Godkjenning av innkalling og sakliste, og godkjenning av stemmeretten til årsmøtedeltakarane.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av innkalling og sakliste, og godkjenning av stemmeretten til årsmøtedeltakarane."

Transkript

1 REFERAT FRÅ OMFRAMT ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG 2010 Stad: Klubbhuset Tid: 26. mai 2010 kl Frammøte: Det møtte 71 stemmeberettiga medlem(5 frammøtte som ikkje var stemmeberettiga). SAKLISTE SAK 1 Godkjenning av innkalling og sakliste, og godkjenning av stemmeretten til årsmøtedeltakarane. Vedtak: Innkallinga og saklista(med tillegg av val av teljekorps) vart einstemmig godkjend. 71 årsmøtedeltakarar er medlem av OIL og har dermed stemmerett. SAK 2 Val av ordstyrar, referent og 2 til å underskriva årsmøtereferatet. Vedtak: Karl Johan Reigstad vart vald til ordstyrar, Eystein Markmanrud til vart vald til referent(med evt. støtte av Svein Lohne), Målfrid Lone og Frode Langhelle vart valde til å underskrive referatet frå årsmøtet, Åse Bergheim og Bernt Johan Flesland vart valde til teljekorps(ikkje nytta). SAK 3 Godkjenning av gruppestyra for 2010 Denne saka vart teken opp på dette årsmøtet fordi det ved ein feil ikkje vart stemt over på det ordinære årsmøtet 8. mars. Framlegg: Årsmøtet godkjenner styra i gruppene i Osterøy IL for 2010 slik dei kjem fram i tabellen under: Gruppe Leiar Kasserar Skrivar Ski Øyvind Litland Bernt Johan Flæsland Øyvind Litland Turn Målfrid Vevle Lone Elin Bergan Annike Solberg Fotball Eirik Bergan Tore Langeland Roald Martinsen Handball Lars-Erik Haga Hildegunn Mjøs Søgni Evy Skår Friidrett Åse Bergheim Ole Johannes Mjøs Anette Bru Spretten Berit Langeland Nina Fjellskålnes Berit Langeland Vedtak: Årsmøtet godkjende styra i gruppene i Osterøy IL for 2010 slik dei framgår i tabellen.

2 SAK 4 Økonomiplan i samband med kunstgrasbana Ragnhild Balsvik orienterte først om idrettslaget og gruppene, anlegget og økonomien i forhold til fullføringa av Osterøy stadion med kunstgrasbana. Ho la så fram ei grunngjeving for styret sitt forslag: Totalkostnader Osterøy Stadion (i mill kr - nominelt): Grasbane Løpebane Kunstgrasbane Totalt Ferdig /10 Kostnad 2,2 5,2 11,1 18,5 Finansiering: Tippemidlar 0,7 1,5 2,5 4,7 Gåver 2,8 2,7 Osterøy kommune 0,2 3,5 0,3 4,0 Dugnad 1,2 1,2 Eigne midlar 0,1 0,2 1,1 1,4 Lån 0 0 4,5 4,5 Lånebehov: Lånebehov ferdigstilling av Osterøy Stadion Finansieringsbehov tribune (anslag) Finansieringsbehov kjøp av tomt Eksisterande lån Fråtrekk for kommunal refusjon Totalt lånebehov Konsekvensar av styret sitt framlegg til fordeling av årlege kostnader: Årlege kostnader ved 4% rente og 20 års annuitet Totale kostnader til renter og avdrag Osterøy kommune Fotball (50% av restkostnad) Hovudkassen (20% av restkostnad) Friidrett (20% av restkostnad) Handball (5% av restkostnad) Turn (5% av restkostnad) 8 500

3 Grunngjeving for styret sitt framlegg: 1. Solidaritet på tvers av grupper i OIL tilseier at at alle er med ved større løft står vi sterkare saman kvifor ikkje skigruppa? Lysløypa 2. Historien rundt utbygging av Osterøy Stadion tilseier at friidrett bør ta ein større andel enn turn og handball Osterøy Stadion er bygd primært for friidrett og fotball Vi må sjå heile utbygginga under eitt Jørgen Varden orienterte om heilheita og prosessen ved denne utbygginga. Han trakk inn historia til OIL i samband med store løft som har vore gjort opp gjennom tidene, og kor viktig det har vore at idrettslaget har stått samla om dette. OIL har no fått fullført anlegget som vart teke i bruk i Frank Skjerping orienterte om bygginga av naturgraset og løpedekket, der det i si tid vart gjort styrevedtak på at det i tillegg skulle byggjast ei avlastningsbane. Etter dei tre innleiarane var ordet fritt: -Svein Lohne la til at stat/fylkeskommune kravde at det måtte byggjast ei avlastningsbane for å få spelemidlar til naturgraset og løpebana. Den økonomiske støtta til kunstgras var mykje høgare enn for grusbane, difor var forskjellen liten, og det var difor naturleg å gå for kunstgras. -Inge J. Reigstad støtta styret sitt forslag til fordeling av dei årlege kostnadane, men foreslo å trekke ut tribuna i denne omgang for å få ned totalkostnadane. -Eirik Bergan svarte at det var ei stor besparing å bygge tribuna no saman med nytt lagerbygg til Osterøyhallen. -Ragnhild Balsvik sa seg einig i at det var mykje å spare på å bygge tribuna no, og at det var ein liten sum i forhold til totalsummen. -Tore J. Langeland forklarte litt om fordelane og bruken av ny tribune. -Arne Reigstad stilte spørsmål om prisen på ny tribune er fast, og påpeika samtidig at hovudanlegget treng ny tribune i løpet av 1-2 år. -Ragnhild Balsvik svarte at det ikkje var fastpris for ny tribune, og at fotballgruppa tar det på si kappe om det skulle bli dyrare enn budsjettert. -Eirik Bergan understøtta Ragnhild sitt svar. Utgreiing: a) I samband med ferdigstilling av utbyggingsprosjektet Kunstgrasbanen v/osterøy Stadion gjer styret i OIL framlegg om at OIL tek opp lån inntil kr ,-, og at lånet vert tilbakebetalt

4 over maksimalt 20 år. Lånet skal nyttast til refinansiering av eksisterande lån i storleik kr ,- som OIL alt har i samband med utbygginga av kunstgrasbana, og for å finansiere kjøp av tomt frå Magne Skistad og fullføring av anlegget med tribuneanlegg. Samla lånebehov utgjer i storleiken kr Det er søkt Osterøy kommune om kommunal garanti for heile lånet. Søknaden vart einstemmig tilrådd i formannskapet, og skal behandlast i Herdsstyret i slutten av mai. Dersom ein legg til grunn ei nominell rente på 3,5% p.a. vil årlege kostnader utgjere i storleiken k ,- (4% p.a.: kr ,-). Det vert presisert at lånekostnadane vil svinga i takt med rentenivået, og at ein truleg har relativt låg rente no. b) Styret gjer framlegg om at dei årlege lånekostnadene vert dekt som fylgjer: a. Kr ,- blir dekt av leigeavtalen med Osterøy kommune som går fram til 2019 m/rett til å forlengja leigetida. b. Resten blir dekt av OIL og gruppene etter fylgjande fordelingsnøkkel: - Hovudkassen 20% - Fotballgruppa 50% - Friidrettsgruppa 20% - Turngruppa 5% - Handballgruppa 5% a) Opptak av lån inntil kr ,- til fullfinansiering av Kunstgrasbanen ved Osterøy Stadion Framlegg: Styret i OIL får fullmakt til å ta opp lån inntil kr ,- og avtale lånevilkåra, m.a. nedbetalingstid maksimalt 20 år. Lånet skal m.a. nyttast til refinansiering av OIL sine 2 lån i Sparebanken Vest kr ,- og ca. kr ,-. I tillegg skal lånet finansiere tomtekjøp og ferdiggjering av kunstgrasanlegget med tribune. Leiar Ragnhild Balsvik og nestleiar Lisbeth Neu får fullmakt til å underskriva nødvendige lånedokument. Vedtak: Framlegget vart vedteke med 70 mot 1 stemme.

5 b) Fordeling av årlege kostnader for lån kr ,-. Framlegg : Styret gjer framlegg om at dei årlege lånekostnadene vert dekt som fylgjer: a. Kr ,- blir dekt av leigeavtalen med Osterøy kommune. b. Resten blir dekt av OIL og gruppene etter fylgjande fordelingsnøkkel: 1. Hovudkassen 20% 2. Fotballgruppa 50% 3. Friidrettsgruppa 20% 4. Turngruppa 5% 5. Handballgruppa 5% Vedtak: Framlegget vart einstemmig vedteke. Underskrift: Målfrid Lone Frode Langhelle Dato Dato Referent: Eystein Markmanrud

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter.

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.01.2010 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe Saka gjeld: Forprosjekt for nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin, BUSP, fase 1 Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom C i 3. etg., Rådhuset Dato: 13.01.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer