SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005"

Transkript

1 Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 25 Unni Steinsmo, konsernsjef i 3 Kjære medarbeider Som øverste leder for nær 2 -ansatte, er det mitt ansvar at dere alle har en god og sikker hverdag på jobb. Et viktig redskap for å nå dette målet, er arbeidsmiljøundersøkelsen som vi gjennomfører annethvert år. Vi har forpliktet oss til å jobbe aktivt med resultatene. For evner vi ikke å skape en god og trygg arbeidsplass der de ansatte trives, vil vi heller ikke nå våre mål om å levere gode forskningsresultater i et marked med stadig skarpere konkurranse. Så langt har vi god grunn til å være stolte av resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsene våre. Men gode resultater gir oss ingen grunn til å hvile på laurbærene. En av utfordringene vi står overfor, er å skape en kultur der helse, miljø og sikkerhet er en del av ryggmargsrefleksen vår. HMS er gitt høy prioritet i. Bruk av verneutstyr, løpende informasjon om ulykker og nestenulykker og bedre rapportering av uønskede hendelser er tema som er satt på handlingsplanen for 26. Alle ulykker og nestenulykker skal frem i lyset. Vi arbeider også for å forsterke vår innsats for det ytre miljø med ambisjon om forbedringer i 26. En av de viktigste faktorene for å lykkes, er å ha kontinuerlig fokus på HMS. HMS skal stå som første punkt på alle møteagendaer i framover: Fordi sikkerheten til våre medarbeidere er det eneste som er viktigere enn forholdet til våre kunder.

2 4 Randi Berge Strand, HMS-sjef «HMS må bli en del av ryggmargsrefleksen vår.» Hele ni av ti som jobber i, gleder seg til å gå på jobb. Dette viser årets arbeidsmiljøundersøkelse. Da vi for to år siden spurte om hvordan vi har det på jobben, var resultatene akkurat de samme. Dette viser at er en god arbeidsplass, og evner å være det også over tid. Det har vi grunn til å være stolte av. Men minst like viktig er det å verne om et slikt resultat. At vi er en organisasjon som har et uttalt mål om å være til nytte for samfunnet, betyr også mye for arbeidsdagen til svært mange av våre medarbeidere. På vårt spørsmål om visjonen «Teknologi for et bedre samfunn» har verdi for den enkelte, svarer hele 7 prosent bekreftende. Resultatene vitner om at vi som jobber her, gjør det med glede. skal være en sikker, attraktiv og helsefremmende arbeidsplass. Vi vet at trivsel har stor betydning for helsa vår. Vi vet også at godt lederskap har stor betydning for hvordan vi opplever arbeidsdagen. Derfor er lederutvikling et satsingsområde i bedriften vår. Her ligger ikke utfordringen i å skape godt lederskap kun på forskningssjef- og direktørnivå, men også i å skape gode ledere i mindre lag og grupper. En god leder er inkluderende og kommuniserer godt. Dette er egenskaper som vektlegger, både i forhold til og utvelgelse og opplæring. En stor utfordring vi nå står overfor, er å sikre gode HMS-forhold for ansatte som jobber med internasjonale prosjekter. Å operere i land med en annen kultur og andre sikkerhetsstandarder enn vi er vant med fra Norge, kan være krevende. Dette tar vi på alvor. har satt i gang et prosjekt rettet mot internasjonalisering for å lette navigeringen i nye farvann. Her inngår HMS som en del av et større veikart. Vårt mål er at HMS-arbeid skal inngå som en naturlig del av jobben til daglig, og være mer enn fine ord i permer og dokumenter. HMS handler om helsa vår, arbeidsmiljøet vårt, sikkerheten og det ytre miljø. Dette skal vi ha i ryggmargen når vi planlegger, budsjetterer, gjennomfører, leverer og evaluerer et prosjekt. En viktig del av HMS-kulturen er samhandling, å tørre å bry seg og våge å snakke om det som er vanskelig. Større åpenhet rundt ulykker og nestenulykker er noe vi prioriterer. I skal vi være hverandres sikkerhetsnett.

3 I en uavhengig undersøkelse svarer ni av ti -ansatte at de gleder seg til å gå på jobben. Ha en fin dag, du også!

4 Ingunn Marie Holmen Geving, forsker ved Helse og leder av Teknas bedriftsgruppe i 9 «Jeg synes det er meningsfullt å arbeide for alles ve og vel.» «Ingunn levendegjør alle sine grunnverdier som Ærlighet, Raushet og ikke minst Mot i møtet med dem hun treffer.» Det skrev han i sitt brev til s arbeidsmiljøutvalg, forslagsstilleren som gikk inn for at Arbeidsmiljøprisen for 25 burde tildeles Teknas lokale leder, Ingunn Marie Holmen Geving. Utvalget falt pladask for anbefalingen. Ifølge forslagsstilleren har Tekna-leder Ingunn «mot til å stå opp for mennesker som er i en vanskelig situasjon, og som hun i utgangspunktet som regel ikke kjenner». Hun har «ærlighet til å si hva hun mener både oppover, bortover og nedover». Og «raushet til å dele av sine kunnskaper og vurderinger og til å gi ros når det er fortjent». Årets prisvinner er født i Alvdal i Hedmark, og vokste opp på familiens gårdsbruk som den yngste av fire søsken. Sansen for organisasjonsliv fikk hun inn med morsmelka. Både mor og far er aktive organisasjonsmennesker. Far var blant annet varaordfører noen år. Som lillesøster med tre eldre brødre, lærte jeg også tidlig å forsvare meg og hevde min rett, sier Ingunn med et smil. Hun ble miniaspirant i 4H allerede som åtteåring. Rollen som tillitsvalgt elev bekledde hun både på barne- og ungdomsskolen og på videregående. Som sivilingeniørstudent på NTHs linje for biofysikk og medisinsk teknologi, ble hun medlem av det som i dag er Tekna. For meg var det en selvfølge, med tanke på solidariteten og fellesskapet som ligger i det å være fagorganisert, sier Ingunn. Hun har klatret i Tekna-hierarkiet fra å være tillitsvalgt ved sitt eget institutt Helse, via medlemskap i Teknas forhandlingsutvalg ved, til styreplass i Teknas -gruppe. Der sitter hun nå som leder på tredje året. I forslagsstillerens brev heter det at hun er en priskandidat som «nok til tider kan oppleves som brysom for ledelsen, men som betingelsesløst byr på seg selv, når gråværsdagene kommer». Det er nesten til å rødme av, sier Ingunn selv om begrunnelsen. I neste åndedrag gir hun klart uttrykk for at det gir en stor dose ekstra inspirasjon å bli verdsatt på denne måten. Så har jeg også et verv som gir mye tilbake. Jeg synes det er meningsfullt å arbeide for alles ve og vel. I tillegg er det både utviklende og artig å ha innflytelse på s strategiske veivalg, sier Ingunn.

5 Enøk for kropp og sinn Per Egil Skåre, Gerard Doorman og Nils Arild Ringheim sykler til jobben uansett vær og føre. De er med på Energiforsknings arbeidsmiljøprosjekt «Kom i form» fordi trening gir energi og en bedre hverdag.

6 takker alle engasjerte medarbeidere ved MiNaLab. Dere har gjennom god planlegging, tålmodighet og stå-på-vilje skapt et enestående arbeidsmiljø i et svært krevende laboratorium. Resultatet er vi stolte av. Maks miljø i mikrolab

7 5 Tone Øderud, seniorforsker ved Helse «Noen av de norske fjellvettreglene kan det være klokt å følge i Afrika også.» Helse har prosjekter i mange afrikanske land og i Midt-Østen, områder som i nyhetsmedia ofte er omtalt som usikre. Tone Øderud arbeider i Zimbabwe, et land gjennomsyret av vold og uro. Her leder hun oppbyggingen av et rehabiliteringsverksted i Zimbabwes nest største by, Bulawayo, et prosjekt som er støttet av NORAD. I verkstedet produseres, tilpasses, repareres og formidles hjelpemidler, vesentlig rullestoler og hånddrevne sykler. Og de ansatte er selv funksjonshemmede. Øderud opplever ikke at sikkerhetssituasjonen her er mye annerledes enn i mange andre utviklingsland. Men svært forskjellig fra Norge. Her må man planlegge grundigere. Passe på å være i hus før mørkets frembrudd. Ha med ekstrakanner med bensin slik at det er nok for hele turen du skal gjennomføre, da det er knapphet på drivstoff. Det finnes også steder forskeren og hennes kolleger ikke bør oppsøke. Da kan noen av de norske fjellvettreglene være anvendelige. Den viktigste er: Snakk med kjentfolk. De vet hvor du ikke bør ferdes. Det farligste du gjør i Zimbabwe, er å ta en taxi eller minibuss. Her fylles bilene til bristepunktet samtidig som de er i dårlig forfatning. Og sjåførene er lite opptatt av trafikkregler. De liker seg best ved høye hastigheter. Derfor smeller det ofte og kraftig. Når det gjelder trafikkregler, må man ta avveininger som kan virke hasardiøse. Er man ute og kjører om kvelden, frarådes man å stoppe på rødt lys. Faren for å bli robbet er for stor. Her må én risiko vurderes mot en annen. Foruten sin egen sikkerhet, må Øderud tenke på forholdene til sine ansatte. Egentlig har vi de samme sikkerhetsmål under vårt arbeid i utlandet som hjemme, men de må tilpasses den lokale kulturen. Vi drar nytte av vår sikkerhetskultur når vi skal styre arbeidet i rehabiliteringsverkstedet. Dette er et mekanisk verksted med maskiner som kan utgjøre en risiko, og vi har derfor jobbet mye med verneutstyr og forebygging av skader. Regler og rettigheter for arbeidstid, sykefravær og sykeforsikring, er også noe vi har vært nøye med. Men Tone Øderud har også gjort seg erfaringer her som kan være nyttige på hjemmebane. I Zimbabwe er folk flinke til å ta vare på hverandre, og de mellommenneskelige forhold kan synes bedre enn her hjemme, hvor mye blir borte i stress og mas. Her går ikke verden under dersom ikke alt skjer på sekundet.

8 6 7 Kay Gastinger, forsker og gruppeleder ved IKT «At jeg havnet i, har nok en god del med vår visjon og våre grunnverdier å gjøre.» Kay Gastinger er en av dem i som har sagt nei til å delta i et forskningsprosjekt av ideologiske årsaker. Det var en avgjørelse den tidligere øst-tyskeren ikke hadde problemer med å ta. Blant annet fordi arbeidsgiveren gir ham rett til det. Medarbeidere i -gruppen kan nemlig reservere seg mot å delta i prosjekter som strider mot den enkeltes religiøse eller etiske overbevisning. Dette skal ikke påvirke arbeidsforholdet. Men fører reservasjonen til at det blir vanskelig å sysselsette vedkommende, kan et nei allikevel få konsekvenser. Den gang Kay sa nei, gikk avdelingen slett ikke med overskudd. Allikevel var det utenkelig for Kay å delta i et prosjekt som skulle teste rakettmotorer. Det hadde sjefen min full forståelse for. Det ble aldri noen diskusjon om min avgjørelse på jobben. Som forsker i optisk måleteknikk, er han vel vitende om at hans fag har en sentral plass i forsvarsindustrien. Kay ønsker ikke at forskningen hans bidrar til militær aktivitet han ikke kan forsvare av ideologiske grunner. Men hver og en må sette sine grenser. Det er vanskelig. En lastebil brukes også i krig. Skulle jeg ikke kunne forske på systemer som gjør den bedre? Det samme gjelder utstyr som kan brukes til beskyttelse mot biologiske våpen, men som også kan brukes til å lage dem. For meg går nok grensa ved å delta i prosjekter som utvikler teknologi rettet mot å ta liv, sier Kay. At nå etablerer et etisk råd, synes han er veldig positivt. Der kan man søke råd både på det forretningsetiske og det forskningsetiske plan. Så slipper man å stå alene med vanskelige valg. Dessuten blir det mulig å etterprøve, og i ytterste konsekvens, stoppe prosjekter som ikke er i tråd med s etiske prinsipper. Allikevel er det viktig at den enkeltes rett til å reservere seg opprettholdes, mener Kay Gastinger. At jeg havnet akkurat i, har nok en god del med vår visjon og våre grunnverdier å gjøre, sier Kay. Han trekker også frem det gode arbeidsmiljøet som en faktor som gjør jobben til en viktig del av livet hans. Da jeg søkte jobb ved avdeling for anvendt fysikk, la jeg fort merke til at dette var en arbeidsplass med en åpen og god tone, og at det her var en gjeng som jobbet veldig bra sammen. I tillegg virket som en spennende og mangfoldig arbeidsplass rent faglig. Det viste seg å stemme. Nå har Kay Gastinger vært i i ni år, og som han sier: Det er det gode grunner til.

9 8 9 Harald Mæhlum, laboratoriesjef ved Energiforskning «Vi vil bort fra cowboy-mentaliteten og heller få ting opp på bordet. Slik kan vi unngå ulykker.» Harald Mæhlum har ansvar for fire laboratorier der folk jobber med utfordringer knyttet til inneklima, gassteknologi, hydrogen og frysing/tørking av næringsmidler. I lokalene står tunge maskiner, forsøksrigger og utstyr som flyttes rundt på truck. Flere ganger i året leverer miljøet risikoavfall til behandling. Det kan være væsker fra ulike maskinelle prosesser, men også kjemikalier og biologisk materiale, som for eksempel vaksiner. Alt i alt er dette et miljø der risikoen er til stede hele tiden. De siste årene har det også vært flere tilløp til ulykker på laboratoriene. Vi hadde for eksempel en last på,5 tonn som skulle flyttes med gaffeltruck, da hjulet på trucken plutselig punkterte, forteller Mæhlum. Heldigvis var lasten bare fem centimeter over gulvet, men den kunne like gjerne vært en meter over og representert stor fare om den hadde tippet. Teknikeren som håndterte trucken så ikke på dette som en nestenulykke som det var nødvendig å rapportere. Men da vi gikk tilbake for å finne årsaken, viste det seg at vedlikeholdet på trucken var for dårlig. Det medførte at vi skjerpet rutinene våre. I fjor høst kom nok en nestenulykke. En sen kveld med tre-fire mann på jobb, hoppet plutselig en dampslange av en av riggene. Med en temperatur på 5 grader celsius, kunne dampen ha gjort stor skade om et menneske hadde vært i nærheten. Heldigvis gikk det bra. Enkelte prøver å bagatellisere slike hendelser, og sier «men det skjedde jo ikke noe». Men for meg er det vesentlig å få informasjon også om uhell som ikke fører til skade, sier Mæhlum. For å kunne luke bort slurv og utstyr som ikke holder mål, må det opp på bordet. Å motivere de ansatte til å rapportere nestenulykker, er helt vesentlig for å lykkes med HMSarbeid. Jeg prøver å motivere mine medarbeidere til å føle ansvar for sikkerheten og rapportere nestenulykker. Å få medarbeidere til å passe på hverandre, er også en viktig oppgave, sier Harald Mæhlum. Å rapportere inn nestenulykker skal ikke oppfattes som sladder, men som nødvendige sikkerhetstiltak.

10 2 HMS-regnskap for 25 Sammendrag Denne rapporten gir status for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i -gruppen. Den viser at det er lagt ned god innsats for å nå de mål vi hadde satt oss for 25. Vi har hatt fremgang på flere punkter, blant annet når det gjelder opplæring. Samtidig gjenstår det utfordringer. Utviklingen når det gjelder antall skader i laboratorievirksomhet er bekymringsfull, og det har vi satt søkelys på. Vi har satt ytre miljø høyt på dagsorden med ambisjon om betydelige forbedringer i 26. HMS har høy prioritet i og rapporteres systematisk til s styre. 2 Innledning I er de ansattes sikkerhet det eneste som er viktigere enn forholdet til kundene våre. har definert HMS til å omfatte helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet. Ledelse og bedriftskultur inngår som en del av dette. Våre viktigste HMS-mål er: Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Virksomheten skal ikke føre til helseskade skal ikke forurense MÅL: «Virksomheten skal ikke føre til helseskade» Prioriterte tiltak i 25 HMS-opplæring for medarbeidere knyttet til laboratorievirksomhet. Gjennomføres innen første halvår 26. Utarbeide sentral laboratoriehåndbok. Videreutvikle s system for skaderegistrering og avviksmeldinger. Styrke HMS-koordinatornettverket bl.a. gjennom fire årlige HMS-forumssamlinger. Etablere strålevernsorganisering i. Kartlegge hvilke HMS-utfordringer økt internasjonalisering innebærer. Revidere s beredskapsplan. Beredskapsopplæring for konsernledelse og nøkkelpersonell innen høsten 25. Gjennomført målrettede HMS-kurs, 25 primo 26 Status Går som planlagt. Se egen tabell. Gjennomført. Er en del av s styringssystem. Fagområdet kjemikalier er prioritert. Utvides til å gjelde andre laboratorieaktiviteter. Under arbeid. Rutiner for rapportering av ulykker og nestenulykker er endret. Skjema for melding av ulykker og tilløp forbedres. Prosjekt for testing av database som forbedringsverktøy er etablert. Gjennomført. Gjennomført. er godkjent av Statens strålevern for forskningsmessig bruk av strålekilder. Godkjenningen gjelder ut 28. Gjennomført. Videreføres som del av et større KS-prosjekt på internasjonalisering. Gjennomført. Tittel Konsernområde Antall medarbeidere 2 I rapporten er det presentert status for handlingsplan for 25 og resultater for våre overordnede HMSmål. Grad av måloppnåelse er evaluert gjennom konsernområdenes egne HMS årsrapporteringer, skade- og sykefraværsstatistikk, risikovurderinger, arbeidsmiljøundersøkelser og HMS-seksjonens statistikk. s styringssystem for HMS er en integrert del av konsernets totale styringssystem og beskrevet i konsernets styrende dokumenter. Det er i gang et arbeid for å tilpasse s styringssystem til krav i ulike standarder (Norsok, OHSAS 8, ISO 9, ISO 4). Flere enheter er allerede sertifisert i henhold til definerte standarder. Laboratoriekurs*) Materialer og kjemi 223 Petroleumsforskning 49 MARINTEK 26 Energiforskning Fluss-syrekurs Materialer og kjemi 23 Verkstedkurs Verkstedet Oslo 9 Prosjektledere Energiforskning 4 Førstehjelp Petroleumsforskning 62 3 Status handlingsplan 25 Materialer og kjemi 4 MÅL: «Vi skal ha et godt arbeidsmiljø» Prioriterte tiltak i 25 Videreutvikle som attraktiv arbeidsplass gjennom prosjektet «Ledelse og organisasjonsutvikling». Gjennomføre de mål og handlingsplaner som er bestemt på grunnlag av arbeidsmiljøundersøkelsen 24. Ny rapportering til konsernledelsen november 25. Alle ledere i skal ha gjennomført HMS-opplæring innen første halvdel 26. HMS-opplæring fornyes etter 3 år. Tilby veileding og rådgiving til ledere og ansatte i forbindelse med personlige og mellommenneskelige forhold. Anskaffelse av bedriftslegetjenester HMS-opplæring for ledere, heldagskurs Har gjennomført Gjennomføres i 26 Fiskeri og havbruk IKT Materialer og kjemi Status Tre konsernområder jobber langsiktig og systematisk, de andre er i startgropa. Videreføres i 26. Gjennomført. Alle konsernområder har rapportert mål, handlingsplaner og gjennomførte tiltak. Dette er behandlet i konsernledelsen. Går som planlagt. Se egen tabell. har styrket sin kompetanse på feltet gjennom kompetanseoppbygging av egne HMS-medarbeidere og gjennom tilknyttede eksterne psykologtjenester. Bedriftslege i 3 prosent stilling i konsern HMS-stab er ansatt. På sikt ønskes stillingen økt til 5 prosent. Energiforskning, 4. mai Teknologi og samfunn, 6. mai Konsernledelse/-stab, 3. mai Helse Byggforsk avtales høsten 26 Petroleumsforskning MARINTEK Petroleumsforskning, trinn II, 8. juni Energiforskning 9 MARINTEK 26 Krankurs Energiforskning MARINTEK 4 Materialer og kjemi 2 Sum laboratoriekurs ol 57 HMS grunnkurs Konsern 3 Brann og rømning Konsern 36 *) IKT og Fiskeri og havbruk gjennomførte i 24. Byggforsk, Teknologi og samfunn og Helse avtales. MÅL: «Vi skal ikke forurense» Prioriterte tiltak i 25 Gjennom systematiske risikovurderinger dokumentere og bevisstgjøre om aktivitet i kan påvirke ytre miljø. Avdekke eventuelle avvik og iverksette tiltak. Etablere rutiner for håndtering av kjemikalier og biologiske faktorer. Forankres i ny laboratoriehåndbok. Prioritere oppdatering av s kjemikaliedatabase. Utarbeide kjemikaliestatus i og rapportere til konsernledelsen innen 25. Status Alle konsernområder har rapportert på dette i egen HMS årsrapport. Sju enheter rapporterer god oversikt over risikofaktorer for ytre miljø, to enheter rapporterer om delvis oversikt. Gjennomført. Arbeidet med oppdatering av databasen er prioritert og vil fortsatt pågå. Det tallmessige materialet fra konsernområdene foreligger, vil bli rapportert til konsernledelsen våren 26.

11 4 Resultater 4. MÅL: «Vi skal ha et godt arbeidsmiljø» 4.2 Opplevd arbeidsmiljø Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres annethvert år og er vårt viktigste verktøy for å måle opplevelse av eget arbeidsmiljø. Den kartlegger hvordan medarbeiderne i -gruppen opplever sin hverdag, og omfatter bredden av arbeidsmiljøbegrepet. Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 26 og hadde en oppslutning på 85 prosent. Byggforsk var med for første gang i år. Her presenteres noen viktige parametre for opplevelsen av eget arbeidsmiljø. Grafene viser et gjennomsnitt, resultatene for de ulike enheter kan ha stor variasjon. Det legges vekt på forpliktende oppfølging av resultatene på alle nivå. En skår over 2 vurderes av eksterne fageksperter som et meget godt resultat. 4.4 MÅL: «Virksomheten skal ikke føre til helseskade» 4.4. Sykefravær stiftelsen, MARINTEK og Fiskeri og havbruk inngikk i 24 avtale med myndighetene om et inkluderende arbeidsliv (IA). Prosessen med etablering av IA-avtale har gitt økt lederfokus på oppfølging av sykefravær og arbeidstakere med spesielle behov for tilrettelegging. Dette gjelder hele konsernet. Sykefraværet samlet sett holder seg stabilt lavt. Noen enheter har en økning. Dette har bl.a. sin årsak i kronisk sykdom og langtidsfravær. Sykefraværet overvåkes og følges godt opp. Sykefravær utvikling over tid 22 konsern 4,3% 4,% 23 3,5% 3,2% stiftelsen 3,4% 3,% , , Sykefravær (prosent av total arbeidstid) 8% Undersøkelsen dokumenterer kvalitet og stabilitet over tid. s medarbeidere har en jobb de trives i, de opplever å bli involvert i interessante oppgaver og har et godt samarbeidsklima. Medarbeiderne opplever at jobben er stimulerende og gir overskudd. Fortsatt er det rimelig samsvar mellom opplevde krav og muligheter til å få gjort arbeidsoppgavene. Men det er grunn til å være oppmerksom på dette, da balansen synes å svekkes, og ansatte har en viss bekymring for at arbeidet på sikt kan gi helseplager. skal skape helsefremmende arbeidsplasser. Ledelses- og organisasjonsutvikling er tillagt stor vekt i og er sentralt for å lykkes som attraktiv og helsefremmende arbeidsplass. Vi har fortsatt gode resultater når det gjelder lederutøvelse, men tallene for 26 indikerer noe nedgang. Temaet vil forsatt ha høy prioritet. 4.3 Medarbeidersamtaler Årlige medarbeidersamtaler er et kvalitetsmål i. Medarbeidersamtalen skal være en planlagt, årlig samtale mellom leder og medarbeider om arbeidsoppgaver og mål, arbeidsmiljø og utvikling. Oversikten viser en god fremgang på gjennomføringsevne, men vi er fortsatt ikke i mål. konsern Jobbtilsfredshet Samarbeidsklima Involvert i interessante oppgaver Kompetanseutvikling 25 87% 24 7% Medarbeidersamtaler 25 fordeling IKT 94% Helse 92% Energiforskning 9% MARINTEK 9% Materialer og kjemi 89% Konsernadministrasjon 89% Teknologi og samfunn 87% Fiskeri og havbruk 8% Petroleumsforskning 44% Kilde: -gruppens arbeidsmiljøundersøkelse Lederutøvelse Jobben gir overskudd Balanse krav og muligheter Bekymring jobb helse 6% 4% Konsernadm., Eiendom og fellestjenester (n=59) Energiforskning (n=72) Helse (n=8) Petroleumsforskning (n=2) Arbeidsrelatert sykefravær har som mål å ikke ha arbeidsrelatert sykefravær. Status kartlegges gjennom eget spørsmål i arbeidsmiljøundersøkelsen. Hver enkelt svarer på om de i løpet av de siste 2 måneder har hatt sykefravær som helt eller delvis kan skyldes jobben. 3 prosent har vurdert sitt sykefravær som mulig arbeidsrelatert i siste arbeidsmiljøundersøkelse. Dette er svært lavt sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i EU. Vi har likevel et klart mål om null arbeidsrelatert sykefravær, og vi ser en økning fra 24. Arbeidsrelatert sykefravær Materialer og kjemi (n=297) Teknologi og samfunn (n=297) IKT (n=26) MARINTEK (n=58) Prosent 2 3 Kilde: -gruppens arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsrelaterte helseplager Alle medarbeidere i konsernet er knyttet til HMS/bedriftshelsetjeneste. For medarbeidere i Oslo, Bergen og Stavanger kjøper lokale tjenester. Det tilstrebes å ha mest mulig likt tilbud uavhengig av arbeidssted. I forebyggende øyemed er det interessant for å vite hvilke arbeidsrelaterte plager folk søker hjelp for. Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsaken til at folk søker hjelp. Psykiske plager har størst økning. Kategori «Annet» gjelder helseplager som hodepine, hørselsproblemer, kuttskader og luftveisproblemer. Antall nye arbeidsrelaterte diagnoser: *) Muskel og skjelett Psykisk Annet *) Statistikken gjelder hele konsernet med unntak av Energiforskning. Totalt antall nye diagnoser Totalt antall konsultasjoner Fiskeri og havbruk (n=72) 2 25 For å forebygge muskel- og skjelettplager, jobbes det systematisk med ergonomisk utforming. Bedriftsfysioterapeut brukes aktivt ute i miljøene for rådgivning. Bevisstheten rundt ergonomi og forebyggende tenkning er økende. Vi har sett et økende behov hos ledere og ansatte for veiledning i forbindelse med mellommenneskelige eller psykiske problemer. har derfor de senere år styrket sin kompetanse innen veiledning og rådgivning. Dette gjennom egne tjenester eller gjennom tilknyttede psykologtjenester

12 4.4.4 Skader, ulykker og nestenulykker Alvorlighetsgrad uønskede hendelser (personskader, ulykker og nestenulykker) Fraværsskadefrekvens (H-verdi) (Antall fraværsskader per million arbeidede timer) 2,,5,,, Mulige konsekvenser («worst case») av alle uønskede hendelser 24 konsern stiftelsen 25 Fraværsskadefrekvensen viser en økning siste år. Totalt har seks skader medført sykefravær. Lengste fravær er tre dager. En av hendelsene er kategorisert som potensielt kritisk.,4 2,,5 Faktisk skade Lettere Moderat Kritisk Personskadefrekvens (H2-verdi) (Summen av antall fraværsskader og andre personskader eksklusive førstehjelpsskader, per million arbeidede timer) Figuren viser alvorlighetsgrad på faktiske skader og mulige konsekvenser («worst case») av alle uønskede hendelser. Vurderingene er gjort ut fra skade/mulig skade på menneske. 5, 5, 3,,4,,3 23 Personskadefrekvens viser en betydelig økning siste år. 2,5 2,2 24 konsern 4, 25 stiftelsen 4.5 MÅL: «skal ikke forurense» Utfordringene når det gjelder ytre miljø i er knyttet til avhending av ulike kjemikalier, biologisk materiale og utstyr (f.eks. røntgen, kvikksølvapparatur, isotoper). Risiko for forurensing av ytre miljø skal systematisk analyseres ved risikovurderinger av laboratorier, kjemikalier, rigger, tanker og feltaktiviteter. Her skal substitusjonsplikten inngå dvs. å erstatte helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko. I skal risikovurderinger gjennomføres med en frekvens på tre år, og alltid før nye aktiviteter settes i gang. Det året risikovurdering gjennomføres, erstatter disse vernerunden i de aktuelle lokaler. Fraværsskadefrekvens (H-verdi) intern fordeling Fiskeri og havbruk Petroleumsforskning Materialer og kjemi Energiforskning IKT MARINTEK Helse Teknologi og samfunn Konsernadm., Eiendom og fellestjenester Personskadefrekvens (H2-verdi) intern fordeling Fiskeri og havbruk Petroleumsforskning Konsernadm., Eiendom og fellestjenester Materialer og kjemi IKT MARINTEK Energiforskning Helse Teknologi og samfunn H-verdi Antall fraværsskader Million arbeidede timer 7,4 4,7 3,4 3, 2,,,,, 2,36,25,588,329,478,35,227,524,36 H2-verdi Antall personsskader Million arbeidede timer 4,7 9,3 7,4 6,8 6,3 5,7 3,,, ,36,25,36,588,478,35,329,227,524 Helse IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energiforskning Petroleumsforskning Fiskeri og havbruk MARINTEK Konsernstab Risikovurdering Antall gjennomført Vernerunder Antall gjennomført Samlet Andre selskaper Oversikt over risikofaktorer for ytre miljø Ja Ja Delvis Delvis Ja Ja Ja Ja Ja har strategisk eierskap i fire aksjeselskaper i Norge. Disse er: RTIM, Molab, NBL og MRB. s krav er at tilsluttede selskaper skal ha minimum samme nivå for systematikk innenfor HMS som. Oppfølgingsansvar ligger i konsernområdet. Antall meldte nestenulykker konsern Antall meldte nestenulykker indikerer at vi har en underrapportering på dette i. Det betyr at vi mister viktig erfaringslæring. Det har vært et mål å få økt antall meldinger om tilløp og nestenulykker i 25. Dette har vi ikke greid. Bedre rapportering av nestenulykker vil ha høy prioritet i 26.

13 6 Handlingsplan I er de ansattes sikkerhet det eneste som er viktigere enn forholdet til kundene våre. Derfor har HMS førsteprioritet i. Roller og ansvar i HMS-arbeid i Mål: «Vi skal ha et godt arbeidsmiljø» Tiltak: Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen 26 Gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler Implementere prosjektet «Ledelse og organisasjonsutvikling» i alle konsernområder HMS som fast punkt på alle leder-, avdelings- og prosjektmøter Integrere s HMS-system i Byggforsk Appell-linjen: skal påse at arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar AMU Ansvarslinjen: HMS er et lederansvar på alle nivå Mål: «Virksomheten skal ikke føre til helseskade» Styret Tiltak: Øke oppmerksomhet omkring risikonivå ved våre laboratorieaktiviteter Endring i atferd i forhold til bruk og håndtering av verneutstyr Bedre rapportering av ulykker og nestenulykker Inkludere aktiviteter i bygg-, energi- og marintekniske laboratorier i laboratoriehåndboken Gi prioritet til HMS-utfordringer ved internasjonalisering Tydeliggjøre tilbud om rådgivning overfor vedrørende mellommenneselige forhold Hovedverneombud Konsernsjef Mål: «skal ikke forurense» Tiltak: Bevisstgjøre om at s aktivitet kan påvirke ytre miljø Gjennomføre risikovurderinger Evaluere CHESS som mulig verktøy for kjemikaliehåndtering Implementere rutiner for håndtering av kjemikalier og biologisk materiale Konserndirektør/ adm. direktør AS Styret Verneombud Forskningssjef/ avdelingssjef Ulike lederroller Ansatt Den enkelte medarbeider har ansvar for å medvirke.

14 Noen ganger er det like viktig å stille spørsmål som å finne svar. Nå etablerer vi s etiske råd. Rådet skal skape bevissthet rundt vår atferd og være en veiviser når vi møter etiske utfordringer. Vi står vakt om vårt verdigrunnlag Les mer om etikk i på

15 Dette er Vår organisasjon 3 -gruppen er Skandinavias største forskningskonsern. Vår visjon er «Teknologi for et bedre samfunn». Vi skal bidra til økt verdiskaping, økt livskvalitet og en bærekraftig utvikling. selger forskningsbasert kunnskap og tilhørende tjenester basert på dyp innsikt i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Våre grunnverdier er ærlighet, raushet, mot og samhold. s råd s styre s overordnede mål er å bli et av Europas mest anerkjente forskningskonsern. -gruppen består av stiftelsen pluss fem forskningsaksjeselskaper og Holding. Vi er et konkurransedyktig forskningskonsern med betydelige muligheter til å bidra positivt til samfunnsutviklingen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. har også som mål å styrke Norge og Europas konkurranseevne i en globalisert verden, og vi skal være med på å gjøre verden bedre. Konsernsjef Visekonsernsjefer Konsernadministrasjonen Vi bidrar til å videreutvikle eksisterende, og skape nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Vårt forretningskonsept er å bygge en forretningskultur i nært samspill med en forskningskultur. Noen nøkkeltall Ved årsskiftet hadde -gruppen 763 ansatte, som i 25 leverte kunnskapsarbeid for,8 milliarder kroner. Over 9 prosent av inntektene kommer fra oppdrag for næringsliv og offentlig forvaltning og fra prosjektbevilgninger gitt av Norges forskningsråd. Basisbevilgninger fra Forskningsrådet utgjør drøyt seks prosent. Konsernområder Helse Byggforsk Teknologi og samfunn Marin MARINTEK Fiskeri og havbruk AS IKT Olje og energi Petroleumsforskning AS Energiforskning AS Materialer og kjemi Holding Samarbeidspartnere samarbeider nært med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Oslo (UiO). Personell fra NTNU arbeider på -prosjekter, og -ansatte underviser ved NTNU. En utstrakt felles bruk av laboratorier og utstyr kjennetegner samarbeidet mellom og NTNU. Over 5 personer er ansatt både ved NTNU og. Vi er i ferd med å etablere et tilsvarende samarbeid med UiO. Internasjonal virksomhet I 25 kom 4,7 prosent av vår omsetning fra oppdrag i utlandet. Rundt en tredjedel av vår omsetning internasjonalt kommer fra EUs forskningsprogrammer. Disse har høy prioritet hos oss, fordi vi ser det som viktig å delta i flernasjonal kunnskapsutvikling, og fordi prosjektene gir tilgang til interessante nettverk. Resten av den internasjonale omsetningen kommer fra vanlig oppdragsvirksomhet for utenlandske kunder. Vår ambisjon er å vokse i utlandet. Vi satser derfor på områder hvor vi er spesielt sterke: olje og gass, energi og miljø, materialteknologi og marin teknologi. Kommersielle knoppskudd fungerer også som en kuvøse for nytt næringsliv. I 25 var vi engasjert i 8 bedrifter som er etablert med utgangspunkt i teknologi utviklet av. Dette gir Norge sårt tiltrengt kunnskapsindustri. Vi er aktive eiere i våre knoppskudd og bidrar til å utvikle selskapene videre. Gjennom salg av eierandeler i vellykkede knoppskudd realiserer vi gevinster som investeres i ny kunnskapsutvikling. Den viktigste delen av vårt arbeid er likevel å utvikle eksisterende næringsliv. Hvert år bidrar til videreutvikling av 2 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning. Helse Helse er et av de største helseforskningsmiljøene i Norge. Vi har bred og solid kunnskap om både fag og metoder, og har evne til å analysere og løse problemer på en helhetlig måte. Byggforsk Styrene i Byggforsk (Norges byggforskningsinstitutt) og har vedtatt å slå de to institusjonene sammen. Formell godkjenning forventes våren 26. I konsernområdet inngår også NBL as. Teknologi og samfunn Teknologi og samfunn utfører FoU og rådgivning innenfor teknologiledelse, arbeidsliv og samferdsel. I konsernområdet inngår også datterselskapet MRB AS. Marin Marin består av MARINTEK og Fiskeri og havbruk AS, og arbeider med utfordringer knyttet til utnyttelse av havrommet. IKT IKT tilbyr helhetlige leveranser av forskningsbasert kunnskap gjennom tilgang til en bred kompetanse- og teknologiplattform innenfor IKT. Olje og energi Olje og energi består av Petroleumsforskning AS og Energiforskning AS, og arbeider med hele verdikjeden for petroleumsprodukter og bærekraftige energisystemer. Materialer og kjemi Materialer og kjemi har høy kompetanse innenfor feltene materialteknologi, anvendt kjemi og anvendt biologi. Vi jobber tett mot industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy. I konsernområdet inngår også datterselskapene RTIM og Molab AS. Holding har etablert Holding for å skille aktivitet i grenseland mellom kommersiell virksomhet og forskning ut fra kjernevirksomheten. Holding er skattepliktig, og består av strategiske eierskap og nyetableringer.

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold Unrestricted Side 1 av 6 SINTEF HMS HÅNDBOK Innhold 1. Formål... 2 2. Omfang... 2 3. Organisering... 2 4. Politikk... 3 SINTEFs politikk for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet... 3 SINTEFs miljøpolitikk...

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Hovedstrategi Teknologi for et bedre samfunn Jeg er stolt av SINTEFs visjon. Den inspirerer og forplikter. Framtiden vår vil være preget av nye muligheter som skapes gjennom et høyt kunnskapsnivå og avansert

Detaljer

B ÉCONOMIQUE Returadresse:

B ÉCONOMIQUE Returadresse: B ÉCONOMIQUE Returadresse: no- Trondheim Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport MEDIA. Trykk: GRØSET Foto: Geir Mogen, geir@mogen.no HMS-seksjonen Postadresse: Trondheim Besøksadresse: Strindveien Trondheim

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater Styringssystem Kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø Om SINTEF Materialer og kjemi Organisering av oppdrag/prosjekt Salg og prosjektgjennomføringsprosessen

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge Strategisk ledelse og omstilling Regional Personalpolitikk Virkemiddel for å realisere Helse Midt- Norges strategier og målsettinger Bygger på våre verdier

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016

Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Strategisk plan 2013-2016 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Innholdsfortegnelse På jobb for et godt arbeidsliv! 3 Dette skal vi oppnå 4 Strategier

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv for et godt arbeidsliv Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

www.tromsfylke.no Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015

www.tromsfylke.no Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015 Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015 Temaer i dag - Hva er risikovurdering - Krav i lovverket og et blikk på konsekvenser for ulike yrkesgrupper i fylkeskommunen - Hvordan er dette forstått

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer