Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 07/ Tilbud om arbeidsavtale midlertidig 60% stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/ Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/ Tilbud midlertidig 80 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/ Svar på midlertidig 80 % arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/ Tilbud om fast arbeidsavtale 30 % - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, Inngående eksternt produsert, 07/ Svar på fast 90 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/ Tilbud om fast arbeidsavtale 32,04% - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Pensjon fra KLP - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Gastroseksjon Kirurgi / Kir Lege i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Endring i pensjon fra KLP - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Svar på fast 60 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I, Inngående eksternt produsert, 11/ Overgang til alderspensjon - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud arbeidsavtale midlertidig stilling 100%. - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud om forlengelse av midlertidig 20 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud om fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Endring i pensjon fra KLP - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I, Inngående eksternt produsert, 13/00-12 Svar på fast 50 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Spørsmål om arbeidsforhold - Personalmappe - NAV Registerkontroll Vågå Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Vedrørende inntektsopplysninger - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Svar på midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlengelse av midlertidig 70 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Svar på midlertidig 50 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger fra BPA - Pasientsak - Sandefjord kommune Barneverntjenesten BPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding Tjøme sykehjem - Samarbeid Tjøme kommune 2015 tskrivningsklare pasienter / avvik - Medisinsk klinikk Tjøme kommune Infeksjonseksjon /Hematologiseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Vurdering av ansvar for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring Vestfold fylkeskommune Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

6 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Vurdering av ansvar for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring Vestfold fylkeskommune Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vurdering av ansvar for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring Vestfold fylkeskommune Rehabilitering- Kreft og ortopedi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vurdering av ansvar for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring Vestfold fylkeskommune Rehabilitering- Kreft og ortopedi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vurdering av ansvar for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring Vestfold fylkeskommune Rehabilitering- Kreft og ortopedi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vurdering av ansvar for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring Vestfold fylkeskommune Rehabilitering- Kreft og ortopedi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Behov for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring Tinn kommune Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

7 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning - testående fordringer / krav Namsfogden i Tønsberg Økonomi avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 150 tgående internt produsert, 15/ Avviksmelding Holmestrand kommune - Samarbeid Holmestrand kommune 2015 tskrivningsklare pasienter / avvik Medisinsk klinikk Holmestrand kommune Medisin 5A Lunge Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding Horten kommune - Samarbeid Horten kommune 2015 tskrivningsklare pasienter / avvik - Kirurgisk klinikk Horten kommune Gastroseksjon Kirurgi / Kir Lege i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon Møte for Lungecancer Invitasjon Roche Norway 2015 Falla, Nina Lungeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon Møte for Lungecancer Invitasjon Roche Norway 2015 Falla, Nina Onkologiseksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Åpen søknad - Generelle søknader KPR Avdeling for Rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om sommerjobb Generelle søknader KPR Søndre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på Søknad om sommerjobb 2016 Generelle søknader KPR Søndre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Analyserapport Eurofins Analyseresultater 2015 Produksjonskjøkken Forsyningsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 024 Inngående eksternt produsert, 15/ Analyserapport Eurofins Analyseresultater 2015 Produksjonskjøkken Forsyningsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 024 Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på midlertidig 60 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

9 I, tgående internt produsert, 15/ Svar vedrørende relevante opplysninger Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Rehabilitering- Kreft og ortopedi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på midlertidig 80 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Avlysning av dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - NAV Stokke Patologiavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 220 tgående internt produsert, 15/ Avviksmelding Larvik kommune Hjemmesykepleien - Samarbeid Larvik kommune 2015 tskrivningsklare pasienter / avvik - Medisinsk klinikk Larvik kommune Medisin 7C Infeksjon-Hematologi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Avviksmelding Horten kommune Horten Helseservice - Samarbeid Horten kommune 2015 tskrivningsklare pasienter / avvik - Medisinsk klinikk Medisin 2C Gastro-Nyre Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431

10 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen ved oppstart av biogassanlegget - Greve Biogass Tønsberg fyllplass Fylkesmannen i Vestfold Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030 Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Innkalling til dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - Nav Nøtterøy Operasjonsseksjon 4H Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - NAV Sandefjord PFA Døgn Akutt allmennpsykiatri - Mottak Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk klinikk - 5A lunge - st. ref Sykepleier Medisinsk klinikk - 5A lunge - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud refnr om fast arbeidsavtale - Sykepleiere Med 5C overvåking - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud ref.nr om fast arbeidsavtale - Sykepleiere Med 5C overvåking - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud ref.nr Sykepleiere Med 5C overvåking - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på erstatningssak Relevante journalopplysninger Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Øyeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Etablering av rapporteringsrutiner i HelseCIM for rapportering om den økte tilstrømningen av asylsøkere Flyktningsituasjonen og Spesialisthelsetjenesten Frode Bie Virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 309 Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Avlysning av dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - NAV Tjøme Kirurgisk kontor - Akuttseksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende erstatning - Pasientsak - Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding til barnevernet Pasientsak - Re og Hof kommune Barneverntjenesten NVDPS Døgn Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

12 I, tgående internt produsert, 15/ Svar vedrørende relevante journalopplysninger Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Rehabilitering- Kreft og ortopedi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal KPR oktober 2015 Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal KPR oktober 2015 Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal oktober 2015 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal oktober 2015 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal oktober 2015 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423

13 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal oktober 2015 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Hang Thi Tran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Dusan Orlic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) helene boe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Mirza Mohsin Baig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Ahmed Ali Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Hosein Sohrabi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Irina Tiukeeva Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Mirela Ioana Dobai Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Martin Mobergslien Bedac Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Anis Ettehadulhagh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Borjanka Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Ian Kariuki Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Paula Viktoria Hillestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Bengt Helgesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Silje Aas Maalø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Tale Helle Bjerkholt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Anne Marte Schrøder-Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast 18,78 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - INTERNTLYSNING PREHOSPITAL KLINIKK - Fagutvikler AMK-nødmeldetjeneste - st. ref INTERNTLYSNING PREHOSPITAL KLINIKK - Fagutvikler AMK-nødmeldetjeneste - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder i barnevernsak - Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune BPA Poliklinikk Søndre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Bioingeniør Klinikk medisinsk diagnostikk - Mikrobiologisk avdeling - st. ref Bioingeniør Klinikk medisinsk diagnostikk - Mikrobiologisk avdeling - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - Nav Nøtterøy PFA Døgn Alderspsykiatri - Hukommelsessvikt - tredning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. ( ) Psykiatrisk sykepleier NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam - st. ref Catharina Schanche Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. ( ) Psykiatrisk sykepleier NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam - st. ref Agathe Hammeren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. ( ) Psykiatrisk sykepleier NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam - st. ref Aud nni Larsen Knaben Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. ( ) Psykiatrisk sykepleier NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam - st. ref Maria de Fatima Prazeres Labidi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. ( ) Psykiatrisk sykepleier NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam - st. ref Anne Lise Rui Hansson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. ( ) Psykiatrisk sykepleier NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam - st. ref Mette Berg Walaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. ( ) Psykiatrisk sykepleier NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam - st. ref Ida Standal Rui Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. ( ) Psykiatrisk sykepleier NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam - st. ref Nina Rosenvinge Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. ( ) Psykiatrisk sykepleier NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam - st. ref Camilla Håkestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. ( ) Psykiatrisk sykepleier NVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam - st. ref Gunhild Reitås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud refnr Hjelpepleier/helsefagarbeider Med 2C gastro-nyre - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier/sykepleier Nyfødtintensiv 4A - Medisinsk klinikk - st. ref Spesialsykepleier/sykepleier Nyfødtintensiv 4A - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Turnustjeneste for fysioterapeuter - Turnusplasser fra Turnusplasser for fysioterapeuter Fylkesmannen i Vestfold Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder i barnevernsak - Pasientsak - Barneverntjenesten i Nøtterøy og Tjøme kommune Kirurgisk sykepleieavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Marija Medjedovic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Aleksandra Milacic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Linn elisabeth Eeg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Katrina Liv-Torill Tapio Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Louis mulasi Kasinge Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Zoran Krajinovic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - natasa konjevic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Irene Rose Serna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Margareta Yvonne Berg-Azemi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Marijana Cvejic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Nina-Kristin Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Agathe Hammeren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Justina linaite Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Tanya Marie Napoles Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Katrine Hivand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Marit Hovden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier / hjelpepleier / helsefagarbeider / sykepleiestudent - Pia Marie Nordensgaard Hagmansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 I, tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om journalopplysninger Pasientsak - SpareBank1 Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om journalopplysninger Pasientsak - SpareBank1 Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal Pasientsak - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiologisk avdeling - Kirurgisk klinikk - st. ref Lege i spesialisering Anestesiologisk avdeling - Kirurgisk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier / Spesialhjelpepleier Nyfødtintensiv 4A - Medisinsk klinikk - st. ref Sykepleier / Spesialhjelpepleier Nyfødtintensiv 4A - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal Pasientsak - Tryg Forsikring Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

23 I, tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om oppdaterte legeopplysninger - Pasientsak - If Skadeforsikring Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om pasientopplysninger - Pasientsak - Tryg Forsikring Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Seksjonsleder Medisinsk klinikk - Medisin 5C Overvåking - st. ref Seksjonsleder Medisinsk klinikk - Medisin 5C Overvåking - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om journalnotater Pasientsak - Eika Forsikring AS Skadeavdeling Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Ortopedi - st. ref Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Ortopedi - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevroseksjon - Medisinsk klinikk - st. ref Lege i spesialisering Nevrologisk seksjon - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I, tgående internt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Pasientsak - Re og Hof kommune Barneverntjenesten BPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kommentarer og spørsmål vedrørende opphold - Pasientsak - Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Med 2C Gastro-Nyre - Medisinsk klinikk - st. ref Sykepleier Med 2C Gastro-Nyre - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder i barnevernssak - Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune SVDPS Poliklinikk Ambulant Akutteam Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding Pasientsak - Horten kommune Barneverntjenesten NVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding til barnevernet Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten NVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

25 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering - 3 faste stillinger Nevroseksjon, Medisinsk klinikk - st. ref Lege i spesialisering - 3 faste stillinger Nevroseksjon, Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering - 3 faste stillinger Nevroseksjon, Medisinsk klinikk - st. ref Lege i spesialisering - 3 faste stillinger Nevroseksjon, Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Jordmor Kirurgisk klinikk - Føde-barsel 4C - st. ref Jordmor Kirurgisk klinikk - Føde-barsel 4C - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Jordmor Kirurgisk klinikk - Føde-barsel 4C - st. ref Jordmor Kirurgisk klinikk - Føde-barsel 4C - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Jordmor Kirurgisk klinikk - Føde-barsel 4C - st. ref Jordmor Kirurgisk klinikk - Føde-barsel 4C - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Klage fra pasient - Pasientsak - Øyeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

26 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak ttalelse og dokumentasjon - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Pasientsak - Nav Nøtterøy Nevroseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Sandefjord SVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Innkalling til dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - NAV Horten PFA Døgn Akutt psykose Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Pasientsak - NAV Horten NVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

27 I, Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - Oppfølging av sykemeldt - NAV Stokke Forsyningsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Relevante journalopplysninger - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om journalkopi - Pasientsak - Gjensidige Forsikring ASA Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Skien Nevroseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Pasientsak - Tønsberg kommune NVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

28 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder i barnevernsak - Pasientsak - Sandefjord kommune Barneverntjenesten SVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Mangelfullt dokument - festekontrakt til tinglysning Gnr 11 Bnr 3 Glenne Kartverket Bygg og eiendomavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030 Inngående eksternt produsert, 15/ Helsehjelp til personer uten fast opphold i riket - betalingsspørsmål Helsehjelp til personer uten fast opphold i riket Postmottak HOD Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Pasientsak - Kongsberg kommune Barnverntjenesten Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om behandling av samiske pasienter - Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF Behandling av samiske pasienter Anne Aasen Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 309 Inngående eksternt produsert, 15/ Beskrivelse av godkjente nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Godkjente nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 309

29 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Tønsberg Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om legeopplysninger - Pasientsak - If Skadeforsikring Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Advokatfirmaet Riisa & Co Lungeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av dokumentasjon - Pasientsak - NAV Larvik SVDPS Poliklinikk Psykose - L Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - advokat i larvik Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03682-7 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00162-7 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00283-2 Alderspensjon - Endring i samordning - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00344-18 Oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-25 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 24.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01204-11 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-25 Lønnsendring - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00072-19 Tilbud om arbeidsavtale midlertidig stilling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03050-24 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 20.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00687-24 Svar på fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03426-17 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03466-7 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-14 Tilbud om forlengelse av arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/04063-25 Tjenestebevis - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/04074-10

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00323-8 TILBUD OM ARBEIDSAVTALE VED SYKEHUSET I VESTFOLD HF - Personalmappe - Dok. dato: 30.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/10164-17

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03953-10 Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00044-15 Vedrørende

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00016-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01424-9 Innvilgelse av alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00821-19 Vitneinkalling Personalmappe - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01144-23 Svar på fast arbeidsavtale 80% - Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01603-27 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02724-12 Svar på midlertidig arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 11.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-10 Vedrørende forlengelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01143-14 NAV Melding om vedtak nntak fra arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom - mappe - NAV Tønsberg Kirurgisk kontor - Akuttseksjon Dok. dato: 19.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/10615-12 Alderspensjon. Redusert pensjonsgrad - Personalmappe - KLP NVDPS Kontortjeneste Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11083-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 27.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/11256-10 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01668-16 Tilbud om ferievikariat - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/03952-21 Krav om vilkår i arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00282-8 NAV Unntak fra dialogmøte 2 - Personalmappe - NAV Stokke Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00902-17 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 08.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02698-17 Svar på fast 100% arbeidsavtale 2760254494

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03528-9 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe - KLP Mottaker: Utgående internt produsert, 08/02773-19 Tilbud 2515957638 om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01305-11 Anmodning om skademelding - yrkessykdom - Personalmappe - NAV Larvik Prehospital klinikk Dok. dato: 02.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01710-6 Søknad pensjon fra Sykehuspartner til KLP - Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02382-25 Oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02024-6 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 22.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10223-10 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00353-13 Svar på Spørsmål om frikjøp av 20-30% av full stilling - Personalmappe - Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: 15.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/02488-13 Tilbud om fast arbeidsavtale 85 % - Personalmappe - Dok. dato: 23.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/10682-7 Vedrørende oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00446-42 Tilbud om midlertidig 25 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01992-21 Tjenestebevis -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01061-8 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01217-18 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00353-12 Spørsmål om frikjøp av 20-30% av full stilling i forbindelse med "Automatisk tildeling av fødselsnummer ved fødsel" - Personalmappe - Kirurgisk sykepleieavdeling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03799-11 Tilsagn og tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Sentrallabroriatorium

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00316-11 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/01665-36 Påminnelse Tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04035-11 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 04.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-9 Arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/03388-16 Svar på midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 20.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/03637-11

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01139-8 Tilbud om fast arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00217-14 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/02062-4 Tilbud arbeidsavtale 2826283871 - Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02062-5 Svar på midlertidig 100 %

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01603-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale 65% - Personalmappe - Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02878-16 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02083-20 TJENESTEBEVIS - Personalmappe - Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01385-18 Tilbud om fast arbeidsavtale 50 % - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/03453-5 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03453-6 Krav om lønn m.m. -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03127-12 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 19.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03127-13 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10772-19 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Offl 25 Dok. dato: 15.12.2016 Arkivdel: arkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00881-24 Oppsigelse - mappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10600-12 Vedtak om endring av uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/11458-9 Vedtak om endring

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01095-25 Innkalling til startmøte - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten SVDPS Døgn Allmennpsykiatri - S Dok. dato: 15.07.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00903-13 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 17.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02576-31 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03420-18 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 28.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/03991-13 Forlengelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00495-20 Lønnsoppgjøret 2016 - mappe - Utgående internt produsert, 07/00806-37 Lønnsoppgjøret 2016 - mappe - Utgående internt produsert, 07/02011-17 Lønnsoppgjøret 2016 -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00436-16 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 28.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02163-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/04271-13 Ny årsinntekt for 2015 er registrert - Personalmappe - KLP Dok. dato: 04.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01616-19 Vedtak om

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00327-14 Tilbud arbeidsavtale 2867301090 100% fast stilling - Personalmappe - Dok. dato: 07.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00327-15 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11368-23 Søknad om uførepensjon ikke innvilget - Personalmappe - KLP Dok. dato: 20.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/01840-11 Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03001-16 Melding om endret sluttlønn - Personalmappe - Dok. dato: 20.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/04325-11 Tilbud om arbeidsavtale fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10554-17 Søknad om uførepensjon er ikke innvilget - Personalmappe - Dok. dato: 16.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01920-13 NAV Angående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00796-9 Svar på midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/00821-24

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-30 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03912-17 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-8 Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02436-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01276-13 Svar på fast arbeidsavtale 75 % - Personalmappe - Dok. dato: 01.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04063-29 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/04065-22 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/10830-9 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 34,75%

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01636-23 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/04040-15 Redigert arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00735-24 Svar på fast 37 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 16.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00821-23 Lønnsendring - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04158-8 Endring av stillingsbrøk - Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04478-6 Politiattest - Personalmappe -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/11397-20 Oppsigele - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/00419-18 Vedrørende reduksjon av stilling til 48,4% - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01392-11 Bekreftelse på redusert stilling 19% - Personalmappe - Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/03883-39 Vedrørende oppsigelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01489-9 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10621-7 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/10909-48 Melding om tildeling av ny autorisasjon med begrensninger - Personalmappe - Helsetilsynet Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling Dok. dato: 10.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-11 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 13.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03134-25 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/11273-19 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 30.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/01099-17 TILBD OM ARBEIDSAVTALE VED SYKEHSET I VESTFOLD

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03243-19 Tilbud om midlertidig 60 % arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 05.12.2016 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03809-9 Tilbakebetalingsavtale - mappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03723-25 Vedtak om endring av midlertidig uførepensjon fra - Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10582-12 Forlengelse av midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00897-13 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01097-6 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00452-10 NAV Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Personalmappe - NAV Vestfold Prehospital klinikk Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00054-22 Reduksjon av stilling - mappe - Medisinsk sykepleieavdeling Dok. dato: 23.08.2017 Arkivdel: arkiv Utgående internt produsert, 08/01813-23 Vedrørende reduksjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01259-21 Lønnskrav / karakterutskrift HSN - mappe - ARB Stoffavhengighet - Behandling Dok. dato: 10.07.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/10320-5 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00588-7 Tilbud 2537181753 om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00635-22 Svar på fast 80% arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01007-9 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00344-19 Vedrøende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01487-6 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 07/00373-10 Resultat av gjennomført kartlegging - Personalmappe - Kirurgisk klinikk Dok. dato: 16.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00969-12 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/03113-2 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01863-7 Avgjørelse av tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Nordre Vestfold DPS Dok. dato: 09.08.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/02370-11

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/02264-5 Kopi av journal - Pasientsak - Advikatfirmaet Røed BUPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: 29.08.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/03436-3

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02276-35 Tilbud om fast 75 % arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 02.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/00586-4 Tjenestebevis

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00765-5 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 12.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00821-28 Endring av alderspensjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00903-11 Lønnskrav 2454535705 - Personalmappe - Kvalitetsenhet Dok. dato: 23.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/02461-9 Søknad om 50% permisjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01188-22 Tilbud om fast arbeidsavtale 100% - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 24.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/00082-14 Tilbud om fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/00902-19 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01756-9 Vedr ansatt i hovedstilling

Detaljer