Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15."

Transkript

1 Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige uke. GBP steg betydelig mot de fleste valutaer, mens JPY og USA hadde en svak uke, som normalt når risikoappetitten stiger. - I Kina har industriproduksjonen kommet seg godt opp de siste månedene, men er fortsatt godt under gammel trend. Utenrikshandelen har ikke kommet skikkelig i gang igjen, men heldigvis er innenlandsk etterspørsel i Kina sprekere. Veksten i detaljhandelen har steget markert de siste månedene, og investeringene er opp nær 40% år/år. - Detaljhandelen i USA steg litt mer enn ventet i mai, men ikke i volum. Samlet forbruk steg i 1.kv, men det ligger ikke an til at det gjentas i 2.kv. Feds Beige Book melder at nedgangen fortsetter, men flere regioner melder tegn til at nedgangen bremser. - Det kom flere sterke meldinger fra norsk økonomi forrige uke. Regionalt nettverk melder at nedgangen i økonomien bremser i 2.kv, og inflasjonen var høyere enn ventet i mai. Anslaget for oljeinvesteringene var høyere enn ventet for både 2009 og 2010, men effektene på den samlede økonomien blir imidlertid ikke veldig stor. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) - USA: Industriproduksjon og barometre, boligbygging, KPI - EMU: Utenrikshandel, tyske ZEW - Norge: Norges Banks rentemøte, vi venter under tvil et kutt til 1,25% Renter 12/06/09 3m rente 12m rente NOK EUR USD GBP SEK JPY CHF Valutalån - låneadministrasjon Anna Hallgren Valutahandel Malin.Bonsted Analyse Bjørn-Roger Wilhelmsen Harald Magnus Andreassen Valutakurser Terminkurser Prognoser 12/6/09 5/6/09 Endring 3m fwd 12m fwd Om 3 mnd...6 mnd 12 mnd EURUSD % EURNOK % USDNOK % GBPNOK % SEKNOK % JPYNOK % CHFNOK % EURGBP % GBPUSD % USDJPY % EURJPY % EURSEK % EURCHF % Datak ilde: Ecowin Valutaprognoser: First Securities

2 First Securities ASA / Swedbank Oslo USD & EUR NOK steg mot både USD og EUR forrige uke, men oppgangen ble delvis reversert i løpet av helgen NOK er svak mot EUR i et langsiktig historisk perspektiv, og vi tror NOK vil stige mot EUR det neste halve året. CHF & SEK NOK steg litt mot CHF forrige uke, men var uendret mot SEK. NOK er sterk målt mot SEK. NOK er derimot fortsatt uvanlig svak mot CHF i historisk målestokk. Inflasjonen i Norge har i snitt vært ca 1% høyere enn i Svetis siden 1990, noe som kan tale for en svakere NOK over tid mot CHF. Likevel tror vi NOK vil stige mot CHF i løpet av det neste halve året. 2

3 First Securities / Swedbank Oslo GBP & JPY NOK steg videre mot JPY forrige uke, men falt mot GBP. Det britiske pundet stiger gjerne sammen med høyere vekstforventninger globalt JPYNOK er nå nesten tilbake på snittet fra NOK - oppsummert Handelsveid NOK er nå om lag på det langsiktig snittet Fundamentale forhold (relativt bedre økonomisk vekst, trygge statsfinanser), samt den positive trenden i aksje-, kreditt- og råvaremarkedene, tilsier imidlertid en sterkere NOK. Vi er fortsatt negative til NOK mot GBP og SEK, men positive mot EUR og CHF. Norske swaprenter 12/6/09 4 uker siden Endring bp 1 år år år år år år år år år år

4 First Securities ASA / Swedbank Oslo Uke 25 Ventet Forrige Kommentar Mandag 15. juni 1430 US NY Fed Empire State jun -6,00-4,55 ** Hopp: Hovedindeksen i industribarometeret fra NY Fed steg kraftig i mai, men snittet av delindeksene som utgjør ISM-indeksen steg langt mer forsiktig. Indeksen er fortsatt i negativt territorium, men er ikke langt unna 0-streken imidlertid ventes det en liten tilbakegang i juni. Nivået er uansett kraftig løftet fra bunnen i mars, og indikerer at nedgangen i industriproduksjonen avtar i styrke. Men vi har så langt ikke fått signaler om vekst 1900 US Boligentreprenørenes indeks HMI fra NAHB jun ** Løfter blikket forsiktig: Entreprenørenes boligmarkedsindeks steg videre i mai, og er dermed nesten tilbake til nivået fra september i fjor. Nivået er fortsatt svært lavt og indikerer videre nedgang i aktiviteten. Fortsetter oppgangen kan det være et tegn på at nedgangen på boligmarkedet er i ferd med å stoppe opp, men vi ser ingen tegn til at en kraftig opptur i boligmarkedet er nært forestående. sent JP Rentemøte, Bank of Japan jun 0,10 0,10 * Nullrente: Styringsrenten i Japan er i praksis null, og Banken må eventuelt i enda større grad ta i bruk andre virkemidler for å stimulere økonomien. Den økonomiske situasjonen i landet er dramatisk forverret det siste året, men Banken ser nå tegn til at nedgangen dempes og venter en snarlig stabilisering. Industrien er i det minste på vei opp igjen, og bedriftene venter mer av det samme de neste månedene. Tirsdag 16. juni 0800 EMU Bilsalg, år/år mai 5-11,9 Wrooom: De siste månedene har bilsalget tatt seg kraftig opp, takket være støtteordningene for kjøp av nye biler i flere land. Samlet er lavere enn i 2007, men ikke mange prosent under det som har vært normalt de foregående årene UK Konsumprisene, år/år Core år/år 1100 DE ZEW-barometeret.. stillingen i dag 1100 EMU Konsumprisene, år/år (endel.).. core 1430 US Produsentpriser, m/m eks mat/energi..år/år 1430 US Boligbygging, 000 årlig rate Antall byggetillatelser 1515 US Industriproduksjon, m/m.. kapasitetsutnyttelse mai 1,9 1,5 jun 35,0-92,5 mai 0,0 1,6 mai 0,6 0,1 3,2 mai mai -0,9 68,4 2,3 1,5 31,1-92,8 0,6 1,8 0,3 0,1 3, ,5 69,1 * Ikke lav: Veksten i konsumprisene har kommet godt ned også i UK, men er fortsatt ikke veldig lav. Vi venter at svak økonomisk utvikling og lavere lønnsvekst til føre til en videre nedgang i inflasjonen fremover, selv om importprisene stiger ganske raskt som følge av svak valutakurs. ** Optimistiske: Tyske økonomer har blitt stadig mer optimistiske på vegne av fremtiden til tysk økonomi de siste syv månedene på rad. I mai spratt forventningsindeksen tilbake over snittet, og tolket bokstavelig indikerer det at flertallet av tyske økonomer venter vekst over trend om bare seks måneder! Indeksen har imidlertid kommet med falske signaler om opptur tidligere, og vurderingen av nåsituasjonen ligger fortsatt nær rekordlavt. * Null: Det første anslaget for prisveksten i EMU viste et uventet prisfall i mai. Prisene steg raskt i fjor vår, og årsveksten i prisene falt dermed rett ned til 0%. Vi får nå detaljene, og minner om at prisveksten utenom mat og energi steg til 1,8% i april. Den skal trolig ned igjen. * Ned: Den samlede prisveksten (inkl. mat og energi) har falt kraftig på tidlige stadier i produksjonsprosessen, og prisveksten på ferdigvarer er i ferd med å bikke ned. Lav kapasitetsutnyttelse i økonomien og bratt fall i prisene på halvfabrikata tilsier en videre, markert nedgang i ferdigvareprisene, og det er ingen fare for inflasjonen herfra. *** Ny bunn: Igangsettingen av bye boliger har falt bratt fra vel 2 mill i årlig rate i 2005 til under 0,5 mill i april. Det er nytt rekordlavt nivå, og det er trolig svært lite nedsiden igjen. De siste månedene sett under ett viser at nedgangen har bremset markert, og vi tror boligbyggingen er i ferd med å bunne ut. Salget av nye eneboliger er nå klart høyere enn igangsettingen og beholdningene av usolgte boliger faller raskt *** Dempes: Industriproduksjonen i USA har falt svært kraftig, og kapasitetsutnyttelsen er lavere enn noen gang tidligere. Imidlertid er fallhastigheten betydelig dempet de siste månedene, og det ventes et kun et moderat fall også i mai. Denne utviklingen er i tråd med signalene fra ISM-målingen og andre industribarometre samt fra ordreinngangen sent US ABC consumer comfort uke -47 Usikre signaler: Nivået på konsumenttilliten er svært lav, men målingen fra ABC steg igjen forsiktig i forrige uke etter tre uker på rad med fall. Andre målinger har funnet en klar oppgang og samlet sett tror vi mest på de store månedsmålingene. Det er uansett langt igjen til normale nivåer (rundt -10 for ACB). Bunnen var på -54, og den var oppe i -42 for fire uker siden. Onsdag 17. juni 4

5 First Securities / Swedbank Oslo Uke 25 Ventet Forrige Kommentar 1000 NO Boligbygging, 000 årl. rate.. år/år Annen igangsetting.. år/år 1030 UK Bank of England, referat fra rentemøte 1030 UK Arbeidsledighet, 000 m/m i %.. ILO-definisjon Lønninger, år/år 3 m snitt.. eks bonuser apr mai 63,0 4,9 7,3 0,2 2,8 21, ,1 4,7 7,1-0,4 3, EMU Handelsbalanse, EUR mrd apr -1,5 0,4-2,1 * Faller: Antallet nye byggetillatelser (som vi kaller boligbyggingen) har falt mye, men ordretallene indikerer en enda lavere igangsetting av nye boliger. Nyboligsalget steg kraftig i 1.kv, men er fortsatt på svært lave nivåer og trolig konsistent med nedgang i igangsettingen. Det tar uansett tid før et oppsving i salget fører til høyere igangsetting, men nedsiden for igangsettingen er trolig moderat. Annen byggevirksomhet har også bikket ned og her er nedsiden stor. Årsveksten er i stor grad påvirket av påsken i år vs. i fjor Står i ro: Bank of England holdt som ventet renten uendret på 0,5% på forrige rentemøte. Banken viderefører samtidig dagens program for kjøp av verdipapirer for GBP 125 mrd, men annonserte ingen videre utvidelser av programmets omfang til tross for at flere av komiteens medlemmer tidligere har argumentert for en større økning. Banken ser nok som alle andre i disse dager begynnende tegn til at nedgangen er i ferd med å dempes. * Bratt opp: Ledigheten i UK har steget sammenhengende i over ett år, og ledighetsraten i april var den høyeste på over 11 år. Ledigheten er imidlertid fortsatt ikke veldig høy om vi ser oss litt lenger tilbake i tid, og dessuten er stigningstakten litt dempet de siste månedene. Lønnsveksten avtar raskt, og bonusene kuttes drastisk. Sammen med lavere kapasitetsutnyttelse vil det sørge for lav underliggende prisvekst i tiden fremover. * Krymper: Som i alle andre land har både eksporten og importen stupt svært kraftig siden i fjor høst, med over 20%. Eksporten har imidlertid steget i to måneder på rad, og importen bikket også litt opp i mars. Oppgangen er ikke stor sammenlignet med fallet i de foregående månedene, men vi ser i det minste endelig tegn til stabilisering. Det er enda et argument for at 1.kv må være bunnen i denne konjunktursykelen US Nye boliglån jun -7,2 Flater ut: Antallet søknader etter nye boliglån har stabilisert seg på lavt nivå, men indikerer ikke at en oppgang i boligmarkedet er nært forestående NO Norges Bank, rentemøte.. konsensus.. alternativ vurdert Pengepolitisk rapport Pressekonferanse 1430 US Konsumprisene, m/m.. eks mat/energi år/år jun 1,25 1,50 mai 0,3 0,1 1,8 1,5 *** Kutt, kanskje: Norges Banks dilemma nå er at husholdningene og bedriftene nå går hver sin vei. Den lave renten har ført til at husholdingenes gjeldsvekst tiltar igjen, boligprisene stiger raskt og forbruket er trolig på vei opp igjen. Men Norges Bank er bekymret for industrien, som sliter nå. Banken vil holde renten lav for å unngå at kronen styrker seg, selv om NOK ikke er sterk i dag. Dessuten har BNP falt mer enn antatt, både hjemme og ute. Signaler fra barometre og markeder tilsier imidlertid at risikoen på nedsiden er redusert, også for Norge. Vi mener Norges Bank ikke bør kutte renten mer, men tror likevel under at den gjør det på dette møtet, med 25 bp. Vi tror også at det kan være bunnen, selv om et kutt til 1,0% i høst ikke er utenkelig. Vi venter at rentebanen forblir undret eller marginalt hevet for de første kvartalene (for å signalisere at 1,255 kan bli bunnen), men at banen blir bratte noe deretter, begrunnet med mindre risiko for lang nedtur ute. 0,0 0,3 1,9 ** Stopp: Den kraftige nedgangen i mat- og energiprisene har ført til at årsveksten i samlet KPI har falt fra 5% til negativt territorium på no time og slikt er sjelden vare! Fallet i prisene over det siste året har bidratt til økt kjøpekraft for husholdningene, men ser vi de siste månedene under ett har samlet KPI steget i en nesten normal takt. Dermed får ikke husholdningene mer gratishjelp fra et fallende prisnivå. Kjerneprisene utenom mat og energi har på sin side steget ganske bra de siste fire månedene, men inflasjonen er uansett ikke et problem gitt dagens lave og fallende kapasitetsutnyttelse i økonomien. Vi her ganske sikre på at prisveksten vi avta i tiden som kommer Torsdag 18. juni 0930 CH Rentemøte, Swiss National Bank jun 0,25 0,25 ZIRP: Sentralbanken i Sveits har også kuttet renten kraftig i det siste og forsøker nå å holde pengemarkedsrenten rundt 0,5%. Lavere er det ikke mulig å gå 1030 UK Detaljhandel, m/m.. år/år mai 0,5-0,1 0,9 2,6 ** Sterk: Detaljhandelen i UK trender fortsatt sakte opp, og det er det ikke mange som kan skryte av i dag. Det er i alle fall ikke vareforbruket som har kjørt den britiske økonomien i grøfta, selv om boligmarkedet har vært svakt helt til i dag 1430 US Nye arbeidsledige, 000 uke 601 ** Trend ned: Pågangen hos arbeidskontorene tok enda et steg ned forrige uke, og trenden peker ganske bratt ned fra toppen for bare 10 uker siden. Det kan være et signal om at den verste økningen i ledigheten er over, selv om det fortsatt er svært mange nye ledige hver uke. 5

6 First Securities ASA / Swedbank Oslo Uke 25 Ventet Forrige Kommentar 1600 US Ledende indikatorer, m/m mai 0,9 1,0 * Mot bedre tider: Denne konjunkturindeksen som sammenfatter allerede publisert statistikk og finansielle indikatorer har vist tegn til stabilisering de siste månedene og steg skikkelig for første gang på 20 måneder i april, mye med hjelp fra aksjemarkedet. Data for mai har vist fortsatt tegn til bedring i flere indikatorer, og det ventes en ny, god oppgang i samleindeksen US Philadelphia Fed indeks jun ,6 ** Opp: Hovedindeksen i Philly Feds industrimåling steg, men mindre enn ventet, i mai. Snittet av delindeksene steg imidlertid friskt, men er fortsatt lavere enn på bunnen i 2001 og et stort flertall av bedriftene melder fortsatt om fall i ordreinngang og produksjon. Indeksen har nesten aldri kommet opp til 0 før resesjonen er over, og dagens nivå er ikke uforenlig med at resesjonen er i ferd med å gi seg - Fredag 19. juni SE Arbeidsledighet (AKU).. faktisk, % endring år/år, pp Sysselsetting, % år/år mai 8,4 8,3 +1,8-2,5 * Ras: Ledigheten i Sverige har steget med over 2pp siden bunnen i fjor vår, og vil trolig fortsette oppover i de neste månedene. Sysselsettingen har falt bratt i seks måneder på rad og nedgangen år/år er nå ganske stor. Normalt ser vi ikke tegn til bedring på arbeidsmarkedet før lenge etter at produksjon og etterspørsel igjen er på bedringens vei. Disclaimer: This document is intended for use only by those professional investors to whom it is made available by First Securities ASA and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other than as intended, without the prior written permission of First Securities ASA. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. First Securities ASA makes every effort to use reliable, comprehensive information but we do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgement at this date and are subject to change. First Securities ASA has no obligation to notice changes of judgements or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results. Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a financial advisor before deciding on an investment or an investment strategy. First Securities ASA accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. First Securities ASA shall not have any responsibility for any such violations. 6

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI

BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI GIR RENTEKUTT I SEPTEMBER 10. august 2015 Oljeprisen har falt med USD 17 pr. fat siden Norges Bank la frem forrige strategirapport. Svak vekst i Kina, avtale mellom Iran og USA,

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer