Vil ha dei unge heim att

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil ha dei unge heim att"

Transkript

1 Mobil.: PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr ,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand - Tysnes tlf Nr årg. TORSDAG 26. AUGUST 2010 Laussal kr. 25,00 Vil ha dei unge heim att Cruiser avgarde Helge Olav Instøy vann cruise for to til Kiel. Eg har aldri vore der tidlegare, så eg veit ikkje kva eg går til, men som regel vert eg positivt overraska, seier skattejegeren som tek med seg kona Gunnhild på tur. Side 15 Kva trengst for å lokka fleire ungdomar til Tysnes? Det skal prosjektet «Ungdom og tilflytting» vonleg finna svar på. Initiativtakar er Kjetil Hestad i lag med Norges Bygdeungdomslag. Målet er å engasjera tysnesingane for å auka tilflyttinga til kommunen, særleg av ungdomar, seier Hestad. Han meiner det er heilt naudsynt at ein tek tak i utfordringane kommunen har med å lokka til seg folk generelt og ungdom spesielt. Med dette prosjektet vil me invitera til debatt om kva som er viktig for at Tysnes skal klara å auka tilflyttinga. Side 4 og 5 Vil ha idemyldring om ny drift i gamle gardshus Renn ut i sanden Utviklingsselskapet som skulle syta for at arbeidet i Prosjekt 3012 vart følgd opp, ser ut til å renna ut i sanden. Eg klarar ikkje å jobba fram ein forretningsplan som viser korleis eit slikt selskap skal kunna gå i pluss, sa ordførar Helge Hauge i formannskapet tysdag. Side 7 Fyrste dag i fyrste klasse Så var sommarferien over. Sist torsdag gjorde dei 22 nye elevane i fyrste klasse ved Uggdal skule seg klar til skulestart for aller aller fyrste gong. Den fyrste dagen på skulen har vore kjempegøy, kunne dei ferske elevane fortelja. Prosjektgruppa som skal koma opp med dei gode ideane til ny drift i gardsbygga. Frå v. Landbruksdirektør i Hordaland Fylkeskommune Ole Bakkebø, Stord-ordførar Liv Kari Eskeland, Siri Teigland - Styreleiar i Kvinnherad bonde- og småbrukarlag, Guttorm Rogdaberg - dagleg leiar for Agatunet økomuseum og Morten Ramm Salbu - leiar i Bergen Arkitektforening. Det skal bu folk i gardshusa. Det er målsetjinga for det nye prosjektet til Hordaland Fylkeskommune. Korleis kan me få folk til å ta i bruk dei mange ledige landbruksbygga som står rundt omkring? Det er utfordringa, seier landbruksdirektør Ole Bakkebø. Det fyrste møtet til arbeidsguppa vart halde på Tysnes tysdag. Arbeidet til gruppa skal resultera i ein brosjyre med Me må berre erkjenna at BT er ei lokalavis for Bergen. Kvifor skal me kjøpa avisa då? Ordførar Helge Hauge om Bergens Tidende si dårlege dekning av Tysnesfest. Side 6 døme frå prosjekt der ein har fått til å leggja om drifta. Brosjyren skal og vera ein rettleiar for korleis ein kjem seg gjennom det offentlege byråkratiet. Side 13 Side 8 og 9 Tips oss!

2 AKVARIEDAGER i Tropehagen Zoo Stord FrP vil avskaffa bu- og driveplikta. Buplikta grip inn i den private eigedomsretten, argumenterer varaordførar og leiar i Tysnes FrP, Magne Fauskanger. Side 5 Tysnes kommune har feilmålt eigedomen til Thor Helge Ligård med prosent. Finn fram tommestokken og sjå om målingane er korrekte, og klag før fristen går ut, oppmodar Ligård. Side 6 Magne Rommetveit (Ap) vil vera oppdrettsnæringa sin talsmann viss han vert vald inn på Stortinget. Det sa Appolitikaren då han vitja Alsaker Fjordbruk måndag. Side 8 I år går alle elevane i småskulen på Onarheim i same klassen. Dette blir ei gruppe på 15 elevar. Torsdag tok skulane på Tysnes fatt på det nye sekker og sommarfuglar i magen, barnehagetilsette var bytta ut med nye skuleåret. Då var det mange spente gjekk 32 fyrsteklassingar inn i ei verd lærarar. På Onarheim går alle 15 elevane fjes å sjå kring i dei ulike bygdene. Med med bokstavar, tal og lekser, og dei i småskulen i same klasse. Side 10 RIMI Våge - tlf Side 7 2 Torsdag 26. august i tilskot Tysnes kommune er tildelt kroner i tilskot for 2010 frå Fylkesmannen i Hordaland. Tilskotet er til opplæring og kompetanseheving av personell i helse- og omsorgstenestene. Roturen på fjernsyn Roturen med Oldefarbåten var fjernsynsinnslag i Vestlands-revyen måndag kveld. Dei som har internett, kan sjå innslaget på nett-tv, på Det skal også lagast ein litt lenger versjon som vil bli sendt på Norge Rundt. Norge-Rundt-redaksjonen opplyser at det ikkje er bestemt når dette innslaget vil bli sendt. I FJOR Nr årg. TORSDAG 27. AUGUST 2009 Laussal kr. 20,00 12 påhengsmotorar stolne på tre dagar FrP vil fjerna buplikta Dobbelsjekk og klag Talsmann for oppdrett Tolv påhengsmotorar er stolne frå Tysnes dei siste dagane. Lensmannsfyrstebetjent Jarle Matre fryktar det er profesjonelle bandar som står bak. Han ber folk om å vera Lensmannskontoret set inn alle tilgjengelege ressursar for å prøva å oppklara sakene. merksame på utanlandske bilar på nattestid og tidleg på Det er stole påhengsmotorar frå Godøysundsområdet, morgonen. Samstundes oppmodar han folk om å vera på Neshamn, Flygansværvågen og Klinkholmen. Det har og vakt mot nye innbrot. vore innbrot i ei rekkje naust og sjøhus. Alle i same klasse Kvardag 8-21 Laurdag påhengsmotorar stolne på tre dagar. FrP vil fjerna buplikta. Snigledugnad på kyrkjegarden. Risikerer strengt byggjeforbod i strandsona. Kongevitjinga kosta Skal danna grunnlag for vidare 3012-satsing. FOR 50 ÅR SIDAN Ordførargodtgjersla Ordførargodtgjersla vart samrøyst auka frå kr ,00 til 4 000,00 for året i sist kommunestyremøte. Tilskot til klyppe- og sykurs Flatråker husmorlag søkte tilskot på kr. 208,08 i høve eit klyppe og sykurs. søknaden var tilråda av formannskapet, og kommunestyret løyvde summen samrøyst. På Uggdalseidet held murmeistar Vattedal på med oppføring av tilbygget til HSD garasjen, og byggmeister Andersland held på med reisinga av huset til Anders Leite. Kort sesong på Innsjøane Frå Brooklyn vert det meldt om tysnesingar som er komne ned frå Innsjøane. Båtane dei var ombord i har alt lagt opp. Kongeskipet på Humlevik Onsdags kvelden ankra ein stor fin båt opp inne på Humlevika og folk undra seg over dette. Då det vart kjend at det var kongeskipet vart det straks livleg på vika, folk ville ut for om mogleg å få ein glytt av H.M. Kong Olav. Millom dei som var ute i robåt var og familien Austvik i Galanten og dei hadde med seg ein bukett gladiolus for om mogleg å få det levert til eit av mannskapa ombord for vidarelevering til kongen. Men kva hendte? Vesle Vidar Autsvik, snaut 4 år, saman med bestemora si, vart beden ombord og blomane fekk vesle Vidar levera kongen beinvegs. Super Nova Digital Babycall Før 1399,- 1099,- Meiner kulturminne bør Den gamle kraftstasjonen på Amundstølen forfell. Arnfinn Hystad meiner kraftstasjonen har historisk verdi og bør restaurerast. Det hadde vore flott om nokon hadde høve til å ta på seg jobben med å restaurera kraftstasjonen. Eg trur kraftstasjonen har verdi som turistmål. Han kan også gje skuleelevar og andre tysnesingar innblikk i historia kring straumforsyninga til Våge, kommenterer Hystad. Våge Lysverk Kraftstasjonen på Amundsølen vart bygd på 1930-talet. Det var sivilingeniør Olav Helland som prosjekterte utbygginga av Gjerstadelva i Det vart bygd ein dam i nærleiken av Ravnanuten. Frå denne vart det bygd røyrgate til Amundstølen der kraftstasjonen vart bygd, står det å lesa i Tysnes Kraftlag sitt jubileumshefte frå Selskapet som stod bak prosjektet fekk namnet Våge Lysverk. Trist Arnfinn Hystad synest det er trist at denne delen av historia ikkje vert teken vare på. Han hugsar kraftstasjonen frå då han var liten og gjekk på tur til Ravnanuten. Kraftstasjonen forfell meir og meir for kvart år og ser trist ut no, fortel Hystad og held fram; ME GRATULERER 2 ÅR Alvin Siglevik Lunde aug. Vår minste gut fyller år, han smiler tårer i senk når han tar frem fingeren og seie fy.. traver bestemt av sted, med hendene bak og blikket frem, traktor og maskin, bil og fly er ting i livets lek, måtte noen bære deg varsomt gjennom verden. Helsing oss heime Det vil vera trist om han forfell heilt. Kraftstasjonen er eit kulturminne, og kunne vore noko å visa fram til dei som vitjar Tysnes. Kraftlaget overtok Kraftstasjonen var operativ i fleire år, men fekk etter kvart problem med å levera tilstrekkeleg med straum, og då Tysnes Kraftlag tok til å levera straum i området, skifta abonnentane straumleverandør. Tysnes Kraftlag kjøpte sidan linemateriellet frå Våge Lyseverk. Dei overtok ikkje sjølve kraftstasjonen og i dag er det berre restar att av stasjonen. Positive Leiar i Tysnes Kraftlag, Steinar Austefjord, fortel at dei vart kontakta for nokre år sidan om ei eventuell restaurering. Me var positive til å drøfta korleis me eventuelt kunne bidra, men høyrde ikkje noko meir, fortel Austefjord. Kraftlaget har per i dag ikkje planar om å ta initiativ til å gjera noko med kraftstasjonen, men er framleis opne for å sjå korleis dei kan bidra. Det er innanfor vårt fagfelt og me er interesserte i å følgja opp, viss det er nokon som tek initiativ til ei restaurering. Då er me opne for å drøfta det, men kan ikkje lova noko, seier Austefjord. 3 ÅR David Naustvik aug. Tida fyke av sted, vår kjære David blir tre. Han sjarmerer oss alltid og får oss til å le. Han har sin eigen gitar, ja, han er litt av ein kar, Kjøre båt kan han nesten som sin far. Gratulerer med dagen, kjære godguten vår. Helsing mormor og morfar i Midtvåge Arnfinn Hystad synest det er trist at den gamle kraftstasjonen på Amundstølen forfell. Kraft seier Hystad. (Foto: privat) 6 ÅR Jørgen Tofte Skartveit aug. Me gratulerer skuleguten Jørgen med dagen og helsar slekt og vener på Tysnes! Helsing Marie, Ingrid, mamma Margrethe og pappa Vidar i Søgne 11 ÅR Olai Hjertaker Hollekim aug. Olai, Olai ka kan me sei anna enn at du e kjempegrei Me kan nok kje stikka onda ein stol. Du e spelegalen; tru finst din motpol Men du e so uendeleg møkje meir enn da. Du e ærleg og hjelpsom, snill og gla Elleve år e minsteguten ronda no Me gratulera med dagen med ein klem å to. å ynskje at adle dagane dine blir fine Helsing mammo å pappen å syskjeno dine

3 Torsdag 26. august 2010 Kjøper tomter på Onarheim Jurgita Bubilaite og Åge Enes får kjøpa tomtene 3 og 4 i byggjefeltet I på Onarheim. Kjøpesummen vert sett til kroner. Det gjekk eit samrøystes formannskap inn for tysdag. Vil rydda C.P. Riis si grav Administrasjonen skal følgja opp saka om ei utbetring og rydding av C.P Riis si grav på Vossabakken på Onarheim. Det var Tore Atle Humlevik som hadde teke opp saka før formannskapet tysdag. Grava bør sjå høveleg ut, kommenterte ordførar Helge Hauge. 3 restaurerast SØNDAGSORDET Kjærleik til fiendar stasjonen er eit kulturminne, og kunne vore noko å visa fram til dei som vitjar Tysnes, ME GRATULERER 60 ÅR Lillian Kristiansen Hei og hå, no fyller ho år, men ikkje kva som helst år, for denne gongen fyller ho heile 60:) Dagen blir feira med stort og smått, vener og bekjente:) GLAD I DEG Mange helsingar frå barn, svigerbarn og dei åtte herlige barnebarn:) FØDD Me ynskjer Helga og Helge Skartveit hjarteleg til lukke med vesle Håkon, fødd 19. august. Gode klemmar frå farmor og farfar, Øyvind, Vidar, Ingrid og Marit m/familiar Jan Belt 70 år Den 29. august fyller Jan Belt 70 år. I nærmere 40 år har han innehatt viktige rådgivningsoppgaver innen norsk gartneri og hagebruk. Vi må gå helt tilbake til 1972 da Jan Belt kom fra jordstyrekontoret på Stord og ble produksjonskonsulent i Gartnerhallen Stavanger. Etter å ha vært tilbake på landbrukskontoret en tid begynte han i 1978 som produksjonskonsulent i bær og grønnsaker, med Gartnerhallen Bergen som arbeidsgiver og Vestlandet som distrikt. I 1987 overtok han stillingen som fruktlagerinspektør, med Gartnerhallen HK som arbeidsgiver frem til 2000, da stillingen ble overført til Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) hvor han ble frem til han gikk av med pensjon i Jan Belt hadde en trygg faglig plattform blant annet fra fagskole og familiens egen PREIKELISTA Onarheim kyrkje kl Høgmesse v/espedalen. Offer: Konf./ungd. arbeidet Tysnes kyrkje kl Gudsteneste for alle v/espedalen. Offer: D.N. sjømannsmisj Uggdal kyrkje kl Høgmesse v/knudsen. Offer: Røde kors Flaumkatastrofen Tysnes kyrkje kl Konfirmantpresentasjon v/knudsen. Offer: Bg. søndagssk.krets Reksteren kyrkje kl Konfirmantpresentasjon v/espedalen. Offer: Tysnes Gravferdsbyrå Vakttelefon: gartnerivirksomhet. Dette kombinert med at han var og er en særdeles utadvent og omgjengelig person egenskaper som er viktige i livet generelt, men særlig nyttig for å bli en god formidler. Og Jan Belt har vært en god rådgiver og formidler som har satt tydelige spor etter seg i produksjonsmiljøene og bidratt til å bedre kontakten mellom produksjon og omsetning. I sin tid i Gartnerhallen var Jan Belt også mye med i styrer og utvalg. Blant annet satt han som representant fra de ansatte i Gartnerhallens Hovedstyre i to perioder. Med sin lune væremåte og trygge faglig tyngde var han en ressurs for de aktiviteter og miljøene han var med i og alltid med en god historie på lur. Vi vil takke for din store aktivitet og bidrag til gartnerinæringen. På vegne av venner og kollegaer vil jeg gratulere deg med dagen og ønske deg og Agnes mange gode år fremover! Even Bratberg Vår kjære far, vår snille bestefar og oldefar, bror, svoger og onkel Jakob K. Dalland sovna stilt inn i dag 93 år gamal, Stord Sjukehus/Tysnes 20. august 2010 Anni Asbjørn Lilly Knut Henrik Inger Agnethe, Kjersti, Fredrik, Marianne, Eirik og Ingrid Ada, Helga, Håvard, Isabella og Mira Familien elles Så kom dagen og siste timen, livets veg til ende var. Takk for dagar, takk for minner. Takk for at du for oss var. Vert gravlagt frå Tysnes kyrkje fredag 27. august kl Alle er velkomne til å fylgja i gravferda. Matt. 5, Av Nils Heie For snart 50 år sidan sat eg i kyrkja på Gjøvik og høyrde presten preika over denne teksten. På ein måte snudde han saka på hovudet for å få fram poenget. Difor spurde han: «Kven er fiendar i Noreg i dag?» Svaret ga han sjølv: «Ingen vil ope seia at dei har fiendar. Det måtte vera å laga skandalar av bagatellar. Me kjem sanninga nærare om me går til det gamle ordtaket som seier at frende er frende verst. I moderne versjon vert det: Kollega er kollega verst.» Hat og misunning gjer det utriveleg på mang ein arbeidsplass. Mange pengar kan brukast til å gjera omgivnadene venlege og trivelege. Men kva nyttar det så lenge hjarto er kalde? «Elsk fiendane dykkar,» stod det i teksten. I praksis kunne det like godt vera: «Elsk kollegaene eller konkurrentane dykkar.» Det gjeld ikkje minst kjøpmannen når konkurrenten tek dei beste kundane frå han. Bak smilet blømer då både misunning og sinne. Men kva må då til? Jau, ikkje mindre enn ein revolusjon i hjarta lyt til. Me må bli gripne av Jesu kjærleik. Og er det noko verda sukkar og lengtar etter ja, så er det kjærleik. Utan kjærleik vert det kaldt og utrygt. Me går og lurer på kvarandre og kjenner oss ikkje trygge. Difor er korkje våpen eller atombomber det fårlegaste i verda, men hatet som grip til våpen og tenner krigens brann. I full kontrast til dette står Jesu kjærleik. Jesus elska verda. Jesus elska oss. Ja, endå til fiendane sine elska han og ba for dei. Sidan synda har skilt oss frå Gud er me hans fiendar i utgangspunktet. Men så snart me gjev oss over til Gud og legg ned våpna, er me Guds vener. Likevel har me ikkje vunne over lysten til det vonde. Den er der. Og det er vår store sorg. Me vil så gjerne verta meir fullkomne i kristenlivet, og så kjenner me på at me lukkast så dårleg. Me lyt sukka med Mattias Orheim: «Å, var eg meir deg, Jesus, lik, så hjartevarm og god, med same kjærleik utan svik som du i striden stod!» Difor skal me ikkje sjå så mykje på oss sjølve. Me lyt sjå på han som er ljoset. I hans ljos ser mel jos. I hans kjærleik ser me kjærleik.

4 4 Torsdag 26. august 2010 Bladet Tysnes AS 5685 Uggdal Kjem ut kvar torsdag Tlf Fax Ansvarleg redaktør: Ole Skaten Mob Journalist og forretningsførar: Morten Haaland Mob Journalistar: Jostein Halland Kjartan T. Melheim Grafikar: Monika Wist Marknadskonsulent: Jannike Alvær Lie Ekspedisjon/annonsar: Svanhild Hjørnevik Abonnementsprisar: 1/1 år: kr. 795,- 1/2 år: kr. 440,- Tillegg for utland. Annonseprisar: Annonseside: kr. 6,10 pr. mm. Framside: kr. 11,00 pr. mm. Annonsefristar: Større oppsett/lysingar: måndag kl Små lysingar/kunngj.: tysdag kl Friviljuge lag/organisasjonar får 50% rabatt når annonsen er innlevert i veka før utkome. Tips: «Tysnes» arbeider etter «Vær varsom»- plakatens reglar for god presseskikk. Den som kjenner seg råka av urettmessig avisomtale, blir oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen si leiing. Pressens faglege utval er eit klageorgan, oppnemnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: PFU, Prinsensgt. 1, pb 46 sentr., 0101 OSLO, tlf PFU LEIAR Endeleg ny asfalt Tysnes er tilgodesett med mange kilometer med ny asfalt dette året. Det er gledeleg. For det trengst. Det bør vera eit rimeleg krav at me har ein akseptabel vegstandard også i Tysnes Vegstandarden på Tysnes har i ei årrekkje vore utsett for sterk kritikk. Og det med rette. Vedlikehaldet av vegdekket i kommunen har dei seinare åra sige akterut, og på fleire strekkjer er den gamle asfalten rett og slett elendig. Trongen for ny asfalt er stor. Folk på Tysnes betalar vegavgift som alle andre, og det bør vera eit rimeleg krav at me har ein akseptabel vegstandard også i ein utkantkommune som Tysnes. Den nye ferjekaien på Hodnanes med tilførslevegar vart opna i slutten av Den gongen vart det lagt eit underlagsdekke, eit såkalla penetreringsdekke frå Flatråker til Hodnanes som skule liggja i eitt års tid, til vegen hadde «sett seg». Det skulle etter kvart visa seg at eitt år vart til mange... For to år sidan, altså etter 14 år, vart det lagt ny asfalt på halvparten av strekkja frå Hodnanes til Flatråker. Det er såleis på tide at det no, 16 år etter at Hodnanes-anlegget vart opna, kjem ny asfalt på resten av denne strekkja. Det gler oss også at det vert lagt ny asfalt frå det tidlegare skulehuset på Flatråker og vidare nordover forbi Epland og til vegkrysset på Holma. Også på delar av denne strekkja har det gamle dekket vore nedslite og holete. For Tysnes kommune er det viktig å leggja til rette for pendling. Då må også vegstandarden vera akseptabel. I avisa for eit par veker sidan fortalde Per Frydenbø Knutsen i Mesta at asfaltgjengen skal vidare til Lunde etter at arbeidet på Flatråkersida er unnagjort. Der skal det leggjast ny asfalt i Hegglandsmarka, mellom Lien Trelast og Galanten i Lunde. Det tyder at ein på Tysnes får eit vegdekke som ein kan vera godt nøgd med på heile strekkja frå ferjekaien på Hodnanes til ferjekaien i Våge og vidare til Lukksund bru. På andre sida på brua er det derimot ikkje så bra. Så om vegstellet sine folk sjølve ikkje ser at det bør gjerast noko sør i Fusa, så bør kanskje Fusa kommune pressa litt ekstra på. I Tysnes kommune derimot bør hovudmålet vera å arbeida for at vegdekket internt i kommunen får ein akseptabel standard. Ein akseptabel vegstandard er nødvendig for Tysnes sitt omdøme. Det lovar godt når Frydenbø Knutsen seier til avisa at Mesta skal i møte med kommunen i desse dagar for å drøfta legging av ny asfalt mellom Uggdal og Onarheim alt i år. Me reknar med at kommunen sine folk klarar å få på plass så mykje dokumentasjon som er nødvendig for at denne strekkja vert prioritert alt i inneverande år. Ein kan ikkje gå ein ny vinter i møte med dagens vegdekke. Ein må ha i mente at dette er skulevegen for sjuande- til tiande-klassingar frå Onarheim til ungdomsskulen og ein dagleg brukt arbeidsveg for mange. Inviterer til debat Med prosjektet «Ungdom og tilflytting» vil Kjetil Hestad og Norges Bygdeungdomslag invitera til debatt om kva Tysnes treng for å lokka til seg fleire ungdomar. Målet er å engasjera tysnesingane for å auka tilflyttinga til kommunen, særleg av ungdomar, seier Hestad som er initiativtakar bak prosjektet i Tysnes. Levande bygder «Ungdom og tilflytting» er eit prosjekt i regi av Norges Bygdeungdomslag (NBU). NBU er ein partipolitisk uavhengig organisasjon som jobbar for å skapa ungdomsstyrte aktivitetar på bygda. Bondeungdomslaget er oppteken av at ungdom skal trivast og etablera seg på bygda, gjerne etter ein uteperiode der dei utdannar seg og tek med seg røynslene og kompetansen heim. Dette er mål og utfordringar som er svært relevante for Tysnes. Tysnes slit med fråflytting og levande bygder er avgjerande for kommunen, seier Hestad om bakgrunnen for at han i lag med Ingrid Tennebekk i Norges Bondeungdomslag og Tysnes skule dreg i gang prosjektet her i kommunen. LESARBREV Kva med hyttefolket? Eg fylgde med interesse arbeidet til Tron Bach. Rapporten er for meg ukjent, det blir spennande å sjå kva det resulterer i. (Mine røter er på Flatråker, så eg har noko interesse av at Tysnes er ein kommune der det går ann å vera for både unge, familiar og pensjonistar.) I diskusjonen om kva ein skal satsa på, er det ei gruppe Blant alle som trekkjer til Tysnes om sommaren, er det enkelte med store ressursar og idear Allmøte 10. klasse på Tysnes skule skal engasjerast gjennom ein prosjektdag som førebels er sett til 5. oktober. Då skal elevane drøfta kva dei meiner kommunen må kunna tilby for å lokka til seg fleire ungdomar. Om kvelden vert det allmøte der elevane skal presentera sine synspunkt. Allmøte er ope for alle og vert eit høve for å koma med tankar om kva ein meiner skal til for å auka tilflyttinga. Me vil også oppmoda folk om å koma med tilbakemeldingar frå no og framover til prosjektdagen. Dette kan ein gjera via bloggen til «Tysnes», gjennom lesarbrev eller direkte til meg, utdjupar Hestad som understrekar at folk uansett må koma på allmøtet. Felles ansvar Kjetil Hestad og Ingrid Tennebekk frå NBU vil jobba tilbakemeldingane inn i ein konklusjon som sidan skal presenterast i «Tysnes». Hestad understerar samstundes at «synspunkta som kjem fram skal vidareforedlast og gjennomførast». I så måte må det politiserast på eit visst punkt. Det er likevel ikkje berre politikarane som skal stå for gjennomføringa av tiltaka. Det er eit felles ansvar og må vera eit samarbeid mellom kommunen, lag, organisasjonar og andre, kommenterer Hestad. Han meiner det er heilt naudsynt at ein tek konkret tak i dei utfordringane kommunen har med å lokka til seg folk generelt og ungdom spesielt. Med dette prosjektet vil me invitera til debatt om kva som er viktig for at Tysnes skal klara å auka tilflyttinga til kommunen. Tysnesingane må tenkja gjennom kva me som samfunn må gjera for å få fleire folk. Me har eit felles ansvar for å skapa rammer i Tysnes som sikrar at både utflytta tysnesingar og andre vil slå seg ned i kommunen, seier Hestad. som ikkje har vore nemd: hyttefolket. Då tenkjer eg ikkje på at ein skal «melka» sommargjestene, men eg er viss på at blant alle som trekkjer til Tysnes om sommaren, så er det enkelte med store ressursar og idear og visjonar om denne flotte øya. Kva om bladet Tysnes neste sommar, tok initiativ til, i lag Me har eit felles ansvar for å skapa rammer i Ty med lokalpolitikarane, eit møte mellom kommunen og interesserte sommargjester med det håp om at ein eller fleire har ein forretningside som kan la seg setja ut i livet på Tysnes. Det er ein stor variasjon av folk som har hytte/feriehus i kommunen. Det kan jo vera at eit slikt møte kan resultera i eit kvart? Finn Olav Hauan Rykkinn

5 Torsdag 26. august 2010 GODT SAGT Ho smører nista mi kvar dag. No skal eg smørja ho. Skattevinnar Helge Olav Instøy som tek kona Gunnhild med på Kiel-cruise Tysnesing på Karpe Diem-video Solveig Hodneland (nr. to frå v) frå Lunde studerer industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU. I midten av juni reiste ho med ei veninne for å vera med i den nye musikkvideoen til Karpe Diem. No har videoen kome ut, og den er å finna på nettet. To gonger kan ein sjå Solveig på videoen til den nye låten Byduer i dur. Begge gongene er då Chirag og Magdi går over ein open plass med ei gruppe menneske bak seg. 5 t om ungdom og tilflytting snes som sikrar at både utflytta tysnesingar og andre vil slå seg ned i kommunen, seier Kjetil Hestad som er initiativtakar til prosjektet «Ungdom og tilflytting» i Tysnes. LESARBREV Utolmodig og resultatorientert? Eg las med stor interesse Tysnes-intervjuet med ordførar Helge Hauge torsdag 12. august. Her gjev han ei rask oppsummering av det han har fått til i sine 19 år som ordførar i kommunen. No er det andre enn Hauge som skal vurdera hans innsats og kva posisjon han skal ha blant Tysnes sine etterkrigsordførarar. Men fire periodar er imponerande lenge. For lenge. Når ein veit Kor utolmodige og resultatorienterte var dei med omsyn til vedlikehald av sjukeheimen? at både rådmann, teknisk sjef og helseog sosialsjef samstundes har site i sine posisjonar i år, er det ikkje vanskeleg å plassera ansvaret for det som IKKJE er blitt gjort i Tysnes sidan Kvar var desse fire når sjukeheimen vart bygt? Kva tenkte dei når dei let vera å vedlikehalda kommunale eigedomar som t.d. Tysnes sjukeheim (ny i 1980)? Korleis kunne dei forvalta fellesskapet sine verdiar så elendig som dei har gjort? Det vil kosta skattebetalarane mellom 80 og 100 millionar kroner i form av ein ny sjukeheim utan ei einaste ekstra sjukeseng! Dei sparde på skillingen og let dalaren gå. Det er ettermælet desse fire karane vil få med seg inn i pensjonisttilværet. Kor utolmodige og resultatorienterte var dei med omsyn til vedlikehald av sjukeheimen? Eller var Tysnes sjukeheim bygt med ein så elendig standard at det måtte gå slik det gjekk? Noko har gått veldig gale her. Og dei fire nemnde karane har alle vore i posisjon det meste av sjukeheimen si levetid. Ein får vona at dei som skal avløysa desse fire har lært av feila forgjengarane har gjort, slik at ikkje Tysnes kommune må byggja nok ein erstatningssjukeheim med 39 senger i 2040! Eit paradoks oppi det heile er at 39 sjukeheimssenger ikkje er nok for å møta den utviklinga Tysnes vil få på eldresida dei neste ti-åra, om dei er aldri så nye. Eit anna paradoks er at politikarane ikkje har bruk for «rike onklar». Andre stader jublar dei for slike. Alf Terje Myklebust

6 6 Torsdag 26. august 2010 Politiet beslagla førarkort Ein person frå Tysnes fekk sist veke inndrege førarkortet etter påkøyrsel på Stord senter. Lensmann Lorentz Lunde opplyser til «Tysnes» at ein bilførar frå Tysnes køyrde på ein annan bil på Stord senter, og køyrde frå plassen utan å melda frå om uhellet. Me var ute og snakka med mannen, og han hadde då litt for høg promille, seier lensmannen. Det vart difor teke beslag i førarkortet. Lensmannen opplyser at 6-timars regelen gjeld i saker som dette. Når ein har vore involvert i hendingar under køyring som ein bør forstå kan føra til etterforsking, så kan ein ikkje nytta rusmiddel før det har gått seks timar etter køyringa. Me får sjå kva som kjem ut av saka, seier lensmannen. Kan unngå asfaltkø Asfaltlegginga held denne veka fram på Epland og på Tveit på Flatråker. Det kan føra til ventetid på opptil ein halvtime for ferjetrafikken til og frå Hodnanes. Politifyrstebetjent Jarle Matre oppmodar personbilar om å køyra om Uggdaldsdalen og Onarheim. Han trur at folk då vil spara tid i staden for å venta. Han presiserer at det gjeld personbilar. Vegvesenet sine folk vil ha dirigering på Hodnanes for å informera om asfaltkø og omkøyring. NETTSPØRSMÅL Fartsgrensa på Reksteren for høg 80-sone på Reksteren er for mykje. Det meiner eit knapt fleirtal av dei som har teke del i «Tysnes» på nett si spørjeundersøking siste veka. I går ettermiddag var det kome inn 207 røyster. 104 av desse meiner fartsgrensa på vegane til Reksteren er for høg. 96 meiner 80-sone er greit, medan 7 er usikre. I dag legg me ut eit nytt spørsmål på nettsida vår. I dagens utgåve kan me lesa at utviklingsselskapet som skulle syta for at arbeidet i Prosjekt 3012 vart følgd opp, ser ut til å renna ut i sanden. Me har hatt fleire møte i arbeidsgruppa og har freista å sjå på høva for eit slikt utviklingsselskap. Men eg klarar ikkje å jobba fram ein forretningsplan som viser korleis eit slikt selskap skal kunna gå i pluss, sa ordførar Helge Hauge i formannskapet tysdag. Kva meiner du? Bør ein strekkja seg lenger for å få på plass eit utviklingsselskap i kommunen? Eller treng ikkje Tysnes eit slikt selskap? Klikk deg inn på i dag og gje di røyst. Det vanka mykje skryt til Tysnesfest då formannskapet tysdag drøfta korleis kommunen kan bidra til at Tysnesfest kan leva i mange år framover. Drøfta bidrag til «uvurderlege» Tysnesfest Tysnesfest ynskjer at det vert oppretta ei heil stilling til arbeidet med festivalen. Tysdag drøfta formannskapet korleis dei kan bidra. Ordførar Helge Hauge opplyste i formannskapet at han har hatt møte med Trond Tvedt og Sigvard Madsen i Tysnesfest. I møtet vart årets festival evaluert og det vart drøfta korleis Tysnesfest skal organiserast i tida som kjem. Stor reklameverdi Madsen og Tvedt signaliserte at Tysnesfest vil etablera ei stifting i løpet av hausten. Dei ynskjer også at det vert oppretta ei heil stilling i samband med arbeidet kring festivalen. Stillingsmidlane er tenkt fordelt på fleire personar. Me i kommunen må i den samanheng drøfta korleis me kan bidra. Målet er å sikra at Tysnesfest kan leva i mange år, sa Hauge. Han peika samstundes på at Tysnesfest har stor reklameverdi for kommunen. Eg trur også Tysnesfest gjer noko med oss tysnesingar, ikkje minst innanfor ungdomsmiljøet, at me kan få til noko slikt her på øya, sa Hauge. Fornuftig Aud Kaldefoss (KrF) skrytte både av styret bak Tysnesfest og alle dei andre friviljuge som sytte for at festivalhelga vart så bra som ho vart. Det er eit enormt friviljug apparat i sving i samband med Tysnesfest, sa Kaldefoss og heldt fram; Eg trur det er fornuftig at dei no har sett seg ned for å sjå på organiseringa, og me politikarar må vurdera kva høve me har til å bidra slik at festivalen kan bestå. Ingrid Tysnes Stue (Ap) hadde ingen problem med å sjå at Tysnesfest ser på høva for å få til ei heiltidsstilling. Eg forstår veldig godt at dei har trong for det, så mykje arbeid som det vert lagt ned både i forkant og etterkant av festivalhelga, kommenterte Stue. Det synet delte Helge Hauge. Han peika sasmtundes på at «det vert for mykje arbeid på eldsjelene». Må ikkje mista gnisten Tore Atle Humlevik (H) kommenterte at Tysnesfest spelar ei svært viktig rolle for Tysnessamfunnet, og rosa personane bak festvialen. Me må signalisera at kommunen er positiv til å få noko til. Viss det vert aktuelt for kommunen å bidra i opprettinga av ei stilling, kan ein kanskje vurdera å hengja på andre oppgåver til stillinga, til dømes opp mot turistsatsinga, sa Humlevik. Magne Fauskanger (FrP) meiner Tysnesfest har ei uvurderleg betydning når det gjeld omdømebygginga av kommunen. Festivalen er ein av dei største helgeaktivitetane i Sunnhordland, påpeika Fauskanger og heldt fram; Det er viktig at kommunen bidreg slik at eldsjelane bak ikkje misser gnisten. Stikk til BT Magne Fauskanger kom samstundes med eit stikk i sida til Bergens Tidende og kritiserte avisa for «den dårlege dekninga av Tysnesfest». Han fekk støtte av ordføraren Helge Hauge som er «frustrert og forbanna på BT». Me må berre erkjenna at BT er ei lokalavis for Bergen. Kvifor skal me kjøpa avisa då, spurde Hauge. Han la til at BT berre er interesserte viss det er snakk om «saker der dei kan hengja ut nokon».

7 Torsdag 26. august Utviklingsselskap renn ut i sanden Utviklingsselskapet som skulle syta for at arbeidet i Prosjekt 3012 vart følgd opp, ser ut til å renna ut i sanden. Me har hatt fleire møte i arbeidsgruppa og har freista å sjå på høva for eit slikt utviklingsselskap. Men eg klarar ikkje å jobba fram ein forretningsplan som viser korleis eit slikt selskap skal kunna gå i pluss, sa ordførar Helge Hauge i formannskapet tysdag. Må gå i pluss Ordføraren meiner det er ein føresetnad at eit utviklingsselskap må ha større inntekter enn utgifter. Kommunen kan driva godgjerd, men andre næringar vil ha noko att for å gå inn eit slikt selskap, påpeika Hauge og heldt fram; Eg kan ta det på meg at det ikkje har lukkast å jobba fram ein forretningplan som viser korleis utviklingsselskapet kan gå med overskot. Det vart ikkje noko drøfting kring saka i formannskapet. Eigedomsutvikling Utviklingsselskapet var tenkt å vera eit eige selskap med kommunen som ein part. Ordførar Helge Hauge (t.v.) opplyste i formmanskapet at det ikkje har lukkast å framvisa ein «positiv» forretningsplan for eit eventuelt utviklingsselskap i Tysnes. Selskapet skulle i hovudsak jobba med nærings- og eigedomsutvikling. Prosjekt 3012 gav tidleg uttrykk for at røynslene frå det toårige tiltaksprosjektet som vart avslutta ved nyttår, burde takast med og vidareførast i eit eventuelt utviklingsselskap. Slik ser det ikkje ut til å verta. GRILLET KYLLING 800 g DEN STOLTE HANE Pr. kg. 37, GO MORGEN 195 g, assortert TINE Pr. kg fra 33,51 3 FOR 2 FÅ DEN BILLIGSTE GRATIS! FARRIS/ FARRIS BRIS Alle varianter 1,5 ltr. RINGNES Pr. ltr. 5, PANT BUNNPRIS LUNDEGREND Tilbudene gjelder t.o.m. 4. september mobil.bunnpris.no facebook.com/bunnpris.no

8 8 Torsdag 26. august 2010 Skal koma med god Har du ein forretningsidé og eit falleferdig fjøs? Då er du i målgruppa til landbruksdirektøren i Hordaland. Tysdag hadde prosjektgruppa som skal hjelpa deg i gang møte på Tysnes. Norvegia Tine, 730 g, 54,66/kg Den Stolte Hane, 92,15/kg 90 karbonader Sjarken, 400 g, 49,75/kg Pizza Originale Stabburet, Capricciosa/ Pepperoni/Superiore, 300 g, 53,-/kg 90 Pærer/epler/ appelsiner Pr. kg 9 90 Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt. Kun for private husholdninger. Prisen gjelder til Det skal bu folk i gardshusa. Det er målsetjinga for det nye prosjektet til Hordaland Fylkeskommune. Korleis kan me få folk til å ta i bruk dei mange ledige landbruksbygga som står rundt omkring? Det er utfordringa, seier landbruksdirektør Ole Bakkebø. Saman med Stordordførar Liv Kari Eskeland og dei andre medlemmene i prosjektgruppa reiste han tysdag til kulturløa på Drange. Her hadde dei arbeids- og pressemøte. Ikkje uventa vart vegen til Drange alt for lang for Bergens Tidende og NRK Hordaland. Ole Bakkebø måtte i staden nøya seg med «Tysnes» og Bladet Sunnhordland. Landbruksbygg rotnar på rot Landbruksdirektøren fortalde at han i sist veke hadde vore på Tysnes og fått høyra om kulurløa på Drange. I 2003 flytta Helge Drange tilbake til heimgarden på Tysnes. Faren hadde vore ein ivrig samlar av reiskapar som vart brukt i gardsdrifta. No arbeider Helge Drange med å gjera løa om til museum og møtelokale. Midt i blinken for det me prøver å få i gang, meiner Bakkebø. Difor vart løa vald som åstad for det fyrste arbeidsmøtet til gruppa. Totalt er det landbrukseigedomar i Noreg. Berre av desse er registrert i drift. Rundt omkring er det mange gardsbygg som forfell. Dette representerer store bygningsmessige verdiar, men også store kulturelle verdiar. Bygga fortel mykje om tidsperiodar og byggjeskikk i området, seier Morten Ramm Salbu i Bergen Arkitektforening som også sit i gruppa. Skal koma med gode driftsidear Prosjektet skal koma opp med idear for korleis ein kan ha kommersiell drift i nedlagde gardshus. Rundt omkring i landet finst det mange eksempel på løer som vert gjort om til treningsstudio, kontorplassar, overnattingsstad og serveringsstad. Berre fantasien set grenser. I løpet av året skal me lansera ein ABC for korleis ein går fram viss ein vil bruka eit landbruksbygg på ein ny måte, fortel Bakkebø. Brosjyren skal innehalda døme frå prosjekt der ein har fått til å leggja om drifta, og han skal vera ein rettleiar for korleis ein kjem seg gjennom det offentlege byråkratiet. Ofte kan det vera vanskeleg å få oversikt over gjeldande Prosjektgruppa som skal koma opp med dei gode ideane til ny drift i gardsbygga. Frå v. Landbr Morten Ramm Salbu - leiar i Bergen Arkitektforening. lovverk. Det gjeld både for dei som gjev løyve og for dei som søkjer om løyve. Me vil prøva å auka kompetansen for båe partar, fortel Stord-ordførar Liv Kari Eskeland, som før ho gjekk inn i politikken arbeida som arkitekt. Vil vera stifinnarar i byråkratiet Gruppa kan fort møta seg sjølv i døra. Gardsbygningane ligg ofte i strandsona, på dyrka mark, i høgfjellet eller dei er freda. I slike tilfelle kan ombyggjing eller driftsendring verta vanskeleg. Det handlar om å finna gode idear, men og om korleis ein får ideane gjennom det offentlege byråkratiet. Me i gruppa vil vera stifinnarar og utfordra plan- og byggningslova, seier Morten Ramm Salbu. Prosjektet er ein del av eit større nasjonalt prosjekt for å stimulera til attbruk av ledige landbruksbygg. Totalt har prosjektet eit budsjett på fire millionar kroner og det skal vara til Må finna gode nok idear Ei anna utfordring med arbeidet er at forretningsideane til gardbrukarane fort kan verta for like. Det er grenser for kor mange gardsrestauranter det er rom for i Noreg. Jo, lenger vekke frå sentrum gardsbygget ligg, jo, verre er det å finna gode kommersielle prosjekt. Til dømes vil det aldri vera noko problem å leiga ut ei løe i Bergen sentrum, medan det kan vera meir problematisk på Tysnes, opplyser landbruksdirektør Bakkebø. Pressemøtet omfatta også ei omvising på kulturløa. Helge Drange fortalde at han akkurat har motteke melding om at han har fått SMIL-midlar til oppbyggjinga av museumssamlinga på kulturløa. Etter omvisinga vart pressemøtet avslutta, og det fyrste arbeidsmøtet til prosjektgruppa kunne ta til. Fram til 2013 og prosjektslutt har dei mykje å gripa fatt i. KJARTAN T. MELHEIM

9 Torsdag 26. august e idear til ny drift i slitne fjøs uksdirektør i Hordaland Fylkeskommune Ole Bakkebø, Stord-ordførar Liv Kari Eskeland, Siri Teigland - Styreleiar i Kvinnherad bonde- og småbrukarlag, Guttorm Rogdaberg - dagleg leiar for Agatunet økomuseum og

