2 prosjekterte eneboliger. Solrikt. Barnevennlig. Dobbeltgarasje. 2 innganger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 prosjekterte eneboliger. Solrikt. Barnevennlig. Dobbeltgarasje. 2 innganger."

Transkript

1 Bekkelaget 2 prosjekterte eneboliger. Solrikt. Barnevennlig. Dobbeltgarasje. 2 innganger. Kirkeåsveien 22, 1178 Oslo Kontakt: Jan Fredrik Bonde / Lillian Ch. Nilsen Mobil: /

2

3 beløpet å anse som forskudd- og kan utbetales selger. Dette avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse. Resterende beløp + omkostninger betales ved overtakelse til meglerforetakets klientkonto. på eiendommen som en grunnbyrde og følger vedlagt salgsprospektet. Resterende servitutter tinglyst i eiendommen kan fås ved henvendelse til megler eller lastes ned på prosjektets hjemmeside Salgsbetingelse: Salg av bolig under oppføring reguleres av Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Meglers standardkontrakt skal legges til grunn for avtale. Kontrakten ligger ute på prosjektets hjemmeside for gjennomlesing samt er vedlegg til salgsprospektet. Best. om veg, tinglyst Fra direktøren i plan- og bygningsetaten i Oslo. Kan ikke slettes uten samtykke. Midlertidig dispensasjon fra vegloven vedr. garasje. Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse av denne matrikkelenhet. Følger vedlagt salgsprospektet. Omkostninger: Ved kjøp av bolig under oppføring betales følgende omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Dokumentavgift av andel tomteverdi (1/3 - kr ) utgjør kr ,- per boenhet. I tillegg tinglysing av pantedokument kr 1 935,- pr pantedokument, tinglysning av skjøte kr ,- og panteattest kr 220,-. Totale omkostninger ved vil utgjøre kr ,-. Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter og avgiftsgrunnlag for tomteverdien. Naboklager: I henhold til rammetillatelsen datert og det foreligger protester til søknaden. Selger har ikke mottatt klager etter at utstedt rammetillatelse fra kommunen. Faste utgifter: Kommunale avgifter kan splittes mellom seksjonene. Dersom det er ønskelig kan også sameiet innbetale mnd. fellesutgifter. Dette bestemmes av kjøperne. Garantier: Boligene selges i henhold til Lov om bustadoppføring og selger plikter og stille bankgaranti på 3 % av kjøpesum i byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova 47. Kostnader ved eventuell påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. Forsikring: Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem til overtakelse. Hver seksjon må tegne egen forsikring av hus, garasje samt innbo- og løsøreforsikring. Hvitvasking: I henhold til lov om hvitvasking er eiendomsmeglere fra pålagt å melde fra til Økokrim ved mistanke om hvitvasking, og slik melding sendes uten orientering til selger eller kjøper. Informasjon: Kirkeåsveien 22, 1178 Oslo Eiendommen har betegnelsen gnr. 157, bnr. 128 Eiendommen vil bli seksjonert før overtakelse og endelig seksjonsnummer på hver enkelt enhet fastsettes av Oslo kommune. Adkomst/beskrivelse av området: Eiendommen er beliggende i et meget barnevennlig og solrikt område på Bekkelaget Rolig og etablert villaområde. Tomten vender mot sydvest og ligger på et høydedrag med gode solog utsiktsforhold. Ekebergsletta, EKT ridesenter og Brannfjell i kort gangavstand fra eiendommen. Sogner til Bekkelaget barneskole samt Brannfjell ungdomsskole. Kort vei til forretninger på Holtet (Jacobs) samt trikkeholdeplass. Bademuligheter på Nordstrand bad samt Katten. Boligtype: Det er planlagt oppføring av to eneboliger i et veletablert og populært område på Bekkelaget. Den opprinnelige boligen blir en del av sameiet. I tillegg skal det bygges to dobbeltgarasjer, hvor hus B og C får hver sin garasje. Se vedlagte utomhusplan. Boligene har moderne og funksjonell planløsning fordelt over 2 etasjer samt kjeller og loft. Alle enhetene har utgang til hage fra 1. etasje og utgang til balkong i 2. etasje. Hver enhet har bruksrett til hage rundt egen bolig. Se vedlagte utomhusplan samt seksjoneringsbegjæring. Del av kjeller har egen inngang. Innredet loft. Boligene selges til faste priser og etter førstemann til mølla prinsippet. Boligene inneholder; Kjeller: gang og teknisk rom/vaskerom. Del av etasjen med egen inngang inneholder bad/wc, gang og 2 boder. 1. etasje: Romslig entré/gang og gjestetoalett. Kjøkken med åpen løsning til spisestue-stue med peis. Utgang til solrik hage. 2. etasje: 3 soverom og bad/wc. Utgang til balkong fra hovedsoverom. Loft: Innredet loft/lagringsloft. Husene er tegnet av Stavseth & Lervik Arkitekter. Kjeller BRA 1. etasje BRA 2. etasje BRA Loftsareal SUM BRA HUS A HUS B Tomten: Eiendommen er på totalt på ca kvm (brutto). Boligene blir en del av et boligsameie med totalt 3 boenheter. Sameiet vil bli organisert etter Eierseksjonsloven av 23. mai Hver seksjon får bruksrett til areal rundt egen bolig i henhold til sameiets vedtekter og vedlagte utomhusplan. Standard vedtekter følger vedlagt eller kan lastes ned på prosjektets hjemmeside Byggestart: Det er forventet byggestart mars-april 2012 og forventet ferdigstillelse 1. kvartal Kjøpers vederlag: 10 % av kjøpesummen betales ved kontraktens underskrift. Innbetalingen må være fri egenkapital og forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til 12 i bustadoppføringslova. Delbetalingen vil tilhøre kjøper og være under kjøpers instruksjonsrett fram til hjemmelsoverføring, eller inntil selger har stilt forskuddsgaranti i henhold til 47 i bustadoppføringslova. Derom selger stiller forskuddsgaranti i henhold til 47 blir Eierseksjonsloven: Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner 22. Egenerklæring må avgis. Servitutter/rettigheter: Eiendommen vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for den enkelte sameiers fellesforpliktelse. Selger kan også tinglyse bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, pålagt av offentlige myndigheter eller nødvendige bestemmelser knyttet til sameiet eller naboforhold. Kjøper må samtykke til eventuelle erklæringer som må tinglyses på eiendommen for å få prosjektet gjennomført. Eiendommen er på nåværende tidspunkt påheftet urådighetserklæringer til sikkerhet for selgers erverv av eiendommen. Denne heftelsen slettes uoppfordret av megler etter at skjøte er tinglyst ny eier. Tinglyste erklæringer: Best. om bebyggelse, tinglyst med flere bestemmelser Best. om vann/kloakkeldning, tinglyst Best. om vann/kloakkledning, tinglyst Best. om veg, tinglyst Best. om kloakkledn. - Vedtak av visse vilkår vedr utskillelse/bebyggelse av denne eiendom - Best. om gjerde Best. om veg, tinglyst Erklæring vedrørende eventuell avgivelse av grunn samt utvidelse/opparbeidelse av vei. Erklæringen er tinglysing Kjøpekontrakt: Kjøpekontrakt følger vedlagt prospektet samt lagt ut på prospektets hjemmeside og vi forutsetter at budgiver har satt seg inn i denne før budgiving. Tilvalg: Kjøper vil få mulighet til å gjøre tilvalg innenfor følgende kategorier fra følgende leverandører: - Parkett, innerdører/dørhåndtak, listverk samt motor til garasjeport fra JH Byggformidling - Fliser fra Flisekompaniet (dersom det velges fliser som tar lengre tid å legge medfører det pristillegg) - Kjøkkeninnredning og hvitevarer fra Kvik Skøyen - Baderomsinnredning fra Foss Bad - Dusjsett/armaturer fra Damixa - Peis fra Peisselskabet - Trapp fra Trappemakeren - Varmekabler, downlights og stikkontakter fra Pro Elektro - Sentralstøvsuger fra System Air Selger er ikke forpliktet til å utføre tilleggs- eller endringsarbeider som overstiger 15 % av kjøpesummen. Forbehold: Dette prospekt er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene i dette prospektet er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessig og nødvendige, f.eks. på grunn av offentlige pålegg, uten at den generelle standard forringes. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og fremlagte tegninger, er det endelig

4 leveransebeskrivelse som gjelder. Se ellers vedlagte detaljerte leveransebeskrivelse for andre forbehold knyttet til byggingen. Det er mulig å påvirke standarden i boligen med valg fra selgers tilvalgsliste mot endring i prisen. Boligens arealer er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik. 3D bilder: Det tas forbehold om at det vil være avvik, både når det gjelder utsikt og utsyn, samt bygningsmessig avvik. 3D bildene er kun ment som illustrasjoner. Ferdigattest: Selger er iht. plan- og bygningslovens bestemmelser ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse. Manglende ferdigattest er likevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeider er mindre vesentlige, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, og kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeider blir rettet. I tillegg vil det bli holdt tilbake et forholdsmessig beløp til sikkerhet for de gjenstående arbeidene som må utføres for at ferdigattest skal bli utstedt. Regulering: Området er regulert til bolig. Rammetillatelse for prosjektet er gitt Fellesutgifter: Kommunale avgifter inngår i utgangspunktet i fellesutgiftene, men kan splittes mellom seksjonene (dersom alle seksjonene ønsker det). I tillegg inngår drift av fellesarealer i fellesutgiftene. Fellesutgiftene fordeles etter eierbrøken. Dersom det inkluderes flere tjenester enn dette i fellesutgiftene, vil dette kunne påvirke fellesutgiftenes størrelse. Fellesutgiftene fastsettes av sameiet. Likningsverdi: Likningsverdi er ikke fastsatt. Det er stipulert til ca 30 % av førstegangs kjøpesum. For øvrig gjøres oppmerksom på nye regler for fastsettelse av likningsverdi der kjøper selv må sende opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Adgang til utleie: Del av kjeller med egen inngang er ikke søkt som egen boenhet, ei heller for varig opphold hos Oslo kommune. Loft er ikke byggemeldt som varig oppholdsrom. Selger/megler har ikke undersøkt om offentligrettslige forhold (herunder behov for nødvendige tillatelser, dispensasjoner etc) eller tekniske forhold - ligger til rette for utnytting som utleie. Energimerking: C se vedlagte energiattest.

5 1. etasje: 2. etasje:

6 Loft: Kjeller:

7 Stue / Kjøkken

8 Soverom

9 Leveransebeskrivelse Grunnarbeider/opparbeidelse av tomt: - Gårdsplass/parkeringsplasser/gangsti/fellesarealer iht. utomhusplan opparbeides ferdig med subus. Evt. asfalt/belegningsstein/singel bekostes av sameiet. - Det legges matjord i hage der det ikke er skråning. Evt. plen/ beplantning/gjerder etableres og bekostes kjøper. - Det etableres støttemur langs Kirkeåsveien ved nedkjørsel til garasjene. Høyde og utførelse bestemmes av selger. - Endelige høyder og nivåer på terreng bestemmes av selger. Garasje: - Støpt plate med ringmur/lecamur. - Hvit isolert stålport med speil motor med automatiske portåpnere kan leveres som tilvalg. - Utvendig liggende dobbelfals kledning (19x198mm) leveres ferdig grunnet grå NCS 4502-Y - Utvendig hjørnebord og listverk leveres ferdig grunnet hvit 0502-Y. - Takrenner og nedløp er av type Icopal, hvitt stål. - Takstein type Benders, 2-krum Palema behandlet sort - Garasjen leveres uisolert og umalt innvendig. - Det legges ikke gulv på loft Grunnmur/kjellertrapp: - Grunnmur i sprøytebetong - Lysgraver for kjellervinduer i betong - Kjellertrapp i betong (etterbehandling må påregnes) Tømrerarbeid: - 13,5 mm Eik Mattlakk 3-stav prosjektparkett fra Moland - Hvitmalte slette innerdører, Tun Kompakt 1- glassdør mellom entre og stue i samme utførelse. Dørvrider i forkrommet-matt (nr. 183 fra Industribeslag). - Hvitmalte ytterdørdører: Tun 106 i 1. etg. og Tun 108 i kjeller. Dørvrider i forkrommet matt følger med døra fra Tun. - Vinduer og balkongdører fra Norgesvinduet. Hvitmalt S0502-Y innvendig og utvendig m/ løse sprosser. - Takvindu Velux. - Isolasjon: Glava - Det er 13mm gips på vegger og tak innvendig. - På bad er det 12,5mm OSB-plater og våtromsplater. - 12x058 karmlist hvitmalt 0502-Y. - 12x058 gulvlist hvitmalt 0502-Y. - Det brukes ikke taklist. - Utvendig liggende dobbelfals kledning (19x198mm) leveres ferdig grunnet grå NCS 4502-Y - Utvendig listverk, hjørnebord leveres ferdig grunnet hvit 0502-Y. - Alle rekkverk/håndrekker leveres impregnert i tre. - Takrenner og nedløp er av type Icopal, hvitt stål. - Takstein type Benders, 2-krum Palema behandlet sort - Balansert ventilasjon fra System Air - Motor til ventilasjonsanlegg blir montert på vaskerom - Et brannslukningsapparat - Det monteres en røykvarsler i taket i hver etasje. Trapper - Innvendige trapper med stålspiler leveres ferdig grunnet fra fabrikk. Trinn og håndrekke er brunbeiset, vangene er hvite. Peis - Westfire Uniq 15 vedovn med stålpipe i stuen. Pipen heltekkes med sort blikk utvendig. Kjøkken - Kjøkkeninnredning leveres fra Kvik iht tegninger. - Type Mirto - Benkeplate laminert 30mm - Vask Admiral R30 underlimt - 4 stk spotter under overskap - Innbygningsskap til kjøl/frys - Innbygningsskap til komfyr/micro - Det er muligheter for endring av utførelse men ikke av leverandør. - Hvitevarer og vifte er ikke inkludert i leveransen. Rørleggerarbeid/baderomsinnredning Bad i 2. etasje - Porsgrunn Seven D vegghengt toalett med myktsenket lokk. - Dusjvegger i klart glass, type Alterna Picto. - Damixa Plus krom dusjsett og Damixa Mercur termostartstyrt krom dusjbatteri. - Ifø Caribia badekar, 1600 BK hvit med Damixa Plus krom dusjsett og Damixa Mercur termostartstyrt krom badekarbatteri cm Foss servant med Damixa Merkur krom servantbatteri cm Valnøtt Foss Block servantskap med dører cm speil m/lys fra Foss WC i 1. etasje - Porsgrunn Seven D vegghengt toalett med myktsenket lokk cm Foss servant med Damixa Merkur krom servantbatteri cm Valnøtt Foss Block servantskap. - 60x59 cm speil fra Foss Bad i kjeller - Porsgrunn Seven D vegghengt toalett med myktsenket lokk. - Damixa Plus krom dusjsett og Damixa Mercur termostartstyrt krom dusjbatteri cm Foss servant med Damixa Merkur krom servantbatteri cm Valnøtt Foss Block servantskap. - 60x59 cm speil fra Foss - Opplegg for vaskemaskin Vaskerom i kjeller - Varmtvannsbereder, 200 L REX - Opplegg for vaskemaskin - Vask nedfelt i laminat benkeplate - Damixa Merkur krom kjøkkenbatteri Kjøkken - Damixa Merkur krom kjøkkenbatteri - Opplegg for oppvaskemaskin Generelt. - En utekran pr. enhet plasseres iht rørleggers anvisning. Flisearbeider Bad i 2. etasje: - Rak gems antrazit matt grå 60x60 cm fliser på gulv. - FK pro trav rak gems antrazit matt mosaikk grå 3*3 cm på gulv i dusjnisje. - SBN patag. hvit blank 30x60 cm fliser på alle veggene. - FK pro trav rak gems antrazit matt mosaikk grå 3*3 cm på stripe i dusjvegg. WC i 1. etasje - Rak gems antrazit matt grå 60x60 cm fliser på gulv. Hall i 1. etasje - Rak gems antrazit matt grå 60x60 cm fliser på gulv. Bad i kjeller: - Rak gems antrazit matt grå 60x60 cm fliser på gulv og sokkel. - FK pro trav rak gems antrazit matt mosaikk grå 3*3 cm på gulv i dusjnisje. - SBN patag. hvit blank 30x60 cm fliser på vegg i dusjnisje. Vaskerom i kjeller - Rak gems antrazit matt grå 60x60 cm fliser på gulv og sokkel. Gang ved inngangsdør i kjeller - Rak gems antrazit matt grå 60x60 cm fliser på gulv. Malerarbeid - Vegger i alle rom unntatt bad: 0502-Y eggehvit (grunning og 2 strøk). - Tak i alle rom unntatt bad: 02 takmaling hvit (grunning og 2 strøk). - Vegger på bad (utenom dusjnisje) og vaskerom i kjeller: 30-glans, 0502-Y våtromsmaling. - Tak på badene og på vaskerom: 30-glans, hvit våtromsmaling - Listverk: 40-glans, 0502-Y (ett strøk) Generelt/forbehold - Husene leveres i byggrengjort stand. Noe ettervask må påregnes. - Endringer/tilvalg i forhold til denne beskrivelse må avtales skriftlig og godkjennes av selger i god tid. - Alle arbeider som utføres er i henhold til norsk standard. Kun fagarbeidere med nødvendige sertifikater og godkjennelser benyttets. - Kjøperen plikter å gjøre seg kjent med arkitekttegninger og beskrivelse som følger av salgsoppgaven før endelig avtale inngås. Endringer som følge av tekniske løsninger eller offentlige pålegg må påregnes. - Rommene i kjeller og loft er ikke byggemeldt som varige oppholdsrom. - Boligens arealer er angitt så nøyaktig som mulig av arkitekt iht tegninger. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik/ endringer og slike avvik vil ikke være reklamasjonsgrunn. - På tegningene er det vist forslag til plassering av garderober, møbler, hvitevarer, etc som ikke er en del av leveransen. Det samme gjelder for stiplede løsninger. - 3D illustrasjonene er av illustrativ karakter. Avvik kan forekomme. - Dersom det er avvik mellom illustrasjoner/tegninger og denne beskrivelse, er det beskrivelsen som gjelder.

10 Elektro Loft: - 3 stk. doble stikkontakter. - 1 stk. røropplegg for svakstrøm. 2.etg.: Trappegang: - 2 stk. takpunkter. - 1 stk. dobbel stikkontakt. Soverom stort: - 1 stk. bryter. - 4 stk. doble stikkontakter. - 1 stk. panelovn, type Glen Dimplex. - 1 stk. røropplegg for svakstrøm. Bad: - 6 stk. downlights, type SG jupiter børstet stål. - 1 stk. dimmer for downlights. - 1 stk. lyspunkt over vask. - 1 stk. bryter for lyspunkt. - 1 stk. stikkontakt v/vask. Soverom: - 1 stk. bryter. - 3 stk. doble stikkontakter. - 1 stk. panelovn, type Glen Dimplex. Soverom: - 1 stk. bryter. - 3 stk. doble stikkontakter. - 1 stk. panelovn, type Glen Dimplex. 1.etg.: Kjøkken: - 1 stk. punkt for lys under overskap. - 1 stk. bryter for lys under overskap. - 2 stk. doble stikkontakter over benk. - 1 stk. stikkontakt for oppvaskmaskin. - 1 stk. stikkontakt for stekeovn og mikro. - 1 stk. stikkontakt for steketopp. - 1 stk. stikkontakt for kjøleskap. - 1 stk. stikkontakt for ventilator. Spisestue: - 3 stk. doble stikkontakter. - 2 stk. panelovner, type Glen Dimplex. Stue: - 5 stk. doble stikkontakter. - 1 stk. røropplegg for svakstrøm. - 1 stk. panleovn, type Glen Dimplex. - 1 stk. utelampe Sorento sort stk. bryter for utelampe. - 1 stk. dobbel stikkontakt ute. Hall: - 6 stk. downlights, type SG jupiter børstet stål. - 1 stk. dimmer for downlights. - 1 stk. dobbel stikkontakt. - 2 stk. downlights over inngangsdør, type SG jupiter børstet stål. - 1 stk. bryter for utelys. - 1 stk. ringeklokke. - 1 stk. ringeknapp. Wc: Kjeller: Trappegang: - 1 stk. dobbel stikkontakt. Gang ved inngangsdør: - 1 stk. dobbel stikkontakt. - 1 stk. utelampe Sorento sort. - 1 stk. bryter for utelampe. Sportsbod stor: - 1 stk. brytere for takpunkt. - 3 stk. doble stikkontakter. - 1 stk. panleovn, type Glen Dimplex. - 1 stk. røropplegg for svakstrøm. Sportsbod liten: - 1 stk. brytere for takpunkt. - 2 stk. doble stikkontakter. - 1 stk. panleovn, type Glen Dimplex. Bad: - 4 stk. downlights, type SG jupiter børstet stål. - 1 stk. dimmer for downlights. - 1 stk. lyspunkt over vask. - 1 stk. bryter for lyspunkt. - 1 stk. stikkontakt v/vask. - 1 stk. dobbel stikkontakt for vaskemaskin/tørkertommel. Vaskerom: - 1 stk. armatur 2x36W. - 1 stk. dobbel stikkontakt over benk. - 1 stk. dobbel stikkontakt for vvbereder. - 1 stk. dobbel stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel. - 1 stk. stikkontakt til balansert ventilasjon. Garasje: - 1 stk. armatur 2x36W. - 1 stk. dobbel stikkontakt. - 1 stk. stikkontakt for evt. garasjeåpner. - 2 stk. utelamper Sorento sort m/sensor. - Tilførsel fra huset og til garasjen. Generelt: - 1 stk. sikringsskap m/svakstrømsfelt, overbelastningsvern, overspenningsvern og nødvendig antall kurser. Sikringsskapet plasseres i vaskerom. - Ringjord 25mm2. - Brytere og stikkontakter leveres i Elko RS 16 standard hvit utførelse. - 1 stk. selvregulerende varmekabel i sluk v/kjellerinngang. - IP-Telefoni/TV/Internett installeres fra Viken Fibernett - tilkoblingsavgift på kr ,- betales av kjøper.

11 Nabolagsprofil Kirkeåsveien 22 TILHØRIGHET Kommune Bydel Grunnkrets Kirkesogn Oslo Nordstrand Brannfjell Bekkelaget STEDER I NÆRHETEN Bekkelaget kirke Brattlikollen Smedstua Ekeberghuset 0,8 km* 0,8 km* 1,3 km* TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 48,5 km Lambertseter Senter Manglerud Senter 2,0 km 2,6 km Oslo S Nordstrand 5,4 km 2,7 km Jacobs Lambertseter Postkontor 2,1 km SPORT Brattlikollen Holtet Holtet 0,8 km* 0,4 km* Apotek 1 Holtet Apotek 1 Lambertseter Lambertseter Vinmonopol Manglerud Vinmonopol Jacob's Joker Holtet 1,4 km* 2,0 km 2,6 km Bækkelagshallen KFUM - hallen 0,8 km* 7-Eleven Holtet Mix Karlsrud 0,9 km* Elixia Lambertseter S.A.T.S Manglerud 1,1 km* 2,6 km Shell/7-Eleven Bekkelaget Shell Kastellet 1,0 km* 1,2 km* SKOLER, BARNEHAGER DEMOGRAFI (Brannfjell grunnkrets) Bekkelaget skole (1-7 kl.) Kastellet skole (1-10 kl.) Karlsrud skole (1-10 kl.) Brannfjell skole (8-10 kl.) Holtet videregående skole Lambertseter videregående skole Saturn familiebarnehage (1-3 år) Dovre familiebarnehage Bekkelaget menighets barnehage (3-6 år) 1,1 km* 1,2 km* 0,7 km* 0,4 km* 1,2 km* 0,4 km* 41% er gift 43% er barnefamilier 43% har høyskoleutdanning 44% har inntekt over % eier sin egen bolig 20% eier hytte 67% har bolig på over 120 kvm 70% av boligene er eldre enn 20 år 46% bor i enebolig 69% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Advokat Torbjørn Ek AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2012

12 Informasjon Budgivning: Da selger er profesjonell etter lovens forstand, kan forskriftens regler om frist kl 12 dagen etter siste annonserte visning fravikes. Det anbefales således å sette en fornuftig akseptfrist, slik at selger har tid til å vurdere budet og eventuelle forbehold. Meglers vederlag: Selger har valgt provisjonsbasert honorar. Ved salg utgjør dette 1,56 % av salgssummen pr. enhet. I tillegg betales kr 6 900,- i tilretteleggingsgebyr samt oppgjørshonorar kr 2 850,-. Dersom handelen ikke kommer i stand tilkommer megler et honorar på kr ,-, kr 6 900,- i tilretteleggingsgebyr samt utlegg for innhenting av megleropplysninger som utgjør ca kr 5 000,-. Byggherre og Hovedentreprenør: Byggherre for prosjektet er Diano Eiendom AS. Eierforhold: Selger er Diano Eiendom AS org.nr Generalfullmakten fra hjemmelshaver er utstedt til Diano Eiendom AS. Kontaktinformasjon: Advokat Torbjørn Ek AS Ansvarlig megler Jan Fredrik Bonde Mobil Partner/Megler Lillian Ch. Nilsen Mobil Besøksadresse: Haakon VII s gate 2 Vedlegg til prospekt: Salgsoppgaven er ikke komplett uten at alle vedlegg ligger ved. Vi oppfordrer derfor interessenter til å sette seg inn i vedleggene som følger med denne salgsoppgaven. Følgende vedlegg hører til denne salgsoppgaven: Informasjonsark Leveransebeskrivelse Elektrobeskrivelse Reguleringskart Tegninger Seksjoneringsbegjæring Standard vedtekter Veierklæring Erklæring vedr. garasje Energiattester Standard kjøpekontrakt Bekreftelse på kjøp

13

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 2 www.østvangveien13.no Side 3 Eiendomsmegler MNEF: Magne Blindheim Tlf: 2100 4404 Mobil:

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4.

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4. Adresse: Tor Jonssons veg A,B,C og D, 0668 Oslo Betegnelse: Gnr. 47 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon,,3 og 4. Eier: Anders Opsahl Eiendom AS Oppdragsansvarlig:

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG MYRKDALEN VEST www.myrkdalenvest.no DNB Eiendom dnbeiendom.no MYRKDALEN TRINN 3 I byggetrinn 3 får B leilighetene utvidet balkong på hele 22 kvm. Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger:

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20.

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20. Innhold Nabolagsprofil 5 rkitektur og omgivelser 7 Inneklima 9 Nærområdet 11 Rekkehus type b 18 Rekkehus type d 20 Romskjema 22 Salgsoppgave 26 5 Nabolagsprofil Transport Bussforbindelse, Spikkestad 0,4

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Byåsen -store nye tomannsboliger

Byåsen -store nye tomannsboliger Byåsen -store nye tomannsboliger 3 til 5 soverom - høy standard - garasje -muligheter for individuelle tilpasninger Ivar Aasens veg 26-44 Faste priser fra kr. 3 250 000 til 3.950.000,-. Bra/Bta: 155/177

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer