Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010"

Transkript

1 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård Bjørn-Roger Wilhelmsen NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt av våre handelspartnere forrige uke. Oppgangen var særlig kraftig mot EUR, som falt mot de fleste andre valutaer i forrige uke, særlig som følge av fortsatt uro rundt statsfinansene til visse av medlemslandene. BNP-tallene for 4.kv i EMU var dessuten svak. - NOK steg også litt mot USD i forrige uke, etter flere uker på rad med fall. Nedgangen i NOK mot USD de siste ukene sett under ett har kommet som følge av flukt til trygg havn i lys av bekymringen rundt statsfinansene i EMU. - Relativt sterk vekst i USA sammenlignet med EMU bidrar trolig også til å forklare hvorfor USD har steget mot EUR de siste ukene - Den svenske krona var enda sterkere enn den norske i forrige uke, etter at Riksbankens inflasjonsrapport viste at Banken nå planlegger å heve styringsrenta noe tidligere enn det som lå til grunn i forrige renteprognose. - GBP steg også bra mot USD og EUR i forrige uke, men falt litt tilbake etter svakere signaler enn ventet fra Bank of Englands Inflasjonsrapport, samt etter at en ny, jevn spørreundersøkelse angående det kommende valget ble tolket som dårlig nytt for håndteringen av underskuddet på statsfinansene. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) - Norsk BNP for 4.kv rapporteres torsdag. Vår prognose for veksten er nesten dobbelt så høyt som Norges Banks anslag, og også betraktelig høyere enn konsensus. Dersom vårt anslag går inn vil det være et tungtveiende argument for at Norges Bank hever renten i mars. Renter m rente 12m rente NOK 2,30 2,92 EUR 0,75 1,33 USD 0,42 2 GBP 0,72 1,24 SEK 0,53 1,11 JPY 0,45 0,70 CHF 0,45 0,75 Valutalån - låneadministrasjon Anna Hallgren Valutakurser Prognoser Endring Endring Endring Om 3 mnd...6 mnd 12 mnd siste siste uke siste mnd hittil i 10 EURUSD 1,360 1,366-0,4% -5,4% -5,1% 1,350 1,350 1,300 EURNOK 8,065 8,185-1,5% -1,2% -2,9% 8,000 7,800 7,700 USDNOK 5,929 5,991-1,0% 4,4% 2,2% 5,926 5,778 5,923 GBPNOK 9,297 9,365-0,7% 0,7% -0,8% 9,363 9,360 9,773 SEKNOK 0,817 0,804 1,6% 1,6% 0,7% 0,821 0,821 0,819 JPYNOK 6,589 6,706-1,8% 5,3% 5,7% 6,441 6,147 6,170 CHFNOK 5,503 5,583-1,4% -0,5% -1,7% 5,479 5,270 5,133 EURGBP 0,867 0,874-0,7% -1,9% -2,1% 0,854 0,833 0,788 GBPUSD 1,568 1,563 0,3% -3,6% -3,0% 1,580 1,620 1,650 USDJPY 89,99 89,33 0,7% -% -3,2% 92,00 94,00 96,0 EURJPY 122,4 122,0 0,3% -6,2% -8,1% 124,2 126,9 124,8 EURSEK 9, ,0% -2,8% -3,6% 9,750 9,500 9,400 EURCHF 1,466 1,466 0,0% -0,7% -1,2% 1,460 1,480 1,500 Datak ilde: Ecowin Valutaprognoser: First Securities

2 First Securities AS / Swedbank Oslo USD & EUR NOK steg endelig litt mot USD i forrige uke, etter flere uker på rad med fall. Oppgangen var desto sterkere mot EUR, som falt mot de fleste andre valutaer gjennom uken. Svake BNP-tall for 4.kv trakk særlig ned, samtidig som fortsatt uro knyttet til statsfinansene til noen av medlemslandene tynger fellesvalutaen. NOK faller litt tilbake mot både USD og EUR mandag formiddag. NOK har styrket seg betydelig mot EUR det siste året, og nivået er nå så vidt høyere enn sitt historisk snitt. CHF & SEK NOK steg bra videre også mot CHF i forrige uke, som var uendret mot EUR. Imidlertid falt NOK videre mot SEK, som steg makert etter at Riksbankens nye prognoser viser at styringsrenten trolig vil heves noen måneder tidligere enn det som lå til grunn i den forrige prognosen. Vi tror NOK er overvurdert mot SEK langsiktig vurdert, og at NOK dermed vil kunne svekkes videre mot SEK utover i NOK er fortsatt på et svakt nivå mot CHF i historisk målestokk. Justert for inflasjonsforskjeller er imidlertid NOKCHF nær historisk snitt. 2

3 First Securities / Swedbank Oslo GBP & JPY NOK steg også betydelig mot både JPY og GBP i forrige uke. JPY falt dessuten mot både EUR og USD, mens GBP holdt seg relativt bra oppe til tross for at Bank of England nedjusterte de økonomiske utsiktene i den siste Inflasjonsrapporten. JPYNOK ligger fortsatt litt lavere enn sitt historiske snitt, målt fra NOK - oppsummert Handelsveid NOK steg samlet sett bra gjennom forrige uke, og nivået ligger fortsatt langt over sitt historiske snitt. Vi venter at risikoappetitten i markedene snart vil ta seg opp igjen, og at NOK vil kunne fortsette å stige litt fremover. Det er i tråd med vårt positive syn på aksjemarkedene. Norske swaprenter uker siden Endring bp 1 år 2,69 2, år 3,33 3, år 3,67 3, år 3,88 4, år 4,05 4, år 4,17 4, år 4,29 4, år 4,38 4, år 4,45 4, år 4,51 4,

4 First Securities AS / Swedbank Oslo Uke 7 Ventet Forrige Kommentar Tirsdag 16. feb 0800 EMU Bilsalg, år/år jan 16,4 Tøff vinter: En del av landene i EMU har allerede rapportert bilsalget for januar, og så langt ser det ut til at bilsalget falt videre denne månedene. Nivået kan bli det laveste siden mars i fjor, og klart lavere enn normalt. Den høye årsvekstraten forteller kun at salget var svært lavt i januar i fjor UK Konsumprisene, år/år Core år/år jan 3,6 3,5 2,9 2,8 * Teknikaliteter: Den raske veksten i konsumprisene i desember skyldes delvis baseeffekter fra et fall i prisene i fjor vinter da momsen ble satt midlertidig ned, men prisene har også steget mer enn ventet på månedsbasis. Den svake valutakursen forklarer noe av oppgangen, men fra 1.januar ble i tillegg momsen hevet tilbake, og det vil gi utslag i prisene denne måneden UK Boligpris, offisiell indeks, år/år des 0,6 Litt spakere? Det britiske kommunaldepartementets boligprisindeks har steget sammenhengende i syv måneder på rad, og trenden peker bra oppover. Fire andre store boligprisindeksen i UK har bekreftet at boligmarkedet har bunnet ut, men i sum har disse indeksene vist en litt svakere utvikling i desember enn i de foregående månedene DE ZEW-barometeret.. stillingen i dag feb 41,0-52,0 47,2-56,6 ** Jekkes ned: Forventningsindeksen i den tyske analytikermålingen falt videre i januar, for fjerde måneden på rad. Nivået er imidlertid fortsatt godt over snitt, og indeksen for stillingen i dag kryper gradvis oppover fra lavt nivå. Målingen er konsistent med at resesjonen i Tyskland er over, selv om fremtidstrien har dempet seg litt over de siste månedene. Aktivitetsnivået i dag er uansett svært lavt 1430 US NY Fed Empire State feb 17,85 15,92 ** Volatil: New York Feds industribarometer steg litt mer enn ventet i januar, etter kraftige fall i november og desember. Indeksen har vært særlig volatil de siste månedene. Snittet av delindeksene steg også bra i januar og ligger igjen litt over 0-streken. Bedriftene melder om bra vekst i ordreinngangen, og stabilisering i både ordrebeholdning og sysselsetting. Oppgangen i januar var imidlertid ikke stor nok til å reversere fallet i desember, og markedet venter en videre korrigering oppover i februar. Vi tror: Risikoen ligger på oppsiden av forventningene 1900 US Boligentreprenørenes indeks HMI fra NAHB feb ** Ser ingen lysning: Boligmarkedsindeksen fra boligentreprenørene falt litt i januar og ventes uendret på svært lavt nivå i februar. Entreprenørene melder altså at aktiviteten ikke kommer seg opp, og vi har heller ingen andre indikasjoner på at det er i ferd med å skje. Vi tror byggingen har bunnet ut på et svært lavt nivå, men vi får ikke signaler om at oppturen står rett foran døren. sent US ABC consumer comfort uke -48 Ikke bra start: Konsumenttilliten steg svakt i forrige uke, men indeksen blir fortsatt liggende i den nedre delen av den korridorren den har vært i siden våren Vi får dermed fortsatt ingen signaler om takeoff i stemningen eller forbruket, selv om andre målinger har vist en liten bedring de siste månedene. Onsdag 17. feb 1030 UK Bank of England, referat fra rentemøte 1030 UK Arbeidsledighet, 000 m/m i %.. ILO-definisjon Lønninger, år/år 3 m snitt.. eks bonuser jan -15,0 5,0 7,8 1,2-15,2 5,0 7,8 0,7 1,1 Lav rente lenge: Bank of England gjorde ingen politikkendringer på det forrige rentemøtet. Vi får nå begrunnelsen og svaret på om rentestyret var enstemmig eller delt i beslutningen. Pressemeldingen viste at Banken venter en gradvis oppgang i økonomien, men vekstanslagene ble likevel noe nedjustert i inflasjonsrapporten som ble publisert en uke etterpå. * Faller: Den registrerte arbeidsledigheten i UK falt nokså bra i to måneder på rad, etter en kraftig økning i de foregående 20 månedene. Ledighetsraten har imidlertid flatet ut på 5,0% de siste fire månedene. Det er det høyeste nivået på over 12 år, men ikke veldig høyt sammenlignet med historien eller andre europeiske land. Lønnsveksten peker fortsatt nokså raskt nedover EMU Handelsbalanse, EUR mrd des 3,9 * Vokser: Verdien av eksporten fra euroområdet har falt svakt i to måneder på rad, men den underliggende veksten er fortsatt sterk. Importen kommer også etter. Det er ganske bra, selv om perioden med vekst er kort og nivået fortsatt er svært lavt. Volumene kommer seg også US Nye boliglån feb -1,2 Lavt nivå: Antallet søknader etter nye boliglån har vist en svak utvikling i det siste. Det er normalt et tegn på lavere aktivitet i boligmarkedet, men det har ikke vist seg å stemme, til tross for et kraftig fall i det faktiske boligsalget i desember. 4

5 First Securities / Swedbank Oslo Uke 7 Ventet Forrige Kommentar 1430 US Importpriser, m/m Eksportpriser 1430 US Boligbygging, 000 årlig rate Antall byggetillatelser 1515 US Industriproduksjon, m/m.. kapasitetsutnyttelse jan 0,0 Stiger: Importprisene utenom petroleumsprodukter har steget bra de siste månedene, etter et kraftig fall gjennom sist vinter. Prisene på konsumvarer stiger imidlertid knapt nok. Svekkelsen i USD og høyere råvarepriser vil bidra til å trekke importprisene videre opp. jan jan 0,7 72, ,6 72,0 *** På bunn: Igangsettingen av nye boliger falt uventet i desember, mens antallet byggetillatelser, som er mindre volatil enn selve igangsettingen (som påvirket av vær og vind), steg bra. Vi har ikke fått så mange gode nyheter fra boligmarkedet i det siste, men det er bra at byggetillatelsene øker. Normalt vil boligbyggingen komme etter og den er nå på et svært lavt nivå. *** Trend opp: Industriproduksjonen steg videre i desember, men kun fordi et løft i strømproduksjonen trakk opp. Vareproduksjonen, som vi normalt legger størst vekt på, falt svakt samtidig som historien ble litt nedjustert. Trenden peker fortsatt oppover, men knapt 1/5 av nedgangen i produksjonen er reversert, og kapasitetsutnyttelsen er ikke mye opp fra bunnen US Fed, referat fra rentemøte Nullrente: FOMC lover fortsatt å holde styringsrenten uendret på 0-0,25% i lang tid fremover, men ett medlem i rentekomiteen ønsket å fjerne uttrykket extended period på forrige rentemøte. Vi venter fortsatt nullrente i hele 2010, men ble mindre sikre ettersom det nå er åpenbar uenighet rundt dette i FOMC US Statsregnskapet, mrd USD jan -46,0-63,5 * På rett vei: Underskuddet på statsregnskapet var fortsatt enormt i desember, og tilsvarer vel 10% av BNP. Underskuddet er likevel noe redusert over de siste månedene i gjennomsnitt, men den underliggende utgiftsveksten er voldsom. En bedre økonomi vil bedre statsfinansene, men tøffe tak gjenstår. sent JP Rentemøte, Bank of Japan feb 0 Deflasjon: Banken gjentok på forrige møte at renten vil holdes nær null frem til prisene begynner å stige igjen. Samtidig sier Banken at den fortsatt venter at landet vil være i deflasjon i tre år fremover, men at prisfallet vil avtal litt i styrke i året som begynner i april dog i hovedsak på grunn av høyere energipriser. Torsdag 18. feb 0930 SE Konsumprisene, KPIF m/m år/år Samlet KPI m/m år/år 0930 SE Arbeidsledighet (AKU).. faktisk, % endring år/år, pp Sysselsetting, % år/år 1000 NO BNP Fastland, kv/kv.. konsensus.. år/år Innenlandsk ettersp. fastl. BNP samlet, kv/kv 1430 US Produsentpriser, m/m eks mat/energi år/år jan 0,2 2,7 0,2 * Rett opp: De siste månedene har årsveksten i konsumprisene snudd kraftig opp igjen, både på grunn av sterke baseeffekter fra fallende priser i fjor vinter og fordi prisene har steget litt raskere enn ventet gjennom høsten. Både samlet og underliggende konsumprisvekst ligger litt høyere enn Riksbanken anslo i siste pengepolitiske oppfølgingsrapport. Likevel vil inflasjonspresset trolig forbli beskjedent i tiden fremover, på grunn av lavt aktivitetsnivå i økonomien. jan 8,5 * Stiger saktere: Arbeidsledigheten i Sverige stiger fortsatt, men vi ser nå klare tegn til at stigningstakten har avtatt de siste månedene. Sysselsettingen stiger også marginalt igjen, men arbeidstilbudet øker raskere og dermed stiger ledigheten videre. Nivået er høyt. Vi er imidlertid fortsatt litt urolige for at svenske bedrifter har for mange ansatte. 4kv 1,1 1,0 0,8 0,8 jan 0,8 0,8 0,5-1,4 0,2 0,0 *** Bra vekst: BNP-veksten akselererte trolig i 4.kv, og vårt anslag på +1,1% for fastlands-bnp er nesten dobbelt så sterkt som Norges Banks anslag. Vi vet at det var sterk vekst i privat konsum og vi føler oss også nokså trygg på at offentlig etterspørsel og nettoeksporten bidro positivt. Usikkerheten er langt større hva angår investeringene i (særlig olje- og gass) og ikke minst bidraget fra lagerendringer. Det siste kan tidvis bety mye for veksten på kort sikt. De siste kvartalene er lagrene bygget mye og produksjonen ligger nå lavt i forhold til sluttetterspørselen. Vi tror: Går vårt anslag inn vil det være et tungveiende argument for Norges Bank å heve renten i mars * Flat: Veksten i produsentprisene utenom mat og energi har vært lav de siste månedene, og faktisk helt fraværende samlet sett. Det er godt mulig dette er en lagget effekt av et kraftig prisfall på halvfabrikata rundt det forrige årsskiftet. Nå trekker imidlertid prisene på råvarer og halvfabrikata opp igjen, og det er lite trolig prisene på ferdigvarer blir presset mer ned nå, selv om kapasitetsutnyttelsen fortsatt er lav US Nye arbeidsledige, 000 uke * Faller: Tilgangen på nye ledige falt endelig litt mer enn ventet i forrige uke, og trenden er klart ned. Det faller sammen med at nedgangen i sysselsettingen nå trolig går mot slutten. Antallet personer som går på trygd har også falt kraftig, og det er normalt et tegn på at den offisielle ledighetsraten heller ikke skal stige særlig mer fra dagens nivå. 5

6 First Securities AS / Swedbank Oslo Uke 7 Ventet Forrige Kommentar 1600 US Philadelphia Fed indeks feb 17,0 15,2 ** Trend opp: Philadelphia Feds industribarometer falt litt I januar, men indeksen kan være volatile og fallet er innenfor det man må regne med av normale svingninger. Trenden peker fortsatt bra oppover, og snittet av detaljene falt kun marginalt. Nivået er ikke høyt, men indikerer vekst i produksjonen. Bedriftene oppjusterer dessuten investeringsplanene videre US Ledende indikatorer, m/m jan 0,5 1,1 * Stiger: Denne konjunkturindikatoren, som sammefatter allerede publisert statistikk og finansielle indikatorer, har steget bra de siste månedene. Målingen indikerer at oppgangskonjunkturen i amerikansk økonomi har startet, og den sammefallende indikatoren er konsistent med den tiltakene BNP-veksten vi så i 4.kv. Fredag 19. feb 0845 FR INSEEs industribarometer.. confidence.. forventet produksjon 1000 NO Ordreinngang bygg og anlegg, bygg % år/år 1000 EMU PMI, industrien - foreløpig Noen land rapporterer Tyskland Frankrike 1000 EMU PMI, tjenesteyting - foreløpig Noen land rapporterer Tyskland Frankrike 1030 UK Detaljhandel, m/m.. år/år 1430 US Konsumprisene, m/m.. eks mat/energi år/år feb kv feb 52, ,9 55,2 feb 52,5 52,9 56,3 jan -0,6 1,0 jan 0,3 0,2 1,8 52,4 53,7 55,4 52,5 52,2 56,3 0,3 2,1 1,8 * Høyere forventninger: Hovedindeksen i INSEES industribarometer steg videre i desember, mens delindeksen for forventet produksjon steg uvanlig kraftig. Nivået er dermed tilbake over sitt historiske snitt, og indikerer isolert sett at det forventes vekst litt over trend. Det positive omslaget i industriproduksjonen vil trolig fortsette de neste månedene. Snur opp: Ordreinngangen steg litt i 3.kv etter en voldsom bratt nedtur som startet i Vi tror bunnen er nådd og at ordreinngangen tok seg forsiktig videre opp i 4.kv, i alle fall for boliger. Boligsalget har tatt seg kraftig opp og tilsier økt igangsetting fremover. *** Over 50: PMI-målingen for industribedriftene i euroområdet har steget friskt fra rekordbunnen tidlig i fjor, men stigningstakten har avtatt betydelig de siste månedene. Nivået har imidlertid ligget over 50-streken i fire måneder på rad, og signalisere at aktiviteten i sektoren vil stige videre, men trolig ikke fullt like raskt som vi har sett det siste halve året. *** Trend opp: Tjeneste-PMI falt overraskende litt tilbake i januar, etter å ha meldt om bra og tiltakende vekst de siste månedene. Nivået er imidlertid fortsatt godt over 50-streken og indikerer dermed videre vekst i aktiviteten i tjenestesektoren. Snittet av produksjonsindeksene i de to målingene falt også litt i januar, men trenden peker oppover og nivået indikerer at BNP-veksten har tiltatt litt i det siste. * Trend opp: Detaljhandelen i UK steg svakt i desember, og trenden peker dermed fortsatt forsiktig oppover. Tre ulike målinger av forbrukertilliten er imidlertid samstemte i at britiske konsumenter ble litt mer pessimistitske de to siste månedene av fjoråret, men stemningen løftet seg igjen litt i januar. Uansett har britisk detaljhandel vært overraskende motstandsdyktig i en ellers kraftig konjunkturnedgang. ** Ikke prispress: Den månedsvise veksten i konsumprisene utenom mat og energi har vært lav de siste månedene, men årsveksten har likevel steget nokså betydelig. Den lengre trenden peker uanasett fortsatt ned, og inflasjonspresset er svakt. Disclaimer This document is intended for use only by those professional investors to whom it is made available by First Securities AS and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other than as intended, without the prior written permission of First Securities AS. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. First Securities AS makes every effort to use reliable, comprehensive information but we do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgement at this date and are subject to change. First Securities AS has no obligation to notice changes of judgements or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results. Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a financial advisor before deciding on an investment or an investment strategy. First Securities AS accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. First Securities AS shall not have any responsibility for any such violations. 6

7 First Securities / Swedbank Oslo First Securities AS may have holdings of any issuer referred herein as a result of market making operations and/or underlying shares as a result of derivatives trading. First Securities AS may buy or sell such shares both for own account, and as a principal agent. Due to internal professional secrecy such holdings are not known to others outside the department which carries out the operations. Employees in First Securities AS may have indirect ownership of any issuer referred herein as a result of investments in securities funds or similar. First Securities AS s tied agents (hereunder employees of tied agents) may have holdings of any issuer referred herein. Furthermore, First Securities AS/First Investment Management is appointed by LSAM as investment manager to the funds First Norway Alpha, First Norway Delta, First Active and First Active Protector. These funds may have holdings of any issuer referred herein and employees of First Securities AS have holdings in the funds. Please refer to further important disclosures and additional information at or by contacting First Securities AS. 7

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer