Medlemsskriv. Nr juni INNHOLD: Faglig utveksling i bønneåkeren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsskriv. Nr 2. 14. juni - 2011 INNHOLD: Faglig utveksling i bønneåkeren!"

Transkript

1 Medlemsskriv Nr juni INNHOLD: ARRANGEMENT... 3 INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 JORDBRUKSVEKSTER... 6 GRØNNSAKER FRUKT OG BÆR VEKSTHUS DITT MOBILNUMMER, E-POSTADRESSE OG POSTADRESSE Faglig utveksling i bønneåkeren! 1 Foto: Lars Arne Høgetveit

2 2

3 ARRANGEMENT Se kalender på Jordbruksvekster 1. juli 2011 kl Vestfold Frøavlerlag og NLR Viken arrangerer markdag hos Maria og Knut Søyland på Fossan i Re, se kalender 22. juni kl Sprøytedemonstrasjon i potet og løk hos Per Amundrød - oppmøte på gården i Helgeroa: krysset mellom veiene til Stavern og Nevlunghavn (Brunlanesveien 1195). Dan Christensen fra NLR Viken informerer om ulike dysetypers pluss og minus, valg av riktig trykk og væskemengde for å få best mulig sprøyteresultat. Deretter sprøyter vi med ulike dyser og trykk (i potet- og løkåker med spesialvæske i sprøyta slik at vi kan se spredebilde med UV-lys etterpå og se hvor god dekning vi har fått. Så får vi krysse fingrene for oppholdsvær! Frukt- og bærdyrkere 30. juni-3. juli Tur til Sør Sverige økologisk eple Grønnsaksdyrkere 16. juni kl Teknisk dag med fokus på ugras. Freberg og Bjertnæs Salat på Nøtterøy. Dagen er i regi av "Foregangsfylke økologisk grønnsak produksjon Vestfold". 21. juni Markdag i kålrotprosjektet hos Aud M. Folden og Bernt I. Fuglu i Levanger 22. juni kl Sprøytedemonstrasjon i potet og løk hos Per Amundrød (se over) okt

4 INFO FRA DAGLIG LEDER Vi er nå i full gang med å få på plass praktiske løsninger og detaljer etter fusjonen. Selv har jeg funnet meg godt til rette på mitt nye kontor på Gjennestad. Stikk gjerne innom! I forbindelse med fusjonen ble det opprettet 10 ulike team ; 4 fagteam og 6 tverrfaglige team. Dette er en fin samarbeidsmåte, og er med på å skape en vi-følelse mellom rådgiverne og våre kontorer i Lier og på Gjennestad. Forsommeren er en hektisk tid. Mange markvandringer og høy uteaktivitet i de ulike kulturene. Feltforsøkene er etablert og innhøsting av tidligpoteter er allerede i gang. Medlemskontingenten ble sendt ut sendt i mai, to måneder senere enn normalt. Det var viktig for oss å få en oversikt over alle medlemmene, også fordi flere tidligere hadde doble medlemskap. Som utgangspunkt for beregning av medlemskontingenten brukte vi Landbruksregisteret fra Statens landbruksforvaltning. Tallene herfra er imidlertid fra Vi gjorde derfor en forespørsel til dere, håper vi nådde alle, og spurte om det var endringer fra i fjor til i år. Vi har fått flere tilbakemeldinger om endringer. Til neste år vil vi be om å få evt. arealendringer innen 1. mars. Alle som er medlem hos oss har tilgang til skriftlig informasjon om de ulike kulturer som NLR Viken jobber med. Ønsker du tilsendt informasjon, ta kontakt med oss og vi setter deg opp på mailinglista. Vi ønsker oss flere medlemmer. Våre dyktige rådgivere tilbyr profesjonell rådgiving innen produksjon av korn, frø, oljevekster, gras og grovfôr, poteter, grønnsaker på friland, frukt og bær, samt blomster i veksthus. Målet med vår virksomhet er at vår kunnskap og rådgiving skal bidra til styrket økonomi hos deg som er medlem. Alle som ønsker det har mulighet til å annonsere i våre utgivelser. På hjemmesiden har vi lagt ut en utgivelsesplan. Det er fullt mulig for ikkemedlemmer til også å bruke denne muligheten. Tips oss gjerne. Det er også full mulighet til å markedsføre seg på vår hjemmeside ved å legge ut klikkbar logo. 4

5 Bruk av e-post som middel for å nå ut med informasjon er både rimelig og effektiv. Vi har registrert mange av medlemmenes e-postadresser, men ikke alle. Vi håper derfor at du som ikke allerede har sendt oss din e-postadresse kan gjøre det ved å sende en mail til Kjetil Gran Bergsholm 5

6 JORDBRUKSVEKSTER Misvekst og mangelsymptomer i korn Ofte viser misvekst i åker seg med endring i bladfarge, gulning, bladflekker eller spesielle mønster. Årsaken kan skyldes en reell mangel i jorda av et plantenæringsstoff eller forhold i jorda som gjør næringsstoffa dårlig tilgjengelig. Typisk får en mangel på mangan når det er høg ph og/ eller løs jord. Ikke ideell plassering av såfrøet i jorda i forhold til gjødsla vil også kunne føre til gulning. Vi har sett en del lyse kornåkere i år hvor det har vært sådd svært djupt på grunn av løs jord. Yara har en nettside som viser forskjellige mangelsymptomer i forskjellige vekster: Bruk gjerne denne som hjelp for å diagnostisere vekstproblemer. Årsaken er ikke nødvendigvis en mangel i jorda selv om symptomene antyder det, en må også sjekke rotsystemet på plantene. Røttene kan skades av lav ph eller skadegjørere som rotgallnematoder og cystenematoder. Dette vil føre til dårlig næringsopptak og symptomer på mangel av forskjellige næringsstoffer. Rotgallnematoder øker i utbredelse Forskjellige typer nematoder kan føre til skader på planter, stengelnematoder, cystenematoder, frittlevende nematoder og rotgallnematoder. Noen av disse går på bestemte kulturer slik som korncystenematode på grasarter og potetcystenematoder på poteter (søtvier), andre går på mange forskjellige arter, både korn og grønnsaker. Mange rotgallnematoder hører til disse. Vi har stadig sett flere steder hvor rotgallnematoder har gjort skader i kornåker og disse kan også skade andre kulturer. De siste funnene har vært av arten Meloidogyne naasi i korn, tidligere har en funnet M. hapla i gulrøtter. Dersom du finner rotgallnematoder er det viktig å få bestemt hvilken art nematode du har da dette er helt avgjørende for å finne et vekstskifte som bekjemper nematodene. Erfaringer fra funn av M. naasi i korn har vist at riktig valg av vekster (havre) i vekstskiftet har bekjempet denne nematoden. Resistens hos kulturen mot M. naasi og M. hapla kan være helt forskjellige, 6

7 for eksempel er erter svært mottakelige mot M. hapla men de angripes ikke av M. naasi. Bildet under viser angrep av rotgallnematode i korn: Korncystenematode mange steder Vi har sett mange nye angrep av korncystenematoder i år, det vil si at oppformeringen skjedde sist år og årets vekst har vært mottakelig. På samme måte som med rotgallnematoder bør en kjenne hvilken art en har fått angrep av for å kunne velge resistent kornsort. Mange kornsorter har resistens, først og fremst byggsorter men også noen havresorter, resistensen er imidlertid forskjellig fra sort til sort. Bildet under viser typiske symptomer i vårhvete. Legg merke til at det dannes rotknuter med en mengde nye finrøtter og en har ikke galler slike en ser på bildet over med rotgallnematode. 7

8 Djup såing av korn på løs jord Flere steder har det vært en utfordring å få kornet i riktig dybde fordi jorda har vært svært løs noe som har ført til at kornplantene har vært svake og lyse etter spiring. Dette vil rette seg når plantene passerer to-bladstadiet og de vil få normal vekst når de tar opp gjødsel fra jorda. Bildet under viser planter som har kommet svært djupt i noen partier av åkeren, i andre deler ligger såkornet på normal sådybde. 8

9 9

10 GRØNNSAKER Bekjemping av snegler Det er 4 stikkord, nøkkelbegreper, som er viktige ved bekjemping: 1. Sperrebelte. Jorda holdes svart i et 3-4 meters belte fra åkerkant og inn til kulturplantene. Kantstrøing med sneglemiddel, i det svarte beltet, kan være nok for å holde et pågående angrep i sjakk om sneglene er små nok. 2. Tidspunkt. Kom ikke bakpå med tiltaka. (dvs stikk innom åkeren hyppig) 3. Aktivering. Jernfosfat trenger i utgangspunktet ikke fukt for å virke, men det vil nok virke noe bedre ved fuktige forhold og da har vi jo oftest det største snegleproblemet. 4. Vedlikehold. Følg kontinuerlig med på åte-tilgangen og etterfyll. Bedre å gå ned i dose, men øke hyppigheten av utlegg. (Strø åte inne i kulturen ved behov men da er en normalt bakpå med bekjempelsen, om ikke sneglen har overvintret i åkeren som egg/snegle. Flere bruker en strategi med eksempelvis 0,7 kg Smart Bayt per utstrøing rundt feltet og gjentar etter 5-7 dager ved sneglevær. Inntak av jernfosfat gjør at sneglene slutter å ta til seg føde. De trekker seg tilbake til gjemmestedene sine og dør. Vi vil altså normalt se få døde individer i åkeren. For mer informasjon klikk på denne linken: Snegle-info Nedvasking av næring? Det har lokalt kommet større nedbørsmengder i grønnsaksområdene i våre områder den siste tiden, men det er lokal forskjeller. Det kan for noen da være aktuelt å vurdere behovet for tilførsel av økt mengde næring pga NEDvasking. Kulturer med grunt rotsystem er naturlig nok mest utsatt ved begynnende nedvasking. Nitrat løses lettere i jordveska enn svovel osv: Nitrat > Svovel > Ammonium og Kalium. 10

11 Prosent løst næring forventet utvasket Prosent løst næring forventet utvasket Prosent løst næring forventet utvasket Feltkapasitet for ulike jordarter er slik: Sandjord bruker vi ca 20 millimeter Lettleire ca 30 millimeter Siltig mellomleire ca 40 millimeter Vurdering av utvasking ved hjelp av figurer For å forstå figurene bedre på neste siden eksemplifiserer vi litt: Har vi fått 95 millimeter nedbør så trekk i fra 20 millimeter på sandjord og du finner nedbørsoverskuddet, 75 millimeter. Gå så inn på x-aksen i figuren Sandjord på 75 millimeter nedbørsoverskudd og les av på y-aksen hva utvaskingen i % har vært i for eksempel sjiktet 0-30 cm. I dette tilfellet får vi da 53 %. Sandjord, prosent utvasking ved nedbørsoverskudd. Nedb. oversk. mm cm 14 % 37 % 52 % 61 % 67 % 72 % 0-15 cm 23 % 48 % 61 % 69 % 74 % 78 % v/ overflate 38 % 61 % 72 % 78 % 82 % 85 % 90 % 80 % 70 % Sandjord Siltjord, prosent utvasking ved nedbørsoverskudd. Nedb. oversk. mm cm 4 % 18 % 32 % 42 % 50 % 56 % 0-15 cm 8 % 28 % 42 % 52 % 59 % 65 % v/ overflate 19 % 43 % 56 % 65 % 71 % 75 % Leirjord, prosent utvasking ved nedbørsoverskudd. Nedb. oversk. mm cm 1 % 9 % 19 % 29 % 37 % 43 % 0-15 cm 3 % 16 % 29 % 39 % 47 % 53 % v/ overflate 10 % 30 % 44 % 54 % 61 % 66 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0-30 cm 0-15 cm v/ overflate Nedbørsoverskudd i mm over feltkapasitet 90 % Leirjord 90 % Siltjord 80 % 80 % 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0-30 cm 0-15 cm v/ overflate Nedbørsoverskudd i mm over feltkapasitet 30 % 20 % 10 % 0 % 0-30 cm 0-15 cm v/ overflate Nedbørsoverskudd i mm over feltkapasitet Kilde: Hugh Riley, Bioforsk og tilrettelagt grafisk av Torgeir Tajet, NLR Viken. 11

