Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011"

Transkript

1 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

2 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer høyest når det gjelder nyskaping. De vil også lettere tiltrekke og rekruttere dyktige medarbeidere, og ved systematisk fokus på kompetanseutvikling sikrer de både å videreutvikle samt beholde sine medarbeidere. Ansatte med riktig kompetanse bidrar til at energiselskapene leverer et godt tjenestetilbud, benytter de utviklingsmulighetene som selskapene har og er sin samfunnsrolle bevisst. I tillegg til selskapenes behov for å utvikle sine medarbeidere, er det viktig for den enkelte å ha nødvendig kompetanse for å mestre de oppgavene man har i dag og for å kunne strekke seg etter nye utfordringer om ønskelig. Mange tilegner seg det meste av den jobbrelaterte kompetansen på arbeidsplassen, og man kommer langt med erfaring og samarbeid. Likevel tror jeg at et lite avbrekk fra de daglige arbeidsoppgavene for å konsentrere seg om et fagtema, få nyttige innspill og delta aktivt i diskusjoner, vil gi både økt innsikt, inspirasjon og motivasjon. Vårt kurs- og konferansetilbud hadde ikke vært det samme uten bransjens verdifulle innsats, en innsats som igjen viser at vi jobber i en bransje som ser verdien av å dele kompetanse på tvers av selskaper. Denne rausheten som jeg ser når det gjelder kompetansedeling er en av grunnene til at jeg er stolt av å jobbe i energibransjen. Resultatet av noe av dette bransjesamarbeidet ser du i denne kurskatalogen, og jeg håper at du finner noe som dekker det du har behov for. God lesing og vel møtt på et eller flere av våre arrangement! Mona Askmann Direktør i EnergiAkademiet Vi i EnergiAkademiet er opptatt av å tilby de kompetansehevende tjenestene som dere har behov for. Våre rådgivere har bred kompetanse innenfor de ulike bransjerelaterte fagområdene, og vi samarbeider tett med bransjen for å utvikle nye kurs og videreutvikle eksisterende tilbud.

3 Sverre Devold Kompetanseutvikling er en investering Kompetanseutvikling er en investering som må prioriteres sier Sverre Devold, styreleder i Energi Norge og Konsernsjef i Tafjord Kraft. Det er spesielt viktig at medlemsbedriftene gir tilbud til unge medarbeidere. I en tid der store kull går av med pensjon er det særlig viktig å prioritere investeringer i kompetanseutvikling. Man må sørge for at kompetansen ikke forsvinner ut døren. sier Devold. Sverre Devold har tidligere arbeidet med utdanningsspørsmål som regiondirektør for NHO Møre og Romsdal og som medlem i Yrkesopplæringsnemnda i Møre og Romsdal. Bransjen står overfor store oppgaver fremover og bransjen må tiltrekke seg visjonære, idérike og entusiastiske medarbeidere for å løse utfordringene som kommer. Hovedutfordringen på kompetanse feltet er å få dyktige folk på alle nivå, både nå og i fremtiden. Hvilken roller bør etter din oppfatning Energi Norge spille på kompetanseområdet? Energi Norge skal fortsette å påvirke for å opprettholde og utvikle relevante utdanningstilbud og bidra til at medlemsbedriftene slutter opp om disse. Samtidig bør Energi Norge bidra til at medlemsbedriftene prioriterer kompetanse- og karriereutvikling for sine medarbeidere, svarer Devold.. EnergiAkademiets rolle er primært innenfor den bransjerettete opplæringen, og EnergiAkademiet bør også initiere program for kompetanseutvikling og karriereutvikling. EnergiAkademiet har et unikt fortrinn ved at det er bransjedrevet og bransjestyrt. Dette styrker det fagspesifikke og gir tyngde innenfor fagområdene. Sverre Devold Konsernsjef Tafjord Kraft Styreformann EnergiAkademiet 2 Foto: TAFJORD arkiv Kraftbransjen er en innovativ og fremtidsrettet bransje som vil spille en sentral rolle i løsningen av den globale klimautfordringen. Vi bør derfor være en attraktiv bransje for ungdom som skal ut i arbeidslivet. Hadde jeg vært 19 år i dag ville en utdanning som ledet til en jobb i energibransjen stått høyt på listen, sier Devold.

4 EnergiAkademiets portefølje Kurs og temadager De aller fleste av våre arrangementer er kurs og temadager. Dette er bransjetilpassede kurs og en viktig møteplass for å lære og diskutere eget fagområde og arbeidsoppgaver. Noen av kursene er faste kurs som oppdateres årlig. Vi legger også vekt på å formidle FoU resultater på våre kurs. Temadagene tar opp dagsaktuelt fagstoff og nyheter innenfor et gitt fagområde. Mange av våre arrangementer er også svært egnet for entreprenører og fagarbeidere. Konferanser Vi har flere store konferanser innen alle fagområdene våre. Nettkonferansen, Markedskonferansen, DLE- konferansen, HMS-konferansen, PTK og HR-konferansen er store, viktige møteplasser for bransjen. Vinterkonferansen er Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og er i år lagt til Wien. Etter - og videreutdanning Vi har EVU -kurs under fagområdene nett og produksjon. EVU kursene utarbeides og gjennomføres i samarbeid med NTNU og gir studiepoeng. Bedriftstilpassede kurs Vi tilbyr å gjennomføre relevante og tilpassede kurs hos den enkelte bedrift. HMS - kurs og drift - og vedlikeholdskurs som kan demonstreres på egne anlegg, egner seg godt. Ta gjerne kontakt med rådgiveren for det aktuelle fagområdet eller Mona Askmann dersom dette er interessant. Næringspolitiske verksted Vi har egne medlemsmøter for å diskutere og forme Energi Norges næringspolitiske syn i ulike saker. FoU EnergiAkademiet har en aktiv rolle i FoU arbeidet ved å tilrettelegge for medlemmenes FoU. Gjennom forskning og utvikling opparbeides viktig kompetanse, nye forretningsområder og fremtidige klimavennlige energiløsninger. Vår FoU portefølje skal underbygge satsningsområdene til Enerig21 og komplementere forskningssentrene for miljøvennlig energi, FME. Resultater fra EnergiAkademiets og medlemmenes FoU arbeid formidles på våre temadager, kurs og konferanser. I tillegg utarbeides veiledninger som er tilgjengelige i vår nettbutikk. Ta gjerne kontakt om du har forslag til prosjekter eller ønsker å delta. Les mer om vårt FoU arbeid på Arrangementsteknisk samarbeidspartner EnergiAkademiet tilbyr å bistå andre aktører med å planlegge og gjennomføre hele eller deler av konferanser, kurs og møter. Gjennom vårt kontaktnett har vi gode avtaler med hoteller, lyd-teknikere, foredragsholdere og underholdningsleverandører. For mer informasjon, ta kontakt med EnergiAkademiet, eller tlf Nettbutikk I vår nettbutikk selges publikasjoner, forskrifter og normer, brosjyrer, veiledninger og programvare innenfor våre fagområder. Det er mulig å velge mellom løssalg og abonnementsordning. På forksrifter og normer anbefaler vi å abonnere da du til enhver tid vil ha oppdaterte forskrifter og normer på de områdene du abonnerer på. Du betaler kun når det er nye utgivelser. For noen av våre utgivelser vil du betale en årlig avgift som abonnent. Klikk deg inn på for mer informasjon om vårt tilbud. Innhold Produksjon maskin og elektro... 8 Moderne overflatebehandling av vannkraftutstyr... 9 Turbinregulatorer, drift og vedlikehold (grunnkurs)... 9 Optimalt vedlikehold av vannkraftverk II... 9 Miljøvennlig vannkraft olje og kjemikaliehåndtering... 9 Turbinvirkningsgrad: modellprøver, prototyptesting og skalering... 9 Mekaniske konstruksjoner i vannveiene... 9 Produksjonsteknisk konferanse (PTK) Drift og vedlikehold av krafttransformatorer Maskinteknisk forum FoU årsmøte Optimalt vedlikehold av vannkraftverk I Vedlikeholdsforum Kontrollanlegg i kraftverk Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold Magnetisering og spenningsregulering Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold Brukermøte kontrollanlegg Produksjon dammer, vannveier og vass-dragsmiljø Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Vassdragsteknisk forum, vintermøte og festmiddag Måling og instrumentering i vann og vassdrag Forseminar til PTK Praktisk anleggskurs bygg vannkraftanlegg VTF Vassdragsteknisk forum regionmøter Vassdragsdrift og miljøforhold konflikt eller samarbeid? Kraftrelatert hydrologi, meteorologi og klima Damsikkerhet I Damsikkerhet II Damsikkerhet III Ny fornybar Småkraft og nett HMS ved vindkraftanlegg Varme Rammevilkår og teknologi Felles el-sertifikatmarked med Sverige utfordringer og muligheter Drift og vedlikehold av vindkraftanlegg Vindkraftverk, introduksjonskurs Klima & miljø: Energibransjens egne utfordringer og bidrag Nett Tilknytningsplikt endret lov og ny praksis Smartgrid i et norsk perspektiv AMS Strategi og forberedelser AMS Prosjektplanlegging og gjennomføring Forstå inntektsrammereguleringen Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg - fke Risikobasert vedlikehold og fornyelse i kraftnett AMS i Norge Tariffer i distribusjonsnettet EMF Elektromagnetiske felter Anskaffelse av AMS utstyr Brukermøte spenningskvalitet Regelverk på energiområdet Nettselskapenes nøytralitet Rett og plikt ved etablert infrastruktur i grunn Tilstandskontroll av kraftledninger tremast Elmåledagene Tilstandskontroll av kraftledninger strømførende system Nettkonferansen FASIT-dagene AUS-seminar Feil- og avbruddsrapportering (FASIT) Reléplanlegging i fordelingsnett Reléplanlegging i fordelingsnett distansevern og småkraftutfordringer Leveringskvalitet i kraftnett

5 nett DLE-arrangementer DLE Saksbehandlingskurs Tilsyn med Ex- installasjoner Utadrettet informasjon DLE Tilsyn med 400 V anlegg DLE-konferansen Basiskurs DLE Tilsynsmetodikk Helse, miljø og sikkerhet HMS-konferansen Bruk av verneutstyr Sikkert arbeid i høyden Bedre risikovurderinger Sikker Jobb Analyser og Atferdsbasert sikkerhetsobservasjoner Lovbestemt opplæring i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) E-læring Lovbestemt opplæring FSE - Oppfølgingskurs Byggherreforskriften SHA/HMS i byggog anleggsprosjekter Marked Forbrukerjuss for nettselskap Stenging, stansing og inkasso Juss for nettselskap Erstatningsansvar for skade og tap Markedskonferansen Ladbare biler og infrastruktur Økonomi Økonomi for ingeniører Engrosmarked nye rutiner og utviklingstrekk NVE rapportering Anleggsbidrag løsninger i praksis Marginaltap oppdatering Økonomistyring MVA for energibransjen utfordringer Forbruks- og ENOVA- avgift. Ansvar og rutiner ved innkreving Budsjettering og tariffering Skatterett en ajourføring Årsoppgjøret Skatt for energiselskaper Tilknytningsplikt endret lov og ny praksis Administrasjon, ledelse og HR Anleggsledelse i praksis HR-konferansen Klimautfordringene og energimarkedet Ny i energibransjen Vinterkonferansen Positiv kundehåndtering Bestillerkompetanse og offentlige anskaffelse Dokumentbehandling og arkivering effektive rutiner Topplederkonferansen EFIKS Energi Ung i energibransjen Kompetansekartlegging og rekruttering Offentlighetsloven erfaringsutveksling Prosjektledelse Styreseminar Praktisk informasjon Påmelding Påmelding til alle våre arrangementer skjer via vår nettside Alle påmeldinger blir bekreftet innen 14 dager før kursstart og faktura sendes med 15 dagers betalingsfrist. Nye kurs og temadager utover tilbudet i katalogen vil bli lagt ut fortløpende på våre nettsider Deltageravgift Deltageravgiften oppgis for henholdsvis medlemmer og ikke medlemmer av EnergiNorge. Alle priser er oppgitt eks moms. Lovpålagte kurs og etter- og videreutdanning, faktureres uten moms. Deltageravgiften inkluderer lunsj. Reise og opphold vil komme i tillegg. Vi har avtaler med hoteller som gjør at vi kan tilby våre deltagere reduserte priser på overnatting. Vi tar forbehold om prisendringer. Symbolforklaring Frivillig kunskapstest Obligatorisk kunnskapstest Frivillig eksamen Obligatorisk eksamen Elæring Avbestilling Følgende avbestillingsregler gjelder med mindre noe annet kommer frem av kursinvitasjonen: Ved avbestilling mer enn 10 dager før start, gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50 %. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start, gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. EnergiAkademiet forbeholder seg retten til å endre tid, sted og andre forhold inklusive avlysning av arrangementet. Avlysning Ved avlysning av arrangementer står EnergiAkademiet ansvarlig for utgifter som deltagere har hatt i forbindelse med kjøp av reise etc, dersom EnergiAkademiet har sendt ut bekreftelse til deltager senest 14 dager før arrangementets start. Sponsor på konferanser Bedrifter som er sponsorer på våre konferanser presenteres med logo i programmet og på nettet. I konferansens pauser vil sponsorenes logo bli presentert og de får tilgang på de mest sentrale utstillerarealene. I prisen inngår en deltager på konferansen, reise og opphold vil komme i tillegg. Pris for å delta som sponsor fastsettes ut fra arrangementets størrelse. Utstiller Utstiller får reservert areal i eget utstillingsområdet på hotellet og må betale deltageravgift for å delta på selve konferansen. Pris for å delta som utstiller fastsettes ut fra arrangementets størrelse. Kontakt Spørsmål av praktisk art rettes til EnergiAkademiet, eller tlf

6 Produksjon maskin og elektro Moderne overflatebehandling av vannkraftutstyr Møtet vil presentere faglig endringer innenfor området overflatebehandling av vannkraftutstyr. Dette gjelder ny kunnskap om skademekanismer, nye standarder, nye malingssystemer, erfaringer fra andre bransjer og internasjonale. Malingsspesifikasjon for maskinteknisk vannkraftutstyr (EBL-K Publikasjon ) har vært flittig brukt innen bransjen. Dette møtet vil bidra som faglig fundament til den videre diskusjon om en mulig revisjon av spesifikasjonen. Målgruppen er personer med ansvar for planlegging og gjennomføring av vedlikehold av korrosjonsutsatte mekaniske komponenter. Miljøvennlig vannkraft - olje og kjemikaliehåndtering Vannkraft er vår viktigste miljøvennlige og fornybare kraftressurs. Olje og andre kjemikalier kan likevel forårsake lokale forurensninger og vi må stadig søke å gjøre vannkraften ennå grønnere. Møtet vil orientere om eksisterende og forventede myndighetskrav og presentere nye tekniske løsninger for miljøforbedringer samt erfaring ved drift og vedlikehold. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. temadag 31. januar Oslo Her plasseres utsagn eller annet relevant tekst. Fornavn Etternavn Tittel Foto: Cleuson Dixence, Grande Dixence SA Med 120 TWh vannkraft produksjon er optimal drift og vedlikehold bra for økonomi og klima. God kunnskap om konstruksjonsløsninger og skademekanismer på komponentene i stasjonen er nødvendig for planlegging og gjennomføring av vedlikeholdet. Vi har god kunnskap om vannkraft men kan ikke hvile på våre laurbær. Våre arrangement gir oppdatering på utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Overflatebehandling, korrosjon, WCM, virkningsgrad og tap blir belyst i årets kurs og møteserie. temadag 12. januar oslo Turbinregulatorer, drift og vedlikehold (grunnkurs) Kurset omfatter de grunnleggende fysiske lover for regulering av vannkraftaggregat, vannveiens dynamikk og grunnleggende virkemåte for regulatorer fra de gamle mekanisk-hydrauliske til de moderne elektroniske. Det sees også på mulighetene for feil og begrensinger under normal og unormal drift samt prøver og tilstandskontroll. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk med turbinregulator. Kurs Januar Oslo Optimalt vedlikehold av vannkraftverk II Kurset organiseres som et EVU-kurs ved NTNU. Det går i 2 uker à 1 ukes varighet. Mellom uke 1 og 2 skal det utføres et prosjekt-arbeid. Kurset er langt mer dyptpløyende enn Optimalt vedlikehold av vannkraftverk 1 og det fokuseres sterkere på teori, anvendelser og øvinger. Kurset er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF Energiforskning og EnergiAkademiet. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. Forutsetter ingeniør/sivilingeniørkompetanse, eventuelt annen relevant utdanning eller erfaring innenfor fagområdet for kurset. EVU-kurs del 1: Januar, del 2: Februar Trondheim Turbinvirkningsgrad: modellprøver, prototyptesting og skalering Turbinvirkningsgrad er et viktig element i kraftverksøkonomien. Kurset gir en detaljert innføring i hvordan verifisere virkningsgraden. Både laboratorieprøver, prototyprøver samt oppskalering behandles. I tillegg vil kurset også gi innføring i måling av blant annet effekt, trykkpulsasjoner, aksiallast, servokrefter, kavitasjon mm. Kurset holdes i Rainpowers laboratorium i Trondheim og vil inkludere demonstrasjon av modell testing. Kurset gir også en innføring i relevante industristandarder som IEC 60193, IEC og IEC Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. Kurs Februar Trondheim Mekaniske konstruksjoner i vannveiene Kurset omfatter luker, kraftverksrør, sjakter, ventiler, porter, stengsler og varegrinder med tilhørende utstyr. Det er gjennomgang av oppbygging og funksjoner, aktuelle materialer, påkjenninger, skademekanismer, vedlikeholdsmetoder, inspeksjons- og målemetoder, tilstandsvurdering og forebyggende tiltak. Kurset gir også innsikt i gjeldende regelverk på området. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. Kurs februar Hadeland Klækken hotell produksjon maskin og elektro 9

7 Produksjonsteknisk konferanse (PTK) Konferansen er et årlig forum for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger og ny teknologi innen miljø, sikkerhet, tilsyn, drift, vedlikehold og fornyelse for produksjon dam og vassdrag, maskin og elektro. Forseminaret belyser et dagsaktuelt tema knyttet til kraftproduksjon. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. Konferanse mars Gardermoen Drift og vedlikehold av krafttransformatorer Kurset omfatter kraft- og måletransformatorer med tilhørende teknisk utstyr og gjennomgår konstruksjon, oppbygging, drift og vedlikehold. Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for fremtidige utskiftninger og vurdering av levetid. Det gis veiledning i hvordan vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat mht sikkerhet og tilgjengelighet. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av krafttransformatorer. Kurs mars Drammen Maskinteknisk forum En årlig samling av maskininteresserte fra kraftselskapene, leverandører og konsulenter for å utveksle erfaringer og diskutere ulike utfordringer innen maskinfagområdet. Hovedtema for møtet denne gangen er sveitsisk vannkraft drift og vedlikeholdserfaringer og forskning og utvikling, spesielt med fokus på høytrykksteknologi. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av maskinteknisk utstyr i vannkraftverk. Temamøte april Sveits FoU årsmøte Årsmøtet er en viktig del i Energi Norges FoU-prosess. Hvert satsningsområde har etablert sitt fagforum bestående av representanter fra medlemmene. Årsmøtet er den arenaen der fagforumenes medlemmer kan drøfte FoU-messige utfordringer, mål og prioriteringer med medlemmer som ikke sitter i fagforum. Dette er viktig for at fagforumene skal kunne gjøre sine prioriteringer på et bredest og best mulig grunnlag.resultater fra pågående forskningsprosjekter blir presentert på forseminaret. Målgruppen er personer med ansvar for eller interesse for Energi Norges fellesfinansierte FoU aktivitet. Møte Mai Oslo Optimalt vedlikehold av vannkraftverk I Benytt muligheten til å oppruste kompetansen innen analyse, planlegging og organisering av vedlikeholdet. 2 dagers innføringskurs hvor det undervises i grunnleggende teori innen vedlikeholdsstrategier, analysemetoder, planlegging og organisering av vedlikeholdet. Kurset baserer seg bl.a. på resultater fra utviklingsprosjektet Verdiskapende vedlikehold i kraftproduksjon, støttet av Forskningsrådet og en rekke kraftprodusenter. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. Kurs September Bergen Vedlikeholdsforum Et årlig møte hvor tema er vedlikeholdssystematikk, vedlikeholdstrategier samt metoder og verktøy for optimalt vedlikehold. Det legges vekt på erfaringsutveksling og presentasjon av resultater fra relaterte FoU-prosjekter. Forumet er en viktig møteplass for fagpersoner innen vedlikehold og vedlikholdsstyring der de kan bygge og pleie nettverk i en sosial atmosfære og hente impulser til eget forbedringsarbeid gjennom erfaringsutveksling og informasjon om faglig interessante nyheter. Forumet arrangeres i felleskap for områdene produksjon, transmisjon og distribusjon. Det vil bli holdt parallelle sesjoner for områdespesifikke tema. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av anlegg for kraftproduksjon, transmisjon og distribusjon. Møte september Trondheim Kontrollanlegg i kraftverk Kurset gir innføring i oppbygging og funksjon av et kontrollanlegg i en vannkraftstasjon. Sentrale tema er betjening av de ulike delene, drifts- og vedlikeholdsaspektene og tilstandskontroll/ funksjonsprøving. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av kontrollanlegg i vannkraftverk. Kurs november Oslo Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold Kurset gjennomgår de vanligste turbintyper og grunnleggende teori og prinsipper. De enkelte komponentene gjennomgås samt skademekanismer, tilstandskontroll, vedlikehold og muligheter for oppgradering. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftturbiner. Magnetisering og spenningsregulering Kurset omfatter drift og vedlikehold av magnetiseringsog spenningsreguleringsutstyr for vannkraftgeneratorer. Komponentenes oppbygging og funksjon samt påkjenninger, skademekanismer, vedlikehold og muligheter for oppgradering gjennomgås. Demonstrasjon på et kraftverk inngår. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av magnetisering og spenningsregulator vannkraftverk. Kurs november Kristiansand Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold Kurset gjennomgår de elektrotekniske grunnprinsippene i en vannkraftgenerator og generatorkomponentenes oppbygging og funksjon, påkjenninger, skademekanismer, vedlikeholdsmetoder, inspeksjons- og målemetoder og tilstandskontroll. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftgeneratorer. Kurs 29. November - 1. Desember Oslo Brukermøte kontrollanlegg Et møte mellom folk med arbeidsområdene prosjektering, drift og vedlikehold av kontrollanlegg. Leverandører inviteres for å presentere teknologiske løsninger, standarder med mer. Erfaringer innen rehabilitering /fornyelser og ombygging er et sentralt tema. Målgruppen er personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av kontrollanlegg i vannkraftverk. Møte 6. desember Oslo Kurs November Oslo produksjon maskin og elektro produksjon maskin og elektro 11

8 Produksjon dammer, vannveier og vassdragsmiljø Fagområdet dekker verdikjeden for vannkraftproduksjon fra miljø, nedbør, hydrologi og produksjonsplanlegging, til dammer, sikkerhet og vannveier helt fram til turbin. Endringer og presiseringer av myndighetspålagte krav er viktige tema på samlingene. Flere av arrangementene gjennomføres i samarbeid med VTF som er et faglig forum for Vassdragsteknisk Ansvarlige. Andre samarbeidspartner for arrangementene er NVE, NTNU og flere forskningsinstitusjoner. Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Kurset presenterer hvilket ansvar eier, leder og VTA har for allmennhetens sikkerhet rundt vassdragsanlegg etter NVEs regelverk. Kurset er praktisk vinklet, med eksempler og mulighet for diskusjoner. Juridiske begreper og avklaringer vil bli gjennomgått. Målgruppen er de som jobber med tilsyn og sikkerhet ved vassdragsanlegg, i tillegg til ledere. Kurs 24. januar Oslo Vassdragsteknisk forum, vintermøte og festmiddag Forumet er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjon av nyvinninger og teknologi, miljø, sikkerhet, tilsyn, drift og vedlikehold. Møtet er permanent flyttet fra vår til vinter for å unngå kollisjon med anleggssesong. Seminaret anbefales for teknisk personell, VTAer og deres ledere, samt andre med vassdragtekniske problemstillinger. Et utvalg studenter blir særlig invitert. Festmiddag avholdes på kvelden, husk pene sko! Forum 25. januar Oslo Måling og instrumentering i vann og vassdrag Temadagen er en oppfølging av tidligere års temadager med liknende tema. Vi vil samle leverandører av måleutstyr, NVE og dameiere for å diskutere hvordan ulike pålegg kan og bør gjennomføres i praksis. temadag 26. januar Oslo Praktisk anleggskurs bygg- vannkraftanlegg Kurset er praktisk rettet mot VTAer og teknisk fagpersonell som jobber med nye prosjekter. Hovedvekten av kurset er befaring på pågående anlegg med informasjon fra anleggsleder og kursleder. Det blir særlig fokus på forskriftsmessig teknisk standard, samt miljø og miljøkrav. kurs august østlandet VTF Vassdragsteknisk forum regionmøter Møtene omfatter aktuelle faglige foredrag innenfor vassdragsteknikk, samt befaringer til lokale vassdragsanlegg. Regionmøtene anbefales for teknisk personell, VTAer og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragtekniske problem stillinger. Et utvalg studenter blir invitert. Regionmøtene samler vanligvis personer og er derfor en god anledning til å knytte kontakter gjennom sosialt samvær. Regionsmøtene blir avholdt 4 steder i Norge, i henholdsvis Nord, Midt, Vest og en felles for Sør- og Øst-Norge. Forum sted angis senere Forseminar til PTK Seminaret arrangeres i samarbeid med NVE og belyser dagsaktuelle tema knyttet til kraftproduksjon. Seminaret arrangeres dagen før PTK. Seminar 7. mars Gardermoen Produksjon dammer, vannveier og vassdragsmiljø 13

9 Vassdragsdrift og miljøforhold konflikt eller samarbeid? Aktuelle problemstillinger innen vassdragsdrift og miljø vil bli belyst gjennom foredrag og debatter. Seminarets målsetting er å være en møteplass for saksbehandlere og fagpersoner innen offentlig forvaltning, forskningsmiljøer, konsulenter og vannkraftbransjen. forum høst Damsikkerhet II Kurset er et EVU-kurs ved NTNU og går over to uker med to ukers opphold og avsluttes med eksamen. Kurset har en teoretisk profil, men er samtidig tilpasset operativt personell (VTAer med flere) og gir et solid grunnlag for videre arbeid med damsikkerhet. Kurset er hjemlet i Damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for VTAer i klasse 2, 3 og 4. Kurset gir 6 studiepoeng på universitetsnivå. Påmelding direkte til NTNU på ww.videre.ntnu.no Dine notater Kraftrelatert hydrologi, meteorologi og klima Forumet presenterer nye problemstillinger og resultater fra forskning og forvaltning innen hydrologi, meteorologi og klima. Det er særlig rettet mot kraftverksdrift og produksjonsplanlegging. Målgruppen er hydrologisk personell, teknisk personell knyttet til drift av målestasjoner, VTAer, forskningsmiljø og forvalting. Forum høst Damsikkerhet I Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingdammer. Videre behandles temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring gjennomføres på kursets siste dag. Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent. Målgruppen er VTAer og annet tilsynspersonell, men anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg. Etter og videreutdanningskurs uke 45 og 48 trondheim Damsikkerhet III Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring. I tillegg berøres beredskapsplaner, dilemmaer ved utvikling til skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering. Dag 2 på kurset er praktisk trening basert på en faktisk hendelse. Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTAer i kl 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført Damsikkerhet III. I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdrags-anleggene ha god nytte av kurset. Kurs oktober oslo Kurs juni Oslo Kurs oktober Bergen Produksjon dammer, vannveier og vassdragsmiljø 15

10 Ny fornybar energi Småkraft og nett Temadagen vil gi deltagerne en grundig innføring i tekniske og økonomiske problemstillinger knyttet til integrasjon av småkraft i nettet, samt rammebetingelser for småkraft. Programmet omfatter blant annet følgende tema: Innfasing av småkraftverk og faremomenter, spennings - og frekvensregulering, anleggsbidrag og tariffering, måling og avregning, administrasjon av småkraftkunder, el-sertifikater ( grønne sertifikater ). Det legges vekt på teoretisk og praktisk vinkling av programmet, med forelesere fra forskningsinstitusjoner, myndigheter og aktører i energibransjen. Varme Rammevilkår og teknologi Hvor mye fjernvarme skal vi bygge i årene fremover, og hva slags rammevilkår er vi avhengige av for å lykkes med fortsatt rask utbygging? Hvordan vil innføringen av elsertifikater påvirke varmemarkedet? Temadagen vil gi en innføring i disse problemstillingene, men også rette fokus mot teknologi og trender. Hittil har avfall og flis vært ryggraden i fjernvarmen, men hvilke andre fornybare muligheter finnes? Temadagen vil passe for ansatte i selskaper som arbeider med fjernvarme og nærvarmeløsninger, eller ønsker å øke sin kompetanse på disse områdene. Temadag 8. februar og 7. september Oslo Temadag 17. mars Oslo Rundt halvparten av energien vi forbruker i Norge er elektrisitet fra fornybare energikilder. Med utviklingstrender i retning av økende energiforbruk, dyrere fossil energi og fokus på klimagasser, er utnyttelse av Norges potensial for ny fornybar energi svært aktuelt. Norge er i en gunstig posisjon for økt produksjon og bruk av ny fornybar energi innen vannkraft, vindkraft og bioenergi. Vi setter fokus på kompetanseheving i bransjen innen ny fornybar og rammebetingelser for dette, for å bidra til økt fornybarsatsning. HMS ved vindkraftanlegg Aktivitetsnivået innenfor norsk vindkraft er økende. Et sentralt område ved utvikling og drift av vindkraftanlegg er retningslinjer og krav til HMS. EnergiAkademiet har utgitt en HMS-veileder for vindkraftanlegg til bruk ved dette arbeidet. Temadagen har fokus på aktuelle HMS-problemstillinger og erfaringsutveksling for å belyse HMS-relaterte utfordringer i alle deler av vindkraftanleggets livssyklus. Samlet vil dette gi deltagerne mulighet til å være oppdatert på HMS ved vindkraftanlegg og anledning til å knytte kontakter med andre som jobber innenfor samme område. Temadagen anbefales for alle involverte i planlegging og drift av vindkraft anlegg, som har behov for kunnskap om de spesifikke HMS-utfordringene knyttet til dette. temadag 17. februar oslo El-sertifikatmarked fra 1.jan 2012: Utfordringer, konsekvenser og muligheter Hvilke utfordringer vil et el-sertifikatmarked stille til kraftprodusenter, kraftleverandører, nettselskaper og brukere? Et felles el-sertifikatmarked med Sverige skal etableres fra Et el- sertifikatmarked gir investeringsincentiv for produsentene, nye krav til nettutbygging for nettselskapene og leverandørene må sikre at de oppfyller kvoteplikten. Et sertifikatmarked medfører nye risikoelementer for alle aktører og det blir viktig å forstå både hvordan systemet fungerer, lover og regler bak systemet og få erfaringer fra hvordan det svenske systemet har fungert siden Aktørene må bygge kapasitet og kompetanse til å håndtere et slikt marked, både formelle prosesser rundt sertifikatene og de kommersielle aspektene. Kurset vil belyse forskjellige sider ved det kommende el-sertifikatmarked og vi vil i kurset trekke på erfaringene man har fått i Sverige. Deltakerne vil etter kurset ha kunnskap for å starte oppbygging av nødvendige prosesser og kapasitet til å forberede organisasjonen på de utfordringene og mulighetene som el-sertifikatmarkedet representerer. Kurset retter seg mot de deler av organisasjonen som vil få befatning med utbygging av prosjekter for fornybar kraft, nett-tilknytning og handel med kraft og sertifikater Kurs 10. februar og 8. september Oslo NY FORNYBAR energi 17

11 Drift og vedlikehold av vindkraftanlegg Aktivitetsnivået innenfor norsk vindkraft er sterkt voksende. Flere nye vindkraftanlegg er under utvikling, i tillegg til de anleggene som allerede er i drift. Optimal drift og vedlikehold av vindkraftanlegg er en kontinuerlig utfordring, og et felt i utvikling. Temadagen vil gi deltagerne kjennskap til erfaringer og mulighet for diskusjon. Videre vil aktuell viten fra forskning på området presenteres. Temadagen er aktuell for alle som er involvert i drift av vindkraftanlegg, og har som mål å gi deltagerne oppdatert kunnskap og mulighet for erfaringsutveksling. Temadag 1. september Oslo Klima & miljø: Energibransjens egne utfordringer og bidrag Omgivelsene påvirkes av energibransjens aktivitet, og bransjen må være seg bevisst det fotavtrykket den etterlater seg. Dette gjelder både de forurensninger energibransjen forårsaker, og det bidrag bransjen kan gi for redusert klimabelastning og økt fornybarandel innen kraft- og varme. Innen ytre miljø er miljøsertifisering, klimaregnskap, regelverk og interessenter nevnt som aktuelle tema. Når det gjelder energibransjen som bidragsyter for å løse klimautfordringen, er det aktuelt å se på hvordan de ulike aktørene kan bidra for å nå de målene som er satt, og hvilket virkemiddelapparat som er tilgjengelig for å utløse tiltak på kraft, varme og energibrukssiden. Temadagen er ment å gi en faglig oppdatering og anledning til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med bransjekolleger som arbeider innen klima- og miljøarbeid. Vindkraftverk, introduksjonskurs Kurset vil gi deltakerne et kunnskapsløft innen vindkraft. Følgende tema vil bli gjennomgått: Prinsippene bak vindkraft, hovedkomponentene i en vindturbin og de ulike egenskapene, vindforhold og vindmålinger, utforming av vindkraftverk, nettilknytning og prinsipper for regulering og systemdrift med mer. Kurset vil arrangeres over to + to dager. Målet er at deltagerne etter endt kurs skal ha en god oversikt over relevante problemstillinger knyttet til vindkraftverk. Kurset egner seg for alle interesserte både de som ønsker å begynne å arbeide innenfor feltet, så vel som dem som ønsker en oppdatering eller oppfriskning. Kurset avsluttes med frivillig eksamen. Velger man å delta på både Del 1 og Del 2, gis det redukjson i deltageravgiften. Kurs Del I 2010 Oslo Kurs Del II 2010 Oslo Dine notater temadag 27. oktober Oslo NY FORNYBAR ENERGI 19

12 Nett Fagområdet Nett omfatter prosessene Drift og vedlikehold av kraftnett, Nettutvikling og Det lokale el.tilsyn (DLE). Innenfor nevnte prosesser er kompetansetilbudet rettet mot sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere. Nettselskapene har de senere årene satset mye på å videreutvikle sine vedlikeholdsprosesser. Det er nå et behov for en faglig arena der personell i forvaltnings- og vedlikeholdsprosessene kan møtes for faglig oppdatering og utveksling av erfaringer. EnergiAkademiets Vedlikeholdsforum utvides derfor med nettrelevant innhold. På DLE området er det noen av kursene gjengangere, men årets tilbud inneholder også nye som for eksempel Utadrettet informasjon. Tilknytningsplikt endret lov og ny praksis Tilknytningsplikten har vært og er et omdiskutert tema. Energiloven, med tilhørende forskrift og ny veileder fra NVE, gir endringer for nettselskapene og nye rettigheter for kundene. Rutiner og økonomi påvirkes. Hva betyr endringene i praksis? Temadagen gir deg kunnskap om endringene. Vi starter med juridisk gjennomgang. Deretter orienterer repr. for NVE om veilederen. Vi gjennomgår økonomiske konsekvenser for netteier via et par praktiske caser. Vi ser videre på hverdagen hos et par nettselskaper og småkraftutbyggere. Hva kan de lære oss? Temadag 6. januar Oslo Smartgrid i et norsk perspektiv Du vil få kunnskap om et bredspektret begrep som SmartGrid er, og anskuerliggjort hva dette kan bety i et norsk perspektiv. I tillegg vil vi peke på nødvendige forutsetninger for en utvikling av det norske nettet i retning av SmartGrid. Temadagen vil gi deg et godt fundament for å påvirke utviklingen både i eget selskap og i bransjesammenheng. Målgruppen er nettsjefer og nettforvaltere, samt tjeneste- og teknologileverandører. Temadag 3. Februar Gardermoen AMS Strategi og forberedelser Kurset tilbyr en praktisk gjennomgang av metoder og verktøy som er viktig for å forberede og planlegge en vellykket gjennomføring av AMS - prosjekter. Det vil bli lagt vekt på presentasjon av dagens teknologi, prosesser rundt organisering, personellog ressursbehov, nødvendig kompetanse, outsourcing v.s. egne løsninger, samarbeidsmodeller med andre everk, innkjøpsstrategiske problemstillinger for å nevne noen av temaene. Det legges opp til erfaringsutveksling og deltagerne vil få omfattende dokumentasjon til senere bruk. Kurset passer for energiselskaper som er i en tidlig fase i forhold til utbygging av AMS. Felles forståelse, solid forankring og bred involvering er sentrale faktorer for vellykket gjennomføring. Derfor anbefales det at både ledelse og sentrale ressurspersoner hos energiselskapet deltar på kurset. Temadag 16. mars Gardermoen AMS Prosjektplanlegging og gjennomføring Kursets formål er å presentere metoder og verktøy som kan benyttes til prosjektplanlegging og oppfølging av AMS-utrullingsprosjekter. Kurstilbudet omfatter temaer som anskaffelsesstrategi herunder hva skal anskaffes, hvorfor og hvordan, kjøp av system eller kjøp av tjenester, innkjøpsprosess, valg av leverandør og oppfølging av leveranse, planlegging og gjennomføring av systeminnføring og installasjonsarbeid, planlegging av driftsfasen, m.m. Kurset passer primært for energiselskaper som er i en tidlig fase i forhold til utbygging av AMS. Derfor anbefales at både ledelse og sentrale ressurspersoner hos energiselskapet deltar. Det vil bli utgitt en fyldig og omfattende dokumentasjon. Temadag 17. mars Gardermoen Forstå inntektsrammereguleringen NVEs nye reguleringsmodell begynte å virke fra 1. januar 2007 og er revidert flere ganger etter det. Det er viktig å forstå reguleringsmodellen, insentivene og de økonomiske konsekvensene av reguleringen for nettselskapene. På denne temadagen vil du få en grundig innføring i modellen og modellens insentiver til effektivisering og investeringer. Vi setter av en større del til opplæring i DEA modellen som NVE benytter. Vi får med endringer i modellen som vi forventer kommer fra Vi viser hvordan investeringsanalyser kan gjennomføres med den nye reguleringsmodellen og hva som vil bidra til verdiskapning. Du vil få høre om verdisetting av nettselskap og om modeller som brukes i andre land. Målgruppen er økonomer, nettsjefer, fagansvarlige og leder for nettselskapet. Temadag 23. mars NETT 21

13 Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Ved bestått installatørprøve bekreftes den nødvendige elsikkerhetskompetanse som forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, (fke) 11 krever. Ved bestått prøve vil elektrofagfolk kunne utføre og vedlikeholde reparasjon av elektriske lavspennings-anlegg og elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har delegert administrasjonen av installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg, fke 11, til Energi Norge AS. Installatørprøven er en todelt skriftlig prøve. Del en er en totimers nettbasert kvalifiserende prøve som må være bestått før den avsluttende prøven kan gjennomføres. Den avsluttende prøven er skriftlig med varighet på 6 timer. For nærmere informasjon om installatørprøven henvises det til vår nettside prøve 24. mars og 27. oktober Risikobasert vedlikehold og fornyelse i kraftnett Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap om vedlikeholdsstyring, risiko- og risikovurderinger, og estimering av nytteverdi av vedlikehold og fornyelse. Øvingsoppgaver og prosjektoppgave vil gi praktiske ferdigheter i analyse av konkrete problemstillinger. Målgruppen er alle med behov for kompetanse og ferdigheter innen risikovurderinger med fokus på vedlikehold og fornyelse av kraftnett. Kurset inngår i eksamensrettet videreutdanning ved NTNU og gir 7,5 studiepoeng.eksamen kan også avlegges hos EnergiAkademiet. Påmelding direkte til NTNU på ww.videre.ntnu.no etter og videreutdanning Del I: oktober Trondheim etter og videreutdanning Del II november Trondheim AMS i Norge Utbygging av AMS er en krevende prosess som på et tidlig stadium bør løftes opp i ledelsen. Temadagene vil belyse og gi informasjon om hvordan et slikt prosjekt skal organiseres og gjennomføres. Sentrale problemstillinger som å definere sine egne behov og den lokale kundenytten vil bli belyst. Temadagene vil se på de mest sentrale sidene ved utrullingen. I tillegg til informasjon og opplegg rundt myndighetspålegg, gjennomgås en strategisk tilnærming med vekt på intern analyse i bedriften, alternative gjennomføringsmodeller, systemkrav, hvordan informere kunden, osv samt den praktiske planleggingen og utrullingen av AMS. Temadagene passer for ledelse og øvrig ansatte i nettselskap, ansvarlige for måling og avregning, ledelse og produktansavrlige hos kraftleverandør, tjeneste- og produktleverandører, leverandører innen måling og kommunikasjonsteknologi, systemansvarlige og myndighetene. Temadager mai Gardermoen Tariffer i distribusjonsnettet Temadagen går gjennom aktuelle tariffsaker, endringer i regelverk, muligheter for nettselskapene, omdømme med mer. Tariffer er mer aktuelt enn på lenge. Framover ventes en stor økning i tariffene som følge av alle nettinvesteringene som kommer. Dette gir utfordringer med tanke på kommunikasjon. Ny teknologi som AMS gir nye muligheter for tariffutvikling. Målgruppen er tariffansvarlig, leder av nettselskap, kommunikasjonsmedarbeidere mm. Temadag 31. mai oslo EMF Elektromagnetiske felter Eiere av høyspenningsanlegg stilles overfor strenge krav når det gjelder informasjon om og forebygging av EMF-problematikken rundt anleggene. Publikum er mer bevisst denne problematikken. Dette krever at anleggseierne er godt oppdatert på EMF-området slik at publikum får saklig og troverdig informasjon. Temadagen gir deltagerne en oppdatering av status når det gjelder EMFproblematikken. Dette gjelder både teknisk og miljømessig. Man vil også få tips når det gjelder kundebehandling på området. Målgruppen er ledere, ansvarlige for EMF-problematikken i selskapene og kunderådgivere. Temadag 7. juni Oslo 5000 Anskaffelse av AMS utstyr Temadagen vil gjennomgå Energi Norges kravspesifikasjonen for anskaffelse av AMS tjenester. Vi vil også belyse selve anskaffelsesprosessen som regelverk, valg av anbudsprosedyre, kvalifikasjonsordning, kriterier for valg av tilbyder, kriterier for tildeling av kontrakter, osv. Temadagen vil også inneholde hvordan kontrakten bør utformes for å sikre kjøpers rettigheter. En solid kontakt er viktig for å sikre fremdrift og det er en sikkerhet ved eventuelle manglende leveranser eller feil i leveransen. Det vil bli utgitt en fyldig og omfattende dokumentasjon.målgruppen er ledelse og øvrig ansatte i nettselskapet, prosjekt-ledere og medarbeidere innen AMS, system- produktansvarlige og innkjøpere. Temadag 28. september Gardermoen Brukermøte spenningskvalitet Temadagen er en fast møteplass for fagpersoner innen spenningskvalitet. Det legges vekt på erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om temaet. Temadagen anbefales for alle som arbeider med håndtering av klager på spenningskvalitet fra sluttbrukere samt analyser knyttet til spenningskvalitet. temadag september Oslo Regelverk på energiområdet Bransjen har et mylder av regelverk å forholde seg til. De mest sentrale tilsynsmyndighetene for bransjen er NVE, DSB, KLIF og Arbeidstilsynet. Hvordan finner man så frem i jungelen av lover og forskrifter og hvordan kan man være sikker på at alle krav er ivaretatt? Temadagen tar sikte på å guide deltagerne et oversikts bilde av regelverket og sette deltagerne i stand til finne frem i relevant regelverk. Målgruppen er ledere, planleggere og HMSpersonell og systemansvarlige for IK. temadag 11. oktober Oslo Nettselskapenes nøytralitet Temadagen gir en praktisk og konkret gjennomgang av nøytralitetsreglenes betydning for rutiner i nettvirksomheten generelt. Erfaringer som NVE har gjort så langt i sitt tilsynsarbeid tyder på at noen områder er mer kritiske enn andre. Nettselskap som ikke praktiserer og overholder sin nøytralitet kan bli bøtelagt.målgruppen er de som er ansvarlige for nettvirksomheten, kundeservice i integrerte selskap, medarbeidere med ansvar for markedsføring og/eller kommunikasjon. Temadag 20. oktober Oslo Rett og plikt ved etablert infrastruktur i grunn Nettselskapene har store mengder infrastruktur plassert i annen manns grunn. Hvilke rettigheter har grunneierne og nettselskapene? Vi tar for oss de rettslige utgangspunktene og ser på hva nyere rettspraksis gir av føringer for daglig håndtering av saker med interessemotsetninger. Vi gjennomgår case hentet fra bransjen. Den dreier seg om kabelflytting og dekning av kostnader. En stor grunneier gir oss synspunkter på håndtering av infrastruktursaker. Vi gir deg også praktiske tips i hverdagen. Disse får du fra advokat og nettaktør. Temadagen rundes av med spørsmål- /diskusjonsrunde. Advokat Gunnar Martinsen fra Thommessen blir til stede hele dagen som diskusjonspartner. Temadag 27. oktober Oslo Tilstandskontroll av kraftledninger tremast Du vil få en kort innføring i tilstandskontrollens viktige plass i nettforvaltningen, grundig innføring i dominerende skademeka nismer og deres karakteristika, relevante kontrollmetoder og deres styrke og svakhet samt bruk av kontrollresultatene i tilstandsvurderingen. Kurset er praktisk orientert med øvingsoppgaver både i felt og klasserom. Målgruppen er alle som arbeider med tilstandsvurdering av tremaster. Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt etter egen avtale. Kurs oktober Trondheim NETT NETT 23

14 Elmåledagene Hensikten med temadagene er å samle alle som arbeider med elmålere, måleverdier og måleverdihåndtering for å dele erfaringer og fokusere på de utfordringene som utrulling av AMS kan medføre. Arrangementet er delt i to fagdeler henholdsvis AMS og elmåling. Temadagene vil blant annet fokusere på utfordringer rundt IT-systemene, integrering mellom systemer, støttesystemer for montasje og utrulling, nødvendig informasjon ved utrulling. Justervesenet vil informere om sitt arbeid og sine fremtidige fokusområder. Vi vil også formidle det som skjer i Sverige som kan være av interesse for oss. Målgruppen er alle som arbeider med målere, måleverdihåndtering, toveiskommunikasjon og kontroll av målere. Andre er de som er beslutningstakere på innkjøp og forvaltning av målerparken. Temadager november Gardermoen Tilstandskontroll av kraftledninger strømførende system Du vil få en grundig innføring i dominerende skademekanismer og deres karakteristika, relevante kontrollmetoder og deres styrke og svakhet samt bruk av kontrollresultatene i tilstands-vurderingen. Kurset er praktisk orientert. Målgruppen er alle som arbeider med tilstandsvurdering av kraftledningers strømførende system. Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt etter egen avtale. Kurs November Trondheim Nettkonferansen Denne konferansen er det naturlige møtestedet for ledere og fagpersoner som er opptatt av forretningsutvikling, rammevilkår, utfordringer og nyheter knyttet til rasjonell nettutvikling og forvaltning. Konferansen gir innblikk i dagsaktuelle temaer og gir en unik mulighet til erfaringsutveksling i en hyggelig atmos fære. Interessante og dyktige foredragsholdere fra egen bransje, myndigheter, konsulenter og forskningsinstitutter skaper en hyggelig og god faglig møteplass for deg. Konferanse 30. november - 2. desember Stavanger FASIT-dagene Temadagene er en fast møteplass for fagpersoner innen registrering og rapportering av avbrudd og driftsforstyrrelser hos rapporteringspliktige konsesjonærer, fagmyndighet og leverandører. Det legges vekt på erfaringsutveksling og kunnskaps - formidling om forestående rapportering og endringer i krav. Deltakere får kjennskap til gjeldende krav til registrering og rapportering, viktig relevant funksjonalitet i FASIT-programvare og tips til kvalitetssikring av forestående rapportering. Målgruppen er nettselskapenes FASIT-ansvarlige, sakkyndige hos FASIT-leverandører og konsulenter innen temaet. Temadag desember Oslo AUS-seminar Utkoblinger i nettet blir stadig mer kostbart for netteier på grunn av kile-ordningen. I dagens samfunn kan utkoblinger også få store konsekvenser netteiers kunder. Arbeid under spenning (AUS) er derfor en arbeidsmetode som blir mer og mer aktuell. AUS-seminaret er en møteplass for miljøene som arbeider under spenning eller har intensjoner om å starte med dette. Seminaret presenterer nyvinninger, nye normer og nye metoder innenfor AUS-området. Målgruppen er ledere, planleggere, utførende og andre som involveres i AUS. Feil- og avbruddsrapportering (FASIT) Kurset er praktisk orientert med bruk av casebeskrivelser og øvingsoppgaver. Når du har gjennomført kurset vil du ha kunnskap om hvilke forskriftskrav som gjelder og forstå hvordan typiske driftsforstyrrelser i nettet skal registreres i FASIT-systemet. I tillegg vil du ha kjennskap til kravene til feilanalyse og enkle tips til gjennomføringen av slike. Målgruppen er alle som arbeider med feilregistrering i kraftsystemet. Kurs 2012 Oslo Reléplanlegging i fordelingsnett Kurset er praktisk orientert med bruk av casebeskrivelser og øvingsoppgaver. Når du har gjennomført kurset vil du ha kunnskap om relevante myndighetskrav og hvilken dokumentasjon som tilfredsstiller disse. I tillegg vil du ha grunnleggende forståelse for jordfeilproblematikk, spoledimensjonering og prinsipper for bruk og innstilling av overstrøms- og jordfeilvern og gjeninnkoblingsautomatikk. Du vil ha kunnskap til å kravspesifisere tjenester og utstyr samt kvalitetssikre slike leveranser. Kurset anbefales for personell som arbeider med drift, feilanalyse og reléplanlegging i fordelingsnett. Kurs 2012 Oslo Reléplanlegging i fordelingsnett distansevern og småkraftutfordringer Kurset legger vekt på bruk av case og øvingsoppgaver. Når du har gjennomført kurset vil du ha kunnskap om fordeler og ulemper med distansevern i fordelingsnett. I tillegg vil du ha forståelse for prinsipper for innstilling av distansevern. Du vil også få kjennskap til vernmessige utfordringer i forbindelse med småkraft i fordelingsnett og metoder for å løse dem. Målgruppen er alle som arbeider med drift, feilanalyse og reléplanlegging i fordelingsnett generelt og med småkrafttilknytninger i fordelingsnettet spesielt. Kurs 2012 Oslo Leveringskvalitet i kraftnett Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap om leveringskvalitet i kraftnett - hva det er og hvordan den kan håndteres. Analyse og måling av leveringskvalitet som virkemiddel for effektiv håndtering, dvs dokumentasjon, planlegging og problemløsning står sentralt i kurset. Øvingsoppgaver og prosjektoppgave vil gi praktiske ferdigheter i analyse av konkrete problemstillinger. Målgruppen er alle med behov for kompetanse og ferdigheter for å håndtere leveringskvalitet i elektriske kraftnett. Kurset inngår i eksamensrettet videreutdanning ved NTNU og gir 7,5 studiepoeng. etter og videreutdanning 2012 Trondheim Seminar høst nett NETT 25

15 DLE-arrangementer DLE Saksbehandlingskurs Forskriften om DLE og sakkyndig selskaper stiller strenge krav til bl.a. saksbehandling og arkivering. DLE og sakkyndig selskaper opptrer som offentlige personer og må bl.a. forholde seg til offentlighetsloven, forvaltningsloven og arkivloven. Kurset tar utgangspunkt i konkrete saker og løser disse på forvaltningsmessig riktig måte. Kurs 20. januar Tilsyn med Ex-installasjoner 2 dagers kurset tar sikte på å belyse problemstillinger om regelverket som DLE og sakkyndige selskaper skal benytte seg av ved tilsyn av Ex-installasjoner. Bl.a. NEK 420:2007 er en sentral norm og den vil være hovedinnholdet i kurset. Målgruppen er alle innenfor DLE og sakkyndige selskaper som skal føre tilsyn med Ex-installasjoner. Kurs februar Utadrettet informasjon Det stilles betydelige krav til informasjon i forbindelse med kontrollarbeid. Dette gjelder informasjon i forbindelse med selve kontrollene, informasjon i skoleverket og blant eldregrupper, takling av mediahenvendelser m.v. Kurset tar sikte på å skolere personellet til å takle slike situasjoner. Målgruppen er ledere og personell innenfor DLE og sakkyndige selskaper. Kurs mai DLE Tilsyn med 400 V anlegg Fra slutten av 1970 årene har 400 v anlegg fått stadig større utbredelse, selv i alminnelig forsyning. 400 V TN anlegg krever kunnskap omsystemet og DLE og sakkyndige selskaper må være oppdatert på disse systemene for å kunne utføre riktig kontrollarbeid. Kurset tar sikte på å gi DLE og sakkyndige selskaper oppdatering på slike anlegg. Målgruppen er alle innenfor DLE og sakkyndige selskaper. Kurs 16. juni DLE-konferansen DLE-konferansen er et møtested hvor DSB, DLE og sakkyndige selskaper møtes for å utveksle erfaringer på tilsynssiden. Etter hvert har det også utviklet seg et samarbeid med andre tilsynsetater. Konferansens formål er å gi DLE, inklusiv sakkyndige selskaper, informasjon, nyheter innenfor relevant regelverk og saksbehandling, tilbakerapportering fra DSB og andre forhold som har interesse for DLE. Dessuten ønsker man å etablere samarbeid med andre tilsynsmyndigheter. Målgruppen er daglig leder i nettselskapene, ledere av og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper og representanter fra andre tilsynsetater. DLE Basiskurs Det settes strenge krav til de oppgavene som skal utføres av DLE og sakkyndige selskaper. De må være oppmerksomme på eget ansvar og rolle, ha kunnskap om relevante lover, forskrifter og normer. De må også være inneforstått med hva internkontroll prinsippet innebærer samt være fokusert på helse, miljø og sikkerhet. Kurset tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i de oppgavene DLE og sakkyndige selskaper blir stilt overfor og passer spesielt godt for nyansatte innenfor området. Målgruppen er ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. Kurs oktober trondheim DLE Tilsynsmetodikk Interkontrollforskriften krever at ethvert foretak skal ha et IK-system når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Dette gjenspeiler også metodene når det gjelder tilsynsmetodikken. DLE og sakkyndige selskaper foretar en rekke systemrevisjoner av ulike virksomheter gjennom et år, uten at det har vært noe systematisk opplæring på området. Dette kurset tar sikte på å gi deltagerne en systematisk innføring i revisjonsteknikk. Målet med kurset er at dette personalet skal kunne føle seg tryggere på metodikken. Det er en fordel å ha gjennomgått basiskurset først. Målgruppen er ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. kurs 15. og 16. november oslo Konferanse september kielfergen 26 NETT NETT 27

16 Helse, miljø og sikkerhet HMS - konferansen HMS-konferansen er energibransjens arena for læring, inspirasjon og nettverksbygging på HMS-området. Konferansen skal bidra til å øke bransjens fokus og kunnskap om problemstillinger på HMS. Konferansen er også en viktig faglig møteplass for utveksling av erfaringer med kollegaer. Målgruppe er alle som arbeider innenfor fagfeltet HMS som ledere, HMS-ledere, verneledere, verneombud, representanter for AMU og BHT. Lovbestemt opplæring i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) E-læring EnergiAkademiet har i 2010 lansert e-læringskurs på FSE-området, både høy- og lavspenning. Kurset gir en generell gjennomgang av forskriften med tilhørende prosedyrer og utstyr. Kurset egner seg som introduksjon i FSE. Det er et krav om årlig opplæring Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et tema som griper inn på alle områder innenfor vår bransje. Alt arbeid skal foregå innenfor vedtatte rammer for HMS. Våre HMS-arrangementer retter seg først og fremst mot ledere og de som har HMS-ansvar i selskapene, men vi tilbyr også kompetanseutvikling. for alle som skal følge opp HMS i praksis. Årets hovedarrangement innenfor området HMS-konferansen arrangeres denne gangen i Oslo. konferanse mai Oslo Bruk av verneutstyr Riktig verneutstyr er viktig for å kunne utføre en del arbeidsoppgaver på en sikker måte. Bedriften må sørge for å ha riktig utstyr som tilfredsstiller fastsatte krav. Temadagen tar sikte på å gi innpill om hvordan selskapene kan etablere gode innkjøpsrutiner, sikre riktig bruk og kontroll av utstyret. Målgruppen er HMSansvarlige, verneombud og innkjøpsansvarlige. temadag 30. mars oslo Sikkert arbeid i høyden De fleste av selskapene har aktiviteter som innebærer arbeid i høyden. Det stilles strenge krav til utstyret som skal benyttes. Temadagen tar sikte på å belyse og gi råd om hvordan bedriften kan sikre at arbeid i høyden foregår på en betryggende måte. Målgruppen er HMS-ansvarlige, planleggere og verneombud. temadag 31. mars oslo Bedre risikovurderinger Sikker Jobb Analyser og Atferdsbasert sikkerhetsobservasjoner Risikovurderinger er et sentralt element i alle arbeidsoperasjoner som kan medføre risiko, og det er viktig at de metodene som benyttes fungerer etter hensikten. Mange selskap har kommet langt når det gjelder systemer for Sikker Jobb Analyse - SJA - og Atferdsbasert Sikkerhetsobservasjoner ABS. Temadagen tar sikte på å bidra til erfaringsoverføringer på dette området. Lovbestemt opplæring FSE - Oppfølgingskurs En oppfølging til elæringskurset der innholdet i elæringskurset utdypes og diskuteres. bedriftsinternt etter avtale Byggherreforskriften SHA/HMS i bygg- og anleggsprosjekter for prosjektledere og SHA-koordinatorer Mange prosjekter omfattes av Byggherreforskriften, og det er viktig å være oppdatert på byggherrens ansvar. Vi tilbyr defor to kurs, ett for prosjektledere og ett for SHA - koordinatorer. Begge arrangeres bedriftsinternt tilpasset de to målgruppene. Kurs 1 gir en innføring i regelverk og praktisk veilening i hvordan prosjek gjennomføring for å sikre gode HMS-resultater. Kurs 2 gjennomgår plikter, oppgaver, begrensninger og muligheter og gir oversikt over potensiell risiko i realiseringsprosjekter. Målgruppen for kurs 1: Alle som har ansvar og oppgaver innen SHA eller HMS i bygg- og anleggsprosjekter, byggherrens representanter, prosjektledere, arbeidsledere, HMS-ledere, HMS-koordinatorer og verneombud. Målgruppen for kurs 2: SHA-/HMS-koordinator. Bedriftsinternt etter avtale temadag 20. september oslo Hlese, Miljø og Sikkerhet 29

17 Marked Innen 2020 skal ambisiøse klimapolitiske målsettinger nås. Et velfungerende kraftmarked er et viktig virkemiddel for å nå disse målene. Bruk av ny teknologi som AMS gir nye muligheter samtidig som integrering av markedene i Norden står på agendaen. Våre arrangementer skal være viktige møteplasser som gir deltagerne kunnskap og inspirasjon til utvikling av lønnsom virksomhet i selskapene. Forbrukerjuss for nettselskap Stenging, stansing og inkasso Kurset belyser endringene og innsnevringen i bruken av stengesanksjonen som følge av lovregulering fra ved endringene i forbrukerkjøpsloven. Kurset tar opp samarbeidet med sosialetaten når det er grunnlag for stenging hos kunder som har rett til sosial stønad. Kurset gjennomgår rutinene for kraftleverandørenes stansingsrett og hovedreglene om inkasso i henhold til bestemmelsene i inkassoloven og tvisteloven. Det vil bli utlevert fyldig dokumentasjon for senere bruk. Målgruppen er saks behandlere og ledere med ansvar for selskapets stengerutiner og praktisering og håndheving av stengesanksjonen og inndriving av gjeld fra kundene. Kurset er også nyttig for ansatte i inkasso selskaper som har oppdrag for nettselskap. Temadag 9. februar Oslo Juss for nettselskap Erstatningsansvar for skade og tap Kurset gir praktisk tilnærming til behandling av erstatningskrav fra kunder. Nødvendig verktøy og systemer for å vurdere om erstatningskrav skal godtas eller avvises vil bli gjennomgått. Kurset tar opp erstatningsreglene i Standard nettleieavtale (SN) for både forbrukerkunder og næringskunder, anvendelse av erstatningsreglene i forbindelse med erstatningskrav/regresskrav, varslingsbestemmelser i SN og praktisk varsling i lys av forbrukerkjøpsloven samt eksempler på tvisteløsninger. Det vil bli avsatt tid til gruppeoppgaver og diskusjon av cases også deltagernes egne cases. Det vil bli utgitt en fyldig og omfattende dokumentasjon. Målgruppen er saksbehandlere og ledere som behandler erstatningskrav fra kunder og regresskrav for kundenes forsikringsselskaper, og har ansvar for interne rutiner ifm mulige skadehendelser og organisering av disse oppgavene. Markedskonferansen Årets konferanse vil belyse utviklingstrekk, nye bransjestandarder og veiledere innen markedsføring samt opplegg rundt produktutvikling og informasjon. Vi legger spesielt vekt på å få med markedsutviklere og informasjonsfolk fra andre bransjer. Et viktig tema nå og i årene fremover vil være hvordan fremtidige miljø- og klimakrav vil påvirke kraftmarkedet. Hvordan vil kraftsituasjonen i resten av Norden og Europa påvirke vår egen markedssituasjon? Interessante og dyktige foredragsholdere fra myndigheter, egen og andre bransjer, media og forskningsinstitutter skaper en viktig og interessant møteplass for deg. Målgruppen er ledere og øvrige medarbeidere hos kraftleverandører og nettselskaper med oppgaver innen salg, markedsføring, kundepleie, produkt- og forretningsutvikling og informasjon Konferanse september Oslo Ladbare biler og infrastruktur Interessen for ladbare biler er sterkt økende. Bilprodusentene satser massivt og det iverksettes tiltak for masseintroduksjon av bilene i markedet. Hva gjør nordiske og norske aktører? Hva tilbys av ladestasjoner og tilhørende IT løsninger? Er hurtigladning og batteriskifte gode løsninger for økt rekkevidde? Vi samler et knippe av de beste fagpersonene og formidlerne for oppdatering og fremtidstenking. Temadag 7. september Oslo Temadag 7. september Gardermoen marked 31

18 Økonomi Økonomifunksjonen er i rivende utvikling og har endret karakter i strategisk retning. Vi tilbyr temadager og kurs med grunnleggende og bransjespesifikk kunnskap. Her formidler vi nye løsninger og beste praksis. Våre spesialkurs gir deg som har økonomiansvar eller spesialist, nødvendig påfyll av oppdatert kunnskap med god forretningsmessig verdi. Fag og nettverksbygging er satt i fokus! Økonomi for ingeniører Dette er et praktisk kurs for deg som ikke er økonom og som ønsker bedre økonomisk forståelse og ikke minst gjennomslagskraft i organisasjonen. Du blir familiær med begreper og nøkkeltall og kurset gir god budsjett og regnskapsforståelse. Vi ser på lønnsomhetsberegning for investeringer og prosjekter. Caser fra energibransjen blir benyttet. Denne kunnskapen gir nyttig helhetsforståelse for din jobb i bedriften. Dette kan være første skritt på veien til en økonomisk tilleggsutdannelse Kurs 11. januar Oslo Engrosmarked nye rutiner og utviklingstrekk Klimapolitikk, EU regelverk, ny fornybar produksjon, kvoteog sertifikathandel, kabelstrategi, overføringsbegrensninger og nordisk endring i prisområdepolitikk påvirker engrosmarkedet. Utnyttelse av norsk svingmaskinkapasitet kan gi ekstra verdiskaping for aktørene. Hvilke utviklingstrekk ser vi og hvilke forretningsmuligheter har norske produsenter? Mange spørsmål, interessante synspunkter og gode foredragsholdere fra ulike fagmiljøer i Sverige og Norge. Temadagen er et viktig forum for nyttig kunnskapsspredning! Temadag 25. januar Oslo NVE-rapportering NVE-rapporteringen for 2010 for nettselskapene nærmer seg. I samarbeid med ECgroup AS tilbyr vi den årvisse og oppdaterte gjennomgangen av rapporteringen. Vi tar utgangspunkt i et paraktisk case og følger dette fra a til å. Vi viser bruk av EnergiNorge s punkttariffmodell til NVE rapportering. Du har mulighet til å ta opp problemstillinger fra ditt eget nettselskap til diskusjon. Rapporteringen for 2010 vil være utgangspunkt for fastsettelse av inntektsrammen for 2012 både m.h.t. egne kostnader og normkostnad. Du inviteres også til å sende inn spørsmål/kommentarer på forhånd. Anleggsbidrag løsninger i praksis Hvordan praktisere anleggsbidrag på en smidig og omdømmebyggende måte? Ny produksjon gir ekstra utfordringer for nettselskapene. EBLs veiledere gir anbefalte hovedprinsipper for bruk av anleggsbidrag ved tilknyting av innmatings- og uttakskunder. Hva sier veilederen og hvordan har praksis utviklet seg? Vi får innblikk i hvordan noen nettselskaper praktiserer ordningen med anleggsbidrag, også ved tilknytning av småkraft- og hyttekunde. Temadag 15. mars Oslo Marginaltap oppdatering Temadagen gir en oppdatering innen fagområdet marginaltap. Vi tar for oss hele kjeden fra sentralnett, via regionalnett, til distribusjonsnett med ulike nett- og kundekonfigurasjoner. Vi starter med noen kommentarer fra Energi Norge vedr. marginaltap. Deretter blir det gitt en orientering fra NVE om utredning av felles tariffer og evt. endringer for sentral- og regionalnettet. En repr. for ECgroup guider oss gjennom Energi Norge s veileder, retningslinjer og eksempler. Temadagen vil behandle teori og praktiske løsninger med hovedvekt på beregning av marginaltap i distribusjonsnett. Vi får også gjennomgang av praksis i to selskaper med distribusjonsnett. Temadag 16. mars Oslo Økonomistyring Kurset gir deg detaljert og praktisk anvendbar kunnskap om økonomistyring med hovedvekt på økonomistyring i prosjekter og tilhørende risikostyring. Vi gjennomgår praktiske caser fra bransjen og viser hvordan KPI er kan brukes for å sikre fokus og måloppnåelse. Kurs 17. mars Oslo Kurs februar Oslo økonomi 33

19 MVA for energibransjen utfordringer Kurset gir en gjennomgang av den nye merverdiavgiftsloven som trådte i kraft 1. januar Det vil bli lagt særlig vekt på utfordringer for energibedrifter. Praktisering av regelverket vises ved aktuelle eksempler fra bransjen. Deltagerne oppdateres m.h.t. relevante regelendringer, presiseringer, domsavsigelser og bindende forhåndsuttalelser. Vi tar også opp utfordringer knyttet til merverdiavgift innen området finansiell krafthandel. Kurset kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere. Kurs 6. April Oslo Skatterett en ajourføring Skattesystemet for energibedrifter er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på likningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering. Temadagen tar for seg aktuelle endringer, formidler erfaringer og gir deltagerne et nyttig underlag for arbeidet med selvangivelsen for Relevante endringer fra statsbudsjettet gjennomgås. I tillegg gis en oppdatering om regnskapsmessig behandling av grunnrenteskatt. Foredragsholderne kommer fra Sentralskattekontoret og Thommessen. Temadagen kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere. Skatt for energiselskaper Kurset gir en nyttig innføring i de typer skatt som gjelder for aksjeselskaper. Det kreves generelle forkunnskaper om skatt. Det blir satt ekstra fokus på skatteregler som gjelder spesielt for energiselskaper, bl.a. særregler for fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt. Det blir også en gjennomgang av endringer som er tatt inn i forslaget til statsbudsjettet. Vi oppfordrer deltagerne til å melde inn spørsmål på forhånd. Kurset kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere. Kurs 7. desember Oslo Forbruks- og ENOVA-avgift. Ansvar og rutiner ved innkreving Innkreving av forbruks- og ENOVA avgift er en utfordrende oppgave for energibedriftene. Hvordan fastsettes grunnlaget og hvilke rutiner følges? Er ansvaret tilstrekkelig klarlagt? På temadagen gjennomgår vi dagens regelverk og praksis. Hvilke forbedringer kan dialogen mellom Toll- og avgiftsdirektoratet og Energi Norge lede til? Vi får også synspunkter fra personer som arbeider med avgiftsinnkreving til daglig og innspill fra Energi Norge. Vi avslutter med en paneldebatt der tilhørerne oppfordres til å komme med synspunkter og innspill til forbedringer! Temadag 6. September Oslo Budsjettering og tariffering Kurset gir en grundig innføring i budsjettering og tariffering for nettselskaper. Justeringer av inntektsregimet, økt fokus på tariffer og betydningen av disse for virksomhetens omdømme, er sentrale utfordringer i høstens beregningsarbeid. Strategiske valgmuligheter vises i tilknytning til oppbygging av budsjettet. Hvordan håndtere mer-/mindreinntekt på en kundevennlig måte? Utforming av tariffer gjennomgås i praksis ved bruk av Energi Norges Punkttariffmodell. Temadag 18. oktober Oslo Spesialistseminar i økonomi Denne endagssamlingen er proppfull av nyttige nyheter for deg som økonomisjef og spesialist. Vi tilbyr overordnede temaer og fordypning kombinert med utviklingstrekk innen økonomiområdet. Vi vektlegger også kapitalmarked /strategier. Dette er treffstedet for deg som er leder eller spesialist innen økonomisektoren i nett-, produksjons-, sluttbruker- og entreprenørselskap. Du inviteres til å sende inn forslag til temaer for årets samling! Temadag 19. oktober Oslo Årsoppgjøret Kurset tar for seg den praktiske gjennomføringen av årsoppgjøret for energiselskaper. Det blir gjennomgang av et eksempel med utgangspunkt i Energi Norge s Økonomihåndbok. I tillegg gjennomgås endringer i regnskapsreglene. Vi oppfordrer deltagerne til å melde inn spørsmål på forhånd. Kurset kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere Kurs 6. desember Oslo Tilknytningsplikt endret lov og ny praksis Tilknytningsplikten har vært og er et omdiskutert tema. Energiloven, med tilhørende forskrift og ny veileder fra NVE, gir endringer for nettselskapene og nye rettigheter for kundene. Rutiner og økonomi påvirkes. Hva betyr endringene i praksis? Temadagen gir deg kunnskap om endringene. Vi starter med juridisk gjennomgang. Deretter orienterer repr. for NVE om veilederen. Vi gjennomgår økonomiske konsekvenser for netteier via et par praktiske caser. Vi ser videre på hverdagen hos et par nettselskaper og småkraftutbyggere. Hva kan de lære oss? Temadagen avsluttes med en spørsmåls-/diskusjonsrunde. Temadag 2012 Oslo Kurs september Oslo økonomi økonomi 35

20 Administrasjon, ledelse og HR Ledelse og HR er et viktig for sikre forretningsmessig utvikling og verdiskaping i energiselskapene. Sentrale temaer er både operative lederoppgavene og strategiske som krever god innsikt i det næringspolitiske bildet. Her kan nevnes kampen om de gode medarbeidere, tilrettelegging av karrieremuligheter, og overføring av kunnskap fra eldre til yngre arbeidstakere. Mange store prosjekter planlegges. For økt profesjonalisering i prosjektarbeidet i energibransjen, lanserer vi en egen prosjektleder - og prosjektstyringsopplæring med en kombinasjon av e-læring og klasseromskurs med mulighet for internasjonal sertifisering på ulike nivåer. Anleggsledelse i praksis Kurset er praktisk orientert og gjennomgår rollen til anleggsleder i detalj. Anleggsleder er f.eks. bas eller formann. Kundefokus og lønnsomhet er sentrale temaer i opplegget. Vi får orientering om normer og regler fra et av entreprenørselskapene i energibransjen. Vi tar for oss oppgave- og ansvarsfordelingen mellom anleggsleder og overordnet prosjektleder. Anleggslederrollen settes inn i sammenheng med verdikjeden. Vi ser på kontrakt, enkel planlegging og gjennomføring / oppfølging av oppgaver. Mannskapsdisponering, korrigerende tiltak og produktivitet er krevende oppgaver som fordrer kunnskap og personlig trygghet. Vi ser videre på mulighetene til å skape forretning av små jobber. Vi trener på ulike caser hentet fra entreprenør- og energiselskaper. Kurs januar Oslo HR-konferansen HR konferansen har 10-årsjubileum og dette markerer vi ved å belyse alle leddene i HRs verdikjede, fra hvordan utvikle HR slik at det fremstår som en strategisk forretningspartner, hvordan sikre at virksomhetene tiltrekker og rekrutterer de riktige menneskene og ikke minst, hva må gjøres for å utvikle medarbeidere og skape spennende arbeidsplasser. Vi skal også gi konferansedeltagerne mulighet til å delta i diskusjoner, møte kjente og bygge nye relasjoner. Konferanse februar Gardermoen Klimautfordringene og energimarkedet Kurset gir deg et totalbilde av dagens og fremtidens energimarked. Dette omfatter produksjons-, distribusjons og omsetningssystem. Hvordan påvirkes vår energihverdag av klimautfordringene? Hva kan energieffektivisering gi av gevinster? Hva kommer av ny fornybar kraftproduksjon? Hvilken rolle vil fjernvarme spille? Hvordan skal fremtidens nettsystem utformes? Hvilke sertifikatordninger har vi og hvilke er planlagt? Får vi kraftoverskudd? Hvordan påvirker kabelforbindelser med utlandet fremtidig energimarked? Vi gir deg faktakunnskap med stor nytteverdi for ditt eget arbeid! Ny i energibransjen Dette er kurset for deg som er ny i energibransjen og vil ha en grunnleggende plattform av kunnskap. Kurset passer også for deg som har arbeidet lenge i bransjen og som ønsker økt innsikt i ulike virkeområder. Vi gjennomgår helheten organisasjonsmessig, fysisk og økonomisk. Vi viser hovedverdikjeden produksjon kraftoverføring marked og sper på med fysikalsk forklaring på en lettfattelig måte. Bransjens klimautfordringer er sentrale i kurset og ny fornybar produksjon. Børssystem, prissetting av kraft og blir gjennomgått. Vi ser videre på Grønn boks, Grønn kontakt og Grønn bil og ladesystemer for slike biler. Bransjens forskningsaktivitet blir også omtalt med eksempler. Kurset gir helhetsforståelse, bransjetilhørighet og nyttig bakgrunnsinfo for jobbutførelse. Kurs 23. mars Oslo Vinterkonferansen kraftnæringen i endring økt fleksibilitet fra produksjon til forbruk Vinterkonferansen er Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og et møtested for bransjen, energipolitikere og energimyndigheter. Norsk og europeisk energipolitikk er i sterk endring som følge av ambisiøse klimapolitiske målsettinger. Konkrete måltall om økt andel fornybar energibruk mv som en konsekvens av fornybardirektivet er nå fastsatt for samtlige EU land. Nå er vi inne i tilsvarende prosess for EØS landene og i løpet av høsten ventes det å bli avklart hvilke krav Norge vil stå overfor. Økt fleksibilitet er et nøkkelbegrep for å oppnå den energiomlegging klimamålene innebærer. Det betyr store utfordringer og også store muligheter for norsk kraftnæring. Konferanse april Wien Kurs 29. mars Oslo ADMINISTRASJON, LEDELSE OG HR 37

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

EBL Kompetanse. Regionmøter

EBL Kompetanse. Regionmøter Regionmøter EBL Kompetanse Kort om EBL Kompetanse Hvordan kan vi bidra til å dekke medlemsbedriftenes behov? Aktuelle kurs og konferanser Publikasjoner FoU EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet

Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Bransjens kompetanseprofil i dag Fremtidige behov? Hva gjør Energi Norge

Detaljer

AMS i Norge. Audun H. Wilberg, EnergiAkademiet

AMS i Norge. Audun H. Wilberg, EnergiAkademiet AMS i Norge Audun H. Wilberg, EnergiAkademiet Forslag til fremtidige kurs og aktiviterer innen AMS Anskaffelse av AMS-utstyr Modulbaserte kurs/e-læring innen AMS Informasjonsopplegg og underlag til bruk

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag ny damsikkerhetsforskrift Kapittel 3. Faglige kvalifikasjoner Dag T. Norum Videreføring: 3-1 Kvalifikasjonskrav (1) Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder,

Detaljer

Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter. Advokat Gunnar Martinsen

Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter. Advokat Gunnar Martinsen Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter Advokat Gunnar Martinsen Hva er tema? Hvem gjelder forskriften for? Hvilken bemanning og kompetanse må selskapene ha? Hva kan man fortsatt kjøpe fra andre

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2012 Planer 2013

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2012 Planer 2013 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2012 Planer 2013 Fasitdagene 27-28. November 2012 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Koordinering av den faglige

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2009 Planer 2010 Fasit-dagene 8. 9. desember 2009 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Registrering: Anbefale

Detaljer

Velkommen til REN Metodedager 2011

Velkommen til REN Metodedager 2011 Velkommen til REN Metodedager 2011 REN Metodedager arrangeres ved Drammen Travpark. Arrangementet er lagt i forkant av NM for energiverksansatte som arrangeres dagene etter i Drammen. Det lar seg derfor

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

Innovasjon som muliggjører for verdiskaping

Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Energilederkonferansen Mona Askmann Innovasjon som muliggjører for verdiskaping Hvorfor skal næringslivet drive med forskning? Hvorfor skal energibransjen drive

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettutvikling og nettinvesteringer Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettet på Agder! ca 172 000 kunder ca 80 innmatningskunder 18 600 km el-nett 57 transformatorstasjoner ca 7.500

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Nasjonal Smartgrid Strategi

Nasjonal Smartgrid Strategi Nasjonal Smartgrid Strategi Kjell Sand kjell.sand@sintef.no Presentasjon Årsmøte i SG- senteret 2012-03- 08 1 Utgangspunkt Norge mangler en nasjonal Smartgrid strategi En omforent strategi vil være Cl

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen 5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen Problemstilling: hvor kan det finnes

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MYNDIGHETER OG VANNKRAFTUTBYGGING kompetent - kreativ - komplett Hvordan planlegge et utbyggingsløp (jungelboka) Halvor Aarrestad, sivilingeniør elektro

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

VTF regionmøte Øst-Norge 2008 23. 24. september NYTT FRA NVE. JN Thom Seksjon for damsikkerhet, NVE

VTF regionmøte Øst-Norge 2008 23. 24. september NYTT FRA NVE. JN Thom Seksjon for damsikkerhet, NVE VTF regionmøte Øst-Norge 2008 23. 24. september NYTT FRA NVE JN Thom Seksjon for damsikkerhet, NVE 2 NVEs organisasjon Regelverk damsikkerhet - status Ny damsikkerhetsforskrift er blitt utsatt. Behandling

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

BALANSEKRAFT. Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune

BALANSEKRAFT. Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune BALANSEKRAFT Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune Lene Mostue, direktør Energi21 Tema Om Energi21 Premissgrunnlag

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Rådgiver EBL 13. mai 2009 Agenda Nasjonale rammebetingelser

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Windcluster Norway 7. mai 2015

Windcluster Norway 7. mai 2015 Windcluster Norway 7. mai 2015 Ragnhild Remmen Energi i Multiconsult; et kraftsenter i vekst «I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi; både produksjon, distribusjon og forbruk»

Detaljer

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag 29.10.2009 Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE Følgende

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

NEF konferansen 2010. Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga

NEF konferansen 2010. Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga Nett og politikk NEF konferansen 2010 Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga Småkraftforeninga: Stiftet i 2001 Organiserer private utbyggere av småskala vind og vannkraft Arbeider for at grunneierne

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen Felles opplæring Vår dato: 02.01.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Elektro og automatisering. Nett- og bedriftsinterne kurs

Elektro og automatisering. Nett- og bedriftsinterne kurs Elektro og automatisering Nett- og bedriftsinterne kurs Norsk Industri-Ifea komplette FSE kurs Det er lovpålagt med en årlig gjennomgang av Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Møte med Olje- og energiministeren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm dir, EBL Møte i OED, 9. november

Detaljer

Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet

Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet Kommunikasjonsplanen ble vedtatt i komitéen for det svensk-norske elsertifikatmarkedet 11. desember 2012 Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet Bakgrunn Sverige og Norge har fra

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

DSBs og NVEs regelverk - Samordnet regelverk? - Felles myndighetskrav?

DSBs og NVEs regelverk - Samordnet regelverk? - Felles myndighetskrav? Temadag: HMS Bedre risikovurderinger SJA Clarion Hotel Royal Christiania 11.10.2011 DSBs og NVEs regelverk - Samordnet regelverk? - Felles myndighetskrav? Sjefingeniør Oddmund Foss Enhet for elektriske

Detaljer

REN er i samarbeid med Sintef Energiforskning i ferd med å sluttføre en serie med REN blader.

REN er i samarbeid med Sintef Energiforskning i ferd med å sluttføre en serie med REN blader. REN NYTT d Nr. 3-14/5-2009 REN ny medarbeider Frode Høyte er ansatt som prosjektleder i REN 14. April 2009. Frode er utdannet sivilingeniør fra NTH 1994, har tilleggsutdannelse som bedriftsøkonom fra NHH

Detaljer

Ny VTA - Formaliteter, problemer, overraskelser og gleder

Ny VTA - Formaliteter, problemer, overraskelser og gleder Ny VTA - Formaliteter, problemer, overraskelser og gleder Vassdragsteknisk forum, Kristiansund 2008 09 11 Bjørn Sollid, Trondheim Energi Kraft side 2 Vassdragstilsyn ved Trondheim Energi Dagfinn Ekker,

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Elektronisk dokumenthåndtering

Elektronisk dokumenthåndtering Inviterer til nettkurset Elektronisk dokumenthåndtering Oppstart og varighet: Løpende oppstart den 15. i hver måned - 1 års varighet. Målgruppe: Arkivmedarbeidere og arkivledere i all offentlig forvaltning.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

KURS- OG SEMINAROVERSIKT

KURS- OG SEMINAROVERSIKT KURS- OG SEMINAROVERSIKT 2009 1 INNHoLDsFortegneLse 2 2 2 ALarm 2009 Alarmsystemer og håndtering av alarmer har stor fokus både i industri, energiforsyning og olje- og gassektoren. Krav til sikkerhet for

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 1 Bakgrunn - tidsplan Ifølge brannstatistikken har nær 40 % av alle boligbranner elektrisk årsak. Av disse er ca. halvparten

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge?

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Fornybarnæringens frokostmøte 13. mai 2014 Magne Fauli, Energi Norge Fornybar Energi i Elsertifikatsystemet Hva har skjedd?

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth Velkommen til PTK 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Hva er tilstanden i kraftnettet vårt?

Hva er tilstanden i kraftnettet vårt? Hva er tilstanden i kraftnettet vårt? Sjefingeniør Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er og hva gjør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)? Hva gjør DSB

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm?

Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm? Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm? Jan Atle Liodden jan.atle.liodden@ae.no Agder Energi Produksjon www.aep-renewables.com Målsetting for presentasjon

Detaljer

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren?

Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren? Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren? Einar Hope Energiforum EF og NHH Temamøte Energiforum 03.10.07 Energiloven av 29. juni 1990, nr. 50 Formål: Loven skal sikre at produksjon,

Detaljer