Maritime situation awareness (MSA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritime situation awareness (MSA)"

Transkript

1 Maritime situation awareness (MSA) Status og veien videre Kommandørkaptein Jarle Vika Sjef Plan Sjøoperasjonssenteret FOHK

2 Agenda Definisjoner Politiske føringer Status ulike områder Veien videre/prognose

3 NATO definisjon Maritime Situational Awareness (MSA) is the understanding of military and non-military events, activities and circumstances within and associated with the maritime environment that are relevant for current and future NATO operations and exercises.

4 Aim The aim of MSA is to create an enduring level of situational awareness of the Maritime Environment through a collaborative, holistic network of information systems

5 Objective To maximize the synergy of the MSA stakeholder contributors to produce sufficient awareness in order to detect and prompt appropriate action. Stakeholders are defined as national, international, civilian, military and industrial organisations with interests in the Maritime Environment and Maritime Security

6 Strategiske føringer St prp 48 Forsvarspolitiske målsetning Bidra til å ivareta norsk samfunnssikkerhet, redde liv og begrense konsekvenser av ulykker, katastrofer, anslag og angrep fra statlige og ikke statlige aktører Forutsetning den aktivitet som utøves utnytter de potensielle synergieffekter i et tett og godt samarbeid med øvrige myndigheter, med stor grad av gjensidig informasjonsutvikling Formål...benyttes til å forebygge, samt til å avdekke og reagere på ulovlig aktivitet Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

7 FOHK/CTF 430 Maritime ansvar: Fiskeri Svalbard Jan Mayen Gråsonen NØS IUU fiske 55 N 65 N OLJE & GASS Nordsjøen Haltenbanken Snøvit BARENTSHAVET? 15 W FISHERY ZONE Jan Mayen North Sea NORWEGIAN ECONOMIC ZONE Svalbard FISHERY PROTECTION ZONE ISFRI NORDPOL PASSASJE POL MIL Ressurs Barents Sea Gråsone RU Strat styrker Barents Sea Northern Fleet Disputed area Murmansk Miljø Atom avfall/ulykke olje/gass utvinning Transport 65 N Norge: : km km2 Kystlinje: : km Terr grense: : 12 nm 55 N

8 Overvåkning og sjøbildet MSA (Maritim Situation Awareness) Politi Los Toll NATO Nasjonalt Trafikksentraler Skipsrapporter Anløpsmeld. COSS SIVILT Baltic Sea Region Border Control Coop Havnemyndigheter Maritim næring Marinefartøyer NATO allierte RMP KV-fartøyer SHV-kdo Kystradar CRIAD S MILITÆRT Etterretning NCAGS Satelitter Fly (MPA/AWACS)

9 From Need to Know to Need to Share Forståelse for det maritime domene Trusselvurdering knyttet til maritim sikkerhet Terrorisme Miljøbomber Illegal immigrasjon Internasjonal kriminalitet Smugling Antall skip medfører fokus på avvik, basert på multi - kriteria databaser. Automatisk fusjon og nasjonal deling av data en kritisk faktor

10 Kjernen i hva vi ikke får til et tenkt eksempel Spaner tips: 2 Fartøy nordgående i Suez kanalen destinasjon Bergen 30 okt kl 1545 Lasten fartøy A: 2 blindpassasjerer (kriminelle), 4 RPG (våpen), 2 kg heroin, lite sjødyktig med flere anmerkninger, anmerkninger pga brudd på anløpsforskriften fire ganger. Lasten fartøy B: alt ok (1 flaske vin for mye ) Blir avviket avdekket, hvorfor, hvem bidrar? Tracker vi fartøyet? (dødsoner/handover) Hvem samarbeider i forkant? Kommer fartøyene på COI listen?

11 Status nasjonal MSA Interdepartementalt strategi dokument MSA FOHK vil ta initiativ for å skape et nasjonal overbygning ikke modent 5 departement 7 etater involvert nasjonalt konsept for å utvikle Etablere avtaler om å dele relevant informasjon Etablere kontaktpunkter nasjonal hvor denne informasjon kan deles Hver enkelt etat ivaretar sitt internasjonale MSA. samarbeids ansvar Kadm Nasjonalt Arild Sandbekk MSA Sjef konsept operasjoner FOHK Systemer infohandling Systemer sensorer Prosesser Etablere nasjonal nettverksstruktur Møtearenaer (MSA fora) Etatsmessige innspill opp mot departementene Totalforsvarsideen - Ledelse alternere mellom FOHK/KYV

12 Status sensorer MSA Utvikling av nye sensorer UAV AIS i satellitt LRIT Koble sammen flere sensorer i CRIADS (Radar KyV, Olje industri etc) Systemer kommer og går prosessen består OODA loopen Varsling vurdering Analyse (Her skorter det! - Datafangst)

13 OVERVÅKING I NÆR N R FREMTID? Fellesoperativt hovedkvarter UAV AIS HF-RADAR Kystradar SafeSeaNet Fartøyer HELO Dornier MPA SARSAT + Egenrapportering ESM LRIT SAIS GSV-Istar Fiskerisporing OPTISK KAMERA

14 ANALYSEKAPASITET aktører NEAFC Fiskeridir Politi IUU lister Paris MOU Sjøfartsdir LRIT Svartelister Sporing SSN Toll Personellister MSA? AIS EU EDA grensekontroll COSS Kystverket FN PST - E tjeneste CCOI / COI SarSat BRITE CCOI / COI Forsvaret NATO

15 Status MSA NATO Active Endeavour (driver i prosessen) Slutning: World Wide ugradert RMP slik man i dag har i luftrommet Nasjonalt MSA seminar bottom up Departementene må på banen for Nasjonal strategi Være koordinert nasjonalt for å kunne ivareta det nasjonale samarbeidet som utvikles i EU (EØS) og NATO Mange etater har i dag etablert godt samarbeide Etablert grunnlag for videreutvikling (nettverk) FFI utvikler demonstrator på web basert gradert informasjonsutveksling WEB pålogging med passordbeskyttelse det foretrukne system

16 Eksempler på tverrsektorielt samarbeide Østersjøsamarbeidet (Baltic sea region cooperation) Kripos/FOHK/Toll Anløpsforskriften Forsvaret/Politiet (Schengen) SAR HRSS/HRSN Nasjonalt SAR konsept ALLE Forurensning KYV/Havnemynd/Selskaper/Forsvaret ISPS SDir/KYV/HRSSør/Forsvaret Økt aktivitet til havs Økt behov for Maritim Situasjonsbevisthet for SAFETY&SECURITY Nasjonal Portal riksløven for alle årlige skipsanløp SAFE SEANETT (KYV) + TOLL, Politi og Forsvar Anti terror samarbeid (Sokkel, kritisk infrastruktur med mer)

17 MSA konsept og operasjoner (MSO) Ledelse Ledelse prosess prosess Forstå kunnskap Maritime Situational Informasjons Informasjons overlegenhet overlegenhet Multi auto Awareness Multi auto Informasjon analyse analyse Beslutnings Beslutnings overlegenhet overlegenhet NASJONALT NASJONALT NETTVERK NETTVERK FOR FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM MELLOM ETATENE ETATENE Rå Data (RMP) Ordrer og ressurser Maritime Security Operations Effektive Effektive operasjoner operasjoner Ønsket effekt? Kommando og Kontroll Dataverktøy Og kommunikasjon Intelligence Surveillance Reconnaissance Kompleks Kompleksmaritimt maritimtdomene Mapping C4ISR

18 Fremtidig tverrsektorielt samarbeide MSA operasjoner 2 ganger årlig (MSO) Plattform for tverrsektorielt samarbeid Hver etat stiller med sitt myndighetsmandat Hver etat stiller ressurser tilgjengelig Hensikt gjennomføre en synlig kontrollvirksomhet over tid for å forebygge og avdekke kriminell virksomhet og ivareta myndighetsutøvelse og suverenitet

19 Operasjon Norge Sjef FOHKs ønskede end state: Fellesoperative ressurser settes sammen i tid og rom for å utføre (24/7) operasjoner iht FOPV og dets ulike annexer. Operasjon Norge ligger i bunn for all fellesoperativ virksomhet nasjonalt Bygger påp FFOD, FOPV og MSA konseptet Operasjoner som støtter tter opp om Operasjon Norge vil bli iverksatt

20 Veien videre/prognose Doktrine statements systemer som håndterer avvik automatisk, varsler automatisk slik at en kan handle. Kobling mellom en rekke sensorer som mater systemet. Sorte hull i dekning globalt må leves med, ta ansvar for egenkyst og domene. En bra gearbox der nasjonale og internasjonal data flyter til dem som skal ha de Tverrsektorielle web sider og utveksling av info i sann tid

21 Takk for oppmerksomheten

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i

Detaljer

Scenarioer for samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap

Scenarioer for samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap FFI-rapport 2011/00648 SLADDET VE Str Godkjent av: BEG iht. sikkeloven 11 og 12 jf. off tleglov.13 Scenarioer for samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap Janne Merete Hagen, Bjørn Olav Knutsen, Morten

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid FFI-rapport 2010/00657 Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid Frank Brundtland Steder og Geir Kvitrud Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 1105 P: ISBN 978-82-464-1804-9

Detaljer

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23 i Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet Vår referanse: 2010/00719/430 Bakgrunnsnotat Cybersikkerhet 2010-06-01 1 av 23 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Nye sikkerhetsbehov... 4 Om IKT-infrastruktur...

Detaljer

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene IFS Insights 2/2014 NOV Andreas Østhagen Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene Institutt for forsvarsstudier og IFS Insights Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av Forsvares høgskole

Detaljer

Bærekraftig logistikk Nansen klasse fregatter

Bærekraftig logistikk Nansen klasse fregatter 1 av 96 Forsvarets høgskole våren 2013 Masteroppgave Bærekraftig logistikk Nansen klasse fregatter En Case studie av logistikkstøttekonseptet Atle Instanes Dato: 24.5.2013 Side 2 av 96 Dato: 24.5.2013

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap StrålevernRapport 2012:5 Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap Oppfølging av Kriseutvalget for atomberedskaps trusselvurdering Referanse: Statens strålevern. Roller, ansvar,

Detaljer

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI F F I - F O K U S F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 4 Fra plattform til nettverk Illustrasjon:

Detaljer

TAV økt effektivitet i Forsvaret?

TAV økt effektivitet i Forsvaret? FFI-rapport 2010/00643 TAV økt effektivitet i Forsvaret? Lars Erik Pedersen, Geir Enemo og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. november 2010 FFI-rapport 2010/00643 1105 P: ISBN

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet www.samfunnssikkerhetnorge.no Nr. 1 september 2014 samfunnssikkerhet Den nye slagmarken Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor les mer på web Justis-

Detaljer

Bakgrunnsstudie til metode for identifisering og rangering av kritiske samfunnsfunksjoner

Bakgrunnsstudie til metode for identifisering og rangering av kritiske samfunnsfunksjoner FFI-rapport 2007/00875 Bakgrunnsstudie til metode for identifisering og rangering av kritiske samfunnsfunksjoner Kjetil Sørli, Stein Henriksen, Lene Bogen og Kristin Mørkestøl Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian

Detaljer

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge.

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2014 105 årgang Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. www.kol.no Leder KOL gjennomførte 4 mars

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne 1 LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON Kadett Frode Jevne Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 2 Forord Som en del av utdanningen ved Luftkrigsskole II,

Detaljer

Internett og informasjonssikkerhet

Internett og informasjonssikkerhet Temahefte 1/2005 Internett og informasjonssikkerhet Internett er et medium hvor informasjon har et tilnærmet ubegrenset spredningspotensial. Sensitiv informasjon ute på Internett gjør skadepotensialet

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren Strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren Juni 2013 Forord Forskning og utvikling (FoU) er viktig for å bringe Norge videre som et kunnskapssamfunn. FoU har spilt en viktig rolle i omstillingen

Detaljer

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 EK Visjon 2020 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre

Detaljer