Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as"

Transkript

1 Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: , Faks:

2 T R a I N I N G P O R Ta L. n o Om Trainingportal.no Gjennom Trainingportal.no kan din bedrift få sin egen, selskapsspesifikke opplæringsportal. Ved hjelp av dette verktøyet kan du holde rede på kurs, studenter/ansatte og instruktører i din organisasjon. Funksjonalitet for studenter Studentene får tilgang til kursene i Trainingportal.no gjennom et brukernavn og et passord. Følgende funksjonalitet er tilgjengelig for studenter: Søke opp, melde seg på og gjennomføre kompetansetiltak Delta i diskusjonsforum og prat (chat) Følge egen progresjon Se hvilke kurs han eller hun er påmeldt, og hvilke som er gjennomført Sende meldinger og e-post til instruktører og kursdeltagere Skrive ut kursbevis for gjennomførte kurs Funksjonalitet for administratorer Ved å benytte Trainingportal.no får adminstratoren oversikt over organisasjonens opplæringsaktiviteter. Administratoren har tilgang til følgende funksjonalitet: Opprette, redigere og slette studenter, og organisere dem i organisasjonsenheter Opprette kurs og kursklasser Melde studenter og instruktører på kurs Ta ut rapporter om studentenes fremdrift og resultater Delegere ansvar for administrative oppgaver til lokale administratorer Brukergrensesnittet er intuitivt og oversiktlig. Systemet er tilgjengelig på norsk og på engelsk. Hold deg oppdatert - verifiser - repeter! Mer enn 100 selskap innen olje og gassindustrien benytter Trainingportal.no daglig for å administrere og oppdatere, verifisere og repetere kompetanse innen tekniske og HMS-relaterte områder! Du kan motta ukentlige nyhetsbrev fra Trainingportal.no for å holde deg oppdatert om hva som skjer innenfor opplæring og kompetanse i oljeindustrien. Gå inn på for mer informasjon. s i d e

3 T R a I N I N G P O R Ta L. n o Kurs tilgjengelige via Trainingportal.no - Flensetrekking - Interaktivt introduksjonskurs (Norsk/Engelsk) - Ventiler - Interaktivt introduksjonskurs (Norsk/Engelsk) - HMS for leverandørindustrien - NORSOK S-006 (Norsk/Engelsk/Polsk) - HMS Kjemikaliekurs (Norsk/Engelsk/Polsk) - HMS Avfallshåndtering (Norsk/Engelsk/Polsk) - HMS DVD - Si i fra! (Norsk/Engelsk) - DVD - Øyeblikkets verdi (Norsk/Engelsk) - Grunnleggende sikkerhetskurs, OLF (Norsk/Engelsk) - Arbeidstillatelse og Sikker Jobb Analyse (AT&SJA), OLF (Norsk/Engelsk) - Lufttransport av farlig gods, OLF (Norsk/Engelsk) - Transport av farlig gods - sjø, OLF (Norsk/Engelsk) - Sikring i forsyningskjeden, OLF (Norsk/Engelsk) - HMS Grunnkurs, Norsk Industri (Norsk) - Kurs for Truckførere, Norsk Industri (Norsk) - Høytrykksspyling Sikkerhetskurs, ScanTech (Norsk/Engelsk) - Grunnopplæring i bruk av VHF - radio, FalckNutec (Norsk) - Grunnleggende HMS Ledelse, HSE Academy (Norsk/Engelsk) - HMS ledelse i prosjekt, HSE Academy (Norsk/Engelsk) - Risikostyring - grunnleggende prinsipper, HSE Academy (Norsk) - Risikoanalyse, HSE Academy (Norsk) - Granskningsledelse, HSE Academy (Norsk/Engelsk) - Grunnleggende prosjektledelse, Metier (Norsk/Engelsk) - Praktisk prosjektstyring, Metier (Norsk/Engelsk) - Prosjektorganisering og teamutvikling, Metier (Norsk/Engelsk) - Styring av prosjektusikkerhet, Metier (Norsk/Engelsk) - Kontraktsstyring i prosjekt, Metier (Norsk/Engelsk) - Gevinstrealisering i prosjekt, Metier (Norsk/Engelsk) - Prosjektoppgaven, Metier (Norsk/Engelsk) - Effektivt prosjektarbeid, Metier (Norsk/Engelsk) Mintra tilbyr også en rekke kurs i generell bruk av PC som MS Project, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word, MS Excel og Internett. s i d e

4 Flensetrekking - Interaktivt introduksjonskurs Gasslekkasjer representerer høy risiko for storulykker på norsk sokkel. I følge Oljeindustriens landsforening (OLF) er mer enn 45 % av gasslekkasjene på norsk sokkel forårsaket av operasjonelle feilhandlinger. Kurskode: MTP Gi målgruppen grunnleggende forståelse for arbeid på flensede forbindelser Primærmålgruppe: Mekanisk personell Sekundærmålgruppe: Personell som kommer i kontakt med oppgaver rundt flensetrekking og pakninger, for eksempel: innkjøper, anleggsdesigner, planlegger etc. ca 1 time Forkunnskaper: Ingen Ingen Norsk/Engelsk Kursinnhold: 3D-visualiseringer anvendes for å belyse følgende tema: - Bolter og pakninger - Riktig bruk av verktøy - Tiltrekking og demontering - Håndtering av vanskelige situasjoner Bruksområder: - Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse - Workshops og Sikker Jobb-analyse - Planlagt nedstenging og lekkasjefri oppstart - Jobbstøtteverktøy - Optimalisering av anlegg Kursmodulene danner grunnlag for en beste-praksis-database innen arbeid på hydrokarbonførende rør. s i d e

5 Ventilteknikk - Interaktivt introduksjonskurs Gasslekkasjer representerer høy risiko for storulykker på norsk sokkel. I følge Oljeindustriens landsforening (OLF) er mer enn 45 % av gasslekkasjene på norsk sokkel forårsaket av operasjonelle feilhandlinger. Kurskode: MTP Gi målgruppen grunnleggende forståelse for de mest vanlige ventiltypers konstruksjon og tetningsmåte samt operasjonelle hensyn Primærmålgruppe: Mekanisk personell, prosesstekniker Sekundærmålgruppe: Personell som kommer i kontakt med ventiler, for eksempel: innkjøper, anleggsdesigner, planlegger etc. ca 1 time Forkunnskaper: Ingen Ingen Norsk/Engelsk Kursinnhold: 3D-visualiseringer anvendes for å belyse følgende tema: - Konstruksjon og tetningsmåte - Operasjon Bruksområder: - Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse - Workshops og Sikker Jobb-analyse - Planlagt nedstenging og lekkasjefri oppstart - Jobbstøtteverktøy - Optimalisering av anlegg s i d e 5

6 HMS for leverandørindustrien Operatørselskap på norsk sokkel stiller som krav til sine leverandører at de skal ha et HMS styringssystem. Norsok S-006 HMS-evaluering av leverandører er bransjestandarden som beskriver tema og metodikk for evaluering og oppfølging av en leverandørs HMS-styringssystem. Standarden inneholder en rekke spørsmål som leverandørbedriften skal besvare for å beskrive eget nivå. Følgende begreper benyttes i standarden for å beskrive nivået: A - Uakseptabelt B - Lite tilfredsstillende C - Tilfredsstillende D - Meget tilfredsstillende Tema 3.4 i Norsok-standarden stiller spørsmål om HMS-opplæring til nyansatte. E-læringskurset HMS for leverandørindustrien dekker elementet kunnskap om grunnleggende industriell HMS. Setter bedriftene i tillegg opp et program for repetisjon av kurset, vil ansatte få den nødvendige oppdateringen som standarden beskriver. s i d e Kurskode: MTP Sikre at nyansatte har kunnskap om grunnleggende industriell HMS, og at denne kunnskapen holdes oppdatert. Alle ansatte 2-3 timer Forkunnskaper: Ingen Interaktiv sluttest Norsk/Engelsk/Polsk Kursinnhold: Introduksjon - HMS-regelverk - Risiko - HMS-kultur Helse - Inneklima - Støy - Ergonomi - Kjemikalier - Førstehjelp - Psykososialt arbeidsmiljø

7 Miljø - Miljøregelverk og -styring - Avfall - Kjemikalier Sikkerhet - Sikkert arbeid - Brannvern - Sikring Mintra utvikler i tillegg selskapsspesifikke moduler på forespørsel. Eksempler på denne type moduler kan være selskapets styringssystem, organisasjonsmodell, orientering om eventuelle problemområder og spesifikke farer aktivitetene måtte innebære etc. s i d e

8 HMS Kjemikaliekurs I St.meld. nr. 12 ( ) Helse, miljø og sikkerhet i petroleums-virksomheten kan vi lese følgende: Selv om man i dag vet langt mer om potensielle helseskader ved eksponering for ulike kjemikalier enn man gjorde fra , står bransjen overfor utfordringer på dette feltet. Dette gjelder spesielt risikovurderinger og bevissthet i forhold til bruk av kjemikalier... Spørsmål: Hva gjør ditt selskap for å øke forståelsen for risikovurderinger og bevissthet i forhold til bruk av kjemikalier? Kurskode: MTP Kurset skal gi målgruppen grunnleggende kunnskap innen sikker bruk av kjemikalier. Alle som arbeider med eller kan komme i kontakt med kjemikalier. Kurset er også rettet mot personer som arbeider på generelt basis med arbeidsmiljø, innkjøp eller transport. Ca 2 timer Forkunnskaper: Ingen Interaktiv sluttest Norsk/Engelsk/Polsk Kursinnhold: Introduksjon - Helse- og miljøeffekter - Lover og forskrifter - Krav til arbeidsgiver/arbeidstaker Kartlegging av virksomheten - Systematisk HMS-arbeid - Hvor får man hjelp Kjemikaliebruk og egenskaper - Klassifisering og merking - HMS-datablad - Eksponering - Eksponeringsmåter - Effekt av eksponering - Samvirkning av kjemikalier - Helseundersøkelser s i d e

9 Risikovurdering - Hva er risiko? - Krav til risikovurdering - Metode for risikovurdering Tiltak - Kjemikaliestyring - Substitusjon - Verneutstyr - Førstehjelp s i d e

10 HMS Avfallshåndtering For å kunne håndtere avfall på riktig måte, er det viktig at alle ansatte kjenner til de lover og forskrifter som gjelder på dette området. Avfallshåndtering er vårt felles ansvar! Spørsmål: Hvilke systemer har ditt selskap med tanke på rapportering? Hvordan håndterer din bedrift lavradioaktivt avfall? Kurskode: MTP Gi målgruppen grunnleggende kunnskap innen avfallshåndtering Alt personell offshore og på land Ca 1 time Forkunnskaper: Ingen Interaktiv sluttest Norsk/Engelsk/Polsk Kursinnhold: - Innledning - Lover og forskrifter - En miljøressurs eller en belastning - Rapportering - Lavradioaktivt avfall LRA - Vårt felles ansvar s i d e 1 0

11 Si ifra! (DVD) DVD-filmen er utviklet i samarbeid mellom Mintra AS og T. M. Oftedal HMS rådgivning AS. DVD-filmen er ment som et støtteverktøy i det viktige HMSarbeidet som utføres både på land og offshore. Kurskode: MTP Filmen er ment som en påminnelse om hvor viktig det er å ta ansvar, både på arbeidsplassen din og i fritiden. Ved å si ifra kan du redde liv! Alt personell offshore og på land Ca 5 minutter Forkunnskaper: Ingen Ingen Norsk/Engelsk Kursinnhold: I del 1 av filmen er vår påstand følgende: - De fleste ulykker og skader berører enkeltmennesker og familie - De fleste ulykker og skader berører arbeidsgivere - De fleste ulykker og skader oppstår på grunn av menneskelige feilhandlinger - De fleste ulykker og skader kunne vært unngått dersom andre hadde grepet inn Del 2 av filmen viser diktet I could have saved a life/ Si ifra. (...) jeg kunne kanskje ha reddet deg men valgte å se en annen vei ikke fordi jeg ikke brydde meg jeg hadde muligheten, jeg var jo der (...) Del 3 inneholder tre spørsmål: - Hva ville konsekvensene bli for deg og din familie - Hva ville konsekvensene bli for din arbeidsgiver dersom du blir skadet? dersom du blir skadet? - Hva ville konsekvensene bli for deg dersom du vender ryggen til og går din vei? Spørsmålene er ment for diskusjon i plenum i forbindelse med HMS-samlinger, s i d e 11 før-jobben-møter og liknende.

12 Øyeblikkets verdi (DVD) DVD-filmen skal utvikles med bakgrunn i den prisbelønte kortfilmen Sebastian som har blitt vist på kinoer i hele landet denne sommeren. Temaet handler om vennskap både på jobb og fritid at sterke relasjoner er noe av det viktigste vi har, og at HMS gjelder 24 timer i døgnet. Kurskode: MTP Filmen er ment som en påminnelse om hvor viktig det er å ta vare på og bygge relasjoner, både på arbeidsplassen din og i fritiden. Det å kunne stole på de du jobber sammen med gjør hverdagen tryggere og mer meningsfylt. 24/7 HMS tankegang vil være en rød tråd gjennom hele filmen. Alt personell offshore og på land Ca 4 minutter Forkunnskaper: Ingen Ingen Norsk/Engelsk s i d e 1 2

13 Grunnleggende sikkerhetskurs Det Gunnleggende Sikkerhetskurset er obligatorisk for alle som skal arbeide offshore på norsk sokkel. Kurset tilbys i regi av OLF og består både av en teoridel og en praktisk del. Teorien tilegnes ved hjelp av e-læring, mens den praktiske treningen gjennomføres på et av de mange sikkerhetssentrene i Norge. Kurskode: Forkunnskaper: Kursinnhold: OLF-002 Gi målgruppen grunnleggende forståelse sikkerhet ved arbeid på norsk sokkel Alt personell som skal jobbe offshore på norsk sokkel. ca 2 timer Ingen Ja Norsk Teoridelen inneholder følgende hovedtema HMS-regelverk Ansvar og plikter HMS-kultur Verneutstyr Beredskap Heliport/sikkerhet Eksamen s i d e 1 3

14 Arbeidstillatelse og sikker jobbanalyse Kurset i Arbeidstillatelse (AT) og Sikker Jobb-analyse (SJA) er for alt personell som arbeider offshore, og tilbys i regi av Samarbeid for Sikkerhet. Kurset er obligatorisk for alle som skal arbeide offshore på norsk sokkel. Kurset er bygget opp omkring OLF Retningslinje 088 og 090. Kurskode: OLF-088/090 Gi målgruppen en innføring i bruk av arbeidstillatelser og sikker jobbanalyse og forstå viktigheten av dette. Alt personell som skal jobbe offshore på norsk sokkel. ca 1 time Forkunnskaper: Ingen Ja Norsk/Engelsk Kursinnhold: - Bakgrunnen for innføringen av de nye skjemaene - Grunnleggende kunnskap om Arbeidstillatelse og Sikker Jobb-analyse - Utfylling av skjemaene - Arbeidsprosessen Bruksområder: Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse s i d e 1 4

15 Lufttransport av farlig gods Ved transport av farlig gods er det alltid en risiko for at noe kan gå galt. Det er derfor viktig at du som håndterer farlig gods er klar over disse farene, og at du følger reglene som gjelder for denne typen transport. Kurset tilbys i regi av OLF og er bygget opp omkring IATAs regelverk for transport av farlig gods. Det forutsetter at kursbruker har regelverket tilgjengelig i forbindelse med kursgjennomføringen. Kurskode: OLF-DGM-001 A) Kjennskap til regelverket som gjelder for denne type transport B) Finne frem i lovverket, og bruke dette på en hen siktsmessig måte når du skal sende farlig gods med fly eller helikopter. Personer som håndterer eller transporterer farlig gods 2 timer Forkunnskaper: Ingen Ja Norsk/Engelsk Kursinnhold: Regelverk Klassifisering og identifikasjon Dokumentasjon Emballasje Merker Mottak og ombordlasting Eksamen Bruksområder: Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse s i d e 1 5

16 Transport av farlig gods - sjø Ved transport av farlig gods er det alltid en risiko for at noe kan gå galt. Det er derfor viktig at du som håndterer farlig gods er klar over disse farene, og at du følger reglene som gjelder for denne typen transport. Kurset tilbys i regi av OLF og er bygget opp omkring IMDGs regelverk for transport av farlig gods. Det forutsetter at kursbruker har regelverket tilgjengelig i forbindelse med kursgjennomføringen. Kurskode: OLF-DGM-002 A) Kjennskap til regelverket som gjelder for denne type transport B) Finne frem i lovverket, og bruke dette på en hen siktsmessig måte når du skal sende farlig gods på sjø. Personer som håndterer eller transporterer farlig gods Ca 2 timer Forkunnskaper: Ingen Ja Norsk/Engelsk Kursinnhold: Regelverk Klassifisering og identifikasjon Farlig gods Krav til emballasje Merker og plakater Stuing og separasjon Eksamen Bruksområder: Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse s i d e 1 6

17 Sikring i forsyningskjeden Hvordan håndterer din bedrift trusselbildet? Det er viktig at bedriften har en oversikt over ulike eksterne faktorer som kan skade bediften, samt hvordan man bør håndtere dette. Kurset tilbys i regi av OLF og tar utgangspunkt i OLFs retningslinje 091. Kurskode: OLF-091 Gi målgruppen grunnleggende kunnskap innen sikring av forsyningskjeden Alt personell som jobber i forsyningskjeden i den norske petroleumsindustrien Ca 1 time Forkunnskaper: Ingen Nei Norsk/Engelsk Kursinnhold: Aktørene i forsyningskjeden Sikring angår det meg? Organisering av sikringsarbeidet Fra normalt til økt sikkerhetsnivå OLFs plomberingsrutiner OLFs sikringsavtaler Bruksområder: Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse s i d e 1 7

18 HMS Grunnkurs Obligatorisk arbeidsmiljøopplæring for verneombud og tillitsvalgte gjennomført som e-læring Kurset gir grunnleggende arbeidsmiljøopplæring i tråd med hovedavtalen mellom LO og NHO. Kurskode: Forkunnskaper: Kursinnhold: Kurstilbyder: NI-001 Gi deltakerene kunnskap som vil bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass Verneombud, førstelinjes arbeidsledere og medlemmer i AMU Klasseromsundervisning + ca 12 timer e-læring Ingen Nei Norsk Interaktive oppgavesekvenser, videosnutter og animasjoner benyttes for å illustrere poengene. Kurset gir innsikt i hvorfor HMS-arbeid er viktig øvelse i bruk av arbeidsmiljøloven som arbeidsredskap. Kunnskap om roller og ansvarsforhold i arbeidsmiljøarbeidet. Bruk av systematiske metoder for å bedre arbeidsmiljøet og for å løse arbeidsmiljøproblemstillinger Norsk Industri i samarbeid med Mintra AS s i d e 1 8

19 Truckfører Kurset er et interaktivt støtteverktøy til teoriopplæring gjennom kurshefter og møter i bedrift. Kurskode: NI-002 Gi deltakerene gode hjelpemidler for å forstå den teoretiske delen av truckføreropplæringen Alle som skal kjøre truck Ca 2 timer e-læring + møter Forkunnskaper: Ingen Nei Norsk Kursinnhold: Truck klasser Stabilitet Tyngdepunkt Motvektstrucker Store motvektstrucker Godshåndtering Farlig gods Vedlikehold HMS Kurstilbyder: Norsk Industri i samarbeid med Mintra AS s i d e 1 9

20 Høytrykksspyling - Sikkerhetskurs Høytrykksspyling utføres av stort sett alt praktiserende personell i oljebransjen. Utstyret som brukes er kraftig og kan påføre både personer og annet utstyr skader. Det er viktig å øke bevisstheten rundt bruk av slikt utstyr. Kurskode: MTP Målet med kurset er å skape økt sikkerhetsforståelse ved bruk av høytrykksvask. Kurset skal gi gi kurs deltakeren tilstrekkelig opplæring som det kreves i Arbeidstilsynets Brukerforskrift, 555, samt kompetansen til å utføre dette på best mulig måte og i henhold til Arbeidstilsynets retningslinjer for denne typen arbeid. Kursdeltageren skal lære hvordan man bruker høytrykksspyling på en riktig og sikker måte for å redusere konsekvensene vedt evt. skade på personer og utstyr. Kurset dekker opplæring av generelt utstyr med trykk opp til 300 bar. Forkunnskaper: Kursinnhold: Kurstilbyder: Alle de som jobber med generell høytrykksspyling, både erfarne og nybegynnere. ca. 30 minutter Ingen Ingen Norsk/Engelsk Bygger på Forskrift om høytrykksspyling m.m. fra Arbeidstilsynet. Personlig verneutstyr Skader Bruk av utsyret Systembeskrivelse Utviklet av Scan Tech i samarbeid med Mintra AS. s i d e 2 0

21 Grunnopplæring i bruk av VHF-radio Kurs i bruk av maritim VHF-radio for radiobrukere på oljeinnretninger og skip. Kurset baseres på Nutec s 2-dagers klasseromskurs med tilhørende VHF-kompendium. Kurset består av blant annet en serie oppgaver, og avsluttes med en sertifiserende eksamen. Kurskode: MTP ORC 108 Gi målgruppen grunnleggende forståelse innen bruk av VHF-radio Personer som bruker VHF-radio på oljeinnretninger og skip Ca 2 timer e-læring + 1 dag på kurssenter Forkunnskaper: Ingen Ja Norsk Kursinnhold: Kurset er delt inn i totalt 28 moduler, og omhandler blant annet: Konsesjonssøknad Velge kanal Det fonetiske alfabetet Sende og motta en tryggingsmelding Kvittere på nødmelding Det globale nød- og sikkerhetssystemet Nødalarmering på DSC Nødradioutstyr Eksamen Kurstilbyder: FalckNutec i samarbeid med Mintra AS s i d e 2 1

22 Grunnleggende HMS Ledelse Helse, miljø og sikkerhet er veien mot det gode livet Kurset er laget slik at deltakerne skal bli bedre i stand til å ivareta HMS- utfordringene i sitt daglige arbeid, og gir en rekke begrunnelser for hvorfor dette arbeidet er både nyttig og lønnsomt. Deltakerne går gjennom de viktigste og nyeste teorier, prinsipper og metoder slik dette fremkommer i anerkjent litteratur på fagområdet. Kurset gir et solid teoretisk fundament innen HMS, hele tiden med et klart blikk for hvordan arbeidet med sikkerhet, helse og miljø planlegges og utføres i praksis. Kurskode: HMS Modul A Etter avsluttet modul skal deltakerne være bedre i stand til å forstå HMSarbeidets betydning for samfunn, bedrift og individ. Samtidig skal motivasjonen for å arbeide med HMS være styrket. Dette skjer gjennom læring og refleksjon rundt viktige tema som: - Begreper innen HMS - Viktige prinsipper for ledelse og HMS - Mål og modeller for HMS-arbeidet Deltakerne vil også få kunnskaper om: - Lover og regler innen HMS - Etablering av HMS- planer - Utfordringer innen helse/arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet - Ulike verktøy og virkemidler Forkunnskaper: Målgruppe er personell innen landbasert virksomhet, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere, arbeidsmiljø/hms utvalgsmedlemmer, verneombud og prosjektmedarbeidere. Avhenger av forkunnskaper og på hvilke nivå kursene ønskes gjenomført erfaringsvis 40 timer. Ingen Ja, om ønskelig Norsk, Engelsk s i d e 2 2

23 Kursinnhold: Introduksjon til HMS- ledelse Regulering av helse, miljø og sikkerhet Internkontroll og styringsfilosofi Plikter og rettigheter HMS- styring Visjon, strategi og mål Kulturelle betingelser Atferd Styring av helse og arbeidsmiljø Styring av ytre miljø Styring av sikkerhet Kartlegging og analyse av risiko Årsak og konsekvensanalyse Tiltak Beredskap Oppfølging av uønskede hendelser Granskning s i d e 2 3

24 HMS ledelse i prosjekt HMS er prosjektets grunnmur Utgangspunktet for dette kurset er de nyeste prinsipper for prosjektledelse, og kurset viser hvordan HMS-arbeidet integreres i prosjektets ulike faser, fra planlegging og design til oppstart og drift. Et godt HMS- arbeid er i dag en grunnleggende forutsetning for et prosjekts evne til verdiskaping. Dermed blir HMS en naturlig del av en profesjonell prosjektgjennomføring. Kurset gir kunnskaper om hvordan HMS best ivaretas i prosjektet, samtidig som deltakerne øker sin evne til å se HMS-arbeidet i et helhetsperspektiv. Kurset retter derfor oppmerksomheten mot HMS som en integrert del av ledelsessystemet i prosjekter. Stikkord for kurset er teoribasert kunnskap og refleksjon omkring praksis og teori. Kurskode: HMS Modul B Deltakerne skal bli i stand til å forstå hvorfor HMS- arbeid er viktig og hvordan HMS skal finne sin naturlige plass i et godt prosjektarbeid. Deltakerne skal også være i stand til å gi HMS-arbeidet praktisk anvendelse med utgangspunkt i følgende tema: - HMS som ledelsessystem - Prinsipper for HMS ledelse i prosjekt - Viktige aktiviteter knyttet til HMS ledelse i prosjekt Deltakerne vil også få kunnskaper om: - Lover og regler innen HMS - Spesifikke utfordringer knyttet til helse og arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet i prosjektarbeid - Prinsipper for risikostyring s i d e 2 4 Forkunnskaper: Målgruppe er personell som jobber i prosjektbasert virksomhet; prosjektledere, linjeledere, arbeidsmiljø/ HMS utvalgsmedlemmer, verneombud og sentrale prosjektmedarbeidere. Avhenger av forkunnskaper og på hvilke nivå kursene ønskes gjenomført erfaringsvis timer. Ingen Ja, om ønskelig Norsk, Engelsk

25 Kursinnhold: Introduksjon til HMS- ledelse Regulering av helse, miljø og sikkerhet HMS i lovgivningen HMS- styring, visjon, strategi, mål Kulturelle betingelser Risikostyringsprosessen Teknikker for å analysere risiko HMS- styring i prosjekt Om H, M og S Styring av helse/arbeidsmiljø i prosjekt Miljøstyring i prosjekt Sikkerhetsstyring i prosjekt Uønskede hendelser og granskning s i d e 2 5

26 Risikostyring - grunnleggende prinsipper Hvordan kan vi styre risikoen og håndtere usikkerheten på en fornuftig måte? Dette spørsmålet er helt sentralt enten vi er i styrerommet eller i ledelsen for de fleste moderne virksomheter. Utfordringene er mange: Hvordan skal vi kunne utforske interessante muligheter samtidig som vi unngår ulykker og katastrofer? Hvordan skal vi drive kostnadseffektivt og samtidig ta oss råd til risikoreduserende tiltak? Bør forebyggende sikkerhetstiltak ses på som investeringer? Alt for ofte ser vi at det må en ulykke til før risikostyring settes i søkelyset. Samtidig har vi lett for å overreagere i tiden like etter at en ulykke har skjedd, med uheldige prioriteringer som resultat. Utviklingen i næringslivet og samfunnet for øvrig har ført med seg større sårbarhet, samtidig som risikobildet er blitt mer komplisert. Likevel ser vi at styringen av risikoene ofte er ufullstendig eller til og med ikke-eksisterende. Dette kurset bygger på boka Risikostyring, som er skrevet av professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger. Kurset tilbys i samarbeid med universitetet. Boka og kurset gir en god innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet. Andre sentrale tema er beslutninger under usikkerhet, risikostyringsprosessen og hovedelementer i styrings- og beslutningsprosessen. Kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyring, og er nyttig for deltakere fra mange ulike sektorer. Eksemplene har en overvekt av sikkerhetsrelaterte problemstillinger. Likevel er teorien og prinsippene generelle og har stor nytteverdi også på andre områder, som for eksempel prosjektstyring. Kurskode: HMS Modul C Etter avsluttet kurs skal deltakerne forstå: - Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring - Hva som er gode beslutninger - Risikostyringsprosessen - Hvordan risiko bør kommuniseres s i d e 2 6 Forkunnskaper: Målgruppe er beslutningstakere innen landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, samt personer som arbeider med risikoanalyse og risikostyring. Avhenger av forkunnskaper og på hvilke nivå kursene ønskes gjenomført erfaringsvis min. 40 timer. Ingen Ja, om ønskelig

27 Norsk Kursinnhold: Generelt om risikostyring Perspektiver på risiko Metoder for å beskrive usikkerhet Teori og metoder fra økonomi og beslutningsanalyse Forsiktighetsprinsippene og føre var-prinsippene Målstyring, risikoaksept og risikoreduksjon (ALARP) Et rammeverk for risikostyring Suksessfaktorer for risikostyringen s i d e 2 7

28 Risikoanalyse Ta styring med risikoen! Risiko har alltid vært en viktig del av livene våre. Menneskene har til alle tider forsøkt å få oversikt over hvilken risiko som kan knyttes til forskjellige aktiviteter. I dag er risikostyring et sentralt begrep i mange sammenhenger enten vi snakker om forretningsrisiko eller risiko for tap av liv og helse. I dette kurset retter vi mest oppmerksomhet mot det vi gjerne kan kalle risikobasert HMS- ledelse, men kurset belyser prinsipper og metoder som kan brukes i risikostyring generelt i virksomheten. Det finnes mange veiledninger og standarder for hvordan en risikoanalyse kan gjennomføres, og mange er tilpasset spesifikke bransjer og fagområder. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyringsprosessen, uten sterkt sektorbasert tilsnitt. Kurskode: HMS Modul D Etter avsluttet modul skal deltakerne være i stand til å forstå hva risikostyring er og kjenne de ulike fasene som inngår i risikostyringsprosessen. Samtidig skal deltakerne forstå hvordan risiko blir en sentral del av all menneskelig aktivitet. Dette skjer gjennom læring og refleksjon rundt viktige tema som: - Grunnleggende prinsipper for risikobasert styring - Hva er risiko - Hvordan inkludere risikostyring i virksomhetens øvrige aktiviteter Deltakerne vil også få kunnskaper om: - Ulike teknikker for risiko og sårbarhetsanalyse - Bruk av aksept og beslutningskriterier - Sterke og svake sider ved ulike metoder - Tiltaksanalyse og kost- nytte analyser s i d e 2 8 Forkunnskaper: Målgruppe er personell innen landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere. Avhenger av forkunnskaper og på hvilke nivå kursene ønskes gjenomført erfaringsvis 40 timer. Ingen Ja, om ønskelig Norsk

29 Kursinnhold: Introduksjon til risikostyring Risikostyringsprosessen Risikoanalyse Risikoanalysemetoder Aksept og beslutningskriterier Fareidentifikasjon Frekvens Konsekvensvurderinger Risikovurdering og resultat Kost-/nyttevurderinger Tiltak og oppfølging s i d e 2 9

30 Granskningsledelse Granskning gir kunnskap God sikkerhetsledelse forankres gjerne i to grunnleggende tradisjoner: Risikobasert og hendelsesbasert styring. Risikobasert ledelse innebærer at innsatsen rettes mot å oppdage og identifisere risikoen før en uønsket hendelse inntreffer. Dette kurset retter oppmerksomheten mot hendelsesbasert ledelse, som dreier seg om å lære av hendelser som allerede er skjedd. Gjennom en systematisk tilnærming til granskningen av en ulykke økes læringsverdien av det som er skjedd. Dermed blir granskning et sentralt virkemiddel i arbeidet med å sette inne tiltak som skal forhindre fremtidige ulykker. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til ulykkesgranskning, og kurset vil gi nytteverdi uavhengig av hvilken bransje deltakerne kommer fra. Kurskode: HMS Modul E Etter avsluttet modul skal deltakerne forstå hva granskning er og kunne de ulike trinnene i en granskningsprosess. Deltakerne vil også få kunnskaper om hvordan granskning ledes og gjennomføres i praksis. Dette skjer gjennom læring og refleksjon rundt viktige tema som: - Grunnleggende prinsipper for granskning av uønskede hendelser - Hvordan er sammenhengen mellom risikobasert og hendelsesbasert styring - Hvordan resultatene av en granskning best kan bidra til å forhindre ulykker Deltakerne vil også få kunnskaper om: - Gjennomføring av granskning - Fasene i en typisk granskning - Ulike metoder som brukes i årsaksanalyse - Intervjuteknikk s i d e 3 0 Forkunnskaper: Målgruppe er personell innen landbasert industri, varehandel, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere. Avhenger av forkunnskaper og på hvilke nivå kursene ønskes gjenomført erfaringsvis timer. Ingen Ja, om ønskelig Norsk, Engelsk

31 Kursinnhold: Innledning Granskning i forhold til risikostyring Granskningsprosessen Etablering av mandat Organisering av granskningsgruppe Innsamling av underlagsmateriale Barrierer Modeller for årsaksanalyse: MTO Modeller for årsaksanalyse Intervjuteknikk Rapportering Tiltak og oppfølging gjennom virksomhets styringssystem s i d e 3 1

32 Enkeltkurs i effektivt prosjektarbeid eller høyskolestudium med studiepoeng? Valget er ditt! Har du tatt en eller flere av Metier Academys kursmoduler og plutselig bestemmer deg for at du vil satse på en karriere innen prosjektarbeid, er det godt å vite at du allerede er i gang med et høyskolestudium! Hver enkelt kursmodul er en selvstendig enhet og gir deg verdifull kunnskap innenfor det aktuelle modultema. Kombinasjonen av 6 kursmoduler, eksamen og prosjektoppgave utgjør et høyskolestudium som gir deg 30 studiepoeng og en sertifisering som prosjektleder. Metier samarbeider med Høgskolen i Oslo om dette studiet. Sertifiser deg og bli en attraktiv arbeidstaker! Etterspørselen etter kvalifiserte prosjektledere øker. Å ta en sertifisering vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet, samtidig som din virksomhet får et kvalitetsstempel på sine ansatte Metier tilbyr både den anerkjente internasjonale sertifiseringen PMP, den norske sertifiseringen PMPMA og bedriftsinterne sertifiseringer PMPMA sertifisering oppnådd Tot. 30 studiepoeng Modul I: Prosjektoppgave 10 studiepoeng Casebasert hjemmeeksamen Modul F: Gevinstrealisering i prosjekt Modul E: Kontraktstyring i prosjekt Modul D: Styring av prosjektusikkerhet Modul C: Prosjektorganisering og teamutvikling 15 studiepoeng Netteksamen 50 min Modul B: Praktisk Prosjektstyring Modul A: Grunnleggende prosjektledelse 5 studiepoeng s i d e 3 2

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring av prosjekter

PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring av prosjekter Norsk Forening for Prosjektledelse se www.prosjektledelse.org Nr. 2 mai 2009 PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Side 22 Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no.

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no. KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler Bred kompetanseheving innen en rekke fagområder! Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no Innhold Helse, miljø

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT innhold HMS og arbeidsmiljø...4 Avfall...6 Lovpålagt HMS-opplæring...6 HMS og arbeidsmiljø...6 Kjemikaliehåndtering...8 HMS Verneingeniørskolen...9 Miljøledelse... 10 Miljøstyring

Detaljer