Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011"

Transkript

1 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

2 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer høyest når det gjelder nyskaping. De vil også lettere tiltrekke og rekruttere dyktige medarbeidere, og ved systematisk fokus på kompetanseutvikling sikrer de både å videreutvikle samt beholde sine medarbeidere. Ansatte med riktig kompetanse bidrar til at energiselskapene leverer et godt tjenestetilbud, benytter de utviklingsmulighetene som selskapene har og er sin samfunnsrolle bevisst. I tillegg til selskapenes behov for å utvikle sine medarbeidere, er det viktig for den enkelte å ha nødvendig kompetanse for å mestre de oppgavene man har i dag og for å kunne strekke seg etter nye utfordringer om ønskelig. Mange tilegner seg det meste av den jobbrelaterte kompetansen på arbeidsplassen, og man kommer langt med erfaring og samarbeid. Likevel tror jeg at et lite avbrekk fra de daglige arbeidsoppgavene for å konsentrere seg om et fagtema, få nyttige innspill og delta aktivt i diskusjoner, vil gi både økt innsikt, inspirasjon og motivasjon. Vårt kurs- og konferansetilbud hadde ikke vært det samme uten bransjens verdifulle innsats, en innsats som igjen viser at vi jobber i en bransje som ser verdien av å dele kompetanse på tvers av selskaper. Denne rausheten som jeg ser når det gjelder kompetansedeling er en av grunnene til at jeg er stolt av å jobbe i energibransjen. Resultatet av noe av dette bransjesamarbeidet ser du i denne kurskatalogen, og jeg håper at du finner noe som dekker det du har behov for. God lesing og vel møtt på et eller flere av våre arrangement! Mona Askmann Direktør i EnergiAkademiet Vi i EnergiAkademiet er opptatt av å tilby de kompetansehevende tjenestene som dere har behov for. Våre rådgivere har bred kompetanse innenfor de ulike bransjerelaterte fagområdene, og vi samarbeider tett med bransjen for å utvikle nye kurs og videreutvikle eksisterende tilbud.

3 Sverre Devold Kompetanseutvikling er en investering Kompetanseutvikling er en investering som må prioriteres sier Sverre Devold, styreleder i Energi Norge og Konsernsjef i Tafjord Kraft. Det er spesielt viktig at medlemsbedriftene gir tilbud til unge medarbeidere. I en tid der store kull går av med pensjon er det særlig viktig å prioritere investeringer i kompetanseutvikling. Man må sørge for at kompetansen ikke forsvinner ut døren. sier Devold. Sverre Devold har tidligere arbeidet med utdanningsspørsmål som regiondirektør for NHO Møre og Romsdal og som medlem i Yrkesopplæringsnemnda i Møre og Romsdal. Bransjen står overfor store oppgaver fremover og bransjen må tiltrekke seg visjonære, idérike og entusiastiske medarbeidere for å løse utfordringene som kommer. Hovedutfordringen på kompetanse feltet er å få dyktige folk på alle nivå, både nå og i fremtiden. Hvilken roller bør etter din oppfatning Energi Norge spille på kompetanseområdet? Energi Norge skal fortsette å påvirke for å opprettholde og utvikle relevante utdanningstilbud og bidra til at medlemsbedriftene slutter opp om disse. Samtidig bør Energi Norge bidra til at medlemsbedriftene prioriterer kompetanse- og karriereutvikling for sine medarbeidere, svarer Devold.. EnergiAkademiets rolle er primært innenfor den bransjerettete opplæringen, og EnergiAkademiet bør også initiere program for kompetanseutvikling og karriereutvikling. EnergiAkademiet har et unikt fortrinn ved at det er bransjedrevet og bransjestyrt. Dette styrker det fagspesifikke og gir tyngde innenfor fagområdene. Sverre Devold Konsernsjef Tafjord Kraft Styreformann EnergiAkademiet 2 Foto: TAFJORD arkiv Kraftbransjen er en innovativ og fremtidsrettet bransje som vil spille en sentral rolle i løsningen av den globale klimautfordringen. Vi bør derfor være en attraktiv bransje for ungdom som skal ut i arbeidslivet. Hadde jeg vært 19 år i dag ville en utdanning som ledet til en jobb i energibransjen stått høyt på listen, sier Devold.

4 EnergiAkademiets portefølje Kurs og temadager De aller fleste av våre arrangementer er kurs og temadager. Dette er bransjetilpassede kurs og en viktig møteplass for å lære og diskutere eget fagområde og arbeidsoppgaver. Noen av kursene er faste kurs som oppdateres årlig. Vi legger også vekt på å formidle FoU resultater på våre kurs. Temadagene tar opp dagsaktuelt fagstoff og nyheter innenfor et gitt fagområde. Mange av våre arrangementer er også svært egnet for entreprenører og fagarbeidere. Konferanser Vi har flere store konferanser innen alle fagområdene våre. Nettkonferansen, Markedskonferansen, DLE- konferansen, HMS-konferansen, PTK og HR-konferansen er store, viktige møteplasser for bransjen. Vinterkonferansen er Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og er i år lagt til Wien. Etter - og videreutdanning Vi har EVU -kurs under fagområdene nett og produksjon. EVU kursene utarbeides og gjennomføres i samarbeid med NTNU og gir studiepoeng. Bedriftstilpassede kurs Vi tilbyr å gjennomføre relevante og tilpassede kurs hos den enkelte bedrift. HMS - kurs og drift - og vedlikeholdskurs som kan demonstreres på egne anlegg, egner seg godt. Ta gjerne kontakt med rådgiveren for det aktuelle fagområdet eller Mona Askmann dersom dette er interessant. Næringspolitiske verksted Vi har egne medlemsmøter for å diskutere og forme Energi Norges næringspolitiske syn i ulike saker. FoU EnergiAkademiet har en aktiv rolle i FoU arbeidet ved å tilrettelegge for medlemmenes FoU. Gjennom forskning og utvikling opparbeides viktig kompetanse, nye forretningsområder og fremtidige klimavennlige energiløsninger. Vår FoU portefølje skal underbygge satsningsområdene til Enerig21 og komplementere forskningssentrene for miljøvennlig energi, FME. Resultater fra EnergiAkademiets og medlemmenes FoU arbeid formidles på våre temadager, kurs og konferanser. I tillegg utarbeides veiledninger som er tilgjengelige i vår nettbutikk. Ta gjerne kontakt om du har forslag til prosjekter eller ønsker å delta. Les mer om vårt FoU arbeid på Arrangementsteknisk samarbeidspartner EnergiAkademiet tilbyr å bistå andre aktører med å planlegge og gjennomføre hele eller deler av konferanser, kurs og møter. Gjennom vårt kontaktnett har vi gode avtaler med hoteller, lyd-teknikere, foredragsholdere og underholdningsleverandører. For mer informasjon, ta kontakt med EnergiAkademiet, eller tlf Nettbutikk I vår nettbutikk selges publikasjoner, forskrifter og normer, brosjyrer, veiledninger og programvare innenfor våre fagområder. Det er mulig å velge mellom løssalg og abonnementsordning. På forksrifter og normer anbefaler vi å abonnere da du til enhver tid vil ha oppdaterte forskrifter og normer på de områdene du abonnerer på. Du betaler kun når det er nye utgivelser. For noen av våre utgivelser vil du betale en årlig avgift som abonnent. Klikk deg inn på for mer informasjon om vårt tilbud. Innhold Produksjon maskin og elektro... 8 Moderne overflatebehandling av vannkraftutstyr... 9 Turbinregulatorer, drift og vedlikehold (grunnkurs)... 9 Optimalt vedlikehold av vannkraftverk II... 9 Miljøvennlig vannkraft olje og kjemikaliehåndtering... 9 Turbinvirkningsgrad: modellprøver, prototyptesting og skalering... 9 Mekaniske konstruksjoner i vannveiene... 9 Produksjonsteknisk konferanse (PTK) Drift og vedlikehold av krafttransformatorer Maskinteknisk forum FoU årsmøte Optimalt vedlikehold av vannkraftverk I Vedlikeholdsforum Kontrollanlegg i kraftverk Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold Magnetisering og spenningsregulering Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold Brukermøte kontrollanlegg Produksjon dammer, vannveier og vass-dragsmiljø Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Vassdragsteknisk forum, vintermøte og festmiddag Måling og instrumentering i vann og vassdrag Forseminar til PTK Praktisk anleggskurs bygg vannkraftanlegg VTF Vassdragsteknisk forum regionmøter Vassdragsdrift og miljøforhold konflikt eller samarbeid? Kraftrelatert hydrologi, meteorologi og klima Damsikkerhet I Damsikkerhet II Damsikkerhet III Ny fornybar Småkraft og nett HMS ved vindkraftanlegg Varme Rammevilkår og teknologi Felles el-sertifikatmarked med Sverige utfordringer og muligheter Drift og vedlikehold av vindkraftanlegg Vindkraftverk, introduksjonskurs Klima & miljø: Energibransjens egne utfordringer og bidrag Nett Tilknytningsplikt endret lov og ny praksis Smartgrid i et norsk perspektiv AMS Strategi og forberedelser AMS Prosjektplanlegging og gjennomføring Forstå inntektsrammereguleringen Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg - fke Risikobasert vedlikehold og fornyelse i kraftnett AMS i Norge Tariffer i distribusjonsnettet EMF Elektromagnetiske felter Anskaffelse av AMS utstyr Brukermøte spenningskvalitet Regelverk på energiområdet Nettselskapenes nøytralitet Rett og plikt ved etablert infrastruktur i grunn Tilstandskontroll av kraftledninger tremast Elmåledagene Tilstandskontroll av kraftledninger strømførende system Nettkonferansen FASIT-dagene AUS-seminar Feil- og avbruddsrapportering (FASIT) Reléplanlegging i fordelingsnett Reléplanlegging i fordelingsnett distansevern og småkraftutfordringer Leveringskvalitet i kraftnett

5 nett DLE-arrangementer DLE Saksbehandlingskurs Tilsyn med Ex- installasjoner Utadrettet informasjon DLE Tilsyn med 400 V anlegg DLE-konferansen Basiskurs DLE Tilsynsmetodikk Helse, miljø og sikkerhet HMS-konferansen Bruk av verneutstyr Sikkert arbeid i høyden Bedre risikovurderinger Sikker Jobb Analyser og Atferdsbasert sikkerhetsobservasjoner Lovbestemt opplæring i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) E-læring Lovbestemt opplæring FSE - Oppfølgingskurs Byggherreforskriften SHA/HMS i byggog anleggsprosjekter Marked Forbrukerjuss for nettselskap Stenging, stansing og inkasso Juss for nettselskap Erstatningsansvar for skade og tap Markedskonferansen Ladbare biler og infrastruktur Økonomi Økonomi for ingeniører Engrosmarked nye rutiner og utviklingstrekk NVE rapportering Anleggsbidrag løsninger i praksis Marginaltap oppdatering Økonomistyring MVA for energibransjen utfordringer Forbruks- og ENOVA- avgift. Ansvar og rutiner ved innkreving Budsjettering og tariffering Skatterett en ajourføring Årsoppgjøret Skatt for energiselskaper Tilknytningsplikt endret lov og ny praksis Administrasjon, ledelse og HR Anleggsledelse i praksis HR-konferansen Klimautfordringene og energimarkedet Ny i energibransjen Vinterkonferansen Positiv kundehåndtering Bestillerkompetanse og offentlige anskaffelse Dokumentbehandling og arkivering effektive rutiner Topplederkonferansen EFIKS Energi Ung i energibransjen Kompetansekartlegging og rekruttering Offentlighetsloven erfaringsutveksling Prosjektledelse Styreseminar Praktisk informasjon Påmelding Påmelding til alle våre arrangementer skjer via vår nettside Alle påmeldinger blir bekreftet innen 14 dager før kursstart og faktura sendes med 15 dagers betalingsfrist. Nye kurs og temadager utover tilbudet i katalogen vil bli lagt ut fortløpende på våre nettsider Deltageravgift Deltageravgiften oppgis for henholdsvis medlemmer og ikke medlemmer av EnergiNorge. Alle priser er oppgitt eks moms. Lovpålagte kurs og etter- og videreutdanning, faktureres uten moms. Deltageravgiften inkluderer lunsj. Reise og opphold vil komme i tillegg. Vi har avtaler med hoteller som gjør at vi kan tilby våre deltagere reduserte priser på overnatting. Vi tar forbehold om prisendringer. Symbolforklaring Frivillig kunskapstest Obligatorisk kunnskapstest Frivillig eksamen Obligatorisk eksamen Elæring Avbestilling Følgende avbestillingsregler gjelder med mindre noe annet kommer frem av kursinvitasjonen: Ved avbestilling mer enn 10 dager før start, gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50 %. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start, gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. EnergiAkademiet forbeholder seg retten til å endre tid, sted og andre forhold inklusive avlysning av arrangementet. Avlysning Ved avlysning av arrangementer står EnergiAkademiet ansvarlig for utgifter som deltagere har hatt i forbindelse med kjøp av reise etc, dersom EnergiAkademiet har sendt ut bekreftelse til deltager senest 14 dager før arrangementets start. Sponsor på konferanser Bedrifter som er sponsorer på våre konferanser presenteres med logo i programmet og på nettet. I konferansens pauser vil sponsorenes logo bli presentert og de får tilgang på de mest sentrale utstillerarealene. I prisen inngår en deltager på konferansen, reise og opphold vil komme i tillegg. Pris for å delta som sponsor fastsettes ut fra arrangementets størrelse. Utstiller Utstiller får reservert areal i eget utstillingsområdet på hotellet og må betale deltageravgift for å delta på selve konferansen. Pris for å delta som utstiller fastsettes ut fra arrangementets størrelse. Kontakt Spørsmål av praktisk art rettes til EnergiAkademiet, eller tlf

6 Produksjon maskin og elektro Moderne overflatebehandling av vannkraftutstyr Møtet vil presentere faglig endringer innenfor området overflatebehandling av vannkraftutstyr. Dette gjelder ny kunnskap om skademekanismer, nye standarder, nye malingssystemer, erfaringer fra andre bransjer og internasjonale. Malingsspesifikasjon for maskinteknisk vannkraftutstyr (EBL-K Publikasjon ) har vært flittig brukt innen bransjen. Dette møtet vil bidra som faglig fundament til den videre diskusjon om en mulig revisjon av spesifikasjonen. Målgruppen er personer med ansvar for planlegging og gjennomføring av vedlikehold av korrosjonsutsatte mekaniske komponenter. Miljøvennlig vannkraft - olje og kjemikaliehåndtering Vannkraft er vår viktigste miljøvennlige og fornybare kraftressurs. Olje og andre kjemikalier kan likevel forårsake lokale forurensninger og vi må stadig søke å gjøre vannkraften ennå grønnere. Møtet vil orientere om eksisterende og forventede myndighetskrav og presentere nye tekniske løsninger for miljøforbedringer samt erfaring ved drift og vedlikehold. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. temadag 31. januar Oslo Her plasseres utsagn eller annet relevant tekst. Fornavn Etternavn Tittel Foto: Cleuson Dixence, Grande Dixence SA Med 120 TWh vannkraft produksjon er optimal drift og vedlikehold bra for økonomi og klima. God kunnskap om konstruksjonsløsninger og skademekanismer på komponentene i stasjonen er nødvendig for planlegging og gjennomføring av vedlikeholdet. Vi har god kunnskap om vannkraft men kan ikke hvile på våre laurbær. Våre arrangement gir oppdatering på utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Overflatebehandling, korrosjon, WCM, virkningsgrad og tap blir belyst i årets kurs og møteserie. temadag 12. januar oslo Turbinregulatorer, drift og vedlikehold (grunnkurs) Kurset omfatter de grunnleggende fysiske lover for regulering av vannkraftaggregat, vannveiens dynamikk og grunnleggende virkemåte for regulatorer fra de gamle mekanisk-hydrauliske til de moderne elektroniske. Det sees også på mulighetene for feil og begrensinger under normal og unormal drift samt prøver og tilstandskontroll. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk med turbinregulator. Kurs Januar Oslo Optimalt vedlikehold av vannkraftverk II Kurset organiseres som et EVU-kurs ved NTNU. Det går i 2 uker à 1 ukes varighet. Mellom uke 1 og 2 skal det utføres et prosjekt-arbeid. Kurset er langt mer dyptpløyende enn Optimalt vedlikehold av vannkraftverk 1 og det fokuseres sterkere på teori, anvendelser og øvinger. Kurset er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF Energiforskning og EnergiAkademiet. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. Forutsetter ingeniør/sivilingeniørkompetanse, eventuelt annen relevant utdanning eller erfaring innenfor fagområdet for kurset. EVU-kurs del 1: Januar, del 2: Februar Trondheim Turbinvirkningsgrad: modellprøver, prototyptesting og skalering Turbinvirkningsgrad er et viktig element i kraftverksøkonomien. Kurset gir en detaljert innføring i hvordan verifisere virkningsgraden. Både laboratorieprøver, prototyprøver samt oppskalering behandles. I tillegg vil kurset også gi innføring i måling av blant annet effekt, trykkpulsasjoner, aksiallast, servokrefter, kavitasjon mm. Kurset holdes i Rainpowers laboratorium i Trondheim og vil inkludere demonstrasjon av modell testing. Kurset gir også en innføring i relevante industristandarder som IEC 60193, IEC og IEC Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. Kurs Februar Trondheim Mekaniske konstruksjoner i vannveiene Kurset omfatter luker, kraftverksrør, sjakter, ventiler, porter, stengsler og varegrinder med tilhørende utstyr. Det er gjennomgang av oppbygging og funksjoner, aktuelle materialer, påkjenninger, skademekanismer, vedlikeholdsmetoder, inspeksjons- og målemetoder, tilstandsvurdering og forebyggende tiltak. Kurset gir også innsikt i gjeldende regelverk på området. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. Kurs februar Hadeland Klækken hotell produksjon maskin og elektro 9

7 Produksjonsteknisk konferanse (PTK) Konferansen er et årlig forum for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger og ny teknologi innen miljø, sikkerhet, tilsyn, drift, vedlikehold og fornyelse for produksjon dam og vassdrag, maskin og elektro. Forseminaret belyser et dagsaktuelt tema knyttet til kraftproduksjon. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. Konferanse mars Gardermoen Drift og vedlikehold av krafttransformatorer Kurset omfatter kraft- og måletransformatorer med tilhørende teknisk utstyr og gjennomgår konstruksjon, oppbygging, drift og vedlikehold. Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for fremtidige utskiftninger og vurdering av levetid. Det gis veiledning i hvordan vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat mht sikkerhet og tilgjengelighet. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av krafttransformatorer. Kurs mars Drammen Maskinteknisk forum En årlig samling av maskininteresserte fra kraftselskapene, leverandører og konsulenter for å utveksle erfaringer og diskutere ulike utfordringer innen maskinfagområdet. Hovedtema for møtet denne gangen er sveitsisk vannkraft drift og vedlikeholdserfaringer og forskning og utvikling, spesielt med fokus på høytrykksteknologi. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av maskinteknisk utstyr i vannkraftverk. Temamøte april Sveits FoU årsmøte Årsmøtet er en viktig del i Energi Norges FoU-prosess. Hvert satsningsområde har etablert sitt fagforum bestående av representanter fra medlemmene. Årsmøtet er den arenaen der fagforumenes medlemmer kan drøfte FoU-messige utfordringer, mål og prioriteringer med medlemmer som ikke sitter i fagforum. Dette er viktig for at fagforumene skal kunne gjøre sine prioriteringer på et bredest og best mulig grunnlag.resultater fra pågående forskningsprosjekter blir presentert på forseminaret. Målgruppen er personer med ansvar for eller interesse for Energi Norges fellesfinansierte FoU aktivitet. Møte Mai Oslo Optimalt vedlikehold av vannkraftverk I Benytt muligheten til å oppruste kompetansen innen analyse, planlegging og organisering av vedlikeholdet. 2 dagers innføringskurs hvor det undervises i grunnleggende teori innen vedlikeholdsstrategier, analysemetoder, planlegging og organisering av vedlikeholdet. Kurset baserer seg bl.a. på resultater fra utviklingsprosjektet Verdiskapende vedlikehold i kraftproduksjon, støttet av Forskningsrådet og en rekke kraftprodusenter. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. Kurs September Bergen Vedlikeholdsforum Et årlig møte hvor tema er vedlikeholdssystematikk, vedlikeholdstrategier samt metoder og verktøy for optimalt vedlikehold. Det legges vekt på erfaringsutveksling og presentasjon av resultater fra relaterte FoU-prosjekter. Forumet er en viktig møteplass for fagpersoner innen vedlikehold og vedlikholdsstyring der de kan bygge og pleie nettverk i en sosial atmosfære og hente impulser til eget forbedringsarbeid gjennom erfaringsutveksling og informasjon om faglig interessante nyheter. Forumet arrangeres i felleskap for områdene produksjon, transmisjon og distribusjon. Det vil bli holdt parallelle sesjoner for områdespesifikke tema. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av anlegg for kraftproduksjon, transmisjon og distribusjon. Møte september Trondheim Kontrollanlegg i kraftverk Kurset gir innføring i oppbygging og funksjon av et kontrollanlegg i en vannkraftstasjon. Sentrale tema er betjening av de ulike delene, drifts- og vedlikeholdsaspektene og tilstandskontroll/ funksjonsprøving. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av kontrollanlegg i vannkraftverk. Kurs november Oslo Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold Kurset gjennomgår de vanligste turbintyper og grunnleggende teori og prinsipper. De enkelte komponentene gjennomgås samt skademekanismer, tilstandskontroll, vedlikehold og muligheter for oppgradering. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftturbiner. Magnetisering og spenningsregulering Kurset omfatter drift og vedlikehold av magnetiseringsog spenningsreguleringsutstyr for vannkraftgeneratorer. Komponentenes oppbygging og funksjon samt påkjenninger, skademekanismer, vedlikehold og muligheter for oppgradering gjennomgås. Demonstrasjon på et kraftverk inngår. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av magnetisering og spenningsregulator vannkraftverk. Kurs november Kristiansand Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold Kurset gjennomgår de elektrotekniske grunnprinsippene i en vannkraftgenerator og generatorkomponentenes oppbygging og funksjon, påkjenninger, skademekanismer, vedlikeholdsmetoder, inspeksjons- og målemetoder og tilstandskontroll. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftgeneratorer. Kurs 29. November - 1. Desember Oslo Brukermøte kontrollanlegg Et møte mellom folk med arbeidsområdene prosjektering, drift og vedlikehold av kontrollanlegg. Leverandører inviteres for å presentere teknologiske løsninger, standarder med mer. Erfaringer innen rehabilitering /fornyelser og ombygging er et sentralt tema. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av kontrollanlegg i vannkraftverk. Møte 6. desember Oslo Kurs November Oslo produksjon maskin og elektro produksjon maskin og elektro 11

8 Produksjon dammer, vannveier og vassdragsmiljø Fagområdet dekker verdikjeden for vannkraftproduksjon fra miljø, nedbør, hydrologi og produksjonsplanlegging, til dammer, sikkerhet og vannveier helt fram til turbin. Endringer og presiseringer av myndighetspålagte krav er viktige tema på samlingene. Flere av arrangementene gjennomføres i samarbeid med VTF som er et faglig forum for Vassdragsteknisk Ansvarlige. Andre samarbeidspartner for arrangementene er NVE, NTNU og flere forskningsinstitusjoner. Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Kurset presenterer hvilket ansvar eier, leder og VTA har for allmennhetens sikkerhet rundt vassdragsanlegg etter NVEs regelverk. Kurset er praktisk vinklet, med eksempler og mulighet for diskusjoner. Juridiske begreper og avklaringer vil bli gjennomgått. Målgruppen er de som jobber med tilsyn og sikkerhet ved vassdragsanlegg, i tillegg til ledere. Kurs 24. januar Oslo Vassdragsteknisk forum, vintermøte og festmiddag Forumet er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjon av nyvinninger og teknologi, miljø, sikkerhet, tilsyn, drift og vedlikehold. Møtet er permanent flyttet fra vår til vinter for å unngå kollisjon med anleggssesong. Seminaret anbefales for teknisk personell, VTAer og deres ledere, samt andre med vassdragtekniske problemstillinger. Et utvalg studenter blir særlig invitert. Festmiddag avholdes på kvelden, husk pene sko! Forum 25. januar Oslo Måling og instrumentering i vann og vassdrag Temadagen er en oppfølging av tidligere års temadager med liknende tema. Vi vil samle leverandører av måleutstyr, NVE og dameiere for å diskutere hvordan ulike pålegg kan og bør gjennomføres i praksis. temadag 26. januar Oslo Praktisk anleggskurs bygg- vannkraftanlegg Kurset er praktisk rettet mot VTAer og teknisk fagpersonell som jobber med nye prosjekter. Hovedvekten av kurset er befaring på pågående anlegg med informasjon fra anleggsleder og kursleder. Det blir særlig fokus på forskriftsmessig teknisk standard, samt miljø og miljøkrav. kurs august østlandet VTF Vassdragsteknisk forum regionmøter Møtene omfatter aktuelle faglige foredrag innenfor vassdragsteknikk, samt befaringer til lokale vassdragsanlegg. Regionmøtene anbefales for teknisk personell, VTAer og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragtekniske problem stillinger. Et utvalg studenter blir invitert. Regionmøtene samler vanligvis personer og er derfor en god anledning til å knytte kontakter gjennom sosialt samvær. Regionsmøtene blir avholdt 4 steder i Norge, i henholdsvis Nord, Midt, Vest og en felles for Sør- og Øst-Norge. Forum sted angis senere Forseminar til PTK Seminaret arrangeres i samarbeid med NVE og belyser dagsaktuelle tema knyttet til kraftproduksjon. Seminaret arrangeres dagen før PTK. Seminar 7. mars Gardermoen Produksjon dammer, vannveier og vassdragsmiljø 13

9 Vassdragsdrift og miljøforhold konflikt eller samarbeid? Aktuelle problemstillinger innen vassdragsdrift og miljø vil bli belyst gjennom foredrag og debatter. Seminarets målsetting er å være en møteplass for saksbehandlere og fagpersoner innen offentlig forvaltning, forskningsmiljøer, konsulenter og vannkraftbransjen. forum høst Damsikkerhet II Kurset er et EVU-kurs ved NTNU og går over to uker med to ukers opphold og avsluttes med eksamen. Kurset har en teoretisk profil, men er samtidig tilpasset operativt personell (VTAer med flere) og gir et solid grunnlag for videre arbeid med damsikkerhet. Kurset er hjemlet i Damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for VTAer i klasse 2, 3 og 4. Kurset gir 6 studiepoeng på universitetsnivå. Påmelding direkte til NTNU på ww.videre.ntnu.no Dine notater Kraftrelatert hydrologi, meteorologi og klima Forumet presenterer nye problemstillinger og resultater fra forskning og forvaltning innen hydrologi, meteorologi og klima. Det er særlig rettet mot kraftverksdrift og produksjonsplanlegging. Målgruppen er hydrologisk personell, teknisk personell knyttet til drift av målestasjoner, VTAer, forskningsmiljø og forvalting. Forum høst Damsikkerhet I Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingdammer. Videre behandles temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring gjennomføres på kursets siste dag. Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent. Målgruppen er VTAer og annet tilsynspersonell, men anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg. Etter og videreutdanningskurs uke 45 og 48 trondheim Damsikkerhet III Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring. I tillegg berøres beredskapsplaner, dilemmaer ved utvikling til skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering. Dag 2 på kurset er praktisk trening basert på en faktisk hendelse. Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTAer i kl 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført Damsikkerhet III. I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdrags-anleggene ha god nytte av kurset. Kurs oktober oslo Kurs juni Oslo Kurs oktober Bergen Produksjon dammer, vannveier og vassdragsmiljø 15

10 Ny fornybar energi Småkraft og nett Temadagen vil gi deltagerne en grundig innføring i tekniske og økonomiske problemstillinger knyttet til integrasjon av småkraft i nettet, samt rammebetingelser for småkraft. Programmet omfatter blant annet følgende tema: Innfasing av småkraftverk og faremomenter, spennings - og frekvensregulering, anleggsbidrag og tariffering, måling og avregning, administrasjon av småkraftkunder, el-sertifikater ( grønne sertifikater ). Det legges vekt på teoretisk og praktisk vinkling av programmet, med forelesere fra forskningsinstitusjoner, myndigheter og aktører i energibransjen. Varme Rammevilkår og teknologi Hvor mye fjernvarme skal vi bygge i årene fremover, og hva slags rammevilkår er vi avhengige av for å lykkes med fortsatt rask utbygging? Hvordan vil innføringen av elsertifikater påvirke varmemarkedet? Temadagen vil gi en innføring i disse problemstillingene, men også rette fokus mot teknologi og trender. Hittil har avfall og flis vært ryggraden i fjernvarmen, men hvilke andre fornybare muligheter finnes? Temadagen vil passe for ansatte i selskaper som arbeider med fjernvarme og nærvarmeløsninger, eller ønsker å øke sin kompetanse på disse områdene. Temadag 8. februar og 7. september Oslo Temadag 17. mars Oslo Rundt halvparten av energien vi forbruker i Norge er elektrisitet fra fornybare energikilder. Med utviklingstrender i retning av økende energiforbruk, dyrere fossil energi og fokus på klimagasser, er utnyttelse av Norges potensial for ny fornybar energi svært aktuelt. Norge er i en gunstig posisjon for økt produksjon og bruk av ny fornybar energi innen vannkraft, vindkraft og bioenergi. Vi setter fokus på kompetanseheving i bransjen innen ny fornybar og rammebetingelser for dette, for å bidra til økt fornybarsatsning. HMS ved vindkraftanlegg Aktivitetsnivået innenfor norsk vindkraft er økende. Et sentralt område ved utvikling og drift av vindkraftanlegg er retningslinjer og krav til HMS. EnergiAkademiet har utgitt en HMS-veileder for vindkraftanlegg til bruk ved dette arbeidet. Temadagen har fokus på aktuelle HMS-problemstillinger og erfaringsutveksling for å belyse HMS-relaterte utfordringer i alle deler av vindkraftanleggets livssyklus. Samlet vil dette gi deltagerne mulighet til å være oppdatert på HMS ved vindkraftanlegg og anledning til å knytte kontakter med andre som jobber innenfor samme område. Temadagen anbefales for alle involverte i planlegging og drift av vindkraft anlegg, som har behov for kunnskap om de spesifikke HMS-utfordringene knyttet til dette. temadag 17. februar oslo El-sertifikatmarked fra 1.jan 2012: Utfordringer, konsekvenser og muligheter Hvilke utfordringer vil et el-sertifikatmarked stille til kraftprodusenter, kraftleverandører, nettselskaper og brukere? Et felles el-sertifikatmarked med Sverige skal etableres fra Et el- sertifikatmarked gir investeringsincentiv for produsentene, nye krav til nettutbygging for nettselskapene og leverandørene må sikre at de oppfyller kvoteplikten. Et sertifikatmarked medfører nye risikoelementer for alle aktører og det blir viktig å forstå både hvordan systemet fungerer, lover og regler bak systemet og få erfaringer fra hvordan det svenske systemet har fungert siden Aktørene må bygge kapasitet og kompetanse til å håndtere et slikt marked, både formelle prosesser rundt sertifikatene og de kommersielle aspektene. Kurset vil belyse forskjellige sider ved det kommende el-sertifikatmarked og vi vil i kurset trekke på erfaringene man har fått i Sverige. Deltakerne vil etter kurset ha kunnskap for å starte oppbygging av nødvendige prosesser og kapasitet til å forberede organisasjonen på de utfordringene og mulighetene som el-sertifikatmarkedet representerer. Kurset retter seg mot de deler av organisasjonen som vil få befatning med utbygging av prosjekter for fornybar kraft, nett-tilknytning og handel med kraft og sertifikater Kurs 10. februar og 8. september Oslo NY FORNYBAR energi 17

11 Drift og vedlikehold av vindkraftanlegg Aktivitetsnivået innenfor norsk vindkraft er sterkt voksende. Flere nye vindkraftanlegg er under utvikling, i tillegg til de anleggene som allerede er i drift. Optimal drift og vedlikehold av vindkraftanlegg er en kontinuerlig utfordring, og et felt i utvikling. Temadagen vil gi deltagerne kjennskap til erfaringer og mulighet for diskusjon. Videre vil aktuell viten fra forskning på området presenteres. Temadagen er aktuell for alle som er involvert i drift av vindkraftanlegg, og har som mål å gi deltagerne oppdatert kunnskap og mulighet for erfaringsutveksling. Temadag 1. september Oslo Klima & miljø: Energibransjens egne utfordringer og bidrag Omgivelsene påvirkes av energibransjens aktivitet, og bransjen må være seg bevisst det fotavtrykket den etterlater seg. Dette gjelder både de forurensninger energibransjen forårsaker, og det bidrag bransjen kan gi for redusert klimabelastning og økt fornybarandel innen kraft- og varme. Innen ytre miljø er miljøsertifisering, klimaregnskap, regelverk og interessenter nevnt som aktuelle tema. Når det gjelder energibransjen som bidragsyter for å løse klimautfordringen, er det aktuelt å se på hvordan de ulike aktørene kan bidra for å nå de målene som er satt, og hvilket virkemiddelapparat som er tilgjengelig for å utløse tiltak på kraft, varme og energibrukssiden. Temadagen er ment å gi en faglig oppdatering og anledning til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med bransjekolleger som arbeider innen klima- og miljøarbeid. Vindkraftverk, introduksjonskurs Kurset vil gi deltakerne et kunnskapsløft innen vindkraft. Følgende tema vil bli gjennomgått: Prinsippene bak vindkraft, hovedkomponentene i en vindturbin og de ulike egenskapene, vindforhold og vindmålinger, utforming av vindkraftverk, nettilknytning og prinsipper for regulering og systemdrift med mer. Kurset vil arrangeres over to + to dager. Målet er at deltagerne etter endt kurs skal ha en god oversikt over relevante problemstillinger knyttet til vindkraftverk. Kurset egner seg for alle interesserte både de som ønsker å begynne å arbeide innenfor feltet, så vel som dem som ønsker en oppdatering eller oppfriskning. Kurset avsluttes med frivillig eksamen. Velger man å delta på både Del 1 og Del 2, gis det redukjson i deltageravgiften. Kurs Del I 2010 Oslo Kurs Del II 2010 Oslo Dine notater temadag 27. oktober Oslo NY FORNYBAR ENERGI 19

12 Nett Fagområdet Nett omfatter prosessene Drift og vedlikehold av kraftnett, Nettutvikling og Det lokale el.tilsyn (DLE). Innenfor nevnte prosesser er kompetansetilbudet rettet mot sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere. Nettselskapene har de senere årene satset mye på å videreutvikle sine vedlikeholdsprosesser. Det er nå et behov for en faglig arena der personell i forvaltnings- og vedlikeholdsprosessene kan møtes for faglig oppdatering og utveksling av erfaringer. EnergiAkademiets Vedlikeholdsforum utvides derfor med nettrelevant innhold. På DLE området er det noen av kursene gjengangere, men årets tilbud inneholder også nye som for eksempel Utadrettet informasjon. Tilknytningsplikt endret lov og ny praksis Tilknytningsplikten har vært og er et omdiskutert tema. Energiloven, med tilhørende forskrift og ny veileder fra NVE, gir endringer for nettselskapene og nye rettigheter for kundene. Rutiner og økonomi påvirkes. Hva betyr endringene i praksis? Temadagen gir deg kunnskap om endringene. Vi starter med juridisk gjennomgang. Deretter orienterer repr. for NVE om veilederen. Vi gjennomgår økonomiske konsekvenser for netteier via et par praktiske caser. Vi ser videre på hverdagen hos et par nettselskaper og småkraftutbyggere. Hva kan de lære oss? Temadag 6. januar Oslo Smartgrid i et norsk perspektiv Du vil få kunnskap om et bredspektret begrep som SmartGrid er, og anskuerliggjort hva dette kan bety i et norsk perspektiv. I tillegg vil vi peke på nødvendige forutsetninger for en utvikling av det norske nettet i retning av SmartGrid. Temadagen vil gi deg et godt fundament for å påvirke utviklingen både i eget selskap og i bransjesammenheng. Målgruppen er nettsjefer og nettforvaltere, samt tjeneste- og teknologileverandører. Temadag 3. Februar Gardermoen AMS Strategi og forberedelser Kurset tilbyr en praktisk gjennomgang av metoder og verktøy som er viktig for å forberede og planlegge en vellykket gjennomføring av AMS - prosjekter. Det vil bli lagt vekt på presentasjon av dagens teknologi, prosesser rundt organisering, personellog ressursbehov, nødvendig kompetanse, outsourcing v.s. egne løsninger, samarbeidsmodeller med andre everk, innkjøpsstrategiske problemstillinger for å nevne noen av temaene. Det legges opp til erfaringsutveksling og deltagerne vil få omfattende dokumentasjon til senere bruk. Kurset passer for energiselskaper som er i en tidlig fase i forhold til utbygging av AMS. Felles forståelse, solid forankring og bred involvering er sentrale faktorer for vellykket gjennomføring. Derfor anbefales det at både ledelse og sentrale ressurspersoner hos energiselskapet deltar på kurset. Temadag 16. mars Gardermoen AMS Prosjektplanlegging og gjennomføring Kursets formål er å presentere metoder og verktøy som kan benyttes til prosjektplanlegging og oppfølging av AMS-utrullingsprosjekter. Kurstilbudet omfatter temaer som anskaffelsesstrategi herunder hva skal anskaffes, hvorfor og hvordan, kjøp av system eller kjøp av tjenester, innkjøpsprosess, valg av leverandør og oppfølging av leveranse, planlegging og gjennomføring av systeminnføring og installasjonsarbeid, planlegging av driftsfasen, m.m. Kurset passer primært for energiselskaper som er i en tidlig fase i forhold til utbygging av AMS. Derfor anbefales at både ledelse og sentrale ressurspersoner hos energiselskapet deltar. Det vil bli utgitt en fyldig og omfattende dokumentasjon. Temadag 17. mars Gardermoen Forstå inntektsrammereguleringen NVEs nye reguleringsmodell begynte å virke fra 1. januar 2007 og er revidert flere ganger etter det. Det er viktig å forstå reguleringsmodellen, insentivene og de økonomiske konsekvensene av reguleringen for nettselskapene. På denne temadagen vil du få en grundig innføring i modellen og modellens insentiver til effektivisering og investeringer. Vi setter av en større del til opplæring i DEA modellen som NVE benytter. Vi får med endringer i modellen som vi forventer kommer fra Vi viser hvordan investeringsanalyser kan gjennomføres med den nye reguleringsmodellen og hva som vil bidra til verdiskapning. Du vil få høre om verdisetting av nettselskap og om modeller som brukes i andre land. Målgruppen er økonomer, nettsjefer, fagansvarlige og leder for nettselskapet. Temadag 23. mars NETT 21

13 Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Ved bestått installatørprøve bekreftes den nødvendige elsikkerhetskompetanse som forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, (fke) 11 krever. Ved bestått prøve vil elektrofagfolk kunne utføre og vedlikeholde reparasjon av elektriske lavspennings-anlegg og elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har delegert administrasjonen av installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg, fke 11, til Energi Norge AS. Installatørprøven er en todelt skriftlig prøve. Del en er en totimers nettbasert kvalifiserende prøve som må være bestått før den avsluttende prøven kan gjennomføres. Den avsluttende prøven er skriftlig med varighet på 6 timer. For nærmere informasjon om installatørprøven henvises det til vår nettside prøve 24. mars og 27. oktober Risikobasert vedlikehold og fornyelse i kraftnett Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap om vedlikeholdsstyring, risiko- og risikovurderinger, og estimering av nytteverdi av vedlikehold og fornyelse. Øvingsoppgaver og prosjektoppgave vil gi praktiske ferdigheter i analyse av konkrete problemstillinger. Målgruppen er alle med behov for kompetanse og ferdigheter innen risikovurderinger med fokus på vedlikehold og fornyelse av kraftnett. Kurset inngår i eksamensrettet videreutdanning ved NTNU og gir 7,5 studiepoeng.eksamen kan også avlegges hos EnergiAkademiet. Påmelding direkte til NTNU på ww.videre.ntnu.no etter og videreutdanning Del I: oktober Trondheim etter og videreutdanning Del II november Trondheim AMS i Norge Utbygging av AMS er en krevende prosess som på et tidlig stadium bør løftes opp i ledelsen. Temadagene vil belyse og gi informasjon om hvordan et slikt prosjekt skal organiseres og gjennomføres. Sentrale problemstillinger som å definere sine egne behov og den lokale kundenytten vil bli belyst. Temadagene vil se på de mest sentrale sidene ved utrullingen. I tillegg til informasjon og opplegg rundt myndighetspålegg, gjennomgås en strategisk tilnærming med vekt på intern analyse i bedriften, alternative gjennomføringsmodeller, systemkrav, hvordan informere kunden, osv samt den praktiske planleggingen og utrullingen av AMS. Temadagene passer for ledelse og øvrig ansatte i nettselskap, ansvarlige for måling og avregning, ledelse og produktansavrlige hos kraftleverandør, tjeneste- og produktleverandører, leverandører innen måling og kommunikasjonsteknologi, systemansvarlige og myndighetene. Temadager mai Gardermoen Tariffer i distribusjonsnettet Temadagen går gjennom aktuelle tariffsaker, endringer i regelverk, muligheter for nettselskapene, omdømme med mer. Tariffer er mer aktuelt enn på lenge. Framover ventes en stor økning i tariffene som følge av alle nettinvesteringene som kommer. Dette gir utfordringer med tanke på kommunikasjon. Ny teknologi som AMS gir nye muligheter for tariffutvikling. Målgruppen er tariffansvarlig, leder av nettselskap, kommunikasjonsmedarbeidere mm. Temadag 31. mai oslo EMF Elektromagnetiske felter Eiere av høyspenningsanlegg stilles overfor strenge krav når det gjelder informasjon om og forebygging av EMF-problematikken rundt anleggene. Publikum er mer bevisst denne problematikken. Dette krever at anleggseierne er godt oppdatert på EMF-området slik at publikum får saklig og troverdig informasjon. Temadagen gir deltagerne en oppdatering av status når det gjelder EMFproblematikken. Dette gjelder både teknisk og miljømessig. Man vil også få tips når det gjelder kundebehandling på området. Målgruppen er ledere, ansvarlige for EMF-problematikken i selskapene og kunderådgivere. Temadag 7. juni Oslo 5000 Anskaffelse av AMS utstyr Temadagen vil gjennomgå Energi Norges kravspesifikasjonen for anskaffelse av AMS tjenester. Vi vil også belyse selve anskaffelsesprosessen som regelverk, valg av anbudsprosedyre, kvalifikasjonsordning, kriterier for valg av tilbyder, kriterier for tildeling av kontrakter, osv. Temadagen vil også inneholde hvordan kontrakten bør utformes for å sikre kjøpers rettigheter. En solid kontakt er viktig for å sikre fremdrift og det er en sikkerhet ved eventuelle manglende leveranser eller feil i leveransen. Det vil bli utgitt en fyldig og omfattende dokumentasjon.målgruppen er ledelse og øvrig ansatte i nettselskapet, prosjekt-ledere og medarbeidere innen AMS, system- produktansvarlige og innkjøpere. Temadag 28. september Gardermoen Brukermøte spenningskvalitet Temadagen er en fast møteplass for fagpersoner innen spenningskvalitet. Det legges vekt på erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om temaet. Temadagen anbefales for alle som arbeider med håndtering av klager på spenningskvalitet fra sluttbrukere samt analyser knyttet til spenningskvalitet. temadag september Oslo Regelverk på energiområdet Bransjen har et mylder av regelverk å forholde seg til. De mest sentrale tilsynsmyndighetene for bransjen er NVE, DSB, KLIF og Arbeidstilsynet. Hvordan finner man så frem i jungelen av lover og forskrifter og hvordan kan man være sikker på at alle krav er ivaretatt? Temadagen tar sikte på å guide deltagerne et oversikts bilde av regelverket og sette deltagerne i stand til finne frem i relevant regelverk. Målgruppen er ledere, planleggere og HMSpersonell og systemansvarlige for IK. temadag 11. oktober Oslo Nettselskapenes nøytralitet Temadagen gir en praktisk og konkret gjennomgang av nøytralitetsreglenes betydning for rutiner i nettvirksomheten generelt. Erfaringer som NVE har gjort så langt i sitt tilsynsarbeid tyder på at noen områder er mer kritiske enn andre. Nettselskap som ikke praktiserer og overholder sin nøytralitet kan bli bøtelagt.målgruppen er de som er ansvarlige for nettvirksomheten, kundeservice i integrerte selskap, medarbeidere med ansvar for markedsføring og/eller kommunikasjon. Temadag 20. oktober Oslo Rett og plikt ved etablert infrastruktur i grunn Nettselskapene har store mengder infrastruktur plassert i annen manns grunn. Hvilke rettigheter har grunneierne og nettselskapene? Vi tar for oss de rettslige utgangspunktene og ser på hva nyere rettspraksis gir av føringer for daglig håndtering av saker med interessemotsetninger. Vi gjennomgår case hentet fra bransjen. Den dreier seg om kabelflytting og dekning av kostnader. En stor grunneier gir oss synspunkter på håndtering av infrastruktursaker. Vi gir deg også praktiske tips i hverdagen. Disse får du fra advokat og nettaktør. Temadagen rundes av med spørsmål- /diskusjonsrunde. Advokat Gunnar Martinsen fra Thommessen blir til stede hele dagen som diskusjonspartner. Temadag 27. oktober Oslo Tilstandskontroll av kraftledninger tremast Du vil få en kort innføring i tilstandskontrollens viktige plass i nettforvaltningen, grundig innføring i dominerende skademeka nismer og deres karakteristika, relevante kontrollmetoder og deres styrke og svakhet samt bruk av kontrollresultatene i tilstandsvurderingen. Kurset er praktisk orientert med øvingsoppgaver både i felt og klasserom. Målgruppen er alle som arbeider med tilstandsvurdering av tremaster. Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt etter egen avtale. Kurs oktober Trondheim NETT NETT 23

14 Elmåledagene Hensikten med temadagene er å samle alle som arbeider med elmålere, måleverdier og måleverdihåndtering for å dele erfaringer og fokusere på de utfordringene som utrulling av AMS kan medføre. Arrangementet er delt i to fagdeler henholdsvis AMS og elmåling. Temadagene vil blant annet fokusere på utfordringer rundt IT-systemene, integrering mellom systemer, støttesystemer for montasje og utrulling, nødvendig informasjon ved utrulling. Justervesenet vil informere om sitt arbeid og sine fremtidige fokusområder. Vi vil også formidle det som skjer i Sverige som kan være av interesse for oss. Målgruppen er alle som arbeider med målere, måleverdihåndtering, toveiskommunikasjon og kontroll av målere. Andre er de som er beslutningstakere på innkjøp og forvaltning av målerparken. Temadager november Gardermoen Tilstandskontroll av kraftledninger strømførende system Du vil få en grundig innføring i dominerende skademekanismer og deres karakteristika, relevante kontrollmetoder og deres styrke og svakhet samt bruk av kontrollresultatene i tilstands-vurderingen. Kurset er praktisk orientert. Målgruppen er alle som arbeider med tilstandsvurdering av kraftledningers strømførende system. Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt etter egen avtale. Kurs November Trondheim Nettkonferansen Denne konferansen er det naturlige møtestedet for ledere og fagpersoner som er opptatt av forretningsutvikling, rammevilkår, utfordringer og nyheter knyttet til rasjonell nettutvikling og forvaltning. Konferansen gir innblikk i dagsaktuelle temaer og gir en unik mulighet til erfaringsutveksling i en hyggelig atmos fære. Interessante og dyktige foredragsholdere fra egen bransje, myndigheter, konsulenter og forskningsinstitutter skaper en hyggelig og god faglig møteplass for deg. Konferanse 30. november - 2. desember Stavanger FASIT-dagene Temadagene er en fast møteplass for fagpersoner innen registrering og rapportering av avbrudd og driftsforstyrrelser hos rapporteringspliktige konsesjonærer, fagmyndighet og leverandører. Det legges vekt på erfaringsutveksling og kunnskaps - formidling om forestående rapportering og endringer i krav. Deltakere får kjennskap til gjeldende krav til registrering og rapportering, viktig relevant funksjonalitet i FASIT-programvare og tips til kvalitetssikring av forestående rapportering. Målgruppen er nettselskapenes FASIT-ansvarlige, sakkyndige hos FASIT-leverandører og konsulenter innen temaet. Temadag desember Oslo AUS-seminar Utkoblinger i nettet blir stadig mer kostbart for netteier på grunn av kile-ordningen. I dagens samfunn kan utkoblinger også få store konsekvenser netteiers kunder. Arbeid under spenning (AUS) er derfor en arbeidsmetode som blir mer og mer aktuell. AUS-seminaret er en møteplass for miljøene som arbeider under spenning eller har intensjoner om å starte med dette. Seminaret presenterer nyvinninger, nye normer og nye metoder innenfor AUS-området. Målgruppen er ledere, planleggere, utførende og andre som involveres i AUS. Feil- og avbruddsrapportering (FASIT) Kurset er praktisk orientert med bruk av casebeskrivelser og øvingsoppgaver. Når du har gjennomført kurset vil du ha kunnskap om hvilke forskriftskrav som gjelder og forstå hvordan typiske driftsforstyrrelser i nettet skal registreres i FASIT-systemet. I tillegg vil du ha kjennskap til kravene til feilanalyse og enkle tips til gjennomføringen av slike. Målgruppen er alle som arbeider med feilregistrering i kraftsystemet. Kurs 2012 Oslo Reléplanlegging i fordelingsnett Kurset er praktisk orientert med bruk av casebeskrivelser og øvingsoppgaver. Når du har gjennomført kurset vil du ha kunnskap om relevante myndighetskrav og hvilken dokumentasjon som tilfredsstiller disse. I tillegg vil du ha grunnleggende forståelse for jordfeilproblematikk, spoledimensjonering og prinsipper for bruk og innstilling av overstrøms- og jordfeilvern og gjeninnkoblingsautomatikk. Du vil ha kunnskap til å kravspesifisere tjenester og utstyr samt kvalitetssikre slike leveranser. Kurset anbefales for personell som arbeider med drift, feilanalyse og reléplanlegging i fordelingsnett. Kurs 2012 Oslo Reléplanlegging i fordelingsnett distansevern og småkraftutfordringer Kurset legger vekt på bruk av case og øvingsoppgaver. Når du har gjennomført kurset vil du ha kunnskap om fordeler og ulemper med distansevern i fordelingsnett. I tillegg vil du ha forståelse for prinsipper for innstilling av distansevern. Du vil også få kjennskap til vernmessige utfordringer i forbindelse med småkraft i fordelingsnett og metoder for å løse dem. Målgruppen er alle som arbeider med drift, feilanalyse og reléplanlegging i fordelingsnett generelt og med småkrafttilknytninger i fordelingsnettet spesielt. Kurs 2012 Oslo Leveringskvalitet i kraftnett Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap om leveringskvalitet i kraftnett - hva det er og hvordan den kan håndteres. Analyse og måling av leveringskvalitet som virkemiddel for effektiv håndtering, dvs dokumentasjon, planlegging og problemløsning står sentralt i kurset. Øvingsoppgaver og prosjektoppgave vil gi praktiske ferdigheter i analyse av konkrete problemstillinger. Målgruppen er alle med behov for kompetanse og ferdigheter for å håndtere leveringskvalitet i elektriske kraftnett. Kurset inngår i eksamensrettet videreutdanning ved NTNU og gir 7,5 studiepoeng. etter og videreutdanning 2012 Trondheim Seminar høst nett NETT 25

15 DLE-arrangementer DLE Saksbehandlingskurs Forskriften om DLE og sakkyndig selskaper stiller strenge krav til bl.a. saksbehandling og arkivering. DLE og sakkyndig selskaper opptrer som offentlige personer og må bl.a. forholde seg til offentlighetsloven, forvaltningsloven og arkivloven. Kurset tar utgangspunkt i konkrete saker og løser disse på forvaltningsmessig riktig måte. Kurs 20. januar Tilsyn med Ex-installasjoner 2 dagers kurset tar sikte på å belyse problemstillinger om regelverket som DLE og sakkyndige selskaper skal benytte seg av ved tilsyn av Ex-installasjoner. Bl.a. NEK 420:2007 er en sentral norm og den vil være hovedinnholdet i kurset. Målgruppen er alle innenfor DLE og sakkyndige selskaper som skal føre tilsyn med Ex-installasjoner. Kurs februar Utadrettet informasjon Det stilles betydelige krav til informasjon i forbindelse med kontrollarbeid. Dette gjelder informasjon i forbindelse med selve kontrollene, informasjon i skoleverket og blant eldregrupper, takling av mediahenvendelser m.v. Kurset tar sikte på å skolere personellet til å takle slike situasjoner. Målgruppen er ledere og personell innenfor DLE og sakkyndige selskaper. Kurs mai DLE Tilsyn med 400 V anlegg Fra slutten av 1970 årene har 400 v anlegg fått stadig større utbredelse, selv i alminnelig forsyning. 400 V TN anlegg krever kunnskap omsystemet og DLE og sakkyndige selskaper må være oppdatert på disse systemene for å kunne utføre riktig kontrollarbeid. Kurset tar sikte på å gi DLE og sakkyndige selskaper oppdatering på slike anlegg. Målgruppen er alle innenfor DLE og sakkyndige selskaper. Kurs 16. juni DLE-konferansen DLE-konferansen er et møtested hvor DSB, DLE og sakkyndige selskaper møtes for å utveksle erfaringer på tilsynssiden. Etter hvert har det også utviklet seg et samarbeid med andre tilsynsetater. Konferansens formål er å gi DLE, inklusiv sakkyndige selskaper, informasjon, nyheter innenfor relevant regelverk og saksbehandling, tilbakerapportering fra DSB og andre forhold som har interesse for DLE. Dessuten ønsker man å etablere samarbeid med andre tilsynsmyndigheter. Målgruppen er daglig leder i nettselskapene, ledere av og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper og representanter fra andre tilsynsetater. DLE Basiskurs Det settes strenge krav til de oppgavene som skal utføres av DLE og sakkyndige selskaper. De må være oppmerksomme på eget ansvar og rolle, ha kunnskap om relevante lover, forskrifter og normer. De må også være inneforstått med hva internkontroll prinsippet innebærer samt være fokusert på helse, miljø og sikkerhet. Kurset tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i de oppgavene DLE og sakkyndige selskaper blir stilt overfor og passer spesielt godt for nyansatte innenfor området. Målgruppen er ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. Kurs oktober trondheim DLE Tilsynsmetodikk Interkontrollforskriften krever at ethvert foretak skal ha et IK-system når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Dette gjenspeiler også metodene når det gjelder tilsynsmetodikken. DLE og sakkyndige selskaper foretar en rekke systemrevisjoner av ulike virksomheter gjennom et år, uten at det har vært noe systematisk opplæring på området. Dette kurset tar sikte på å gi deltagerne en systematisk innføring i revisjonsteknikk. Målet med kurset er at dette personalet skal kunne føle seg tryggere på metodikken. Det er en fordel å ha gjennomgått basiskurset først. Målgruppen er ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. kurs 15. og 16. november oslo Konferanse september kielfergen 26 NETT NETT 27

16 Helse, miljø og sikkerhet HMS - konferansen HMS-konferansen er energibransjens arena for læring, inspirasjon og nettverksbygging på HMS-området. Konferansen skal bidra til å øke bransjens fokus og kunnskap om problemstillinger på HMS. Konferansen er også en viktig faglig møteplass for utveksling av erfaringer med kollegaer. Målgruppe er alle som arbeider innenfor fagfeltet HMS som ledere, HMS-ledere, verneledere, verneombud, representanter for AMU og BHT. Lovbestemt opplæring i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) E-læring EnergiAkademiet har i 2010 lansert e-læringskurs på FSE-området, både høy- og lavspenning. Kurset gir en generell gjennomgang av forskriften med tilhørende prosedyrer og utstyr. Kurset egner seg som introduksjon i FSE. Det er et krav om årlig opplæring Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et tema som griper inn på alle områder innenfor vår bransje. Alt arbeid skal foregå innenfor vedtatte rammer for HMS. Våre HMS-arrangementer retter seg først og fremst mot ledere og de som har HMS-ansvar i selskapene, men vi tilbyr også kompetanseutvikling. for alle som skal følge opp HMS i praksis. Årets hovedarrangement innenfor området HMS-konferansen arrangeres denne gangen i Oslo. konferanse mai Oslo Bruk av verneutstyr Riktig verneutstyr er viktig for å kunne utføre en del arbeidsoppgaver på en sikker måte. Bedriften må sørge for å ha riktig utstyr som tilfredsstiller fastsatte krav. Temadagen tar sikte på å gi innpill om hvordan selskapene kan etablere gode innkjøpsrutiner, sikre riktig bruk og kontroll av utstyret. Målgruppen er HMSansvarlige, verneombud og innkjøpsansvarlige. temadag 30. mars oslo Sikkert arbeid i høyden De fleste av selskapene har aktiviteter som innebærer arbeid i høyden. Det stilles strenge krav til utstyret som skal benyttes. Temadagen tar sikte på å belyse og gi råd om hvordan bedriften kan sikre at arbeid i høyden foregår på en betryggende måte. Målgruppen er HMS-ansvarlige, planleggere og verneombud. temadag 31. mars oslo Bedre risikovurderinger Sikker Jobb Analyser og Atferdsbasert sikkerhetsobservasjoner Risikovurderinger er et sentralt element i alle arbeidsoperasjoner som kan medføre risiko, og det er viktig at de metodene som benyttes fungerer etter hensikten. Mange selskap har kommet langt når det gjelder systemer for Sikker Jobb Analyse - SJA - og Atferdsbasert Sikkerhetsobservasjoner ABS. Temadagen tar sikte på å bidra til erfaringsoverføringer på dette området. Lovbestemt opplæring FSE - Oppfølgingskurs En oppfølging til elæringskurset der innholdet i elæringskurset utdypes og diskuteres. bedriftsinternt etter avtale Byggherreforskriften SHA/HMS i bygg- og anleggsprosjekter for prosjektledere og SHA-koordinatorer Mange prosjekter omfattes av Byggherreforskriften, og det er viktig å være oppdatert på byggherrens ansvar. Vi tilbyr defor to kurs, ett for prosjektledere og ett for SHA - koordinatorer. Begge arrangeres bedriftsinternt tilpasset de to målgruppene. Kurs 1 gir en innføring i regelverk og praktisk veilening i hvordan prosjek gjennomføring for å sikre gode HMS-resultater. Kurs 2 gjennomgår plikter, oppgaver, begrensninger og muligheter og gir oversikt over potensiell risiko i realiseringsprosjekter. Målgruppen for kurs 1: Alle som har ansvar og oppgaver innen SHA eller HMS i bygg- og anleggsprosjekter, byggherrens representanter, prosjektledere, arbeidsledere, HMS-ledere, HMS-koordinatorer og verneombud. Målgruppen for kurs 2: SHA-/HMS-koordinator. Bedriftsinternt etter avtale temadag 20. september oslo Hlese, Miljø og Sikkerhet 29

17 Marked Innen 2020 skal ambisiøse klimapolitiske målsettinger nås. Et velfungerende kraftmarked er et viktig virkemiddel for å nå disse målene. Bruk av ny teknologi som AMS gir nye muligheter samtidig som integrering av markedene i Norden står på agendaen. Våre arrangementer skal være viktige møteplasser som gir deltagerne kunnskap og inspirasjon til utvikling av lønnsom virksomhet i selskapene. Forbrukerjuss for nettselskap Stenging, stansing og inkasso Kurset belyser endringene og innsnevringen i bruken av stengesanksjonen som følge av lovregulering fra ved endringene i forbrukerkjøpsloven. Kurset tar opp samarbeidet med sosialetaten når det er grunnlag for stenging hos kunder som har rett til sosial stønad. Kurset gjennomgår rutinene for kraftleverandørenes stansingsrett og hovedreglene om inkasso i henhold til bestemmelsene i inkassoloven og tvisteloven. Det vil bli utlevert fyldig dokumentasjon for senere bruk. Målgruppen er saks behandlere og ledere med ansvar for selskapets stengerutiner og praktisering og håndheving av stengesanksjonen og inndriving av gjeld fra kundene. Kurset er også nyttig for ansatte i inkasso selskaper som har oppdrag for nettselskap. Temadag 9. februar Oslo Juss for nettselskap Erstatningsansvar for skade og tap Kurset gir praktisk tilnærming til behandling av erstatningskrav fra kunder. Nødvendig verktøy og systemer for å vurdere om erstatningskrav skal godtas eller avvises vil bli gjennomgått. Kurset tar opp erstatningsreglene i Standard nettleieavtale (SN) for både forbrukerkunder og næringskunder, anvendelse av erstatningsreglene i forbindelse med erstatningskrav/regresskrav, varslingsbestemmelser i SN og praktisk varsling i lys av forbrukerkjøpsloven samt eksempler på tvisteløsninger. Det vil bli avsatt tid til gruppeoppgaver og diskusjon av cases også deltagernes egne cases. Det vil bli utgitt en fyldig og omfattende dokumentasjon. Målgruppen er saksbehandlere og ledere som behandler erstatningskrav fra kunder og regresskrav for kundenes forsikringsselskaper, og har ansvar for interne rutiner ifm mulige skadehendelser og organisering av disse oppgavene. Markedskonferansen Årets konferanse vil belyse utviklingstrekk, nye bransjestandarder og veiledere innen markedsføring samt opplegg rundt produktutvikling og informasjon. Vi legger spesielt vekt på å få med markedsutviklere og informasjonsfolk fra andre bransjer. Et viktig tema nå og i årene fremover vil være hvordan fremtidige miljø- og klimakrav vil påvirke kraftmarkedet. Hvordan vil kraftsituasjonen i resten av Norden og Europa påvirke vår egen markedssituasjon? Interessante og dyktige foredragsholdere fra myndigheter, egen og andre bransjer, media og forskningsinstitutter skaper en viktig og interessant møteplass for deg. Målgruppen er ledere og øvrige medarbeidere hos kraftleverandører og nettselskaper med oppgaver innen salg, markedsføring, kundepleie, produkt- og forretningsutvikling og informasjon Konferanse september Oslo Ladbare biler og infrastruktur Interessen for ladbare biler er sterkt økende. Bilprodusentene satser massivt og det iverksettes tiltak for masseintroduksjon av bilene i markedet. Hva gjør nordiske og norske aktører? Hva tilbys av ladestasjoner og tilhørende IT løsninger? Er hurtigladning og batteriskifte gode løsninger for økt rekkevidde? Vi samler et knippe av de beste fagpersonene og formidlerne for oppdatering og fremtidstenking. Temadag 7. september Oslo Temadag 7. september Gardermoen marked 31

18 Økonomi Økonomifunksjonen er i rivende utvikling og har endret karakter i strategisk retning. Vi tilbyr temadager og kurs med grunnleggende og bransjespesifikk kunnskap. Her formidler vi nye løsninger og beste praksis. Våre spesialkurs gir deg som har økonomiansvar eller spesialist, nødvendig påfyll av oppdatert kunnskap med god forretningsmessig verdi. Fag og nettverksbygging er satt i fokus! Økonomi for ingeniører Dette er et praktisk kurs for deg som ikke er økonom og som ønsker bedre økonomisk forståelse og ikke minst gjennomslagskraft i organisasjonen. Du blir familiær med begreper og nøkkeltall og kurset gir god budsjett og regnskapsforståelse. Vi ser på lønnsomhetsberegning for investeringer og prosjekter. Caser fra energibransjen blir benyttet. Denne kunnskapen gir nyttig helhetsforståelse for din jobb i bedriften. Dette kan være første skritt på veien til en økonomisk tilleggsutdannelse Kurs 11. januar Oslo Engrosmarked nye rutiner og utviklingstrekk Klimapolitikk, EU regelverk, ny fornybar produksjon, kvoteog sertifikathandel, kabelstrategi, overføringsbegrensninger og nordisk endring i prisområdepolitikk påvirker engrosmarkedet. Utnyttelse av norsk svingmaskinkapasitet kan gi ekstra verdiskaping for aktørene. Hvilke utviklingstrekk ser vi og hvilke forretningsmuligheter har norske produsenter? Mange spørsmål, interessante synspunkter og gode foredragsholdere fra ulike fagmiljøer i Sverige og Norge. Temadagen er et viktig forum for nyttig kunnskapsspredning! Temadag 25. januar Oslo NVE-rapportering NVE-rapporteringen for 2010 for nettselskapene nærmer seg. I samarbeid med ECgroup AS tilbyr vi den årvisse og oppdaterte gjennomgangen av rapporteringen. Vi tar utgangspunkt i et paraktisk case og følger dette fra a til å. Vi viser bruk av EnergiNorge s punkttariffmodell til NVE rapportering. Du har mulighet til å ta opp problemstillinger fra ditt eget nettselskap til diskusjon. Rapporteringen for 2010 vil være utgangspunkt for fastsettelse av inntektsrammen for 2012 både m.h.t. egne kostnader og normkostnad. Du inviteres også til å sende inn spørsmål/kommentarer på forhånd. Anleggsbidrag løsninger i praksis Hvordan praktisere anleggsbidrag på en smidig og omdømmebyggende måte? Ny produksjon gir ekstra utfordringer for nettselskapene. EBLs veiledere gir anbefalte hovedprinsipper for bruk av anleggsbidrag ved tilknyting av innmatings- og uttakskunder. Hva sier veilederen og hvordan har praksis utviklet seg? Vi får innblikk i hvordan noen nettselskaper praktiserer ordningen med anleggsbidrag, også ved tilknytning av småkraft- og hyttekunde. Temadag 15. mars Oslo Marginaltap oppdatering Temadagen gir en oppdatering innen fagområdet marginaltap. Vi tar for oss hele kjeden fra sentralnett, via regionalnett, til distribusjonsnett med ulike nett- og kundekonfigurasjoner. Vi starter med noen kommentarer fra Energi Norge vedr. marginaltap. Deretter blir det gitt en orientering fra NVE om utredning av felles tariffer og evt. endringer for sentral- og regionalnettet. En repr. for ECgroup guider oss gjennom Energi Norge s veileder, retningslinjer og eksempler. Temadagen vil behandle teori og praktiske løsninger med hovedvekt på beregning av marginaltap i distribusjonsnett. Vi får også gjennomgang av praksis i to selskaper med distribusjonsnett. Temadag 16. mars Oslo Økonomistyring Kurset gir deg detaljert og praktisk anvendbar kunnskap om økonomistyring med hovedvekt på økonomistyring i prosjekter og tilhørende risikostyring. Vi gjennomgår praktiske caser fra bransjen og viser hvordan KPI er kan brukes for å sikre fokus og måloppnåelse. Kurs 17. mars Oslo Kurs februar Oslo økonomi 33

19 MVA for energibransjen utfordringer Kurset gir en gjennomgang av den nye merverdiavgiftsloven som trådte i kraft 1. januar Det vil bli lagt særlig vekt på utfordringer for energibedrifter. Praktisering av regelverket vises ved aktuelle eksempler fra bransjen. Deltagerne oppdateres m.h.t. relevante regelendringer, presiseringer, domsavsigelser og bindende forhåndsuttalelser. Vi tar også opp utfordringer knyttet til merverdiavgift innen området finansiell krafthandel. Kurset kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere. Kurs 6. April Oslo Skatterett en ajourføring Skattesystemet for energibedrifter er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på likningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering. Temadagen tar for seg aktuelle endringer, formidler erfaringer og gir deltagerne et nyttig underlag for arbeidet med selvangivelsen for Relevante endringer fra statsbudsjettet gjennomgås. I tillegg gis en oppdatering om regnskapsmessig behandling av grunnrenteskatt. Foredragsholderne kommer fra Sentralskattekontoret og Thommessen. Temadagen kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere. Skatt for energiselskaper Kurset gir en nyttig innføring i de typer skatt som gjelder for aksjeselskaper. Det kreves generelle forkunnskaper om skatt. Det blir satt ekstra fokus på skatteregler som gjelder spesielt for energiselskaper, bl.a. særregler for fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt. Det blir også en gjennomgang av endringer som er tatt inn i forslaget til statsbudsjettet. Vi oppfordrer deltagerne til å melde inn spørsmål på forhånd. Kurset kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere. Kurs 7. desember Oslo Forbruks- og ENOVA-avgift. Ansvar og rutiner ved innkreving Innkreving av forbruks- og ENOVA avgift er en utfordrende oppgave for energibedriftene. Hvordan fastsettes grunnlaget og hvilke rutiner følges? Er ansvaret tilstrekkelig klarlagt? På temadagen gjennomgår vi dagens regelverk og praksis. Hvilke forbedringer kan dialogen mellom Toll- og avgiftsdirektoratet og Energi Norge lede til? Vi får også synspunkter fra personer som arbeider med avgiftsinnkreving til daglig og innspill fra Energi Norge. Vi avslutter med en paneldebatt der tilhørerne oppfordres til å komme med synspunkter og innspill til forbedringer! Temadag 6. September Oslo Budsjettering og tariffering Kurset gir en grundig innføring i budsjettering og tariffering for nettselskaper. Justeringer av inntektsregimet, økt fokus på tariffer og betydningen av disse for virksomhetens omdømme, er sentrale utfordringer i høstens beregningsarbeid. Strategiske valgmuligheter vises i tilknytning til oppbygging av budsjettet. Hvordan håndtere mer-/mindreinntekt på en kundevennlig måte? Utforming av tariffer gjennomgås i praksis ved bruk av Energi Norges Punkttariffmodell. Temadag 18. oktober Oslo Spesialistseminar i økonomi Denne endagssamlingen er proppfull av nyttige nyheter for deg som økonomisjef og spesialist. Vi tilbyr overordnede temaer og fordypning kombinert med utviklingstrekk innen økonomiområdet. Vi vektlegger også kapitalmarked /strategier. Dette er treffstedet for deg som er leder eller spesialist innen økonomisektoren i nett-, produksjons-, sluttbruker- og entreprenørselskap. Du inviteres til å sende inn forslag til temaer for årets samling! Temadag 19. oktober Oslo Årsoppgjøret Kurset tar for seg den praktiske gjennomføringen av årsoppgjøret for energiselskaper. Det blir gjennomgang av et eksempel med utgangspunkt i Energi Norge s Økonomihåndbok. I tillegg gjennomgås endringer i regnskapsreglene. Vi oppfordrer deltagerne til å melde inn spørsmål på forhånd. Kurset kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere Kurs 6. desember Oslo Tilknytningsplikt endret lov og ny praksis Tilknytningsplikten har vært og er et omdiskutert tema. Energiloven, med tilhørende forskrift og ny veileder fra NVE, gir endringer for nettselskapene og nye rettigheter for kundene. Rutiner og økonomi påvirkes. Hva betyr endringene i praksis? Temadagen gir deg kunnskap om endringene. Vi starter med juridisk gjennomgang. Deretter orienterer repr. for NVE om veilederen. Vi gjennomgår økonomiske konsekvenser for netteier via et par praktiske caser. Vi ser videre på hverdagen hos et par nettselskaper og småkraftutbyggere. Hva kan de lære oss? Temadagen avsluttes med en spørsmåls-/diskusjonsrunde. Temadag 2012 Oslo Kurs september Oslo økonomi økonomi 35

20 Administrasjon, ledelse og HR Ledelse og HR er et viktig for sikre forretningsmessig utvikling og verdiskaping i energiselskapene. Sentrale temaer er både operative lederoppgavene og strategiske som krever god innsikt i det næringspolitiske bildet. Her kan nevnes kampen om de gode medarbeidere, tilrettelegging av karrieremuligheter, og overføring av kunnskap fra eldre til yngre arbeidstakere. Mange store prosjekter planlegges. For økt profesjonalisering i prosjektarbeidet i energibransjen, lanserer vi en egen prosjektleder - og prosjektstyringsopplæring med en kombinasjon av e-læring og klasseromskurs med mulighet for internasjonal sertifisering på ulike nivåer. Anleggsledelse i praksis Kurset er praktisk orientert og gjennomgår rollen til anleggsleder i detalj. Anleggsleder er f.eks. bas eller formann. Kundefokus og lønnsomhet er sentrale temaer i opplegget. Vi får orientering om normer og regler fra et av entreprenørselskapene i energibransjen. Vi tar for oss oppgave- og ansvarsfordelingen mellom anleggsleder og overordnet prosjektleder. Anleggslederrollen settes inn i sammenheng med verdikjeden. Vi ser på kontrakt, enkel planlegging og gjennomføring / oppfølging av oppgaver. Mannskapsdisponering, korrigerende tiltak og produktivitet er krevende oppgaver som fordrer kunnskap og personlig trygghet. Vi ser videre på mulighetene til å skape forretning av små jobber. Vi trener på ulike caser hentet fra entreprenør- og energiselskaper. Kurs januar Oslo HR-konferansen HR konferansen har 10-årsjubileum og dette markerer vi ved å belyse alle leddene i HRs verdikjede, fra hvordan utvikle HR slik at det fremstår som en strategisk forretningspartner, hvordan sikre at virksomhetene tiltrekker og rekrutterer de riktige menneskene og ikke minst, hva må gjøres for å utvikle medarbeidere og skape spennende arbeidsplasser. Vi skal også gi konferansedeltagerne mulighet til å delta i diskusjoner, møte kjente og bygge nye relasjoner. Konferanse februar Gardermoen Klimautfordringene og energimarkedet Kurset gir deg et totalbilde av dagens og fremtidens energimarked. Dette omfatter produksjons-, distribusjons og omsetningssystem. Hvordan påvirkes vår energihverdag av klimautfordringene? Hva kan energieffektivisering gi av gevinster? Hva kommer av ny fornybar kraftproduksjon? Hvilken rolle vil fjernvarme spille? Hvordan skal fremtidens nettsystem utformes? Hvilke sertifikatordninger har vi og hvilke er planlagt? Får vi kraftoverskudd? Hvordan påvirker kabelforbindelser med utlandet fremtidig energimarked? Vi gir deg faktakunnskap med stor nytteverdi for ditt eget arbeid! Ny i energibransjen Dette er kurset for deg som er ny i energibransjen og vil ha en grunnleggende plattform av kunnskap. Kurset passer også for deg som har arbeidet lenge i bransjen og som ønsker økt innsikt i ulike virkeområder. Vi gjennomgår helheten organisasjonsmessig, fysisk og økonomisk. Vi viser hovedverdikjeden produksjon kraftoverføring marked og sper på med fysikalsk forklaring på en lettfattelig måte. Bransjens klimautfordringer er sentrale i kurset og ny fornybar produksjon. Børssystem, prissetting av kraft og blir gjennomgått. Vi ser videre på Grønn boks, Grønn kontakt og Grønn bil og ladesystemer for slike biler. Bransjens forskningsaktivitet blir også omtalt med eksempler. Kurset gir helhetsforståelse, bransjetilhørighet og nyttig bakgrunnsinfo for jobbutførelse. Kurs 23. mars Oslo Vinterkonferansen kraftnæringen i endring økt fleksibilitet fra produksjon til forbruk Vinterkonferansen er Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og et møtested for bransjen, energipolitikere og energimyndigheter. Norsk og europeisk energipolitikk er i sterk endring som følge av ambisiøse klimapolitiske målsettinger. Konkrete måltall om økt andel fornybar energibruk mv som en konsekvens av fornybardirektivet er nå fastsatt for samtlige EU land. Nå er vi inne i tilsvarende prosess for EØS landene og i løpet av høsten ventes det å bli avklart hvilke krav Norge vil stå overfor. Økt fleksibilitet er et nøkkelbegrep for å oppnå den energiomlegging klimamålene innebærer. Det betyr store utfordringer og også store muligheter for norsk kraftnæring. Konferanse april Wien Kurs 29. mars Oslo ADMINISTRASJON, LEDELSE OG HR 37

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Sommerprosjekt:

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

AE Akademiet KURSKATALOG

AE Akademiet KURSKATALOG AE Akademiet 1 KURSKATALOG Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side 10-14 Dansk Kran Forening Side 22-24 Kursoversikt

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Vi vil satse industrielt og markedsrettet Vi vil satse industrielt og markedsrettet Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer