Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/ / Ellen Dalen Arnstad Anmodnig om journalkopi ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Protector forsikring Tilbud på stilling Sekretær 20% st. fast Kontor Psykiatri Sykehuset Levanger Stilling Sekretær 20% st. fast Kontor Psykiatri Sykehuset Levanger 2011/ / Hilde Kristin Vatterholm Søknad om forlenget permisjon Personal ***** ***** ***** 2010/ / Marte Håskoll Side: 1 av 32

2 Anmodning om journalkopier ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Vital Forsikring ASA Oppsigelse av stilling Personal ***** ***** ***** 2005/ / Anita Marø Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Gjensidige Forsikring ASA Svar på søknad om planlegging av seniortiltak Personal ***** ***** ***** ***** 2006/ / Ellen Lund Stordal Side: 2 av 32

3 Tilbud om stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ / Anne Vikan Leger under spesialisering, egenerklæring, registrering av tjeneste til å bli godkjent Personal ***** ***** ***** 2011/ /2011 Anna-Cath. Hegstad Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos 2010/ /2011 Maren Wold Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos 2010/ /2011 Toril Strøm Tingstad Side: 3 av 32

4 Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos 2010/ /2011 Espen Stjernstrøm Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos 2010/ /2011 Marie Katrine Lid Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos 2010/ /2011 Tony Aursand Byrgesen Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos 2010/ /2011 Erik Arstad Elden Side: 4 av 32

5 Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos 2010/ /2011 Andre Leonard Blomberg Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger 2010/ /2011 Per Kristian Støbakk Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger 2010/ /2011 Erlend Schanke Almaas Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger 2010/ /2011 Tanja Pap-Tangen Side: 5 av 32

6 Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger 2010/ /2011 Maria Glendrange Anmodning om journalkopier Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Protector Forsikring Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** Gjeldsordning / /2011 Namsmannen i Nærøy Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger 2010/ /2011 Kjersti Strandskog Paulsen Side: 6 av 32

7 Erstatningssak 2009/ Vedtak i erstatningssak Pasient ***** ***** ***** ***** 2009/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak 2010/ Medisinskfaglig vurdering i erstatningssaken Pasient ***** ***** ***** 2010/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger 2010/ /2011 Sara Klefsås Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger 2010/ /2011 Tormod Eid Mediås Side: 7 av 32

8 Erstatningssak 2010/ Vedtak i erstatningssak Pasient ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Anmodning om journalkopier Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Protector Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger 2010/ /2011 Andrea Tambs Berstad Anmodning om kopi av journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 ncognito klinikk Side: 8 av 32

9 Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger 2010/ /2011 Tom Richard Stafne Forespørsel om utbetaling av ytelser i forbindelse med utleggssak - ***** ***** ***** 2011 Pålegg om trekk i lønn P 2011/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Namsmannen i Levanger Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Gjensidige Forsikring nformasjon om utleggstrekk - ***** ***** ***** 2011 Pålegg om trekk i lønn P 2011/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Conecto Side: 9 av 32

10 Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 14994/2011 Hanne Mørch Turnustjeneste ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 14995/2011 Ole Anders Brenne Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler til behandling av - ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Barn- og familieklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert Personal ***** ***** ***** 2011/ /2011 Ragnhild Meland Side: 10 av 32

11 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Rehabiliteringsklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Justering av vekter i SF-2011 for pasientadministrerte legemidler Justering av vekter i SF-2011 for pasientadministrerte legemidler 2011/ /2011 Helse Midt-Norge RHF ttalelse i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Rehabiliteringsklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler til behandling av - ***** ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Barn- og familieklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 11 av 32

12 Spørsmål om helseopplysninger - påminnelse Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Gjensidige Forsikring ASA Doserapport for perioden Statens strålevern - Doserapporter 2011/ / Statens Strålevern Arbeidsavtale datert Personal ***** ***** ***** 2010/ /2011 Mari Venås Doserapport for perioden Statens strålevern - Doserapporter 2011/ / Statens Strålevern Side: 12 av 32

13 Anmodning om opplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Psykolog Trond var Nicolaisen Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Psykolog Trond var Nicolaisen Garanti for tdanningsdirektoratets tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov - ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** 2011/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Nord-Trøndelag fylkeskommune God behandling og pleie Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Side: 13 av 32

14 Arbeidsavtale datert og vedtaksskjema Personal ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Åse Anita Risan Endringsmelding for attføring-/uførepensjon Personal ***** ***** ***** ***** ***** P 2006/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP Søknad om attførings-/uførepensjon Personal ***** ***** ***** P 2005/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP Arbeidsavtale datert Personal ***** ***** ***** 2005/ /2011 Lene Aagård Side: 14 av 32

15 Takker ja til stilling Sekretær 20% st. fast Kontor Psykiatri Sykehuset Levanger Stilling Sekretær 20% st. fast Kontor Psykiatri Sykehuset Levanger 2011/ / Hilde Kristin Vatterholm Avviksmelding 155/2011 LE - pasient ***** ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 155/2011 LE 2011/ /2011 Kirurgisk avdeling Avviksmelding 156/2011 LE - ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 156/2011 LE 2011/ /2011 Gynekologisk avdeling Oppsigelse av stilling Personal ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / Anne Kristin Flak Frisendal Side: 15 av 32

16 nderskrevet samarbeidsavtale mellom HNT og Frosta kommune om felles jordmortjeneste Avtale Frosta kommune 2011/ / Frosta kommune Valg av ny tillitsvalgt i Serviceklinikken 2011 Fagforbundet 2011/ /2011 Fagforbundet Avviksmelding 157/2011 LE - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 157/2011 LE 2011/ /2011 Kirurgisk poliklinikk Stilling ved lønningskontoret 2011 Generell søknad - tilbud på stilling 2011/ / Grace Blengsli Side: 16 av 32

17 Klage på transport med Lenes bussreiser Klage på pasienttransport - ***** ***** 2011/ /2011 ***** Klagesak - Berammelse av møte Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger, Psykiatrisk klinikk Arbeidsavtale datert og endringsmelding datert Personal ***** ***** ***** 2009/ /2011 Silje Austad Endringsmelding datert Personal ***** ***** ***** 2009/ /2011 Silje Austad Side: 17 av 32

18 Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Midtre Namdal samkommune Svar på søknad om fortsatt permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/ / Oddny Midtlyng Hoven Klagesak - Berammelse av møte Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger, Psykiatrisk klinikk Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 18 av 32

19 Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Søknad om dekning av studieutgifter Personal ***** ***** ***** ***** 2011/ / Hild Sissel K. Vannebo Søknad om dekning av studieutgifter Personal ***** ***** ***** ***** 2005/ / Linda Beate Selnes Oppsigelse av stilling Personal ***** ***** ***** ***** 2005/ /2011 Gerd Karin Wågan Side: 19 av 32

20 Krav fra 4 medarbeidere i vaktring EL & T forbundet HNT 2011/ / EL & T forbundet nvitasjon til rundebordsmøte, Oslo 2011 Legemiddelinvitasjoner - kurs/kongresser - ansatte 2011/ /2011 Sanofi Aventis Oversender journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Verdal kommune 2011/ / Nina Eidem Side: 20 av 32

21 2011/ / Anna M. Vlasenko Dahl 2011/ / Heidi Hamill Gorman 2011/ / Tonje Marie Hegna 2011/ / Torunn Flaten Side: 21 av 32

22 Avviksmelding 49/2011 NA ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 49/2011 NA 2011/ /2011 BP Namsos Bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Stjørdal kommune / /2011 May Kristin Hendset 2011/ /2011 Geir Jegtvolden Side: 22 av 32

23 Bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Værnesregionen barneverntjeneste Oversender kopi av journal Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Norsk Pasientforening Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % vikariat, RKSF, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Jørgen Samuelsen Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % vikariat, RKSF, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Marita Madahar Side: 23 av 32

24 Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % vikariat, RKSF, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Roxana Salguero Coletti Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % vikariat, RKSF, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Kjerstin Hansen-Øye Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % vikariat, RKSF, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 rene Hallanger Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % vikariat, RKSF, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Silje Cathrin Brattheim Side: 24 av 32

25 Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % (x2), RKSF seksjon Stjørdal 2011/ /2011 Marianne Jensen Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % (x2), RKSF seksjon Stjørdal 2011/ /2011 Deborah Smith-Robison Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % (x2), RKSF seksjon Stjørdal 2011/ /2011 Rita Marie Sandberg Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % (x2), RKSF seksjon Stjørdal 2011/ /2011 Roxana Salguero Coletti Side: 25 av 32

26 Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % (x2), RKSF seksjon Stjørdal 2011/ /2011 Kristine Overrein Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % (x2), RKSF seksjon Stjørdal 2011/ /2011 Lina Hays Nielsen Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % (x2), RKSF seksjon Stjørdal 2011/ /2011 Marita Madahar Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % (x2), RKSF seksjon Stjørdal 2011/ /2011 Silje Cathrin Brattheim Side: 26 av 32

27 Stilling Psykologspesialist/psykolog 100 % (x2), RKSF seksjon Stjørdal 2011/ /2011 Turid Bakken 2011/ /2011 Sindre Landsem Avviksmelding 158/2011 LE - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 158/2011 LE 2011/ /2011 Medisinsk avdeling Arbeidsavtale datert Personal ***** ***** ***** ***** 2009/ /2011 Lise ndal Stakset Side: 27 av 32

28 2011/ /2011 Trine Lello 2011/ /2011 Predrag Milutinovic Søker på Stilling 2011/ /2011 Vladimir Martac 2011/ /2011 Kine Otnes Side: 28 av 32

29 2011/ /2011 Kim Rune Ovesen 2011/ /2011 Albertina Rusandu Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP Personal ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / Kommunal Landspensjonskasse 2011/ /2011 Gina Solberg Side: 29 av 32

30 2011/ /2011 Siri Tessem Mørkeset 2011/ /2011 Linn Christin Søreng Vee 2011/ /2011 Monica Vinje 2011/ /2011 Misbah Hussan Side: 30 av 32

31 2011/ /2011 Lena Sjem Arbeidsavtale datert Personal ***** ***** ***** ***** 2006/ /2011 Anne Grete Almlid Oppsigelse av stilling Personal ***** ***** ***** 2005/ /2011 Bernt Melby Økning av alderspensjon Personal ***** ***** ***** ***** P 2006/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Side: 31 av 32

32 Arbeidsavtale datert Personal ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Mette Rygh Bendiksen Braseth 2011/ /2011 Lise Tromsdal 2011/ /2011 Katharina thus Side: 32 av 32

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2011 Arbeidsavtale datert 270411 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 Randi Grande Svar på søknad om videreutdanning 2011/1500-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2012 Bekreftelse på muntlig advarsel Personalmappe 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer