Tor Olav Bråttvik. Key Account Manager Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tor Olav Bråttvik. Key Account Manager Nordland"

Transkript

1 Tor Olav Bråttvik Key Account Manager Nordland

2 110 års arv danner et sterkt fundament 60 års erfaring danner en solid partner København- Fredriksberg Nattevagt ble etablert i Danmark. 20 vaktmenn på kveldstid var starten til dagens ISS ISS går inn i renholdsbransjen gjennom selskapet «Det Danske Rengøringsselskap A/S» Det Danske Rengjørings Selskab AS kjøper Oslo Rengjøringsbyrå, det første ISS selskap i Norge ISS Catering etablert etter oppkjøp av Inter Elektro A/S som drev med serveringsauto mater. Oms: 117 MNOK Selskapets første kontrakt for næringsmiddelservice Oms: 365 MNOK Tjenesten "Facility Management" etableres Oms: 1,5 MRD ISS kjøper norges største vaktmesterfirma Vaktmester Kompaniet AS Oms: 1,7 MRD Starter opp med vedlikehold og drift av bygninger og eiendom Oms: 2 MRD Overtar den første anleggsgartner bedriften (Skaaret) Oms: 2,8 MRD ISS kjøper Personalhuset og starter opp bemanningsselskap Oms: 4 MRD ISS starter opp i nytt forretnings område - Sikkerhet Oms: 6,2 MRD ISS er rangert som verdens 2. beste outsourcing leverandør, og er den 4. største bedriften i verden Oms: 6,1 MRD Norges befolkning er 2,2 Millioner. Det er ca studenter ved Kristiania universitet. Nobelprisene blir utdelt for første gang. 100 kr(2011) = 1,71 kr Norges befolkning er 2,8 Millioner. Et kg kjøttdeig koster 1,65 kr. I en klatreulykke omkommer Kong Albert I av Belgia. 100 kr (2011) = 3,03 kr Norges befolkning er 3,3 Millioner. Den europeiske kull- og stålunionen trer i kraft. De 6. olympiske vinterleker arrangeres i Oslo. 100 kr (2011) = 7,30 kr Norges befolkning er 3,9 Millioner. Bilbeltepåbud innføres. Navnet "Micro-soft" (for microcomputer software) blir brukt av Bill Gates for første gang. ISS Timelønn= kr.18,40 Norges befolkning er 4,1Millioner. Ronald Reagan innsettes i sin andre periode som USAs president Et kg kjøttdeig koster 67,44 kr. ISS timelønn er Kr. 43,50 Norges Den første befolkning er utbetalingen av 4,3 Millioner. kontantstøtten Børge Ousland blir finner sted. den første som Søkemaskinen krysser Antarktis Google blir alene. tilgjengelig på ISS timelønn er Internett. Kr. 84,02 Oslo lufthavn, Gardermoen, åpner. ISS timelønn er Kr. 91,34 Norges befolkning er 4,4 Millioner. NATO går til krig mot Jugoslaviaen Det er 454 biler per innbyggere. Et kg kjøttdeig koster 70,0 kr. 100 kr (2011) = 79,43 kr Terrorangrep mot World Trade Center. Det er studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler. 100 kr (2011) = 84,39 kr. Geirangerfjorden Norges blir innskrevet befolkning er på UNESCOs 4,7 Millioner liste over verdens Barack Obama kultur- og velges som den naturarvsteder. første afrikanskamerikanske 100 kr (2011) = 86,36kr presidenten i USA. 100 kr (2011) = 95,57 kr Norges befolkning når 5 Millioner. G4S prøver å kjøpe ISS. Et kg kjøttdeig koster 62,25 ISS timelønn= 151,60 kr

3 Verdens 4. største arbeidsgiver

4 ISS er blant verdens beste innenfor outsourcing ISS er blant verdens beste innenfor outsourcing ISS er rangert som verdens nest beste innenfor outsourcing på den globale outsourcing 100 lista publisert i Fortune Magazine København. Vår posisjon som en av verdens beste outsourcing bedrifter er en viktig anerkjennelse for ISS og viser at selskapet er ledene i vår virksomhet, Facility Services. Ved at kundene velger ISS som leverandør for deres interne tjenester, gjør at de kan fokusere på deres kjernevirksomhet, mens vi tar oss av de interne tjenestene, som er vår nøkkel kompetanse, sier Jørgen Lindegaard, Group CEO, ISS AS.

5 ISS i Norge Fakta om ISS Facility Services AS: 70 regions- og avdelingskontorer ansatte Hovedkontoret: Sjølyst plass 2 på Skøyen i Oslo Omsetning 2010: 6,1 milliarder kroner NORDLAND Nordland, omsetn. Ca. 180 mill Ca 400 ansatte Største leverandør av DR, CAT, Skade/Eiendom drift av brakkerigger, asylmottak Representert: Andenes, Sortland, Leknes, Svolvær Lødingen, Bodø, Meløy, Fauske, Rognan, Mo i Rana Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

6 Organisasjonskart for ISS Region Nordland Regionsdirektør Trine Nøvik Økonomisjef Steen Jørgensen SAS NN Stab Brigitte Hetzler (ADK) Sissel Olsen (PL) KAM Tor Olav Bråttvik Bråttvik SAK Tomas Johannsen Personalleder N-Norge Marylen Sundfær ASJ Renhold Salten & LoVe Caroline Gjestemoen ASJ Renhold Helgeland Ben Roger Øien ES N-Norge Haldorsen ASJ Catering Alf Roger Skjeldal AL NMS John Petter Pedersen AL Glomfjord Karin Sandmark AL Sand.sjøen/Brønn.sund Ellinor Berglund Stab Nilsen Stemland AL Indre Salten Inger Oppsahl ASJ Bodø Caroline Gjestemoen ASJ Mosjøen Ben Roger Øien AL Nordland Skade Johansen AL N-Norge Vaktmester Berntsen AL LoVe Eirin Østgård AL Mo NN AL Troms Skade Rognli AL Finnmark Skade Borg Opplæringskonsulent Majken Steinbakk

7 Our areas of action A world of service

8 ISS huset INTEGRATED FACILITY SERVICES Kontraktsledelse Tjenester fra alle fagområder RENHOLD SUPPORT SERVICES CATERING SIKKERHET EIENDOM Grøntanlegg BEMANNING Daglig renhold Næringsmiddel Temporært Matter Routebased Telerespons Sentralbord Helpdesk Resepsjon Internlogistikk Interne tjenester Kantine- og personalrestauranter Arenaer Events Rigg Forpleining Automater Frukt Vektertjenester Resepsjon Adgangskontroll Svinnkontroll Snø/feing/strø Avfalltransport Vaktmester Elektro Ventilasjon Flytteservice Skadesanering Eiendomsdriftog forvaltning Rekruttering Personalutleie Omstilling og utvikling

9 Hva med hverdagen. Anerkjennelse Motivasjon Stolthet

10 Verdiene Ærlighet - Vi respekterer Ærlighet kommer først. Vi respekterer våre kunder, kollegaer og vårt selskap. Initiativ - Vi handler Handling er bedre enn prat. Medarbeidere har "licence to act" og det forventes også å gjøre det. Ansvarlighet - Vi bryr oss Vi bryr oss om hva vi gjør og hvem vi gjør det for. Kvalitet - Vi leverer Vi har en lidenskap for kvalitet og vi holder våre løfter

11 Når verdiene lever i organisasjonen

12 Våre beredskapsteam-evt. samarbeid med skade Oppdrag beredskapsteamene kan utføre: Nedvask og desinfisering ved utbrudd av Listeria eller Salmonella Mattilsynets samarbeidspartner ved nedvask og desinfisering ved utbrudd av dyrebårne sykdommer Nedvask og desinfisering i forbindelse med annen type bakterieproblematikk Fjerning av biofilm og brente proteiner Nedvask av utstyr som skal flyttes til annen bedrift Nedvask etter brann- og røykskader Teamet tar oppdrag både nasjonalt og internasjonalt (ref Salmonella cruiseskip M/S Switzerland, virus sanering hurtigruta Midnattsol):

13 Praktisk bruk av KL/KS i gjennomføring av en kontrakt Kvalitetsarbeidet i ISS Facility Services er nedfelt i våre verdier, og er integrert i bedriftens daglige arbeide. Forankringen av kvalitetsarbeidet mot verdigrunnlaget, ligger i vår politikk, visjon og mål. Basert på: Kvalitet ISO 9001:2000, Miljø ISO 14001: 2004, HMS 18001:1999, overordnet systembeskrivelse og service profitt chain ISS Kundesenter, besvarer innkommende henvendelser, e-post, dialog-og oppfølging av kunder ved henvendelse. Dette benyttes hvis det ikke oppnåes kontakt med lokal representant eller kontaktperson for tjenesten. ( velg kundesenter )

14 Service profit - chain Arbeidsforutsetninger ligger forankret i vårt systematiske HMS, kvalitetsarbeid og arbeidsplassundersøkelser. Vi måler medarbeidertilfredshet og medarbeiderloyalitet gjennom vår trivselsundersøkelse og indirekte via målinger på sykefravær og turnover. Kundetilfredshet måler vi gjennom kundeundersøkelse. Vi måler også kontinuerlig kundetilfredshet gjennom servicerapport. Kundeloyalitet måles gjennom tilgang - og avgangsanalyser. Lønnsomhet og vekst måles kontinuerlig gjennom vårt økonomisystem.

15 Prosesser

16 Kundefokus

17 Avvik og forbedringer

18 Klagehåndteringsprinsipper

19 Opplevd kvalitet

20 LISS- Ledelse i ISS - Visjonen Vår felles visjon for alle ansatte over hele verden er: Lead Facility Services globally - by leading Facility Services locally

21 Kvalitetssledelse Styres av: Code of Conduct Corporate Governance Systembeskrivelsen for ISS Facility Services AS Revisjoner Kvalitetssystemet

22 Code of Conduct-ISS`s retningslinjer Den enkelte ansattes opptreden Motarbeiding av korrupsjon og smøring Overholdelse av konkurranseregler Forholdet mellom forretningspartnere Standarder på arbeidsplassen, bedriftsansvar

23 Den enkeltes opptreden De ansatte må handle i overensstemmelse med loven De ansatte må etterleve ISS sin verdier Kunder, kollegaer og forretningspartnere skal behandles med respekt og rettferdighet Diskriminering og trakassering av alle slag er uakseptabelt Ansatte i ISS skal utføre arbeidet sitt uten noen form for alkohol eller stoffer

24 Motarbeiding av korrupsjon og smøring ISS er imot all form for korrupsjon og smøring ISS jobber for redelig forretningsvirksomhet basert på tjenestens kvalitet Personlig godtgjørelse, provisjon, smøring er strengt forbudt Det er uakseptabelt å motta gaver eller belønninger fra forretningspartnere med mindre det er i overensstemmelse med miljøets skikk og bruk og er av beskjeden verdi.

25 Overholdelse av konkurranseregler Overholdelse av alle gjeldene forretningsregler og reguleringer er sentralt for ISS`s forretningspraksis ISS konspirerer ikke om anbud med konkurrenter ISS diskuterer ikke konkurransemessige temaer med konkurrenter

26 Forhold mellom forretningspartnere ISS vil sikre at leverandører,kunder og forr.partnere er kjent med ISS`s etiske retningslinjer ISS tjenestelevering skal imøtekomme avtalte standarder for kvalitet, helse og sikkerhet for kundene Kundenes personvern respekteres, og aktuelle data beskyttes Klager fra kunder skal behandles effektivt og betraktes som et verdifullt bidrag til arbeidet med kontinuerlig å sikre tjenester av høy kvalitet.

27 Standarder på arbeidsplassen ISS sørger for ordentlige arbeidsforhold for de ansatte ISS har respekt for friheten til å organisere seg og retten til kollektiv forhandling ISS bruker ingen tvungen arbeidskraft Iht internationale konvensjoner unngår ISS barnearbeid ISS tilbyr tarifflønn med div.tillegg for alle sine ansatte som et minimum ISS respekterer de ansattes personvern, og beskytter aktuelle data deretter

28 Bedriftsansvar ISS har skrevet under på FNs Global Compact og har forpliktet seg til denne ISS drives iht prinsipper om god bedriftsledelse ISS`sosiale, miljømessige og etiske forpliktelser skal gjenspeiles i all samhandling med kunder, ansatte, leverandører og andre involverte parter. ISS er forpliktet til kontinuerlig å redusere ugunstige effekter driften har på miljøet. ISS respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter slik de er erklært i FN`s menneskerettighetserklæring og kjernekonvensjoner.

29 Ledelsens gjennomgåelse HMS, Miljø og Kvalitet EXECUTIVE SUMMARY Flott nedgang i sykefravær (7,65). En milepæl! FRISSK-strategien vellykket Fraværsskader relativt stabilt (H- og F-verdi) Gledelig nedgang i alvorlige ulykker (3) Fallulykker største utfordring SIKKER BILISST en suksess som videreføres Økning i miljøfokus blant kunder Miljøløftet 2010 i rute Hovedsatsing på klima og Svanen Synergi vesentlige forbedringer foretatt. Svak registrering av uønskede hendelser Flere ulike kvalitetssystemer grensesnitt en utfordring ISO-resertifisering av sertifikater for tre nye år

30 HMS-mål for Måleparametere / mål, HMS-styring Måleparametere (mål) Mål 2011 H-verdi (ant. ulykker med fravær per mill. arb. time) 12,9 6,2 5,2 5,9 5 5 F-verdi (ant. fraværsdager pga ulykker per mill. arb. time) 117,6 135, Antall dødsulykker Antall ulykker med alvorlig personskade Antall fraværsskader Antall fraværsdager pga skade Antall registrerte uønskede hendelser Sykefravær totalt 9,27% 8,82% 8,24% 7,65% 7,9% 7,4% ISS Facility Services AS. Benyttes materialet til andre sammenhenger enn det er ment for, kreves samtykke fra ISS

31 Things you didn t know about ISS Norway's champion in three climbing is head of the tree care service Ådne have good results from the European and World Championships.

32 HMS-mål for Måleparametere / mål, HMS-styring Måleparametere (mål) Mål 2011 Antall samlinger for SM per avd Trivselsindeks (Skala 1-5) 4,0-4,08 4,3 4,10 4,4 Svarprosent medarbeiderundersøkelsen 54 % - 53 % 60 % 70 % Arbeidsplassundersøkelser 32 % 20 % 20% 20% 50% 50% Bilskadeprosent (skade m/iss skyld vs. ant.biler) 18,3 % 19,4 % 23,5 % 16,7 % - 15,0 % - Antall bilskader totalt Bilulykker med alvorlig personskade Bilskader ISS skyld (med og uten motpart) Bilskader glass/tyveri/berging Bilskader - kostnader - 10,2 m. 12,7 m. 12,3 m. - - Gjennomsnittlig antall biler Score HMS medarbeiderundersøkelse ,5-3,8 ISS Facility Services AS. Benyttes materialet til andre sammenhenger enn det er ment for, kreves samtykke fra ISS

33 HMS-program 2011 FRAVÆR SIKKERHET Styrke vårt fokus og kompetanse innen forebyggende IA-arbeid (Strategi FRISSK) Forbedre samarbeidet med NAV og direktoratet på konsernnivå, og tydeliggjøre konsernets krav Utvikle vårt oppfølgingsarbeid i tråd med ny IA-avtale, og størst mulig utnyttelse av de mulighetene avtalen gir Måle regionenes bruk av ulike IA-virkemidler Videreutvikle vår Best Practice for systematisk IA-arbeid, sammen med konsernets IAkontakter Gjennomføre sentrale og regionale prosjekter Implementere Risk Management i hele konsernet Øke fokus og forankring av sikkerhetsarbeid på alle ledernivåer i konsernet Forbedre rapportering av personskader og måle regioner og divisjoner på H- og F-verdi Innføre sikkerhet som fast agendapunkt på alle ledermøter Styrke HMS-kompetansen til toppledere og servicemedarbeidere Oppgraderinge og forenkle eget HMS-rapporteringssystem (Synergi) Innføre HMS-integrasjon mellom Servicedesk og Synergi Formalisere krav til HVO og VO

34 HMS-program 2011 BIL- SIKKERHET TRIVSEL Videreføre satsingen på sikker, miljøvennlig og økonomisk kjøring SIKKER BILISST Styrke opplæringen av egne sjåfører Gjennomføre konsernets årlig bilsikkerhetskonferanse for alle bilansvarlige og HVO Implementere GPS Fleet Management i hele konsernet elektronisk kjørebok og flåtestyring Forbedre rapportering av bilskader ned t.o.m. regionsnivå Premiere skadefri kjøring (individuelt og for avdelinger) Innføre intern incitamentsordinger på selvassuranse-skader Videreføre konsernets lederutviklingsprogrammer Bruke Medarbeiderundersøkelsen til prosesser som øker samhold og trivsel i enhetene Gjennomføre arbeidsplassundersøkelser og medarbeidersamtaler og tiltakene disse resulterer i Gjennomføre kvartalsvise samlinger med Servicemedarbeidere i hele organisasjonen Gjennomføre intern AKAN-kampanje

35 HMS-program 2011 HMS- KOMPETANSE ISS GROUP HSE ACTION PLAN Gjennomføre spesifikk HMS-trening av alle toppledere i konsernet Innføre dokumentasjons- og rapporteringssystem for obligatorisk HMSgrunnkurs servicemedarbeidere Øke tilbudet av HMS-kurs for ledere og verneombud Gjennomføre kurs i ergonomi, sikker atferd, personlig verneutstyr, kjemikaliehåndtering, risikovurdering, førstehjelp, konflikthåndtering, stressmestring og rusmiddelproblematikk (AKAN) for ledere og ansatte. HMS-opplæring av salgsorganisasjonen. Formalisere krav til dokumentasjon og rapportering av all HMS-opplæring. Halvårlig statusrapportering til KL Lukke konsernets avvik i henhold til HSE Self Assessment Action plan Videreutvikle konsernets beredskapsplan (BCP) Implementere HMS-kampanjer fra ISS Group

36 Miljøprogram 2011 KLIMA TRANSPORT ENERGI Videreføre konsernets klimaregnskap Klimanøytralisere utvalgte forretningsområder Gjennomføre en miljøbevisst fornyelse av bilparken. Gjennomføre en pilot hvor utvalgte avdelinger prøver ut mer miljøvennlige transportmidler Videreføre satsingen på miljøvennlig og økonomisk kjøring SIKKER BILISST Styrke opplæringen av egne sjåfører i miljøvennlig kjøring Innføre GPS Fleet management med ruteoptimalisering Måle og rapportere drivstofforbruk og CO2-utslipp på alle nivåer i konsernet Redusere egen reisevirksomhet gjennom økt bruk av video- og telefonkonferanser Innføre energioptimalisering på egne ISS-lokasjoner. Måle og rapportere energiforbruk og CO2-utslipp Gjennomføre bokost prosjekt frem mot 2015 Optimalisere energiforbruket hos våre kunder Innføre en intern ENØK-konkurranse

37 Miljøprogram 2011 AVFALL LEVERANDØRER KJEMIKALIER MILJØMERKING Innskjerpe lojalitet mot konsernavtaler for avfallshåndtering Gjennomføre kildesorteringskampanje på alle ISS-lokasjoner Øke salget av miljøvennlige avfallsløsninger til våre kunder Innføre måling og rapportering av avfallsvolum, sorteringsgrad og antall fraksjoner på egne lokasjoner Innføre en miljøvennlig innkjøpspolicy i hele konsernet Måle leverandører på sentrale miljø-parametere Gjennomføre leverandørrevisjoner Styre innkjøp av miljømerkede kjemikalier gjennom innkjøpsportalen og rapportere lojalitet og andel Kartlegge miljøfarlige kjemikalier og substituere der mulig Videreføre satsingen på ISO-sertifisering som konsernets felles og overordnede standard Svanemerke utvalgte kantiner og pilot-region innen renhold Implementere Svanens krav for vårt totale renholdskonsept Videreføre Svanemerking av vårt totale renholdskonsept

38 Kvalitetsprogram 2011 Revisjoner Kvalitetskontroll Kundetilfredshet Avvik og forbedringer For å sikre kontinuerlig forbedring av prestasjoner og prosesser skal vi gjennomføre revisjoner. Fagrevisjoner gjennomføres på alle forretningsområder, HMSK-revisjoner gjennomføres av sentral stab. All datafangst for kontinuerlig forbedring fra revisjoner registreres i Synergi. Underleverandør-revisjoner gjennomføres av sentrale staber. Opprettholde ISO-sertifikater, ISO-sertifisering av Personalhuset (Bemanning) For å bedre kvaliteten på tjenesten gjøres kvalitetskontroll ved hjelp av servicerapportering. Utvikling av system og rutiner som er tilpasset de ulike tjenesteområdene (System for registrering, måleverktøy, frekvens for gjennomføring.) Vi skal bli bedre og gjøre kundens hverdag enklere Topp20: Ta rådgiverrollen, styrke kunderelasjonen, selge bredde og sikre posisjon Verktøykasse: Kundesenter, kundeportal, ServiceDesk, Teamroom, Exie og CRM. Vi skal øke fokuset på oppfølging av registrerte avvik og forbedringer. Alle avvik og forbedringer registreres, rapporteres og følges opp i Synergi, el. MyMCS Bruke trendene fra registreringene for å utarbeide nye forbedringsområder.

39 ISS Innkjøpsstrategi Anskaffelser av varer og tjenester skal skje på en måte som reduserer risiko og kostnader for ISS og våre kunder, og sikrer selskapet et godt omdømme. Dette gjøres ved å: Konsolidere, konkurranseutsette, effektivisere og kontrollere Opptre i samsvar med aktuelle lover og regler, ISS Code of Conduct og god forretningsskikk For eksempel.lokal innkjøpssamarbeid med FJELLFOLKET, med fantastisk lokal og prisbelønnet mat.

40 ISS University FAG Facility Management Eiendom Catering Renhold Support Services Bemanning Sikkerhet LEDELSE Step 6 - Toppledelse Step 5 Talent & Trainee Step 4 - Coachende ledelse Step 3 - Regionalt program Step 2 - Lederskolen Step 1 - Serviceledelse LEVERANSE Drift 6 FM-kontrakt Drift 5 - Støtte Drift 4 Prosjekt Drift 3 - Region Drift 2 - Avdeling Drift 1 - Team SERVICE Kunde 6-75 på 1100 Kunde 5 - Kundeledelse Kunde 4 - KISS Kunde 3 - Servicekortet Kunde 2 - ServISS Kunde 1 - Intro til ServISS SALG Salg 4 - Gull Salg 3- Sølv Salg 2 Bronse Salg 1 - Salgstrening SERVICE- KONSEPTET ENGASJERTE MEDARBEIDERE SERVICE- LEVERANSEN STRATEGI Ledelse og Strategisamling (LOS) Regionale samlinger Landsmøter FORRETNINGSPLATTFORMEN KUNDE- OPPLEVELSEN ORGANISK VEKST Visjon Verdier Code of Conduct Corporate Governance Group Policies INTRODUKSJON Introduksjon Konsern (BasISS) Introduksjon Region Introduksjon Avdeling FUNDAMENTET - Ledelsesprinsipper HMS 100

41 ISS en sertifisert samarbeidspartner Styringssystemene i ISS er ISO-sertifisert (Kvalitet, Miljø og HMS) innenfor alle forretningsområdene ISS er også godkjent i kvalifikasjonsordningene; Ren Utvikling, Achilles, TransQ, Sellihca, StartBank og Grønt Punkt

42 Takk for oppmerksomheten 42

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

B ÉCONOMIQUE Returadresse:

B ÉCONOMIQUE Returadresse: B ÉCONOMIQUE Returadresse: no- Trondheim Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport MEDIA. Trykk: GRØSET Foto: Geir Mogen, geir@mogen.no HMS-seksjonen Postadresse: Trondheim Besøksadresse: Strindveien Trondheim

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2011 årsrapport 2 Terra årsrapport 2011 Innhold uu Dette er Terra Viktige hendelser 2011 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Resultat og nøkkeltall 6 Visjon, mål og strategi 8 Konsernsjefen har ordet 10 Samfunnsansvar

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

bærekraftsrapport 2009

bærekraftsrapport 2009 bærekraftsrapport 2009 orklakonsernet Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiumsløsninger, fornybar energi, materialer og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på cirka 56 mrd. kroner

Detaljer

Samfunnsansvar og bærekraft i GC Rieber

Samfunnsansvar og bærekraft i GC Rieber Samfunnsansvar og bærekraft i GC Rieber 2012 Innhold KONSERNLEDER HAR ORDET... 2 OM GC RIEBER... 3 GC RIEBERS SAMFUNNSANSVAR... 5 GLIMT FRA KONSERNET I 2012... 6 Samarbeid med fiolinisten Sonoko Miriam

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer