Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt"

Transkript

1 Økonomiske utsikter NIRF, Oslo, /9/ Seniorø Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DnB NOR Markets Oversikt Kredittkrisen: Hvor står vi hvor går vi? Vekstbildet: Svakere, men hvor svakt? Norsk økonomi: Nedkjøling her også. oktober

2 Kredittkrisen: En kort gjennomgang. oktober Verden har rent over av billige penger Børsfall og lavkonjunktur møtt med ekspansiv pengepolitikk. Konjunkturene snudde våren. Sterkeste vekstperiode på tre tiår. Men globalisering/økt arbeidstilbud holdt pris- og lønnsvekst nede. Global Savings Glut: Aldrende befolkninger i industrilandene, store overskudd i bedriftene, i Asia-EMEs og i råvareprodusentene => Jakt på (mer)avkastning. OECD: BNP og signalrenter Q 99 Q Q Nominelt BNP, år/år Veid signalrente OECD: M- og BNP-vekst Prosentvis endring år/år Q 99 Q Q Differanse M Nom inelt BNP. oktober

3 Ett svar: Finansielle innovasjoner (i) Høyere andel subprime-lån, (ii) høyere låneutmåling, (iii) mildere dokumentasjonskrav, og (iv) flere "utradisjonelle lån" dvs. bare minimumsbetaling ("Option ARMs") og avdragsfrie lån. I og ble s.k. / eller /7-lån stadig vanligere, ofte med lokkerenter. NINJA!! Rasjonale: Kvalifisere for de første avdragene, så refinansiere i et stigende boligmarked, og bruke EK til å betjene høyere renter & avdrag. Hvordan gikk veien til finansmarkedene? Nye énfamilie boliglån Mrd USD Subprime Alt-A Øvrig. oktober og kreativ finansmatematikk Låntaker kjøper hus og låner penger fra långiver (evt via megler). Grupper av låntakere slår retten til fremtidige renter og avdrag på flere lån sammen retten til disse inntektsstrømmene selges til en investeringsbank som parterer strømmene etter prioritet, rater dem, og selger dem som obligasjoner (CDOs) det er disse CDOs som er "pakket" videre, og solgt til investorer => Gull av gråstein. Og risikoen er spredd eller?. oktober

4 Så setter Fed rentene opp og boligmarkedet stagnerer Boligomsetning,, sj 7 Medianpris brukte eneboliger Endring år/år i prosent 9 Jan- Jan-7 Jan- Jan-9 Jan- Nye boliger Brukte boliger (ha) - - Jan- Jan-7 Jan- Jan-9 Jan- Nom inelt Inflasjonsjustert - Boligpriser Prosent, å/å - Q 977 Q 97 Q 997 Q 7 OFHEO NAR (Medianpris ) National Association of Home Builders (NAHB) 9 7 Feb-9 Feb-9 Feb- Feb- Feb- Total Current sales Traffic 7. oktober Misligholdet i taket Kvadruppel-smellen: (i) Det generelle rentenivået stiger (Alan skrur igjen), (ii) perioden med lokkerente tar slutt, og (iii) avdragene begynner å løpe. Når (iv) boligprisene stagnerer, er det ikke lengre mulig å refinansiere. Misligholdsratene øker!. oktober

5 Erkjennelse: Bankene satt likevel med risiko Subprime CDOene verdt mindre enn man trodde. Og det viste seg at bankene likevel satt med risiko: Egne selskapsstrukturer (SIVer, SPVer) som kjøpte de dårligste CDOene. Strukturenes klarte ikke lenger finansiere seg selv: Bankene måtte ta over. Ble sittende med store, dårlige subprimeeksponeringer. Hvor store tap? OECD anslår over $mrd i tap på subprime. IMF anslår $mrd, men annen beregningsmetode og inkludert andre typer tap. Andre: $mrd! Dvs. % av amerikansk BNP! Rundt halvparten tas av bankene. Men usikkerheten om de endelige tapene er fortsatt stor. Frykten råder! 9 Tapsavskrivninger på lån og strukturelle kredittprodukter, $mrd ) Q'7 Q'7 Q' I alt Citigroup.. 7. UBS Merrill Lynch RBS...7 Bank of America.... Credit Suisse Deutsche Bank Morgan Stanley Bayern LB...7 HBOS.. JP Morgan.... Credit Agricole... Goldman Sachs... Wachovia.... Société Générale.. IKB Deutsche.. Barclays.. WestLB.. Bear Stearns HSBC.. Wells Fargo.. SUM ) Klippet fra pressemeldinger og avisoppslag. Forbehold om feil.. oktober Finanskrisen: En sirkel uten ende. oktober

6 Fra laissez-faire til sosialisering Mandag: Lehman konkurs. Bank of America redder Merrill Lynch. Tirsdag: Renten uendret. Men AIG nasjonaliseres i praksis med nødlån. Onsdag: Flight to safety senker m t-bill til % for første gang siden Pearl Harbor. I UK får myndighetene Lloyds TSB til å ta over HBOS. Torsdag: Fed tilfører $''' i dollarlikviditet via ECB/BoE/SNB/BoC/BoJ. Fredag: Short-salg av finansaksjer forbys. Pengemarkedsfond garanteres. Bad bank varsles. Helgen: $7 mrd. til kjøp av råtne lån. Morgan Stanley og Goldman Sachs søker om å bli forretningsbanker. USA: Renter -7 Dec-7 Mar- Jun- - m t-bill m libor y stat USA: y stat, d/d i bp Abs.snitt og +/- st.avvik siste år USA: S&P, d/d i % Snitt og +/- st.avvik siste år oktober Prolog, 7/9: Fannie og Freddie reddes Fannie Mae og Freddie Mac har utstedt eller garanterer for $''' i boliglån, nesten halvparten av all boliggjeld i USA. Enorm giring pga. implisitt statsgaranti og i prinsippet sikre plasseringer. Teknisk sett konkurs lenge. Myndighetene nullet aksjonærene og overtok forpliktelsene medio juli. Betyr at statsgjelden blåses opp med $'''. Bernanke /9: "[Private] capital raises of sufficient size appeared infeasible [and the Fed provided support] To avoid unacceptably large dislocations in the financial sector, the housing market, and the economy as a whole." Aksjekurser, t-= Fannie CDS, bp - Mar-7-7 Mar- Fannie Mae Freddie Mac - Mar-7-7 Mar- - Senior Subordinate. oktober

7 Mandag: Lehman Brothers i dørken Søkte konkursbeskyttelse under Ch. mandag morgen. Fusjonsforhandlinger med Barclays i helgen mislyktes. Nomura kjøpte Asia-delen man /9. Aktiva på $9'''. Bernanke /9: In the case of Lehman Brothers the Authorities declined to commit public funds to support the institution. The failure of Lehman posed risks. But the troubles at Lehman had been well known for some time, and investors clearly recognized - as evidenced [e.g. by CDS prices] - that the failure of the firm was a significant possibility. Thus, we judged that investors and counterparties had had time to take precautionary measures.. oktober Tirsdag: AIG reddes Motivasjon: Too big/too complex to fail. Aktiva på $7''' Fed redder AIG ved å låne selskapet opp til USD milliarder mot 79,9% av aksjene i selskapet. Rente: M Libor + basispunkter. Lånet er forventet å bli tilbakebetalt med salg av selskapets eiendeler innen to år. AIG CDS, bp American Int'l Group Aksjekurs Mar-7-7 y. oktober - Markedsverdi, m rd $ Mar- - y Bernanke /9: The Fed took this action because it judged that, in light of the prevailing market conditions and the size and composition of AIG's obligations, a disorderly failure of AIG would have severely threatened global financial stability and, consequently, the performance of the U.S. economy.

8 Torsdag: $ mrd i USD-tilførsel Kilde: FT 9/9. NB kunngjorde $''' i tilsvarende i dag. oktober Fredag: Forbud mot shortsalg av aksjer SEC fulgte andre land og innførte forbud mot å shorte 9 finansaksjer i USA. Tiltaket gjelder tom.. oktober, men kan bli utvidet om nødvendig. Forbudet tvinger flere hedgefond til å endre sine posisjoner, og kan påføre disse store tap.. oktober

9 Fredag: Redningspakke på $7 mrd. Kongressen bes bevilge USD 7 mrd., slik at regjeringen kan ta over problematiske verdipapirer. Blir trolig vedtatt denne uken. Gjennomføringen vil gå over to år, hvor et selskap opprettet av regjeringen får fullmakter til å kjøpe opp råtne lån og verdipapirer. Fullmakten vil gi myndighetene rett til å kjøpe boliglån, MBSer og andre aktiva som anses nødvendig for å på en effektiv måte stabilisere finansmarkedene, men kun for verdipapirer utstedt før 7. september. Med de råtne lånene plassert i et selskap som ikke har likviditetsproblemer, skal dette få fart på kredittmarkedene igjen. Også utenlandske banker gis adgang. "If a financial institution has significant business operations in the United States, hires people in the US, if they are clogged with illiquid assets, they have the same impact on the American people as any other institution" Moderne versjon av Resolution Trust Corporation: Ble etablert i 99, for å rydde opp etter "savings and loans"-krisen på 9-tallet og ta over de råtne lånene i det amerikanske boligmarkedet. Organisasjonen fjernet eller restrukturerte 77 institusjoner, og regningen kom på omkring USD milliarder. Skattebetalerne tok regningen. Amerikanske banker vil få konkurrere om fem forvaltermandater. 7. oktober. oktober

10 Hva skjer når Henry bruker penger? Økt underskudd må finansieres med gjeldsutstedelse eller økte skatter. Økte skatter er uaktuelt pga konjunktursituasjonen, og politisk selvmord. => Bankredning betyr at Treasurys balanse (aktiva & passiva) blåses opp. Tre kjøpere av statsgjeld: Fed (som da vil måtte trykke mer penger), innlendinger (som da må selge noe annet), eller utlendinger. Hva må til for at utlendinger skal kjøpe mer treasuries? Økte renter? Svakere USD? Men: Dersom pakken lykkes, skal i prinsippet Treasury ikke tape penger. Stikkordet er annen risikoaverasjon/horisont. 9. oktober. oktober

11 Søndag: MS & GS bytter dress Søkte, og fikk tillatelse, til å bli "bank holding companies", dvs. ordinære forretningsbanker, med varig tilgang til Fed-likvider, og anledning til å motta ordinære innskudd med innskuddsgaranti. Glass-Steagall Act vedtatt i 9 med formål å separere risky investeringsbanker fra trygge innskyterbanker. Nå er ringen sluttet. Mitsubishi UFJ kjøper seg opp til inntil % eierandel i Morgan Stanley. USA: Investeringsbanker Markedsverdi i mrd USD Goldman Sachs Morgan Stanley 9 7 år senior CDS, bp -7 Mar- - Goldm an Sachs Morgan Stanley. oktober Amerikanske banker strammer til Survey: nasjonale, utenlandske banker Fed Senior Loan Officer Survey Banks reporting tighter standards - Q 9 Q 99 Q 99 Q Q Mortgages Com m ercial property Investeringer og låneundersøk. Prosent, å/å - Q 99 Q 99 Q 999 Q Q Invest. u/ bolig - - Survey, t+, inv. ha Fed Senior Loan Officer Survey Banks reporting tighter standards Q 9 Q 99 Q 99 Q Q Large/medium firms Konsum og låneundersøkelse Q 9 Q 99 Q Privat konsum, å/å % Cons. lending survey (ha) Sm all. oktober

12 det samme gjør europeiske ØMU: Bankers gjeldsutstedelse prosentvis endring år/år ØMU: Kredittvilkår for bedrifter Jul-9 Jul- Jul- - Q Q Q Q 7 Realisert Forventet ØMU: Kredittvilkår for boliglån - Q Q Q Q 7 Realisert Forventet ØMU: Bankutlån prosent endring å/å Jul-9 Jul- Jul- Bedrift Bolig Forbrukslån. oktober Finanskrisen: Hvor står vi hvor går vi?. oktober

13 Del II: De vanskelige spørsmålene! Hvor omfattende er krisen? Hvor lenge varer den? Hvordan påvirkes realøkonomien i USA?. oktober BCA har oppdatert IMFs anslag. oktober

14 Bankenes tap: Detaljer Tapsavsetninger og kredittap ifbm. kredittkrisen, $mrd 7 Q' Q' Q' Sum Ny kapital Citigroup 9. 9 Merrill Lynch 7 9. UBS 9 9 HSBC Wachovia. Bank of America 9 7 IKB Deutsche Washington Mutual RBS Morgan Stanley. JP Morgan Chase. Deutsche Bank Credit Suisse Barclays Wells Fargo Lehman Brothers. Credit Agricole 9 Fortis 7 7 Bayern LB 7 HBOS 7 7 Øvrige.9 9 SUM 7. 7 Kilde: Bloomberg/WDCI Oppdatert oktober Hvor lenge varer krisen? Markedsprisingen tilsier høye likviditetspremier ut. Og "normaltilstanden" blir trolig ulik den som rådet frem til finansuroen traff oss i fjor høst. Premien ventes å stabilisere seg rundt bp. fra. USA: Liquidity premium m money market - OIS, bps Feb-7 Feb-9 Feb- Feb- USA: Likviditetspremie mnd pengemkd - OIS, bps OIS fw d 9/- OIS fw d /9- OIS fw d /9-. oktober

15 Bankkriser tar tid! Historisk har bankkriser ofte gitt lengre nedturer, jf. studie av de amerikanske professorene Rogoff og Reinhardt. (T=7) BNP har så langt fulgt utviklingen til snittet av tidligere internasjonale kriser. Innebærer at det tar år til før produksjon er tilbake på trend. 9. oktober Boligpriser og aksjekurser Oppgang i realboligprisene i USA forut for krisen (og fallet det siste året) på linje med oppgang i de verste krisene (Japan, Sverige, Norge, Finland og Spania). Tilsier at denne krisen blir dyp. Men; Myndighetenes grep og tilgang på ny kapital trekker i motsatt retning. Oppgangen i aksjemarkedet (og fallet siden i fjor) mer på linje med snitt for alle krisene. Tilsier at denne krisen blir mildere enn Big-.. oktober

16 Misligholdet øker Samlet misligholdsrate ( dager) opp fra,% i Q til,% i Q. Høyeste som er registrert etter 97. Det var prime som bidro til oppgangen i Q. Dette vil fortsette når arbeidsmarkedet svekkes. Raten for subprime er fortsatt betydelig høyere, men falt litt i Q. 7 USA: Misligholdsrate Prosent av alle lån Q 97 Q 9 Q 99 Q USA: Misligholdsrate Prosent av alle lån Q 999 Q Q Q Prim e Subprime. oktober Tvangssalget i været Oppgang i misligholdet også for kredittkort og næringseiendom. Tvangssalget skyter videre fart. Opp til,% i Q. Prime lå på,7%, mens subprime lå på,7%. Dette vil fortsette! Q 99 USA: Misligholdsrate Prosent av alle lån Q 99 Q 999 Næringseiendom Q Q Q Kredittkort (ha) USA: Foreclosures Prosent Q 97 Q 9 Q 99 Q. oktober

17 Alle piler peker sydover. oktober Makroscore Q: Åt skogen! Global snittscore ned. Klart i minus. Alle unntatt USA netto nedjustert fra juni til august, særlig ØMU og Sverige DnB NOR Markets MakroTermometer -. Jan- Jan- Jan- Jan-7 USA ØMU Japan DnB NOR Markets MakroTermometer -. Jan- Jan- Jan- Jan-7 UK Norge Sverige Score - Husholdninger Næringsliv Land BNP-vekt Tillit Konsum Bolig Arbeidsm. Tillit Prod. Ordre Eksport I alt Inflasjon USA Japan ØMU UK Sverige Norge I alt I tabellen betyr rød oppjustering siden sist, blå nedjustering.. oktober

18 Bekreftes av OECDs ledende indikator - OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r. - Jun- Jun- Jun- Jun- OECD USA UK Japan - OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r Jun- Jun- Jun- Jun- Jun-7 Jun- ØMU Tyskl. Fra. Italia OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r. OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r. - - Jun- Jun- Jun- Jun- Jun- Jun- Jun- Jun- Brasil Russland Kina India. oktober Norge: Ikke upåvirket, men. oktober

19 Temperaturen synker også hos oss Peiler oss inn på ¾% vekst i år, men ½% vekst i 9 Makro score: Norge Jan. Jan. Jan.7 7 Norge: Hovedtall Prosent F-BNP å/å KPI å/å Ledighet Score Husholdninger Næringsliv Norge Tillit Konsum Bolig Arbeidsm. Tillit Prod. Ordre Eksport I alt Inflasjon Aug Jul Jun oktober Kanal : Kapitalkostnader "Finansiell globalisering": Hver tredje norske utlånskrone kommer utenfra, mot hver femte for under ti år siden. Vi importerer støyen. NB har hevet ganger/bp siste m. Men kreditt-/likviditetskrise har økt pengemarkedsrentene mer. m nå bp over foliorenten, mot normalt (snitt siste år) bp, å 9bp over, mot normalt bp m pengemarked - m stat "Likviditetspremie". Mar-7-7 Mar- USA Eur os one n Norge Markedskurven folio m m å å å å å 7å å oktober

20 Rentesjokk for husholdningene Foliorenten hevet ¼% siste år, boliglånsrenten % (og mer kommer?). Renteutgiftene etter skatt kan i år bli 9,% av disponibel inntekt (før renteutgifter), og andelen har da økt med %-poeng siden. Fra 9 til 9 steg denne andelen med,7%-poeng. Rentebelastning Prosent av disponibel inntekt I alt Renteutgifter etter skatt 9. oktober Bankene strammer skruen (I) Norges Banks utlånsundersøkelse, tatt opp.-. juli. Svaralternativer mye opp/opp/uendret/ned/mye ned. Bankene oppgir stadig strammere kredittpraksis, og enda strammere fremover, på gjeld/inntekt, LTV, avdragsfrihet og utlånsmargin. Årsakene er bl.a. svakere konjunkturer og redusert risikovilje.. oktober

21 Bankene strammer skruen (II) Mer markert for næringslivslån, og mest markert overfor næringseiendom. Årsaken er svakere konjunkturer, forverrede bransjespesifikke forhold, forverret fundingsituasjon og mindre risikovilje.. oktober Klart det biter! - - Forventningsindikator - Q Q Q Q Q Q Faktisk Ses.justert Gj.snitt - - Q 99 Større innkjøp Faktisk og gj.snitt siste kvartaler Q 99 Q 999 Q Q Q Detaljomsetning/varekonsum Faktisk og trend Jul- Jul- Jul-7 Jul- Varekonsum Detaljom setning (ha) Førstegangsregistreringer biler. Sesongjustert Jan-9 Jan-9 Jan- Jan- Faktisk Trend. oktober

22 Boligpriser og -bygging faller Prisfall ut året, oppsving 9H. Investeringsraten ned - Bruktboligpriser NEF/ECON. Sesongjustert - Jan- Jan- Jan- Jan- Jan- m/m, % kr./kvm (ha) Boligigangsetting., å.rate Jul-9 Jul- Jul- Jul- Sesongjustert Trend Kreditt til husholdninger Prosentvis endring Jan-9 Jan- Jan- å/å m/m sj, annualisert Boliginvesteringer, sj Q 99 Q 99 Q Q Q %F-BNP Mrd. -kroner (ha). oktober Ikke rart at boligmarkedet går tyngre Fire drivere: Renten (har steget), ledigheten (faller saktere), inntektene (fortsatt god vekst), og boligbyggingen (høy i hvert fall frem til nyttår). Dessuten: Uro/usikkerhet i høst, jf. forventningsbarometeret. Hva skjer? Selge før man kjøper, selge tidligere enn normalt, bruke lengre tid inn. Konsistent med flere boliger til salgs, og lengre omsetningstid.. oktober

23 Prisene var høye for høye? Realpris/realinntekt doblet siden 99, til 97-nivå. (Inntekten steget,%/år, realprisene 7,%/år.) Overmodent for korreksjon? Ja, sa Norges Bank i 7, nei sier de nå. "Fundamentale forhold" forklarer det meste. Reell boligpris og inntekt 9= Inntekt Boligpris Pris/inntekt FS /: Boligpris, /kvm Post-sam ple estim ering Q- 7 Faktisk Es time r t. oktober Forbruksveksten bremser, økt sparing er viktigste risiko Sparingen har falt Spareraten ble,% i 7, og faller ytterligere i år. Reallønnsveksten blir lavere fremover, forbruksveksten likeså. Spareraten stiger gradvis utover i perioden Privat forbruk og sparing Forbruk, år/år Sparerate Husholdningenes tilpasning Endring siden forrige rapport Reallønn Disponibel realinntekt DRI eks aksjeutbytte Privat forbruk Sparerate Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets :III. oktober

24 Kanal : Liten, åpen Internasjonale konjunkturer slår gjennom i norsk eksport. Men ingen éntil-én sammenheng (% korr.). Norge ulikt mange andre industriland. Vekstøkonomiene betyr stadig mer. På -tallet har tradisjonell eksport økt med.%/år i volum og,%/år i verdi. Trendveksten er nå %, etter å ha vært over % for to år siden => Tegn til oppbremsing! - OECD-BNP og norsk eksport Prosentvis endring år/år Trad.vareeksport 7 OECD-BNP (ha) 7 Konjunkturbarometer, industri Sesongjustert og glattet Eksportordre - - Samleindikator (ha) 7. oktober Bedriftsinvesteringene skal ned Norge: Industriordre Verdiindeks =, ujustert Q 9 Q 9 Q Q Ordretilgang Ordrereserver - - BNP-gap og bruttoinvesteringer i tjenesteyting, sj - Q 9 Q 99 Q Q BNP-gap Bruttoinv, %F-BNP (ha) 7 Tabell Bruttoinvesteringer i fast kapital Endring siden forrige rapport Oljevirksomhet Fastlands-Norge Fastlandsbediftene Industri og bergverk Annen vareproduksjon Øvrig tjenesteyting Boliger Offentlig forvaltning Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets :III. oktober

25 Memo: Markedet for forretningseiendom kan være utsatt Sterk prisvekst, bl.a. pga. forventet fortsatt sterk vekst i leieprisene. Om disse ikke innfris, vil eiendomsforetakenes lønnsomhet avta. Optimismen og prisveksten "synes å ha avtatt siden 7". Og bankene strammer til. Avkastningskravet har økt fra,% til,% det siste året. Dette har presset prisene, for attraktive eiendommer i Oslo med % siden nyttår. BNP-gap og markedsverdi kontorbygg i Oslo BNP-gap 7-kr/kvm Des 7 9. oktober Kanal : Olje (buffrer) Oljeinvesteringene øker med - mrd. kroner årlig (så raskt som kapasiteten i industrien tillater). Oljeprisen anslås å stige til $/fat i => Tredoblet oljefond. Økningen i oljefondet gir rom for ca mrd. årlig i friske oljepenger, rundt,% av Fastlands-BNP. Vi anslår % årlig vekst i off. forbruk. Oljeinvesteringer 7 Statens petroleumsfond Pr.. januar. Milliarder kroner Mrd., -priser % av BNP-F (ha) RNB DnB NOR Markets. oktober

26 Arbeidsmarkedet slipper taket, men er fortsatt stramt Jobbveksten har stagnert, fra +' å/å i mars, til +' i hele Q. AKU-ledigheten har steget fra,% til,%. Antall ubesatte stillinger (vakanser) er rekordhøyt, men øker ikke mer. Lønnsveksten har tatt seg opp, fra -% i -, til % i år. - Sysselsetting, sj Anslag DnB NOR Markets :III - Jan-9 Jan- Jan- Jan- År/år, prosent personer (ha) Arbeidsmarkedet. Sesongjustert Jan-99 Jan- Jan- Jan- Jan-7 Reg.+tiltak Nye vakanser (ha) 7. oktober MEN!!! Inflasjonen tiltar også hos oss KPI opp,% å/å i juli, kjerneinflasjon "rundt ½%. Inflasjon Prosent, å/å KPI KPI-JAE Trimmet Vektet med. KPIXE. oktober

27 Høy inflasjon det kommende året Innenlandsk prisstigning henger godt sammen med økt lønnsvekst og fallende produktivitetsvekst. Antar at kostnadsimpulsene etter hvert avtar og at det bidrar til å dempe innenlandsk inflasjon. Likevel ventes KPI-JAE å holde seg rundt % det nærmeste året Jan.9 LPE og innenlandsk inflasjon Endring år/år i prosent Jan.9 LPE Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Inflasjon eks husleie KPIJAE Endring år/år i prosent Jan. Jan. Jan. Jan. I alt Kjerneimport Øvrig. oktober Renten toppet ut, kutt på nyåret Foliorenten hevet fra ½% til ¾%. Rentebanen tatt opp pga. høyere vekst i Norge, høyere renteforventninger ute, og høyere inflasjon. / for ny heving til % ultimo oktober. Kutt til ¾% om ett år. Norske renter Faktisk/prognose. sept 7 Aug- Aug- Aug-9 Folio m å stat Alternativbane med økt inflasjon. Avvik fra referansebane i bp. Jun. Dec. Jun.9 Dec.9 Foliorente KPIXE. oktober

28 Risiki: Hva går galt nå?. oktober Risikofaktorer Nedside: Videre oppgang i råvareprisene (tilbudssjokk, sterk underliggende etterspørsel). Annenrundeeffekter. Rentene kuttes mindre/senere enn anslått. Finanskrisen vedvarer/forverres. Oppside: Råvareprisene faller videre. Raskere normalisering av finansmarkedene. Ekspansiv budsjett-/pengepolitikk i Asia.. oktober

29 Vedlegg: Prognoser 7. oktober Makroanslag Norge til TR Viktigste justeringer: Noe lavere forbruksvekst (høyere inflasjon reduserer kjøpekraften), og fall i sykliske fastlandsinvestering (forretningsbygg) pga. prisfall. Dessuten lavere eksportvekst. Tabell Makroøkonomiske nøkkeltall. Norge Endring fra forrige rapport Privat forbruk Offentlig forbruk Oljeinvesteringer Fastlandsinvesteringer Trad. vareeksport Trad. vareimport BNP Fastlands-Norge Sysselsetting Arbeidsledighet (AKU) Årslønn Konsumpriser Sparerate Driftsbalanse (mrd kr) Oljepris (NOK/fat) Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets :III. oktober

30 Norge: Sammenlikning Økonomiske nøkkeltall. Prosent, å/å. 7 9 SSB SSB NB FIN DNM SSB NB FIN DNM SSB NB DNM SSB NB DNM Privat forbruk.. ¾ ¼.. ¼. Offentlig forbruk.. ¼... ½ Bruttoinvesteringer Oljevirksomhet.. 7½ Fastlands-Norge 9.. ¾ ¾ Eksport Olje og naturgass Trad. varer Import.7. ¼ Trad. varer BNP.7. ¾...9 ½...9 ¼.. ½. Fastlands-Norge.. ¼ ½... Personsysselsetting.. ¾..9. ½ ¼ -.. ½. AKU-ledighet (%)..7 ½ ½.. ¾.9 Årslønn..... ½ ¾. Konsumpriser ¼...9 ½.. ½. KPI-JAE.. ½... ¼..9. ½.. ½. Driftsbal., mrd.kr Rente, m NIBOR (*).. ½.9.. ½.9.. ¼... Oljepris, NOK/fat Kilder: SSB/aug, NB/jun, FIN/mai, DnB NOR/aug (*) Norges Bank gir anslag på folio renten. 9. oktober Disclaimer Denne analyse er utarbeidet i samsvar med Alminnelige forretningsvilkår for DnB NOR Markets (kan fåes ved henvendelse til DnB NOR Markets eller på internett https://www.dnbnor.no/markets/merinfo/forretningsvilkaar.html). Analysen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller valuta. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. DnB NOR ASA ("DnB NOR") og/eller andre selskaper i DnB NOR-konsernet eller ansatte eller tillitsvalgte i konsernet, kan være market maker i, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter eller valuta, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR som har utarbeidet denne analyse er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR og andre selskaper i DnB NOR-konsernet og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Denne analyse er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets - en enhet i DnB NOR ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO 9.. oktober

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/1/8, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 1. oktober 8 Oversikt Hva har skjedd med prisen på mat: Nominelt

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden?

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Norsk Ståldag, 3/11/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 7. november 11 Frykt og usikkerhet preger markedet 15 1 13

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer