Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt"

Transkript

1 Økonomiske utsikter NIRF, Oslo, /9/ Seniorø Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DnB NOR Markets Oversikt Kredittkrisen: Hvor står vi hvor går vi? Vekstbildet: Svakere, men hvor svakt? Norsk økonomi: Nedkjøling her også. oktober

2 Kredittkrisen: En kort gjennomgang. oktober Verden har rent over av billige penger Børsfall og lavkonjunktur møtt med ekspansiv pengepolitikk. Konjunkturene snudde våren. Sterkeste vekstperiode på tre tiår. Men globalisering/økt arbeidstilbud holdt pris- og lønnsvekst nede. Global Savings Glut: Aldrende befolkninger i industrilandene, store overskudd i bedriftene, i Asia-EMEs og i råvareprodusentene => Jakt på (mer)avkastning. OECD: BNP og signalrenter Q 99 Q Q Nominelt BNP, år/år Veid signalrente OECD: M- og BNP-vekst Prosentvis endring år/år Q 99 Q Q Differanse M Nom inelt BNP. oktober

3 Ett svar: Finansielle innovasjoner (i) Høyere andel subprime-lån, (ii) høyere låneutmåling, (iii) mildere dokumentasjonskrav, og (iv) flere "utradisjonelle lån" dvs. bare minimumsbetaling ("Option ARMs") og avdragsfrie lån. I og ble s.k. / eller /7-lån stadig vanligere, ofte med lokkerenter. NINJA!! Rasjonale: Kvalifisere for de første avdragene, så refinansiere i et stigende boligmarked, og bruke EK til å betjene høyere renter & avdrag. Hvordan gikk veien til finansmarkedene? Nye énfamilie boliglån Mrd USD Subprime Alt-A Øvrig. oktober og kreativ finansmatematikk Låntaker kjøper hus og låner penger fra långiver (evt via megler). Grupper av låntakere slår retten til fremtidige renter og avdrag på flere lån sammen retten til disse inntektsstrømmene selges til en investeringsbank som parterer strømmene etter prioritet, rater dem, og selger dem som obligasjoner (CDOs) det er disse CDOs som er "pakket" videre, og solgt til investorer => Gull av gråstein. Og risikoen er spredd eller?. oktober

4 Så setter Fed rentene opp og boligmarkedet stagnerer Boligomsetning,, sj 7 Medianpris brukte eneboliger Endring år/år i prosent 9 Jan- Jan-7 Jan- Jan-9 Jan- Nye boliger Brukte boliger (ha) - - Jan- Jan-7 Jan- Jan-9 Jan- Nom inelt Inflasjonsjustert - Boligpriser Prosent, å/å - Q 977 Q 97 Q 997 Q 7 OFHEO NAR (Medianpris ) National Association of Home Builders (NAHB) 9 7 Feb-9 Feb-9 Feb- Feb- Feb- Total Current sales Traffic 7. oktober Misligholdet i taket Kvadruppel-smellen: (i) Det generelle rentenivået stiger (Alan skrur igjen), (ii) perioden med lokkerente tar slutt, og (iii) avdragene begynner å løpe. Når (iv) boligprisene stagnerer, er det ikke lengre mulig å refinansiere. Misligholdsratene øker!. oktober

5 Erkjennelse: Bankene satt likevel med risiko Subprime CDOene verdt mindre enn man trodde. Og det viste seg at bankene likevel satt med risiko: Egne selskapsstrukturer (SIVer, SPVer) som kjøpte de dårligste CDOene. Strukturenes klarte ikke lenger finansiere seg selv: Bankene måtte ta over. Ble sittende med store, dårlige subprimeeksponeringer. Hvor store tap? OECD anslår over $mrd i tap på subprime. IMF anslår $mrd, men annen beregningsmetode og inkludert andre typer tap. Andre: $mrd! Dvs. % av amerikansk BNP! Rundt halvparten tas av bankene. Men usikkerheten om de endelige tapene er fortsatt stor. Frykten råder! 9 Tapsavskrivninger på lån og strukturelle kredittprodukter, $mrd ) Q'7 Q'7 Q' I alt Citigroup.. 7. UBS Merrill Lynch RBS...7 Bank of America.... Credit Suisse Deutsche Bank Morgan Stanley Bayern LB...7 HBOS.. JP Morgan.... Credit Agricole... Goldman Sachs... Wachovia.... Société Générale.. IKB Deutsche.. Barclays.. WestLB.. Bear Stearns HSBC.. Wells Fargo.. SUM ) Klippet fra pressemeldinger og avisoppslag. Forbehold om feil.. oktober Finanskrisen: En sirkel uten ende. oktober

6 Fra laissez-faire til sosialisering Mandag: Lehman konkurs. Bank of America redder Merrill Lynch. Tirsdag: Renten uendret. Men AIG nasjonaliseres i praksis med nødlån. Onsdag: Flight to safety senker m t-bill til % for første gang siden Pearl Harbor. I UK får myndighetene Lloyds TSB til å ta over HBOS. Torsdag: Fed tilfører $''' i dollarlikviditet via ECB/BoE/SNB/BoC/BoJ. Fredag: Short-salg av finansaksjer forbys. Pengemarkedsfond garanteres. Bad bank varsles. Helgen: $7 mrd. til kjøp av råtne lån. Morgan Stanley og Goldman Sachs søker om å bli forretningsbanker. USA: Renter -7 Dec-7 Mar- Jun- - m t-bill m libor y stat USA: y stat, d/d i bp Abs.snitt og +/- st.avvik siste år USA: S&P, d/d i % Snitt og +/- st.avvik siste år oktober Prolog, 7/9: Fannie og Freddie reddes Fannie Mae og Freddie Mac har utstedt eller garanterer for $''' i boliglån, nesten halvparten av all boliggjeld i USA. Enorm giring pga. implisitt statsgaranti og i prinsippet sikre plasseringer. Teknisk sett konkurs lenge. Myndighetene nullet aksjonærene og overtok forpliktelsene medio juli. Betyr at statsgjelden blåses opp med $'''. Bernanke /9: "[Private] capital raises of sufficient size appeared infeasible [and the Fed provided support] To avoid unacceptably large dislocations in the financial sector, the housing market, and the economy as a whole." Aksjekurser, t-= Fannie CDS, bp - Mar-7-7 Mar- Fannie Mae Freddie Mac - Mar-7-7 Mar- - Senior Subordinate. oktober

7 Mandag: Lehman Brothers i dørken Søkte konkursbeskyttelse under Ch. mandag morgen. Fusjonsforhandlinger med Barclays i helgen mislyktes. Nomura kjøpte Asia-delen man /9. Aktiva på $9'''. Bernanke /9: In the case of Lehman Brothers the Authorities declined to commit public funds to support the institution. The failure of Lehman posed risks. But the troubles at Lehman had been well known for some time, and investors clearly recognized - as evidenced [e.g. by CDS prices] - that the failure of the firm was a significant possibility. Thus, we judged that investors and counterparties had had time to take precautionary measures.. oktober Tirsdag: AIG reddes Motivasjon: Too big/too complex to fail. Aktiva på $7''' Fed redder AIG ved å låne selskapet opp til USD milliarder mot 79,9% av aksjene i selskapet. Rente: M Libor + basispunkter. Lånet er forventet å bli tilbakebetalt med salg av selskapets eiendeler innen to år. AIG CDS, bp American Int'l Group Aksjekurs Mar-7-7 y. oktober - Markedsverdi, m rd $ Mar- - y Bernanke /9: The Fed took this action because it judged that, in light of the prevailing market conditions and the size and composition of AIG's obligations, a disorderly failure of AIG would have severely threatened global financial stability and, consequently, the performance of the U.S. economy.

8 Torsdag: $ mrd i USD-tilførsel Kilde: FT 9/9. NB kunngjorde $''' i tilsvarende i dag. oktober Fredag: Forbud mot shortsalg av aksjer SEC fulgte andre land og innførte forbud mot å shorte 9 finansaksjer i USA. Tiltaket gjelder tom.. oktober, men kan bli utvidet om nødvendig. Forbudet tvinger flere hedgefond til å endre sine posisjoner, og kan påføre disse store tap.. oktober

9 Fredag: Redningspakke på $7 mrd. Kongressen bes bevilge USD 7 mrd., slik at regjeringen kan ta over problematiske verdipapirer. Blir trolig vedtatt denne uken. Gjennomføringen vil gå over to år, hvor et selskap opprettet av regjeringen får fullmakter til å kjøpe opp råtne lån og verdipapirer. Fullmakten vil gi myndighetene rett til å kjøpe boliglån, MBSer og andre aktiva som anses nødvendig for å på en effektiv måte stabilisere finansmarkedene, men kun for verdipapirer utstedt før 7. september. Med de råtne lånene plassert i et selskap som ikke har likviditetsproblemer, skal dette få fart på kredittmarkedene igjen. Også utenlandske banker gis adgang. "If a financial institution has significant business operations in the United States, hires people in the US, if they are clogged with illiquid assets, they have the same impact on the American people as any other institution" Moderne versjon av Resolution Trust Corporation: Ble etablert i 99, for å rydde opp etter "savings and loans"-krisen på 9-tallet og ta over de råtne lånene i det amerikanske boligmarkedet. Organisasjonen fjernet eller restrukturerte 77 institusjoner, og regningen kom på omkring USD milliarder. Skattebetalerne tok regningen. Amerikanske banker vil få konkurrere om fem forvaltermandater. 7. oktober. oktober

10 Hva skjer når Henry bruker penger? Økt underskudd må finansieres med gjeldsutstedelse eller økte skatter. Økte skatter er uaktuelt pga konjunktursituasjonen, og politisk selvmord. => Bankredning betyr at Treasurys balanse (aktiva & passiva) blåses opp. Tre kjøpere av statsgjeld: Fed (som da vil måtte trykke mer penger), innlendinger (som da må selge noe annet), eller utlendinger. Hva må til for at utlendinger skal kjøpe mer treasuries? Økte renter? Svakere USD? Men: Dersom pakken lykkes, skal i prinsippet Treasury ikke tape penger. Stikkordet er annen risikoaverasjon/horisont. 9. oktober. oktober

11 Søndag: MS & GS bytter dress Søkte, og fikk tillatelse, til å bli "bank holding companies", dvs. ordinære forretningsbanker, med varig tilgang til Fed-likvider, og anledning til å motta ordinære innskudd med innskuddsgaranti. Glass-Steagall Act vedtatt i 9 med formål å separere risky investeringsbanker fra trygge innskyterbanker. Nå er ringen sluttet. Mitsubishi UFJ kjøper seg opp til inntil % eierandel i Morgan Stanley. USA: Investeringsbanker Markedsverdi i mrd USD Goldman Sachs Morgan Stanley 9 7 år senior CDS, bp -7 Mar- - Goldm an Sachs Morgan Stanley. oktober Amerikanske banker strammer til Survey: nasjonale, utenlandske banker Fed Senior Loan Officer Survey Banks reporting tighter standards - Q 9 Q 99 Q 99 Q Q Mortgages Com m ercial property Investeringer og låneundersøk. Prosent, å/å - Q 99 Q 99 Q 999 Q Q Invest. u/ bolig - - Survey, t+, inv. ha Fed Senior Loan Officer Survey Banks reporting tighter standards Q 9 Q 99 Q 99 Q Q Large/medium firms Konsum og låneundersøkelse Q 9 Q 99 Q Privat konsum, å/å % Cons. lending survey (ha) Sm all. oktober

12 det samme gjør europeiske ØMU: Bankers gjeldsutstedelse prosentvis endring år/år ØMU: Kredittvilkår for bedrifter Jul-9 Jul- Jul- - Q Q Q Q 7 Realisert Forventet ØMU: Kredittvilkår for boliglån - Q Q Q Q 7 Realisert Forventet ØMU: Bankutlån prosent endring å/å Jul-9 Jul- Jul- Bedrift Bolig Forbrukslån. oktober Finanskrisen: Hvor står vi hvor går vi?. oktober

13 Del II: De vanskelige spørsmålene! Hvor omfattende er krisen? Hvor lenge varer den? Hvordan påvirkes realøkonomien i USA?. oktober BCA har oppdatert IMFs anslag. oktober

14 Bankenes tap: Detaljer Tapsavsetninger og kredittap ifbm. kredittkrisen, $mrd 7 Q' Q' Q' Sum Ny kapital Citigroup 9. 9 Merrill Lynch 7 9. UBS 9 9 HSBC Wachovia. Bank of America 9 7 IKB Deutsche Washington Mutual RBS Morgan Stanley. JP Morgan Chase. Deutsche Bank Credit Suisse Barclays Wells Fargo Lehman Brothers. Credit Agricole 9 Fortis 7 7 Bayern LB 7 HBOS 7 7 Øvrige.9 9 SUM 7. 7 Kilde: Bloomberg/WDCI Oppdatert oktober Hvor lenge varer krisen? Markedsprisingen tilsier høye likviditetspremier ut. Og "normaltilstanden" blir trolig ulik den som rådet frem til finansuroen traff oss i fjor høst. Premien ventes å stabilisere seg rundt bp. fra. USA: Liquidity premium m money market - OIS, bps Feb-7 Feb-9 Feb- Feb- USA: Likviditetspremie mnd pengemkd - OIS, bps OIS fw d 9/- OIS fw d /9- OIS fw d /9-. oktober

15 Bankkriser tar tid! Historisk har bankkriser ofte gitt lengre nedturer, jf. studie av de amerikanske professorene Rogoff og Reinhardt. (T=7) BNP har så langt fulgt utviklingen til snittet av tidligere internasjonale kriser. Innebærer at det tar år til før produksjon er tilbake på trend. 9. oktober Boligpriser og aksjekurser Oppgang i realboligprisene i USA forut for krisen (og fallet det siste året) på linje med oppgang i de verste krisene (Japan, Sverige, Norge, Finland og Spania). Tilsier at denne krisen blir dyp. Men; Myndighetenes grep og tilgang på ny kapital trekker i motsatt retning. Oppgangen i aksjemarkedet (og fallet siden i fjor) mer på linje med snitt for alle krisene. Tilsier at denne krisen blir mildere enn Big-.. oktober

16 Misligholdet øker Samlet misligholdsrate ( dager) opp fra,% i Q til,% i Q. Høyeste som er registrert etter 97. Det var prime som bidro til oppgangen i Q. Dette vil fortsette når arbeidsmarkedet svekkes. Raten for subprime er fortsatt betydelig høyere, men falt litt i Q. 7 USA: Misligholdsrate Prosent av alle lån Q 97 Q 9 Q 99 Q USA: Misligholdsrate Prosent av alle lån Q 999 Q Q Q Prim e Subprime. oktober Tvangssalget i været Oppgang i misligholdet også for kredittkort og næringseiendom. Tvangssalget skyter videre fart. Opp til,% i Q. Prime lå på,7%, mens subprime lå på,7%. Dette vil fortsette! Q 99 USA: Misligholdsrate Prosent av alle lån Q 99 Q 999 Næringseiendom Q Q Q Kredittkort (ha) USA: Foreclosures Prosent Q 97 Q 9 Q 99 Q. oktober

17 Alle piler peker sydover. oktober Makroscore Q: Åt skogen! Global snittscore ned. Klart i minus. Alle unntatt USA netto nedjustert fra juni til august, særlig ØMU og Sverige DnB NOR Markets MakroTermometer -. Jan- Jan- Jan- Jan-7 USA ØMU Japan DnB NOR Markets MakroTermometer -. Jan- Jan- Jan- Jan-7 UK Norge Sverige Score - Husholdninger Næringsliv Land BNP-vekt Tillit Konsum Bolig Arbeidsm. Tillit Prod. Ordre Eksport I alt Inflasjon USA Japan ØMU UK Sverige Norge I alt I tabellen betyr rød oppjustering siden sist, blå nedjustering.. oktober

18 Bekreftes av OECDs ledende indikator - OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r. - Jun- Jun- Jun- Jun- OECD USA UK Japan - OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r Jun- Jun- Jun- Jun- Jun-7 Jun- ØMU Tyskl. Fra. Italia OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r. OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r. - - Jun- Jun- Jun- Jun- Jun- Jun- Jun- Jun- Brasil Russland Kina India. oktober Norge: Ikke upåvirket, men. oktober

19 Temperaturen synker også hos oss Peiler oss inn på ¾% vekst i år, men ½% vekst i 9 Makro score: Norge Jan. Jan. Jan.7 7 Norge: Hovedtall Prosent F-BNP å/å KPI å/å Ledighet Score Husholdninger Næringsliv Norge Tillit Konsum Bolig Arbeidsm. Tillit Prod. Ordre Eksport I alt Inflasjon Aug Jul Jun oktober Kanal : Kapitalkostnader "Finansiell globalisering": Hver tredje norske utlånskrone kommer utenfra, mot hver femte for under ti år siden. Vi importerer støyen. NB har hevet ganger/bp siste m. Men kreditt-/likviditetskrise har økt pengemarkedsrentene mer. m nå bp over foliorenten, mot normalt (snitt siste år) bp, å 9bp over, mot normalt bp m pengemarked - m stat "Likviditetspremie". Mar-7-7 Mar- USA Eur os one n Norge Markedskurven folio m m å å å å å 7å å oktober

20 Rentesjokk for husholdningene Foliorenten hevet ¼% siste år, boliglånsrenten % (og mer kommer?). Renteutgiftene etter skatt kan i år bli 9,% av disponibel inntekt (før renteutgifter), og andelen har da økt med %-poeng siden. Fra 9 til 9 steg denne andelen med,7%-poeng. Rentebelastning Prosent av disponibel inntekt I alt Renteutgifter etter skatt 9. oktober Bankene strammer skruen (I) Norges Banks utlånsundersøkelse, tatt opp.-. juli. Svaralternativer mye opp/opp/uendret/ned/mye ned. Bankene oppgir stadig strammere kredittpraksis, og enda strammere fremover, på gjeld/inntekt, LTV, avdragsfrihet og utlånsmargin. Årsakene er bl.a. svakere konjunkturer og redusert risikovilje.. oktober

21 Bankene strammer skruen (II) Mer markert for næringslivslån, og mest markert overfor næringseiendom. Årsaken er svakere konjunkturer, forverrede bransjespesifikke forhold, forverret fundingsituasjon og mindre risikovilje.. oktober Klart det biter! - - Forventningsindikator - Q Q Q Q Q Q Faktisk Ses.justert Gj.snitt - - Q 99 Større innkjøp Faktisk og gj.snitt siste kvartaler Q 99 Q 999 Q Q Q Detaljomsetning/varekonsum Faktisk og trend Jul- Jul- Jul-7 Jul- Varekonsum Detaljom setning (ha) Førstegangsregistreringer biler. Sesongjustert Jan-9 Jan-9 Jan- Jan- Faktisk Trend. oktober

22 Boligpriser og -bygging faller Prisfall ut året, oppsving 9H. Investeringsraten ned - Bruktboligpriser NEF/ECON. Sesongjustert - Jan- Jan- Jan- Jan- Jan- m/m, % kr./kvm (ha) Boligigangsetting., å.rate Jul-9 Jul- Jul- Jul- Sesongjustert Trend Kreditt til husholdninger Prosentvis endring Jan-9 Jan- Jan- å/å m/m sj, annualisert Boliginvesteringer, sj Q 99 Q 99 Q Q Q %F-BNP Mrd. -kroner (ha). oktober Ikke rart at boligmarkedet går tyngre Fire drivere: Renten (har steget), ledigheten (faller saktere), inntektene (fortsatt god vekst), og boligbyggingen (høy i hvert fall frem til nyttår). Dessuten: Uro/usikkerhet i høst, jf. forventningsbarometeret. Hva skjer? Selge før man kjøper, selge tidligere enn normalt, bruke lengre tid inn. Konsistent med flere boliger til salgs, og lengre omsetningstid.. oktober

23 Prisene var høye for høye? Realpris/realinntekt doblet siden 99, til 97-nivå. (Inntekten steget,%/år, realprisene 7,%/år.) Overmodent for korreksjon? Ja, sa Norges Bank i 7, nei sier de nå. "Fundamentale forhold" forklarer det meste. Reell boligpris og inntekt 9= Inntekt Boligpris Pris/inntekt FS /: Boligpris, /kvm Post-sam ple estim ering Q- 7 Faktisk Es time r t. oktober Forbruksveksten bremser, økt sparing er viktigste risiko Sparingen har falt Spareraten ble,% i 7, og faller ytterligere i år. Reallønnsveksten blir lavere fremover, forbruksveksten likeså. Spareraten stiger gradvis utover i perioden Privat forbruk og sparing Forbruk, år/år Sparerate Husholdningenes tilpasning Endring siden forrige rapport Reallønn Disponibel realinntekt DRI eks aksjeutbytte Privat forbruk Sparerate Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets :III. oktober

24 Kanal : Liten, åpen Internasjonale konjunkturer slår gjennom i norsk eksport. Men ingen éntil-én sammenheng (% korr.). Norge ulikt mange andre industriland. Vekstøkonomiene betyr stadig mer. På -tallet har tradisjonell eksport økt med.%/år i volum og,%/år i verdi. Trendveksten er nå %, etter å ha vært over % for to år siden => Tegn til oppbremsing! - OECD-BNP og norsk eksport Prosentvis endring år/år Trad.vareeksport 7 OECD-BNP (ha) 7 Konjunkturbarometer, industri Sesongjustert og glattet Eksportordre - - Samleindikator (ha) 7. oktober Bedriftsinvesteringene skal ned Norge: Industriordre Verdiindeks =, ujustert Q 9 Q 9 Q Q Ordretilgang Ordrereserver - - BNP-gap og bruttoinvesteringer i tjenesteyting, sj - Q 9 Q 99 Q Q BNP-gap Bruttoinv, %F-BNP (ha) 7 Tabell Bruttoinvesteringer i fast kapital Endring siden forrige rapport Oljevirksomhet Fastlands-Norge Fastlandsbediftene Industri og bergverk Annen vareproduksjon Øvrig tjenesteyting Boliger Offentlig forvaltning Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets :III. oktober

25 Memo: Markedet for forretningseiendom kan være utsatt Sterk prisvekst, bl.a. pga. forventet fortsatt sterk vekst i leieprisene. Om disse ikke innfris, vil eiendomsforetakenes lønnsomhet avta. Optimismen og prisveksten "synes å ha avtatt siden 7". Og bankene strammer til. Avkastningskravet har økt fra,% til,% det siste året. Dette har presset prisene, for attraktive eiendommer i Oslo med % siden nyttår. BNP-gap og markedsverdi kontorbygg i Oslo BNP-gap 7-kr/kvm Des 7 9. oktober Kanal : Olje (buffrer) Oljeinvesteringene øker med - mrd. kroner årlig (så raskt som kapasiteten i industrien tillater). Oljeprisen anslås å stige til $/fat i => Tredoblet oljefond. Økningen i oljefondet gir rom for ca mrd. årlig i friske oljepenger, rundt,% av Fastlands-BNP. Vi anslår % årlig vekst i off. forbruk. Oljeinvesteringer 7 Statens petroleumsfond Pr.. januar. Milliarder kroner Mrd., -priser % av BNP-F (ha) RNB DnB NOR Markets. oktober

26 Arbeidsmarkedet slipper taket, men er fortsatt stramt Jobbveksten har stagnert, fra +' å/å i mars, til +' i hele Q. AKU-ledigheten har steget fra,% til,%. Antall ubesatte stillinger (vakanser) er rekordhøyt, men øker ikke mer. Lønnsveksten har tatt seg opp, fra -% i -, til % i år. - Sysselsetting, sj Anslag DnB NOR Markets :III - Jan-9 Jan- Jan- Jan- År/år, prosent personer (ha) Arbeidsmarkedet. Sesongjustert Jan-99 Jan- Jan- Jan- Jan-7 Reg.+tiltak Nye vakanser (ha) 7. oktober MEN!!! Inflasjonen tiltar også hos oss KPI opp,% å/å i juli, kjerneinflasjon "rundt ½%. Inflasjon Prosent, å/å KPI KPI-JAE Trimmet Vektet med. KPIXE. oktober

27 Høy inflasjon det kommende året Innenlandsk prisstigning henger godt sammen med økt lønnsvekst og fallende produktivitetsvekst. Antar at kostnadsimpulsene etter hvert avtar og at det bidrar til å dempe innenlandsk inflasjon. Likevel ventes KPI-JAE å holde seg rundt % det nærmeste året Jan.9 LPE og innenlandsk inflasjon Endring år/år i prosent Jan.9 LPE Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Inflasjon eks husleie KPIJAE Endring år/år i prosent Jan. Jan. Jan. Jan. I alt Kjerneimport Øvrig. oktober Renten toppet ut, kutt på nyåret Foliorenten hevet fra ½% til ¾%. Rentebanen tatt opp pga. høyere vekst i Norge, høyere renteforventninger ute, og høyere inflasjon. / for ny heving til % ultimo oktober. Kutt til ¾% om ett år. Norske renter Faktisk/prognose. sept 7 Aug- Aug- Aug-9 Folio m å stat Alternativbane med økt inflasjon. Avvik fra referansebane i bp. Jun. Dec. Jun.9 Dec.9 Foliorente KPIXE. oktober

28 Risiki: Hva går galt nå?. oktober Risikofaktorer Nedside: Videre oppgang i råvareprisene (tilbudssjokk, sterk underliggende etterspørsel). Annenrundeeffekter. Rentene kuttes mindre/senere enn anslått. Finanskrisen vedvarer/forverres. Oppside: Råvareprisene faller videre. Raskere normalisering av finansmarkedene. Ekspansiv budsjett-/pengepolitikk i Asia.. oktober

29 Vedlegg: Prognoser 7. oktober Makroanslag Norge til TR Viktigste justeringer: Noe lavere forbruksvekst (høyere inflasjon reduserer kjøpekraften), og fall i sykliske fastlandsinvestering (forretningsbygg) pga. prisfall. Dessuten lavere eksportvekst. Tabell Makroøkonomiske nøkkeltall. Norge Endring fra forrige rapport Privat forbruk Offentlig forbruk Oljeinvesteringer Fastlandsinvesteringer Trad. vareeksport Trad. vareimport BNP Fastlands-Norge Sysselsetting Arbeidsledighet (AKU) Årslønn Konsumpriser Sparerate Driftsbalanse (mrd kr) Oljepris (NOK/fat) Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets :III. oktober

30 Norge: Sammenlikning Økonomiske nøkkeltall. Prosent, å/å. 7 9 SSB SSB NB FIN DNM SSB NB FIN DNM SSB NB DNM SSB NB DNM Privat forbruk.. ¾ ¼.. ¼. Offentlig forbruk.. ¼... ½ Bruttoinvesteringer Oljevirksomhet.. 7½ Fastlands-Norge 9.. ¾ ¾ Eksport Olje og naturgass Trad. varer Import.7. ¼ Trad. varer BNP.7. ¾...9 ½...9 ¼.. ½. Fastlands-Norge.. ¼ ½... Personsysselsetting.. ¾..9. ½ ¼ -.. ½. AKU-ledighet (%)..7 ½ ½.. ¾.9 Årslønn..... ½ ¾. Konsumpriser ¼...9 ½.. ½. KPI-JAE.. ½... ¼..9. ½.. ½. Driftsbal., mrd.kr Rente, m NIBOR (*).. ½.9.. ½.9.. ¼... Oljepris, NOK/fat Kilder: SSB/aug, NB/jun, FIN/mai, DnB NOR/aug (*) Norges Bank gir anslag på folio renten. 9. oktober Disclaimer Denne analyse er utarbeidet i samsvar med Alminnelige forretningsvilkår for DnB NOR Markets (kan fåes ved henvendelse til DnB NOR Markets eller på internett https://www.dnbnor.no/markets/merinfo/forretningsvilkaar.html). Analysen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller valuta. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. DnB NOR ASA ("DnB NOR") og/eller andre selskaper i DnB NOR-konsernet eller ansatte eller tillitsvalgte i konsernet, kan være market maker i, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter eller valuta, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR som har utarbeidet denne analyse er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR og andre selskaper i DnB NOR-konsernet og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Denne analyse er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets - en enhet i DnB NOR ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO 9.. oktober

Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen?

Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Norges Fondsmeglerforbund Felix 7//8 Sjeføkonom Øystein Dørum DnB NOR Markets ("Now this is not the end. It is not even the beginning

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Foredrag på bransjeseminar om grunnfondsbevis. september 7 Visesentralbanksjef Jarle Bergo BNP Fastlands-Norge Årlig volumvekst.

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen

Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/1/28 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen 1 28. oktober 28 Oversikt Finanskrisen: Hvor kom den fra? Hvor er vi nå? Finanskrisen: Hvor lenge vil den vare? Hvor dyp blir

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 2017

Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 2017 Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 17 Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO Onsdag 8. februar 17 1) Konjunktursykelen holder: 17 > 1 Men risikoen har økt vesentlig: Brexit Trump Putin Le Pen & Co. 1 BNP Prosentvis

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 1 CME i SSB 30.oktober 2007 Torbjørn Eika og Ådne Cappelen Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 September KT: Og vi suser avgårde, alle mann Har NB 2008 endret vår oppfatning? 2 Makroøkonomiske anslag

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009 .. Hovedstyret. mars BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) - - - Verden Industriland Fremvoksende

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Internasjonal finanskrise

Internasjonal finanskrise Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1 Internasjonalt bakgrunnsteppe

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika Økonomisk utsyn over 2011 134 sider med tall, analyser prognoser og vurderinger Utsynet: http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201201/oa2012-1.pdf Pressemelding siste konjunkturrapport:

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte

Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte 13.08.08 Sour c e: Reut er s EcoWin Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 5,75% og følger dermed referansebanen fra Pengepolitisk Rapport

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Bygge boliger eller bedrifter? NEF Boligmarkedet

Bygge boliger eller bedrifter? NEF Boligmarkedet Bygge boliger eller bedrifter? NEF Boligmarkedet Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO Onsdag 22. mars 217 Syklisk: Verste trolig bak oss, men svakt oppsving Seks «støtdempere»: Skjevt sjokk. Innvandring. Lønn.

Detaljer

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

MIDTENS RIKE EN UTFORDRING FOR DEN NORSKE BYGGEBRANSJEN?

MIDTENS RIKE EN UTFORDRING FOR DEN NORSKE BYGGEBRANSJEN? MIDTENS RIKE EN UTFORDRING FOR DEN NORSKE BYGGEBRANSJEN? 1. BAKGRUNN 2. FINANSKRISEN I AMERIKA 3. HVA SKJER I MIDTENS RIKE? 4. MER OM ASIA 5. UTSIKTENE FOR NORGE BAKGRUNN Vanskelige temaer i tiden: Verdens

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04 Hovedstyret 8. mai 8 Styringsrenten 9 8 7 / / / / / / / /8 /7 /7 /7 Strategiintervall PPR /8 9 8 7 7 8 9 Kilde: , Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter ) Prosent,,7,,,,7, Markedet.

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité,. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål )

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Makroøkonomiske utsikter EBL-konferanse, 22. september 29, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Veien ut av finanskrisen Hva gikk galt? Fra fritt fall til oppsving Vårt hovedsyn: Oppsvinget blir svakt Vi kan

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. April 2010

NORCAP Markedsrapport. April 2010 NORCAP Markedsrapport April 2010 Utvikling i Mars Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Mars 4,7% 4,8% 5,5% 6,1% 5,8% 9,27% Hittil i år 1,4% 4,9% 2,7% 3,4% 4,5%

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009 Nasjonalbudsjettet 1 Ekspedisjonssjef Knut Moum. oktober 9 Bedring i penge- og kredittmarkedene etter et svært turbulent år Risikopåslag på tremåneders pengemarkedsrenter. Prosentpoeng Norge Euroområdet

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/1/8, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 1. oktober 8 Oversikt Hva har skjedd med prisen på mat: Nominelt

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Holberggrafene. 20. mars 2015

Holberggrafene. 20. mars 2015 1 Holberggrafene 20. mars 2015 QE(r) i USA, Japan og Europa preger finansmarkedene - Høyere aksjepriser, lave renter og store valutabevegelser ECBs plan for kjøp av obligasjoner (Volum pr. mnd. inntil

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Rikets tilstand og fremtidsutsikter EBA/Entreprenørdagen

Rikets tilstand og fremtidsutsikter EBA/Entreprenørdagen Rikets tilstand og fremtidsutsikter EBA/Entreprenørdagen Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO Torsdag 8. juni 17 Dere bygger landet Viktig: 6% av fastlandsinvesteringene, 1% av verdiskaping/sysselsetting F-Norge:

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer