SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005"

Transkript

1 Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 25 Unni Steinsmo, konsernsjef i 3 Kjære medarbeider Som øverste leder for nær 2 -ansatte, er det mitt ansvar at dere alle har en god og sikker hverdag på jobb. Et viktig redskap for å nå dette målet, er arbeidsmiljøundersøkelsen som vi gjennomfører annethvert år. Vi har forpliktet oss til å jobbe aktivt med resultatene. For evner vi ikke å skape en god og trygg arbeidsplass der de ansatte trives, vil vi heller ikke nå våre mål om å levere gode forskningsresultater i et marked med stadig skarpere konkurranse. Så langt har vi god grunn til å være stolte av resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsene våre. Men gode resultater gir oss ingen grunn til å hvile på laurbærene. En av utfordringene vi står overfor, er å skape en kultur der helse, miljø og sikkerhet er en del av ryggmargsrefleksen vår. HMS er gitt høy prioritet i. Bruk av verneutstyr, løpende informasjon om ulykker og nestenulykker og bedre rapportering av uønskede hendelser er tema som er satt på handlingsplanen for 26. Alle ulykker og nestenulykker skal frem i lyset. Vi arbeider også for å forsterke vår innsats for det ytre miljø med ambisjon om forbedringer i 26. En av de viktigste faktorene for å lykkes, er å ha kontinuerlig fokus på HMS. HMS skal stå som første punkt på alle møteagendaer i framover: Fordi sikkerheten til våre medarbeidere er det eneste som er viktigere enn forholdet til våre kunder.

2 4 Randi Berge Strand, HMS-sjef «HMS må bli en del av ryggmargsrefleksen vår.» Hele ni av ti som jobber i, gleder seg til å gå på jobb. Dette viser årets arbeidsmiljøundersøkelse. Da vi for to år siden spurte om hvordan vi har det på jobben, var resultatene akkurat de samme. Dette viser at er en god arbeidsplass, og evner å være det også over tid. Det har vi grunn til å være stolte av. Men minst like viktig er det å verne om et slikt resultat. At vi er en organisasjon som har et uttalt mål om å være til nytte for samfunnet, betyr også mye for arbeidsdagen til svært mange av våre medarbeidere. På vårt spørsmål om visjonen «Teknologi for et bedre samfunn» har verdi for den enkelte, svarer hele 7 prosent bekreftende. Resultatene vitner om at vi som jobber her, gjør det med glede. skal være en sikker, attraktiv og helsefremmende arbeidsplass. Vi vet at trivsel har stor betydning for helsa vår. Vi vet også at godt lederskap har stor betydning for hvordan vi opplever arbeidsdagen. Derfor er lederutvikling et satsingsområde i bedriften vår. Her ligger ikke utfordringen i å skape godt lederskap kun på forskningssjef- og direktørnivå, men også i å skape gode ledere i mindre lag og grupper. En god leder er inkluderende og kommuniserer godt. Dette er egenskaper som vektlegger, både i forhold til og utvelgelse og opplæring. En stor utfordring vi nå står overfor, er å sikre gode HMS-forhold for ansatte som jobber med internasjonale prosjekter. Å operere i land med en annen kultur og andre sikkerhetsstandarder enn vi er vant med fra Norge, kan være krevende. Dette tar vi på alvor. har satt i gang et prosjekt rettet mot internasjonalisering for å lette navigeringen i nye farvann. Her inngår HMS som en del av et større veikart. Vårt mål er at HMS-arbeid skal inngå som en naturlig del av jobben til daglig, og være mer enn fine ord i permer og dokumenter. HMS handler om helsa vår, arbeidsmiljøet vårt, sikkerheten og det ytre miljø. Dette skal vi ha i ryggmargen når vi planlegger, budsjetterer, gjennomfører, leverer og evaluerer et prosjekt. En viktig del av HMS-kulturen er samhandling, å tørre å bry seg og våge å snakke om det som er vanskelig. Større åpenhet rundt ulykker og nestenulykker er noe vi prioriterer. I skal vi være hverandres sikkerhetsnett.

3 I en uavhengig undersøkelse svarer ni av ti -ansatte at de gleder seg til å gå på jobben. Ha en fin dag, du også!

4 Ingunn Marie Holmen Geving, forsker ved Helse og leder av Teknas bedriftsgruppe i 9 «Jeg synes det er meningsfullt å arbeide for alles ve og vel.» «Ingunn levendegjør alle sine grunnverdier som Ærlighet, Raushet og ikke minst Mot i møtet med dem hun treffer.» Det skrev han i sitt brev til s arbeidsmiljøutvalg, forslagsstilleren som gikk inn for at Arbeidsmiljøprisen for 25 burde tildeles Teknas lokale leder, Ingunn Marie Holmen Geving. Utvalget falt pladask for anbefalingen. Ifølge forslagsstilleren har Tekna-leder Ingunn «mot til å stå opp for mennesker som er i en vanskelig situasjon, og som hun i utgangspunktet som regel ikke kjenner». Hun har «ærlighet til å si hva hun mener både oppover, bortover og nedover». Og «raushet til å dele av sine kunnskaper og vurderinger og til å gi ros når det er fortjent». Årets prisvinner er født i Alvdal i Hedmark, og vokste opp på familiens gårdsbruk som den yngste av fire søsken. Sansen for organisasjonsliv fikk hun inn med morsmelka. Både mor og far er aktive organisasjonsmennesker. Far var blant annet varaordfører noen år. Som lillesøster med tre eldre brødre, lærte jeg også tidlig å forsvare meg og hevde min rett, sier Ingunn med et smil. Hun ble miniaspirant i 4H allerede som åtteåring. Rollen som tillitsvalgt elev bekledde hun både på barne- og ungdomsskolen og på videregående. Som sivilingeniørstudent på NTHs linje for biofysikk og medisinsk teknologi, ble hun medlem av det som i dag er Tekna. For meg var det en selvfølge, med tanke på solidariteten og fellesskapet som ligger i det å være fagorganisert, sier Ingunn. Hun har klatret i Tekna-hierarkiet fra å være tillitsvalgt ved sitt eget institutt Helse, via medlemskap i Teknas forhandlingsutvalg ved, til styreplass i Teknas -gruppe. Der sitter hun nå som leder på tredje året. I forslagsstillerens brev heter det at hun er en priskandidat som «nok til tider kan oppleves som brysom for ledelsen, men som betingelsesløst byr på seg selv, når gråværsdagene kommer». Det er nesten til å rødme av, sier Ingunn selv om begrunnelsen. I neste åndedrag gir hun klart uttrykk for at det gir en stor dose ekstra inspirasjon å bli verdsatt på denne måten. Så har jeg også et verv som gir mye tilbake. Jeg synes det er meningsfullt å arbeide for alles ve og vel. I tillegg er det både utviklende og artig å ha innflytelse på s strategiske veivalg, sier Ingunn.

5 Enøk for kropp og sinn Per Egil Skåre, Gerard Doorman og Nils Arild Ringheim sykler til jobben uansett vær og føre. De er med på Energiforsknings arbeidsmiljøprosjekt «Kom i form» fordi trening gir energi og en bedre hverdag.

6 takker alle engasjerte medarbeidere ved MiNaLab. Dere har gjennom god planlegging, tålmodighet og stå-på-vilje skapt et enestående arbeidsmiljø i et svært krevende laboratorium. Resultatet er vi stolte av. Maks miljø i mikrolab

7 5 Tone Øderud, seniorforsker ved Helse «Noen av de norske fjellvettreglene kan det være klokt å følge i Afrika også.» Helse har prosjekter i mange afrikanske land og i Midt-Østen, områder som i nyhetsmedia ofte er omtalt som usikre. Tone Øderud arbeider i Zimbabwe, et land gjennomsyret av vold og uro. Her leder hun oppbyggingen av et rehabiliteringsverksted i Zimbabwes nest største by, Bulawayo, et prosjekt som er støttet av NORAD. I verkstedet produseres, tilpasses, repareres og formidles hjelpemidler, vesentlig rullestoler og hånddrevne sykler. Og de ansatte er selv funksjonshemmede. Øderud opplever ikke at sikkerhetssituasjonen her er mye annerledes enn i mange andre utviklingsland. Men svært forskjellig fra Norge. Her må man planlegge grundigere. Passe på å være i hus før mørkets frembrudd. Ha med ekstrakanner med bensin slik at det er nok for hele turen du skal gjennomføre, da det er knapphet på drivstoff. Det finnes også steder forskeren og hennes kolleger ikke bør oppsøke. Da kan noen av de norske fjellvettreglene være anvendelige. Den viktigste er: Snakk med kjentfolk. De vet hvor du ikke bør ferdes. Det farligste du gjør i Zimbabwe, er å ta en taxi eller minibuss. Her fylles bilene til bristepunktet samtidig som de er i dårlig forfatning. Og sjåførene er lite opptatt av trafikkregler. De liker seg best ved høye hastigheter. Derfor smeller det ofte og kraftig. Når det gjelder trafikkregler, må man ta avveininger som kan virke hasardiøse. Er man ute og kjører om kvelden, frarådes man å stoppe på rødt lys. Faren for å bli robbet er for stor. Her må én risiko vurderes mot en annen. Foruten sin egen sikkerhet, må Øderud tenke på forholdene til sine ansatte. Egentlig har vi de samme sikkerhetsmål under vårt arbeid i utlandet som hjemme, men de må tilpasses den lokale kulturen. Vi drar nytte av vår sikkerhetskultur når vi skal styre arbeidet i rehabiliteringsverkstedet. Dette er et mekanisk verksted med maskiner som kan utgjøre en risiko, og vi har derfor jobbet mye med verneutstyr og forebygging av skader. Regler og rettigheter for arbeidstid, sykefravær og sykeforsikring, er også noe vi har vært nøye med. Men Tone Øderud har også gjort seg erfaringer her som kan være nyttige på hjemmebane. I Zimbabwe er folk flinke til å ta vare på hverandre, og de mellommenneskelige forhold kan synes bedre enn her hjemme, hvor mye blir borte i stress og mas. Her går ikke verden under dersom ikke alt skjer på sekundet.

8 6 7 Kay Gastinger, forsker og gruppeleder ved IKT «At jeg havnet i, har nok en god del med vår visjon og våre grunnverdier å gjøre.» Kay Gastinger er en av dem i som har sagt nei til å delta i et forskningsprosjekt av ideologiske årsaker. Det var en avgjørelse den tidligere øst-tyskeren ikke hadde problemer med å ta. Blant annet fordi arbeidsgiveren gir ham rett til det. Medarbeidere i -gruppen kan nemlig reservere seg mot å delta i prosjekter som strider mot den enkeltes religiøse eller etiske overbevisning. Dette skal ikke påvirke arbeidsforholdet. Men fører reservasjonen til at det blir vanskelig å sysselsette vedkommende, kan et nei allikevel få konsekvenser. Den gang Kay sa nei, gikk avdelingen slett ikke med overskudd. Allikevel var det utenkelig for Kay å delta i et prosjekt som skulle teste rakettmotorer. Det hadde sjefen min full forståelse for. Det ble aldri noen diskusjon om min avgjørelse på jobben. Som forsker i optisk måleteknikk, er han vel vitende om at hans fag har en sentral plass i forsvarsindustrien. Kay ønsker ikke at forskningen hans bidrar til militær aktivitet han ikke kan forsvare av ideologiske grunner. Men hver og en må sette sine grenser. Det er vanskelig. En lastebil brukes også i krig. Skulle jeg ikke kunne forske på systemer som gjør den bedre? Det samme gjelder utstyr som kan brukes til beskyttelse mot biologiske våpen, men som også kan brukes til å lage dem. For meg går nok grensa ved å delta i prosjekter som utvikler teknologi rettet mot å ta liv, sier Kay. At nå etablerer et etisk råd, synes han er veldig positivt. Der kan man søke råd både på det forretningsetiske og det forskningsetiske plan. Så slipper man å stå alene med vanskelige valg. Dessuten blir det mulig å etterprøve, og i ytterste konsekvens, stoppe prosjekter som ikke er i tråd med s etiske prinsipper. Allikevel er det viktig at den enkeltes rett til å reservere seg opprettholdes, mener Kay Gastinger. At jeg havnet akkurat i, har nok en god del med vår visjon og våre grunnverdier å gjøre, sier Kay. Han trekker også frem det gode arbeidsmiljøet som en faktor som gjør jobben til en viktig del av livet hans. Da jeg søkte jobb ved avdeling for anvendt fysikk, la jeg fort merke til at dette var en arbeidsplass med en åpen og god tone, og at det her var en gjeng som jobbet veldig bra sammen. I tillegg virket som en spennende og mangfoldig arbeidsplass rent faglig. Det viste seg å stemme. Nå har Kay Gastinger vært i i ni år, og som han sier: Det er det gode grunner til.

9 8 9 Harald Mæhlum, laboratoriesjef ved Energiforskning «Vi vil bort fra cowboy-mentaliteten og heller få ting opp på bordet. Slik kan vi unngå ulykker.» Harald Mæhlum har ansvar for fire laboratorier der folk jobber med utfordringer knyttet til inneklima, gassteknologi, hydrogen og frysing/tørking av næringsmidler. I lokalene står tunge maskiner, forsøksrigger og utstyr som flyttes rundt på truck. Flere ganger i året leverer miljøet risikoavfall til behandling. Det kan være væsker fra ulike maskinelle prosesser, men også kjemikalier og biologisk materiale, som for eksempel vaksiner. Alt i alt er dette et miljø der risikoen er til stede hele tiden. De siste årene har det også vært flere tilløp til ulykker på laboratoriene. Vi hadde for eksempel en last på,5 tonn som skulle flyttes med gaffeltruck, da hjulet på trucken plutselig punkterte, forteller Mæhlum. Heldigvis var lasten bare fem centimeter over gulvet, men den kunne like gjerne vært en meter over og representert stor fare om den hadde tippet. Teknikeren som håndterte trucken så ikke på dette som en nestenulykke som det var nødvendig å rapportere. Men da vi gikk tilbake for å finne årsaken, viste det seg at vedlikeholdet på trucken var for dårlig. Det medførte at vi skjerpet rutinene våre. I fjor høst kom nok en nestenulykke. En sen kveld med tre-fire mann på jobb, hoppet plutselig en dampslange av en av riggene. Med en temperatur på 5 grader celsius, kunne dampen ha gjort stor skade om et menneske hadde vært i nærheten. Heldigvis gikk det bra. Enkelte prøver å bagatellisere slike hendelser, og sier «men det skjedde jo ikke noe». Men for meg er det vesentlig å få informasjon også om uhell som ikke fører til skade, sier Mæhlum. For å kunne luke bort slurv og utstyr som ikke holder mål, må det opp på bordet. Å motivere de ansatte til å rapportere nestenulykker, er helt vesentlig for å lykkes med HMSarbeid. Jeg prøver å motivere mine medarbeidere til å føle ansvar for sikkerheten og rapportere nestenulykker. Å få medarbeidere til å passe på hverandre, er også en viktig oppgave, sier Harald Mæhlum. Å rapportere inn nestenulykker skal ikke oppfattes som sladder, men som nødvendige sikkerhetstiltak.

10 2 HMS-regnskap for 25 Sammendrag Denne rapporten gir status for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i -gruppen. Den viser at det er lagt ned god innsats for å nå de mål vi hadde satt oss for 25. Vi har hatt fremgang på flere punkter, blant annet når det gjelder opplæring. Samtidig gjenstår det utfordringer. Utviklingen når det gjelder antall skader i laboratorievirksomhet er bekymringsfull, og det har vi satt søkelys på. Vi har satt ytre miljø høyt på dagsorden med ambisjon om betydelige forbedringer i 26. HMS har høy prioritet i og rapporteres systematisk til s styre. 2 Innledning I er de ansattes sikkerhet det eneste som er viktigere enn forholdet til kundene våre. har definert HMS til å omfatte helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet. Ledelse og bedriftskultur inngår som en del av dette. Våre viktigste HMS-mål er: Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Virksomheten skal ikke føre til helseskade skal ikke forurense MÅL: «Virksomheten skal ikke føre til helseskade» Prioriterte tiltak i 25 HMS-opplæring for medarbeidere knyttet til laboratorievirksomhet. Gjennomføres innen første halvår 26. Utarbeide sentral laboratoriehåndbok. Videreutvikle s system for skaderegistrering og avviksmeldinger. Styrke HMS-koordinatornettverket bl.a. gjennom fire årlige HMS-forumssamlinger. Etablere strålevernsorganisering i. Kartlegge hvilke HMS-utfordringer økt internasjonalisering innebærer. Revidere s beredskapsplan. Beredskapsopplæring for konsernledelse og nøkkelpersonell innen høsten 25. Gjennomført målrettede HMS-kurs, 25 primo 26 Status Går som planlagt. Se egen tabell. Gjennomført. Er en del av s styringssystem. Fagområdet kjemikalier er prioritert. Utvides til å gjelde andre laboratorieaktiviteter. Under arbeid. Rutiner for rapportering av ulykker og nestenulykker er endret. Skjema for melding av ulykker og tilløp forbedres. Prosjekt for testing av database som forbedringsverktøy er etablert. Gjennomført. Gjennomført. er godkjent av Statens strålevern for forskningsmessig bruk av strålekilder. Godkjenningen gjelder ut 28. Gjennomført. Videreføres som del av et større KS-prosjekt på internasjonalisering. Gjennomført. Tittel Konsernområde Antall medarbeidere 2 I rapporten er det presentert status for handlingsplan for 25 og resultater for våre overordnede HMSmål. Grad av måloppnåelse er evaluert gjennom konsernområdenes egne HMS årsrapporteringer, skade- og sykefraværsstatistikk, risikovurderinger, arbeidsmiljøundersøkelser og HMS-seksjonens statistikk. s styringssystem for HMS er en integrert del av konsernets totale styringssystem og beskrevet i konsernets styrende dokumenter. Det er i gang et arbeid for å tilpasse s styringssystem til krav i ulike standarder (Norsok, OHSAS 8, ISO 9, ISO 4). Flere enheter er allerede sertifisert i henhold til definerte standarder. Laboratoriekurs*) Materialer og kjemi 223 Petroleumsforskning 49 MARINTEK 26 Energiforskning Fluss-syrekurs Materialer og kjemi 23 Verkstedkurs Verkstedet Oslo 9 Prosjektledere Energiforskning 4 Førstehjelp Petroleumsforskning 62 3 Status handlingsplan 25 Materialer og kjemi 4 MÅL: «Vi skal ha et godt arbeidsmiljø» Prioriterte tiltak i 25 Videreutvikle som attraktiv arbeidsplass gjennom prosjektet «Ledelse og organisasjonsutvikling». Gjennomføre de mål og handlingsplaner som er bestemt på grunnlag av arbeidsmiljøundersøkelsen 24. Ny rapportering til konsernledelsen november 25. Alle ledere i skal ha gjennomført HMS-opplæring innen første halvdel 26. HMS-opplæring fornyes etter 3 år. Tilby veileding og rådgiving til ledere og ansatte i forbindelse med personlige og mellommenneskelige forhold. Anskaffelse av bedriftslegetjenester HMS-opplæring for ledere, heldagskurs Har gjennomført Gjennomføres i 26 Fiskeri og havbruk IKT Materialer og kjemi Status Tre konsernområder jobber langsiktig og systematisk, de andre er i startgropa. Videreføres i 26. Gjennomført. Alle konsernområder har rapportert mål, handlingsplaner og gjennomførte tiltak. Dette er behandlet i konsernledelsen. Går som planlagt. Se egen tabell. har styrket sin kompetanse på feltet gjennom kompetanseoppbygging av egne HMS-medarbeidere og gjennom tilknyttede eksterne psykologtjenester. Bedriftslege i 3 prosent stilling i konsern HMS-stab er ansatt. På sikt ønskes stillingen økt til 5 prosent. Energiforskning, 4. mai Teknologi og samfunn, 6. mai Konsernledelse/-stab, 3. mai Helse Byggforsk avtales høsten 26 Petroleumsforskning MARINTEK Petroleumsforskning, trinn II, 8. juni Energiforskning 9 MARINTEK 26 Krankurs Energiforskning MARINTEK 4 Materialer og kjemi 2 Sum laboratoriekurs ol 57 HMS grunnkurs Konsern 3 Brann og rømning Konsern 36 *) IKT og Fiskeri og havbruk gjennomførte i 24. Byggforsk, Teknologi og samfunn og Helse avtales. MÅL: «Vi skal ikke forurense» Prioriterte tiltak i 25 Gjennom systematiske risikovurderinger dokumentere og bevisstgjøre om aktivitet i kan påvirke ytre miljø. Avdekke eventuelle avvik og iverksette tiltak. Etablere rutiner for håndtering av kjemikalier og biologiske faktorer. Forankres i ny laboratoriehåndbok. Prioritere oppdatering av s kjemikaliedatabase. Utarbeide kjemikaliestatus i og rapportere til konsernledelsen innen 25. Status Alle konsernområder har rapportert på dette i egen HMS årsrapport. Sju enheter rapporterer god oversikt over risikofaktorer for ytre miljø, to enheter rapporterer om delvis oversikt. Gjennomført. Arbeidet med oppdatering av databasen er prioritert og vil fortsatt pågå. Det tallmessige materialet fra konsernområdene foreligger, vil bli rapportert til konsernledelsen våren 26.

11 4 Resultater 4. MÅL: «Vi skal ha et godt arbeidsmiljø» 4.2 Opplevd arbeidsmiljø Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres annethvert år og er vårt viktigste verktøy for å måle opplevelse av eget arbeidsmiljø. Den kartlegger hvordan medarbeiderne i -gruppen opplever sin hverdag, og omfatter bredden av arbeidsmiljøbegrepet. Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 26 og hadde en oppslutning på 85 prosent. Byggforsk var med for første gang i år. Her presenteres noen viktige parametre for opplevelsen av eget arbeidsmiljø. Grafene viser et gjennomsnitt, resultatene for de ulike enheter kan ha stor variasjon. Det legges vekt på forpliktende oppfølging av resultatene på alle nivå. En skår over 2 vurderes av eksterne fageksperter som et meget godt resultat. 4.4 MÅL: «Virksomheten skal ikke føre til helseskade» 4.4. Sykefravær stiftelsen, MARINTEK og Fiskeri og havbruk inngikk i 24 avtale med myndighetene om et inkluderende arbeidsliv (IA). Prosessen med etablering av IA-avtale har gitt økt lederfokus på oppfølging av sykefravær og arbeidstakere med spesielle behov for tilrettelegging. Dette gjelder hele konsernet. Sykefraværet samlet sett holder seg stabilt lavt. Noen enheter har en økning. Dette har bl.a. sin årsak i kronisk sykdom og langtidsfravær. Sykefraværet overvåkes og følges godt opp. Sykefravær utvikling over tid 22 konsern 4,3% 4,% 23 3,5% 3,2% stiftelsen 3,4% 3,% , , Sykefravær (prosent av total arbeidstid) 8% Undersøkelsen dokumenterer kvalitet og stabilitet over tid. s medarbeidere har en jobb de trives i, de opplever å bli involvert i interessante oppgaver og har et godt samarbeidsklima. Medarbeiderne opplever at jobben er stimulerende og gir overskudd. Fortsatt er det rimelig samsvar mellom opplevde krav og muligheter til å få gjort arbeidsoppgavene. Men det er grunn til å være oppmerksom på dette, da balansen synes å svekkes, og ansatte har en viss bekymring for at arbeidet på sikt kan gi helseplager. skal skape helsefremmende arbeidsplasser. Ledelses- og organisasjonsutvikling er tillagt stor vekt i og er sentralt for å lykkes som attraktiv og helsefremmende arbeidsplass. Vi har fortsatt gode resultater når det gjelder lederutøvelse, men tallene for 26 indikerer noe nedgang. Temaet vil forsatt ha høy prioritet. 4.3 Medarbeidersamtaler Årlige medarbeidersamtaler er et kvalitetsmål i. Medarbeidersamtalen skal være en planlagt, årlig samtale mellom leder og medarbeider om arbeidsoppgaver og mål, arbeidsmiljø og utvikling. Oversikten viser en god fremgang på gjennomføringsevne, men vi er fortsatt ikke i mål. konsern Jobbtilsfredshet Samarbeidsklima Involvert i interessante oppgaver Kompetanseutvikling 25 87% 24 7% Medarbeidersamtaler 25 fordeling IKT 94% Helse 92% Energiforskning 9% MARINTEK 9% Materialer og kjemi 89% Konsernadministrasjon 89% Teknologi og samfunn 87% Fiskeri og havbruk 8% Petroleumsforskning 44% Kilde: -gruppens arbeidsmiljøundersøkelse Lederutøvelse Jobben gir overskudd Balanse krav og muligheter Bekymring jobb helse 6% 4% Konsernadm., Eiendom og fellestjenester (n=59) Energiforskning (n=72) Helse (n=8) Petroleumsforskning (n=2) Arbeidsrelatert sykefravær har som mål å ikke ha arbeidsrelatert sykefravær. Status kartlegges gjennom eget spørsmål i arbeidsmiljøundersøkelsen. Hver enkelt svarer på om de i løpet av de siste 2 måneder har hatt sykefravær som helt eller delvis kan skyldes jobben. 3 prosent har vurdert sitt sykefravær som mulig arbeidsrelatert i siste arbeidsmiljøundersøkelse. Dette er svært lavt sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i EU. Vi har likevel et klart mål om null arbeidsrelatert sykefravær, og vi ser en økning fra 24. Arbeidsrelatert sykefravær Materialer og kjemi (n=297) Teknologi og samfunn (n=297) IKT (n=26) MARINTEK (n=58) Prosent 2 3 Kilde: -gruppens arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsrelaterte helseplager Alle medarbeidere i konsernet er knyttet til HMS/bedriftshelsetjeneste. For medarbeidere i Oslo, Bergen og Stavanger kjøper lokale tjenester. Det tilstrebes å ha mest mulig likt tilbud uavhengig av arbeidssted. I forebyggende øyemed er det interessant for å vite hvilke arbeidsrelaterte plager folk søker hjelp for. Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsaken til at folk søker hjelp. Psykiske plager har størst økning. Kategori «Annet» gjelder helseplager som hodepine, hørselsproblemer, kuttskader og luftveisproblemer. Antall nye arbeidsrelaterte diagnoser: *) Muskel og skjelett Psykisk Annet *) Statistikken gjelder hele konsernet med unntak av Energiforskning. Totalt antall nye diagnoser Totalt antall konsultasjoner Fiskeri og havbruk (n=72) 2 25 For å forebygge muskel- og skjelettplager, jobbes det systematisk med ergonomisk utforming. Bedriftsfysioterapeut brukes aktivt ute i miljøene for rådgivning. Bevisstheten rundt ergonomi og forebyggende tenkning er økende. Vi har sett et økende behov hos ledere og ansatte for veiledning i forbindelse med mellommenneskelige eller psykiske problemer. har derfor de senere år styrket sin kompetanse innen veiledning og rådgivning. Dette gjennom egne tjenester eller gjennom tilknyttede psykologtjenester

12 4.4.4 Skader, ulykker og nestenulykker Alvorlighetsgrad uønskede hendelser (personskader, ulykker og nestenulykker) Fraværsskadefrekvens (H-verdi) (Antall fraværsskader per million arbeidede timer) 2,,5,,, Mulige konsekvenser («worst case») av alle uønskede hendelser 24 konsern stiftelsen 25 Fraværsskadefrekvensen viser en økning siste år. Totalt har seks skader medført sykefravær. Lengste fravær er tre dager. En av hendelsene er kategorisert som potensielt kritisk.,4 2,,5 Faktisk skade Lettere Moderat Kritisk Personskadefrekvens (H2-verdi) (Summen av antall fraværsskader og andre personskader eksklusive førstehjelpsskader, per million arbeidede timer) Figuren viser alvorlighetsgrad på faktiske skader og mulige konsekvenser («worst case») av alle uønskede hendelser. Vurderingene er gjort ut fra skade/mulig skade på menneske. 5, 5, 3,,4,,3 23 Personskadefrekvens viser en betydelig økning siste år. 2,5 2,2 24 konsern 4, 25 stiftelsen 4.5 MÅL: «skal ikke forurense» Utfordringene når det gjelder ytre miljø i er knyttet til avhending av ulike kjemikalier, biologisk materiale og utstyr (f.eks. røntgen, kvikksølvapparatur, isotoper). Risiko for forurensing av ytre miljø skal systematisk analyseres ved risikovurderinger av laboratorier, kjemikalier, rigger, tanker og feltaktiviteter. Her skal substitusjonsplikten inngå dvs. å erstatte helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko. I skal risikovurderinger gjennomføres med en frekvens på tre år, og alltid før nye aktiviteter settes i gang. Det året risikovurdering gjennomføres, erstatter disse vernerunden i de aktuelle lokaler. Fraværsskadefrekvens (H-verdi) intern fordeling Fiskeri og havbruk Petroleumsforskning Materialer og kjemi Energiforskning IKT MARINTEK Helse Teknologi og samfunn Konsernadm., Eiendom og fellestjenester Personskadefrekvens (H2-verdi) intern fordeling Fiskeri og havbruk Petroleumsforskning Konsernadm., Eiendom og fellestjenester Materialer og kjemi IKT MARINTEK Energiforskning Helse Teknologi og samfunn H-verdi Antall fraværsskader Million arbeidede timer 7,4 4,7 3,4 3, 2,,,,, 2,36,25,588,329,478,35,227,524,36 H2-verdi Antall personsskader Million arbeidede timer 4,7 9,3 7,4 6,8 6,3 5,7 3,,, ,36,25,36,588,478,35,329,227,524 Helse IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energiforskning Petroleumsforskning Fiskeri og havbruk MARINTEK Konsernstab Risikovurdering Antall gjennomført Vernerunder Antall gjennomført Samlet Andre selskaper Oversikt over risikofaktorer for ytre miljø Ja Ja Delvis Delvis Ja Ja Ja Ja Ja har strategisk eierskap i fire aksjeselskaper i Norge. Disse er: RTIM, Molab, NBL og MRB. s krav er at tilsluttede selskaper skal ha minimum samme nivå for systematikk innenfor HMS som. Oppfølgingsansvar ligger i konsernområdet. Antall meldte nestenulykker konsern Antall meldte nestenulykker indikerer at vi har en underrapportering på dette i. Det betyr at vi mister viktig erfaringslæring. Det har vært et mål å få økt antall meldinger om tilløp og nestenulykker i 25. Dette har vi ikke greid. Bedre rapportering av nestenulykker vil ha høy prioritet i 26.

13 6 Handlingsplan I er de ansattes sikkerhet det eneste som er viktigere enn forholdet til kundene våre. Derfor har HMS førsteprioritet i. Roller og ansvar i HMS-arbeid i Mål: «Vi skal ha et godt arbeidsmiljø» Tiltak: Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen 26 Gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler Implementere prosjektet «Ledelse og organisasjonsutvikling» i alle konsernområder HMS som fast punkt på alle leder-, avdelings- og prosjektmøter Integrere s HMS-system i Byggforsk Appell-linjen: skal påse at arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar AMU Ansvarslinjen: HMS er et lederansvar på alle nivå Mål: «Virksomheten skal ikke føre til helseskade» Styret Tiltak: Øke oppmerksomhet omkring risikonivå ved våre laboratorieaktiviteter Endring i atferd i forhold til bruk og håndtering av verneutstyr Bedre rapportering av ulykker og nestenulykker Inkludere aktiviteter i bygg-, energi- og marintekniske laboratorier i laboratoriehåndboken Gi prioritet til HMS-utfordringer ved internasjonalisering Tydeliggjøre tilbud om rådgivning overfor vedrørende mellommenneselige forhold Hovedverneombud Konsernsjef Mål: «skal ikke forurense» Tiltak: Bevisstgjøre om at s aktivitet kan påvirke ytre miljø Gjennomføre risikovurderinger Evaluere CHESS som mulig verktøy for kjemikaliehåndtering Implementere rutiner for håndtering av kjemikalier og biologisk materiale Konserndirektør/ adm. direktør AS Styret Verneombud Forskningssjef/ avdelingssjef Ulike lederroller Ansatt Den enkelte medarbeider har ansvar for å medvirke.

14 Noen ganger er det like viktig å stille spørsmål som å finne svar. Nå etablerer vi s etiske råd. Rådet skal skape bevissthet rundt vår atferd og være en veiviser når vi møter etiske utfordringer. Vi står vakt om vårt verdigrunnlag Les mer om etikk i på

15 Dette er Vår organisasjon 3 -gruppen er Skandinavias største forskningskonsern. Vår visjon er «Teknologi for et bedre samfunn». Vi skal bidra til økt verdiskaping, økt livskvalitet og en bærekraftig utvikling. selger forskningsbasert kunnskap og tilhørende tjenester basert på dyp innsikt i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Våre grunnverdier er ærlighet, raushet, mot og samhold. s råd s styre s overordnede mål er å bli et av Europas mest anerkjente forskningskonsern. -gruppen består av stiftelsen pluss fem forskningsaksjeselskaper og Holding. Vi er et konkurransedyktig forskningskonsern med betydelige muligheter til å bidra positivt til samfunnsutviklingen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. har også som mål å styrke Norge og Europas konkurranseevne i en globalisert verden, og vi skal være med på å gjøre verden bedre. Konsernsjef Visekonsernsjefer Konsernadministrasjonen Vi bidrar til å videreutvikle eksisterende, og skape nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Vårt forretningskonsept er å bygge en forretningskultur i nært samspill med en forskningskultur. Noen nøkkeltall Ved årsskiftet hadde -gruppen 763 ansatte, som i 25 leverte kunnskapsarbeid for,8 milliarder kroner. Over 9 prosent av inntektene kommer fra oppdrag for næringsliv og offentlig forvaltning og fra prosjektbevilgninger gitt av Norges forskningsråd. Basisbevilgninger fra Forskningsrådet utgjør drøyt seks prosent. Konsernområder Helse Byggforsk Teknologi og samfunn Marin MARINTEK Fiskeri og havbruk AS IKT Olje og energi Petroleumsforskning AS Energiforskning AS Materialer og kjemi Holding Samarbeidspartnere samarbeider nært med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Oslo (UiO). Personell fra NTNU arbeider på -prosjekter, og -ansatte underviser ved NTNU. En utstrakt felles bruk av laboratorier og utstyr kjennetegner samarbeidet mellom og NTNU. Over 5 personer er ansatt både ved NTNU og. Vi er i ferd med å etablere et tilsvarende samarbeid med UiO. Internasjonal virksomhet I 25 kom 4,7 prosent av vår omsetning fra oppdrag i utlandet. Rundt en tredjedel av vår omsetning internasjonalt kommer fra EUs forskningsprogrammer. Disse har høy prioritet hos oss, fordi vi ser det som viktig å delta i flernasjonal kunnskapsutvikling, og fordi prosjektene gir tilgang til interessante nettverk. Resten av den internasjonale omsetningen kommer fra vanlig oppdragsvirksomhet for utenlandske kunder. Vår ambisjon er å vokse i utlandet. Vi satser derfor på områder hvor vi er spesielt sterke: olje og gass, energi og miljø, materialteknologi og marin teknologi. Kommersielle knoppskudd fungerer også som en kuvøse for nytt næringsliv. I 25 var vi engasjert i 8 bedrifter som er etablert med utgangspunkt i teknologi utviklet av. Dette gir Norge sårt tiltrengt kunnskapsindustri. Vi er aktive eiere i våre knoppskudd og bidrar til å utvikle selskapene videre. Gjennom salg av eierandeler i vellykkede knoppskudd realiserer vi gevinster som investeres i ny kunnskapsutvikling. Den viktigste delen av vårt arbeid er likevel å utvikle eksisterende næringsliv. Hvert år bidrar til videreutvikling av 2 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning. Helse Helse er et av de største helseforskningsmiljøene i Norge. Vi har bred og solid kunnskap om både fag og metoder, og har evne til å analysere og løse problemer på en helhetlig måte. Byggforsk Styrene i Byggforsk (Norges byggforskningsinstitutt) og har vedtatt å slå de to institusjonene sammen. Formell godkjenning forventes våren 26. I konsernområdet inngår også NBL as. Teknologi og samfunn Teknologi og samfunn utfører FoU og rådgivning innenfor teknologiledelse, arbeidsliv og samferdsel. I konsernområdet inngår også datterselskapet MRB AS. Marin Marin består av MARINTEK og Fiskeri og havbruk AS, og arbeider med utfordringer knyttet til utnyttelse av havrommet. IKT IKT tilbyr helhetlige leveranser av forskningsbasert kunnskap gjennom tilgang til en bred kompetanse- og teknologiplattform innenfor IKT. Olje og energi Olje og energi består av Petroleumsforskning AS og Energiforskning AS, og arbeider med hele verdikjeden for petroleumsprodukter og bærekraftige energisystemer. Materialer og kjemi Materialer og kjemi har høy kompetanse innenfor feltene materialteknologi, anvendt kjemi og anvendt biologi. Vi jobber tett mot industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy. I konsernområdet inngår også datterselskapene RTIM og Molab AS. Holding har etablert Holding for å skille aktivitet i grenseland mellom kommersiell virksomhet og forskning ut fra kjernevirksomheten. Holding er skattepliktig, og består av strategiske eierskap og nyetableringer.

B ÉCONOMIQUE Returadresse:

B ÉCONOMIQUE Returadresse: B ÉCONOMIQUE Returadresse: no- Trondheim Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport MEDIA. Trykk: GRØSET Foto: Geir Mogen, geir@mogen.no HMS-seksjonen Postadresse: Trondheim Besøksadresse: Strindveien Trondheim

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006

SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006 SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006 Organisering av SINTEF Energiforskning AS Styre Administrerende direktør Stab Elkraftteknikk Energiprosesser Energisystemer Elkraftteknikk Avdelingen arbeider

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Norge på bunn i bedriftshelse

Norge på bunn i bedriftshelse Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE Jobb og helse: Nyskapende virksomhet: Mobbing: Helsefremmende arbeidsplass Trivs bäst i öppna landskap 5. UTGAVE DESEMBER 2007 Hva skjer

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer