Skrytelisten. Eurostar - søknader. Terje Græsdal. bidra til suksess og økt levealder for bedriftene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "03.03.2014. Skrytelisten. Eurostar - søknader. Terje Græsdal. bidra til suksess og økt levealder for bedriftene!"

Transkript

1 Terje Græsdal Økonomisjef Gründer i Admit AS - Regnskap & Økonomi - Styrearbeid - Omstilling, konflikter - Konsulentvirksomhet årene går. Gründer på nytt med samme selskap - mars 2005, vekst fra 3 20 personer i Vi styrer nå mot 50. Virksomhetsmodellering styringssignaler «early warnings» fokus på prosess flyt - KPI er IKT Regnskap/Økonomi Forretningsutvikling Lean, Balanced Scorecard, Activity Based Costing Vekst fra 3 personer 2005 til 20 personer i 2013 Vår forretningside går ut på å formidle kunnskap om metoder yte tjenester og gi råd om systemer for helhetlig virksomhetsstyring til små- og mellomstore virksomheter i Norge I have a dream bidra til suksess og økt levealder for bedriftene! Styreleder i Rotek, Enerbygg og en del andre selskaper 1 2 Skrytelisten Gründer med samme selskap 1986 og 2005 Gaselle x 4 (2008, 2009, 2010, 2013) Fikk i 2012 Forskningsmidler gjennom Eurostars utvikler en metode som skal bidra til varig, lønnsom og sikker drift for boligprodusenter Eurostar - søknader 1. Admit første bedrift i Møre og Romsdal med godkjent søknad søknader, 112 godkjent, Admit på 67. plass i Europa fra Norge søkte, 25 godkjent og bare 6 fikk støtte hvorav Admit som en av de 6 4. Europamesterskap i forskning ifølge Bjørn Henriksen i Norges Forskningsråd 3 4 1

2 Tema: «Likviditetsstyring, bruk av nøkkeltal, risikohandtering og kapitaltilgang» Økonomistyring vs. Regnskapsføring Hvorfor er ikke bare regnskap godt nok? Hemsedal? Grunnleggende om økonomi Balanse og likviditet Lønnsomhet Drivere og verktøy for å dyrke gode prestasjoner Regnskap = tilbakelagt strekning Budsjett/prognoser = planlagt kjøring 5 6 Opprinnelsen Resultatregnskap Luca Pacioli ( ) 1494 Det doble bokholderi Gruppering av tall Resultat og balanse Hovedbok, reskontro Debet + og kredit - Varekost 4xxx Lønn 5xxx Drift 6xxx 7xxx Finans 80xx 82xx Inntekter 3xxx Kilde: Wikipedia.com Painting of Luca Pacioli, attributed to Jacopo de' Barbari Overskudd ingen bokholder må noen gang gå til sengs før debet og kredit stemmer 7 8 2

3 Balansen Balansen Anleggsmidler (immaterielle) 10XX Anleggsmidler (materielle) 11XX 13XX Egenkapital 20XX Innskutt og opptjent overskudd tidligere år Anleggsmidler (immaterielle) 10XX Anleggsmidler (materielle) 11XX 13XX Egenkapital 20XX Innskutt og opptjent overskudd tidligere år Minst likvide 14XX Mest likvide 15XX-18XX Overskudd hittil i år Gjeld Langsiktig 21XX-22XX Minst likvide 14XX Mest likvide 15XX-18XX Overskudd hittil i år Gjeld Langsiktig 21XX-22XX Likvider 19XX Gjeld Kortsiktig 23XX-29XX Likvider 19XX Gjeld Kortsiktig 23XX-29XX Sum Eiendeler Sum Gjeld og Egenkapital Sum Eiendeler Sum Gjeld og Egenkapital Kapitalbruk - Kapitalanskaffelse Kapitalbruk - Kapitalanskaffelse 9 10 Driftsbudsjett Likviditetsbudsjett Driftsinntekter Varekostnader Lønn & sosiale kostnader Driftskostnader Avskrivninger Netto finanskostnader Resultat før skattekostnader Innbetaling fra kunder Utbetaling til leverandør Lønn & sosiale utgifter Driftsutgifter Avdrag på lån Betaling av renter Likviditetsresultat

4 Sammenhengen mellom driftsbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett Kundefordringer (+)Inngående saldo (+)Driftsinntekter m/ mva (driftsbudsjett) (-) Innbetaling fra kunder (likviditetsbudsjett) = Utgående saldo Sammenhengen mellom driftsbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett Leverandørgjeld (-)Inngående saldo (-)Varekjøp m/ mva (driftsbudsjett) (+) Utbetaling til leverandører (likviditetsbudsjett) = Utgående saldo Balansebudsjett Endringsbalanse (avvik) R-2009 B-2009 Avvik Anleggsmidler Varelager Kundefordringer Sum kapitalbinding Egenkapital Underskudd Driftskreditt Leverandørgjeld Langsiktig gjeld Sum kapitalanskaffelse Anleggsmidler (immaterielle) 10XX Anleggsmidler (materielle) 11XX 13XX Minst likvide 14XX Mest likvide 15XX-18XX Balansen Egenkapital 20XX Innskutt og opptjent overskudd tidligere år Overskudd hittil i år Gjeld Langsiktig 21XX-22XX Gjeld Likvider 19XX Kortsiktig 23XX-29XX 50 Sum Eiendeler Nøkkeltall: Likviditetsgrad 1 > 2 Likviditetsgrad 2 > 1 Sum Gjeld og Egenkapital Kapitalbruk - Kapitalanskaffelse

5 Mer om balansen Forsvarlig egenkapital og likviditet Aksjelovens 3-4 og 3-5 Krav til forsvarlig egenkapital ut fra risiko og omfang Hvis lavere eller aksjekapital under 50% utløses handlingsplikt Transaksjoner mellom nærstående Aksjelovens 3-8 og 3-9 Generalforsamling eller styrevedtak Balansen som panteobjekt Kapitalbruk (eiendeler) Immaterielle eiendeler Tomter/bygninger Maskiner og inventar Biler og transportmidler Finansaktiva Varelager Fordringer Balansen som panteobjekt Fast eiendom (60-90%) Beliggenhet Reguleringsklausuler Alternativ anvendelse Kostnader ved bruksendring Miljøhensyn Naboer Vedlikehold Balansen som panteobjekt Driftstilbehør (10-50%) Vanskelig å verdsette Sammensatt Verdi ved fortsatt drift Leieavtaler Heller leasing?

6 Balansen som panteobjekt Fordringer (40-60%) Alder og sammensetning Betalingserfaring Utvikling av saldo Ekspansjon Endring i atferd Reklamasjoner mv Balansen som panteobjekt? Varelager (40-50%) Sammensetning Råvarelager Varer i arbeid Ferdigvarelager Avsetningsmuligheter Marked Ferdigstilling Salgspant Konkurrenter hensyn til bankens øvrige kunder Balansen som panteobjekt Verden er i konstant forandring Biler og transportmidler Kjøp Salgspant Flåtepant Kurante/ukurante typer Heller leasing/leie? Endring i rammebetingelser Lavkonjunktur = redsel for tap Skjerpede krav til egenkapital Med pant i hva? Fall i etterspørsel Ofte fallende renter OBS!!! Bankene strammer grepet Fra 20 til 25% egenkapital Eks: Næringsbygg til totalkost 5,0 mill. EK 10% = 0,5 mill EK 25% = 1,250 mill Hvor er pengene?

7 Økonomenes verktøykasse Økonomistyring = fokus på fremtidig økonomi Drifts- likviditets- og balansebudsjett Driftsregnskap ikke standard regnskap Kontinuerlig oppfølging av prosjektregnskap og sammenligning med driftsregnskapet Behov for prognoser og noen som tenker eller planlegger økonomi/finans i horisonter på 3-4 år Nøkkeltall = KPI er = måleinstrumenter Rørleggerfirma Restaurant: Vareforbruk % av oms 27%- 29% - 29% Lønn i % av oms - 35% - 31% - 24% Drift i % av oms 26% - 24% - 25% Drift i % av lønn -70% - 77% - 101% Vareforbruk i % av salg 46% 41% 41% Lønn i % av salg 35% 37% 40% Driftskostnader i % av salg 12% 14% 13% Driftskostnader i % av lønn 34% 38% 33% 7

8 Er kursen satt? Mye tid og penger kan sløses bort på manglende kurs Mål og waypionts er effektivt i seiling Visjon og forretningsidè er en parallell for bedrifter Kompetansemiljø (1) Støtte- Funksjoner Kompetansemiljø (2) Kjernevirksomhet for mange? ulønnsomme? Noen vi skal velge bort? Er styret en ressurs? Velfungerende støttefunksjoner? Informasjon koster penger Hva er nødvendig? Produseres den effektivt?

9 Effektivitet = God flyt Effektivitet = God flyt Prosessfokus metodikk og måling av prestasjon Teknikker fra Lean, Activity Based Costing, Balanced Scorecard, From Good to Great osv. Prosessfokus metodikk og måling av prestasjon Teknikker fra Lean, Activity Based Costing, Balanced Scorecard, From Good to Great osv Eksempel Rørlegger Hansen administrerer og driver sin rørleggerforretning med 3 virksomhetsområder: V1: Håndverksvirksomhet V2: Utleie av timer V3: Butikkdrift V1-Utleie arbeidskraft V2-Rørlegger V3-Butikkdrift V1 V2 V3 Totalt Salg timer (3000 t) Salg varer = Sum inntekter Varekostnader Lønn og drift = Dekningsbidrag Andel indirekte kostn Andel administrasjon = Resultat

10 V1-Utleie arbeidskraft V2-Rørlegger V3-Butikkdrift V1 V2 V3 Totalt Salg timer (3000 t) Salg varer = Sum inntekter Varekostnader Lønn og drift = Dekningsbidrag Andel indirekte kostn Andel administrasjon = Resultat Funksjon Administrasjonskostnader Årsverk internt Lønn & sos Kostnad Andre kostnader «Ekstern» kostnad Total kostnad Daglig ledelse 0, Marked & salg 0, Innovasjon Vedlikehold 0, Regnskap Økonomistyring 0, IKT Personal 0, Totalsum 0, Pinnsvinkonseptet (Jim Collins Good to great) Det man brenner lidenskapelig for Det som driver ens økonomi Det man kan bli best til Swiss Air - Modellering i praksis

11 DB: Dekningsbidrag/ bruttofortjeneste Antall: solgte timer, antall betalende kunder, antall gjennomsnittsoppdrag, antall solgte produkter Den økonomiske driveren? Antall x? Tidsenhet: 1 År, 10,5 måneder, 45 uker, 225 dager, 1700 timer, minutt V1-Utleie arbeidskraft V2-Rørlegger V3-Butikkdrift Totalt Pr. driftsdag Salg timer (3000 t) Salg varer = Sum inntekter Varekostnader Lønn og drift = Dekningsbidrag Andel indirekte kostn Andel administrasjon = Resultat

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Agenda. Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis. Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst?

Agenda. Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis. Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst? Agenda Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst?) Hvilke utfordringer er normalt å møte Hvordan kan jeg benytte regnskapet

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Forelesning Venture Cup våren 2008 Bjørnar Reitan, partner Impello Management AS Agenda Finansielle begreper og sammenhenger Finansielle

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer