Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as"

Transkript

1 Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: , Faks:

2 T R a I N I N G P O R Ta L. n o Om Trainingportal.no Gjennom Trainingportal.no kan din bedrift få sin egen, selskapsspesifikke opplæringsportal. Ved hjelp av dette verktøyet kan du holde rede på kurs, studenter/ansatte og instruktører i din organisasjon. Funksjonalitet for studenter Studentene får tilgang til kursene i Trainingportal.no gjennom et brukernavn og et passord. Følgende funksjonalitet er tilgjengelig for studenter: Søke opp, melde seg på og gjennomføre kompetansetiltak Delta i diskusjonsforum og prat (chat) Følge egen progresjon Se hvilke kurs han eller hun er påmeldt, og hvilke som er gjennomført Sende meldinger og e-post til instruktører og kursdeltagere Skrive ut kursbevis for gjennomførte kurs Funksjonalitet for administratorer Ved å benytte Trainingportal.no får adminstratoren oversikt over organisasjonens opplæringsaktiviteter. Administratoren har tilgang til følgende funksjonalitet: Opprette, redigere og slette studenter, og organisere dem i organisasjonsenheter Opprette kurs og kursklasser Melde studenter og instruktører på kurs Ta ut rapporter om studentenes fremdrift og resultater Delegere ansvar for administrative oppgaver til lokale administratorer Brukergrensesnittet er intuitivt og oversiktlig. Systemet er tilgjengelig på norsk og på engelsk. Hold deg oppdatert - verifiser - repeter! Mer enn 100 selskap innen olje og gassindustrien benytter Trainingportal.no daglig for å administrere og oppdatere, verifisere og repetere kompetanse innen tekniske og HMS-relaterte områder! Du kan motta ukentlige nyhetsbrev fra Trainingportal.no for å holde deg oppdatert om hva som skjer innenfor opplæring og kompetanse i oljeindustrien. Gå inn på for mer informasjon. s i d e

3 T R a I N I N G P O R Ta L. n o Kurs tilgjengelige via Trainingportal.no - Flensetrekking - Interaktivt introduksjonskurs (Norsk/Engelsk) - Ventiler - Interaktivt introduksjonskurs (Norsk/Engelsk) - HMS for leverandørindustrien - NORSOK S-006 (Norsk/Engelsk/Polsk) - HMS Kjemikaliekurs (Norsk/Engelsk/Polsk) - HMS Avfallshåndtering (Norsk/Engelsk/Polsk) - HMS DVD - Si i fra! (Norsk/Engelsk) - DVD - Øyeblikkets verdi (Norsk/Engelsk) - Grunnleggende sikkerhetskurs, OLF (Norsk/Engelsk) - Arbeidstillatelse og Sikker Jobb Analyse (AT&SJA), OLF (Norsk/Engelsk) - Lufttransport av farlig gods, OLF (Norsk/Engelsk) - Transport av farlig gods - sjø, OLF (Norsk/Engelsk) - Sikring i forsyningskjeden, OLF (Norsk/Engelsk) - HMS Grunnkurs, Norsk Industri (Norsk) - Kurs for Truckførere, Norsk Industri (Norsk) - Høytrykksspyling Sikkerhetskurs, ScanTech (Norsk/Engelsk) - Grunnopplæring i bruk av VHF - radio, FalckNutec (Norsk) - Grunnleggende HMS Ledelse, HSE Academy (Norsk/Engelsk) - HMS ledelse i prosjekt, HSE Academy (Norsk/Engelsk) - Risikostyring - grunnleggende prinsipper, HSE Academy (Norsk) - Risikoanalyse, HSE Academy (Norsk) - Granskningsledelse, HSE Academy (Norsk/Engelsk) - Grunnleggende prosjektledelse, Metier (Norsk/Engelsk) - Praktisk prosjektstyring, Metier (Norsk/Engelsk) - Prosjektorganisering og teamutvikling, Metier (Norsk/Engelsk) - Styring av prosjektusikkerhet, Metier (Norsk/Engelsk) - Kontraktsstyring i prosjekt, Metier (Norsk/Engelsk) - Gevinstrealisering i prosjekt, Metier (Norsk/Engelsk) - Prosjektoppgaven, Metier (Norsk/Engelsk) - Effektivt prosjektarbeid, Metier (Norsk/Engelsk) Mintra tilbyr også en rekke kurs i generell bruk av PC som MS Project, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word, MS Excel og Internett. s i d e

4 Flensetrekking - Interaktivt introduksjonskurs Gasslekkasjer representerer høy risiko for storulykker på norsk sokkel. I følge Oljeindustriens landsforening (OLF) er mer enn 45 % av gasslekkasjene på norsk sokkel forårsaket av operasjonelle feilhandlinger. Kurskode: MTP Gi målgruppen grunnleggende forståelse for arbeid på flensede forbindelser Primærmålgruppe: Mekanisk personell Sekundærmålgruppe: Personell som kommer i kontakt med oppgaver rundt flensetrekking og pakninger, for eksempel: innkjøper, anleggsdesigner, planlegger etc. ca 1 time Forkunnskaper: Ingen Ingen Norsk/Engelsk Kursinnhold: 3D-visualiseringer anvendes for å belyse følgende tema: - Bolter og pakninger - Riktig bruk av verktøy - Tiltrekking og demontering - Håndtering av vanskelige situasjoner Bruksområder: - Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse - Workshops og Sikker Jobb-analyse - Planlagt nedstenging og lekkasjefri oppstart - Jobbstøtteverktøy - Optimalisering av anlegg Kursmodulene danner grunnlag for en beste-praksis-database innen arbeid på hydrokarbonførende rør. s i d e

5 Ventilteknikk - Interaktivt introduksjonskurs Gasslekkasjer representerer høy risiko for storulykker på norsk sokkel. I følge Oljeindustriens landsforening (OLF) er mer enn 45 % av gasslekkasjene på norsk sokkel forårsaket av operasjonelle feilhandlinger. Kurskode: MTP Gi målgruppen grunnleggende forståelse for de mest vanlige ventiltypers konstruksjon og tetningsmåte samt operasjonelle hensyn Primærmålgruppe: Mekanisk personell, prosesstekniker Sekundærmålgruppe: Personell som kommer i kontakt med ventiler, for eksempel: innkjøper, anleggsdesigner, planlegger etc. ca 1 time Forkunnskaper: Ingen Ingen Norsk/Engelsk Kursinnhold: 3D-visualiseringer anvendes for å belyse følgende tema: - Konstruksjon og tetningsmåte - Operasjon Bruksområder: - Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse - Workshops og Sikker Jobb-analyse - Planlagt nedstenging og lekkasjefri oppstart - Jobbstøtteverktøy - Optimalisering av anlegg s i d e 5

6 HMS for leverandørindustrien Operatørselskap på norsk sokkel stiller som krav til sine leverandører at de skal ha et HMS styringssystem. Norsok S-006 HMS-evaluering av leverandører er bransjestandarden som beskriver tema og metodikk for evaluering og oppfølging av en leverandørs HMS-styringssystem. Standarden inneholder en rekke spørsmål som leverandørbedriften skal besvare for å beskrive eget nivå. Følgende begreper benyttes i standarden for å beskrive nivået: A - Uakseptabelt B - Lite tilfredsstillende C - Tilfredsstillende D - Meget tilfredsstillende Tema 3.4 i Norsok-standarden stiller spørsmål om HMS-opplæring til nyansatte. E-læringskurset HMS for leverandørindustrien dekker elementet kunnskap om grunnleggende industriell HMS. Setter bedriftene i tillegg opp et program for repetisjon av kurset, vil ansatte få den nødvendige oppdateringen som standarden beskriver. s i d e Kurskode: MTP Sikre at nyansatte har kunnskap om grunnleggende industriell HMS, og at denne kunnskapen holdes oppdatert. Alle ansatte 2-3 timer Forkunnskaper: Ingen Interaktiv sluttest Norsk/Engelsk/Polsk Kursinnhold: Introduksjon - HMS-regelverk - Risiko - HMS-kultur Helse - Inneklima - Støy - Ergonomi - Kjemikalier - Førstehjelp - Psykososialt arbeidsmiljø

7 Miljø - Miljøregelverk og -styring - Avfall - Kjemikalier Sikkerhet - Sikkert arbeid - Brannvern - Sikring Mintra utvikler i tillegg selskapsspesifikke moduler på forespørsel. Eksempler på denne type moduler kan være selskapets styringssystem, organisasjonsmodell, orientering om eventuelle problemområder og spesifikke farer aktivitetene måtte innebære etc. s i d e

8 HMS Kjemikaliekurs I St.meld. nr. 12 ( ) Helse, miljø og sikkerhet i petroleums-virksomheten kan vi lese følgende: Selv om man i dag vet langt mer om potensielle helseskader ved eksponering for ulike kjemikalier enn man gjorde fra , står bransjen overfor utfordringer på dette feltet. Dette gjelder spesielt risikovurderinger og bevissthet i forhold til bruk av kjemikalier... Spørsmål: Hva gjør ditt selskap for å øke forståelsen for risikovurderinger og bevissthet i forhold til bruk av kjemikalier? Kurskode: MTP Kurset skal gi målgruppen grunnleggende kunnskap innen sikker bruk av kjemikalier. Alle som arbeider med eller kan komme i kontakt med kjemikalier. Kurset er også rettet mot personer som arbeider på generelt basis med arbeidsmiljø, innkjøp eller transport. Ca 2 timer Forkunnskaper: Ingen Interaktiv sluttest Norsk/Engelsk/Polsk Kursinnhold: Introduksjon - Helse- og miljøeffekter - Lover og forskrifter - Krav til arbeidsgiver/arbeidstaker Kartlegging av virksomheten - Systematisk HMS-arbeid - Hvor får man hjelp Kjemikaliebruk og egenskaper - Klassifisering og merking - HMS-datablad - Eksponering - Eksponeringsmåter - Effekt av eksponering - Samvirkning av kjemikalier - Helseundersøkelser s i d e

9 Risikovurdering - Hva er risiko? - Krav til risikovurdering - Metode for risikovurdering Tiltak - Kjemikaliestyring - Substitusjon - Verneutstyr - Førstehjelp s i d e

10 HMS Avfallshåndtering For å kunne håndtere avfall på riktig måte, er det viktig at alle ansatte kjenner til de lover og forskrifter som gjelder på dette området. Avfallshåndtering er vårt felles ansvar! Spørsmål: Hvilke systemer har ditt selskap med tanke på rapportering? Hvordan håndterer din bedrift lavradioaktivt avfall? Kurskode: MTP Gi målgruppen grunnleggende kunnskap innen avfallshåndtering Alt personell offshore og på land Ca 1 time Forkunnskaper: Ingen Interaktiv sluttest Norsk/Engelsk/Polsk Kursinnhold: - Innledning - Lover og forskrifter - En miljøressurs eller en belastning - Rapportering - Lavradioaktivt avfall LRA - Vårt felles ansvar s i d e 1 0

11 Si ifra! (DVD) DVD-filmen er utviklet i samarbeid mellom Mintra AS og T. M. Oftedal HMS rådgivning AS. DVD-filmen er ment som et støtteverktøy i det viktige HMSarbeidet som utføres både på land og offshore. Kurskode: MTP Filmen er ment som en påminnelse om hvor viktig det er å ta ansvar, både på arbeidsplassen din og i fritiden. Ved å si ifra kan du redde liv! Alt personell offshore og på land Ca 5 minutter Forkunnskaper: Ingen Ingen Norsk/Engelsk Kursinnhold: I del 1 av filmen er vår påstand følgende: - De fleste ulykker og skader berører enkeltmennesker og familie - De fleste ulykker og skader berører arbeidsgivere - De fleste ulykker og skader oppstår på grunn av menneskelige feilhandlinger - De fleste ulykker og skader kunne vært unngått dersom andre hadde grepet inn Del 2 av filmen viser diktet I could have saved a life/ Si ifra. (...) jeg kunne kanskje ha reddet deg men valgte å se en annen vei ikke fordi jeg ikke brydde meg jeg hadde muligheten, jeg var jo der (...) Del 3 inneholder tre spørsmål: - Hva ville konsekvensene bli for deg og din familie - Hva ville konsekvensene bli for din arbeidsgiver dersom du blir skadet? dersom du blir skadet? - Hva ville konsekvensene bli for deg dersom du vender ryggen til og går din vei? Spørsmålene er ment for diskusjon i plenum i forbindelse med HMS-samlinger, s i d e 11 før-jobben-møter og liknende.

12 Øyeblikkets verdi (DVD) DVD-filmen skal utvikles med bakgrunn i den prisbelønte kortfilmen Sebastian som har blitt vist på kinoer i hele landet denne sommeren. Temaet handler om vennskap både på jobb og fritid at sterke relasjoner er noe av det viktigste vi har, og at HMS gjelder 24 timer i døgnet. Kurskode: MTP Filmen er ment som en påminnelse om hvor viktig det er å ta vare på og bygge relasjoner, både på arbeidsplassen din og i fritiden. Det å kunne stole på de du jobber sammen med gjør hverdagen tryggere og mer meningsfylt. 24/7 HMS tankegang vil være en rød tråd gjennom hele filmen. Alt personell offshore og på land Ca 4 minutter Forkunnskaper: Ingen Ingen Norsk/Engelsk s i d e 1 2

13 Grunnleggende sikkerhetskurs Det Gunnleggende Sikkerhetskurset er obligatorisk for alle som skal arbeide offshore på norsk sokkel. Kurset tilbys i regi av OLF og består både av en teoridel og en praktisk del. Teorien tilegnes ved hjelp av e-læring, mens den praktiske treningen gjennomføres på et av de mange sikkerhetssentrene i Norge. Kurskode: Forkunnskaper: Kursinnhold: OLF-002 Gi målgruppen grunnleggende forståelse sikkerhet ved arbeid på norsk sokkel Alt personell som skal jobbe offshore på norsk sokkel. ca 2 timer Ingen Ja Norsk Teoridelen inneholder følgende hovedtema HMS-regelverk Ansvar og plikter HMS-kultur Verneutstyr Beredskap Heliport/sikkerhet Eksamen s i d e 1 3

14 Arbeidstillatelse og sikker jobbanalyse Kurset i Arbeidstillatelse (AT) og Sikker Jobb-analyse (SJA) er for alt personell som arbeider offshore, og tilbys i regi av Samarbeid for Sikkerhet. Kurset er obligatorisk for alle som skal arbeide offshore på norsk sokkel. Kurset er bygget opp omkring OLF Retningslinje 088 og 090. Kurskode: OLF-088/090 Gi målgruppen en innføring i bruk av arbeidstillatelser og sikker jobbanalyse og forstå viktigheten av dette. Alt personell som skal jobbe offshore på norsk sokkel. ca 1 time Forkunnskaper: Ingen Ja Norsk/Engelsk Kursinnhold: - Bakgrunnen for innføringen av de nye skjemaene - Grunnleggende kunnskap om Arbeidstillatelse og Sikker Jobb-analyse - Utfylling av skjemaene - Arbeidsprosessen Bruksområder: Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse s i d e 1 4

15 Lufttransport av farlig gods Ved transport av farlig gods er det alltid en risiko for at noe kan gå galt. Det er derfor viktig at du som håndterer farlig gods er klar over disse farene, og at du følger reglene som gjelder for denne typen transport. Kurset tilbys i regi av OLF og er bygget opp omkring IATAs regelverk for transport av farlig gods. Det forutsetter at kursbruker har regelverket tilgjengelig i forbindelse med kursgjennomføringen. Kurskode: OLF-DGM-001 A) Kjennskap til regelverket som gjelder for denne type transport B) Finne frem i lovverket, og bruke dette på en hen siktsmessig måte når du skal sende farlig gods med fly eller helikopter. Personer som håndterer eller transporterer farlig gods 2 timer Forkunnskaper: Ingen Ja Norsk/Engelsk Kursinnhold: Regelverk Klassifisering og identifikasjon Dokumentasjon Emballasje Merker Mottak og ombordlasting Eksamen Bruksområder: Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse s i d e 1 5

16 Transport av farlig gods - sjø Ved transport av farlig gods er det alltid en risiko for at noe kan gå galt. Det er derfor viktig at du som håndterer farlig gods er klar over disse farene, og at du følger reglene som gjelder for denne typen transport. Kurset tilbys i regi av OLF og er bygget opp omkring IMDGs regelverk for transport av farlig gods. Det forutsetter at kursbruker har regelverket tilgjengelig i forbindelse med kursgjennomføringen. Kurskode: OLF-DGM-002 A) Kjennskap til regelverket som gjelder for denne type transport B) Finne frem i lovverket, og bruke dette på en hen siktsmessig måte når du skal sende farlig gods på sjø. Personer som håndterer eller transporterer farlig gods Ca 2 timer Forkunnskaper: Ingen Ja Norsk/Engelsk Kursinnhold: Regelverk Klassifisering og identifikasjon Farlig gods Krav til emballasje Merker og plakater Stuing og separasjon Eksamen Bruksområder: Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse s i d e 1 6

17 Sikring i forsyningskjeden Hvordan håndterer din bedrift trusselbildet? Det er viktig at bedriften har en oversikt over ulike eksterne faktorer som kan skade bediften, samt hvordan man bør håndtere dette. Kurset tilbys i regi av OLF og tar utgangspunkt i OLFs retningslinje 091. Kurskode: OLF-091 Gi målgruppen grunnleggende kunnskap innen sikring av forsyningskjeden Alt personell som jobber i forsyningskjeden i den norske petroleumsindustrien Ca 1 time Forkunnskaper: Ingen Nei Norsk/Engelsk Kursinnhold: Aktørene i forsyningskjeden Sikring angår det meg? Organisering av sikringsarbeidet Fra normalt til økt sikkerhetsnivå OLFs plomberingsrutiner OLFs sikringsavtaler Bruksområder: Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse s i d e 1 7

18 HMS Grunnkurs Obligatorisk arbeidsmiljøopplæring for verneombud og tillitsvalgte gjennomført som e-læring Kurset gir grunnleggende arbeidsmiljøopplæring i tråd med hovedavtalen mellom LO og NHO. Kurskode: Forkunnskaper: Kursinnhold: Kurstilbyder: NI-001 Gi deltakerene kunnskap som vil bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass Verneombud, førstelinjes arbeidsledere og medlemmer i AMU Klasseromsundervisning + ca 12 timer e-læring Ingen Nei Norsk Interaktive oppgavesekvenser, videosnutter og animasjoner benyttes for å illustrere poengene. Kurset gir innsikt i hvorfor HMS-arbeid er viktig øvelse i bruk av arbeidsmiljøloven som arbeidsredskap. Kunnskap om roller og ansvarsforhold i arbeidsmiljøarbeidet. Bruk av systematiske metoder for å bedre arbeidsmiljøet og for å løse arbeidsmiljøproblemstillinger Norsk Industri i samarbeid med Mintra AS s i d e 1 8

19 Truckfører Kurset er et interaktivt støtteverktøy til teoriopplæring gjennom kurshefter og møter i bedrift. Kurskode: NI-002 Gi deltakerene gode hjelpemidler for å forstå den teoretiske delen av truckføreropplæringen Alle som skal kjøre truck Ca 2 timer e-læring + møter Forkunnskaper: Ingen Nei Norsk Kursinnhold: Truck klasser Stabilitet Tyngdepunkt Motvektstrucker Store motvektstrucker Godshåndtering Farlig gods Vedlikehold HMS Kurstilbyder: Norsk Industri i samarbeid med Mintra AS s i d e 1 9

20 Høytrykksspyling - Sikkerhetskurs Høytrykksspyling utføres av stort sett alt praktiserende personell i oljebransjen. Utstyret som brukes er kraftig og kan påføre både personer og annet utstyr skader. Det er viktig å øke bevisstheten rundt bruk av slikt utstyr. Kurskode: MTP Målet med kurset er å skape økt sikkerhetsforståelse ved bruk av høytrykksvask. Kurset skal gi gi kurs deltakeren tilstrekkelig opplæring som det kreves i Arbeidstilsynets Brukerforskrift, 555, samt kompetansen til å utføre dette på best mulig måte og i henhold til Arbeidstilsynets retningslinjer for denne typen arbeid. Kursdeltageren skal lære hvordan man bruker høytrykksspyling på en riktig og sikker måte for å redusere konsekvensene vedt evt. skade på personer og utstyr. Kurset dekker opplæring av generelt utstyr med trykk opp til 300 bar. Forkunnskaper: Kursinnhold: Kurstilbyder: Alle de som jobber med generell høytrykksspyling, både erfarne og nybegynnere. ca. 30 minutter Ingen Ingen Norsk/Engelsk Bygger på Forskrift om høytrykksspyling m.m. fra Arbeidstilsynet. Personlig verneutstyr Skader Bruk av utsyret Systembeskrivelse Utviklet av Scan Tech i samarbeid med Mintra AS. s i d e 2 0

21 Grunnopplæring i bruk av VHF-radio Kurs i bruk av maritim VHF-radio for radiobrukere på oljeinnretninger og skip. Kurset baseres på Nutec s 2-dagers klasseromskurs med tilhørende VHF-kompendium. Kurset består av blant annet en serie oppgaver, og avsluttes med en sertifiserende eksamen. Kurskode: MTP ORC 108 Gi målgruppen grunnleggende forståelse innen bruk av VHF-radio Personer som bruker VHF-radio på oljeinnretninger og skip Ca 2 timer e-læring + 1 dag på kurssenter Forkunnskaper: Ingen Ja Norsk Kursinnhold: Kurset er delt inn i totalt 28 moduler, og omhandler blant annet: Konsesjonssøknad Velge kanal Det fonetiske alfabetet Sende og motta en tryggingsmelding Kvittere på nødmelding Det globale nød- og sikkerhetssystemet Nødalarmering på DSC Nødradioutstyr Eksamen Kurstilbyder: FalckNutec i samarbeid med Mintra AS s i d e 2 1

22 Grunnleggende HMS Ledelse Helse, miljø og sikkerhet er veien mot det gode livet Kurset er laget slik at deltakerne skal bli bedre i stand til å ivareta HMS- utfordringene i sitt daglige arbeid, og gir en rekke begrunnelser for hvorfor dette arbeidet er både nyttig og lønnsomt. Deltakerne går gjennom de viktigste og nyeste teorier, prinsipper og metoder slik dette fremkommer i anerkjent litteratur på fagområdet. Kurset gir et solid teoretisk fundament innen HMS, hele tiden med et klart blikk for hvordan arbeidet med sikkerhet, helse og miljø planlegges og utføres i praksis. Kurskode: HMS Modul A Etter avsluttet modul skal deltakerne være bedre i stand til å forstå HMSarbeidets betydning for samfunn, bedrift og individ. Samtidig skal motivasjonen for å arbeide med HMS være styrket. Dette skjer gjennom læring og refleksjon rundt viktige tema som: - Begreper innen HMS - Viktige prinsipper for ledelse og HMS - Mål og modeller for HMS-arbeidet Deltakerne vil også få kunnskaper om: - Lover og regler innen HMS - Etablering av HMS- planer - Utfordringer innen helse/arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet - Ulike verktøy og virkemidler Forkunnskaper: Målgruppe er personell innen landbasert virksomhet, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere, arbeidsmiljø/hms utvalgsmedlemmer, verneombud og prosjektmedarbeidere. Avhenger av forkunnskaper og på hvilke nivå kursene ønskes gjenomført erfaringsvis 40 timer. Ingen Ja, om ønskelig Norsk, Engelsk s i d e 2 2

23 Kursinnhold: Introduksjon til HMS- ledelse Regulering av helse, miljø og sikkerhet Internkontroll og styringsfilosofi Plikter og rettigheter HMS- styring Visjon, strategi og mål Kulturelle betingelser Atferd Styring av helse og arbeidsmiljø Styring av ytre miljø Styring av sikkerhet Kartlegging og analyse av risiko Årsak og konsekvensanalyse Tiltak Beredskap Oppfølging av uønskede hendelser Granskning s i d e 2 3

24 HMS ledelse i prosjekt HMS er prosjektets grunnmur Utgangspunktet for dette kurset er de nyeste prinsipper for prosjektledelse, og kurset viser hvordan HMS-arbeidet integreres i prosjektets ulike faser, fra planlegging og design til oppstart og drift. Et godt HMS- arbeid er i dag en grunnleggende forutsetning for et prosjekts evne til verdiskaping. Dermed blir HMS en naturlig del av en profesjonell prosjektgjennomføring. Kurset gir kunnskaper om hvordan HMS best ivaretas i prosjektet, samtidig som deltakerne øker sin evne til å se HMS-arbeidet i et helhetsperspektiv. Kurset retter derfor oppmerksomheten mot HMS som en integrert del av ledelsessystemet i prosjekter. Stikkord for kurset er teoribasert kunnskap og refleksjon omkring praksis og teori. Kurskode: HMS Modul B Deltakerne skal bli i stand til å forstå hvorfor HMS- arbeid er viktig og hvordan HMS skal finne sin naturlige plass i et godt prosjektarbeid. Deltakerne skal også være i stand til å gi HMS-arbeidet praktisk anvendelse med utgangspunkt i følgende tema: - HMS som ledelsessystem - Prinsipper for HMS ledelse i prosjekt - Viktige aktiviteter knyttet til HMS ledelse i prosjekt Deltakerne vil også få kunnskaper om: - Lover og regler innen HMS - Spesifikke utfordringer knyttet til helse og arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet i prosjektarbeid - Prinsipper for risikostyring s i d e 2 4 Forkunnskaper: Målgruppe er personell som jobber i prosjektbasert virksomhet; prosjektledere, linjeledere, arbeidsmiljø/ HMS utvalgsmedlemmer, verneombud og sentrale prosjektmedarbeidere. Avhenger av forkunnskaper og på hvilke nivå kursene ønskes gjenomført erfaringsvis timer. Ingen Ja, om ønskelig Norsk, Engelsk

25 Kursinnhold: Introduksjon til HMS- ledelse Regulering av helse, miljø og sikkerhet HMS i lovgivningen HMS- styring, visjon, strategi, mål Kulturelle betingelser Risikostyringsprosessen Teknikker for å analysere risiko HMS- styring i prosjekt Om H, M og S Styring av helse/arbeidsmiljø i prosjekt Miljøstyring i prosjekt Sikkerhetsstyring i prosjekt Uønskede hendelser og granskning s i d e 2 5

26 Risikostyring - grunnleggende prinsipper Hvordan kan vi styre risikoen og håndtere usikkerheten på en fornuftig måte? Dette spørsmålet er helt sentralt enten vi er i styrerommet eller i ledelsen for de fleste moderne virksomheter. Utfordringene er mange: Hvordan skal vi kunne utforske interessante muligheter samtidig som vi unngår ulykker og katastrofer? Hvordan skal vi drive kostnadseffektivt og samtidig ta oss råd til risikoreduserende tiltak? Bør forebyggende sikkerhetstiltak ses på som investeringer? Alt for ofte ser vi at det må en ulykke til før risikostyring settes i søkelyset. Samtidig har vi lett for å overreagere i tiden like etter at en ulykke har skjedd, med uheldige prioriteringer som resultat. Utviklingen i næringslivet og samfunnet for øvrig har ført med seg større sårbarhet, samtidig som risikobildet er blitt mer komplisert. Likevel ser vi at styringen av risikoene ofte er ufullstendig eller til og med ikke-eksisterende. Dette kurset bygger på boka Risikostyring, som er skrevet av professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger. Kurset tilbys i samarbeid med universitetet. Boka og kurset gir en god innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet. Andre sentrale tema er beslutninger under usikkerhet, risikostyringsprosessen og hovedelementer i styrings- og beslutningsprosessen. Kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyring, og er nyttig for deltakere fra mange ulike sektorer. Eksemplene har en overvekt av sikkerhetsrelaterte problemstillinger. Likevel er teorien og prinsippene generelle og har stor nytteverdi også på andre områder, som for eksempel prosjektstyring. Kurskode: HMS Modul C Etter avsluttet kurs skal deltakerne forstå: - Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring - Hva som er gode beslutninger - Risikostyringsprosessen - Hvordan risiko bør kommuniseres s i d e 2 6 Forkunnskaper: Målgruppe er beslutningstakere innen landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, samt personer som arbeider med risikoanalyse og risikostyring. Avhenger av forkunnskaper og på hvilke nivå kursene ønskes gjenomført erfaringsvis min. 40 timer. Ingen Ja, om ønskelig

27 Norsk Kursinnhold: Generelt om risikostyring Perspektiver på risiko Metoder for å beskrive usikkerhet Teori og metoder fra økonomi og beslutningsanalyse Forsiktighetsprinsippene og føre var-prinsippene Målstyring, risikoaksept og risikoreduksjon (ALARP) Et rammeverk for risikostyring Suksessfaktorer for risikostyringen s i d e 2 7

28 Risikoanalyse Ta styring med risikoen! Risiko har alltid vært en viktig del av livene våre. Menneskene har til alle tider forsøkt å få oversikt over hvilken risiko som kan knyttes til forskjellige aktiviteter. I dag er risikostyring et sentralt begrep i mange sammenhenger enten vi snakker om forretningsrisiko eller risiko for tap av liv og helse. I dette kurset retter vi mest oppmerksomhet mot det vi gjerne kan kalle risikobasert HMS- ledelse, men kurset belyser prinsipper og metoder som kan brukes i risikostyring generelt i virksomheten. Det finnes mange veiledninger og standarder for hvordan en risikoanalyse kan gjennomføres, og mange er tilpasset spesifikke bransjer og fagområder. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyringsprosessen, uten sterkt sektorbasert tilsnitt. Kurskode: HMS Modul D Etter avsluttet modul skal deltakerne være i stand til å forstå hva risikostyring er og kjenne de ulike fasene som inngår i risikostyringsprosessen. Samtidig skal deltakerne forstå hvordan risiko blir en sentral del av all menneskelig aktivitet. Dette skjer gjennom læring og refleksjon rundt viktige tema som: - Grunnleggende prinsipper for risikobasert styring - Hva er risiko - Hvordan inkludere risikostyring i virksomhetens øvrige aktiviteter Deltakerne vil også få kunnskaper om: - Ulike teknikker for risiko og sårbarhetsanalyse - Bruk av aksept og beslutningskriterier - Sterke og svake sider ved ulike metoder - Tiltaksanalyse og kost- nytte analyser s i d e 2 8 Forkunnskaper: Målgruppe er personell innen landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere. Avhenger av forkunnskaper og på hvilke nivå kursene ønskes gjenomført erfaringsvis 40 timer. Ingen Ja, om ønskelig Norsk

29 Kursinnhold: Introduksjon til risikostyring Risikostyringsprosessen Risikoanalyse Risikoanalysemetoder Aksept og beslutningskriterier Fareidentifikasjon Frekvens Konsekvensvurderinger Risikovurdering og resultat Kost-/nyttevurderinger Tiltak og oppfølging s i d e 2 9

30 Granskningsledelse Granskning gir kunnskap God sikkerhetsledelse forankres gjerne i to grunnleggende tradisjoner: Risikobasert og hendelsesbasert styring. Risikobasert ledelse innebærer at innsatsen rettes mot å oppdage og identifisere risikoen før en uønsket hendelse inntreffer. Dette kurset retter oppmerksomheten mot hendelsesbasert ledelse, som dreier seg om å lære av hendelser som allerede er skjedd. Gjennom en systematisk tilnærming til granskningen av en ulykke økes læringsverdien av det som er skjedd. Dermed blir granskning et sentralt virkemiddel i arbeidet med å sette inne tiltak som skal forhindre fremtidige ulykker. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til ulykkesgranskning, og kurset vil gi nytteverdi uavhengig av hvilken bransje deltakerne kommer fra. Kurskode: HMS Modul E Etter avsluttet modul skal deltakerne forstå hva granskning er og kunne de ulike trinnene i en granskningsprosess. Deltakerne vil også få kunnskaper om hvordan granskning ledes og gjennomføres i praksis. Dette skjer gjennom læring og refleksjon rundt viktige tema som: - Grunnleggende prinsipper for granskning av uønskede hendelser - Hvordan er sammenhengen mellom risikobasert og hendelsesbasert styring - Hvordan resultatene av en granskning best kan bidra til å forhindre ulykker Deltakerne vil også få kunnskaper om: - Gjennomføring av granskning - Fasene i en typisk granskning - Ulike metoder som brukes i årsaksanalyse - Intervjuteknikk s i d e 3 0 Forkunnskaper: Målgruppe er personell innen landbasert industri, varehandel, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere. Avhenger av forkunnskaper og på hvilke nivå kursene ønskes gjenomført erfaringsvis timer. Ingen Ja, om ønskelig Norsk, Engelsk

31 Kursinnhold: Innledning Granskning i forhold til risikostyring Granskningsprosessen Etablering av mandat Organisering av granskningsgruppe Innsamling av underlagsmateriale Barrierer Modeller for årsaksanalyse: MTO Modeller for årsaksanalyse Intervjuteknikk Rapportering Tiltak og oppfølging gjennom virksomhets styringssystem s i d e 3 1

32 Enkeltkurs i effektivt prosjektarbeid eller høyskolestudium med studiepoeng? Valget er ditt! Har du tatt en eller flere av Metier Academys kursmoduler og plutselig bestemmer deg for at du vil satse på en karriere innen prosjektarbeid, er det godt å vite at du allerede er i gang med et høyskolestudium! Hver enkelt kursmodul er en selvstendig enhet og gir deg verdifull kunnskap innenfor det aktuelle modultema. Kombinasjonen av 6 kursmoduler, eksamen og prosjektoppgave utgjør et høyskolestudium som gir deg 30 studiepoeng og en sertifisering som prosjektleder. Metier samarbeider med Høgskolen i Oslo om dette studiet. Sertifiser deg og bli en attraktiv arbeidstaker! Etterspørselen etter kvalifiserte prosjektledere øker. Å ta en sertifisering vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet, samtidig som din virksomhet får et kvalitetsstempel på sine ansatte Metier tilbyr både den anerkjente internasjonale sertifiseringen PMP, den norske sertifiseringen PMPMA og bedriftsinterne sertifiseringer PMPMA sertifisering oppnådd Tot. 30 studiepoeng Modul I: Prosjektoppgave 10 studiepoeng Casebasert hjemmeeksamen Modul F: Gevinstrealisering i prosjekt Modul E: Kontraktstyring i prosjekt Modul D: Styring av prosjektusikkerhet Modul C: Prosjektorganisering og teamutvikling 15 studiepoeng Netteksamen 50 min Modul B: Praktisk Prosjektstyring Modul A: Grunnleggende prosjektledelse 5 studiepoeng s i d e 3 2

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Øk din prosjektkompetanse

Øk din prosjektkompetanse Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering www.metier.no/ps

Detaljer

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER: Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

Detaljer

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra April 2011 Agenda Kort om Mintra og Aak Erfaringsoverføring mellom

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen Prosjektkompetanse som suksessfaktor Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005 Toril Almenningen Lillestrøm 12.oktober Struktur foredrag Prosjektkompetanse; Hvorfor? Hva er det? Nytteverdien? Hvorfor meg: Statskonsults

Detaljer

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring Leif Røv Leder salg og marked AAK AS 4. mai, 2015 Opplæring - offshore Foto: AAK Opplæring - energi Foto: EltelNetworks Opplæring - energi

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Hvordan vi arbeider med Human Factors Dordi Høivik rådgiver ergonomi og human factors T&P ANT HMS teknologi Thor Inge Throndsen sjefingeniør

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole / SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4 Krav

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Kursplan høsten 2013/våren 2014

Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kurs Dato sfrist Side HMS Innføringskurs 24. september 3. september 3 Truckførerkurs 14. 17. oktober 23. september 4 Hygienisk Design 19. november 29. oktober 5 Lean Workshop

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse 3.4 RISIKOSTYRING Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse I design av kvalitet og prosesser må vi forebygge farlige forhold og uønskede hendelser. Som en generell regel gjelder 80/20-regelen

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Hvordan kan rammebetingelser ha betydning for risiko?

Hvordan kan rammebetingelser ha betydning for risiko? Hvordan kan rammebetingelser ha betydning for risiko? Fagseminar i Ptil 4.12.2008 Preben H. Lindøe 1 Problemstilling Gitt at det finnes risikoutsatte grupper i petroleumsindustrien, hvilken sammenheng

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.1

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring Helhetlig styring en utfordring Willy Røed wr@proactima.com Litt om meg selv PhD i analyse 10 år erfaring Konsulent analyse Forskning og utvikling Brannsikring www.universitetsforlaget.no Willy Røed Willy

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Erfaringer fra fire år med utdanning i ulykkesgransking i Stavanger

Erfaringer fra fire år med utdanning i ulykkesgransking i Stavanger Erfaringer fra fire år med utdanning i ulykkesgransking i Stavanger 15. Og 16. Februar 2010 Konferanse: Hvem lærer av ulykker og hvordan foregår læring? Kjell Harald Olsen Kjell.olsen@uis.no Tlf: 916 27568

Detaljer

Risikoanalyse mål og mening

Risikoanalyse mål og mening Risikoanalyse mål og mening Risikoanalysen som en del av risikostyringen Hermann Steen Wiencke Managing the future today Proactima AS Konsulentselskap etablert i september 2003 I dag et fagmiljø med over

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126.

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126. Styringssystem Dokumentansvarlig: Morrison, Ellen Side: 1 av 6 1. Innledning Dette dokumentet beskriver risikostyringsprosessen og gjennomføring av 1 i Jernbaneverket. For kravoversikt, se STY-600533 Prosedyre

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Stig Morten Nilsen Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 En del av NHO-fellesskapet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Hendelse- og risiko-styring Reaktiv Hendelsesbasert Proaktiv Risikobasert Trusler mot helse på kort og lang sikt Mulige

Detaljer

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. PRINCE2 whitepaper PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. PRINCE2

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten

Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten OIL & GAS Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten Presentasjon for Sikkerhetsforum DNV GL/Menon Business Economics 1 SAFER, SMARTER,

Detaljer

Levende risikoanalyser (hos togselskapene)

Levende risikoanalyser (hos togselskapene) Levende risikoanalyser (hos togselskapene) ESRA Norge Seminar Aktiv bruk av risikoanalyser 8. Februar 2011 Richard Heyerdahl Partner/styreleder Managing the future today Tema Utvikling i bruk av risikoanalyser

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Sikkerhetssystemkonferansen 3.november 2011 Torleif Husebø - Petroleumstilsynet RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Bjørn Lau, Dr. philos / organisasjonspsykolog Avdelingsdirektør, STAMI Professor II, NTNU & Cecilie Aagestad, Msc organisasjonspsykologi

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer