NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL : ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL Kveldsmat fra kl Styret : STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND KL : STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I GRENDEHUSET PÅ UTVORDA KL : FEST PÅ SOLBERG BEDEHUS TØTDAL KL V/HILDE OG MORTEN ØYSTESE Arr.: N.L. Misjonssamband : N.EID SANITETSFORENING: FELLESMØTE I LISSALEN I SAMFUNNSHUSET KL Vi forbereder basaren. Bevertning og loddsalg ONSDAGSKLUBBEN I SENTRET I SAMFUNNSHUSET KL : SENTRUMSPLAN ÅPENT MØTE I LISSALEN, NAMDALSEID SAMFUNNSHUS KL Namdalseid senterparti inviterer alle interesserte til åpent møte om sentrumsplan. Hvordan vil forslagene i kommuneplan for Namdalseid sentrum påvirke utviklingen i sentrum. Senterpartiet ønsker innspill, synspunkt fra beboere, brukere, næringsliv og andre som er opptatt av fremtida i og for Namdalseid sentrum. Vel møtt! Namdalseid senterparti : BASAR / KAKETOMBOLA I SAMFUNNSHUSET LISSALEN KL LØRDAGSKAFÈ FRA KL TREKNING CA. KL Alle velkommen! Namdalseid Sanitetsforening : NAMDALSEID PENSJONISTLAG MØTE I SENTRET I SAMFUNNSHUSET KL Andor kommer på besøk. Gamle og nye medlemmer er velkomne. Ring for skyss. Pensjonistlaget : KONSERT I NAMDALSEID SAMFUNNSHUS KOR MED BJARNE OG TOR KL OG NAMDALSEID SONGLAG, BARNEKOR, CONFUSION - MED TOR ENDRESEN OG BJARNE BRØNDBO (Se nærmere omtale i bladet) : KRISTELIG FOLKEPARTI NAMDALSEID MØTE PÅ NAMDALSEID SKOLE Deltakere: Arne Lyngstad, medl. i Kirke - og utd.komitèen og fylkessekretær Johan Fossan (Se plakater) INGEN LØRDAGSKAFÈ ETTER 1. APRIL (UNNTATT 21. APRIL - SE OVENFOR) BIBLIOTEKET ÅPNINGSTIDER APRIL 2001 Mandag kl Onsdag kl Fredag kl Tirsdag kl Torsdag kl Lørdag STENGT Fra 1. april: Stengt på lørdager. BUVIK/STATLAND - BOKBUSS: MANDAG 2. APRIL. MÅNEDENS BILDE I BIBLIOTEKET: PETER ESDAILE EN STUND ALENE II. FOTOKONKURRANSE TEMA BARN Vinnere: 1. Petra Tinglum 2. Edvarda Vindsetmo 3. Monica Fiskum

2 Aktiviteter på dagsentret i april Mandager: Kl : Sentret er åpent for beboere på helsetunet med trygdeboliger og/eller alle som vil slå av en prat til en kaffekopp. Har du lyst til å småtjone med noe, eks. trearbeid, ulike handarbeid, baking m.m., har vi materialer eller om du vil bruke det du har selv. Tirsdager: Kl Kl Onsdager: Kl Åpent for alle. Kl Bingo. Kr. 20,- Kl Kveldsmat. Kr. 20,00 25,00 Felles frokost for alle som vil spise i lag med noen. Trim v/fysioterapeut. 4. april kl Påskesalg av handarbeid som er laget på sentret av mye kreative mennesker. Eks. er tova tøfler, tova sitteunderlag, heimlaga stearinlys, lappeteknikk, strikka ting, ting laga av tre, salg av småbrød m.m. Det blir anledning til å kjøpe seg kaffe m/brød. 9. april kl Vi støper stearinlys. 11. april og 16. april er dagsentret ikke bemannet. 24. april Natursti m/grilling ute på dagsentret. Ikke frokost denne dagen. 25. april Vi fortsetter å finne dialektord heimehørende på Eide. Sluring til kveldsmat. Vi vil takke alle som har bidratt til at vi kan arrangere påskelotteri med så mange flotte gjenstander, hjertelig tusen takk!! God påske! HJEMMEHJELP Er det noen som kan tenke seg å være vikar for hjemmehjelp? Ta kontakt med enhetsleder Anne Kjersti T. Nordahl snarest på tlf BETALINGSSATSER FOR HJEMMEHJELP I NAMDALSEID KOMMUNE FOR 2001 Husstandens samlede netto inntekt legges til grunn for fastsetting av kostnad. Timepris eller abonnement avhenger av hvor mange timer som bruker har fått vedtak på. Dersom timepris blir billigere for bruker, brukes timepris som for tiden er kr. 108,- pr time. Eksempel: Husstanden har ei netto inntekt på kr ,-. En bruker i husstanden har fått innvilget 4 timer hjemmehjelp. Betalinga blir da: kr. 108,- x 4 = kr. 432,- pr. mnd. Hadde bruker i husstanden fått innvilget 6 timer hjemmehjelp blir det brukt abonnement på kr 440,- (for her blir det dyrere å bruke timepris). Netto inntekt 1 G = ,- Timesats kr. 108,- Abonnement uavhengig av antall timer hjemmehjelp Inntil 2 G kr Kr. 150,- pr mnd 2 3 G kr Inntil 4,5 timer pr. mnd Kr. 440,- pr mnd 3 4 G kr Inntil 7,0 timer pr. mnd Kr. 715,- pr mnd 4 5 G kr Inntil 9,5 timer pr. mnd Kr. 970,- pr mnd Over 5 G kr Inntil 12,0 timer pr. mnd Kr. 1225,- pr. mnd Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med enhetsleder på åpen omsorg Anne Kjersti T. Nordal, tlf

3 AKTIVT SKOGBRUK- KURS 2001: Det blir kurs i foryngelse etter påske, i en av ukene For mer informasjon eller påmelding, kontakt Næringsetaten v. Ragnar, tlf TILLATELSE TIL SALG AV FYRVERKERI 2001 Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i år ( ), må sende søknad til brannsjefen innen Søknadsskjema og nærmere opplysninger om ansvarshavendes kvalifikasjoner, krav til lokaler m.m. fås ved henvendelse til Namdalseid kommune, brannsjefen. HUSBANKENS LÅN OG TILSKUDD 2001 Etableringslån Låneordningen er behovsprøvd. Funksjonshemmede og unge i etableringsfasen prioriteres. Lånet er tilleggslån som gis gjennom kommunen i forbindelse med bygging, kjøp eller utbedring av bolig. I enkelte tilfeller kan lånet gis til refinansiering av dyre private boliglån. Tilskudd til tilpasning av bolig Tilskudd til tilpasning av bolig for eldre, funksjonshemmede og andre som har et særlig sosialt behov. Ordningen er behovsprøvd og det vil bli tatt hensyn til formue og inntekt ved tildelingen. Maksimalt tilskudd er kr ,- pr bolig. Boligtilskudd til etablering i ny bolig Tilskudd til etablering i ny bolig kan gis til fysisk og psykisk funksjonshemmede eller særlig vanskeligstilte uten nødvendige økonomiske midler. Med dette menes husstander som er i en sosial krisesituasjon, husstander som er under sosial rehabilitering eller integrering, husstander med spesielle boligbehov eller unge i etableringsfasen uten nødvendige økonomiske midler og stort behov for bolig. Nærmere opplysninger og søknadsskjema til ovenfornevnte låne- og tilskuddsordninger fås ved henvendelse til oppvekstetaten, sosialavd., 7750 Namdalseid, tlf SAMEMANNTALLET Alle norske samer som er over 18 år eller fyller 18 år i 2001, har rett til å registrere seg i samemanntallet og stemme ved sametingsvalget 10. september. Frist for registrering i manntallet er 30. april Samer som har meldt flytting til folkeregisteret siden valget i 1997, må registrere seg på nytt i samemanntallet i sin nye bostedkommune. FRAMTIDSVERKSTED APRIL Namdalseid - et eldorado for etablerere Har du tanker/synspunkt på næringsutvikling i Namdalseid så er du velkommen til å delta på verkstedet. Spørsmål/påmelding til Anne Altin, tlf

4 BYGDEFOLKETS STUDIEFORBUND Kurs for sauebønder lamming. 12 timer. Start i april. Nærmere informasjon og påmelding til Brynjulf Elden, tlf Påmelding snarest. Arr.: BSF, avd. Namdalseid. KOR MED BJARNE OG TOR! Eiderock og Namdalseid Songlag slår på stortromma og inviterer til spennende konsert lørdag 28. april kl og i Namdalseid Samfunnshus. Medvirkende: Tor Endresen Bjarne Brøndbo (konferansier) Barnekor Confusion Namdalseid Songlag. Etter siste forestilling blir det stor fest med dans til Confusion. Dette arrangementet erstatter Syng og Dans i år. Vi håper publikum støtter oss og møter opp! Billetter: Se oppslag seinere. Arr.: Eiderock/Namdalseid Songlag. EIDEDAG 2001 Eidedagen 2001 blir i år arrangert lørdag 9. juni. Innbydelse blir utsendt innen 20. april. Komiteen NYTT FRA NAMDALSEID SANITETSFORENING Etter årsmøtet ble det nye styret slik: Leder: Kari Berre Nestleder: Olaug Nygård Kasserer: Solfrid Derås Sekretær: Laila Anita Berre Vår tradisjonelle bingo blir det ikke noe av i år, vi skal i stedet ha basar/kaketombola. Den blir i Lissalen i Samfunnshuset lørdag 21. april kl Vi starter loddsalget 14 dager før. PS! Er det noen som vil gi noe til basaren eller kaker til tombolaen, er vi veldig glade for det. Ta kontakt med en av styret. Samme lørdag (21. april) har vi også lørdagskafèen i Samfunnshuset. Alle velkommen! Styret.

5 INFORMASJON FRA NAMDALSEID IDRETTSLAG Namdalseid idrettslag hadde i 2000 et aktivt år og dette fortsetter i Idrettslaget har stor aktivitet når det gjelder trening, konkurranser, anleggsbygging og prosjekter som ABU (Aktive Barn og Ungdom) og FUNI (Flere Ungdommer i Norsk Idrett). Det blir offisiell åpning av Namdalseid idrettspark 11. august. Årsmøte Det ble holdt årsmøte 19. februar Informasjon/referat legges ut på butikker og på biblioteket. De som er interessert kan også få informasjon tilsendt via e-post. Tillitsvalgte Arbeidsutvalget i hovedstyret: Jostein Aardal (leder), Torfinn Smines (nestleder), Inger Elsa K. Einvik (sekretær), Aage Westerhus (økonomiansvarlig) og Sture Stakset (FUNI/ungdomskontakt). Leder i gruppene: Ove Gjevik (boccia), Anne Gunn Lie (fotball), Kirsti Rein (friidrett), Anita Anzjøn Brattgjerd (håndball), Thor Brandt (ski), Berit Buvarp Aardal (volleyball). Håvar Stenseth/Inger Margrethe Elden (barnegruppa), Solfrid Skevik (trim). Kontingenten for 2001 blir den samme som sist år: Familie: kr. 200,- (Foreldre, samt barn født 1984 eller senere). Voksne: kr. 100,- (Født 1983 eller tidligere). Barn: kr. 50,- (Født 1984 eller senere). Honnør: kr. 50,- (67 år eller eldre). Namdalseid IL blir 100 år i Årsmøtet ga arbeidsutvalget i oppgave å oppnevne komité til planlegging og gjennomføring av jubileet. Det oppnevnes eventuelt også egen komité til utforming av jubileumsskrift. Årsmøtet tildelte Daniel Kaldahls pokal til Tom Kristian Mork med følgende begrunnelse: "Tom Kristian Mork er en utøver som gjennom flere år har markert seg helt i norgestoppen innen kombinert. Under årets NM i Sprova/Steinkjer fikk Tom Kristian en fin 10. plass. Tom Kristian har fortsatt mye ugjort innen skiidrett. Han er en utøver som viser vilje og evne til å satse, selv om det ikke alltid går oppoverbakke. Tildelingen av Daniel Kaldahls pokal håper vi er en stimulans til videre satsing." Medlemsaksjonen vil i år gå i perioden 30. mars 7. april, da kan du regne med besøk. Du kan også betale på giro vedlagt Melkrampa kto Vi ønsker alle fra unge til eldre velkomne som medlemmer. Namdalseid idrettslag takker alle medlemmer og ikke minst de som har bidratt på en eller annen måte, og håper vi fortsetter det gode samarbeidet framover i resten av E-post Vi vil gjerne yte enda bedre service til medlemmene. Ta gjerne kontakt, også på e-post: Jostein Aardal: Torfinn Smines: Aage Westerhus: eller Inger Elsa K. Einvik: Vi ønsker også å få adresser til de medlemmene som har e-post. Send din adresse til Inger Elsa. NIL FOTBALLGRUPPA LOTTERI APRIL Loddsalg også ved S-laget lørdag 7. april. Gutter 16 år. ********* Siste frist for innlevering av stoff til mai-nummeret: 20. april.

6 TELEFONKATALOGEN DITT DISTRIKT Namdalseid skolekorps har fått jobben med å dele ut DITT DISTRIKT. Katalogen legges i postkassene, men vi klarer ikke å nå alle. Savner du katalogen? Henvend deg til kommunens ekspedisjon på Kommunehuset, så får du den utlevert! Styret. NAMDALSEID PENSJONISTLAG Namdalseid pensjonistlag ønsker flere medlemmer i laget. Kontingenten er kr 100 pr. år. Medlemmene får tilsendt medlemsbladet Pensjonisten som kommer ut med 6 nummer for året. Dette er et godt blad som tar opp mange og interessante problemer for de eldre. For øvrig er det av stor viktighet at Norsk Pensjonistforbund har en stor medlemsmasse og dermed tyngde bak seg i sine forhandlinger med staten om pensjonenes størrelse og andre viktige løsninger for pensjonistene. Ta gjerne kontakt med de som er valgt for å ordne med medlemstegning: Svein Berre, Sigurd Brørs, Synnøve Sæther, Oddvar Ovesen og Edvard Aas. NAMDALSEID PENSJONISTLAG 3-DAGERS TUR TIL ØRLAND Sigmunds Reiser AS/Pensjonistlaget arrangerer tur til fantastiske Fosen, med tilhold på det nye hotellet på Brekstad. Hotellet ligger på bryggekanten i sentrum. Turen går langs Trondheimsfjorden på tur til Ørlandet og heimturen går via Åfjord, Stokksund, Bessaker og Osen. På Fosen blir det besøk på Austråttborgen, Råkvåg og Uthaugsgården, i tillegg til guiding rundt på Ørlandet. Avreise: 14. juni. Pris: Kr 2.300,- pr. person ved minimum 30 delt. (+ enkeltromstillegg). Prisen inkluderer 2 hotellovernattinger, 2 frokoster, 3 lunsjer, 2 middager, utflukter, guider, reiseleder og inng.billetter. Påmelding innen 20. mai til: Kirsten Aas tlf , Eldbjørg Bøgseth, eller Halldis Brørs tlf Namdalseid Husflidslag har planer om å starte kurs i sying av gamle antrekk (kjoler, hele eller delte), med bl.a. tur til Trondheim for å finne passende stoff. Interesserte kan ringe: Liv Sæther eller Inger-Lise Aas HERBALIFE Produkter for vekttap, ernæring og personlig pleie. Produktene er allergitestet og har ingen animalske ingredienser. Ring selvstendig Herbalifedistributør, tlf

7 PÅSKEBLOMSTER Det meste i snitt og potteplanter til gunstig pris. Godt utvalg i grønne planter mye nytt i potter. Åpningstider: Man.-fre. kl , lørdag Helligdager i påska stengt. Tlf Vi treffes også på tlf , fax Vinner av julelotteriet vårt ble fam. Tettli. GOD PÅSKE!

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 02.09.: LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL. 10.00 14..00 Arr.: Namdalseid Husflidslag. 04.09.: VENGSTADTRIMMEN KL 19.00. (Hos Kari Anne og Martin Elden). Man. Trimgruppa.

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 9-2005 i fra Brann & redning BRANNVERNUKE 2005 i fra Helseetaten ENDRINGER VED HELSESTASJONEN I uke 38 er det brannvernuke for hele landet, og Storfjord Brann & Redning har åpen Brannstasjon

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Konkurranse om Eidsvollvott Frist for innlevering: 1.mai Les mer om dette på side 6.

Konkurranse om Eidsvollvott Frist for innlevering: 1.mai Les mer om dette på side 6. E-post: eidsvollhusflidslag@gmail.com Du finner laget på Facebook også! Eidsvoll Husflidslag, Boks 95, 2081 Eidsvoll B Husflidslagets hus Badeløkka Aktiviteter, kurs m.m. vår 2012: (med forbehold om endringer)

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL?

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? FULLDISTRIBUSJON 3-2004 i fra Storfjord kommune SKIBOTN KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere ei riktig i fra Oppvekst og kulturetaten I forbindelse med et

Detaljer

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten Informasjonsblad for Os kommune Nr. 1-2011 Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan Eiendomsskatt Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler Vintervukku Gjeldsrådgivertjenesten Side 4 Side 5 Side

Detaljer

DER DU BOR. Misjonskirken. Fantastisk start på 2011. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Misjonskirken. Fantastisk start på 2011. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 feb./apr. 2011 Fantastisk start på 2011. Årets store høydepunkt på Herøya er blitt en folkefest med over 250 mennesker. Juletrefesten sammen med Herøya

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2005 i fra Driftsetaten SALG AV KOMMUNALE BOLIGER i fra Kulturkontoret KULTUR- MIDLER 2005 i fra Folkebiblioteket BOKBUSS Storfjord kommune har for salg 2 eneboliger. Eiendommen Gnr.

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 18/2010, 4. nov. Årg. 33. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 18/2010, 4. nov. Årg. 33. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 18/2010, 4. nov. Årg. 33 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Like imponerende hver gang! Årets musikal til 10. klassingene var også

Detaljer

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE FULLDISTRIBUSJON 2-2005 i fra Oppvekst og kultur SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Med forbehold om budsjettmessig dekning har Statens vegvesen

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015 Sørreisa kommune Kulturuka 2015 Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2015 Paul Dahlø, Ordfører Kommunens tredje oppgave Utvikling Når det snakkes om kommunens oppgaver så snakkes det alt for enkelt

Detaljer

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14 SPESIALNR. Moflata, Skotfoss, Bøle og Herøya Misjonskirker Nr. 3 sept./okt. 2010 Moflata fra side 4 Herøya fra side 9 Skotfoss fra side 13 Bøle fra side 14 Der du bor Grenland Levende nærmiljø Barn og

Detaljer

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014 SE HER 51. årgang 2014 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 505 medlemmer pr 31.12.2013

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2 - vill og vakker VI TRENGER DEG! Er du/dere allsidige, fleksible og kreative? Har kompetanse innen bl.a. reiseliv, landbruk, helse, kirke? DA HAR VI BRUK FOR

Detaljer

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 FULLDISTRIBUSJON 2-2009 i fra Oppvekst og kultur HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 Barnehager: Elvevoll barnehage, del

Detaljer