissen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på innsynsbegjæring - Sykehuset Østfold Sarpsborg - Samlokalisering av poliklinikker for psykisk helsevern og rus - Betongbygg Eiendom AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I, tgående internt produsert, 14/ Foreløpig tilbakemelding på tilsynssak - Tilsynssak - Fylkesmannen i Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 tgående internt produsert, 14/ Serviceavtale GE - ltralyd - til signering - Serviceavtale GE - ltralyd - GE Healthcare Clinical system Norway AS medisinsk teknologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 tgående internt produsert, 14/ Serviceavtale GE - Spect - Nukleærmedisin - til signering - Serviceavtale GE - Spect - Nukleærmedisin - GE Healthcare Clinical system Norway AS medisinsk teknologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 tgående internt produsert, 14/ Serviceavtale GE - Anestesi - til signering - Serviceavtale GE - Anestesi - GE Healthcare Clinical system Norway AS medisinsk teknologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Barnevernssak - Halden kommune avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 402 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på kartlegging av poliklinisk og ambulant virksomhet PHV og TSB Innsamling av informasjon om polikliniske og ambulante årsverk innen psykisk helsevern - PHV og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - TSB i Helsedirektoratet avdeling for rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 334

6 I, tgående internt produsert, 14/ Fullmakt i anledning Arbeidsgiverforeningen Spekters generalforsamling - Spekter Generalforsamling - Arbeidsgiverforeningen Spekter administrerende direktør stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014 tgående internt produsert, 14/ Presentasjon Sykehuset Østfold Kommunale ø-hjelpsenger - Nasjonal helse- og sykehusplan - Moan Andreas Helse- og omsorgsdepartementet administrerende direktør stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Politisak - Follo Politidistrikt barneavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på henvendelse - Innsyn i pasientjournal - Politisak - Follo Politidistrikt barneavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Politisak - Follo Politidistrikt barneavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Vitneinnkalling - Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 393

7 I, tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på anmodning om retting i journal - Retting og sletting i journal - nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Eika Forsikring AS indremedisinsk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på henvendelse - Pasienthenvendelse - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på erstatningskrav - Krav om oppreisningserstatning - Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Krav om oppreisningserstatning - fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Administrator rolle i Public Public elektronisk saksbehandlingssystem - investering - Software Innovation ASA dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041

8 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Sykehuset Østfold avrop på Public 360 kontraktshåndtering - Public elektronisk saksbehandlingssystem - investering - Software Innovation IKT-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding om praktiseringen av varslingsreglene - Praktisering av varslingsreglene - Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst viseadministrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 337 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på henvendelse - Pasienthenvendelse - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 469 Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av sykdomsperioder Innhenting av sykdomsperioder i Kommunal Landspensjonskasse HR stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på innhenting av sykdomsperioder - Innhenting av sykdomsperioder i Kommunal Landspensjonskasse HR stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Egen journal - dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

9 I, tgående internt produsert, 14/ Konkurransegrunnlag - anskaffelse av kontrollmateriale til medisinsk biokjemi - Anskaffelse av kontrollmateriell - interessenter avdeling for innkjøp og logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 352 tgående internt produsert, 14/ Kunngjøring av konkurranse - anskaffelse av kontrollmateriell - Anskaffelse av kontrollmateriell - interessenter avdeling for innkjøp og logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 352 tgående internt produsert, 14/ Svar på krav om innsyn på anskaffelse av senger - Anskaffelse av senger - Etac AS avdeling for innkjøp og logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 051 tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Politisak - Follo Politidistrikt avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Pasientombudssak - Pasient- og brukerombudet i Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på forespørsel om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Eika Forsikring AS nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

10 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding på pasienthenvendelse - Pasienthenvendelse - avdeling for sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding på pasienthenvendelse - Pasienthenvendelse - nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Tryg Forsikring indremedisinsk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Barnevernssak - Psykolog Målfrid Kvam psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 402 Inngående eksternt produsert, 15/ Referat fra møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet Råd for samarbeid med arbeidslivet - RSA - Oslofjordalliansen - Høgskolen i Østfold Sykehuset Østfold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016 tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Tilsynssak - Fylkesmannen i Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302

11 I, tgående internt produsert, 15/05-2 Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Codan Forsikring dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Barnevernssak - Ås Kommune barneavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 402 tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Solberg Sandtrø Advokatfirma nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Kindem & Co Advokatkollegiet indremedisinsk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Advokatfirma AhlgrenKreutz AS avdeling for rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Tilsynssak - Fylkesmannen i Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302

12 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding på utvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - datainnsamling i Sykehuset Østfold HF - tvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - datainnsamling - Riksrevisjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 025 tgående internt produsert, 15/ tvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - datainnsamling i Sykehuset Østfold HF - tvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - datainnsamling - Riksrevisjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 025 Inngående eksternt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Pasientombudssak - Pasient- og brukerombudet i Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Skiptvet kommune 051/15 - Samhandlingsavvik - Skiptvet kommune 051/15 - Skiptvet kommune samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030 tgående internt produsert, 15/ Følgeskriv avvik - 051/15 - Samhandlingsavvik - Skiptvet kommune 051/15 - Skiptvet kommune samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030 tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding på søknad - Åpen søknad forsknings- og innovasjonsavdelingen - Louise Lynggård forskning- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 520

13 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Barnevernssak - Eidsberg kommune kvinneklinikken Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 402 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - If Skadeforsikring NF avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - If Skadeforsikring NF ortopedisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Protector forsikring ASA ortopedisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Rettighetsklage - Rettighetsklage - Fylkesmannen i Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Protector forsikring ASA nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

14 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av dokumentasjon - Pasientombudssak - Pasient- og brukerombudet i Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 Inngående eksternt produsert, 15/ Investeringsanalyse ved nyutbyggelse - Bacheloroppgave - Investeringsanalyse - Jeanette Risanger og Christina Sundal administrerende direktør stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 129 tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Andre - NAV Sarpsborg avdeling for rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Meldeordningen - ønskede hendelser ved ernæring i sykehus - tilbakemelding på 3-3 meldinger - ønskede hendelser ved ernæring i sykehus - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten mat- og transportavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - If Skadeforsikring NF nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - If Skadeforsikring NF nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

15 I, tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Tilsynssak - Fylkesmannen i Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Andre - avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - Andre - avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Erstatningssak NPE 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07662-4 Innsamling av informasjon om poliklinisk og ambulant virksomhet i det psykiske helsevernet og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB i 2015 Innsamling av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00543-3 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 20.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01664-1 Attester/Vitnemål/Autorisasjon - Avskjermet Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00335-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - Privatperson Personalmappe Dok. dato: 10.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/03157-1 Personaloppfølging

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00760-3 Søknad og CV - Avskjermet Dok. dato: 27.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00800-2 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 30.06.2015

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00010-11 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 15.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/00024-5 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00134-3 Skademelding - Avskjermet HR Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00516-6 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Fredrikstad Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/08075-4 Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding Halden kommune seksjon døgn og dag, Åsebråten Dok. dato: 18.11.2015 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06889-9 Invitasjon til arbeidsseminar for lederutviklere i RHF Invitasjon til diverse konferanser kurs seminar møter og samlinger fra - Helsedirektoratet 2014 HR stab

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/08201-3 Tilbakemelding til melder - Barnevernssak - Rygge kommune psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 21.05.2015 Arkivdel: Pasientarkiv 402 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/00026-9 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Skanning Dok. dato: 15.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00850-5 Bekreftelse - Avskjermet Privatperson

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00001-1 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 17.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00026-1 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 13.11.2014

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00116-2 Bekreftelse - Personalmappe - Privatperson Personalmappe Dok. dato: 27.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/00116-3 Søknad

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/03071-1 IA-oppfølging - Avskjermet Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/03986-1 IA-oppfølging - Avskjermet Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00404-14 Arbeidsavtale Fast - Ambulansearbeider - 100 % Dok. dato: 23.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/01855-20 Arbeidsavtale Midlertidig

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01616-6 Bekreftelse - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 22.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02131-2 Opphør av arbeidsforhold - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00032-11 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 04.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00104-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 31.03.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/06908-1 Bekymringsmelding Eidsberg kommune Dok. dato: 31.10.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 402 tgående internt produsert, 14/06926-1 Bekymringsmelding Halden kommune

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07923-4 Finansieringsansvaret for Cotellic ( cobimetinib ) overføres til de regionale helseforetakene - Fra den 011215 Overføring av finansieringsansvar - Legemidler

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06134-6 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 18.10.2017 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00014-13 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00117-11 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 23.08.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/03016-4 Overvåking av genitale chlamydiainfeksjoner inkludert lymfogranuloma venerum - LGV i Norge, 2016 Meldeplikt - Klamydiadata - MSIS Folkehelseinstituttet senter for

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00071-5 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 18.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00214-5 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 18.05.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00253-2 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 11.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00253-3 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 11.07.2015

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00024-3 Arbeidsavtale - Dok. dato: 05.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00045-5 Søknad og CV - Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07212-12 Reviderte prioriteringsveiledere Pasient- og brukerrettighetsloven Helse Sør-Øst fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/07466-4 Oversendelse av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Andre - Avskjermet Gatejuristen psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00076-1 Endringsskjema - Dok. dato: 12.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/00076-2 Arbeidsavtale - Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00622-2 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Dok. dato: 17.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01303-5 Søknad og CV - Avskjermet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07703-6 Innkalling til avhør Follo politidistrikt barneavdelingen Dok. dato: 21.10.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/00317-6 Pasienthenvendelse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06889-8 Invitasjonen til sykehustalen 2015 - styreleder - Avskjermet Invitasjon til diverse konferanser kurs seminar møter og samlinger fra Helse Sør-Øst - Helsedirektoratet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00020-5 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 03.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00244-13 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 26.07.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07152-13 ESWL - statistikk 2015 - Sarpsborg Nyrestenknusning - Avtale med MLS Medical AS - ESWL behandling - Avtale for 2015 og 2016 MLS Medical kirurgisk avdeling Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/07736-21 Prolongering av rammeavtale - Databriller - Sykehuset Østfold og Synsam Norge AS Anskaffelse av Databriller Synsam Norge AS avdeling for innkjøp og logistikk Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06832-5 Taushetserklæring - Personalmappe - Privatperson Personalmappe Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/07443-5 Vedtak

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00483-9 Navnendring - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 10.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01147-8 Opphør av arbeidsforhold

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01621-16 Retur av signert avtale om frikjøp - Prosjekt Regional EPJ i program for Regional klinisk løsning under Digital fornying - Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07378-37 Nasjonal status enkeltoppgjør uke 29 Nasjonal status enkeltoppgjør - Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00116-1 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 03.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/00655-1 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/00302-8 Bekreftelse - Dok. dato: 19.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/01203-2 Arbeidsavtale - Dok. dato: 12.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/02804-2 IA-oppfølging - Personalmappe - Privatperson Personalmappe Dok. dato: 11.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/05005-4 Arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02906-4 Ansiennitetsberegning Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: 11.06.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/03179-4 Bekreftelse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/08174-24 Varsel om husleieregulering 010117 Leiekontrakt for deler av Tuneveien 20 - Høgskolen i Østfold Statsbygg Region Øst eiendomsavdelingen Dok. dato: 26.09.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/06926-2 Bekymringsmelding Halden kommune barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Halden Inngående eksternt produsert, 15/04783-3 Søknad om nye nasjonale tjenester 2018 Nasjonale

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00732-4 Arbeidsavtale Tilkalling - Sykepleier Dok. dato: 17.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01573-5 Endringsskjema med signatur - Sykepleier

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/02801-1 KLP korrespondanse og vedtak - Personalmappe - Privatperson Personalmappe Dok. dato: 13.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/03325-70 Bekreftelse på adresseendring - Klinikk for rologi Adresseendringer Lilleaker spesialistsenter dokumentasjonssenteret Dok. dato: 24.07.2018 Arkivdel: Sakarkiv 042

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06985-4 Referat fra NONEMI møte 101114 Norsk nettverk for migrantvennlig sykehus - NONEMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse fag- og pasientsikkerhet Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00016-5 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 15.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 14/00082-8 IA-oppfølging - Avskjermet Dok. dato: 16.03.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05530-13 Endringsskjema - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: 13.03.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00946-19 Arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 15.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00998-12 Arbeidsavtale - Journaldato: Tilg.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00859-4 Arbeidstaker slutter Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 09.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/01780-17 Endringsskjema med

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06889-2 Invitasjon til deltakelse i programkomite for DPS - Lederkonferansen 2015 Invitasjon til diverse konferanser kurs seminar møter og samlinger fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02613-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/03587-7 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00051-6 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00358-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 21.01.2016

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00025-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 16.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00458-3 Arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00978-3 IA-oppfølging - Dok. dato: 18.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01313-5 IA-oppfølging - NAV Sarpsborg Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/00541-3 Oversendelse av tjenestebevis Privatperson Personalmappe Dok. dato: 01.03.2017 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/03299-14 IA-oppfølging - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00044-3 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Våler Dok. dato: 05.02.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00273-7 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Halden

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/03176-6 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: 13.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00269-15

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/01577-8 Bekymringsmelding Trøgstad kommune Dok. dato: 06.11.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/02987-12 Innkalling som vitne - Tvunget psykisk helsevern

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01111-13 Personaloppfølging - kvinneklinikken Dok. dato: 11.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01694-2 Arbeidsavtale - Dok. dato: 05.05.2017

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/03876-15 Avklaring av ansettelsesforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 29.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00229-10 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 22.03.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/01837-8 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Dok. dato: 09.03.2018

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/00169-5 Personaloppfølging - Avskjermet Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/02492-4 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Skanning Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01895-1 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06906-12 Rapport - Erfaringsgjennomgang av norsk ebola-håndtering Ebola smitte Helse Sør-Øst fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 301 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06898-2 Oversendelse av utkast til pakkeforløp og diagnoseveileder for brystkreft - pakkeforløp og diagnoseveileder for tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02164-3 Opphør av arbeidsforhold - Personalmappe - Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/02776-5 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet DPS Fredrikstad Dok. dato: 28.09.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/02776-6 Innhenting av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/05150-3 Attester/Vitnemål/Autorisasjon - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2004 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/07283-3 Høringsutkast

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00124-2 Skademelding - Dok. dato: 08.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00703-4 IA-oppfølging - NAV Sarpsborg Dok. dato: 30.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/04502-5 Opphør av arbeidsforhold - Rådgiver - 100 % Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: HR-avdelingen Dok. dato: 12.09.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02576-7 Arbeidsbetingelser - Avtale om 4 ekstra helger - 2018 Dok. dato: 05.03.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/01864-18 Arbeidsbetingelser

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/05195-12 Bekreftelse - Tjenestebevis Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 16.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07093-18 Drøfteprotokoll Prehospital AMK - Anmodning om korrigert protokoll - AMK for Østfold, Oslo og Akershus - Delta HR stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06893-2 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder 171114 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06906-7 Ebola - informasjon til helseforvaltningen Ebola smitte prehospital avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 301 Inngående eksternt produsert, 14/07217-6

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06906-5 Kartlegging av kapasitet for behandling av pasienter i sykehus Ebola smitte Helse Sør-Øst U prehospital avdeling Dok. dato: 27.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/04755-19 Kontrollattest periodisk kontroll - AS 45560 Kjøretøy - periodisk kontroll - ambulanse Statens vegvesen - Hafslund trafikkstasjon ambulanse seksjon Fredrikstad

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00900-6 Arbeidsavtale - Avskjermet Privatperson Personalmappe Dok. dato: 12.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/05558-5 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01500-3 Arbeidsbetingelser - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 12.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02104-15 Arbeidsbetingelser

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02401-4 Navneendring - Personalmappe - Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/07212-17 Pasient-

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07197-6 Kontrollkommisjonens organisering i Østfold - Oversendelse av Helsedirektoratets tilbakemelding - Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Østfold - Sammensetning

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00780-2 Opphør av arbeidsforhold - Personalmappe - Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01441-3 Opphør av arbeidsforhold -

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00399-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 30.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00696-3 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00241-7 Ny riksveg 110 Ørebekk-Simo åpner våren 2018 Informasjon - Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst ambulanse seksjon Fredrikstad Dok. dato: 26.01.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06492-3 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe HR-avdelingen Dok. dato: 07.11.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06944-11 Invitasjon til møte om utveksling av erfaringer i arbeidet med brukermedvirkning 030315 Brukerutvalget SØ 2014 samhandling Arkivkode: 016 tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02315-5 Prolongering av rammeavtale - Automatiserings og SD anlegg Anskaffelse av Automatiserings- og SD- anlegg 13/53 Schneider Electic Norge AS avdeling for innkjøp og

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00078-4 Endringsskjema - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 14/00091-4 Attester/Vitnemål/Autorisasjon Inngående eksternt produsert, 14/00253-1 Attester/Vitnemål/Autorisasjon

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06884-1 Høring - tkast til nytt rundskriv om helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Høring - tkast til nytt rundskriv om helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02381-6 Pasienthenvendelse Pasienthenvendelse - Journaldato: Tilg. kode: 433 Inngående eksternt produsert, 15/04783-5 Søknad om nasjonale tjenester 2019 Nasjonale tjenester

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00602-10 Oversendelse av personskadeskjema - E-post til advokat Advokatfirmaet Norman & Co ANS Journaldato: Tilg. kode: HR Dok. dato: 31.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Mottaker: tgående internt produsert, 14/02315-9 IA-oppfølging - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet NAV Skanning HR-avdelingen Dok. dato: 01.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Mottaker: tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07792-16 Kontaktinformasjon RHF - Høstferien 2016 Beredskapslister / kontaktlister og Sykehuset Østfold jul - nyttår - vinter - vår - sommer - høst administrerende direktør

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/01-9 Avregningsutvalget - Spørsmål om kodepraksis for nyfødte - bruk av kode P59.8 Gulsott hos nyfødte som følge av andre spesifiserte årsaker Avregningsutvalget - DRG

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00207-14 Bekreftelse - Sluttbekreftelse Dok. dato: 07.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00937-8 Politiattest Dok. dato: 12.07.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-7 Vedtak om endring av vedtekter - Sykehuset Østfold forskningsstiftelse Sykehuset Østfold forskningsstiftelse Lotteri- og stiftelsestilsynet U forskningsavdelingen

Detaljer