12 Nedvasking og rotopptak av jordherbicider Vi minner kort om at en normalt skal se an værprognosen med hensyn til nedbør ved bruk av jordherbicider på grunn av faren for opptak i kulturplanten. Normalsituasjonen er at faren er større på lette jordarter en på tyngre, men på begge jordarter skal nedbøren inn som en veldig viktig parameter for vurderingen for om en skal vente eller behandle. Dispensasjoner og off-labler Fagkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving for grønnsaker i Norge, Gerd Guren, oppdaterer en god oversikt over gyldige dispensasjoner og off-labler, som du kan laste ned her på denne linken: Da kan du finne frem til den eller de off-label/dispensasjoner som er tilgjengelige og be rådgivingen om tilsendt egenerklæring og tilleggsetikett. Gulrotsugerprosjekt Vi minner om at alle gulrotprodusenter tilknyttet NLR Viken skal ha fått en e-post datert 8. juni - som en del av Gulrotsugerprosjektet der det bes om tilbakemelding på 6 spørsmål. Det er viktig at alle gjør en jobb der det tar få minutter men gir både faglig informasjon og økning i prosjektets egenandel for hver som svarer. Det er også viktig at hver produsent legger inn åkre der en IKKE finner gulrotsuger eller krusing (dette vet en normalt i hvertfall etter ca juni). Linken til spørsmålene er her: Tilbakemelding Økofunn Oikos ønsker å informere om en nystartet markedsplass for kjøp og salg av driftsmidler i økologisk landbruk på nett som heter Økofunn.no. Målet er å skape en moderne og effektiv formidlingstjeneste for norsk økolandbruk som brukerne (bøndene m.fl.) selv utvikler og skaper gjennom selv å legge ut rubrikkannonser, disse er gratis. De kan gjelde det meste: gjødselmidler, redskap, formeringsmateriale (bær, frukt etc), livdyr, jordleie og alt annet som behøves til økologisk gårdsdrift. 12

13 13

14 FRUKT OG BÆR Sortsutvalg i kjernefrukt og jordbær Epler og jordbær er to frukt- og bærarter hvor import av plantemateriale er forbudt med mindre de har vært gjennom en karantenestasjon. Det er begrunnet med plantehelse og at det er farlige sykdommer en vil verne seg mot å få inn i landet. Dette gjøre det vanskelig å tilpasse et salgsproduktet til det supermarkeder og kunder etterspør, da hele prosessen med karantenestasjon og oppformering tar mange år. For eple eller pære tar det kring 5 år å få slusa en sort gjennom om alt går etter planen. For eksempel ønsker supermarkedene fastere jordbær fordi faste sorter er lettere å transportere. Hovedsorten Korona har mange gode kvaliteter, men evnen til å tåle lang transport er ikke en av dem! Det finnes masser av faste sorter i Europa, men da det er dyrt og tidskrevende å få dem gjennom karantenesystemet er det vanskelig å bestemme seg for hvilken sort som akkurat passer seg for det norske klimaet og den norske forbrukeren. Hver gang man har brakt en sort gjennom karantenesystemet skal man helst ha funnet rett sort ellers er mange penger brukt på noe som ikke gir resultat. I epledyrkinga gjør en liknende problemstilling seg gjeldende. Her er det Rød Gravenstein som supermarkedene ikke er så begeistret for. Her er NLR Viken prosjekteier på et stort eplesortprosjekt som ser på nye interessante sorter. Prosjektet finansieres av Innovasjon Norge og stor egeninnsats av fire rådgivingsenheter i Norsk Landbruksrådgiving. Vi skulle gjerne ha kommet med et par gode nye eplesorter i butikkene om noen år, men utvalget på 10 sorter kan også være for lite til de kriteriene dyrkeren og forbrukeren stiller. Det bør bli et resultat for ellers er det brukt mange penger, anstrengelse og fem års arbeid til ingen nytte. Det er bruk for en økt fokusering på dette område, da både jordbær og epler utsettes for stor konkurranse fra importvare. Og våre utenlandske konkurrenter lager vare av bedre og bedre kvalitet. De dager hvor hvert importert jordbær per definisjon smakte dårlig er snart forbi. En kan spørre seg selv om den norske forbrukeren fortsatt vil ha preferanse for et norsk jordbær hvis det koster dobbelt så mye, kortere holdbarhet og ikke smaker bedre enn det utenlandske! Det er jo dessverre ikke en naturlov at et norsk jordbær smaker bedre enn et 14

15 tilsvarende svensk. Tiden når et importert eple var dyppa i plantevernmiddel og hardvoksa for å ha lang holdbarhet, er på veg forbi. Butikkene kan smykke seg med import epler som har vært lagret ved hjelp av kontrollert atmosfære (CA-lager) og de kan tilby vare året rundt. Også midt i den norske eplesesongen! Hva kan man da gjøre? Enten kan man åpne opp for importen med de uheldige konsekvenser det eventuelt kan få i form av import av sykdommer med plantene. Dette diskuteres innen jordbærdyrkningen for tiden, hvor man har hatt kontakt med myndighetene og har diskutert saken. På Bærseminaret arrangert av NLR Viken i år i Drammen ble det på Norges Bærdyrkerlag årsmøte besluttet at man skulle jobbe for import av jordbærplanter i en eller annen utstrekning. Eller også kan man sette av flere penger av til import og utprøving av sorter i Norge med den risiko man har for å tape pengene, fordi sortene ikke er anvendelige. Denne vei er også vanskelig for det blir ikke flere penge fremover til slike prosjekter, nærmere tvert imot. En ting som undre meg som dansker er, at man ikke har fått til en form for sortsprøving under norskliknende klimaforhold i Sverige hos svenske dyrkere av epler og jordbær, hvor man da må kunne finne steder som klimamessig likner på Østlandet, klimatiske forhold som likner en del på Sør og Vestlandet kan finnes i Danmark. Hadde man noen prøvefelter i et av disse landene kunne norske dyrkere og fagpersoner reise ditt og se hvilke sorter som var interessante og som burde prioriteres. Noen sorter kommer dog gjennom alle forhindringene. I disse dagene kommer de første norske jordbærene på markedet heriblant skal man holde øye med sorten Sonata som det er knyttet store forhåpninger til. Det er nemlig en fast sort som man håper kan avløse Korona i butikkene. Vi får håpe at dette blir innledningen til en god sesong for de norske jordbær og eplebønder. 15

16 Friskkonsumproduksjon av solbær Prosjektet Solbær for friskkonsum som delikatessebær er nylig innvilget bygdeutviklingsmidler (BU-støtte) fra Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold. Prosjektet skal undersøke en ny dyrkningsteknikk som kan gi bær med høy kvalitet for frisk konsum. Markedet for denne type produksjon skal også undersøkes. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NLR Viken, NLR Østafjells, Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen og dyrkere i de tre rådgivingsenhetene. Prosjektet skal løpe ut Solbær har for det meste blitt benyttet til produksjon av saft, syltetøy og gele. Solbær er i liten grad benyttet som konsumbær. Årsaken er sannsynligvis smak og kvalitet og at utseende av solbærklaser ikke er tiltrekkende. Det er gjort lite med foredling av sorter som har god smak og store lange klaser. De siste tre årene har foredlingsprogram fra SCRI i Skottland og RIPF fra Polen kommet med nye sorter som spesielt egner seg for denne type produksjon. Vi tror at hvis det dyrkes bær med god smak og tiltrekkende utseende vil salg av solbær for konsum ha et betydelig potensial. Solbær er et av bærslagene med høyest innhold av antioksidanter, noe det for tiden er stort fokus på. Det er store kvalitets- og smaksvariasjoner mellom sortene. To av sortene som dyrkes i Norge, egner seg til denne produksjonen. I prosjektet skal disse sortene prøves sammen med fire sorter fra utlandet. Sortene fra utlandet er foredlet spesielt for friskkonsummarkedet. Disse sortene har et potensiale til å gi lange og jevne klaser med lite kartfall. Store, jevne klaser er mest delikate, og det er viktig at alle bærene sitter fast på raklen og ikke drysser. Vi skal prøve en ny dyrkningsteknikk hvor plantene formes som hekk/espalier. Lignende dyrkingsteknikk benyttes i produksjon av rips og stikkelsbær for friskkonsum. Med slik dyrkingsteknikk oppnås store, lange klaser med store bær. Solbær dyrket på denne måten skal testes på lokalmarkedet og mot større varemottakere. Det skal inngå en økonomisk vurdering av produksjon og omsetning. Resultatet skal formidles til interesserte produsenter. Bilde: Solbærbusker dyrket som espalier (hekk) med tre greiner pr plante. Bærene høstes på sidegreiner som stadig blir fornyet. 16

17 17

18 VEKSTHUS Rengjør veksthus for ugras og skadedyr! Av Eli Ronglan Har du slitt med trips og mellus eller andre skadedyr i vår? Mange sloss mot insektstammer som er resistente mot sprøytemidler. Uansett om du skal bruke integrert bekjempelse eller kjemi er det en god investering å få ned smittepresset fra eget gartneri før nye kulturer tas inn. Benytt anledningen om du har noen dager der husa kan stå tomme det kan spare deg for mange kroner i insektmidler og arbeid utover høsten Tøm huset for alle planter Fjern alt ugras i husene (under bord, langs veggene osv.) Fjern også ugras rundt husene (helst i en sone på 9 meter fra veggen!) Sett opp temperaturen i husa til minimum 45 C i 2-3 døgn. Om ugraset er fjernet på forhånd vil voksne kvitfly og voksne trips dø ved en slik behandling (ved 50 C dør de i løpet av ett døgn). Pass på at temperaturen ikke kommer så høyt at det ødelegger plater og teknisk utstyr i huset. For å kunne ta pupper av trips som eventuelt finnes i jord må disse drives frem og drepes/sultes ut. Dette tar 1 uke ved 30 C eller 2 uker ved 25 C. Det er viktig at fuktigheten i huset holdes så lav som mulig og at det ikke finnes fritt vann i huset. Det vil kunne kjøle insektene og gi dem mulighet til å overleve behandlingen. Heng opp limfeller rett over bakken for å fange eventuelle trips som klekkes. Etter at temperaturbehandlingen er gjennomført, ta en grundig vask av tak, vegger, bord, ganger og gulv. Kilde: Bioforsk 18

19 God støtte fra Enova Fra og med 1. juni har Enova innført et nytt støtteprogram i tillegg til de andre programmene vi kan velge i. Programmet heter Varmesentral Industri Formålet med dette er å forenkle og å gjøre det mer attraktivt å konvertere til fornybar varme. Kort fortalt går dette ut på at du kan få 2125 kroner i støtte pr kw effekt på en ny fliskjele. Du kan få 1100 kroner i støtte pr kw effekt på en ny luft til vann varmepumpe. Maksimal støtte er 50% av dokumenterte byggekostnader. I praksis vil støtten til varmepumpe bli 15-20% og for flis antagelig det dobbelte. Støtten trappes noe ned for anlegg over 500 kw, men er likevel meget god. Det er ikke lenger behov for å sende inn budsjett og lange utredninger med søknaden. Vi oppgir effekt og gir en kort beskrivelse av prosjektet og dermed er det meste av søkeprosessen over. Saksbehandlingstiden er under 5 uker. Gartnerdagene på Gjennestad 2011 er i år oktober - sett allerede av dagene nå! Bildet over fra utstillingen av grønnsakssorter. 19

20 DITT MOBILNUMMER, E-POSTADRESSE OG POSTADRESSE Det er viktig for oss med en godt oppdatert medlemsdatabase. Er det feil adresse på medlemsskrivet, får du ikke e-post eller SMS fra oss? Gi oss oppdatert informasjon. Send info til: eller ring en av oss. Utgiver: Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE Hjemmeside: E-post: Ansatte Stilling/ fagområde Telefon: Kjetil Gran Bergsholm Daglig leder Jon Holmsen Korn, jordkultur John Ingar Øverland Frø, proteinvekster Siri Abrahamsen Potet Jon Herman Wold-Hansen Grovfôr Lars-Arne Høgetveit Grønnsaker Torgeir Tajet Grønnsaker Mona Auli Grønnsaker Anne Lene Malmer Grønnsaker Andy Leese Assistent Sigrid Mogan Bær Gaute Myren Frukt Dan Christensen Bær Marianne Strøm Veksthus Eli Ronglan Veksthus Anders Sand Veksthus

Bekjemping av snegler i korsblomstra vekster - Foss Gård 02.02.2010

Bekjemping av snegler i korsblomstra vekster - Foss Gård 02.02.2010 Bekjemping av snegler i korsblomstra vekster - Foss Gård 02.02.2010 Hovedstrategier Forebyggende tiltak, her er det glidende overganger til: Kurrative tiltak v/ Rådgiver v/ ådg ve Lars-Arne Høgetveit,

Detaljer

Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk

Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk dyrkning, tankevekkende utfordringer Thomas Holz, Foregangsfylke prosjektet økologisk grønnsaksproduksjon i Vestfold g p j rådgiver i NLR Østafjells Vestfold - Foregangsfylke

Detaljer

Bruk av Fangvekster. Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring

Bruk av Fangvekster. Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring Bruk av Fangvekster Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring Fangvekstbestand: Nær sammenheng mellom N i fangvekst og visuell bedømmelse av fangvekstens dekningsgrad Svensk anbefaling:

Detaljer

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015.

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015. Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015. Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Trips og bladlus er de vanligste skadedyrene på utplantingsplanter. Her er en plan for hvordan

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

Vanning til grønnsaker

Vanning til grønnsaker Vanning til grønnsaker Hvordan vurdere vanningsbehovet gjennom sesongen ut fra jordart, nedbør og kultur? Hugh Riley Bioforsk Øst Noen spørsmål om tørke/vanning : I hvilke vekstfaser er plantene følsomme

Detaljer

Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov?

Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov? Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov? Jens Strøm Direktør Bama Gruppen AS Kvalitet-Miljø-FIV-Næringspolitikk Jens Strøm 2009 1 Bama D+D 0-feil Miljø Forskning Økonomi Økologisk produksjon Temaer

Detaljer

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Definisjon Integrert plantevern Integrert plantevern er strategier for bekjempelse

Detaljer

Bilde 1: Bladflekker av Alternaria solani (7/10-2013). Bilde 2: Sporer isolert fra flekkene.

Bilde 1: Bladflekker av Alternaria solani (7/10-2013). Bilde 2: Sporer isolert fra flekkene. Rapport Forsøk med Amistar mot tørrflekksyke i potet 2013 Ingen sikre avlingsutslag for sprøyting med Amistar mot tørrflekksyke i Kuras i 2013, men tendens til størst avling ved sprøyting ved begynnende

Detaljer

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum «Hagepelargonium kalles også Pelargonium Zonale» Jord Bruk vanlig god gjødsla torv. ph 5,5-6. Potting Hus/bord må være klargjort, slik at plantene kan bli

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter.

Detaljer

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Ugras Viktigste årsak til reduserte avlinger og kvalitet i økologisk landbruk Største kostnad direkte

Detaljer

AVLINGSTAP VED JORDPAKKING KONTRA TAP VED UTSATT SÅTID KONSEKVENSER FOR OPTIMAL MASKINKAPASITET

AVLINGSTAP VED JORDPAKKING KONTRA TAP VED UTSATT SÅTID KONSEKVENSER FOR OPTIMAL MASKINKAPASITET AVLINGSTAP VED JORDPAKKING KONTRA TAP VED UTSATT SÅTID KONSEKVENSER FOR OPTIMAL MASKINKAPASITET Hugh Riley Norges Bondelags Kornkonferanse Oslo 26.1.16 Innledning Jorda er laglig når den kan bearbeides

Detaljer

Plantenytt i grønnsaker nr , 07. juli 2016

Plantenytt i grønnsaker nr , 07. juli 2016 Soppsprøyting i løk Plantenytt i grønnsaker nr. 13-2016, 07. juli 2016 Se siste plantenytt (nr. 12) Det meldes fra VIPS at det er høy risiko for løkbladskimmel nå. Soppsprøyting i gulrot Gulrota som skal

Detaljer

Ribes. Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk

Ribes. Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk Ribes Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Kva er Ribes? Ribes nigrum Solbær Ribes rubrum Rips Ribes uva-crispa Stikkelsbær Ribes produksjon i Norge Totalt 43

Detaljer

Kontroll av skadedyr i grønnsaker. Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio

Kontroll av skadedyr i grønnsaker. Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Kontroll av skadedyr i grønnsaker Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Viktige prinsipper! Kunnskap om skadedyra sin livs-strategi Forebyggende tiltak Legg på insektnett/fiberduk til rett tid Insektnett/fiberduk

Detaljer

Innspill til jordbruksforhandlingene 2011 fra grøntutvalget i Østfold og Akershus Bondelag

Innspill til jordbruksforhandlingene 2011 fra grøntutvalget i Østfold og Akershus Bondelag 1 av 5 Østfold og Akershus Bondelag Vår saksbehandler Karoline Fjeldstad 69 89 81 52 Deres dato Deres referanse Innspill til jordbruksforhandlingene 2011 fra grøntutvalget i Østfold og Akershus Bondelag

Detaljer

Bioforsk Plantehelse, Høgskolevn. 7, NO-1432 Ås. Tlf. 03 246 / +47 40 60 41 00

Bioforsk Plantehelse, Høgskolevn. 7, NO-1432 Ås. Tlf. 03 246 / +47 40 60 41 00 Bioforsk Plantehelse, Høgskolevn. 7, NO-1432 Ås. Tlf. 03 246 / +47 40 60 41 00 SF nr: 463-05 Klima- og forsøksopplysninger Område: Anlegg, sprøyting, gassing, beising Utarbeidet første gang /av 1/1 1999/RS

Detaljer

Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader

Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader Temadag industrifrugt 31. januar 2013 Sigrid Mogan, Norsk Landbruksrådgiving Viken NLR Viken er en selvstendig rådgivingsenhet tilknyttet

Detaljer

Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter. Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter

Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter. Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter Bakgrunn for Genressurssenteret: Målsettinger om bevaring og bruk Sorter av frøformerte

Detaljer

FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON

FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON Solfjellsjøen, 8820 Dønna Tlf: 90 03 79 48 Org.nr.: NO 893 327 622 MVA FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON Arktiske bringebær Velkommen til bords. Bakgrunn Bær dyrket og utviklet i nordlige områder blir

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på Android

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert 2016-04-08 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 2 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei

Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei 248 Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei John I. Øverland 1 & Lars T. Havstad 2 1 Vestfold Forsøksring, 2 Bioforsk Øst Landvik john.ingar.overland@lr.no Innledning I våre naboland Danmark (DLF-Trifolium

Detaljer

SJEKKLISTE FOR SPREDEUTSTYR MED JORDBÆRBOM

SJEKKLISTE FOR SPREDEUTSTYR MED JORDBÆRBOM SJEKKLISTE FOR SPREDEUTSTYR MED JORDBÆRBOM Denne sjekklista brukes til å kontrollere spesialutstyr for sprøyting av jordbær. Kontrollen tar mindre enn to timer. Det brukes kun reint vann. Sjekklista er

Detaljer

Gjødsling til gulrot. Torgeir Tajet NLR Viken

Gjødsling til gulrot. Torgeir Tajet NLR Viken Gjødsling til gulrot Torgeir Tajet NLR Viken Nitrogen Gjødsling til gulrot N til gulrot (Vestfold 2004 2007) Veksttilpasset næringstilførsel i gulrot Fosforforsøka (NLR/ Bioforsk/ UMB) Andre næringsstoffer

Detaljer

Månedsbrev for januar

Månedsbrev for januar Månedsbrev for januar Hei allesammen! Vi håper dere har hatt en flott jul, romjul og nyttårsfeiring. Vi ønsker å starte dette året med å takke dere for en fantastiskt fin høst! Med så flotte barn, foreldre

Detaljer

Rips og stikkelsbær for frisk konsum

Rips og stikkelsbær for frisk konsum Rips og stikkelsbær for frisk konsum Dyrking av rips og stikkelsbær i espalier (hekk ) Relativt nytt dyrkningsteknikk For rips utviklet i Holland i begynnelse av 90- tallet Først og fremst tenkt for rips

Detaljer

FAGMØTE PÅ LØK, Gjennestad gartnerskole 7. mars

FAGMØTE PÅ LØK, Gjennestad gartnerskole 7. mars FAGMØTE PÅ LØK, Gjennestad gartnerskole 7. mars Kort info om: Nematoder hvordan håndteres de i løkdyrkinga? Av Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken Nematoder / Rundormer Nematoder er kun en betegnelsen på en

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

80 120 150 200 Kg korn

80 120 150 200 Kg korn Løsningsforslag kapittel 4 Dette er løsningsforsag til de oppgavene i boka som er merket med stjerne (*). Oppgave 1 a) 1400 T 1100 800 500 80 120 150 200 Kg korn b) Likevektsprisen finner vi i skjæringspunktet

Detaljer

God avlinger forutsetter god jordstruktur!

God avlinger forutsetter god jordstruktur! God avlinger forutsetter god jordstruktur! Norsk Landbruksrådgiving på Dyrsku`n 11-13.sept. 2015 Kari Bysveen, NLR Viken: Foto: K.Bysveen, om ikke annet er oppgitt Pakka jord gir bl.a misvekst og redusert

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 135 Åkerbønner Foto: Unni Abrahamsen 136 John Ingar Øverland & Unni Abrahamsen / Bioforsk FOKUS 4 (1) Sorter av åkerbønner John Ingar Øverland 1 & Unni

Detaljer

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Frø & formering Tema 1 C - Engfrø Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Etablering av engsvingel

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

Vekstskifte i korndyrkingen. Bjørn Inge Rostad

Vekstskifte i korndyrkingen. Bjørn Inge Rostad Vekstskifte i korndyrkingen Bjørn Inge Rostad VEKSTSKIFTE I KORNPRODUKSJONEN Vekstskifte har betydning for avling og kvalitet - og dermed økonomi Forgrødeeffekt er virkningen en vekst har på avlingen påfølgende

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr.

Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr. Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr. 2010 kg ts/daa Tidlig førsteslått gir mye gjenvekst! 1400 Løken, felt 1, middel

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Resistens; forekomst og forvaltning Preben S. Ottesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Resistens; forekomst og forvaltning Preben S. Ottesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Resistens; forekomst og forvaltning, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - resistens Innhold FOREKOMST, ANTALL ARTER... 2 HVA KOMMER RESISTENS AV?... 2 PROBLEMETS OMFANG...

Detaljer

Næringsforsyning til korn. Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH

Næringsforsyning til korn. Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH Næringsforsyning til korn Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH Antall aks og avling Et resultat av såmengde, spiring, busking og ant.

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Søknadsskjema Designernes eget julemarked 2016. Send søknaden til denne e-mail adressen bhelstr65@gmail.com. Søknadsskjema info:

Søknadsskjema Designernes eget julemarked 2016. Send søknaden til denne e-mail adressen bhelstr65@gmail.com. Søknadsskjema info: Søknadsskjema Designernes eget julemarked 2016 lørdag 3. og søndag 4. desember -16, åpnings tid: kl. 10-17 begge dager. rigging fredag 2. desember kl. 17-20. Send søknaden til denne e-mail adressen bhelstr65@gmail.com

Detaljer

Smartere bringebær. Et innovasjons- og forskningsprosjekt. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen m.fl.

Smartere bringebær. Et innovasjons- og forskningsprosjekt. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen m.fl. Smartere bringebær Et innovasjons- og forskningsprosjekt Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen m.fl. Smartere bringebær Finansiert ved Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over

Detaljer

Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010

Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010 Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010 Per Ove Leistad 25.10.2010 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Metode...5 2.1 Kartlegging...5 2.2 Utvalg...5 2.3 Sortering av korn...5 2.4 Laboratorie utstyr...5

Detaljer

Status for fusarium og mykotoksiner

Status for fusarium og mykotoksiner Status for fusarium og mykotoksiner Norgesfôr, Scandic Hamar 5. februar 2013 Einar Strand Fagkoordinator korn, Norsk Landbruksrådgiving Prosjektleder Fagforum Korn, Bioforsk Fagforum Korn Fagforum Korn

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Sikrer avling og kvalitet uavhengig av beiseteknikk

Sikrer avling og kvalitet uavhengig av beiseteknikk Sikrer avling og kvalitet uavhengig av beiseteknikk MONCEREN Effektiv beskyttelse mot svartskurv. PRESTIGE Beskytter mot svartskurv og sugende insekter. ANBEFALING Bruk bare friske settepoteter som er

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2014 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 07.12.2014 v/ Ingrid Myrstad Rapport 2014 Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport

Detaljer

Hvorfor er det behov for planteforedling i nord?

Hvorfor er det behov for planteforedling i nord? Hvorfor er det behov for planteforedling i nord? Magne Gullord, Graminor Nordområdekonferansen 2007, Bodø 8.-9. november Ansvalige institusjoner NLH-UMB Ås Vekstgrupper Finansiering Periode Korn, engvekster,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Grønnposten NOVEMBER 2015

Grønnposten NOVEMBER 2015 Grønnposten NOVEMBER 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: De nye barna har blitt trygge og tør å by på seg selv og vise hvem de er. De etablerte barna har blitt «store»; de kan leke og er forbilder. Vi har mange

Detaljer

Vi hjelper deg med ditt nye smarte kjøkken!

Vi hjelper deg med ditt nye smarte kjøkken! Vi hjelper deg med ditt nye smarte kjøkken! Vi gir deg gode tips & råd rundt planleggingen av ditt nye kjøkken For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte er det fint om du fyller ut kompendiet.

Detaljer

Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon. 1

Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon.  1 Suksesser med IPV i veksthuskulturer Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen Nina Svae Johansen, Bioforsk Plantehelse Workshop om IPM, 1. november, 2011 Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon www.veksthusringen.no

Detaljer

STOKKAVANNET. Avd. Stokkavannet Juni 2015. reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957. 4. juni. FAU sin sommerfest!!

STOKKAVANNET. Avd. Stokkavannet Juni 2015. reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957. 4. juni. FAU sin sommerfest!! STOKKAVANNET reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957 4. juni FAU sin sommerfest!! Tirsdag 9.juni er det tur til Kubbetjern med førskolegjengen! Husk en liten sekk med vannflaske!! Torsdag 11.

Detaljer

Årsaker til manglende avlingsøkning på korn i Hedmark

Årsaker til manglende avlingsøkning på korn i Hedmark Årsaker til manglende avlingsøkning på korn i Hedmark Åsmund Langeland Dialogmøte på Jønsberg 16. mars www.nlrinnlandet.no Norsk Landbruksrådgiving Innlandet Ny regional enhet bestående av rådgivingsenheter

Detaljer

Katrine. Åpent hus med 17 mai pynt demo 4 mai 2012

Katrine. Åpent hus med 17 mai pynt demo 4 mai 2012 Åpent hus med 17 mai pynt demo 4 mai 2012 Vi holder åpent hus kl 17-21 og du får mulighet til å kjøpe varer, spørre spørsmål, smake på en del av våre varer, teste våre produkter og se en eller flere av

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal Markdag i potet, Reddal- 02. juli Sigbjørn Leidal Disposisjon Velkommen, arrangører og deltakere! Program : Tørråtebekjemping Tiltak mot PVY i potet Forsøksresultater (N-gjødsling Arielle og sølvskurvbeising)

Detaljer

Nyttedyr i Bær Hva funker og hva kan kanskje funke Veksthus møter friland

Nyttedyr i Bær Hva funker og hva kan kanskje funke Veksthus møter friland Nyttedyr i Bær Hva funker og hva kan kanskje funke Veksthus møter friland Annichen Smith Eriksen, NLR Viken Frukt og Bærseminar i Drammen, 15. mars 2017 Nyttedyr i Bær veksthus møter friland Oppsummering

Detaljer

Gode hjelpere i økologisk veksthusproduksjon

Gode hjelpere i økologisk veksthusproduksjon Fagseminar 2/9, 2015 om Økologisk Veksthusproduksjon Gode hjelpere i økologisk veksthusproduksjon Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 2015 1 Biologisk bekjempelse mot skadedyr i Økologisk produksjon 100

Detaljer

Påmeldingssystemet FolkOrg

Påmeldingssystemet FolkOrg Brukermanual Påmeldingssystemet FolkOrg tevling.folkorg.no Sist oppdatert 13. april 2016 Innholdsfortegnelse Introduksjon til påmeldingssystemet til FolkOrg 3 Velg konkurranse og klasse 4 Melde på en ny

Detaljer

ANALYSER OG PRIORITERINGER SOM HAR BETYDNING FOR BEREDSKAPSTILTAKENE REGIONALT OG LOKALT

ANALYSER OG PRIORITERINGER SOM HAR BETYDNING FOR BEREDSKAPSTILTAKENE REGIONALT OG LOKALT ANALYSER OG PRIORITERINGER SOM HAR BETYDNING FOR BEREDSKAPSTILTAKENE REGIONALT OG LOKALT Eksempler fra matproduksjonen i landbruket Arne Grønlund MATPRODUKSJONEN I LANDBRUKET SÅRBAR MOT ATOMHENDELSER Produksjonen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler.

Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler. Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr.183 2013 Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler. Redaktør Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Forord Forsøksresultatene som presenteres i denne

Detaljer

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Disposisjon Regelverk Vekstkrav til ulike korn- og belgvekster Jorda vår, jordas bidrag Vekstskifte

Detaljer

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK!

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! Foto: Bioforsk/Arild Andersen -TILTAK I ØRLAND KOMMUNE MOT BRUNSKOGSNEGL Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Hanne K. Høysæter Hvorfor Aksjon Brunskognegl? Ørland hagelag (Hageselskapet)-

Detaljer

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler. Gjeldende fra 1. juli 2012

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler. Gjeldende fra 1. juli 2012 Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler Gjeldende fra 1. juli 2012 JORDBRUKSAVTALEN OG IMPORTREGULERINGEN AV POTETER, GRØNNSAKER OG FRUKT Reguleringsordningen for

Detaljer

Dysterjordet andelslandbruk Virksomhetsplan 2016

Dysterjordet andelslandbruk Virksomhetsplan 2016 Dysterjordet andelslandbruk Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplanen er et levende dokument som revideres årlig. Den kan ses på som et supplement til vedtektene, som samler og utdyper enkelte temaer etter

Detaljer

Skadegjørere i økologisk korndyrking. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@nlr.no

Skadegjørere i økologisk korndyrking. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@nlr.no Skadegjørere i økologisk korndyrking Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@nlr.no Skadedyr Fritflue Bladminerflue Havrebladlus Kornbladlus Nematoder Trips, snegler, kornbladbille Sykdommer

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Medlemskap i Oikos Økologisk Norge

Medlemskap i Oikos Økologisk Norge Medlemskap i Oikos Økologisk Norge Utredning av medlemskategorier Landsmøte 2016 1. Bakgrunn I vedtak under Sak L04-15: Kontingent for 2016 fra Landsmøtet 2015 står det at: «Landsmøtet ber styret utrede

Detaljer

Innhold: Test av sentrifugalspredere Funksjonstest av åkersprøyte Pløying og jordarbeiding GFR og miljøplan Tjenester Kontakt oss Møtekalender

Innhold: Test av sentrifugalspredere Funksjonstest av åkersprøyte Pløying og jordarbeiding GFR og miljøplan Tjenester Kontakt oss Møtekalender Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 4/2010 21.april 2010 Ny forsøksassistent Ingvild Hajum Roland startet som forsøksassistent hos oss 8. april. Hun er ansatt i ca 50% midlertidig

Detaljer

Kurs ved Rothaugen skole. Rothaugen skole. Utgave nr. 1. November. Trivselsleder: Terje Pedersen. Graffitikurs.02 Høres det spennende ut med graffiti?

Kurs ved Rothaugen skole. Rothaugen skole. Utgave nr. 1. November. Trivselsleder: Terje Pedersen. Graffitikurs.02 Høres det spennende ut med graffiti? Rothaugen skole Utgave nr. 1. November Trivselsleder: Terje Pedersen Kurs ved Rothaugen skole Ved Rothaugen skole har vi mange elever med store kunnskaper innenfor forskjellige områder. Flere av disse

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2015

Medlemsundersøkelsen 2015 Medlemsundersøkelsen 2015 Hvem har svart? 63 svar, tilsvarer 44 % av voksne medlemmer. 73 % kvinner svart (ca. 60 % kvinnelige andelshavere). Hva var hovedmotivasjonen for at du ble andelshaver? Reise

Detaljer

BEKJEMPELSE AV KJEMPESPRINGFRØ

BEKJEMPELSE AV KJEMPESPRINGFRØ BEKJEMPELSE AV KJEMPESPRINGFRØ Av Inger Sundheim Fløistad, Bård Bredesen og Tore Felin. Kjempespringfrø Impatiens glandulifera er i rask spredning og representerer et miljøproblem fordi den kan danne tette

Detaljer

Delrapport Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2015 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 25.11.2015 v/ Ingrid Myrstad Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport basert på

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en "speed-seksjon".

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en speed-seksjon. Hordalands Cup Runde 3 oppsummering Tekst og foto: Graeme Carter 3. runde i Hordalands Cup ble avviklet 6. sept. 2014 på Kokstad, i regi av Bergen Trial Team med hjelp fra gode venner. Meget vellykket,

Detaljer

Undring i fjæra Et liv på stranda for solelskende slappinger eller pansrede tøffinger?

Undring i fjæra Et liv på stranda for solelskende slappinger eller pansrede tøffinger? Lærerveiledning Passer for: Varighet: Undring i fjæra Et liv på stranda for solelskende slappinger eller pansrede tøffinger? 4. - 5. trinn 1 dag Undring i fjæra er et pedagogisk program utviklet av Statens

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

Oljesprøyting mot skadedyr i frukt

Oljesprøyting mot skadedyr i frukt Oljesprøyting mot skadedyr i frukt Nina Trandem Bioforsk Plantehelse Norske Fruktdagar 2012, 28.jan 2012 Skal gå gjennom: Bruk av vegetabilsk olje som plantevernmiddel Hvorfor er oljesprøyting interessant?

Detaljer

Settepoteter -Hvordan bedre tilgang og kvalitet på norske settepoteter

Settepoteter -Hvordan bedre tilgang og kvalitet på norske settepoteter Settepoteter -Hvordan bedre tilgang og kvalitet på norske settepoteter Nasjonalt potetseminar Potet 2013 Sandefjord 14-15 januar 2013 Hans Arne Krogsti Status for settepotet-marked 25% dekning av totalbehovet

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Frøhøsting. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Frøhøsting. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 179 Frøhøsting Foto: Lars T. Havstad 180 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 7 (1) Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei Lars T. Havstad 1, John I.

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Utfordringer i eplemarkedet

Utfordringer i eplemarkedet Utfordringer i eplemarkedet Nina Heiberg, Gartnerhallen Utfordringer i eplemarkedet Strategisk plan Gartnerhallen 2008 Importen tar stadig større andel av markedet (13% norsk) Importen øker også i norsk

Detaljer

«Hva må gjøres for å oppnå økt sortsmangfold i norsk jordbruk, på bondens åker og i butikken? og hvorfor er det viktig?»

«Hva må gjøres for å oppnå økt sortsmangfold i norsk jordbruk, på bondens åker og i butikken? og hvorfor er det viktig?» «Hva må gjøres for å oppnå økt sortsmangfold i norsk jordbruk, på bondens åker og i butikken? og hvorfor er det viktig?» Anders Næss Siviløkonom NHH MBA Økologisk Økonomi UIN/HHB Økokornbonde på Evje Gård

Detaljer

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det 10-mila 2014 Tidligere løp i omra det Smålandskavlen 1996 I samme område som 10-mila. O-ringen 2009 I samme område som 10-mila. Spesielt 5. etappe. Terreng og kart Terreng Terrenget er generelt flatt,

Detaljer

Plantehelse - Varsling i et endret klima. Guro Brodal Bioforsk Plantehelse

Plantehelse - Varsling i et endret klima. Guro Brodal Bioforsk Plantehelse Plantehelse - Varsling i et endret klima Guro Brodal Bioforsk Plantehelse LMDs klimakonferanse 2009 Disposisjon Varslingstjenesten VIPS Eks på skadegjørere i VIPS Framtidige utfordringer og muligheter

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Nye muligheter for tidlig vekstregulering med Moddus Start NYHET

Nye muligheter for tidlig vekstregulering med Moddus Start NYHET Nye muligheter for tidlig vekstregulering med NYHET Tidlig vekstregulering med, et nytt ledd i arbeidet for å øke avlingene på en sikker måte Vekstregulering er et viktig redskap i arbeidet med å øke avlingene

Detaljer