10 10 Torsdag 26. august 2010 Vil forskottera for å få ferdig Windsor-krysset Forsøkt SMS-svindla Congratulations! Your mobile # has won you in the UK National Lottery, stod det i ei tekstmelding som Jørgen Haaland fekk sundag kveld. Red anm: Ikkje den same Haaland som er sommarvikar i «Tysnes». Han trur tekstmeldinga kan vera forsøk på svindel, og oppmodar folk som har fått same melding om ikkje å ringja telefonnummeret du vert beden om å ringja i meldinga. Ferjefritt innan 2020 KrF sine fylkeslag i Hordaland og Rogaland vil kjempa for at E39 mellom Stavanger og Bergen skal vera ferjefri innan Det melder fylkesleiarane Kristian Helland i Hordaland KrF og Olaug Bollestad i Rogaland KrF. Fylkeslaga til KrF i Hordaland og Rogaland var tysdag samla på Stord. I vegprioriteringane i NTP må det syna igjen den store eksporten og verdiskapinga som kjem frå desse to store vestlandsfylka, melder dei to KrF-laga. Møte om sjukeheimstomt Tysdag møtte rådmannen grunneigar sin fullmektige med mål om å få på plass ein intensjonsavtale for kjøp av tomt til ny sjukeheim. Tomta ligg i Uggdal på andre sida av vegen for noverande sjukeheim. Strevsame folk Strevsame hyggelege folk. Det er karakteristikken av folk på Tysnes i stillingsannonsen til Tysnes kommune i avisa sist veke der ein søkjer etter ny rådmann. Nokre av våre lesarar reagerer på at folk på Tysnes er «strevsame». Eg ser i ordboka at strevsam kan bety flittig, men for mange er vel ordet heller negativt lada, seier ein av våre lesarar. Politikarane i formannskapet er positive til å forskottera midlar til Windsorkrysset for å få fortgang i ferdigstillinga av vegen. Det kom fram i formannskapet tysdag. Der opplyste ordførar Helge Hauge at det er utarbeidd ein kostnadskalkyle for ferdigstilling av prosjektet som syner ein pris på 1,5 millionar kroner. Eg har signalisert overfor fylket at me kan vera viljug til å forskottera midlar viss me kan vera sikre på å få pengane att i nær framtid, sa Hauge. Det er Statens vegvesen som har rekna ut prisen for ferdigstilling på oppdrag frå fylket. Potensiell trafikkfelle Vegen inn til Vågsmarka er nesten ferdig, men vert ei trafikkfelle utan busslommer og gangveg. Busslommer og gangveg er fylket sitt ansvar og dei manglar midlar. Tidlegare har fylket signalisert at dei vil freista å få midlane inn på fylkesvegbudsjettet til neste år, men at dei ikkje har midlar inneverande år. Fylket jobbar i desse dagar med budsjettet og eg har spelt inn at me kan vera viljug til å forskottera. Vert prosjektet teke med i fylket sitt budsjett, får me midlane att innan rimeleg tid, sa Hauge i formannskapet. Han la til at det ikkje er aktuelt å forskottera i eit uendeleg perspektiv. Men eg trur me kan få att pengane innanfor ei tidsramme som gjer det greit å forskottera. Torstein Hatlevik (V) var samd i at kommunen bør forskottera midlar til arbeidet. Han understreka samstundes at ein i så fall må pressa fylket slik at ein ikkje forskotterer i det uendelege. Vegen inn til Vågsmarka er nesten ferdig, men vert ei trafikkfelle utan busslommer og gangveg. No vil kommunen forskottera midlar for å få fortgang i ferdigstillinga. Ikkje omfattande På vegen frå Våge til Uggdal er busslomma tenkt plassert slik som i dag, men forlenga oppover. Nedover mot Våge er det tenkt gangveg langs riksvegen og busslomme eit stykke nedforbi det nye krysset. Ei utbetring av avkøyringa til Lande er også med i planane. Konstituert teknisk sjef Arne Johan Johnsen opplyste i formannskapet at han har bede om eit møte med vegvesenet for å avklara kven som Drivhuset i Lunde var fylt til randa både med folk og lopper laurdag 15. august. Men ikkje alle loppene vart selde. Laurdag vart det difor halde ny loppemarknad. Då var det restesal, pluss ein del tilleggslopper som me hadde fått inn, fortel Eva Tvedt i Lunde bygdelag. Det var lite store ting att, det var mest småting og restar. Men folk stilte denne laurdagen og, og det gjekk unna lopper for kring fire tusen kroner i løpet av dei tre timane dei heldt ope. Medrekna i denne summen var og sal av vaflar og kaffi. Me er nøgde med resultatet, seier Eva Tvedt. Det var god omsetnad under reste-loppermarknaden laurdag. skal prosjektera og stå for gjennomføringa av det resterande arbeidet. Han understreka samstundes at det hastar å få vegen ferdig. Det er ikkje så omfattande arbeid som står att, la han til. Reste-loppemarknad i Lunde Han fekk støtte frå Magne Fauskanger (FrP). Fauskanger peika på at det er viktig at vegen er ferdig når bygginga i byggjefeltet Vågsmarka 6 tek til.

11 Torsdag 26. august Vanskeleg for små lensmannskontor Ressurssituasjonen på små lensmannskontor er vanskeleg. I Tysnes og Fusa har ein i sommar ikkje hatt budsjettmidlar til å leiga inn sommarvikarar. Lensmann Lorentz Lunde stadfestar at ressurssituasjonen er vanskeleg. Det er mangel på både tid og pengar. Og det gjeld ikkje berre Tysnes og Fusa lensmannskontor. Det gjeld generelt innan etaten. Ikkje dramatisk Sommaren 2010 er det fyrste året i Lorentz Lunde si lange fartstid innan lensmannsetaten i Tysnes der ein ikkje har hatt budsjettmidlar til å leiga inn ekstra sommarvikarar. Men det er ikkje noko dramatikk i at dette var ei sak på lokalradioen denne veka. Eg fekk berre eit spørsmål frå NRK Hordaland korleis ressurssituasjonen er på eit lite lensmannskontor, forklarar Lunde. Må venta til hausten På lokalradioen kunne me høyra Lunde fortelja at ein ved Tysnes og Fusa lensmannskontor har så knappe bemanningsressursar i sommarhalvåret at ein akkurat greier å oppretthalda beredskapen og gjera den straksetterforskinga som må til i prioriterte saker. I andre saker registrerer ein kva som har skjedd, medan vidare etterforsking må venta til sommaren er over. Det er veldig nyttig å spela på lag med fylkesmannen undervegs. Det sa Aud Kaldefoss (KrF) då formannskapet tysdag drøfta det vidare arbeidet med kommuneplanen. For å sikra ein god prosess kring rulleringa av kommuneplanen, er politikarane i formannskapet opptekne av dialog med fylkesmannen og fylket for å unngå ei rekkje motforestillingar når planen kjem på deira bord. Problem med miljøvernavdelinga Ordførar Helge Hauge kommenterte i formannskapet at det vil vera gunstig om fylkesmannen sine representantar kan koma til Tysnes undervegs i prosessen for å sikra ei god framdrift. Han fekk støtte av Steinar Frugård (H). Frugård meiner dialog vil hjelpa i gjennomføringa av rulleringa. Lensmannen fortel til «Tysnes» at det ikkje berre er på Tysnes at bemanningssituasjonen er vanskeleg og at saker blir liggjande til handsaming til hausten. Dette er eit gjennomgåande problem på små lensmannskontor. Etter innslaget på NRK har eg fått mange henvendelsar som bekreftar at det er slik, seier Lunde. Han kan ikkje hugsa at ressurssituasjonen har vore så ille nokon gong tidlegare som i år. Overraska Politimeister i Hordaland, Ragnar Auglænd, sa til NRK Hordaland at opplysningane kom overraskande på han. Han gav uttrykk for at lensmannskontora i distriktet står seg bra, og at det også kom fram i eit leiarmøte han hadde hatt i førre veke. Det er politimeisteren som fordeler budsjettmidlane til dei ulike lensmannskontora. Me har veldig god diallg med politimeisteren, det er ikkje det det står på. Det er rett og slett mangel på midlar til etaten, seier Lunde. Han er usikker på om det er håp om betring i 2011 etter at regjeringa har signalisert nedskjeringar i offentleg sektor. Viss me skal oppretthalda driftsnivået, treng me meir pengar, viss ikkje må politikarane seia kva me ikkje skal gjera. Vil ha fylket med på laget i kommuneplanen Røynslene har vist at det er miljøvernavdelinga hjå fylkesmannen me har mest problem med. Jamleg kontakt undervegs kan gje ein betre prosess, sa Frugård. Betre siling Plansjef Asle Bernt Rekve presenterte tysdag eit notat for formannskapet som skal gjera silingsprosessen av alle innspela til kommuneplanen lettare. Notatet legg føresetnader for det vidare arbeidet, og har teke for seg innspela bygdevis og etter føremål, orienterte Rekve. Han kommenterte samstundes at kommunen ved sist rullering fekk kritikk for at politikarane hadde jobba for lite med planen og at dei ikkje hadde fått eit eigarforhold til planen. Færre dispensasjonssaker Helge Hauge kommenterte at Lensmann Lorentz Lunde fortel om strame budsjett, og mangel på midlar til å tilsetja sommarvikarar. ein del av innspela til kommuneplanen kan vurderast utifrå kartet. I andre tilfelle vil det verta aktuelt med synfaringar. I tilegg til å vurdera innspela bygd for bygd, vil me også koma bort i ein del prinsippielle utfordringar. Dette kan mellom anna vera kor detaljert kommuneplanen skal vera. Kommuneplanen skal jo vera ein overordna plan, minna ordføraren om. Hauge la til at eit anna viktig moment med rulleringa vert å få ned talet på dispensasjonssaker i kommunen. Me må laga ein så god plan som me kan, slik at talet på dispensasjonssaker vert lågast mogleg. Men det er svært vanskeleg å få inn alle detaljar i ein kommuneplan og me kjem ikkje til å koma unna dispensasjonssaker i framtida heller.

12 12 Torsdag 26. august 2010 Everything s bigger in America Det var utan returbillett i bakhand ei spent Solveig Lie Tønnessen (17) forlot Tysnes til fordel for USA i slutten av juli. I Lexington, Kentucky stod vertsfamilien klar med flagg og plakatar. Det var eit gledeleg og etterlengta møte mellom familien Carney og Solveig som skal bu saman dei neste ti månadene. Visum i boks Fyrst etter nyttår i år søkte Solveig om å vera utvekslingsstudent i USA. Ho sende søknaden til fleire ulike byrå, men enda opp med Explorius. Det er eit relativt nytt selskap frå Noreg. Så langt er ho nøgd, og kan anbefala dei til andre som tenkjer å søkja seg til USA. Prosessen fram mot avreisa var lang, og ho måtte mellom anna ha både intervju og to Oslo-turar. Etter besøk på ambassaden kom visumet i boks, og alt som mangla var å pakka kofferten. Ikkje farvel, men på gjensyn Då dagen kom og Solveig måtte reisa frå både familie og vener, var det ikkje berre lett. Heile tida var ho likevel klar på at det ikkje var farvel, berre på gjensyn. Etter ti månader vil ho vera tilbake att, og dei ti månadene kjem nok til å gå veldig fort. Det er viktig å halda fokus på alt eg kjem til å oppleva i Amerika, og ikkje alt eg går glipp av heime. Ein kan ikkje få med seg absolutt alt her i livet, seier syttenåringen. Etter året på high-school, er planen til Solveig å koma tilbake til Framnes vidaregåande skule, der ho også gjekk det fyrste året. «Your name kept showing up» Det var ei rekkje spørsmål som venta då Solveig endeleg kom fram til familien i Kentucky. Eit interessant spørsmål var; «Kvifor valde dei akkurat meg?» Familien hadde på førehand tenkt at jenta som kom måtte Solveig Lie Tønnesen (t.v.) saman med to andre utvekslingsstudentar i shoppingstrøket på Manhatten. ha same interesser som den eitt år yngre dottera deira, Rachel. Etter å ha lese og sett bilete av potensielle utvekslingsstudentar, stod dei att med fire jenter som dei skulle velja mellom. Vertsforeldra og dei to døtrene deira hadde bede til Gud for å få svar på kven dei skulle velja. Og når familien snakka saman, fortalde dei at namnet mitt dukka opp heile tida hos alle fire. Så det synest eg var kult! fortel Solveig. Allereie no kjennest det ut som om Solveig og familien har kjend kvarandre lenge. Dei går godt i lag, og har same humor. Men Solveig er ikkje berre på ferie. Ho har fått tildelt plikter og ho må hjelpa til i huset. Og skulen har allereie vart i ei veke. Oppleving for livet Før Solveig reiste til Kentucky og møtte vertsfamilien, var ho på soft-landing camp i New York. Der fekk dei sett alle dei kjende plassane som Manhattan, Central Park, World Trade Center site, Frihetsgudinna og mykje meir. Her var ho saman med mange andre utvekslingsstudentar frå Noreg og andre skandinaviske land før dei reiste kvar til sin stat og vertsfamilie. No ser ho fram til å bli kjend med mange nye menneske, oppleva mykje nytt og å leva på den amerikanske måten. Det er sant det dei seier, everything s bigger in America. Av Maria Cecilie Haaland Rockefellercenter er ein av meir kjente bygningar på Manhatten. Forventningsfulle utvekslingsstudentar med Manhatten Skyline i bakgrunnen. Solveig er nummer seks frå høgre. Vakre Central Park ligg som ein grøn oase midt i storbyen.

13 Torsdag 26. august Eit av dei aller fyrste klassebileta av den nye fyrsteklassen ved Uggdal skule. Dei er 22 elevar i klassen og er med det ein av dei største klassane i kommunen. Fyrste dag i fyrste klasse Endeleg byrjar me på skulen, sa dei. Sist torsdag byrja 22 elevar i fyrste klasse ved Uggdal skule. For dei andre skulane på Tysnes var talet meir nøkternt. Så var sommarferien over. Sist torsdag gjorde dei 22 nye elevane i fyrste klasse ved Uggdal skule seg klar til skulestart for aller aller fyrste gong. Medan rektor Bente Raknes orienterte foreldra, var fyrsteklassingane ute og hadde friminutt. Den fyrste dagen på skulen har vore kjempegøy. Me har vore ute i friminuttet og leika. Det er uansett ikkje i dag det er skikkeleg skule. Den skikkelege skulen byrjar i morgon, seier Randi i fyrste klasse. Ei av dei største klassane Rektor Bente Raknes er glad for dei mange nye elvane ved skulen. Denne fyrsteklassen er ein av dei største klassane me har i kommunen, seier ho. I andreklassen ved skulen går det 21 elevar og i tredjeklassen går det 20. Det er mange fyrsteklassingar ved Uggdal skule, men diverre er ikkje situasjonen lik for alle skulane i kommunen. Ved Onarheim er det ein ny fyrsteklassing i år. Reksteren skule har det same talet, medan det er null fyrsteklassingar ved Lunde skule. Mykje moro med gode lekser Fyrsteklassingane Kristoffer, Randi og Karoline har gledd seg lenge til skulestarten i Uggdal. Dei er utålmodige med å koma i gang med læringa. Eg elskar å læra meg nye ting, seier Kristoffer. Lesing og rekning er det fyrsteklasse-trioen ser mest fram til å læra seg. Skal me læra oss noko, må me også ha lekser. Du kan ha mykje moro med leksene, meiner Karoline. Heller full jubel enn stille gonger For rektor Bente Raknes er skulestarten meir rutineprega. Ho har likevel gledd seg til denne dagen. Dagen er alltid spanande og spesiell. Me har gode rutinar for korleis me skal ta imot både nye og gamle elevar. Det byrjar å verta fullt på bygget med både barnehage og skule. Slik likar me det. Heller fullt hus og stormande jubel enn stille gonger, meiner rektoren. KJARTAN T. MELHEIM Tysnes i rute med innføringa av leksehjelp Skuleskyssen skapar utfordringar. Likevel hadde alle skulane på Tysnes tilbod om leksehjelp frå skulestart av. I nabokommunane har innføringa av tilbod om leksehjelp for elevane i 1. til 4. klasse ført til problem. På Tysnes har dei unngått problemet ved å vera kreative. Frå skulestart har me hatt eit tilbod om leksehjelp ved alle skulane i kommunen, seier oppvekstsjef Helge F. Kjellevold. Då me vart klar over at ordninga med leksehjelp vart innført, gav eg rektorane i oppgåve å finna ei løysing som dei var tente med. Me har hatt eit godt samarbeid, seier han. Lite gjennomtenkt Det som har skapt mest problem, er at den lovpålagte leksehjelpa skapar kluss med busstransporten. Særleg gjeld dette for elevane ved Uggdal skule. Ved dei andre skulane har ikkje dette vore eit like stort problem, fortel oppvekstsjefen. Han gjev uttrykk for irritasjon over manglande planar frå sentralt hald. Det er ikkje alt som verkar å vera skikkeleg gjennomtenkt. Ein ting er i ein by med hyppige bussavgangar. Ein annan ting er på landet der det kan vera fleire timar til neste buss. Eg skulle gjerne sett at dei hadde tenkt litt meir på akkurat det. Aktivitetsdugnad For å løysa transportproblemet ved Uggdal skule, har dei innført ein ekstra time med fysisk og kulturell aktivitet. Leksehjelpa er ein time frå skuleslutt klokka 14. Då går det ingen bussar når leksehjelpa er ferdig. Dei neste bussane går klokka 16. Det hadde vorte eit leksehjelp-tilbod få kunne nytta seg av, seier rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes. Den kreative løysinga dei har kome opp med ved skulen, er å fylla timen frå leksehjelpslutt fram til bussane går med å laga eit aktivitetstilbod. Me har fått inn pensjonistar og 10.klassingar til å halda aktivitetar, seier ho. I går hadde dei til dømes karate og aerobic. Mindre tid i SFO Oppvekstsjef Helge F. Kjellevold fortel at innføringa av leksehjelp fører til at elevane har mindre tid i SFO. Det gjer at me må sjå på brukar-betalinga. Dette er noko som må verta handsama politisk, seier han. Kjellevold er glad for at kommunen tok fatt i arbeidet med å innføra leksehjelp med ein gong det kom signal om at dette kom til å koma, og at dei ikkje venta på endeleg vedtak før dei byrja arbeidet. KJARTAN T. MELHEIM

14 14 Torsdag 26. august 2010 Vann gullkamera med sommarbilete Ingrid Vee Hagestuen (12) frå Tertnes vann gullkameraet i Tysnes sin store sommarbilete-konkurranse. Ho vart trekt ut blant dei åtte vekesvinnarane til å få den gjæve premien. Smilande mottok Ingrid kameraet heime på Tertnes tysdag kveld. Ho har vore ein aktiv deltakar, og har vore vekesvinnar heile tre gonger. Stor deltaking Sidan «Tysnes» annonserte konkurransen tidleg i sommar, har redaksjonen motteke mange flotte bilete frå lesarane. Heile 157 bilete ligg posta på avisa si Facebookside. Mange av bileta har også vorte publiserte på nettstaden til bladet. «Sommarbilete» var temaet, og variasjonen i motiv har vore stor. Difor vart den endelege vinnaren trekt blant dei som hadde vorte kåra til vekesvinnarar gjennom sommaren. Dei som vann dei ulike vekene, mottok «Tysnes» sin sommarfrisbee. Ingrid fekk også eit Canon Ixus 100 IS, gold edition kompaktkamera, levert av Stomas Expert på Stord. Natur og dyr Ingrid fortel at ho plar ta ein del bilete. Dersom ho skal ut på noko spesielt, er kameraet ofte med. Til no har ho brukt familiekameraet når ho skal ut og fotografera. Også det er i Canon sin Ixus-serie, så ho trur ikkje overgangen til det nye kameraet skal verta vanskeleg å takla. Dette er ikkje fyrste gongen fotografspira har vore med i fotokonkurranse, men det er fyrste gong ho har fått fyrstepremie. Eg er svært glad i å ta bilete av dyr og natur. Det blir fort teke ein del bilete dersom eg har med meg kameraet ut. Hestar er eit dyr eg likar å fotografera, fortel Ingrid. No som ho har fått seg sitt eige kamera, trur ho at ho kjem til å ta endå fleire bilete. Sidan det er mitt eige kamera, kan eg ta det med nett når og kor eg vil. Før har eg måtta sjekka at ingen andre treng det før eg låner familiekameraet, forklarar Ingrid. Glad og overraska Det er ikkje berre dyr og natur Ingrid kjem til å ta bilete av med det nye kameraet. Også veninnene trur ho fort kan verta motiv. Tidlegare i sommar tok ho ein del badebilete då ho og veninnene var ute for å bada. Kameraet var veldig fint. Det er passe lite, og så likar eg betre fargen på det enn fargen på det gamle kameraet, smiler Ingrid medan ho beundrar det nye kameraet sitt. Familien har hytte i Vee, og mora Grethe kjem derifrå. I sommar ferierte dei på Tysnes i tre veker. Det var i denne ferien ho tok dei fleste bileta som ho sende inn til «Tysnes». Sjølv om Ingrid er svært glad i å fotografera, trur ho at ho heller vil ha det som ein hobby, enn ein jobb. Men å ta bilete på fritida, det skal ho halda fram med. Mora Grethe seier med glimt i auga at dei kanskje snart lyt skaffa ein ekstra harddisk for å få plass til alle bileta Ingrid kjem til å ta. Eg vart både overraska og glad då dei ringde frå avisa. No skal det bli spanande å nytta premien, sluttar den unge fotografen med eit smil. Ingrid Vee Hagestuen (12) vann kameraet i «Tysnes» sin sommarbiletekonkurranse. Her pakkar ho ut premien for fyrste gong. Ingrid er glad i å ta bilete av natur og dyr. Ho trur ho kjem til å ta mange bilete no som ho har fått sitt eige kamera.... og her kjem fleire blinkskot frå lesarane våre Foto: Anders Lunde Foto: Arild Pettersen

15 Torsdag 26. august Cruiste avgarde med hovudpremien Helge Olav Instøy vann crusie for to til Kiel. Eg har aldri vore der tidlegare, så eg veit ikkje kva eg går til, men som regel vert eg positivt overraska, seier skattejegeren. Så var sommarkonkurransen i «Tysnes» over. Etter trekning er det klart at Helge Olav Instøy stikk av med hovudpremien som er eit cruise til Kiel for to personar. Blant dei sju vekevinnarane av skattekonkurransen vart ein tilfeldig vinnar trekt ut. Eg gler meg til turen. Eg har aldri vore i Kiel tidlegare, så eg veit ikkje kva eg går til. Eit utgangspunkt eg ofte har, seier vinnaren, og som regel vert eg positivt overraska. Smørecruise for to Kor positivt overraska han kjem til å verta over byen Kiel, er heller usikkert. Ei som i alle fall vart positivt overraska, var den betre halvdelen til Helge Olav. Kona Gunnhild fekk melding om å koma til kaien i Våge. Ho visste ingenting om at ektemannen nyleg hadde vunne skattejakta og skulle verta fotografert av lokalavisa. Ho smører nista mi kvar dag. Dei andre lærarane ved Tysnes skule er så misunnelege på nistematen min. No skal eg smørja ho. Du skal nok sjå at ho vert smørblid når ho får vera med på cruise til Kiel. Fann skatten på overtid Helge Olav Instøy var den fjerde skattefinnaren i sommarkonkurransen. Skatten han fann var gøymd i ei steinur ute ved heimstaden hans på Neshamn. Rebusen såg me fyrste gongen på Dombås. Då las me «Tysnes» på nettet, fortel dei. Me forstod at skatten anten var gøymd på Neshamn eller Marøya. Helge Olav og Gunnhild Instøy inspiserer premien. Skatten fann dei i ei steinur ikkje langt frå heimen på Neshamn. Skatten vart gøymd i samband med Tysnes Rundt. Då roarrangementet vart avlyst, var det ikkje mange skattejegarar som tok turen ut til Neshamn. Det gjorde at skatten ikkje vart funnen i løpet av helga. Etter å ha kome tilbake frå ferieturen, las eg på nettsidene til «Tysnes» at skatten ikkje var funnen. Det var og eit nytt bilete frå staden der skatten var gøymd. Då skjøna eg med ein gong kor det måtte vera. Best å reisa om hausten Cruiseturen til Kiel har ekteparet tenkt å gjera unna i løpet av hausten. Men haustferien er eg så oppteken med hummarfiske. Det må verta ei helg. Eg likar best å reisa om hausten. Om våren og sommaren er det nemleg så fint her på Tysnes. KJARTAN T. MELHEIM Foto: Elise Fløde Foto: Synnøve Sundal Foto: Terje Helland

16 16 Torsdag 26. august 2010 Det var god stemning på parketten i Tysneshallen. Laurdag kveld svinga 500 seg på dansegallaen til Tysnes Musikklag danseskor sveip Over 500 danseglade tok turen til Tysneshallen laurdag kveld. Det er ny besøksrekord for dansegalla-arrangørane. Contrazt og Grupesax stod for det musikalske. Tysnes Musikklag som er arrangør for dansegallaen. Inne i hallen har dei rigga til bord i eine enden, medan andre halvdelen er sett av til dansegolv og to scener. Også i år var det campingparkering på skuleplassen på Gjerstad. Laurdag kveld stod over 50 bubilar på rekkje og rad nedanfor skulen. Bandet Gruppesax har etter kvart vorte fast inventar når det er dansegalla på Tysnes. Nytt for 2010 var Contrazt. Dei har allereie selt til gullplate med det nye albumet som kom ut for fem veker sidan. Musikken deira såg ut til å falla i smak hjå publikum, og det var mange som kjende rykkingar i dansefoten. Ein flott kveld Tysnes er ein flott plass å spela. Publikum dansar og står på. Det var hyggeleg å sjå at det var tett med folk på dansegolvet allereie frå starten av, fortel gitarist og vokalist i Contrazt, Leif Dybendal. Han og dei andre i Contrazt har mellom 65 og 70 spelejobbar i år. Dybendal fortel at dette er fyrste gong bandet er på Tysnes, og at noko av det fyrste som slo gjengen då dei kom til øya, var den fantastiske naturen. Me har blitt tekne godt imot her. Det er kjekt å sjå at så mange fans har teke turen, og arrangørane har gjort ein strålande jobb, smiler vokalisten i pausen. Utover kvelden spelte Contrazt og Gruppesax på skift, og musikken gjekk nonstop frå byrjing til slutt. Artistane i Contrazt kan fortelja at dei vart inviterte på ein betre middag i eine campingvogna før konserten starta. Det var svært hyggeleg. Me møtte mange fans frå bergensområdet på campen. Eg er overtydd om at alle kjem til å få ein flott kveld på dansegallaen, avslutta Leif Dybendal i Contrazt. Flott arrangement Grethe Hjertaker hadde teke turen til hallen på laurdag. Dette har vore over all forventning. Det har vore bra med folk alt frå starten av, og me har fått høyra mykje god musikk, smiler ho. Sjølv kom dei klokka åtte, og allereie då var det mange på dansegolvet. Ho bur til vanleg i Bergen, men tek ofte turen til øya. Med unntak av i fjor har ho vore på alle dansegallaene musikklaget har arrangert. Til no har eg høyrt på begge banda, og eg har fått svinga meg på dansegolvet. Dette, kombinert med det sosiale, gjer gallaen til eit flott arrangement, fortel ho. Grethe Hjertaker har allereie møtt fleire ho ikkje har snakka med på år, og ho har også møtt slekt og vener. Ein treng ikkje å reisa utanlands når ein har Tysnes, avsluttar ho smilande før ho vender attende til dansegolvet. God musikk John Olav Michelsen tykkjer også dansegallaen har svart til

17 Torsdag 26. august Musikklaget hadde laga sitjegrupper til 500 personar. Her kunne folk kvila føtene etter at dei hadde svinga seg på dansegolvet. Det var mange smilande fjes å sjå på dansegolvet. Stemninga var god, og danseskorne fekk verkeleg køyrt seg på dansegallaen til Tysnes Musikklag. Folk trekte straks til dansegolvet. Det var bra med folk som dansa heile kvelden. Folk i alle aldrar hadde teke turen til hallen for å gå på dans. Det var mykje stilfull dansing å sjå på parketten, og folk såg ut til å storkosa seg. Dansebandet Contrazt var nye på årets dansegalla. Dei selde nyleg til gullplate, og hadde mange fans blant dei dansande. a over parketten forventningane. Dette blir jo berre kjekkare og kjekkare for kvart år, slår han nøgd fast. Han har fått dansa mykje sjølv om kvelden framleis er ung, og ser fram til ein heilaftan med dansing, god musikk og sosialt samvær. Dette er tredje gongen Michelsen er med på dansegallaen. Han og kona bur på Stord. Søstera til kona bur på Tysnes, og han tykkjer det er kjekt å kunna koma til øya og møta både ho og venene hennar. Det er kjekt at dei har fått inn litt nytt med Contrazt, men det er også hyggeleg å sjå at Gruppesax har halde ut eit år til. Dei har eit svært variert repertoar, og det tykkjer eg er flott, avsluttar John Olav Michelsen. Torbjørn Olafsen var også å sjå på dansegolvet. Dansegallaen har vore veldig bra. Det har vore mykje flott musikk, og eg har møtt mange kjensfolk, seier han. Sjølv har han vore med på dansegallaen kvart år sidan den starta. Han fortel at det sosiale og den gode stemninga er noko av det som gjer at han kjem igjen år etter år. Eg vil oppmoda andre om å ta turen hit. Det er ikkje farleg å gå på dansegallaen, og det er godt helsemessig òg. Dette er eit flott høve til å koma seg ut or sofaen og få bevega litt på seg, avsluttar Torbjørn Olafsen før han vender attende til parketten for å svinga seg. Besøksrekord Lars Petter Epland i Tysnes Musikklag er ei av eldsjelene bak dansegallaen. Han og dei andre i laget er godt nøgde med helgas arrangement. Det var vel litt over 510 inne på gallaen. Med dette har me passert den magiske 500- grensa. Dette tykkjer eg er svært kjekt, fortel Epland som er tydleg nøgd med den nye besøksrekorden. Arrangørane hadde i utgangspunktet dekka til 500 i hallen, og trefte såleis godt på anslaget. 500 er veldig greitt i forhold til servering, toalett og plass til dansing, fortel han. Lars Petter Epland og dei andre i musikklaget har fått mange gode tilbakemeldingar frå dei besøkjande. Det at dei fekk skryt frå fleire som gjennom året reiser rundt på mange liknande tilstellingar, tykte han også var kjekt. Dansegallaen 2010 er sjette sommardansen musikklaget arrangerer på fem år. Dei skipar også til nyttårsball. Pengane dei får inn går til drifting av laget. Dugnadsgjengen legg ned mykje arbeid med dansearrangementet i Våge, og dei set difor pris på å sjå at dei som kjem vert nøgde. Eg har jo ikkje veto på dette, men eg trur eg kan seia ganske sikkert at det vil bli dansegalla også til neste år, avsluttar Lars Petter Epland i Tysnes Musikklag.

18 18 Torsdag 26. august 2010 Over 50 bubilar og campingvogner stod på dansecampen natt til søndag. Dette er ny rekord for dansegallaen. Dekte skuleplassen med campingvogner Talet på bubilar på dansecampen var i år mangedobla samanlikna med tidlegare år. Over 50 bubilar stod på rekkje og rad ved skulen. Fleire av camparane kom allereie fredag kveld. Dette er ikkje fyrste året musikklaget har rigga til camp på skuleplassen på Gjerstad, men i år skaut talet på mobile bustader rett til vers. Auken frå i fjor er formidabel, då var det litt over ti bilar. Lars Petter Epland fortel at dei bubilane kom som ei positiv overrasking på arrangørane. Sjølv om fasilitetar som do og dusj kunne takla så mange, hadde dei ikkje dimensjonert straumnettet for å tåla auken. Me hadde rigga eit straumnett med tanke på bilar. Det vart for lite. Heldigvis utvida kraftlaget tilbodet etter kvart som etterspurnaden vaks. Dette er me utruleg takksame for, rosar Epland. Frå Gulen til dansegalla Asbjørn Neverdal og broren Magne var begge på campen på skuleplassen. Dei kom til Tysnes allereie fredag kveld, og overnatta på campingplassen to netter. Då hadde dei reist heilt frå Gulen i Sogn og Fjordane for å få med seg dansegallaen. At vêrgudane bestemte seg for å opna alle sluser fredag kveld, tok dei ikkje så tungt. Med eit smil fortel dei at dei fekk ei lita elv under bilen, men at det ikkje gjorde noko. Heldigvis fekk dei redda inn markisa før vêret vart for gale. Veslesystera til dei to bur på øya, og det var slik dei hadde fått nyss om dansegallaen. Dette er fyrste gongen brørne er på arrangementet, men dei to har tidlegare vore på dans i ungdomshuset i Våge. Me ser fram til dansen, men campingbiten er også ein viktig del. Dei flotte fasilitetane med wc og dusj er med på å gjera opphaldet endå kjekkare, smiler Magne Neverdal. Arrangørane fekk mykje skryt for at camparane fekk nytta det nye do- og dusjanlegget på skulen. Mange av dei tilreisande sette også pris på at vognene deira stod på grus. Ein kunne høyra historier om folk som hadde stått på gras, og måtta ha hjelp av traktor for å koma seg laus etter ein regnskur. Ein flott kveld Anne Karin Eikeland frå Baldersheim og Trygve Lauritsen frå Askøy var begge på campingplassen laurdag kveld. Også dei kom til øya fredag. Det har vore fantastisk her, trass litt dårleg vêr fredag kveld. Eg tykkjer det er kjekt å sjå at me har fått ein gjeng frå klubben hit, slår Lauritsen fast. Han har ansvar for dansegallaens-bobilvenner.com, og kan fortelja at mellom 15 og 20 bubilar frå venelaget har teke turen. Begge dei to er store fans av Contrazt, og reiser mykje rundt i landet på dansearrangement. Smilande fortel Lauritsen at jungeltelegrafen er sterk i miljøet, og at det difor er mange som har fått med seg at det vert arrangert galla på Tysnes. Eg trur det kjem til å bli ein kjempeflott kveld. Det skal bli kjekt å høyra Contrazt. Dei utstrålar så mykje speleglede når dei er på scena, fortel Anne Karin Eikeland. Tidlegare på kvelden åt dei to middag med Lars Dybendal og gjengen frå Contrazt nede på campingplassen. Me er veldig nøgde med tilrettelegginga frå arrangørane si side. At det kjem til å bli ein flott kveld er det ikkje tvil om, avsluttar Trygve Lauritsen. Asbjørn Neverdal (t.h.) og broren Magne Neverdal (t.h.) overnatta på campen på Gjerstad. Anne Karin Eikeland og Trygve Lauritsen etter at dei hadde ete middag med artistane i Contrazt.

19 Torsdag 26. august Å bli herre i eige liv, skal gi kommunen ny giv Fredag inviterte helse- og sosialetaten til internseminar i Grendatun. Tema for dagen var «Herre i eige liv». Professor Ingvard Wilhelmsen leverte eit interessant og morosamt føredrag for dei frammøtte. Sjølv om det var helse- og sosialetaten som hadde seminaret, gjekk innbydinga i tillegg ut til oppvekstetaten, landbruk og teknisk, rådmannskontoret, økonomikontoret, NAV-Tysnes og Tysnes Industri. Å takla press Ingvard Wilhelmsen er professor ved institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen. Han driv også hypokonderklinikken ved Haraldsplass Diakonale sjukehus. Wilhelmsen er kjend både som lege, forfattar og føredragshaldar. Han er indremedisinar og psykiater, og interesserer seg mellom anna for samspelet mellom kropp, sjel og ånd. Professoren har skrive fleire bøker, mellom anna ei om det å ta kontroll og å vera herre i eige liv. Målet for seminaret var å gje deltakarane innsyn i korleis ein best mogeleg kan takla press, stress og omstillingar. Kva kvar enkelt kan gjera for å skapa godt miljø på arbeidsplassen, vart det også sett på. Ta kontroll Eg er oppteken av haldningar i livet, både til ting me kan, og ikkje kan gjera noko med. Treng ein tenkja noko serleg på kva andre tykkjer om ein, eller kva ein kjem til å døy av, spør Wilhelmsen. Han meiner det er viktig å ta rolla som sjef over eige liv, og også å styra kjenslene våre. Det er jo ok å ha litt kontroll over eige liv. Men mitt beste råd er å halda seg til ting ein kan ha kontroll over, smiler Wilhelmsen. Under føredraget tok han opp ei rekkje problemstillingar. Med jamne mellomrom opna han for at dei frammøtte kunne diskutera i plenum kva dei meinte om ulike situasjonar. I jobben ved universitetet i Bergen har han stort sett føredrag for elevar, men Wilhelmsen reiser også rundt for å tala for folk som er ute i arbeidslivet. Det var tydeleg at professoren hadde mykje erfaring med det å tala framføre forsamlingar. Med glimt i auga og gullkorn på rekkje og rad, hadde han tilhøyrarane med seg frå byrjing til slutt. Engasjert publikum Eg har inntrykk av at Tysnespublikumet følgjer bra Ingvard Wilhelmsen hadde mykje humor med i seminaret sitt. Publikum fekk trimma lattermusklane. med. Dei ler med, og eg trur mange kan kjenna att både seg sjølv og andre i det me diskuterer, fortel Wilhelmsen i pausen. I løpet av dagen kom han innom korleis ein skal forhalda seg til si eiga fortid. Fortida kan ein ikkje endra. Professoren trekte fram at sjølv om handlingane ikkje kan endrast, kan haldningane ein har til fortida endra seg. Eg vil råda folk til å ta ansvar for deira eigne liv. Ein kan ikkje skyva skulda over på andre. Andre tek ikkje ansvar dersom ein sjølv ikkje gjer det, slo Wilhelmsen fast. Det å konsentrera seg om ting ein sjølv kan endra på, gjekk igjen som ein raud tråd i føredraget. Som lege ved hypokonderklinikken har Wilhelmsen sett korleis enkelte prøver å kontrollera døden, og han har også sett når sosial angst gjer at folk nyttar alle krefter på kva dei trur andre tenkjer om dei. Begge desse eksempla er ukontrollerbare for menneske. Sjølv tykkjer eg det er betre å nytta energien på ting ein sjølv kan påverka, avslutta Wilhelmsen. Ein tankevekkjar Einar Aslaksen har trekt i trådane for å få til seminaret. Han fortel at etaten har internseminar kvart år, men at dei i år opna for at andre skal kunna delta òg. Me har deltakarar frå kyrkjekontoret, skulekontoret, politikarar og privatpersonar. Det har vore svært stor respons på seminaret, me har kring 90 påmelde, slår Aslaksen nøgd fast. Sjølv hadde han høyrt Wilhelmsen tala tidlegare, og har sidan jobba for at Tysnes også skal få høyra føredragshaldaren frå Bergen. No håpar eg at folk vil ta meir kontroll over sine eigne liv, og at dette igjen skal kunna smitta over på andre. Eg trur mange vil ha nytte av å ha meir fokus på kva haldningar ein sjølv vel å vera oppteken av, seier Aslaksen. Helse- og sosialsjefen håpar at dei frammøtte tek med seg vidare det dei lærde på seminaret. Kanskje kan det å verta herre i eige liv bli teke opp som tema på personalmøte, spør han undrande. Alle tiders Silje Iren Haaland jobbar til vanleg på sjukeheimen. Synnøve Sundal jobbar på dagsenteret. Dei var begge på seminaret i Grendatun. På seminaret har me vore innom mange ting ein møter på i kvardagen. Noko av det me har snakka om, er at alle kan vera litt «småfobiske» stundom. Det er fint at det har kome fram at dette er noko som gjeld dei fleste, fortel Sundal. Dei to meiner kurset har gjort dei meir merksame på Ingvard Wilhelmsen er professor ved institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen. Han leverte eit flott fagseminar for dei frammøtte i Grendatun på fredag. Einar Aslaksen introduserten Wilhelmsen og heldt ein kort tale etter matpausen. kva dei sjølve tenkjer. Silje Iren Haaland og Synnøve Sundal har fått meir fokus på kva haldningar dei tek med seg, og trur dei kjem til å vera meir merksame på dette også i framtida. Dei to tykkjer det skal bli spanande å bruka det dei har lært. Wilhelmsen var ein alle tiders føredragshaldar. Han var inspirerande, og fekk raskt folk med seg. Det verka som om alle slukte poenga hans, seier Sundal med eit smil.

20 20 Torsdag 26. august 2010 MØTE KUNNGJERINGAR Bladet Tysnes er lokalavis for Tysnes kommune, utflytta tysnesingar og ferierande i Tysnes. «Tysnes» kjem ut ein gong i veka. Avisa har hatt ein jamn og fin vekst i fleire år. Godkjent opplagstal er Ledig stilling som journalist Bladet Tysnes har ledig fast stilling som journalist. Stillinga er ledig frå 1. september, eller etter avtale. Me ynskjer oss ein arbeidsviljug person med journalistisk teft og godt humør. Journalistisk utdanning eller erfaring er ein fordel. Me set og pris på at du har eit godt auge for fotografering. Det vil verta høve til kurs og opplæring. Bladet Tysnes er ein viktig informasjonskanal i øykommunen Tysnes. Avisa sine to faste journalistar skal dekka det meste som skjer i lokalsamfunnet, som om vinteren er eit lite samfunn med innbyggjarar og om sommaren boblar av ferieturistar. Denne varierande kvardagen skal «Tysnes» spegla. Å laga lokalavis er eit lagspel. Målet er å laga ei god og attraktiv lokalavis som ytterlegare kan styrkja avisa sin posisjon i lokalsamfunnet. Den nye journalisten vil verta ein viktig brikke på dette laget. Den nye søkjaren må ha bustadadresse Tysnes eller vera viljug til å busetja seg i kommunen. Vedkomande må disponera bil. Målforma i avisa er nynorsk. Send søknad innan på e-post til: Hugs målaravlesing 1. september Meld inn målarstand på telefon , «Mi energiside» eller send kodeord TYS mellomrom avlesing som SMS til 2258 (du må vera registrert fyrst, ta kontakt med kraftlaget dersom du ikkje er registrert). Tlf Faks: Feilmelding: Adresse: Postboks 115, 5696 Tysnes E-post: Tysnesmarknaden VED til salgs.bjørk/furu i favn eller sekk. Harald Heie, Tlf MARKNADEN er ein gratis annonseplass for privatpersonar. MAKS: 25 ord. Innleveringsfrist for annonse til MARKNADEN er måndag kl KOMMUNE INFORMERER LEDIG OMSORGSBUSTAD Frå 01. oktober vert det ledig ein omsorgsbustad i Vågsmarka. For nærare informasjon kontakt helse- og sosialkontoret på tlf LEDIGE STILLING Bustader for pu i Vågsmarka: 12,67 % miljøterapeut/- arbeidar/assistent heimel 3337 For fullstendig lysingstekst sjå Søknad vert å senda innan NORSKUNDERVISNING ORIENTERINGSMØTE Tysnes kommune vil tilby norskundervisning for framandspråklege innbyggjarar skule året 2010/11. Dette gjeld alle som ikkje har krav på gratis undervisning. Undervisninga vert lagt på fleire nivå med to kveldar i veka. Pris: Betalinga skal dekka lærarløn og bø ker. Alle interesserte vert inviterte til orienteringsmøte på Tysnes skule, måndag 30. au gust kl Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand - Tysnes tlf Brukthandelen i Uggdal Ope laurdag Tlf Liten koselig 3 roms hytte i Vee,nær Våge tilleie. 5000,- kr pr mnd pluss strøm. Delvis møblert. absolutt ordensperson og 2 mnd dep. Tlf tar på oss oppdrag innen vannbrønner og energi. Lett fundamentering. Tlf. avd. Haugesund / Petter SAUESANKING Det vert sauesanking laurdag 11. september Ettersanking laurdag 18. september Tysnes Sankelag Tysneshallen bowling Opningstider bowling hausten 2010/våren 2011 Opningstider: Måndag Tysdag, ope i oddetalsveker stengt i partalsveker Onsdag Torsdag Fredag... STENGT Laurdag Søndag Bestilling av banar: I opningstida: tlf / Utanom opninstid: tlf Prisar: Barn, pensjonistar og sponsorar 1 serie kr. 30,- Barn, pensjonistar og sponsorar 3 seriar kr. 60,- Barn, pensj. og sponsorar 1 time pr. bane kr. 130,- Vaksne 1 serie kr. 45,- Vaksne 3 seriar kr. 120,- Vaksne 1 time pr. bane kr. 200,- Styret i Tysneshallen

21 22 heile veka på Torsdag 26. august : Takk for sist 21.40: Criminal Minds 21.45: Kongebryllup : Den menneskelige : The Mentalist NRK1 mandag 30. august TV 2 torsdag 26. august NRK2 fredag 27. august TVNorge søndag 29. august TV3 onsdag 1. september TORSDAG TORSDAG 26. AUGUST 26. AUGUST Pakket og klart (r) Frilandshagen (r) Camilla Plum: Den sorte gryte Urter (r) Aktuelt (r) Par i hjerter (r) Skoleskipet Georg Stage (r) FBI (r) Dynastiet (r) Dynastiet (r) Førkveld Toppform Filmavisen 1959 (r) Millionær i forkledning (r) Derrick Norge rundt (r) Árdna Samisk kulturmagasin Oddasat nyheter på samisk Nyheter på tegnspråk Førkveld Distriktsnyheter Dagsrevyen Schrödingers katt Det brente skipet Distriktsnyheter Dagsrevyen Debatten Hansenhjørna (r) Kveldsnytt Vår aktive hjerne (r) Klippen (r) Munter mat (r) Korte grøss Blues jukeboks Sport jukeboks Sportshøydepunkter og chat TV 2 Junior Noddy Hello Kitty God morgen Norge QuizShow God morgen Norge (r) Hotel Cæsar (r) Judging Amy (r) Kamp i kulissene (r) Den syvende himmel (r) Home and Away (r) Malcolm i midten (r) rd Rock from the Sun (r) Home and Away Venner for livet (r) Dharma & Greg (r) That '70s Show (r) Hotel Cæsar (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hot Seat (r) Hotel Cæsar På hjul med Dag Otto (r) Nyhetene Været Sportsnyhetene Criminal Minds Criminal Minds Dollhouse Criminal Minds (r) Judging Amy (r) Judging Amy (r) rd Rock from the Sun (r) rd Rock from the Sun (r) Sportsnyhetene (r) Været (r) Sonen Distriktsnyheter Lunsjtrav Aktuelt (r) Lån meg din kone Norsk komedie fra FBI ekstra (r) Stjernesmell (r) Solens mat (r) Dagsnytt atten Historiske hagar (r) Ut i nærturen (r) Niklas' mat Europa en reise gjennom det 20. århundret Filmavisen Ingen grunn til begeistring Landeplage (r) NRK nyheter Keno Jean Michel Jarre med lav oksygen (r) Veien til Guantánamo (r) Schrödingers katt (r) Oddasat nyheter på samisk (r) Distriktsnyheter Playbox Planet's Funniest Animals (r) Planet's Funniest Animals (r) Familietrøbbel (r) Gossip Girl (r) One Tree Hill (r) Megaquiz Airline (r) Glamour Slankekrigen (r) Date My Mom (r) Veronica Mars (r) One Tree Hill (r) Gossip Girl (r) Familietrøbbel (r) Will & Grace (r) Grensevakten (r) Airline (r) The Big Bang Theory (r) Lykkelig skilt (r) Cougar Town (r) Byggebransjens cowboyer The Apprentice timer (r) Grensevakten (r) Cougar Town (r) Lykkelig skilt (r) The Big Bang Theory (r) CSI (r) CSI: Miami (r) City Homicide (r) Playbox Caroline in the City (r) According to Jim (r) Tvins Dr. Phil (r) I gode og onde dager (r) Oprah (r) Dr. Phil (r) I gode og onde dager Oprah (r) How I Met Your Mother (r) Top Model USA (r) TwoandaHalf Men (r) Top Chef (r) According to Jim (r) Alle elsker Raymond (r) Two and a Half Men (r) Ekstrem oppussing USA (r) Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) Supersize vs. Superskinny Bones (r) Paradise Hotel Danmark Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) NCIS (r) The Tenth Circle Kan. thriller fra Saving Grace Still Crazy Br. komedie fra I Pity the Fool (r) Viasats verden FREDAG FREDAG 27. AUGUST 27. AUGUST Pakket og klart (r) Frilandshagen (r) Camilla Plum: Den sorte gryte Urter (r) Med spriten som følgesvenn Par i hjerter (r) Skoleskipet Georg Stage (r) Schrödingers katt (r) Dynastiet (r) Dynastiet (r) Førkveld Toppform Filmavisen 1959 (r) Millionær i forkledning (r) Derrick Filmavisen 1960 (r) Tingenes tilstand (r) Oddasat nyheter på samisk Nyheter på tegnspråk Førkveld Distriktsnyheter Dagsrevyen Norge rundt Diamond Leaguefinale fra Brussel Kommentatorer: Karen-Marie Ellefsen og Lars Lystad. Programleder: Line Andersen Tause vitner Kveldsnytt Tause vitner Hotell Babylon Pop-revy fra 60-tallet Little Britain USA (r) Country jukeboks m/chat Dansefot jukeboks u/chat TV 2 Junior Noddy Hello Kitty God morgen Norge QuizShow God morgen Norge (r) Hotel Cæsar (r) Judging Amy (r) Kamp i kulissene (r) Den syvende himmel (r) Home and Away (r) Malcolm i midten (r) rd Rock from the Sun (r) Home and Away Venner for livet (r) Dharma & Greg (r) That '70s Show (r) Frasier (r) Nyhetene og Sporten Været Fredag Lurt av Karlsen (r) Høydepunkter fra Senkveld (r) Nyhetene Været Sportsnyhetene Mord og mysterier Mord og mysterier The Truth About Love Br. romantisk komedie fra Harper's Island (r) Familien Addams og synet på livet Am. familiekomedie fra Sportsnyhetene (r) Været (r) Sonen Distriktsnyheter Humor Nord-Koreas svakeste punkt (r) Døden er et kjærtegn Norsk drama fra Den natta vi var på månen (r) Solens mat (r) Dagsnytt atten Jean Michel Jarre med lav oksygen (r) Fredag i hagen Ingen grunn til begeistring (r) Keno NRK nyheter Europa en reise gjennom det 20. århundret (r) Kongebryllup i gode og onde dager Skyggespill Krigen (r) Takk for sist (r) Oddasat nyheter på samisk (r) Distriktsnyheter Playbox Planet's Funniest Animals (r) Planet's Funniest Animals (r) Familietrøbbel (r) Gossip Girl (r) One Tree Hill (r) Megaquiz Airline (r) Glamour Slankekrigen (r) Date My Mom (r) Veronica Mars (r) One Tree Hill (r) Gossip Girl (r) Familietrøbbel (r) Will & Grace (r) Grensevakten (r) Airline (r) America's Funniest Home Videos (r) So You Think You Can Dance CSI: Miami (r) CSI: NY (r) CSI (r) Grensevakten (r) Grudge 2 Am. skrekkfilm fra CSI: Miami (r) Playbox Caroline in the City (r) According to Jim (r) Tvins Dr. Phil (r) I gode og onde dager (r) Oprah (r) Dr. Phil (r) I gode og onde dager Oprah (r) How I Met Your Mother (r) Top Model USA (r) TwoandaHalf Men (r) Top Chef (r) According to Jim (r) Alle elsker Raymond (r) Two and a Half Men (r) Ekstrem oppussing USA (r) Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) Charterfeber tur-retur Tenerife (r) Fantastic Four Am./ty. actioneventyr fra Hart's War Am. krigsdrama fra Bionic Woman (r) Hannibal Br./am. skrekkfilm fra It's Always Sunny in Philadelphia (r) The Shield (r) LAURDAG LØRDAG 28. AUGUST 28. AUGUST Disneytimen Schrödingers katt (r) Debatten (r) Puls (r) Friidrett: Diamond League (r) Førkveld Takk for sist (r) Norsk attraksjon (r) Birkebeinerrittet Liv og røre fra folkefesten under det tradisjonelle Birkebeinerrittet på sykkel fra Rena til Lillehammer Tippekampen: Haugesund Tromsø Direkte fra Haugesund stadion. Kommentator: Arne Scheie Lørdagsrevyen Lotto-trekning Hvilket liv! Komiprisen Sjukehuset i Aidensfield Verdt å vite om vin Kveldsnytt Tears Of The Sun Am. action fra Dansefot jukeboks m/chat Country jukeboks u/chat Sonen TV 2 Junior Lunar Jim Bamse Bjørn og vennene hans Nouky og venner Bakgårdsgjengen Milo Lille Brunbjørn Pim og Pam Hanas hjelpetelefon Trillingsøstrene Manon Rosas verden Familien Stor Bibi Bloksberg Horseland Loulou fra Montmartre Ocean Girl (r) Bonanza (r) Melrose Place Party of Five (r) Party of Five (r) Barack Obama: Veien til Det hvite hus Sport og spill Vi gir deg de heteste spilltipsene foran helgens serierunde Bare for moro skyld MacGyver: Dommedagstrusselen Am. actioneventyr fra Reisemål (r) Jenter på hjul (r) Nyhetene LørdagsMagasinet Sportsnyhetene Været Svein og Rotta Norsk familiekomedie fra Nyhetene Været Sportsnyhetene Momarkedet Samantha (r) Fluene på veggen Da. thriller fra Sammensvergelsen (r) Sportsnyhetene (r) Været (r) Sonen Distriktsnyheter Jazz jukeboks Vår aktive hjerne (r) Kunnskapskanalen Forsker-standup (r) Esset guragefolkets sjel Vitenskapshvelvet (r) Birkebeinerrittet Liv og røre fra folkefesten under det tradisjonelle Birkebeinerrittet på sykkel fra Rena til Lillehammer. Programleder: Pål Gordon Nilsen. Intervjuer: Olav Viksmo Slettan. Forts fra NRK Eksistens Rundt neste sving (r) Trav Glimt av Norge: Lofotfiske på Røst (r) Før det er for sent (r) Keno NRK nyheter Paul Merton i India Pop-revy fra 60-tallet (r) Fem dager (r) Fem dager (r) Kjærlighetens sommer (r) Playbox Eve (r) Clueless (r) Sister, Sister (r) Under samme tak (r) Girlfriends Girlfriends Megaquiz Ekstrem rengjøring (r) Ekstrem rengjøring (r) Nigel Marvens dyreverden (r) Smallville (r) Friday Night Lights (r) The Apprentice (r) Mitt hemmelige tenåringsliv Kvinner som svetter (r) Surviving Suburbia Lykkelig skilt (r) America's Funniest Home Videos (r) So You Think You Can Dance Flightplan Am. thriller fra timer American History X Am. drama fra C.S.I. (r) Playbox Caroline in the City (r) Nanny (r) Tvins Lassie (r) Er du smartere enn en tiåring? (r) Dr. Phil (r) Slipp Willy fri Am./fr. familieeventyr fra Studio 60 (r) Chuck (r) Masterchef Australia Masterchef Australia Masterchef Australia Foreldre på livstid Am. dramakomedie fra Anna Anka søker assistent (r) American Pie 2 Am. komedie fra Ordre fra høyeste hold Am. actionthriller fra Nådeløse menn Am. western fra Akutten (r) Dr. Phil (r) Universum Ute på reis? Hald det orientert om siste nytt frå Tysnes. Kjøp «Tysnes» som PDF-avis. Klikk deg inn på Nede på venstre side kan du kjøpa enkeltutgåver av «Tysnes» gjennom BuyAndRead.

22 Torsdag 26. august 2010 heile veka på 23 SØNDAG SØNDAG 29. AUGUST 29. AUGUST Handy Manny Dyreklinikken Folk (r) Rock til fjells (r) Krøniken (r) FBI (r) Norge rundt (r) Migrapolis Munter mat (r) Manon og kilden Fr. drama fra Komiprisen 2010 (r) Fredag i hagen (r) : 1. div. Sogndal Moss. Direkte fra Fosshaugane stadion Åpen himmel Dyreklinikken (r) Newton Søndagsrevyen Sportsrevyen Monsterfisken i Kongo Birkebeinerrittet: Folkefest på to hjul Reportasje fra det tradisjonsrike terrengsykkelrittet mellom Rena og Lillehammer. Ved Dag Erik Pedersen Millionær i forkledning (r) Poirot Kveldsnytt Generasjon Jihad (r) Babas bilar Sv. actionkomedie fra Blues jukeboks Norsk på norsk jukeboks Sonen TV 2 Junior Bakgårdsgjengen Thomas Toget og vennene hans Gjett hva Hello Kitty Toppen sykehus Jeg er Eloise Vennebyen Toot og Puddle Sonic X Pokemon Bakugan Ocean Girl (r) Bonanza (r) Melrose Place Party of Five (r) Bare for moro skyld Jungelboken 2 Am. animasjon fra Norges sterkeste mann 2010 (r) Broom Live (r) Momarkedet (r) Nyhetene og Sporten Været FotballXtra FotballXtra med hovedkampen Hovedkampen: Start Rosenborg 1. omgang, direkte fra Sør Arena. Innspurten i 22. serierunde Hovedkampen: I pausen Høydepunkter fra første omgang, kommentarer og analyser Hovedkampen: Start Rosenborg 2. omgang, direkte Nyhetene og Været FotballXtra: Magasinet Vi gir deg alle målene fra 22. serierunde i Tippeligaen. Reportasjer, analyser og kommentarer fra kveldens runde. Programleder: Carsten Skjelbreid Hack (r) Bror mot bror (r) Svindlere (r) Minutes (r) Været (r) Sonen Doktoren på hjørnet (r) Paul Merton i India Opp, opp, Harold Am. komedie fra Albino United Det brente skipet Karanba! Norge rundt og rundt En dag på El Bulli (r) Tiltale som fortent? Mesteren og Margarita Keno NRK nyheter Siste nytt fra nyhetsredaksjonen Hovedscenen Jorda rundt på 80 dager, del Me and You and Everyone We Know Me and You and Everyone We Know. Am. drama fra Kjærlighetens sommer (r) Playbox Planet's Funniest Animals (r) Twins (r) Timon og Pumbaa Timon og Pumbaa Sonnys sjanse Magikerne på Waverly Place Girlfriends Girlfriends Megaquiz Bolle i ovnen Verdens strengeste foreldre (r) So You Think You Can Dance (r) So You Think You Can Dance (r) Superhemmelige kjendisbryllup (r) Amish (r) Den menneskelige apen (r) America's Funniest Home Videos Sporløst forsvunnet timer (r) CSI: NY (r) Ylvis møter veggen (r) Pursued Am./kan. thrillerdrama fra C.S.I. (r) Playbox Caroline in the City (r) Nanny (r) Tvins Lassie (r) Oprah (r) Help Me Help You (r) Ramsay's Boiling Point (r) Robinsonekspedisjonen 2009 (r) Du er hva du spiser UK (r) Homsepatruljen USA (r) Masterchef Australia Masterchef Australia Masterchef Australia Gordon Ramsay rydder opp (r) Bygg & bedrag (r) Ekstrem oppussing USA Og så kom Polly Am. romantisk komedie fra Community Burn Notice Crusoe Glory Daze Am. dramakomedie fra Standoff (r) Sea of Love Am. thriller fra Entourage (r) MÅNDAG MANDAG 30. AUGUST 30. AUGUST Morgennytt NRK nyheter Norge rundt (r) Ut i nærturen (r) Takk for sist (r) Ekstremfiske (r) NRK nyheter Dynastiet (r) Dynastiet (r) Mot alle odds norske misjonærer i Hongkong (r) Toppform NRK nyheter Millionær i forkledning (r) Derrick NRK nyheter Bondeknølen Oddasat nyheter på samisk Nyheter på tegnspråk Førkveld Distriktsnyheter Dagsrevyen Puls Takk for sist Distriktsnyheter Dagsrevyen Garrows lov Med spriten som følgesvenn Kveldsnytt Krøniken (r) Tre menn i en båt (r) Pakket og klart Sport jukeboks Sportshøydepunkter og chat Country jukeboks u/chat TV 2 Junior God morgen Norge QuizShow God morgen Norge (r) Hotel Cæsar (r) Judging Amy (r) Kamp i kulissene (r) Den syvende himmel (r) Home and Away (r) Malcolm i midten (r) rd Rock from the Sun (r) Home and Away Venner for livet (r) Dharma & Greg (r) That '70s Show (r) Hotel Cæsar (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hot Seat (r) Hotel Cæsar Thune files Nyhetene Været Sportsnyhetene Arn Dokument 2: Mirakelet i Markebygda (r) Boston Legal Kontoret (r) Kontoret (r) Numbers (r) Twin Peaks (r) rd Rock from the Sun (r) Sportsnyhetene (r) Været (r) Sonen Morgennytt NRK nyheter Moderne måltider (r) NRK nyheter På loffen i India (r) Åpen himmel (r) NRK nyheter Monsterfisken i Kongo (r) NRK nyheter Mesteren og Margarita (r) NRK nyheter En kongelig familie (r) NRK nyheter Sportsrevyen (r) Eksistens (r) NRK nyheter NRK nyheter NRK nyheter Tragedien Rigel (r) NRK nyheter Dagsnytt atten Ein dag i Sverige (r) Testen: Den forsømte skolen (r) Berulfsens konspirasjoner (r) Aktuelt Islamske perler (r) Landeplage (r) Keno NRK nyheter Generasjon Jihad Glenn Fi./sv. drama fra Puls (r) Oddasat nyheter på samisk (r) Distriktsnyheter Playbox Planet's Funniest Animals (r) America's Funniest Home Videos (r) Familietrøbbel (r) Gossip Girl (r) One Tree Hill (r) Megaquiz Airline (r) Glamour Slankekrigen (r) Date My Mom (r) Date My Mom (r) Veronica Mars (r) One Tree Hill (r) Gossip Girl (r) Familietrøbbel (r) Will & Grace (r) Grensevakten (r) Airline (r) The Big Bang Theory (r) Lykkelig skilt (r) Cougar Town (r) nord (p) The Big Bang Theory Lykkelig skilt Hotell i særklasse (r) Grensevakten (r) Cougar Town (r) Lykkelig skilt (r) The Big Bang Theory (r) CSI (r) CSI: Miami (r) City Homicide (r) Playbox Caroline in the City (r) According to Jim (r) Tvins Dr. Phil (r) I gode og onde dager (r) Oprah (r) Dr. Phil (r) I gode og onde dager Oprah (r) How I Met Your Mother (r) Top Model USA (r) How I Met Your Mother (r) Top Chef According to Jim (r) Alle elsker Raymond (r) Two and a Half Men (r) Ekstrem oppussing USA (r) Sykehuset Norges rike pengene og livet Parenthood Paradise Hotel Danmark Sex og singelliv (r) Sex og singelliv (r) Real Housewives of New York City NCIS (r) Lov og orden Celebrity Near Death Experiences (r) Forsmådde ekskoner (r) Las Vegas (r) Caroline in the City (r) Viasats verden TYSDAG TIRSDAG 31. AUGUST 31. AUGUST Morgennytt NRK nyheter Aktuelt Puls (r) Camilla Plum: Den sorte gryte Ut i nærturen (r) NRK nyheter Dynastiet (r) Dynastiet (r) Førkveld (r) Toppform NRK nyheter Millionær i forkledning (r) Derrick NRK nyheter Bondeknølen Oddasat nyheter på samisk Nyheter på tegnspråk Førkveld Distriktsnyheter Dagsrevyen Rock til fjells Karanba! Extra-trekning Distriktsnyheter Dagsrevyen Detektiv Jack Frost (r) Kveldsnytt Hva skjedde med Vicky? (r) Garrows lov (r) Takk for sist (r) Svisj gull Norsk på norsk jukeboks TV 2 Junior God morgen Norge QuizShow God morgen Norge (r) Hotel Cæsar (r) Judging Amy (r) Kamp i kulissene (r) Den syvende himmel (r) Home and Away (r) Malcolm i midten (r) rd Rock from the Sun (r) Home and Away Venner for livet (r) Dharma & Greg (r) That '70s Show (r) Hotel Cæsar (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hot Seat (r) Hotel Cæsar Broom Live Nyhetene Været Sportsnyhetene Grey's Anatomy Privat praksis Three Rivers Mang slags kjærlighet (r) Medium (r) What About Brian (r) Frustrerte fruer (r) Sportsnyhetene (r) Været (r) Sonen Morgensending Distriktsnyheter NRK nyheter Distriktsnyheter NRK nyheter Distriktsnyheter NRK nyheter Distriktsnyheter Lunsjtrav NRK nyheter Lunsjtrav forts Aktuelt (r) NRK nyheter Hannas hjarte (r) NRK nyheter NRK nyheter NRK nyheter Kjernekraft mulighet med risiko (r) NRK nyheter Dagsnytt atten Mot alle odds norske misjonærer i Hongkong Bakrommet Fotballmagasin Aktuelt Paul Merton i India Landeplage (r) Keno NRK nyheter Oljens virkelige pris Generasjon Jihad (r) Rock til fjells (r) Oddasat nyheter på samisk (r) Distriktsnyheter Playbox Planet's Funniest Animals (r) Planet's Funniest Animals (r) Familietrøbbel (r) Gossip Girl (r) One Tree Hill (r) Megaquiz Airline (r) Glamour Slankekrigen (r) Date My Mom (r) Veronica Mars (r) One Tree Hill (r) Gossip Girl (r) Familietrøbbel (r) Will & Grace (r) Grensevakten (r) Airline (r) The Big Bang Theory (r) Lykkelig skilt (r) Cougar Town (r) Sinnasnekker'n CSI: Miami CSI: Miami (r) Grensevakten (r) Cougar Town (r) Lykkelig skilt (r) The Big Bang Theory (r) CSI (r) CSI: Miami (r) City Homicide (r) Playbox Caroline in the City (r) According to Jim (r) Tvins Dr. Phil (r) I gode og onde dager (r) Oprah (r) Dr. Phil (r) I gode og onde dager Oprah (r) How I Met Your Mother (r) Top Model USA (r) How I Met Your Mother Top Chef According to Jim (r) Alle elsker Raymond (r) Two and a Half Men (r) Ekstrem oppussing USA (r) Sykehuset Hell's Kitchen USA NCIS (r) Paradise Hotel Danmark Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) NCIS (r) Down in the Delta Am. drama fra Shark (r) Wake of Death Am./ty. action fra Caroline in the City (r) ONSDAG ONSDAG 1. SEPTEMBER 1. SEPTEMBER Morgennytt NRK nyheter Aktuelt (r) Rock til fjells (r) Bakrommet Fotballmagasin. (r) Ut i nærturen (r) NRK nyheter Dynastiet (r) Dynastiet (r) Førkveld (r) Toppform NRK nyheter Millionær i forkledning (r) Derrick NRK nyheter Bondeknølen Oddasat nyheter på samisk Nyheter på tegnspråk Førkveld Distriktsnyheter Dagsrevyen FBI Munter mat Vikinglotto Distriktsnyheter Dagsrevyen Klippen Migrapolis Kveldsnytt Hva skjedde med Vicky? Höök (r) Höök (r) Svisj gull Dansefot jukeboks u/chat TV 2 Junior God morgen Norge QuizShow God morgen Norge (r) Hotel Cæsar (r) Judging Amy (r) Kamp i kulissene (r) Den syvende himmel (r) Home and Away (r) Malcolm i midten (r) rd Rock from the Sun (r) Home and Away Venner for livet (r) Dharma & Greg (r) That '70s Show (r) Hotel Cæsar (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hot Seat (r) Hotel Cæsar TV 2 hjelper deg Nyhetene Været Sportsnyhetene Brutte løfter Brothers & Sisters Minutes Svindlertriks (r) Penn og Teller Grey's Anatomy (r) Supernanny (r) Sportsnyhetene Været (r) Sonen Morgennytt NRK nyheter Distriktsnyheter NRK nyheter Distriktsnyheter NRK nyheter Distriktsnyheter NRK nyheter Distriktsnyheter NRK nyheter På loffen i India (r) Aktuelt (r) NRK nyheter Kinesiske relasjonar (r) NRK nyheter NRK nyheter NRK nyheter Kjernekraft mulighet med risiko (r) NRK nyheter Dagsnytt atten Trav Historiske hager Aktuelt Stjernesmell FBI ekstra NRK nyheter Keno Bunnen er nådd Paul Merton i India (r) FBI (r) Oddasat nyheter på samisk (r) Distriktsnyheter Playbox Planet's Funniest Animals (r) Planet's Funniest Animals (r) Familietrøbbel (r) Gossip Girl (r) One Tree Hill (r) Megaquiz Airline (r) Glamour Slankekrigen (r) Date My Mom (r) Veronica Mars (r) One Tree Hill (r) Gossip Girl (r) Familietrøbbel (r) Will & Grace (r) Grensevakten (r) Airline (r) The Big Bang Theory (r) Lykkelig skilt (r) Cougar Town (r) Färjan CSI: NY Special Victims Unit Grensevakten (r) Cougar Town (r) Lykkelig skilt (r) The Big Bang Theory (r) CSI (r) CSI: Miami (r) City Homicide (r) Playbox Caroline in the City (r) According to Jim (r) Tvins Dr. Phil (r) I gode og onde dager (r) Oprah (r) Dr. Phil (r) I gode og onde dager Oprah (r) How I Met Your Mother (r) Top Model USA (r) How I Met Your Mother (r) Top Chef According to Jim (r) Alle elsker Raymond (r) Two and a Half Men (r) Ekstrem oppussing USA (r) Sykehuset Ekstreme samlere The Mentalist Paradise Hotel Danmark Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) NCIS (r) Alien vs Predator Am. grøsser fra Robin Hood på nye eventyr (r) It's Always Sunny in Philadelphia (r) Tokyo Godfathers Jap. tegnefilm fra Caroline in the City (r)

23 7-DAGARS VARSEL FOR Langtidsvarselet er henta frå yr.no og viser venta ver på dagtid (kl 12 til 18) Kjelde for veret 2009 er Sverre K. Dalland. Alle data er om morgonen mellom og Torsdag Fredag Laurdag Søndag Måndag Tysdag Onsdag 15 o 14 o 12 o 14 o 14 o 14 o 14 o Veret i fjor: 14 o Sørleg, lettskya 13 o Sørleg, regnbye Sørvest, regn 11 o Sørleg, regnbye 11 o Sørvest, overskyet 14 o Sørleg, 11 o regn 11 o Sørvest, regn Temperaturen sist veke: GJENNOMSNITT: 16,5 Høgaste temperatur: torsdag 19.8: 24,7 Lågaste temperatur: natt til måndag 23.8: 11,5 FLO Tors Fre Laur Søn Mån Tys Ons FJØRE Tors Fre Laur Søn Mån Tys Ons UFO OG FOTBALL: Det er ikkje berre ufo-ar som interesserer Kjell Arne Høviskeland. Fotball er viktig, og laget er sjølvsagt Liverpool (privat foto). QUIZ 1. Kven er president i USA? 2. Kva står CIA for? 3. Kva heiter hovudpersonen i TV-serien 24? 4. Kva står AK for i våpennamnet AK-47? 5. Kor mange representantar er det på stortinget? ME SOM FLYTTA UT AV HELEN FRØYSETH Namn: Kjell Arne Høviskeland (46) Bur: Kjølshunn i Fredrikstad Sivilstatus: Forlova med Anne Grethe, ho har dottera Linn (16), Kjell Arne har sonen Jørn (18). Katten Findus (8). Jobb: Mediekonsulent i A-pressen, og støttekontakt. Vaks opp: På Høviskeland. Ein ekte ufo-entusiast Ei hending i barndomen er årsaka til at Kjell Arne i dag er leiar for ufoorganisasjonen NETI. Kva gjer du på no? Eg har starta i ny jobb i A-pressen denne veka, med 28 nye arbeidskollegaer. Jobben går ut på å selja rubrikkannonsar i fleire lokalaviser. Elles jobbar eg med planlegginga av Verdsdagen for psykisk helse, som vert arrangert kvart år den 10.oktober. Når flytta du frå Tysnes? Eg flytta i Då fekk eg jobb som støvsugarseljar i Electrolux Euroclean. Eg slutta då på Windsor Door AS etter åtte fine år der. Noko av det du har gjort sidan du flytta? Fyrst fem år i Sandnes der eg jobba som støvsugarseljar. Etter det vart det Oslo i fem år, og Gjøvik i åtte år. Der jobba eg som sekretær i Norsk Forbund for Svaksynte. Eg flytta til Fredrikstad i 2008, og etter 13 år som sekretær har eg no byrja i min nye jobb. Elles så er eg leiar i UFOorganisasjonen NETI, kasserar i Mental Helse Fredrikstad, styremedlem i Norsk Forbund for Svaksynte Region Sør-Øst, og nyvald leiar i LMBB-foreningen i Norge. LMBB står for Laurence - Moon - Bardet - Biedl syndrom. Korleis starta di interesse for ufo-ar? Det heile starta i 1979, då eg og to kameratar såg to ufo-ar ein februarkveld på Søreide. I dag har minst 10 land frigjeve tidlegare hemmelege dokument som provar at det har vore ufo-ar på jorda. Det viser at dette er eit reelt fenomen. Beste minne frå oppvekst? Eg har mange gode minne frå min trygge og gode oppvekst, takka vera mine fantastiske foreldre. Alt fra hyttebygging i skogen, mange skiturar på Høviskeland, indianar- og cowboyleik og mykje fotball. Hugsar godt turen til Oslo og Norway Cup med gutelaget til Njardar i 1980, der me tapte alle dei tre kampane. Korleis trur du skulekameratane hugsar deg? Dei hugsar nok meg som ein stille og roleg elev. Eg fekk for øvrig ei blautkake av lærerinna vår, fordi eg var den snillaste eleven i klassen. Kaka vart delt med alle skulekameratene mine, og lærerinna. Kor ofte er du på Tysnes i dag? Som regel ein til to gonger i året. Kva har du gjort på i sommarferien? Me kjøpte eigen bustad 1. juli og har brukt nesten heile sommaren på utpakking og oppussing. Men me har fått tid til ei veke på ein campingplass i Mellerud i Sverige. Det var ein koseleg tur med vårt 24 kvm store telt som var suverent å bu i! Kva vil du helst lesa om i lokalavisa? Reisebrev er spennande, og intervjua «Me som flytta ut». Kva likar du best og minst med Tysnes? Ingen hemmelegheit at Tysnes er ei vakker øy når sola skin og det er sommar. Men det er mykje regn på Vestlandet, og då blir det svært vått og grått, også på Tysnes. Ordførar for eit år på Tysnes? Eit vanskeleg spørsmål å svara på. Eg ville gjort det lettare å pendla, og eg ville prøvd å skapa fleire arbeidsplassar på øya. Eg hadde og jobba for ein ny sjukeheim med sjøutsikt. Kva er høgdepunktet i kvardagen din? Å vera saman med familien, å jobba med mine interesser, og ikkje minst reisa vekk, anten det er ferietur, fotballtur eller eit ufo-seminar. Kva skal til for at du flyttar tilbake til Tysnes? Lite sannsynleg at det skjer, men med ein stor Lotto-gevinst, blir ei hytte på Tysnes ein realitet. Kven vil du senda ei helsing til? Sender ei helsing til familie, vener og alle kjende. Neste veke: Ho vart døypt, konfirmert og gift i Onarheim kyrkje, men flytta til Rogne i Kor mange hol er det vanleg å ha på ein golfbane? 7. Korleis seier ein «God dag» på polsk? 8. Kven har blått flagg med gult felt med ein «trefork» på midten? 9. Kva verdsdel høyrer Barbados til? 10. Korleis reknar ein ut volumet av ein pyramide? 11. Kva står forkortinga IMDb for på den inte-r nettbaserte filmdatabasen ved same namn. 12. Kva tyder eigentleg ordet twitter? 13. Kva tiår vart Hansa Bryggeri stifta? 14. Kva heiter Apple sin standardnettlesar? 15. Kva Ferrari tek over for Ferrari F 430? 16. Kva heiter den nye fireseters sedanen til Porsche? 17. Kven var trommeslager i The Beatles? 18. Kva heiter forfattaren av bokserien om James Bond? 19. Når vart Warszawapakta underteikna? 20. Kva heiter urfolket i Australia? 1) B. Obama 2) Central Intelligence Agency 3) Jack Bauer 4) Avtomat Kalashnikova 5) 169 6) 18 7) Dzien Dobry 8) Barbados 9) Nord-Amerika 10) V=1/3*A*h 11) Internet Movie Database 12) Kvitring 13) 1890-åra ( 91) 14) Safari 15) Ferrari 458 Italia 16) Panamera 17) Ringo Starr 18) Ian Fleming 19) ) Aboriginerane

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no Identitetsdesign for geografisk avgrensa område: den kollektive stadsidentiteten i den personlege merkevarebygginga si tid LINDA LIEN Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon.

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22 Orda folk slår opp, s. 22 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 1/2010 Datatermar på norsk, s. 10 Nynorskrettskrivinga under lupa, s. 14 Kva fortel eit stadnamn?, s. 18 Kor mange engelske ord bruker

Detaljer

Forskerforum. Pakka inn i prestisje

Forskerforum. Pakka inn i prestisje Forskerforum FEBRUAR 2014 NUMMER 2 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Pakka inn i prestisje Det er den draumen me ber på, at me skal publisere i eit høgt rangert tidsskrift. Men seier tidsskriftet

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Ikke unge nok. For mange problembarn

Ikke unge nok. For mange problembarn Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 onsdag 15.10.2003 Gratis «Nidar: Det er oktober, for søren!» Kommentar side 2 Ikke unge nok Foto: Hedda Lunder Bredvold For mange problembarn Kultur- og oppvekstsjef

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Frå boksamling til møteplass. Forskerforum. Litteraturen er digitalisert, og fagbiblioteka blir fødde på ny som læringssentrum.

Frå boksamling til møteplass. Forskerforum. Litteraturen er digitalisert, og fagbiblioteka blir fødde på ny som læringssentrum. Forskerforum JUNI 2014 NUMMER 6 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Frå boksamling til møteplass Litteraturen er digitalisert, og fagbiblioteka blir fødde på ny som læringssentrum. Side 14 19 LEDER

Detaljer