Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal kommune. Foto BH. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 2 Homøopraktikeren - 4/2013

3 Innhold Hovedartikler 5 En samlet alternativ sektor? Forskning? 14 NAFKAM ønsker strengere regelverk? 18 Stress - tanker årsak til sykdom? 30 VEKS fag i Stavanger 28.feb - 2.mars Foreningsnytt 31 Forelesere på NLHs fagkongress Program NLHs fagkongress 2014 Kjære Kollega! 12.september var ca. 50 personer samlet til Kontaktforum i samarbeid med Saborg og Helsedirektoratet. Tilstede på årets Kontaktforum var representanter fra 13 utøverorganisasjoner innen alternativ behandling, pasientorganisasjoner, faggrupper John Hetlelid for alternativ behandling i helsevesenet, forskere, journalister, representanter for Helsedirektoratet, Forbrukerombudet, samt frittstående terapeuter. Hovedtema var: Samarbeid innen den alternative sektor. Vårt styremedlem Gull Wildendahl hadde et 45 minutters innlegg der. På side 5 kan du lese mer derfra. Leder i Saborg, Anders Jensen hadde en oppsummering etter gruppearbeidene: 1. Det er viktig å få frem en respekt for andre retninger og ulikheter. 2. Viktig med åpenhet og deling av informasjon. 3. Anerkjenne virkeligheten mht. utdanning med forskjellig lengde, med innhold m.m. 4. Det vi har felles er: Å hjelpe oss selv til å bli bra. Slik dette blir fremlagt, er det musikk i NLHs ører. Blir dette virkeligheten? Det er jo å håpe på det, men ser en hva andre aktører skriver kan veien være lang for å nå slike mål. Kontaktforumet hadde denne gang god oppslutning, men i betraktning av at registerordningen består av 34 utøverorganisasjoner og at flere av de sentrale utøverorganisasjonene ikke var tilstede og temaet dreide seg om samarbeid, så burde vel oppslutningen vært større. Myndighetene ber utøverorganisasjonene samle seg å snakke med en stemme. Saborg har vært et naturlig samlingspunkt. Når NLH meldte seg ut av Saborg i 2011, så var det fordi det ikke var respekt for retninger/ulikheter og fordi det ikke var noen anerkjennelse av virkeligheten mht. utdanning med forskjellig lengde, med innhold m.m. Nå har pipen fått en annen lyd, det er NLH glad for. Spørsmålet er om en kan bygge bro over ulikhetene eller om krefter som vil at regelverket bør endres eller legge høyere fagkrav til registerordningen og kreve basalfag for alle utøvere, får gjennomslag for sine tanker og ideer. 4/ Homøopraktikeren 3

4 Homøopraktikeren nr side 4 i lederen skriver jeg om leder for NAFKAM Prof. Vinjar Fønnebø som ønsker å legge basal fagkrav til registerordningen. Utspillet hans har gått lenger enn NLH trodde. 24. september 2013 sendte han et brev til den nye regjering med samarbeidspartnere. Vi gjengir brevet med kommentarer i sin helhet på side 14. Så langt NLH kan se dette, bruker NAFKAM utdannelsen til flere alternative grupper som skremsel og pressmiddel for å oppnå fordeler for egen bedrift. Bakgrunnen kan være at NAFKAM i disse dager står for en økonomisk evaluering av virksomheten i bedriften. NLH har vært en av mange bidragsytere til den evaluering. NAFKAM får 13 millioner kroner av skattebetaleres penger. Alternativ bransjen får ingenting. En av de ting NAFKAM skulle bruke disse pengene på var å forske på alternativ behandling. Hva har de forsket på? Lite som kommer bransjen vår tilgode. De har forsket på BIVIRKNINGER av homøopati. Ja, du leste rett. Ikke virkninger, men bivirkninger. De har opprettet et register for eksepsjonelle sykdomshistorier fra pasienter. I boken Alternative veier som Tove Kruse og Anita Salamonsen har utgitt, skriver de at dette register har 346 beretninger om eksepsjonelle hendelsesforløp. Kun 12 pasienter melder om at de er blitt betydelig verre i forbindelse med alternativ behandling. 334 av 346 pasienter, altså de aller fleste mener de er blitt eksepsjonelt mye bedre. Det står i sterk kontrast til forskningen som med svært få unntak viser at alternativ behandling ikke har noen klar dokumentert effekt. Nasjonalt informasjonssenter NIFAB som er en underavdeling av NAFKAM har samlet informasjon om 55 terapiformer. Om de fleste av dem bruker NIFAB formuleringer som Ingen signifikant behandlingseffekt, Det finnes ikke solid dokumentasjon på effekten. 4 Det mest overraskende i forskningen basert på eksepsjonelle hendelsesforløp er pasientens egen innsats. De som har meldt inn sine historier har blitt overraskende mye bedre, da betraktes ikke selve behandlingen som årsak til bedringen, men det at pasienten engasjerer seg i sin egen helse. Dette er for meg gammelt nytt. Dette har Vinjar Fønnebø diskutert med meg for mange år siden. Jeg er selvfølgelig dypt uenig med ham. Jeg ser i min praksis noe helt annet. En annen ting er om vi skal bidra til forskning på alternativ behandling på de premisser som foreligger. Vi vet om Legeforenings policy: Vi skal ikke ha noe formelt samarbeid med alternativ behandling, men vi skal følge godt med, finner vi noe som har dokumentert effekt, så er det ikke lenger alternativ medisin, men skolemedisin. Glucosamin eller rekeskall er en slik historie. Dette brukte alternative behandlere for vonde knær og ledd. Dette så skolemedisinen hadde en viss effekt. I dag er det ikke lenger et produkt som selges av helsekost, nå selges det i apotek, fremstilt kjemisk. Ser en hva alle politiske partier svarer på spørsmål fra om alternativ behandling, så oppdager vi ingen vilje til å gjøre noe for vår bransje. Kun hvis vi kan komme fram med noe som har dokumentert effekt basert på skolemedisinske prinsipper. Da vet vi jo at det ikke lenger er alternativ medisin, men skolemedisin. Hva trenger vi da NAFKAM til? Husk NLHs Fagkongress mars Lørdag 22. mars blir det festkveld med komiker og dans. Bestill allerede i dag. Tlf.: E-post: Du skal være hjertelig velkommen. Les mer på side: John Hetlelid Leder NLH Homøopraktikeren - 4/2013

5 NLH s bidrag til en samlet alternativ sektor? Gull D. Wildendahl NLH ble invitert til å holde et innlegg på kontaktforum 12. september Innlegget ble holdt av Gull Wildendahl som sitter i tremannsutvalget i NLH styret. Det var Saborg i samarbeid med Helsedirektoratet som var arrangør. Ca. 50 deltakere var til stedet på kontaktforumet. Representanter fra NAFKAM, Nifab, Helsedirektoratet, Fritt Helsevalg, pasientorganisasjoner, faggrupper for alternativ behandling i helsevesenet, forskere, journalister, Forbrukerombudet, 13 utøverorganisasjoner, samt frittgående terapeuter deltok på kontaktforumet. NLH var bedt om å legge frem sine synspunkter på hva NLH som utøverorganisasjon kan bidra med til en samlet alternativ sektor. Satsningsområdene Jeg presenterte NLH som utøverorganisasjon og våre satsningsområder. Deltakerne fikk vite at NLH samler faggrupper som homøopati, akupunktur, refleksologi, kinesiologi, TFT, akupressur, homotoksikologi med mer under en paraply og tilstreber å være naturmedisinens talerør vis-à-vis myndighetene. NLH er et kontaktledd overfor myndighetene, og NLH har en selvstendig toveis kontakt med helsemyndighetene, som både er bærbar og god. Vi må hjelpe myndighetene til å forstå hva det handler om, og ikke forutsette at myndighetene vet hva det er. Det ble presisert at NLH kjemper for å få homøopraktikernes utøvelse av naturmedisin anerkjent som supplement til det ordinære helsetilbudet. Alternativbehandling (AB) er et supplement til skolemedisin! (SM) Kunne kanskje med rette kalt alternativbehandling for supplementsmedisinsk behandling. Jeg berettet at NLH stadig arbeider for at medlemmene opprettholder et moralsk og etisk høyt nivå i yrkesutøvelsen sin. Videre gjorde jeg tilhørerne kjent med at organisasjonen vår har innført en obligatorisk ansvarsforsikring som kan dekke pasientskader. NLH arbeider for å øke medlemmers faglige kompetanse og bedre medlemmers arbeidsforhold. Kvalitetssikring jobber NLH med kontinuerlig. Vi er utrettelige vakthunder i vår egen hage. Lovverket Det var viktig å gjøre tilhørerne oppmerksom på gjeldende lover og forskrifter; A fordi de finnes, og B fordi de styrer utøvernes virksomhet. Milepælene er: kvakksalverloven, lov om alternativ behandling, markedsføringsloven og registerordningen. Loven om Alternativ behandling etterfulgte kvakksalverloven, og via denne loven ble alternativ behandling offisielt godkjent. Det går frem av 1 i loven at formålet er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling. 4/ Homøopraktikeren 5

6 Det var viktig å påpeke at registerordningen kom til under utarbeidelsen av loven om alternativ behandling. Departementet gir her forskrift om en frivillig registerordning for helsepersonell og andre som utøver alternativ behandling. Forskriften er på en måte utøvernes kvalitetsstempel overfor pasientene, i forhold til utøvernes faglige og etiske kompetanse. Det ble fremhevet at registerordningen sier at hvis du er en hobbyterapeut, så skal du ikke, og får du ikke lov til å komme inn i registeret. Mangfoldet NLH gjør en rekke ting internt for å ivareta mangfoldet, og vi arbeider etter tre generelle hovedpunkter: 1. NLH respekterer utøvergruppenes autonomi innenfor felles rammer. 2. NLH sikrer utøvergruppene forutsigbarhet og innflytelse. 3. NLH sprer informasjon åpent og offentlig. Saborg i samarbeid med Helsedirektoratet som var arrangør av kontaktforum hvor ca. 50 deltakere var til stede 12. september 2013 Det er en stadig pågående tilpasningsprosess i NLH med sine 31 ulike og unike utøvergrupper. Hver har sin egen identitet, kontekst og historie. Registerordningen har klare regler for det. Det står i registerforskriften. Helgekurs kvalifiserer med andre ord ikke til registrering i registerordningen! Tidligere var det gjerne slik at en startet på et kurs, og så bygget man på med kurs etter kurs. Det var ikke etablert så mange skoler for 20 år siden. Mange skoler er blitt startet bare i løpet av de siste 5-10 årene. Helgekurs er et vedheng som fortsatt lever og heftes ved alternativmedisin. Virkeligheten i dag er annerledes. Jeg kunne fortelle at Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet (Hdir) er fornøyd med registerordningen som den er i dag. Husk å bli Reg. og Momsfri Ring NLH tlf: Vi har utviklet og vi bruker felles og inkluderende styringsdokumenter, der inkluderende og felles betyr, alle, uansett utøvergruppe. Eksempel på dette er felles vedtekter for alle våre 31 utøvergrupper, etiske retningslinjer og fagkrav samt strateginotatet Hvor går veien for NLH. Disse bruker vi for å ivareta mangfoldet internt. Fire ganger i året gir NLH ut et fagblad, Homøopraktikeren, som tar opp alt fra fagartikler til å gi informasjon om ulike ting og om siste nytt innen alternativbransjen. NLH avholder hvert år en tre dagers fagkonferanse hvor medlemmer videreutvikler kom- 6 Homøopraktikeren - 4/2013

7 petansen sin, og hvor vi danser på tvers. Det styrker samholdet og løser opp i forhold til kommunikasjon og skaper dialog både blant medlemmene seg i mellom, og medlemmenes dialog opp mot NLH styret. Taushetsplikt og Journalføringsplikt Alternativterapeuter har taushetsplikt lik som helsepersonell! NLH fører journal likt som helsepersonell gjør, etter samme direktiv som det er for skolemedisin (SM). Dette er ikke et lovregulert krav for selv og pasienten en bjørnetjeneste ved å la være å dokumentere behandlingen. Hvis du beskriver hensikten med behandlingen i nåtid, så er dokumentasjonen et vern både for den enkelte terapeut og pasienten. Arbeidsforhold Når det gjelder arbeidsforhold så påpekte jeg at NLH er av den oppfatning at det er den enkelte utøverorganisasjons plikt til å forenkle utøvernes arbeidsforhold. NLH gjør det ved å tilrettlegge eget regelverk, ved kurs og god Gull Wildendahl fra NLH legger frem NLH s syn på samarbeid i alternativ bransjen våre medlemmer, men NLH har tatt initiativet til og har laget et internt krav om dette, da journalføring er dokumentasjon og et uunnværlig verktøy i systematisk og forsvarlig behandling og et hjelpemiddel bl.a. når medlemmer blir utsatt for strafferettslig forfølgning. Det har kun vært en forsikringssak i forhold til alternativ behandling: En homøopat som fulgte opp en ung pasient sammen med fastlegen. Pasienten hadde et stort problem ift kviser. Fastlegen hadde ikke anledning til å følge opp. Homøopaten var den eneste som fulgte opp. Pasienten endte opp med skjemmende arrvev, og foreldre til den unge pasienten gikk til sak mot homeopaten. Homeopaten ble dømt fordi han hadde skrevet journal i ettertid. Alternativbehandlere er i utgangspunktet fritatt for journalskriving. Men en gjør både seg Gull Wildendahl og Dr. Audun Myskja i hyggelig lag på kontaktforum informasjon gjennom fagladet Homøopraktikeren. Vi utvikler faglige standarder, og jobber sammen med de ulike grupperingene opp mot myndighetene for utvikling og godkjenning av fagkrav. Vi har en obligatorisk forsikringsordning for alle medlemmer, en ansvarsforsikring på 10 millioner kroner. Skolemedisinerne er lovpålagt en høy ansvarsforsikring for i det hele tatt å få lov til å praktisere som medisinere. NLH jobber utrettelig, og vi engasjerer oss på vegne av medlemmene og fremmer og støtter medlemmenes saker overfor myndighetene og andre organisasjoner. Dette vil på sikt ha en innvirkning på og påvirke utøvergruppenes arbeidsforhold og hverdag. 4/ Homøopraktikeren 7

8 Når det gjelder fagkrav, så er disse delvis tilpasset og tilrettelagt den enkelte utøvergruppe som representerer ulike terapiformer. Når vi eller andre organisasjoner setter fagkrav, så skal myndighetene påse at disse fagkravene gjelder. Vi må være klar over at myndighetene leser fagkravene som grunnlag for anerkjennelse, forståelse og logikk, og at fagkravene tilsvarer funksjons- og innsatsområdet til den enkelte terapiformen. Dette er viktige drivkrefter og forutsetninger for å kunne stille fagkrav både for NLH og myndighetene. Vi har per i dag 75 timer i fysiologi, anatomi og patologi som vi kjører felles for våre utøvere. Dette har myndighetene godkjent! I forhold til healerne så står det i Ot. Prop. om healerne: de har naturlige evner og trenger ikke så mye mer enn de naturlige evnene. Dette er blitt akseptert av politikerne, og helsemyndighetene i aller høyeste grad. Kirken har også akseptert healerne. Det kirken ikke trives med er at det tas betalt for tjenesten. VEKS-fag NLH har innført obligatorisk VEKS-fag. NLH mener det er viktig å gjennomføre en systematisk undervisning og opplæring i fagene vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnsfag. Det er slik blitt per i dag at de fleste organisasjonene tilbyr VEKS-fag for sine medlemmer. Jeg er litt usikker på om den enkelte organisasjonen har vedtatt å gjøre VEKS-faget obligatorisk for sine medlemmer, slik som NLH har valgt å gjøre. På VEKS-kurset lærer terapeutene hvor viktig det er å kjenne sin begrensning. Vi skal være tilbakeholdne med medisinske påstander og være bevisst legens ansvar. Et annet viktig aspekt som er i fokus på VEKS-kurset, er informasjonsplikten, på alle nivå. Det styrker sikkerheten til pasienten. Pasienten har selvbestemmelsesrett, og legen og terapeuten har medbestemmelsesrett. Videre er det fokus på å ivareta de ordninger som myndighetene har gitt oss gjennom et godt lovverk. NLH mener det beste vi her kan 8 gjøre, er å være lojale overfor lovverket, og gi våre medlemmer opplæring i lovverket og forvaltningsprosesser. Et av de viktigste eksamensspørsmålene er: Hva er kyndig hjelp? Stryker de på det spørsmålet, så stryker de på hele eksamen. Svaret er: Skolemedisin. Forskningspolitikk Myndighetene har innvilget 13 millioner kroner årlig til NAFKAM. Dette er midler som er satt av til forskning på alternativ behandling. Etter vår vurdering prioriterer NAFKAM forskning etter skolemedisinske prinsipper. NLH finner det påfallende og oppsiktsvekkende at de som styrer pengebruken i NAFKAM er representanter for skolemedisinen. Hvor går pengene og hvem bestemmer over dem? NLH stiller seg skeptiske til om pengene brukes til alternativ forskning, og i så fall, hva forskes det på? Legeforeningen sin policy er følgende: Vi skal ikke ha noe formelt samarbeid med alternativmedisinen, men vi skal følge godt med. Hvis vi finner noe innenfor alternativmedisinen som har dokumentert effekt, så er det ikke alternativ medisin, men skolemedisin. Forskning Som allerede nevnt er skolemedisinen tilbakeholden med å etablere en formell kontakt med alternativ medisinen. Hvis skolemedisinen oppdager preparater og metoder fra alternativmedisinen som virker, da overtar skolemedisinen eierskapet til de gode resultatene som alternativmedisinen har oppnådd og arbeidet frem. Som vår formann påpeker, så er tyveriet av behandlingen med rekeskall - glucosamin et godt eksempel. Dette var brukt for leddproblemer hos eldre mennesker. Det er laget på en suppe av rekeskall. Skolemedisinen fant ut at det var effektfullt og nyttig, og nå lages det kjemisk og selges på apoteket. Her følger et eksempel til på hva og hvordan skolemedisinen forsker på alternativ medi- Homøopraktikeren - 4/2013

9 sin: Det skulle forskes på homøopati, på bivirkninger og ikke virkning som de gjør på alle andre preparater. Hvorfor ikke forske på selve virkningen? NLH mener ikke at det ikke skal forskes på naturmedisinske midler, men vi påpeker at det ikke er likebehandling i forskningspremissene. Alternativ bransjen har selvsagt også et selvstendig ansvar til å komme SM i møte gjennom systematisk og standardisert dokumentasjon som muliggjør og legges tilgjeneffektene. Det vil si vi kan måle virkning, men ikke nødvendigvis årsak. Vi kan jo spørre oss om en skolemedisinsk forsker ville forsket på bivirkninger, fremfor virkninger? Det er jo helt underlig at forskningsfokuset når det gjelder AM blir helt snudd på hodet? Hvis vi dykker ned i Felleskatalogen så står det listet opp, gradert, mulige bivirkninger. Mange av preparatene har lange lister. Gull Wildendahl (t.v.) styremedlem i NLH og medlem i etisk råd Lindi Lein (t.h.) representerte NLH i kontaktforum 12. september gelig for forskning innen alternativ medisinsk behandling. Dokumentasjon omfatter anamnese, vurdering av problembildet, behandlingsmetoder og resultater. Dette er et viktig felt for videreutvikling av kompetansen vår. Vi beskriver resultatene med utgangspunkt i Kjemiske preparater har ofte mange ulike bivirkninger, men skolemedisinerne fortsetter å skrive ut preparatene til pasientene, vel vitende om alle bivirkninger. Det er sjelden pasienten blir informert om mulige bivirkninger. I praksis blir det til at pasienten selv må 4/ Homøopraktikeren 9

10 ta ansvaret her, men det er en utfordring for pasienten da terminologien er relativ uforståelig for pasienten. Vi står her i et dilemma i forhold til å forske på alternativ medisin, for hvis det forskes på noe som beviselig er bra, så er det overveiende sannsynlig at SM frarøver oss våre prestasjoner og suksesser. Det er en agenda som er tindrende klar! Alternativmedisinen kan ikke bli godtatt på de forskningsalternativene som er dominerende i dag, det ville være fremmedgjørende å undertrykke alternativmedisinens faglige premisser. Det er en kjempeutfordring å forske og teste på energiarbeid ved hjelp av randomisert forsøk og blind test. Hvis dere går inn på NIFAB sine sider, så les om homøopati. Det er mye sant som står der, men der står det rett ut at homøopati ikke har noen effekt. Hva ligger det i det? Jo, sett med skolemedisinske øyne så har homøopati ingen effekt, og det er vi helt enig i, for det har ingen effekt sett med skolemedisinske øyne! Men det betyr ikke at tusener på tusener av mennesker ikke får lindret sine plager eller blir friske med homeopati. Skolemedisinsk forskning er ikke alternativ medisinsk forskning. Det går derimot an å forske på alternativmedisin på alternativmedisinens egne prinsipper. Men, som nevnt tidligere: vi kan ikke forske i samarbeid med NAFKAM som får 13 millioner kroner i året i forskningstilskudd fra staten. Vi ønsker ikke et forskningssamarbeid under de forutsetningene som råder i dag! Alternativmedisinen må utvikle naturmedisinske standarder og bruke dem. Vi må gjøre offentligheten bevisst på kvalitet og vise frem vår fagkunnskap med utgangspunkt i alternativmedisinske premisser og samtidig i interaksjon med den eksisterende vitenskapens premisser. Hvilken lykke om SM og AM kunne enes om at vi sammen er en ressurs og anerkjenner hverandre i, for og med arbeidet som det komplekse menneskesinnet og menneskekroppen krever av oss. 10 Det er få med doktorgrad i Norge som virker aktivt innen alternativ medisinen, og som arbeider innenfor feltet energiarbeid kropp og sjel. Dr. Audun Myskja er en. Hvordan skal vi forske på energibehandling? Hvilke metoder og verktøy skal vi velge når de tilsynelatende ikke finnes? Vi jobber med strømninger, energier, kropp og sjel, med selvhelbredende krefter. Hvordan kan og skal vi forske på AM på en måte der forskningen innehar: gyldighet, pålitelighet, objektivitet og etterrettelighet (standarder og metoder)? Hvordan skal og kan vi kvalitetssikre slik forskning? Et bilde på AM versus SM: AM, månenes mørke side, vi ser den ikke, men vi vet at den er der. AM er altfor individuell, usynlig og skjør Så, hvordan måler vi prosessene mellom kropp og sjel, energiarbeid, der meridianer, chakraer og disses energier er usynlige? Hvilke muligheter finnes som hjelper oss med å gjøre virkninger som følge av alternativmedisinsk behandling mer tilgjengelig og synlig, uttrykt gjennom et særegent skript av følelser og atferd, og på denne måten målbar? SM derimot har fokus på månens andre side. Der er det ingen mørk side. Der forskes det på handlinger og virkninger. Når det gjelder forskningsmidler og forskningsvilje i forhold til de terapiformene som vi innen AM i dag representerer, så er det for lite fokus. Hvordan kan vi både bruke vitenskapens premisser i forhold til forskning og samtidig være tro mot det som er selve grunnlaget for den alternative vitenskapen, dvs. ikke miste spiritualiteten og energiarbeidet som er grunnpilaren i alt vårt arbeid? AB har også et eget ansvar i forhold til systematisk og standardisert dokumentasjon, som kan og bør gjøres tilgjengelig for forskning innen alternativ behandling. Dokumentasjon omfatter anamnese, vurdering av problembildet, behandlingsmetoder og resultater. Homøopraktikeren - 4/2013

11 NLH mener det er svært viktig med kompetanseutvikling her. Gjennomgangstema for de politiske partiene er krav om forskning, men når det kommer til midler å forske for er det paradoksalt nok reservasjon. Riktignok foreligger det allerede en rekke studier - samt erfaring over tid, som viser at alternativ behandling kan ha god effekt, men at dette er et forholdsvis nytt forskningsfelt, og det konkluderes ofte med behov for mer forskning - tilpasset fagfeltet. Kilde: Hvorfor oppsøker og benytter pasienter alternativ medisinsk behandling? AM må ha en effekt hos folk som gir resultater som folk er komfortable med, og klarer å leve med. Dvs. de har det bedre, de opplever smertelindring, de erfarer at ulike plager ikke lenger er tilstede og mange opplever seg friske. Det er mulig alternativ medisin virker truende på skolemedisinen, en profesjonskamp men det er ikke dette det dreier seg om! Det dreier seg om; Hvordan AM og SM sammen kan finne en felles plattform som åpner opp for å integrere AM som et supplement til SM til det beste for den enkelte pasient! Forventninger til et kontaktorgan NLH kan bidra med forventninger til et kontaktorgan, at vi er ett talerør for alternativbransjen, være påpasselig vakthund i forhold til at vi skal følge loven, at bransjen ikke utvider mandatet egenrådig og at vi skal være et rådgivende organ for Hdir. Når det gjelder kontaktorganets selvstyre forutsetter NLH at det er utøverorganisasjonene selv som skal drive frem en ønsket utvikling. Et kontaktorgan har ikke mandat til å gjøre det på vegne av enkeltorganisasjoner. Et kontaktorgan kan ses på som et logistikksentrum eller kommunikasjonssentral. Det skal ta imot henvendelser og videresende dem til rette vedkommende, ta imot svar og videresende dem til spørsmålsstilleren. NLH forstår at myndighetene ønsker informasjon og selv gir det tilbake. NLH kan se for seg et par utvalgte personer som har god kontakt med Helsedirektoratet og gir informasjon og mottar informasjon, som de så vil viderebringe til de respektive organisasjoner. De vil også kunne hente inn opplysninger fra NAFKAM, NIFAB, NOKUT, Brønnøysundregistrene og Forbrukerombudet som totalt er de instanser bransjen forholder seg til. Når det gjelder finansiering: her kan et etablert sekretariat benyttes eller en med god kjennskap til bransjen. Et kontaktorgan burde ivareta utøverorganisasjonenes autonomi og være nøytralt i forhold til utøverorganisasjonenes egne standarder. Et kontaktforum har ikke som mandat å styre utøverorganisasjonene. Utøverorganisasjonene har et selvstendig ansvar for å etterleve lover og forskrifter. Ivaretakelse av ansvaret skal ikke kontrolleres av et kontaktorgan. Et kontaktorgan er intet kontrollorgan! Kontaktorganet skal ivareta mangfoldet lik erfaringene fra referansegruppen slik som myndighetene beskrev i OT. prp. 27 (forarbeidene til loven om alternativ behandling side ) som nyttig og økonomisk forsvarlig for hele bransjen. Da samarbeider vi om informasjon fra forvaltningen samtidig som vi opprettholder den organisatoriske friheten til å være oss selv, bevare identiteten og ta egne valg basert på gitt lovverk. Ønsker noen organisasjoner å søke autorisasjon står de fritt til det osv. NLH mener at et kontaktorgan er forpliktet til å vise respekt for eksisterende lover, og å etterleve forskrifter og ordninger samt tittelbeskyttelse. Et kontaktorgan har som oppgave å inkludere samtlige organisasjoner som representerer alternativ behandling behandling som supplerer skolemedisin. Et rent kontaktorgan for hele den alternative bransjen har ikke mandat til å innføre og bruke spesielle krav til 4/ Homøopraktikeren 11

12 medlemskap og på denne måten ekskludere dem som ikke tilfredsstiller slike krav! NLH går inn for en proporsjonal medvirkning og innflytelse av utøverorganisasjoner i kontaktorganet. Antall stemmer ved avgjørelser burde følge samme forhold som organisasjonens medlemstall. Dette er vanlig og naturlig både innen politikken og ulike fagforbund. En organisasjon må renonsere sin påvirkningstyngde og gjennomslagskraft med tanke på organisasjonens manntall. NLH er av den oppfatning at proporsjonal medvirkning og innflytelse er mest rettferdig. NLH forutsetter at et kontaktorgan avstår fra å utvikle og publisere krav til utdanning og registerordning. Det faller inn under organisasjonenes selvstendige ansvar. Det å etterleve loven og ordninger, må hver organisasjon selv ta ansvar for. Det vil være hensiktsmessig og formålstjenlig å gjennomføre ett årlig møte i kontaktorganet på nøytral grunn, gjerne i Helsedirektoratet der det tidligere ble holdt. Hver organisasjon må ta ansvar for å dekke egne utgifter i forbindelse med møtet. Kontaktorganet skal være et rådgivende organ for Hdir, og Hdir bør stille krav, krav til organisasjonene. Perspektivene fremover Mangfoldet må bibeholdes, og full lojalitet mot lovverket og registerordningen. Så Hva kan vi enes om? Hvordan kan vi samarbeide? 12 Disse to spørsmålene kan henge litt i luften, men NLH tror vi må godta at det er noen forbund som er tette på en skolemedisinsk måte å analysere og tenke helse på, som bruker andre metoder, og som dermed relativt lett kanskje kan gå inn i den samme tankegangen som skolemedisin står for. Det vil si at noen av forbundene ønsker en tradisjonell implementering, hvor de står alene og definerer seg innenfor en gitt ramme, og vil inn i utdanningssystemet. Det tenker vi er greit. Det enkelte forbundet må gjerne opprette høgskoler og kjøre sitt løp der, med godkjenning fra NOKUT osv. Samtidig skal vi være oppmerksomme på at det er flere som er skeptisk overfor NOKUT. De ønsker ikke å underordne seg reglene til NOKUT, fordi det fort kan gå på bekostning av, og dermed gi lite rom for, selvstendig utvikling innenfor fagfeltet. Noen har sterke ønsker om å komme inn i autorisasjonssystemet, og vi tenker at det ikke er noe galt i det heller. Det er flere forbund som ønsker dette, for eksempel homøopatene, akupunktørene, osteopatene. Disse forbundene ønsker å oppnå autorisasjon. Fysioterapeutene og kiropraktikere har oppnådd autorisasjon, men de bør og skal ikke glemme at de en gang har vært kalv! Det vil alltid være noen som står utenfor, for hver den som får autorisasjon. Videre skal vi ha i friskt minne at det er nettopp de samme argumentene som ble brukt mot dem, seriøs useriøs, utnytter syke, har ikke vitenskapelig basis, som fremdeles brukes i dag med stor tyngde. Så det er greit at ulike terapiformer kjører sine egne løp. Imidlertid må vi finne en måte å samarbeide på uten at vi splitter oss opp. Vi må ha et samarbeid hvor vi ser på den virkeligheten som de forskjellige gruppene faktisk befinner seg i og ikke drive maktkamper innad i alternativbransjen. Vi må kunne leve med forskjellene, i forhold til det som er mer tradisjonelt medisinsk, det som er mer coaching veiledning, og det som er innenfor det spirituelle energiarbeid. Når dette er sagt, så er det kanskje nettopp dette som skaper alternativbransjens største utfordringer og motstridende meningsutvekslinger. Mange, langt de fleste av oss har en fot innenfor alle ovennevnte kategorier, slik at majorite- Homøopraktikeren - 4/2013

13 ten av oss har mange og lange utdannelser og mye erfaring. Vi har en slags multiidentitet der vi føler tilhørighet innenfor flere av kategoriene. Det er virkeligheten i alternativbransjen. Vi burde sette mer fokus på å lære oss til å samarbeide med hverandre, bygge opp tverrfaglige nettverk, og ikke minst bruke synergieffekten mellom oss. Vi burde fjerne avgrensinger mellom oss så langt det lar seg gjøre. En prinsipiell og forutinntatt avgrensning skaper kun splittelse innad i bransjen. Vi bør tilstrebe og enes, og stå sammen mot all propaganda fra media og fra de som ikke ønsker alternativbransjen liv laga! Dette bør være målet for bransjens fremtid. Det er raust og vakkert å hjelpe og støtte hverandre. Det gir kanonuttelling for bransjen og ikke minst for pasientene, samt at vi trenger det så sårt. En ting er å være uenig på ulike punkter. Det vil vi alltid være. Uenighet kan også være sunt og fremme dynamikken i bransjen. Noe helt annet er et uforsonlig uenighetsklima. Det er direkte usunt for alle parter og fører, som jeg har gjentatt opptil flere ganger, til splittelse innen bransjen. Alternativmedisinske terapeuter er definert gjennom loven som alternative utøvere, og vi er gjennom lovverket godkjent. Vi har myndighetenes velsignelse til å utøve alternativ behandling i henhold til loven om alternativ behandling av sykdom mv, som det står i loven. Vi må passe oss så vi ikke snakker forbi hverandre. Da blir det bare kaos, slik det bl.a. er i vårt naboland, Sverige. NLH har flere svensker som kontakter oss og søker om medlemskap i NLH. De opplever et kaos i hjemlandet som det ikke går an å forholde seg til. Selv om diskusjonen både innenfor bransjen selv, til tider, og ikke minst i forhold til de som står utenfor bransjen, bærer preg av at alternativ behandling ikke er stueren, dvs. ikke godkjent, så må dette dementeres på det sterkeste. Alternativ behandling er offisielt godkjent! Tilslutt vil jeg som representant for NLH stille noen betimelige spørsmål til Saborg: 1. Har Saborg som kontaktorgan evne til å endre seg i tråd med NLH sine forventninger til et kontaktorgan? 2. Kan Saborg som kontaktorgan i dag, akseptere at det faktisk er grupper som ønsker seg noe annet enn det Saborg prioriterer og fremmer? 3. Kan Saborg som kontaktorgan i dag, avstå fra å kalle dem som ønsker å opprettholde sin nåværende status - de useriøse det være seg privatskoler, eller skoler som kanskje ikke har godkjennelse som en fagskole? Jeg ønsker å si avslutningsvis at hele NLH, og jeg, var svært glad for anledningen vi fikk på konferansen til kontaktforum til å fremme vårt ståsted innen alternativbransjen. Oppsummering - Alternativbehandling er et supplement til skolemedisin! - NLH som utøverorganisasjon kan bidra til en samlet alternativ sektor. Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S 4/ Homøopraktikeren 13

14 NAFKAM kommer med innspill til regjeringserklæring. Hva skal det tjene til? Vinjar Fønnebø NAFKAM ved Prof. Vinjar Fønnebø har i skriftlig form sendt et innspill til de fire partiene som danner regjeringsflertallet. Les brevet her: Til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre. Tromsø, INNSPILL TIL REGJERINGSERKLÆRING Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) foreslår følgende to setninger tatt inn i regjeringserklæringen: Regjeringen vil styrke forskning og informasjon om effekt og sikkerhet ved alternativ behandling slik at pasienter også på dette området sikres muligheten til trygge valg. Regjeringen vil utrede om Lov om alternativ behandling mv og den øvrige reguleringen av dette behandlingstilbudet tilfredsstiller nåværende behov for myndighetskontroll og pasientsikkerhet. Vi foreslår disse to punktene fordi: 1. Norge har aktive pasienter som skal ha et mangfoldig, likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi. Både pasientenes trygghet og valgfrihet i det totale helsemarked skal ivaretas, og deres lidelser skal tas på alvor. 2. Det er samtidig en utfordring at norske pasienter årlig bruker om lag 4,7 milliarder kroner på alternativ behandling, all den tid det ikke foreligger tilstrekkelig forskningsbasert kunnskap om effekten og sikkerheten av den I det gjeldende regelverk stilles det ingen medisinskfaglige krav til registrerte alternative behandlere i Brønnøysundregisteret. I tillegg foregår samhandling mellom alternativ behandling og helsevesen nesten utelukkende via pasientene selv. Utfordringene ved slik samhandling ble dessverre ikke omtalt i Samhandlingsreformen. Til sammen kan denne situasjonen true norske pasienters behandlingssikkerhet. 4. Informasjon, kvalitetssikring og medbestemmelse er sentrale begreper for at pasienten skal føle trygghet i sykdomssituasjoner. Sett i forhold til lovverket, tilbudet og bruken, er befolkningen i for stor grad prisgitt informasjonen om alternativ behandling gitt av behandlerne selv og media. Den beste forutsetningen for norske pasienters trygghet og valgfrihet er dermed å sikre at individet har tilgang på forskningsbasert, balansert kunnskap om effekten og sikkerheten også ved alternativ behandling. Vi stiller oss til disposisjon for videre dialog om dette politikkområdet dersom det er ønskelig. Med vennlig hilsen Vinjar Fønnebø Professor i forebyggende medisin Direktør, Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) UiT Norges arktiske universitet Tel E-post: Husk NLHs fagkurs mars 2014 Påmelding til Linn på tlf eller epost: Homøopraktikeren - 4/2013

15 NLH kommenterer NAFKAMs innspill: I punkt 4 skriver Vinjar Fønnebø som kommentar til første punkt: Den beste forutsetningen for norske pasienters trygghet og valgfrihet er dermed å sikre at individet har tilgang på forskningsbasert, balansert kunnskap om effekten og sikkerheten også ved alternativ behandling. Sikre at Individet altså pasienten har tilgang på forskningsbasert kunnskap basert på skolemedisinske prinsipper. NAF- KAM som bedrift får 13 millioner kroner av staten, alternative behandlere får ingenting. Noen av pengene er brukt på et register av eksepsjonelle hendelsesforløp RESF. I boken Alternative veier som Tove Kruse og Anita Salamonsen (tiknyttet NAFKAM) har utgitt, skriver de at dette register har 346 beretninger om eksepsjonelle hendelsesforløp. 334 pasienter, de aller fleste mener de er blitt eksepsjonelt mye bedre. Det står i sterk kontrast til forskningen som med svært få unntak viser at alternativ behandling ikke har noen klar dokumentert effekt. Nasjonalt informasjonssenter NIFAB som er en underavdeling av NAFKAM har samlet informasjon om 55 terapiformer. Om de fleste av dem bruker NIFAB formuleringer som Ingen signifikant behandlings effekt, Det finnes ikke solid dokumentasjon på effekten. Hvorfor vil NAFKAM styrke forskningen på alternativ behandling ved å bruke mer penger av våre skattekroner når de allerede har konkludert at alternativ behandling ikke har signifikant effekt. I boken sier de at det som ser ut til å virke er pasientens eget engasjement i egen sykdom. Når babyer blir friske av kolikk, er det da babyens engasjement i egen sykdom eller medisiner og behandling som blir gitt som gir resultater? Vi kan nevne mange eksempler på behandlinger og medisiner som virker, men hver gang blir vi møtt med placebo, alternative behandlere bruker mer tid på pasienten, eller at foreldre tar mer vare på og engasjerer seg i barnas helse. Hvordan forske på alternativ behandling? Forskning og dokumentert effekt? Lege Arne Johan Norheim ved NAFKAM skriver om uforklarlige sykdomsforløp at det vil bli utilstrekkelig om forskning på alternativ medisin utelukkende skal foregå med de samme forskningsmetoder som ledet frem til effektive medikamenter. Heldigvis har man innen vitenskapen innsett at ukritisk tillit til forskning kan føre oss på ville veier. Hvordan kan forskning på det alternative foregå? Det endelige svaret foreligger ikke. Men det nytter sannsynligvis ikke med mer forskning av det slaget som ikke syntes å fungere. Internasjonal forskning har tatt til ordet for det som kalles (whole system research) med fokus på selve behandlingsprosessen i tillegg til effekten av behandlingen. Forskning bør gjennomføres i en setting der man tar inn over seg alle omstendigheter omkring behandlingssituasjonen. En slik kontekstavhengig forskning kan kanskje gi forklaring på pasientens totale opplevelse? Kilde: debatt innlegg VG 10. januar Dette sa Lege Arne Johan Norheim ved NAF- KAM for 5 år siden. Hvorfor har ikke en slik forskning blitt satt ut i livet hos NAFKAM? Hvorfor forske på bivirkninger av Homøopati og konkludere med at det er pasientens eget engasjement i egen helse som er virkningsmekanismen? Hvorfor vil NAFKAM be om å utrede Lov om alternativ behandling mv og den øvrige reguleringen av dette behandlingstilbudet tilfredsstiller nåværende behov for myndighetskontroll og pasientsikkerhet? 4/ Homøopraktikeren 15

16 Myndighetene har ved flere anledninger uttalt at de er fornøyd med loven. I Budsjett innstillingen høsten 2009 ble det stilt spørsmål om registerordningen på bakgrunn av avisdebatten om alternative behandlere som markedsførte medisin til kreftpasienter. Spørsmålet var: om det kan stilles strengere krav til den frivillige registerordningen for alternative behandlere for å sikre at de registrerte har kompetanse. Sitat slutt. Svaret: Flertallet mener dagens regelverk i all hovedsak må sies å være strengt nok, og at det heller bør vurderes tiltak som kan sikre bedre etterlevelse av loven. Sitat slutt. Her er jo svaret klart. Hvorfor rote med et lovverk som fungerer? Bransjen har gjort mange tiltak som har gjort hverdagen sikrere for pasientene. Innføring av VEKS fag obligatorisk for NLH medlemmer, dokumentasjonsplikt, klageorgan mv. Seriøse utøverorganisasjoner har alt på plass. NLH mener også regelverket er strengt nok for registrerte utøvere. Vi må da spørre hva NAFKAM ønsker med sitt innspill. NLH vet at NAFKAM er under evaluering. NLH er en av bidragsyterne. Det er langt fra sikkert at NAFKAM kommer godt ut av den evaluering. Dette innspill er i hvert fall noe flertallet i bransjen ikke liker. NLH håper i fremtiden at NAFKAM arbeider mye tettere sammen med hele den alternative bransjen og ikke bare sammen med dem som klør dem i øret. NAFKAMs innspill er ikke å finne i regjeringserklæringen og godt er det.. Husk NLHs fagkurs mars 2014 Påmelding til Linn på tlf eller epost: Til alle Homøopraktikere Naturterapeuter - Biopater Fytoterapeuter - Homøopater Aromaterapeuter Dr Daniel Pénoël holder introduksjonskurs (webinar) i medisinsk bruk av eteriske oljer januar Han er verdens ledende kapasitet på området og forteller hvordan oljene kan brukes både oralt, ufortynnet gjennom huden, via luftveiene og rektalt. plantemedisin av verdens største kapasitet på området. Natur & Helse er stolt av å representere Pénoël sine utvalgte kvalitetsoljer i Norge. Kontakt tlf Epost: 16 Homøopraktikeren - 4/2013

17 Fristende oppskrifter med Udo s Choice - din økologiske og vegetabilske kilde til omega 3, 6 og 9 Denne oppskriften gir ca 1 liter sorbet. I følge oppskriften skal man bruke en iskrem-maskin, men dersom du ikke har en slik, kan du gjerne sette blandingen i fryseren direkte. 175 g tørkede gojibær 700 ml eplejuice 60 ml agavesirup 60 ml økologisk Udo s Choice 450 g bringebær (friske bær, eller frosne som du har tint) La gojibærene trekke i eplejuicen i minst 1 time, eller til de blir myke. Lag en purè av dette i en blender, hell det i en bolle. Tilsett agavesirup og olje. Lag en purè av bringebærene uten å ødelegge frøene. Pureen siktes gjennom en fin siv, slik at frøene skilles ut. Deretter tilsettes pureen goji-/agave sirup/olje blandingen. Bland godt og sett i kjøleskapet til blandingen er kald. Når blandingen er kald, tas den ut av kjøleskapet og bakepapiret fjernes. Pisk godt og hell alt over i en iskremmaskin. Følg produsentens instruksjoner. Dersom sorbeten ikke blir helt fast, kan du skrape den ut av iskremmaskinen og sette den i fryseren i en times tid før servering. (2 pers) Papaya og ananas inneholder enzymer som bedrer næringsopptaket og hjelper fordøyelsen. Et perfekt mellommåltid for deg som sliter med treg eller løs mage. 2 dl ferskpresset appelsinjuice 2 dl gulrotjuice 1 papaya, uten kjerne og skall 1 stort stykke ananas (ca 1/4 ananas) 4 ss økologisk Udo s Choice Skjær frukten i terninger, ha den i en blender sammen med resten av ingrediensene. Kjør blenderen i 20 sekunder og smoothien er klar til å nytes. Nydelig som pålegg på brødskiver eller wraps. 280 g Macademia-nøtter eller mandler, bløtlegges i 15 minutter 140 g pinjekjerner, bløtlegges i 15 minutter 1 ts ølgjær 2 ss økologisk Udo s Choice 115 ml vann 1 ts misopulver (kan sløyfes) 3 ts sitronsaft De bløtlagte nøttene males fint i food processor. Tilsett ølgjær. Bland de øvrige ingrediensene sammen med oljen og hell så dette over nøtteblandingen. Bland godt. Denne oppskriften gir ca 8 bruschetta ca 1 kg modne tomater 1 liten løk, finhakket 60 ml økologisk Udo s Choice 2 ss god olivenolje (Extra Virgin) 3 hvitløksfedd (presset eller finhakket) 12 basilikumblader, finhakket 1/2 ts havsalt 1/2 ts nykvernet pepper 8 skiver godt brød, grilles i ovnen Del tomatene i 2 på tvers og klem forsiktig for å få ut frøene. Frøene kastes. Finhakk og ha alt i en stor glassbolle. Tilsett de øvrige ingrediensene, bland godt og dekk til med plastfolie. Stikk små hull i plastfolien slik at damp kan slippe ut mens tomatene marinerer. Sett bollen ut i solen i ca 1 time og server oppå det grillede brødet. Pynt med hele basilikumblader. VELG ØKOLOGISK 3i1 For deg som ønsker alle de sunne fettsyrene kroppen trenger i en blanding! Hud: Smører huden innenfra og danner en fløyelsmyk kappe som beskytter huden mot uttørring Helse: Forebygger hjerte- og karsykdommer Trening: Økt styrke, utholdenhet og fettforbrenning, samt forkortet restitusjonstid Udo s Choice inneholder en unik kombinasjon av hele 9 forskjellige oljer fra plantefrø, nøye utvalgt og komponert av den verdenskjente fettforskeren Dr. Udo Erasmus. Fordi den ikke kommer fra fisk er den fri for tungmetaller og PCB-giftstoffer fra havet. Passer for hele familien (0-100 år). Velegnet for vegeterianere, gluten/laktoseintolerante. Prøv den gjerne i smoothies, supper, salater o.l. Få GRATIS oppskriftshefte! Udo s Choice Oppskrifter Goji- og bringebærsorbet Papaya-smoothie for fordøyelsen Sunn nøttekrem Tomat-bruschetta Foto: Illustrasjonsfoto fra Istockphoto Foto: Kevin Charlton Bækkevold Foto: Kevin Charlton Bækkevold Foto: Kevin Charlton Bækkevold Få GRATIS oppskriftshefte! GRATIS oppskriftshefte med flere gode oppskrifter og inspirasjon til hverdag og fest får du ved å henvende deg til Soma Nordic AS, eller For mer informasjon: tlf: / Homøopraktikeren 17

18 Immunforsvar, stress, tanker og cytokiner - dype årsaker bak folkesykdommer Arvin Larsen Se annonse side 33. Resyme fra foredraget på NLHs kongress stavanger april 2013 Mange hundre tusen mennesker må daglig leve med et utall av inflammatoriske symptomer og betennelsestilstander. KOLS, gikt, tap av leddbrusk, kroniske inflammatoriske tarmsykdommer, som f.eks. ulcerøs kolitt og Crohns sykdom er bare få av de sykdommene som kan utløses av kroppens egne signalstoffer. Fistler, abscesser, åreforkalkning, høyt blodtrykk, astma, elveblest, matvareallergi, magesår, Alzheimers, paradentose, fedme, type 2 diabetes mm. er også sykdommer som kan utspringe av stresstilstander i kroppens egne signalstoffer. Hvilke signalstoffer er det som har alle disse sykdommene på samvittigheten og hvorfor? Cytokiner er signalproteiner som f.eks. kan binde seg til spesifikke reseptorer på våre makrofager, T-celler, leverceller, milt osv. Cytokiner fungerer også som alarmsignalstoffer ved bakterielle infeksjoner eller virusinfeksjoner. Cytokiner kan på denne måten virke regulerende på immunforsvar, nervesystem, hormonsystem, benmarg mv. Det hele handler om cytokiner Cytokiner er grunnleggende signalproteiner som formidler kommunikasjonen mellom våre celler. Utover å virke som alarmsignalsstoffer ved infeksjoner, fungerer cytokinene også som immunforsvarets regulatorer. 18 Cytokiner produseres blant annet av våre hvite blodlegemer og er derfor navngitt etter de leukocytter som utskiller dem. Lymfocyttenes cytokiner kalles derfor lymfokiner, mens monocyttenes cytokiner kalles monokiner. Den største gruppe av cytokinene er interleukiner, ettersom interleukinene formidler kommunikasjonen imellom de forskjellige leukocytter. Det finnes mer enn 30 forskjellige cytokiner som hver for seg kan ha forskjellige funksjoner avhengig av de forskjellige cellene som cytokinet binder seg til. Når cytokinet binder seg til cellenes cytokinreseptorer utløser dette et signal i cellen, som aktiverer en spesifikk gruppe av cellenes gener. Dermed endres cellenes aktivitetsmønster. Cytokiner kan på denne måten stimulere og regulere vidt forskjellige funksjoner, heriblant hormonsystemet, nervesystemets neurotransmittere, søvn induksjonen, dannelse av nye blodkar (angiogenese), fosterets vekst under graviditeten, benmargens produksjon av blodlegemer, inflammatoriske reaksjoner, temperatursenteret i hypothalamus (feber) og mye mye mer. I dag snakker man om et såkalt cytokint nettverk som fremdeles ikke er fullt ut forstått - et nettverk som blant annet inkluderer at hjernen og nervesystemet informeres av cytokiner i forbindelse med bakteriers inntrengning. På denne måten kan sentralnervesystemet via cytokinenes signaler organisere kroppens immunrespons. Homøopraktikeren - 4/2013

19 Forbindelsen mellom sinn, tanker, følelser og cytokiner Det cytokine nettverk med alle signalerende egenskaper har derfor rettet forskningen mot den teori at hjernen i langt større utstrekning spiller en rolle for immunforsvarets respons på f.eks. bakterier, vevskader, antigener og allergener. Det at hjernen og dermed sinn og følelser kan spille en rolle for kroppens immunreaksjoner, er vanvittig spennende. Som det senere skal fremgå av artikkelen, vil du erfare at balansen i ditt nervesystem og dine adferdsprogrammer har avgjørende betydning for de mange sykdommer, som utspringer av kroppens inflammatoriske aggresjoner. Et eksempel på forbindelsen mellom sinnet og inflammasjoner er den velkjente magesårsbakterien helicobacterpylori, som gjennom tiden har vært mye diskutert. Man vet i dag at helicobacterpylori bakterien lever i magesekken hos mesteparten av verdensbefolkningen. De fleste har helicobacterpylori bakterien i magesekken, men får aldri symptomer på magesår. Allikevel viser det seg at bakterien er årsak til en stor del av de pasienter som lider av sår i magesekken og tolvfingertarmen. Det vites også at bakterien spiller en rolle for utviklingen av kreft i magesekken. Ved behandling av antibiotika har det vist seg at magesårspasientene kan helbredes. Antibiotikabehandlingen sikrer også at magesåret ikke kommer igjen. Det interessante ved denne historien er ikke at antibiotika kan helbrede et magesår, men snarere hvorfor det ikke er alle mennesker, som er infisert med helicobacterpylori utvikler sår i magesekken eller tolvfingertarmen. Hva er grunnen til dette? Det er her cytokinene kommer inn i bildet. Man vet nemlig at det parasympatiske nervesystem og herunder vagusnerven er i stand til å dempe utskillelsen av proinflammatoriske cytokiner heriblant tumor necrosis faktoralpha (TNF) interleukin 1 (IL-1) og interleukin 6 (IL-6). Vagusnervens hemmende virkning på disse proinflammatoriske cytokiner kan altså være selve årsaken til at tilstedeværelsen av helicobacterpylori bakterien ikke kan forårsake en inflammatorisk ødeleggelse av slimhinnen i magesekken og tolvfingertarmen hos de mennesker som ikke utvikler symptomer. Det er altså ikke bakterien i seg selv som er årsaken til magesår, men snarere kroppens reaksjon på bakteriens tilstedeværelse som er det egentlige problem. Dette bringer oss endelig frem til at balansen mellom flukt/kamp-nervesystemet og det beroligende parasympatiske nervesystem kan vise seg å være avgjørende for kroppens mange inflammatoriske- og autoimmune sykdommer. Heliobacter Pylori bakterien som lever i magesekken hos mesteparten av verdens befolkning 4/ Homøopraktikeren 19

20 Det parasympatiske nervesystemet stimulerer vagusnerven samt utskiller en økt mengde av neurotransmitterenacetylkolin, når vi opplever trygghet, glede, lyst, fred og balanse. Acetylkolin binder seg til makrofagene og hemmer de proinflammatoriske cytokiner TNF-alpha, IL-1 og IL-6. Dermed kan tanker og følelser indirekte dempe immunforsvarets ødeleggelse av kroppens vev og sette en stopper for allergifremmende histaminreaksjoner. De av dere som har fulgt stressforskningen vet at tanker eller adferdsprogrammer som bygger på angst, bekymring, sorg, frustrasjon undertrykker det parasympatiske nervesystem. Et bekymret og nervøst sinn kan på denne måten redusere nervusvagus dempende effekt på de cytokine inflammasjoner, hvor fundamentet legges til en lang rekke av de følgesykdommer vi ser i kjølvannet på bakterier og virusinfeksjoner. I forsøket på å erkjenne hvordan nervesystemet kan regulere cytokinenes konsentrasjon, har forskningen rettet blikket mot den neurotransmitter som det parasympatiske nervesystem utskiller. Dette transmitterstoff kalles acetylkolin, og det har vist seg å være et aldeles hemmende transmitterstoff over for de verste proinflammatoriske cytokiner, som bærer ansvaret for uønskede aggresjoner i immunforsvaret. Slik regulerer det parasympatiske nervesystem våre cytokiner I følgende forklares litt mer detaljert hvordan kommunikasjonen mellom nervesystem og cytokiner fungerer. Du kan enten lese dette eller bare hoppe videre til neste avsnitt, siden det ikke er nødvendig å forstå alle detaljene for å forstå resten av artikkelens budskap. 20 Nyere forskning viser at acetylkolin og det parasympatiske nervesystem kan dempe proinflammatoriske cytokiner som TNF, interleukin 1 (IL1) og interleukin 6 (IL6). Det at det parasympatiske nervesystem ved økt tonus kan hemme cytokinenes proinflammatoriske virkning, kan ha en meget viktig betydning for forståelsen av akutte og kroniske sykdommer. Forskningen viser at en økt tonus i det parasympatiske nervesystem medfører til en frigjørelse av acetylkolin i flere organer herunder lever, hjerte, milt og fordøyelseskanal. Acetylkolin interagerer med alpha-7 nikotin reseptoren på våre makrofager, hvor makrofagens frigjørelse av proinflammatoriske cytokiner hemmes. Omkring 80% av nervusvagus nervefibre er sensoriske. Disse sensoriske nerver kan registrere tilstedeværelsen av proinflammatoriske cytokiner i inflammatoriske vev. Ved inflammasjoner og infeksjoner formidler nervusvagus derfor beskjeden om inflammasjon videre til hjernen. Dette utløser efferente signaler i nervusvagus, som fører til ekstra frigjørelse av acetylkolin, som virker hemmende på TNF- Her ses en makrofag i ferd med å fagocytere/ ete polystyren elliptisk disk partikler (blå). Forskerne bruker disse partikler for å undersøke interaksjonene mellom naturformede partikler og makrofagenes fagocytose og funksjon. Det er nettopp makrofagene som utskiller de proinflammatoriske cytokiner, som kan være ansvarlige for leddgikt, tarmbetennelser, forkalkning, kreft, type 2 diabetes og mange andre folkesykdommer. Makrofager er immunceller som er i stand til å ta opp og nedbryte mikroorganismer, fremmede stoffer samt skadet vev og celler. Homøopraktikeren - 4/2013

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Side 1 av 7. Framtidens. helsetjeneste. Hovedtema på Den Store Alternativmessen

Side 1 av 7. Framtidens. helsetjeneste. Hovedtema på Den Store Alternativmessen Side 1 av 7 Framtidens helsetjeneste Hovedtema på Den Store Alternativmessen 68 visjon 5 2011 FREMTIDENS HELSETJENESTE Side 2 av 7 Bedre integrert alternativt helsetilbud På årets Store Alternativmesse

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke. seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen

Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke. seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen Bakgrunn for departementets arbeid på feltet alternativ behandling Forbruket

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Audun Myskja. Finn din indre kraft

Audun Myskja. Finn din indre kraft Audun Myskja Finn din indre kraft FORORD I den siste tiden har «healing» blitt mye diskutert i mediene. Ordet er nesten litt betent, og mange mennesker har nok stereotype oppfatninger om de som driver

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom A gentle revolution in IBD therapy innhold Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 CASES Etikk i Tekna Temahefte 2 Fra Gaza til finans push Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 1 Forord Dette heftet inneholder etikk-cases presentert i Magasinet Tekna i 2009 og 2010. Casene ble utarbeidet

Detaljer

1. utgave, 2011, Haugesund ISBN 978-82-303-1612-2

1. utgave, 2011, Haugesund ISBN 978-82-303-1612-2 Arve Fahlvik Refleksologi til hjemmebruk Innhold Forord...3 Terminologi...4 Innledning...5 Behandling av mage...6 Behandling på hånden...10 Behandling av immunforsvar...14 Behandling på ører...16 Behandling

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg.

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Klientens mål * Hva ønsker våre klienter med en behandling? Selvsagt å bli friskere, bedre, bli kvitt

Detaljer

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: 51563537, Faks: 51563536 NORGES E-mail: john@org-nlh.com, Hjemmeside: www.org-nlh.com LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Sosial-

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

AUDUN MYSKJA SANNHETEN OM MAT J M STENERSENS FORLAG A S

AUDUN MYSKJA SANNHETEN OM MAT J M STENERSENS FORLAG A S AUDUN MYSKJA SANNHETEN OM MAT J M STENERSENS FORLAG A S 2012 J.M. Stenersens Forlag AS Dette er en revidert utgave av Mer enn mat (J.M. Stenersens Forlag 2011). OMSLAGSDESIGN OG - FOTO: Tine Poppe ILLUSTRASJONER:

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg.

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. Mindful eating handler om å få et mer bevisst forhold til hva du spiser og hvorfor. Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. TEKST JULIA

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen Trondheim, 17.4.2011 Om Velferdstinget i Trondheim Velferdstinget i Trondheim representerer de om lag 30 000 studentene på utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim, og

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Hva er helse? Oppgave 3 Faglitterær skriving Formidling og forleggeri. Truls Eskelund. Levering: Lørdag 27.10. kl 09.00.

Hva er helse? Oppgave 3 Faglitterær skriving Formidling og forleggeri. Truls Eskelund. Levering: Lørdag 27.10. kl 09.00. Oppgave 3 Faglitterær skriving Formidling og forleggeri Truls Eskelund Hva er helse? Aldri har folk vært så opptatt av helse som nå. Flere alternative retninger vokser fram, samtidig som stadig flere bruker

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen (4 timer)

Detaljer

Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat.

Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat. Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat. ANNONSE Folkens, se det for deg. Det er en helt vanlig dag, kanskje en hverdag. Du har fri, eller akkurat ferdig på jobb og setter

Detaljer

Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS

Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS ¾ deler av helseutgifter relatert til kroniske sykdommer kronisk syke utgjør ca 70% av polikliniske besøk Helsetjenester i hovedsak

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015 1 Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015 Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Nasjonalt Diabetesforum, 22-23.04.15

Nasjonalt Diabetesforum, 22-23.04.15 Nasjonalt Diabetesforum, 22-23.04.15 PS 4. Behandlingsmålenes psykologiske sider: BS, HbA1c, LDL/HDL, BT, IQ/EQ, fysisk aktivitet. Tallenes psykologi-behandlingens tyranni v/psykologspesialist Randi Abrahamsen

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Sak 38f-2014 Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene til å gi tilbakemelding på forslag til nytt

Detaljer

Informasjon om Olivita

Informasjon om Olivita Informasjon om Olivita Les nøye gjennom dette før du begynner å bruke Olivita - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Olivita

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Notáhta Notat. Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11. Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning.

Notáhta Notat. Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11. Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning. Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 10/5340-7 Beaivi/Dato: 13.05.2011 Innlegg tilsynskonferanse - Tromsø 25.05.11 Kulturforståelse av betydning for tjenestetilbudet til urbefolkning.

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Mangfold av helsetilbud: Er Sola helsekommunen i Rogaland? I Sola sentrum florerer det av ulike helsetilbud for enhver sykdom eller lidelse. Det finnes over 20 private helseforeteak i tillegg til rundt

Detaljer

Betydningen av personvern i helsesektoren. Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009

Betydningen av personvern i helsesektoren. Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009 Betydningen av personvern i helsesektoren Cecilie L. B. Rønnevik, seniorrådgiver Tromsø 16. juni 2009 Hva er egentlig person(opplysnings)vern? Den enkeltes rett til å ha kontroll med egne personopplysninger

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Snakk med oss Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg

Detaljer