Tor Olav Bråttvik. Key Account Manager Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tor Olav Bråttvik. Key Account Manager Nordland"

Transkript

1 Tor Olav Bråttvik Key Account Manager Nordland

2 110 års arv danner et sterkt fundament 60 års erfaring danner en solid partner København- Fredriksberg Nattevagt ble etablert i Danmark. 20 vaktmenn på kveldstid var starten til dagens ISS ISS går inn i renholdsbransjen gjennom selskapet «Det Danske Rengøringsselskap A/S» Det Danske Rengjørings Selskab AS kjøper Oslo Rengjøringsbyrå, det første ISS selskap i Norge ISS Catering etablert etter oppkjøp av Inter Elektro A/S som drev med serveringsauto mater. Oms: 117 MNOK Selskapets første kontrakt for næringsmiddelservice Oms: 365 MNOK Tjenesten "Facility Management" etableres Oms: 1,5 MRD ISS kjøper norges største vaktmesterfirma Vaktmester Kompaniet AS Oms: 1,7 MRD Starter opp med vedlikehold og drift av bygninger og eiendom Oms: 2 MRD Overtar den første anleggsgartner bedriften (Skaaret) Oms: 2,8 MRD ISS kjøper Personalhuset og starter opp bemanningsselskap Oms: 4 MRD ISS starter opp i nytt forretnings område - Sikkerhet Oms: 6,2 MRD ISS er rangert som verdens 2. beste outsourcing leverandør, og er den 4. største bedriften i verden Oms: 6,1 MRD Norges befolkning er 2,2 Millioner. Det er ca studenter ved Kristiania universitet. Nobelprisene blir utdelt for første gang. 100 kr(2011) = 1,71 kr Norges befolkning er 2,8 Millioner. Et kg kjøttdeig koster 1,65 kr. I en klatreulykke omkommer Kong Albert I av Belgia. 100 kr (2011) = 3,03 kr Norges befolkning er 3,3 Millioner. Den europeiske kull- og stålunionen trer i kraft. De 6. olympiske vinterleker arrangeres i Oslo. 100 kr (2011) = 7,30 kr Norges befolkning er 3,9 Millioner. Bilbeltepåbud innføres. Navnet "Micro-soft" (for microcomputer software) blir brukt av Bill Gates for første gang. ISS Timelønn= kr.18,40 Norges befolkning er 4,1Millioner. Ronald Reagan innsettes i sin andre periode som USAs president Et kg kjøttdeig koster 67,44 kr. ISS timelønn er Kr. 43,50 Norges Den første befolkning er utbetalingen av 4,3 Millioner. kontantstøtten Børge Ousland blir finner sted. den første som Søkemaskinen krysser Antarktis Google blir alene. tilgjengelig på ISS timelønn er Internett. Kr. 84,02 Oslo lufthavn, Gardermoen, åpner. ISS timelønn er Kr. 91,34 Norges befolkning er 4,4 Millioner. NATO går til krig mot Jugoslaviaen Det er 454 biler per innbyggere. Et kg kjøttdeig koster 70,0 kr. 100 kr (2011) = 79,43 kr Terrorangrep mot World Trade Center. Det er studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler. 100 kr (2011) = 84,39 kr. Geirangerfjorden Norges blir innskrevet befolkning er på UNESCOs 4,7 Millioner liste over verdens Barack Obama kultur- og velges som den naturarvsteder. første afrikanskamerikanske 100 kr (2011) = 86,36kr presidenten i USA. 100 kr (2011) = 95,57 kr Norges befolkning når 5 Millioner. G4S prøver å kjøpe ISS. Et kg kjøttdeig koster 62,25 ISS timelønn= 151,60 kr

3 Verdens 4. største arbeidsgiver

4 ISS er blant verdens beste innenfor outsourcing ISS er blant verdens beste innenfor outsourcing ISS er rangert som verdens nest beste innenfor outsourcing på den globale outsourcing 100 lista publisert i Fortune Magazine København. Vår posisjon som en av verdens beste outsourcing bedrifter er en viktig anerkjennelse for ISS og viser at selskapet er ledene i vår virksomhet, Facility Services. Ved at kundene velger ISS som leverandør for deres interne tjenester, gjør at de kan fokusere på deres kjernevirksomhet, mens vi tar oss av de interne tjenestene, som er vår nøkkel kompetanse, sier Jørgen Lindegaard, Group CEO, ISS AS.

5 ISS i Norge Fakta om ISS Facility Services AS: 70 regions- og avdelingskontorer ansatte Hovedkontoret: Sjølyst plass 2 på Skøyen i Oslo Omsetning 2010: 6,1 milliarder kroner NORDLAND Nordland, omsetn. Ca. 180 mill Ca 400 ansatte Største leverandør av DR, CAT, Skade/Eiendom drift av brakkerigger, asylmottak Representert: Andenes, Sortland, Leknes, Svolvær Lødingen, Bodø, Meløy, Fauske, Rognan, Mo i Rana Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

6 Organisasjonskart for ISS Region Nordland Regionsdirektør Trine Nøvik Økonomisjef Steen Jørgensen SAS NN Stab Brigitte Hetzler (ADK) Sissel Olsen (PL) KAM Tor Olav Bråttvik Bråttvik SAK Tomas Johannsen Personalleder N-Norge Marylen Sundfær ASJ Renhold Salten & LoVe Caroline Gjestemoen ASJ Renhold Helgeland Ben Roger Øien ES N-Norge Haldorsen ASJ Catering Alf Roger Skjeldal AL NMS John Petter Pedersen AL Glomfjord Karin Sandmark AL Sand.sjøen/Brønn.sund Ellinor Berglund Stab Nilsen Stemland AL Indre Salten Inger Oppsahl ASJ Bodø Caroline Gjestemoen ASJ Mosjøen Ben Roger Øien AL Nordland Skade Johansen AL N-Norge Vaktmester Berntsen AL LoVe Eirin Østgård AL Mo NN AL Troms Skade Rognli AL Finnmark Skade Borg Opplæringskonsulent Majken Steinbakk

7 Our areas of action A world of service

8 ISS huset INTEGRATED FACILITY SERVICES Kontraktsledelse Tjenester fra alle fagområder RENHOLD SUPPORT SERVICES CATERING SIKKERHET EIENDOM Grøntanlegg BEMANNING Daglig renhold Næringsmiddel Temporært Matter Routebased Telerespons Sentralbord Helpdesk Resepsjon Internlogistikk Interne tjenester Kantine- og personalrestauranter Arenaer Events Rigg Forpleining Automater Frukt Vektertjenester Resepsjon Adgangskontroll Svinnkontroll Snø/feing/strø Avfalltransport Vaktmester Elektro Ventilasjon Flytteservice Skadesanering Eiendomsdriftog forvaltning Rekruttering Personalutleie Omstilling og utvikling

9 Hva med hverdagen. Anerkjennelse Motivasjon Stolthet

10 Verdiene Ærlighet - Vi respekterer Ærlighet kommer først. Vi respekterer våre kunder, kollegaer og vårt selskap. Initiativ - Vi handler Handling er bedre enn prat. Medarbeidere har "licence to act" og det forventes også å gjøre det. Ansvarlighet - Vi bryr oss Vi bryr oss om hva vi gjør og hvem vi gjør det for. Kvalitet - Vi leverer Vi har en lidenskap for kvalitet og vi holder våre løfter

11 Når verdiene lever i organisasjonen

12 Våre beredskapsteam-evt. samarbeid med skade Oppdrag beredskapsteamene kan utføre: Nedvask og desinfisering ved utbrudd av Listeria eller Salmonella Mattilsynets samarbeidspartner ved nedvask og desinfisering ved utbrudd av dyrebårne sykdommer Nedvask og desinfisering i forbindelse med annen type bakterieproblematikk Fjerning av biofilm og brente proteiner Nedvask av utstyr som skal flyttes til annen bedrift Nedvask etter brann- og røykskader Teamet tar oppdrag både nasjonalt og internasjonalt (ref Salmonella cruiseskip M/S Switzerland, virus sanering hurtigruta Midnattsol):

13 Praktisk bruk av KL/KS i gjennomføring av en kontrakt Kvalitetsarbeidet i ISS Facility Services er nedfelt i våre verdier, og er integrert i bedriftens daglige arbeide. Forankringen av kvalitetsarbeidet mot verdigrunnlaget, ligger i vår politikk, visjon og mål. Basert på: Kvalitet ISO 9001:2000, Miljø ISO 14001: 2004, HMS 18001:1999, overordnet systembeskrivelse og service profitt chain ISS Kundesenter, besvarer innkommende henvendelser, e-post, dialog-og oppfølging av kunder ved henvendelse. Dette benyttes hvis det ikke oppnåes kontakt med lokal representant eller kontaktperson for tjenesten. ( velg kundesenter )

14 Service profit - chain Arbeidsforutsetninger ligger forankret i vårt systematiske HMS, kvalitetsarbeid og arbeidsplassundersøkelser. Vi måler medarbeidertilfredshet og medarbeiderloyalitet gjennom vår trivselsundersøkelse og indirekte via målinger på sykefravær og turnover. Kundetilfredshet måler vi gjennom kundeundersøkelse. Vi måler også kontinuerlig kundetilfredshet gjennom servicerapport. Kundeloyalitet måles gjennom tilgang - og avgangsanalyser. Lønnsomhet og vekst måles kontinuerlig gjennom vårt økonomisystem.

15 Prosesser

16 Kundefokus

17 Avvik og forbedringer

18 Klagehåndteringsprinsipper

19 Opplevd kvalitet

20 LISS- Ledelse i ISS - Visjonen Vår felles visjon for alle ansatte over hele verden er: Lead Facility Services globally - by leading Facility Services locally

21 Kvalitetssledelse Styres av: Code of Conduct Corporate Governance Systembeskrivelsen for ISS Facility Services AS Revisjoner Kvalitetssystemet

22 Code of Conduct-ISS`s retningslinjer Den enkelte ansattes opptreden Motarbeiding av korrupsjon og smøring Overholdelse av konkurranseregler Forholdet mellom forretningspartnere Standarder på arbeidsplassen, bedriftsansvar

23 Den enkeltes opptreden De ansatte må handle i overensstemmelse med loven De ansatte må etterleve ISS sin verdier Kunder, kollegaer og forretningspartnere skal behandles med respekt og rettferdighet Diskriminering og trakassering av alle slag er uakseptabelt Ansatte i ISS skal utføre arbeidet sitt uten noen form for alkohol eller stoffer

24 Motarbeiding av korrupsjon og smøring ISS er imot all form for korrupsjon og smøring ISS jobber for redelig forretningsvirksomhet basert på tjenestens kvalitet Personlig godtgjørelse, provisjon, smøring er strengt forbudt Det er uakseptabelt å motta gaver eller belønninger fra forretningspartnere med mindre det er i overensstemmelse med miljøets skikk og bruk og er av beskjeden verdi.

25 Overholdelse av konkurranseregler Overholdelse av alle gjeldene forretningsregler og reguleringer er sentralt for ISS`s forretningspraksis ISS konspirerer ikke om anbud med konkurrenter ISS diskuterer ikke konkurransemessige temaer med konkurrenter

26 Forhold mellom forretningspartnere ISS vil sikre at leverandører,kunder og forr.partnere er kjent med ISS`s etiske retningslinjer ISS tjenestelevering skal imøtekomme avtalte standarder for kvalitet, helse og sikkerhet for kundene Kundenes personvern respekteres, og aktuelle data beskyttes Klager fra kunder skal behandles effektivt og betraktes som et verdifullt bidrag til arbeidet med kontinuerlig å sikre tjenester av høy kvalitet.

27 Standarder på arbeidsplassen ISS sørger for ordentlige arbeidsforhold for de ansatte ISS har respekt for friheten til å organisere seg og retten til kollektiv forhandling ISS bruker ingen tvungen arbeidskraft Iht internationale konvensjoner unngår ISS barnearbeid ISS tilbyr tarifflønn med div.tillegg for alle sine ansatte som et minimum ISS respekterer de ansattes personvern, og beskytter aktuelle data deretter

28 Bedriftsansvar ISS har skrevet under på FNs Global Compact og har forpliktet seg til denne ISS drives iht prinsipper om god bedriftsledelse ISS`sosiale, miljømessige og etiske forpliktelser skal gjenspeiles i all samhandling med kunder, ansatte, leverandører og andre involverte parter. ISS er forpliktet til kontinuerlig å redusere ugunstige effekter driften har på miljøet. ISS respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter slik de er erklært i FN`s menneskerettighetserklæring og kjernekonvensjoner.

29 Ledelsens gjennomgåelse HMS, Miljø og Kvalitet EXECUTIVE SUMMARY Flott nedgang i sykefravær (7,65). En milepæl! FRISSK-strategien vellykket Fraværsskader relativt stabilt (H- og F-verdi) Gledelig nedgang i alvorlige ulykker (3) Fallulykker største utfordring SIKKER BILISST en suksess som videreføres Økning i miljøfokus blant kunder Miljøløftet 2010 i rute Hovedsatsing på klima og Svanen Synergi vesentlige forbedringer foretatt. Svak registrering av uønskede hendelser Flere ulike kvalitetssystemer grensesnitt en utfordring ISO-resertifisering av sertifikater for tre nye år

30 HMS-mål for Måleparametere / mål, HMS-styring Måleparametere (mål) Mål 2011 H-verdi (ant. ulykker med fravær per mill. arb. time) 12,9 6,2 5,2 5,9 5 5 F-verdi (ant. fraværsdager pga ulykker per mill. arb. time) 117,6 135, Antall dødsulykker Antall ulykker med alvorlig personskade Antall fraværsskader Antall fraværsdager pga skade Antall registrerte uønskede hendelser Sykefravær totalt 9,27% 8,82% 8,24% 7,65% 7,9% 7,4% ISS Facility Services AS. Benyttes materialet til andre sammenhenger enn det er ment for, kreves samtykke fra ISS

31 Things you didn t know about ISS Norway's champion in three climbing is head of the tree care service Ådne have good results from the European and World Championships.

32 HMS-mål for Måleparametere / mål, HMS-styring Måleparametere (mål) Mål 2011 Antall samlinger for SM per avd Trivselsindeks (Skala 1-5) 4,0-4,08 4,3 4,10 4,4 Svarprosent medarbeiderundersøkelsen 54 % - 53 % 60 % 70 % Arbeidsplassundersøkelser 32 % 20 % 20% 20% 50% 50% Bilskadeprosent (skade m/iss skyld vs. ant.biler) 18,3 % 19,4 % 23,5 % 16,7 % - 15,0 % - Antall bilskader totalt Bilulykker med alvorlig personskade Bilskader ISS skyld (med og uten motpart) Bilskader glass/tyveri/berging Bilskader - kostnader - 10,2 m. 12,7 m. 12,3 m. - - Gjennomsnittlig antall biler Score HMS medarbeiderundersøkelse ,5-3,8 ISS Facility Services AS. Benyttes materialet til andre sammenhenger enn det er ment for, kreves samtykke fra ISS

33 HMS-program 2011 FRAVÆR SIKKERHET Styrke vårt fokus og kompetanse innen forebyggende IA-arbeid (Strategi FRISSK) Forbedre samarbeidet med NAV og direktoratet på konsernnivå, og tydeliggjøre konsernets krav Utvikle vårt oppfølgingsarbeid i tråd med ny IA-avtale, og størst mulig utnyttelse av de mulighetene avtalen gir Måle regionenes bruk av ulike IA-virkemidler Videreutvikle vår Best Practice for systematisk IA-arbeid, sammen med konsernets IAkontakter Gjennomføre sentrale og regionale prosjekter Implementere Risk Management i hele konsernet Øke fokus og forankring av sikkerhetsarbeid på alle ledernivåer i konsernet Forbedre rapportering av personskader og måle regioner og divisjoner på H- og F-verdi Innføre sikkerhet som fast agendapunkt på alle ledermøter Styrke HMS-kompetansen til toppledere og servicemedarbeidere Oppgraderinge og forenkle eget HMS-rapporteringssystem (Synergi) Innføre HMS-integrasjon mellom Servicedesk og Synergi Formalisere krav til HVO og VO

34 HMS-program 2011 BIL- SIKKERHET TRIVSEL Videreføre satsingen på sikker, miljøvennlig og økonomisk kjøring SIKKER BILISST Styrke opplæringen av egne sjåfører Gjennomføre konsernets årlig bilsikkerhetskonferanse for alle bilansvarlige og HVO Implementere GPS Fleet Management i hele konsernet elektronisk kjørebok og flåtestyring Forbedre rapportering av bilskader ned t.o.m. regionsnivå Premiere skadefri kjøring (individuelt og for avdelinger) Innføre intern incitamentsordinger på selvassuranse-skader Videreføre konsernets lederutviklingsprogrammer Bruke Medarbeiderundersøkelsen til prosesser som øker samhold og trivsel i enhetene Gjennomføre arbeidsplassundersøkelser og medarbeidersamtaler og tiltakene disse resulterer i Gjennomføre kvartalsvise samlinger med Servicemedarbeidere i hele organisasjonen Gjennomføre intern AKAN-kampanje

35 HMS-program 2011 HMS- KOMPETANSE ISS GROUP HSE ACTION PLAN Gjennomføre spesifikk HMS-trening av alle toppledere i konsernet Innføre dokumentasjons- og rapporteringssystem for obligatorisk HMSgrunnkurs servicemedarbeidere Øke tilbudet av HMS-kurs for ledere og verneombud Gjennomføre kurs i ergonomi, sikker atferd, personlig verneutstyr, kjemikaliehåndtering, risikovurdering, førstehjelp, konflikthåndtering, stressmestring og rusmiddelproblematikk (AKAN) for ledere og ansatte. HMS-opplæring av salgsorganisasjonen. Formalisere krav til dokumentasjon og rapportering av all HMS-opplæring. Halvårlig statusrapportering til KL Lukke konsernets avvik i henhold til HSE Self Assessment Action plan Videreutvikle konsernets beredskapsplan (BCP) Implementere HMS-kampanjer fra ISS Group

36 Miljøprogram 2011 KLIMA TRANSPORT ENERGI Videreføre konsernets klimaregnskap Klimanøytralisere utvalgte forretningsområder Gjennomføre en miljøbevisst fornyelse av bilparken. Gjennomføre en pilot hvor utvalgte avdelinger prøver ut mer miljøvennlige transportmidler Videreføre satsingen på miljøvennlig og økonomisk kjøring SIKKER BILISST Styrke opplæringen av egne sjåfører i miljøvennlig kjøring Innføre GPS Fleet management med ruteoptimalisering Måle og rapportere drivstofforbruk og CO2-utslipp på alle nivåer i konsernet Redusere egen reisevirksomhet gjennom økt bruk av video- og telefonkonferanser Innføre energioptimalisering på egne ISS-lokasjoner. Måle og rapportere energiforbruk og CO2-utslipp Gjennomføre bokost prosjekt frem mot 2015 Optimalisere energiforbruket hos våre kunder Innføre en intern ENØK-konkurranse

37 Miljøprogram 2011 AVFALL LEVERANDØRER KJEMIKALIER MILJØMERKING Innskjerpe lojalitet mot konsernavtaler for avfallshåndtering Gjennomføre kildesorteringskampanje på alle ISS-lokasjoner Øke salget av miljøvennlige avfallsløsninger til våre kunder Innføre måling og rapportering av avfallsvolum, sorteringsgrad og antall fraksjoner på egne lokasjoner Innføre en miljøvennlig innkjøpspolicy i hele konsernet Måle leverandører på sentrale miljø-parametere Gjennomføre leverandørrevisjoner Styre innkjøp av miljømerkede kjemikalier gjennom innkjøpsportalen og rapportere lojalitet og andel Kartlegge miljøfarlige kjemikalier og substituere der mulig Videreføre satsingen på ISO-sertifisering som konsernets felles og overordnede standard Svanemerke utvalgte kantiner og pilot-region innen renhold Implementere Svanens krav for vårt totale renholdskonsept Videreføre Svanemerking av vårt totale renholdskonsept

38 Kvalitetsprogram 2011 Revisjoner Kvalitetskontroll Kundetilfredshet Avvik og forbedringer For å sikre kontinuerlig forbedring av prestasjoner og prosesser skal vi gjennomføre revisjoner. Fagrevisjoner gjennomføres på alle forretningsområder, HMSK-revisjoner gjennomføres av sentral stab. All datafangst for kontinuerlig forbedring fra revisjoner registreres i Synergi. Underleverandør-revisjoner gjennomføres av sentrale staber. Opprettholde ISO-sertifikater, ISO-sertifisering av Personalhuset (Bemanning) For å bedre kvaliteten på tjenesten gjøres kvalitetskontroll ved hjelp av servicerapportering. Utvikling av system og rutiner som er tilpasset de ulike tjenesteområdene (System for registrering, måleverktøy, frekvens for gjennomføring.) Vi skal bli bedre og gjøre kundens hverdag enklere Topp20: Ta rådgiverrollen, styrke kunderelasjonen, selge bredde og sikre posisjon Verktøykasse: Kundesenter, kundeportal, ServiceDesk, Teamroom, Exie og CRM. Vi skal øke fokuset på oppfølging av registrerte avvik og forbedringer. Alle avvik og forbedringer registreres, rapporteres og følges opp i Synergi, el. MyMCS Bruke trendene fra registreringene for å utarbeide nye forbedringsområder.

39 ISS Innkjøpsstrategi Anskaffelser av varer og tjenester skal skje på en måte som reduserer risiko og kostnader for ISS og våre kunder, og sikrer selskapet et godt omdømme. Dette gjøres ved å: Konsolidere, konkurranseutsette, effektivisere og kontrollere Opptre i samsvar med aktuelle lover og regler, ISS Code of Conduct og god forretningsskikk For eksempel.lokal innkjøpssamarbeid med FJELLFOLKET, med fantastisk lokal og prisbelønnet mat.

40 ISS University FAG Facility Management Eiendom Catering Renhold Support Services Bemanning Sikkerhet LEDELSE Step 6 - Toppledelse Step 5 Talent & Trainee Step 4 - Coachende ledelse Step 3 - Regionalt program Step 2 - Lederskolen Step 1 - Serviceledelse LEVERANSE Drift 6 FM-kontrakt Drift 5 - Støtte Drift 4 Prosjekt Drift 3 - Region Drift 2 - Avdeling Drift 1 - Team SERVICE Kunde 6-75 på 1100 Kunde 5 - Kundeledelse Kunde 4 - KISS Kunde 3 - Servicekortet Kunde 2 - ServISS Kunde 1 - Intro til ServISS SALG Salg 4 - Gull Salg 3- Sølv Salg 2 Bronse Salg 1 - Salgstrening SERVICE- KONSEPTET ENGASJERTE MEDARBEIDERE SERVICE- LEVERANSEN STRATEGI Ledelse og Strategisamling (LOS) Regionale samlinger Landsmøter FORRETNINGSPLATTFORMEN KUNDE- OPPLEVELSEN ORGANISK VEKST Visjon Verdier Code of Conduct Corporate Governance Group Policies INTRODUKSJON Introduksjon Konsern (BasISS) Introduksjon Region Introduksjon Avdeling FUNDAMENTET - Ledelsesprinsipper HMS 100

41 ISS en sertifisert samarbeidspartner Styringssystemene i ISS er ISO-sertifisert (Kvalitet, Miljø og HMS) innenfor alle forretningsområdene ISS er også godkjent i kvalifikasjonsordningene; Ren Utvikling, Achilles, TransQ, Sellihca, StartBank og Grønt Punkt

42 Takk for oppmerksomheten 42

Smarte beslutninger 2015 Gdansk Tom G. Tollefsen Risk Manager group, ISS Facility Services AS

Smarte beslutninger 2015 Gdansk Tom G. Tollefsen Risk Manager group, ISS Facility Services AS Smarte beslutninger 2015 Gdansk Tom G. Tollefsen Risk Manager group, ISS Facility Services AS Er det mulig for kreditt og salg å samarbeide, eller er motsetningen for store? 2 Litt bakgrunn om ISS ISS

Detaljer

D alog o v g er ktøy ktø 2009

D alog o v g er ktøy ktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging. LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen

Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging. LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen Om Statnett Statsforetak underlagt Olje- og Energidepartementet Statnett eier

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor 1 Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor Bransjedagen 2014, Facility Management Bjarne T. Haugen 2 Målet og drømmen Offentlig sektor- et mulighetenes marked på 50 MRD

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold Unrestricted Side 1 av 6 SINTEF HMS HÅNDBOK Innhold 1. Formål... 2 2. Omfang... 2 3. Organisering... 2 4. Politikk... 3 SINTEFs politikk for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet... 3 SINTEFs miljøpolitikk...

Detaljer

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune ISO 26000 som del av vårt styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Samfunnsansvar er vårt mandat Systematikk og kultur Felles, enhetlig og gjennomgående Lik struktur

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Samfunnsbevisst og lønnsom rekruttering. Hans John Øiestad Konsernsjef ISS Facility Services Norge

Samfunnsbevisst og lønnsom rekruttering. Hans John Øiestad Konsernsjef ISS Facility Services Norge Samfunnsbevisst og lønnsom rekruttering Hans John Øiestad Konsernsjef ISS Facility Services Norge Det er alltid mennesker i det Ringer i vannet 3 ISS og samfunnsansvar Samarbeid med Leger uten Grenser

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Kontraktsnummer(e) med OSL: Kontaktperson i OSL:.. 1. KVALITETSSTYRING / INTERNKONTROLL Aktørens navn: Antall årsverk: Egenrapport periode/år

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge Strategisk ledelse og omstilling Regional Personalpolitikk Virkemiddel for å realisere Helse Midt- Norges strategier og målsettinger Bygger på våre verdier

Detaljer

Hvordan bli en vinnende bedrift i 2010?

Hvordan bli en vinnende bedrift i 2010? Hvordan bli en vinnende bedrift i 2010? Jan Bjørneboe 2010 1 Drammen Næringslivsforening ISS i verden Omsetning 2009: ca 79 milliarder, 500 000 ansatte Land: 50 land i Europa, Asia, Sør-/Nord-Amerika,

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

CSR. Corporate Social Responsibility. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer

CSR. Corporate Social Responsibility. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer CSR CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer design web PRINT KOMMUNIKASJON Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Bakgrunn 3 2. Virkeområde 3 3. Menneskeverd 4 3.1 Menneskerettighetskonvensjoner

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET Viktige hendelser i 2005 6. januar NSB til Göteborg. I jubileumsåret for unionsoppløsningen sikrer NSB fortsatt togforbindelse mellom Norges hovedstad og Vest-Sverige. Fra

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Brev fra ledelsen Det er viktig for oss i Caverion at vi utvikler selskapets virksomhet på lang sikt. Vi ønsker ikke å oppnå et godt økonomisk resultat for enhver pris. Vi vet at

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

et godt kjøp til lokalpolitikere og ledere i offentlig sektor

et godt kjøp til lokalpolitikere og ledere i offentlig sektor Offentlige innkjøp i Norden utgjør omtrent NOK 1000 milliarder pr år denne kjøpekraften kan effektivt bidra til mer miljøvennlige produkter. Et miljøfokus kan i tillegg gi din virksomhet økt verdiskapning,

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 EWOS IN VIETNAM Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 Vietnam etablering i noen stikkord Etablering er strategisk viktig og har mange muligheter for Cermaq - og for Vietnam Vi var forberedt

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker,

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker, Miljø og samfunnsansvarsrapport 2012 HMS Helse, miljø og sikkerhet Respekt for miljøet Parallelt med oppnåelse av vår visjon om å være landets ledene servicebedrift, erkjenner vi at samfunnsansvar ikke

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer