Årsplan for Florvåg barnehage Del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2"

Transkript

1 Årsplan for Florvåg barnehage Del 2

2 Ansatte Skomakeren 3-6 år Irene Krydsby pedagogisk leder Linda Skorpholm fagarbeider Ingrid Bekken assistent Lise Vorren støttepedagog Barakken 3-6 år Telegrafen 0-3 år Bakeriet 0-3 år Vikarer Susanne Eide pedagogisk leder Ann-Kristin Stensrud pedagogisk leder Marianne Tollaksen pedagogisk leder Liv Myrkaskog styrer Mona Akeberg vikar ved sykdom Lillian Blytt fagarbeider Helen Holmedal fagarbeider Linn Rosnes fagarbeider Therese Heradstveit Assisterende styrer /leder for Solgruppen Marianne Rolland vikar ved sykdom Birthe Øvrebø assistent Nilar Lwin Aung assistent Sigrunn Fjeldberg fagarbeider Sidsel Berg fagarbeider/kjøkken Christine Olsen støttepedagog Heike Anjun Aase lærling

3 TILVENNING FOR NYE BARN Barn er forskjellige derfor er også behovet for tilvenningstid ulik. Noen trenger lang tid, andre mindre. Det er mange som syns det er godt å få en plan for denne perioden, og vi har laget et forslag som kan følges. Avtal med den som møter dere om hva som passer best. Det er mange inntrykk å fordøye, så det kan være godt med litt korte dager i begynnelsen. For de fleste barn vil det også være godt at foreldrene er tilstede hele den første dagen. Det er selvfølgelig helt ok med mer enn tre dager hvis dette er nødvendig. 1.dag: Den første dagen får dere og den som tar imot gjøre dere kjent i barnehagen. Vi spiser lunsj sammen kl 11.30, ta derfor med en matpakke med skiver som barnet kan spise. 2.dag: Nå kjenner dere litt til barnehagen og de andre barna og de ansatte. I dag kan kanskje den som følger ta en tur ut av barnehagen. 3.dag: 08.00/ I dag kan barnet spise frokost med oss kl hvis det er ønsker om det. Ta med frokostpakke. Ta også med en frukt, for kl deler vi all frukten og koser oss! Den som følger kan prøve være vekke fra barnehagen i en litt lengre periode i dag. STARTSAMTALER Før barnet starter i barnehagen har vi startsamtale md foreldre. Ved å ha startsamtale med alle foreldre får barnehagen viktig informasjon om barnet og familien og familien kan få viktig informasjon fra barnehagen. Startsamtalen er et felles skjema som brukes i alle barnehager i Askøy, og som gir foreldre og barnehage et godt utgangspunkt for et godt samarbeid.

4 Gjennom leken skal barna oppnå gode relasjoner og mestring. DAGSRYTMEN VÅR (ca. tider) 7.30 Barnehagen åpner. Lek inne. Frokost for dem som vil spise i barnehagen, barnet kan spise når han/hun kommer Lek og aktiviteter inne på avdelingen Ulike aktiviteter inne og ute f.eks. gruppeakt., turer, samlingsstunder. Småbarnsavdelingen har utelek Formiddagsmåltid Soving/lek inne for de Aktiviteter og lek ute for de eldste minste Fruktmåltid Lek og aktiviteter inne / ute. Barnehagen stenger.

5 I løpet av august vil det begynne en del nye barn, disse må få tid til å bli kjent med både voksne og barn på avdelingen, regler og rutine. Derfor vil den første måneden være lek og omsorg. Vi venter med gruppeaktiviteter og turer til alle er blitt kjent og trygg på sin nye tilværelse i barnehage MÅNEGRUPPEN (3-4 åringene) skal dette året bruke Småsteg Steg for steg for tidlig læring Småsteg fremmer utviklingen av barnas selvreguleringsferdigheter lærer barna ferdigheter som er nødvendige for å utvikle empati, identifisere følelser hos seg selv og hos andre og det å kunne forstå andres perspektiv. lærer barna strategier som hjelper dem til å hindre at sterke følelser leder til negativ adferd lærer barna to trinn for å løse relasjonsproblemer med jevnaldrende og ferdigheter for å få og for å beholde venner Solgruppen: Bli kjent med hverandre og regler og rutiner Rytme Lytteleker Rim og regler stavelser Månegruppen: Bli kjent med hverandre, regler og rutiner. Småbarnsavdelingene: Tilvenning Trygge relasjoner

6 AUGUST UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Nytt barnehageår begynner Startsamtaler for alle nye barn i juni-juli-august.

7 BRANNVERNUKE Uke 38 er den Nasjonale brannvernuken, og Florvåg barnehage har derfor valgt å ha brannvern som tema denne uken. Vi vil snakke om hvordan brann kan starte, hvordan hindre brann og hvordan opptre hvis det oppstår brann. Vi bruker et arbeidsmateriell som heter Eldar og Vanja, som inneholder forskjellig materiell som barnehagen kan bruke, bl.a. hånddukkene Eldar og Vanja. I løpet av uken skal vi også ha to-tre brannøvelser, så husk å ta på tøfler! En av dagene kommer vi også til å få storfint besøk av brannmenn og brannbil. Hvis vi er heldig får vi kanskje lov å spyle med brannslangen! Solgruppen: Grovmotorikk Lytteleker Rim og regler Stavelser Fortellerprosjekt Månegruppen: Lek på grupperom og i storsal Brannvern Småsteg: å ønske velkommen Småbarnsavdelingene: Tilvenning. Nye barn. Lek inne og ute

8 SEPTEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PLANLEGGINGS DAG Brannvernuke Foreldreråds/ foreldremøte kl Studenter fra barnehagelærerutdanning 2.klasse har praksis på Barakken (2 studenter) og Skomakeren (2 studenter) uke 39-41

9 HUSK: Solgruppen består av 15 førskolebarn. De er samlet tre dager i uken: Tirsdager er det motorisk aktivitet i Storsal Onsdag er det skoleforbedende aktiviteter Torsdag er turdag. Alle barn må være kommet i barnehagen senest kl 9.15! Foreldre til 3 åringer evaluerer overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Dere får tilsendt skjema! Nå er det viktig at barna har gode og varme klær, husk votter, luer og skjerf! Oktober kan være både våt og kald! Husk å gi beskjed til avdelingen hvis barnet skal ha fri i skolens høstferieuke! Alle avdelinger har foreldrekaffe en ettermiddag i september /oktober. Velkommen til en uformell stund der du kan bli bedre kjent med ansatte, andre foreldre og barna på avdelingen! Solgruppen Rollelek Begreper om vennskap og følelser Stavelser og rimeleker Månegruppen Grunnleggende bevegelser Tur, storsal, lek Småsteg: lytting, fokusere oppmerksomhet, selvsnakk, følge instruksjoner Småbarnsavdeling Høst, formingsaktiviteter Påkledning

10 OKTOBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Skolens høstferieuke Studenter fra barnehagelærerutdanning 1.klasse har praksis på Barakken (2 studenter) uke 42-44

11 Florvåg barnehages barnesyn: Barn mestrer og kan når de får mulighet Barn er avhengig av forutsigbarhet og tydelige grenser Barn er aktive og utforskende Hvert barn er unikt Barn er sosiale og har glede av samvær med andre Solgruppen Auditiv trening Musikk, lytteleker, setninger og ord Rimeleker Lesegrupper med 5.kl fra Florvåg barneskole Månegruppen Småsteg: Be om det du trenger eller vil ha, identifisere følelser, flere følelser, identifisere sinne Storsal, lek Sanser og kroppsbevissthet Fysiske egenskaper Småbarnsavdeling Grupper Påkledning

12 NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PLANLEGGINGS DAG Foreldre til barn på småbarnsavdeling (som ikke var nye i høst) får tilbud om samtale i oktober/november

13 Aktiviteter denne måneden: Kirkebesøk Nissefest Luciamorgen Juleverksted Nøtteknekkeren (ballettforestilling, bare solgruppen) Pepperkakebaking Gruppeaktivitetene i solgruppen og månegruppen går ut. HUSK: Å krysse av på liste ang. ferie i dagene før jul og i romjulen. Barnehagen er stengt på julaften, helligdagene og nyttårsaften.

14 DESEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Nissefest JULAFTEN 1. JULEDAG 2. JULEDAG NYTTÅRSAFTEN

15 Hvordan lærer barn? Barn lærer gjennom selv å være aktiv Barn lærer gjennom repetisjoner Barn lærer gjennom hverdagsaktiviteter Barn lærer gjennom samspill med andre Barn lærer gjennom lek Medarbeider-samtale for alle ansatte i løpet av januar Solgruppen Finmotorikk Rim og regler Setninger og ord Månegruppen Småsteg: like eller forskjellige følelser, uhell, å hjelpe og å bry seg om, vi kjenner følelser i kroppen Forming og lek Småbarnsavdeling Grupper

16 JANUAR UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG NYTTÅRSDAG PLANLEGGINGS DAG klassestudentene fra barnehagelærerutdanningen kommer tilbake i uke 5-8 (Barakken).

17 Innredning fysisk miljø/lekemiljø. Et spennende og innbydende lekemiljø vil inspirere barn til lek og aktiviteter. I løpet av året skal lekemiljøene variere og fornyes. Endring kan skje når barna selv finner nye måter å leke på, eller når voksne ser at det er behov for endring. Dette gjelder lekemiljøene både inne og ute. HUSK: Å krysse av på liste ang. fri i skolens vinterferieuke Den årlige brukerundersøkelsen for foreldre vil være i februar mars 2015! Mer info kommer! Vår barnehage har valgt å ha aldersdelte avdelinger og ha aldersdelte gruppeaktiviteter. Dette fordi lekemiljøene da kan tilpasses den enkelte aldersgruppe, og at barna etter hvert som de blir eldre vil finne annen type leker og utstyr. Dette året vil personalet har fokus på det fysiske miljøet på planleggingsdager og personalmøter. Solgruppen Begreper form og farge År/årstid Rim og regler Fremlyd Månegruppen Småsteg: Sterke følelser, sette navn på følelser, mestre skuffelser Tur og lek Småbarnsavdelinger Lekegrupper Vennskap og relasjoner

18 FEBRUAR UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fastelavnsfest! Tema: sirkus Foreldremøte for foreldre til førskolebarn på Florvåg barneskole Skolens vinterferieuke Foreldre til førskolebarna får samtale med leder for solgruppen i februar mars.

19 Påskeaktiviteter i Florvåg barnehage: Påskelunsj Påskeverksted Samling med påskesanger, eventyr og refleksjon HUSK: Å krysse av på liste ang. påskeferie Planleggingsdag Solgruppen Begreper Plasseringsbegrep Rim og regler Fremlyder Månegruppen Småsteg: mestre sinne, mestre venting, rettferdige måter å leke på, ha det moro sammen med venner Sansemotorikk og koordinative egenskaper Tur, lek og storsal Småbarnsavdeling Nytt liv, Påske

20 MARS UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PLANLEGGINGS- DAG Påskelunsj for barn og ansatte 2.klassestudentene fra barnehagelærerutdanningen kommer tilbake i uke (Skomakeren og Barakken) Barn på småbarnsavdeling (som begynte i høst) får tilbud om samtale mars april.

21 Nytt liv Nå er våren her og det spirer og gror. Vi vil ha fokus på nytt liv, vi kan f.eks så frø, snakke om nye dyr på gården; lam,føll,kalv. HUSK: Barnesamtaler Barn og ansatte vurderer hvor godt lekesonene og lekeutstyret fungerer gjennom samtaler med barn. Hvor liker dere å leke Solgruppen Grovmotorikk Begreper om størrelse og tall Rim og regler Fremlyd,siste lyd Månegruppen Småsteg: å invitere andre med i leken,, å få bli med å leke, sette ord på problemet Tur og lek Barnehagen har stengt på helligdagene i påsken Onsdag 1.04: Barnehagen stenger kl Brukerundersøkelse Svarfrist for sommerferie Småbarnsavdeling Nytt Liv lekegrupper

22 APRIL UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Barnehagen stenger kl SKJÆRTORSDAG LANGFREDAG PÅSKEAFTEN 1. PÅSKEDAG PÅSKEDAG klassestudentene fra barnehagelærerutdanningen kommer tilbake i uke 17 (skoleforberedende praksis)

23 TARKUS- BARNAS TRAFIKKVENN Er et pedagogisk trafikksikringsprogram for barn i barnehagen. Det inneholder veiledningshefter, plansjer og plakater, og ikke minst hånddukken Tarkus. Det omhandler å være fotgjenger og syklist, bruk av bilbelte, refleks og bruk av sykkelhjelm. Barna på storbarnsavdelingene er også ute i trafikken sammen med Tarkus og ser på fortau, overgangsfelt og skilt. HUSK Svarfrist sommerferie! Barn skal ha 4 uker sommerferie i perioden av ukene skal være sammenhengende. Solgruppen Rollelek Begreper skole år, dager og måneder Rim og regler Månegruppen Småsteg: tenke ut løsninger, snakke positivt selvhevdende Tur til bondegård for å bli kjent med alle dyrene! Tarkus Tur Småbarnsavdeling Lekegrupper En lengre tur med avdelingen

24 MAI UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG OFFENTLIG HØYTIDSDAG KRISTI HIMMELFARTSDAG 15 PLANLEGGINGS DAG GRUNNLOVSDAGEN TARKUS for storbarnsavdelingene PINSEDAG TARKUS for storbarnsavdelingene

25 Sommerfest 4.juni kl Overgang fra liten til stor avdeling: I juni begynner vi med lekegrupper på tvers av avdelingene. De eldste på småbarnsavdeling og de yngste på storbarnsavdeling har da to formiddager i uken der de har samlinger, leker sammen og blir kjent med både barn og voksne. Når nytt barnehageår starter i august, begynner alle de eldste barna på stor avdeling samtidig. Her inviteres alle foreldre og foresatte, søsken og besteforeldre til sommerfest. Det blir underholdning av barnehagebarna, god mat og drikke! Det vil komme invitasjon når det nærmer seg. Begge småbarnsavdelingene har valgt å innføre «do-uke» i uke 24. Det er en uke der vi har ekstra fokus på det å slutte med bleier å begynne å bruke toalettet. Vi leser bøker, snakker om det i samlingsstunder og alle barna får mulighet og blir oppmuntret til å gå på toalettet ved hvert bleieskift og når de ellers måtte ønske. Solgruppen Auditiv trening Lytteleker Rim og regler Tarkus Månegruppen Tarkus Tur Lek inne og ute Småbarnsavdeling Lekegrupper Overgang småbarnsavdelingstorbarnsavdeling Selvstendighet, toalettbesøk

26 JUNI UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Sommerfest for barn, foreldre og ansatte «do-uke» for småbarnsavdelingene Startsamtaler for alle nye barn i juni-juli-august. Alle barn som går fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling vil få foreldresamtale med den nye pedagogiske lederen i juni.

27 Dokumentasjon og vurdering HVA Hvem Når Hvordan Vurdere overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling Foreldre til 3 åringene Oktober-november 2014 Skjema Medarbeiderundersøkelse Ansatte Januar 2015 Skjema Brukerundersøkelse Foreldre Februar mars 2015 skjema Barnas lekesoner og lekeutstyr Barna April 2015 Barnesamtaler

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående?

Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående? Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående? Livsløpsperspektiv Fange opp- følge opp Målrettet kompetanse- kvalitet samordning og samarbeid- systemarbeid

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har. vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt

I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har. vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt om «huset sitt» i samlinger(se bilde over). Det er fortsatt noen barn som

Detaljer