Bru. Norge. Radiss Næring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bru. Norge. Radiss 2010. Næring"

Transkript

1 Bru ukerforum Uni Eiendom Uni Eiendom Uni Økonomi V3 Næring Unii Eiendom FDV og foreløpig program Radiss son SAS Hotel 25. og 26. oktober 2010 Norge

2 Velkommen til Brukerforum 2010! Brukerforum arrangeres i år for 12. gang og vi har igjen gleden av å invitere til begivenhetsrike dager i Bergen. Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og aldri tidligeree har vi kunnet presentere så mange nyheter som vedd årets Brukerforum. Det dreier seg om både små og store forbedringer som vil gi brukerne endaa bedre forutsetninger for å drive sin virksomhet på en effektiv måte. Brukerforum 2010 byr på et bredt spekter av tema som omfatter alle våre programver rsjoner: Studentbolig, Bolig, Næring, FDV og Uni Økonomi. Her skulle være noe for enhver smak, uansett hvilket av produktene duu er bruker av. Årets møte avholdes på Radisson SAS Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4, mandag 25. oktober og tirsdag 26. oktober. Møtet starter mandag kl og avsluttes tirsdag kl Som i fjor vil deler av møtet foregå i parallelle sesjoner med tema som dekker de ulike programversjonene. Etter ønske fra brukernee utvides tiden som er satt av til gruppearbeid. Her kan deltakerne selv velge det temaet som passerr best for ham eller henne. På denne måtenn håper vi å kunne legge til rette for at alle skal få størst mulig utbytte av samlingen. Den sosiale delen av arrangementet er viktig og vel etablert. Vi følger derfor tradisjonen og samles til felles middag mandag kveld. God mat og drikkee vil som vanlig ledsages av lystig og lett underholdning. Vi har satt opp en foreløpig agenda medd basis i innspill fra brukerne og erfaringer fra tidligeree år. Programmet er ikke endeligg og vi tar gjerne i mot forslag til emner som ønskes belyst. Vi må i så fall ha dette i hende innen 20. september. Deltakeravgiften er kr 3 800,,- pr. person eks. mva. Deltakeravgiften dekker leie av lokaler, lunsj og kaffepauser begge dager, samt felles festmiddag mandag kveld. Hotellet dekkes av hver enkelt ved avreise (kr 1195,- pr. person i enkeltrom). Påmelding og reservasjon av hotellrom på innen 17.. september Vel møtt til Brukerforum 2010! Vennlig hilsen Uni Pluss AS Bjørn Davidsen Adm.dir.

3 Foreløpig agenda Felles Velkommen til Brukerforum 2010 Vi gjennomgår referatet fra forrige Brukerforum og informerer om status s for sakene som ble tatt opp da. Resultatet av fjorårets spørreunderss søkelse presenteres og kommenterek es. Nytt og modernisert brukergrensesnitt i Uni Eiendom versjon v 3.50 Uni Eiendom og Uni Økonomi har i løpet av året vært gjenstand for en omfattende oppgradering av brukergrensesnittet. De nye skjermbildene følger MS Office 2010-standarden. I forbindelsee med at samtlige skjermbilder har fått en skikkelig ansiktsløfting har vi også benyttet anledningenn til å organisere/grupperee funksjoner på en bedree og mer intuitiv måte. I tillegg til enn kraftig modernisering av brukergrensesnittet er dett gjort en rekke forbedringer i rutinene for å administrere brukerne av systemet. Dette er den største oppdateringen i systemets levetid og markeres med at den nye versjonen har fått versjonsnummer 3.50 og at vi således har kommet halvveis til ny hovedutgivelse ved versjon 4.0. I dette innlegget gjennomgås dee viktigste endringene og det nye brukergrensesnittet presenteres for første gang. Uni Pluss Boligweb: Ny teknologi nye muligheter! I forbindelse med oppgradering av korttidsleiemodulen ble det klartt at dagens løsning for boligtorget måtte bygges om for å kunne håndtere booking av korttidsleieboliger på boligtorget. Fra å være en asynkron løsning med utveksling av dataa med bestemte tidsintervall måtte løsningen bygges om til en synkron løsning som muliggjør presentasjon av data i sanntid. I tillegg til å løse behovene for korttidsleie åpner den nye modellen for mange nye muligheter m forr ordinære leiekontrakter. I dette innleggett presenteress den oppgraderte versjonen av Uni Pluss Boligweb og hvilke muligheter som åpner seg både for dem som driver med boligutleie og dem som driver med næringseiendom. Energimerking av boliger og yrkesbygg Hvordan håndterer vi dette i Uni Eiendom? Forskrift om energimerking av bygninger ogg energivurdering av tekniske anleggg trådte i kraft 1. januar Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å reduseree energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg. Energimerking er obligatorisk for nybygg ogg for alle som skal selge eller leie ut boliger ellerr yrkesbygg. Yrkesbygg over kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Hvilken betydning har dette for brukerne avv Uni Eiendom og hvordan håndteress det i systemet? Spørretimen Dette har etter hvert blitt en fast programpost på Brukerforum. Somm i fjor vil det bli anledning til å melde spørsmålene inn på forhånd. Vi tar gjerne i mot spørsmål i tiden fram mot Brukerforum eller spørsmål kan leveres i postkasse som vil blii satt opp i konferansesa alen. Her kann brukerne stille s spørsmål til våre konsulenter vedrørende produkter, utvikling eller andre saker som brukerne er opptatt av. Brukernes time Denne tiden disponerer brukerne selv, uten at leverandøren er til stede.

4 Uni Eiendom Studentbolig / Bolig Parallell sesjon Skattejakt i Uni Eiendom med tips om hvordan man kan dra nytte av nye og forbedrede funksjoner i versjon Uni Eiendom kommer i høst i helt ny drakt etter den største oppgraderingen avv brukergrensesnittet siden systemet ble satt i drift. De nye skjermbildene følger Office 2010-standarden og i dette innlegget tar vi brukerne med på rundtur i systemet hvor vi presenterer den nye versjonenn i detalj. Vi vil også sette oppp en stand i tilknytning t til møtelokalet, hvor brukerne selv kan få prøve systemet og få veiledning av våre konsulenter. Anker Studentboliger: Erfaringer med innføring av Boligtorg med betalingsløsning. Anker Studentboliger har i løpett av 2010 tatt i bruk Uni Pluss Boligweb med integrert betalingsløsning. De har også tatt i bruk Uni Pluss Butikkdata for å kunne håndtere betaling av faktura og depositum i boligekspedisjonen. I dette innlegget får vi høre h hvilke erfaringer Anker Studentboliger har gjort og eventuelle råd og tips til andre som vurdere å ta i bruk disse modulene. Korttidsleiemodulen Status for utvikling av ny og forbedret modul Uni Pluss arbeider med en større oppgradering av korttidsleiemodulen i systemet. Det ble gjennomført en workshop i Bergen i februarr 2010 med deltakere fraa studentsamskipnadenee i Tromsø, Nesna, Trondheim og Bergen. Resultatet av denne samlingen, sammenn med innspill fra gruppearbeidet ved forrige års Brukerforum m, danner grunnlaget for arbeidet med å revideree modulen. I dette innlegget rapporteres status for utviklingsarbeidett og vi orienterer om funksjonaliteten i den nye løsningen. Uni Pluss Boligweb Gjennomgangg av de viktigste endringene i ny versjon Uni Pluss Boligweb kommer i oppdatert versjon mot slutten av / begynnelsen av I dette innlegget orienteres om hvilken betydning det har for den enkelte bruker,, hva som må gjøres for å ta i bruk den nye versjonen og hvordan oppgraderingen vil bli gjennomført. I tillegg til en vesentlig oppgradering av den tekniske løsningen er det også gjort forbedringer i grensesnittet mot sluttbruker. Vi tar derfor brukerne med på en detaljert gjennomgan ng av den nye versjonenn og viser forbedret funksjonalitet og nye muligheter i løsningen.

5 Uni Eiendom Næring Parallell sesjon Uni Eiendom Næring Status for produktutvikling siden forrige møte Uni Eiendom Næring er som øvrige Uni Pluss produkter gjenstandd for kontinuerlig forbedring / utvikling. I dette innlegget orienterer vi om hva som er gjort siden forrige Brukerforum og hvilke planer vi har for videreutvikling av systemet. Felleskostnader Begreper og hvordan bruke løsningen på en effektiv måte Administrasjon av felleskostnader er et viktig område for enhver som driver med utleie av næringsbygg. Riktig fordeling og avregning forutsetter et godt system for budsjettering, fakturering og bokføring av påløpte felleskostnader gjennom året. I dette innlegget ser vi på noen problemstillinger hvor det kan være aktuelt å bygge ny eller forbedret funksjonalitet. Det gjelder bl.a. dersom man ønsker å settee tak på en felleskostnad eller om en felleskostnad skal belastes en bestemtt kunde 100% %. Avregning av felleskostnader Erfaringer og veien videre De flestee av brukerne har nå gjennomført prosedyren for avregningg av felleskostnader og har gjort sine erfaringer. I dette innlegget får vi høre litt om erfaringene somm noen av brukerne har gjort og om eventuelle tilpasninger som ønskes i forbindelse med videreutvikling av systemet. Kontrakter og dokumentmaler i Unii Eiendom Næring Uni Eiendom Næring har dokumentsystem basert på fletting mot MSS Word for produksjon av alle typer tekstdokument. Dokumentsystemet er tilgjengeligg både innefor eiendomsregister, kunde og leverandørregister. Brukeren kan selv opprette og vedlikeholde ulike maler. Vårr erfaring err at brukernee i liten grad har tatt i bruk de mulighetene som ligger i løsningen. I dette innlegget vil vi derfor presentere de ulike funksjonene i dokumentsystemet. Vi vil også o presentere forslag til en alternativ måte å produsere leiekontrakter ved hjelp av rapportgeneratoren i Uni Eiendom. Min side Servicesenter for f Uni Eiendom Næring I forbindelse med Brukerforum 2009 presenterte vi løsningen som studentsamss skipnadene m.fl. benytter som e-handelsløsning for f boligutleie. Dette som grunnlag for f en diskusjon om en tilsvarende løsning kunne ha interesse for dem som driver med næringseiendom. Reaksjonen fra deltakerne var vel litt tilbakeholden. Nå har Uni Pluss videreutviklett løsningen og tatt i bruk ny teknologi som muligens vil gjøre dette mer interessant for næringseiendom. I dette innlegget presenterer vi noen tanker og ideer omkringg webbasert servicesenter for næringseiendom.

6 Uni Eiendom FDV Parallell sesjon Status for produktet hva er gjort siden sist og hvilke utviklingsplaner foreligger fremover. Uni Eiendom FDV får som resten av Uni-produktene nytt og forbedret grensesnitt i løpet av høsten. I tillegg er det som følge av generell produktutvikling gjort en rekkee forbedringer i systemet; ny aktivitetsoversikt (meldesentral), kraftig forbedret webmodul, ny tegningsmodul og oppgradert aktivitetsbilde for å nevne noen av de største endringene. I dette innlegget orienterer vi om hva som er gjort og videre utviklingsplaner for produktet. Vi gjennomgår også noenn av de mestt brukte funksjonene i systemet og viserr bruken av ny og forbedret funksjonalitet. Tegningsmodul i Uni Eiendom FDV Presentasjon av løsningen. Uni Pluss har siden forrige brukerforum utviklet ny tegningsmodul i systemet. Dette er et tilbud til dem av brukerne som har behov for en merr avansert løsning enn den som ligger standard i systemet. Den nye modulen er utviklet i samarbeid med et svensk selskap, Amax, som er spesialister på behandling av digitale tegninger og som også tilbyr et e web-hotell for digitaltt tegningsmateriale. Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøree er pilotkunde på modulen. I dette innlegget vil vi demonstrere løsningenn og vise hvilke muligheter dette gir for bruken av FDV- gjennomgått. Flere av brukerne har nå etablert fellesareal, bygget anleggskoma ponenter og knyttet modulen. Fellesareal og anleggsregister Brukererfaringer Under Brukerforum 2009 ble nye funksjonerr som fellesareal og merkesystem i anleggsregisteret dem til riktig lokasjon i eiendomsregisteret. Det er også åpnet for at kunder kann feilmelde fellesareal og anleggskomponenter i web-feilmeldingstjenesten. I dette innlegget får vi høre litt om erfaringene fra noenn av brukerne. Feilmeldingsweb Oppsett og ajourhold av løsningen Siden forrige brukerforum er det gjort storee forbedringer i modulen for feilmelding på Web.. Det er bl.a. laget live update som sørger for automatisk oppdatering av webmodulenw n når Uni Pluss legger inn ny og forbedret funksjonalitet. Vedlikehold av tekster, både norsk ogg engelsk, gjøres enkelt av brukeren i funksjonen Innstillinger FDV-web. I dette innlegget orienterer vi om hvilke muligheter brukeren har for å gjøre egne tilpasninger av websiden for feilmelding. Brannbok Status for utvikling av web-basert løsning Siden forrige brukerforum er det utarbeidet systembeskrivelse for denne d modulen og faste registre er implementert i Uni Eiendom FDV. Arbeid med webdelen av prosjektet er startet opp og vi tar sikte på å kunne presentere en prototype i forbindelse med årets Brukerforum.

7 Uni Økonomi Parallell sesjon Uni Økonomi V3 i ny draktt Uni Økonomi versjon 3.50 lanseres i løpet av høsten. Systemet kommer da i helt ny drakt og har fått et nytt og mer moderne grensesnitt som står mer i stil med denn moderne teknologien som s systemet bygger på. Her kan brukerne glede seg til mange spennende nyheter.. Selv om hovedfokus har vært på utforming og design, er det også gjort forbedringer i enn rekke av systemets funksjoner. I dette innlegget presenterer vi hovedlinjene i den nye versjonen. Skattejakt i Uni Økonomi med tips om hvordan man kan dra nytte av nye og forbedrede funksjoner. Uni Økonomi er i kontinuerlig utvikling. I dette innlegget tar vi brukerne med påå en rundtur i versjon 3.50 av Uni Økonomi. Vi gjør oss kjent med det nye brukergrensesnittet og presenterer nye og forbedrede funksjoner. Det blir også mulig å få prøve systemet og få veiledning av våre konsulenter på vår stands i konferanselokalet. Uni og nettskyenn nye muligheter for brukere av Uni Økonomi Ø Nettsky eller Cloud computing er et relativt nytt begrep. Det handler om enorme serverklynger som tilbyr sikker lagring og prosessering avv data på nettet. Microsofts verktøy for å bygge løsninger på nettet heter Window Azure. Uni Micro har tatt i bruk dette utviklingsverktøyet og kan allerede levere enkelte løsninger på nettskyen. Dette kommer som et tillegg til dagens løsninger og gir brukerne flere valgmuligheter. Allerede i høst kan brukerne ta i bruk enkeltee rutiner på nettskyen. I dette innlegget viser vi hvordann og hvilke fordeler dette innebærerr for den enkelte organisasjon. Brukernes time Denne tiden disponerer brukerne selv, uten at leverandøren er til stede.

8 Gruppearbeid Følgende tema er satt opp for gruppearbeid for de ulike programversjonene. Med basis i tilbakemeldinger fra Brukerforum 2009 vil det bli satt opp en ansvarligg gruppelederr for hver av gruppene. g Dett vil også bli stilt pc til rådighet, slik at brukerne har tilgangg til systemett under gruppearbeidet. Uni Pluss sine medarbeidere vil v også i større grad være tilgjengelig for spørsmål og annen hjelp. Vi ber om at deltakerne melder seg på en av gruppene i forbindelse med påmelding til arrangementet.. Uni Eiendom Studentbolig / Uni Eiendom Bolig Gruppe 1: Boligtorget siste versjon Hva er bra hva kan gjøres bedre? Uni Pluss Boligweb kommer i oppdatert versjon mot slutten av 2010 / begynnelsen av I dette gruppearbeidet vil vi at brukerne skal vurdere den nye versjonen og kommee med innspill i forhold til hva som er bra og hva som eventuelt kan gjøres bedre. Deltakerne får pc til disposisjon, slik at man kan teste det nye boligtorget. Gruppe 2: Korttidsleie Gjennomga ng av systembeskrivelse og funksjonalitet for ny versjon. Korttidsleiemodulen i Uni Eiendom har vært gjenstand for en del revisjoner siden den først ble tatt i bruk, men bærer nok fortsatt preg av systembeskrivelsen som lå til grunnn for utviklingen av Uni Eiendom i 1998/ /99. I dette gruppearbeidet ønsker vi å finne fram til dee viktigste områdene for forbedring. Gruppe 3: Uni Eiendom Funksjoner vi gjerne vil ha. Uni Eiendom inneholder et stort antall funksjonspunkt som støtter de ulike prosessene p ved boligutleie, men er det noe vi har glemt? Her ønsker vi at deltakernee er kreative og kaster fremm tanker og idéer som kan være v innspill til videreutvikling av systemet. Gruppe 4: Rapporter vi gjerne vil ha. Uni Eiendom inneholder et stort antall rapporter. Likevel hender det at det dukker d opp informasjonsbehov som ikke er dekket, eller bare er delvis dekket av eksisterende rapporter. I dettee gruppearbeidet ønsker vi at deltakerne vurderer eksisterende rapporter og beskriver eventuelle nye rapporter som ønskes utviklet. Gruppe 5: Brukerforum hvordan ser dette ut i fremtiden? Brukerforum arrangeres i år for 12. gang og arrangementet har etter hvert funnet en formm som vi trorr de fleste brukerne er fornøyd med. Det er likevel rom for forbedring og i dette gruppearbeidet ønsker vi at deltakerne kommer med innspill til videreutvikling av arrangementet. Det gjelder tema, arbeidsform m (gruppearbeid forelesninger), hyppighet, lokalisering etc. Gruppe 6: Økonomirutiner i Uni Eiendom behov for nye funksjoner? Hvilke erfaringer har brukerne med sluttoppgjørsrutinen i systemet. Kan rutinen gjøres bedre / enklere? I dette innlegget ønsker vi at deltakerne drøfter hva somm er beste praksis og notere mulig punkt for forbedring av funksjoner knyttet til sluttoppgjør.

9 Uni Eiendom Næring Gruppe 7: Funksjoner vi gjerne vil ha i Uni Eiendom Næring Uni Eiendom inneholder et stort antall funksjonspunkt som støtter de ulike prosessene p ved utleie av næringslokaler, men er det noe vi har glemt? Herr ønsker vi at deltakerne err kreative og kaster frem tanker og idéer som kan være innspill til videreutvikling av systemet. Uni Eiendom FDV Gruppe 8: Sjekklister Innspill til utforming av slik funksjonalitet Det skal utvikles funksjonalitet for at a brukerne avv Uni Eiendom FDV selv skal kunne opprette og vedlikeholde ulike sjekklister i systemet. Hvilke sjekklister trenger vi og hvordan ønsker brukerne at disse skal virke? Her ønsker vi at deltakernee er kreative og kaster fremm tanker og idéer som kan være innspill til utviklingsarbeidet. Uni Økonomi V3 Gruppe 9: Uni og nettskyen Hvilkee funksjoner er aktuelle for Web.. Uni Micro lanserer i høst modul for online regnskap. En del funksjoner som bilagsregistrerb ring, forespørsel på konto, forespørsel på bilag og en del rapporter err tilgjengelig allerede. Men hvilke andre funksjoner ønsker brukerne tilgjengelig på Web?

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi Bruker 2011 27. oktober 28. oktober Uni Eiendom Uni Økonomi Felles 09.00 09.30 Innregistrering/kaffe Kristin Lilleskare, Uni Pluss AS 09.30 10.00 Velkommen til Brukerforum 2011 Brukerforum arrangeres i

Detaljer

Uni Pluss Brukerforum 2009

Uni Pluss Brukerforum 2009 FELLES 09.00 09.30 Registrering / kaffe Kristin Lilleskare, Uni Pluss AS 09.30 10.00 Velkommen til Brukerforum 2009 Brukerforum arrangeres i år for tiende gang og det er naturlig å kaste et lite blikk

Detaljer

Velkommen til Brukerforum 2009!

Velkommen til Brukerforum 2009! Velkommen til Brukerforum 2009! 10 år 26. og 27. oktober 2009 SAS Radisson Hotel Norge Brukerforum for 10. gang Retningslinjer for Brukerforum: Brukerforum skal være et bindeledd mellom brukerorganisasjonene

Detaljer

Uni Eiendom FDV Status for produktet. Bjørn Davidsen og Rune Synnevåg, Uni Pluss AS

Uni Eiendom FDV Status for produktet. Bjørn Davidsen og Rune Synnevåg, Uni Pluss AS Uni Eiendom FDV Status for produktet Bjørn Davidsen og Rune Synnevåg, Uni Pluss AS Et lite tilbakeblikk Tanken om en integrert FDV-løsning presentert på Brukerforum 2005 2005: Beslutning om utvikling.

Detaljer

Korttidsleie: Status for utvikling av ny og forbedret modul

Korttidsleie: Status for utvikling av ny og forbedret modul Korttidsleie: Status for utvikling av ny og forbedret modul Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Bakgrunn Nåværende løsning er utviklet

Detaljer

UNI PLUSS BRUKERFORUM. Radisson SAS Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4

UNI PLUSS BRUKERFORUM. Radisson SAS Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4 UNI PLUSS BRUKERFORUM Radisson SAS Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4 INVITASJON OG FORELØPIG PROGRAM UNI EIENDOM BOLIG / STUDENTBOLIG UNI EIENDOM FDV - UNI ØKONOMI Mandag 26. - tirsdag 27. oktober 2015

Detaljer

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt.

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. Uni Eiendom Næring Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. BOLIG NÆRING FDV ØKONOMI Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt EDB-system for deg som ønsker

Detaljer

Status fra utviklingsavdelingen. Rune Synnevåg, Uni Pluss AS

Status fra utviklingsavdelingen. Rune Synnevåg, Uni Pluss AS Status fra utviklingsavdelingen Rune Synnevåg, Uni Pluss AS First Hotel Marin 27. - 28. oktober 2014 Status fra utviklingsavdelingen Hva har vi holdt på med siden sist? Hva skal vi gjøre fremover? To nye

Detaljer

Uni Pluss Boligweb. Effektiv digitalisering av oppgaver og prosesser. 29.10. 13.30-14.15 Hans S. Rohde

Uni Pluss Boligweb. Effektiv digitalisering av oppgaver og prosesser. 29.10. 13.30-14.15 Hans S. Rohde Uni Pluss Boligweb Effektiv digitalisering av oppgaver og prosesser 29.10. 13.30-14.15 Hans S. Rohde Litt historie Litt om bruken av Boligweb Nye funksjoner Boligtorg på mobil Ny versjon 3 nye Boligtorg

Detaljer

Korttidsleiemodulen: Presentasjon av ny og forbedret modul. Bjørn Davidsen, Uni Pluss AS

Korttidsleiemodulen: Presentasjon av ny og forbedret modul. Bjørn Davidsen, Uni Pluss AS Korttidsleiemodulen: Presentasjon av ny og forbedret modul Bjørn Davidsen, Uni Pluss AS Status fremdrift Hadde som mål å ferdigstille ny modul våren 2011. Revidert mål om ferdigstilling Q1 Q2 2012 Oppgaven

Detaljer

Programvare fra Uni Pluss

Programvare fra Uni Pluss Programvare fra Uni Pluss Programvare fra Uni Pluss Uni Eiendom Studentbolig Bolig Næring Utleiemegling Uni Eiendom FDV Tegning Boligtorget Uni Økonomi Uni Eiendom FDV Forvaltning Drift Vedlikehold 14

Detaljer

Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen

Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom Uni Pluss har i årenes løp utviklet en rekke tilleggsfunksjoner og rapporter på oppdrag

Detaljer

Gjør fremtiden enklere. Invitasjon og program. Brukerforum 2012. Uni Eiendom Bolig / Studentbolig Uni Eiendom FDV Uni Økonomi V3

Gjør fremtiden enklere. Invitasjon og program. Brukerforum 2012. Uni Eiendom Bolig / Studentbolig Uni Eiendom FDV Uni Økonomi V3 Gjør fremtiden enklere Invitasjon og program Brukerforum 2012 Uni Eiendom Bolig / Studentbolig Uni Eiendom FDV Uni Økonomi V3 Radisson SAS Hotel Norge Mandag 29. og tirsdag 30. oktober 2012 Gjør fremtiden

Detaljer

Utstyrsportalen. Brukersamling høsten 2009

Utstyrsportalen. Brukersamling høsten 2009 Utstyrsportalen Brukersamling høsten 2009 Agenda 13:00 Avreise med buss fra Onix 14:00 Velkommen til brukersamling (Bernt) Leirdueskyting 15:30 Program Lett servering Presentasjon av Onix og deltakere

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Brukerkonferanse Unit4 Current Software

Brukerkonferanse Unit4 Current Software Brukerkonferanse Unit4 Current Software KS Agenda, Oslo Haakon VIIs gate 9 Torsdag 15. september 2016 Velkommen til Brukerkonferansen for Unit4 Current Software Årets Brukerkonferanse gjennomføres som

Detaljer

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april Invitasjon til Capitech Kundeseminar Kristiansund 20. og 21. april Kjære bruker av Capitech Vi i Capitech ser nok en gang fram til å invitere deg til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf. 22 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 02.03.2015 Deres dato: Vår referanse: 2014/1731 Deres referanse: Til ressurspersoner for skoleeiere i

Detaljer

Gjør fremtiden enklere. program. brukerforum 2012. Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3

Gjør fremtiden enklere. program. brukerforum 2012. Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3 Gjør fremtiden enklere program brukerforum 2012 Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3 radisson sas Hotel Norge mandag 29. og tirsdag 30. oktober 2012 Gjør fremtiden enklere Velkommen

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Uni Pluss Boligweb 3.0 kort fortalt

Uni Pluss Boligweb 3.0 kort fortalt Uni Pluss Boligweb 3.0 kort fortalt Uni Pluss boligweb 3.0 Innholdsfortegnelse Hvorfor nytt... 4 Viser informasjon i sanntid, ingen synkronisering av data... 4 Tilrettelagt for alle våre moduler... 4 Egen

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Vi gjentar suksessen fra tidligere konferanser og inviterer til kundeforum for «Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen»

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.2 Oktober 2015 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 4 Hurtigtaster... 4 Menyfeltet og frisøke etter program... 4 Nyheter i CS- Web 15.2... 5 Min

Detaljer

Velkommen til EQS Brukerforum

Velkommen til EQS Brukerforum Velkommen til EQS Brukerforum Rica Hell Hotel, Stjørdal tirsdag 14. og onsdag 15. oktober 2014 Program tirsdag 14. oktober 09.00 10.00 Registrering 10.00 10.15 Velkommen ved adm. direktør Kjell H. Husby,

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

Beslutningstøttesystem for effektiv drift av bygninger. Teknisk vinteruke 2008. Storefjell Resort Hotel, Gol

Beslutningstøttesystem for effektiv drift av bygninger. Teknisk vinteruke 2008. Storefjell Resort Hotel, Gol Teknisk vinteruke 2008 Storefjell Resort Hotel, Gol Sentral Driftskontroll og EDB-basert FDV-system, Klarer vi å ta nye teknologier i bruk? Erfaringer med FDV-system Hva trenger man? Hva er begrensningen,

Detaljer

Prosess diskusjon økonomi og regnskap. Trine Lie Andersen Elisabeth Fjeld

Prosess diskusjon økonomi og regnskap. Trine Lie Andersen Elisabeth Fjeld Prosess diskusjon økonomi og regnskap Trine Lie Andersen Elisabeth Fjeld Info om nettverk Oppstartsmøte i april 2015 To møter avholdt sammen med gruppen systemadministrasjon 99 personer oppført på kontaktlista

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Bildene er fra Newton nettverkssamling 2011 Invitasjon til Newton nettverksamling BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Vi gjentar suksessen fra tidligere konferanser og inviterer til kundeforum for «Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen»

Detaljer

Brukerforeningen Formula Økonomi

Brukerforeningen Formula Økonomi Velkommen til brukerdager 19-20. september 2012 Brukerforeningen har gleden av å invitere til årets Brukerdager 19.-20. september. I år reiser vi til Hamar i Norge og First Hotel Victoria, som er det eldste

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Innledende runde Oversiktsbilde av Onix Personell. av Veronica Nordbø

Innledende runde Oversiktsbilde av Onix Personell. av Veronica Nordbø Innledende runde Oversiktsbilde av Onix Personell av Veronica Nordbø Introduksjon Hva skal skje og hva har skjedd? 2 Hvem er vi og hvem er dere? Presentasjon av oss som jobber med Onix Personell Kunder

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Nyhet! uunnværlig på jobb. www.ordnett.no

Nyhet! uunnværlig på jobb. www.ordnett.no Nyhet! uunnværlig på jobb Ordbøker rett på PC en din! Unn dine medarbeidere et godt språk! Ordnett eksisterer i to ulike varianter. Du og dine medarbeidere har dermed mulig heten til å kunne velge den

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.4 april 2015 Erstatter versjon 3.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Fravær... 3 3 Forslag til oppsett av

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Web-rapportering og Web Økonomi i Agresso. Terje Aandalen, UNINETT

Web-rapportering og Web Økonomi i Agresso. Terje Aandalen, UNINETT Web-rapportering og Web Økonomi i Agresso Terje Aandalen, UNINETT Bakgrunn Agresso Økonomi har vært i bruk i sektoren siden 1997 Plattformen har vært Windows-basert Pålogging og brukergrensesnitt for rapporteringsbrukere

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

Veiledning til brukerdokumentasjonen

Veiledning til brukerdokumentasjonen Versjon 8.0 Veiledning til brukerdokumentasjonen Dato: 27.11.2008 Side i av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Viktig!... 4 2 Hvordan henger brukerdokumentasjonen sammen?... 5 2.1 Oppsett og

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Vi gjentar suksessen fra tidligere konferanser og inviterer til kundeforum for «Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen»

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS 6

Velkommen til EWAT CMS 6 Velkommen til EWAT CMS 6 elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Versjon 6 EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en generell

Detaljer

ipad Uke 46 2015-11-09

ipad Uke 46 2015-11-09 ipad PC Uke 46 2015-11-09 MGFteam Yammer Chromecast forening og grupper Forening: MGFteam.org Gruppe(r): MGFteam.org Nettsted: MGFteam.no Sosial samhandling kunnskapsutveksling og effektivt samarbeid Strømme

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2011 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger opp til en miks av praktiske øvelser og forelesninger.

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma CRM

Nyheter og forbedringer Visma CRM Nyheter og forbedringer Visma CRM Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Amestodagen 2015. Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10

Amestodagen 2015. Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10 Amestodagen 2015 Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10 Agenda for Visma Business Status Visma Business Hvordan tar Visma Business oss inn i fremtiden Nyheter i Visma Business Product Line

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Vi gjentar suksessen fra tidligere konferanser og inviterer til kundeforum for «Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen»

Detaljer

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte serviceavdelingen Mål for anskaffelsen «Rana kommune har som mål å samhandle internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

KoKom IKT-forum. Bergen 17. - 18. november 2015. bliksund

KoKom IKT-forum. Bergen 17. - 18. november 2015. bliksund KoKom IKT-forum Bergen 17. - 18. november 2015 Arbeid med tall fra ICCS Hvor vanskelig kan det være? Men først.. Kort statusrapport for Bliksund Status Bliksund Kort fortalt går det veldig bra AMKStat

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 28. - 29. OKTOBER 2013 Det legges opp til to inspirerende dager med erfaringsutveksling, diskusjoner, praktiske øvelser og foredrag. Ikke minst også en trivelig

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende.

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende. Brukermanual Webside for innlogging: www.easynetbooking.com/login Hjemmeside: Nyttige tips Denne brukermanualen gir en grunnleggende forklaring av systemet. Et nyttig tips for å få detaljert hjelp er å

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 33. HAVNA-KURSET FREDAG 12. FEBRUAR

Detaljer

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Alle kan energimerke nå 1. januar 2010: Ordningen trådte

Detaljer

TrettenKorCup2015 Sangkonkurranse for kor i TrettenHallen Lørdag 14. mars 2015

TrettenKorCup2015 Sangkonkurranse for kor i TrettenHallen Lørdag 14. mars 2015 Invitasjon til TrettenKorCup2015 Sangkonkurranse for kor i TrettenHallen Lørdag 14. mars 2015 Tretten sangkor har den glede å invitere koret ditt til den 15. KorCup på Tretten. Cupen har blitt en god tradisjon

Detaljer

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 FAQ.... 4 Hvorfor

Detaljer

Tromsø. UnderholdnU. ning av LongsemanL. nn under middagen. nye. programmet. generelt.)

Tromsø. UnderholdnU. ning av LongsemanL. nn under middagen. nye. programmet. generelt.) Referat studietur Tromsø 2.-3.oktober 2012 1.juni 2012: Første komitemøte på Verdal med Torstein, Helle, H Preben og Nina. Diskusjon om hvor ferden skulle gå. Fredrikstad/Oslo ellerr Tromsø. Vi var vel

Detaljer

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger Mai 2015 Opplæringskontorets hjørne Det begynner å bli vår, og da er det stor aktivitet på Opplæringskontoret. 1.mars var søknadsfristen for de som ønsker å starte som lærlinger fra høsten av, og søknadene

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Oppgaven består av to deler, del A og del B. Alle skal besvare både del A og del B, men det finnes noen valgmuligheter innenfor hver del.

Oppgaven består av to deler, del A og del B. Alle skal besvare både del A og del B, men det finnes noen valgmuligheter innenfor hver del. Oblig 4 INF1000-SIKT Gulbrand Grås Husleiesystem Mål: Formålet med oppgaven er å gi erfaring med å løse et større programmeringsproblem ved hjelp av klasser og objekter (og tilhørende metoder), dessuten

Detaljer

Basseng- og skadetakst Kompetansesenteret for Byggkeramikk Thomas Gude Aamodt KURSOVERSIKT

Basseng- og skadetakst Kompetansesenteret for Byggkeramikk Thomas Gude Aamodt KURSOVERSIKT KURSOVERSIKT 2016 VURDERING AV FLISARBEIDER NORMER, ESTETIKK OG SKJØNN HVORDAN UNNGÅ REKLAMASJONENE? Temaheftet Vurdering av flisarbeider ihht NS3420 2012 (verdi 450,-)pdf Temaheftet KFB tolkning av fallproblematikk

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover Uke 48 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Skolegudstjeneste ved Engesvea Skole Sabbatsprogram i ukene fremover 05. desember 10.00: Sabbatsskole 11.15: Nattverdgudstjeneste med

Detaljer

LP-nettverksmøte for kontaktpersoner fra fakultetene/vm og Sentraladministrasjonen 09.09.2010

LP-nettverksmøte for kontaktpersoner fra fakultetene/vm og Sentraladministrasjonen 09.09.2010 1 LP-nettverksmøte for kontaktpersoner fra fakultetene/vm og Sentraladministrasjonen 09.09.2010 2 Agenda 1. Demo Brukergrensesnitt for prosjektledere i Maconomy 2. Prosjektprosessen - Prioriterte aktiviteter

Detaljer

Gratis basseng fredag fra kl 20.00

Gratis basseng fredag fra kl 20.00 Nord Norsk Turnstevne i Mosjøen 3.-5.juni 2016 Mosjøen IL Turn har gleden av å ønske dere velkommen til Nord-norskturnstevne for ungdom og voksne i Mosjøen 3. til 5. juni 2016. Vi planlegger ei trivelig

Detaljer

Bli med til Bocuse d Or og Gourmet festivalen i Budapest

Bli med til Bocuse d Or og Gourmet festivalen i Budapest Bli med til Bocuse d Or og Gourmet festivalen i Budapest 9. 13. mai 2016 Ungarn & Budapest Ungarn er et vakkert land i hjertet av Europa. Landet kan by på spennende kunst og kultur, og er kjent for gastronomi

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer