(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 NO/EP2184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/02 (06.01) E04D 13/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato.0.12 () Prioritet , FI, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Suomen Ilmastointi Ja Savunpoisto Oy, Punasillantie 28, 4090 Muurame, FI- Finland (72) Oppfinner Toppinen, Esa, Posterestante, 400 Jyväskylä, FI-Finland (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Røykavtrekk (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A WO-A2-04/ FR-A FR-A

2 NO/EP Røykavtrekk OPPFINNELSENS OMRÅDE Denne oppfinnelsen vedrører brannvern og spesielt vedrører oppfinnelsen et røykavtrekk for å fjerne røyk fra en bygning. BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 2 Masse varme, røyk og giftige branngasser stammer fra en brann, som, spesielt i boligbygninger, fører til en betydelig risiko for mennesker inne i bygningen og hinder redningstjenestenes arbeid. Følgelig må de varme gassene som utvikles, fjernes effektivt og raskt fra nødutganger, slik at nødutgangene er lettere å oppdage, og evakueringen er tryggere og brannvesenets brannslukning er enklere. I Finland inkluderer for eksempel bygningsforskrifter regler for røykavtrekk i rømingsveier i boligbygninger for å sikre beboerevakuering og en brannslukning. Ifølge instruksjonene anordnes røykavtrekkssystemet i boligbygninger gjennom et røykavtrekk installert øverst i trappeoppgangen. Typisk er den naturlige plasseringen for røykavtrekket i bygningens takdekke eller øverst på vegger. Det er et formål å tilveiebringe et røykfritt, kjøligere lag over gulvet i en bygnings trappeoppgang ved hjelp av røykavtrekket. Røykavtrekket skal åpnes enten elektronisk eller mekanisk slik at åpningsinnretningene er plassert i umiddelbar nærhet i forhold til trappeløpets hovedinngang. I praksis har imidlertid flere boligbygninger og andre bygninger det elektroniske åpningssystemet, der operasjonen av hvilket kan baseres på en automatisk røykdetektering. 3 Fig. 1a og 1b viser modell med én dør av et røykavtrekk som anvendes for tiden. Det finnes også modeller med dobbelte dører som anvendes (se for eksempel patentdokument WO-04/ A). Mest typisk er åpningssystemet til røykavtrekket motordrevent eller gassfjærdrevent. Som vist i fig. 1b er røykavtrekket som er plassert på taket av en boligbygning, produsert for å være høyere enn det resterende taket, slik at snøen på taket om vinteren ikke skal hindre åpningen av avtrekkene. Normalt er høyden på røykavtrekket rundt 0 cm høyere enn taket. Av den grunn øker behovet for å anvende isolasjon både i

3 NO/EP røykavtrekkets sidevegger og luke, for å unngå vesentlig varmetap gjennom konstruksjonen av røykavtrekket. En lukeseksjon og sidevegger av røykavtrekket vist i fig. 1b, består av finerplater, mellom hvilke det er påført rundt 0 mm med isolasjonsull og gipsplater eller blikkplater oppå den øvre finerplaten. Isolasjon øker produksjonskostnadene for røykavtrekket og gjør røykavtrekksstrukturene tunge. Vekten på røykavtrekket som anvendes for tiden, varierer ut fra størrelsen med rundt 0 kg opptil mer enn 0 kg. En slik vekt øker belastningen rettet mot taket og kompliserer installasjonen av avtrekket. KORT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN 1 Oppfinnelsens formål er å tilveiebringe et røykavtrekk, ved hjelp av hvilket de ovennevnte problemene kan elimineres eller løses. Oppfinnelsens formål oppnås med trekkene ifølge de selvstendige kravene. Et røykavtrekk ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved trekkene beskrevet i den kjennetegnende delen av krav 1. Ifølge én foretrukket utførelsesform sammenkobles en indre lukeseksjon og en ytre lukeseksjon med bevegelige armseksjoner og/eller kobles til det samme motordrevne åpningssystemet. 2 Ifølge den andre utførelsesformen kobles den indre lukeseksjonen og den ytre lukeseksjonen til det samme gassfjærdrevne åpningssystemet. 3 Ulike utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen fremgår av de uselvstendige kravene. Vesentlige fordeler oppnås ved hjelp av oppfinnelsen sammenlignet med løsninger ifølge kjent teknikk. Den nødvendige mengden med isolasjon i røykavtrekket ifølge oppfinnelsen er vesentlig mindre enn i konvensjonelle avtrekk, idet luftrommet mellom den/de indre lukeseksjonen(e) og den/de ytre lukeseksjonen(e) fungerer som isolasjon. På denne måten kan avtrekkets totale vekt reduseres, og produksjonskostnadene kan reduseres vesentlig, og

4 NO/EP isolasjonsevnen kan forbedres bemerkelsesverdig sammenlignet med tilsvarende avtrekk i dag. I denne patentsøknaden viser uttrykket "lukeseksjon" til røykavtrekkets åpningsdel, som har én eller flere dører. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE Den foreliggende oppfinnelsen vil nå bli beskrevet mer detaljert med henvisning til de medfølgende tegningene, der: Fig. 1a viser et perspektivriss av et røykavtrekk med én dør ifølge kjent teknikk. Fig. 1b viser et sideriss av et diagram i henhold til fig. 1a, Fig. 2a viser et sideriss av et røykavtrekk ifølge oppfinnelsen med motorisert åpningsfremgangsmåte når dørene til lukeseksjonene er lukket, 1 Fig. 2b viser strukturen til en sidevegg ifølge røykavtrekket i fig. 2a, Fig. 2c viser strukturen til en ytre lukeseksjon ifølge røykavtrekket i fig. 2a, Fig. 2d viser strukturen til en indre lukeseksjon ifølge røykavtrekket i fig. 2a, Fig. 2e viser et sideriss av røykavtrekket med motorisert åpningsfremgangsmåte, når dørene til en lukeseksjon er åpne, ifølge fig. 2a Fig. 3a viser et sideriss av en dobbeltdørs utførelsesform av oppfinnelsen, hvori dørene til den indre lukeseksjonen åpnes nedover, Fig. 3b viser et sideriss av en utførelsesform av oppfinnelsen, hvori den indre lukeseksjonen og den ytre lukeseksjonen begge bare har én dør, og døren til den indre lukeseksjonen åpnes nedover, 2 Fig. 3c viser et sideriss av en utførelsesform av oppfinnelsen, hvori den indre lukeseksjonen og den ytre lukeseksjonen begge bare har én dør, og hvori en motoranordning er plassert under den indre lukeseksjonen, Fig. 3d viser et sideriss av en utførelsesform av oppfinnelsen, hvori den ytre lukeseksjonen har to dører, som, når de er lukket, danner en kant, og døren til den indre lukeseksjonen åpnes nedover, Fig. 3e viser et sideriss av en utførelsesform av oppfinnelsen, hvori den ytre lukeseksjonen og den indre lukeseksjonen har såkalte svingdører.

5 NO/EP2184 DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN 4 Figur 1a og 1b er allerede gjennomgått i forbindelse med beskrivelse av kjent teknikk. Figur 2a og 2e viser et sideriss av en skisse av røykavtrekket ifølge oppfinnelsen. I figuren er røykavtrekket 2 plassert i takdekket, slik at den ytre lukeseksjonen 6 er rundt 0 cm høyere enn takets 4 nivå for eksempel, og den indre lukeseksjonen 8 er under takets øvre overflate for eksempel, foretrukket på nivå med den nedre kanten av takets isolasjonsmateriale. 1 Den mest foretrukne ytre lukeseksjonen 6 og den indre lukeseksjonen 8 er separat montert dreibart på røykavtrekkets andre struktur. Det er mulig å tilveiebringe tilstrekkelig bredt isolerende luftrom med denne typen separat monterte ytre og indre lukeseksjoner 6 og 8 for å oppnå den beste varmeisolerende evnen. Fig. 2b viser strukturen til sidevegger 212. Sideveggene 212 som strekker seg til røykavtrekkets indre lukeseksjon 8, er dannet av lett og sterkt materiale, for eksempel finerplate 214. Den ytre siden til sidevegger 212 kan dekkes med værresistent materiale, slik som takpapp 216 og takplate 218, i denne rekkefølgen. 2 3 Høyden på luftrommet mellom den ytre lukeseksjonen 6 og den indre lukeseksjon 8 kan variere, men den kan for eksempel være cm. Formålet med luftrommet er at det skal fungere som et varmeisolerende lag mellom den indre lukeseksjonen 8 og den ytre lukeseksjonen 6, idet luft i en passende mengde er god varmeisolasjon. Den varmeisolerende evnen krever at lukeseksjonene 6 og 8 er tilstrekkelig tett lukket, når de er lukket, for å minimere konveksjon. Det resterende luftrommet mellom lukeseksjonene 6 og 8 kan alternativt fylles med en annen spesiell gass, passende for formålet, for eksempel argon, for å bedre varmeisolasjonen. Å anvende rommet med andre gasser kan være fordelaktig, for eksempel hvis det er minst to indre lukeseksjoner etter hverandre og gassrommet mellom dem ikke åpnes når dørene til den indre lukeseksjonen åpnes.

6 NO/EP2184 Strukturen til den ytre lukeseksjonen 6 vises i fig. 2c. Den ytre lukeseksjonen 6 kan være dannet av sterkt materiale, for eksempel en finerplate 214, som det isolerende laget 2 kan festes oppå. Likevel kan takplaten 218 som dekker lukeseksjonen 6, festes på det isolerende laget 2. Strukturen til den indre lukeseksjonen 8 vises i fig. 2c. Den indre lukeseksjonen 8 kan være dannet av ett eller flere materialer. I tilfelle av fig. 2d, der for eksempel gipsplater 222 anvendes på toppen av hvilke det f.eks. kan være finerplate 214 og isolerende lag 2. I en annen utførelsesform kan den indre lukeseksjonen være dannet av f.eks. et lag av polyuretan, et isolerende ullag og blikkplate eller aluminiumsfolie. 1 De foregående produksjonsmaterialene i den ytre lukeseksjonen 6 og den indre lukeseksjonen er bare eksempler, og andre materialer kan også anvendes, i tillegg til at rekkefølgen på materialene kan variere i lukeseksjonene 6 og 8. Dessuten kan en varmereflekterende folie eller belegg legges til under den indre lukeseksjonen for å redusere varmetapet. Den indre lukeseksjonen 8 kan også bli valgt slik at den fungerer som en dampsperre, i hvilket tilfelle den har, i noen lag, en form for belegg eller overflate som er uimottakelige for fukt, slik som for eksempel blikkplate eller aluminiumsfolie. 2 3 Tykkelsen på platene som anvendes for den ytre lukeseksjonen 6 og den indre lukeseksjonen 8, kan variere. Tykkelsen på den anvendte finerplaten 214 er f.eks. rundt - mm. Det er foretrukket å anvende som en gipsplate 222, en omtrentlig - mm tykk gipsplate, der egenskapene til hvilken også kan inkludere en ekstra sterk brannmotstand. Det egnede isoleringsmaterialet kan være for eksempel syntetisk gummi-basert isolasjonsmateriale med lukkede celler, der tykkelsen til hvilket kan variere i området - 3 mm. Isolasjonsull eller en presset plate kan også anvendes som et isolasjonsmateriale. Den ytre lukeseksjonen og den indre lukeseksjonen 6 og 8 kan også være dannet av andre pressede materialer, slik som ildfast finer, blandingsplater og/eller plast. I tillegg er det mulig for lukeseksjonen(e) å være dannet av materiale som smelter ved en bestemt temperatur, f.eks. rundt 0 C. I dette tilfellet er et separat åpningssystem for disse lukeseksjonene ikke nødvendigvis påkrevd, men når temperaturen har steget tilstrekkelig, smelter eller evaporerer lukeseksjonene bort.

7 NO/EP Den ytre lukeseksjonen 6 og den indre lukeseksjonen 8 kan bestå av én eller flere dører. De anvendte dørene kan være overliggende, dvs. to eller flere av disse kan være én i en rad. I fig 2a og 2e inneholder både den ytre lukeseksjonen 232 og den indre lukeseksjonen 2 to dører. Fig. 3a - 3d illustrerer mer detaljert dørløsningen for lukeseksjonen til røykavtrekket ifølge den foreliggende oppfinnelsen. 1 2 I tilfelle av fig. 2a er åpningen av lukeseksjonenes dører 2 og 232 motordrevne. Motoranordningen er plassert i røykavtrekkets midtdel. Én ende av armseksjoner 224 til den ytre lukeseksjonen er festet til den ytre lukeseksjonen 6 og den andre enden til motoranordningen 226 og én ende av armseksjoner 228 til den indre lukeseksjonen er festet til den ytre lukeseksjonen 6 og den andre enden til den indre lukeseksjonen 8. Armseksjonene 228 kan være stående, når lukket, eller de kan være festet diagonalt. De anvendte armseksjonene er foretrukket fast og sterkt materiale, slik som stål, og de begge endene derav er bevegelige. Lengden og festestedet er valgt slik at mens motoranordningen 226 åpner døren til de ytre og de indre lukeseksjonene 2 og 232, åpner dørene 2 og 232 f.eks. minst en 4-graders vinkel. Videre kan røykavtrekkets størrelse velges slik at høyden 236 på luftrommet mellom den ytre lukeseksjonen 6 og den indre lukeseksjonen 8 er kortere enn lengden 234 til den indre lukeseksjonens dør. Deretter kan dørene 232 til den ytre lukeseksjonen åpnes over 90 graders vinkel og dørene 2 til den indre lukeseksjonen i maksimalt 90 graders vinkel. Ifølge én utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen er også lukeseksjonen med én dør anordnet for å åpnes over 90 grader. Ytre lukeseksjoner med én dør eller dobbeltdører som åpnes over 90 grader, som beskrevet ovenfor, kan hindre vinden i å skyve røyken i avtrekket tilbake innendørs uavhengig av vindretningen. 3 Fig. 2e viser et motordrevent røykavtrekk ifølge fig. 2a når dørene til en lukeseksjon er åpen. Motordreven åpning i røykavtrekk er en kjent teknikk, så den er bare beskrevet i korthet. Motoranordning 226 er plassert i avtrekkets midtdel ved hjelp av stavseksjonene 224 festet til den øvre delen av avtrekket. Avhengig av antallet dører til den ytre og indre lukeseksjonen kan motoranordningen 226 plasseres også ved siden av avtrekkets midtdel. For

8 NO/EP eksempel i utførelsesformen hvori både den ytre lukeseksjonen og den indre lukeseksjonen bare har én dør, kan motoranordningen 226 være plassert i noen av sideveggene 212 til røykavtrekket. 1 Motoranordningen 226 inkluderer en motor 238, til hvilken den gjengede stavseksjonen 240, rotert av motoren 238 mens den kjører, er festet. Den gjengede stavseksjonen 240 har en mutterseksjon 242, som armseksjonene 224 festet til den ytre lukeseksjonen 6 hindrer i å skrus. Mens motoren 238 roterer den gjengede stavseksjonen 240, heves mutteren 242 opp eller senkes ned langs gjengene til staven 240 avhengig av rotasjonsretningen til motoren 238. Når mutteren 242 heves opp langs den gjengede stavseksjonen 240, skyver armseksjonene 224 dørene 232 til den ytre lukeseksjonen åpne, og armseksjonene 228 festet mellom den ytre lukeseksjonen 6 og den indre lukeseksjonen 8 trekker dørene 2 til de indre lukeseksjonene åpne. Det gassfjærdrevne åpningssystemet er en annen velkjent fremgangsmåte for å åpne et røykavtrekk, og alle utførelsesformer av denne oppfinnelsen kan implementeres ved å anvende et gassfjærdrevet eller et annet egnet åpningssystem. Åpningen av dørene til lukeseksjonene oppover eller nedover kan også anordnes uten separat motor ved å utnytte for eksempel gravitasjon. 2 3 I tillegg kan røykavtrekket inkludere andre deler som typisk er inkludert i et røykavtrekk, slik som innbruddsgitter og fallbeskyttelse (ikke vist). Disse delene kan plasseres enten under den indre lukeseksjonen 8 eller i rommet mellom den indre lukeseksjonen 8 og den ytre lukeseksjonen 6, for å hinre åpningen av dørene 2 til den indre lukeseksjonen. Hvis innbruddsgitter / fallbeskyttelse er plassert mellom røykavtrekket og motoranordningen, må innbruddsgitteret / fallbeskyttelsen være utformet slik at armseksjonene 224 og 228 har plass til å fortsette gjennom innbruddsgitteret og fallbeskyttelsen. Fig. 3a - 3d viser mulige dørløsninger av lukeseksjonene. I fig. 3a er det én utførelsesform av oppfinnelsen, hvori dørene 2 til den indre lukeseksjonen åpnes nedover. Dørene 2 til den indre lukeseksjonen er festet med en slå (ikke vist), som kan festes til motoranordningen 226, slik at motoranordningen 226, når den starter, utløser slåen eller slåens egen utløsermekanisme, slik som elektrisk eller varmebasert. Hengsler på dørene 2 til den indre lukeseksjonen kan også være fjærbelastet, som tvinger dørene åpne, når slåen utløses. I

9 NO/EP utførelsesformer hvori døren/dørene 2 til den indre lukeseksjonen åpnes nedover, er potensielt innbruddsgitter / fallbeskyttelse naturlig plassert i rommet mellom lukeseksjonene, for ikke å hindre dørene i å åpnes. 1 Fig. 3b viser en utførelsesform, hvori både den indre lukeseksjonen 8 og den ytre lukeseksjonen 6 bare har én dør, og døren 2 til den indre lukeseksjonen åpnes nedover, som i utførelsesformen i fig. 3a. I utførelsesformer hvori døren 2 til den indre lukeseksjonen åpnes nedover, kan det legges til en armseksjon og/eller en løkke (ikke vist) med hvilken døren 2 til den indre lukeseksjonen kan trekkes opp igjen fra utsiden. Den foregående armseksjonen kan være plassert under døren 2 til den indre lukeseksjonen, i hvilket tilfelle døren 2 til den indre lukeseksjonen kan åpnes manuelt og/eller lukkes nedenfra. Denne utførelsesformen er også mulig å implementere slik at den indre lukeseksjonen 8 som henger på en kabel, faller nedover når utløserslåen åpner festene til for eksempel lukeseksjonene 6 og 8. 2 Fig. 3c viser en utførelsesform hvori både indre den indre lukeseksjonen 8 og den ytre lukeseksjonen 6 bare har én dør, og motoranordningen 226 er plassert under den indre lukeseksjonen 8. Armseksjonen 228 er festet mellom den indre lukeseksjonen 8 og den ytre lukeseksjonen, hvis armseksjon skyver døren 232 til den ytre lukeseksjonen åpen mens motoranordningen 226 åpner døren 2 til den indre lukeseksjonen. Armseksjonen kan være festet stående mellom lukeseksjonene eller den kan være festet diagonalt, som i fig. 3c. I tillegg kan denne utførelsesformen implementeres slik at begge lukeseksjonene har to eller flere dører, og motoranordningen 226 er plassert under den indre lukeseksjonen 8, i hvilket tilfelle armseksjonene 228 er festet til begge dørene 2 og 232 til den indre lukeseksjonen og den ytre lukeseksjonen for å åpne dører Fig. 3d viser en utførelsesform, hvori den ytre lukeseksjonen 6 har to dører og den indre lukeseksjonen har én dør. Dørene 232 til den ytre lukeseksjonen, danner en kant, når lukket, som reduserer oppsamling av snø og is oppå dørene. I den utførelsesformen åpnes døren 2 til den indre lukeseksjonen nedover, men utførelsesformer hvori den åpnes oppover, er også mulig. Løsningen presentert i fig 3c, hvori motoranordningen 226 eller en gassfjæranordning er plassert under den indre lukeseksjonen, kan anvendes i den typen utførelsesformer. Den utførelsesformen kan også oppnås slik at

10 NO/EP motoranordningen/gassfjæranordningen er plassert i rommet mellom lukeseksjonene ved siden av den sideveggen som er i den åpne enden av døren til den indre lukeseksjonen. 1 Fig. 3e viser en utførelsesform, hvori den ytre lukeseksjonen 6 og sidelukeseksjonen 8 har såkalte svingdører 232 og 2. Dørene kan festes til de øvre og nedre kantene av røykavtrekket med pinner 4, slik at pinnene 4 er satt på begge sider av midtdelen til dørsiden. Når dørene 2 og 232 er lukket, er de i det vesentlige i horisontal posisjon, og under åpning av dørene, som henger på hengselpinner, er de fri til å svinges til den vertikale posisjonen, som muliggjør fri flyt av røykgasser. Åpningen av dørene kan anordnes ved å vekte den andre kanten av døren tyngre, i hvilket tilfelle den, ved påvirkning fra jordas gravitasjon, snus til vertikal posisjon under åpning. Åpningen kan også anordnes på en annen måte, f.eks. med et fjærhengsel. I tillegg kan festepinnene 4 være på et annet sted. Hvis åpningen av dørene er anordnet med likevekt, kan festepinner være plassert til siden for midten av dørene. Svingdørens rotasjonsakse er foretrukket plassert i dørens nivå, men den kan også være i en avstand fra den. Ved anvendelse av svingdøren er rotasjonsaksen foretrukket minst delvis mellom dørens fashøvel, hvis fashøvel betyr det perpendikulære nivået i forhold til dørnivået, som inkluderer kanten til døren. 2 I den aktuelle utførelsesformen kan det være én eller flere dører, og dørene kan være mulig å åpne med den samme utløserslåen 2 eller så kan dørene være anordnet slik at én dør i den øvre lukeseksjonen 6 og den indre lukeseksjonen 8, kan åpnes med utløserslåen 2 og denne døren, under åpning, frigjør de andre dørene. I det tilfellet er dørene, mens de lukkes, satt til å overlappe hverandre slik at den forrige døren holder kanten til den neste døren oppe. Slåen 2, som frigjør dørene, er i midten av den ytre lukeseksjonen og den indre lukeseksjonen i figuren, men den kan også være et annet sted, f.eks. i sidekanten til avtrekket. 3 I tillegg er kombinasjoner av utførelsesformene som beskrives ovenfor mulig, slik som én dør i den ytre lukeseksjonen 6 og to dører i den indre lukeseksjonen, der dørene åpnes oppover eller nedover. I forhold der for eksempel snøen ikke forårsaker problemer, kan dørene 232 til den ytre lukeseksjonen også være mulig å åpne nedover. I disse utførelsesformene kan

11 NO/EP2184 dørene 232 til den ytre lukeseksjonen med dobbelte dører, når de er lukket, danne en kant og også, om nødvendig, kan dørene til den indre lukeseksjonen 8 med dobbelte dører, når lukket, danne en kant. De ytre og indre lukeseksjonene 6 og 8 med én dør kan også være formet som en kuppel. Utførelsesformene som beskrives ovenfor med sine variasjoner, kan også oppnås slik at det er flere lukeseksjoner på rad. I det tilfellet kan rommet til lukeseksjoner utnyttes som for eksempel et gassrom, og en reflekterende overflate og/eller dampsperremateriale kan legges til på den underste lukeseksjonen. Fordelen med de flere etterfølgende lukeseksjonene kan være et ytterligere redusert behov for varmeisolerende materiale og/eller bedre varmeisolerende evne. 1 I tillegg kan det være separate åpningssystemer for den indre lukeseksjonen 8 og den ytre lukeseksjonen 6 uavhengig av i hvilken retning dørene 2 til den indre lukeseksjonen åpnes. Systemene som anvendes for å åpne, kan være motordrevne eller gassfjærdrevne eller så kan åpningen være anordnet på en alternativ måte, for eksempel ved å utnytte gravitasjon. I alle utførelsesformer som beskrives ovenfor, kan lukeseksjonenes åpningssystem være basert på en varmesensitiv utløserslå, der temperaturtoleransen f.eks. kan være rundt 7 C. Hvis det er tilfelle, kan det sikres at slåen smelter ved rundt 0 C og frigjør døren(e) til lukeseksjonen(e). 2 Bare noen av utførelsesformene ifølge oppfinnelsen blir beskrevet ovenfor. Oppfinnelsen kan naturligvis modifiseres innenfor omfanget som defineres av de medfølgende kravene i detaljene for implementering og praksiser for bruk. I de ovennevnte utførelsesformene har to overliggende luker blitt beskrevet. Fagmannen vil forstå at antallet overliggende lukeseksjoner kan være større enn to, slik som for eksempel tre eller fire. Dessuten kan det i stedet for én eller to dører være flere dører i luken, slik som f.eks. fire.

12 NO/EP Patentkrav 1. Røykavtrekk, karakterisert ved at røykavtrekket (2) omfatter minst én indre lukeseksjon (8) som kan åpnes, og minst én ytre lukeseksjon (6) som kan åpnes, og den indre lukeseksjonen (8) og den ytre lukeseksjonen (6) er posisjonert i røykavtrekket (2) i det vesentlige én oppå den andre slik at det er et isolerende luftrom og/eller et isolerende rom som inneholder andre gassblandinger, mellom lukeseksjonene. 2. Røykavtrekket ifølge krav 1, karakterisert ved at den ytre lukeseksjonen (6) og den indre lukeseksjonen (8) er separat dreibart montert på annen struktur av røykavtrekket Røykavtrekk ifølge et hvilket som helst foregående krav, karakterisert ved at en høyde (236) av luftrommet er valgt slik at den varmeisolerende evnen til røykavtrekket er maksimal. 4. Røykavtrekket ifølge et hvilket som helst foregående krav, karakterisert ved at den ytre lukeseksjonen (6) er i det vesentlige høyere enn taknivået, og at den indre lukeseksjonen (8) er under takets øvre overflate foretrukket på nivået til isoleringsmaterialets nedre kant. 2. Røykavtrekket ifølge et hvilket som helst foregående krav, karakterisert ved at den øvre lukeseksjonen (6) består av én eller flere dører (232) og/eller den indre lukeseksjonen (8) består av én eller flere dører (2). 6. Røykavtrekket ifølge et hvilket som helst foregående krav, karakterisert ved at det er et varmereflekterende belegg eller overflate under den indre lukeseksjonen. 7. Røykavtrekket ifølge et hvilket som helst foregående krav, karakterisert ved at minst én av lukeseksjonene er smeltemateriale som smelter ved temperatur rundt C, foretrukket temperatur rundt 0 C Røykavtrekket ifølge et hvilket som helst foregående krav, karakterisert ved at døren(e) (2) til den indre lukeseksjonen og/eller ytre lukeseksjonen åpnes oppover.

13 NO/EP Røykavtrekket ifølge hvilke som helst av foregående krav 1-7, karakterisert ved at døren(e) (2) til den indre lukeseksjonen og/eller den ytre lukeseksjonen åpnes nedover.. Røykavtrekket ifølge hvilke som helst av foregående krav -7, karakterisert ved at døren(e) (2) til den indre lukeseksjonen og/eller den ytre lukeseksjonen åpnes ved å rotere rundt en rotasjonsakse, i hvilket tilfelle rotasjonsaksen er plassert, i det minste delvis, mellom en dørs fashøvel. 11. Røykavtrekket ifølge et hvilket som helst foregående krav, karakterisert ved at avtrekkets indre lukeseksjon (8) og ytre lukeseksjon (6) er koblet til det samme åpningssystemet Røykavtrekket ifølge krav 11, karakterisert ved at avtrekkets indre lukeseksjon (8) og ytre lukeseksjon (6) er koblet til åpningssystemet med armseksjonene (224 og 228). 13. Røykavtrekket ifølge krav 11, karakterisert ved at åpningssystemet er plassdert i rommet mellom den ytre og den indre lukeseksjonen (6 og 8). 14. Røykavtrekket ifølge krav 11, karakterisert ved at åpningssystemet er plassert under den indre lukeseksjonen (8) 2 1. Røykavtrekket ifølge krav 11, karakterisert ved at åpningssystemet til minst én lukeseksjon er basert på en varmesensitiv utløserslå.

14 1 NO/EP2184

15 2 NO/EP2184

16 3 NO/EP2184

17 4 NO/EP2184

18 NO/EP2184

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2334984 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. F21V 33/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2449641 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 (2006.01) H02G 1/11 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.09 (80) Dato for Den

Detaljer